Garmin | nüvi® 55 | Garmin nüvi® 55 Ръководство на притежателя

Garmin nüvi® 55 Ръководство на притежателя
nüvi 55/56/65/66
®
Ръководство за притежателя
февруари 2014 г.
190-01654-14_0A
Отпечатано в Тайван
Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено
съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство,
без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за найнови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.
Garmin®, nüvi® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd.‍ или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави.‍ Тези
търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.‍
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ и nüMaps Lifetime™ са търговски
марки на Garmin Ltd.‍ или нейните дъщерни фирми.‍ Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.‍
microSD™ и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® и Windows XP® са регистрирани търговски марки
на Microsoft Corporation в Съединените щати и други държави.‍ Mac® е търговска марка на Apple Inc.‍
Съдържание
Начално запознаване.................................................. 1
Свързване на устройството към захранването от
превозното средство ................................................................ 1
Поддръжка и актуализации ..................................................... 1
Настройване на Garmin Express ......................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Доживотни абонаменти ....................................................... 1
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin
Express ................................................................................. 1
Влизане и излизане от спящ режим ....................................... 2
Изключване на устройството .................................................. 2
Рестартиране на устройството ........................................... 2
Прихващане на GPS сигнали .................................................. 2
Регулиране на яркостта на екрана ......................................... 2
Регулиране на силата на звука ............................................... 2
Икони в лентата на състоянието ............................................. 2
Показване на състоянието на GPS сигнала ...................... 2
Информация за батерията ................................................. 2
Сверяване на часа .............................................................. 2
Използване на екранните бутони ............................................ 2
Използване на екранната клавиатура .................................... 2
Местоположения.......................................................... 3
Намиране на Местоположения ............................................... 3
Намиране на местоположение по категория .................... 3
Намиране на местоположение с помощта на лентата за
търсене ................................................................................. 3
Промяна на областта на търсене ...................................... 3
Намиране на местоположение чрез разглеждане на
картата ................................................................................. 3
Намиране на адрес ............................................................. 3
Намиране на Скоро намерени дестинации ....................... 3
Намиране на паркинг .......................................................... 3
Инструменти за търсене ..................................................... 4
Записване на Местоположения .............................................. 4
Записване на Местоположение .......................................... 4
Запаметяване на текущото ви положение ........................ 4
Записване на Местоположение У дома ............................. 4
Редактиране на запаметено местоположение ................. 4
Задаване на категории към Запаметено
местоположение .................................................................. 4
Изтриване на запаметено местоположение ..................... 4
Настройване на Местоположение за Симулация .................. 4
Добавяне на кратка команда ................................................... 5
Премахване на кратка команда .......................................... 5
Потребителски интересни точки ............................................. 5
Инсталиране на POI Loader ................................................ 5
Използване на файловете с помощ за POI Loader ........... 5
Намиране на потребителски точки POI ............................. 5
Навигация...................................................................... 5
Започване на маршрут ............................................................ 5
Преглеждане на няколко маршрута ................................... 5
Промяна на режима за изчисляване на маршрут ............. 5
Започване на маршрут до запаметено
местоположение .................................................................. 5
Вашият маршрут на картата .................................................... 5
Използване на картата ........................................................ 5
Добавяне на точка към маршрут ........................................ 6
Правене на обход ................................................................ 6
Спиране на маршрута ......................................................... 6
Показване на Активност по маршрута .................................... 6
Показване на списък на завоите ........................................ 6
Показване на следващия завой ......................................... 6
Показване на Пътни възли ................................................. 6
Съдържание
За Напред по пътя .................................................................... 6
Намиране на Предстоящи интересни места ..................... 6
Персонализиране на категориите Напред по пътя ........... 6
Информация за пътуването .................................................... 6
Гледане на данни за пътуването от картата ..................... 6
Показване на страницата с информация за пътуването . 6
Показване на регистъра на пътуванията .......................... 7
Нулиране на информацията за пътуването ...................... 7
Показване на информация за текущото местоположение ... 7
Намиране на услуги наблизо .............................................. 7
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение .................................................................. 7
Избягване на особености по пътя ........................................... 7
За потребителските отбягвания .............................................. 7
Избягване на зона ............................................................... 7
Избягване на път ................................................................. 7
Деактивиране на потребителско избягване ...................... 7
Изтриване на потребителски избягвания .......................... 7
Персонализиране на картата .................................................. 7
Персонализиране на инструментите за карта .................. 7
Персонализиране на слоевете на картата ........................ 7
Промяна на полето за данни на картата ........................... 8
Промяна на гледната точка на картата ............................. 8
Персонализиране на превозното средство ....................... 8
Камери за безопасност ............................................................ 8
Трафик........................................................................... 8
Получаване на данни за трафик с приемник за трафик ....... 8
Показване на предстоящия трафик ........................................ 8
Показване на трафика на картата ...................................... 8
Търсене на пътни произшествия ....................................... 8
Трафик по маршрута ................................................................ 8
Поемане по алтернативен маршрут .................................. 9
За абонаментите за трафик .................................................... 9
Активиране на абонамент ................................................... 9
Показване на абонаментите за трафик ............................. 9
Добавяне на абонамент ...................................................... 9
Използване на приложенията.................................... 9
Използване на Помощ ............................................................. 9
Търсене на помощни теми .................................................. 9
За ecoRoute™ ........................................................................... 9
Настройване на превозното средство ............................... 9
Промяна на цената на горивото ......................................... 9
Калибриране на пестенето на гориво ................................ 9
За ecoChallenge ................................................................... 9
Показване на данни за пестенето на гориво ..................... 9
Отчети за километража .................................................... 10
Нулиране на данните в ecoRoute ..................................... 10
Съвети при шофиране ...................................................... 10
Планиране на пътуване ......................................................... 10
Съставяне на график на пътуване ................................... 10
Навигация по запаметено пътуване ................................ 10
Редактиране на запаметено пътуване ............................ 10
Показване на предишни маршрути и дестинации ............... 10
Управление на данни................................................ 10
Типове файлове ..................................................................... 10
За картите с памет ................................................................. 11
Инсталиране на карта с памет ......................................... 11
Свързване на устройството към компютъра ........................ 11
Прехвърляне на данни от компютъра .................................. 11
Персонализиране на устройството........................ 11
Настройки на картата и превозното средство ..................... 11
Активиране на карти .......................................................... 11
Настройки за навигация ......................................................... 11
Режим изчисляване ........................................................... 11
Настройки на дисплея ............................................................ 11
i
Настройки за трафика ............................................................ 12
Настройки за мерни единици и време .................................. 12
Настройки за език и клавиатура ........................................... 12
Настройки за устройството и поверителност ...................... 12
Връщане на настройки .......................................................... 12
Допълнение .................................................................12
Захранващи кабели ............................................................... 12
Зареждане на устройството ............................................. 12
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от
превозното средство.‍ ........................................................ 12
Грижа за устройството ........................................................... 13
Почистване на външността на корпуса ........................... 13
Почистване на сензорния екран ....................................... 13
Предотвратяване на кражба ............................................. 13
Монтаж на вашето арматурно табло .................................... 13
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата .............. 13
Демонтаж на устройството от стойката ........................... 13
Демонтаж на стойката от вендузата ................................ 13
Сваляне на вендузата от предното стъкло ..................... 13
Закупуване на допълнителни карти ...................................... 13
Покупка на аксесоари ............................................................ 13
Технически характеристики ................................................... 13
Проблеми..................................................................... 13
Вендузата не се закрепва на предното стъкло .................... 13
Моeто устройство не получава сигнали от спътник ............ 13
Устройството не се зарежда в колата ми ............................. 13
Зарядът на батерията ми не издържа дълго ....................... 14
Устройството ми не се появява на компютъра като
сменяемо устройство ............................................................. 14
Устройството ми не се показва на компютъра като
преносимо устройство ........................................................... 14
Устройството ми не се показва на компютъра нито като
преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или
том ........................................................................................... 14
Показалец .................................................................... 15
ii
Съдържание
Начално запознаване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вж.‍ ръководството Важна информация относно продукта и
безопасността в кутията на продукта за предупреждения
за продукта и друга важна информация.‍
Свързване на устройството към
захранването от превозното средство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този продукт съдържа литиево-йонна батерия.‍ За да
предотвратите нараняване или повреда на продукта,
причинен от излагане на батерията на високи температури,
съхранявайте устройството далече от пряка слънчева
светлина.‍
Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го
заредите.‍
1 Включете захранващия кабел за превозното средство À
в USB порта на устройството.‍
nüMaps Guarantee™
Устройството ви може да отговаря на условията за
безплатна актуализация на карта през първите 90 дни от
първото получаване на сигнал от спътници по време на
шофиране.‍ Отидете на www.garmin.com/‍numaps за правила
и условия.‍
Доживотни абонаменти
Някои модели включват абонаменти за безсрочни функции.‍
За повече информация отидете на www.garmin.com/‍lmt.‍
LT: Този модел включва доживотен абонамент за трафик и
приемник за трафик.‍
LM: Този модел включва абонамент за nüMaps Lifetime™,
осигуряващ тримесечни актуализации на картите за
целия експлоатационен живот на вашето устройство.‍ За
правилата и условията отидете на www.garmin.com/‍us
/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: Този модел включва доживотен абонамент за nüMaps
Lifetime, доживотен абонамент за трафик и приемник за
трафик.‍
Активиране на Доживотни карти
1 Отидете на www.garmin.com/‍express.‍
2 Следвайте инструкциите на екрана.‍
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако активирате устройството, можете да
получавате известявания по електронна поща, когато
има актуализация за карта.‍
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin
Express
2 Поставете стойката Á на вендузата Â докато тя застане
3
4
5
6
на мястото си.‍
Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца
à към стъклото.‍
Поставете издатината в горната част на стойката в
канала от задната страна на устройството.‍
Натиснете долната част на стойката в устройството,
докато то щракне.‍
Включете другия край на захранващия кабел за
превозното средство в извода във вашето превозно
средство.‍
Можете да използвате софтуера Garmin Express за
изтегляне и инсталиране на последните актуализации на
картите и софтуера за вашето устройство.‍ Актуализациите
на карти предлагат последните налични данни за карти,
които гарантират, че вашето устройство продължава да
изчислява точно и ефективно маршрутите до вашите
дестинации.‍ Garmin Express е достъпен за Windows® и
Mac® компютри.‍
1 От компютъра отидете на www.garmin.com/‍express.‍
2 Изберете опция:
• За да инсталирате на компютър Windows, изберете
Сваляне за Windows.‍
• За да инсталирате на компютър Mac, изберете
Версия за Mac.‍
Поддръжка и актуализации
Garmin Express™ осигурява лесен достъп до тези услуги за
устройства Garmin®.‍ Възможно е някои услуги да не са
достъпни за вашето устройство.‍
• Регистриране на продукт
• Ръководства за продукти
• Актуализации на софтуера
• Актуализации на карти
• Превозни средства, гласове и други екстри
Настройване на Garmin Express
1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на
3 Отворете сваления файл и следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите инсталацията.‍
4 Старт Garmin Express.‍
5 Свържете вашето Garmin устройство към вашия
компютър с помощта на USB кабел.‍
устройството ви.‍
2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в
свободен USB порт на компютъра.‍
3 Отидете на www.garmin.com/‍express.‍
4 Следвайте инструкциите на екрана.‍
Начално запознаване
1
Прихващане на GPS сигнали
За да навигирате с устройството си, трябва да прихванете
спътници.‍ в лентата за състоянието показва силата на
сигнала от спътниците.‍ Прихващането на спътници може да
отнеме няколко минути.‍
1 Включете устройството.‍
2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.‍
3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради
и дървета.‍
Софтуерът Garmin Express засича вашето устройство.‍
6 Въведете имейл адрес за регистриране на продукта
(опция).‍
7 Натиснете Запазване на устройството.‍
8 Натиснете Проверка за актуализации.‍
Показва се списък с наличните карти и актуализации на
карти.‍
9 Изберете актуализациите, които искате да инсталирате.‍
10 Натиснете Инсталиране сега.‍
Регулиране на яркостта на екрана
1 Изберете Настройки > Покажи > Яркост.‍
2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате
яркостта.‍
Регулиране на силата на звука
1 Изберете Сила звук.‍
2 Изберете опция:
• Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате
силата на звука.‍
• Изберете , за да заглушите устройството.‍
• Изберете за допълнителни опции.‍
Икони в лентата на състоянието
Лентата на състоянието се намира в горния край на
главното меню.‍ Иконите в лентата на състоянието показват
информация за функциите на устройството.‍ Можете да
избирате някои икони, за да промените настройките или да
разгледате допълнителна информация.‍
Състояние на GPS сигнала
Софтуерът Garmin Express изтегля и инсталира
актуализациите на вашето устройство.‍ Актуализациите на
картите са много големи и този процес може да отнеме
дълго време при по-бавни интернет връзки.‍
Влизане и излизане от спящ режим
Може да използвате спящ режим, за да пестите енергията
на батерията, когато устройството не е в употреба.‍ Когато е
в спящ режим, устройството консумира много малко
енергия и може да се събуди моментално за използване.‍
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако
го поставите в спящ режим докато зареждате батерията.‍
Натиснете бутона за включване À.‍
Час в момента
Състояние на батерията
Показване на състоянието на GPS сигнала
Задръжте
за три секунди.‍
Информация за батерията
След като устройството се свърже към захранване, то
започва да се зарежда.‍
в статусната лента показва състоянието на вътрешната
батерия.‍
Сверяване на часа
1 Изберете часа от основното меню.‍
2 Изберете опция:
• За да сверите часа автоматично по данните от GPS,
изберете Автоматично.‍
• За да сверите часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре
или надолу.‍
Изключване на устройството
1 Задръжте клавиша за включване, докато на екрана се
появи напомняне.‍
Напомнянето се появява след пет секунди.‍ Ако
отпуснете бутона за включване преди появата на
напомнянето, устройството влиза в спящ режим.‍
Изберете
Изключи.‍
2
Рестартиране на устройството
Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да
работи.‍
Задръжте бутона Вкл.‍ за 12 секунди.‍
2
Използване на екранните бутони
• Изберете
менюто.‍
• Задръжте
• Изберете
избор.‍
• Задръжте
• Изберете
момента.‍
, за да се върнете към предишния екран в
, за да се върнете бързо към главното меню.‍
или , за да видите повече възможности за
или , за да превъртате по-бързо.‍
, за да видите меню с опции за екрана в
Използване на екранната клавиатура
Вж.‍ "Настройки за език и клавиатура", за да смените
клавиатурната подредба (Настройки за език и клавиатура).‍
Начално запознаване
• Изберете , за да изтриете елемент за търсене.‍
• Изберете , за да изтриете един знак.‍
• Изберете , за да смените режима на език за
клавиатурата.‍
• Изберете
, за да въведете специални символи,
например препинателни знаци.‍
• Изберете , за да смените между главни и малки букви.‍
Местоположения
Заредените в устройството ви подробни карти съдържат
местоположения, например ресторанти, хотели,
автосервизи и подробна информация за улици.‍ Можете да
използвате категории, за да преглеждате за фирми и
развлечения в близост.‍ Можете също да търсите адреси,
координати, градове и кръстовища.‍
Намиране на Местоположения
Намиране на местоположение по категория
1 Изберете Накъде?.‍
2 Изберете категория или изберете Категории.‍
3 Ако е нужно, изберете подкатегория.‍
4 Изберете местоположение.‍
Търсене в рамките на категория
След като сте направили търсене на интересно място,
някои категории може да покажат списък за Бързо търсене,
показващ последните три избрани от вас дестинации.‍
1 Изберете Накъде?.‍
2 Изберете категория или изберете Категории.‍
3 Изберете категория.‍
4 Ако е допустимо, изберете дестинация от списъка за
Бързо търсене.‍
• За търсене на град въведете града и щата.‍
• За търсене на координати въведете координатите с
географска ширина и дължина.‍
Изберете
опция:
5
• За търсене с използване на предложен термин
изберете термина.‍
• За търсене с използване на текст, който сте въвели,
изберете .‍
6 Ако е нужно, изберете място.‍
Промяна на областта на търсене
1 От главното меню изберете Накъде?.‍
2 Изберете Търсене близо до.‍
3 Изберете опция.‍
Намиране на местоположение чрез разглеждане
на картата
За да можете да намирате места, включени в данните в
картата, например ресторанти, болници и бензиностанции,
трябва да активирате слоя от картата за места покрай пътя
(вж.‍ Персонализиране на слоевете на картата).‍
1 Изберете Покажи карта.‍
2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже
зоната за търсене.‍
Ако
е нужно, изберете и после икона на категория, за
3
да видите само определена категория места.‍
На картата се появяват маркери за местоположение (
или синя точка).‍
4 Изберете опция:
• Изберете маркер за местоположение.‍
• Изберете точка, например местоположение на улица,
пресечка или адрес.‍
5 Ако е нужно, изберете описанието на местоположението,
за да видите допълнителна информация.‍
Намиране на адрес
5 Ако е необходимо, изберете съответната дестинация.‍
Намиране на местоположение с помощта на
лентата за търсене
Можете да използвате лентата за търсене за търсене на
места, като въведете категория, име на марка, адрес или
име на град.‍
1 Изберете Накъде?.‍
2 Изберете Въведете търсене от лентата за търсене.‍
3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.‍
Предложените думи за търсене се появяват под лентата
за търсене.‍
4 Изберете опция:
• За търсене на тип бизнес въведете име на категория
(напр.‍ "киносалони").‍
• За търсене на име на фирма въведете цялото име
или част от него.‍
• За търсене на адрес близо до вас въведете номера и
името на улица.‍
• За търсене на адрес в друг град въведете номер и
име на улица, град и щат.‍
Местоположения
ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е
променена, в зависимост от заредените в устройството ви
картни данни.‍
1 Изберете Накъде? > Адрес.‍
2 Въведете номера от адреса и изберете OK.‍
3 Въведете името на улицата и изберете Следващ.‍
4 Ако е нужно, изберете Търсене близо до, за да
промените града, щата или провинцията.‍
5 Ако е нужно, изберете града, щата или провинцията.‍
6 Ако е нужно, изберете адреса.‍
Намиране на Скоро намерени дестинации
Устройството ви съхранява последните 50 дестинации,
които сте намерили.‍
1 Изберете Накъде? > Скорошни.‍
2 Изберете местоположение.‍
Изчистване на списъка със Скоро намерени
местоположения
Изберете Накъде? > Скорошни >
> Изчисти > Да.‍
Намиране на паркинг
1 Изберете Накъде? > Категории > Паркинг.‍
2 Изберете местоположение за паркиране.‍
Намиране на последното място на паркиране
Когато изключите устройството си от захранването от
превозното средство, местоположението ви в момента се
запомня като място на паркиране.‍
3
Изберете Приложения > Последно място.‍
Инструменти за търсене
Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите
определени видове местоположения, като отговаряте на
подсказванията от екрана.‍
Намиране на пресечка
1 Изберете Накъде? > Категории > Кръстовища.‍
2 Изберете опция:
• Изберете щат или провинция.‍
• За да промените държавата, щата или провинцията,
изберете Щат или държава и въведете име.‍
3 Въведете името на първата улица и изберете Следващ.‍
4 Ако е необходимо, изберете улицата.‍
5 Въведете името на втората улица и изберете Следващ.‍
6 Ако е необходимо, изберете улицата.‍
7 Ако е необходимо, изберете пресечката.‍
Намиране на град
Изберете Накъде? > Категории > Градове.‍
Изберете Въведете търсене.‍
Въведете името на града и изберете .‍
Изберете град.‍
1
2
3
4
Намиране на местоположение по координати
Можете да намерите местоположение по географски
ширина и дължина.‍ Това може да ви е полезно при
геокешинг.‍
1 Изберете Накъде? > Категории > Координати.‍
2 При нужда изберете и променете формата или
координатната система за координатите.‍
3 Изберете координатата за географска ширина.‍
4 Въведете новата координата и после OK.‍
5 Изберете координатата за географска дължина.‍
6 Въведете новата координата и после OK.‍
7 Изберете Покажи на карта.‍
Записване на Местоположения
Записване на Местоположение
1 Потърсете място (Намиране на местоположение по
2
3
4
5
категория)
От резултатите от търсенето изберете място.‍
Изберете .‍
Изберете Запис.‍
Ако е нужно, въведете име и изберете OK.‍
Запаметяване на текущото ви положение
1 От картата изберете иконата на превозно средство.‍
2 Изберете Запис.‍
3 Въведете име и изберете OK.‍
4 Изберете ОК.‍
Записване на Местоположение У дома
Можете да настроите Място у дома за мястото, където се
връщате най-често.‍
1 Изберете Накъде? > > Задаване на място У дома.‍
2 Изберете Въвеждане Моя адрес, Използвай текущото
местоположение или Скоро намерени.‍
Местоположението се записва като "У дома" в менюто
Записано.‍
Отиване У дома
Изберете Накъде? > Иди у дома.‍
4
Редактиране на данните за вашето място У дома
Изберете Накъде? > Записано > Начало.‍
Изберете .‍
Изберете
> Редактиране.‍
Въведете промените си.‍
Изберете OK.‍
1
2
3
4
5
Редактиране на запаметено местоположение
1 Изберете Накъде? > Записано.‍
2 Ако е нужно, изберете категория.‍
3 Изберете местоположение.‍
4 Изберете .‍
5 Изберете > Редактиране.‍
6 Изберете опция:
• Изберете Име.‍
• Изберете Телефонен номер.‍
• Изберете Категории, за да назначите категории, към
които спада запаметеното местоположение.‍
• Изберете Смяна на символа, за да смените символа,
използван за маркиране на запаметеното
местоположение на картата.‍
7 Редактирайте данните.‍
8 Изберете OK.‍
Задаване на категории към Запаметено
местоположение
Можете да добавяте персонализирани категории, за да
организирате вашите записани места.‍
ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на
запомнените места, когато сте запомнили поне 12
местоположения.‍
1 Изберете Накъде? > Записано.‍
2 Изберете местоположение.‍
3 Изберете .‍
4 Изберете > Редактиране > Категории.‍
5 Въведете едно или повече имена на категории,
разделени със запетаи.‍
6 Ако е нужно, изберете предложена категория.‍
7 Изберете OK.‍
Изтриване на запаметено местоположение
ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се
възстановяват.‍
1 Изберете Накъде? > Записано.‍
2 Изберете > Изтриване на запаметени места.‍
3 Изберете полето за отметка до запаметените места за
изтриване и изберете Изтрий.‍
Настройване на Местоположение за
Симулация
Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници,
може да използвате GPS, за да зададете симулирано
местоположение.‍
1 Изберете Настройки > Навигация > GPS симулатор.‍
2 От главното меню изберете Покажи карта.‍
3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ.‍
Адресът на местоположението се появява най-долу на
екрана.‍
4 Изберете описанието на мястото.‍
5 Изберете Задай за място.‍
Местоположения
Добавяне на кратка команда
Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?".‍
Кратките команди могат да сочат към местоположение,
категория или инструмент за търсене.‍
Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки
команди.‍
1 Изберете Накъде? > Добавяне на пряк път.‍
2 Изберете елемент.‍
Премахване на кратка команда
1 Изберете Накъде? > > Премахване на кратки
команди.‍
2 Изберете кратката команда за премахване.‍
3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.‍
Потребителски интересни точки
Потребителските точки POI са персонализирани точки на
картата.‍ Те може да съдържат предупреждения, които ви
уведомяват, че сте близо до набелязана точка или пътувате
по-бързо от определената скорост.‍
Инсталиране на POI Loader
Можете да създадете или изтеглите списъци с
потребителски точки POI на компютъра и да ги инсталирате
на устройството с помощта на софтуера POI Loader.‍
1 Отидете на www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Следвайте инструкциите на екрана.‍
Използване на файловете с помощ за POI Loader
За повече информация за POI loader се обърнете към
файла с помощ.‍
При отворен POI loader натиснете Помощ.‍
Намиране на потребителски точки POI
Преди да можете да намерите потребителски точки POI,
трябва да заредите такива в устройството си чрез софтуера
POI Loader (Инсталиране на POI Loader).‍
1 Изберете Накъде? > Категории.‍
2 Превъртете до раздела Други категории и изберете
категория.‍
Навигация
• Изберете По-кратко разстояние, за да се изчисляват
маршрути, които са по-кратки като разстояние, но
може да отнемат повече време за шофиране.‍
• Изберете Извън пътя, за да изчислите маршрутите
от точка до точка (без пътища).‍
Навигация "Извън пътя"
Ако при навигация не следвате шосетата, можете да
използвате режима "Извън пътя".‍
1 Изберете Настройки > Навигация.‍
2 Изберете Режим на изчисляване > Извън пътя >
Запис.‍
Следващият маршрут ще бъде изчислен като права
линия до местоположението.‍
Започване на маршрут до запаметено
местоположение
1 Изберете Накъде? > Записано.‍
2 Ако е нужно, изберете категория или изберете Всички
запаметени места.‍
3 Изберете местоположение.‍
4 Изберете Давай.‍
Вашият маршрут на картата
БЕЛЕЖКА
Функцията за ограничение на скоростта е само за
информация и не заменя отговорността ви да се
съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на
скоростта и да преценявате безопасността по всяко време
при шофиране.‍ Garmin няма да носи отговорност за каквито
и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не
следвате всички приложими пътни закони и знаци.‍
Маршрутът е маркиран с пурпурна линия.‍ Шахматен флаг
маркира дестинацията ви.‍
Както пътувате, устройството ви води към дестинацията с
гласови напомняния, стрелки на картата и упътвания горе
на картата.‍ Ако се отдалечите от първоначалния маршрут,
устройството преизчислява маршрута и предоставя нови
упътвания.‍
Може да се появи поле с данни, показващо текущото
ограничение на скоростта, когато пътувате по главни
пътища.‍
Започване на маршрут
1 Потърсете място (Местоположения).‍
2 Изберете местоположение.‍
3 Изберете Давай.‍
Преглеждане на няколко маршрута
1 Потърсете място (Намиране на местоположение по
категория).‍
2 От резултатите от търсенето изберете място.‍
3 Изберете Маршрути.‍
4 Изберете маршрут.‍
Промяна на режима за изчисляване на маршрут
Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по
различните пътища и данните за ускоряване на превозното
средство за даден маршрут.‍ Режимът на изчисляване влияе
само върху автомобилни маршрути.‍
Изберете Настройки > Навигация > Режим на
изчисляване.‍
• Изберете Най-бързо, за да изчислите маршрутите,
които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги
по разстояние.‍
Навигация
Използване на картата
1 Изберете Покажи карта.‍
2 Изберете произволно място на картата.‍
3 Изберете опция:
• За увеличаване или намаляване изберете или .‍
• За да превключите между изгледи Север горе и 3D,
изберете .‍
• За да видите определени категории, когато не сте в
навигация по маршрут, изберете .‍
• За да центрирате картата на текущото си
местоположение, изберете .‍
5
Добавяне на точка към маршрут
Преди да можете да добавите точка, трябва да сте в
навигация по маршрут.‍
1 Изберете от картата > Накъде?.‍
2 Потърсете място.‍
3 Изберете местоположение.‍
4 Изберете Давай.‍
5 Изберете Добави в активен маршрут.‍
Преди да можете да предприемете обход, трябва да сте в
навигация по маршрут и трябва да добавите инструмента
за обход към менюто с инструменти за карта
(Персонализиране на инструментите за карта).‍
Можете да предприемете обход за определено разстояние,
покрай маршрута ви или обход около определени пътища.‍
Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж,
затворени пътища или лоши пътни условия.‍
1 От картата изберете > Промяна на маршрут.‍
2 Изберете опция.‍
• За да предприемете обход на маршрута си за
определено разстояние, изберете Обход по
отдалеченост.‍
• За да заобиколите определено шосе по маршрута,
изберете Обход според пътя.‍
Спиране на маршрута
>
.‍
Показване на Активност по маршрута
Показване на списък на завоите
Докато навигирате по маршрут, можете да видите всички
завои и маневри за целия маршрут и разстоянието между
завоите.‍
1 Когато сте в навигация по маршрут, изберете текстовата
лента отгоре на картата.‍
2 Изберете завой.‍
Появяват се подробни данни за завоя.‍ Ако е налично, се
появява изображение на кръстовището за кръстовища по
главните пътища.‍
Показване на целия маршрут на картата
1 При навигация по маршрут изберете лентата за
навигация горе на картата.‍
2 Изберете > Карта.‍
Показване на следващия завой
При навигация по маршрут в горния ляв ъгъл на картата се
появява предварителен преглед на следващия завой,
смяна на лентата или други маневри.‍
Прегледът включва разстоянието до завоя или маневрата и
лентата, по която трябва да пътувате, ако е налична.‍
От картата изберете
, за да видите следващия завой
на картата.‍
Показване на Пътни възли
Когато сте в навигация по маршрут, можете да виждате
пътните възли по главните пътища.‍ Когато наближите пътен
възел по маршрута, за кратко се появява изображение на
този възел, ако има такова.‍
От картата изберете
, за да видите пътния възел,
ако има такъв.‍
За Напред по пътя
Можете да виждате наближаващи фирми и услуги по
маршрута си или по шосето, по което пътувате.‍
6
Гориво
Хранене
Настаняване
Тоалетни
Паркинг
Банки и банкомати
Правене на обход
От картата изберете
Услугите се изброяват в списък под разделите по категория.‍
Намиране на Предстоящи интересни места
1 От картата изберете > Напред по пътя.‍
2 Изберете раздел.‍
3 Изберете интересно място.‍
Персонализиране на категориите Напред по пътя
Можете да промените търсените категории, да
преподредите реда на категориите и да търсите
определена фирма или категория.‍
1 От картата изберете > Напред по пътя.‍
2 Изберете икона на услуга.‍
3 Изберете .‍
4 Изберете опция:
• За да преместите категорията нагоре или надолу в
списъка, изберете и преместете стрелката вдясно от
името на категорията.‍
• За да промените категория, изберете категорията.‍
• За да създадете потребителска категория, изберете
категория, изберете Потребителско търсене и
въведете името на фирма или категория.‍
5 Изберете OK.‍
Информация за пътуването
Гледане на данни за пътуването от картата
Преди да можете да виждате данни, за пътуването на
картата, трябва да добавите инструмента към менюто с
инструменти за карта (Персонализиране на инструментите
за карта).‍
От картата изберете
> Данни за пътуването.‍
Персонализиране на полетата за данни за пътувания
Преди да може да персонализирате данните, появяващи се
в полетата за данни при пътуване на картата, трябва да
добавите инструмента Данни за пътуването в менюто с
инструменти за картата (Персонализиране на
инструментите за карта).‍
1 Изберете Покажи карта.‍
2 Изберете > Данни за пътуването.‍
3 Изберете поле за данни при пътуване.‍
4 Изберете опция.‍
Новото поле за данни за пътувания се появява в списъка
с данни за пътувания.‍
Показване на страницата с информация за
пътуването
Страницата с информация за пътуването показва
настоящата ви скорост и предоставя статистика за
пътуването ви.‍
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако правите чести спирания, оставете
устройството включено, така че да можете да измервате
точно изтеклото време на пътуването.‍
От картата изберете Скорост.‍
Навигация
За потребителските отбягвания
Потребителските отбягвания ви дават възможност да
избягвате определени зони и участъци от пътя.‍ Можете да
активирате и деактивирате потребителските отбягвания
според необходимостта.‍
Избягване на зона
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
Показване на регистъра на пътуванията
Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията,
което представлява запис на пропътувания път.‍
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Слоеве на
картата.‍
2 Изберете квадратчето за отметка Регистър на
пътуване.‍
Нулиране на информацията за пътуването
1 От картата изберете Скорост.‍
2 Изберете > Нулирай полето/полетата.‍
3 Изберете опция:
• Когато не навигирате по маршрут, изберете Избери
Всички, за да нулирате на първата страница всички
полета с данни, с изключение на скоростомера.‍
• Изберете Нулиране на данните за пътуването, за да
нулирате данните на бордовия компютър.‍
• Изберете Нулирай Максимална скорост, за да
нулирате максималната скорост.‍
• Изберете Нулиране пътуване B, за да нулирате
одометъра.‍
Показване на информация за текущото
местоположение
Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да
видите данните за текущото ви местоположение.‍ Тази
функция е полезна, в случай че се налага да съобщите
местонахождението си на съответните служби при спешен
случай.‍
От картата изберете превозното средство.‍
Намиране на услуги наблизо
Можете да използвате страницата Къде съм?, за да
намирате услуги наблизо, например гориво, болници или
полицейски управления.‍
1 От картата изберете превозното средство.‍
2 Изберете категория.‍
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение
Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до
текущото ви местоположение, устройството може да ви
даде списък с напътствия.‍
1 От картата изберете превозното средство.‍
2 Изберете > Напътствия към мене.‍
3 Изберете начално местоположение.‍
4 Изберете Избор.‍
Избягване на особености по пътя
1 Изберете Настройки > Навигация > Отбягвания.‍
2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в
маршрутите, и изберете Запис.‍
Навигация
2
3
4
5
6
отбягвания.‍
Ако е нужно, изберете Добавяне на отбягвания.‍
Изберете Добави площ за отбягване.‍
Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и
изберете Следващ.‍
Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и
изберете Следващ.‍
Избраната площ се затъмнява на екрана.‍
Изберете OK.‍
Избягване на път
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.‍
2 Изберете Добави път за отбягване.‍
3 Изберете началната точка на участъка от пътя, който
трябва да бъде избегнат, и изберете Следващ.‍
4 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете
Следващ.‍
5 Изберете OK.‍
Деактивиране на потребителско избягване
Можете да деактивирате потребителско избягване, без да
го изтривате.‍
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.‍
2 Изберете избягване.‍
3 Изберете > Деактивиране.‍
Изтриване на потребителски избягвания
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.‍
2 Изберете опция:
• За да изтриете всички потребителски избягвания,
изберете .‍
• За да изтриете едно потребителско избягване,
изберете избягването и изберете
> Изтрий.‍
Персонализиране на картата
Персонализиране на инструментите за карта
Можете да избирате кратките команди, които да се
появяват в менюто с инструменти за карта.‍
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Инструменти за
карта.‍
2 Изберете инструментите за карта, които да бъдат
включени в менюто.‍
3 Изберете Запис.‍
Персонализиране на слоевете на картата
Можете да персонализирате данните, които се появяват на
картата, например икони за Интересни места и пътната
обстановка.‍
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Слоеве на
картата.‍
2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и
изберете Запис.‍
7
Промяна на полето за данни на картата
1 От картата изберете поле за данни.‍
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.‍
2 Изберете типа данни за показване.‍
3 Изберете Запис.‍
Промяна на гледната точка на картата
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Екран с карта за
шофиране.‍
2 Изберете опция:
• Изберете Движение нагоре, за да се показва картата
в две измерения (2D), като посоката на вашето
пътуване да е нагоре.‍
• Изберете Север горе, за да се показва картата в 2D
със севера отгоре.‍
• Изберете 3D, за да се показва картата в три
измерения.‍
Персонализиране на превозното средство
Можете да персонализирате превозното средство, което се
показва на картата.‍ Можете да изтеглите допълнителни
превозни средства с помощта на Garmin Express.‍
Изберете Настройки > Карта и МПС > Превозно
средство.‍
Камери за безопасност
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или последствията
от използването на потребителските бази данни с
интересни места (POI) или камери за безопасност.‍
На някои места е налице информация относно
местоположението на камери за безопасност и ограничения
на скоростта.‍ Влезте в www.garmin.com/‍safetycameras, за да
проверите наличността или да закупите абонамент за
еднократна актуализация.‍ Можете да закупите нов регион
или да удължите абонамента си по всяко време.‍
Можете да актуализирате камерите за безопасност за
съществуващ абонамент за камери за безопасност като
влезете на http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Препоръчително е да
актуализирате устройството си често, за да получавате найактуалната информация относно камерите за безопасност.‍
За някои устройства и региони е възможно базовите данни
за камери за безопасност да са включени в доставката на
вашето устройство.‍ Включените данни не включват
актуализации или абонамент.‍
Трафик
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или
навременността на информацията за трафика.‍
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага за устройства
без доживотен трафик (Доживотни абонаменти).‍
Информацията за трафикa може да не е налична за всички
региони или страни.‍ За информация относно приемниците
за трафик и зоните на покритие отидете на www.garmin.com
/‍traffic.‍
В някои пакети се включва приемник за трафик, вграден в
устройството.‍
• Предупрежденията за трафик се появяват на картата,
когато има пътни произшествия по маршрута ви или във
вашия район.‍
8
• Устройството трябва да е свързано към захранване за
превозно средство, за да може да получава информация
чрез приемник за трафика.‍
• Захраненият приемник за трафик в устройството може да
трябва да бъде в обхвата за данни на станцията,
предаваща информация за трафика.‍
• Не е нужно да активирате включения абонамент към
вашето устройство или приемник за трафик.‍
Получаване на данни за трафик с
приемник за трафик
БЕЛЕЖКА
Прегрели (метализирани) предни стъкла могат да влошат
поведението на приемника за трафик.‍
Преди да можете да получавате данни за трафика, трябва
да разполагате с модел на устройство, който включва
доживотен трафик и трябва да използвате захранващия
кабел за автомобила, доставен в комплект с вашето
устройство.‍ Отидете на www.garmin.com/‍traffic за повече
информация.‍
Устройството може да получава сигнали за трафика от
станция, излъчваща данни за трафик.‍
1 Свържете кабела за захранване, съвместим с трафик,
към външен захранващ източник.‍
2 Свържете кабела за захранване, съвместим с трафик,
към устройството.‍
Когато сте в зона с покритие за данни за трафик,
устройството ще показва информация за трафика.‍
Показване на предстоящия трафик
Можете да виждате наближаващи пътни произшествия по
маршрута си или по шосето, по което пътувате.‍
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете >
Трафик.‍
Най-близкото наближаващо пътно произшествие се
появява в панел от дясната страна на картата.‍
2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани
подробности.‍
Показване на трафика на картата
Картата на трафика показва цветно кодиран поток на
трафика и забавяния по съседните пътища.‍
1 От главното меню изберете Приложения > Трафик.‍
2 При нужда изберете > Легенда, за да видите
легендата в картата на трафика.‍
Търсене на пътни произшествия
1 От главното меню изберете Приложения > Трафик.‍
2 Изберете > Инциденти.‍
3 Изберете елемент от списъка.‍
4 Ако има повече от едно произшествия, използвайте
стрелките, за да видите допълнителните произшествия.‍
Трафик по маршрута
Когато по маршрута ви възникне сериозно забавяне поради
трафик, на картата се появява предупреждение и
устройството изчислява алтернативен маршрут, за да
избегне забавянето.‍ Можете да изберете дали да се
използва автоматично алтернативни маршрути, или по
заявка.‍ Вж.‍ Настройки за трафика за повече информация
(Настройки за трафика).‍ Устройството може да насочи
маршрута ви през забавяне от трафик, ако не съществува
по-добър алтернативен маршрут.‍ Времето на забавяне се
Трафик
добавя автоматично към оценката за часа на вашето
пристигане.‍
Поемане по алтернативен маршрут
Ако не сте настроили устройството да използва
автоматично алтернативни маршрути, можете ръчно да
стартирате алтернативен маршрут, за да избегнете
забавяне поради трафик.‍
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете >
Трафик.‍
Изберете
Алтернативен маршрут.‍
2
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не съществува по-добър
алтернативен маршрут, тази опция не съществува и
вместо нея се появява По най-бързия маршрут.‍
3 Изберете Давай.‍
За абонаментите за трафик
Можете да закупите допълнителни абонаменти или
подновяване, ако абонаментът ви е изтекъл.‍ Отидете в http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Активиране на абонамент
Не нужно да активирате включения абонамент за трафик,
когато FM (УКВ) приемникът ви за трафик е включен.‍
Абонаментът се активира автоматично, след като вашето
устройство получи сигнал от спътниците, докато в същото
време получава сигнали от доставчика на услугата.‍
Показване на абонаментите за трафик
Изберете Настройки > Трафик > Абонаменти.‍
Добавяне на абонамент
Можете да закупите абонаменти за трафик за други региони
или държави.‍
1 От главното меню изберете Трафик.‍
2 Изберете Абонаменти > .‍
3 Запишете идентификационния номер на FM приемника
за трафик.‍
4 Отидете на www.garmin.com/‍fmtraffic, за да закупите
абонамент и получите код от 25 знака.‍
Кодът на абонамента за трафик не може да се използва
повторно.‍ Трябва да придобиете нов код всеки път,
когато подновявате услугата си.‍ Ако имате няколко FM
приемника за трафик, трябва да получите нов код за
всеки приемник.‍
5 Изберете Следващ от устройството.‍
6 Въведете кода.‍
7 Изберете OK.‍
Използване на приложенията
Използване на Помощ
Изберете Приложения > Помощ, за да видите
информация относно използването на устройството.‍
Търсене на помощни теми
Изберете Приложения > Помощ >
.‍
За ecoRoute™
В някои области, за да можете да ползвате функциите
ecoRoute, трябва да закупите код за отключване.‍ Отидете
на www.garmin.com/‍ecoroute за повече информация.‍
Функцията ecoRoute изчислява пестенето на гориво и
цената на горивото при навигиране към дестинация и
предлага инструменти за подобряване на ефективността за
Използване на приложенията
горивото.‍ Предоставените от функцията ecoRoute данни са
само оценки.‍ Данните не се прочитат от самия автомобил.‍
За да получите по-точни отчети за гориво за вашето
превозно средство и навиците ви при шофиране, можете да
калибрирате пестенето на гориво (Калибриране на
пестенето на гориво).‍
Настройване на превозното средство
Първия път, когато използвате функциите на ecoRoute,
трябва да въведете информация за превозното средство.‍
1 Изберете Приложения > ecoRoute.‍
2 Следвайте инструкциите на екрана.‍
Промяна на цената на горивото
1 Изберете Приложения > ecoRoute > На
бензиностанцията.‍
2 Въведете текущата цена на горивото и изберете
Следващ.‍
3 Изберете Да.‍
Калибриране на пестенето на гориво
Можете да калибрирате пестенето на гориво, за да
получавате по-точни отчети за горивото съобразно вашето
превозно средство и начина ви на шофиране.‍ Трябва да
калибрирате, когато пълните резервоара си с гориво.‍
1 Изберете Приложения > ecoRoute > На
бензиностанцията.‍
2 Въведете текущата цена на горивото.‍
3 Въведете количеството гориво, което превозното
средство е използвало от последния път, когато
резервоарът е бил пълнен.‍
Въведете
разстоянието, което сте пропътували, откакто
4
за последен път резервоарът за гориво е бил пълнен.‍
5 Изберете Следващ.‍
Устройството изчислява средното пестене на гориво от
превозното средство.‍
6 Изберете Запис.‍
За ecoChallenge
ecoChallenge ви помага да подобрите пестенето на гориво
от превозното средство, като измерва в точки начина ви на
шофиране.‍ Колкото са по-високи резултатите ви в
ecoChallenge, толкова повече гориво пестите.‍ ecoChallenge
събира данни и изчислява точков резултат, когато
устройството ви се движи и е в автомобилен режим на
транспорт.‍
Преглед на резултатите от ecoChallenge
Изберете Приложения > ecoRoute > ecoChallenge.‍
За резултата от ecoChallenge
Общо: Показва среден резултат от скорост, ускорение и
спирачки.‍
Скорост: Показва резултата ви за шофиране на превозното
средство при оптимална скорост за пестене на гориво.‍
Спирачки: Показва резултата ви за гладко и постепенно
спиране.‍ Губите точки за рязко спиране.‍
Ускоряване: Показва резултата ви за гладко и постепенно
ускоряване.‍ Губите точки при бързо ускоряване.‍
Нулиране на резултатите на ecoChallenge
1 Изберете Приложения > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Изберете > Нулирай.‍
Показване на данни за пестенето на гориво
1 Изберете Приложения > ecoRoute > Пестене на
гориво.‍
2 Изберете раздел от диаграмата, за да го увеличите.‍
9
Отчети за километража
4 Потърсете място (Намиране на местоположение по
Отчетът за километража дава разстоянието, времето,
усредненото пестене на гориво и стойността на горивото за
придвижване до определена дестинация.‍
За всеки маршрут, по който шофирате, се създава отчет за
километража.‍ Ако спрете маршрут в устройството си, за
пропътуваното разстояние се създава отчет за
километража.‍
5
6
7
8
Показване на отчет за километража
Можете да прегледате записаните отчети от километража
на устройството.‍
СЪВЕТ: Можете да свържете устройството си към
компютър и да имате достъп до отчетите на километража в
папката Reports в устройството.‍
1 Изберете Приложения > ecoRoute > Отчет за
километража.‍
2 Изберете отчет.‍
Нулиране на данните в ecoRoute
1 Изберете Приложения > ecoRoute > Профил кола.‍
2 Изберете > Нулирай.‍
Съвети при шофиране
• Съобразявайте се с ограниченията на скоростта.‍ При
повечето превозни средства ще постигнете оптимално
пестене на гориво между 45 и 60 мили/ч.‍
• Шофирайте с постоянна скорост.‍
• Спирайте и ускорявайте постепенно и плавно.‍
• Избягвайте неравномерното градско движение и
натоварените часове.‍
• Не дръжте крака си върху педала на спирачките.‍
• Ползвайте круиз контрол.‍
• При временно спиране гасете превозното си средство,
вместо да го държите на празен ход.‍
• Съчетавайте късите пътувания в едно дълго с повече
междинни спирки.‍
• Изключвайте климатика и отваряйте прозорците, освен
когато пътувате с висока скорост по магистрала.‍
• Затягайте капачката на резервоара.‍
• Паркирайте на сянка или в гараж.‍
• Разтоварете излишния товар.‍ Махнете ненужните вещи
от превозното си средство.‍
• Избягвайте поставянето на багаж върху покрива.‍
Сваляйте закритите и откритите багажници от покрива,
когато не ги ползвате.‍
• Поддържайте препоръчителното налягане в гумите.‍
Проверявайте налягането в гумите редовно и винаги
преди дълго пътуване.‍
• Поддържайте превозното си средство в добро състояние
и съблюдавайте препоръчваната от производителя
периодичност на дейностите по поддръжката.‍
• Редовно сменяйте маслото, маслените и въздушните
филтри.‍
• Използвайте най-ниския клас препоръчвано гориво.‍
Когато е възможно, използвайте биогорива, например
E85 и биодизел.‍
Планиране на пътуване
Може да използвате "План пътуване" за създаване и
записване на пътуване с множество дестинации.‍
1 Изберете Приложения > План за пътуване.‍
2 Изберете Ново пътуване.‍
3 Изберете Избор на начално местоположение.‍
10
категория).‍
Изберете Избор.‍
За да добавите допълнителни места, изберете
Изберете Следващ.‍
Въведете име и изберете OK.‍
.‍
Съставяне на график на пътуване
Може да използвате "План пътуване" за създаване и
записване на пътуване с множество дестинации.‍
1 Изберете Приложения > План за пътуване.‍
2 Изберете пътуване.‍
3 Изберете местоположение.‍
4 Изберете опция:
• Изберете Час на заминаване.‍
• Изберете Час на пристигане.‍
5 Изберете дата и час и изберете Запис.‍
6 Изберете Продължителност.‍
7 Изберете колко време ще прекарате на това място и
изберете Запис.‍
8 Ако е необходимо, повтаряйте стъпки 3–7 за всяко място.‍
Навигация по запаметено пътуване
1 Изберете Приложения > План за пътуване.‍
2 Изберете записано пътуване.‍
3 Изберете Давай.‍
4 Ако бъдете попитани, изберете маршрут (Вашият
маршрут на картата).‍
Редактиране на запаметено пътуване
1 Изберете Приложения > План за пътуване.‍
2 Изберете записано пътуване.‍
3 Изберете .‍
4 Изберете опция:
• Изберете Преименуване на пътуване.‍
• Изберете Редактиране на дестинации, за да
добавите или изтриете местоположение или да
смените подреждането на местоположенията.‍
• Изберете Изтрий пътуването.‍
• Изберете Оптимизиране на реда, за да подредите
спирките на пътуването си по най-ефективен ред.‍
Показване на предишни маршрути и
дестинации
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
активирате функцията за хронология на пътуване
(Настройки за устройството и поверителност).‍
Можете да разгледате на картата предишните си маршрути
и местата, където сте спирали.‍
Изберете Приложения > Къде съм бил.‍
Управление на данни
Можете да съхранявате файлове на устройството си.‍
Устройството има слот за карта памет за допълнително
съхранение на данни.‍
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows 95,
98, Me, Windows NT® и Mac OS 10.‍3 и предходни версии.‍
Типове файлове
Устройството поддържа тези типове файлове.‍
Управление на данни
• Карти и GPX файлове с точки от myGarmin™ софтуер с
карти, включително MapSource®, BaseCamp™ и
HomePort™ (Потребителски интересни точки).‍
• GPI файлове с потребителски POI от Garmin POI Loader
(Инсталиране на POI Loader).‍
За картите с памет
Можете за закупите карти с памет от доставчик на
електроника или предварително зареден софтуер с карти
на Garmin (www.garmin.com).‍ В допълнение към
съхраняването на данни и карти, картата с памет може да
се използва да съхранява файлове, като карти,
изображения, съкровища (Geocache), маршрути,
координатни точки и потребителски POI (Интересни точки).‍
Инсталиране на карта с памет
Устройството поддържа microSD™ и microSDHC карти с
памет.‍
1 Сложете карта с памет в слота на устройството.‍
2 Натиснете я, докато щракне.‍
Свързване на устройството към
компютъра
Можете да свържете устройството към вашия компютър с
помощта на USB кабел.‍
1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на
устройството ви.‍
2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в
свободен USB порт на компютъра.‍
На екрана на устройството ви се появява картина на
устройството, свързано към компютъра.‍
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.‍
Прехвърляне на данни от компютъра
1 Свържете устройството към компютъра (Свързване на
2
3
4
5
6
устройството към компютъра).‍
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.‍
Отворете браузъра за файлове в компютъра си.‍
Изберете файл.‍
Изберете Редактиране > Копиране.‍
Отидете в папка на устройството.‍
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не
трябва да слагате файлове в папката Garmin.‍
Изберете Редактиране > Постави.‍
Персонализиране на устройството
Настройки на картата и превозното
средство
За да отворите страницата с настройки на картата и
превозното средство, от главното меню изберете
Настройки > Карта и МПС.‍
Превозно средство: Сменя иконата за обозначаване на
приблизителното ви местоположение на картата.‍
Отидете на www.garmingarage.com за още икони.‍
Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на
картата.‍
Персонализиране на устройството
Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата.‍
Повече детайли може да причинят картата да се
изчертава по-бавно.‍
Тема на карта: Променя цвета на картните данни.‍
Инструменти за карта: Изберете кратките команди, които
да се появяват в менюто с инструменти за карта.‍
Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на
страницата с картата (Персонализиране на слоевете на
картата).‍
моиКарти: Задава кои от инсталираните карти да използва
устройството.‍
Активиране на карти
Можете да активирате картографските продукти,
инсталирани в устройството.‍
СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски
продукти, отидете на www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > мои Карти.‍
2 Изберете карта.‍
Настройки за навигация
За да отворите страницата с настройки за навигация, от
главното меню изберете Настройки > Навигация.‍
Режим на изчисляване: Задава предпочитания за
маршрут.‍
Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат
избягвани в маршрута.‍
Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате
определени шосета или зони.‍
Режим безопасност: Деактивира всички функции на
устройството, които изискват значително внимание от
оператора и биха могли да бъдат отвличащи вниманието
по време на шофиране.‍
GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от
устройството и пести енергия от батерията.‍
Режим изчисляване
Изберете Настройки > Навигация > Режим на
изчисляване.‍
Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по
различните пътища и данните за ускоряване на превозното
средство за даден маршрут.‍
Най-бързо: Изчислява маршрути, които са по-бързи за
шофиране, но може да са по-дълги като разстояние.‍
По-кратко разстояние: Изчислява маршрути, които са пократки като разстояние, но може да отнемат повече
време за шофиране.‍
По-малко гориво: Изчислява маршрути, които може да
изразходят по-малко гориво от други.‍
Извън пътя: Изчислява права линия от местоположението
ви до дестинацията.‍
Настройки на дисплея
За да отворите страницата с настройки за дисплея, от
главното меню изберете Настройки > Покажи.‍
Ориентация: Настройва дисплея в режим портрет
(вертикален) или пейзаж (хоризонтален).‍
Режим цвят: Настройва устройството да показва дневни
или нощни цветове.‍ Можете да изберете Автоматично,
за да позволите на устройството автоматично да задава
дневните и нощните цветове на базата на часа от
денонощието.‍
Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.‍
11
Време изчакване дисплей: Задава времето на
бездействие, преди устройството да премине в спящ
режим.‍
Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на
екрана на устройството.‍ Снимките на екрана се
съхраняват в папката Screenshot в паметта на
устройството.‍
Настройки за трафика
За да отворите страницата с настройки за трафик, от
главното меню изберете Настройки > Трафик.‍
Трафик: Активира трафика.‍
Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да
се използва за данни за трафика.‍ Автоматично избира
автоматично възможно най-добрите данни за трафика.‍
Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за
трафик.‍
Оптимизиране на маршрут: Избира дали да се използват
автоматично оптимизирани алтернативни маршрути, или
по заявка (Трафик по маршрута).‍
Предупреждения за трафик: Избира сериозността на
забавянето поради трафик, при която устройството да
показва предупреждение за трафик.‍
Настройки за мерни единици и време
За да отворите страницата с настройки за мерни единици и
време, от главното меню изберете Настройки > Мерни
единици и време.‍
Час в момента: Сверява часа в устройството.‍
Формат за час: Дава възможност да изберете показване на
екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.‍
Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.‍
Формат координати: Задава формата на координатите или
координатната система, използвани за географските
координати.‍
Настройки за език и клавиатура
За да отворите настройките за език и клавиатура, от
главното меню изберете Настройки > Език и клавиатура.‍
Език за гласова навигация: Задава езика за гласови
напомняния.‍
Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на
избрания език.‍
ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика
на въвежданите от потребителя данни или данните на
картата, например имена на улици.‍
Изберете език за клавиатурата: Позволява задаването на
езици на клавиатурата.‍
Настройки за устройството и
поверителност
За да отворите страницата с настройки за устройството, от
главното меню изберете Настройки > Устройство.‍
За системата: Показва номера на версията на софтуера,
идентификационния номер на устройството и данни за
още няколко характеристики на софтуера.‍
ЛСКП: Показва лицензионните споразумения с краен
потребител, които са в сила за вашия избор.‍
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябват, когато
актуализирате системния софтуер или закупувате
допълнителни картни данни.‍
Хронология на пътуване: Позволява на устройството да
записва информация за функциите myTrends™, Къде съм
бил и Регистър на пътуванията.‍
12
Изчистване на хронологията на пътуване: Изчиства
хронологията на пътуването ви за функциите myTrends,
Къде съм бил и Регистър на пътуванията.‍
Връщане на настройки
Може да възстановите една категория настройки или всички
настройки до фабричните.‍
1 Изберете Настройки.‍
2 Ако е нужно, изберете категория настройки.‍
3 Изберете > Върни.‍
Допълнение
Захранващи кабели
Вашето устройство може да се захранва по различни
начини.‍
• Захранващ кабел за превозното средство
• USB кабел
• AC адаптер (опционален аксесоар)
Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранван от LPS
захранване.‍
Можете да зареждате батерията в устройството по някой от
тези начини.‍
• Свържете устройството с кабела за захранване от
превозното средство.‍
• Свържете устройството към компютър с помощта на USB
кабел.‍
Устройството може да се зарежда бавно, когато е
свързано към компютър.‍ Възможно е някои преносими
компютри да не са в състояние да зареждат
устройството.‍
• Свържете устройството към допълнителен адаптер за
захранване като аксесоар, напр.‍ стационарен адаптер за
съответния регион.‍
Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер,
подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin
дилър или от www.garmin.com.‍
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от
превозното средство.‍
БЕЛЕЖКА
Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца
и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им
място.‍ Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако
не е сглобен правилно.‍
Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно
средство, може да е необходимо да смените предпазителя,
намиращ се в края на адаптера за превозно средство.‍
1 Завъртете крайния елемент À на 90 градуса в посока,
обратна на часовниковата стрелка, за да го отключите.‍
СЪВЕТ: Можете да се наложи да използвате монета, за
да демонтирате крайния елемент.‍
2 Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх Á и
предпазителя Â.‍
Допълнение
3 Поставете нов стопяем предпазител, който е
предназначен за същите номинални стойности на тока
като 1 A или 2 A.‍
4 Поставете сребристия връх в крайния елемент.‍
5 Поставете крайния елемент и го завъртете на 90
градуса, за да го фиксирате обратно на мястото му в
кабела за захранване от превозното средство Ã.‍
Грижа за устройството
БЕЛЕЖКА
Внимавайте да не изпускате устройството.‍
Не съхранявайте устройството на места, където може да
има продължително излагане на екстремални температури,
защото това ще доведе до невъзстановими повреди.‍
Никога не използвайте твърди или остри предмети за
работа със сензорния екран, защото може да го повредят.‍
Почистване на външността на корпуса
БЕЛЕЖКА
Избягвайте употребата на химически препарати за
почистване и разтворители, които биха могли да повредят
пластмасовите компоненти.‍
1 Почистете външността на корпуса на устройството (не
сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор
на неагресивен почистващ препарат.‍
2 Подсушете устройството.‍
Почистване на сензорния екран
1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.‍
2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.‍
3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете
устройството и прекъснете захранването му.‍
4 Внимателно избършете екрана с кърпата.‍
Предотвратяване на кражба
• Свалете устройството и стойката, така че да не са на
видно място, когато не ги използвате.‍
• Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.‍
• Не съхранявайте устройството си в жабката на
автомобила.‍
• Регистрирайте устройството си на http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Монтаж на вашето арматурно табло
БЕЛЕЖКА
Лепенката за трайно монтиране се маха изключително
трудно, след като е залепена.‍
Можете да използвате допълнителния монтажен диск, за да
монтирате устройството си на арматурното табло, за да
спазите определени национални разпоредби.‍ Вижте www.garmin.com за повече информация.‍
1 Почистете и подсушете арматурното табло на мястото,
където ще поставите диска.‍
2 Отстранете задния слой на лепенката от долната страна
на диска.‍
Поставете диска на арматурното табло.‍
3
4 Махнете прозрачния пластмасов капак от горната страна
на диска.‍
5 Поставете вендузата отгоре на диска.‍
6 Завъртете палеца надолу (към диска).‍
Проблеми
Демонтаж на устройството, стойката и
вендузата
Демонтаж на устройството от стойката
1 Натиснете подложката или бутона за освобождаване на
стойката.‍
2 Наведете устройството напред.‍
Демонтаж на стойката от вендузата
1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.‍
2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката
освободи топчето на вендузата.‍
Сваляне на вендузата от предното стъкло
1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.‍
2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.‍
Закупуване на допълнителни карти
1 Посетете продуктовата страница на устройството на
адрес (www.garmin.com).‍
2 Щракнете върху раздела Карти.‍
3 Следвайте инструкциите на екрана.‍
Покупка на аксесоари
Отидете в http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Технически характеристики
Диапазон на работната
температура
-4° до 140°F (-20° до 60°C)
Диапазон на температурата за
зареждане
32° до 113°F (0° до 45°C)
Захранване (от превозното
средство или външен източник)
8–28 Vdc
Живот на батерията (nüvi 55/56)
До 2 часа в зависимост от
употребата и настройките
Живот на батерията (nüvi 65/66)
До 1 час в зависимост от
употребата и настройките
Тип батерия
Литиево-йонна
Диапазон на напрежението на
батерията
3,0 V – 4,2 V
Проблеми
Вендузата не се закрепва на предното
стъкло
1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.‍
2 Изсушете с чиста и суха кърпа.‍
3 Монтирайте вендузата (Свързване на устройството към
захранването от превозното средство).‍
Моeто устройство не получава сигнали от
спътник
• Проверете дали GPS симулаторът е изключенНастройки
за навигация.‍
• Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и
далече от високи сгради и дървета.‍
• Останете неподвижно за няколко минути.‍
Устройството не се зарежда в колата ми
• Проверете предпазителя на захранващия кабел за
превозното средство (Смяна на предпазителя в кабела
за захранване от превозното средство.‍).‍
13
• Проверете дали превозното средство е включено и
подава ток към захранващия извод.‍
• Проверете дали вътрешната температура в превозното
средство е между 32° и 113°F (между 0° и 45°C).‍
• Проверете да не е прекъснат предпазителят в извода за
захранване от автомобила.‍
Зарядът на батерията ми не издържа
дълго
• Намалете яркостта на екрана (Настройки на дисплея).‍
• Намалете времето на изчакване на дисплея (Настройки
на дисплея).‍
• Намалете силата на звука (Регулиране на силата на
звука).‍
• Поставете устройството в спящ режим, когато не се
използва (Влизане и излизане от спящ режим).‍
• Не съхранявайте устройството при екстремни
температури.‍
• Не оставяйте устройството си на пряка слънчева
светлина.‍
Устройството ми не се появява на
компютъра като сменяемо устройство
На повечето компютри Windows устройството се свързва с
използване на Media Transfer Protocol (MTP).‍ В режим MTP
устройството ми се появява като преносимо устройство, а
не като сменяемо устройство.‍ Режим MTP се поддържа от
Windows 7, Windows Vista® и Windows XP Service Pack 3 с
Windows Media Player 10.‍
Устройството ми не се показва на
компютъра като преносимо устройство
На компютри Mac и някои компютри Windows устройството
се свързва с използване на режим на USB устройство за
външна памет.‍ В режим на USB устройство за външна
памет устройството се появява като сменяемо устройство
или том, а не като преносимо устройство.‍Версиите на
Windows преди Windows XP Service Pack 3 използват режим
на USB устройство за външна памет.‍
Устройството ми не се показва на
компютъра нито като преносимо
устройство, нито като сменяемо
устройство или том
1 Изключете USB кабела от компютъра.‍
2 Изключете устройството.‍
3 Включете USB кабела в USB порт на компютъра и в
устройството.‍
СЪВЕТ: Устройството ви трябва да е свързано директно
към USB порт на компютъра, а не към USB концентратор.‍
Устройството се включва автоматично и преминава в режим
MTP или на USB устройство за външна памет.‍ На екрана на
устройството се появява картина на устройството, свързано
към компютър.‍
14
Проблеми
Показалец
З
ecoChallenge 9
ecoRoute 9, 10
калибриране на пестенето на гориво 9
отчет за километража 10
отчети за километража 10
профил на превозно средство 9
резултат от ecoChallenge 9
запаметени местоположения 5, 10
изтриване 4
категории 4
редактиране 4
записване, текущо място 4
зареждане на устройството 1, 2, 12, 13
захранващ кабел за превозното средство 1
захранващи кабели 12
превозно средство 1
смяна на предпазителя 12
G
И
E
Garmin Express 1
актуализиране на софтуера 1
регистриране на устройството 1
GPS 2
I
ID на уред 12
ID номер 12
M
microSD карта, инсталиране 11
N
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
P
POI. 5 Вж. също интересна точка (POI)
POI Loader 5
А
абонаменти
nüMaps Lifetime 1
трафик 1
адреси, намиране 3
аксесоари 13
актуализации
карти 1
софтуер 1
Б
батерия
зареждане 1, 2, 12, 13
максимизиране 14
проблеми 14
бордови компютър 6
нулиране на информация 7
бутон Вкл. 2
Бързо търсене 3
В
вендуза 13
връщане на настройки 12
Г
географска ширина и дължина 4
геокешинг 4
гледна точка на картата 8
гориво, цени 9
грижа за устройството 13
Д
данни за пътуване, нулиране 7
демонтаж на стойката 13
дестинации. Вж. местоположения
доживотни карти 1
Е
език
език за гласова навигация 12
клавиатура 12
екран, яркост 2
Екран с 2D карта 8
Екран с 3D карта 8
екран с карта
2D 8
3D 8
екранни бутони 2
екстри, потребителски интересни точки 5
Показалец
избягвания
деактивиране 7
изтриване 7
изглед на Кръстовище 6
изтриване, пътувания 10
икона превозно средство 8
икони, превозно средство 8
инструменти за карта 7
интересни точки (POI Loader) 5
интересни точки (POI)
POI Loader 5
екстри 5
персонализиране 5
информация за пътуването 6
показване 6
К
кабели, захранване 12
калибриране на пестенето на гориво 9
калкулатор, свързване 11, 14
камери, безопасност 8
камери за безопасност, абонаменти 8
карта, поле за данни 8
карта с памет 11
карти 5, 6, 11
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
актуализиране 1
доживотни 1
закупуване 13
ниво на детайлност 11
показване на маршрути 6
поле за данни 6
разглеждане 3
слоеве 7
тема 11
клавиатура 2
език 12
подредба 12
координати 4
кражба, предотвратяване 13
кратки команди
добавяне 5
изтриване 5
кръстовища, намиране 4
Къде съм? 4, 7
Л
лента за търсене 3
ЛСКП 12
М
маршрути
добавяне на точка 6
започване 5
изчисляване 5
показване на карта 6
преглеждане 5
режим изчисляване 11
спиране 6
местоположения 3, 10
в момента 4, 7
задаване на У дома 4
записване 4
симулирани 4
скоро намерени 3
търсене на 4
местоположения за симулация 4
монтаж, премахване 13
монтаж на арматурното табло 13
монтаж на устройството
автомобил 1
арматурно табло 13
вендуза 1, 13
демонтаж от стойката 13
Н
навигация 5
извън пътя 5
настройки 11
преглеждане на маршрути 5
навигация "извън пътя" 5
намиране на местоположения. 3 Вж. също
местоположения
адреси 3
градове 4
използване на картата 3
категории 3
координати 4
кръстовища 4
разглеждане на картата 3
намиране на услуги, напред по пътя 6
напред по пътя
намиране на услуги 6
персонализиране 6
напътствия 6
напътствия за шофиране 6
настройки 11, 12
настройки на дисплея 11
настройки на часа 2, 12
нулиране
данни за пътуване 7
устройство 2
О
обходи 6
отбягвания
особености по пътя 7
персонализиране 7
площ 7
път 7
отиване У дома 4
отчети, километраж 10
отчети за километража 10
П
паркинг 3
последно място 3
персонализиране, отбягвания 7
персонализиране на устройството 11
пестене на гориво. 9 Вж. също ecoRoute
план за пътуване 10
редактиране на пътуване 10
поддръжка на продукта 9
помощ. 9 Вж. също поддръжка на продукта
потребителски точки POI 5
почистване на сензорния екран 13
почистване на устройството 13
предпазител, смяна 12
преименуване на пътувания 10
проблеми 13, 14
промяна на областта на търсене 3
профил на превозно средство 9
Р
регистриране на продукт 1
регистриране на устройството 1
регистър на пътуване, показване 7
резултат от ecoChallenge 9
нулиране 9
С
сигнали от спътник
показване 2
прихващане 2
сила на звука, регулиране 2
скоро намерени местоположения 3
следващ завой 6
15
слоеве на картата, персонализиране 7
снимки на екрана 11
софтуер
актуализиране 1
версия 12
списък на завоите 6
спящ режим 2
Т
текущо място 7
технически характеристики 13
трафик 8, 12
активиране на абонамент 9
алтернативен маршрут 8, 9
добавяне на абонаменти 9
доживотни абонаменти 1
инциденти 8
карта 8
приемник 8
търсене на забавяния 8
У
у дома
задаване на местоположения 4
отиване 4
редактиране на местоположение 4
услуги Напред по пътя 6
Ф
файлове
поддържани типове 10
прехвърляне 11
Х
хронология на пътуване 12
Ц
цена на горивото, промяна 9
Я
яркост 2
16
Показалец
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, САЩ
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Великобритания
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Тайван
© 2014 Garmin Ltd. или нейните филиали
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising