Garmin | nüvi® 55 | User guide | Garmin nüvi® 55 Användarhandbok

Garmin nüvi® 55 Användarhandbok
nüvi 55/56/65/66
®
Användarhandbok
Augusti 2015
Tryckt i Taiwan
190-01654-39_0B
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , nüvi och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
microSD™ och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista och Windows XP är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Ansluta enheten till fordonsström ............................................... 1
Support och uppdateringar ......................................................... 1
Konfigurera Garmin Express .................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Livstidsabonnemang .............................................................. 1
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ..... 1
Aktivera och avsluta viloläget ..................................................... 2
Stänga av enheten ..................................................................... 2
Återställa enheten .................................................................. 2
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Ställa in volymen ......................................................................... 2
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 2
Visa status för GPS-signal ..................................................... 2
Batteriinformation ................................................................... 2
Ställa in tiden ......................................................................... 2
Använd skärmknappar ................................................................ 2
Använd skärmtangentbord ......................................................... 2
Positioner ........................................................................ 2
Söka efter platser ........................................................................ 2
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 2
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet ............................. 3
Byta sökområde ..................................................................... 3
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan ................... 3
Söka en adress ...................................................................... 3
Söka efter senast hittade destinationer ................................. 3
Söka efter parkering ............................................................... 3
Sökverktyg ............................................................................. 3
Spara platser .............................................................................. 3
Spara en plats ........................................................................ 3
Spara den aktuella platsen .................................................... 3
Spara en hemposition ............................................................ 4
Ändra en sparad plats ............................................................ 4
Tilldela kategorier till en sparad plats ..................................... 4
Ta bort en sparad plats .......................................................... 4
Ange en simulerad plats ............................................................. 4
Lägga till en genväg ................................................................... 4
Ta bort en genväg .................................................................. 4
Egna intressanta platser ............................................................. 4
Installera POI Loader ............................................................. 4
Använda hjälpfilerna för POI Loader ...................................... 4
Söka efter egna intressanta platser ....................................... 4
Navigering....................................................................... 4
Påbörja en rutt ............................................................................ 4
Förhandsvisa flera rutter ........................................................ 4
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 4
Starta en rutt till en sparad plats ............................................ 5
Din rutt på kartan ........................................................................ 5
Använda kartan ...................................................................... 5
Lägga till en punkt på en rutt ................................................. 5
Göra en avstickare ................................................................. 5
Stoppa rutten ......................................................................... 5
Visa ruttaktivitet .......................................................................... 5
Visa en lista över svängar ...................................................... 5
Visa nästa sväng .................................................................... 5
Visa korsningar ...................................................................... 5
Längre fram ................................................................................ 5
Söka efter kommande intressanta platser ............................. 5
Anpassa kategorierna Längre fram ....................................... 5
Trippinformation .......................................................................... 6
Visa trippdata från kartan ....................................................... 6
Visa trippinformationssidan .................................................... 6
Innehållsförteckning
Visa tripploggen ..................................................................... 6
Återställa trippinformationen .................................................. 6
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 6
Söka efter närliggande serviceställen .................................... 6
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 6
Undvika vägfunktioner ................................................................ 6
Om egna undvikanden ............................................................... 6
Undvika ett område ................................................................ 6
Undvika en väg ...................................................................... 6
Avaktivera ett eget undvikande .............................................. 6
Ta bort egna undvikanden ..................................................... 6
Anpassa kartan ........................................................................... 6
Anpassa kartverktyg .............................................................. 6
Anpassa kartlager .................................................................. 7
Ändra kartdatafältet ................................................................ 7
Ändra kartperspektiv .............................................................. 7
Anpassa fordonet ................................................................... 7
Fartkameror ................................................................................ 7
Trafik................................................................................ 7
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ................................. 7
Visa kommande trafik ................................................................. 7
Visa trafik på kartan ............................................................... 7
Söka efter trafikincidenter ...................................................... 7
Trafik på rutten ............................................................................ 7
Ta en annan väg .................................................................... 7
Om trafikprenumerationer ........................................................... 8
Abonnemangsaktivering ........................................................ 8
Visa trafikabonnemang .......................................................... 8
Lägg till ett abonnemang ....................................................... 8
Använda appar............................................................... 8
Använda hjälpen ......................................................................... 8
Söka efter hjälpavsnitt ............................................................ 8
Om ecoRoute™ .......................................................................... 8
Ställa in fordonet .................................................................... 8
Ändra bränslepriset ................................................................ 8
Kalibrera bränsleekonomin .................................................... 8
Om ecoChallenge .................................................................. 8
Visa information om bränsleekonomi ..................................... 8
Avståndsrapporter .................................................................. 8
Nollställa ecoRoute information ............................................. 8
Körtips .................................................................................... 8
Planera en resa .......................................................................... 9
Schemalägga en resa ............................................................ 9
Navigera till en sparad resa ................................................... 9
Ändra en sparad resa ............................................................ 9
Visa tidigare rutter och destinationer .......................................... 9
Datahantering................................................................. 9
Filtyper ........................................................................................ 9
Om minneskort ........................................................................... 9
Installera ett minneskort ......................................................... 9
Ansluta enheten till en dator ....................................................... 9
Överföra data från datorn ........................................................... 9
Anpassa enheten.......................................................... 10
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 10
Aktivera kartor ...................................................................... 10
Navigeringsinställningar ............................................................ 10
Beräkningsläge .................................................................... 10
Skärminställningar .................................................................... 10
Trafikinställningar ...................................................................... 10
Enheter och tidsinställningar .................................................... 10
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 10
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 10
Återställa inställningarna ........................................................... 10
Bilagor........................................................................... 11
i
Strömkablar .............................................................................. 11
Ladda enheten ..................................................................... 11
Byta säkring i 12 V-strömkabeln .......................................... 11
Skötsel av enheten ................................................................... 11
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 11
Rengöra pekskärmen ........................................................... 11
Förhindra stöld ..................................................................... 11
Montera enheten på instrumentbrädan .................................... 11
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 11
Ta bort enheten från fästet .................................................. 11
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 11
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 11
Köpa fler kartor ......................................................................... 11
Köpa tillbehör ............................................................................ 11
Specifikationer .......................................................................... 11
Felsökning.................................................................... 12
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 12
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 12
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 12
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 12
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn ...................... 12
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn ....................... 12
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym
på datorn ...................................................................................12
Index.............................................................................. 13
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Ansluta enheten till fordonsström
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i USB-porten på enheten.
LT: Den här modellen har ett livstidsabonnemang på
trafikinformation och en trafikmottagare.
LM: För den här modellen ingår ett nüMaps Lifetime™
abonnemang, vilket ger kvartalsvisa kartuppdateringar under
enhetens livslängd. Villkor hittar du här: www.garmin.com/us
/maps/numaps_lifetime.
LMT: Den här modellen har ett nüMaps Lifetime abonnemang,
livstidsabonnemang på trafikinformation och en
trafikmottagare.
Aktivera livstidskartor
1 Gå till www.garmin.com/express.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
OBS! Om du registrerar enheten kan du få epostmeddelanden när en kartuppdatering är tillgänglig.
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta
och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för
din enhet. Kartuppdateringar tillhandahåller de senaste kartdata
som finns tillgängliga så att enheten fortsätter att beräkna
exakta och effektiva rutter till dina destinationer. Garmin Express
finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå till www.garmin.com/express på datorn.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Macversion.
®
®
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.
3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.
4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av
enheten.
5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett
klick.
6 Anslut den andra änden av 12-voltsströmkabeln för fordon till
en strömkontakt i bilen.
Support och uppdateringar
Garmin Express™ ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för
Garmin enheter. Det är inte säkert att alla funktioner är
tillgängliga för din enhet.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Fordon, röster och andra extrafunktioner
®
3 Öppna den hämtade filen och följa instruktionerna på
skärmen för att slutföra installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Anslut Garmin enheten till datorn med en USB-kabel.
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
3 Gå till www.garmin.com/express.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
Du får eventuellt hämta en kostnadsfri kartuppdatering inom 90
dagar efter att du mottagit satellitdata när du kör. Gå till
www.garmin.com/numaps för att ta del av villkoren.
Livstidsabonnemang
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
6 Ange en e-postadress för produktregistrering (valfritt).
7 Klicka på spara enhet.
8 Klicka på sök efter uppdateringar.
En lista över tillgängliga kart- och programuppdateringar
visas.
9 Välj de uppdateringar du vill installera.
10 Klicka på Installera nu.
Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner. Mer
information finns på www.garmin.com/lmt.
Komma igång
1
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus
Aktuell tid
Batteristatus
Programvaran Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är
långsam.
Aktivera och avsluta viloläget
Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när
enheten inte används. När enheten befinner sig i viloläge
förbrukar den mycket litet ström och kan väckas direkt och
användas.
TIPS: Du kan ladda enheten snabbare genom att ha den i
viloläge medan batteriet laddas.
Tryck på strömknappen À.
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.
i statusstapeln visar status för det interna batteriet.
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatiskt.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Använd skärmknappar
Stänga av enheten
1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på
skärmen.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten
i viloläge.
2 Välj Stäng av.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Söka efter GPS-signaler
•
•
•
•
•
Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
Välj eller för att visa fler alternativ.
Håll ned eller för att bläddra snabbare.
Välj
för att visa en meny med alternativ för den aktuella
skärmen.
Använd skärmtangentbord
Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i
"Språk- och tangentbordsinställningar" (Språk- och
tangentbordsinställningar, sidan 10).
• Välj för att ta bort söktext.
• Välj
för att ta bort ett tecken.
• Välj om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
• Välj för att byta mellan stor och liten bokstav.
Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter
satelliter.
i statusfältet visar satellitsignalens styrka. Det kan
ta flera minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex.
restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad
väginformation. Använd kategorierna för att söka efter företag
och sevärdheter i närheten. Du kan även söka efter adresser,
koordinater, orter och korsningar.
Justera skärmens ljusstyrka
Söka efter platser
1 Välj Inställningar > Visa > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj om du vill visa fler alternativ.
2
Positioner
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
tre senaste valda destinationer.
Positioner
1
2
3
4
Välj Vart?.
Välj en kategori eller välj Kategorier.
Välj en kategori.
Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
2 Ange adressnummer och välj Klar.
3 Ange gatunamnet och välj Nästa.
4 Om det behövs, välj Söker nära för att byta stad eller
område.
5 Om det behövs väljer du stad eller område.
6 Välj vid behov adress.
Söka efter senast hittade destinationer
Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
5 Välj aktuell destination om det behövs.
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du
gatunamnet och gatunumret.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du
gatunamnet, gatunumret och orten.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord, väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en position.
Byta sökområde
1 På huvudmenyn väljer du Vart?.
2 Välj Söker nära.
3 Välj ett alternativ.
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan
Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger,
sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för
platser längs vägen (Anpassa kartlager, sidan 7).
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Om det behövs väljer du och sedan en kategoriikon för att
visa enbart platser av en viss kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer
information.
Söka en adress
OBS! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de
kartdata som finns på din enhet.
1 Välj Vart? > Adress.
Positioner
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer.
2 Välj Ange söktext.
3 Ange ett ortsnamn och välj .
4 Välj en stad.
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Välj latitudkoordinaten.
4 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
5 Välj longitudkoordinaten.
6 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
7 Välj Visa på kartan.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
2
3
4
5
sidan 2).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj .
Välj Spara.
Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
3
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka
till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Ange min adress, Använd aktuell plats eller Senast
sökta.
Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj .
3 Välj > Ändra.
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
OBS! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
OBS! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en
simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
4
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Ange plats.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 4).
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Navigering
Påbörja en rutt
1 Sök efter en plats (Positioner, sidan 2).
2 Välj en plats.
3 Välj Kör!.
Förhandsvisa flera rutter
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 2).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj Rutt.
4 Välj en rutt.
Ändra ruttberäkningsläget
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt. Beräkningsläget
påverkar bara bilrutter.
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan vara längre.
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Navigering
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Din rutt på kartan
MEDDELANDE
Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information
och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade
hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert
sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar
som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga
anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via
röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på
kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får
en ny vägbeskrivning.
Ett datafält som visar aktuell fartbegränsning kan visas när du
kör på huvudvägar.
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
2 Välj ett alternativ.
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
Stoppa rutten
På kartan väljer du
>
.
Visa ruttaktivitet
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och
manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj en sväng.
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj > Karta.
Visa nästa sväng
Under navigering visas en förhandsvisning av nästa sväng,
filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller
manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.
Välj
på kartan för att visa nästa sväng på kartan.
Visa korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs
en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort
sidan för korsningen, om den är tillgänglig.
Välj
från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.
Använda kartan
1 Välj Visa kartan.
2 Välj valfri plats på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill visa specifika kategorier när du inte navigerar
längs en rutt väljer du .
• Välj
om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du kan lägga till en punkt måste du navigera längs en rutt.
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
5 Välj Lägg till i aktiv rutt.
Göra en avstickare
Innan du kan göra en avstickare måste du navigera längs en
rutt, och du måste lägga till verktyget för avstickare på
kartverktygsmenyn (Anpassa kartverktyg, sidan 6).
Navigering
Längre fram
Du kan visa kommande företag och serviceställen längs rutten
eller längs vägen du färdas på. Tjänsterna filtreras efter
kategori.
Söka efter kommande intressanta platser
1 Välj > Längre fram på kartan.
2 Välj en flik.
3 Välj en intressant plats.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra vilka kategorier du söker efter, ändra ordning på
kategorierna och söka efter ett specifikt företag eller en specifik
kategori.
1 Välj > Längre fram på kartan.
2 Välj en tjänstikon.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen till höger om kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
5
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
5 Välj Klar.
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Anpassa kartverktyg,
sidan 6).
Välj
> Färddata på kartan.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i trippdatafälten på kartan
måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn
(Anpassa kartverktyg, sidan 6).
1 Välj Visa kartan.
2 Välj > Färddata.
3 Välj ett trippdatafält.
4 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i trippdatalistan.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik
om resan.
OBS! Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att
den mäter förfluten tid under resan.
Välj Fart på kartan.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj en kategori.
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivning till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.
Om egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika
områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna
undvikanden efter behov.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikanden.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg som ska undvikas.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
Visa tripploggen
välj sedan Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Avaktivera ett eget undvikande
Återställa trippinformationen
1 Välj Fart på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter närliggande serviceställen
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Anpassa kartan
Anpassa kartverktyg
Du kan välja de genvägar som visas på kartverktygsmenyn.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartverktyg.
2 Välj vilka kartverktyg som ska inkluderas i menyn.
3 Välj Spara.
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande
serviceställen, till exempel bränsle, sjukhus och polisstationer.
6
Navigering
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
OBS! Du kan inte anpassa Fart.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
3 Välj Spara.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisning för bil.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
Anpassa fordonet
Du kan anpassa det fordon som visas på kartan. Du kan hämta
ytterligare fordon med Garmin Express.
Välj Inställningar > Karta och fordon > Fordon.
Fartkameror
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en egen databas för intressanta platser eller
fartkameror.
Information om placering av fartkameror och
hastighetsbegränsningar är tillgängligt i vissa områden. Gå till
www.garmin.com/safetycameras för att kontrollera
tillgängligheten eller köpa ett abonnemang eller en
engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Du kan uppdatera fartkameror för ett befintligt
fartkameraabonnemang genom att gå till http://my.garmin.com.
För att få den mest uppdaterade fartkamerainformationen bör du
uppdatera enheten ofta.
För vissa enheter och regioner kan grundläggande information
om fartkameror medfölja enheten. Medföljande information
innehåller inte uppdateringar eller abonnemang.
Trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig på enheter som inte
innehåller livstids trafikinformation (Livstidsabonnemang,
sidan 1).
Trafikinformation är kanske inte tillgänglig i alla områden eller
länder. Mer information om trafikmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
Vissa paket innehåller en trafikinformationsmottagare som är
inbyggd i enheten.
• Trafikvarningar visas på kartan när det förekommer
trafikincidenter utmed rutten eller i ditt område.
• Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen för att
kunna ta emot trafikinformation via en trafikmottagare.
Trafik
• För att den aktiva trafikmottagaren i enheten ska kunna ta
emot trafikinformation kan den behöva vara inom
dataräckhåll för en station som sänder ut trafikdata.
• Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer
enheten eller trafikmottagaren.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
MEDDELANDE
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Innan du kan ta emot trafikdata måste du ha en enhetsmodell
som innehåller trafikinformation och du måste använda 12 Vströmkabeln som medföljer enheten. Gå till www.garmin.com
/traffic för mer information.
Din enhet kan ta emot trafiksignaler från stationer som sänder
trafikdata.
1 Anslut den trafikkompatibla strömkabeln till en extern
strömkälla.
2 Anslut avslutningsvis den trafikkompatibla strömkabeln till
enheten.
Enheten visar trafikinformation när du befinner dig inom ett
trafiktäckningsområde.
Visa kommande trafik
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Trafik på rutten
När en trafikfördröjning inträffar på rutten visas en varning på
kartan och enheten beräknar en alternativ rutt för att undvika
fördröjningen. Du kan välja om du vill använda alternativa rutter
automatiskt eller på begäran. Se Trafikinställningar för mer
information (Trafikinställningar, sidan 10). Din enhet kan leda
rutten genom ett trafikhinder om det inte finns någon bättre
alternativ rutt. Förseningstiden läggs automatiskt till i den
uppskattade ankomsttiden.
Ta en annan väg
Om du inte ställt in enheten för att automatiskt använda
alternativa rutter kan du manuellt starta en alternativ rutt för att
undvika en trafikfördröjning.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt.
OBS! Om det inte finns någon bättre alternativ rutt är det här
alternativet inte tillgängligt och istället visas På snabbaste
vägen.
7
3 Välj Kör!
Kalibrera bränsleekonomin
Om trafikprenumerationer
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går
ut. Gå till http://www.garmin.com/traffic.
Abonnemangsaktivering
Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din
FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när
enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.
Lägg till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
1 På huvudmenyn väljer du Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Använda appar
Använda hjälpen
Välj Appar > Hjälp om du vill visa information om hur du
använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Appar > Hjälp >
.
Om ecoRoute™
I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod innan du kan
använda ecoRoute funktionerna. Mer information finns på
www.garmin.com/ecoroute.
Funktionen ecoRoute beräknar bränsleekonomin och
bränslepriset för att navigera till en destination. Den har också
verktyg för att öka bränsleeffektiviteten. De data som
tillhandahålls av ecoRoute är bara en uppskattning. Dessa data
är inga faktiska avläsningar från fordonet.
Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och
dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin (Kalibrera
bränsleekonomin, sidan 8).
Ställa in fordonet
Första gången du använder ecoRoute funktionerna måste du
ange fordonsinformation.
1 Välj Appar > ecoRoute.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Ändra bränslepriset
1 Välj Appar > ecoRoute > Vid pumpen.
2 Ange det aktuella bränslepriset och välj Nästa.
3 Välj Ja.
8
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta
bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du
bör kalibrera när du tankar.
1 Välj Appar > ecoRoute > Vid pumpen.
2 Ange aktuellt bränslepris.
3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan
senaste fulltankning.
4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste
fulltankning.
5 Välj Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
6 Välj Spara.
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom
att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du
får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data
och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i
transportläge för personbil.
Visa ecoChallenge-poäng
Välj Appar > ecoRoute > ecoChallenge.
Om ecoChallenge-poäng
Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis acceleration.
Du mister poäng om du gasar snabbt.
Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du
mister poäng om du bromsar hårt.
Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla
hastigheten.
Total: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet,
acceleration och bromsning.
Nollställa ecoChallenge-poängen
1 Välj Appar > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Välj > Nollställ.
Visa information om bränsleekonomi
1 Välj Appar > ecoRoute > Bränsleekonomi.
2 Välj en del av diagrammet att zooma in.
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den
genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att
navigera till ett mål.
En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du
avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den
sträcka du har kört.
Visa en körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.
TIPS: Du kan ansluta enheten till datorn och öppna
körsträckerapporter i mappen Rapporter på enheten.
1 Välj Appar > ecoRoute > Körsträckerapport.
2 Välj en rapport.
Nollställa ecoRoute information
1 Välj Appar > ecoRoute > Fordonsprofil.
2 Välj > Nollställ.
Körtips
• Håll hastighetsbegränsningen. I de flesta fordon uppnår du
optimal bränsleekonomi mellan 70 och 100 km/h (mellan 45
och 60 mph).
• Håll jämn hastighet.
• Bromsa och gasa gradvis och konsekvent.
• Undvik stopp-och-kör-trafik och rusningstrafik.
Använda appar
• Vila inte foten på bromspedalen.
• Använd farthållaren.
• Stäng av fordonet istället för att låta det gå på tomgång vid
tillfälliga stopp.
• Kombinera korta resor till en enda längre resa med flera
stopp.
• Stäng av luftkonditioneringen och öppna fönstren, om du inte
kör i hög hastighet på motorväg.
• Dra åt tanklocket.
• Parkera i skuggan eller i ett garage.
• Lasta ur överflödig vikt. Ta ut onödiga föremål ur bilen.
• Undvik att frakta föremål på taket. Ta bort takhållare och
löstagbara räcken när de inte används.
• Bibehåll rekommenderat däcktryck. Kontrollera däcktrycket
regelbundet och före långa resor.
• Håll fordonet i bra skick och följ tillverkarens
rekommenderade underhållsintervall.
• Byt olja, oljefilter och luftfilter regelbundet.
• Använd den lägsta rekommenderade bränslekvaliteten.
Använd biobränsle när det är möjligt, t.ex. E85 eller biodiesel.
Planera en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj Ny resa.
3 Välj Välj startplats.
4 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 2).
5 Välj Välj.
6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du .
7 Välj Nästa.
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
Schemalägga en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Avgångstid.
• Välj Ankomsttid.
5 Välj ett datum och en tid och välj sedan Spara.
6 Välj Längd.
7 Välj den tid du kommer att stanna på platsen och välj Spara.
8 Vid behov, upprepa steg 3–7 för varje plats.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Om du blir tillfrågad, välj en rutt (Din rutt på kartan, sidan 5).
Ändra en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Välj Byt namn på resa.
Datahantering
• Välj Ändra destinationer för att lägga till en plats, eller för
att ändra ordning på platser.
• Välj Ta bort resa.
• Välj Optimera ordningen om du vill ordna resans stopp i
den mest effektiva ordningen.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar,
sidan 10).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
på i kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper.
• Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin™
kartprogramvara, inklusive MapSource , BaseCamp™, och
HomePort™ (Egna intressanta platser, sidan 4).
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 4).
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Installera ett minneskort
Enheten har funktioner för microSD™ och microSDHCminneskort.
1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
2 Tryck ned det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
sidan 9).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
9
OBS! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte
lägga några filer i Garmin mappen.
6 Välj Ändra > Klistra in.
Anpassa enheten
Kart- och fordonsinställningar
Om du vill öppna sidan Kart- och fordonsinställningar väljer du
Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Ändrar ikonen som visar din position på kartan. Gå till
www.garmingarage.com för fler ikoner.
Kartvisning för körning: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå på kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Välj de genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger de data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 7).
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa ytterligare kartprodukter går du till
www.garmin.com/us/maps.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du
Inställningar > Navigation på huvudmenyn.
Beräkningsläge: Anger ruttinställning.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på
tidpunkt.
Ljusstyrka: Anpassar skärmens ljusstyrka.
Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.
Trafikinställningar
Om du vill öppna sidan Trafikinställningar väljer du Inställningar
> Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Auto väljer bäst trafikdata
automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Väljer om optimerade alternativa rutter ska
användas automatiskt eller på begäran (Trafik på rutten,
sidan 7).
Trafikmeddelanden: Väljer allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
Enheter och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du,
på huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
OBS! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Enhets- och sekretessinställningar
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka mindre
bränsle än de andra rutterna.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Om du vill öppna sidan Enhetsinställningar väljer du
Inställningar > Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
EULA: Visar licensavtalet för slutanvändare som gäller för ditt
val.
OBS! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends™, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Skärminställningar
Återställa inställningarna
Beräkningsläge
Om du vill öppna sidan Skärminställningar väljer du
Inställningar > Visa.
Orientering: Ställer in skärmen på porträtt (stående) eller
landskap (liggande).
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja Auto om du vill att enheten ställer
10
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Anpassa enheten
Bilagor
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Ladda enheten
Förhindra stöld
OBS! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till fordonsströmkabeln.
• Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är
ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda
enheten.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com.
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À 90 grader moturs för att låsa upp det.
Montera enheten på instrumentbrädan
MEDDELANDE
Klistret på tejpen för permanent montering är extremt svårt att ta
bort efter att du har satt dit den.
Du kan använda monteringsplattan (tillval) till att fästa enheten
på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav. Mer
information finns på www.garmin.com.
1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera
plattan.
2 Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpen på
plattans undersida.
3 Placera plattan på instrumentbrädan.
4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5 Placera sugkoppsfästet på plattan.
6 För spaken nedåt (mot plattan).
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
2 Luta enheten framåt.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det 90 grader medurs för att låsa
det i 12 V-strömkabeln à igen.
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Rengöra ytterhöljet
MEDDELANDE
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
Bilagor
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
Specifikationer
Drifttemperaturområde
-20 till 60 °C (-4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
0 till 45 °C (32 till 113 °F)
Strömförsörjning (fordon eller
extern strömkälla)
8–28 V likström
Batterilivslängd (nüvi 55/56)
Upp till 2 timmar, beroende på
användning och inställningar
Batterilivslängd (nüvi 65/66)
Upp till 1 timme, beroende på
användning och inställningar
11
Batterityp
Litiumjon
Batterispänningsområde
3,0–4,2 V
Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Ansluta enheten till fordonsström,
sidan 1).
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar, sidan 10).
• Ta ut enheten från garage och bort från höga byggnader och
träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln för fordon (Byta
säkring i 12 V-strömkabeln, sidan 11).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är mellan 0 ° och
45 °C (mellan 32 ° och 113 °F).
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 10).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 10).
Minska volymen (Ställa in volymen, sidan 2).
Försätt enheten i viloläge när den inte används (Aktivera och
avsluta viloläget, sidan 2).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn
och inte till en USB-hubb.
12
Felsökning
Index
Symboler
12V strömkabel 1
2D-kartvy 7
3D-kartvy 7
A
adresser, söka 3
aktuell position 6
anpassa, undvikanden 6
anpassa enheten 10
avstickare 5
avståndsrapporter 8
B
batteri
ladda 1, 2, 11, 12
maximerar 12
problem 12
bildskärmsinställningar 10
bränsle, priser 8
bränsleekonomi. 8 Se även ecoRoute
bränslepris, ändra 8
byta namn på resor 9
byta sökområde 3
D
dator, ansluta 9, 12
destinationer. Se positioner
E
ecoChallenge 8
ecoChallenge-poäng 8
återställa 8
ecoRoute 8
avståndsrapporter 8
ecoChallenge-poäng 8
fordonsprofil 8
kalibrera bränsleekonomi 8
körsträckerapport 8
egna intressanta platser 4
enhets-ID 10
EULA 10
extrafunktioner, egna intressanta platser 4
F
fartkameror, abonnemang 7
felsökning 12
filer
format som kan användas 9
överföra 9
fordonsikon 7
fordonsprofil 8
fågelvägen, navigera 5
färddator 6
återställa information 6
färdhistorik 10
fäste, ta bort 11
G
Garmin Express 1
registrera enheten 1
uppdatera programvaran 1
genvägar
lägga till 4
ta bort 4
geocaching 3
GPS 2
H
hem
ange platser 4
köra 4
ändra position 4
hjälp. 8 Se även produktsupport
I
ID-nummer 10
ikoner, fordon 7
instrumentbrädans fäste 11
Index
inställningar 10
Intressant plats. 4 Se även Intressanta platser
(POI)
intressanta platser (POI Loader) 4
intressanta platser (POI)
egna 4
extrafunktioner 4
POI Loader 4
K
kablar, kraft 11
kalibrera bränsleekonomi 8
kameror, säkerhet 7
karta, datafält 7
kartbild
2D 7
3D 7
kartlager, anpassa 7
kartor 5, 6, 10
bläddra 3
datafält 6
detaljnivå 10
köpa 11
lager 7
livstid 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
tema 10
uppdatera 1
visa rutter 5
kartperspektiv 7
kartverktyg 6
koordinater 3
korsningar, söka 3
köra hem 4
L
ladda enheten 1, 2, 11, 12
latitud och longitud 3
livstidskartor 1
ljusstyrka 2
längre fram
anpassa 5
söka efter serviceställen 5
söka efter tjänster 5
M
microSD-kort, installera 9
minneskort 9
montera enheten
instrumentbräda 11
personbil 1
sugkopp 1, 11
ta bort från fäste 11
N
navigering 5
fågelvägen 5
förhandsvisa rutter 4
inställningar 10
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
nästa sväng 5
P
parkering 3
sista platsen 3
POI Loader 4
positioner 2, 3, 9
aktuell 3, 6
ange hem 4
senaste sök 3
simulerad 4
spara 3
söka efter 3
prenumerationer
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
produktregistrering 1
produktsupport 8
programvara
uppdatera 1
version 10
R
rapporter, körsträcka 8
registrera enheten 1
rengöra enheten 11
rengöra pekskärmen 11
reseplanerare 9
redigera en resa 9
riktningar 5
rutter
beräkna 4
beräkningsläge 10
förhandsvisning 4
lägga till en punkt 5
starta 4, 5
stoppa 5
visa på kartan 5
S
satellitsignaler
söka 2
visa 2
senast hittade platser 3
simulerade platser 4
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 10
skärmknappsats 2
skötsel av enheten 11
Snabbsökning 2
spara, aktuell position 3
sparade platser 5, 9
kategorier 4
redigera 4
ta bort 4
specifikationer 11
språk
röstspråk 10
tangentbord 10
strömkablar 11
byta säkringen 11
fordon 1
strömknapp 2
stöld, undvika 11
sugkopp 11
svänglista 5
säkring, byta 11
söka efter platser. 2 Se även positioner
adresser 3
använda kartan 3
kategorier 2
koordinater 3
korsningar 3
orter 3
söka på kartan 3
söka efter serviceställen, längre fram 5
sökfält 3
T
ta bort, resor 9
ta bort fästet 11
tangentbord 2
layout 10
språk 10
tidsinställningar 2, 10
tillbehör 11
trafik 7, 10
aktivera ett abonnemang 8
alternativ rutt 7
incidenter 7
karta 7
livstidsabonnemang 1
lägg till abonnemang 8
mottagare 7
söka efter förseningar 7
trippdata, återställa 6
trippinformation 6
visa 6
13
tripplogg, visa 6
U
undvikanden
anpassa 6
avaktivera 6
område 6
ta bort 6
väg 6
vägegenskaper 6
uppdateringar
kartor 1
programvara 1
V
Var är jag? 3, 6
viloläge 2
visning av korsningar 5
volym, justera 2
vägbeskrivningar 5
Å
återställa
enhet 2
trippdata 6
återställa inställningarna 10
14
Index
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising