Garmin | nüvi® 55 | Garmin nüvi® 55 Naudotojo vadovas

Garmin nüvi® 55 Naudotojo vadovas
nüvi 55/56/65/66
®
Naudotojo vadovas
Spalis 2014
Atspausdinta Taivane
190-01654-06_0B
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka
teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar
patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin®, nüvi® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.‍“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.‍ Be aiškiai apibrėžto
„Garmin“ leidimo šiuos prekės ženklus naudoti yra draudžiama.‍
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps Lifetime™ yra „Garmin
Ltd.‍“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai.‍ Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekės ženklus naudoti yra draudžiama.‍
microSD™ ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C prekių ženklai, LLC.‍ Windows®, Windows Vista®, ir Windows XP® yra registruotieji „Microsoft
Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.‍ Mac® yra „Apple Inc.‍“ prekės ženklas.‍
Turinys
Pradžia............................................................................ 1
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo ........ 1
Palaikymas ir naujinimai ............................................................. 1
Nustatymas Garmin Express ................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Prenumeratos visam eksploatacijos laikui ............................. 1
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express ..................................................................... 1
Miego režimo įjungimas ir išjungimas ......................................... 2
Įrenginio išjungimas .................................................................... 2
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................ 2
GPS signalų gavimas ................................................................. 2
Ekrano ryškumo reguliavimas .................................................... 2
Garsumo reguliavimas ............................................................... 2
Būsenos juostos piktogramos .................................................... 2
GPS signalo būsenos peržiūra .............................................. 2
Baterijos informacija .............................................................. 2
Laiko nustatymas ................................................................... 2
Ekraninių mygtukų naudojimas .................................................. 2
Ekraninės klaviatūros naudojimas .............................................. 2
Vietovės.......................................................................... 2
Vietų ieškojimas ......................................................................... 2
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ........................................ 2
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ........................ 3
Paieškos ploto keitimas ......................................................... 3
Vietos paieška naršant žemėlapį ........................................... 3
Adreso paieška ...................................................................... 3
Neseniai rastų kelionės tikslų paieška ................................... 3
Automobilių aikštelės paieška ............................................... 3
Paieškos priemonės .............................................................. 3
Vietų įrašymas ............................................................................ 4
Vietos įrašymas ..................................................................... 4
Jūsų esamos vietos įrašymas ................................................ 4
Namų vietos įrašymas ........................................................... 4
Įrašytos vietos redagavimas .................................................. 4
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų ................................ 4
Įrašytos vietos trynimas ......................................................... 4
Sumodeliuotos vietos nustatymas .............................................. 4
Nuorodos pridėjimas .................................................................. 4
Nuorodos pašalinimas ........................................................... 4
Pasirinktinės lankytinos vietos .................................................... 4
„POI Loader“ diegimas .......................................................... 4
Naudojimasis „POI Loader“ pagalbos failais ......................... 4
Pasirinktinių LV paieška ........................................................ 4
Navigacija....................................................................... 5
Maršruto pradėjimas ................................................................... 5
Kelių maršrutų peržiūra ......................................................... 5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ................................... 5
Maršruto į įrašytą vietą pradėjimas ........................................ 5
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 5
Naudojimasis žemėlapiu ........................................................ 5
Taško prie maršruto pridėjimas ............................................. 5
Važiavimas aplinkkeliais ........................................................ 5
Maršruto sustabdymas .......................................................... 5
Maršruto aktyvumo peržiūra ....................................................... 5
Posūkių sąrašo peržiūras ...................................................... 5
Kito posūkio peržiūra ............................................................. 6
Sankryžų peržiūra .................................................................. 6
Apie funkciją „Priekyje“ ............................................................... 6
Būsimų lankytinų vietų paieška ............................................. 6
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................... 6
Kelionės informacija ................................................................... 6
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje ................................ 6
Turinys
Kelionės informacijos puslapio peržiūra ................................ 6
Kelionės protokolo peržiūra ................................................... 6
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo ............................ 6
Esamos vietos informacijos peržiūra .......................................... 6
Artimiausių viešųjų paslaugų paieška .................................... 6
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas .................... 6
Kelių savybių vengimas .............................................................. 7
Apie pasirinktinius vengimus ...................................................... 7
Teritorijos vengimas .............................................................. 7
Kelio vengimas ...................................................................... 7
Pasirinktinių vengimų išjungimas ........................................... 7
Pasirinktinių vengimų šalinimas ............................................. 7
Žemėlapio pritaikymas ............................................................... 7
Žemėlapio įrankių pritaikymas ............................................... 7
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas ........................................... 7
Žemėlapio duomenų lauko keitimas ...................................... 7
Žemėlapio perspektyvos keitimas ......................................... 7
Transporto priemonės pritaikymas ........................................ 7
Greičio radarai ............................................................................ 7
Eismas ............................................................................. 7
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą .................... 8
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ................................................. 8
Eismo peržiūra žemėlapyje ................................................... 8
Eismo įvykių paieška ............................................................. 8
Eismas jūsų maršrutu ................................................................. 8
Alternatyvaus maršruto pasirinkimas ..................................... 8
Apie eismo prenumeratas .......................................................... 8
Abonemento suaktyvinimas ................................................... 8
Eismo prenumeratų peržiūra ................................................. 8
Abonemento pridėjimas ......................................................... 8
Naudojimasis taikomosiomis programomis................ 8
Pagalbos naudojimas ................................................................. 8
Pagalbos temų paieška ......................................................... 8
Apie ecoRoute™ ........................................................................ 8
Transporto priemonės nustatymas ........................................ 8
Degalų kainos keitimas .......................................................... 8
Degalų sąnaudų kalibravimas ............................................... 8
Apie „ecoChallenge“ .............................................................. 9
Degalų sąnaudų informacijos peržiūra .................................. 9
Nuvažiuoto atstumo ataskaitos .............................................. 9
„ecoRoute“ informacijos nustatymas iš naujo ........................ 9
Vairavimo patarimai ............................................................... 9
Kelionės planavimas .................................................................. 9
Kelionės planavimas .............................................................. 9
Įrašytos kelionės navigacija ................................................... 9
Įrašytos kelionės redagavimas .............................................. 9
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ...................................... 10
Duomenų tvarkymas .................................................... 10
Failų tipai .................................................................................. 10
Apie atminties korteles ............................................................. 10
Atminties kortelės įdėjimas .................................................. 10
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ...................................... 10
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio ........................................ 10
Įrenginio pritaikymas................................................... 10
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai ........................ 10
Žemėlapių įjungimas ............................................................ 10
Navigacijos nustatymai ............................................................. 10
Skaičiavimo režimas ............................................................ 10
Ekrano nustatymai .................................................................... 11
Eismo nustatymai ..................................................................... 11
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ....................................... 11
Kalbos ir klaviatūros nustatymai ............................................... 11
Įrenginio ir privatumo nustatymai ............................................. 11
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 11
i
Priedas.......................................................................... 11
Maitinimo laidai ......................................................................... 11
Įrenginio įkrovimas ............................................................... 11
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ............................................................................... 11
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 12
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 12
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 12
Apsisaugojimas nuo vagystės ............................................. 12
Montavimas ant prietaisų skydo ............................................... 12
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 12
Įrenginio išėmimas iš laikiklio .............................................. 12
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko .................... 12
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 12
Papildomų žemėlapių įsigijimas ............................................... 12
Priedų įsigijimas ....................................................................... 12
Specifikacijos ............................................................................ 12
Trikčių šalinimas.......................................................... 12
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 12
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 12
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 12
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 12
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis
kaupiklis .................................................................................... 13
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip
nešiojamasis įrenginys ............................................................. 13
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip
nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar
talpykla ..................................................................................... 13
Rodyklė......................................................................... 14
ii
Turinys
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr.‍ vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl
produkto ir kita svarbia informacija.‍
Įrenginio prijungimas prie transporto
priemonės maitinimo
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija.‍ Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.‍
Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite
jį įkrauti.‍
1 Transporto priemonės maitinimo laidą À įkiškite į įrenginyje
esantį USB prievadą.‍
2 Spausdami dėkite laikiklį Á ant vakuuminio siurbtuko Â, kol
jis įsitvirtins vietoje.‍
3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą
à nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.‍
4 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią
Prenumeratos visam eksploatacijos laikui
Tam tikrų modelių tam tikroms funkcijoms teikiamos
prenumeratos visam eksploatacijos laikui.‍ Daugiau informacijos
pateikta adresu www.garmin.com/‍lmt.‍
LT: šio modelio atveju taikoma eismo prenumerata visam
eksploatacijos laikui, jame įrengtas eismo imtuvas.‍
LM: šio modelio atveju taikoma nüMaps Lifetime™ prenumerata,
pagal kurią visą įrenginio naudingos eksploatacijos laiką kas
ketvirtį teikiami žemėlapių naujinimai.‍ Jei reikia informacijos
apie nuostatas ir sąlygas, eikite į www.garmin.com/‍us​/‍maps
/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: šiame modelyje yra nüMaps Lifetime prenumerata, viso
naudojimo laiko eismo prenumerata ir eismo imtuvas.‍
Viso naudojimo laiko žemėlapių aktyvinimas
1 Eikite į www.garmin.com/‍express.‍
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
PASTABA: jei registruojate įrenginį, el.‍ laišku jums gali būti
pranešta, kada bus galima atsisiųsti žemėlapio naujinimą.‍
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Garmin Express
Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad
atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapio ir
programinės įrangos naujinimus, skirtus jūsų įrenginiui.‍
Žemėlapio naujinimuose pateikti naujausi žemėlapio duomenys,
skirti užtikrinti, kad jūsų įrenginys apskaičiuotų tikslius ir
efektyvius maršrutus į jūsų kelionės tikslus.‍ Garmin Express
teikiamas Windows® ir Mac® kompiuteriams.‍
1 Kompiuteryje eikite į www.garmin.com/‍express.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite
Atsisiųsti skirtą „Windows“.‍
• Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite Versija,
skirta „Mac“ kompiuteriams.‍
įrenginio galinėje dalyje.‍
5 Spauskite laikiklio apačią, kol įrenginys užsifiksuos.‍
6 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo
transporto priemonės maitinimo lizdą.‍
Palaikymas ir naujinimai
Garmin Express™ užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų,
kurios skirtos Garmin® įrenginiams.‍ Kai kurios paslaugos jūsų
įrenginiui gali būti neteikiamos.‍
• Produktų registracija
• Produktų vadovai
• Programinės įrangos naujinimai
• Žemėlapio naujinimai
• Transporto priemonės, balsai ir kiti priedai
3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.‍
4 Pradėti Garmin Express.‍
5 Prijunkite savo Garmin įrenginį prie kompiuterio USB laidu.‍
Nustatymas Garmin Express
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.‍
2 Didesnį USB kabelio galiuką prijunkite prie laisvo USB
prievado kompiuteryje.‍
3 Eikite į www.garmin.com/‍express.‍
4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
nüMaps Guarantee™
Jūsų įrenginiui nemokamas žemėlapio naujinimas gali būti
teikiamas per 90 dienų nuo pirmo palydovų užfiksavimo
vairuojant.‍ Nuostatos ir sąlygos pateiktos adresu www.garmin.com/‍numaps.‍
Pradžia
Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.‍
6 Įveskite el.‍ pašto adresą, skirtą produktui registruoti
(pasirinktinė nuostata).‍
7 Spustelėkite įrašyti įrenginį.‍
8 Spustelėkite patikrinti, ar yra naujinimų.‍
1
Pasirodys galimų žemėlapių ir programinės įrangos
naujinimų sąrašas.‍
9 Pasirinkite naujinimus, kuriuos norite įdiegti.‍
10 Spustelėkite Įdiegti dabar.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.‍
• Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.‍
• Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.‍
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje.‍ Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.‍
Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti
galite pasirinkti kelias piktogramas.‍
GPS signalo būsena
Dabartinis laikas
Baterijos būsena
Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia
naujinimus į jūsų įrenginį.‍ Žemėlapių naujinimai yra labai didelės
apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo
sparta nedidelė.‍
Miego režimo įjungimas ir išjungimas
Galite naudoti miego režimą, norėdami taupyti baterijos
energiją, kai įrenginys nėra naudojamas.‍ Veikdamas miego
režimu, jūsų įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į
naudojimo režimą persijungia akimirksniu.‍
PATARIMAS: jei, įkraudami bateriją, įrenginį nustatote miego
režimu, įrenginys įsikraus greičiau.‍
Paspauskite maitinimo mygtuką À.‍
GPS signalo būsenos peržiūra
Laikykite nuspaudę
tris sekundes.‍
Baterijos informacija
Įrenginį prijungus prie maitinimo, jis bus pradėtas įkrauti.‍
būsenos juostoje rodo vidinės baterijos būseną.‍
Laiko nustatymas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS
informaciją, pasirinkite Automatinis.‍
• Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite
aukštyn arba žemyn.‍
Ekraninių mygtukų naudojimas
Įrenginio išjungimas
1 Laikykite paspaudę mygtuką, kol ekrane pasirodys
raginimas.‍
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių.‍ Jei maitinimo
mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio
miego režimas.‍
2 Pasirinkite Išjungta.‍
Įrenginio nustatymas iš naujo
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.‍
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.‍
GPS signalų gavimas
Norėdami naudotis įrenginiu, privalote gauti palydovo signalus.‍
būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą.‍ Palydovų
signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.‍
1 Įjunkite įrenginį.‍
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.‍
3 Jei reikia, išeikite į lauką, atvirą vietą, toliau nuo aukštų
pastatų ir medžių.‍
Ekrano ryškumo reguliavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.‍
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.‍
Garsumo reguliavimas
1 Pasirinkite Garsas.‍
2
• Pasirinkite , kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.‍
• Laikykite nuspaudę , kad greitai grįžtumėte į pagrindinį
meniu.‍
• Norėdami peržiūrėti daugiau parinkčių, pasirinkite arba .‍
• Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba
.‍
• Norėdami peržiūrėti esamo ekrano parinkčių meniu,
pasirinkite .‍
Ekraninės klaviatūros naudojimas
Kad pakeistumėte klaviatūros išdėstymą, žr.‍ „Kalbos ir
klaviatūros nustatymai“ (Kalbos ir klaviatūros nustatymai).‍
• Pasirinkite , kad pašalintumėte paieškos įrašą.‍
• Pasirinkite , kad pašalintumėte simbolį.‍
• Pasirinkite , kad pakeistumėte klaviatūros kalbos režimą.‍
• Pasirinkite
, kad įvestumėte specialius simbolius, pvz.‍,
skyrybos ženklus.‍
• Pasirinkite , kad pakeistumėte didžiųjų raidžių rašybą.‍
Vietovės
Į jūsų įrenginį įkeltuose išsamiuose žemėlapiuose nurodytos
įvairios vietos, pvz.‍, restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami
gatvių informacija.‍ Jei norite ieškoti artimiausių įmonių ir
pramogų, galite naudoti kategorijas.‍ Taip pat galite ieškoti
adresų, koordinačių, miestų ir sankryžų.‍
Vietų ieškojimas
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1 Pasirinkite Kur vyksite?.‍
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.‍
3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.‍
Vietovės
4 Pasirinkite vietą.‍
Paieška kategorijoje
Paleidus lankytinų vietų paiešką tam tikros kategorijos gali rodyti
greitos paieškos sąrašą, kuriame pateiktos trys paskutiniai
pasirinkti tikslai.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite?.‍
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.‍
3 Pasirinkite kategoriją.‍
4 Jei reikia, iš greitos paieškos sąrašo pasirinkite tikslą.‍
• Pasirinkite vietos žymeklį.‍
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.‍
Jei
reikia, pasirinkite vietos aprašą, kad peržiūrėtumėte
5
papildomą informaciją.‍
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų
įrenginį įkelto žemėlapio duomenų.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Adresas.‍
2 Įveskite adreso numerį ir pasirinkite Baigta.‍
3 Įveskite gatvės pavadinimą ir pasirinkite Kitas.‍
4 Jei reikia, pasirinkite Paieška netoli, kad pakeistumėte
miestą, valstiją ar provinciją.‍
5 Jei reikia, pasirinkite miestą, valstiją ar provinciją.‍
6 Jei reikia, pasirinkite adresą.‍
Neseniai rastų kelionės tikslų paieška
5 Jei reikia, pasirinkite tinkamą tikslą.‍
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite?.‍
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.‍
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.‍
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.‍
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz.‍, „kino teatrai“).‍
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.‍
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite gatvės
numerį ir pavadinimą.‍
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite gatvės
numerį, pavadinimą, miestą ir valstiją.‍
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.‍
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.‍
Pasirinkite
nustatymą:
5
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.‍
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .‍
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.‍
Paieškos ploto keitimas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Kur vyksite?.‍
2 Pasirinkite Paieška netoli.‍
3 Pasirinkite nustatymą.‍
Vietos paieška naršant žemėlapį
Kad žemėlapio duomenyse galėtumėte ieškoti vietų, pvz.‍,
restoranų, ligoninių ir degalinių, turite įjungti vietų, esančių
pakeliui, žemėlapio sluoksnį (žr.‍ Žemėlapio sluoksnių
pritaikymas).‍
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.‍
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.‍
3 Jei reikia, pasirinkite ir kategorijos piktogramą, kad
peržiūrėtumėte tik konkrečios kategorijos vietas.‍
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).‍
4 Pasirinkite nustatymą:
Vietovės
Jūsų įrenginyje galima įrašyti paskutinius 50 kelionės tikslų,
kuriuos radote.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.‍
2 Pasirinkite vietą.‍
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
Taip.‍
> Išvalyti >
Automobilių aikštelės paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Automobilių
aikštelė.‍
2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.‍
Paskutinio stovėjimo taško paieška
Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje
esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip
stovėjimo taškas.‍
Pasirinkite Programos > Paskutinis taškas.‍
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.‍
Sankryžos paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite valstiją arba provinciją.‍
• Kad pakeistumėte šalį, valstiją ar provinciją, pasirinkite
Valstija arba šalis ir įveskite pavadinimą.‍
3 Įveskite pirmą gatvės pavadinimą ir pasirinkite Kitas.‍
4 Jei reikia, pasirinkite gatvę.‍
5 Įveskite antrą gatvės pavadinimą ir pasirinkite Kitas.‍
6 Jei reikia, pasirinkite gatvę.‍
7 Jei reikia, pasirinkite sankryžą.‍
Miesto paieška
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai.‍
Pasirinkite Įvesti paiešką.‍
Įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite .‍
Pasirinkite miestą.‍
1
2
3
4
Vietos paieška pagal koordinates
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates.‍ Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės.‍
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.‍
3
3
4
5
6
7
Pasirinkite platumos koordinatę.‍
Įveskite naują koordinatę ir pasirinkite Baigta.‍
Pasirinkite ilgumos koordinatę.‍
Įveskite naują koordinatę ir pasirinkite Baigta.‍
Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.‍
Vietų įrašymas
Vietos įrašymas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją).‍
2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.‍
3 Pasirinkite .‍
4 Pasirinkite Įrašyti.‍
5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baigta.‍
Jūsų esamos vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.‍
2 Pasirinkite Įrašyti.‍
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baigta.‍
4 Pasirinkite Gerai.‍
Namų vietos įrašymas
Vietą, į kurią grįžtate dažniausiai, galite nustatyti kaip namų
vietą.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Nustatyti namų vietovę.‍
2 Pasirinkite Įvesti mano adresą, Naudoti esamą vietovę
arba Neseniai rasti.‍
Vieta įrašoma kaip „Namai“ įrašytų vietų meniu.‍
Važiavimas namo
Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.‍
Namų vietos informacijos redagavimas
Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta > Namai.‍
Pasirinkite .‍
Pasirinkite
> Redaguoti.‍
Įveskite pakeitimus.‍
Pasirinkite Baigta.‍
1
2
3
4
5
Įrašytos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.‍
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.‍
3 Pasirinkite vietą.‍
4 Pasirinkite .‍
5 Pasirinkite > Redaguoti.‍
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.‍
• Pasirinkite Telefono numeris.‍
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
įrašytai vietai.‍
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.‍
7 Suredaguokite informaciją.‍
8 Pasirinkite Baigta.‍
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų
Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.‍
PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote
bent 12 vietų.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.‍
2 Pasirinkite vietą.‍
3 Pasirinkite .‍
4
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.‍
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.‍
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.‍
7 Pasirinkite Baigta.‍
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.‍
2 Pasirinkite > Pašalinti išsaugotas vietas.‍
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.‍
Sumodeliuotos vietos nustatymas
Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų,
sumodeliuotai vietai nustatyti galite naudoti GPS.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius.‍
2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.‍
3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapį.‍
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.‍
4 Pasirinkite vietos aprašą.‍
5 Pasirinkite Nustatyti vietą.‍
Nuorodos pridėjimas
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“.‍ Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.‍
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.‍
2 Pasirinkite elementą.‍
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).‍
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.‍
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.‍
Pasirinktinės lankytinos vietos
Pasirinktinės lankytinos vietos (POI) yra pritaikomos žemėlapio
vietos.‍ Jose pateikiami perspėjimai, kuriais esate informuojami,
kad esate netoli nustatytos vietos arba keliaujate didesniu
greičiu nei nurodytas.‍
„POI Loader“ diegimas
Savo kompiuteryje galite sukurti pasirinktinių lankytinų vietų
sąrašus ar juos atsisiųsti, ir įdiegti juos savo įrenginyje,
naudojant „POI Loader“.‍
1 Eikite į www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
Naudojimasis „POI Loader“ pagalbos failais
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „POI Loader“,
naudokitės pagalbos failu.‍
Atvėrę „POI Loader“, spustelėkite Pagalba.‍
Pasirinktinių LV paieška
Kad galėtumėte ieškoti pasirinktinių LV, jas, naudodami
programą „POI Loader“, turite įkelti į savo įrenginį („POI
Loader“ diegimas).‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.‍
2 Slinkite į skyrių „Kitos kategorijos“, tada pasirinkite kategoriją.‍
Vietovės
Navigacija
Maršruto pradėjimas
1 Ieškoti vietos (Vietovės).‍
2 Pasirinkite vietą.‍
3 Pasirinkite Vykti!.‍
Kelių maršrutų peržiūra
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją).‍
2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.‍
3 Pasirinkite Maršrutai.‍
4 Pasirinkite maršrutą.‍
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.‍ Skaičiavimo
režimas taikomas tik automobilių maršrutams.‍
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
režimas.‍
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.‍
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.‍
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).‍
Navigacija bekelėje
Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite
naudotis bekelės režimu.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.‍
2 Pasirinkite Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti.‍
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.‍
Maršruto į įrašytą vietą pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.‍
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją arba Visos išsaugotos
vietos.‍
Pasirinkite vietą.‍
3
4 Pasirinkite Vykti!.‍
Jūsų maršrutas žemėlapyje
PASTABA
Greičio apribojimo funkcija yra tik informacinė ir neatleidžia jūsų
nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų pakabintų greičio
ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.‍ Garmin neprisiima
atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite
gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.‍
Maršrutas pažymėtas rausva linija.‍ Šachmatinė vėliava žymi
jūsų kelionės tikslą.‍
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu, žemėlapio rodyklėmis
ir žemėlapio viršuje pateikiamais nurodymais nurodo kelią į
kelionės tikslą.‍ Jei nukrypsite nuo pradinio maršruto, įrenginys iš
naujo apskaičiuos maršrutą, ir pateiks naujus nurodymus.‍
Jums keliaujant pagrindiniais keliais gali pasirodyti duomenų
laukas, nurodantis esamą greičio apribojimą.‍
Naudojimasis žemėlapiu
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.‍
2 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.‍
3 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .‍
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .‍
• Kad peržiūrėtumėte konkrečias kategorijas nevažiuojant
maršrutu, pasirinkite .‍
• Kad esama vieta būtų rodoma žemėlapio viduryje,
pasirinkite .‍
Taško prie maršruto pridėjimas
Kad galėtumėte pridėti tašką, turite važiuoti maršrutu.‍
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > Kur vyksite?.‍
2 Ieškokite vietos.‍
3 Pasirinkite vietą.‍
4 Pasirinkite Vykti!.‍
5 Pasirinkite Įtraukti į aktyvų maršrutą.‍
Važiavimas aplinkkeliais
Kad galėtumėte važiuoti aplinkkeliu, turite važiuoti maršrutu ir į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti aplinkkelių įrankį
(Žemėlapio įrankių pritaikymas).‍
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius.‍ Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždaruose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių
sąlygomis.‍
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.‍
2 Pasirinkite nustatymą.‍
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.‍
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.‍
Maršruto sustabdymas
Žemėlapyje pasirinkite
>
.‍
Maršruto aktyvumo peržiūra
Posūkių sąrašo peržiūras
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti visus maršrute esančius
posūkius ir manevrus bei atstumą tarp posūkių.‍
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite teksto juostą žemėlapio
viršuje.‍
Pasirinkite posūkį.‍
2
Pasirodo posūkio duomenys.‍ Jei yra, pasirodo pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.‍
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Naudodami automobilio maršrutą, pasirinkite navigacijos
juostą žemėlapio viršuje.‍
> Žemėlapis.‍
2 Pasirinkite
Navigacija
5
Kito posūkio peržiūra
Važiuojant maršrutu viršutiniame kairiajame žemėlapio kampe
pasirodo kito posūkio, persirikiavimo į kitą juostą ar kito manevro
peržiūra.‍
Peržiūroje pateikiamas atstumas iki posūkio arba manevro ir
juosta, kuria turite važiuoti, jei galima.‍
Žemėlapyje pasirinkite
, norėdami peržiūrėti kitą posūkį
žemėlapyje.‍
Sankryžų peržiūra
Naudodami maršrutą, galite peržiūrėti pagrindinių kelių
sankryžas.‍ Kai artėjate prie maršrute esančios sankryžos,
trumpam parodomas tos sankryžos vaizdas, jei jis yra.‍
Žemėlapyje pasirinkite
, kad galėtumėte peržiūrėti
sankryžos vaizdą, jei jis yra.‍
3 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.‍
4 Pasirinkite nustatymą.‍
Kelionės duomenų sąraše rodomas naujas kelionės
duomenų laukas.‍
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų esamas greitis ir
kelionės statistika.‍
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.‍
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.‍
Apie funkciją „Priekyje“
Galite matyti, kokios įmonės ir paslaugos yra toliau jūsų
maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.‍
Paslaugos išvardytos po skirtukais, pagal kategoriją.‍
Degalai
Maistas
Nakvynė
Tualetai
Automobilių aikštelė
Bankai ir bankomatai
Būsimų lankytinų vietų paieška
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.‍
2 Pasirinkite skirtuką.‍
3 Pasirinkite lankytiną vietą.‍
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti ieškomas kategorijas, kategorijų išdėstymą ir
ieškoti konkrečios įmonės ar kategorijos.‍
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.‍
2 Pasirinkite paslaugos piktogramą.‍
3 Pasirinkite .‍
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite rodyklę į kategorijos pavadinimo
dešinę pusę.‍
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.‍
• Kad sukurtumėte pasirinktinę kategoriją, pasirinkite
kategoriją, pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite
įmonės arba kategorijos pavadinimą.‍
5 Pasirinkite Baigta.‍
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį
(Žemėlapio įrankių pritaikymas).‍
Žemėlapyje pasirinkite
> Kelionės duomenys.‍
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti žemėlapio kelionės duomenų laukuose
rodomus duomenis, į žemėlapio įrankių meniu turite pridėti įrankį
„Kelionės duomenys“ (Žemėlapio įrankių pritaikymas).‍
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.‍
2 Pasirinkite > Kelionės duomenys.‍
6
Kelionės protokolo peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.‍
2 Pažymėkite žymės langelį Kelionės žurnalas.‍
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.‍
2 Pasirinkite > Iš naujo nustatyti lauką (-us).‍
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.‍
• Pasirinkite Iš naujo nustatyti kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.‍
• Pasirinkite Iš naujo nustatyti maksimalų greitį, kad iš
naujo nustatytumėte maksimalų greitį.‍
• Pasirinkite Iš naujo nustatyti B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.‍
Esamos vietos informacijos peržiūra
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.‍ Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.‍
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.‍
Artimiausių viešųjų paslaugų paieška
Jei norite rasti artimiausias paslaugų įstaigas, pvz.‍, degalines,
ligonines ar policijos skyrius, galite naudotis puslapiu „Kur aš
esu?“.‍
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.‍
2 Pasirinkite kategoriją.‍
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.‍
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.‍
2 Pasirinkite > Nurodymai man.‍
3 Pasirinkite pradžios vietą.‍
4 Pasirinkite Pasirinkti.‍
Navigacija
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Vengimai.‍
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Įrašyti.‍
Apie pasirinktinius vengimus
Pasirinktiniai vengimai leidžia išvengti tam tikrų sričių ir kelio
ruožų.‍ Kai reikia, galite įjungti ir išjungti pasirinktinius vengimus.‍
Teritorijos vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
2
3
4
5
6
vengimai.‍
Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.‍
Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.‍
Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.‍
Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.‍
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.‍
Pasirinkite Baigta.‍
Kelio vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.‍
2 Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.‍
3 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.‍
4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.‍
5 Pasirinkite Baigta.‍
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.‍
2 Pasirinkite vengimą.‍
3 Pasirinkite > Išjungti.‍
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .‍
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
vengimą ir
> Pašalinti.‍
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio įrankių pritaikymas
Galite pasirinkti nuorodas, kurios rodomos žemėlapio įrankių
meniu.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio įrankiai.‍
2 Pasirinkite žemėlapio įrankius, kuriuos norite įtraukti į meniu.‍
3 Pasirinkite Įrašyti.‍
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane,
pvz.‍, lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.‍
2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapį, ir
Įrašyti.‍
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.‍
Eismas
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.‍
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.‍
3 Pasirinkite Įrašyti.‍
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Vairuotojo žemėlapio vaizdas.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.‍
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.‍
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.‍
Transporto priemonės pritaikymas
Galite pritaikyti transporto priemonę, kuri atsiranda žemėlapyje.‍
Galite atsisiųsti papildomų transporto priemonių naudodami
Garmin Express.‍
Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Transporto priemonė.‍
Greičio radarai
PASTABA
Garmin neatsako už naudojimosi pasirinkta lankytina vieta arba
greičio radaro baze tikslumą arba pasekmes.‍
Informacija apie greičio matuoklių vietas ir greičio apribojimus
teikiama tik kai kuriuose regionuose.‍ Eikite į www.garmin.com
/‍safetycameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama,
arba įsigykite abonementą ar vienkartinį naujinimą.‍ Bet kuriuo
metu galite įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą
abonementą.‍
Jei esamame greičio matuoklių abonemente norite atnaujinti
greičio matuoklių informaciją, eikite į http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Jei
norite gauti naujausią greičio matuoklių informaciją, turite dažnai
atnaujinti savo įrenginį.‍
Į kai kuriuos įrenginius įtraukti kai kurių regionų pagrindiniai
greičio matuoklių duomenys.‍ Įtraukti duomenys nėra naujinimai
ar abonementas.‍
Eismas
PASTABA
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.‍
PASTABA: ši funkcija negalima įrenginiuose, kuriuose
nenustatyta prenumerata visam eksploatacijos laikui
(Prenumeratos visam eksploatacijos laikui).‍
Eismo informacija teikiama ne visuose regionuose ir šalyse.‍ Jei
reikia informacijos apie eismo imtuvus ir veikimo zonas, eikite į
www.garmin.com/‍traffic.‍
Kai kuriose pakuotėse yra eismo imtuvas, kuris integruotas į
įrenginį.‍
• Jei jūsų maršrute ar vietovėje, kurioje važiuojate, įvyksta
eismo įvykių, žemėlapyje rodomi atitinkami eismo
perspėjimai.‍
• Kad eismo informaciją gautumėte per eismo imtuvą, įrenginį
turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.‍
• Prie maitinimo šaltinio prijungtas įrenginyje esantis eismo
imtuvas turėtų būti stoties, perduodančios eismo informaciją,
duomenų diapazono ribose.‍
• Jums nereikia aktyvinti abonemento, kuris tiekiamas kartu su
įrenginiu ar eismo imtuvu.‍
7
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
imtuvą
PASTABA
Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo
imtuvo veikimą.‍
Kad galėtumėte gauti eismo duomenis, turite turėti tokio modelio
įrenginį, kuriame būtų nustatyta eismo prenumerata visam
eksploatacijos laikui, ir naudoti jūsų įrenginio pakuotėje pateiktą
transporto priemonės maitinimo laidą.‍ Daugiau informacijos
rasite www.garmin.com/‍traffic.‍
Jūsų įrenginys eismo informacijos signalus gali gauti iš stoties,
kuri transliuoja eismo duomenis.‍
1 Eismo informacijos imtuvui tinkamą maitinimo laidą prijunkite
prie išorinio maitinimo šaltinio.‍
2 Eismo informacijos imtuvui tinkamą maitinimo laidą prijunkite
prie įrenginio.‍
Kai atsidursite eismo informacijos veikimo zonoje, įrenginys
rodys eismo informaciją.‍
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.‍
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.‍
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.‍
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.‍
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.‍
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.‍
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.‍
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.‍
2 Pasirinkite > Incidentai.‍
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.‍
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.‍
Eismas jūsų maršrutu
Kai maršrute yra eismo trukdžių, žemėlapyje rodomas
perspėjimas, o įrenginys, siekdamas išvengti trukdžių,
apskaičiuoja alternatyvų maršrutą.‍ Galite pasirinkti, ar
alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai, ar pateikus
užklausą.‍ Daugiau informacijos žr.‍ skyriuje „Eismo
nustatymai“ (Eismo nustatymai).‍ Įrenginys gali jus nukreipti
maršrutu, kuriame yra eismo spūstis, jei nėra kito geresnio
maršruto.‍ Spūsties laikas automatiškai pridedamas prie
apskaičiuoto jūsų atvykimo laiko.‍
Alternatyvaus maršruto pasirinkimas
Jei jūsų įrenginys nenustatytas automatiškai naudoti
alternatyvius maršrutus, alternatyvų maršrutą, kuriuo siekiate
išvengti eismo trukdžių, galite pradėti rankiniu būdu.‍
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.‍
2 Pasirinkite Alternatyvus maršrutas.‍
PASTABA: jei geresnio alternatyvaus maršruto nėra, ši
parinktis negalima, ir vietoj jos rodoma parinktis Greičiausiu
maršrutu.‍
3 Pasirinkite Vykti!.‍
8
Apie eismo prenumeratas
Kai baigsis prenumeratos galiojimas, galėsite ją atnaujinti arba
įsigyti papildomų prenumeratų.‍ Eikite į http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​
/‍traffic.‍
Abonemento suaktyvinimas
Jums nereikia suaktyvinti abonemento, kuris tiekiamas kartu su
FM eismo imtuvu.‍ Abonementas suaktyvinamas automatiškai
įrenginiui gaunant signalus iš palydovo tuo metu, kai signalai
apie eismą gaunami iš mokamų paslaugų teikėjo.‍
Eismo prenumeratų peržiūra
Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Abonementai.‍
Abonemento pridėjimas
Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.‍
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Eismas.‍
2 Pasirinkite Abonementai > .‍
3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.‍
4 Eikite į www.garmin.com/‍fmtraffic, kad įsigytumėte
abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.‍
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima.‍
Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują
kodą.‍ Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite
gauti kiekvienam imtuvui atskirai.‍
5 Įrenginyje pasirinkite Kitas.‍
6 Įveskite kodą.‍
7 Pasirinkite Baigta.‍
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Pagalbos naudojimas
Kad peržiūrėtumėte įrenginio naudojimo informaciją,
pasirinkite Programos > Pagalba.‍
Pagalbos temų paieška
Pasirinkite Programos > Pagalba >
.‍
Apie ecoRoute™
Kad kai kuriose vietovėse galėtumėte naudotis ecoRoute
funkcijomis, turite įsigyti atrakinimo kodą.‍ Daugiau informacijos
pateikta adresu www.garmin.com/‍ecoroute.‍
Naudojant ecoRoute funkciją apskaičiuojamas degalų vartojimo
ekonomiškumas bei degalų, suvartotų kelionei iki tikslo, kaina ir
pasiūlomos priemonės, kaip efektyviau vartoti degalus.‍
Duomenys, kuriuos pateikė funkcija ecoRoute, yra tik apytikriai.‍
Duomenys nėra iš tikrųjų nuskaityti iš transporto priemonės.‍
Norėdami gauti tikslesnes konkrečios transporto priemonės
degalų ir vairavimo įpročių ataskaitas, galite kalibruoti degalų
suvartojimą (Degalų sąnaudų kalibravimas).‍
Transporto priemonės nustatymas
Pirmą kartą naudodami ecoRoute funkcijas, turite įvesti
transporto priemonės informaciją.‍
1 Pasirinkite Programos > „ecoRoute“.‍
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
Degalų kainos keitimas
1 Pasirinkite Programos > „ecoRoute“ > Prie siurblio.‍
2 Įveskite esamą degalų kainą ir pasirinkite Kitas.‍
3 Pasirinkite Taip.‍
Degalų sąnaudų kalibravimas
Galite sukalibruoti degalų sąnaudas, kad gautumėte tikslesnes
degalų ataskaitas, tinkančias konkrečiai jūsų transporto
Naudojimasis taikomosiomis programomis
priemonei ir vairavimo įpročiams.‍ Kalibruoti turite, kai pripildote
degalų baką.‍
1 Pasirinkite Programos > „ecoRoute“ > Prie siurblio.‍
2 Įveskite esamą degalų kainą.‍
3 Įveskite degalų kiekį, kurį sunaudojo jūsų transporto
priemonė paskutinį kartą, kai pripildėte baką.‍
4 Įveskite atstumą, kurį nuvažiavote, kai paskutinį kartą buvo
pripildytas degalų bakas.‍
5 Pasirinkite Kitas.‍
Įrenginys apskaičiuoja vidutines transporto priemonės degalų
sąnaudas.‍
6 Pasirinkite Įrašyti.‍
Apie „ecoChallenge“
„ecoChallenge“ padeda kuo ekonomiškiau naudoti degalus,
balais vertinant jūsų vairavimo įpročius.‍ Kuo didesnis
„ecoChallenge“ balų skaičius, tuo daugiau degalų sutaupote.‍
„ecoChallenge“ renka duomenis ir skaičiuoja balus, kai jūsų
įrenginys juda ir yra įjungtas automobilio naudojimo režimas.‍
„ecoChallenge“ balų peržiūra
Pasirinkite Programos > „ecoRoute“ > „ecoChallenge“.‍
Apie „ecoChallenge“ balą
Greitėjimas: rodo balą už tolygų ir laipsnišką greitėjimą.‍ Už
staigų greitėjimą prarandate taškų.‍
Greitis: rodo balą už transporto priemonės vairavimą optimaliu
greičiu, taupant degalus.‍
Iš viso: rodo greičio, greitėjimo ir stabdymo balų vidurkį.‍
Stabdymas: rodo balą už tolygų ir laipsnišką stabdymą.‍ Už
staigų stabdymą prarandate taškų.‍
„ecoChallenge“ balų atkūrimas
1 Pasirinkite Programos > „ecoRoute“ > „ecoChallenge“.‍
2 Pasirinkite > Nustatyti iš naujo.‍
Degalų sąnaudų informacijos peržiūra
1 Pasirinkite Programos > „ecoRoute“ > Degalų sąnaudos.‍
2 Pasirinkite diagramos atkarpą, kurios mastelį norite keisti.‍
Nuvažiuoto atstumo ataskaitos
Nuvažiuoto atstumo ataskaitoje pateikiamas važiavimo iki tikslo
atstumas, laikas, vidutinės degalų sąnaudos.‍
Nuvažiuoto atstumo ataskaita sukuriama kiekvienam maršrutui,
kuriuo važiuojate.‍ Jei įrenginyje sustabdote maršrutą, sukuriama
nuvažiuoto atstumo ataskaita.‍
Nuvažiuoto atstumo ataskaitos peržiūra
Įrenginyje galite peržiūrėti įrašytas nuvažiuoto atstumo
ataskaitas.‍
PATARIMAS: galite įrenginį prijungti prie kompiuterio ir įrenginio
aplanke „Ataskaitos“ peržiūrėti nuvažiuoto atstumo ataskaitas.‍
1 Pasirinkite Programos > „ecoRoute“ > Nuvažiuoto
atstumo ataskaita.‍
2 Pasirinkite ataskaitą.‍
„ecoRoute“ informacijos nustatymas iš naujo
1 Pasirinkite Programos > „ecoRoute“ > Transporto
priemonės profilis.‍
2 Pasirinkite > Nustatyti iš naujo.‍
Vairavimo patarimai
• Važiuokite neviršydami leistino greičio.‍ Daugelyje
automobilių optimalus degalų suvartojimas pasiekiamas
važiuojant 45 mi/h ir 60 mi/h greičiu.‍
• Važiuokite pastoviu greičiu.‍
• Stabdykite ir greitėkite laipsniškai ir nuosekliai.‍
• Venkite dažnų sustojimų ir piko meto.‍
Naudojimasis taikomosiomis programomis
• Nelaikykite kojos ant stabdžių pedalo.‍
• Naudokite pastovaus greičio palaikymo sistemą.‍
• Laikinai sustoję išjunkite automobilį ir neleiskite varikliui dirbti
tuščiąja eiga.‍
• Trumpas keliones sujunkite į vieną ilgą kelionę su keliais
sustojimais.‍
• Išjunkite oro kondicionierių ir atidarykite langus, nebent
važiuojate dideliu greičiu greitkelyje.‍
• Sandariai užsukite degalų angos dangtelį.‍
• Automobilį pastatykite pavėsyje arba garaže.‍
• Iškraukite papildomą svorį.‍ Išimkite iš automobilio
nereikalingus daiktus.‍
• Venkite daiktus gabenti ant stogo.‍ Nuimkite laikiklius ant
stogo ir nuimamus rėmus, kai jie nėra naudojami.‍
• Pasirūpinkite, kad padangose būtų palaikomas
rekomenduotinas slėgis.‍ Padangų slėgį tikrinkite reguliariai ir
prieš ilgas keliones.‍
• Pasirūpinkite, kad jūsų automobilis būtų gerai sureguliuotas,
ir laikykitės gamintojo nurodytų priežiūros intervalų.‍
• Reguliariai keiskite alyvą, alyvos filtrus ir oro filtrus.‍
• Naudokite mažiausio rekomenduojamo oktaninio skaičiaus
degalus.‍ Jei įmanoma, naudokite biodegalus, pavyzdžiui,
E85 ir biodyzeliną.‍
Kelionės planavimas
Galite naudoti kelionės planuoklį ir sukurti bei įrašyti kelionę su
keliais tikslais.‍
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planuoklis.‍
2 Pasirinkite Nauja kelionė.‍
3 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.‍
4 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją).‍
5 Pasirinkite Pasirinkti.‍
6 Norėdami pridėti vietų, pasirinkite .‍
7 Pasirinkite Kitas.‍
8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baigta.‍
Kelionės planavimas
Galite naudoti kelionės planuoklį ir sukurti bei įrašyti kelionę su
keliais tikslais.‍
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planuoklis.‍
2 Pasirinkite kelionę.‍
3 Pasirinkite vietą.‍
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Išvykimo laikas.‍
• Pasirinkite Atvykimo laikas.‍
5 Pasirinkite datą ir laiką bei Įrašyti.‍
6 Pasirinkite Trukmė.‍
7 Pasirinkite laiką, kurį praleisite vietoje, ir Įrašyti.‍
8 Jei reikia, kiekvienai vietai pakartokite 3–7 veiksmus.‍
Įrašytos kelionės navigacija
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planuoklis.‍
2 Pasirinkite įrašytą kelionę.‍
3 Pasirinkite Vykti!.‍
4 Paraginti, pasirinkite maršrutą (Jūsų maršrutas žemėlapyje).‍
Įrašytos kelionės redagavimas
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planuoklis.‍
2 Pasirinkite įrašytą kelionę.‍
3 Pasirinkite .‍
9
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pervardyti kelionę.‍
• Pasirinkite Redaguoti kelionės tikslus, kad pridėtumėte
ar pašalintumėte vietą arba pakeistumėte vietų eilės
tvarką.‍
• Pasirinkite Pašalinti kelionę.‍
• Pasirinkite Optimizuoti tvarką, kad kelionės metu
vykdomus sustojimus suplanuotumėte kuo efektyviau.‍
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo nustatymai).‍
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.‍
Pasirinkite Programos > Kur aš buvau.‍
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus.‍ Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.‍
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT® ir Mac OS 10.‍3 ir ankstesnėmis versijomis.‍
Failų tipai
Įrenginys palaiko šiuos failų tipus.‍
• Žemėlapiai ir GPX kelio taško failai iš myGarmin™ žemėlapių
programinės įrangos, įskaitant MapSource®, BaseCamp™ ir
HomePort™ (Pasirinktinės lankytinos vietos).‍
• GPI pasirinktinių lankytinų vietų failai iš „Garmin POI
Loader“ („POI Loader“ diegimas).‍
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com).‍ Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.‍,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.‍
Atminties kortelės įdėjimas
Įrenginys palaiko microSD™ ir „microSDHC“ atminties korteles.‍
1 Atminties kortelę įdėkite į įrenginio lizdą.‍
2 Stumkite ją, kol ji spragtelės.‍
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.‍
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.‍
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.‍
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio
vaizdas.‍
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.‍
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
kompiuterio).‍
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.‍
2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.‍
3 Pasirinkite failą.‍
10
4 Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.‍
5 Įrenginyje parinkite aplanką.‍
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.‍
6 Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.‍
Įrenginio pritaikymas
Žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymai
Kad atidarytumėte žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai >
Žemėlapis ir transporto priemonė.‍
Transporto priemonė: pakeičia piktogramą, kad būtų rodoma
jūsų vieta žemėlapyje.‍ Norėdami gauti daugiau transporto
priemonių piktogramų, apsilankykite
www.garmingarage.com.‍
Vairuotojo žemėlapio vaizdas: žemėlapyje nustato
perspektyvą.‍
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo
lygį.‍ Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas
žemėlapis.‍
Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą.‍
Žemėlapio įrankiai: pasirenkamos nuorodos, kurios rodomos
žemėlapio įrankių meniu.‍
Žemėlapio sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių pritaikymas).‍
Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius naudoja
įrenginys.‍
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.‍
PATARIMAS: norėdami įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite adresu www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Mano žemėlapiai.‍
2 Pasirinkite žemėlapį.‍
Navigacijos nustatymai
Kad atidarytumėte navigacijos nustatymų puslapį, pagrindiniame
meniu pasirinkite Nustatymai > Navigacija.‍
Skaičiavimo režimas: nustato maršrutų prioritetinius
pasirinkimus.‍
Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.‍
Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.‍
Saugus režimas: išjungia visas funkcijas, reikalaujančias
didelio vairuotojo dėmesio ir galinčias trukdyti vairuojant.‍
GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo
funkciją ir taupo baterijų energiją.‍
Skaičiavimo režimas
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas.‍
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.‍
Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni
ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.‍
Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra
trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.‍
Mažiau degalų: apskaičiuojami maršrutai, kuriais važiuojant
suvartojama mažiau degalų nei važiuojant kitais maršrutais.‍
Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos
iki kelionės tikslo.‍
Duomenų tvarkymas
Ekrano nustatymai
Kad atidarytumėte ekrano nustatymų puslapį, pagrindiniame
meniu pasirinkite Nustatymai > Ekranas.‍
Orientacija: nustato statųjį (vertikalų) arba gulsčiąjį (horizontalų)
vaizdą.‍
Spalvų tipas: nustato dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų
rodymą.‍ Galite pasirinkti Automatinis, kad leistumėte
įrenginiui automatiškai nustatyti dienai ar nakčiai pritaikytų
spalvų rodymą priklausomai nuo paros meto.‍
Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.‍
Rodyti skirtąjį laiką: nustato neveiklumo laiką prieš įrenginiui
persijungiant į miego būseną.‍
Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano
nuotrauką.‍ Ekrano nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų
laikmenos aplanką „Ekrano nuotraukos“.‍
Eismo nustatymai
Kad atidarytumėte eismo nustatymų puslapį, pagrindiniame
meniu pasirinkite Nustatymai > Eismas.‍
Eismas: įgalinamas eismas.‍
Esamas tiekėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu.‍ Automatinis
automatiškai parenka geriausius galimus eismo duomenis.‍
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.‍
Optimizuoti maršrutą: parenka, ar optimizuotus alternatyvius
maršrutus naudoti automatiškai, ar pateikus užklausą
(Eismas jūsų maršrutu).‍
Eismo perspėjimai: parenka eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygį.‍
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai
Kad atidarytumėte matavimo vienetų ir laiko puslapį,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Vienetai ir
laikas.‍
Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.‍
Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba
UTC ekrano laiką.‍
Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.‍
Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir
dydį.‍
Kalbos ir klaviatūros nustatymai
Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Kalba ir
klaviatūra.‍
Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.‍
Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.‍
PASTABA: keičiant teksto kalbą, vartotojo įvesti duomenys
arba žemėlapio duomenys, pvz.‍, gatvių pavadinimai,
nepasikeičia.‍
Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.‍
Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą
funkcijoms myTrends™, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės
žurnalas“.‍
Išvalyti kelionės istoriją: ištrina kelionės istoriją funkcijose
myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.‍
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius
nustatymus.‍
1 Pasirinkite Nustatymai.‍
2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.‍
3 Pasirinkite > Atkurti.‍
Priedas
Maitinimo laidai
Jūsų įrenginiui energija gali būti tiekiama įvairiais būdais.‍
• Transporto priemonės maitinimo laidas
• USB laidas
• Kintamosios srovės adapteris (pasirinktinis priedas)
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.‍
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.‍
• Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo
šaltinio.‍
• Naudodami USB laidą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio.‍
Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, jo įkrovimas gali
vykti lėtai.‍ Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai įrenginio gali
nekrauti.‍
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.‍
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com.‍
Transporto priemonės maitinimo laide esančio
saugiklio keitimas
PASTABA
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai.‍ Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.‍
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.‍
1 Galinį elementą À pasukite 90 laipsnių kampu prieš
laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.‍
Įrenginio ir privatumo nustatymai
Kad atidarytumėte įrenginio nustatymų puslapį, pagrindiniame
meniu pasirinkite Nustatymai > Įrenginys.‍
Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, įrangos ID
numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.‍
Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio
naudotojo licencijos sutartis, kurios taikomos pagal jūsų
pasirinkimą.‍
PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinate
sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus
žemėlapio duomenis.‍
Priedas
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.‍
2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį Á ir
saugiklį Â.‍
3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz.‍, 1 A arba 2 A.‍
4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.‍
11
5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite 90 laipsnių kampu pagal
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
Įrenginio priežiūra
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.‍
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.‍
laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės
maitinimo laide Ã.‍
PASTABA
Stenkitės įrenginio nenumesti.‍
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.‍
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.‍
Išorinio korpuso valymas
PASTABA
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.‍
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.‍
2 Nusausinkite įrenginį.‍
rutuliukas atsilaisvins.‍
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į savo įrenginio produktų puslapį svetainėje
(www.garmin.com).‍
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.‍
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
Priedų įsigijimas
Eikite į http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Specifikacijos
Darbinės temperatūros
diapazonas
Nuo -20° iki 60° C (nuo -4° iki 140° F)
Įkrovimo temperatūros
diapazonas
Nuo 0° iki 45° C (nuo 32° iki 113° F)
Galios įvestis (transporto
priemonės ar išorinio
maitinimo šaltinio)
8–28 V nuolatinės srovės
Baterijos veikimo laikas (nüvi
55/56)
Iki 2 valandų, priklausomai nuo
naudojimo ir nustatymų
Baterijos veikimo laikas (nüvi
65/66)
Iki 1 valandos, priklausomai nuo
naudojimo ir nustatymų
Apsisaugojimas nuo vagystės
Baterijos tipas
Ličio jonų
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.‍
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.‍
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.‍
• Įrenginį užregistruokite http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Baterijos įtampos diapazonas
3,0–4,2 V
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.‍
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.‍
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.‍
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.‍
Montavimas ant prietaisų skydo
PASTABA
Panaudojus nuolatinius montavimo klijus, juos pašalinti bus
labai sunku.‍
Įrenginiui ant prietaisų skydo montuoti ir siekdami vykdyti tam
tikrus atitinkamų valstijų reikalavimus galite naudoti pasirinktinį
montavimo diską.‍ Daugiau informacijos žr.‍ www.garmin.com.‍
1 Nuvalykite ir nusausinkite prietaisų skydo vietą, ant kurios
norite uždėti diską.‍
2 Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipniosios dalies disko
apačioje.‍
3 Uždėkite diską ant prietaisų skydo.‍
4 Nuimkite permatomą plastikinį uždangalą nuo viršutinės
disko dalies.‍
5 Uždėkite vakuuminį laikiklį ant disko viršaus.‍
6 Palenkite svirtelę žemyn (į disko pusę).‍
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Įrenginio išėmimas iš laikiklio
1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba
mygtuką.‍
2 Įrenginį palenkite į priekį.‍
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.‍
Trikčių šalinimas
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
spiritu.‍
2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.‍
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (Įrenginio prijungimas prie
transporto priemonės maitinimo).‍
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas
(Navigacijos nustatymai).‍
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.‍
• Kelias minutes nejudėkite.‍
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas).‍
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.‍
• Patikrinkite, ar temperatūra transporto priemonės viduje yra
0–45 °C (32–113 °F).‍
• Patikrinkite, ar saugiklis nesulūžęs transporto priemonės
maitinimo lizde.‍
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
• Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai).‍
12
Trikčių šalinimas
• Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai).‍
• Sumažinkite garsą (Garsumo reguliavimas).‍
• Perjunkite įrenginį į miego režimą, kai jo nenaudojate (Miego
režimo įjungimas ir išjungimas).‍
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.‍
• Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.‍
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis
Prie daugumos Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas
naudojant Medijos perkėlimo protokolą (MTP).‍ Naudojant MTP
režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne
kaip keičiamasis kaupiklis.‍ MTP režimas palaikomas Windows
7, Windows Vista® ir Windows „XP Service Pack 3“ su Windows
„Media Player 10“.‍
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys
Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys
prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą.‍
Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas
kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis
įrenginys.‍ Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP
Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.‍
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys,
nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla
1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.‍
2 Išjungti įrenginį.‍
3 USB laidą įjunkite į savo kompiuterio USB jungtį ir savo
įrenginį.‍
PATARIMAS: jūsų įrenginys turi būti tiesiogiai prijungtas prie
jūsų kompiuteryje esančios USB jungties, o ne prie USB
šakotuvo.‍
Įrenginys automatiškai įsijungia ir pereina į MTP režimą arba
USB duomenų saugojimo režimą.‍ Įrenginio ekrane atsiras prie
kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.‍
Trikčių šalinimas
13
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 7
3D žemėlapio vaizdas 7
A
adresai, ieškojimas 3
aplinkkeliai 5
ataskaitos, nuvažiuotas atstumas 9
atminties kortelė 10
automobilių aikštelė 3
paskutinis taškas 3
klaviatūra 2
išdėstymas 11
kalba 11
kompiuteris
prijungimas 13
prisijungimas 10
koordinatės 3
Kur aš esu? 4, 6
L
baterija
įkrovimas 1, 2, 11, 12
prailginimas 12
problemos 12
laidai, maitinimas 11
laikiklio nuėmimas 12
laikiklis, nuėmimas 12
laiko nustatymai 2, 11
lankytinos vietos („POI Loader“) 4
lankytinos vietos (LV)
„POI Loader“ 4
pasirinktinis 4
priedai 4
lankytinos vietos (POI), pasirinktinis 4
D
M
B
degalai, kainos 8
degalų kaina, keitimas 8
degalų sąnaudos. 8, 9 Taip pat žr. „ecoRoute“
degalų sąnaudų kalibravimas 8
E
eismas 7, 8, 11
abonemento suaktyvinimas 8
abonementų pridėjimas 8
alternatyvus maršrutas 8
eismo trukdžių paieška 8
imtuvas 8
incidentai 8
prenumeratos visam eksploatacijos laikui 1
žemėlapis 8
ekranas, ryškumas 2
ekraniniai mygtukai 2
ekrano nuotraukos 11
ekrano nustatymai 11
esama vieta 6
maitinimo laidai 11
saugiklio keitimas 11
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 2
maršrutai
peržiūra 5
peržiūra žemėlapyje 5
pradėjimas 5
skaičiavimo režimas 10
skaičiuojama 5
sustabdymas 5
taško pridėjimas 5
miego režimas 2
montavimas ant prietaisų skydo 12
N
jutiklinio ekrano valymas 12
namai
važiavimas 4
vietos redagavimas 4
vietų nustatymas 4
naujinimai
programinė įranga 1
žemėlapiai 1
navigacija 5
bekelė 5
maršrutų peržiūra 5
nustatymai 10
navigacija bekelėje 5
neseniai rastos vietos 3
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
nuorodos
pašalinimas 4
pridėjimas 4
nurodymai 5
nustatymai 10, 11
nustatymas iš naujo
įrenginys 2
kelionės duomenys 6
nustatymų atkūrimas 11
nuvažiuoto atstumo ataskaitos 9
K
P
F
failai
palaikomi failai 10
perkėlimas 10
G
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 11
Garmin Express 1
įrenginio registravimas 1
programinės įrangos naujinimas 1
garsumas, reguliavimas 2
geologinės koordinatės 3
GPS 2
greičio radarai, prenumeratos 7
Greita paieška 3
I
ID numeris 11
J
kalba
balso kalba 11
klaviatūra 11
kameros, greičio 7
kelio pėdsakas, peržiūra 6
kelionės duomenys, nustatymas iš naujo 6
kelionės informacija 6
peržiūra 6
kelionės istorija 11
kelionės planuoklis 9
kelionės redagavimas 9
kelionės tikslai. Žr. vietovės
kelioninis kompiuteris 6
informacijos atkūrimas 6
kelionių pervardijimas 9
kitas posūkis 6
14
priedai 12
pasirinktinės lankytinos vietos 4
priekyje
pritaikoma 6
serviso paieška 6
priekyje esančios paslaugos 6
pritaikoma, vengimai 7
produkto palaikymas 8
produkto registracija 1
programinė įranga
naujinimas 1
versija 11
R
ryškumas 2
S
sankryžos, ieškojimas 3
sankryžos peržiūra 6
saugiklis, keitimas 11
serviso paieška, priekyje 6
specifikacijos 12
sumodeliuotos vietos 4
T
transporto priemonės maitinimo laidas 1
transporto priemonės piktograma 7
transporto priemonės profilis 8
trikčių šalinimas 12, 13
V
vagystė, apsisaugojimas 12
vakuuminis siurbtukas 12
važiavimas namo 4
važiavimo nurodymai 5
vengimai
išjungimas 7
kelias 7
kelių savybės 7
pašalinimas 7
pritaikoma 7
vietovė 7
vietovės 2, 3, 10
esamas 4
esamos 6
ieškoma 3
įrašymas 4
namų nustatymas 4
neseniai rasta 3
sumodeliuotas 4
vietų ieškojimas
kategorijos 2
naudojimasis žemėlapiu 3
žemėlapio naršymas 3
vietų paieška. 2 Taip pat žr. vietovės
adresai 3
koordinatės 3
miestai 3
sankryžos 3
viso naudojimo laiko žemėlapiai 1
pagalba. 8 Taip pat žr. produkto palaikymas
paieškos juosta 3
paieškos ploto keitimas 3
palydovo signalai
gavimas 2
peržiūra 2
pasirinktinės lankytinos vietos (POI) 4
pašalinimas, kelionės 9
piktogramos, transporto priemonė 7
platuma ir ilguma 3
POI. 4 Taip pat žr. lankytina vieta (POI)
posūkių sąrašas 5
prenumeratos
eismas 1
nüMaps Lifetime 1
Rodyklė
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising