Garmin | nüvi® 55 | User guide | Garmin nüvi® 55 Kullanım Kılavuzu

Garmin nüvi® 55 Kullanım Kılavuzu
nüvi 55/56/65/66
®
Kullanma Kılavuzu
Ocak 2014
190-01654-48_0A
Tayvan'da basılmıştır
Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir
kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut
güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.
Garmin®, nüvi® ve Garmin logosu, Garmin Ltd.‍ veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.‍ Bu ticari markalar Garmin'in açık izni
olmaksızın kullanılamaz.‍
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ve nüMaps Lifetime™ Garmin Ltd.‍
veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır.‍ Bu ticari markalar Garmin'in açık izni olmaksızın kullanılamaz.‍
microSD™ ve microSDHC logosu SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.‍ Windows®, Windows Vista® ve Windows XP® Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer
ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.‍ Mac®, Apple Inc'in ticari markasıdır.‍
İçindekiler
Başlarken ........................................................................ 1
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama ................................................... 1
Destek ve Güncellemeler ........................................................... 1
Garmin Express Öğesini Ayarlama ....................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Lifetime Abonelikleri .............................................................. 1
Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme .......... 1
Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma ....................... 2
Cihazı Kapatma ......................................................................... 2
Cihazı Sıfırlama ..................................................................... 2
GPS Sinyallerini Alma ................................................................ 2
Ekran Parlaklığını Ayarlama ...................................................... 2
Ses Düzeyini Ayarlama .............................................................. 2
Durum Çubuğu Simgeleri ........................................................... 2
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme ................................... 2
Pil Bilgileri .............................................................................. 2
Saati Ayarlama ...................................................................... 2
Ekran Düğmelerini Kullanma ..................................................... 2
Ekran Klavyesini Kullanma ........................................................ 2
Konumlar........................................................................ 2
Konumları Bulma ....................................................................... 2
Kategoriye Göre Konum Bulma ............................................ 2
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma ........................ 3
Arama Alanını Değiştirme ..................................................... 3
Bir Konumu Haritayı Tarayarak Bulma .................................. 3
Adres Bulma .......................................................................... 3
Son Varış Noktalarını Bulma ................................................. 3
Otopark Bulma ...................................................................... 3
Arama Araçları ...................................................................... 3
Konumları Kaydetme ................................................................. 4
Konum Kaydetme .................................................................. 4
Geçerli Konumunuzu Kaydetme ........................................... 4
Ev Konumu Kaydetme .......................................................... 4
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme ......................................... 4
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama ................................... 4
Kaydedilmiş Konumu Silme .................................................. 4
Simülasyon Konumu Ayarlama .................................................. 4
Kısayol Ekleme .......................................................................... 4
Kısayolu Kaldırma ................................................................. 4
Özel Önemli Nokta ..................................................................... 4
POI Loader'ı Kurma ............................................................... 4
POI Loader Yardım Dosyalarını Kullanma ............................ 4
Özel POI'leri Bulma ............................................................... 4
Navigasyon..................................................................... 4
Rota Başlatma ........................................................................... 4
Çoklu Rota Önizlemesi .......................................................... 4
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme ................................... 5
Kayıtlı Bir Konuma Yönelik Rota Başlatma ........................... 5
Haritadaki Rotanız ..................................................................... 5
Haritayı Kullanma .................................................................. 5
Rotaya Bir Nokta Ekleme ...................................................... 5
Sapma Alma .......................................................................... 5
Rotayı Durdurma ................................................................... 5
Rota Etkinliğini Görüntüleme ..................................................... 5
Dönüş Listesini Görüntüleme ................................................ 5
Sonraki Dönüşü Görüntüleme ............................................... 5
Kavşakları Görüntüleme ........................................................ 5
Yol Üzerindekiler Hakkında ........................................................ 5
Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma .......... 6
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme .......................... 6
Yolculuk Bilgileri ......................................................................... 6
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme .................................... 6
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme ......................................... 6
İçindekiler
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme ........................................ 6
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama .................................................. 6
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme ........................................ 6
Yakındaki Hizmetleri Bulma .................................................. 6
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma ................................ 6
Yoldan Sakınma Özellikleri ........................................................ 6
Özel Sakınmalar Hakkında ........................................................ 6
Bir Bölgeden Sakınma .......................................................... 6
Bir Yoldan Sakınma .............................................................. 6
Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma .................................... 7
Özel Sakınmaları Silme ......................................................... 7
Haritayı Özelleştirme .................................................................. 7
Harita Araçlarını Özelleştirme ............................................... 7
Harita Katmanlarını Özelleştirme .......................................... 7
Harita Verileri Alanını Değiştirme .......................................... 7
Harita Perspektifini Değiştirme .............................................. 7
Taşıtı Özelleştirme ................................................................ 7
Güvenlik Kameraları .................................................................. 7
Trafik............................................................................... 7
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma ........................... 7
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme ................................................... 7
Haritada Trafiği Görüntüleme ................................................ 7
Kazaları Arama ..................................................................... 8
Rotanızdaki Trafik ...................................................................... 8
Alternatif Rota Belirleme ....................................................... 8
Trafik Abonelikleri Hakkında ...................................................... 8
Aboneliği Etkinleştirme .......................................................... 8
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme ......................................... 8
Trafik Aboneliği Ekleme ........................................................ 8
Uygulamaları Kullanma................................................. 8
Yardımı Kullanma ...................................................................... 8
Yardım Konularını Arama ...................................................... 8
ecoRoute™ Hakkında ................................................................ 8
Taşıtı Ayarlama ..................................................................... 8
Yakıt Fiyatını Değiştirme ....................................................... 8
Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme ............................................ 8
ecoChallenge Hakkında ........................................................ 8
Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme ................................ 8
Yol Raporları ......................................................................... 9
ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama ................................................ 9
Sürüş İpuçları ........................................................................ 9
Yolculuk Planlama ..................................................................... 9
Yolculuk Programlama .......................................................... 9
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon .......................................... 9
Kayıtlı Bir Yolculuğu Düzenleme ........................................... 9
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme .................... 9
Veri Yönetimi.................................................................. 9
Dosya Türleri .............................................................................. 9
Bellek Kartları Hakkında ............................................................ 9
Bellek Kartı Takma ................................................................ 9
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama ............................................... 10
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma ................................................ 10
USB Kablosunu Sökme ....................................................... 10
Cihazı Özelleştirme...................................................... 10
Harita ve Taşıt Ayarları ............................................................ 10
Haritaları Etkinleştirme ........................................................ 10
Navigasyon Ayarları ................................................................. 10
Hesaplama Modu ................................................................ 10
Ekran Ayarları .......................................................................... 10
Trafik Ayarları ........................................................................... 10
Birim ve Saat Ayarları .............................................................. 10
Dil ve Klavye Ayarları ............................................................... 11
Cihaz ve Gizlilik Ayarları .......................................................... 11
Ayarları Geri Yükleme .............................................................. 11
i
Ek...................................................................................11
Güç Kabloları ........................................................................... 11
Cihazı Şarj Etme ................................................................. 11
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme ..................... 11
Cihaz Bakımı ............................................................................ 11
Dış Kılıfı Temizleme ............................................................ 11
Dokunmatik Ekranı Temizleme ........................................... 11
Hırsızlıktan Kaçınma ........................................................... 11
Gösterge Paneline Montaj ....................................................... 11
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma ..................................... 12
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma .......................................... 12
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma ........................................... 12
Suluğu Ön Camdan Çıkarma .............................................. 12
Ek Harita Satın Alma ................................................................ 12
Aksesuar Satın Alma ............................................................... 12
Teknik Özellikler ....................................................................... 12
Sorun Giderme............................................................. 12
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor ............................. 12
Cihazım uydu sinyali almıyor ................................................... 12
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor ................................................... 12
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor ........................................... 12
Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak
görünmüyor .............................................................................. 12
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak
görünmüyor .............................................................................. 12
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir
sürücü ya da birim olarak görünmüyor ..................................... 12
Dizin.............................................................................. 13
ii
İçindekiler
Başlarken
UYARI
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki
Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri kılavuzuna bakın.‍
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama
UYARI
Bu ürün lityum-iyon pil içerir.‍ Pilin aşırı ısıya maruz kalması
nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini
önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.‍
Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.‍
1 Taşıt güç kablosunu À cihazdaki USB portuna takın.‍
Lifetime™ aboneliği içerir.‍ Hüküm ve koşullar için www.garmin.com/‍us​/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime adresine gidin.‍
LMT: Bu model, nüMaps Lifetime aboneliği, lifetime trafik
aboneliği ve bir trafik alıcısı içerir.‍
Lifetime Haritalarını Etkinleştirme
1 www.garmin.com/‍express adresine gidin.‍
2 Ekrandaki talimatları izleyin.‍
NOT: Cihazı kaydettirirseniz bir harita güncellemesi
kullanılabilir olduğunda e-posta bildirimleri alabilirsiniz.‍
Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme
Cihazınız için en son harita ve yazılım güncellemelerini indirip
yüklemek için Garmin Express yazılımını kullanabilirsiniz.‍ Harita
güncellemeleri, cihazınızın varış noktalarınıza doğru ve verimli
rotalar hesaplamaya devam edebilmesi için mevcut olan en yeni
harita verilerini sağlar.‍ Garmin Express, Windows® ve Mac®
bilgisayarlarda kullanılabilir.‍
1 Bilgisayarınızda www.garmin.com/‍express adresine gidin.‍
2 Bir seçenek belirleyin:
• Bir Windows bilgisayara yüklemek için Windows için
İndir'i seçin.‍
• Bir Mac bilgisayara yüklemek için Mac Sürümü'nü seçin.‍
2 Yerine oturuncaya kadar suluğun  üzerindeki montaj kitine
Á bastırın.‍
3 Suluğu ön cama bastırın ve kolu à tekrar ön cama doğru
döndürün.‍
4 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki
yuvaya geçirin.‍
5 Montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza
bastırın.‍
6 Taşıt kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına
takın.‍
3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek
yüklemeyi tamamlayın.‍
Garmin
Express öğesini başlatın.‍
4
5 Garmin cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza
bağlayın.‍
Destek ve Güncellemeler
Garmin Express™, Garmin® cihazları için bu servislere kolay
erişim sağlar.‍ Bazı servisler cihazınız için kullanılamayabilir.‍
• Ürün kaydı
• Ürün kılavuzları
• Yazılım güncellemeleri
• Harita güncellemeleri
• Araçlar, sesler ve diğer ekstralar
Garmin Express Öğesini Ayarlama
1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.‍
2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki boş bir USB
portuna takın.‍
3 www.garmin.com/‍express adresine gidin.‍
4 Ekrandaki talimatları izleyin.‍
nüMaps Guarantee™
Cihazınızın sürüş sırasında ilk kez uydu sinyali aldıktan sonraki
90 gün içinde ücretsiz harita güncelleme hakkı olabilir.‍ Hüküm
ve koşullar için www.garmin.com/‍numaps adresine gidin.‍
Garmin Express yazılımı cihazınızı algılar.‍
6 Ürün kaydı için bir e-posta adresi girin (isteğe bağlıdır).‍
7 cihazı kaydet'i tıklayın.‍
8 güncellemeleri denetle'yi tıklayın.‍
Mevcut harita ve yazılım güncellemelerinin listesi
görüntülenir.‍
9 Yüklenecek güncellemeleri seçin.‍
10 Şimdi Yükle'u tıklayın.‍
Lifetime Abonelikleri
Bazı modeller lifetime özelliklerine abonelikler içerir.‍ Daha fazla
bilgi için, www.garmin.com/‍lmt adresine gidin.‍
LT: Bu model, lifetime trafik aboneliği ve bir trafik alıcısı içerir.‍
LM: Bu model, cihazınızın kullanılabilir ömrü boyunca üç ayda
bir harita güncellemesi yapılmasını gerektiren nüMaps
Başlarken
1
Durum Çubuğu Simgeleri
Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır.‍ Durum
çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgiler gösterir.‍
Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için
bazı simgeleri seçebilirsiniz.‍
GPS sinyali durumu
Günün saati
Pil durumu
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme
Garmin Express yazılımı güncellemeleri indirip cihazınıza
yükler.‍ Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş Internet
bağlantılarında bu işlemin tamamlanması uzun zaman alabilir.‍
Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan
Çıkma
Cihazınız kullanılmadığında pil gücünden tasarruf etmek için
uyku modunu kullanabilirsiniz.‍ Uyku modundayken cihazınız
çok az güç kullanır ve kullanılacağı zaman uyku modundan
hızlıca çıkabilir.‍
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı uyku moduna geçirerek daha
hızlı şarj edebilirsiniz.‍
Güç tuşuna À basın.‍
Üç saniye boyunca
Pil Bilgileri
Güç bağlantısı yapıldıktan sonra cihaz şarj olmaya başlar.‍
Durum çubuğundaki simgesi dahili pilin durumunu gösterir.‍
Saati Ayarlama
1 Ana menüden saati seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin:
• GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak
için Otomatik'i seçin.‍
• Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya
aşağı sürükleyin.‍
Ekran Düğmelerini Kullanma
•
•
•
•
•
Cihazı Kapatma
1 Ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu
basılı tutun.‍
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir.‍ Güç tuşunu
komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz uyku
moduna girer.‍
2 Kapat'yı seçin.‍
Cihazı Sıfırlama
Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.‍
Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.‍
tuşunu basılı tutun.‍
Önceki menü ekranına dönmek için
öğesini seçin.‍
Ana menüye hızlıca dönmek için
öğesini basılı tutun.‍
Daha fazla seçenek görmek için veya öğesini seçin.‍
Daha hızlı kaydırmak için veya öğesini basılı tutun.‍
Geçerli ekrana ait seçenekler menüsünü görmek için
öğesini seçin.‍
Ekran Klavyesini Kullanma
Klavye düzenini değiştirmek için "Dil ve Klavye Ayarları"
bölümüne bakın (Dil ve Klavye Ayarları).‍
• Arama girişini silmek için öğesini seçin.‍
• Bir karakteri silmek için
öğesini seçin.‍
• Klavye dil modunu değiştirmek için öğesini seçin.‍
• Noktalama işaretleri gibi özel karakterler girmek için
öğesini seçin.‍
• Karakterde büyük harf kullanımını değiştirmek için öğesini
seçin.‍
GPS Sinyallerini Alma
Cihazınızla navigasyon yapabilmek için uydu sinyallerini
alabilmeniz gerekir.‍Durum çubuğundaki simgesi uydu sinyal
gücünü gösterir.‍ Uydu sinyallerini almak birkaç dakika sürebilir.‍
1 Cihazı açın.‍
2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.‍
3 Gerekirse, yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık bir alana
çıkın.‍
Ekran Parlaklığını Ayarlama
1 Şunu seçin: Ayarlar > Ekran > Parlaklık öğesini.‍
2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.‍
Ses Düzeyini Ayarlama
1 Ses'ni seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin:
• Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.‍
• Cihazı sessize almak için öğesini seçin.‍
• İlave seçenekler için öğesini seçin.‍
2
Konumlar
Cihazınızda yüklü detaylı haritalarda restoranlar, oteller,
otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer
alır.‍ Yakındaki işletmeleri ve sinema/müze/parkları bulmak için
kategorileri kullanabilirsiniz.‍ Adresleri, koordinatları, şehirleri ve
kavşakları da arayabilirsiniz.‍
Konumları Bulma
Kategoriye Göre Konum Bulma
1 Nereye? öğesini seçin.‍
2 Bir kategori seçin veya Kategoriler'i seçin.‍
3 Gerekiyorsa, alt kategori seçin.‍
4 Bir konum seçin.‍
Kategori İçinde Arama Yapma
Bir önemli nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı
kategoriler için seçtiğiniz son üç varış noktasını gösteren bir
Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.‍
1 Nereye? öğesini seçin.‍
Konumlar
2 Bir kategori seçin veya Kategoriler'i seçin.‍
3 Bir kategori seçin.‍
4 Varsa, Hızlı Arama listesinden bir varış noktası seçin.‍
5 Gerekiyorsa, uygun varış noktasını seçin.‍
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma
Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum
aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.‍
1 Nereye? öğesini seçin.‍
2 Arama çubuğunda, Arama Gir'i seçin.‍
3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.‍
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.‍
4 Bir seçenek belirleyin:
• Bir işletme türü aramak için, bir kategori adı (örneğin,
"sinema salonları" girin).‍
• Ada göre işletme aramak için, adın tamamını veya bir
kısmını girin.‍
• Yakınınızdaki bir adresi aramak için, sokak numarasını ve
sokak adını girin.‍
• Başka bir şehirdeki adresi aramak için, sokak numarasını,
sokak adını, şehri ve eyaleti girin.‍
• Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.‍
• Koordinatları aramak için, enlem ve boylam
koordinatlarını girin.‍
5 Bir seçenek belirleyin:
• Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için,
terimi seçin.‍
• Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için öğesini
seçin.‍
6 Gerekiyorsa, konum seçin.‍
Arama Alanını Değiştirme
1 Ana menüden Nereye? öğesini seçin.‍
2 Yakınında Aranıyor öğesini seçin.‍
3 Seçeneklerden birini seçin.‍
Bir Konumu Haritayı Tarayarak Bulma
Harita verilerine eklenmiş restoran, hastane ve yakıt istasyonu
gibi yerleri bulabilmeniz için, yol üzerindeki yerler için harita
katmanını etkinleştirmeniz gerekir (Harita Katmanlarını
Özelleştirme).‍
1 Haritaya Bak'yi seçin.‍
2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı
görüntüleyin.‍
3 Gerekirse, öğesini seçin ve yalnızca belirli bir yer
kategorisini görüntülemek için bir kategori simgesi belirleyin.‍
Konum işaretleri ( veya mavi nokta) haritada görünür.‍
4 Bir seçenek belirleyin:
• Bir konum işareti seçin.‍
• Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.‍
5 Gerekirse, ek bilgileri görüntülemek için konum açıklamasını
seçin.‍
Konumlar
Adres Bulma
NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine
göre değişebilir.‍
1 Nereye? > Adres'i seçin.‍
2 Adres numarasını girip Bitti'yi seçin.‍
3 Sokak adını girin ve Sonraki'yi seçin.‍
4 Gerekiyorsa il, ilçe veya bölgeyi değiştirmek için Yakınında
Aranıyor öğesini seçin.‍
5 Gerekiyorsa il, ilçe veya bölgeyi seçin.‍
6 Gerekiyorsa, adresi seçin.‍
Son Varış Noktalarını Bulma
Cihazınız en son bulduğunuz 50 varış noktasını saklar.‍
1 Nereye? > Geçmiş'ı seçin.‍
2 Bir konum seçin.‍
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme
Nereye? > Geçmiş >
> Temizle > Evet'i seçin.‍
Otopark Bulma
1 Nereye? > Kategoriler > Park'ı seçin.‍
2 Bir otopark konumu seçin.‍
Son Otopark Yerinizi Bulma
Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından
çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak
kaydedilir.‍
Uygulamalar > Son Mevki öğesini seçin.‍
Arama Araçları
Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak
belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.‍
Kavşak Bulma
1 Nereye? > Kategoriler > Kavşaklar'ı seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin:
• Bir şehir veya bölge seçin.‍
• İl, ilçe veya bölgeyi değiştirmek için Şehir veya Ülke'yi
seçin ve bir ad girin.‍
3 Sokak adının ilk satırını girin ve Sonraki'yi seçin.‍
4 Gerekiyorsa, sokak/caddeyi seçin.‍
5 Sokak adının ikinci satırını girin ve Sonraki'yi seçin.‍
6 Gerekiyorsa, sokak/caddeyi seçin.‍
7 Gerekiyorsa, kavşağı seçin.‍
İlçe Bulma
Nereye? > Kategoriler > Şehir'i seçin.‍
Arama Gir'i seçin.‍
Bir ilçe adı girin ve öğesini seçin.‍
Bir ilçe seçin.‍
1
2
3
4
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma
Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak
bulabilirsiniz.‍ Bu özellik, jeokaşe arama sırasında yardımcı
olabilir.‍
1 Nereye? > Kategoriler > Koordinatlar'ı seçin.‍
2 Gerekiyorsa öğesini seçin ve koordinat formatını veya
başlangıç noktasını değiştirin.‍
3 Enlem koordinatını seçin.‍
4 Yeni koordinatı girin ve Bitti'yi seçin.‍
5 Boylam koordinatını seçin.‍
6 Yeni koordinatı girin ve Bitti'yi seçin.‍
7 Haritada Göster'i seçin.‍
3
Konumları Kaydetme
Konum Kaydetme
1 Bir konumu arayın (Kategoriye Göre Konum Bulma).‍
2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.‍
3 seçimini yapın.‍
4 Kaydet'i seçin.‍
5 Gerekiyorsa bir ad girin ve Bitti'yi seçin.‍
Geçerli Konumunuzu Kaydetme
1 Haritadan taşıt simgesini seçin.‍
2 Kaydet'i seçin.‍
3 Bir ad girin ve Bitti'yi seçin.‍
4 Tamam'ı seçin.‍
Ev Konumu Kaydetme
En sık döndüğünüz konum için Ev Konumu ayarlayabilirsiniz.‍
1 Nereye? > > Ev Konumunu Ayarla'yı seçin.‍
2 Adresimi Gir, Geçerli Konumu Kullan veya Son
Bulunanlar seçeneğini belirleyin.‍
Konum, Kaydedildi menüsüne "Ev" olarak kaydedilir.‍
Eve Gitme
Nereye? > Eve Git'i seçin.‍
Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme
1 Şunu seçin: Nereye? > Kaydedildi > Ev.‍
2 seçimini yapın.‍
> Düzenle'yi seçin.‍
3
4 Değişikliklerinizi girin.‍
5 Bitti'yi seçin.‍
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.‍
2 Gerekiyorsa, bir kategori seçin.‍
3 Bir konum seçin.‍
4 öğesini seçin.‍
> Düzenle'yi seçin.‍
5
6 Bir seçenek belirleyin:
• Adı'ı seçin.‍
• Telefon Numarası'nı seçin.‍
• Kaydedilmiş konuma kategori atamak için Kategoriler'i
seçin.‍
• Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemede kullanılan
simgeyi değiştirmek için Harita Sembolünü Değiştir'i
seçin.‍
7 Bilgileri düzenle.‍
8 Bitti'yi seçin.‍
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama
Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler
ekleyebilirsiniz.‍
NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler,
kaydedilen konumlar menüsünde görünür.‍
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.‍
2 Bir konum seçin.‍
3 öğesini seçin.‍
> Düzenle > Kategoriler'i seçin.‍
4
5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.‍
6 Gerekiyorsa, önerilen bir kategoriyi seçin.‍
7 Bitti'yi seçin.‍
4
Kaydedilmiş Konumu Silme
NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.‍
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.‍
> Kayıtlı Yerleri Sil'i seçin.‍
2
3 Silinecek kayıtlı öğelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve Sil'i
seçin.‍
Simülasyon Konumu Ayarlama
Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız, bir
simülasyon konumu ayarlamak için GPS'i kullanabilirsiniz.‍
1 Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü'nü seçin.‍
2 Ana menüden, Haritaya Bak öğesini seçin.‍
3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.‍
Konumun adresi, ekranın altında görünür.‍
4 Konum açıklamasını seçin.‍
5 Konum Ayarla'yı seçin.‍
Kısayol Ekleme
Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz.‍ Kısayol bir
konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.‍
Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.‍
1 Nereye? > Kısayol Ekle.‍ öğesini seçin.‍
2 Bir öğe seçin.‍
Kısayolu Kaldırma
1 Nereye? > > Kısayol(ları)u kaldır'ı seçin.‍
2 Kaldırılacak kısayolu seçin.‍
3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.‍
Özel Önemli Nokta
Özel POI'ler haritada özelleştirilmiş noktalardır.‍ Belirtilen bir
noktaya yaklaştığınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı
hareket ettiğinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.‍
POI Loader'ı Kurma
Bilgisayarınıza özel POI listelerini indirebilir ve POI Loader
yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.‍
1 www.garmin.com/‍poiloader adresine gidin.‍
2 Ekrandaki talimatları izleyin.‍
POI Loader Yardım Dosyalarını Kullanma
POI Loader hakkında daha fazla bilgi almak için Yardım
dosyasına bakın.‍
POI Loader açıkken Yardım'ı tıklayın.‍
Özel POI'leri Bulma
Özel POI'ler bulabilmeniz için POI Loader yazılımını kullanarak
cihazınıza özel POI'ler yüklemeniz gerekir (POI Loader'ı
Kurma).‍
1 Nereye? > Kategoriler'i seçin.‍
2 Diğer Kategoriler bölümüne gidin ve bir kategori seçin.‍
Navigasyon
Rota Başlatma
1 Bir konum arayın (Konumlar).‍
2 Bir konum seçin.‍
3 Git öğesini seçin.‍
Çoklu Rota Önizlemesi
1 Bir konumu arayın (Kategoriye Göre Konum Bulma).‍
2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.‍
Navigasyon
3 Rotalar'ı seçin.‍
4 Bir rotayı seçin.‍
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme
Rota hesaplaması yol hızlarına ve ilgili rotaya ait araç hızlanma
verilerine dayanır.‍ Hesaplama modu yalnızca otomobil rotalarını
etkiler.‍
Şunları seçin: Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu.‍
• Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun
olabilecek rotaları hesaplamak için Daha Kısa Süre'yi
seçin.‍
• Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun
sürebilecek rotaları hesaplamak için Daha Kısa Mesafe'yi
seçin.‍
• İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan)
hesaplamak için Yol Dışı'nı seçin.‍
Yol Dışı Navigasyon
Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu
kullanabilirsiniz.‍
1 Ayarlar > Navigasyon'u seçin.‍
2 Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet'i seçin.‍
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.‍
Kayıtlı Bir Konuma Yönelik Rota Başlatma
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.‍
2 Gerekirse, bir kategori seçin veya Tüm Kayıtlı Yerler'i seçin.‍
3 Bir konum seçin.‍
4 Git öğesini seçin.‍
Haritadaki Rotanız
DUYURU
Hız limiti özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, yoldaki hız
limiti işaretlerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen
gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz.‍ Garmin
uygulamadaki tüm trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan
dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme
celbinden sorumlu olmayacaktır.‍
Rota eflatun bir çizgiyle işaretlenir.‍ Damalı bayrak varış
noktanızı gösterir.‍
Yolculuk sırasında, cihazınız sizi sesli uyarılarla, harita
üzerindeki oklarla ve haritanın üst tarafındaki yol tarifleriyle varış
noktanıza yönlendirir.‍ Orijinal rotanızdan ayrılırsanız, cihaz
rotayı yeniden hesaplar ve yeni yol tarifleri sunar.‍
Siz ana yollarda seyahat ederken, mevcut hız sınırını gösteren
bir veri alanı görünebilir.‍
• Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada belirli kategorileri
görüntülemek için öğesini seçin.‍
• Bulunduğunuz yeri haritada ortalamak için
öğesini
seçin.‍
Rotaya Bir Nokta Ekleme
Bir nokta eklemek için öncelikle bir rotayı izliyor olmalısınız.‍
1 Haritadan, > Nereye? öğesini seçin.‍
2 Konum arayın.‍
3 Bir konum seçin.‍
4 Git öğesini seçin.‍
5 Aktif Rotaya Ekle'yi seçin.‍
Sapma Alma
Sapma almadan önce, bir rotayı izliyor olmanız ve sapma
aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir (Harita
Araçlarını Özelleştirme).‍
Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında
sapma alabilirsiniz.‍ Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı
yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda
faydalı olur.‍
1 Haritadan, > Rota Değiştir'i seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin.‍
• Belirli bir mesafe için rotanızda sapma almak istiyorsanız
Mesafeden Sapma'yı seçin.‍
• Rotanızda belirli bir yol yakınında sapma almak için
Yoldan Sapma'yı seçin.‍
Rotayı Durdurma
Haritadan
>
öğesini seçin.‍
Rota Etkinliğini Görüntüleme
Dönüş Listesini Görüntüleme
Bir rotada navigasyon halindeyken, rotanız boyunca mevcut tüm
dönüş, manevraları ve dönüşler arasındaki mesafeyi
görüntüleyebilirsiniz.‍
1 Bir rotada navigasyon halindeyken, haritanın üst kısmındaki
metin çubuğuna dokunun.‍
2 Bir dönüş seçin.‍
Dönüş detayları belirir.‍ Varsa, ana yollardaki kavşakların
kavşak resmi belirir.‍
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme
1 Bir rotada seyrederken, haritanın üst kısmındaki navigasyon
çubuğunu seçin.‍
> Harita'yı seçin.‍
2
Sonraki Dönüşü Görüntüleme
Bir rotada seyrederken, sonraki dönüşün, şerit değişiminin ya
da diğer manevraların önizlemeleri haritanın sol üst köşesinde
belirir.‍
Önizleme dönüşe ya da ilgili manevraya olan mesafeyi ve varsa
seyahat etmeniz gereken şerit bilgisini içerir.‍
Haritada bir sonraki dönüşü görüntülemek için
öğesini
seçin.‍
Haritayı Kullanma
1 Haritaya Bak'yi seçin.‍
2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.‍
3 Bir seçenek belirleyin:
• Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için veya öğesini
seçin.‍
• Kuzey Yukarı ve 3B görünümleri arasında geçiş yapmak
için öğesini seçin.‍
Navigasyon
Kavşakları Görüntüleme
Bir otomobil rotasında seyrederken, ana yollardaki kavşakları
görüntüleyebilirsiniz.‍ Rota üzerindeki bir kavşağa
yaklaştığınızda, varsa, o kavşağın resmi kısa bir süre için belirir.‍
Haritadan, varsa, kavşak resmini görüntülemek için
nesnesini seçin.‍
Yol Üzerindekiler Hakkında
Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki
yaklaşan işletmeleri ve hizmetleri görüntüleyebilirsiniz.‍
5
Hizmetler, sekmeler altında kategoriye göre listelenir.‍
Gaz
Yiyecek
Konaklama
Banyo/Tuvalet
Otopark
Banka ve ATM'ler
Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma
1 Haritadan > Yol Üzerindekiler'i seçin.‍
2 Bir sekme seçin.‍
3 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.‍
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme
Aradığınız kategorileri değiştirebilir, kategorilerin sıralamasını
yeniden düzenleyebilir ve belirli bir işletmeyi veya kategoriyi
arayabilirsiniz.‍
1 Haritadan > Yol Üzerindekiler'i seçin.‍
2 Bir hizmet simgesini seçin.‍
3 seçimini yapın.‍
4 Bir seçenek belirleyin:
• Bir kategoriyi listede yukarı veya aşağı taşımak için oku
seçin ve kategori adının sağına doğru sürükleyin.‍
• Bir kategoriyi değiştirmek isterseniz kategoriyi seçin.‍
• Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, Özel
Arama'yı seçin ve bir işletmenin veya kategorinin adını
girin.‍
5 Bitti'yi seçin.‍
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme
Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk
günlüğü tutar.‍
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları'nı seçin.‍
2 Yolculuk Günlüğü onay kutusunu seçin.‍
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama
1 Haritadan, Hız 'ı seçin.‍
> Alan(lar)ı Sıfırla'yı seçin.‍
2
3 Bir seçenek belirleyin:
• Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki
takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için
Tümünü Seç'i seçin.‍
• Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için Yol Bilgisini
Sıfırla'yı seçin.‍
• Maksimum hızı sıfırlamak için Maksimum Hızı Sıfırla'yı
seçin.‍
• Kilometre sayacını sıfırlamak için B Yolunu Sıfırla'yı
seçin.‍
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme
Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim?
sayfasını kullanabilirsiniz.‍ Bu özellik, acil durum personeline
konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde
faydalıdır.‍
Haritadan taşıt öğesini seçin.‍
Yakındaki Hizmetleri Bulma
Benzin istasyonları, hastane ya da karakol gibi yakınlardaki
hizmetleri bulmak için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz.‍
1 Haritadan taşıt öğesini seçin.‍
2 Bir kategori seçin.‍
Yolculuk Bilgileri
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme
Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız
gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.‍
1 Haritadan taşıt öğesini seçin.‍
> Konumuma Doğru Yönler öğesini seçin.‍
2
Bir başlangıç konumu seçin.‍
3
4 Seç'i seçin.‍
Yol verilerini haritada görüntüleyebilmeniz için harita araçları
menüsüne aracı eklemeniz gerekir (Harita Araçlarını
Özelleştirme).‍
Haritadan
> Yol Verileri'ni seçin.‍
Yol Bilgisi Alanlarını Özelleştirme
Haritadaki yol bilgisi alanlarında görünen verileri
özelleştirmeden önce, Yol Verileri aracını harita araçları
menüsüne eklemeniz gerekir (Harita Araçlarını Özelleştirme).‍
1 Haritaya Bak'yi seçin.‍
> Yol Verileri'ni seçin.‍
2
3 Bir yol bilgisi alanı seçin.‍
4 Seçeneklerden birini seçin.‍
Yeni yol bilgisi alanı, yol bilgisi listesinde görünür.‍
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme
Yol bilgisi sayfası, geçerli hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla
ilgili istatistikler verir.‍
NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi
doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.‍
Haritadan Hız'ı seçin.‍
Yoldan Sakınma Özellikleri
1 Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar'ı seçin.‍
2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve Kaydet'i
seçin.‍
Özel Sakınmalar Hakkında
Özel sakınmalar, yolun belirli alanlarından ve kısımlarından
kaçınmanıza imkan tanır.‍ Özel sakınmaları gerektiği gibi
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.‍
Bir Bölgeden Sakınma
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.‍
2 Gerekiyorsa, Sakınma Ekle'yi seçin.‍
3 Sakınılacak Bölge Ekle'yi seçin.‍
4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından Sonraki'yi
seçin.‍
5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından Sonraki'yi
seçin.‍
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.‍
6 Bitti'yi seçin.‍
Bir Yoldan Sakınma
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.‍
6
Navigasyon
2 Sakınılacak Yol Ekle'yi seçin.‍
3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin
ve ardından Sonraki'yi seçin.‍
4 Yol kesitinin bitiş noktasını ve Sonraki'yi seçin.‍
5 Bitti'yi seçin.‍
Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma
Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.‍
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.‍
2 Bir sakınma seçin.‍
> Devre Dışı Bırak'ı seçin.‍
3
Özel Sakınmaları Silme
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin:
• Tüm özel sakınmaları silmek için öğesini seçin.‍
• Bir özel sakınmayı silmek için, bu sakınmayı seçin ve
ardından
> Sil'i seçin.‍
Haritayı Özelleştirme
Harita Araçlarını Özelleştirme
Harita araçları menüsünde görünen kısayolları seçebilirsiniz.‍
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Araçları'nı seçin.‍
2 Menüye eklenecek harita araçlarını seçin.‍
3 Kaydet'i seçin.‍
Harita Katmanlarını Özelleştirme
Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi
verileri özelleştirebilirsiniz.‍
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları'nı seçin.‍
2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından Kaydet'i seçin.‍
Harita Verileri Alanını Değiştirme
1 Haritadan bir veri alanı seçin.‍
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.‍
Görüntülenecek veri türünü seçin.‍
2
3 Kaydet'i seçin.‍
Harita Perspektifini Değiştirme
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Sürüş Harita Görünümü'nü
seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin:
• Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu
(2B) görüntülemek için İzlem Yukarı öğesini seçin.‍
• Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek
için Kuzey Yukarı öğesini seçin.‍
• Haritayı üç boyutlu görüntülemek için 3-D öğesini seçin.‍
Taşıtı Özelleştirme
Haritada görünen taşıtınızı özelleştirebilirsiniz.‍ Ek taşıtları
Garmin Express öğesini kullanarak indirebilirsiniz.‍
Ayarlar > Harita ve Araç > Taşıt'ı seçin.‍
Güvenlik Kameraları
DUYURU
Garmin özel ilgilenilen coğrafi nokta veya güvenlik kamerası
veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın
sonuçlarından sorumlu değildir.‍
Güvenlik kamerası konumları ve hız limitleri ile ilgili bilgiler bazı
alanlarda mevcuttur.‍ Mevcut olup olmadığını kontrol etmek veya
abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için
www.garmin.com/‍safetycameras adresine gidin.‍ Yeni bir bölge
Trafik
satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman
uzatabilirsiniz.‍
Mevcut bir güvenlik kamerası aboneliği için güvenlik
kameralarını http:​/‍​/‍my​.garmin​.com adresine giderek
güncelleyebilirsiniz.‍ En güncel güvenlik kamerası bilgilerini
almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.‍
Bazı cihazlar ve bölgelerde, temel güvenlik kamerası verileri
cihazınızla birlikte gelebilir.‍ Birlikte gelen veriler herhangi bir
güncelleme veya abonelik içermez.‍
Trafik
DUYURU
Garmin trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden
sorumlu değildir.‍
NOT: Bu özellik, yaşam boyu trafik özelliği (Lifetime
Abonelikleri) içermeyen cihazlarda mevcut değildir.‍
Trafik bilgisi bütün bölgelerde ve ülkelerde kullanılmayabilir.‍
Trafik alıcıları ve kapsama alanları hakkında bilgi için
www.garmin.com/‍traffic adresine gidin.‍
Bazı paketlerde, cihaza entegre olarak bir trafik alıcısı bulunur.‍
• Rotanız üzerinde veya bölgenizde kaza olduğunda haritada
trafik uyarıları görüntülenir.‍
• Trafik bilgisini bir trafik alıcısı üzerinden almak için cihazın
araç güç kaynağına bağlı olması gerekir.‍
• Cihazdaki çalışır durumdaki trafik alıcısının trafik bilgisini
alması için trafik verilerini veren bir istasyonun veri aralığında
bulunması gerekebilir.‍
• Cihazınızla veya trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği
etkinleştirmeniz gerekmez.‍
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini
Alma
DUYURU
Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını
bozabilir.‍
Trafik verilerini almak için lifetime trafik özelliği bulunan bir cihaz
modeliniz olmalıdır ve cihazınızla aynı pakette sağlanan taşıt
güç kablosunu kullanmanız gerekir.‍ Daha fazla bilgi için www.garmin.com/‍traffic adresine gidin.‍
Cihazınız trafik verilerini yayımlayan bir istasyondan trafik
sinyallerini alabilir.‍
1 Trafik uyumlu güç kablosunu bir harici güç kaynağına
bağlayın.‍
2 Trafik uyumlu güç kablosunu cihaza bağlayın.‍
Trafik kapsama alanında olduğunuzda, cihazınız trafik bilgilerini
görüntüler.‍
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme
Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki
yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.‍
1 Bir rotayı izlerken > Trafik'i seçin.‍
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın yaklaşan kaza
görünür.‍
2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.‍
Haritada Trafiği Görüntüleme
Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri
renkli olarak gösterir.‍
1 Ana menüden, Uygulamalar > Trafik'i seçin.‍
2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için
gerekiyorsa
> Gösterge'ni seçin.‍
7
Kazaları Arama
1 Ana menüden, Uygulamalar > Trafik'i seçin.‍
> Olaylar'nı seçin.‍
2
3 Listeden bir öğeyi seçin.‍
4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları
kullanın.‍
Rotanızdaki Trafik
Rotanızda bir trafik gecikmesi olduğunda, haritada bir uyarı
görüntülenir ve cihaz, gecikmeyi önlemek için alternatif bir rota
hesaplar.‍ Alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak
kullanmayı seçebilirsiniz.‍ Daha fazla bilgi için Trafik Ayarları'na
bakın (Trafik Ayarları).‍ Daha iyi alternatif rota yoksa, cihazınız
rotanızı trafik gecikmesi olan bir yoldan götürebilir.‍ Gecikme
süresi tahmini varış sürenize otomatik olarak eklenir.‍
Alternatif Rota Belirleme
Cihazınızı alternatif rotaları otomatik olarak kullanacak şekilde
ayarlamadıysanız bir trafik gecikmesinden kaçmak için alternatif
bir rotayı manuel başlatabilirsiniz.‍
1 Bir rotayı izlerken > Trafik'i seçin.‍
2 Şunu seçin: Alternatif Rota.‍
NOT: Daha iyi bir alternatif rota varsa bu seçenek
kullanılamaz ve bunun yerine En Hızlı Rotadan öğesi
görüntülenir.‍
3 Git öğesini seçin.‍
ecoRoute™ Hakkında
Bazı bölgelerde ecoRoute özelliklerini kullanmadan önce açma
kodu almanız gerekir.‍ Daha fazla bilgi için www.garmin.com
/‍ecoroute adresine gidin.‍
ecoRoute özelliği yakıt tasarrufunu ve belirli bir varış noktasına
ulaşmanın yakıt ücretini hesaplar ve yakıt verimliliğini artırmaya
yönelik araçlar sunar.‍ ecoRoute özelliği ile sağlanan veriler
yalnızca bir tahmindir.‍ Gerçekte veriler araçtan okunmaz.‍
Taşıtınıza ve sürüş alışkanlıklarınıza özel daha hassas yakıt
raporları almak için taşıt tasarrufunu kalibre edebilirsiniz (Yakıt
Tasarrufunu Kalibre Etme).‍
Taşıtı Ayarlama
ecoRoute özelliklerini ilk kez kullanırken, taşıt bilgilerini girmeniz
gerekir.‍
1 Uygulamalar > ecoRoute'u seçin.‍
2 Ekrandaki talimatları izleyin.‍
Yakıt Fiyatını Değiştirme
1 Uygulamalar > ecoRoute > Pompada öğesini seçin.‍
2 Geçerli yakıt fiyatını girip Sonraki'yi seçin.‍
3 Evet'i seçin.‍
Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme
FM trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz
gerekmez.‍ Cihazınız uydu sinyallerini aldıktan sonra, ücretli
servis sağlayıcıdan trafik sinyallerini alırken abonelik otomatik
olarak etkinleşir.‍
Taşıtınız ve belirli sürüş alışkanlıklarınıza yönelik daha hassas
yakıt raporları almak için yakıt tasarrufunu kalibre edebilirsiniz.‍
Kalibrasyonu yakıt tankını doldurduğunuzda yapmalısınız.‍
1 Uygulamalar > ecoRoute > Pompada öğesini seçin.‍
2 Geçerli yakıt fiyatını girin.‍
3 Taşıtın son yakıt deposu dolumundan bu yana kullandığı
yakıt miktarını girin.‍
4 Yakıt deposunun son doldurulmasından bu yana kat ettiğiniz
mesafeyi girin.‍
5 Sonraki'yi seçin.‍
Cihaz taşıtın ortalama yakıt ekonomisini hesaplar.‍
6 Kaydet'i seçin.‍
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme
ecoChallenge Hakkında
Trafik Abonelikleri Hakkında
Ek abonelikler satın alabilir veya son kullanma tarihi dolmuş
aboneliklerinizi yenileyebilirsiniz.‍ http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic
bölümüne gidin.‍
Aboneliği Etkinleştirme
Şunu seçin: Ayarlar > Trafik > Abonelikler.‍
Trafik Aboneliği Ekleme
Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın
alabilirsiniz.‍
1 Ana menüden, Trafik'i seçin.‍
2 Şunu seçin: Abonelikler > .‍
3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.‍
4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için
www.garmin.com/‍fmtraffic adresine gidin.‍
Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir.‍ Hizmeti her
yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir.‍ Birden fazla FM
trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız
gerekir.‍
5 Cihazınıda Sonraki'yi seçin.‍
6 Kodu girin.‍
7 Bitti'yi seçin.‍
Uygulamaları Kullanma
Yardımı Kullanma
Cihazın kullanımı ile ilgili bilgileri görüntülemek için
Uygulamalar > Yardım'ı seçin.‍
8
ecoChallenge Puanlarını Görüntüleme
Uygulamalar > ecoRoute > ecoChallenge'ı seçin.‍
ecoChallenge Puanı Hakkında
Frenleme: Sorunsuz ve yavaş frenleme için puanınızı gösterir.‍
Sert fren yaptığınızda puan kaybedersiniz.‍
Hız: Taşıtınızı yakıt tasarrufuna en uygun hızda sürme
puanınızı gösterir.‍
Hızlanma: Sorunsuz ve yavaş hızlanma için puanınızı gösterir.‍
Hızlı hızlanma sonucunda puan kaybedersiniz.‍
Toplam: Hız, hızlanma ve frenleme puanının ortalamasını
gösterir.‍
ecoChallenge Puanlarını Sıfırlama
1 Uygulamalar > ecoRoute > ecoChallenge'ı seçin.‍
> Sıfırla'yı seçin.‍
2
Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme
1 Uygulamalar > ecoRoute > Yakıt Tasarrufu seçeneğini
belirleyin.‍
2 Yakınlaştırmak için grafiğin bir kesitini seçin.‍
Yardım Konularını Arama
Şunu seçin: Uygulamalar > Yardım >
ecoChallenge, sürüş alışkanlıklarınızı puanlayarak taşıtınızın
yakıt tasarrufunu maksimum düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.‍
ecoChallenge skorlarınız ne kadar yüksek olursa, o kadar yakıt
tasarrufu yaparsınız.‍ ecoChallenge™ cihazınız her hareket
ettiğinde ve Otomobil toplu taşıma modunda iken veri
toplayarak bir skor hesaplar.‍
.‍
Uygulamaları Kullanma
Yol Raporları
Yol raporları, bir varış noktasına navigasyon mesafesi, süre,
ortalama yakıt tasarrufu ve yakıt maliyetini verir.‍
Sürdüğünüz her rota için bir yol raporu oluşturulur.‍
Cihazınızdaki bir rotayı durdurursanız, seyahat ettiğiniz mesafe
için bir yol raporu oluşturulur.‍
Yol Raporunu Görüntüleme
Cihaza kaydedilmiş yol raporlarını görüntüleyebilirsiniz.‍
İPUCU: Cihazı bilgisayarınıza bağlayabilir ve cihazınızdaki
Raporlar klasöründen yol raporlarına erişebilirsiniz.‍
1 Uygulamalar > ecoRoute > Yol Raporu'nu seçin.‍
2 Bir rapor seçin.‍
ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama
1 Uygulamalar > ecoRoute > Taşıt Profili'ni seçin.‍
> Sıfırla'yı seçin.‍
2
Sürüş İpuçları
• Hız limiti içinde sürün.‍ Çoğu taşıtta, en iyi yakıt tasarrufunu
45 m/sa ve 60 m/sa arasında sağlarsınız.‍
• Sabit bir hızda sürün.‍
• Yavaş yavaş ve tutarlı şekilde fren yapın ve hızlanın.‍
• Dur kalk trafikten ve yoğun saatlerden kaçının.‍
• Ayağınızı fren pedalında tutmayın.‍
• Seyir kontrolünü kullanın.‍
• Geçici duraklamalarda taşıtı rölantiye almak yerine motoru
durdurun.‍
• Kısa yolculukları birden çok molalı tek bir uzun yolculukta
birleştirin.‍
• Otoyolda yüksek hızda yolculuk etmediğiniz sürece klimayı
kapatarak camlarınızı açın.‍
• Depo kapağını sıkıca kapatın.‍
• Gölgeye veya garaja park edin.‍
• Aşırı yükü azaltın.‍ Gereksiz unsurları taşıtınızdan çıkarın.‍
• Taşıtınızın üst kısmında eşya taşımaktan kaçının.‍
Kullanmadığınız zaman portbagaj ve çıkarılabilir taşıyıcıları
çıkarın.‍
• Tavsiye edilen lastik basıncını koruyun.‍ Lastik basıncını
düzenli olarak ve uzun yolculuklardan önce kontrol edin.‍
• Taşıtınızın ayarlarını doğru yapın ve bakım aralıkları için taşıt
üreticisinin tavsiyelerine uyun.‍
• Taşıtın yağını, yağ filtrelerini ve hava filtrelerini düzenli olarak
değiştirin.‍
• Tavsiye edilen uygun en düşük oktanlı yakıtı kullanın.‍ Daha
uygun maliyetliyse E85 ve biyodizel gibi biyoyakıtları
kullanın.‍
Yolculuk Planlama
Birden çok varış noktası olan bir yolculuğu oluşturmak ve
kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.‍
1 Uygulamalar > Yolculuk Planlayıcı öğesini seçin.‍
2 Yeni Yolculuk'u seçin.‍
3 Başlangıç Konumunu Seç'yi seçin.‍
4 Bir konumu arayın (Kategoriye Göre Konum Bulma).‍
5 Seç'i seçin.‍
6 Başka konumlar eklemek için öğesini seçin.‍
7 Sonraki'yi seçin.‍
8 Bir ad girin ve Bitti'yi seçin.‍
Yolculuk Programlama
Birden çok varış noktası olan bir yolculuğu oluşturmak ve
kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.‍
Veri Yönetimi
1
2
3
4
5
6
7
8
Uygulamalar > Yolculuk Planlayıcı öğesini seçin.‍
Bir yolculuk seçin.‍
Bir konum seçin.‍
Bir seçenek belirleyin:
• Kalkış Zamanı'nı seçin.‍
• Varış Zamanı'nı seçin.‍
Saat ve tarih seçip, Kaydet öğesini seçin.‍
Süre'yi seçin.‍
Konumda geçireceğiniz süreyi ve Kaydet öğesini seçin.‍
Gerekirse, her konum için 3–7 arasındaki adımları
tekrarlayın.‍
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon
1 Uygulamalar > Yolculuk Planlayıcı öğesini seçin.‍
2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.‍
3 Git öğesini seçin.‍
4 İstendiğinde bir rota seçin (Haritadaki Rotanız).‍
Kayıtlı Bir Yolculuğu Düzenleme
1 Uygulamalar > Yolculuk Planlayıcı öğesini seçin.‍
2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.‍
seçimini yapın.‍
3
Bir
seçenek belirleyin:
4
• Yolculuğu Yeniden Adlandır'ı seçin.‍
• Konum ekleyip silmek veya konumların sırasını
değiştirmek için Varış Noktalarını Düzenle'yi seçin.‍
• Yolculuğu Sil'i seçin.‍
• Yolculuğunuzdaki durakları en verimli sırayla düzenlemek
için Sıralamayı Düzelt'i seçin.‍
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını
Görüntüleme
Bu özelliği kullanabilmeniz için, seyahat geçmişi özelliğini
etkinleştirmeniz gerekir (Cihaz ve Gizlilik Ayarları).‍
Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada
görüntüleyebilirsiniz.‍
Uygulamalar > Bulunduğum Yerler'i seçin.‍
Veri Yönetimi
Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz.‍ Cihazın ek veri depolama
için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.‍
NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS
10.‍3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.‍
Dosya Türleri
Cihaz bu dosya türlerini destekler.‍
• Haritalar ve GPX rota noktası dosyaları myGarmin™, ve
MapSource®, BaseCamp™dahil olmak üzere harita
programından alınmıştır HomePort™ (Özel Önemli Nokta).‍
• Garmin POI Loader'dan GPI özel POI dosyaları (POI
Loader'ı Kurma).‍
Bellek Kartları Hakkında
Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden
yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz
(www.garmin.com).‍ Bellek kartları harita ve veri depolamanın
yanında harita, resim, jeokaşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler
gibi dosyaları depolamaya yarar.‍
Bellek Kartı Takma
Cihaz microSD™ ve microSDHC bellek kartını destekler.‍
9
1 Cihazınızdaki yuvaya bir hafıza kartı takın.‍
2 Yerine oturana kadar kartı itin.‍
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama
Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.‍
1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.‍
2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta
takın.‍
Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin
resmi görünür.‍
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir
taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir
birim olarak görünür.‍
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma
1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (Cihazı Bilgisayarınıza
2
3
4
5
6
Bağlama).‍
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir
taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir
birim olarak görünür.‍
Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.‍
Bir dosya seçin.‍
Düzenle > Kopyala'yı seçin.‍
Cihazdaki bir klasöre göz atın.‍
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin
klasörüne yerleştirmemelisiniz.‍
Düzenle > Yapıştır'ı seçin.‍
USB Kablosunu Sökme
Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak
bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı
bilgisayarınızdan güvenle kaldırmanız gerekir.‍ Cihazınız
Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa,
bağlantının güvenle kesilmesine gerek yoktur.‍
1 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki Donanımı
Güvenle Kaldır simgesini ve cihazınızı seçin.‍
• Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.‍
2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.‍
Cihazı Özelleştirme
Harita ve Taşıt Ayarları
Harita ve Taşıt ayarlarını açmak için, ana menüden Ayarlar >
Harita ve Araç'ı seçin.‍
Taşıt: Haritadaki konumunuzu temsil etmek simgeyi değiştirir.‍
Diğer simgeler için www.garmingarage.com adresine gidin.‍
Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.‍
Harita Detayı: Harita üzerinde detay seviyesini ayarlar.‍ Daha
fazla detay haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.‍
Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.‍
Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları
seçer.‍
Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar
(Harita Katmanlarını Özelleştirme).‍
Haritalarım: Cihazın kullanacağı kurulu haritaları ayarlar.‍
Haritaları Etkinleştirme
Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.‍
İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için www.garmin.com
/‍us​/‍maps adresine gidin.‍
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım'ı seçin.‍
10
2 Bir harita seçin.‍
Navigasyon Ayarları
Navigasyon ayarları sayfasını açmak için, ana menüden
Ayarlar > Navigasyon'u seçin.‍
Hesaplama Modu: Rota tercihlerini ayarlar.‍
Sakınmalar: Rotada sakınılacak yol türlerini ayarlar.‍
Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden sakınılmasını
sağlar.‍
Güvenli Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren ve
sürüş esnasında dikkati dağıtabilecek olan tüm cihaz
işlevlerini devre dışı bırakır.‍
GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil
enerjisinden tasarruf eder.‍
Hesaplama Modu
Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.‍
Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç
hızlanma verilerine dayanır.‍
Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından
daha uzun yolları hesaplar.‍
Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat
daha uzun sürecek rotaları hesaplar.‍
Daha Az Yakıt: Diğer rotalardan daha az yakıt kullanabilecek
rotaları hesaplar.‍
Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere
doğrudan bir hat hesaplar.‍
Ekran Ayarları
Ekran ayarları sayfasını açmak için ana menüden Ayarlar >
Ekran'ı seçin.‍
Yönlendirme: Görüntüyü portre (dikey) veya manzara (yatay)
olarak ayarlar.‍
Renk Modu: Cihazı gündüz veya gece renkleri görüntülenecek
şekilde ayarlar.‍ Cihazın günün saatine göre gündüz veya
gece renklerini otomatik olarak belirlemesine izin vermek için
Otomatik'i seçebilirsiniz.‍
Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.‍
Ekran Süresi: Cihazınız uyku moduna girmeden önceki boşta
bekleme süresini ayarlar.‍
Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenize olanak
verir.‍ Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü
klasörüne kaydedilir.‍
Trafik Ayarları
Trafik ayarları sayfasını açmak için ana menüden Ayarlar >
Trafik'i seçin.‍
Trafik: Trafiği etkinleştirir.‍
Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik
sağlayıcısını ayarlar.‍ Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi
trafik verilerini otomatik olarak seçer.‍
Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.‍
Rotayı Uygunlaştır: En iyi duruma getirilmiş alternatif rotaların
otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanılmasını seçer
(Rotanızdaki Trafik).‍
Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik
gecikmesinin önem düzeyini seçer.‍
Birim ve Saat Ayarları
Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için, ana menüden
Ayarlar > Birimler ve Saat'i seçin.‍
Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.‍
Cihazı Özelleştirme
Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi
sağlar.‍
Birimler: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.‍
Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için
kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.‍
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme
Dil ve Klavye Ayarları
Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer
alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.‍
1 Uç parçasını À saat yönünün tersine 90 derece döndürüp
kilidini açın.‍
Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden Ayarlar > Dil
ve Klavye'yi seçin.‍
Ses Dili: Sesli komutlar için dili ayarlar.‍
Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.‍
NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin
dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.‍
Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.‍
DUYURU
Sigortayı değiştirirken, küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve
doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun.‍ Taşıt güç
kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.‍
Cihaz ve Gizlilik Ayarları
Cihaz ayarları sayfasını açmak için ana menüden Ayarlar >
Cihaz'ı seçin.‍
Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve
yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.‍
SKLS'ler: Cihazınız için geçerli olan son kullanıcı lisans
sözleşmelerini gösterir.‍
NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini
alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.‍
Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends™, Bulunduğum Yerler ve
Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini
sağlar.‍
Seyahat Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve
Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.‍
Ayarları Geri Yükleme
Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri
yükleyebilirsiniz.‍
1 Ayarlar'ı seçin.‍
2 Gerekiyorsa, bir ayar kategorisi seçin.‍
3 Şunu seçin: > Sıfırla.‍
2
3
4
5
İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız
gerekebilir.‍
Uç parçasını, gümüş ucu Á ve sigortayı Â sökün.‍
Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.‍
Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.‍
Uç parçasını içeri itin ve saat yönünde 90 derece döndürerek
yeniden taşıt güç kablosuna à kilitleyin.‍
Cihaz Bakımı
DUYURU
Cihazınızı düşürmeyin.‍
Kalıcı hasara yol açabileceğinden, cihazı aşırı sıcaklığa maruz
kalabileceği yerlerde depolamayın.‍
Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler
kullanmayın, ekran hasar görebilir.‍
Dış Kılıfı Temizleme
DUYURU
Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik
maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.‍
1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir
Ek
Güç Kabloları
Cihazınız çeşitli yollarla güç alabilir.‍
• Taşıt güç kablosu
• USB kablosu
• AC adaptörü (isteğe bağlı aksesuar)
Cihazı Şarj Etme
NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.‍
Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili
şarj edebilirsiniz.‍
• Cihazı taşıt güç kablosuna bağlayın.‍
• Cihazı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.‍
Cihaz bir bilgisayara bağlıyken yavaş şarj olabilir.‍ Bazı
taşınabilir bilgisayarlar cihazı şarj etmeyebilir.‍
• Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne
bağlayın.‍
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı
için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com
adresinden satın alabilirsiniz.‍
Ek
deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.‍
Cihazı kurulayın.‍
2
Dokunmatik Ekranı Temizleme
1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.‍
2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.‍
3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç
bağlantısını kesin.‍
4 Ekranı bezle nazikçe silin.‍
Hırsızlıktan Kaçınma
•
•
•
•
Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.‍
Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.‍
Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.‍
Cihazınızı http:​/‍​/‍my​.garmin​.com adresine giderek kaydettirin.‍
Gösterge Paneline Montaj
DUYURU
Kalıcı tutturma yapışkanının yapıştırıldıktan sonra çıkarılması
son derece zordur.‍
Cihazınızı gösterge paneline monte etmek için isteğe bağlı bir
montaj diski kullanabilir ve belirli yerel yönetmeliklere
uyabilirsiniz.‍ Daha fazla bilgi için www.garmin.com adresine
bakın.‍
11
1 Gösterge panelinin diski yerleştirdiğiniz kısmını temizleyin ve
2
3
4
5
6
kurutun.‍
Diskin alt tarafındaki yapışkanın koruyucu bandını çıkarın.‍
Diski gösterge paneline yerleştirin.‍
Diskin üst tarafındaki şeffaf plastik kapağı çıkarın.‍
Suluk montaj kitini diskin üst tarafına yerleştirin.‍
Kolu aşağı (diske doğru) çevirin.‍
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma
1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da
düğmesine basın.‍
• Taşıt güç kablosunun sigortasının bozuk olmadığını
doğrulayın.‍
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor
•
•
•
•
Ekran parlaklığını azaltın (Ekran Ayarları).‍
Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (Ekran Ayarları).‍
Ses düzeyini azaltın (Ses Düzeyini Ayarlama).‍
Cihazı kullanılmadığı zamanlarda uyku moduna alın (Uyku
Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma).‍
• Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.‍
• Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.‍
Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir
sürücü olarak görünmüyor
2 Cihazı öne doğru eğin.‍
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma
1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.‍
2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten
çıkarılana kadar basınç uygulayın.‍
Suluğu Ön Camdan Çıkarma
1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.‍
2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.‍
Ek Harita Satın Alma
1 Cihaz ürün sayfanıza gidin (www.garmin.com).‍
2 Haritalar sekmesini tıklatın.‍
3 Ekrandaki talimatları izleyin.‍
Aksesuar Satın Alma
http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com bölümüne gidin.‍
Teknik Özellikler
Çalışma sıcaklığı aralığı
-4° - 140°F (-20° - 60°C)
Şarj etme sıcaklığı aralığı
32° - 113°F (0° - 45°C)
Güç girişi (araç veya harici güç) 8 – 28 Vdc
Pil ömrü (nüvi 55/56)
Kullanım ve ayarlara bağlı olarak 2 saate kadar
Pil ömrü (nüvi 65/66)
Kullanım ve ayarlara bağlı olarak 1 saate kadar
Pil türü
Lityum-iyon
Pil voltajı aralığı
3,0 V – 4,2 V
Sorun Giderme
Çoğu Windows bilgisayarda, cihaz Medya Aktarım Protokolü
(MTP) kullanılarak bağlanır.‍ MTP modunda, cihaz bir
çıkarılabilir sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak
görünür.‍ MTP modu Windows 7, Windows Vista® ve Windows
XP Service Pack 3 ile birlikte Windows Media Player 10'da
desteklenir.‍
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz
olarak görünmüyor
Mac bilgisayarlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda, cihaz USB
yığın depolama modunu kullanarak bağlanır.‍ USB yığın
depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir
çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür.‍ Windows XP
Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3
sürümlerinde USB yığın depolama modu kullanılır.‍
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz
veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak
görünmüyor
1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.‍
2 Cihazı kapatın.‍
3 USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB portuna ve cihazınıza
takın.‍
İPUCU: Cihazınız bir USB hub'ına değil, doğrudan
bilgisayarınızdaki bir USB portuna takılı olmalıdır.‍
Cihaz otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın
depolama moduna geçer.‍ Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara
bağlanmış halinin resmi görünür.‍
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor
1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.‍
2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.‍
3 Vantuzlu montaj kitini takın (Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama).‍
Cihazım uydu sinyali almıyor
• GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (Navigasyon
Ayarları).‍
• Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve
ağaçların uzağına götürün.‍
• Birkaç dakika boyunca sabit kalın.‍
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor
• Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (Taşıt Güç
Kablosundaki Sigortayı Değiştirme).‍
• Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına
güç sağladığını doğrulayın.‍
• Taşıt içi sıcaklığın 0° ile 45°C (32° ile 113°F) arasında
olduğunu doğrulayın.‍
12
Sorun Giderme
Dizin
Simgeler
2-B harita görünümü 7
3B harita görünümü 7
A
abonelikler
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
adresler, bulma 3
aksesuarlar 12
arama alanını değiştirme 3
arama çubuğu 3
ayarlar 10, 11
ayarları geri yükleme 11
B
bellek kartı 9
bilgisayar
bağlama 12
bağlanma 10
birim numarası 11
C
güncellemeler
haritalar 1
yazılım 1
güvenlik kameraları, abonelikler 7
H
harita, veri alanı 7
harita araçları 7
harita görünümü
2B 7
3-D 7
harita katmanları, özelleştirme 7
harita perspektifi 7
haritalar 5, 6, 10
detay düzeyi 10
güncelleme 1
katmanlar 7
lifetime 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
rotaları görüntüleme 5
satın alma 12
tarama 3
tema 10
veri alanı 6
hırsızlık, kaçınma 11
Hızlı Arama 2
hizmetleri bulma, yol üzerindekiler 6
cihaz bakımı 11
cihazı kaydettirme 1
cihazı monte etme
gösterge paneli 11
montaj kitinden çıkarma 12
otomobil 1
suluk 1, 12
cihazı özelleştirme 10
cihazı şarj etme 1, 2, 11, 12
cihazı temizleme 11
jeokaşe 3
D
K
dil
klavye 11
ses dili 11
dokunmatik ekranı temizleme 11
dosyalar
aktarma 10
desteklenen türler 9
dönüş listesi 5
E
ecoChallenge 8
ecoChallenge puanı 8
sıfırlama 8
ecoRoute 8, 9
ecoChallenge puanı 8
taşıt profili 8
yakıt tasarrufunu kalibre etme 8
yol raporları 9
yol raporu 9
ekran, parlaklık 2
ekran ayarları 10
ekran düğmeleri 2
ekran görüntüleri 10
ekstralar, özel önemli nokta 4
enlem ve boylam 3
ev
gitme 4
konumları ayarlama 4
konumu düzenleme 4
eve gitme 4
G
Garmin Express 1
cihazı kaydettirme 1
yazılımı güncelleme 1
geçerli konum 6
gösterge paneli montaj kiti 11
GPS 2
güç kabloları 11
sigortayı değiştirme 11
taşıt 1
güç tuşu 2
Dizin
İ
ilgilenilen coğrafi noktalar (POI)
özel 4
POI Loader 4
J
kablolar, güç 11
kameralar, güvenlik 7
kavşak görünümü 5
kavşaklar, bulma 3
kaydedilen konumlar 5, 9
düzenleme 4
kategoriler 4
silme 4
kaydetme, geçerli konum 4
kısayollar
ekleme 4
silme 4
kimlik numarası 11
klavye 2
dil 11
düzen 11
konumlar 2, 3, 9
arama 3
ev konumunu ayarlama 4
geçerli 4, 6
kaydetme 4
simülasyon 4
son bulunan 3
konumları bulma. 2 Ayrıca bkz. konumlar
adresler 3
haritayı kullanma 3
haritayı tarama 3
İlçeler 3
kategoriler 2
kavşaklar 3
koordinatlar 3
koordinatlar 3
L
lifetime haritaları 1
M
microSD kart, takma 9
montaj kiti, çıkarma 12
montaj kitini çıkarma 12
N
navigasyon 5
ayarlar 10
rota önizlemesi 4
yol dışı 5
Neredeyim? 4, 6
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
otopark 3
son otopark yeri 3
Ö
önemli nokta (POI Loader) 4
önemli nokta (POI) 4
ekstralar 4
özel 4
özel POI'ler 4
Özel POI'ler 4
özelleştirme, sakınmalar 6
P
parlaklık 2
pil
artırma 12
sorunlar 12
şarj etme 1, 2, 11, 12
POI. 4 Ayrıca bkz. önemli nokta (POI)
POI Loader 4
R
raporlar, yol 9
rotalar
başlatma 4, 5
bir nokta ekleme 5
durdurma 5
haritada görüntüleme 5
hesaplama 5
hesaplama modu 10
önizleme 4
S
saat ayarları 2, 10
sakınmalar
alan 6
devre dışı bırakma 7
özelleştirme 6
silme 7
yol 6
yol özellikleri 6
sapmalar 5
ses düzeyi, ayarlama 2
seyahat geçmişi 11
sıfırlama
cihaz 2
yolculuk verileri 6
sigorta, değiştirme 11
silme, yolculuklar 9
simgeler, taşıt 7
simülasyon konumları 4
SKLS'ler 11
son varış noktaları 3
sonraki dönüş 5
sorun giderme 12
suluk 12
T
taşıt güç kablosu 1
taşıt profili 8
taşıt simgesi 7
teknik özellikler 12
trafik 7, 10
aboneliği etkinleştirme 8
abonelik ekleme 8
alıcı 7
alternatif rota 8
gecikmeleri arama 8
harita 7
lifetime abonelikleri 1
olaylar 8
13
U
USB, bağlantı kesme 10
uydu sinyalleri
alma 2
görüntüleme 2
uyku modu 2
Ü
ürün desteği 8
ürün kaydı 1
V
varış noktaları. Daha fazla bilgi için konumlar
Y
yakıt, fiyatlar 8
yakıt fiyatı, değiştirme 8
yakıt tasarrufu. 8 Ayrıca bkz. ecoRoute
yakıt tasarrufunu kalibre etme 8
yardım. 8 Ayrıca bkz. ürün desteği
yazılım
güncelleme 1
sürüm 11
yol bilgisayarı 6
bilgileri sıfırlama 6
yol bilgisi 6
görüntüleme 6
yol dışı navigasyon 5
yol raporları 9
yol üzerindeki hizmetler 5
yol üzerindekiler
hizmetleri bulma 6
özelleştirme 6
yolculuk günlüğü, görüntüleme 6
yolculuk planlayıcı 9
yolculuk düzenleme 9
yolculuk verileri, sıfırlama 6
yolculukları yeniden adlandırma 9
yön tarifleri 5
yönler 5
14
Dizin
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ABD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR İngiltere
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Bölgesi
New Taipei City, 221, Tayvan (Çin Halk Cumhuriyeti)
© 2014 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising