Garmin | nüvi® 55 | User guide | Garmin nüvi® 55 Käyttöopas

Garmin nüvi® 55 Käyttöopas
nüvi 55/56/65/66
®
Käyttöopas
Elokuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01654-37_0B
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , nüvi ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd:n tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
microSD™ ja microSDHC-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. Windows , Windows Vista ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac on Apple Inc:n tavaramerkki.
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen ........................... 1
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 1
Asentaminen: Garmin Express .............................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Elinikäiset tilaukset ................................................................. 1
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express ..... 1
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä .................................. 2
Laitteen sammuttaminen ............................................................ 2
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................. 2
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 2
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 2
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 2
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 2
GPS-signaalin tilan näyttäminen ............................................ 2
Akun tiedot ............................................................................. 2
Ajan asettaminen ................................................................... 2
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 2
Näyttönäppäimistön käyttäminen ............................................... 2
Sijainnit........................................................................... 2
Paikkojen etsiminen .................................................................... 2
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 2
Sijainnin etsiminen hakupalkilla ............................................. 3
Hakualueen muuttaminen ...................................................... 3
Sijaintien etsiminen kartan avulla ........................................... 3
Osoitteen etsiminen ............................................................... 3
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen ........................... 3
Pysäköintipaikan etsiminen .................................................... 3
Hae työkaluja ......................................................................... 3
Sijaintien tallentaminen ............................................................... 3
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 3
Nykyisen sijainnin tallentaminen ............................................ 3
Kotisijainnin tallentaminen ..................................................... 4
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ..................................... 4
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ............................ 4
Tallennetun sijainnin poistaminen .......................................... 4
Simuloidun sijainnin asettaminen ............................................... 4
Oikotien lisääminen .................................................................... 4
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 4
Mukautetut kohdepisteet ............................................................ 4
POI Loaderin asentaminen .................................................... 4
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen ............................ 4
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen ..................... 4
Navigointi........................................................................ 4
Reitin aloittaminen ...................................................................... 4
Useiden reittien esikatselu ..................................................... 4
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 4
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin .............................. 5
Reitti kartassa ............................................................................. 5
Kartan käyttäminen ................................................................ 5
Pisteen lisääminen reitille ...................................................... 5
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 5
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 5
Reitin aktiivisuuden näyttäminen ................................................ 5
Käännösluettelon näyttäminen .............................................. 5
Seuraavan käännöksen tarkasteleminen ............................... 5
Risteysten tarkasteleminen .................................................... 5
Edessä olevat ............................................................................. 5
Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen ...................... 5
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................... 5
Matkan tiedot .............................................................................. 6
Matkatietojen näyttäminen kartassa ...................................... 6
Matkan tietosivun tarkasteleminen ......................................... 6
Sisällysluettelo
Matkalokin näyttäminen ......................................................... 6
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................... 6
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ................................ 6
Läheisten palvelujen etsiminen .............................................. 6
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ..................................... 6
Tien ominaisuuksien välttäminen ................................................ 6
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä ............................. 6
Alueen välttäminen ................................................................ 6
Tien välttäminen ..................................................................... 6
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä ....................... 6
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen ................... 6
Kartan mukauttaminen ................................................................ 6
Karttatyökalujen mukauttaminen ............................................ 6
Karttatasojen mukauttaminen ................................................ 7
Kartan tietokentän muuttaminen ............................................ 7
Kartan perspektiivin muuttaminen .......................................... 7
Ajoneuvon mukauttaminen .................................................... 7
Valvontakamerat ......................................................................... 7
Liikenne........................................................................... 7
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella ...... 7
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ........................... 7
Liikenteen näyttäminen kartalla ............................................. 7
Liikennetapahtumien hakeminen ........................................... 7
Liikenne reitillä ............................................................................ 7
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen .......................................... 7
Tietoja liikennetilauksista ............................................................ 8
Tilauksen aktivoiminen ........................................................... 8
Liikennetilausten tarkasteleminen .......................................... 8
Tilauksen lisääminen ............................................................. 8
Sovellusten käyttäminen............................................... 8
Ohjeen käyttäminen .................................................................... 8
Ohjeaiheiden etsiminen ......................................................... 8
Tietoja: ecoRoute™ .................................................................... 8
Ajoneuvon määrittäminen ...................................................... 8
Polttoainehinnan muuttaminen .............................................. 8
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen .................................... 8
Tietoja ecoChallengesta ........................................................ 8
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen ........................ 8
Matkaraportit .......................................................................... 8
ecoRoute-tietojen nollaaminen .............................................. 8
Ajovihjeitä ............................................................................... 8
Matkan suunnitteleminen ............................................................ 9
Matkan ajoittaminen ............................................................... 9
Tallennetun matkan navigoiminen ......................................... 9
Tallennetun matkan muokkaaminen ...................................... 9
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen ............ 9
Tietojen hallinta.............................................................. 9
Tiedostotyypit .............................................................................. 9
Tietoja muistikorteista ................................................................. 9
Muistikortin asettaminen ........................................................ 9
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ............................................ 9
Tietojen siirtäminen tietokoneesta .............................................. 9
Laitteen mukauttaminen .............................................. 10
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 10
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 10
Navigointiasetukset ................................................................... 10
Laskentatila .......................................................................... 10
Näyttöasetukset ........................................................................ 10
Liikenneasetukset ..................................................................... 10
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 10
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 10
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 10
Asetusten palauttaminen .......................................................... 10
Liite................................................................................ 10
i
Virtajohdot .................................................................................10
Laitteen lataaminen .............................................................. 11
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen .................... 11
Laitteen huoltaminen ................................................................ 11
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 11
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 11
Varkauksien välttäminen ...................................................... 11
Kiinnittäminen kojelautaan ........................................................ 11
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 11
Laitteen irrottaminen telineestä ............................................ 11
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 11
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 11
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 11
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 11
Tekniset tiedot .......................................................................... 11
Vianmääritys ................................................................. 11
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 11
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 12
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 12
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 12
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa ........................ 12
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa ................... 12
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 12
Hakemisto ..................................................................... 13
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähtee­
seen
LT: tämä malli sisältää elinikäisen liikennetilauksen ja
liikennevastaanottimen.
LM: tämä malli sisältää nüMaps Lifetime™ tilauksen, jonka
ansiosta saat karttapäivityksen laitteeseen neljä kertaa
vuodessa. Käyttöehdot ovat osoitteessa www.garmin.com/us
/maps/numaps_lifetime.
LMT: tämä malli sisältää tilauksen nüMaps Lifetime ja
liikennevastaanottimen.
Elinikäisten karttapäivitysten aktivoiminen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja
tai tuotteen vahingoittumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
2 Seuraa näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: rekisteröimällä laitteen voit vastaanottaa
sähköposti-ilmoituksia, kun karttapäivitys on saatavilla.
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin
Express
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À laitteen USB-porttiin.
Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi. Karttapäivitykset
sisältävät uusimmat saatavilla olevat karttatiedot, jotta laite
laskee reitit määränpäähän edelleen oikein ja tehokkaasti.
Garmin Express on saatavilla Windows ja Mac tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.garmin.com/express.
2 Valitse vaihtoehto:
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windows­
lataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac­versio.
®
®
2 Paina telinettä Á imukupin  päälle niin, että se napsahtaa
3
4
5
6
paikalleen.
Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
tuulilasia kohti.
Kohdista telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana
olevaan paikkaan.
Paina telineen alaosaa laitteeseen, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin
laitteissa. Kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä
laitteessasi.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
4 Käynnistä Garmin Express.
5 Liitä Garmin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
®
Asentaminen: Garmin Express
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
4 Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Laitteellasi voi olla oikeus maksuttomaan karttapäivitykseen 90
päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran hakenut
satelliitteja ajaessasi. Lue käyttöehdot osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.
6 Kirjoita sähköpostiosoite tuotteen rekisteröintiä varten
(valinnainen).
7 Valitse tallenna laite.
8 Valitse tarkista päivitykset.
Näyttöön tulee saatavilla olevien kartta- ja
ohjelmistopäivitysten luettelo.
9 Valitse asennettavat päivitykset.
10 Valitse Asenna heti.
Elinikäiset tilaukset
Jotkin mallit sisältävät elinikäisten toimintojen tilauksia.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/lmt.
Aloitus
1
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila
Nykyinen aika
Akun tila
GPS­signaalin tilan näyttäminen
Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa
kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.
Lepotilassa laite kuluttaa erittäin vähän virtaa, ja se palautuu
heti käyttötilaan.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
lepotilaan, kun lataat akkua.
Paina virtapainiketta À.
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa latautua.
tilarivillä osoittaa sisäisen akun tilan.
Ajan asettaminen
1 Valitse päävalikosta aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla
valitsemalla Automaattinen.
• Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita
ylös tai alas.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
Laitteen sammuttaminen
1 Paina virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
lepotilaan.
2 Valitse Pois.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
GPS­signaalien hakeminen
Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida laitteen avulla.
tilarivillä
osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Satelliittien hakeminen
voi kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näytä > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Voimakkuus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
2
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun vaihtamisesta on kohdassa
Kieli- ja näppäimistöasetukset (Kieli- ja näppäimistöasetukset,
sivu 10 ).
• Valitsemalla voit poistaa hakumerkinnän.
• Poista merkki -painikkeella.
• Valitsemalla voit valita näppäimistön kielitilan.
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
• Valitsemalla voit muuttaa kirjainkokoa.
Sijainnit
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät sijainteja,
kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia
tietoja kaduista. Luokkien avulla voit selata lähellä sijaitsevia
yrityksiä ja nähtävyyksiä. Voit myös hakea osoitteita,
koordinaatteja, kaupunkeja ja risteyksiä.
Paikkojen etsiminen
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät kolme
valitsemaasi määränpäätä.
Sijainnit
1
2
3
4
Valitse Minne?.
Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
Valitse luokka.
Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.
1
2
3
4
Valitse Minne? > Osoite.
Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.
Kirjoita kadunnimi ja valitse Seuraava.
Tarvittaessa voit vaihtaa kaupungin tai alueen valitsemalla
Paikan etsiminen läheltä.
5 Valitse tarvittaessa kaupunki tai alue.
6 Valitse osoite tarvittaessa.
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.
2 Valitse sijainti.
5 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja
kadun nimi.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Hakualueen muuttaminen
1 Valitse päävalikosta Minne?.
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä.
3 Valitse vaihtoehto.
Sijaintien etsiminen kartan avulla
Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten ravintoloiden,
sairaaloiden tai huoltoasemien etsiminen edellyttää tien varrella
olevien paikkojen tason ottamista käyttöön kartassa
(Karttatasojen mukauttaminen, sivu 7 ).
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat paikat,
valitse ja valitse sitten haluamasi luokan kuvake.
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin kuvauksen.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
Sijainnit
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Pysäköintipaikan etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Pysäköinti.
2 Valitse pysäköintipaikka.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Hae työkaluja
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
Valitse Aloita haku.
Kirjoita kaupungin nimi ja valitse .
Valitse kaupunki.
1
2
3
4
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.
4 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.
6 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
7 Valitse Katso kartalla.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 2 ).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse Tallenna.
5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia tai
Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-valikkoon.
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut > Koti.
2 Valitse .
3 Valitse > Muokkaa.
4 Tee muutokset.
5 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin
voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen
ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa
ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader ‑ohjelmistolla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.
2 Seuraa näytön ohjeita.
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse Ohje.
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen
Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader
‑ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (POI
Loaderin asentaminen, sivu 4 ).
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.
Navigointi
Reitin aloittaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnit, sivu 2 ).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Aja.
Tallennetun sijainnin poistaminen
Useiden reittien esikatselu
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 2 ).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse Reitit.
4 Valitse reitti.
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin. Laskentatila vaikuttaa ainoastaan
autoilureitteihin.
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
• Valitsemalla Nopeampi matka ‑asetuksen voit laskea
reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
• Valitsemalla Lyhyempi matka ‑asetuksen voit laskea
reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika
ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
valitse Poista.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
4
Navigointi
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Reitti kartassa
ILMOITUS
Nopeusrajoitustoiminto on viitteellinen. Kuljettaja on aina
vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään merkkinä on
ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden,
kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin
uudelleen ja antaa uusia ohjeita.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla tietokenttä, jossa
näkyy nykyinen nopeusrajoitus.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
2 Valitse vaihtoehto.
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartasta
>
.
Reitin aktiivisuuden näyttäminen
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja
ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.
1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva
tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee
näyttöön, jos risteys on päätien varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit
reittiä.
2 Valitse > Kartta.
Seuraavan käännöksen tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, seuraavan käännöksen, kaistanvaihdon tai
muun ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan vasemmassa
yläkulmassa.
Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja ajokaistan,
joka tulee valita.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää seuraavan
käännöksen kartassa.
Risteysten tarkasteleminen
Kartan käyttäminen
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa Pohjoinen ylös ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit näyttää tiettyjä luokkia, kun et navigoi reittiä,
valitsemalla .
• Voit keskittää kartan nykyiseen sijaintiin valitsemalla .
Pisteen lisääminen reitille
Pisteitä voi lisätä ainoastaan reitin navigoimisen aikana.
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Kiertotien käyttäminen
Kiertotietä voi käyttää ainoastaan reitin navigoimisen aikana, ja
kiertotietyökalu on lisättävä karttatyökaluvalikkoon
(Karttatyökalujen mukauttaminen, sivu 6 ).
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
Navigointi
Kun navigoit reittiä, voit näyttää pääteiden risteykset. Kun
lähestyt risteystä reitillä, kyseisen risteyksen kuva näkyy
lyhyesti, jos se on käytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää risteyksen, jos se on
näytettävissä.
Edessä olevat
Voit tarkastella ajamasi reitin tai tien varrella olevia yrityksiä ja
palveluja. Palvelut suodatetaan luokan mukaan.
Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse välilehti.
3 Valitse kohdepiste.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa haettavia luokkia, muuttaa luokkakuvakkeiden
järjestystä ja hakea tiettyä yritystä tai luokkaa.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse palvelukuvake.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen oikealla puolella olevan nuolen
ja vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5
5 Valitse Valmis.
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa (Karttatyökalujen mukauttaminen,
sivu 6 ).
Valitse kartassa
> Matkatiedot.
Matkatietokenttien mukauttaminen
Lisää Matkatiedot-työkalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit
mukauttaa kartan matkatietokentissä näkyviä tietoja
(Karttatyökalujen mukauttaminen, sivu 6 ).
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse > Matkatiedot.
3 Valitse matkatietokenttä.
4 Valitse vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietoluetteloon.
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä on
tietoja matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Ajo­ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää tiettyjä
alueita tai tieosuuksia. Voit ottaa mukautetut vältettävät käyttöön
tai poistaa ne käytöstä aina tarvittaessa.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
2
3
4
5
6
reitit.
Valitse tarvittaessa Lisää vältettävät reitit.
Valitse Lisää vältettävä alue.
Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
Valitse Valmis.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Läheisten palvelujen etsiminen
Nykysijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja, kuten
polttoainetta, sairaaloita tai poliisiasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse luokka.
6
2 Valitse Lisää vältettävä tie.
3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
5 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Kartan mukauttaminen
Karttatyökalujen mukauttaminen
Voit valita karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut.
2 Valitse valikossa käytettävät karttatyökalut.
3 Valitse Tallenna.
Navigointi
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Ajoneuvon mukauttaminen
Voit mukauttaa kartassa olevaa ajoneuvoa. Voit ladata lisää
ajoneuvoja Garmin Express ohjelmistolla.
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Ajoneuvo.
Valvontakamerat
ILMOITUS
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
Joillakin alueilla on saatavilla tietoja valvontakameroiden
sijainneista ja nopeusrajoituksista. Osoitteesta www.garmin.com
/safetycameras voit tarkistaa saatavuuden tai ostaa tilauksen
taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa
nykyistä tilausta milloin tahansa.
Voit päivittää nykyisen valvontakameratilauksen
valvontakameratiedot osoitteessa http://my.garmin.com. Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat
valvontakameratiedot käyttöösi.
Valvontakameroiden perustiedot toimitetaan joillakin alueilla
joidenkin laitteiden mukana. Mukana toimitetut tiedot eivät
sisällä päivityksiä eivätkä tilausta.
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä laitteissa,
jotka eivät sisällä elinikäistä liikennepalvelua (Elinikäiset
tilaukset, sivu 1 ).
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa. Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Jotkin laitteet sisältävät liikennevastaanottimen.
• Liikennehälytykset näkyvät kartassa, kun reitillä tai alueella
on liikennetapahtumia.
• Laitteen on oltava liitettynä ajoneuvon virtalähteeseen, jotta
liikennetietoja voi vastaanottaa liikennevastaanottimella.
• Liikennevastaanottimen ja laitteen on ehkä oltava
liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta
liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
Liikenne
• Laitteen tai liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.
Liikennetietojen vastaanottaminen liikenne­
vastaanottimella
ILMOITUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikennetietojen vastaanottaminen edellyttää laitemallia, joka
sisältää elinikäiset liikennetiedot, ja lisäksi on käytettävä laitteen
mukana toimitettua ajoneuvon virtajohtoa. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Laite voi vastaanottaa liikennesignaaleja liikennetietoja
lähettäviltä asemilta.
1 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto ulkoiseen
virtalähteeseen.
2 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto laitteeseen.
Kun olet liikennetilauksen kattavuusalueella, laite näyttää
liikennetietoja.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkastele­
minen
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Liikenne reitillä
Kun reitillä ilmenee ruuhkaa, karttaan ilmestyy hälytys ja laite
laskee vaihtoehtoisen reitin viiveen välttämiseksi. Voit valita,
käytetäänkö vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti vai
pyydettäessä. Lisätietoja on Liikenneasetukset-kohdassa
(Liikenneasetukset, sivu 10 ). Laite opastaa sinut ruuhkan läpi,
jos parempaa vaihtoehtoista reittiä ei ole. Viiveaika lisätään
arvioituun saapumisaikaasi automaattisesti.
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
Jos laitetta ei ole määritetty käyttämään vaihtoehtoisia reittejä
automaattisesti, voit aloittaa vaihtoehtoisen reitin manuaalisesti
liikenneruuhkan välttämiseksi.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti.
HUOMAUTUS: jos parempaa vaihtoehtoista reittiä ei ole,
tämä vaihtoehto ei ole valittavissa, vaan sen asemesta näkyy
teksti Nopeimmalla reitillä.
3 Valitse Aja.
7
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy.
Siirry osoitteeseen http://www.garmin.com/traffic.
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti,
kun laite hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
1 Valitse päävalikosta Liikenne.
2 Valitse Tilaukset > .
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
5 Valitse laitteessa Seuraava.
6 Anna koodi.
7 Valitse Valmis.
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää lisätietoja
laitteen käyttämisestä.
.
Tietoja: ecoRoute™
Joillakin alueilla on ostettava avauskoodi, ennen kuin ecoRoute
ominaisuuksia voi käyttää. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/ecoroute.
ecoRoute laskee polttoainetehokkuuden ja polttoainehinnan
navigoitaessa määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen avulla. Toiminnon
ecoRoute tarjoamat tiedot ovat arvioita. Se ei lue tietoja autosta.
Kalibroi polttoainekulutus, jotta saat tarkempia raportteja auton
polttoainetehokkuudesta ja ajotavoistasi (Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen, sivu 8 ).
Ajoneuvon määrittäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät ecoRoute toimintoja
ensimmäisen kerran.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Polttoainehinnan muuttaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Pumpulla.
2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse Seuraava.
3 Valitse Kyllä.
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat ajoneuvon
ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi, kun täytät
polttoainesäiliön.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Pumpulla.
2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
8
polttoainesäiliön edellisen täyttökerran jälkeen.
4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön edellisen
täyttökerran jälkeen.
5 Valitse Seuraava.
Laite laskee keskimääräisen polttoainetehokkuuden.
6 Valitse Tallenna.
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja maksimoida
siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden. Mitä parempi
ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän polttoainetta säästät.
ecoChallenge kerää tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite on
liikkeessä autoilutilassa.
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
Valitse Sovellukset > ecoRoute > ecoChallenge.
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
Jarrutus: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta jarrutuksesta
saamasi pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä jarrutuksesta.
Kiihdytys: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta kiihdytyksestä
saamasi pisteet. Menetät pisteitä nopeasta kiihdytyksestä.
Nopeus: näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi optimaalisella
nopeudella.
Yhteensä: näyttää nopeus-, kiihdytys- ja jarrutuspisteiden
keskiarvon.
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Valitse > Nollaa.
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Kulutus.
2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.
Matkaraportit
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on kuluttanut
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan, keskimääräisen
polttoaineenkulutuksen ja polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä. Jos pysäytät
reitin laitteessa, matkaraportti luodaan ajamastasi matkasta.
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja laitteessa.
VIHJE: voit liittää laitteen tietokoneeseen ja käyttää laitteen
Reports-kansion matkaraportteja.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Matkaraportti.
2 Valitse loki.
ecoRoute­tietojen nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Autoprofiili.
2 Valitse > Nollaa.
Ajovihjeitä
• Noudata nopeusrajoituksia. Useimmissa autoissa
optimaalinen polttoaineen kulutus saavutetaan, kun
ajonopeus on noin 70–100 km/h.
• Aja tasaisella nopeudella.
• Jarruta ja kiihdytä tasaisesti.
• Vältä pysähtelevää liikennettä ja liikenneruuhkia.
• Älä pidä jalkaa jarrupolkimella.
• Käytä vakionopeussäädintä.
• Sammuta auto lyhyiden pysähdysten ajaksi tyhjäkäynnin
sijaan.
• Yhdistä lyhyet matkat yhdeksi pidemmäksi reitiksi, jolla on
useita pysähdyksiä.
• Sammuta ilmastointi ja avaa ikkunat, kun et aja kovalla
nopeudella moottoritiellä.
Sovellusten käyttäminen
• Kiristä polttoainesäiliön korkki.
• Pysäköi auto varjoon tai autotalliin.
• Poista ylimääräinen paino autosta. Poista tarpeettomat
tavarat autosta.
• Vältä kuormien kuljettamista auton katolla. Poista
kattotelineet ja irrotettavat kehikot, kun ne eivät ole käytössä.
• Säilytä suositellut rengaspaineet. Tarkista rengaspaineet
säännöllisesti ja ennen pitkiä matkoja.
• Huolehdi auton kunnosta ja noudata autovalmistajan
suosittelemia huoltovälejä.
• Vaihda öljyt sekä öljyn- ja ilmansuodattimet säännöllisesti.
• Käytä matalaoktaanisinta suositeltavaa polttoainetta. Käytä
mahdollisuuksien mukaan biopolttoainetta, kuten E85 ja
biodiesel.
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse Uusi matka.
3 Valitse Valitse lähtöpaikka.
4 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 2 ).
5 Valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
7 Valitse Seuraava.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkan ajoittaminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lähtöaika.
• Valitse Saapumisaika.
5 Valitse päiväys ja aika sekä Tallenna.
6 Valitse Kesto.
7 Valitse, miten kauan viivyt sijainnissa, ja valitse Tallenna.
8 Toista tarvittaessa vaiheet 3–7 kunkin sijainnin kohdalla.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Jos näyttöön tulee kehote, valitse reitti (Reitti kartassa,
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön katso (Laiteja yksityisyysasetukset, sivu 10 ).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot myGarmin™
karttaohjelmistosta, mukaan lukien MapSource , BaseCamp™
ja HomePort™ (Mukautetut kohdepisteet, sivu 4 ).
• GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta (POI Loaderin asentaminen, sivu 4 ).
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™ ja microSDHC-muistikortteja.
1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
sivu 5 ).
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muuta matkan nimi.
• Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit lisätä ja poistaa
paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Valitse Poista matka.
• Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää matkan
pysähdykset tehokkaimmin.
Tietojen hallinta
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 9 ).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
9
Laitteen mukauttaminen
Kartta­ ja ajoneuvoasetukset
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Voit avata kartta- ja ajoneuvoasetukset valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.
Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Ajokarttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatyökalut: valitsee karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 7 ).
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Liikenneasetukset
Karttojen ottaminen käyttöön
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Nykyinen aika: määrittää laitteen ajan.
Aikamuoto: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
www.garmin.com/us/maps.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Navigointiasetukset
Avaa navigointiasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset
> Navigointi.
Laskentatila: määrittää reittisuosituksen.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Turvallisuustila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatila
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Vähemmän polttoainetta: polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Näyttöasetukset
Avaa näytön asetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Näytä.
Suunta: määrittää näytön pysty- tai vaakatilaan.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Jos
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- ja yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Kirkkaus: näytön kirkkauden säätäminen.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua
käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.
Avaa liikenneasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nykyinen palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen
toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä
olevat liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Optimoi reitti: valitsee, käytetäänkö optimoituja vaihtoehtoisia
reittejä automaattisesti vai pyydettäessä (Liikenne reitillä,
sivu 7 ).
Liikennehälytykset: valitsee ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
Yksikkö­ ja aika­asetukset
Kieli­ ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
Laite­ ja yksityisyysasetukset
Avaa laiteasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends™,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen monella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
10
Laitteen mukauttaminen
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Liitä laite ajoneuvon virtajohtoon.
• Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty
tietokoneeseen. Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä
lataa laitetta.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen
ILMOITUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa À kiertämällä sitä 90 astetta vastapäivään.
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Kiinnittäminen kojelautaan
ILMOITUS
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen
jälkeen.
Valinnaisella kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan
noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden säädöksiä. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com.
1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
3 Aseta levy kojelautaan.
4 Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.
5 Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.
6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Laitteen irrottaminen telineestä
1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
2
3
4
5
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
Aseta paikalleen samankokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon à kiertämällä sitä 90 astetta myötäpäivään.
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä, koska näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
Pyyhi
näyttö varovasti liinalla.
4
Varkauksien välttäminen
Vianmääritys
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa (www.garmin.com).
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila
-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
Latauslämpötila
0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Virrantulo (ajoneuvon tai
ulkoinen virtalähde)
8–28 Vdc
Akunkesto (nüvi 55/56)
Enintään 2 tuntia käytön ja asetusten
mukaan
Akunkesto (nüvi 65/66)
Enintään 1 tunti käytön ja asetusten
mukaan
Akun tyyppi
Litiumioni
Akun jännitealue
3,0 – 4,2 V
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen, sivu 1 ).
11
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset, sivu 10 ).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 11 ).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on 0 - 45 °C (32 113 °F).
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 10 ).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 10 ).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen, sivu 2 ).
• Siirrä laite lepotilaan, kun et käytä sitä (Siirtyminen lepotilaan
ja poistuminen siitä, sivu 2 ).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media
Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3, jossa on
Windows Media Player 10.
®
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
VIHJE: liitä laite suoraan tietokoneen USB-porttiin äläkä
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
12
Vianmääritys
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 7
3D-karttanäkymä 7
A
aika-asetukset 2, 10
ajo-ohjeet 5
ajoneuvokuvake 7
ajoneuvon virtajohto 1
akku
lataaminen 1, 2, 11, 12
maksimoiminen 12
ongelmat 12
asetukset 10
asetusten palauttaminen 10
autoprofiili 8
E
ecoChallenge 8
ecoChallenge-pisteet 8
nollaaminen 8
ecoRoute 8
autoprofiili 8
ecoChallenge-pisteet 8
matkaraportit 8
matkaraportti 8
polttoainetehokkuuden kalibroiminen 8
edessä olevat
mukauttaminen 5
palvelujen etsiminen 5
ekstrat, mukautetut kohdepisteet 4
elinikäiset karttapäivitykset 1
G
Garmin Express 1
laitteen rekisteröiminen 1
ohjelmiston päivittäminen 1
geokätkentä 3
GPS 2
H
hakualueen muuttaminen 3
hakupalkki 3
I
imukuppi 11
K
kaapelit, virta 10
kamerat, valvonta 7
kartan perspektiivi 7
kartat 5, 6, 10
elinikäinen 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
ostaminen 11
päivittäminen 1
reittien näyttäminen 5
selaaminen 3
tasot 7
teema 10
tietokenttä 6
yksityiskohtien määrä 10
kartta, tietokenttä 7
karttanäkymä
2D 7
3D 7
karttatasot, mukauttaminen 7
karttatyökalut 6
kieli
näppäimistö 10
puheen kieli 10
kiertotiet 5
kirkkaus 2
Kohdepiste. 4 Katso myös kohdepiste (POI)
kohdepisteet
ekstrat 4
mukautetut 4
Hakemisto
POI Loader 4
kohdepisteet (POI Loader) 4
kojelautakiinnitys 11
koordinaatit 3
kosketusnäytön puhdistaminen 11
koti
palaaminen 4
sijainnin muokkaaminen 4
sijaintien asettaminen 4
kuvakkeet, ajoneuvo 7
kuvaotokset 10
Käyttöoikeussopimukset 10
käännösluettelo 5
L
laitteen huoltaminen 11
laitteen kiinnittäminen
autoilu 1
imukuppi 1, 11
irrottaminen telineestä 11
kojelauta 11
laitteen lataaminen 1, 2, 11, 12
laitteen mukauttaminen 10
laitteen puhdistaminen 11
laitteen rekisteröiminen 1
laitteen tunnus 10
lepotila 2
leveys- ja pituuspiiri 3
liikenne 7, 10
elinikäiset tilaukset 1
kartta 7
ruuhkien etsiminen 7
tapahtumat 7
tilauksen aktivoiminen 8
tilausten lisääminen 8
vaihtoehtoinen reitti 7
vastaanotin 7
lisävarusteet 11
M
matkahistoria 10
matkaloki, tarkasteleminen 6
matkan tiedot 6
tarkasteleminen 6
matkaraportit 8
matkasuunnittelu 9
matkan muokkaaminen 9
matkatiedot, nollaaminen 6
matkatietokone 6
tietojen nollaaminen 6
matkojen nimeäminen uudelleen 9
microSD-kortti, asentaminen 9
muistikortti 9
mukautetut kohdepisteet 4
mukauttaminen, vältettävät 6
määränpäät. Katso sijainnit
N
navigointi 5
asetukset 10
pois tieltä 5
reittien esikatselu 4
navigointi poissa tieltä 5
nollaaminen
laite 2
matkatiedot 6
nykyinen sijainti 6
Nykysijainti 3, 6
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
näppäimistö 2
asettelu 10
kieli 10
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 10
näytön painikkeet 2
O
ohje. 8 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 1
versio 10
osoitteet, etsiminen 3
P
paikkojen etsiminen. 2 Katso myös sijainnit
kartan käyttäminen 3
kartan selaaminen 3
kaupungit 3
koordinaatit 3
luokat 2
osoitteet 3
risteykset 3
palaaminen kotiin 4
palvelujen etsiminen, edessä olevat 5
Pikahaku 2
pikakuvakkeet
lisääminen 4
poistaminen 4
POI Loader 4
poistaminen, matkat 9
polttoaine, hinnat 8
polttoainehinta, vaihtaminen 8
polttoainetehokkuuden kalibroiminen 8
polttoainetehokkuus. 8 Katso myös ecoRoute
pysäköinti 3
viimeisin paikka 3
päivitykset
kartat 1
ohjelmisto 1
R
raportit, matka 8
reitit
aloittaminen 4, 5
esikatselu 4
laskenta 4
laskentatila 10
lopettaminen 5
näyttäminen kartassa 5
pisteen lisääminen 5
risteykset, etsiminen 3
risteysnäkymä 5
S
satelliittisignaalit
etsiminen 2
tarkasteleminen 2
seuraava käännös 5
sijainnit 2, 3, 9
haku 3
kodin asettaminen 4
nykyinen 3, 6
simuloitu 4
tallentaminen 3
vasta löydetyt 3
simuloidut sijainnit 4
sulake, vaihtaminen 11
T
tallennetut sijainnit 5, 9
luokat 4
muokkaaminen 4
poistaminen 4
tallentaminen, nykyinen sijainti 3
tekniset tiedot 11
teline, poistaminen 11
telineen irrottaminen 11
tiedostot
siirtäminen 9
tuetut tyypit 9
tietokone
liittäminen 12
yhdistäminen 9
tilaukset
liikenne 1
nüMaps Lifetime 1
tunnusnumero 10
tuotetuki 8
tuotteen rekisteröiminen 1
13
V
valvontakamerat, tilaukset 7
varkaus, välttäminen 11
vasta löydetyt sijainnit 3
vianmääritys 11, 12
virtajohdot 10
ajoneuvo 1
sulakkeen vaihtaminen 11
virtapainike 2
vältettävät
alue 6
mukauttaminen 6
poistaminen 6
poistaminen käytöstä 6
tie 6
tien ominaisuudet 6
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 2
14
Hakemisto
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising