Garmin | nüvi® 55 | User manual | Garmin nüvi® 55 Felhasználói kézikönyv

Garmin nüvi® 55 Felhasználói kézikönyv
nüvi 55/56/65/66
®
Felhasználói kézikönyv
2014. Február
190-01654-05_0A
Nyomtatva Tajvanon
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem
másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy
bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos
információkat a www.garmin.com oldalon találja.
A Garmin®, a nüvi® és a Garmin logó a Garmin Ltd.‍ vagy leányvállalatai az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.‍ Ezek a védjegyek
a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.‍
A BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ és nüMaps Lifetime™ a Garmin
Ltd.‍ vagy leányvállalatai védjegye.‍ Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.‍
A microSD™ és a microSDHC logó az SD-3C, LLC.‍ védjegye.‍ A Windows®, Windows Vista® és Windows XP® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más országokban.‍A Mac® az Apple Inc.‍ védjegye.‍
Tartalomjegyzék
Első lépések................................................................... 1
A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához ................... 1
Támogatás és frissítések ........................................................... 1
A Garmin Express beállítása ................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Korlátlan előfizetések ............................................................ 1
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel .... 1
Alvó üzemmód – Be- és kilépés ................................................. 2
A készülék kikapcsolása ............................................................ 2
A készülék alaphelyzetbe állítása ......................................... 2
GPS-jelek keresése ................................................................... 2
A képernyő fényerejének beállítása ........................................... 2
A hangerő beállítása .................................................................. 2
Az állapotsoron levő ikonok ....................................................... 2
A GPS-jel állapotának megjelenítése .................................... 2
Akkumulátorinformációk ........................................................ 2
Az idő beállítása .................................................................... 2
A képernyőn megjelenő gombok használata ............................. 2
A képernyőn megjelenő billentyűzet használata ........................ 2
Helyek ............................................................................. 2
Helyek keresése ........................................................................ 3
Hely keresése kategória szerint ............................................ 3
Hely keresése a keresősáv használatával ............................ 3
Keresési terület módosítása .................................................. 3
Hely keresése a térkép böngészésével ................................ 3
Cím keresése ........................................................................ 3
Legutóbb talált úti célok keresése ......................................... 3
Parkoló keresése .................................................................. 3
Keresési eszközök ................................................................ 3
Helyek mentése ......................................................................... 4
Hely mentése ........................................................................ 4
Az aktuális hely mentése ...................................................... 4
Lakcím mentése .................................................................... 4
Mentett hely szerkesztése ..................................................... 4
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez ............... 4
Mentett hely törlése ............................................................... 4
Szimulált hely beállítása ............................................................ 4
Parancsikon hozzáadása ........................................................... 4
Parancsikon eltávolítása ....................................................... 4
Egyéni érdekes helyek ............................................................... 4
Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése ..................................... 5
A POI Loader alkalmazás súgófájljainak használata ............ 5
Egyéni érdekes helyek keresése .......................................... 5
Navigáció ........................................................................ 5
Útvonal indítása ......................................................................... 5
Több útvonal előnézete ......................................................... 5
Az útvonal-tervezési mód módosítása .................................. 5
Útvonal megkezdése egy elmentett helyre ........................... 5
Az útvonal a térképen ................................................................ 5
A térkép használata .............................................................. 5
Pont hozzáadása egy útvonalhoz ......................................... 5
Kerülőút ................................................................................. 5
Útvonal leállítása ................................................................... 6
Útvonalaktivitás megtekintése ................................................... 6
Fordulók listájának megjelenítése ......................................... 6
A Következő forduló megjelenítése ....................................... 6
Útkereszteződések megjelenítése ........................................ 6
A következő útszakaszról .......................................................... 6
Következő érdekes helyek keresése ..................................... 6
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása ............ 6
Útadatok ..................................................................................... 6
A térkép útadatainak megjelenítése ...................................... 6
Útadatok oldal megjelenítése ................................................ 6
Tartalomjegyzék
Az útnapló megjelenítése ...................................................... 6
Útadatok nullázása ................................................................ 6
Az aktuális hely adatainak megtekintése ................................... 7
A közelben levő szolgáltatások keresése ............................. 7
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez .................................... 7
Útjellemzők elkerülése ............................................................... 7
Egyéni elkerülések ismertetése ................................................. 7
Terület elkerülése .................................................................. 7
Út elkerülése ......................................................................... 7
Egyéni elkerülés letiltása ....................................................... 7
Egyéni elkerülések törlése .................................................... 7
A térkép testreszabása .............................................................. 7
Térképeszközök testreszabása ............................................. 7
A térképrétegek testre szabása ............................................ 7
Térkép-adatmezők módosítása ............................................. 7
A térkép perspektívájának módosítása ................................. 7
A jármű testreszabása .......................................................... 7
Térfigyelő kamerák .................................................................... 7
Forgalom.........................................................................8
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel ............ 8
Soron következő forgalmi események megjelenítése ................ 8
Forgalom megtekintése a térképen ....................................... 8
Közlekedési események keresése ........................................ 8
Forgalom az útvonalon .............................................................. 8
Másik lehetséges útvonal használata ................................... 8
A közlekedési előfizetésekről ..................................................... 8
Az előfizetés aktiválása ......................................................... 8
Közlekedési előfizetések megtekintése ................................ 8
Közlekedési előfizetés hozzáadása ...................................... 8
Az alkalmazások használata ......................................... 9
A súgó használata ..................................................................... 9
Keresés a Súgótémakörök között ......................................... 9
Az ecoRoute™ funkció .............................................................. 9
A jármű beállítása ................................................................. 9
Az üzemanyagár módosítása ................................................ 9
Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása .................................. 9
Tudnivalók az ecoChallenge funkcióról ................................. 9
Üzemanyag-fogyasztási adatok megtekintése ...................... 9
Kilométernaplózás ................................................................. 9
ecoRoute adatok visszaállítása ............................................. 9
Vezetési tanácsok ................................................................. 9
Utazás tervezése ..................................................................... 10
Utazás ütemezése .............................................................. 10
Navigálás mentett úton ....................................................... 10
Mentett utazás szerkesztése ............................................... 10
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése ........................... 10
Adatkezelés .................................................................. 10
Fájltípusok ................................................................................ 10
A memóriakártyák ismertetése ................................................ 10
Memóriakártya behelyezése ............................................... 10
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása ................ 10
Adatok átvitele a számítógépről ............................................... 10
Az eszköz testreszabása ............................................. 11
Térkép- és járműbeállítások ..................................................... 11
Térképek engedélyezése .................................................... 11
Navigációs beállítások ............................................................. 11
Tervezési mód ..................................................................... 11
Megjelenítési beállítások .......................................................... 11
Forgalombeállítások ................................................................. 11
Mértékegység- és időbeállítások ............................................. 11
Nyelvi és billentyűzetbeállítások .............................................. 11
Készülék- és adatvédelmi beállítások ...................................... 11
Beállítások visszaállítása ......................................................... 12
Függelék....................................................................... 12
i
Tápkábelek .............................................................................. 12
A készülék töltése ............................................................... 12
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél ........................... 12
A készülék karbantartása ......................................................... 12
A külső borítás tisztítása ..................................................... 12
Az érintőképernyő tisztítása ................................................ 12
A lopás elkerülése érdekében ............................................. 12
Felszerelés a műszerfalra ........................................................ 12
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása ................. 13
Az eszköz eltávolítása a tartóból ......................................... 13
A tartó eltávolítása a tapadókorongról ................................ 13
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről ......................... 13
További térképek vásárlása ..................................................... 13
Kiegészítők vásárlása .............................................................. 13
Specifikációk ............................................................................ 13
Hibaelhárítás................................................................ 13
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn ........................ 13
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket ............................ 13
A készülék nem töltődik a járművemben ................................. 13
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül .............................. 13
A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a
Sajátgépben ............................................................................. 13
A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a
Sajátgépben ............................................................................. 13
A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető
meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben ........................ 13
Tárgymutató ................................................................. 14
ii
Tartalomjegyzék
Első lépések
FIGYELEM!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.‍
A készülék csatlakoztatása a jármű
tápellátásához
FIGYELEM!
A termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz.‍ Az akkumulátor
nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező
személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése
érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.‍
Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltse
fel az akkumulátort.‍
1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét À a készülék USBportjába.‍
www.garmin.com/‍numaps weboldalra a feltételek
megtekintéséhez.‍
Korlátlan előfizetések
Egyes típusok korlátlan előfizetéseket is tartalmaznak.‍ További
részletekért látogasson el a www.garmin.com/‍lmt weboldalra.‍
LT: ez a modell korlátlan közlekedési előfizetést és
közlekedésiadat-vevőt tartalmaz.‍
LM: ez a modell nüMaps Lifetime™ előfizetést tartalmaz, amely
negyedéves térképfrissítéseket biztosít a készülék teljes
időtartamára.‍ A feltételeket illetően látogasson el a www.garmin.com/‍us​/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime oldalra.‍
LMT: ez a modell nüMaps Lifetime előfizetést, korlátlan
közlekedési előfizetést és közlekedésiadat-vevőt tartalmaz.‍
Lifetime térképek aktiválása
1 Tekintse meg a www.garmin.com/‍dashboard weboldalt.‍
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
MEGJEGYZÉS: ha regisztrálja a készülékét, akkor e-mail
értesítéseket kaphat, amikor térképfrissítés érhető el.‍
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express
szoftverrel
2 Nyomja rá a tartót Á a tapadókorongra Â, hogy bepattanjon
a helyére.‍
3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra
a kart à a szélvédő irányába.‍
4 Illessze a tartó végén található fület a készülék hátulján lévő
A Garmin Express szoftverrel letöltheti és telepítheti a legújabb
térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.‍ A térképfrissítések
az elérhető legfrissebb térképadatokat biztosítják, hogy
készüléke továbbra is pontos és hatékony útvonalszámításokat
nyújtson.‍A Garmin Express Windows® és Mac® operációs
rendszert futtató számítógépekre elérhető.‍
1 A számítógépen látogasson el a www.garmin.com/‍express
weboldalra.‍
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Windows operációs rendszer esetén válassza a Letöltés
Windows rendszerre lehetőséget.‍
• Mac operációs rendszer esetén válassza a Mac verzió
lehetőséget.‍
nyílásba.‍
5 Nyomja meg a tartó alját, hogy a készülék a helyére
kattanjon.‍
6 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű
tápaljzatához.‍
Támogatás és frissítések
A Garmin Express™ egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a
szolgáltatásokhoz a Garmin® készülékek számára.‍ A
szolgáltatások nem minden készüléken érhetőek el.‍
• Termékregisztráció
• Kézikönyvek
• Szoftverfrissítések
• Térképfrissítések
• Járművek, hangok és további extrák
3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.‍
4 Indítsa el a Garmin Express alkalmazást.‍
5 Az USB-kábellel csatlakoztassa a számítógéphez a Garmin
készüléket.‍
A Garmin Express beállítása
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.‍
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép egy szabad
USB-portjába csatlakoztassa.‍
3 Tekintse meg a www.garmin.com/‍dashboard weboldalt.‍
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
nüMaps Guarantee™
A készüléke az első műholdas kapcsolatfelvételtől számított 90
napig alkalmas a térkép ingyenes frissítésére.‍ Lépjen a Első lépések
A Garmin Express szoftver felismeri a készüléket.‍
6 Adjon meg egy e-mail címet, ha regisztrálni szeretné a
terméket (nem kötelező).‍
7 Kattintson a eszköz mentése lehetőségre.‍
1
8 Kattintson a frissítések ellenőrzése lehetőségre.‍
Megjelenik az elérhető térkép- és szoftverfrissítések listája.‍
9 Jelölje ki a telepíteni kívánt frissítéseket.‍
10 Kattintson a Telepítés most gombra.‍
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A hangerő beállításához használja a csúszkát.‍
• A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.‍
• További opciókért válassza a lehetőséget.‍
Az állapotsoron levő ikonok
Az állapotsor a főmenü fölött található.‍ Az állapotsor ikonjai a
készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.‍
Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a
beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.‍
A GPS-jel állapota
Pontos idő
Az akkumulátor állapota
A Garmin Express szoftver letölti a frissítéseket és telepíti
azokat a készülékre.‍ A térképfrissítések sok helyet foglalnak,
ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.‍
Alvó üzemmód – Be- és kilépés
Az alvó üzemmód segítségével takarékosabb
akkumulátorhasználatot érhet el, amikor éppen nem használja a
készüléket.‍ Alvó üzemmódban készüléke nagyon kevés
energiát fogyaszt, és azonnal használatra kész lehet.‍
TIPP: ha a készüléket alvó üzemmódba kapcsolja, akkor az
akkumulátor gyorsabban feltöltődik.‍
Nyomja meg a bekapcsológombot À.‍
A GPS-jel állapotának megjelenítése
Tartsa három másodpercig lenyomva a
gombot.‍
Akkumulátorinformációk
Miután csatlakoztatta a készüléket a tápellátáshoz, elkezd
töltődni.‍
Az állapotsoron látható a belső akkumulátor állapotát jelzi.‍
Az idő beállítása
1 A főmenüben válassza ki az időt.‍
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az idő GPS-információkat használó, automatikus
beállításához válassza az Automatikus lehetőséget.‍
• Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé
vagy lefelé.‍
A képernyőn megjelenő gombok használata
A készülék kikapcsolása
1 Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg egy jelzés nem
jelenik meg a képernyőn.‍
A jelzés öt másodperc után jelenik meg.‍ Ha felengedi a
bekapcsológombot a jelzés megjelenése előtt, az eszköz
alvó üzemmódra vált.‍
2 Válassza a Kikapcsol lehetőséget.‍
A készülék alaphelyzetbe állítása
Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.‍
Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.‍
GPS-jelek keresése
A készülékkel történő navigáláshoz be kell fognia a
műholdjeleket.‍ Az állapotsávon lévő jel a műholdjel
erősségét mutatja.‍ A műholdjelek vétele akár több percig is
eltarthat.‍
1 Kapcsolja be a készüléket.‍
2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.‍
3 Ha szükséges, menjen a járművel a szabadba, magas
épületektől és fáktól távol.‍
A képernyő fényerejének beállítása
1 Válassza a Beállítások > Mutat > Fényerő elemet.‍
2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.‍
A hangerő beállítása
1 Válassza a Hangerő elemet.‍
2
• Az előző menüképernyőre való visszatéréshez válassza a
lehetőséget.‍
• A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a
gombot.‍
• További lehetőségek megtekintéséhez válassza a és a
gombot.‍
• Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a vagy a
gombot.‍
• Az aktuális képernyőnek megfelelő parancsokat tartalmazó
helyi menü megtekintéséhez válassza ki a
gombot.‍
A képernyőn megjelenő billentyűzet
használata
A billentyűzet elrendezésének módosításához lásd a „Nyelv- és
billentyűzet beállítása” részt (Nyelvi és billentyűzetbeállítások).‍
• Keresőkifejezés törléséhez válassza ki a elemet.‍
• Karakter törléséhez válassza ki a
elemet.‍
• A billentyűzetnyelv módjának módosításához válassza ki a
elemet.‍
• Speciális karakterek, például központozási jelek beviteléhez
válassza ki a
elemet.‍
• A karakterek kis-/nagybetűs váltásához válassza ki a
elemet.‍
Helyek
A készülékbe betöltött részletes térképek helyeket
tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes
útinfót.‍ A kategóriák segítségével a közelben található üzleti
vállalkozásokat és látványosságokat kereshet.‍ Kereshet cím,
koordináták, városok és útkereszteződések szerint.‍
Helyek
Helyek keresése
Hely keresése kategória szerint
1 Válassza a Hova? lehetőséget.‍
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák
lehetőséget.‍
3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.‍
4 Válassza ki az egyik helyet.‍
Kategórián belüli keresés
Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott
kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb
kiválasztott három hellyel.‍
1 Válassza a Hova? lehetőséget.‍
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák
lehetőséget.‍
3 Válasszon kategóriát.‍
4 Válassza ki az úti célt (ha van olyan) a gyorskeresési
listából.‍
Hely keresése a térkép böngészésével
A térképadatok között található helyek, például éttermek,
kórházak, benzinkutak keresése előtt engedélyeznie kell az út
mentén található helyekre vonatkozó térképrétegeket (lásd: A
térképrétegek testre szabása).‍
1 Válassza a Térkép megtek.‍ lehetőséget.‍
2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület
megjelenítéséhez.‍
3 Szükség esetén, csak meghatározott kategóriájú helyek
megtekintéséhez válassza ki a ikont, majd válasszon ki
egy kategória ikont.‍
Megjelennek a térképen a helyek jelölői ( vagy kék pont).‍
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válasszon ki egy helyjelölőt.‍
• Válasszon ki egy pontot, például egy utcát,
útkereszteződés vagy helycímet.‍
5 Szükség esetén, további információkért válassza ki a hely
leírását.‍
Cím keresése
5 Szükség szerint válassza ki a megfelelő úti célt.‍
Hely keresése a keresősáv használatával
A keresősáv segítségével helyeket kereshet.‍ Ehhez adjon meg
kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.‍
1 Válassza a Hova? lehetőséget.‍
2 Válassza ki a Keresés megadása lehetőséget a
keresősávban,
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.‍
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.‍
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy
kategórianevet (például: „mozik”).‍
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.‍
• Egy közeli cím kereséséhez adja meg az utca nevét vagy
számát.‍
• Egy másik városban található cím kereséséhez adja meg
a házszámot, az utca nevét, a várost és az államot.‍
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.‍
• Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és
hosszúsági koordinátákat.‍
Válassza
ki az egyik lehetőséget:
5
• Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki
a megfelelő kulcsszót.‍
• Megadott szövegrész alapján történő kereséshez
válassza ki a lehetőséget.‍
6 Válasszon ki egy helyet.‍
Keresési terület módosítása
1 A főmenüben válassza a Hova? lehetőséget.‍
2 Válassza a Keresés ehhez közel: lehetőséget.‍
3 Válasszon beállítást.‍
Helyek
MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött
térképadatoktól függ.‍
1 Válassza a Hova? > Cím lehetőséget.‍
2 Adja meg a házszámot, és válassza a Kész lehetőséget.‍
3 Írja be az utcanevet, és válassza a Tovább lehetőséget.‍
4 A város, állam és megye módosításához válassza a
Keresés ehhez közel: lehetőséget.‍
5 Válassza ki az egyik várost, államot, illetve megyét.‍
6 Válassza ki a címet.‍
Legutóbb talált úti célok keresése
A készülék tárolja a legutóbbi 50 úti cél találatát.‍
1 Válassza a Hova? > Legutóbbi lehetőséget.‍
2 Válassza ki a helyet.‍
A legutóbb talált helyek listájának törlése
Válassza a Hova? > Legutóbbi >
> Törlés > Igen
lehetőséget.‍
Parkoló keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Parkoló lehetőséget.‍
2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.‍
Legutóbbi parkolóhely megkeresése
Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a
járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét
parkolóhelyként.‍
Válassza az Alkalmazások > Legutóbbi hely elemet.‍
Keresési eszközök
A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a
képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.‍
Útkereszteződés keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Útkereszteződések
lehetőséget.‍
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza ki az egyik államot vagy megyét.‍
• Az ország, állam vagy tartomány módosításához válassza
az Állam vagy ország lehetőséget és adja meg a kívánt
nevet.‍
3 Írja be az első utcanevet, és válassza a Tovább lehetőséget.‍
4 Válassza ki az utcát.‍
5 Írja be a második utcanevet, és válassza a Tovább
lehetőséget.‍
6 Válassza ki az utcát.‍
3
7 Válassza ki az útkereszteződést.‍
Város keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Települések
lehetőséget.‍
Válassza
a Keresés megadása lehetőséget.‍
2
3 Adjon meg egy városnevet, majd válassza a következőt:
4 Válasszon ki egy várost.‍
.‍
Hely keresése koordináták használatával
Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok
koordinátákat is.‍ Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.‍
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Koordináták
lehetőséget.‍
2 Szükség szerint válassza a ikont, és változtassa meg a
koordináták formátumát vagy a dátumot.‍
3 Válassza ki a szélességi fok koordinátáját.‍
4 Adja meg az új koordinátát, és válassza a Kész lehetőséget.‍
5 Válassza ki a hosszúsági fok koordinátáját.‍
6 Adja meg az új koordinátát, és válassza a Kész lehetőséget.‍
7 Válassza a Megtekintés térképen lehetőséget.‍
Helyek mentése
Hely mentése
1 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
2
3
4
5
szerint).‍
A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.‍
Válassza a ikont.‍
Válassza a Eltárol lehetőséget.‍
Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza a Kész
lehetőséget.‍
Az aktuális hely mentése
1 A térképen válassza ki a jármű ikont.‍
2 Válassza az Eltárol lehetőséget.‍
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.‍
4 Válassza az OK lehetőséget.‍
Lakcím mentése
Beállíthatja lakcímként azt a helyet, ahová a leggyakrabban tér
vissza.‍
1 Válassza a Hova? > > Otthon helyének beállítása
lehetőséget.‍
2 Válassza a Saját cím megadása, Jelenlegi hely
használata, illetve a Korábbi találatok lehetőséget.‍
A rendszer „otthonként” menti a helyet az Elmentve menüben.‍
Hazautazás
Válassza a Hova? > Menjünk haza lehetőséget.‍
A lakcímre vonatkozó információk szerkesztése
1 Válassza ki a Hova? > Elmentve > Kezdőlap lehetőséget.‍
2 Válassza a ikont.‍
3 Válassza a > Szerkesztés lehetőséget.‍
4 Adja meg a módosításokat.‍
5 Válassza a Kész lehetőséget.‍
Mentett hely szerkesztése
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.‍
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.‍
3 Válassza ki a helyet.‍
4 Válassza a ikont.‍
5 Válassza a > Szerkesztés lehetőséget.‍
6 Válassza ki az egyik lehetőséget:
4
• Válassza ki a Név lehetőséget.‍
• Válassza a Telefonszám lehetőséget.‍
• Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez
válassza ki a Kategóriák lehetőséget.‍
• Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt
szimbólum módosításához válassza ki a
Térképszimbólum módosítása lehetőséget.‍
7 Szerkessze az adatokat.‍
8 Válassza a Kész lehetőséget.‍
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez
Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.‍
MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a
mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.‍
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.‍
2 Válassza ki a helyet.‍
3 Válassza a ikont.‍
4 Válassza a > Szerkesztés > Kategóriák elemet.‍
5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel
elválasztva.‍
6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.‍
7 Válassza a Kész lehetőséget.‍
Mentett hely törlése
MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.‍
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.‍
2 Válassza a > Mentett helyek törlése lehetőséget.‍
3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet,
majd válassza a Törlés lehetőséget.‍
Szimulált hely beállítása
Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad
műholdas jeleket, szimulált hely beállításához használhatja a
GPS-t.‍
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor
lehetőséget.‍
2 A főmenüben válassza a Térkép megtek.‍ lehetőséget.‍
3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.‍
A hely címe megjelenik a képernyő alján.‍
4 Válassza ki a hely leírását.‍
5 Válassza a Hely megadása lehetőséget.‍
Parancsikon hozzáadása
Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz.‍ A parancsikon
mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.‍
A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.‍
1 Válassza a Hova? > Parancsikon hozzáadása lehetőséget.‍
2 Válassza ki a megfelelő elemet.‍
Parancsikon eltávolítása
1 Válassza a Hova? > > Parancsikonok eltávolítása
lehetőséget.‍
2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.‍
3 A megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.‍
Egyéni érdekes helyek
Az egyéni érdekes helyek (ÉH) testreszabott pontok a térképen.‍
Ezek tartalmazhatnak figyelmeztetéseket, amelyek jelzik, ha
egy kijelölt pont közelébe ér, vagy ha gyorsabban közlekedik a
megadott sebességnél.‍
Helyek
Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése
Egyéni érdekes helyeket tartalmazó listákat hozhat létre és
tölthet le a számítógépre, majd onnan az ÉH betöltő alkalmazás
segítségével telepítheti azokat a készülékre.‍
1 Tekintse meg a www.garmin.com/‍poiloader weboldalt.‍
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
A POI Loader alkalmazás súgófájljainak használata
A POI Loader alkalmazás további részleteiről lásd a súgófájlt.‍
Nyissa meg a POI Loader alkalmazást, és kattintson a Súgó
menüre.‍
Egyéni érdekes helyek keresése
Mielőtt az egyéni érdekes helyek keresését megkezdené, fel
kell töltenie az egyéni érdekes helyeket a készülékére a POI
Loader (Érdekes helyek betöltője) szoftver segítségével (Az ÉH
betöltő alkalmazás telepítése).‍
1 Válassza ki a Hova? > Kategóriák lehetőséget.‍
2 Görgetéssel jusson el az Egyéb kategóriák részhez, majd
válasszon kategóriát.‍
Navigáció
3 Válassza ki a helyet.‍
4 Válassza a Indulás parancsot.‍
Az útvonal a térképen
FIGYELEM!
A sebességkorlátozási ikon funkció csak tájékoztatási célt
szolgál és nem helyettesíti a vezető azzal kapcsolatos
felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett
sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét
használva vezessen.‍A Garmin nem tartozik felelősséggel
semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön
esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések
betartásának elmulasztása miatt kap.‍
A követendő útvonal bíborszínű vonalként jelenik meg.‍ A célt
egy kockás zászló ikonja jelzi.‍
Útközben a készülék hangutasításokkal, a térképen látható
nyilakkal és a térkép felső részén található irányjelzésekkel
navigálja el a célállomásig.‍ Ha eltér az eredeti útvonaltól, a
készülék újratervezi az útvonalat, és megadja az új irányt.‍
Előfordulhat, hogy egy, az aktuális sebességkorlátozást mutató
adatmező jelenik meg a nagyobb utakon való haladás közben.‍
Útvonal indítása
1 Keressen helyet (Helyek).‍
2 Válassza ki a helyet.‍
3 Válassza a Indulás parancsot.‍
Több útvonal előnézete
1 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
szerint).‍
2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.‍
3 Válassza az Útvonalak lehetőséget.‍
4 Válasszon útvonalat.‍
Az útvonal-tervezési mód módosítása
Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű
gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.‍ A tervezési mód
csak az autós útvonalakra vonatkozik.‍
Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.‍
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a
Rövidebb idő lehetőséget.‍
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás
tovább tart, akkor válassza a Kisebb távolság
lehetőséget.‍
• Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak
figyelembe vétele nélkül) válassza a Légvonalban
lehetőséget.‍
Navigálás légvonalban
Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.‍
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.‍
2 Válassza a Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol
lehetőséget.‍
A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes
vonalként tervezi.‍
Útvonal megkezdése egy elmentett helyre
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.‍
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza az Összes tárolt hely
A térkép használata
1 Válassza a Térkép megtek.‍ lehetőséget.‍
2 Válassza ki a térkép bármely pontját.‍
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a vagy
lehetőségek közül.‍
• Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a
lehetőséget.‍
• Ha szeretne bizonyos kategóriákat megtekinteni, amikor
éppen nem navigál, akkor válassza a lehetőséget.‍
• A jelenlegi helyének térkép középpontjába helyezéséhez
válassza a
lehetőséget.‍
Pont hozzáadása egy útvonalhoz
Pont hozzáadásához útvonali navigáció szükséges.‍
1 A térképen válassza a > Hova? lehetőséget.‍
2 Egy hely keresése.‍
3 Válasszon ki egy helyet.‍
4 Válassza az Indulás parancsot.‍
5 Válassza az Aktív útvonalhoz adás lehetőséget.‍
Kerülőút
Kerülőút használatához előbb be kell állítani egy navigációs
útvonalat, és a kerülőút eszközt hozzá kell adni a
térképeszközök menühöz (Térképeszközök testreszabása).‍
Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy
elkerülhet meghatározott utakat is.‍ Ez a funkció akkor hasznos,
ha útépítési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz
útviszonyokkal találkozik.‍
1 Válassza ki a térképen a > Útvonal módosítása
lehetőséget.‍
lehetőséget.‍
Navigáció
5
2 Válasszon beállítást.‍
• Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális
útvonalat, akkor válassza a Kerülőút távolság alapján
lehetőséget.‍
• Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon,
akkor válassza a Kerülőút út alapján lehetőséget.‍
Útvonal leállítása
A térképen érintse meg a következő lehetőséget:
>
.‍
Útvonalaktivitás megtekintése
Fordulók listájának megjelenítése
Útvonalon való navigáláskor a teljes útvonalra vonatkozóan
megjelenítheti a fordulókat és manővereket, valamint a fordulók
közötti távolságot.‍
1 Útvonalon való navigáláskor válassza ki a térkép tetején levő
szövegsávot.‍
2 Válassza ki az egyik fordulót.‍
Megjelennek a fordulóra vonatkozó részletes adatok.‍ A
nagyobb kereszteződések esetében megjelenik az
útkereszteződés képe (ha elérhető).‍
A teljes útvonal megjelenítése a térképen
1 Útvonalon való haladás közben válassza a térkép tetején
levő navigációs sávot.‍
2 Válassza a > Térkép elemet.‍
A Következő forduló megjelenítése
Útvonalon való haladás közben megjelenik a következő forduló,
sávváltás vagy egyéb manőverre vonatkozó előnézet a térkép
bal felső sarkában.‍
Az előnézeten (ha elérhető) látható a fordulóig és a szükséges
sávváltásig hátralévő távolság.‍
A következő forduló térképen való megjelenítéshez érintse
meg a
ikont a térképen.‍
Útkereszteződések megjelenítése
Útvonalon való haladáskor megjelenítheti a nagyobb utakon
található útkereszteződéseket.‍ Amikor már közel van az
útkereszteződés, röviden megjelenik annak képe (ha van
olyan).‍
Az útkereszteződés képének (ha van olyan)
megjelenítéséhez érintse meg a
ikont.‍
1
2
3
4
A térképen válassza a
> Következik lehetőséget.‍
Válasszon egy szolgáltatás-ikont.‍
Válassza a ikont.‍
Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához
válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő
kategórianévhez.‍
• A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.‍
• Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a
kategóriát, majd válassza ki az Egyéni keresés elemet,
és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.‍
5 Válassza a Kész lehetőséget.‍
Útadatok
A térkép útadatainak megjelenítése
Mielőtt a térképen útadatokat jelenítene meg, hozzá kell adnia
az eszközt a térképeszközök menüjéhez (Térképeszközök
testreszabása).‍
A térképen válassza az
> Útadatok lehetőséget.‍
Útadatmezők testreszabása
A térképen az útadatmezőkben megjelenő adatok
testreszabásához adja hozzá az Útadatok eszközt a térkép
eszköz menüjéhez (Térképeszközök testreszabása).‍
1 Válassza a Térkép megtek.‍ lehetőséget.‍
2 Válassza az > Útadatok lehetőséget.‍
3 Válasszon egy útadatmezőt.‍
4 Válasszon beállítást.‍
Az új útadatmező megjelenik az útadatlistában.‍
Útadatok oldal megjelenítése
Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti az aktuális
sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.‍
MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a
készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított
időt.‍
A térképen válassza ki a Sebesség ikont.‍
A következő útszakaszról
Megjelenítheti a tervezett útjának következő útszakaszán
található vállalkozásokat és szolgáltatókat.‍
A szolgáltatások lapokon vannak felsorolva, kategóriánként.‍
Üzemanyag
Étkezés
Szállás
Mosdó, WC
Parkoló
Bankok, bankautomaták
Következő érdekes helyek keresése
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.‍
2 Válasszon egy lapot.‍
3 Válasszon ki egy érdekes helyet.‍
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása
Megváltoztathatja a keresett kategóriákat, átrendezheti azokat,
és rákereshet egy adott vállalkozásra vagy kategóriára.‍
6
Az útnapló megjelenítése
A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.‍
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű >
Térképrétegek lehetőséget.‍
2 Jelölje be az Útnapló jelölőnégyzetet.‍
Útadatok nullázása
1 A térképen válassza ki a Sebesség ikont.‍
2 Válassza a > Mezők visszaállítása lehetőséget.‍
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az Összes
kijelölése lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon
levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.‍
• A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához
válasza az Útadat nullázása lehetőséget.‍
• A maximális sebesség nullázásához válassza a Max.‍
sebesség visszaállítása lehetőséget.‍
Navigáció
• A kilométer-számláló visszaalításához válassza a „B” út
nullázása lehetőséget.‍
Az aktuális hely adatainak megtekintése
A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére
vonatkozó adatokat.‍ Ez nagyon hasznos funkció, ha
segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.‍
A térképen válassza ki a járművet.‍
A közelben levő szolgáltatások keresése
A Hol vagyok? lehetőséggel megkeresheti a közelben levő
szolgáltatásokat, pl.‍ üzemanyag, kórház, rendőrőrs.‍
1 A térképen válassza ki a járművet.‍
2 Válasszon kategóriát.‍
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez
Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön
jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.‍
1 A térképen válassza ki a járművet.‍
2 Válassza ki a > Jelenlegi helyre vezető útvonalak
lehetőséget.‍
3 Válassza ki a kezdőpont helyét.‍
4 Válassza a Kiválasztás lehetőséget.‍
Egyéni elkerülések törlése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.‍
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a ikont.‍
• Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az
elkerülést, majd válassza a
> Törlés lehetőséget.‍
A térkép testreszabása
Térképeszközök testreszabása
Válassza ki a térképeszközök menüjében megjelenítendő
parancsikonokat.‍
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű >
Térképeszközök lehetőséget.‍
2 Válassza ki a menüben megjelenítendő térképeszközöket.‍
3 Válassza a Eltárol lehetőséget.‍
A térképrétegek testre szabása
Útjellemzők elkerülése
Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az
érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.‍
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű >
Térképrétegek lehetőséget.‍
2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és
válassza a Eltárol lehetőséget.‍
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Elkerülések elemet.‍
2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd
Térkép-adatmezők módosítása
1 A térképen válasszon adatmezőt.‍
válassza az Eltárol.‍
Egyéni elkerülések ismertetése
Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és
útszakaszok elkerülését.‍ Igény szerint engedélyezheti és
letilthatja a funkciót.‍
Terület elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
2
3
4
5
6
lehetőséget.‍
Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása
lehetőséget.‍
Válassza az Kerülendő terület hozzáadása lehetőséget.‍
Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.‍
Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.‍
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.‍
Válassza a Kész lehetőséget.‍
Út elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
2
3
4
5
lehetőséget.‍
Válassza az Kerülendő út hozzáadása lehetőséget.‍
Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.‍
Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.‍
Válassza a Kész lehetőséget.‍
Egyéni elkerülés letiltása
Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.‍
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.‍
2 Jelölje ki az egyik elkerülést.‍
3 Válassza a > Kikapcsol lehetőséget.‍
Navigáció
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható
testre.‍
2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.‍
3 Válassza a Eltárol lehetőséget.‍
A térkép perspektívájának módosítása
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > Vezetési
térképnézet elemet.‍
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza a Menetirányba lehetőséget az autóstérkép
2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási
irány fent legyen látható.‍
• Válassza ki az Észak felé lehetőséget a térkép
megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal
felfelé.‍
• Válassza a 3D lehetőséget a térkép három dimenzióban
történő megjelenítéséhez.‍
A jármű testreszabása
Testreszabhatja a térképen megjelenő járművet.‍ A Garmin
Express szoftverrel lehetőség van további járművek letöltésére.‍
Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > Jármű
lehetőséget.‍
Térfigyelő kamerák
FIGYELEM!
A Garmin nem vállal felelősséget az egyéni érdekes helyek
vagy a térfigyelő kamera adatbázisokban található információk
pontosságáért és a használatuk következményeiért.‍
Egyes területeken rendelkezésre állnak a biztonsági kamerák
elhelyezkedésére és a sebességkorlátozásra vonatkozó
információk.‍ Ezen információk elérhetőségének ellenőrzésére,
valamint előfizetést váltani vagy egyszeri frissítést vásárolni a
www.garmin.com/‍safetycameras oldalon van lehetőség.‍
Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat vagy
megújíthatja előfizetését.‍
7
Ha már rendelkezik biztonságikamera-előfizetéssel, akkor a
http:​/‍​/‍my​.garmin​.com oldalon érheti el a frissítéseket.‍ Érdemes
gyakran frissíteni a biztonságikamera-adatokat.‍
Bizonyos régiókban egyes készülékekhez gyárilag mellékeljük
az alap biztonságikamera-adatokat.‍ A mellékelt adatok
ugyanakkor nem foglalják magukban a frissítéseket, vagy egy
előfizetést.‍
Forgalom
FIGYELEM!
A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért és időszerűségéért.‍
MEGJEGYZÉS: ez a funkció kizárólag élettartamra szóló
közlekedésiadat-szolgáltatás esetén érhető el (Korlátlan
előfizetések).‍
Előfordulhat, hogy a közlekedési információk nem érhetők el
minden területen és országban.‍ A közlekedésiadat-vevőkről és
a lefedett területekről a www.garmin.com/‍traffic oldalon olvashat
információkat.‍
Bizonyos csomagok esetén a készülék tartalmaz egy beépített
közlekedésiadat-vevőt.‍
• Figyelmeztetések jelennek meg a térképen, ha közlekedési
esemény történt útvonalán vagy területén.‍
• A készüléket csatlakoztatni kell a jármű tápellátásához a
közlekedési adatok közlekedésiadat-vevőn keresztül történő
fogadásához.‍
• A közlekedési adatok vételéhez az áram alá helyezett
közlekedésiadat-vevőnek és a készüléknek közlekedési
adatokat sugárzó állomás adatátviteli hatósugarán belül kell
lennie.‍
• Nem szükséges aktiválni a készülékhez vagy a
közlekedésiadat-vevőhöz tartozó előfizetést.‍
Közlekedési adatok fogadása
közlekedésiadat-vevővel
FIGYELEM!
A fűtött (fémgőzöléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a
közlekedésiadat-vevő teljesítményét.‍
Ahhoz, hogy fogadni tudja a közlekedési adatokat, rendelkeznie
kell egy olyan készülékkel, amely rendelkezik teljes
élettartalmára szóló közlekedésiadat-szolgáltatással, továbbá
csatlakoztatnia kell a készülékhez mellékelt autós töltőt.‍
További tájékoztatásért látogasson el a www.garmin.com/‍traffic
weboldalra.‍
Az eszköz közlekedési adatokat fogad egy erre a célra használt
állomásról.‍
1 Csatlakoztassa a közlekedésiadat-szolgáltatással
kompatibilis tápkábelt külső áramforrásra.‍
2 Csatlakoztassa a közlekedésiadat-szolgáltatással
kompatibilis tápkábelt a készülékhez.‍
Ha az adatvevő forgalmi adatok által lefedett területen belül
tartózkodik, a készülék megjeleníti a közlekedési adatokat.‍
Soron következő forgalmi események
megjelenítése
Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi
eseményeket.‍
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.‍
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán
található panelon jelenik meg.‍
8
2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni
kívánja.‍
Forgalom megtekintése a térképen
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a
közeli utak esetleges közlekedési akadályait.‍
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.‍
2 Szükség esetén válassza a > Jelmagyarázat lehetőséget
a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.‍
Közlekedési események keresése
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.‍
2 Válassza a > Események lehetőséget.‍
3 Válassza ki a lista egyik elemét.‍
4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével
tekintse meg a további közlekedési eseményeket.‍
Forgalom az útvonalon
Ha forgalmi akadály alakul ki az útvonalon, figyelmeztetés
jelenik meg a térképen, a készülék pedig alternatív útvonalat
tervez az akadály elkerülése érdekében.‍ Választhat, hogy az
alternatív útvonalat automatikusan alkalmazza-e a készülék,
vagy csak külön kérésre.‍ További információ a
Forgalombeállítások című részben.‍ (Forgalombeállítások).‍
Előfordulhat, hogy a készülék forgalmi akadályon át navigálja
Önt, ha nincs másik lehetséges útvonal.‍ A késés idejét a
rendszer automatikusan hozzáadja az érkezés számított
idejéhez.‍
Másik lehetséges útvonal használata
Ha a készüléke nincs beállítva további lehetséges útvonalak
automatikus keresésére, manuálisan elindíthatja a keresést a
forgalmi akadályok elkerülésére.‍
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.‍
2 Válassza a Lehetséges útvonalak lehetőséget.‍
MEGJEGYZÉS: ha nincs másik lehetséges útvonal, ez az
opció nem érhető el, és a Leggyorsabb útvonalon jelenik
meg a helyén.‍
3 Válassza a Indulás parancsot.‍
A közlekedési előfizetésekről
További előfizetéseket létesíthet, illetve lejárt előfizetéseket
újíthat meg.‍ Nyissa meg a http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic
weboldalt.‍
Az előfizetés aktiválása
Nem szükséges aktiválni az FM közlekedésiadat-vevőhöz
tartozó előfizetést.‍ Az előfizetés automatikusan aktiválódik,
amint a készülék műholdas jelet kap, miközben közlekedési
adatokat vesz a szolgáltatótól.‍
Közlekedési előfizetések megtekintése
Válassza ki a Beállítások > Közlekedés > Előfizetések
lehetőséget.‍
Közlekedési előfizetés hozzáadása
Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési
előfizetést is vásárolhat.‍
1 Válassza a főmenü Közlekedés elemét.‍
2 Válassza ki az Előfizetések > elemet.‍
3 Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.‍
4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a
www.garmin.com/‍fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25
karakterből álló kódot.‍
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját.‍ A
szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell
Forgalom
beszereznie.‍ Ha több FM közlekedési adatvevővel
rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.‍
5 A készüléken válassza ki a Tovább lehetőséget.‍
6 Adja meg a kódot.‍
7 Válassza a Kész lehetőséget.‍
Az alkalmazások használata
A súgó használata
A készülék használatára vonatkozó információk
megtekintéséhez válassza ki az Alkalmazások > Súgó
elemet.‍
Keresés a Súgótémakörök között
Válassza ki az Alkalmazások > Súgó >
lehetőséget.‍
Az ecoRoute™ funkció
Bizonyos területeken csak úgy tudja használni az ecoRoute
funkciókat, ha előzetesen megvásárolja a feloldókódot.‍ További
tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/‍ecoroute
weboldalt.‍
Az ecoRoute funkció kiszámítja az üzemanyag-fogyasztást és
az úti cél eléréséhez szükséges üzemanyag árát; valamint az
általa nyújtott eszközökkel hatékonyabbá tehető az üzemanyag
felhasználása.‍ Az ecoRoute funkció által szolgáltatott adatok
pusztán becslések.‍ A szolgáltatás az adatokat nem a járműről
olvassa le.‍
Ha az adott járművel és vezetési szokásokkal felhasznált
üzemanyagról pontosabb jelentéseket kíván kapni, kalibrálja az
üzemanyag-fogyasztás értékeit (Az üzemanyag-fogyasztás
kalibrálása).‍
A jármű beállítása
A ecoRoute funkciók első használata során adja meg a jármű
adatait.‍
1 Válassza az Alkalmazások > ecoRoute lehetőséget.‍
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
Az üzemanyagár módosítása
1 Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute > Benzinkútnál
lehetőséget.‍
Adja
meg az üzemanyag jelenlegi árát, majd válassza ki a
2
Tovább lehetőséget.‍
3 Válassza az Igen lehetőséget.‍
Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása
Kalibrálhatja az üzemanyag-fogyasztást, hogy az üzemanyagról
még pontosabb, az adott járműhöz illetve a vezetési
szokásaihoz illeszkedő jelentéseket kapjon.‍ A kalibrálást akkor
végezze, amikor feltölti az üzemanyagtankot.‍
1 Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute > Benzinkútnál
lehetőséget.‍
2 Adja meg az aktuálisan érvényes üzemanyagárat.‍
3 Adja meg a jármű által az üzemanyagtartály legutóbbi
feltöltésének ideje óta felhasznált üzemanyag mennyiségét.‍
4 Adja meg az üzemanyagtartály legutóbbi feltöltésének ideje
óta megtett utazási távolságot.‍
5 Válassza a Tovább lehetőséget.‍
A készülék kiszámítja a jármű átlagos üzemanyagfogyasztását.‍
6 Válassza az Eltárol lehetőséget.‍
Tudnivalók az ecoChallenge funkcióról
Az ecoChallenge verseny a vezetési szokások formálása révén
segít még tovább javítani a jármű üzemanyag-fogyasztását.‍
Minél magasabb ecoChallenge pontszámot ér el, annál több
Az alkalmazások használata
üzemanyagot takarít meg.‍ Az ecoChallenge gyűjti az adatokat
és kiszámítja az Ön pontszámát, amikor a gépjármű
mozgásban és autós szállítási módban van.‍
Az ecoChallenge versenyen elért pontszámok megtekintése
Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute > ecoChallenge
lehetőséget.‍
Az ecoChallenge versenyen elért pontszám ismertetése
Fékezés: az egyenletes és fokozatos fékezésért kapott
pontokat mutatja.‍ Az erős fékezés miatt pontokat veszít.‍
Gyorsítás: az egyenletes és fokozatos gyorsulásért kapott
pontokat mutatja.‍ A hirtelen gyorsulás miatt pontokat veszít.‍
Összpontszám: a sebességi, gyorsulási és fékezési pontok
átlagát mutatja.‍
Sebesség: a takarékos üzemanyag-fogyasztásnak megfelelő
optimális sebességért kapott vezetési pontszámot jeleníti
meg.‍
Az ecoChallenge versenyen elért pontszámok visszaállítása
1 Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute > ecoChallenge
lehetőséget.‍
2 Válassza ki a > Visszaállítás lehetőséget.‍
Üzemanyag-fogyasztási adatok megtekintése
1 Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute > Üzemanyag
fogyasztás lehetőséget.‍
Nagyításhoz válassza ki a diagram megfelelő részét.‍
2
Kilométernaplózás
A futásnapló megadja az úti célhoz való navigálás során
megtett távolságot, a menetidőt, az átlagos üzemanyagfogyasztást és a felhasznált üzemanyag költségét.‍
Minden egyes levezetett úthoz külön jelentés készül.‍ Ha a
készüléken leállít egy útvonalat, akkor is létrejön az addig
megtett útról szóló jelentés.‍
Kilométernapló megtekintése
A készüléken megtekintheti az elmentett kilométernaplókat.‍
TIPP: lehetőség van a számítógépe összekapcsolására a
készülékkel, és a Naplók mappájában található kilométernaplók
megtekintésére.‍
1 Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute > Megtett útról
szóló jelentés lehetőséget.‍
2 Válasszon jelentést.‍
ecoRoute adatok visszaállítása
1 Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute > Járműprofil
lehetőséget.‍
2 Válassza ki a
> Visszaállítás lehetőséget.‍
Vezetési tanácsok
• Hajtson a sebességkorlátozás szerinti maximális
sebességgel.‍ A legtöbb járműnél 70 és 100 km/h között
érhető el az optimális üzemanyag-fogyasztás.‍
• Hajtson állandó sebességgel.‍
• Szépen, fokozatosan fékezzen és adjon gázt.‍
• Kerülje a közlekedést csúcsidőben, amely állandó elindulást
és leállást kíván.‍
• Ne tartsa a lábát a fékpedálon.‍
• Használja az automatikus sebességtartót.‍
• Várakozásnál állítsa le a motort, ne tartsa üresjáraton.‍
• A kisebb utakból állítson össze hosszabb körutat, több
közbeiktatott megállóval.‍
• Ha nem autópályán halad nagy sebességgel, kapcsolja ki a
légkondicionálót és nyissa ki az ablakot.‍
• Csavarja be jól a benzintartály sapkáját.‍
• Árnyékba vagy garázsba parkoljon az autóval.‍
9
• Rakja ki a felesleges terheket az autóból.‍ Ne tartson
felesleges tárgyakat az autóban.‍
• A tetőn csak szükség esetén szállítson.‍ Ha nem használja a
tetőcsomagtartót vagy a szállítósíneket, szerelje le őket.‍
• Tartsa be az ajánlott abroncsnyomást.‍ Rendszeresen
ellenőrizze az abroncsnyomást, különösen hosszú út előtt.‍
• Tartsa karban a járművet a gyártó által javasolt
szervizidőközök figyelembevételével.‍
• Rendszeresen végezzen olajcserét; cserélje az olajszűrőket
és a légszűrőket.‍
• A használható üzemanyagok közül a legalacsonyabb
besorolásút válassza.‍ Használjon bioüzemanyagot, pl.‍ E85öt vagy biodízelt.‍
Utazás tervezése
Az Utazástervező segítségével lehetőség van több úti célt
tartalmazó utazás létrehozására és elmentésére.‍
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.‍
2 Válassza az Új utazás lehetőséget.‍
3 Válassza az Indulási pozíció kiválasztása lehetőséget.‍
4 Keresse meg a megfelelő helyet (Hely keresése kategória
szerint).‍
5 Válassza a Kiválasztás lehetőséget.‍
6 További helyek hozzáadásához válassza ki a ikont.‍
7 Válassza a Tovább lehetőséget.‍
8 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.‍
Utazás ütemezése
Az Utazástervező segítségével lehetőség van több úti célt
tartalmazó utazás létrehozására és elmentésére.‍
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.‍
2 Válasszon ki egy utazást.‍
3 Válassza ki a helyet.‍
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza ki az Indulási idő lehetőséget.‍
• Válassza ki az Érkezési idő lehetőséget.‍
5 Válasszon ki egy dátumot és időpontot, majd válassza az
Eltárol lehetőséget.‍
6 Válassza az Időtartam lehetőséget.‍
7 Válassza ki azt az időt, amit az adott helyen kíván tölteni,
majd válassza az Eltárol lehetőséget.‍
8 Szükség esetén ismételje meg a 3–7.‍ lépést minden egyes
hely esetében.‍
Navigálás mentett úton
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.‍
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.‍
3 Válassza a Indulás parancsot.‍
4 Ha a rendszer kéri, válasszon útvonalat (Az útvonal a
térképen).‍
Mentett utazás szerkesztése
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.‍
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.‍
3 Válassza a ikont.‍
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza az Utazás átnevezése lehetőséget.‍
• Az Úti célok szerkesztése lehetőséggel helyeket adhat
hozzá és törölhet, illetve módosíthatja a helyek sorrendjét.‍
• Válassza az Utazás törlése lehetőséget.‍
10
• Válassza a Sorrend optimalizálása lehetőséget az
utazás közbeni megállók leghatékonyabb sorrendjének
meghatározásához.‍
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése
E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási
előzmények funkciót (Készülék- és adatvédelmi beállítások).‍
A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a
helyeket, ahol megállt.‍
Válassza az Alkalmazások > Merre jártam elemet.‍
Adatkezelés
Fájlokat tárolhat a készüléken.‍ A készülék memóriakártyanyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.‍
MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95,
98, Me, Windows NT® és Mac 10.‍3 és korábbi verziójú
operációs rendszerekkel.‍
Fájltípusok
A készülék a következő fájltípusokat támogatja.‍
• A myGarmin™ térképszoftver térképei és GPX űtvonalpontfájljai, ideértve MapSource®, BaseCamp™, és HomePort™
(Egyéni érdekes helyek).‍
• GPI egyéni ÉH-fájlok a Garmin POI Loader alkalmazásból
(Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése).‍
A memóriakártyák ismertetése
Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól,
illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat
(www.garmin.com).‍ A memóriakártyák a térképek és adatok
tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is
használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak,
útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.‍
Memóriakártya behelyezése
A készülék a microSD™ és microSDHC memóriakártyákat
támogatja.‍
1 Helyezze be a memóriakártyát a készüléken található
nyílásba.‍
2 Nyomja meg kissé, míg kattanást nem hall.‍
A készülék számítógéphez történő
csatlakoztatása
A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a
számítógéphez.‍
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.‍
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába
csatlakoztassa.‍
A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja,
hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.‍
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy
cserélhető kötetként jelenik meg.‍
Adatok átvitele a számítógépről
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a A
készülék számítógéphez történő csatlakoztatása).‍
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy
kötetként jelenik meg.‍
2 A számítógépen nyissa meg a fájltallózót.‍
3 Válasszon ki egy fájlt.‍
Adatkezelés
4 Válassza a Szerkesztés > Másolás lehetőséget.‍
5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.‍
Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél
között.‍
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként
vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin
mappába.‍
6 Válassza a Szerkesztés > Beillesztés lehetőséget.‍
Megjelenítési beállítások
Az eszköz testreszabása
Térkép- és járműbeállítások
A Térkép- és járműbeállítások megnyitásához válassza ki a
Beállítások > Térkép és jármű lehetőséget a főmenüből.‍
Jármű: a térképen a jármű helyzetét mutató ikon
megváltoztatása.‍ További ikonokért látogasson el a www.garmingarage.com weboldalra.‍
Autós térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.‍
Térkép részletezettsége: a térkép részletességi szintjének
beállítása.‍ A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép
megjelenését.‍
Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.‍
Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő
parancsikonok kiválasztása.‍
Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (A
térképrétegek testre szabása).‍
myMaps: beállítja a készülék által használt telepített
térképeket.‍
Térképek engedélyezése
Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek
engedélyezésére.‍
TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a
www.garmin.com/‍us​/‍maps oldalra.‍
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > myMaps
lehetőséget.‍
2 Válasszon térképet.‍
Navigációs beállítások
A Navigációs beállítások oldal megnyitásához válassza ki a
Beállítások > Navigáció lehetőséget a főmenüből.‍
Tervezési mód: az útvonal-beállítások megadása.‍
Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.‍
Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és
területeket elkerülhet.‍
Biztonsági üzemmód: letilt minden olyan funkciót, amelyhez
jelentős kezelői felügyelet szükséges, és amely így vezetés
közben elvonhatja a figyelmet.‍
GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPSjeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.‍
Tervezési mód
Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.‍
Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű
gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.‍
Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig.‍
Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább
tart.‍
Kevesebb üzemanyag: olyan útvonalak tervezése, amelyek
kisebb üzemanyag-fogyasztással járnak, mint a többi
útvonal.‍
Az eszköz testreszabása
A Megjelenítési beállítások oldal megnyitásához válassza a
Beállítások > Mutat lehetőséget a főmenüben.‍
Tájolás: a kijelző beállítása álló (függőleges) vagy fekvő
(vízszintes) helyzetbe.‍
Színösszeállítás: a nappali/éjszakai színek használatának
beállítása.‍ Az Automatikus opció kiválasztása esetén a
készülék a napszaknak megfelelően automatikusan beállítja
a színeket.‍
Fényerő: a képernyő fényerejét állítja be.‍
Kijelző időtúllépése: annak az időnek a beállítása, amely
elteltével a készülék alvó üzemmódba vált.‍
Képernyőfotó: képernyőkép készítése.‍ A képernyőképeket a
rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába
menti.‍
Forgalombeállítások
A forgalombeállítások oldal megnyitásához válassza a
Beállítások > Közlekedés lehetőséget a főmenüben.‍
Közlekedés: a forgalom engedélyezése.‍
Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a
forgalmi adatok használatához.‍ Az Automatikus lehetőség
esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok
kiválasztása történik.‍
Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális
előfizetések listázása.‍
Útvonal optimalizálása: kiválasztható, hogy az optimalizált
alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre
alkalmazza (Forgalom az útvonalon).‍
Közlekedési riasztások: kiválasztja a készülék által
megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály
súlyosságát.‍
Mértékegység- és időbeállítások
A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához
válassza a Beállítások > Egységek és idő lehetőséget a
főmenüben.‍
Pontos idő: a készülék órájának beállítása.‍
Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás
formátumot, illetve az UTC időkijelzést.‍
Egységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.‍
Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt
koordináták és dátum formátumának beállítása.‍
Nyelvi és billentyűzetbeállítások
A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához
válassza ki a főmenüben a Beállítások > Nyelv és billentyűzet
lehetőséget.‍
Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.‍
Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott
nyelvre állítása.‍
MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja
a térképadatok, pl.‍ utcák vagy a felhasználó által bevitt
adatok nyelvét.‍
Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.‍
Készülék- és adatvédelmi beállítások
A Készülékbeállítások oldal megnyitásához válassza a
Beállítások > Eszköz lehetőséget a főmenüben.‍
11
Névjegy: Megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék
azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó
információkat.‍
Végfelhasználói licencszerződések: a készülékre vonatkozó
végfelhasználói licencszerződések.‍
MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver
frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van
szükség.‍
Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék
információkat rögzítsen a myTrends™, Merre jártam és az
Útnapló funkciók számára.‍
Utazási előzmény törlése: törli az utazási előzményeket a
myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.‍
Beállítások visszaállítása
Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az
összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.‍
1 Válassza a Beállítások elemet.‍
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.‍
3 Válassza a következőt: > Visszaállítás.‍
Függelék
Tápkábelek
A készülék különféle módon tölthető.‍
• A jármű tápkábele
• USB-kábel
• AC-adapter (külön megvásárolható kiegészítő)
A készülék töltése
MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS
tápegységről kell üzemeltetni.‍
A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon
töltheti fel.‍
• Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápkábeléhez.‍
• Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USBkábel segítségével.‍
Számítógéphez való csatlakoztatás esetén a készülék
lassabban töltődhet.‍ Nem minden hordozható számítógép
képes a készülék töltésére.‍
• Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez,
például fali csatlakozóadapterhez.‍
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC
adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin
márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com
oldalra.‍
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél
FIGYELEM!
Biztosítékcsere alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat,
és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a
helyükre.‍ A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve
működik.‍
Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a
járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.‍
1 Forgassa el 90 fokkal balra a záróelemet À annak
kinyitásához.‍
12
2
3
4
5
TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségére lehet a
művelet során.‍
Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot Á, és a
biztosítékot Â.‍
Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot
(pl.‍ 1 vagy 2 amperes).‍
Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.‍
A záróelem lenyomása közben forgassa azt el 90 fokkal
jobbra a jármű tápkábelére à való visszazáráshoz.‍
A készülék karbantartása
FIGYELEM!
Óvja az eszközt a leeséstől.‍
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.‍
Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles
eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.‍
A külső borítás tisztítása
FIGYELEM!
A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a
műanyag részekben.‍
1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az
érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.‍
2 Törölje tisztára az eszközt.‍
Az érintőképernyő tisztítása
1 Használjon egy puha, tiszta és szöszmentes ruhát.‍
2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.‍
3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és
válassza azt le az áramforrásról.‍
4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.‍
A lopás elkerülése érdekében
• Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek
használatban.‍
• Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a
szélvédőről.‍
• Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.‍
• Regisztrálja készülékét a http:​/‍​/‍my​.garmin​.com weboldalon.‍
Felszerelés a műszerfalra
FIGYELEM!
A rögzítéshez használt tartós matricát rendkívül nehéz
eltávolítani a felragasztást követően.‍
A készülék műszerfalra történő felszerelésénél lehetőség van
egy opcionális rögzítőkorong használatára, amivel megfelelővé
teheti a rögzítést egyes államokban érvényes előírásoknak.‍
További információ a www.garmin.com webhelyen található.‍
1 Tisztítsa meg és törölje szárazra a műszerfalat, ahová a
korongot helyezni kívánja.‍
2 Távolítsa el a korong alsó részén található ragadós részen
található borítást.‍
Helyezze a korongot a műszerfalra.‍
3
4 Távolítsa el a korong felső részén található átlátszó
műanyagborítást.‍
5 Helyezze a tapadókorongos tartót a korong tetejére.‍
6 Hajtsa le a fogantyút (a korong irányába).‍
Függelék
A készülék, a tartó és a tapadókorong
eltávolítása
Az eszköz eltávolítása a tartóból
1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.‍
2 Döntse előre a készüléket.‍
A tartó eltávolítása a tapadókorongról
1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.‍
2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el
nem válik a tapadókorongon található golyótól.‍
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről
1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.‍
2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.‍
További térképek vásárlása
1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a
(www.garmin.com) weboldalon.‍
2 Kattintson a Térképek lapra.‍
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
Kiegészítők vásárlása
Tekintse meg a http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com weboldalt.‍
Specifikációk
Üzemi hőmérséklet-tartomány
-20 – 60 °C (-4 – 140 °F)
Töltési hőmérséklet
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
Hálózati bemenet (járműről vagy
külső hálózati forrásról)
8–28 V DC
Üzemidő (nüvi 55/56)
Legfeljebb 2 óra, használattól és
beállításoktól függően
Üzemidő (nüvi 65/66)
Legfeljebb 1 óra, használattól és
beállításoktól függően
Teleptípus
Lítium-ion
Akkumulátor feszültségtartománya 3,0 V – 4,2 V
Hibaelhárítás
A tapadókorong nem marad rajta a
szélvédőn
1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül
• Csökkentse a kijelző fényerejét (Megjelenítési beállítások).‍
• Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt
(Megjelenítési beállítások).‍
• Csökkentse a hangerőt (A hangerő beállítása).‍
• Állítsa a készüléket alvó üzemmódba, amikor nem használja
(Alvó üzemmód – Be- és kilépés).‍
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti
hatásoknak.‍
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.‍
A készülékem nem jelenik meg cserélhető
meghajtóként a Sajátgépben
A legtöbb Windows számítógépen a készülék Médiaátviteli
Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik.‍ MTP üzemmódban a
készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig
cserélhető meghajtóként.‍ Az MTP üzemmódot támogatja a
Windows 7, Windows Vista® és Windows XP Service Pack 3
Windows Media Player 10 esetén.‍
A készülékem nem jelenik meg hordozható
eszközként a Sajátgépben
A Mac számítógépeken és egyes Windows számítógépeken a
készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik.‍ USB
tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként
vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként.‍
Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az
USB tömegtároló üzemmódot használják.‍
A készülékem sem hordozható eszközként,
sem cserélhető meghajtóként nem jelenik
meg a Sajátgépben
1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.‍
2 Kapcsolja ki a készüléket.‍
3 Dugja be az USB-kábelt a számítógép USB-portjába és a
készülékbe.‍
TIPP: a készüléket közvetlenül a számítógép USB-portjához
csatlakoztassa és ne USB elosztóhoz.‍
A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy
USB tömegtároló üzemmódba lép.‍ A készülék képernyőjén
megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a
számítógép csatlakoznak egymáshoz.‍
megdörzsölve.‍
2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.‍
3 Szerelje fel a tapadókorongot (A készülék csatlakoztatása a
jármű tápellátásához).‍
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket
• Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban
van-e (Navigációs beállítások).‍
• Vigye a készüléket garázson kívülre és magas épületektől és
fáktól távol eső helyre.‍
• Néhány percig a jármű maradjon mozdulatlan.‍
A készülék nem töltődik a járművemben
• Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (A biztosíték
cseréje a jármű tápkábelénél).‍
• Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja
árammal a tápaljzatot.‍
• Ellenőrizze, hogy a járműben lévő hőmérséklet 32° és 113 °F
(0° és 45 °C) között van.‍
• Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű
tápaljzatában.‍
Hibaelhárítás
13
Tárgymutató
G
2D térképnézet 7
3D térképnézet 7
Garmin Express 1
a készülék regisztrálása 1
szoftver frissítése 1
geocaching 4
GPS 2
A
Gy
Szimbólumok
a jármű tápkábele 1
a készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból 13
autó 1
tapadókorong 1, 13
a készülék regisztrálása 1
akkumulátor
maximalizálás 13
problémák 13
töltés 1, 2, 12, 13
alaphelyzetbe állítás
eszköz 2
útadatok 6
alvó üzemmód 2
az eszköz tisztítása 12
azonosítószám 11
B
beállítások 11
beállítások visszaállítása 12
bekapcsológomb 2
billentyűzet 2
kiosztás 11
nyelv 11
biztosíték, módosítás 12
C
címek, keresés 3
E
ecoChallenge 9
ecoChallenge versenyen elért pontszám 9
alaphelyzetbe állítás 9
ecoRoute 9
ecoChallenge versenyen elért pontszám 9
járműprofil 9
kilométernaplózás 9
megtett útról szóló jelentés 9
üzemanyag-fogyasztás beállítása 9
egyéni érdekes helyek 4, 5
elkerülések
kikapcsolás 7
terület 7
testreszabás 7
törlés 7
út 7
útjellemzők 7
előfizetések
forgalom 1
nüMaps Lifetime 1
eszköz testreszabása 11
eszköz tisztítása 12
EULA-k 11
extrák, egyéni érdekes helyek 5
F
fájlok
átvitel 10
támogatott típusok 10
fedélzeti számítógép 6
adatok nullázása 6
felszerelés a műszerfalra 12
fényerő 2
fordulólista 6
forgalom 8, 11
előfizetés aktiválása 8
előfizetések hozzáadása 8
korlátlan előfizetések 1
térkép 8
vevő 8
frissítések
szoftver 1
térképek 1
14
Gyorskeresés 3
H
haladási irányok 6
hangerő, beállítás 2
hazautazás 4
helyek 2, 3, 10
aktuális 4
jelenlegi 7
keresés 3
legutóbbi találatok 3
mentés 4
otthon beállítása 4
szimulált 4
helyek keresése. 2 Lásd még: helyek
a térkép használata 3
címek 3
kategóriák 3
koordináták 4
térkép böngészése 3
útkereszteződések 3
városok 4
hibaelhárítás 13
Hol vagyok? 4, 7
I
időbeállítások 2, 11
ikonok, jármű 7
irányok 6
J
jármű ikonja 7
járműprofil 9
jelenlegi hely 7
jelentések, futás 9
K
kamerák, biztonság 7
képernyő, fényerő 2
képernyőfotók 11
képernyőgombok 2
keresési terület módosítása 3
keresősáv 3
kerülőutak 5
készülék felszerelése, műszerfal 12
készülék karbantartása 12
készülék töltése 1, 2, 12, 13
készülékazonosító 11
kiegészítők 13
kilométernaplózás 9
koordináták 4
következő
szolgáltatás keresése 6
testreszabás 6
következő forduló 6
következő útszakasz szolgáltatásai 6
közlekedés
akadályok keresése 8
események 8
további lehetséges útvonal 8
L
legutóbb talált helyek 3
lifetime térképek 1
lopás, elkerülés 12
M
megjelenítési beállítások 11
memóriakártya 10
mentés, jelenlegi hely 4
mentett helyek 5, 10
kategóriák 4
szerkesztés 4
törlés 4
microSD kártya, behelyezés 10
műholdas jelek
keresés 2
megjelenítés 2
N
navigáció 5
beállítások 11
légvonalban 5
útvonalak előnézete 5
navigáció terepen 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
Ny
nyelv
beszéd nyelve 11
billentyűzet 11
O
otthon
hely szerkesztése 4
helyek beállítása 4
utazás 4
P
parancsikonok
hozzáadás 4
törlés 4
parkoló 3
legutóbbi hely 3
S
specifikációk 13
súgó. 9 Lásd még: terméktámogatás
Sz
számítógép
csatlakozás 10
csatlakoztatás 13
szélességi és hosszúsági fok 4
szimulált helyek 4
szoftver
frissítés 1
verzió 11
szolgáltatás keresése, következő 6
T
tapadókorong 13
tápkábelek 12
biztosíték, csere 12
jármű 1
tartó, eltávolítás 13
tartó eltávolítása 13
térfigyelő kamerák, előfizetések 7
térkép, adatmező 7
térkép nézete
2D 7
3D 7
térkép perspektíva 7
térképek 5, 6, 11
adatmező 6
böngészés 3
frissítés 1
lifetime 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
részletesség szintje 11
rétegek 7
téma 11
útvonalak megjelenítése 6
vásárlás 13
térképeszközök 7
térképrétegek, testreszabás 7
termékregisztráció 1
terméktámogatás 9
testreszabás, elkerülések 7
törlés, utazások 10
Tárgymutató
U
utazási előzmény 11
utazások átnevezése 10
utazástervező 10
utazás szerkesztése 10
Ü
üzemanyag-fogyasztás. 9 Lásd még:
ecoRoute
Üzemanyag-fogyasztás, árak 9
üzemanyag-fogyasztás beállítása 9
üzemanyagár, módosítás 9
V
vezetékek, bekapcsológomb 12
Tárgymutató
15
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Egyesült Államok
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Egyesült Királyság
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2014 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising