Garmin | nüvi® 500 | Quick Start Guide | Garmin nüvi® 500 pikaopas

Garmin nüvi® 500 pikaopas
nüvi 500/550
®
pikaopas
Tärkeää tietoa
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä,
ota yhteys Garminin tuotetukeen.
Yhdysvallat: siirry osoitteeseen
www.garmin.com/support tai ota yhteys
Garmin USA:an puhelimitse: (913) 3978200 tai (800) 800-1020.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Varoitus: Tämä tuote sisältää
litiumioniakun. Voit estää vaurioita
irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai
säilyttämällä sitä poissa suorasta
auringonpaisteesta.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:hen
myös puhelimitse: +44 (0) 870,8501241.
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata käyttöoppaan
uusimman version osoitteesta
www.garmin.com. Lisätietoja lisävarusteista
on osoitteessa http://buy.garmin.com. Voit
myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen
kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Aloitus
GPS-antenni
Virtapainike:
Virran kytkeminen ja katkaiseminen painamalla pitkään.
Säädä taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.
Kaiutin
Akkupaikan kansi
Sarjanumero
akun alla
Akun
liitinpinnat
Akun vapautuspainike:
avaa työntämällä ylöspäin
Mini-USB-liitäntä
suojuksen alla
microSD™-korttipaikka
akun alla
Vaihe 1: nüvin akun
asentaminen
Vaihe 2: nüvin lataaminen
Lataa nüvi ajoneuvon virtajohdolla.
Voit ostaa valinnaisen USB- tai
AC-sovitinkaapelin osoitteessa
http://buy.garmin.com.
1. Paikanna laitteen pakkauksessa
toimitettu litiumioniakku.
2. Avaa nüvin taustapuolella
oleva akkulokero työntämällä
vapautuspainiketta ylöspäin.
3. Paikallista metalliliittimet litiumioniakun
toisesta päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun
liittimet vastaavat akkupaikan sisäisiä
liitäntöjä.
Vaihe 3: nüvin kiinnittäminen
1. Nosta nüvin taustapuolella olevan
virtaliitännän päällä oleva suojus sivuun.
2. Liitä ajoneuvon virtajohto virtaliitäntään.
3. Napsauta teline imukupin varteen.
Imukupin varsi
Teline
Vipu
4. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi
nukkaamattomalla liinalla.
5. Paina akku paikalleen.
6. Napsauta akkupaikan kansi kiinni.
Vaihe 5: Satelliittitietojen
hakeminen
5. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
6. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
7. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
Mene ulos avoimelle paikalle, pois
autotallista ja korkeiden rakennusten
lähettyviltä. Pysäytä ajoneuvo ja kytke
nüviin virta. Satelliittisignaalien löytämiseen
voi mennä muutama minuutti.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreitä,
nüvi on löytänyt satelliittisignaaleja.
Nyt voit valita määränpään ja navigoida
sinne. Lisätietoja GPS-ominaisuudesta on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
8. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
9. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
nüvi käynnistyy automaattisesti, jos se
on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
nüvin nollaaminen
Jos nüvi lakkaa toimimasta, katkaise nüvista
virta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei auta,
paina -painiketta 10 sekunnin ajan.
nüvin pitäisi nyt toimia normaalisti. Voit
myös poistaa akun ja asettaa sen paikalleen
uudelleen.
Vaihe 2: nüvin määritykset
Käynnistä nüvi painamalla
Seuraa näytön ohjeita.
-painiketta.
Valikkosivun käyttäminen
➊
➋ ➌
➍
➎
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse määränpää ja Aja.
➏
Voit etsiä nimellä valitsemalla Minne? >
Kohdepisteet > Tavaa nimi.
➐
➊
➋
➑
Jos haluat etsiä eri alueelta, valitse Minne?
> Lähellä.
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Käyttötila. Koskettamalla tätä voit
siirtää laitteen ajo-, kävely-, pyöräilytai veneilytilaan.
Aja-sivun käyttäminen
HUOMAUTUS: Sivujen ulkoasu
vaihtelee käyttötilan ja asetusten mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➊
➋
➌
Akun tila.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä,
koskettamalla tätä.
➊
➋
➌
➍
➍
Valitsemalla voit näyttää reitin kartassa.
Aloita reitin navigoiminen valitsemalla.
Valitsemalla voit näyttää tämän paikan
ja sitä ympäröivät alueet kartassa.
Voit tallentaa paikan Suosikit-kohtaan
valitsemalla.
Karttasivun käyttäminen
Reitti on merkitty magentalla värillä.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien
ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Määränpään merkkinä on ruutulippu.
Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi
laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita
uudelle reitille.
➊
➊
Näytä
kompassi
koskettamalla
tätä (navigointi
poissa tieltä).
➋
Näytä
käännösluettelo
koskettamalla
tekstipalkkia.
Loitonna
ja lähennä
koskettamalla
tätä.
Avaa Nykysijainti-sivu
valitsemalla
ajoneuvokuvake.
Avaa
ajotietokone
koskettamalla
tätä.
Avaa
valikkosivu
koskettamalla
tätä.
➌
➋
➌
➍
➎
➊
➍
➏
Näytä seuraava
käännös
koskettamalla
tätä (navigointi
tietä pitkin).
➎
➏
Kiertotien käyttäminen
TracBack®-ominaisuuden
käyttäminen
Jos edessä oleva tie on suljettu, voit käyttää
kiertotietä.
Voit tarkastella hiljattain tallennettua
jälkeä valitsemalla Minne? > TracBack.
Valitsemalla Tallenna voit tallentaa jäljen
Suosikit-kohtaan. Valitsemalla Aja voit
seurata hiljattain tallennettua reittiä.
HUOMAUTUS: Kiertotie-toiminto ei ole
käytettävissä pois tieltä -reiteillä.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
nüvin suojaaminen
Nüvi yrittää löytää vaihtoehtoisen reitin, joka
välttää nykyisen tien tai käännösluettelon
seuraavan tien ja palaa sitten alkuperäiselle
reitille. Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.
1. Valitse Työkalut > Asetukset> Turva >
Garmin Lock.
2. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PIN-koodin
ja turvapaikan, lähetä nüvi Garminille
avattavaksi. Laitteen mukana on myös
lähetettävä kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
Pysähdyksen lisääminen reitille
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdys
(kauttakulkupiste).
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi.
TAI
Muuta tämä piste lopulliseksi
määränpääksi valitsemalla
Aseta uudeksi määränpääksi.
Elokuu 2008
© 2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin®, nüvi® ja TracBack® ovat Garmin Ltd.:
n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
Lock™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman Garminin nimenomaista lupaa. microSD™
on SD Card Associationin tavaramerkki. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Osanumero 190-00937-57 ver. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising