Garmin | nüvi® 55 | User manual | Garmin nüvi® 55 Korisnički priručnik

Garmin nüvi® 55 Korisnički priručnik
nüvi 55/56/65/66
®
Korisnički priručnik
Kolovoz 2015
Tiskano u Tajvanu
190-01654-46_0B
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , nüvi i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne
smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
microSD™ i microSDHC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista i Windows XP zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Mac trgovački je znak tvrtke Apple Inc.
®
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Priključivanje uređaja na napajanje vozila .................................. 1
Podrška i ažuriranja .................................................................... 1
Postavljanje Garmin Express ................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Lifetime pretplate ................................................................... 1
Ažuriranje karata i softvera putem alata Garmin Express ..... 1
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja ................................. 2
Isključivanje uređaja ................................................................... 2
Ponovno postavljanje uređaja ................................................ 2
Primanje GPS signala ................................................................. 2
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 2
Podešavanje glasnoće ............................................................... 2
Ikone statusne trake ................................................................... 2
Prikaz statusa GPS signala ................................................... 2
Informacije o bateriji ............................................................... 2
Postavljanje vremena ............................................................. 2
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 2
Korištenje zaslonske tipkovnice .................................................. 2
Lokacije........................................................................... 2
Traženje lokacija ......................................................................... 2
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 2
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ............ 3
Promjena područja pretraživanja ........................................... 3
Traženje lokacije pretraživanjem karte .................................. 3
Traženje adrese ..................................................................... 3
Traženje nedavno pronađenih odredišta ............................... 3
Traženje parkinga .................................................................. 3
Alati za pretraživanje .............................................................. 3
Spremanje lokacija ..................................................................... 3
Spremanje lokacije ................................................................. 3
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 3
Spremanje početne lokacije ................................................... 4
Uređivanje spremljene lokacije .............................................. 4
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ........................... 4
Brisanje spremljene lokacije .................................................. 4
Postavljanje simulirane lokacije .................................................. 4
Dodavanje prečaca ..................................................................... 4
Uklanjanje prečaca ................................................................ 4
Prilagođene točke interesa ......................................................... 4
Instalacija softvera POI Loader .............................................. 4
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader ................. 4
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa ............................ 4
Navigacija........................................................................ 4
Pokretanje rute ........................................................................... 4
Pregled više ruta .................................................................... 4
Promjena načina izračuna rute .............................................. 4
Pokretanje rute do spremljene lokacije .................................. 5
Vaša ruta na karti ........................................................................ 5
Korištenje karte ...................................................................... 5
Dodavanje točke ruti .............................................................. 5
Zaobilaženje ........................................................................... 5
Zaustavljanje rute ................................................................... 5
Pregled aktivnosti rute ................................................................ 5
Prikaz popisa skretanja .......................................................... 5
Pregled sljedećeg skretanja ................................................... 5
Pregled križanja ..................................................................... 5
Nadolazi ...................................................................................... 5
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa ............................ 5
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ....................................... 5
Informacije o putu ....................................................................... 6
Prikaz podataka o putu na karti ............................................. 6
Prikaz stranice s informacijama o putu .................................. 6
Sadržaj
Pregled zapisnika puta ........................................................... 6
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ....................... 6
Pregled podataka o trenutnom položaju ..................................... 6
Traženje usluga u blizini ........................................................ 6
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ............................ 6
Značajke izbjegavanja ceste ...................................................... 6
O prilagođenim izbjegavanjima ................................................... 6
Izbjegavanje područja ............................................................ 6
Izbjegavanje ceste ................................................................. 6
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja ........................ 6
Brisanje prilagođenih izbjegavanja ........................................ 6
Prilagođavanje karte ................................................................... 7
Prilagođavanje alata karte ..................................................... 7
Prilagođavanje slojeva karte .................................................. 7
Promjena podatkovnog polja karte ........................................ 7
Promjena izgleda karte .......................................................... 7
Prilagođavanje vozila ............................................................. 7
Sigurnosne kamere ..................................................................... 7
Prometne informacije ..................................................... 7
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne
informacije .................................................................................. 7
Prikaz nadolazećeg prometa ...................................................... 7
Prikaz prometa na karti .......................................................... 7
Traženje prometnih nezgoda ................................................. 7
Promet na vašoj ruti .................................................................... 7
Upotreba alternativne rute ..................................................... 8
O pretplatama za obavijesti o prometu ....................................... 8
Aktivacija pretplate ................................................................. 8
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu ................................ 8
Dodavanje pretplate ............................................................... 8
Korištenje aplikacija ....................................................... 8
Korištenje pomoći ....................................................................... 8
Pretraživanje tema pomoći .................................................... 8
O postavci ecoRoute™ ............................................................... 8
Postavljanje vozila ................................................................. 8
Promjena cijene goriva .......................................................... 8
Kalibracija potrošnje goriva .................................................... 8
O značajci ecoChallenge ....................................................... 8
Prikaz informacija o potrošnji goriva ...................................... 8
Izvješća o prijeđenim kilometrima .......................................... 8
Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute ......... 9
Savjeti za vožnju .................................................................... 9
Planiranje puta ............................................................................ 9
Organiziranje puta .................................................................. 9
Navigacija do spremljenog putovanja .................................... 9
Uređivanje spremljenog putovanja ........................................ 9
Pregled prethodnih ruta i odredišta ............................................ 9
Upravljanje podacima.................................................... 9
Vrste datoteka ............................................................................. 9
O memorijskim karticama ........................................................... 9
Postavljanje memorijske kartice ............................................. 9
Priključivanje uređaja na računalo .............................................. 9
Prijenos podataka s računala ................................................... 10
Prilagođavanje uređaja ................................................ 10
Postavke karte i vozila .............................................................. 10
Omogućavanje karata .......................................................... 10
Postavke navigacije .................................................................. 10
Način izračuna ..................................................................... 10
Postavke zaslona ...................................................................... 10
Postavke prometa ..................................................................... 10
Postavke jedinica i vremena ..................................................... 10
Postavke jezika i tipkovnice ...................................................... 10
Postavke uređaja i privatnosti ................................................... 10
Vraćanje postavki ..................................................................... 11
i
Dodatak ......................................................................... 11
Kabeli napajanja ....................................................................... 11
Punjenje uređaja .................................................................. 11
Promjena osigurača kabela napajanja vozila ...................... 11
Postupanje s uređajem ............................................................. 11
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 11
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 11
Sprečavanje krađe ............................................................... 11
Montaža na upravljačku ploču .................................................. 11
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 11
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 11
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 11
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 11
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 12
Kupnja opreme ......................................................................... 12
Specifikacije .............................................................................. 12
Rješavanje problema................................................... 12
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana ....................................... 12
Uređaj ne može locirati satelite ................................................. 12
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 12
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 12
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ........ 12
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ........ 12
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 12
Indeks............................................................................ 13
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Priključivanje uređaja na napajanje vozila
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate napuniti
bateriju.
1 Priključite kabel napajanja vozila À u USB priključak na
uređaju.
LT: Ovaj model uključuje lifetime pretplatu na podatke o stanju u
prometu i prijemnik za obavijesti o prometu.
LM: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime™ pretplatu kojom
dobivate tromjesečna ažuriranja karte dok imate uređaj.
Uvjete i odredbe potražite na www.garmin.com/us/maps
/numaps_lifetime.
LMT: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime pretplatu, pretplatu
na podatke o stanju u prometu i prijemnik za obavijesti o
prometu.
Aktivacija Lifetime karata
1 Posjetite www.garmin.com/express.
2 Slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Ako registrirate uređaj, možete putem e-pošte
primati obavijesti o dostupnim ažuriranjima karte.
Ažuriranje karata i softvera putem alata Garmin
Express
Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i
instaliranje najnovijih ažuriranja karata i softvera za vaš uređaj.
Ažuriranja karata donose vam najnovije kartografske podatke
kako bi uređaj nastavio izrađivati precizne i efikasne rute do
vaših odredišta. Garmin Express dostupan je za Windows i
Mac računala.
1 S računala idite na www.garmin.com/express.
2 Odaberite opciju:
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Verzija za Mac.
®
®
2 Pritišćite nosač Á na vakuumski nosač Â dok ne sjedne na
mjesto.
3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu Ã
unazad, prema vjetrobranu.
4 Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.
5 Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na
mjesto.
6 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u strujni
priključak vozila.
Podrška i ažuriranja
Garmin Express™ pruža jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje. Neke usluge možda neće biti dostupne za vaš
uređaj.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Ažuriranja softvera
• Ažuriranja karte
• Vozila, glasovi i drugi dodaci
®
Postavljanje Garmin Express
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u dostupni USB priključak na
računalu.
3 Posjetite www.garmin.com/express.
4 Slijedite upute na zaslonu.
nüMaps Guarantee™
Za vaš uređaj može biti dostupno besplatno ažuriranje karte
unutar 90 dana od prvog lociranja satelita tijekom vožnje.
Odredbe i uvjete potražite na www.garmin.com/numaps.
Lifetime pretplate
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
4 Pokrenite Garmin Express.
5 Povežite uređaj Garmin s računalom pomoću USB kabela.
Softver Garmin Express prepoznaje vaš uređaj.
6 Unesite adresu e-pošte za registraciju proizvoda (nije
obavezno).
7 Pritisnite spremi uređaj.
8 Pritisnite provjeri ima li ažuriranja.
Prikazat će se popis dostupnih ažuriranja karata i softvera.
9 Odaberite koja će se ažuriranja instalirati.
10 Pritisnite Instaliraj sad.
Neki modeli uključuju pretplate na lifetime značajke. Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/lmt.
Početak rada
1
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.
Status GPS signala
Trenutno vrijeme
Status baterije
Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na
uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo
kod sporijih internetskih veza.
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok uređaj
nije u upotrebi. Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo
energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u stanje mirovanja.
Pritisnite tipku napajanja À.
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.
Informacije o bateriji
Kada se uređaj priključi na napajanje, počinje se puniti.
na statusnoj traci naznačuje status unutarnje baterije.
Postavljanje vremena
1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS
informacija odaberite Automatski.
• Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema
gore ili dolje.
Korištenje gumba na zaslonu
Isključivanje uređaja
1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne
prikaže odzivnik.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u stanje mirovanja.
2 Odaberite Isključi.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Primanje GPS signala
Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.
na traci
statusa označava jačinu satelitskog signala. Traženje satelita
može potrajati nekoliko minuta.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Prikaži > Svjetlina.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
• Za dodatne opcije odaberite .
2
•
•
•
•
•
Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.
Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.
Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.
Zadržite ili za brže kretanje.
Odaberite
za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.
Korištenje zaslonske tipkovnice
Pogledajte "Postavke jezika i tipkovnice" za upute o promjeni
izgleda tipkovnice (Postavke jezika i tipkovnice, stranica 10).
• Za brisanje unosa za pretraživanje odaberite .
• Za brisanje znaka odaberite .
• Za promjenu jezika tipkovnice odaberite .
• Za unos posebnih znakova kao što su interpunkcijski znakovi
odaberite
.
• Za odabir velikih ili malih slova odaberite .
Lokacije
Detaljne karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana,
hotela, auto servisa i detaljnih informacija o ulicama. Putem
kategorija možete pregledati obližnje tvrtke i atrakcije. Isto tako,
možete tražiti adrese, koordinate, gradove i križanja.
Traženje lokacija
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, na popisu Brzo
pretraživanje mogle bi se prikazati određene kategorije s
prikazom posljednja tri odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
Lokacije
3 Odaberite kategoriju.
4 Ako je to primjenjivo, odaberite odredište iz popisa Brzo
pretraživanje.
1
2
3
4
Odaberite Kamo? > Adresa.
Unesite kućni broj i odaberite Gotovo.
Unesite naziv ulice, a zatim odaberite Dalje.
Prema potrebi, odaberite Traženje u blizini za promjenu
grada, savezne države ili regije.
5 Prema potrebi, odaberite grad, saveznu državu ili regiju.
6 Ako je potrebno, odaberite adresu.
Traženje nedavno pronađenih odredišta
Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.
5 Ako je to potrebno, odaberite odgovarajuće odredište.
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite broj i naziv ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite broj ulice,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Promjena područja pretraživanja
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.
2 Odaberite Traženje u blizini.
3 Odaberite opciju.
Traženje lokacije pretraživanjem karte
Prije pronalaženja mjesta iz podataka karte, kao što su
restorani, bolnice i benzinske postaje, potrebno je omogućiti
slojeve karte za mjesta uz cestu (Prilagođavanje slojeva karte,
stranica 7).
1 Odaberite Pregled karte.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Ako je potrebno, odaberite , a zatim odaberite ikonu
kategorije za prikaz samo posebne kategorije mjesta.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku, kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Ako je potrebno, odaberite opis lokacije za prikaz dodatnih
informacija.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
Lokacije
1 Odaberite Kamo? > Nedavno.
2 Odaberite lokaciju.
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Traženje parkinga
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parking.
2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.
Odaberite Aplikacije > Posljednje mjesto.
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.
2 Odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite ime grada i odaberite .
4 Odaberite grad.
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Odaberite zemljopisnu širinu.
4 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.
5 Odaberite zemljopisnu dužinu.
6 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.
7 Odaberite Prikaži na karti.
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
2
3
4
5
stranica 2).
U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
Odaberite .
Odaberite Spremi.
Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Gotovo.
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
3
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
4 Odaberite OK.
Spremanje početne lokacije
Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao
početnu lokaciju.
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Odaberite Unos moje adrese, Koristi trenutnu lokaciju ili
Nedavno pronađeno.
Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.
Prelazak na početnu točku
Odaberite Kamo? > Idi Kući.
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno > Početni zaslon.
2 Odaberite .
3 Odaberite > Uredi.
4 Unesite izmjene.
5 Odaberite Gotovo.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
8 Odaberite Gotovo.
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbriši spremljena mjesta.
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.
4
2 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
4 Odaberite opis lokacije.
5 Odaberite Postavi lokaciju.
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji želite ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
Prilagođene točke interesa
Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One
mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste
blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.
Instalacija softvera POI Loader
Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih
točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI
Loader.
1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader
Dodatne informacije o programu POI Loader potražite u datoteci
pomoći.
Dok je program POI Loader otvoren pritisnite Pomoć.
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa
Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u
uređaj putem programa POI Loader (Instalacija softvera POI
Loader, stranica 4).
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.
Navigacija
Pokretanje rute
1 Traženje lokacije (Lokacije, stranica 2).
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Idi!.
Pregled više ruta
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 2).
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
3 Odaberite Rute.
4 Odaberite rutu.
Promjena načina izračuna rute
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu. Način izračuna utječe jedino
na rute za automobile.
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
Navigacija
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.
Pokretanje rute do spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite Sva
spremljena mjesta.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
Vaša ruta na karti
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.
Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne
ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća
prometna pravila i zakone.
Ruta je označena grimiznom linijom. Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.
Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte. Ako
skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i
dati vam upute za novu.
Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine
može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.
Zaobilaženje
Za zaobilazak morate prvo navigirati rutom i dodati alat za
zaobilaske u izbornik s alatima karte (Prilagođavanje alata karte,
stranica 7).
Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti
ili zaobilaženje određenih cesta. To je korisno ako naiđete na
radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Promijeni rutu.
2 Odaberite opciju.
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak po udaljenosti.
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
>
.
Pregled aktivnosti rute
Prikaz popisa skretanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i
manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu
karte.
2 Odaberite skretanje.
Pojavit će se pojedinosti o skretanju. Ako je dostupna, pojavit
će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite navigacijsku traku na
vrhu karte.
2 Odaberite > Karta.
Pregled sljedećeg skretanja
Tijekom navigacije rutom, u gornjem lijevom kutu karte prikazat
će se pregled sljedećeg skretanja, promjena prometne trake ili
druga manevriranja.
Ako je dostupan, pregled uključuje udaljenost do skretanja ili
manevriranja, kao i prometnu traku po kojoj biste trebali voziti.
Na karti odaberite
za prikaz sljedećeg skretanja na karti.
Pregled križanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati raskrižja na većim
prometnicama. Kad se približite raskrižju na ruti, slika tog
raskrižja pojavit će se na kratko, ako je dostupna.
Na karti odaberite
za prikaz raskrižja, ako je dostupno.
Korištenje karte
1 Odaberite Pregled karte.
2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za prikaz određenih kategorija kad ne navigirate rutom
odaberite .
• Za centriranje karte na trenutnom položaju odaberite .
Dodavanje točke ruti
Točku ne možete dodati ako ne navigirate rutom.
1 Na karti odaberite > Kamo?.
2 Potražite lokaciju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
5 Odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Navigacija
Nadolazi
Možete vidjeti tvrtke i usluge koje nadolaze na ruti kojom
putujete. Usluge su filtrirane po kategorijama.
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite karticu.
3 Odaberite točku interesa.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Možete promijeniti kategorije koje tražite, promijeniti raspored
kategorija ili tražiti određene trgovine ili kategorije.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite ikonu usluge.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
5
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
trgovine ili kategorije.
5 Odaberite Gotovo.
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte (Prilagođavanje alata karte,
stranica 7).
Na karti odaberite
> Podaci o putu.
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u poljima s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (Prilagođavanje alata karte,
stranica 7).
1 Odaberite Pregled karte.
2 Odaberite > Podaci o putu.
3 Odaberite polje s podacima o putu.
4 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se na popisu
podataka o putu.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Stranica s informacijama prikazuje trenutnu brzinu i pruža
statističke podatke o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
Traženje usluga u blizini
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini,
kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite kategoriju.
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Smjerovi do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odaberi.
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
odaberite Spremi.
O prilagođenim izbjegavanjima
Prilagođena izbjegavanja omogućuju izbjegavanje posebnih
područja i dijelova ceste. Prilagođena izbjegavanja možete
omogućiti i onemogućiti prema potrebi.
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Prema potrebi odaberite Dodaj izbjegavanja.
3 Odaberite Dodaj područje za izbjegavanje.
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Dalje.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Dalje.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Gotovo.
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Ponovno postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer, na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu,
odaberite Ponovo postavi podatke puta.
• Odaberite Ponovo postavi maksimalnu brzinu kako
biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
6
izbjegavanja.
2 Odaberite Dodaj cestu za izbjegavanje.
3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Dalje.
4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Dalje.
5 Odaberite Gotovo.
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
Odaberite
izbjegavanje.
2
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
izbjegavanje, a zatim odaberite
> Izbriši.
Navigacija
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje alata karte
Možete odabrati prečace koji će se prikazati na izborniku alata
karte.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Alati karte.
2 Odaberite alate karte koji će biti uključeni u izbornik.
3 Odaberite Spremi.
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
3 Odaberite Spremi.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trasa gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
Prilagođavanje vozila
Možete prilagoditi vozilo koje se prikazuje na karti. Možete
preuzeti dodatna vozila putem alata Garmin Express.
Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Vozilo.
Sigurnosne kamere
OBAVIJEST
Garmin nije odgovoran za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka prilagođene točke interesa ili sigurnosnih kamera.
U nekim područjima dostupne su informacije o sigurnosnim
kamerama i ograničenjima brzine. Idite na www.garmin.com
/safetycameras kako biste provjerili dostupnost ili kako biste
kupili pretplatu za jedno ažuriranje. Možete u bilo koje vrijeme
kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.
Možete ažurirati sigurnosne kamere za postojeću pretplatu na
sigurnosne kamere na stranici http://my.garmin.com. Trebali
biste često ažurirati svoj uređaj kao biste dobili najnovije
podatke o sigurnosnim kamerama.
Za neke uređaje i regije sigurnosne kamere mogu biti uključene
s uređajem. Uključeni podaci ne uključuju ažuriranja niti
pretplatu.
Prometne informacije
OBAVIJEST
Garmin nije odgovoran za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino na uređajima
koji imaju lifetime prometni paket (Lifetime pretplate, stranica 1).
Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim
područjima ili zemljama. Informacije o prijemnicima za prometne
Prometne informacije
obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi
www.garmin.com/traffic.
Prijemnik za obavijesti o prometu uključen je u neke pakete i
ugrađen u uređaj.
• Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih
nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
• Uređaj mora biti priključen na napajanje vozila kako bi se
prometne informacije mogle primati putem prijemnika za
obavijesti o prometu.
• Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o
prometu u uređaju mora biti unutar dometa stanice koja
emitira podatke o stanju u prometu.
• Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj uređaj ili
prijemnik za prometne informacije.
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za prometne informacije
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Za primanje prometnih informacija morate imati model uređaja
uz koji je uključen lifetime prometni paket te morate koristiti
kabel napajanja za vozilo isporučen s uređajem. Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/traffic.
Vaš uređaj može primati signale sa stanice koja emitira
prometne informacije.
1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor
napajanja.
2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.
Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš uređaj
će prikazivati prometne informacije.
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Promet na vašoj ruti
Kad na vašoj ruti dođe do zastoja u prometu, na karti će se
prikazati upozorenje, a uređaj će izračunati alternativnu rutu
kako biste izbjegli zastoj. Možete odabrati hoće li se alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev. Dodatne informacije
potražite u odjeljku Postavke prometa (Postavke prometa,
stranica 10). Uređaj bi vas mogao odvesti kroz prometnu
7
gužvu ako bolja alternativna ruta ne postoji. Vrijeme odgode
automatski se dodaje procijenjenom vremenu dolaska.
Upotreba alternativne rute
Ako uređaj nije postavljen na automatsko korištenje alternativnih
ruta, možete ručno pokrenuti alternativnu rutu kako biste izbjegli
zastoje u prometu.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Odaberite Alternativna ruta.
NAPOMENA: Ako nema bolje alternativne rute, ova opcija
nije dostupna, a umjesto toga prikazuje se Na najbržoj ruti.
3 Odaberite Idi!.
O pretplatama za obavijesti o prometu
Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne.
Idite na http://www.garmin.com/traffic.
Aktivacija pretplate
Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM prijemnik
za obavijesti o prometu. Pretplata se aktivira automatski nakon
što uređaj primi satelitske signale s podacima o prometu od
davatelja plaćenih usluga.
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.
1 U glavnom izborniku odaberite Promet.
2 Odaberite Pretplate > .
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
5 Na uređaju odaberite Dalje.
6 Unesite šifru.
7 Odaberite Gotovo.
Korištenje aplikacija
Korištenje pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć kako biste pregledali
informacije o korištenju uređaja.
Pretraživanje tema pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć >
.
O postavci ecoRoute™
U nekim područjima morate za upotrebu značajke ecoRoute
kupiti kod za otključavanje. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/ecoroute.
Značajka ecoRoute izračunava potrošnju i cijenu goriva
potrebnog za navigaciju do odredišta te sadrži alate za
smanjivanje potrošnje goriva. Podaci koje pruža značajka
ecoRoute tek su procijenjene vrijednosti. Ti podaci nisu stvarno
očitane vrijednosti iz vozila.
Za primanje preciznijih izvješća o potrošnji goriva koja
odgovaraju određenom vozilu i stilu vožnje možete obaviti
kalibraciju potrošnje goriva (Kalibracija potrošnje goriva,
stranica 8).
8
Postavljanje vozila
Prilikom prvog korištenja značajki ecoRoute potrebno je unijeti
podatke o vozilu.
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Promjena cijene goriva
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > Na pumpi.
2 Unesite trenutnu cijenu goriva i odaberite Dalje.
3 Odaberite Da.
Kalibracija potrošnje goriva
Možete kalibrirati potrošnju goriva kako biste primali preciznija
izvješća o potrošnji goriva za svoje vozilo i stil vožnje. Kalibraciju
provedite nakon što napunite spremnik za gorivo.
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > Na pumpi.
2 Unesite trenutnu cijenu goriva.
3 Unesite količinu potrošenog goriva od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.
4 Unesite prijeđenu udaljenost od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.
5 Odaberite Dalje.
Uređaj izračunava prosječnu potrošnju goriva.
6 Odaberite Spremi.
O značajci ecoChallenge
Značajka ecoChallenge pomaže vam da maksimalno smanjite
potrošnju goriva ocjenjujući vaš stil vožnje. Što je rezultat za
ecoChallenge veći, uštedjeli ste više goriva. Značajka
ecoChallenge sakuplja podatke i izračunava rezultat svaki put
kad je uređaj u pokretu i u načinu rada za automobil.
Pregled ecoChallenge rezultata
Odaberite Aplikacije > ecoRoute > ecoChallenge.
O ecoChallenge rezultatu
Brzina: Prikazuje rezultate za vožnju pri optimalnoj brzini i
smanjenoj potrošnji goriva.
Kočenje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.
Gubite bodove za naglo kočenje.
Ubrzanje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.
Gubite bodove za naglo ubrzavanje.
Ukupno: Prikazuje rezultat prosječne brzine, ubrzanja i kočenja.
Ponovno postavljanje ecoChallenge rezultata
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Odaberite > Ponovno postavljanje.
Prikaz informacija o potrošnji goriva
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > Potrošnja goriva.
2 Odaberite dio grafikona kako biste ga povećali.
Izvješća o prijeđenim kilometrima
Izvješće o prijeđenim kilometrima donosi pregled udaljenosti,
vremena, prosječne potrošnje goriva i cijene goriva prilikom
kretanja prema odredištu.
Izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za svaku rutu kojom
vozite. Zaustavite li rutu na uređaju, izvješće o prijeđenim
kilometrima stvara se za udaljenost koju ste prošli.
Pregled izvješća o prijeđenim kilometrima
Možete pregledati spremljena izvješća o prijeđenim kilometrima
na uređaju.
SAVJET: Možete povezati uređaj s računalom i pristupiti
izvješćima o prijeđenim kilometrima u mapi Izvješća na uređaju.
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > Izvješće o prijeđenim
kilometrima.
2 Odaberite izvješće.
Korištenje aplikacija
Ponovno postavljanje informacija o značajci
ecoRoute
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > Profil vozila.
2 Odaberite > Ponovno postavljanje.
Savjeti za vožnju
• Poštujte ograničenje brzine. Kod većine vozila optimalnu
potrošnju goriva ostvarit ćete vozeći između 45 mph i
60 mph.
• Vozite konzistentnom brzinom.
• Ubrzavajte i kočite postepeno i postojano.
• Izbjegavajte prometne gužve kod kojih je vožnja isprekidana.
• Ne držite nogu na kočnici.
• Koristite postavku za održavanje konstantne brzine.
• Ako trebate nakratko stati, ugasite motor vozila.
• Mala putovanja spojite u jedno veliko s nekoliko
zaustavljanja.
• Isključite klimatizacijski uređaj i otvorite prozore, osim ako ne
vozite velikim brzinama na autocesti.
• Pritegnite poklopac na spremniku goriva.
• Parkirajte se u hladu ili u garaži.
• Iz automobila izvadite beskoristan teret. Iz vozila izvadite sve
ono što vam je nepotrebno.
• Izbjegavajte prevoženje predmeta na krovu. Kada ih ne
koristite, skinite krovne nosače.
• Održavajte preporučeni tlak u gumama. Redovito
provjeravajte tlak u gumama, naročito prije dugih putovanja.
• Vozilo treba biti dobro ugođeno; slijedite intervale održavanja
koje je preporučio proizvođač.
• Redovito izmjenjujte ulje, uljne i zračne filtre.
• Koristite gorivo najniže preporučene gradacije. Kad je to
moguće, koristite biogoriva, npr. E85 i biodizel.
Planiranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite Novi put.
3 Odaberite Odabir početne lokacije.
4 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 2).
Odaberite
Odaberi.
5
6 Za dodavanje dodatnih lokacija odaberite .
7 Odaberite Dalje.
8 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Organiziranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite put.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Vrijeme odlaska.
• Odaberite Vrijeme dolaska.
5 Odaberite datum i vrijeme, a zatim odaberite Spremi.
6 Odaberite Trajanje.
7 Odaberite vrijeme koje ćete provesti na toj lokaciji te
odaberite Spremi.
8 Ako je potrebno, ponovite korake 3–7 za svaku lokaciju.
Upravljanje podacima
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!.
4 Ako se prikaže upit, odaberite rutu (Vaša ruta na karti,
stranica 5).
Uređivanje spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Preimenuj put.
• Odaberite Uređivanje odredišta kako biste dodali ili
izbrisali lokaciju ili promijenili redoslijed lokacija.
• Odaberite Izbriši put.
• Za raspoređivanje zaustavljanja na putu prema što
učinkovitijem redoslijedu odaberite Optimiziraj
redoslijed.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove značajke potrebno je omogućiti značajku
povijesti puta (Postavke uređaja i privatnosti, stranica 10).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
Vrste datoteka
Uređaj podržava ove vrste datoteka.
• Karte i GPX datoteke međutočki iz kartografskog softvera
myGarmin™, uključujući MapSource , BaseCamp™ i
HomePort™ (Prilagođene točke interesa, stranica 4).
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader (Instalacija softvera POI Loader, stranica 4).
®
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Postavljanje memorijske kartice
Uređaj podržava memorijske kartice microSD™ i microSDHC.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor uređaja.
2 Pritišćite ju dok ne škljocne.
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog
na računalo.
9
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo, stranica 9).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Prilagođavanje uređaja
Manje goriva: Izračun ruta na kojima se koristi manje goriva
nego na drugim rutama.
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.
Postavke zaslona
Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Prikaži.
Orijentacija: Postavlja prikaz na portret (okomito) ili pejzaž
(vodoravno).
Način rada boja: Postavlja uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih
boja. Možete odabrati opciju Automatski ako želite uređaju
omogućiti automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno i dobu dana.
Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.
Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja
prije ulaska u stanje mirovanja.
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.
Postavke karte i vozila
Postavke prometa
Za otvaranje Postavki karte i vozila u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Karta i vozilo.
Vozilo: Mijenja ikonu koja predstavlja vaš položaj na karti.
Dodatne ikone potražite na www.garmingarage.com.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Alati karte: Odabire prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 7).
myMaps: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Postavke jedinica i vremena
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
www.garmin.com/us/maps.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
Postavke navigacije
Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Navigacija.
Način izračuna: Postavlja preference rute.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Sigurnosni način rada: Onemogućuje sve funkcije koje
zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.
Način izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.
10
Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u
glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Automatski automatski
odabire najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
Optimiziraj rutu: Odabire hoće li se optimizirane alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev (Promet na vašoj ruti,
stranica 7).
Upozorenja o prometu: Odabire razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.
Format za vrijeme: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih odzivnika.
Jezik teksta: Promjena čitavog zaslonskog teksta na odabrani
jezik.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.
Postavke uređaja i privatnosti
Za otvaranje stranice Postavke uređaja u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Uređaj.
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim značajkama softvera.
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne
ugovore za krajnjeg korisnika koji se odnose na vaš odabir.
Prilagođavanje uređaja
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih
podataka.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje snimanje informacija
za značajke myTrends™, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za
značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
Dodatak
Kabeli napajanja
Uređaj se može napajati na razne načine.
• Kabel za napajanje u vozilu
• USB kabel
• AC adapter (dodatni pribor)
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.
• Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.
Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na
računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti
uređaj.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com.
Promjena osigurača kabela napajanja vozila
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak À 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od
kazaljki na satu kako biste ga otključali.
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte svoj uređaj na stranici http://my.garmin.com.
Montaža na upravljačku ploču
OBAVIJEST
Trajno ljepilo za montiranje iznimno je teško ukloniti nakon što
se primijeni.
Putem dodatnog montažnog diska možete montirati uređaj na
upravljačku ploču tako da budete sukladni s regulativom
određenih saveznih država. Više informacija potražite na stranici
www.garmin.com.
1 Očistite i osušite upravljačku ploču na koju postavljate disk.
2 Skinite pokrov s ljepljive površine na dnu diska.
3 Postavite disk na upravljačku ploču.
4 Skinite prozirnu plastičnu zaštitu s vrha diska.
5 Postavite vakuumski nosač na vrh diska.
6 Prebacite ručicu prema dolje (prema disku).
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
2
3
4
5
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak Á i izvadite osigurač
Â.
Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
Srebrni vršak postavite u završetak.
Gurnite završetak i rotirajte 90 stupnjeva u smjeru kazaljki na
satu kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila
Ã.
Dodatak
Skidanje uređaja s nosača
1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
2 Gurnite uređaj prema naprijed.
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
11
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Idite na http://buy.garmin.com.
Specifikacije
Raspon radne temperature
-4 ° do 140 °F (-20 ° do 60 °C)
Raspon temperature za
punjenje
32 ° do 113 °F (0 ° do 45 °C)
Izvor napajanja (vozilo ili
vanjsko napajanje)
8–28 V DC
Trajanje baterije (nüvi 55/56)
Do 2 sata ovisno o upotrebi i
postavkama
Trajanje baterije (nüvi 65/66)
Do 1 sat ovisno o upotrebi i
postavkama
Vrsta baterije
Litij-ionska
Raspon napona baterije
3,0 V – 4,2 V
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
2 Isključite uređaj.
3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na
uređaju.
SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB
priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobran izopropilnim alkoholom.
2 Osušite čistom suhom krpicom.
3 Montirajte vakuumski nosač (Priključivanje uređaja na
napajanje vozila, stranica 1).
Uređaj ne može locirati satelite
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije,
stranica 10).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela napajanja vozila, stranica 11).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite je li unutarnja temperatura vozila između 0° i 45°C
(između 32° i 113°F).
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 10).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 10).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće, stranica 2).
• Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (Aktiviranje i
deaktiviranje stanja mirovanja, stranica 2).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem
protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj
se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.
Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows
Vista i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi
Windows Media Player 10.
®
12
Rješavanje problema
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 7
3-D prikaz karte 7
A
adrese, traženje 3
alati karte 7
ažuriranja
karte 1
softver 1
B
baterija
maksimiziranje 12
problemi 12
punjenje 1, 2, 11, 12
brisanje, putovi 9
Brzo pretraživanje 2
C
cijena goriva, promjena 8
Č
čišćenje dodirnog zaslona 11
čišćenje uređaja 11
D
datoteke
podržane vrste 9
prijenos 10
dodaci, prilagođene točke interesa 4
E
ecoChallenge 8
ecoChallenge rezultat 8
ponovno postavljanje 8
ecoRoute 8, 9
ecoChallenge rezultat 8
izvješća o prijeđenim kilometrima 8
izvješće o prijeđenim kilometrima 8
kalibracija potrošnje goriva 8
profil vozila 8
G
Garmin Express 1
ažuriranje softvera 1
registriranje uređaja 1
Gdje sam? 3, 6
geocaching 3
gorivo, cijene 8
GPS 2
gumbi na zaslonu 2
I
ID broj 10
ID jedinice 10
ikona vozila 7
ikone, vozilo 7
informacije o putu 6
prikaz 6
izbjegavanja
brisanje 6
cesta 6
onemogućavanje 6
površina 6
prilagođavanje 6
značajke ceste 6
izvješća, prijeđeni kilometri 8
izvješća o prijeđenim kilometrima 8
J
jačina zvuka, prilagođavanje 2
jezik
jezik govora 10
tipkovnica 10
K
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli, napajanje 11
Indeks
kabeli napajanja 11
promjena osigurača 11
vozilo 1
kalibracija potrošnje goriva 8
kamere, sigurnost 7
karta, podatkovno polje 7
karte 5, 6, 10
ažuriranje 1
kupnja 12
lifetime 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
podatkovno polje 6
pretraživanje 3
prikaz ruta 5
razina pojedinosti 10
slojevi 7
tema 10
koordinate 3
krađa, sprečavanje 11
L
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 10
lifetime karte 1
lokacije 2, 3, 9
nedavno pronađeno 3
postavljanje početne 4
simulirana 4
spremanje 3
traženje 3
trenutačno 3
trenutno 6
M
memorijska kartica 9
microSD kartica, postavljanje 9
montaža uređaja
automobil 1
skidanje s nosača 11
upravljačka ploča 11
vakuumski nosač 1, 11
montažni sklop 11
N
nadolazi
prilagođavanje 5
traženje usluga 5
navigacija 5
postavke 10
pregled ruta 4
van ceste 5
navigacija van ceste 5
nedavno pronađene lokacije 3
nosač, skidanje 11
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
odredišta. Vidi lokacije
oprema 12
osigurač, promjena 11
P
parkiralište 3
posljednje mjesto 3
planer puta 9
uređivanje puta 9
početna točka
postavljanje lokacija 4
prelazak 4
uređivanje lokacije 4
podaci o putu, ponovno postavljanje 6
pogled na kartu 7
POI. 4 Vidi i točka interesa (POI)
POI Loader 4
pomoć. 8 Vidi i služba za korisničku podršku
ponovno postavljanje
podaci o putu 6
uređaj 2
popis skretanja 5
postavke 10
postavke vremena 2, 10
postavke zaslona 10
postupanje s uređajem 11
potrošnja goriva. 8 Vidi i ecoRoute
povijest putovanja 10
prečaci
brisanje 4
dodavanje 4
preimenovanje puta 9
prelazak na početnu točku 4
pretplate
nüMaps Lifetime 1
prometne informacije 1
prikaz karte
2-D 7
3D 7
prikaz križanja 5
prilagođavanje, izbjegavanja 6
prilagođavanje uređaja 10
prilagođene POI 4
prilagođene točke interesa 4
profil vozila 8
promet, aktivacija pretplate 8
prometne informacije 7, 10
alternativna ruta 7, 8
dodavanje pretplata 8
karta 7
lifetime pretplate 1
nezgode 7
prijemnik 7
traženje zastoja 7
promjena područja pretraživanja 3
punjenje uređaja 1, 2, 11, 12
putno računalo 6
ponovno postavljanje informacija 6
R
računalo
povezivanje 9
priključivanje 12
raskrižja, traženje 3
registracija proizvoda 1
registriranje uređaja 1
rješavanje problema 12
rute
dodavanje točke 5
izračun 4
način izračuna 10
pokretanje 4, 5
pregled 4
prikaz na karti 5
zaustavljanje 5
S
satelitski signali
prikaz 2
primanje 2
sigurnosne kamere, pretplate 7
simulirane lokacije 4
skidanje nosača 11
slojevi karte, prilagođavanje 7
služba za korisničku podršku 8
sljedeće skretanje 5
snimke zaslona 10
softver
ažuriranje 1
verzija 10
specifikacije 12
spremanje, trenutna lokacija 3
spremljene lokacije 5, 9
brisanje 4
kategorije 4
uređivanje 4
stanje mirovanja 2
svjetlina 2
T
tipka napajanja 2
tipkovnica 2
izgled 10
13
jezik 10
točke interesa, prilagođeno 4
točke interesa (POI Loader) 4
točke interesa (POI)
dodaci 4
POI Loader 4
prilagođeno 4
traka za pretraživanje 3
traženje lokacija. 2 Vidi i lokacije
adrese 3
gradovi 3
kategorije 2
koordinate 3
korištenje karte 3
pretraživanje karte 3
raskrižja 3
traženje usluga, nadolazi 5
trenutna lokacija 6
U
upute 5
upute za vožnju 5
V
vakuumski nosač 11
vraćanje postavki 11
Z
zaobilasci 5
zapisnik puta, pregled 6
zaslon, svjetlina 2
zemljopisna širina i dužina 3
14
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising