Garmin | nüvi® 500 | User guide | Garmin nüvi® 500 Kayttoopas

Garmin nüvi® 500 Kayttoopas
nüvi 500 -sarjan
®
käyttöopas
© 2008-2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin Corporation
Garmin (Europe) Ltd.
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Faksi: +886 2 2642 9099
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
(Iso-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi: +44 (0) 870.8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
Lock™ ja myGarmin™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei
Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan
microSD™ on SD Card Associationin tavaramerkki.
ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
Microsoft, MSN, MSN-logo, Windows ja Windows
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän
ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:
oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän
maissa. SaversGuide® on Entertainment Publications,
oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen
Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Wherigo-logo on
levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Groundspeakin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: +1 913 397 8200 tai
(800) 800-1020
Faksi: +1 913 397 8282
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden
sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille.
Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja
muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
maissa. Niiden käyttö on luvanvaraista. Geocaching.
com-sivuston tiedot ovat Geocaching.com-sivuston
käyttöehtojen (http://www.geocaching.com/about
/termsofuse.aspx) alaisia. Bluetooth®-sanamerkki
ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja
Garminilla on niihin käyttöoikeus.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Garmin®, nüvi®, MapSource®, BlueChart® g2, g2
Vision®, Garmin TourGuide® ja TracBack® ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
Lokakuu 2009
Osanumero 190-00937-37 ver. B
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
Kiitos, että hankit Garmin® nüvi® 500 -sarjan
GPS-navigointilaitteen.
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään. Siirry Web-sivustoomme
osoitteessa http://my.garmin.com. Säilytä
alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd. puh.
0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support. Voit ottaa
yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:hen myös
puhelimitse: +44 (0) 870.8501241.
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla Työkalut
> Ohje. Lisätietoja lisävarusteista on
osoitteessa http://buy.garmin.com tai
www.garmin.com/extras. Voit myös ottaa
yhteyttä Garmin-jälleenmyyjään.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä, ota
yhteys Garminin tuotetukeen. Yhdysvallat:
siirry osoitteeseen www.garmin.com/support
tai ota yhteys Garmin USA:an puhelimitse:
(913) 397‑8200 tai (800) 800‑1020.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto.............................................i
Tuotteen rekisteröiminen....................... i
Garminin yhteystiedot........................... i
Lisätietoja.............................................. i
nüvin ulkoasu.......................................iv
Aloitus................................................1
Vaihe 1: nüvin akun asentaminen........ 1
Vaihe 2: nüvin lataaminen.................... 2
Vaihe 3: nüvin kiinnittäminen................ 2
Vaihe 4: nüvin määritykset................... 3
Vaihe 5: Satelliittitietojen hakeminen.... 3
Vaihe 6: Liitä Bluetooth®-kuuloke......... 3
Valikkosivun käyttäminen..................... 4
Minne?................................................7
Osoitteen etsiminen............................. 7
Kotisijainnin asettaminen..................... 7
Paikan etsiminen nimellä .................... 8
Viimeksi löytyneet paikat...................... 9
Suosikit................................................. 9
Ekstrat................................................ 10
Mukautettujen reittien käyttäminen.... 11
Koordinaattien antaminen.................. 12
Maantieteellisten pisteiden
löytäminen.................................... 12
Paikan löytäminen kartan avulla........ 13
ii
TracBack®-ominaisuuden
käyttäminen ................................. 13
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä............................. 13
Kartan käyttäminen.........................14
Ajotietokone....................................... 15
Risteysluettelo.................................... 15
Seuraava käännös............................. 15
Tiedostojen hallinta.........................16
Tuetut tiedostotyypit........................... 16
Tiedostojen lataaminen...................... 16
Valokuvien lataaminen navigointia
varten............................................ 18
Tiedostojen poistaminen ................... 18
Työkalut-valikon käyttäminen........19
Asetukset........................................... 19
Nykysijainti......................................... 19
Wherigo™ . ......................................... 19
Ohje.................................................... 19
Kuvien katselu.................................... 19
Mukautetut reitit.................................. 20
Omat tiedot......................................... 20
Maailmankello ................................... 20
Laskin . .............................................. 21
Yksikkömuunnin ................................ 21
Kompassi........................................... 22
Liikenne.............................................. 23
MSN® Direct....................................... 23
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Johdanto
nüvin mukauttaminen.....................24
Järjestelmäasetukset......................... 24
Navigointiasetukset............................ 24
Näyttöasetukset................................. 25
Aika-asetukset.................................... 25
Kieliasetukset..................................... 25
Kartta-asetukset................................. 26
Suojausasetukset............................... 27
Bluetooth-asetukset........................... 27
Liikennetilaustiedot............................. 28
Läheisyyspisteasetukset.................... 29
Kaikkien asetusten palauttaminen..... 29
FM-liikennevastaan-ottimen
käyttäminen.....................................30
Liikenne alueella................................ 30
Vakavuuden värikoodi........................ 31
Liikenne reitillä................................... 31
Liikennekartan tarkasteleminen......... 32
Ruuhkatietojen tarkasteleminen......... 32
Liikennetilaukset................................. 32
Geokätkentä.....................................33
Pikalinkit............................................. 33
Geokätköjen lataaminen.................... 33
Geokätköjen etsiminen....................... 34
Wherigo.............................................. 34
Veneilytila.........................................35
Merikarttojen tarkasteleminen............ 35
Veneilypisteiden etsiminen................. 36
Vuorovesitietojen tarkasteleminen..... 36
Merivirtausten tarkasteleminen.......... 36
Lisätietoja........................................... 36
Liite...................................................37
myGarmin™ ....................................... 37
nüvin huoltaminen ............................. 37
nüvin lukitseminen.............................. 38
Näytön kalibroiminen.......................... 39
nüvin nollaaminen.............................. 39
Ohjelmiston päivittäminen.................. 39
Käyttäjätietojen poistaminen.............. 40
Akun tiedot ........................................ 40
nüvin akun vaihtaminen..................... 40
nüvin lataaminen................................ 40
Sulakkeen vaihtaminen...................... 41
Kiinnittäminen kojelautaan................. 41
Lisäkartat............................................ 42
Lisäominaisuudet ja -varusteet.......... 42
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista....... 44
Vaatimustenmukai-suusvakuutus....... 44
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus...... 45
Tekniset tiedot.................................... 46
Vianmääritys...................................... 47
Hakemisto........................................49
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
iii
Johdanto
nüvin ulkoasu
GPS-antenni
Virtapainike:
virran kytkeminen ja katkaiseminen painamalla pitkään
säädä taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.
Kaiutin
Akun liitinpinnat
Mini-USB-liitäntä
suojuksen alla
Akkupaikan
kansi
Sarjanumero akun
alla
Vapautuspainike: Avaa
akkulokero liu’uttamalla
ylöspäin.
microSD™-korttipaikka
akun alla
iv
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Varoitus: Tämä tuote sisältää
litiumioniakun. Voit estää vaurioita
irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai
säilyttämällä sitä poissa suorasta
auringonpaisteesta.
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Vaihe 1: nüvin akun
asentaminen
1. Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu
litiumioniakku.
2. Avaa nüvin taustapuolella oleva
akkulokero painamalla vivusta ja
liu’uttamalla kansi auki.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta
päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun
liittimet vastaavat akkupaikan sisäisiä
liitäntöjä.
Aloitus
5. Paina akku paikalleen.
6. Napsauta akkupaikan kansi kiinni.
Imukupin varsi
Vaihe 2: nüvin lataaminen
Lataa nüvi ajoneuvon virtajohdolla. Voit
ostaa valinnaisen USB- tai muuntajakaapelin
osoitteessa http://buy.garmin.com.
Vaihe 3: nüvin
kiinnittäminen
1. Nosta nüvin taustapuolella olevan
virtaliitännän päällä oleva suojus sivuun.
2. Liitä ajoneuvon virtajohto virtaliitäntään.
3. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
Teline
Vipu
4. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi
nukkaamattomalla liinalla.
5. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
6. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
7. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Vaihe 5: Satelliittitietojen
hakeminen
Mene ulos avoimelle paikalle, pois
autotallista ja korkeiden rakennusten
lähettyviltä. Pysäytä ajoneuvo ja kytke nüviin
virta. Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
Vaihe 6: Liitä Bluetooth®kuuloke
8. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
9. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
nüvi käynnistyy automaattisesti, jos
siihen on liitetty virtajohto ja ajoneuvo
on käynnissä.
Vaihe 4: nüvin määritykset
Voit käynnistää nüvin pitämällä painettuna
painiketta . Seuraa näytön ohjeita.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Voit kuunnella nüvin ääntä Bluetoothkuulokkeesta. Kun käytät laitteita yhdessä
ensimmäisen kerran, niiden välille on
muodostetava pariliitos. Jotta pariliitos
voidaan muodostaa, Bluetooth-kuulokkeen
ja nüvin on oltava käynnissä ja alle 10 metrin
päässä toisistaan. Kun laitteiden välille on
kerran muodostettu pariliitos, ne muodostavat
sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina
automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
2. Ota Bluetooth käyttöön nüvissa.
3. Valitse Yhteydet-kohdassa Lisää tai
Vaihda.
Aloitus
4.
5.
6.
7.
Ota käyttöön etsintätila kuulokkeessa.
Valitse nüvissa OK.
Valitse kuuloke ja OK.
Näppäile tarvittaessa kuulokkeen
Bluetooth-PIN ja valitse Valmis.
8. Paina OK-painiketta.
HUOMAUTUS: Lisätietoja on sivulla 27
ja kuulokkeen käyttöoppaassa.
Valikkosivun käyttäminen
➊
➋
➌
➏
➍
➎
➒
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth-kuulokkeen tila (vain nüvi
510).
Käyttötila. Koskettamalla tätä voit
siirtää laitteen ajo-, kävely-, pyöräilytai veneilytilaan.
HUOMAUTUS: Veneilytilaa voi käyttää
vain, jos nüviin on tallennettu merikarttoja.
➍
➎
➏
➐
➑
➐
➑
➊
➋
➌
Akun tila.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
HUOMAUTUS: Jos Bluetoothkuulokkeen ja nüvi 510 -laitteen
välille on muodostettu pariliitos, säädä
äänenvoimakkuutta kuulokkeesta.
➒
Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä,
koskettamalla tätä.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Aloitus
nüvi-vinkkejä ja oikopolkuja
• Palaa valikkosivulle painamalla Takaisinpainiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
ja
-painikkeita. Voit vierittää
näyttöä nopeammin pitämällä näitä
painikkeita painettuina.
• Sivujen ulkoasu vaihtelee käyttötilan ja
asetusten mukaan.
• Käyttötilan valitseminen
1. Kosketa käyttötilakuvaketta.
2. Valitse tila ja kosketa OK-painiketta.
3. Valitse Kyllä ja määritä käyttötilan
asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Lisätietoja mukautetuista asetuksista on
sivulla 24.
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse kohde ja kosketa Aja-kuvaketta.
Voit hakea nimen perusteella valitsemalla
Minne? > Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
Ajaa
Kävely
Käyttötilan vaihtaminen:
Pyöräily
Jos haluat etsiä eri alueelta, valitse Minne?
> Lähellä.
Veneily
nüvissa on useita käyttötiloja eri
liikennetarpeisiin. Reittien ja navigoinnin
laskentatapa vaihtelee käyttötilan mukaan.
Esimerkiksi yksisuuntaisia katuja käsitellään
eri tavalla kävely- ja ajotilassa.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Aja-sivun käyttäminen :
➊
➋
➌
➍
Valitsemalla tämän voit näyttää reitin
kartassa.
Aloita reitin navigoiminen valitsemalla
tämä.
Valitsemalla tämän voit näyttää tämän
paikan ja sitä ympäröivät alueet
kartassa. Katso sivua 14.
Voit tallentaa paikan suosikkeihin
valitsemalla tämän.
Pysähdyksen lisääminen reitille
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdys
(kauttakulkupiste).
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi.
TAI
Muuta tämä piste lopulliseksi
määränpääksi valitsemalla Aseta
uudeksi määränpääksi.
Kiertotien käyttäminen
Jos edessä oleva tie on suljettu, voit käyttää
kiertotietä.
HUOMAUTUS: Kiertotie-toiminto ei ole
käytettävissä pois tieltä -reiteillä.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
nüvi yrittää löytää vaihtoehtoisen reitin, joka
välttää nykyisen tien tai käännösluettelon
seuraavan tien ja palaa sitten alkuperäiselle
reitille. Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Minne?
Minne?
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
yksinkertaisesta hausta on sivulla 5.
Vihje: Voit vaihtaa hakualuetta
valitsemalla Lähellä. Katso sivua 13.
Osoitteen etsiminen
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
osavaltio.
3. Valitse Kirjoita kaupunki, syötä
paikkakunta/postinumero ja valitse
Valmis. Valitse kaupunki tai postinumero
luettelosta. (Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.)
Jos et ole varma kaupungista,
valitse Etsi kaikki.
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
Huomautus: Painikkeiden nimet
voivat vaihdella ja jotkin vaiheet saatetaan
suorittaa eri järjestyksessä nüviin
tallennettujen karttojen versioiden mukaan.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon
useimmiten palaat.
1. Valitse Minne? > Mene kotiin.
2. Valitse vaihtoehto.
Palaaminen kotiin
Kun olet määrittänyt kotisijainnin, voit
muodostaa reitin siihen milloin tahansa
valitsemalla Minne? > Mene kotiin.
Minne?
Kotisijainnin vaihtaminen
Voit vaihtaa kotisijainnin poistamalla sen
ensin Suosikit-kohdasta.
1. Valitse Minne? > Suosikit > Kaikki
suosikit.
2. Valitse Koti > Muokkaa > Poista > Kyllä.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Kun näyttöön tulee näppäimistö,
voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron
koskettamalla sitä.
Kun olet poistanut kotipaikan, voit asettaa
sen uudelleen noudattamalla sivulla 7 olevia
ohjeita.
Paikan etsiminen nimellä
Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen, voit
kirjoittaa sen näyttönäppäimistöllä. Voit
rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen
sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
2. Kirjoita nimen kirjaimia
näyttönäppäimistöllä. Valitse Valmis.
• Koskettamalla
-kohtaa näet luettelon
viimeksi etsityistä hakusanoista.
• Poista merkki
-painikkeella. Voit
poistaa merkinnän kokonaan pitämällä
-painiketta painettuna.
• Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa.
• Voit vaihtaa isoihin tai pieniin kirjaimiin
koskettamalla
-kohtaa.
• Koskettamalla Tila-painiketta voit valita
näppäimistön kielen.
• Koskettamalla 123-kohtaa voit kirjoittaa
välimerkkejä ja muita erikoismerkkejä.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Minne?
Viimeksi löytyneet paikat
nüvi tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Valitse Minne? > Viimeksi
löytyneet. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa.
Viimeksi löytyneiden paikkojen
poistaminen
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden
paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla
Poista > Kyllä.
Huomautus: Kaikki kohteet poistetaan
luettelosta, kun Poista valitaan. Sijaintia ei
siis poisteta nüvista.
Suo������
sikit
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin voidaan
luoda reittejä. Myös kotisijainti tallennetaan
Suosikit-kohtaan.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Nykyisen sijainnin tallentaminen
Valitse karttasivulla . Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat
tallentaa, valitse Tallenna.
2. Paina OK-painiketta. Sijainti tallennetaan
Suosikit-kohtaan.
Tallennettujen paikkojen etsiminen
Valitse Minne? > Suosikit. Tallennetut
paikat tulevat näyttöön.
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse kohde, jota haluat muokata.
3. Valitse Muokkaa.
Minne?
Valokuvanavigoinnin käyttäminen
nüvi-laite tarjoaa valokuvia, jotka sisältävät
paikkatietoja. Voit ladata valokuvia nüviin
tai microSD-kortille ja luoda reittejä niihin
liittyviin paikkoihin. Lisätietoja valokuvien
lataamisesta on sivulla 18.
4. Kosketa ja muokkaa:
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja valitse
Valmis.
• Liitä valokuva—valitse kuva
liitettäväksi kyseiseen paikkaan.
• Vaihda karttasymboli—valitse uusi
karttasymboli kyseiselle paikalle
koskettamalla symbolia.
• Vaihda puhelinnumero—kirjoita
puhelinnumero ja valitse Valmis.
• Vaihda luokkaa—valitse paikalle
toinen luokka.
1. Valitse Minne? > Suosikit > Valokuvat.
nüvi-asemaan tai microSD-kortille
tallennettujen valokuvien luettelo tulee
näyttöön.
2. Kosketa valokuvaa.
3. Aloita reitin navigoiminen valitsemalla Aja
ja navigoi paikkaan. Valitsemalla Kartta
voit näyttää paikan kartassa.
Ekstrat
Lisätietoja lisäominaisuuksista (esimerkiksi
valvontakameratiedot ja Garmin Travel
Guide) on sivuilla 42–44.
• Poista—paikka poistetaan Suosikitluettelosta. Valitse Kyllä.
10
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Minne?
Mukautettujen reittien
käyttäminen
Valitse Minne? > Mukautetut reitit. Valitse
reitti, jota haluat käyttää, ja valitse Aja.
Mukautetun reitin luominen
nüvin avulla voit luoda ja tallentaa
mukautettuja reittejä ennen seuraavaa
matkaa. Voit tallentaa enintään 10 reittiä.
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) >
Mukautetut reitit > Uusi.
2. Valitse Lisää uusi aloituspiste.
3. Etsi lähtöpisteen sijainti ja valitse Valitse.
4. Valitse Lisää uusi päätepiste.
5. Etsi päätepisteen sijainti ja valitse Valitse.
6. Voit lisätä mukautetulle reitille toisen
sijainnin valitsemalla
. Poista sijainti
painamalla
-painiketta.
7. Voit laskea reitin ja tarkastella sitä
kartassa valitsemalla Seuraava.
8. Tallenna mukautettu reitti ja poistu
painamalla Tallenna-painiketta.
Mukautettujen reittien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) >
Mukautetut reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Muokkaa.
4. Kosketa ja muokkaa:
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja valitse
Valmis.
• Lisää/poista pisteitä—voit lisätä tai
poistaa välietappeja reitiltä.
• Järjestä pisteet manuaalisesti—
muuta reitin pisteiden järjestystä.
• Järjestä pisteet optimaalisesti—
järjestä pisteet automaattisesti.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas11
Minne?
• Laske uudelleen—voit muuttaa
reittisuositusta siten, että laite laskee
reitit lyhyemmän ajan, lyhyemmän
matkan tai tieltä poistumisen mukaan.
• Poista—poista reitti.
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa nüvin avulla mihin
tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien tai muiden koordinaattien
avulla. Tämä on erityisen hyödyllistä
geokätkennässä. Lisätietoja geokätkennästä
on sivuilla 33–34.
Maantieteellisten pisteiden
löytäminen
Jos nüviin on ladattu topografisia karttoja, ne
sisältävät erilaisia maantieteellisiä pisteitä,
kuten järviä, jokia, vuorenhuippuja ja muita
maamerkkejä. Lisätietoa lisäkartoista on
sivulla 42.
1. Valitse Minne? > Maantieteelliset
pisteet.
2. Valitse maantieteellinen piste luettelosta.
3. Valitse Aja.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
2. Voit vaihtaa koordinaattien tyypin
valitsemalla Muoto. Koska eri kartoissa
käytetään eri sijaintimuotoja, nüvissa voit
valita asianmukaisen koordinaattimuodon
käytettävän kartan mukaan.
3. Anna koordinaatit ja valitse Valmis.
12
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Minne?
Paikan löytäminen kartan
avulla
Valitse Minne? > Selaa karttaa.
Vihjeitä kartan selaamiseen
• Voit siirtyä kartan eri osiin koskettamalla
ja vetämällä karttaa.
• Valitsemalla ja voit loitontaa ja
lähentää kuvaa.
• Kosketa mitä tahansa paikkaa kartalla.
Paikan kohtaan ilmestyy nuoli.
• Voit tallentaa paikan valitsemalla Tall..
• Aloita reitin navigoiminen valitsemalla
Aja ja navigoi paikkaan.
Jos GPS-tila ei ole käytössä, voit määrittää
sijainniksi nykyisen paikan Aseta sijainti.
Katso sivua 24.
Paikan etsiminen ��������
jonkin
toisen sijainnin läheltä
Huomautus: nüvi hakee
automaattisesti nykyisen paikan lähellä
olevia paikkoja.
1. Valitse Minne? > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto:
• Missä nyt olen—hae nykyisen
sijainnin läheltä.
• Toisesta kaupungista—hae paikkoja
haluamasi kaupungin läheltä.
Veneilytilassa tämän vaihtoehdon nimi
on Paikka kartalla.
• Lähellä nykyistä reittiä—hakee
paikkoja nykyisen reitin läheltä.
• Määränpää—hae määränpään
läheltä.
TracBack®-ominaisuuden
käyttäminen
Valitsemalla Minne?. > TracBack voit
tarkastella hiljattain tallennettua jälkeä.
Valitsemalla Tallenna voit tallentaa jäljen
suosikkeihin. Valitsemalla Aja voit seurata
hiljattain tallennettua reittiä.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas13
Kartan käyttäminen
Kartan käyttäminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien
ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Määränpään merkkinä on ruutulippu.
Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi
laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita
uudelle reitille.
➊
➊
14
Näytä
seuraava
käännös
koskettamalla
tätä
(navigointi
tietä pitkin).
Näytä
kompassi
koskettamalla
tätä
(navigointi
poissa tieltä).
➋
Näytä
käännösluettelo
koskettamalla
tekstipalkkia.
➌
➍
Loitonna ja lähennä koskettamalla tätä.
➎
Avaa
ajotietokone
koskettamalla
tätä.
➏
Avaa valikkosivu koskettamalla tätä.
➋
➌
➎
➊
➍
➏
Valitsemalla
ajoneuvokuvakkeen
voit katsoa
Nykysijaintisivua.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Kartan käyttäminen
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää ajonopeuden ja antaa
hyödyllisiä matkaa koskevia tietoja.
Voit avata ajotietokonesivun koskettamalla
karttasivulla Nopeus-painiketta. Jos
pysähdyt usein, jätä nüvin virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan
tarkasti.
Ajotietokoneen nollaaminen
Nollaa ajotietokone ennen uuden matkan
aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.
Voit nollata ajotietokonesivun tiedot
valitsemalla Nollaa matka. Voit nollata
enimmäisnopeuden valitsemalla Noll. maks.
Voit avata risteysluettelosivun koskettamalla
karttasivun yläreunan tekstipalkkia.
Koskettamalla jotakin luettelon käännöstä
voit avata sen tietosivun. Valitsemalla Näyt
kartal. voit näyttää koko reitin kartassa.
Seuraava käännös
Kun navigoit reittiä, näet risteyksen, josta
käännytään seuraavaksi, sekä etäisyyden ja
jäljellä olevan ajoajan risteykseen.
Saat seuraavan käännöksen näkyviin
koskettamalla kartan vasenta ylänurkkaa
tai mitä tahansa käännöstä luettelosta.
Risteysluettelo
Kun navigoit reittiä, risteysluettelosivulla
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajoohjeet ja käännösten väliset etäisyydet.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas15
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen lataaminen
nüvin sisäiseen muistiin tai microSD-kortille
voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEG-kuvia ja
GPX-reittitiedostoja.
Huomautus: nüvi ei toimi Windows
95, 98, Me- tai NT® -käyttöjärjestelmässä.
Se ei toimi myöskään Mac® OS 9- tai
vanhemmissa käyttöjärjestelmissä. Tämä on
useimpien USB-massatallennuslaitteiden
yleinen rajoitus.
®
Tuetut tiedostotyypit
• JPEG-, JPG-, PNG-, BMP- ja GIFkuvatiedostot: katso sivua 18
• MapSourcen® kartat, reitit ja reittipisteet:
katso sivua 42
• GPX- ja GPW-tiedostot: katso
sivut 33–34
• GPI - Garmin POI Loaderin mukautetut
kohdepistetiedostot: katso sivua 43
16
microSDkorttipaikka
akun alla
Vapautuspainike: Avaa
akkulokero
liu’uttamalla
ylöspäin.
Mini-USBliitäntä
suojuksen
alla
Vaihe 1: MicroSD-kortin
asettaminen (valinnainen)
1. Avaa nüvin taustapuolella oleva
akkulokero työntämällä vapautuspainiketta
ylöspäin.
2. Irrota akku.
3. Aseta tai irrota kortti painamalla sitä
sisäänpäin, kunnes se napsahtaa.
4. Aseta akku takaisin paikalleen.
5. Napsauta akkupaikan kansi kiinni.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Vaihe 2: USB-kaapelin liittäminen
(ei sisälly toimitukseen)
Kytke mini-USB-liitin nüvin taustapuolelle.
Kytke kaapelin kookkaampi pää tietokoneen
USB-porttiin.
nüvi ja microSD-kortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®-tietokoneissa
liitettynä taltiona.
Huomautus: nüvi-asemat eivät
ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä
tai tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen
nüviin
Voit kopioida ja liittää tiedostoja
tietokoneesta nüvin asemiin/taltioihin.
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Valitse tiedosto ja valitse sitten
Muokkaa > Kopioi.
3. Avaa Garmin-asema tai microSDkorttiasema/-taltio.
4. Napsauta Muokkaa > Liitä. Tiedosto
näkyy nüvin muistin tai microSD-kortin
tiedostoluettelossa.
Vaihe 4: USB-kaapelin
poistaminen ja irrottaminen
Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse Windowstietokoneessa ilmaisinalueella Poista laite
turvallisesti
-kuvake tai vedä taltion
symboli Mac-tietokoneessa roskakoriin .
Irrota nüvi tietokoneesta.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas17
Tiedostojen hallinta
Valokuvien lataaminen
navigointia varten
Voit ladata nüviin tai microSD-kortille
navigointia varten valokuvia, jotka sisältävät
paikkatiedot. Lisätietoja on osoitteessa
http://connect.garmin.com/photos.
1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Siirry osoitteeseen http://connect.garmin
.com/photos ja kirjaudu sisään.
3. Valitse valokuva.
4. Seuraa näytön ohjeita.
18
Tiedostojen poistaminen
Liitä nüvi tietokoneeseen ja avaa nüvitai microSD-korttiasema/taltio. Korosta
poistettava tiedosto ja paina tietokoneen
näppäimistön Delete-painiketta.
Varoitus: Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. nüvin
muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja,
joita ei saa poistaa.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Työkaluvalikko sisältää useita toimintoja,
joista voi olla hyötyä matkalla. Pääset
työkaluvalikkoon valitsemalla valikkosivulla
Työkalut.
tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla
Tallenna sijainti.
Wherigo™
Lisätietoja Wherigo-opastuksesta on
sivulla 34.
Ohje
Saat lisätietoja nüvin käyttämisestä
valitsemalla Ohje.
Kuvien katselu
Voit tarkastella nüviin tai microSD-kortille
tallennettuja kuvia Kuvien katselu
-ohjelmalla.
Asetukset
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 24–29.
Nykysijainti
Valitsemalla Nykysijainti voit näyttää tietoja
nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen
ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitsemalla painikkeen oikealta voit näyttää
kyseisen luokan lähimmät sijainnit. Voit
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen
suurempana.
3. Voit näyttää kaikki kuvat koskettamalla
nuolia.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas19
Työkalut-valikon käyttäminen
Diaesityksen tarkasteleminen
Valitsemalla Diaesitys voit käynnistää
diaesityksen eli näyttää jokaista kuvaa
vuorotellen muutaman sekunnin ajan. Voit
lopettaa diaesityksen koskettamalla jotakin
näytön kohtaa.
Navigoiminen kuvan sijaintiin
Jos kuva sisältää sijaintitietoja, valitse Info
> Aja. Näin voit luoda reitin kohteeseen.
Lisätietoja kuvien lataamisesta nüviin on
sivulla 18.
Mukautetut reitit
Lisätietoja mukautetuista reiteistä on
sivulla 11.
20
Omat tiedot
Tämän työkalun avulla voit hallita ja poistaa
tallennettuja tietoja, kuten Suosikit-valikon
tietoja. Jos olet siirtänyt reitin MapSourcesta,
voit käyttää sitä nüvissa valitsemalla Tuo
reitti tiedostosta.
Maailmankello
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Voit valita haluamasi kaupungin
koskettamalla sen nimeä.
3. Anna kaupungin nimi ja valitse Valmis.
4. Valitse oikea kaupunki tarvittaessa.
5. Valitse Tallenna.
6. Voit tarkastella karttaa koskettamalla
Maailmankartta-kohtaa. Yöajan
tunnit näkyvät varjostetulla alueella.
7. Voit näyttää kellot uudelleen valitsemalla
Maailmankello tai poistua valitsemalla
Takaisin.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Laskin
1. Valitse Työkalut > Laskin.
2. Anna laskutoimituksen ensimmäinen luku.
3. Kosketa toimintoa (÷, ×, -, tai +).
4. Anna laskutoimituksen toinen luku.
Yksikkömuunnin
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunnos, valitse mittatyyppi ja
kosketa OK-painiketta.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa OKpainiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa tyhjää suorakulmiota ja anna
arvo.
6. Kosketa arvon antamisen jälkeen Valmispainiketta. Yksikkö on muutettu.
7. Jos haluat tehdä uuden
yksikkömuunnoksen, valitse Tyhjennä.
• Lisää desimaali koskettamalla .
-kohtaa.
• Voit muuttaa luvun negatiiviseksi tai
positiiviseksi koskettamalla ± -kohtaa.
• Muuta luku prosenttiluvuksi (0.01)
koskettamalla % -kohtaa.
• Tyhjennä merkintä koskettamalla
C -painiketta.
5. Valitse =.
6. Aloita uusi laskutoimitus koskettamalla
C-painiketta.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas21
Työkalut-valikon käyttäminen
Valuuttakurssien päivittäminen
Voit päivittää valuuttakurssit manuaalisesti,
jotta uusimmat tiedot ovat aina käytössä.
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin >
Muunnos. Valitse Valuutta.
2. Valitse valuuttapainikkeet ja päivitettävät
valuutat.
3. Valitse Päivitä.
4. Kosketa valuuttojen ruutuja ja määritä
uudet kurssit.
5. Tallenna uudet kurssit valitsemalla
Tallenna. Käytä alkuperäisiä kursseja
valitsemalla Palauta.
22
Kompassi
Suunta
asteina
Merkkikolmio
Tietokentät
GPS-kompassi
Voit navigoida GPS-kompassin avulla.
Kalibrointia ei tarvitse tehdä, mutta sinun on
oltava paikassa, josta on esteetön näkyvyys
taivaalle. Valitse Työkalut > Kompassi.
Kun olet liikkeellä, kompassi pyörii.
Merkkikolmio osoittaa nykyisen suunnan.
Suunta näkyy myös asteina kompassin
keskikohdassa. Tietokentissä näkyy nopeus,
korkeus, aika ja GPS-signaalin tarkkuus.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Navigoiminen poissa tieltä
Kun navigoit pois tieltä -reittiä, punainen
nuoli osoittaa suunnan, johon sinun pitäisi
liikkua, jotta pysyisit reitillä. Kun punainen
nuoli osoittaa merkkikolmiota, olet matkalla
suoraan määränpäähän. Alimmaisena
oikealla olevassa kentässä näkyy matka
määränpäähän.
Suuntanuoli
Merkkikolmio
Etäisyys
määränpäähän
Liikenne
Liikennetietoja voidaan tarkastella
ainoastaan, jos nüvi on liitetty FMliikennevastaanottimeen. Lisätietoja
on sivuilla 30–32 ja osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
MSN® Direct
MSN Direct -sisältöä voidaan käyttää
ainoastaan valinnaisella MSN Direct
-vastaanottimella. Lisätietoja saat
osoitteesta http://garmin.msndirect.com
tai www.garmin.com/traffic. Voit
ostaa lisävarusteen osoitteessa
http://buy.garmin.com.
GPS-kompassi
navigoitaessa poissa tieltä
-reittiä
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas23
nüvin mukauttaminen
nüvin mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
3. Muuta asetusta valitsemalla asetuksen
nimen kohdalla oleva painike.
HUOMAUTUS: Jotkin valikot ja asetukset
vaihtelevat käyttötilan mukaan. Tarkista
käyttötilan kuvake asetuksen kohdalta.
Kaikki asetukset eivät ole käytettävissä
kaikissa käyttötiloissa.
Järjestelmäasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Järjestelmä.
Käyttötila—optimoi reitit määrittämällä
navigointitapa: Auto, Jalankulkija,
Polkupyörä tai Veneily. Katso sivua 5.
Simuloitu GPS—simulaattoritilassa voit
poistaa GPS-ominaisuuden käytöstä,
simuloida navigointia ja/tai säästää akun
virtaa.
Yksiköt—mittayksikön muuttaminen arvoksi
Kilometriä tai Mailia.
24
Tietoja—nüvin ohjelmistoversion numeron,
laitteen tunnusnumeron, ääniversion ja
GPS-ohjelmistoversionumeron näyttäminen.
Tarvitset näitä tietoja järjestelmän
ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen
ostamiseen. Katso sivua 42.
Palauta—järjestelmän asetusten
palauttaminen.
Navigointiasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi.
Reittisuositus—valitse reitin laskenta-asetus.
• Nopeampi aika—laske reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhyin.
• Lyhyempi matka—laske reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Poissa tieltä—voit laskea reittejä
pisteestä pisteeseen (huomioimatta teitä).
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Vältettävät—valitse reittien vältettävät
tietyypit.
Aika-asetukset
Palauta—alkuperäisten navigointiasetusten
palauttaminen.
Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin kello
tai UTC-aikamuoto.
Näyttöasetukset
Nykyinen aika—+- ja --painikkeella voit
asettaa ajan 15 minuutin tarkkuudella.
Kun valitset Automaattinen, nüvi asettaa
ajan automaattisesti vastaanottaessaan
satelliittisignaaleja.
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Värivalinnat—valitsemalla Päivä voit
ottaa käyttöön vaalean taustan, valitsemalla
Yö tumman taustan ja valitsemalla
Automaattinen voit vaihtaa vaaleaa ja
mustaa taustaa automaattisesti.
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten
palauttaminen.
Kuvaotos—siirry kuvaotostilaan. Voit ottaa
kuvaotoksen koskettamalla
-kuvaketta.
Kuva tallennetaan bittikarttana nüvi-aseman
screenshots-kansioon.
Kieliasetukset
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta.
Taustan kirkkauden vähentäminen lisää
akun käyttöaikaa.
Teksti—muuttaa kaiken näytössä olevan
tekstin valitulle kielelle. Tekstin vaihtaminen
ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas25
nüvin mukauttaminen
Näppäimistö—valitse näppäimistö valitulle
kielelle. Voit muuttaa näppäimistön kielitilan
kaikista näppäimistöistä painamalla Tilapainiketta.
Palauta—alkuperäisten kieliasetusten
palauttaminen.
Kartta-asetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kartan yksityiskohdat—voit säätää
kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin
kartta piirtyy uudelleen.
Kartan esitystapa—valitse kartan
perspektiivi.
• Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• Pohjoinen ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena pohjoinen ylöspäin.
• 3D-näkymä—voit tarkastella karttaa
kolmiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
26
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda voit vaihtaa
kuvakkeen, joka osoittaa sijainnin kartassa.
Valitse haluamasi kuvake ja sen jälkeen
OK. Voit ladata lisää ajoneuvokuvakkeita
osoitteesta www.garmin.com/vehicles.
Jälkiloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkalokit valitsemalla
Työkalut > Omat tiedot > Tyhjennä
matkaloki.
Kartan tiedot—voit tarkastella nüviin
tallennettuja karttoja ja niiden versiotietoja.
Voit ottaa kartan käyttöön (valintamerkki) tai
poistaa kartan käytöstä (ei valintamerkkiä)
koskettamalla karttaa.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Suojausasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
Garmin Lock—voit lukita nüvin ottamalla
Garmin Lock™ -lukituksen käyttöön. Anna
nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä
turvapaikka. Lisätietoja on sivulla 38.
Bluetooth-asetukset
Bluetooth-kuulokkeen ääniopastus on vain
nüvi 510 -laitteen ominaisuus. Lisätietoja
pariliitoksesta on sivulla 3.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
Turvallisuustila—turvallisuustilan
ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Kun ajoneuvo on liikkeessä, turvallisuustila
poistaa käytöstä kaikki laitteen toiminnot,
jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja
saattaisivat häiritä ajamista.
Yhteydet — valitsemalla painikkeen
voit muodostaa pariliitoksen Bluetoothkuulokkeeseen tai tarkastella käytettävissä
olevien laitteiden luetteloa. Voit katkaista
kuulokkeen yhteyden valitsemalla Hylkää.
Valitsemalla Poista voit poistaa kuulokkeen
nüvin muistista.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen. Huomautus: Turva-asetusten
palauttaminen ei poista Garmin Lock -PINkoodia tai turvasijaintia.
Bluetooth — Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä. Voit
estää kuuloketta muodostamasta yhteyttä
automaattisesti valitsemalla Ei käytössä.
Palauta — alkuperäisten Bluetoothasetusten palauttaminen. Palauttaminen ei
poista pariliitostietoja.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas27
nüvin mukauttaminen
Liikennetilaustiedot
Liikennetietoja voidaan tarkastella
ainoastaan, jos käytössä on lisävarusteena
saatava FM-liikennevastaanotin. Valitse
Työkalut > Asetukset > Liikenne.
Huomautus: Jos liikennevastaanotin
sisältää koetilauksen, sitä ei tarvitse
aktivoida. Tällöin käyttäjän ei tarvitse ostaa
tilausta ennen koetilauksen päättymistä.
Pohjois-Amerikan asetukset
FM-liikennetilaukset ja niiden
päättymispäivät näkyvät luettelossa.
Voit lisätä tilauksen valitsemalla Lisää.
Euroopan asetukset
Automaattinen—voit käyttää alueen parasta
palveluntarjoajaa. Voit myös valita jonkin
tietyn palveluntarjoajan.
28
Etsi—voit hakea lisää TMC-liikennepalveluntarjoajia. Jos haluat pidentää hakuaikaa,
tyhjennä palveluntarjoajataulukko
valitsemalla Kyllä.
Tilaukset—FM-liikennetilausten ja niiden
päättymispäivien näyttäminen. Voit lisätä
tilauksen valitsemalla Lisää.
Tilauksen lisääminen
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta,
jos tilaus päättyy. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi
hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
1. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
nüvin mukauttaminen
2. Jos laitetta käytetään muualla kuin
Pohjois-Amerikassa, valitse Tilaukset >
Lisää. Jos laitetta käytetään PohjoisAmerikassa, valitse Lisää.
3. Kirjoita liikennevastaanottimen tunnus
muistiin.
4. Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic
voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen
koodin.
5. Valitse nüvissa Seuraava, anna koodi ja
valitse Valmis.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran
yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos
omistat useita liikennevastaanottimia,
kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
Läheisyyspisteasetukset
Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa
ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu
läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja
kohdepisteitä, valvontakameratietokanta
tai Garmin TourGuide® -tiedosto). Katso
sivua 43. Valitse Työkalut > Asetukset >
Läheisyyspisteet.
Läheisyyshälytykset—voit ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä hälytykset, joita
laite antaa lähestyessäsi mukautettuja
kohdepisteitä tai valvontakameroita.
Palauta—läheisyyspisteasetusten
nollaaminen.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas29
FM-liikennevastaan-ottimen käyttäminen
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
Huomautus: Liikennevastaanotin on
ostettava erikseen.
FM TMC (Traffic Message
Channel, liikenneilmoituskanava) liikennevastaanottimen avulla saat
liikennetietoja, joita lähetetään
FM-radiotietojärjestelmässä.
Liikennevastaanotin on integroitu ajoneuvon
virtajohtoon.
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
Liikennevastaanotin vastaanottaa
liikennepalveluntoimittajan signaalia
ja näyttää tiedot nüvissa.
Liikenne alueella
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajetulla tiellä on.
Liikennekuvake
Ajoneuvon
virtaliitäntään
nüvin virtaliitäntään
FM TMC -liikennevastaanotin
nüvi voi vastaanottaa liikenteen
ruuhkatietoja, jos se on liitetty
liikennevastaanottimeen ja ajoneuvon
virtalähteeseen ja olet taajuusalueella.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
30
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
FM-liikennevastaan-ottimen käyttäminen
Vakavuuden värikoodi
Liikennekuvakkeen väri osoittaa ruuhkan
vakavuuden.
Väri
Vihreä
Keltainen
Punainen
Kuvaus
Merkitys
Ei vakava
Liikenne sujuu
normaalisti.
on jonkin
Keskivakava Liikenne
verran ruuhkaista.
Vakava
Liikenne on
erittäin ruuhkaista
tai kokonaan
pysähtynyt.
Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa,
liikennekuvakkeessa näkyy välilehti, joka
näyttää, kuinka paljon ruuhka on pidentänyt
matkustusaikaa. Aika on otettu jo huomioon
arvioidussa saapumisajassa.
Liikenteen välttäminen reitillä
manuaalisesti:
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Voit halutessasi tarkastella reitin muita
liikennetietoja koskettamalla nuolia.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla Vältä.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana nüvi tarkkailee
liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti
siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman
vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka
navigoinnin aikana, nüvi laskee reitin
automaattisesti uudelleen. Laite saattaa silti
ohjata sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras
mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei ole.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas31
FM-liikennevastaan-ottimen käyttäminen
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
Ruuhkatietojen
tarkasteleminen
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitsemalla Liikennehaku voit tarkastella
ruuhkatietoluetteloa.
3. Voit tarkastella tietoja valitsemalla
luettelosta haluamasi kohteen. Jos
ruuhkia on enemmän kuin yksi, valitse
haluamasi ruuhkatiedot koskettamalla
nuolia.
Liikennetilaukset
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia kartalla
valitsemalla Näytä liikennekartta.
Lisätietoja liikennetilauksen lisäämisestä tai
uusimisesta on sivulla 28.
Voit palata liikennekartalta tavalliseen
karttakuvaan koskettamalla
liikennekuvaketta ja valitsemalla sitten
Näytä tavallinen kartta.
32
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Geokätkentä
Geokätkentä
Geokätkentä on aarteenmetsästyksen high
tech -muoto. Geokätkijät etsivät piilotettuja
aarteita eli kätköjä internetissä määritettyjen
GPS-koordinaattien avulla. nüvin avulla
voi etsiä geokätköjä niin metsistä kuin
kaupungeistakin.
Pikalinkit
• Käyttötilan valitseminen: sivu 5
• Koordinaattien antaminen: sivu 12
• Maantieteellisten pisteiden löytäminen:
sivu 12
• Paikan löytäminen kartan avulla:
sivu 13
• TracBackin käyttäminen: sivu 13
• Kompassin käyttäminen: sivu 22
Geokätköjen lataaminen
1. Siirry osoitteeseen www.geocaching.com.
2. Rekisteröidy jäseneksi maksutta.
3. Etsi geokätkö. nüvi tunnistaa *.GPXtiedostot.
4. Liitä nüvi tietokoneen USB-porttiin USBkaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
Huomautus: Jotta voit ladata
geokätkötietoja, lataa ja asenna nüviin
Garmin Communicator -laajennus.
5. Valitse Lähetä GPS-laitteeseen. Seuraa
näytön ohjeita.
Huomautus: Voit ladata geokätköjä
myös valinnaiselle microSD-kortille.
Lisätietoja on sivuilla 16–18.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas33
Geokätkentä
Geokätköjen etsiminen
1. Valitse Minne? > Geokätköt.
2. Valitse geokätkö luettelosta.
• Aloita reitin navigoiminen valitsemalla
Aja ja navigoi paikkaan.
• Valitsemalla Kartta voit näyttää tämän
paikan ja sitä ympäröivät alueet
kartassa.
• Voit tallentaa paikan suosikkeihin
valitsemalla Tallenna. Ainoastaan
geokätkön sijainti tallennetaan. Muita
geokätkön tietoja ei tallenneta.
• Valitsemalla Lisää voit tarkastella
geokätkön kuvausta, vihjeitä tai lokeja.
Kaikista geokätköistä ei välttämättä
ole saatavissa vihjeitä tai lokeja.
Valitsemalla Kirjaa yritys voit tallentaa
löytymistilan ja huomautuksen.
Wherigo
Wherigo-sovelluksen avulla voit rakentaa
ja toistaa sijaintisidonnaisia seikkailupelejä
nüvilla. Lisätietoja on osoitteessa
www.wherigo.com.
Tiedostopakettien lataaminen:
1. Siirry osoitteeseen www.wherigo.com.
2. Rekisteröidy jäseneksi maksutta.
Jos olet jo rekisteröitynyt sivustossa
www.geocaching.com, kirjaudu sisään.
3. Hae tiedostopaketti. nüvi tunnistaa
*.GWC-tiedostot.
4. Liitä nüvi tietokoneen USB-porttiin USBkaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
5. Valitse Lataa. Seuraa näytön ohjeita.
6. Voit toistaa tiedoston nüvissa valitsemalla
Työkalut > Wherigo.
Huomautus: Kun luot reittiä
geokätkölle, voit tarkastella geokätkön
tietoja koskettamalla
karttasivulla.
34
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Veneilytila
Veneilytila
Jotta voit käyttää veneilytilaa, nüvissa on
oltava tallennettuna BlueChart® g2- tai
g2 Vision® -karttoja. Osoitteesta
www.garmin.com/cartography saat
lisätietoja BlueChart g2-kartoista.
Vaihtaminen veneilytilaan:
1. Kosketa käyttötilakuvaketta.
2. Valitse Veneily > OK.
3. Kosketa Kyllä-painiketta ja määritä
veneilytilan asetukset noudattamalla
näytön ohjeita. Lisätietoja mukautetuista
asetuksista on sivuilla 24–29.
Merikarttojen
tarkasteleminen
nüvi tukee BlueChar g2t-karttoja, jotka
sisältävät yksityiskohtaisia veneilytietoja,
kuten syvyyskaavioita, vuorovesi- ja
virtaustietoja sekä veneilypisteitä.
Veneilytilassa kartassa käytetään yleisiä
merikarttavärejä. nüviin ladattujen BlueChart
g2-karttojen ympärillä on ruskea reunus.
Koskettamalla kuvaketta kartan vasemmassa
ylänurkassa voit siirtyä
kalastuskartoista
navigointikarttoihin ja takaisin.
Koskettamalla
-kuvaketta voit etsiä
kohdepisteitä kartan kohdistimen läheltä.
Yksikköjen vaihtaminen
veneilytilaa varten
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä > Yksiköt.
2. Valitse Mailit, Kilometrit, Merenkulku
Brittiläinen tai Merenkulku Metrinen.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas35
Veneilytila
Veneilypisteiden etsiminen
nüvin® avulla voit navigoida
veneilypisteisiin, kuten venepalveluihin,
ankkurointipaikkoihin ja hylyille.
1. Valitse Minne? > Veneilypisteet.
2. Valitse aliluokka.
3. Valitse luettelosta veneilypiste ja
valitse Aja.
Vuorovesitietojen
tarkasteleminen
BlueChart g2-kartoissa on tietoja
päivittäisistä nousu- ja laskuvesistä sekä 24
tunnin vuorovesisyvyyskaavio.
1. Valitse Työkalut > Vuorovedet.
2. Valitse vuorovesisijainti luettelosta tai
valitse Tavuta ja kirjoita paikan nimi.
• Valitsemalla Kartta voit näyttää paikan
kartassa.
• Valitsemalla Tallenna voit tallentaa
paikan suosikkeihin.
36
Merivirtausten
tarkasteleminen
BlueChart g2-kartoissa on tietoja virtauksista
merinavigointia varten.
1. Valitse Työkalut > Virtaukset.
2. Valitse virtaus luettelosta tai valitse
Tavuta ja kirjoita paikan nimi.
• Valitsemalla Raportti voit näyttää
raportin enimmäislaskuvedestä,
enimmäisnousuvedestä ja seisovan
veden ajoista.
• Valitsemalla Kartta voit näyttää
virtauksen kartassa.
• Valitsemalla Tallenna voit tallentaa
paikan suosikkeihin.
Lisätietoja
Lisätietoja BlueChart g2-karttatiedoista
ja kuvakkeista on BlueChart g2-karttojen
mukana toimitetussa oppaassa.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Liite
Liite
myGarmin™
Osoitteessa http://my.garmin.com voit käyttää
Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja:
• Rekisteröidä Garmin-laitteen.
• Ladata ekstroja, kuten
valvontakameratietokantoja ja geokätköjä.
• Avata lisäkarttoja.
nüvin huoltaminen
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia, jotka
voivat vahingoittua kovista iskuista tai
kovasta tärinästä. Vältä nüvin pudottamista
ja käyttämistä ympäristöissä, joissa laite voi
altistua iskuille ja/tai tärinälle.
Laitteen puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista
materiaaleista. Se ei vaadi muuta huoltoa
kuin puhdistamista. Puhdista laitteen
kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla
ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla
nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa
vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja
pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
nüvin suojaaminen
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas37
Liite
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää
kämmentietokoneen kosketuskynällä,
älä koskaan tee niin ajamisen aikana.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä, sillä
se voi vahingoittaa näyttöä.
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla laitteen
ja sen kiinnityksen ja säilyttämällä niitä
poissa näkyvistä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -ominaisuutta.
nüvin lukitseminen
Garmin Lock on varkaudenestojärjestelmä,
joka lukitsee nüvin. Anna PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket nüvin virran.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
Mikä on turvapaikka?
Turvapaikka on paikka, johon palaat
usein, kuten kotisi. Jos nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa,
PIN-koodia ei tarvitse antaa.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
38
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Liite
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein,
kalibroi se.
1. Katkaise nüvista virta.
2. Paina kosketusnäytön vasenta
ylänurkkaa.
3. Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä ja
kytke virta nüviin. Pidä sormi näytön
päällä vielä noin 30 sekunnin ajan,
kunnes kalibrointinäyttö avautuu
(valkoinen näyttö ja Kosketa pistettä
-teksti).
4. Noudata näytön ohjeita.
nüvin nollaaminen
Jos nüvi lakkaa toimimasta, katkaise nüvista
virta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei auta,
pidä -painiketta painettuna 10 sekunnin
ajan. nüvin pitäisi nyt toimia normaalisti.
Voit lisäksi poistaa akun ja asettaa sen
uudelleen paikalleen.
Ohjelmiston päivittäminen
HUOMAUTUS: Jotta voit liittää nüvin
tietokoneeseen, käytössäsi on oltava
valinnainen USB-kaapeli. Lisätietoja
lisävarusteista saat osoitteesta
http://buy.garmin.com ja
www.garmin.com/extras tai
Garmin-jälleenmyyjältä.
1. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/webupdater ja lataa
WebUpdater tietokoneeseesi.
2. Liitä nüvi tietokoneeseen valinnaisella
USB-kaapelilla.
3. Käynnistä WebUpdater ja noudata näytön
ohjeita.
Kun olet vahvistanut haluavasi
päivityksen, WebUpdater lataa päivityksen
automaattisesti ja asentaa sen nüviin.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas39
Liite
Käyttäjätietojen
poistaminen
Varoitus: Tämä toiminto poistaa kaikki
käyttäjän antamat tiedot.
1. Katkaise nüvista virta.
2. Paina kosketusnäytön vasenta
alanurkkaa.
3. Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä ja
kytke virta nüviin. Pidä sormi paikallaan,
kunnes ilmoitus tulee näyttöön.
4. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla
Kyllä.
nüvin akun vaihtaminen
Jos nüvin akku tarvitsee vaihtaa, käytä
Garmin-litiumioniakkua (010-11143-00).
Voit ostaa vaihtoakun osoitteessa
http://buy.garmin.com. Akku on hävitettävä
paikallisten säännösten mukaisesti.
nüvin lataaminen
• Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
• Käytä valinnaista USB-kaapelia.
• Käytä valinnaista verkkolaitetta.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.
Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.
Akun tiedot
nüvi sisältää vaihdettavan litiumioniakun.
Älä jätä nüvia suoraan auringonpaisteeseen
tai kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi. Näin
varmistat akun mahdollisimman pitkän
käyttöiän.
Valikkosivun kulmassa oleva akkukuvake
osoittaa nüvin akun tilan. Voit
parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun
ainakokonaan ja lataamalla sen uudelleen.
40
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Liite
Sulakkeen vaihtaminen
Varoitus: Kun vaihdat sulaketta, älä
hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität
ne takaisin paikoilleen.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa,
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva
sulake on ehkä vaihdettava.
1. Kierrä musta, pyöreä kärkiosa irti.
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen lieriö)
ja vaihda se 3 A:n pikasulakkeeseen.
Kärkiosa
Hopeoitu
kärki
Sulake
Kiinnittäminen kojelautaan
Laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä
voit kiinnittää laitteen kojelautaan
noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden
säädöksiä.
Varoitus: Kiinnitysliiman irrottaminen
on erittäin hankalaa asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn
kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.
Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
3. Varmista, että hopeoitu kärki on mustassa
kärkiosassa. Kierrä musta kärkiosa
paikalleen.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas41
Liite
Lisäkartat
Voit ostaa MapSource-karttatietoja
Garminilta ja ladata kartat nüvin sisäiseen
muistiin tai valinnaiselle microSD-kortille.
Voit tarkistaa nüviin ladattujen karttojen
version avaamalla valikkosivun. Valitse
Työkalut > Asetukset > Kartta >
Kartan tiedot. Tarkista osoitteesta
www.garmin.com/unlock/update.jsp, onko
karttaohjelmistoon saatavissa päivityksiä.
Lisäkarttojen käyttöönottoa varten tarvitaan
laitetunnus (katso sivua 24) ja sarjanumero
(akun alla).
Lisätietoja on MapSource-ohjeessa.
42
Lisäominaisuudet ja
-varusteet
Lisätietoja lisävarusteista on
osoitteessa http://buy.garmin.com ja
www.garmin.com/extras. Voit myös
ottaa yhteyden Garmin-jälleenmyyjään.
Valvontakamerat
Tarkista paikalliset lait ja säädökset, ennen
kuin käytät näitä ominaisuuksia. Garmin
ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta
tai niiden käyttämisen seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja. Tarkista
saatavuus osoitteessa http://my.garmin.com.
nüvi sisältää satojen valvontakameroiden
sijainnit. nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa
ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään
kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot
ovat aina käytettävissä.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Liite
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa
aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin
alueen tiedot vanhenevat eri aikana.
Mukautetut kohdepisteet
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja
kohdepisteitä nüviin. Mukautettujen
kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi
hankkia useilta yrityksiltä Internetissä.
Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät
tietoja esimerkiksi valvontakameroista ja
koulualueista.
Siirry www.garmin.com/extras -sivustoon ja
POI Loader tietokoneeseen napsauttamalla
POI Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI
Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa
ohjetiedosto painamalla F1-painiketta.
Jos haluat poistaa mukautetut kohdepisteet
nüvista, liitä nüvi tietokoneeseen. Avaa
nüvi-aseman tai microSD-korttiaseman
kansio Garmin\poi. Poista poi.gpi-niminen
tiedosto.
Garmin TourGuide
Garmin TourGuiden avulla voidaan
toistaa toisten valmistajien GPS-ohjattuja
äänellisiä matkaoppaita. Ne saattavat sisältää
mielenkiintoisia tietoja matkan varrella
olevista historiallisista paikoista.
Voit tarkastella Garmin TourGuide tiedostoja valitsemalla Minne? > Ekstrat >
Mukautetut POI:t.
Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä
valitsemalla Minne? > Ekstrat >
Mukautetut POI:t. Voit muuttaa
läheisyyspisteasetuksia valitsemalla
Työkalut > Asetukset > Läheisyyspisteet >
Läheisyyshälytykset.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas43
Liite
Garmin Travel Guide
Kuten painettu matkaopas, Garmin
Travel Guide sisältää tietoja esimerkiksi
ravintoloista ja hotelleista.
Voit käyttää Garmin Travel Guidea
asettamalla microSD-kortin nüviin. Valitse
Minne?. > Ekstrat. Avaa Travel Guide
koskettamalla sen nimeä.
SaversGuide
SaversGuiden esiohjelmoidun microSDtietokortin ja jäsenkortin ansiosta nüvi on
kuin digitaalinen kuponkivihko.
®
Voit käyttää SaversGuidea asettamalla
microSD-kortin nüviin. Valitse Minne? >
Ekstrat > SaversGuide.
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja.
nüvi ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos
olet sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai
puiden lähettyvillä tai pysäköintihallissa.
44
Käytä nüvia aukealla paikalla, jossa ei ole
korkeita esteitä.
Kun nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja,
signaalin voimakkuuspalkit valikkosivulla
näkyvät vihreinä
. Kun laite ei pysty
vastaanottamaan signaaleja, palkit muuttuvat
punaisiksi tai katoavat kokonaan
.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä
nüvi-tuote on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden
määräysten mukainen. Katso koko
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Liite
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ nüvia HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa
mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistusja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä
hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys
ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen
ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei
pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas45
Liite
Tekniset tiedot
Fyysinen koko: L×K×S: 4,21 × 3,35 ×
0,90 tuumaa (106,9 × 85,1 ×
22,9 mm)
Paino: 215,5 g
Näyttö: L×K: 2,8 × 2,1 tuumaa
(72,0 × 54,0 mm),
320 × 240 kuvapistettä, 64K väriä,
kirkas, 18-bittinen LCD-näyttö,
valkoinen taustavalo, kosketusnäyttö
Kotelo: Vesitiivis IPX7
Käyttölämpötila: -20 - 55 °C
Latauslämpötila: 0 - 40 °C
Tietojen tallentaminen: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava microSD-kortti.
Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.
Tietokoneliitäntä: täysinopeuksinen (12 Mb)
USB 2.0 -massamuisti, Plug and Play
-tekniikka
46
Latausaika: noin 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon virtalähde toimii
laitteen mukana toimitettavan
virtajohdon avulla
Käytössä: enintään 5 W.
Akun varauksen kesto: enintään 8 tuntia
Akun tyyppi: vaihdettava, ladattava
litiumioniakku
nüvin vaihtoakku: Garmin-litiumioniakku
(010-11143-00)
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä,
WAAS-yhteensopiva
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 s
Kylmä: < 38 s
Tehdasasetusten palautus: < 45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan,
ja taivas on kirkas
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie nüvi ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai
puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa puhtaalla,
kuivalla kankaalla. Kiinnitä imukuppi sivun 2 ohjeiden mukaan.
nüvi ei lataudu
ajoneuvossa.
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (katso sivua 41).
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
nüvin voi ladata vain 0 - 40 °C:n lämpötilassa. Jos nüvi
on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai
kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauaa.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla
taustavalon. Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
Jotta akun varaus ei häviä, irrota se, kun nüvi ei ole käytössä.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan
keskeytyksittä.
Miten voin poistaa kaikki
käyttäjätiedot?
Pidä sormea nüvin näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen
aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön.
Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
nüvi on lukittunut / ei
vastaa.
Jos nüvi lakkaa toimimasta, katkaise nüvista virta ja kytke se
uudelleen. Jos tämä ei auta, pidä -painiketta painettuna
10 sekunnin ajan. nüvin pitäisi nyt toimia normaalisti. Voit myös
poistaa akun ja asettaa sen paikalleen uudelleen.
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas47
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen oikein.
Kalibroi kosketusnäyttö sivun 39 ohjeiden mukaan.
Mistä tiedän, että
nüvi on USBmassatallennustilassa?
Kun nüvi on USB-massatallennustilassa, näytössä on
tietokoneeseen liitetyn nüvin kuvake. Lisäksi Oma tietokone
kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse
nüvia.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise nüvista virta.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja nüviin. nüvi
käynnistyy automaattisesti USB-massatallennustilassa.
Varmista, että nüvi on liitetty USB-porttiin eikä USBkeskittimeen.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows
ei välttämättä pysty määrittämään nüvi-asemien tunnuskirjaimia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin läheltä,
jossa aion yöpyä
myöhemmin?
1. Valitse Minne? > Lähellä > Toisesta kaupungista (ja anna
kohde).
2. Etsi hotelli ja valitse Aja.
3. Valitse Valikko > Minne? > Lähellä > Määränpää.
4. Etsi ravintoloita. Lähinnä hotellia sijaitsevat ravintolat näkyvät
luettelossa ensimmäisinä.
Voit käyttää myös GPS-simulaattoria (Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä).
48
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kieli 25
äänenvoimakkuus 4
aika-asetukset 25
aikavyöhyke 25
Aja! sivu 6
ajo-ohjeet 15
ajoneuvokuvake 26
ajotietokone 15
akku iv, 40, 47
asentaminen 1
tila 4
vaihtaminen nüvissa 40
asetukset 24–29
B
BlueChart g2 35
D
diakriittiset merkit 8
E
ekstrat 10, 42–44
F
FM-liikennevastaanotin 30–32
G
Garmin-tuotetuki i
Garmin Lock 27, 38
Garmin TourGuide 43
Garmin Travel Guide 44
geokätkentä 12, 33–34
GPS 4
pois käytöstä/käytössä 24
tietoja GPS:stä 44
H
hälytykset
läheisyys 29
valvontakamera 42
J
järjestelmän asetukset 24
K
käännösluettelo 15
kaksi-, kolmiulotteinen karttanäkymä 26
kartan selaaminen 13
kartta 14
asetukset 26
Kartan tiedot -painike 26
liikenne 32
lisääminen 42
merenkulku 35
mukauttaminen 26
päivittäminen 42
selaaminen 13
siirtäminen 13
tarkasteleminen 26
versio 26
yksityiskohtien määrä 26
zoomaaminen 13
käyttäjätiedot, poistaminen 40
käyttötila 4, 5, 24
kieliasetukset 25
kiertotiet 6
kiinnittäminen
kojelautaan 41
tuulilasiin 2, 47
kirjoita nimi 5, 8
kirkkaus 25
kohdepisteet 5
mukautetut 43
kompassi 22
koordinaatit 12
kosketusnäyttö
asetukset 25
kalibroiminen 39, 48
puhdistaminen 37
koti
sijainnin asettaminen 7
koulualuetietokanta 43
kuvan liittäminen sijaintiin 10
kuvat 19
tyypit 16
L
läheisyyspisteet
asetukset 29
laitteen lataaminen 2, 40, 47
laitteen mukauttaminen 24–29
laitteen säilytys 37
laitteen tunnus 24
laskin 21
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas49
Hakemisto
liikenne 23, 30–32
tilausten lisääminen 28
lisäkartat 42
lisävarusteet 42, 43
litiumioniakku 40, 46
lukitseminen
nüvi 38
M
maailman kello 20
maantieteelliset pisteet 12
määrittäminen 3
MapSource 42
matkaloki 26
matkatiedot, nollaaminen 15
mene kotiin 7
microSD-kortti 16, 46
Minne? 7–13
mitat, muuntaminen 21
mittojen muuntaminen 21
MSN Direct 23
mukautetut
kohdepisteet (POI) 43
mukautetut reitit 11
muuntaminen
valuutta 22
myGarmin i, 37
N
näppäimistö 8
kielitila 8, 26
navigointi
asetukset 24
tila 24
50
näyttö
kirkkaus 25
kuvaotokset 25
näyttöasetukset 25
näyttönäppäimistö 8
nollaaminen
kaikkien käyttäjätietojen
poistaminen 40
matkatiedot 15
oma nüvi 39
nüvi
kiinnitys 2, 41
kotelo iv
puhdistaminen 37
nüvin huoltaminen 37
nykyinen sijainti,
tallentaminen 9
Nykysijainti 14, 19
O
Ohje i, 19
ohjelmisto
käyttöoikeussopimus 45
päivittäminen 39
versio 24
Omat tiedot 20
osoitteet 7
P
paikkojen etsiminen
hiljattain tehdyt valinnat 9
kartan käyttäminen 13
kirjoita nimi 5
kompassin käyttäminen 22
koordinaateilla 12
koti 7
maantieteelliset pisteet 12
nimellä 8
osoitteella 7
postinumeron mukaan 7
Suosikit 9
tallennetut paikat
(suosikit) 9
toisen paikan lähellä 5, 13
TracBackin käyttäminen 13
valokuvien käyttäminen 10
päivittäminen
kartat 42
ohjelmisto 39
PIN
Garmin Lock 38
POI Loader 43
poistaminen
kaikki omat tiedot 40
merkki 8
mukautetut kohdepisteet
(POI) 43
reitti 12
Suosikit 10, 12
tiedostot 18
viimeksi löydettyjen luettelo 9
pois tieltä, reitti 12, 23, 24
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
R
reitin simuloiminen 24
reitit 11
kartassa 14
kiertotiet 6
liikenne 31
mukautetut 11
oletusasetukset 24
pois tieltä 23, 24
pysähdyksen lisääminen 6
simuloiminen 24
tuominen 20
rekisteröiminen i, 38
S
Safe Mode -tila 27
sarjanumero iv
satelliittisignaalit 3, 44
SaversGuide 44
seuraava käännös 15
sijainnin asettaminen 13
sulake, vaihtaminen 41
Suosikit 9
T
tallentaminen
löydetyt paikat 9
nykyinen sijainti 9, 13, 19
taustaväri 25
tekniset tiedot 46
teksti 26
tiedostojen siirtäminen 16–18
nϋvi 500 -sarjan käyttöopas
tiedostot 16–18
hallinta 16–18
poistaminen 18
siirtäminen 16–18
tuetut tyypit 16
tietokoneliitäntä 17
tilaukset
liikenne 28
TourGuide 43
TracBack 13
Travel Guide 42
tuetut tiedostotyypit 16
tuotetuki i
turva
asetukset 27
sijainti 38
turvakameratietokanta 42
työkalut 19–23
veneilyominaisuudet 35
veneilytila 35
vianmääritys 47
viimeksi löydetyt paikat 9
W
WebUpdater 39
Wherigo 19, 34
Y
yhteydenotto Garminiin i
yksikkömuunnin 21
yksityiskohtainen reitti 15
Z
zoomaus 13
U
USB 17, 48
massatallennustila 16–18
poistaminen 17
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 44
valikkosivu 4
valokuvanavigointi 10
valokuvien lataaminen 18
välttäminen
tietyypit 25
varkaus 38
51
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2008-2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00937-37 ver. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising