Garmin | nüvi® 55 | User manual | Garmin nüvi® 55 Manual de utilizare

Garmin nüvi® 55 Manual de utilizare
nüvi 55/56/65/66
®
Manual do proprietário
Septembrie 2015
Tipărit în Taiwan
190-01654-10_0C
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin.
Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo
persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu
privire la utilizarea produsului.
Garmin , nüvi , şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Aceste mărci comerciale nu pot fi
utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, şi nüMaps Lifetime™ sunt mărci comerciale
ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
microSD™ şi sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista , şi Windows XP sunt mărci comerciale ale Microsoft
Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Mac este o marcă comercială a Apple Inc.
®
®
®
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare ....................... 1
Asistenţă şi actualizări ................................................................ 1
Configurarea Garmin Express ............................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Abonamentele pe viaţă .......................................................... 1
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express ................... 1
Intrarea şi ieşirea din modul de repaus ...................................... 2
Oprirea dispozitivului .................................................................. 2
Resetarea dispozitivului ......................................................... 2
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 2
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 2
Reglarea volumului ..................................................................... 2
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 2
Vizualizarea stării semnalului GPS ........................................ 2
Informaţii privind bateria ......................................................... 2
Setarea orei ........................................................................... 2
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 2
Utilizarea tastaturii de pe ecran .................................................. 2
Locaţii .............................................................................. 2
Găsirea locurilor .......................................................................... 2
Găsirea unui loc după categorie ............................................ 2
Găsirea unui loc utilizând bara de căutare ............................ 3
Schimbarea zonei de căutare ................................................ 3
Găsirea unui loc prin parcurgerea hărţii ................................. 3
Găsirea unei adrese ............................................................... 3
Găsirea destinaţiilor găsite recent .......................................... 3
Căutarea unei parcări ............................................................ 3
Instrumente de căutare .......................................................... 3
Salvarea locurilor ........................................................................ 4
Salvarea unui loc ................................................................... 4
Salvarea locului actual ........................................................... 4
Salvarea unui loc de reşedinţă .............................................. 4
Editarea unei locaţii salvate ................................................... 4
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ............................. 4
Ştergerea unei locaţii salvate ................................................. 4
Setarea unui loc simulat ............................................................. 4
Adăugarea unei scurtături .......................................................... 4
Eliminarea unei scurtături ...................................................... 4
Punctele de interes personalizate .............................................. 4
Instalarea POI Loader ............................................................ 4
Utilizarea fişierelor Ajutor ale aplicaţiei POI Loader ............... 4
Găsirea punctelor de interes personalizate ........................... 4
Navigare .......................................................................... 5
Iniţierea unei rute ........................................................................ 5
Previzualizarea rutelor multiple .............................................. 5
Schimbarea modului de calculare a rutelor ........................... 5
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată ............................... 5
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 5
Utilizarea hărţii ....................................................................... 5
Adăugarea unui punct la o rută .............................................. 5
Alegerea unei ocoliri .............................................................. 5
Oprirea rutei ........................................................................... 5
Vizualizarea activităţii rutei ......................................................... 5
Vizualizarea unei liste de viraje .............................................. 5
Vizualizarea virajului următor ................................................. 6
Vizualizarea intersecţiilor ....................................................... 6
Înainte ......................................................................................... 6
Găsirea punctelor de interes viitoare ..................................... 6
Personalizarea categoriilor Înainte ........................................ 6
Informaţii cursă ........................................................................... 6
Vizualizarea pe hartă a datelor cursei ................................... 6
Vizualizarea paginii cu informaţiile cursei .............................. 6
Cuprins
Vizualizarea jurnalului de călătorie ........................................ 6
Resetarea informaţiilor cursei ................................................ 6
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ........................ 6
Căutarea serviciilor din apropiere .......................................... 6
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................... 6
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .................................. 6
Despre evitările personalizate .................................................... 7
Evitarea unei zone ................................................................. 7
Evitarea unui drum ................................................................. 7
Dezactivarea unei evitări personalizate ................................. 7
Ştergerea evitărilor personalizate .......................................... 7
Personalizarea hărţii ................................................................... 7
Personalizarea instrumentelor hărţii ...................................... 7
Personalizarea straturilor hărţii .............................................. 7
Modificarea câmpului de date pe hartă .................................. 7
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................... 7
Personalizarea vehiculului ..................................................... 7
Camerele video de supraveghere .............................................. 7
Trafic................................................................................ 7
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic ............................................................................................ 7
Vizualizarea traficului din faţă ..................................................... 8
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă .................................. 8
Căutarea incidentelor din trafic .............................................. 8
Trafic pe rută ............................................................................... 8
Alegerea unei rute alternative ................................................ 8
Despre abonamentele de trafic .................................................. 8
Activarea abonamentului ....................................................... 8
Vizualizarea abonamentelor de trafic .................................... 8
Adăugarea unui abonament .................................................. 8
Utilizarea aplicaţiilor...................................................... 8
Utilizarea Ajutorului ..................................................................... 8
Căutarea subiectelor de ajutor ............................................... 8
Despre ecoRoute™ .................................................................... 8
Configurarea vehiculului ........................................................ 8
Modificarea preţului pentru combustibil ................................. 8
Calibrarea economiei de combustibil ..................................... 8
Despre ecoChallenge ............................................................ 9
Vizualizarea informaţiilor referitoare la economia de
combustibil ............................................................................. 9
Rapoartele de kilometraj ........................................................ 9
Resetarea informaţiilor ecoRoute .......................................... 9
Recomandări cu privire la conducere .................................... 9
Planificarea unei călătorii ............................................................ 9
Programarea unei călătorii ..................................................... 9
Navigarea pe o călătorie salvată ........................................... 9
Editarea unei călătorii salvate ................................................ 9
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 10
Gestionarea datelor...................................................... 10
Tipuri de fişiere ......................................................................... 10
Despre cardurile de memorie ................................................... 10
Instalarea unui card de memorie ......................................... 10
Conectarea dispozitivului la computer ...................................... 10
Transferul datelor de pe computer ........................................... 10
Personalizarea dispozitivului...................................... 10
Setările pentru hartă şi vehicul ................................................. 10
Activarea hărţilor .................................................................. 10
Setările de navigare .................................................................. 10
Mod de calcul ....................................................................... 10
Setările afişajului ....................................................................... 11
Setări pentru trafic .................................................................... 11
Setările pentru unităţi şi oră ...................................................... 11
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 11
Setările de dispozitiv şi confidenţialitate ................................... 11
i
Restabilirea setărilor ................................................................. 11
Anexă ............................................................................. 11
Cabluri de alimentare ................................................................ 11
Încărcarea dispozitivului ....................................................... 11
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului ... 11
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 12
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 12
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 12
Evitarea furtului .................................................................... 12
Montarea pe planşa de bord ..................................................... 12
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 12
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 12
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 12
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 12
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 12
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 12
Specificaţii ................................................................................. 12
Depanare ....................................................................... 12
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 12
Dispozitivul nu primeşte semnale de la sateliţi ......................... 12
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 12
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 12
Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul
meu ........................................................................................... 13
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul
meu ........................................................................................... 13
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca
unitate sau volum amovibil pe computerul meu ....................... 13
Index.............................................................................. 14
ii
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Conectarea dispozitivului la cablul de
alimentare
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu ioni de litiu. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie,
reîncărcaţi-l.
1 Conectaţi cablul de alimentare al vehiculului À în portul USB
de pe dispozitiv.
Abonamentele pe viaţă
Anumite modele includ abonamente pentru caracteristici pe
viaţă. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.garmin.com
/lmt.
LT: acest model include un abonament pe viaţă privind
informaţiile despre trafic şi un receptor de trafic.
LM: acest model include un abonament nüMaps Lifetime™, care
oferă actualizări trimestriale pentru hărţi, pe toată durata de
viaţă a dispozitivului dvs. Pentru termeni şi condiţii, vizitaţi
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: acest model include un abonament nüMaps Lifetime,
abonament pe viaţă pentru informaţii despre trafic şi un
receptor de trafic.
Activarea hărţilor pe viaţă
1 Vizitaţi www.garmin.com/express.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ: dacă înregistraţi dispozitivul, puteţi primi notificări prin
e-mail atunci când este disponibilă o actualizare a hărţii.
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express
Puteţi utiliza software-ul Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs. Actualizările hărţilor furnizează cele mai
recente date disponibile pentru hărţi, pentru a vă asigura că
rutele calculate de dispozitivul dvs. sunt în continuare precise şi
eficiente. Garmin Express este disponibilă pentru computerele
Windows şi Mac .
1 Accesaţi www.garmin.com/express. de pe computerul dvs.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru instalare pe un computer Windows, selectaţi
Descărcare pentru Windows.
• Pentru instalare pe un computer Mac, selectaţi Versiune
Mac.
®
2 Apăsaţi suportul Á pe ventuză Â până se fixează în poziţie.
3 Apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi pârghia à înspre
®
spate, spre parbriz.
Montaţi
aripioara din partea superioară a suportului în fanta
4
de pe spatele dispozitivului.
5 Apăsaţi partea inferioară a suportului în dispozitiv până când
se fixează în poziţie.
6 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare al
vehiculului la o sursă de alimentare din vehicul.
Asistenţă şi actualizări
Garmin Express™ oferă acces uşor la aceste servicii
dispozitivelor dvs. Garmin . Unele servicii nu sunt disponibile
pentru dispozitivul dvs.
• Înregistrarea produsului
• Manuale produs
• Actualizări software
• Actualizări hartă
• Vehicule, voci şi alte bonusuri
®
3 Deschideţi fişierul descărcat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a finaliza instalarea.
4 Pornire Garmin Express.
5 Conectaţi dispozitivul Garmin la computer utilizând un cablu
USB.
Configurarea Garmin Express
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
USB disponibil din computerul dvs.
3 Vizitaţi www.garmin.com/express.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Software-ul Garmin Express detectează dispozitivul dvs.
nüMaps Guarantee™
6 Introduceţi o adresă de e-mail pentru înregistrarea produsului
Dispozitivul dvs. poate fi eligibil pentru o actualizare gratuită a
hărţii în termen de 90 de zile de la prima recepţionare, în timpul
conducerii, a semnalelor de la sateliţi. Vizitaţi www.garmin.com
/numaps pentru termeni şi condiţii.
7 Faceţi clic pe salvare dispozitiv.
8 Faceţi clic pe verificare actualizări.
Iniţiere
(opţional).
1
Se afişează o listă de actualizări disponibile pentru hartă şi
software.
9 Selectaţi actualizările de instalat.
10 Faceţi clic pe Instalaţi acum.
2 Selectaţi o opţiune:
• Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
• Selectaţi pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
• Selectaţi pentru opţiuni suplimentare.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteţi selecta unele
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare.
Stare semnal GPS
Ora curentă
Starea bateriei
Software-ul Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar acest
proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet
mai lente.
Intrarea şi ieşirea din modul de repaus
Puteţi utiliza modul de repaus pentru a economisi energia
bateriei când dispozitivul nu este utilizat. Când se află în modul
de repaus, dispozitivul utilizează foarte puţină energie şi poate fi
reactivat instantaneu.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în
modul de repaus pe durata încărcării.
Apăsaţi tasta de pornire À.
Vizualizarea stării semnalului GPS
Ţineţi apăsat
timp de trei secunde.
Informaţii privind bateria
După conectarea dispozitivului la o sursă de alimentare, acesta
începe să se încarce.
din bara de stare indică starea bateriei interne.
Setarea orei
1 Din meniul principal, selectaţi ora.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ora în mod automat utilizând informaţiile
GPS, selectaţi Automată.
• Pentru a seta ora manual, trageţi numerele în sus sau în
jos.
Utilizarea butoanelor de pe ecran
Oprirea dispozitivului
1 Ţineţi apăsată tasta de pornire până când pe ecran va
apărea un mesaj de solicitare.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
pornire înainte să apară solicitarea, dispozitivul va intra în
modul de repaus.
2 Selectaţi Dezactivat.
Resetarea dispozitivului
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Recepţionarea semnalelor GPS
Pentru a naviga cu ajutorul dispozitivului dvs., trebuie să
recepţionaţi semnale de la sateliţi.
din bara de stare indică
intensitatea semnalului de la sateliţi. Recepţionarea semnalului
de la sateliţi poate dura câteva minute.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, la o distanţă
suficientă de clădiri înalte sau copaci înalţi.
Reglarea luminozităţii ecranului
1 Selectaţi Setări > Afişare > Luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Reglarea volumului
1 Selectaţi Volum.
2
•
•
•
•
•
Selectaţi
pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
Ţineţi apăsat
pentru a reveni la meniul principal.
Selectaţi sau pentru a vedea mai multe opţiuni.
Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid.
Selectaţi
pentru a vedea un meniu de opţiuni pentru
ecranul în care vă aflaţi.
Utilizarea tastaturii de pe ecran
Consultaţi „Setări pentru limbă şi tastatură” pentru a modifica
aspectul tastaturii (Setările pentru limbă şi tastatură,
pagina 11).
• Selectaţi pentru a şterge o înregistrare de căutare.
• Selectaţi
pentru a şterge un caracter.
• Selectaţi pentru a modifica modul limbii pentru tastatură.
• Selectaţi
pentru a introduce caractere speciale, cum ar
fi semnele de punctuaţie.
• Selectaţi pentru a modifica scrierea cu majusculă.
Locaţii
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
detaliate privind străzile. Puteţi utiliza categoriile pentru a
parcurge magazinele şi punctele de atracţie din apropiere.
Puteţi, de asemenea, căuta adrese, coordonate, oraşe şi
intersecţii.
Găsirea locurilor
Găsirea unui loc după categorie
1 Selectaţi Încotro?.
Locaţii
2 Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
3 Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
4 Selectaţi o locaţie.
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care indică ultimele
trei destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie, sau selectaţi Categorii.
3 Selectaţi o categorie.
4 Dacă este cazul selectaţi o destinaţie din lista de Căutare
rapidă.
5 Dacă este necesar, selectaţi destinaţia adecvată.
Găsirea unui loc utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locuri
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introducere căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul străzii, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi un loc.
Schimbarea zonei de căutare
1 Din meniul principal, selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Căutare în apropiere.
3 Selectaţi o opţiune.
Găsirea unui loc prin parcurgerea hărţii
Înainte de a putea găsi locuri incluse în datele hărţii, cum ar fi
restaurante, spitalele şi benzinării, trebuie să activaţi stratul de
hartă pentru locurile situate de-a lungul drumului
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 7).
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
Locaţii
3 Dacă este necesar, selectaţi
şi apoi selectaţi o pictogramă
de categorie pentru a vedea doar o singură categorie de
locuri.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau loc
de adresă.
5 Dacă este necesar, selectaţi descrierea locului pentru a
vedea şi alte informaţii.
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro? > Adresă.
2 Introduceţi numărul adresei şi selectaţi Finalizare.
3 Introduceţi numele străzii şi selectaţi Următor.
4 Dacă este necesar, selectaţi Căutare în apropiere pentru a
modifica oraşul, statul sau provincia.
5 Dacă este necesar, selectaţi oraşul, statul sau provincia.
6 Dacă este necesar, selectaţi adresa.
Găsirea destinaţiilor găsite recent
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locuri
găsite.
1 Selectaţi Încotro? > Recente.
2 Selectaţi un loc.
Golirea listei de locaţii găsite recent
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
Căutarea unei parcări
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Parcare.
2 Selectaţi locaţia unei parcări.
Căutarea ultimului loc de parcare
Atunci când deconectaţi dispozitivul de la sistemul de alimentare
al vehiculului în timp ce este pornit, locaţia dvs. curentă va fi
salvată ca şi loc de parcare.
Selectaţi Aplicaţii > Ultimul loc.
Instrumente de căutare
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei intersecţii
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecţii.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Oraşe.
2 Selectaţi Introducere căutare.
3 Introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
4 Selectaţi un oraş.
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Selectaţi coordonata de latitudine.
3
4
5
6
7
Introduceţi coordonata nouă şi selectaţi Finalizare.
Selectaţi coordonata de longitudine.
Introduceţi coordonata nouă şi selectaţi Finalizare.
Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Salvarea locurilor
Salvarea unui loc
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 2).
2 Selectaţi o locaţie din rezultatele căutării.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi Salvare.
5 Dacă este necesar, introduceţi un nume, apoi selectaţi
Finalizare.
Salvarea locului actual
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi OK.
Salvarea unui loc de reşedinţă
Puteţi seta locul de reşedinţă acolo unde reveniţi cel mai des.
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locaţie de reşedinţă.
2 Selectaţi Introducere adresă proprie, Utilizare locaţie
curentă sau Găsite recent.
Locul este salvat ca „Acasă” în meniul Salvate.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Selectaţi Încotro? > Acasă.
Editarea informaţiilor cu privire la locaţia dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > Salvate > Acasă.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi > Editare.
4 Introduceţi modificările.
5 Selectaţi Finalizare.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locaţiei salvate.
7 Editaţi informaţiile.
8 Selectaţi Finalizare.
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
4
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Finalizare.
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ştergere.
Setarea unui loc simulat
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a obţine o un loc
simulat.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4 Selectaţi descrierea locului.
5 Selectaţi Setare locaţie.
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectaţi un articol.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
Punctele de interes personalizate
Punctele POI personalizate reprezintă puncte speciale de pe
hartă. Acestea pot conţine alerte care vă anunţă dacă vă aflaţi în
apropierea unui punct desemnat sau dacă aţi depăşit o viteză
stabilită.
Instalarea POI Loader
Puteţi crea sau descărca pe computer liste cu puncte de interes
personalizate, pe care să le instalaţi pe dispozitiv utilizând
software-ul POI Loader.
1 Vizitaţi www.garmin.com/poiloader.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea fişierelor Ajutor ale aplicaţiei POI Loader
Pentru mai multe informaţii despre POI Loader, consultaţi fişierul
Ajutor.
Având aplicaţia POI Loader deschisă, faceţi clic pe Ajutor.
Găsirea punctelor de interes personalizate
Înainte de a găsi puncte de interes (POI) personalizate, este
necesar să le încărcaţi pe dispozitiv cu ajutorul software-ului
POI Loader (Instalarea POI Loader, pagina 4).
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Derulaţi la secţiunea Alte categorii şi selectaţi o categorie.
Locaţii
Navigare
Iniţierea unei rute
1 Căutaţi un loc (Locaţii, pagina 2).
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi Start!.
Previzualizarea rutelor multiple
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 2).
2 Selectaţi o locaţie din rezultatele căutării.
3 Selectaţi Rute.
4 Selectaţi o rută.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută. Modul de
calculare afectează doar rutele pentru automobile.
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi Distanţă mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute din punct în punct
(fără drumuri).
Navigarea off-road
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
vizat.
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sau Toate locaţiile
salvate.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
Ruta dvs. pe hartă
ATENŢIONARE
Caracteristica pentru limita de viteză are exclusiv rol informativ
şi nu înlocuieşte responsabilitatea dumneavoastră de a respecta
toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de a
conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de trafic
aplicabile.
Ruta dvs. este marcată cu o linie purpurie. Un steag cu caroiaj
de tablă de şah vă marchează destinaţia.
Pe parcursul călătoriei, dispozitivul vă ghidează către destinaţie
prin instrucţiuni vocale, săgeţi pe hartă şi instrucţiuni afişate în
partea de sus a hărţii. Dacă deviaţi de la ruta iniţială, dispozitivul
recalculează ruta şi furnizează instrucţiuni noi.
Pe hartă poate apărea un câmp de date care indică limita
curentă de viteză atunci când călătoriţi pe şosele principale.
Utilizarea hărţii
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Selectaţi orice loc de pe hartă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a comuta între vizualizarea Nord-Sus şi cea 3-D,
selectaţi .
• Pentru a vizualiza anumite categorii atunci când nu
navigaţi pe o rută, selectaţi .
• Pentru a centra harta pe locaţia curentă, selectaţi .
Adăugarea unui punct la o rută
Înainte de a putea adăuga un punct, trebuie să navigaţi pe o
rută.
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi Adăugare la ruta activă.
Alegerea unei ocoliri
Înainte de a putea alege o ocolire, trebuie să navigaţi pe o rută
şi trebuie să adăugaţi instrumentul pentru ocolire la meniul cu
instrumente de pe hartă (Personalizarea instrumentelor hărţii,
pagina 7).
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Schimbare rută.
2 Selectaţi o opţiune.
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcţie de distanţă.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcţie de drum.
Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi
>
.
Vizualizarea activităţii rutei
Vizualizarea unei liste de viraje
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi să vizualizaţi toate virajele şi
manevrele pentru întreaga rută, precum şi distanţa dintre viraje.
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi bara de text din partea
de sus a hărţii.
2 Selectaţi un viraj.
Sunt afişate detaliile virajului. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi bara de navigare din
partea de sus a hărţii.
> Hartă.
2 Selectaţi
Navigare
5
Vizualizarea virajului următor
În timp ce navigaţi pe o rută, în colţul stânga sus al hărţii apare o
previzualizare a virajului următor, a următoarei schimbări de
bandă sau a următoarei manevre.
Previzualizarea include distanţa până la viraj sau manevră şi
banda pe care trebuie să vă încadraţi, dacă este disponibilă.
De pe hartă, selectaţi
pentru a vizualiza următorul viraj
de pe hartă.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit,
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul cursei.
Pe hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea intersecţiilor
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi să vizualizaţi intersecţiile de
pe drumurile principale. Când vă apropiaţi de o intersecţie pe o
rută, imaginea intersecţiei respective este afişată pentru scurt
timp, dacă este disponibilă.
De pe hartă, selectaţi
pentru a vedea intersecţia, dacă
vizualizarea este disponibilă.
Înainte
Puteţi vizualiza companiile şi serviciile care se află în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi. Serviciile sunt
filtrate după categorie.
Găsirea punctelor de interes viitoare
1 Selectaţi > Înainte pe rută pe hartă.
2 Selectaţi o filă.
3 Selectaţi un punct de interes.
Personalizarea categoriilor Înainte
Puteţi schimba categoriile căutate, le puteţi reordona şi puteţi
căuta o anumită companie sau categorie.
1 Selectaţi opţiunea > Înainte pe rută din hartă.
2 Selectaţi pictograma unui serviciu.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata din dreptul numelui categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, iar apoi
introduceţi numele unei companii sau categorii.
5 Selectaţi Finalizare.
Informaţii cursă
Vizualizarea pe hartă a datelor cursei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele cursei, trebuie să adăugaţi
acest instrument în meniul de instrumente al hărţii
(Personalizarea instrumentelor hărţii, pagina 7).
Pe hartă, selectaţi
> Datele călătoriei.
Personalizarea câmpurilor cu datele cursei
Înainte de a putea personaliza datele afişate în câmpurile cu
datele cursei ce apar pe harta dvs., este necesar să adăugaţi
instrumentul Datele călătoriei la meniul de instrumente al hărţii
(Personalizarea instrumentelor hărţii, pagina 7).
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Selectaţi > Datele călătoriei.
3 Selectaţi un câmp de date ale cursei.
4 Selectaţi o opţiune.
Noul câmp cu date ale cursei apare în lista de date ale
cursei.
Vizualizarea paginii cu informaţiile cursei
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor cursei
1 De pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta fiecare câmp de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Căutarea serviciilor din apropiere
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi servicii din
apropiere, cum ar fi benzinării, spitale sau secţii de poliţie.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi o categorie.
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicaţii spre mine.
3 Selectaţi o locaţie de începere.
4 Alegeţi Selectaţi.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi Salvare.
Pagina cu informaţiile cursei afişează viteza curentă şi
furnizează statistici despre cursă.
6
Navigare
Despre evitările personalizate
Evitările personalizate vă permit să evitaţi anumite zone şi
secţiuni de drum. Puteţi activa sau dezactiva evitările
personalizate, după cum este necesar.
Evitarea unei zone
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitări.
3 Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
4 Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Finalizare.
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
3 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
4 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi Finalizare.
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ştergere.
Personalizarea hărţii
Personalizarea instrumentelor hărţii
Puteţi selecta scurtăturile care apar în meniul instrumentelor
hărţii.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Instrumente hartă.
2 Selectaţi instrumentele hărţii pe care doriţi să le includeţi în
meniu.
3 Selectaţi Salvare.
Personalizarea straturilor hărţii
Puteţi personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme
pentru puncte de interes şi condiţii de drum.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Straturi hartă.
2 Selectaţi straturile de inclus pe hartă, apoi selectaţi Salvare.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
3 Selectaţi Salvare.
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Conducere -
Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
Trafic
• Selectaţi Direcţie-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
Personalizarea vehiculului
Puteţi personaliza vehiculul care apare pe hartă. Puteţi descărca
vehicule suplimentare utilizând Garmin Express.
Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Vehicul.
Camerele video de supraveghere
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei baze de date cu puncte de interes
personalizate sau cu camere de supraveghere.
Informaţiile cu privire la locaţiile camerelor video şi limitele de
viteză sunt disponibile în anumite zone. Accesaţi
www.garmin.com/safetycameras pentru a verifica
disponibilitatea sau a achiziţiona un abonament sau o
actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune sau
vă puteţi prelungi abonamentul existent.
Puteţi actualiza camerele video de supraveghere în cadrul unui
abonament la camere de supraveghere valabil, accesând
http://my.garmin.com. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a
primi cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Pentru unele dispozitive şi regiuni, datele de bază despre
camerele video de supraveghere pot fi incluse cu dispozitivul.
Datele incluse nu cuprind actualizări sau un abonament.
Trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe
dispozitivele care nu includ un abonament pe viaţă pentru
informaţii din trafic (Abonamentele pe viaţă, pagina 1).
Este posibil ca informaţiile despre trafic să nu fie disponibile în
toate zonele sau ţările. Pentru informaţii referitoare la
receptoarele de trafic şi zonele de acoperire, vizitaţi
www.garmin.com/traffic.
În unele pachete este inclus un receptor de trafic, încorporat în
dispozitiv.
• Alertele de trafic apar pe hartă atunci când pe traseul sau în
zona dvs. există incidente în trafic.
• Dispozitivul trebuie conectat la priza de alimentare a
vehiculului pentru a recepţiona informaţii din trafic printr-un
receptor de trafic.
• Pentru a recepţiona informaţii din trafic, poate fi necesar ca
receptorul de trafic alimentat din dispozitiv să se afle în raza
de acoperire a unei staţii care transmite date de trafic.
• Nu este necesar să activaţi abonamentul furnizat împreună
cu dispozitivul sau cu receptorul de trafic.
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic
ATENŢIONARE
Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
7
Pentru a putea recepţiona datele de trafic, trebuie să deţineţi un
model de dispozitiv care include un abonament pe viaţă pentru
informaţii despre trafic şi trebuie să utilizaţi cablul de alimentare
al vehiculului livrat împreună cu dispozitivul. Vizitaţi
www.garmin.com/traffic pentru informaţii suplimentare.
Dispozitivul dvs. poate recepţiona semnale de trafic de la o
staţie care emite date de trafic.
1 Conectaţi cablul de alimentare compatibil cu informaţiile de
trafic la o sursă externă de alimentare.
2 Conectaţi cablul de alimentare compatibil cu informaţiile de
trafic la dispozitiv.
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
informaţiilor din trafic, dispozitivul va afişa informaţii din trafic.
Vizualizarea traficului din faţă
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicaţii > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicaţii > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Trafic pe rută
Dacă survine o întârziere în traficul de pe ruta dvs., pe hartă
apare o alertă, iar dispozitivul calculează o rută alternativă
pentru evitarea întârzierii. Puteţi alege între utilizarea automată
sau la cerere a rutelor alternative. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Setările de trafic (Setări pentru trafic,
pagina 11). Dispozitivul vă poate direcţiona printr-o întârziere
în trafic dacă nu există o rută alternativă mai bună. Întârzierea
este adăugată automat la ora de sosire estimată.
dispozitivul recepţionează semnale de la sateliţi, în timp ce
primeşte semnale de trafic de la furnizorul de servicii cu plată.
Vizualizarea abonamentelor de trafic
Selectaţi Setări > Trafic > Abonamente.
Adăugarea unui abonament
Puteţi achiziţiona abonamente de trafic pentru alte regiuni sau
ţări.
1 Din meniul principal, selectaţi Trafic.
2 Selectaţi Abonamente > .
3 Notaţi ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
4 Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziţiona un
abonament şi a obţine un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot fi
reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de fiecare
dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi mai multe
receptoare de trafic FM, este necesar să obţineţi câte un cod
nou pentru fiecare receptor.
5 Selectaţi Următor pe dispozitiv.
6 Introduceţi codul.
7 Selectaţi Finalizare.
Utilizarea aplicaţiilor
Utilizarea Ajutorului
Selectaţi Aplicaţii > Ajutor pentru a vizualiza informaţiile
despre utilizarea dispozitivului.
Căutarea subiectelor de ajutor
Selectaţi Aplicaţii > Ajutor >
.
Despre ecoRoute™
În anumite zone, pentru a putea utiliza caracteristicile ecoRoute
trebuie să achiziţionaţi un cod de deblocare. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi www.garmin.com/ecoroute.
Caracteristica ecoRoute calculează economia de combustibil şi
preţul combustibilului consumat pentru a ajunge la o destinaţie,
oferind în acelaşi timp instrumente pentru optimizarea eficienţei
de consum. Datele furnizate de către caracteristica ecoRoute
reprezintă numai o estimare. Datele nu sunt citite efectiv de la
vehicul.
Pentru a primi rapoarte mai exacte referitoare la consumul de
combustibil pentru vehiculul dvs. specific şi obiceiurile dvs. de
conducere, puteţi calibra economia de combustibil (Calibrarea
economiei de combustibil, pagina 8).
Alegerea unei rute alternative
Configurarea vehiculului
Dacă dispozitivul nu este setat pentru a utiliza automat rute
alternative, puteţi iniţia manual o rută alternativă pentru a evita
întârzierile cauzate de trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi Rută alternativă.
NOTĂ: dacă nu există o rută alternativă mai bună, această
opţiune nu va fi disponibilă, iar în locul acesteia va apărea
opţiunea Pe ruta cea mai rapidă.
3 Selectaţi Start!.
Prima dată când utilizaţi caracteristicile ecoRoute, trebuie să
introduceţi informaţiile despre vehicul.
1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Despre abonamentele de trafic
Puteţi achiziţiona abonamente suplimentare sau vă puteţi
reînnoi abonamentul în cazul în care acesta expiră. Accesaţi
http://www.garmin.com/traffic.
Activarea abonamentului
Nu este necesar să activaţi abonamentul inclus cu receptorul de
trafic FM. Abonamentul se activează automat atunci când
8
Modificarea preţului pentru combustibil
1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > La pompă.
2 Introduceţi preţul curent al combustibilului şi selectaţi
Următor.
Selectaţi
Da.
3
Calibrarea economiei de combustibil
Calibraţi economia de combustibil pentru a primi rapoarte de
combustibil mai exacte pentru vehiculul şi obiceiurile dvs.
specifice de conducere. Trebuie să realizaţi calibrarea atunci
când alimentaţi cu combustibil.
1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > La pompă.
2 Introduceţi preţul actual al combustibilului.
Utilizarea aplicaţiilor
3 Introduceţi cantitatea de combustibil utilizată de vehicul de la
ultima alimentare cu combustibil.
4 Introduceţi distanţa pe care aţi parcurs-o de la ultima
alimentare cu combustibil.
Selectaţi
Următor.
5
Dispozitivul va calcula economia medie de combustibil a
vehiculului.
Selectaţi
Salvare.
6
Despre ecoChallenge
ecoChallenge vă ajută să maximizaţi economia de combustibil a
vehiculului, prin evaluarea obiceiurilor dvs. de conducere. Cu cât
scorul dvs. la testul ecoChallenge este mai mare, cu atât aţi
economisit mai mult combustibil. Testul ecoChallenge
colectează date şi calculează un punctaj de fiecare dată când
dispozitivul este în mişcare şi în modul de utilizare Automobil.
Vizualizarea scorurilor ecoChallenge
Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > ecoChallenge.
Despre scorul ecoChallenge
Accelerare: afişează scorul pentru accelerarea lină şi graduală.
Veţi pierde puncte în cazul accelerărilor bruşte.
Frânare: afişează scorul pentru frânarea lină şi gradată. Veţi
pierde puncte în cazul frânărilor bruşte.
General: afişează o medie a scorurilor pentru viteză, accelerare
şi frânare.
Viteză: afişează scorul pentru conducerea vehiculului la viteza
optimă pentru economisirea combustibilului.
Resetarea scorurilor ecoChallenge
1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Selectaţi > Resetare.
Vizualizarea informaţiilor referitoare la economia de
combustibil
1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > Economisire combustibil.
2 Selectaţi o secţiune a graficului pentru a o mări.
Rapoartele de kilometraj
Rapoartele de kilometraj furnizează distanţa, durata, economia
medie de combustibil şi costul combustibilului necesar pentru a
vă deplasa la o anumită destinaţie.
Un raport de kilometraj este creat pentru fiecare rută parcursă.
Dacă opriţi o rută pe dispozitiv, un raport de kilometraj este creat
pentru distanţa parcursă.
Vizualizarea unui raport de kilometraj
Puteţi să vizualizaţi rapoartele de kilometraj salvate în
dispozitivul dvs.
SUGESTIE: puteţi conecta dispozitivul la computerul pentru a
accesa rapoartele de kilometraj din directorul Rapoarte de pe
dispozitiv.
1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > Raport kilometraj.
2 Selectaţi un raport.
Resetarea informaţiilor ecoRoute
1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > Profil vehicul.
2 Selectaţi > Resetare.
Recomandări cu privire la conducere
• Conduceţi respectând limita de viteză. Cu majoritatea
vehiculelor, veţi obţine o economie de combustibil optimă
între 70-95 km/h.
• Conduceţi cu o viteză constantă.
• Frânaţi şi acceleraţi gradat şi consecvent.
• Evitaţi traficul în coloană şi orele de vârf.
• Nu vă sprijiniţi piciorul pe pedala de frână.
Utilizarea aplicaţiilor
• Utilizaţi tempomatul.
• Opriţi motorul vehiculului în loc de a-l lăsa să meargă în gol
când faceţi opriri scurte.
• Combinaţi mai multe curse scurte într-o singură cursă mai
lungă, cu mai multe opriri.
• Închideţi aerul condiţionat şi deschideţi geamurile, cu
excepţia cazului în care conduceţi la viteză mare pe
autostradă.
• Strângeţi buşonul rezervorului de combustibil.
• Parcaţi la umbră sau în garaj.
• Nu conduceţi cu greutăţi de prisos. Scoateţi din vehicul
articolele care nu vă sunt necesare.
• Evitaţi să transportaţi articole pe pavilionul vehiculului.
Îndepărtaţi portbagajele de plafon şi barele de pavilion când
nu le utilizaţi.
• Păstraţi presiunea recomandată în pneuri. Verificaţi
presiunea în pneuri în mod regulat şi înainte de drumurile
lungi.
• Păstraţi vehiculul într-o stare bună şi respectaţi intervalele de
întreţinere recomandate de producător.
• Schimbaţi uleiul, filtrele de ulei şi filtrele de aer în mod
regulat.
• Utilizaţi cea mai scăzută clasă de combustibil recomandată.
Utilizaţi combustibili biologici dacă este posibil, precum E85
şi biodiesel.
Planificarea unei călătorii
Puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea şi salva o
călătorie cu mai multe destinaţii.
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
2 Selectaţi Călătorie nouă.
3 Alegeţi Selectare locaţie de pornire.
4 Căutaţi un loc (Găsirea unui loc după categorie, pagina 2).
5 Alegeţi Selectaţi.
6 Pentru a adăuga locuri suplimentare, selectaţi .
7 Selectaţi Următor.
8 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Programarea unei călătorii
Puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea şi salva o
călătorie cu mai multe destinaţii.
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
2 Selectaţi o călătorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Ora plecării.
• Selectaţi Ora sosirii.
5 Alegeţi o dată şi o oră, apoi selectaţi Salvare.
6 Selectaţi Durată.
7 Alegeţi durata de timp pe care o veţi petrece în locaţia
respectivă şi apoi selectaţi Salvare.
Dacă
este necesar, repetaţi paşii 3-7 pentru fiecare locaţie.
8
Navigarea pe o călătorie salvată
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi Start!.
4 Dacă vi se solicită, selectaţi o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 5).
Editarea unei călătorii salvate
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
9
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Redenumire călătorie.
• Pentru a adăuga sau şterge o locaţie sau pentru a
modifica ordinea locaţiilor, selectaţi Editare destinaţii.
• Selectaţi Ştergere călătorie.
• Pentru a aranja opririle din călătoria dvs. în cea mai
eficientă ordine, selectaţi Optimizare ordine.
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările de
dispozitiv şi confidenţialitate, pagina 11).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi Aplicaţii > Locuri vizitate.
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni mai recente.
®
Tipuri de fişiere
Dispozitivul acceptă aceste tipuri de fişiere.
• Hărţi şi fişiere de puncte de referinţă GPX din software-ul de
mapare myGarmin™, inclusiv MapSource , BaseCamp™ şi
HomePort™ (Punctele de interes personalizate, pagina 4).
• Fişiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicaţia
Garmin POI Loader (Instalarea POI Loader, pagina 4).
®
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
Instalarea unui card de memorie
Dispozitivul acceptă carduri de memorie microSD™ şi
microSDHC.
1 Introduceţi un card de memorie în slotul dispozitivului.
2 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului
dvs. conectat la un computer.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
la computer, pagina 10).
10
2
3
4
5
6
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Personalizarea dispozitivului
Setările pentru hartă şi vehicul
Pentru a deschide setările Hartă şi vehicul, din meniul principal,
selectaţi Setări > Hartă şi vehicul.
Vehicul: schimbă pictograma care indică poziţia dvs. pe hartă.
Vizitaţi www.garmingarage.com pentru mai multe pictograme.
Conducere - Vizualiz. hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina desenarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul
de instrumente al hărţii.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 7).
Hărţile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona produse suplimentare pentru
hărţi, vizitaţi www.garmin.com/us/maps.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Hărţile mele.
2 Selectaţi o hartă.
Setările de navigare
Pentru a deschide pagina Setări de navigare, din meniul
principal, selectaţi Setări > Navigare.
Mod de calcul: setează preferinţa privind ruta.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Mod de siguranţă: dezactivează toate funcţiile care necesită
atenţia deosebită a operatorului şi care ar putea distrage
atenţia în timpul conducerii.
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS de
către dispozitiv şi economiseşte energia bateriei.
Mod de calcul
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
mai lungi ca distanţă.
Distanţă mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Mai puţin combustibil: calculează rutele care utilizează mai
puţin combustibil decât alte rute.
Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
destinaţie.
Gestionarea datelor
Setările afişajului
Pentru a deschide pagina Setări afişaj, din meniul principal,
selectaţi Setări > Afişare.
Orientare: setează afişarea la modul portret (vertical) sau peisaj
(orizontal).
Mod culoare: setează dispozitivul pentru a afişa culori pentru zi
sau noapte. Puteţi selecta Automat pentru a permite
dispozitivului să seteze automat culorile pentru zi sau noapte
în funcţie de momentul zilei.
Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.
Stingere ecran: setează perioada de inactivitate până la
intrarea dispozitivului în modul de repaus.
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.
Setări pentru trafic
Pentru a deschide pagina de setări pentru trafic, din meniul
principal, selectaţi Setări > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
de trafic. Automat selectează automat cele mai bune date de
trafic disponibile.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
Optimizare rută: selectează utilizarea automată sau la cerere a
rutelor alternative optimizate (Trafic pe rută, pagina 8).
Alerte de trafic: selectează gravitatea întârzierilor din trafic
pentru care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
Setările pentru unităţi şi oră
Pentru a deschide pagina Setări unităţi şi oră, din meniul
principal, selectaţi Setări > Unităţi şi oră.
Oră curentă: setează ora dispozitivului.
Format oră: vă permite să selectaţi ora afişată în format de 12
ore, 24 ore sau UTC.
Unităţi: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Format poziţie: setează formatul şi coordonatele utilizate
pentru coordonatele geografice.
Setările pentru limbă şi tastatură
Pentru a deschide setările de Limbă şi tastatură, din meniul
principal, selectaţi Setări > Limbă şi tastatură.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul de călătorie pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Anexă
Cabluri de alimentare
Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.
• Cablu de alimentare al vehiculului
• Cablu USB
• Adaptor de c.a. (accesoriu opţional)
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Conectaţi dispozitivul la cablul de alimentare al vehiculului.
• Conectaţi dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB.
Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat
la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să
nu încarce dispozitivul.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la Garmin un dealer sau
www.garmin.com.
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al
vehiculului
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului vehiculului.
1 Rotiţi capacul À la 90 de grade în sens antiorar pentru a-l
debloca.
Setările de dispozitiv şi confidenţialitate
Pentru a deschide pagina Setări dispozitiv, din meniul principal,
selectaţi Setări > Dispozitiv.
Info dispozitiv: afişează numărul versiunii software, numărul ID
al unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului.
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul
final valabile în funcţie de opţiunea dvs.
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
date suplimentare pentru hărţi.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends™, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Anexă
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi capacul, capătul argintiu Á, şi siguranţa Â.
3 Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
4 Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
5 Împingeţi capacul şi rotiţi-l la 90 de grade în sens orar pentru
a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului Ã.
11
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
(www.garmin.com).
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi http://buy.garmin.com.
Specificaţii
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Interval de temperatură optimă de
funcţionare
-4° - 140°F (-20° - 60°C)
Interval de temperatură de
încărcare
32° - 113°F (0° - 45°C)
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
Alimentare (vehicul sau alimentare 8–28 V c.c.
externă)
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Evitarea furtului
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul la adresa http://my.garmin.com.
Montarea pe planşa de bord
ATENŢIONARE
Adezivul pentru montare permanentă este extrem de dificil de
îndepărtat după instalare.
Puteţi utiliza un disc de montare opţional pentru a monta
dispozitivul dvs. pe planşa de bord şi a respecta anumite
reglementări statale. Vizitaţi www.garmin.com pentru mai multe
informaţii.
1 Curăţaţi şi uscaţi planşa de bord pe care poziţionaţi discul.
2 Scoateţi materialul de protecţie de pe partea cu adeziv de pe
spatele discului.
3 Poziţionaţi discul pe planşa de bord.
4 Îndepărtaţi învelişul de plastic de pe partea superioară a
discului.
5 Amplasaţi montura ventuzei pe partea superioară a discului.
6 Basculaţi pârghia în jos (înspre disc).
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea dispozitivului din suport
1 Apăsaţi butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
2 Înclinaţi în faţă dispozitivul.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
12
Durata de viaţă a bateriei (nüvi
55/56)
Până la 2 ore în funcţie de setări
şi modul de utilizare
Durata de viaţă a bateriei (nüvi
65/66)
Până la 1 oră în funcţie de setări
şi modul de utilizare
Tip baterie
Litiu-ion
Interval tensiune baterie
3,0 V–4,2 V
Depanare
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Conectarea dispozitivului la
cablul de alimentare, pagina 1).
Dispozitivul nu primeşte semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia Simulator GPS să fie dezactivată
(Setările de navigare, pagina 10).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare al vehiculului
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului,
pagina 11).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi ca temperatura interioară a vehiculului să fie între 0°
şi 45°C (între 32° şi 113°F).
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 11).
• Scurtaţi durata pentru temporizarea afişării (Setările
afişajului, pagina 11).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2).
Depanare
• Comutaţi dispozitivul în modul de repaus atunci când nu îl
utilizaţi (Intrarea şi ieşirea din modul de repaus, pagina 2).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
Dispozitivul meu nu apare ca unitate
amovibilă pe computerul meu
Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se
conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul
MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil şi nu ca unitate
amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7,
Windows Vista şi Windows XP Service Pack 3 cu Windows
Media Player 10.
®
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv
portabil pe computerul meu
Pe computerele Mac şi pe unele computere Windows,
dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă
USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca
unitate sau volum amovibil şi nu ca dispozitiv portabil. Versiunile
Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează
modul de stocare în masă USB.
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv
portabil, nici ca unitate sau volum amovibil
pe computerul meu
1 Deconectaţi cablul USB de la computer.
2 Opriţi dispozitivul.
3 Introduceţi cablul USB într-un port USB de pe computer şi în
dispozitiv.
SUGESTIE: dispozitivul dvs. trebuie conectat direct la un port
USB de pe computer şi nu la un hub USB.
Dispozitivul porneşte automat şi intră în modul MTP sau în
modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va
apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.
Depanare
13
Index
A
furt, evitare 12
G
locuri simulate 4
luminozitate 2
M
abonamente
nüMaps Lifetime 1
trafic 1
acasă
deplasare 4
editarea locaţiei 4
setarea locurilor 4
accesorii 12
Acorduri EULA 11
actualizări
hărţi 1
software 1
adrese, căutare 3
ajutor. 8 Consultaţi de asemenea asistenţă
pentru produse
asistenţă pentru produse 8
Garmin Express 1
actualizare software 1
înregistrarea dispozitivului 1
găsire locaţii 2
găsire servicii, înainte 6
găsirea locaţiilor
coordonate 3
intersecţii 3
găsirea locurilor. Consultaţi de asemenea
locuri
adrese 3
categorii 2
oraşe 3
parcurgerea hărţii 3
utilizarea hărţii 3
geocaching 3
GPS 2
B
H
O
bară de căutare 3
baterie
încărcare 1, 2, 11, 12
maximizare 12
probleme 12
bonusuri, puncte de interes personalizate 4
butoane de pe ecran 2
hartă, câmp de date 7
hărţi 5, 6, 10
achiziţionare 12
actualizare 1
câmp de date 6
nivel de detalii 10
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
parcurgere 3
pe viaţă 1
straturi 7
temă 10
vizualizare rute 5
hărţi pe viaţă 1
C
cablul de alimentare pentru vehicul 1
cabluri, pornire 11
cabluri de alimentare 11
înlocuirea siguranţei 11
vehicul 1
calibrare economie de combustibil 8
camere video, supraveghere 7
camere video de supraveghere, abonamente 7
card de memorie 10
card microSD, instalare 10
Căutare rapidă 3
combustibil, preţuri 8
computer, conectare 10, 13
computer de cursă 6
resetarea informaţiilor 6
coordonate 3
curăţarea dispozitivului 12
curăţarea ecranului tactil 12
D
datele cursei, resetare 6
demontarea suportului 12
depanare 12, 13
deplasarea la locul de reşedinţă 4
destinaţii. Consultaţi locaţii
E
ecoChallenge 9
economie de combustibil. 8, 9 Consultaţi de
asemenea ecoRoute
ecoRoute 8, 9
calibrare economie de combustibil 8
profil vehicul 8
rapoarte de kilometraj 9
raport de kilometraj 9
scor ecoChallenge 9
Scor ecoChallenge 9
ecran, luminozitate 2
evitări
caracteristici de drum 6
dezactivare 7
drum 7
personalizare 7
ştergere 7
zonă 7
F
fişiere
tipuri acceptate 10
transfer 10
14
I
ID unitate 11
informaţii cursă 6
vizualizare 6
instantanee 11
instrucţiuni 5
instrucţiuni de orientare 5
instrumente hartă 7
intersecţii, căutare 3
istoric de călătorie 11
înainte
găsire servicii 6
personalizare 6
încărcare dispozitiv 12
încărcarea dispozitivului 1, 2, 11
înregistrarea dispozitivului 1
înregistrarea produsului 1
întreţinere dispozitiv 12
J
jurnal de călătorie, vizualizare 6
L
latitudine şi longitudine 3
limbă
limbă voce 11
tastatură 11
listă de viraje 5
locaţie curentă 6
locaţii 2, 10
căutare 3
curente 6
salvare 4
locaţii salvate 5
categorii 4
editare 4
ştergere 4
locuri 3
actuale 4
găsite recent 3
setarea reşedinţei 4
simulate 4
locuri găsite recent 3
locuri salvate 9
mod de repaus 2
montarea dispozitivului
automobil 1
demontare de pe suport 12
planşa de bord 12
ventuză 1, 12
N
navigare 5
off-road 5
previzualizarea rutelor 5
setări 10
navigare off-road 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
număr ID 11
ocoliri 5
P
parcare 3
ultimul loc 3
personalizare, evitări 7
personalizarea dispozitivului 10
perspectivă hartă 7
pictogramă pentru vehicul 7
pictograme, vehicul 7
planificator de călătorii 9
editarea unei călătorii 9
POI. 4 Consultaţi de asemenea punct de
interes (POI)
POI Loader 4
preţ combustibil, modificare 8
profil vehicul 8
puncte de interes (POI Loader) 4
puncte de interes (POI)
bonusuri 4
personalizare 4
POI Loader 4
puncte de interes (POI) personalizate 4
R
rapoarte, kilometraj 9
rapoarte de kilometraj 9
redenumirea călătoriilor 9
resetare
datele cursei 6
dispozitiv 2
restabilire setări 11
rute
adăugarea unui punct 5
calculare 5
iniţiere 5
mod de calcul 10
oprire 5
previzualizare 5
vizualizare pe hartă 5
S
salvare, loc actual 4
schimbarea zonei de căutare 3
scor ecoChallenge 9
resetare 9
Scor ecoChallenge 9
scurtături
adăugare 4
ştergere 4
semnale de la sateliţi
recepţionare 2
vizualizare 2
setări 10, 11
setări afişaj 11
setări pentru oră 2, 11
siguranţă, înlocuire 11
software
actualizare 1
Index
versiune 11
specificaţii 12
straturi hartă, personalizare 7
suport, demontare 12
suport planşă de bord 12
supraveghere trafic 8
ştergere, călătorii 9
T
tastatură 2
aspect 11
limbă 11
tastă de pornire 2
trafic 7, 11
abonamente pe viaţă 1
activarea unui abonament 8
adăugarea abonamentelor 8
căutare întârzieri 8
hartă 8
incidente 8
receptor 7
rută alternativă 8
U
Unde mă aflu? 4, 6
următorul viraj 6
V
ventuză 12
vizualizare hartă
2-D 7
3-D 7
vizualizare hartă 2-D 7
vizualizare hartă 3-D 7
vizualizarea intersecţiilor 6
volum, reglare 2
Index
15
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. sau filialele sale
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising