Garmin | nüvi® 55 | User manual | Garmin nüvi® 55 Kasutusjuhend

Garmin nüvi® 55 Kasutusjuhend
nüvi 55/56/65/66
®
Kasutusjuhend
Oktoober 2014
Trükitud Taiwanil
190-01654-04_0B
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku
nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või
organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage
veebilehte www.garmin.com.
Garmin®, nüvi® ja Garmini logo on ettevõttele Garmin Ltd.‍ või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teises riikides.‍
Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.‍
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele
Garmin Ltd.‍ või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid.‍ Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.‍
microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk.‍ Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® on Microsoft Corporationile kuuluvad
kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.‍ Mac® on ettevõttele Apple Inc kuuluv kaubamärk.‍
Sisukord
Alustamine ...................................................................... 1
Seame ühendamine sõiduki toitega ........................................... 1
Tugi ja uuendused ...................................................................... 1
Rakenduse Garmin Express seadistamine ........................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Eluaegsed tellimused ............................................................ 1
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express .................................................................................. 1
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine ................................... 2
Seadme väljalülitamine .............................................................. 2
Seadme lähtestamine ............................................................ 2
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 2
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 2
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 2
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 2
GPS-signaali olekute vaatamine ........................................... 2
Akuteave ................................................................................ 2
Kellaaja määramine ............................................................... 2
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 2
Ekraaniklaviatuuri kasutamine .................................................... 2
Asukohad........................................................................ 2
Asukohtade otsimine .................................................................. 2
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 2
Asukoha leidmine otsinguriba abil ......................................... 3
Otsingupiirkonna muutmine ................................................... 3
Asukoha otsimine kaarti sirvides ........................................... 3
Aadressi otsimine .................................................................. 3
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine .......................................... 3
Parkimiskoha otsimine ........................................................... 3
Otsinguvahendid .................................................................... 3
Asukohtade salvestamine .......................................................... 3
Asukoha salvestamine ........................................................... 3
Oma praeguse asukoha salvestamine .................................. 3
Kodu asukoha salvestamine .................................................. 4
Salvestatud asukoha muutmine ............................................ 4
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine .............. 4
Salvestatud asukoha kustutamine ......................................... 4
Simuleeritud asukoha seadmine ................................................ 4
Otsetee lisamine ......................................................................... 4
Lühitee eemaldamine ............................................................ 4
Kohandatud huvipunktid ............................................................. 4
Huvipunktide laadija installimine ............................................ 4
POI Loader spikrifailid ........................................................... 4
Kohandatud huvipunktide leidmine ........................................ 4
Navigeerimine ................................................................. 4
Teekonna alustamine ................................................................. 4
Mitmete teekondade eelvaade .............................................. 4
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ....................................... 4
Teekonna alustamine salvestatud asukohta ......................... 5
Sinu teekond kaardil ................................................................... 5
Kaardi kasutamine ................................................................. 5
Teekonnale punkti lisamine ................................................... 5
Ümbersõit .............................................................................. 5
Teekonna lõpetamine ............................................................ 5
Teekonna aktiivsuse vaatamine ................................................. 5
Pöörete loendi vaatamine ...................................................... 5
Järgmise pöörde vaatamine .................................................. 5
Ristmike kuvamine ................................................................ 5
Eespool olevast .......................................................................... 5
Tulevaste huvipunktide leidmine ........................................... 5
Eespool kategooriate kohandamine ...................................... 5
Reisiinfo ...................................................................................... 6
Reisiandmete vaatamine kaardilt .......................................... 6
Sisukord
Reisiinfo lehe vaatamine ....................................................... 6
Reisilogi vaatamine ............................................................... 6
Reisiinfo lähtestamine ........................................................... 6
Praeguse asukoha teave ............................................................ 6
Läheduses asuvate teenuste otsimine .................................. 6
Juhiste saamine hetke asukohta ........................................... 6
Tee tüüpide vältimine ................................................................. 6
Välditavatest objektidest ............................................................. 6
Piirkonna vältimine ................................................................ 6
Tee vältimine ......................................................................... 6
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine .................... 6
Kohandatud välditavate objektide kustutamine ..................... 6
Kaardi kohandamine .................................................................. 6
Kaardi tööriistade kohandamine ............................................ 6
Kaardikihtide kohandamine ................................................... 6
Kaardiandmete välja muutmine ............................................. 7
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................... 7
Sõiduki kohandamine ............................................................ 7
Kiiruskaamerad .......................................................................... 7
Liiklus.............................................................................. 7
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil ................ 7
Eesoleva liikluse vaatamine ....................................................... 7
Liikluse vaatamine kaardil ..................................................... 7
Liiklusummikute otsimine ....................................................... 7
Liiklus teekonnal ......................................................................... 7
Alternatiivse teekonna valimine ............................................. 7
Liiklusinfo tellimisest ................................................................... 7
Tellimuse aktiveerimine ......................................................... 7
Liiklusteabe tellimuste vaatamine .......................................... 8
Tellimuse lisamine ................................................................. 8
Rakenduste kasutamine ................................................ 8
Abi kasutamine ........................................................................... 8
Abiteemades tuhnimine ......................................................... 8
Seadmest ecoRoute™ ............................................................... 8
Sõiduki profiili seadistamine .................................................. 8
Kütuse hinna muutmine ......................................................... 8
Kütusekulu kalibreerimine ..................................................... 8
Teave ecoChallenge'i kohta .................................................. 8
Kütusekulu teabe vaatamine ................................................. 8
Läbitud teekonna aruanded ................................................... 8
ecoRoute'i teabe lähtestamine .............................................. 8
Nõuanded sõitmiseks ............................................................ 8
Reisi planeerimine ...................................................................... 9
Reisi planeerimine ................................................................. 9
Salvestatud reisini navigeerimine .......................................... 9
Salvestatud reisi muutmine ................................................... 9
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ......................... 9
Andmehaldus ................................................................. 9
Faili tüübid .................................................................................. 9
Mälukaartidest ............................................................................ 9
Mälukaardi installimine .......................................................... 9
Seadme ühendamine arvutiga ................................................... 9
Failide edastamine arvutist ......................................................... 9
Seadme kohandamine ................................................... 9
Kaardi ja sõiduki seaded ............................................................ 9
Kaartide lubamine ................................................................ 10
Navigeerimisseaded ................................................................. 10
Arvutusrežiim ....................................................................... 10
Ekraaniseaded ......................................................................... 10
Liiklusseaded ............................................................................ 10
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 10
Keele ja klaviatuuri seaded ...................................................... 10
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 10
Seadete taastamine ................................................................. 10
i
Lisa................................................................................ 10
ToitekaablidPower Cables ........................................................ 10
Seadme laadimine ............................................................... 10
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine ............................... 11
Seadme hooldamine ................................................................ 11
Korpuse puhastamine .......................................................... 11
Puuteekraani puhastamine .................................................. 11
Varguse vältimine ................................................................ 11
Armatuurlauale kinnitamine ...................................................... 11
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 11
Seadme eemaldamine hoidikust ......................................... 11
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 11
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ..................................... 11
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 11
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 11
Tehnilised andmed ................................................................... 11
Tõrkeotsing ................................................................... 11
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ...................................................... 11
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 11
Seadet ei saa toidet .................................................................. 11
Aku tühjeneb kiiresti ................................................................. 12
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina ......................... 12
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ......................... 12
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava
draivi või mälumahuna ............................................................. 12
Indeks............................................................................ 13
ii
Sisukord
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatuste ja muu olulise informatsiooni kohta leiad teavet
toote karbis olevast juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.‍
Seame ühendamine sõiduki toitega
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut.‍ Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.‍
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.‍
1 Ühenda sõiduki toitejuhe À seadme USB-pessa.‍
LMT: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime tellimust, eluaegset
liiklusteabe tellimust ja liiklusteabe vastuvõtjat.‍
Püsikaartide aktiveerimine
1 Külasta veebilehte www.garmin.com/‍express.‍
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.‍
MÄRKUS. seadme registreerimisel ja kui saadaval on
kaardiuuendus, saad e-kirjaga teavitusi.‍
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express
Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse
uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida.‍
Kaardiuuendused pakuvad värskeimaid kaardiandmeid, mis
aitavad su seadmel sihtpunkti viiva marsruudi täpselt ja tõhusalt
arvutada.‍ Garmin Express on saadaval opsüsteemiga
Windows® ja Mac® arvutitele.‍
1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/‍express.‍
2 Vali suvand:
• Opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).‍
• Opsüsteemiga Mac arvutis vali Maci versioon (Maci
versioon).‍
2 Suru iminapa  kinnitust aluse Á külge, kuni kuuled
klõpsatust.‍
3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob à tahapoole
(tuuleklaasi suunas).‍
4 Sobita aluse ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga.‍
5 Vajuta aluse alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.‍
6 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.‍
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.‍
Tugi ja uuendused
4 Käivita Garmin Express.‍
5 Ühenda seade GarminUSB-kaabli abil arvutiga.‍
Rakenduse Garmin Express seadistamine
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.‍
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.‍
3 Külasta veebilehte www.garmin.com/‍express.‍
4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.‍
6 Sisesta toote registreerimiseks e-posti aadress (valikuline).‍
7 Klõpsa valikut salvesta seade.‍
8 Klõpsa valikut kontrolli uuenduste olemasolu.‍
Garmin Express™ tagab Garmin® seadmete kaudu nendele
teenustele hõlpsa juurdepääsu.‍ Mõned teenused ei pruugi su
seadme jaoks olla saadaval.‍
• Toote registreerimine
• Toote kasutusjuhendid
• Tarkvarauuendused
• Kaardiuuendused
• Sõidukid, hääl ja muud lisad
nüMaps Guarantee™
Seade võib saada tasuta kaardiuuenduse 90 päeva jooksul
alates satelliitide hankimisest sõidu ajal.‍ Nõuded ja tingimused
leiad aadressilt www.garmin.com/‍numaps.‍
Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.‍
Kuvatakse saadaolevate kaartide ja tarkvarauuenduste
loend.‍
9 Vali installitavad uuendused.‍
10 Klõpsa valikut Installi kohe.‍
Eluaegsed tellimused
Mõned mudelid sisaldavad eluaegsete funktsioonide tellimusi.‍
Lisateabe saamiseks ava aadress www.garmin.com/‍lmt.‍
LT: see mudel sisaldab eluaegset liiklusteabe tellimust ja
liiklusteabe vastuvõtjat.‍
LM: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime™ tellimust, mis pakub
terve seadme kasutusea vältel igas kvartalis kaardiuuendusi.‍
Nõuded ja tingimused leiad aadressilt www.garmin.com/‍us
/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
Alustamine
1
GPS-signaali olek
Praegune kellaaeg
Aku olek
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
all kolm sekundit.‍
Akuteave
Kui seade on toiteallikaga ühendatud, hakatakse seda laadima.‍
olekuribal märgib siseaku olekut.‍
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse.‍ Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.‍
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.‍
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.‍
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.‍
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine
Kasuta unerežiimi, et säästa akut, kui seade ei ole kasutuses.‍
Unerežiimis kasutab seade vähesel määral voolu ja selle saab
kasutamiseks viivitamatult äratada.‍
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks vii seade unerežiimi.‍
Vajuta toitenuppu À.‍
Ekraaninuppude kasutamine
•
•
•
•
•
Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .‍
Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all .‍
Veel valikute vaatamise vali või .‍
Kiiremini kerimiseks hoia nuppu või all.‍
Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali
.‍
Ekraaniklaviatuuri kasutamine
Seadme väljalülitamine
1 Hoia toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub viip.‍
Viip ilmub viie sekundi möödumisel.‍ Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.‍
2 Vali Väljas.‍
Seadme lähtestamine
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.‍
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.‍
GPS-signaalide vastuvõtt
Seadmega navigeerimiseks pead võtma vastu satelliitsignaale.‍
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust.‍ Satelliitsignaalide
vastuvõtmisele võib kuluda mitu minutit.‍
1 Lülita seade sisse.‍
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.‍
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.‍
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Kuva > Heledus.‍
2 Reguleeri heledust.‍
Helitugevuse reguleerimine
1 Vali Helitugevus.‍
2 Tee valik:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.‍
• Seadme vaigistamiseks vali .‍
• Lisavalikute kasutamiseks vali .‍
Olekuriba ikoonid
Klaviatuuri paigutuse valimiseks vaata lõiku "Keele ja klaviatuuri
seaded" (Keele ja klaviatuuri seaded).‍
• Otsingukirje kustutamiseks vali .‍
• Tärgi kustutamiseks vali .‍
• Klaviatuuri keele muutmiseks vali .‍
• Erimärkide, nagu kirjavahemärgid, sisestamiseks vali
.‍
• Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vali .‍
Asukohad
Seadmesse laaditud üksikasjalikud kaardid sisaldavad asukohti,
nagu restoranid, hotellid ja autohoolduskeskused ning
üksikasjalikku tänavateavet.‍ Saad kasutada kategooriaid ja
sirvida läheduses asuvaid ettevõtteid ja huvipunkte.‍ Samuti
saad otsida aadresse, koordinaate, linnasid ja ristmike.‍
Asukohtade otsimine
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.‍
2 Vali kategooria või Kategooriad.‍
3 Vajadusel vali alamkategooria.‍
4 Vali asukoht.‍
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
Kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast kolme valitud
sihtkohta).‍
1 Vali Kuhu?.‍
2 Vali kategooria või Kategooriad.‍
3 Vali kategooria.‍
4 Kui on kasutatav, vali sihtkoht Kiirotsingu loendist.‍
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas.‍ Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta.‍ Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.‍
2
Asukohad
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine
Seade talletab kuni 50 leitud sihtkohta.‍
1 Valige Kuhu? > Hiljutine.‍
2 Valige asukoht.‍
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Valige Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.‍
5 Vajadusel vali vastav sihtkoht.‍
Asukoha leidmine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.‍
1 Vali Kuhu?.‍
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.‍
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.‍
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.‍
4 Tee valik:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).‍
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.‍
• Lähedal asuva aadressi otsimiseks sisesta tänavanimi ja
number.‍
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta tänavanumber,
tänava nimi, linn ja riik.‍
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.‍
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.‍
5 Tee valik:
• Soovitatud otsingutermini otsimiseks sisesta sõna.‍
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .‍
6 Vajadusel vali asukoht.‍
Otsingupiirkonna muutmine
1 Vali peamenüüs Kuhu?.‍
2 Vali Otsing läheduses.‍
3 Vali suvand.‍
Asukoha otsimine kaarti sirvides
Enne kaardiandmetes sisalduva asukoha (restoranide, haiglate,
tanklate) otsimist pead lubama teeäärde jäävate kohtade
kaardikihi (Kaardikihtide kohandamine).‍
1 Vali Vaata kaarti.‍
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.‍
3 Vajadusel vali , seejärel vali kategooria, et vaadata vaid
kindla kategooria asukohti.‍
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.‍
4 Tee valik:
• Vali asukohamarker.‍
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.‍
5 Vajadusel vali täiendava teabe saamiseks asukoha kirjeldus.‍
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.‍
1 Valige Kuhu? > Aadress.‍
2 Sisestage aadressi number ja valige Valmis.‍
3 Sisestage tänava nimi ja valige Järgmine.‍
4 Vajadusel valige Otsing läheduses, et muuta linna, osariiki
või maakonda.‍
5 Vajadusel valige linn, osariik või maakond.‍
6 Vajadusel valige aadress.‍
Asukohad
Parkimiskoha otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Parkimine.‍
2 Valige parkimiskoht.‍
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.‍
Vali Rakendused > Viimatine koht.‍
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.‍
Ristmiku otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.‍
2 Tehke valik:
• Valige osariik või maakond.‍
• Riigi, osariigi või maakonna vahetamiseks valige Osariik
või riik ja sisestage nimi.‍
3 Sisestage esimene tänava nimi ja valige Järgmine.‍
4 Vajadusel valige tänav.‍
5 Sisestage teine tänava nimi ja valige Järgmine.‍
6 Vajadusel valige tänav.‍
7 Vajadusel valige ristmik.‍
Asula otsimine
Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.‍
Valige Sisesta otsing.‍
Sisestage linna nimi ja valige .‍
Valige linn.‍
1
2
3
4
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida.‍ See on abiks geopeitusel.‍
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.‍
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.‍
3 Vali laiuskraadid.‍
4 Sisesta uus koordinaat ja vali Valmis.‍
5 Vali pikkuskraadid.‍
6 Sisesta uus koordinaat ja vali Valmis.‍
7 Vali Vaata kaardil.‍
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel).‍
2 Vali otsingutest asukoht.‍
3 Vali .‍
4 Vali Salvesta.‍
5 Vajadusel sisesta nimi ja vali Valmis.‍
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.‍
2 Vali Salvesta.‍
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.‍
4 Vali OK.‍
3
Kodu asukoha salvestamine
Kodu asukohaks võid määrata koha, kuhu kõige sagedamini
sõidad.‍
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.‍
2 Vali Sisesta minu aadress, Kasuta praegust asukohta või
Hiljuti leitud.‍
Asukoht salvestatakse „Koduna” menüüs Salvestatud.‍
Kojuminek
Valige Kuhu? > Mine koju.‍
Kodu asukohateabe redigeerimine
1 Vali Kuhu? > Salvestatud > Kodu.‍
2 Vali .‍
3 Vali > Muuda.‍
4 Sisesta muudatused.‍
5 Vali Valmis.‍
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salvestatud.‍
2 Vajadusel vali kategooria.‍
3 Vali asukoht.‍
4 Vali .‍
5 Vali > Muuda.‍
6 Vali:
• Vali Nimi.‍
• Vali Telefoninumber.‍
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.‍
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.‍
7 Muuda teavet.‍
8 Vali Valmis.‍
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud
kategooriad määrata.‍
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.‍
1 Vali Kuhu? > Salvestatud.‍
2 Vali asukoht.‍
3 Vali .‍
4 Vali > Muuda > Kategooriad.‍
5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.‍
6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.‍
7 Vali Valmis.‍
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.‍
1 Valige Kuhu? > Salvestatud.‍
2 Vali > Kustuta salvestatud kohad.‍
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.‍
Simuleeritud asukoha seadmine
Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha
määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.‍
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.‍
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.‍
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.‍
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.‍
4
4 Vali asukoha kirjeldus.‍
5 Vali Seadista asukoht.‍
Otsetee lisamine
Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?.‍ Otsetee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.‍
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.‍
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.‍
2 Vali element.‍
Lühitee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).‍
2 Vali eemaldatav lühitee.‍
3 Kinnitamiseks vali lühitee uuesti.‍
Kohandatud huvipunktid
Kohandatud huvipunktid on kaardile lisatud huvipunktid.‍ Need
võivad sisaldada hoiatusi, mis annavad teada, kui oled
tähistatud punkti lähedal või kui ületad määratud sõidukiirust.‍
Huvipunktide laadija installimine
Saad luua arvutis või laadida alla kohandatud huvipunktide
loendid ning need huvipunktide laadija tarkvara abil seadmesse
installida.‍
1 Külasta veebilehte www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.‍
POI Loader spikrifailid
POI Loaderi kohta lisateabe saamiseks vaata Spikrifaili.‍
Klõpsa avatud POI Loaderis Abi.‍
Kohandatud huvipunktide leidmine
Enne kohandatud huvipunktide otsimist pead laadima
kohandatud huvipunktid seadmesse tarkvara POI Loader abil
(Huvipunktide laadija installimine).‍
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.‍
2 Liigu lõiku Muud kategooriad ja vali kategooria.‍
Navigeerimine
Teekonna alustamine
1 Otsi asukohta (Asukohad).‍
2 Vali asukoht.‍
3 Vali Mine!.‍
Mitmete teekondade eelvaade
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel).‍
2 Vali otsingutest asukoht.‍
3 Vali Teekonnad.‍
4 Vali teekond.‍
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.‍ Arvutusrežiim mõjutab vaid
autoteekondi.‍
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.‍
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.‍
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.‍
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).‍
Navigeerimine
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.‍
1 Valige Seaded > Navigeerimine.‍
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.‍
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.‍
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.‍
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.‍
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
Teekonna alustamine salvestatud asukohta
1 Valige Kuhu? > Salvestatud.‍
2 Vajadusel vali kategooria või Kõik salvestatud kohad.‍
3 Valige asukoht.‍
4 Valige Mine!.‍
>
.‍
Teekonna aktiivsuse vaatamine
Pöörete loendi vaatamine
Sinu teekond kaardil
TEADE
Kiiruspiirangu funktsioon on üksnes informatiivne ega vabasta
juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja
kasutada ohutuid sõiduvõtteid.‍ Garmin ei vastuta trahvide või
noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva
liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.‍
Teekond on märgitud punase joonega.‍ Ruuduline lipp tähistab
sihtkohta.‍
Liikumise ajal juhendab seade sind häälkäsklustega, kaardil
kuvatavate noolte ja kaardi ülaosas näidatavate suuniste abil.‍
Algsest teekonnast eemale kaldudes arvutab seade teekonna
ümber ja annab uued juhised.‍
Põhiteedel sõites võidakse kaardil kuvada kiiruspiirangu
andmeväli.‍
Teekonnal saad vaadata kõiki pöördeid ja manöövreid ning
pöörete vahelist kaugust.‍
1 Teekonnal navigeerides vali tekstiriba kaardi ülaosas.‍
2 Vali pöördepunkt.‍
Kuvatakse pöörde andmed.‍ Võimalusel kuvatakse peateede
ristmike kujutis.‍
Kaardil terve teekonna vaatamine
1 Teekonnal navigeerides valige kaardi ülaosas olev
navigeerimisriba.‍
2 Valige > Kaart.‍
Järgmise pöörde vaatamine
Auto teekonnal liikudes kuvatakse kaardi vasakus ülanurgas
järgmise pöörde, reavahetuse või muu manöövri eelvaade.‍
Eelvaade sisaldab kaugust pöörde või manöövrini või rida, mida
mööda peaksite liikuma.‍
Vali kaardil
ja vaata järgmist pööret.‍
Ristmike kuvamine
Teekonnal navigeerides saad vaadata peateede ristmikke.‍
Teekonnale jäävale ristmikule lähenedes kuvatakse võimalusel
korraks selle ristmiku kujutis.‍
Võimalusel vali kaardil ristmiku vaatamiseks
.‍
Eespool olevast
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid ettevõtteid ja
teenuseid.‍
Teenused on toodud kategooria vahekaartide all.‍
Kaardi kasutamine
1 Vali Vaata kaarti.‍
2 Vali suvaline koht kaardil.‍
3 Vali:
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .‍
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .‍
• Ilma teekonnata liikudes vali kindlate kategooriate
vaatamiseks .‍
• Praeguse asukoha kaardi keskmesse toomiseks vali
Tanklad
Söök
Majutus
Tualettruumid
Parkimine
.‍
Teekonnale punkti lisamine
Enne punkti lisamist pead teekonnal sõitma.‍
1 Vali kaardil > Kuhu?.‍
2 Otsi asukohta.‍
3 Vali asukoht.‍
4 Vali Mine!.‍
5 Vali Lisa aktiivsele teekonnale.‍
Ümbersõit
Ümbersõiduks pead sõitma marsruudil ning kaardi tööriistade
menüüsse peab olema lisatud ümbersõidu tööriist (Kaardi
tööriistade kohandamine).‍
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid.‍ See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.‍
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.‍
2 Vali suvand.‍
Navigeerimine
Pangad ja sularahaautomaadid
Tulevaste huvipunktide leidmine
1 Vali kaardil > Eespool.‍
2 Vali sakk.‍
3 Vali huvipunkt.‍
Eespool kategooriate kohandamine
Saad muuta otsitavaid kategooriaid, korrastada kategooriate
järjekorda ja otsida kindlat ettevõtet või kategooriat.‍
1 Vali kaardil > Eespool.‍
2 Vali teenuseikoon.‍
3 Vali .‍
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.‍
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.‍
5
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria,
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.‍
5 Vali Valmis.‍
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardilt
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade kohandamine).‍
Vali kaardil
> Reisiandmed.‍
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete väljal kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade kohandamine).‍
1 Vali Vaata kaarti.‍
2 Vali > Reisiandmed.‍
3 Vali reisiandmete väli.‍
4 Tee valik.‍
Reisiandmete loendisse ilmub uus reisiandmete väli.‍
Reisiinfo lehe vaatamine
Reisiinfo kuvab kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.‍
MÄRKUS. sagedaste peatuste ajal ära lülita seadet välja, et see
saaks täpselt mõõta reisile kulunud aega.‍
Vali kaardil Kiirus.‍
Juhiste saamine hetke asukohta
Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda,
annab seade juhiste loendi.‍
1 Vali kaardil sõiduk.‍
2 Vali > Juhised minuni.‍
3 Vali alguskoht.‍
4 Vali Vali.‍
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.‍
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.‍
Välditavatest objektidest
Võimaldab vältida teatud alasid ja teelõike.‍ Välditavaid objekte
saad vastavalt vajadusele lubada ja keelata.‍
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.‍
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.‍
3 Valige Lisa välditav ala.‍
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järgmine.‍
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järgmine.‍
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.‍
6 Valige Valmis.‍
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.‍
2 Valige Lisa välditav tee.‍
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige
Järgmine.‍
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.‍
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.‍
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.‍
Reisiinfo lähtestamine
1 Vali kaardil Kiirus.‍
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).‍
3 Tee valik:
• Teekonnal mitte navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.‍
• Vali Lähtesta reisi andmed, et lähtestada reisi arvuti
andmed.‍
• Vali Lähtesta maksimumkiirus, et maksimumkiirus
lähtestada.‍
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.‍
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?.‍ See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.‍
Vali kaardil sõiduk.‍
Läheduses asuvate teenuste otsimine
Saad kasutada lehte Kus ma olen?, et otsida läheduses asuvaid
teenuseid, nagu tanklaid, haiglaid või politseijaoskondi.‍
1 Vali kaardil sõiduk.‍
2 Vali kategooria.‍
6
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järgmine.‍
5 Valige Valmis.‍
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.‍
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.‍
2 Vali välditavad objektid.‍
3 Vali > Keela.‍
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.‍
2 Tehke valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .‍
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad
objektid ja seejärel vali
> Kustuta.‍
Kaardi kohandamine
Kaardi tööriistade kohandamine
Saad valida otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.‍
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardi tööriistad.‍
2 Vali menüüsse lisatavad kaardi tööriistad.‍
3 Vali Salvesta.‍
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.‍
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.‍
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.‍
Navigeerimine
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.‍
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.‍
2 Vali kuvatav andme tüüp.‍
3 Vali Salvesta.‍
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.‍
2 Tehke valik:
• Valige Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.‍
• Valige Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.‍
• Valige 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.‍
Sõiduki kohandamine
Võid kohandada sõidukit, mida näidatakse kaardil.‍ Lisasõidukite
allalaadimiseks vali Garmin Express.‍
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõiduk.‍
Kiiruskaamerad
TEADE
Garmin ei vastuta kohandatud huvipunktide ja turvakaamerate
andmebaasi täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.‍
Teatud piirkondades on saadaval kiiruskaamerate asukohti ja
kiiruspiiranguid puudutav teave.‍ Kättesaadavuse kontrollimiseks
või ühekordse uuendamise tellimiseks ava veebiaadress
www.garmin.com/‍safetycameras.‍ Võid suvalisel hetkel tellida
uue regiooni või pikendada olemasolevat tellimust.‍
Olemasoleva kiiruskaamerate tellimuse kaamerate
uuendamiseks ava veebiaadress http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet
regulaarselt uuendama.‍
Teatud seadmete ja piirkondade korral võib kiiruskaamerate
põhiteave olla seadmes juba olemas.‍ Olemasolevad andmed ei
sisalda uuendusi ega tellimust.‍
Liiklus
TEADE
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.‍
MÄRKUS. see funktsioon pole kasutatav seadmetega, millel
puudub eluaegne liiklusteabe tellimus (Eluaegsed tellimused).‍
Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides
kättesaadav olla.‍ Teavet liiklusteabe vastuvõtja ja levialade
kohta leiad aadressilt www.garmin.com/‍traffic.‍
Teatud komplekti kuuluvatesse seadmetesse on liiklusteabe
vastuvõtja sisse ehitatud.‍
• Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või
piirkonda jääb liiklusummikuid.‍
• Liiklusteabe vastuvõtja kaudu liiklusteabe saamiseks peab
seade olema ühendatud sõiduki toitejuhtmega.‍
• Toitega liiklusteabe vastuvõtja seadmes peab liiklusteabe
vastuvõtmiseks olema liiklusteavet edastava jaama levialas.‍
• Seadmes või liiklusteabe vastuvõtjas sisalduvat tellimust ei
pea aktiveerima.‍
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEADE
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.‍
Enne, kui saad liiklusteavet vastu võtta, pead omama eluaegset
liiklusteavet sisaldavat seadet ning pead kasutama seadme
müügikomplekti kuuluvat toitekaablit.‍ Lisateabe saamiseks
külasta veebisaiti www.garmin.com/‍traffic.‍
Seade võtab liiklusteavet vastu liiklusteavet edastavast jaamast.‍
1 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel välise
toiteallikaga.‍
2 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel seadmega.‍
Kui oled liiklusteabe levialas, hakkab seade liiklusteavet
kuvama.‍
Eesoleva liikluse vaatamine
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.‍
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.‍
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.‍
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.‍
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.‍
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.‍
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.‍
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.‍
2 Vali > Ummikud.‍
3 Vali loendist üksus.‍
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.‍
Liiklus teekonnal
Kui marsruudile jääb liiklusummik, ilmub kaardile hoiatus ja
seade arvutab ummiku vältimiseks alternatiivse teekonna.‍ Saad
valida, kas alternatiivset teekonda kasutatakse automaatselt või
nõudmisel.‍ Lisateavet leiad Liiklusseadetest (Liiklusseaded).‍ Kui
paremat teekonda pole olemas, üritab seade sind läbi
liiklusummiku juhendada.‍ Viivituse aeg lisatakse hinnangulisele
saabumisajale.‍
Alternatiivse teekonna valimine
Kui seade pole määratud automaatselt alternatiivseid teekondi
kasutama, saad alternatiivse teekonna liiklusummikute
vältimiseks käsitsi käivitada.‍
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.‍
2 Vali Alternatiivne teekond.‍
MÄRKUS. kui paremat, alternatiivset teekonda pole, ei saa
seda suvandit kasutada ja selle asemel ilmub ekraanile
Kiireimal marsruudil.‍
3 Vali Mine!.‍
Liiklusinfo tellimisest
Võid osta lisatellimusi või tellimuse aegumisel värskenduse.‍
Mine http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Tellimuse aktiveerimine
FM-vastuvõtjas sisalduvad tellimust ei pea aktiveerima.‍ Tellimus
aktiveerub automaatselt, kui sinu navigatsioonisüsteem võtab
Liiklus
7
vastu satelliidisignaale ja samal ajal teenusepakkujalt
liiklusteateid.‍
Liiklusteabe tellimuste vaatamine
Valige Seaded > Liiklus > Tellimused.‍
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.‍
1 Vali peamenüüst Liiklus.‍
2 Vali Tellimused > .‍
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.‍
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/‍fmtraffic.‍
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.‍
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima.‍ Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.‍
5 Vali seadmel Järgmine.‍
6 Sisesta kood.‍
7 Vali Valmis.‍
Rakenduste kasutamine
Abi kasutamine
Seadme kasutamisteabe saamiseks vali Rakendused > Abi.‍
Abiteemades tuhnimine
Valige Rakendused > Abi >
.‍
Seadmest ecoRoute™
Mõnes piirkonnas tuleb enne ecoRoute funktsioonide
kasutamist soetada avamiskood.‍ Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/‍ecoroute.‍
ecoRoute-funktsioon arvutab sihtkohta liikumise kütusekulu ja
hinna ning pakub tööriistasid kütusekulu vähendamiseks.‍
Funktsiooni ecoRoute pakutavad andmed on hinnangulised.‍
Andmeid ei loeta sõidukist.‍
Sõiduki ja sõiduharjumuste kohta täpsema kütuseteabe
saamiseks kalibreeri kütusekulu (Kütusekulu kalibreerimine).‍
Sõiduki profiili seadistamine
ecoRoute funktsioonide esmakordsel kasutamisel peate
sisestama sõiduki andmed.‍
1 Select Rakendused > ecoRoute.‍
2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.‍
Kütuse hinna muutmine
1 Vali Rakendused > ecoRoute > Tankuri juures.‍
2 Sisesta kütusehind ja vali Järgmine.‍
3 Vali Jah.‍
Kütusekulu kalibreerimine
Saate kalibreerida kütusekulu, et saada täpsemaid
kütusearuandeid, mis arvestavad konkreetse sõiduki omaduste
ja teie sõiduharjumustega.‍ Kalibreerimine sooritage tankides.‍
1 Vali Rakendused > ecoRoute > Tankuri juures.‍
2 Sisesta kütuse hind.‍
3 Sisesta kütuse kogus, mille sõiduk viimasest tankimisest on
kulutanud.‍
4 Sisestage vahemaa, mille pärast viimast tankimist olete
läbinud.‍
5 Vali Järgmine.‍
Seade arvutab keskmise kütusekulu.‍
6 Vali Salvesta.‍
8
Teave ecoChallenge'i kohta
ecoChallenge aitab sul säästa kütust, hinnates sinu
sõiduharjumusi.‍ Mida suuremad on sinu ecoChallenge'i
tulemused, seda rohkem kütust säästad.‍ ecoChallenge kogub
andmeid ja arvutab tulemuse alati, kui seade on liikumises ja
lülitatud auto kasutusrežiimile.‍
ecoChallenge'i tulemuste vaatamine
Valige Rakendused > ecoRoute > ecoChallenge.‍
ecoChallenge'i tulemustest
Kiirendamine: kuvab sujuva kiirenduse tulemuse.‍ Järsul
kiirendamisel kaotad punkte.‍
Kiirus: kuvab sinu sõiduki kütuse säästmiseks optimaalse
kiiruse tulemuse.‍
Kokku: kuvab keskmise kiiruse, kiirenduse ja pidurdamise
tulemuse.‍
Pidurdamine: kuvab sujuva pidurdamise tulemuse.‍ Järsul
pidurdamisel kaotad punkte.‍
ecoChallenge'i tulemuste lähtestamine
1 Vali Rakendused > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Vali > Lähtesta.‍
Kütusekulu teabe vaatamine
1 Valige Rakendused > ecoRoute > Kütusesääst.‍
2 Valige graafikul lõik, mida suumida.‍
Läbitud teekonna aruanded
Läbisõiduaruandes registreeritakse vahemaa, aeg, keskmine
kütusekulu ja kütuse maksumus sihtkohta jõudmiseks.‍
Läbisõiduaruanne luuakse iga läbitud teekonna kohta.‍ Kui te
seadmel teekonna peatate, luuakse läbisõiduaruanne läbitud
vahemaa kohta.‍
Läbisõidu aruande vaatamine
Saad seadmes vaadata salvestatud läbisõitude aruandeid.‍
VIHJE: saad ühendada seadme arvutiga ja avada läbisõitude
aruanded seadme kaustas Aruanded.‍
1 Vali Rakendused > ecoRoute > Läbitud teekonna
aruanne.‍
2 Vali aruanne.‍
ecoRoute'i teabe lähtestamine
1 Vali Rakendused > ecoRoute > Sõiduki profiil.‍
2 Vali > Lähtesta.‍
Nõuanded sõitmiseks
• Järgi kiirusepiiranguid.‍ Enamiku sõidukite puhul saavutad
optimaalse kütusesäästu kiirusel 45–60 miili/h.‍
• Sõida ühtlase kiirusega.‍
• Pidurda ja kiirenda järkjärgult ja sujuvalt.‍
• Väldi liiklusummikuid ja tipptunde.‍
• Ära hoia jalga piduripedaalil.‍
• Kasuta kiirusehoidikut.‍
• Ajutise peatuse korral seiska mootor, ära lase töötada
tühikäigul.‍
• Ühenda lühisõidud üheks pikemaks, mitme peatusega
sõiduks.‍
• Lülita õhukonditsioneer välja ja ava aknad, kui sa just ei
sõida kiirteel.‍
• Sulge bensiinipaagi kork.‍
• Pargi varjus või garaažis.‍
• Laadi liigne koorem maha.‍ Kõrvalda sõidukist tarbetud
esemed.‍
• Väldi koorma vedamist katusel.‍ Kõrvalda katusekoorma
kandurid, kui neid ei kasutata.‍
Rakenduste kasutamine
• Hoia soovitatud rehvirõhku.‍ Kontrolli rehvirõhku regulaarselt
ja enne pikki sõite.‍
• Hoia oma sõiduk heas korras ja järgi tootja soovitatud
hooldusintervalle.‍
• Vaheta õli ning õli- ja õhufiltreid regulaarselt.‍
• Kasuta madalaima klassi soovitatud kütust.‍ Võimalusel
kasuta biokütuseid, nt E85 ja biodiislit.‍
Reisi planeerimine
Mitme sihtkohaga reisi loomiseks ja salvestamiseks saate
kasutada Reisiplaneerijat.‍
1 Valige Rakendused > Reisiplaneerija.‍
2 Valige Uus reis.‍
3 Valige Vali alguspunkt.‍
4 Otsige asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel).‍
5 Valige Vali.‍
6 Täiendavate asukohtade lisamiseks valige .‍
7 Valige Järgmine.‍
8 Sisestage nimi ja valige Valmis.‍
Reisi planeerimine
Mitme sihtkohaga reisi loomiseks ja salvestamiseks saate
kasutada Reisiplaneerijat.‍
1 Valige Rakendused > Reisiplaneerija.‍
2 Valige reis.‍
3 Valige asukoht.‍
4 Tehke valik:
• Select Väljumisaeg.‍
• Select Saabumisaeg.‍
5 Vali kuupäev ja kellaaeg ning seejärel vali Salvesta.‍
6 Vali Kestus.‍
7 Vali asukohas viibimise aeg ja seejärel vali Salvesta.‍
8 Vajadusel korda samme 3‒7 iga asukoha puhul.‍
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Valige Rakendused > Reisiplaneerija.‍
2 Valige salvestatud reis.‍
3 Valige Mine!.‍
4 Vastava juhise saamisel valige teekond (Sinu teekond
kaardil).‍
Salvestatud reisi muutmine
1 Valige Rakendused > Reisiplaneerija.‍
2 Valige salvestatud reis.‍
3 Valige .‍
4 Tehke valik:
• Valige Muuda reisi nime.‍
• Valige Muuda sihtkohti sihtkoha lisamiseks või
kustutamiseks või asukohtade järjekorra muutmiseks.‍
• Valige Kustuta reis.‍
• Valige Optimeeri järjestust, et peatused kõige
paremasse järjekorda seada.‍
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist peate lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded).‍
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.‍
Vali Rakendused > Kus ma olin.‍
Andmehaldus
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada.‍ Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.‍
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT®
ja Mac OS 10.‍3 ja varasemate versioonidega.‍
Faili tüübid
Seade toetab neid failitüüpe.‍
• Kaardid ja GPX-teekonnapunkti failid myGarmin™
kaardistamistarkvarast, sh MapSource®, BaseCamp™ ja
HomePort™ (Kohandatud huvipunktid).‍
• GPI kohandatud huvipunktide failid Garmini POI Loaderist
(Huvipunktide laadija installimine).‍
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com).‍ Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.‍
Mälukaardi installimine
Seade toetab microSD™ ja microSDHC mälukaarte.‍
1 Sisesta mälukaart seadme pesasse.‍
2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.‍
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.‍
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.‍
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.‍
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.‍
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.‍
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga).‍
2
3
4
5
6
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.‍
Ava arvutis failibrauser.‍
Vali fail.‍
Vali Redigeeri > Kopeeri.‍
Leia seadmes kaust.‍
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.‍
Vali Redigeeri > Kleebi.‍
Seadme kohandamine
Kaardi ja sõiduki seaded
Kaardi ja sõiduki seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Kaart ja sõiduk.‍
Sõiduk: muudab ikooni, millega tähistatakse sinu asukohta
kaardil.‍ Rohkem ikoone leiad aadressilt www.garmingarage.com.‍
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.‍
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme.‍ Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.‍
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.‍
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.‍
9
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine).‍
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.‍
Kaartide lubamine
Sul on võimalik lubada seadmesse installitud kaartide
kasutamine.‍
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi www.‍garmin.‍com/maps.‍http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​
/‍us​/‍maps
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.‍
2 Vali kaart.‍
Navigeerimisseaded
Navigeerimisseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Navigeerimine.‍
Arvutusrežiim: määrab teekonna eelistuse.‍
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.‍
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.‍
Ohutusrežiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.‍
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.‍
Arvutusrežiim
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.‍
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.‍
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.‍
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid
mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.‍
Vähem kütust: arvutab teekonnad, mis võivad kulutada vähem
kütust kui teised teekonnad.‍
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.‍
Ekraaniseaded
Ekraaniseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Kuva.‍
Orientatsioon: lülitab ekraani püst- (vertikaalne) või
rõhtpaigutusele (horisontaalne).‍
Värvirežiim: lülitab sisse seadme päeva- või öövärvid.‍ Et seade
vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks,
saad valida Automaatne.‍
Heledus: reguleerib ekraani heledust.‍
Ekraanivalgustuse väljalülitus: määrab aja, mille möödumisel
seade lülitub unerežiimile.‍
Ekraanipilt: lubab seadme ekraanist pilti teha.‍ Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.‍
Liiklusseaded
Liiklusseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Liiklus.‍
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.‍
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja.‍ Valik Automaatne valib parimad
kasutatavad liiklusandmed automaatselt.‍
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.‍
Optimeeri marsruut: määrab, kas optimeeritud alternatiivseid
marsruute kasutatakse automaatselt või nõudmisel (Liiklus
teekonnal).‍
10
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.‍
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.‍
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.‍
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.‍
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.‍
Paigutuse vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.‍
Keele ja klaviatuuri seaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.‍
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.‍
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.‍
MÄRKUS. teksti keele muutmine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardi andmeid, nagu näiteks
tänavanimed.‍
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.‍
Seade ja privaatsusseaded
Seadme seadetelehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Seade.‍
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvara funktsiooni kohta.‍
EULAd: kuvab seadmele rakenduvad lõppkasutaja
litsentsilepinguid.‍
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.‍
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends™, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.‍
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.‍
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.‍
1 Vali Seaded.‍
2 Vajadusel vali seadete kategooria.‍
3 Vali > Taasta.‍
Lisa
ToitekaablidPower Cables
Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.‍
• Sõiduki toitekaabel
• USB-kaabel
• Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.‍
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.‍
• Ühenda seade sõiduki toitekaabliga.‍
• Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.‍
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt.‍ Mõned
kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.‍
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.‍
Lisa
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com.‍
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEADE
Kaitsme väljavahetamisel hoidke kõik väikesed osad alles ja
veenduge, et need paigaldatakse õigesti tagasi.‍ Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.‍
Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki
adapteri otsas paikneva kaitsme.‍
1 Pöörake otsa À 90 kraadi vastupäeva, et see avada.‍
Seadme kinnitamiseks armatuurlauale vastavalt teatud riikide
seadustikule, võib kasutada kinnitusketast.‍ Lisateavet vt www.garmin.com.‍
1 Puhasta ja kuivata armatuurlaua osa, mis jääb ketta
kinnituskoha alla.‍
2 Eemalda kettapõhja kleepuvalt osa kaitsev kattekile.‍
3 Aseta ketas armatuurlauale.‍
4 Eemalda plaadi ülaosalt läbipaistev plastmassist kaas.‍
5 Aseta iminapa kinnitus plaadi ülaosale.‍
6 Vajuta kang alla (ketta suunas).‍
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
2 Kalluta seadet ettepoole.‍
2
3
4
5
VIHJE: otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.‍
Eemalda ots, hõbedane otsik Á ja kaitse Â.‍
Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.‍
Asetage hõbedane otsik otsa sisse.‍
Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti
sõiduki toitekaabliga à lukustada.‍
Seadme hooldamine
TEADE
Ära pilla seadet maha.‍
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.‍
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.‍
Korpuse puhastamine
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.‍
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.‍
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.‍
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.‍
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil (www.garmin.com).‍
2 Klõpsa sakki Kaardid.‍
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.‍
Lisavarustuse ostmine
Mine http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Tehnilised andmed
Töötemperatuuri vahemik
-4° kuni 140°F (-20° kuni 60°C)
Laadimise temperatuurivahemik
-32° kuni 113°F (-0° kuni 45°C)
Sisendtoide (sõidukist või välisest
allikast)
8–28 Vdc
Aku vastupidavus (nüvi 55/56)
Kuni 2 tundi, sõltuvalt
seadistusest ja kasutusest
Aku vastupidavus (nüvi 65/66)
Kuni 1 tund, sõltuvalt seadistusest
ja kasutusest
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.‍
2 Vajadusel niisuta lappi veega.‍
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
Aku tüüp
Liitium-ioon
Aku pingevahemik
3.‍0 V–4.‍2 V
Varguse vältimine
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.‍
2 Kuivatage puhta ja kuiva lapiga.‍
3 Kinnitage iminapp (Seame ühendamine sõiduki toitega).‍
TEADE
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.‍
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.‍
2 Kuivata seade.‍
toiteallikast.‍
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.‍
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.‍
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.‍
• Ära hoia seadet kindalaekas.‍
• Registreeri seade aadressil http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Armatuurlauale kinnitamine
TEADE
Kasutatavat liimainet on pärast paigaldamist äärmiselt raske
eemaldada.‍
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded).‍
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.‍
• Seisa paigal.‍
Seadet ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine).‍
Tõrkeotsing
11
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.‍
• Veenduge, et sõiduki salongi temperatuur jääb vahemikku 0°
ja 45°C (32° ja 113°F).‍
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.‍
Aku tühjeneb kiiresti
•
•
•
•
Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded).‍
Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded).‍
Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine).‍
Lülita seade unerežiimile, kui sa seda ei kasuta (Unerežiimi
sisenemine ja sealt väljumine).‍
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.‍
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.‍
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava
draivina
Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTPprotokolli kaudu.‍ MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme,
mitte eemaldatava draivina.‍ MTP-režiimi toetavad opsüsteemid
Windows 7, Windows Vista® ja Windows XP Service Pack 3
koos rakendusega Windows Media Player 10.‍
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena
Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites
luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis.‍ USBmassmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või
mälumahuna, mitte portatiivse seadmena.‍ Windows versioonid
enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USBmassmälurežiimi.‍
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena ega eemaldatava draivi või
mälumahuna
1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.‍
2 Lülita seade välja.‍
3 Ühenda USB-kaabel arvuti ja seadme USB-porti.‍
VIHJE: seade tuleb ühendada otse arvuti USB-porti, mitte
USB-jaoturisse.‍
Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või
USB-massmälurežiimi.‍ Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga
ühendatud seadme pilt.‍
12
Tõrkeotsing
Indeks
A
aadressid, otsimine 3
abi. 8 Vt samuti tootetugi
ajaseaded 2, 10
aku
kestvuse pikendamine 12
laadimine 1, 2, 10, 11
probleemid 12
armatuurlaua kinnitus 11
arvuti, ühendamine 9, 12
asukohad 2, 3, 9
hiljuti leitud 3
kodu määramine 4
otsimine 3
praegune 3, 6
salvestamine 3
simuleeritud 4
asukohtade otsimine. 2 Vt samuti asukohad
aadressid 3
asulad 3
kaardi kasutamine 3
kaardi sirvimine 3
kategooriad 2
koordinaadid 3
ristmikud 3
E
ecoChallenge 8
ecoChallenge'i tulemus 8
lähtestamine 8
ecoRoute 8
ecoChallenge score 8
ecoChallenge'i tulemus 8
kütusekulu kalibreerimine 8
läbitud teekonna aruanded 8
Läbitud teekonna aruanne 8
Sõiduki profiil 8
eespool
kohandamine 5
teenuste otsimine 5
eespool olevad teenused 5
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipildid 10
ekraaniseaded 10
EULA-d 10
F
failid
edastamine 9
toetatud tüübid 9
G
Garmin Express 1
seadme registreerimine 1
tarkvara uuendamine 1
geopeitus 3
GPS 2
H
heledus 2
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 3
hoidik, eemaldamine 11
hoidiku eemaldamine 11
huvipunktid (POI Loader) 4
huvipunktid (POI)
Huvipunktide laadija 4
kohandatud 4
lisad 4
Huvipunktide laadija 4
I
ID-number 10
ikoonid, sõiduk 7
Iminapp 11
Indeks
J
järgmine pööre 5
K
kaablid, toide 10
kaamerad, ohutus 7
kaardi 2D-vaade 7
kaardi 3D-vaade 7
kaardi tööriistad 6
kaardi vaade
2D 7
3D 7
kaardid 5, 6, 10
andmeväli 6
detailsus 9
kihid 6
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
ostmine 11
püsi- 1
sirvimine 3
teekondade vaatamine 5
teema 9
uuendamine 1
kaardikihid, kohandamine 6
kaardiperspektiiv 7
kaart, andmeväli 7
kaitse, vahetamine 11
keel
heli keel 10
klaviatuur 10
Kiirotsing 2
kiiruskaamerad, tellimused 7
klaviatuur 2
keel 10
paigutus 10
kodu
asukoha redigeerimine 4
asukohtade määramine 4
sõitmine 4
kohandamine, vältimised 6
kohandatud huvipunktid 4
Kojusõit 4
koordinaadid 3
Kus ma olen? 3, 6
kustutamine, reisid 9
kütus, hinnad 8
kütuse hind, muutmine 8
kütusekulu kalibreerimine 8
kütusesääst 8
Kütusesääst. 8 Vt samuti ecoRoute
L
laiuskraad ja pikkuskraad 3
liiklus 7, 10
eluaegsed tellimused 1
kaart 7
teine tee 7
tellimuse aktiveerimine 7
tellimuste lisamine 8
ummikud 7
vastuvõtja 7
viivituste otsimine 7
lisad, kohandatud huvipunktid 4
lisavarustus 11
Läbitud teekonna aruanded 8
lähtestamine
reisiandmed 6
seade 2
lühiteed, kustutamine 4
M
maastikul navigeerimine 5
microSD kaart, installimine 9
mälukaart 9
N
navigeerimine 5
maastikul 5
seaded 10
teekondade eelvaade 4
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
otseteed, lisamine 4
otsingupiirkonna muutmine 3
otsinguriba 3
P
parkimine 3
viimane koht 3
POI. 4 Vt samuti huvipunkt (POI)
praegune asukoht 6
puuteekraani puhastamine 11
pöördepunktid 5
püsikaardid 1
R
reisi arvuti 6
andmete lähtestamine 6
reisiandmed 10
lähtestamine 6
reiside ümbernimetamine 9
reisiinfo 6
vaatamine 6
reisilogi, vaatamine 6
reisiplaneerija 9
reisi redigeerimine 9
reports, Läbisõit 8
ristmike vaade 5
ristmikud, otsimine 3
S
salvestamine, praegune asukoht 3
salvestatud asukohad 5, 9
kategooriad 4
kustutamine 4
muutmine 4
satelliitsignaalid
vaatamine 2
vastuvõtt 2
seaded 10
seadete taastamine 10
seadme hooldamine 11
seadme ID 10
seadme kinnitamine
armatuurlaud 11
auto 1
eemaldamine hoidikust 11
iminapp 1
seadme kohandamine 9
seadme laadimine 1, 2, 10, 11
seadme paigaldamine, Iminapp 11
seadme puhastamine 11
seadme registreerimine 1
sihtkohad. Vt asukohad
simuleeritud asukohad 4
suunad 5
Sõiduki profiil 8
sõiduki toitejuhe 1
sõidukiikoon 7
sõidusuunad 5
T
tarkvara
uuendamine 1
versioon 10
teekonnad
alustamine 4, 5
arvutan 4
arvutusrežiim 10
eelvaade 4
kaardil vaatamine 5
lõpetamine 5
punkti lisamine 5
teenuste otsimine, eespool 5
Tehnilised andmed 11
tellimused
liiklus 1
nüMaps Lifetime 1
13
toitejuhtmed, sõiduk 1
toitekaablid 10
kaitsme vahetamine 11
toitenupp 2
toote registreerimine 1
tootetugi 8
tõrkeotsing 11, 12
U
unerežiim 2
uuendused
kaardid 1
tarkvara 1
V
vargus, vältimine 11
vältimised
keelamine 6
kohandamine 6
kustutamine 6
piirkond 6
tee 6
tee tüübid 6
14
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising