Garmin | nüvi® 55 | User manual | Garmin nüvi® 55 Brugervejledning

Garmin nüvi® 55 Brugervejledning
nüvi 55/56/65/66
®
Brugervejledning
August 2015
Trykt i Taiwan
190-01654-36_0B
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , nüvi og logoet for Garmin er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc.
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen ................................. 1
Support og opdateringer ............................................................. 1
Konfigurering af Garmin Express ........................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Livslange abonnementer ....................................................... 1
Opdatering af kort og software med Garmin Express ............ 1
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand ................................. 2
Slukning af enheden ................................................................... 2
Nulstilling af enheden ............................................................. 2
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 2
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 2
Justering af lydstyrken ................................................................ 2
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 2
Visning af GPS-signalstatus .................................................. 2
Batterioplysninger .................................................................. 2
Indstilling af tid ....................................................................... 2
Brug af skærmknapper ............................................................... 2
Brug af skærmtastaturet ............................................................. 2
Positioner........................................................................ 2
Søgning efter positioner .............................................................. 2
Søgning efter en position efter kategori ................................. 2
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen ......... 3
Ændring af søgeområdet ....................................................... 3
Søgning efter en position ved at gennemse kortet ................ 3
Søgning efter en adresse ....................................................... 3
Søgning efter nyligt fundne destinationer .............................. 3
Søgning efter parkering ......................................................... 3
Søgeværktøjer ....................................................................... 3
Gemme positioner ...................................................................... 3
Sådan gemmer du en position ............................................... 3
Lagring af din aktuelle position .............................................. 4
Lagring af en startposition ...................................................... 4
Redigering af en gemt position .............................................. 4
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 4
Sletning af en gemt position .................................................. 4
Indstilling af en simuleret position ............................................... 4
Sådan tilføjer du en genvej ......................................................... 4
Fjernelse af en genvej ............................................................ 4
Brugerdefinerede interessepunkter ............................................ 4
Installation af POI Loader ...................................................... 4
Brug af hjælpefilerne til POI Loader ....................................... 4
Søgning efter brugerdefinerede POI'er .................................. 4
Navigation....................................................................... 4
Start en rute ................................................................................ 4
Visning af flere ruter ............................................................... 4
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 4
Start af en rute til en gemt position ........................................ 5
Din rute på kortet ........................................................................ 5
Brug af kortet ......................................................................... 5
Tilføjelse af et punkt på en rute .............................................. 5
Valg af en omvej .................................................................... 5
Afbrydelse af en rute .............................................................. 5
Visning af rejseoplysninger ......................................................... 5
Visning af en liste over sving ................................................. 5
Visning af siden Næste sving ................................................. 5
Visning af vejkryds ................................................................. 5
Forude ........................................................................................ 5
Søgning efter kommende interessepunkter ........................... 5
Sådan tilpasses Forude-kategorierne .................................... 5
Rejseoplysninger ........................................................................ 6
Visning af tripdata på kortet ................................................... 6
Visning af siden Rejseoplysninger ......................................... 6
Indholdsfortegnelse
Visning af turloggen ............................................................... 6
Nulstilling af rejseoplysninger ................................................ 6
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 6
Søgning efter tjenester i nærheden ....................................... 6
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 6
Undgåelse af vejegenskaber ...................................................... 6
Om brugerdefinerede undgåelser ............................................... 6
Sådan undgår du et område .................................................. 6
Sådan undgår du en vej ......................................................... 6
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse ....................... 6
Sletning af brugerdefinerede undgåelser ............................... 6
Tilpasning af kortet ..................................................................... 7
Sådan tilpasses kortværktøjerne ........................................... 7
Tilpasning af kortlagene ......................................................... 7
Ændring af feltet til kortdata ................................................... 7
Ændring af kortperspektiv ...................................................... 7
Tilpasning af køretøj .............................................................. 7
Sikkerhedskameraer ................................................................... 7
Trafik................................................................................ 7
Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager ........................ 7
Visning af kommende trafikhændelser ....................................... 7
Visning af trafik på kortet ....................................................... 7
Søgning efter trafikhændelser ................................................ 7
Trafik på ruten ............................................................................. 7
Vælge en alternativ rute ......................................................... 8
Om trafikabonnementer .............................................................. 8
Aktivering af abonnement ...................................................... 8
Visning af trafikabonnementer ............................................... 8
Tilføjelse af et abonnement .................................................... 8
Brug af programmerne .................................................. 8
Brug af Hjælp .............................................................................. 8
Søgning efter emner i Hjælp .................................................. 8
Om ecoRoute™ .......................................................................... 8
Opsætning af køretøj ............................................................. 8
Ændring af brændstofprisen .................................................. 8
Kalibrering af brændstoføkonomi ........................................... 8
Om ecoChallenge .................................................................. 8
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi ....................... 8
Kørerapporter ......................................................................... 8
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne .................................... 9
Køretip ................................................................................... 9
Planlægning af en tur .................................................................. 9
Tidsplan for en tur .................................................................. 9
Navigation til en gemt tur ....................................................... 9
Redigering af en gemt tur ...................................................... 9
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................... 9
Datahåndtering............................................................... 9
Filtyper ........................................................................................ 9
Om hukommelseskort ................................................................. 9
Installation af et hukommelseskort ......................................... 9
Tilslutning af enheden til din computer ....................................... 9
Overførsel af data fra computeren ............................................ 10
Tilpasning af enheden................................................. 10
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 10
Aktivering af kort .................................................................. 10
Navigationsindstillinger ............................................................. 10
Beregningstilstand ............................................................... 10
Skærmindstillinger .................................................................... 10
Trafikindstillinger ....................................................................... 10
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 10
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 10
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 10
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 11
Appendiks..................................................................... 11
i
Strømkabler .............................................................................. 11
Opladning af enheden ......................................................... 11
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel .................. 11
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 11
Rengøring af yderside .......................................................... 11
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 11
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 11
Montering på instrumentbrættet ................................................ 11
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 11
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 11
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 11
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 11
Køb af flere kort ........................................................................ 11
Køb af tilbehør .......................................................................... 12
Specifikationer .......................................................................... 12
Fejlfinding..................................................................... 12
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 12
Enheden opfanger ingen satellitsignaler. ................................. 12
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 12
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 12
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 12
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 12
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 12
Indeks............................................................................ 13
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen
LT: Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement og en
trafikmodtager.
LM: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime™ abonnement,
der leverer kvartalsvise opdateringer i hele enhedens levetid.
Du kan se betingelser og vilkår på www.garmin.com/us/maps
/numaps_lifetime.
LMT: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime abonnement,
et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Aktivering af livstidsabonnement på kort
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du registrerer enheden, kan du modtage email-meddelelser, når en kortopdatering er tilgængelig.
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
Opdatering af kort og software med Garmin Express
1 Tilslut bilstrømkablet À til USB-stikket på enheden.
Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
Kortopdateringer giver de nyeste tilgængelige kortdata, der
sikrer, at din enhed fortsat beregner nøjagtige og hurtige ruter til
dine destinationer. Garmin Express er tilgængelig til Windows
og Mac computere.
1 På din computer skal du gå til www.garmin.com/express.
2 Vælg en funktion:
• For at installere på en Windows computer, skal du vælge
Download til Windows.
• For at installere på en Mac computer, skal du vælge Macversion.
®
®
2 Tryk monteringen Á fast på sugekoppen Â, så den klikker på
plads.
3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
mod forruden.
4 Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden
af enheden.
5 Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker
på plads.
6 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
Support og opdateringer
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til
din enhed.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
®
Konfigurering af Garmin Express
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en USB-port på din
computer.
3 Gå til www.garmin.com/express.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Din enhed kan være berettiget til en gratis kortopdatering senest
90 dage efter den første gang, du henter satellitsignaler under
kørsel. Gå til www.garmin.com/numaps for at se vilkår og
betingelser.
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
for at gennemføre installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Tilslut din Garmin enhed til din computer med et USB-kabel.
Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.
6 Indtast en e-mail-adresse til produktregistrering (valgfri).
7 Klik på gem enhed.
8 Klik på Kontroller for opdateringer.
Der vises en liste over tilgængelige kort- og
softwareopdateringer.
9 Vælg de opdateringer, der skal installeres.
10 Klik på Installer nu.
Livslange abonnementer
Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder i hele
produktets levetid. Der er flere oplysninger på www.garmin.com
/lmt.
Sådan kommer du i gang
1
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus
Aktuel tid
Batteristatus
Softwaren Garmin Express downloader og installerer
opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store,
og denne proces kan tage lang tid på langsomme
internetforbindelser.
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
dvaletilstand, mens batteriet oplader.
Tryk på tænd/sluk-knappen À.
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Batterioplysninger
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.
på statuslinjen angiver status for det interne batteri.
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Brug af skærmknapper
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse
på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.
2 Vælg Sluk.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Det kan tage flere
minutter at opfange satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
2
•
•
•
•
•
Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
Vælg eller for at se flere valgmuligheder.
Hold eller inde for at rulle hurtigere.
Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.
Brug af skærmtastaturet
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om,
hvordan du ændrer tastaturopsætningen (Indstillinger for sprog
og tastatur, side 10).
• Vælg for at slette en søgepost.
• Vælg
for at slette et tegn.
• Vælg for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.
Positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
positioner som f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og
detaljerede gadeoplysninger. Du kan bruge kategorier til at søge
efter virksomheder og attraktioner i nærheden. Du kan også
søge efter adresser, koordinater, byer og vejkryds.
Søgning efter positioner
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste tre
destinationer, du har valgt.
Positioner
1
2
3
4
Vælg Find.
Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
Vælg en kategori.
Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
på listen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find > Adresse.
2 Indtast husnummeret, og vælg Udført.
3 Indtast gadenavnet, og vælg Næste.
4 Vælg om nødvendigt Søgning nær for at ændre byen, staten
eller provinsen.
5 Vælg om nødvendigt byen, staten eller provinsen.
6 Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
5 Vælg evt. den rigtige destination.
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, en virksomhed, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgning i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste
gadenavn og gadenummer.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg Søgning nær.
3 Vælg en funktion.
Søgning efter en position ved at gennemse kortet
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.eks.
restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere
kortlag for steder langs vejen (Tilpasning af kortlagene,
side 7).
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Hvis nødvendigt, vælg , og vælg et kategoriikon for kun at
se en bestemt kategori af steder.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se
yderligere oplysninger.
Positioner
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylige.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste plads.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg Indtast søgning.
3 Indtast et bynavn, og vælg .
4 Vælg en by.
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
7 Vælg Vis på kort.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
kategori, side 2).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
3
4 Vælg Gem.
5 Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller
Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemte > Hjem.
2 Vælg .
3 Vælg > Rediger.
4 Indtast ændringerne.
5 Vælg Udført.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
4
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere
end en angivet hastighed.
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader
(Installation af POI Loader, side 4).
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.
Navigation
Start en rute
1 Søg efter en position (Positioner, side 2).
2 Vælg en position.
3 Vælg Start!.
Visning af flere ruter
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 2).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg Ruter.
4 Vælg en rute.
Ændring af ruteberegningstilstand
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute. Beregningstilstanden
berører kun bilruter.
Navigation
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag
markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.
Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist,
når du kører på større veje.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.
Valg af en omvej
Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej, og du
skal tilføje omvejsværktøjet på menuen med kortværktøjer
(Sådan tilpasses kortværktøjerne, side 7).
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 Vælg fra kortet > Skift rute.
2 Vælg en funktion.
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej efter strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej efter vej.
Afbrydelse af en rute
På kortet vælges
>
.
Visning af rejseoplysninger
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer
en rute.
2 Vælg > Kort.
Visning af siden Næste sving
Under navigation ad en rute vises en visning af næste sving,
vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet.
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.
Vælg
fra kortet for at få vist det næste sving på kortet.
Visning af vejkryds
Brug af kortet
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
• Vælg , hvis du vil vise specielle kategorier, mens du ikke
kører en rute.
• Vælg
for at centrere kortet på din aktuelle position.
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.
1 På kortet vælges > Find.
2 Søg efter en position.
Navigation
Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større
hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der
kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.
På kortet vælges
for at vise vejkrydset, hvis det er
tilgængeligt.
Forude
Du kan få vist kommende virksomheder og tjenester langs ruten
eller på den vej, du kører på. Tjenesterne er filtreret efter
kategori.
Søgning efter kommende interessepunkter
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en fane.
3 Vælg et interessepunkt.
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de kategorier, du søger efter, ændre rækkefølgen
af kategorierne og søge efter specifikke virksomheder eller
kategorier.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
5
2 Vælg et tjenesteikon.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen til højre for kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Udført.
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan få vist tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Sådan tilpasses kortværktøjerne,
side 7).
På kortet vælges
> Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdatafelterne på kortet,
skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med kortværktøjer
(Sådan tilpasses kortværktøjerne, side 7).
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg > Tripdata.
3 Vælg et tripdatafelt.
4 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises på tripdatalisten.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.eks. benzin, hospitaler eller politistationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg en kategori.
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Retningsanvisninger til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Vælg.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Om brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår særlige
områder og veje. Du kan aktivere og deaktivere
brugerdefinerede undgåelser efter behov.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelser, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
Vælg
det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
5
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil tur B for at nulstille distancetælleren.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
5 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
6
Navigation
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Tilpasning af kortet
Sådan tilpasses kortværktøjerne
Du kan vælge hvilke genveje, der skal vises i menuen med
kortværktøjer.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortværktøjer.
2 Vælg de kortværktøjer, der skal vises i menuen.
3 Vælg Gem.
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg Gem.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Tilpasning af køretøj
Du kan tilpasse det køretøj, der vises på kortet. Du kan
downloade yderligere køretøjer ved hjælp af Garmin Express.
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Køretøj.
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraplaceringer og
hastighedsbegrænsninger er tilgængelige i visse områder. Gå til
www.garmin.com/safetycameras for at kontrollere
tilgængelighed eller for at købe et abonnement eller en
engangsopdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region eller
forlænge eksisterende abonnementer.
Du kan opdatere sikkerhedskameraer til et eksisterende
abonnement på sikkerhedskamera ved at gå til
http://my.garmin.com. Du bør opdatere din enhed ofte for at
modtage de nyeste sikkerhedskameraoplysninger.
Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende
sikkerhedskameradata sammen med enheden. Data, der
inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafik
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på enheder, der
ikke indeholder livslangt trafikabonnement (Livslange
abonnementer, side 1).
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i
enheden.
• Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser
langs ruten eller i dit område.
• Enheden skal være sluttet til strøm til køretøj for at modtage
trafikoplysninger via en trafikmodtager.
• Den strømforsynede trafikmodtager i enheden skal muligvis
være inden for dataområdet af en station, der sender
trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
enheden eller trafikmodtageren.
Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Før du kan modtage trafikdata, skal du have en enhedsmodel,
der indeholder trafik i produktets levetid, og du skal bruge
køretøjets strømkabel, der fulgte med enheden. Gå til
www.garmin.com/traffic for at få yderligere oplysninger.
Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der
udsender trafikoplysninger.
1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern
strømkilde.
2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.
Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Trafik på ruten
Når der opstår en trafikforsinkelse på ruten, vises en melding på
kortet, og enheden beregner en alternativ rute for at undgå
forsinkelsen. Du kan vælge, om du automatisk vil bruge
alternative ruter, eller om du vil spørges først. Se
7
Trafikindstillinger for at få mere at vide (Trafikindstillinger,
side 10). Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis
der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes
automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.
Vælge en alternativ rute
Hvis enheden ikke er indstillet til automatisk at bruge alternative
ruter, kan du starte en alternativ rute manuelt for at undgå en
trafikforsinkelse.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute.
BEMÆRK: Hvis der ikke findes en bedre alternativ rute, er
denne funktion ikke tilgængelig, og På hurtigste rute vises i
stedet.
3 Vælg Start!.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne,
når de udløber. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når
enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Brug af programmerne
Brug af Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist oplysninger om brug
af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
.
Om ecoRoute
™
I visse områder skal du købe en oplåsningskode, før du kan
bruge ecoRoute funktioner. Gå til www.garmin.com/ecoroute for
yderligere oplysninger.
Funktionen ecoRoute beregner din brændstoføkonomi og
brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder
værktøjer til forbedring af brændstofeffektiviteten. De data, som
ecoRoute funktionen leverer, er kun et skøn. Dataene aflæses
ikke fra dit køretøj.
Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere
brændstoføkonomien (Kalibrering af brændstoføkonomi,
side 8).
8
Opsætning af køretøj
Første gang du bruger ecoRoute funktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
1 Vælg Programmer > ecoRoute.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg Næste.
3 Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomi
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere
nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine
kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du.
ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din
enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.
Visning af ecoChallenge-resultater
Vælg Programmer > ecoRoute > ecoChallenge.
Om ecoChallenge-resultatet
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis acceleration.
Du mister point ved hurtig acceleration.
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis bremsning. Du
mister point ved hård opbremsning.
Hastighed: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed.
Total: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
1 Vælg Programmer > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Vælg > Nulstil.
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Brændstoføkonomi.
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige
brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du
stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.
TIP: Du kan tilslutte enheden til en computer og få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på enheden.
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
Brug af programmerne
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Køretøjsprofil.
2 Vælg > Nulstil.
Køretip
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge en rute (Din rute på
kortet, side 5).
• Kør med den tilladte hastighed. De fleste køretøjer opnår den
optimale brændstoføkonomi ved hastigheder mellem 70 og
95 km/t (45-60 mph).
• Kør med jævn hastighed.
• Brems og accelerer gradvist og jævnt.
• Undgå køkørsel og myldretid.
• Lad ikke din fod hvile på bremsepedalen.
• Brug fartpiloten.
• Sluk motoren i stedet for at lade den køre i tomgang ved
midlertidige standsninger.
• Kombiner flere ture til én længere tur med flere stop.
• Sluk for klimaanlægget, og åbn vinduerne, medmindre du
kører ved høj hastighed på motorvejen.
• Stram brændstofdækslet.
• Parker i skyggen eller i en garage.
• Tøm køretøjet for unødvendig last. Fjern unødvendige ting
fra dit køretøj.
• Undgå at køre med ting på taget. Fjern tagbagagebærere og
aftagelige stativer, når de ikke bruges.
• Hold det anbefalede dæktryk. Kontroller dæktrykket
regelmæssigt og inden lange ture.
• Hold dit køretøj i god stand, og følg producentens
anbefalinger mht. vedligeholdelsesintervaller.
• Skift olie, oliefiltre og luftfiltre regelmæssigt.
• Brug brændstof med det lavest mulige egnede oktantal. Brug
hvis muligt biobrændstof som f.eks. E85 og biodiesel.
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Programmer > Turplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
Planlægning af en tur
Enheden understøtter disse filtyper.
• Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™
kortlægningssoftware, herunder MapSource , BaseCamp™ og
HomePort™ (Brugerdefinerede interessepunkter, side 4).
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader
(Installation af POI Loader, side 4).
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Turplanlægning.
2 Vælg Ny tur.
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 2).
5 Vælg Vælg.
6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge .
7 Vælg Næste.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Tidsplan for en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Turplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Afgangstidspunkt.
• Vælg Ankomsttidspunkt.
5 Vælg en dato og et tidspunkt, og vælg Gem.
6 Vælg Varighed.
7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg Gem.
8 Gentag om nødvendigt trin 3–7 for hver position.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Turplanlægning.
Datahåndtering
• Vælg Omdøb tur.
• Vælg Rediger destinationer for at tilføje og slette en
position eller ændre rækkefølgen af positionerne.
• Vælg Slet tur.
• Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere stoppene på
turen i den mest effektive rækkefølge.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorikfunktionen (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 10).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Filtyper
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter hukommelseskort af typen microSD™ og
microSDHC.
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
9
Overførsel af data fra computeren
Skærmindstillinger
1
Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Skærm.
Retning: Indstiller displayet til stående (lodret) eller liggende
(vandret).
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Automatisk for at tillade, at enheden
automatisk indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af
tidspunktet på dagen.
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.
Timeout for display: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
2
3
4
5
6
Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
computer, side 9).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Ændrer ikonet til at repræsentere positionen på kortet.
Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Vælger hvilke genveje, der vises i menuen med
kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 7).
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til
www.garmin.com/us/maps.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller rutepræference.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal og sparer på batteriet.
Beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
10
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Automatisk vælger automatisk de bedste
tilgængelige trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.
Optimer rute: Vælger, om der automatisk skal bruges
optimerede alternative ruter eller efter forespørgsel (Trafik på
ruten, side 7).
Trafikmeldinger: Vælger, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser de slutbrugerlicensaftaler, der
gælder for dit valg.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends™, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Tilpasning af enheden
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Appendiks
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Forbind enheden til bilens strømforsyning.
• Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en
computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade
enheden.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket À 90 grader mod uret for at låse op.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Montering på instrumentbrættet
BEMÆRK
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig at fjerne,
når først den er påført.
Brug en monteringsplade (ekstraudstyr) til at montere din enhed
på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen. Se
www.garmin.com for at få flere oplysninger.
1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have
pladen.
2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3 Placer pladen på instrumentbrættet.
4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
5 Anbring sugekopholderen oven på pladen.
6 Skub armen ned (imod pladen).
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
Placer
sølvspidsen i endestykket.
4
5 Skub endestykket ind, og drej det 90 grader med uret for at
låse det fast på køretøjets strømkabel à igen.
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Vedligeholdelse af enheden
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Appendiks
Køb af flere kort
11
Køb af tilbehør
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
Gå til http://buy.garmin.com.
Specifikationer
Driftstemperaturområde
-20 til 60°C (-4 til 140°F).
Temperatur ved opladning
-0 til 45°C (-32 til 113°F).
Strømtilførsel (køretøj eller
ekstern strømkilde)
8–28 VDC
Batterilevetid (nüvi 55/56)
Op til 2 timer, afhængigt af brug og
indstillinger
Batterilevetid (nüvi 65/66)
Op til 1 time, afhængigt af brug og
indstillinger
Batteritype
Litiumion
Batterispændingsinterval
3,0 V–4,2 V
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Tilslutning af enheden til strømmen i
bilen, side 1).
Enheden opfanger ingen satellitsignaler.
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 10).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 11).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 0 og 45°C
(mellem 32 og 113°F).
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Skærmindstillinger, side 10).
• Afkort længden af skærm-timeout (Skærmindstillinger,
side 10).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 2).
• Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug
(Aktivering og deaktivering af dvaletilstand, side 2).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
12
Fejlfinding
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 7
3D-kortvisning 7
A
abonnementer
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
adresser, finde 3
aktuel position 6
anvisninger 5
B
batteri
maksimere 12
oplade 1, 2, 11, 12
problemer 12
bilstrømkabel 1
brugerdefinerede interessepunkter 4
brændstof, priser 8
brændstofpriser, ændre 8
brændstoføkonomi. 8 Se også ecoRoute
holder til instrumentbræt 11
hukommelseskort 9
Hurtig søgning 2
Hvor er jeg? 4, 6
I
ID-nummer 10
ikoner, køretøj 7
indstillinger 10
Interessepunkt. 4 Se også interessepunkter
(POI)
interessepunkter, brugerdefineret 4
interessepunkter (POI Loader) 4
interessepunkter (POI) 4
brugerdefineret 4
ekstraudstyr 4
POI Loader 4
K
ecoChallenge 8
ecoChallenge-resultat 8
nulstille 8
ecoRoute 8, 9
ecoChallenge-resultat 8
kalibrering af brændstoføkonomi 8
kørerapport 8
kørerapporter 8
køretøjsprofil 8
ekstraudstyr, brugerdefinerede
interessepunkter 4
enheds-ID 10
kabler, strøm 11
kalibrering af brændstoføkonomi 8
kameraer, sikkerhed 7
knapper på skærmen 2
koordinater 3
kort 5, 6, 10
datafelt 6, 7
detaljeniveau 10
gennemse 3
hele produktets levetid 1
købe 11
lag 7
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
opdatere 1
tema 10
vise ruter 5
kortlag, tilpasse 7
kortperspektiv 7
kortvisning
2D 7
3D 7
kortværktøjer 7
køre hjem 4
kørerapporter 8
køretøjsikon 7
køretøjsprofil 8
F
L
C
computer, tilslutte 9, 12
D
destinationer. Se positioner
drejliste 5
dvaletilstand 2
E
fejlfinding 12
filer
overføre 10
understøttede typer 9
finde tjenester, forude 5
fjerne holderen 11
forude
finde tjenester 5
tilpasse 5
G
Garmin Express 1
opdatering af software 1
registrering af enheden 1
gemme, aktuel position 4
gemte positioner 5, 9
kategorier 4
redigere 4
slette 4
gendanne indstillinger 11
genveje
slette 4
tilføje 4
geocaching 3
GPS 2
H
hjem
angive positioner 4
køre 4
redigering af position 4
hjælp. 8 Se også produktsupport
holder, fjerne 11
Indeks
livstidsabonnement på kort 1
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 3
M
microSD-kort, installere 9
montere enhed
bil 1
fjerne fra montering 11
instrumentbræt 11
sugekop 1, 11
N
navigation 5
direkte linje 5
indstillinger 10
visning af ruter 4
navigation i direkte linje 5
nulstille
enhed 2
tripdata 6
nyligt fundne positioner 3
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
næste sving 5
O
omdøbe ture 9
omveje 5
opdateringer
kort 1
software 1
opladning af enheden 1, 2, 11, 12
P
parkering 3
seneste plads 3
POI Loader 4
positioner 2, 3, 9
aktuel 4, 6
gemme 3
indstille hjemmeposition 4
nyligt fundne 3
simulerede 4
søger efter 3
produktregistrering 1
produktsupport 8
R
rapporter, afstand 8
registrering af enheden 1
rejsehistorik 10
rejseoplysninger, vise 6
rengøre berøringsskærmen 11
rengøring af enheden 11
retningsanvisninger 5
ruteplanlægning 9
redigering af en tur 9
ruter
beregne 4
beregningstilstand 10
starte 4, 5
sådan stopper du 5
tilføje et punkt 5
vise 4
vise på kortet 5
S
satellitsignaler
opfange 2
vise 2
screenshots 10
sikkerhedskameraer, abonnementer 7
sikring, ændre 11
simulerede positioner 4
skærm, lysstyrke 2
skærmindstillinger 10
slette, ture 9
Slutbrugerlicensaftaler 10
software
opdatere 1
version 10
specifikationer 12
sprog
talesprog 10
tastatur 10
strømkabler 11
køretøj 1
udskifte sikringen 11
sugekop 11
søge efter positioner. 2 Se også positioner
adresser 3
bruge kortet 3
byer 3
gennemse kortet 3
kategorier 2
koordinater 3
vejkryds 3
søgelinje 3
T
tastatur 2
layout 10
sprog 10
tidsindstillinger 2, 10
tilbehør 12
tilpasse, undgå 6
tilpasse enhed 10
trafik 7, 10
aktivere et abonnement 8
alternativ rute 7, 8
hændelser 7
kort 7
13
livslange abonnementer 1
modtager 7
søger efter forsinkelser 7
tilføje abonnementer 8
tripcomputer 6
nulstille oplysninger 6
tripdata, nulstille 6
tripoplysninger 6
turlog, vise 6
tyveri, undgå 11
tænd/sluk-knap 2
U
undgå
deaktivere 6
område 6
slette 6
tilpasse 6
vej 6
vejegenskaber 6
V
vedligeholdelse af enheden 11
vejkryds, finde 3
vejkryds-info 5
Æ
ændre søgeområdet 3
14
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising