Garmin | nüvi® 650 | Operating instructions | Garmin nüvi® 650 Betjeningsvejledning

Garmin nüvi® 650 Betjeningsvejledning
Betjeningsvejledning
nüvi 600/650
®
© 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397,8200 eller
(800) 800,1020
Fax (913) 397,8282
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2.2642.9199
Fax +886 2.2642.9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,
downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin,
medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne
vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle
opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om
ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
heraf er strengt forbudt.
Information i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine
produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller
organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og
brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og MapSource® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™ og personal travel assistant™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
SiRF, SiRFstar og SiRF-logoet er registrerede varemærker tilhørende SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII og SiRF Powered
er varemærker tilhørende SiRF Technology, Inc. Microsoft er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® og iTunes® er registrerede varemærker tilhørende
Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® og AudibleReady® er registrerede varemærker
tilhørende Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005.
SaversGuide® er et registreret varemærke tilhørende Entertainment Publications, Inc.
Marts 2007
Delnummer 190-00809-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Forord
Forord
Tip og genveje på nüvi
Tak fordi du har købt Garmin nüvi 600/650navigeringsenhed.
®
®
Brug af betjeningsvejledning
Når du bliver bedt om at “trykke på” noget,
skal du bruge din finger til at trykke på et
element på skærmen.
De små pile (>) i teksten angiver, at du skal
trykke på en række elementer. Hvis du f.eks.
ser “tryk på Find > Mine favoritter”, skal
du trykke på knappen Find og på derefter
Mine favoritter.
myGarmin™
Besøg http://my.garmin.com for at få adgang
til de nyeste tjenester til dine Garminprodukter.
• Registrer din Garmin-enhed.
• Abonner på online-tjenester til
sikkerhedskameraoplysninger (se side 34).
• Lås valgfri kort op.
• Hvis du vil vende tilbage til siden Menu,
skal du trykke på knappen Tilbage og
holde den nede.
• Tryk på
og
for at få vist flere
valg. Tryk på den, og hold den nede for at
rulle hurtigere.
• Du kan udvide batteriets levetid ved at
lukke GPS-antennen, når du ikke skal
navigere. Hvis antennen er lukket, er GPSfunktionen slukket.
• Hvis du vil justere lydstyrken eller
skærmens lysstyrke, skal du trykke hurtigt
på Power-knappen.
• Tryk på
> Lås for at låse skærmen.
• Tryk på
på siden Kort for at åbne
medieafspilleren. Tryk på Kilde for at
skifte mellem MP3- og lydbogsafspilleren.
• Tryk på > Rejse menu > Hjælp for at få
flere oplysninger om rejsemenuen.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Forord
Forord...............................................i
Brug af betjeningsvejledning...................i
myGarmin™ . ...........................................i
Tip og genveje på nüvi............................i
Sådan plejer du din nüvi . ..................... iv
Sådan kommer du i gang...............1
Hvad er der i æsken?.............................1
Trin 1: Sådan monterer du din nüvi........2
Trin 2: Sådan konfigurerer du din nüvi...3
Trin 3: Sådan finder du satellitter............3
Trin 4: Sådan bruger du din nüvi............3
Sådan finder du din destination..............4
Sådan følger du ruten.............................5
Sådan tilføjer du en pause i din rute.......5
Sådan vælger du en omvej....................5
Sådan stopper du en rute.......................5
Sådan låser du din nüvi..........................6
Sådan låser du skærmen.......................6
Sådan justerer du lydstyrken og
lysstyrken..........................................6
Sådan kan du oplade din nüvi................6
Find..................................................7
Funktioner på siden Kør.........................7
Sådan finder du en adresse...................7
Kør hjem.................................................8
Sådan finder du bestemmelsessteder....8
ii
Sådan finder du nyligt fundne steder......9
Mine favoritter.......................................10
Sådan finder du et sted ved hjælp af
kortet...............................................10
Sådan indtaster du koordinater............ 11
Sådan udvider du din søgning.............. 11
Brug af hovedsiderne..................12
Siden Kort.............................................12
Siden Rejseoplysninger........................13
Siden Drejliste......................................13
Siden Næste sving...............................13
Rejse menu...................................14
MP3 afspiller.........................................14
Lydbogs afspiller .................................15
Galleri...................................................16
Regnemaskine ....................................16
Sprog guide..........................................17
Garmin Travel Guide™ .........................18
SaversGuide® ......................................18
Verdensur ............................................18
Valuta omregner...................................19
Måleomregner .....................................19
Sådan håndterer du filer..............20
Understøttede filtyper...........................20
Sådan indlæser du filer........................20
Sådan sletter du filer ...........................21
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Forord
Sådan bruger du FM-trafik...........22
LED-blinklys.........................................22
Trafik i dit område.................................23
Trafik på vejen......................................23
Trafik på ruten......................................23
Trafikikoner...........................................24
Alvorlighedsfarvekode..........................24
Sådan tilpasser du din nüvi.........25
Sådan ændrer du kortindstillingerne....25
Sådan ændrer du
systemindstillingerne.......................26
Sådan lokaliserer du din nüvi...............27
Sådan tilpasser du displayet................28
Sådan ændrer du
navigationsindstillingerne................29
Sådan ændrer du indstillinger for alarm
punkter............................................30
Sådan justerer du lydstyrken . .............30
Sådan får du vist og tilføjer du
trafikabonnementer ........................31
Sådan gendanner du alle indstillinger..32
Sådan rydder du brugerdata................32
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Appendiks.....................................33
Sådan opdaterer du softwaren.............33
Flere kort..............................................33
Sådan nulstiller du nüvi........................34
Ekstra- og valgfrit tilbehør....................34
Batterioplysninger . ..............................36
Om siden GPS . ...................................... 36
Sådan skifter du sikringen....................37
Sådan fjerner du din nüvi og holderen 38
Kontakt Garmin....................................38
Overensstemmelseserklæring..............38
Specifikationer......................................39
Fejlfinding.............................................40
Indeks............................................41
iii
Forord
Sådan plejer du din nüvi
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske
komponenter, som kan beskadiges
permanent, hvis de udsættes for kraftige stød
eller vibration. Hvis du vil minimere risikoen
for beskadigelser på din nüvi, skal du undgå
at tabe enheden og betjene den i omgivelser
med risiko for stød og vibration.
Sådan rengør du enheden
Din nüvi er konstrueret af materialer af høj
kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af
brugeren udover rengøring. Rengør din nüvis
ydre beklædning (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med et skånsom
rengøringsmiddel, og tør den herefter
af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Sådan rengør du
berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød,
ren og fnugfri klud. Brug evt. vand,
isopropylalkohol eller brillerens. Påfør
væsken til kluden, og tør berøringsskærmen
forsigtigt af.
iv
Sådan beskytter du din nüvi
• Du må ikkeopbevare nüvi, hvor den kan
udsættes for ekstreme temperaturer i længere
tid, da det kan give permanent skade på den.
• Lad være med at udsætte din nüvi for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med vand,
kan der opstå funktionsfejl.
• Selvom en PDA-pegepind kan bruges
til at betjene berøringsskærmen, må du
aldrig forsøge dette, mens du kører. Du må
aldrig bruge en hård eller skarp genstand
til at betjene berøringsskærmen, da det kan
beskadige skærmen.
Sådan undgår du tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne enheden
og holderen, når du ikke bruger dem. Fjern
det mærke, som sugekoppen efterlader på
forruden.
• Du må ikke opbevare enheden i
handskerummet.
• Registrer dit produkt hos http://my.garmin
.com.
• Brug funktionen Garmin Lock. Se side 6.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Hvad er der i æsken?
nüvi-enhed og sugekopmontering til køretøjet.
Køretøjets strømkabel giver ekstern strømforsyning.
USB-kabel til at slutte din nüvi til din computer. Din nüvi tilsluttes din computer som en
masselagringsenhed. Se side 20–21.
Plade til instrumentbrættet til montering af sugekoppen på instrumentbrættet. Se side 37.
Gult papir som indeholder enhedens serienummer, registreringsnummer til registrering på
Garmins websted og oplåsningskode til senere brug.
GPS-antenne
tænd/slukknappen.
SD-kortstik
Sugekop
mini-USB-stik
Hovedtelefonstik
Tip: Rejs GPS-antennen op for at modtage satellitsignaler og navigere til en
destination.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Trin 1: Sådan monterer du din nüvi
Kontroller love og bestemmelser, inden du monterer sugekopholderen. P.t. er det ulovligt at bruge sugekopmonteringer i
forruden under kørsel i delstaterne Californien og Minnesota. Der skal benyttes alternative holdere fra Garmin. Se side 37.
Sådan monterer du nüvien i forruden
1. Sæt køretøjets strømkabel i strømstikket på bagsiden af stellet.
2. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud. Anbring sugekoppen i forruden.
3. Drej stangen tilbage, mod forruden.
4. Fold GPS-antennen ud. Placer bunden af din nüvi i holderen.
5. Skub nüvi tilbage, så den klikker på plads.
6. Sæt den anden ende af køretøjets strømkabel i en stikkontakt på dit køretøj. Din enhed
tændes automatisk, hvis den er tilsluttet, og køretøjet er startet.
7. Hvis du bruger GMT 21 FM TMC-trafikmodtager (ekstraudstyr), skal du fastgøre
trafikantennen til forruden med sugekopperne.
➋
➊
Forrude
➎
➌
➍
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Trin 2: Sådan konfigurerer du
din nüvi
Du tænder for nüvi ved at trykke og holde
Power-knappen øverst på enheden.
Følg instruktionerne på skærmen for at
konfigurere din nüvi.
Trin 3: Sådan finder du
satellitter
1. Tænd for nüvi.
2. Fold GPS-antennen på bagsiden af nüvi
ud, så den er parallel med jorden.
3. Kør til et åbent udendørsområde væk fra
høje bygninger og træer.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
få minutter. Når nüvi har fundet satellitter,
er mindst én af signalstyrkesøjlerne for
satellitter i det øverste venstre hjørne på
siden Menu grøn
. Når den mister
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller
forsvinder
. Se side 36 for at få flere
oplysninger om GPS.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Trin 4: Sådan bruger du din
nüvi
A
D
B
E
C
F
A Tryk for at finde en destination.
B Tryk for at få vist kortet.
C Tryk for at åbne Rejse menu for at bruge
funktioner som f.eks. medieafspilleren
eller verdensuret.
D Tryk for at justere nüvi-indstillingerne.
E Tryk for at justere lydstyrken, skærmens
lysstyrke og skærmlåsen.
F Tryk for at få vist trafikoplysninger, når
der er tilsluttet en GTM FM TMCtrafikmodtager (ekstraudstyr).
Sådan kommer du i gang
Sådan finder du din destination
Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, du kan bruge, når du søger efter steder.
➊ Tryk på Find.
➋ Vælg en kategori.
➌ Vælg en
➍ Vælg en destination.
➎ Tryk på Kør.
➏ Nyd turen!
Tip: Tryk på
og
underkategori.
for at se flere muligheder.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan følger du ruten
Når du trykker på Kør, åbnes kortsiden
med din rute markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til
din destination med stemmekommandoer,
pile på kortet samt retningslinier øverst på
kortsiden. Et dambrætsflag markerer din
destination. Hvis du afviger fra den originale
rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye
retninger.
Sådan tilføjer du en pause i
din rute
Du kan føje én pause (via punkt) til din rute.
Din nüvi giver dig retningsangivelser til din
pause og derefter til din endelige destination.
1. Når ruten er aktiv, skal du trykke på Menu
på kortsiden.
2. Tryk på Find, og søg derefter efter
pausen.
3. Tryk på Kør.
4. Vælg en funktion.
Sådan vælger du en omvej
Hvis en vej på din rute er lukket, kan du
vælge en omvej.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu.
2. Tryk på Omvej.
Din nüvi forsøger at komme tilbage til din
oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis
den rute, du aktuelt befinder dig på, er den
eneste fornuftige mulighed, beregner din
nüvi muligvis ingen omvej.
Sådan stopper du en rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu.
2. Tryk på Stop.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan låser du din nüvi
1. Tryk på
>
System.
2. Tryk på knappen ved siden af Garmin
Lock. Tryk på OK.
3. Indtast en firecifret PIN-kode. Tryk på Ja
for at acceptere PIN-koden.
4. Tryk på OK. Kør ud til sikkerhedsstedet,
og tryk på Indsæt.
Hver gang du tænder din nüvi, skal du
indtaste den firecifrede PIN-kode eller køre
til sikkerhedsstedet.
Hvad er et sikkerhedssted?
Du kan vælge et hvilket som helst sted som
sikkerhedssted, f.eks. dit hjem eller din
arbejdsplads. Hvis du er på det valgte sted,
behøver du ikke at indtaste en PIN-kode,
men nüvi skal have indfanget satellitsignaler.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din
PIN-kode eller dit sikkerhedssted, skal
din nüvi indsendes til Garmin for at
blive låst op. Du skal også medsende en
gyldig produktregistrering eller et gyldigt
købsbevis.
Sådan låser du skærmen
Hvis du vil forhindre utilsigtet betjening,
skal du trykke på
> Lås for at låse
skærmen. Du låser skærmen op ved at trykke
på Power-knappen.
Sådan justerer du lydstyrken
og lysstyrken
Tryk på
. Tryk på for at mindske
lydstyrken/lysstyrken, og tryk på for at
øge den. Tryk på Tilbage, når du er færdig.
Tryk på
>
Volumen for at justere
lydstyrken for medieafspilleren og
navigationsmeddelelserne.
Sådan kan du oplade din nüvi
• Slut nüvi til sugekopholderen og
sugekopmonteringen til bilen.
• Slut USB-kablet til din nüvi og din
computer.
• Slut en AC-adapter (ekstraudstyr) til nüvi og
en stikkontakt.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Find
Find
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, du kan bruge, når du søger efter
steder. Se side 4 for at lære, hvordan du
udfører en simpel søgning.
Funktioner på siden Kør
Tryk på et element i listen med søgeresultater
for at få vist siden Kør.
Sådan finder du en adresse
1. Tryk på Kør >
Adresse.
2. Vælg et land og evt. en stat/provins.
3. Tryk på Stav byen. Indtast by/
postnummer, og tryk på OK.
4. Vælg byen/postnummeret i listen.
5. Indtast husnummeret, og tryk på OK.
6. Indtast vejnavnet, og tryk på OK.
7. Vælg den korrekte vej i listen.
8. Tryk evt. på adressen.
Søgetip
Tryk på Kør for at oprette en sving-forsving-rute til dette sted.
Tryk på Vis på kort for at få vist dette sted
på kortet. Hvis GPS funktion er slukket, skal
du trykke på Indsæt position for at indsætte
din aktuelle position her.
Tryk på Gem for at gemme denne position.
Se side 10.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
• Tryk på Nær for at ændre søgeområdet. Se
side 11.
• Ikke alle kortdata har mulighed for søgning
efter et postnummer.
Find
Kør hjem
Du kan angive en placering for hjem til det
sted, som du hyppigst vender tilbage til.
1. Tryk på
Find >
2. Vælg en funktion.
Kør hjem.
Sådan tager du hjem
Når du har angivet din hjemmelokation, kan
du altid finde ruten ved at trykke på
Find
>
Kør hjem.
Sådan ændrer du din
hjemmelokation
Hvis du vil ændre din hjemmelokation, skal
du først slette den fra Mine favoritter:
1. Tryk på
Find>
Mine favoritter.
2. Tryk på Hjem > Rediger > Slet > Ja.
Når du har slettet din hjemmelokation, kan
du nulstille den ved at følge trinene i afsnittet
“Kør hjem” ovenfor.
Sådan finder du
bestemmelsessteder
1. Tryk på
Find >
Mad, logi,
shopping...
2. Vælg en kategori og evt. en underkategori.
Tryk på pilene for at se flere kategorier.
3. Vælg en destination.
Sådan finder du et sted ved at
stave navnet
Hvis du kender navnet på det sted, du vil
finde, kan du skrive det vha. tastaturet
på skærmen. Du kan også skrive nogle
af bogstaverne i navnet for at begrænse
søgningen.
1. Tryk på
Find >
Mad, logi,
shopping...
2. Tryk på Stav navn.
3. Tastaturet på skærmen skal du indtaste
bogstaver i navnet. Tryk på OK.
4. Vælg en destination.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Find
Sådan bruger du tastaturet på
skærmen
Når der vises et tastatur på skærmen, kan
du skrive tal og bogstaver ved at trykke på
dem. Brug tastaturet til at skrive ord, som du
bruger et computertastatur.
Sådan finder du nyligt fundne
steder
Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger i
listen Nyligt fundne. De nyeste viste steder
vises øverst på listen. Tryk på Find >
Nyligt fundne for at få vist dine nyligt
fundne poster.
Sådan sletter du nyligt fundne
steder
Tryk på Ryd for at slette alle steder fra listen
Nyligt fundne Tryk derefter på Ja.
Tryk på
for at ændre tastaturvalget til
at bruge diakritiske tegn eller specialtegn.
Tryk på
for at indtaste tal.
Tryk på
for at slette det sidst indtastede
tegn. Tryk og hold
nede for at slette hele
indtastningen.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Bemærk: Når du trykker på Ryd,
slettes alle poster fra listen. Det sletter
ikke de faktiske steder fra din enhed.
Find
Mine favoritter
Du kan gemme steder i dine favoritter, så
du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til
dem. Din hjemmelokation gemmes også i
Mine favoritter.
Sådan gemmer du steder, du
finder
1. Når du har fundet et sted, du vil gemme,
skal du trykke på Gem.
Mine
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
favoritter.
Sådan finder du gemte steder
1. Tryk på
Find.
Mine favoritter. Dine gemte
2. Tryk på
steder vises.
Sådan gemmer du din aktuelle
placering
Tryk på
køretøjsikonet på siden Kort.
Tryk på Ja for at gemme din aktuelle
placering.
Sådan redigerer du gemte steder
4. Tryk på en knap for at redigere
placeringen:
• Skift navn - Indtast et nye navn, og
tryk på OK.
• Skift kort symbol - tryk på et nyt
symbol.
• Skift telefon nummer - indtast et
telefonnummer, og tryk på OK.
• Slet - fjerner dette element fra listen
Mine favoritter. Tryk på Ja.
Sådan finder du et sted ved
hjælp af kortet
Brug side Se kort til at for vist forskellige
dele af kortet. Tryk på Find >
Se
kort.
1. Tryk på
Find >
Mine favoritter.
2. Tryk på den placering, du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
10
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Find
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet og træk for at se forskellige
dele af kortet.
• Tryk på og for at zoome ind og ud.
• Tryk på et objekt på kortet. Der vises en pil,
som peger på objektet.
• Tryk på Gem for at gemme denne position.
• Tryk på Kør for at navigere til det valgte
sted.
• Hvis GPS funktion er slukket, skal du
trykke på Indsæt position for at indsætte
din position til den valgte position.
• Tryk på Tilbage for at vende tilbage til den
forrige skærm.
Sådan indtaster du
koordinater
Hvis du kender dit steds geografiske
koordinater, kan du bruge din nüvi til at
navigere til ethvert sted vha. længde- og
breddegraderne. Det kan være praktisk ved
geocaching.
Tryk på Find>
Koordinater.
Tryk på Format for at ændre typen af
koordinater. Da forskellige kort og skemaer
bruger forskellige formater, gør nüvi det
muligt for dig at vælge det korrekte format for
koordinaterne for den korttype, du bruger.
Indtast koordinaterne, og tryk derefter på
Næste. Tryk på Kør for at oprette en svingfor-sving-rute til koordinaterne.
Sådan udvider du din søgning
1. Tryk på
Find > Nær.
2. Vælg en funktion:
• Hvor jeg er nu - søg tæt på din
position.
• En anden by - søg tæt på den by, du
indtaster.
• Min aktuelle rute - søg langs din rute.
• Min destination - søg tæt på din
aktuelle destination.
3. Tryk på OK.
Bemærk: Din nüvi søger automatisk
efter steder i nærheden af din nuværende
placering.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning11
Brug af hovedsidernees
Siden Kort
Brug af hovedsiderne
Tryk på
Vis på kort for at åbne siden Kort. Køretøjsikonet
viser din aktuelle
placering. Tryk og træk kortet til et andet område af kortet (se side 10).
For at gemme din aktuelle placering skal du
trykke på køretøjsikonet og trykke på Ja.
Tryk på
Tryk på tekstlinjen for at åbne
siden Drejliste.
for at zoome ud.
Tryk på
Tryk på
for at vende
tilbage til siden Menu.
Tryk på Ankomst eller
Fart for at åbne siden
Rejseoplysninger.
Siden Rejseoplysninger
12
for at zoome ind.
Tryk på
for at åbne
medieafspilleren.
Kortside under rutenavigation
Siden Drejliste
Tryk på Drej om for at åbne
siden Næste sving.
Siden Næste sving
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Brug af hovedsidernees
Siden Rejseoplysninger
Siden Rejseoplysninger viser den aktuelle
hastighed og giver nyttige oplysninger
om rejsen. Hvis du vil have vist siden
Rejseoplysninger, skal du trykke på feltet
Hastighed eller Ankomst på siden Kort.
Sådan nulstiller du
Rejseoplysninger
Hvis du vil have præcise rejseoplysninger
skal du nulstille rejseoplysningerne før du
starter en rejse. Hvis du stopper ofte, skal du
lade din nüvi være tændt, så den nøjagtigt
kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
Tryk på Nulstil trip for at nulstille
oplysningerne på siden Rejseoplysninger.
Tryk på Nulstil max for at nulstille
maksimumhastigheden.
Siden Drejliste
Når du navigerer en rute, viser siden
Drejliste sving-for-sving-instruktioner for
hele ruten og afstanden mellem svingene.
Tryk på det grønne tekstpanel øverst på
kortsiden for at åbne siden Drejliste. Tryk på
et sving i listen for at få vist siden med næste
sving for svinget. Tryk på Vis på kort for at
få vist hele ruten på kortet.
Siden Næste sving
Når du navigerer en rute, viser siden Næste
sving svinget på kortet og afstanden og den
tilbageværende tid, før du kommer hen til
svinget. Hvis du vil have vist det næste sving
på kortet, skal du trykke på Drej om på
kortsiden, eller trykke på et sving fra siden
Drejliste.
Tryk på
og
for at få vist andre
sving på ruten. Når du er færdig med siden
Næste sving, skal du trykke på Tilbage.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning13
Rejse menu
Rejse menu
Rejse menu har mange funktioner, som er
gode at have, når du bevæger dig rundt i
byen eller i hele verden. Tryk på
Rejse
menu. Tryk på Hjælp for at læse mere om
funktionerne i Rejse menu.
MP3 afspiller
Indlæs MP3-filer i den interne hukommelse
eller på SD-kortet. Se side 20–21.
1. Tryk på
Rejse menu >
MP3
afspiller. Tryk på
på siden Kort, og
tryk evt. på Kilde.
2. Tryk på Gennemse og på en kategori.
3. Hvis du vil afspille hele kategorien fra
toppen af listen, skal du trykke på Spil
alle. Hvis du vil afspille en bestemt sang,
skal du trykke på titlen.
4. Tryk på Tilbage for at lukke musiksiden og
få vist andre sider, f.eks. kortet.
Tryk på
for at justere lydstyrken.
Tryk på
for at gå til starten af sangen.
Tryk og hold knappen nede for at springe
tilbage. Tryk på
for at gå til slutningen
af sangen. Tryk og hold knappen nede for
at springe frem. Tryk på
for at sætte
14
sangen på pause. Tryk på
for at
gentage. Tryk på
for at afspille i
vilkårlig rækkefølge. Tryk på albumbilledet
for at få vist oplysninger om MP3-filen.
Bemærk: Din nüvi afspiller MP3filer. Den understøtter ikke M4A/M4Pfiler.
Sådan lytter du til dine
afspilningslister
Din nüvi kan afspille en afspilningsliste, du
har oprettet i et lydprogram.
1. Brug din computer og et lydprogram til
at oprette en afspilningsliste af MP3-filer.
Gem afspilningslisten som en M3U-fil.
Bemærk: Du skal muligvis
redigere M3U-filen med et
tekstredigeringsprogram, f.eks.
Notesblok, for at fjerne stien (linket)
til MP3’en. M3U-filen må kun
indeholder MP3-filnavnene. Se hjælpen i
lydprogrammet.
2. Overfør afspilningslisten og MP3-filerne
til din nüvi eller SD-drev (se side 20–21).
MPU-filen skal have samme placering som
MP3-filerne.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Rejse menu
3. På nüvi skal du trykke på
Rejse
menu >
MP3 afspiller > Gennemse
> Importer Playlist. Alle tilgængelige
afspilningslister vises.
4. Tryk på en afspilningsliste for at starte
afspilningen af MP3-filerne. Du kan ikke
ændre rækkefølgen i afspilningslisten fra
din nüvi.
Sådan bruger du Bogmærker
Køb bøger fra Audible.com.
1. Opret en Audible.com-konto på
http://garmin.audible.com.
2. Download AudibleManager® til din
computer.
3. Køb en bog, og download den til din
computer.
4. Åbn AudibleManager. Følg instruktionerne
på skærmen for at aktivere din nüvi (skal
kun gøres én gang).
5. Slut din nüvi til din computer.
6. Brug AudibleManager til at overføre bogen
til din nüvi eller dit SD-kort.
Lydbogs afspiller
1. Tryk på
Rejse menu >
Lydbogs
afspiller.
2. Tryk på Gennemse.
3. Tryk på en kategori, og tryk herefter på en
bogtitel.
Sådan bevæger du dig rundt i
bogen
Tryk på
for at justere lydstyrken. Tryk
på
for at gå til starten af kapitlet. Tryk
og hold knappen nede for at springe tilbage.
Tryk på
for at gå til slutningen af
kapitlet. Tryk og hold knappen nede for at
springe frem. Tryk på
for at sætte bogen
på pause.
Tryk på bogens omslag for at se flere
oplysninger om bogen.
Du opretter et bogmærke ved at trykke
på
og derefter trykke på knappen
Bogmærke. Du får vist dine bogmærker ved
at trykke på
og derefter trykke på et
bogmærke. Tryk på Spil for at lytte til bogen
fra bogmærket.
Sådan indlæser du lydbøger på
din nüvi
Tip: Du kan få flere oplysninger om
AudibleManager ved at vælge Help på
menuen og klikke på Help.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning15
Rejse menu
Galleri
Du kan få vist billeder, som du har gemt i din
nüvi ved hjælp af Galleri.
1. Tryk på Rejse menu > Galleri.
2. Tryk på et billede for at få vist en større
udgave af det.
3. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.
Tip: Tryk på Roter for at rotere billedet
90°.
Sådan viser du et diasshow
Tryk på Slide Show for at starte et diasshow,
som viser hvert billede et øjeblik og derefter
skifter til det næste billede.
Tryk hvor som helst på skærmen for at
stoppe diasshowet.
16
Regnemaskine
1. Tryk på
Rejse menu >
Regnemaskine.
2. Indtast det første tal i din beregning.
3. Tryk på en operator (÷, x, -, eller +).
4. Indtast det næste tal i din beregning.
• Tryk på . for at tilføje en decimal.
• Tryk på ± for at gøre tallet negativt
eller positivt.
• Tryk på % for at gøre tallet til en
procent (0,01).
• Tryk på
for at slette
indtastningen.
5. Tryk på =.
for at foretage en ny
6. Tryk på
beregning.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Rejse menu
Sprog guide
Sprog guide lægger data fra Oxfords
flersprogede ressourcer og fem tosprogede
ordbøger i din hule hånd. Du kan købe
tilbehør på http://shop.garmin.com eller ved
at kontakte din Garmin-forhandler.
Indholdet i ordbøger, ord og sætninger er © Oxford
University Press. Stemmefiler er © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford
University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary
© Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
French Dictionary © Oxford University Press og Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press og Bibliographisches Institut &
F.A. Brockhaus 2003.
Sådan oversætter du ord og
sætninger
1. Tryk på
Rejse menu >
guide > Ord og sætninger.
Sprog
2. Tryk på Sprog, vælg Fra- og Til-sprog, og
tryk derefter på Tilbage.
3. Vælg en kategori, og søg efter en sætning.
4. Tryk på Søg for evt. at stave ordet eller
sætningen. Tryk på en sætning for at åbne
oversættelsen.
for at høre oversættelsen (kun
5. Tryk på
650).
Tip til ord og sætninger
• Brug Søg efter nøgleord i sætninger for
at finde alle de sætninger, der indeholder et
bestemt ord.
• Tryk på et understreget ord for at erstatte
ordet.
• Tryk på Flere variationer for at ændre
ordet i sætningen eller for at få en anden
oversættelse.
• Hvis du ikke kan finde det, du søgte efter
i Ord og sætninger, kan du søge i de
Tosprogede ordbøger.
•
nüvi 600/650 betjeningsvejledning17
Rejse menu
Sådan bruger du de tosprogede
ordbøger
Garmins Language Guide har fem
tosprogede ordbøger.
1. Tryk på
Rejse menu >
Sprog
guide.
2. Tryk på Tosprogede ordbøger.
3. Tryk på en oversættelsesfunktion. Tryk evt.
på Til engelsk.
4. Søg efter ordet, og tryk på det.
for at høre oversættelsen (kun
5. Tryk på
650).
Tosprogede tip
• Tryk på Søg for at stave ordet eller starten
af ordet.
• Tryk på Legend for at få oplysninger om
forkortelser, etiketter og udtalesymboler på
det valgte sprog.
Garmin Travel Guide™
Ligesom en rejsevejledning på papir giver
Garmin Travel Guide detaljerede oplysninger
om steder så som restauranter og hoteller. Du
kan købe tilbehør på http://shop.garmin.com
eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.
18
SaversGuide®
Med SaversGuides forudprogrammerede SDdatakort og medlemskabskort fungerer din
nüvi som et digitalt kuponhæfte, der giver
dig besked om adressen på de forhandlere
i nærheden af dig, hvor du kan opnå rabat,
såsom restauranter, hoteller, biografer og
bilværksteder. Du kan købe tilbehør på
http://shop.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.
Verdensur
1. Tryk på
Rejse menu >
Verdens
ur.
2. Hvis du vil ændre en by på listen skal du
trykke på byen.
3. Vælg en ny tidszone (eller by). Tryk på
OK, når du er færdig.
4. Tryk på Verdens kort for at få vist et kort.
5. Nattetimer vises i det tonede område. Tryk
på Verdens ur for at få vist urene igen
eller på Tilbage for at afslutte.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Rejse menu
Valuta omregner
1. Tryk på
Rejse menu >
Valuta
omregner.
2. Tryk på en valutaknap for et ændre
valutaen.
3. Vælg en valuta, og tryk på OK.
4. Tryk på den tomme firkant under den
valutakurs, du ønsker at omregne.
5. Indtast tallet. Tryk på OK.
6. Tryk på Ryd for at omregne en anden
værdi.
Tip: Tryk på og hold
nede, hvis du
vil slette hele indtastningen.
Sådan opdaterer du
omregningskurser
Vha. din nüvi kan du manuelt opdatere
valutaernes omregningskurser, så du altid
bruger de mest aktuelle kurser.
1. Tryk på
Rejse menu >
omregner.
2. Tryk på Opdater.
3. Tryk på den kurs, du ønsker at opdatere.
for at slette den aktuelle kurs.
4. Tryk på
Indtast en ny kurs, og tryk på OK.
5. Tryk på Gem for at afslutte.
Tip: Tryk på Gendan for at bruge den
oprindelige kurs.
Måleomregner
1. Tryk på
Rejse menu >
Måle
omregner.
2. Vælg en type af mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at
ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at indtaste
en værdi.
6 Indtast en værdi, og tryk på OK.
7. Tryk på Ryd for at indtaste et nyt mål.
Valuta
nüvi 600/650 betjeningsvejledning19
Sådan håndterer du filer
Sådan håndterer du filer
Du kan gemme filer (f.eks. MP3’er og JPEGbilleder) i din nüvis interne hukommelse
eller på et SD-kort (ekstraudstyr).
Bemærk: Din nüvi er ikke kompatibel
med Windows® 95, Windows 98 eller
Windows Me. Det er en almindelig
begrænsning for mange USBlagerenheder.
Sådan indlæser du filer
Trin 1: Isæt et SD-kort
(ekstraudstyr)
Hvis du vil indsætte kortet skal du skubbe
det ind, indtil det siger “klik”.
Understøttede filtyper
• MP3-musikfiler: Se side 14
• Filer til M3U-musikafspilningslister: Se
side 14
• AA-lydbogfiler: Se side 15
• JPEG- og JPG-billedfiler til splash-skærm:
Se side 28
• Tilpassede GPI POI-filer fra Garmins POI
Loader: Se side 35
• Kort og waypoints fra MapSource®
Trin 2: Tilslut USB-kablet
Tilslut mini-USB-stikket til siden af nüvi.
Slut den store ende af kablet til en ledig
USB-port på computeren.
Bemærk: Din nüvi understøtter
ikke M4A/M4P-filer.
20
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan håndterer du filer
Den interne hukommelse i din nüvi og SDkortet vises som flytbare enheder i Denne
computer på Windows-computere og som
monterede diske på Mac®-computere.
Bemærk: På visse operativsystemer
eller computere med flere netværksdrev,
vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se
hjælpen til dit operativsystem for at få
oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Trin 3: Overfør filer til din nüvi
Kopier og indsæt filer fra computeren til
nüvi-drev/diske.
1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din
computer.
2. Marker filen, og vælg Rediger > Kopier.
3. Åbn “Garmin”-drevet eller SD-kortdrevet.
4. Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises i
fillisten på din nüvis hukommelses- eller
SD-kort.
Trin 4: Udtag og afbryd USBkablet
Når du er færdig med at overføre filer,
skal du klikke på ikonet Skub ud
i
meddelelsesområdet eller trække diskikonet
til Papirkurven
på Mac-computere.
Fjern din nüvi fra computeren.
Sådan sletter du filer
Når din nüvi er tilsluttet din computer,
skal du åbne nüvi- eller SD-kortdrevet/
diskenheden. Marker filen, som du vil slette,
og tryk på tasten Delete på din computers
tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke er sikker
på en fils formål, skal du ikke slette
den. Hukommelsen i din nüvi indeholder
vigtige systemfiler, som ikke bør
slettes. Vær især varsom ved filer,
som befinder sig i mapper ved navnet
“Garmin”.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning21
Sådan bruger du FM-trafik
Sådan bruger du FMtrafik
Brug en FM TMC-trafikmodtager
(Trafikoplysningskanal) (ekstraudstyr) til
at modtage trafikoplysninger over FM RDS
(Radio Data System). Du kan få oplysninger
om FM-trafikmodtagere og modtageområder
på www.garmin.com/traffic.
Bemærk: FM-trafikmodtageren og
din nüvi skal være i dataområdet af en
FM-station, der sender TMC-data for at
modtage trafikoplysninger.
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM-trafikmodtageren modtager blot
signalet fra trafikserviceudbyderen og
viser disse oplysninger på din nüvi.
Bemærk: Du behøver ikke at aktivere
det abonnement, som medfølger til din
FM-trafikmodtager (hvis en sådan fulgte
med). Din nüvi modtager trafikdata,
så snart den opfanger satellitsignaler
og modtager trafiksignaler fra
trafikserviceudbyderen.
22
Bemærk: Du kan kun få adgang til
trafikoplysningerne, hvis din nüvi er
tilsluttet til en FM-trafikmodtager.
Til stikkontakt i
køretøj
PowerLED
Til stikkontakt i nüviholder
StatusLED
Bemærk: Hvis din FM TMCtrafikmodtager har en antenne med
sugekopper, skal du placere antennen
lodret på forruden vha. sugekopperne.
LED-blinklys
Den grønne strøm-LED lyser, når enheden
er tilsluttet til en ekstern strømforsyning.
Status-LED angiver signalmodtagelsen:
• Blinker gult: Angiver, hvilket land du
aktuelt befinder dig i.
• Lyser gult: Søger efter signal.
• Lyser rødt: Momentan synkroniseringstab.
• Lyser grønt: Normale trafikdata.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan bruger du FM-trafik
Trafik i dit område
1. Tryk på
for at få vist trafikbegivenheder
i dit område.
2. Hvis der er mere end én forsinkelse, skal
du trykke på Detaljer.
Trafik på vejen
Når du ikke navigerer en rute, og der er trafik
på vejen, viser siden Kort et trafikikon, f.eks.
. Tryk på ikonet for at få vist oplysninger
om trafikken længere henne ad vejen.
Trafik på ruten
Når nüvi beregner din rute, undersøger den
den aktuelle trafik og prioriterer automatisk
ruten med den korteste tid. Du kan stadigvæk
blive ledt gennem trafik, hvis det er den bedst
tilgængelige rute, eller hvis der ikke er nogen
alternative veje. Hvis der er store forsinkelser
i trafikken på din rute, mens du navigerer,
beregner nüvi automatisk ruten igen.
Siden Kort viser
eller
, når der er
trafik på din rute. Antallet af ikoner angiver
det antal minutter, trafikken føjer til din rute,
som beregnes automatisk i den ankomsttid,
der vises på kortet.
Sådan undgår du trafik på din
rute:
1. På kortsiden skal du trykke på
.
2. Et kort viser trafikforsinkelserne.
3. Tryk på Detaljer > Undgå.
eller
nüvi 600/650 betjeningsvejledning23
Sådan bruger du FM-trafik
Trafikikoner
Nordamerika
Betydning
International
Glat vej
Vejarbejde
Vej lukket
Langsom trafik
Ulykke
Anden fare
Rejseinformation
Alvorlighedsfarvekode
Grøn = M
indre alvorlig: Trafikken flyder
normalt.
Gul = Alvorlig: Der forekommer
kødannelse.
Rød = Meget alvorlig: Der forekommer
meget kødannelse, eller trafikken
er gået helt i stå.
24
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan tilpasser du din
nüvi
1. Tryk på
.
2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.
3. Tryk på knappen ved siden af
indstillingsnavnet for at ændre den.
Sådan ændrer du
kortindstillingerne
Tryk på
>
Kort.
Kort visning - angiv kortets perspektiv.
• Spor op – viser kortet i to dimensioner (2D)
med din færdselsretning øverst.
• Nord op - viser kortet i 2D med nord øverst.
• 3D - viser kortet i tre dimensioner (3D) i
Spor op.
Kort omrids – aktiver denne indstilling, hvis
du indlæser yderligere kort på din nüvi og
ønsker at se de områder, som de supplerende
kort dækker.
Køretøj - tryk på Skift for at ændre det
ikon, der bruges til at vise din position
på kortet. Tryk på det ikon, du vil bruge,
og tryk derefter på OK. Download andre
køretøjsikoner på www.garmin.com/vehicles.
Kort info – få vist de indlæste kort på din
nüvi og deres versioner. Tryk på et kort for at
aktivere (afkrydsning) eller deaktivere (ingen
afkrydsning) dette kort.
Gendan – gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Kortdetaljer - ændrer antallet af de detaljer,
der vises på kortet. Hvis der skal vises flere
detaljer, opdateres kortet mere langsomt.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning25
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du
systemindstillingerne
Tryk på
>
System.
WAAS/ENGOS - aktiver og deaktiver
WAAS/EGNOS. Se www.garmin
.com/aboutGPS/waas.html for at få flere
oplysninger.
Sikker kørsel – tænd eller sluk for
funktionen Sikker kørsel. Sikker kørsel gør
alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig
betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørsel, utilgængelige.
Garmin Lock - aktiver Garmin Lock™ for at
låse din nüvi. Indtast en firecifret PIN-kode
og et sikkerhedssted. For mere information
henvises til side 6.
Taste toner - deaktiverer eller aktiverer
tonen, der lyder hver gang, du trykker på
skærmen.
26
Simulator - aktiverer eller deaktiverer
simulatortilstand. Når simulatorkørsel er Til,
kan du simulere kørsel af en rute.
Om - viser din nüvis
softwareversionsnummer, enheds-IDnummer og lydversionsnummer. Du skal
bruge disse oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata
(se side 33).
Gendan - gendanner systemindstillingerne.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan lokaliserer du din nüvi
Tryk på
>
Lokalt.
Tryk på knappen ved siden af ikonet for at
ændre en indstilling.
Tryk på Skift alle for at ændre alle
indstillingerne. Tryk på knappen ved siden
af den indstilling, du vil bruge, på skærmene,
og tryk derefter på Næste.
Lokalt - vælg din placering.
Tekst sprog - skift hele skærmteksten til
det valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget,
ændres sproget af brugerindtastede data eller
kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tale sprog - skift sprog for
stemmemeddelelser.
Kun nüvi 650: Sprog, der er noteret
med en persons navn, er TTS-stemmer
(Text-To-Speech), som har et omfattende
ordforråd og udtaler gadenavnene, når du
nærmer dig et sving. De forudindspillede
stemmer (dem uden en persons navn) har
et begrænset ordforråd og udtaler ikke
sted- eller gadenavne.
Tid format – vælg mellem formaterne
12 timer, 24 timer eller UTC.
Tids zone - vælg en tidszone eller en
nærliggende by fra listen.
Sommertid - angiv Til, Fra eller Auto, hvis
det er tilgængeligt.
Enheder - skift måleenhed til
Kilometer eller Mil.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning27
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan tilpasser du displayet
Tryk på
>
Display.
Skærmbilleder - aktiver valget
Skærmbilleder. Tryk og slip hurtigt
Power-knappen for at tage et skærmbillede.
Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen
Garmin\scrn på nüvi-drevet.
Bemærk: Når Skærmbilleder er Til,
vises skærmen Hurtig indstilling ikke,
når du trykker på
Power-knappen.
Farve valg - vælg Dag, hvis du ønsker en
oplyst baggrund, Nat, hvis du ønsker en
mørk baggrund, eller Auto for automatisk at
skifte mellem de to.
Tid til lys slukker - tryk for at vælge det
tidsrum, baggrundslyset skal være tændt,
efter den eksterne strømforsyning er afbrudt.
Batteriets levetid forlænges ved at reducere
forbruget af baggrundslys.
Touch skærm – kalibrerer (eller omstiller)
berøringsskærmen igen, så den reagerer
korrekt. Tryk på Genindstil, og følg derefter
vejledningerne.
Splash skærm - vælg det billede, der skal
vises, når du tænder din nüvi. Indlæs først
JPEG-billederne. Se side 20–21.
28
Gendan – gendan de oprindelige
displayindstillinger.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du
navigationsindstillingerne
Tryk på
>
Navigation.
Opmærksomheds tone – tænd eller sluk
opmærksomhedstonen.
Stemme info – vælg, hvornår din nüvi skal
annoncere rutenavigation og systemstatus.
Gendan – gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
Rute præference – tryk på en præference
for at beregne din rute. Vælg Hurtigste tid
for at beregne ruter, der er hurtigere at køre,
men er længere. Vælg Korteste distance for
at beregne ruter, der er kortere, men som kan
tage længere tid at køre.
Køretøj – tryk på din vogntype for at
optimere ruterne.
Undgå - marker (sæt et afkrydsningsmærke
ved) de vejtyper, du vil undgå på dine ruter.
Din nüvi vil kun bruge disse vejtyper, hvis
alternative ruter betyder for store omveje,
eller ingen andre veje er tilgængelige.
Hvis du har en FM-trafikmodtager, kan du
samtidig undgå trafikbegivenheder.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning29
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan ændrer du indstillinger
for alarm punkter
Du skal have alarmpunkter (f.eks.
brugerdefinerede POI’er, en
sikkerhedskameradatabase eller en Garmin
TourGuide) indlæst for at kunne justere
indstillingerne for alarmpunkter Se side
34–35.
Tryk på Opsætning > Alarm punkter.
Alarmer - tryk på Skift for at tænde
eller slukke for advarslerne, når du
nærmer dig brugerdefinerede POI’er eller
sikkerhedskameraer. Tryk på Audio for at
indstille den type lydmeddelelse, som du
ønsker at høre, og tryk på OK.
TourGuide - angiv, hvordan du ønsker, at
lyden til Garmin TourGuide™ skal aktiveres.
Vælg Auto play for at høre den komplette
rejse, som den er programmeret, Guidet for
at få vist speakerikonet
på det kort, hvor
rejseinformationerne er tilgængelige i løbet
af din rute, eller Fra.
Gendan - gendan indstillinger for
alarmpunkter.
30
Sådan justerer du lydstyrken
Tryk på
for at justere masterlydstyrken.
Tryk på
>
Volumen for at justere
lydstyrken for medieafspilleren og
navigationsmeddelelserne.
Gendan - gendan den oprindelige lydstyrke.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan får du vist og tilføjer
du trafikabonnementer
Bemærk: Du har kun adgang til
trafikindstillingerne, hvis din nüvi er
tilsluttet en ekstern strømkilde og har en
FM TMC-trafikmodtager (ekstraudstyr).
Funktioner i Nordamerika
De FM-trafiktjenester, du abonnerer på, vises
efterfulgt af udløbsdatoen for abonnementet.
Tryk på Tilføj for at tilføje et abonnement.
Funktioner uden for
Nordamerika
Auto - vælg den udbyder, der skal bruges.
Vælg Auto for at bruge den bedste udbyder i
området, eller vælg altid at bruge en bestemt
udbyder.
Søg - søg efter andre TMC-trafikudbydere.
Du kan øge søgetiden ved at trykke på Ja for
at rydde tabellen med udbydere.
Abonnementer - få vist dine abonnementer
og deres udløbsdato. Tryk på Tilføj for at
tilføje et abonnement.
Sådan tilføjer du et abonnement
Køb ekstra abonnementer, eller forny dine
abonnementer, hvis de er udløbet, ved at
besøge www.garmin.com/fmtraffic.
1. Tryk på
>
Trafik.
2. Til enheder uden for Nordamerika skal
du trykke på Abonnementer > Tilføj. Til
enheder i Nordamerika skal du trykke på
Tilføj.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID
ned. Besøg www.garmin.com/fmtraffic for
at købe et abonnement og få en kode på
25 tegn.
4. Når du har modtaget koden på 25 tegn,
skal du trykke på Næste på din nüvi,
indtaste koden og trykke på OK.
Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du
fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FMtrafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
abonnentkode for hver modtager.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning31
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan gendanner du alle
indstillinger
1. Tryk på
.
2. Tryk på Gendan.
Sådan rydder du brugerdata
Advarsel: Alle brugerangivne
informationer slettes.
1. Placer din finger på skærmens nederste
højre hjørne, mens du tænder for din nüvi.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil
meddelelsen vises.
3. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.
32
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Appendiks
Appendiks
Sådan opdaterer du
softwaren
1. Besøg www.garmin.com/products/
webupdater, og download WebUpdater til
din computer.
2. Slut din nüvi til din computer ved hjælp af
mini-USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg instruktionerne
på skærmen.
Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre
en opdatering, downloader WebUpdater
automatisk opdateringen og installerer den
på din nüvi.
Flere kort
Du kan også købe yderligere MapSourcekortdata fra Garmin og indlæse kortene på
din nüvis interne hukommelse eller på et SDkort (ekstraudstyr). Besøg også www.garmin
.com/unlock/update.jsp for at se, om
der er en opdatering til din kortsoftware
tilgængelig.
Åbn menusiden for at finde den version af
kortene, som er indlæst på din nüvi. Tryk på
>
Kort > Kort info. Du skal bruge
dit enheds-ID (se side 26) og serienummer
(findes ved siden af strømstikket) for at
aktivere de nye kort.
Hvis du vil indlæse kort eller waypoints på
din nüvis hukommelseskort eller SD-kortet
til din nüvi, skal du vælge navnet på dit
nüvi-drev eller SD-kortdrev. Der er flere
oplysninger i hjælpefilen til MapSource.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning33
Appendiks
Sådan nulstiller du nüvi
Ekstra- og valgfrit tilbehør
1. Afbryd nüvi fra den eksterne strømkilde.
2. Fold GPS-antennen ud, og tryk på
knappen Nulstil.
3. Slut nüvi til en strømkilde.
Sikkerhedskameraer
Hvis skærmen på nüvi holder op med at
fungere, skal du slukke nüvi og tænde den
igen. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal
du gøre følgende:
nüvi bør derefter tændes igen og fungere
normalt.
34
Du kan få flere oplysninger om valgfrit
tilbehør ved at besøge http://shop.garmin.com
eller www.garmin.com/extras. Du kan også
kontakte din Garmin-forhandler, hvis du vil
købe tilbehør.
Oplysninger om sikkerhedskameraer er
tilgængelig i nogle placeringer. Besøg
http://my.garmin.com for at få oplysninger
om tilgængeligheden. Til disse steder
indeholder nüvi placeringer af mange
hundrede sikkerhedskameraer. Din
nüvi advarer dig, når du nærmer dig et
sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis
du kører for hurtigt. Dataene opdateres
mindst én gang om ugen, så du altid har
adgang til de senest opdaterede oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region, og
du kan til enhver tid forlænge eksisterende
abonnementer. Hver region, som du køber,
har sin egen udløbsdato.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Appendiks
Advarsel: Garmin er ikke ansvarlig
for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Garmin TourGuide
Med Garmins TourGuide kan din nüvi
afspille GPS-guidede ture med lyd fra
tredjepart. Disse ture kan f.eks. tage dig med
på en rute, mens der afspilles interessante
fakta om historiske seværdigheder på
vejen. Efterhånden som du kører, udløses
lydoplysningerne af GPS-signaler. Du kan få
flere oplysninger ved at besøge www.garmin
.com/extras og klikke på POI Loader.
Du kan få vist Garmin TourGuide-filer
ved at trykke på Find >
Ekstra
> Brugerdefinerede POI’er. Du ændrer
indstillingerne for Garmin TourGuide ved
at trykke på
>
Alarm punkter >
TourGuide.
Brugerdefinerede ��������
POI’er (Points
��������
of Interest)
Brug POI Loader til at indlæse
brugerdefinerede POI’er (Points Of
Interest) til din nüvi. POI-databaser er
tilgængelige fra forskellige firmaer på
internettet. Visse brugerdefinerede databaser
indeholder opmærksomhedsinformation
for punkter, som f.eks. sikkerhedskameraer
og skoleområder. Du modtager en
advarsel, hvis du kører for stærkt ved disse
brugerdefinerede POI’er.
Besøg www.garmin.com/poiloader for at
installere POI Loader på din computer. Se
hjælpefilen til POI Loader for at få yderligere
oplysninger. Tryk F1 for at åbne hjælpefilen.
Hvis du vil have vist dine brugerdefinerede
POI’er skal du trykke på
Find >
Ekstra > Brugerdefinerede POI’er.
Hvis du vil ændre indstillingerne for
alarmpunkter, skal du trykke på
>
Alarm punkter > Nærhedsadvarsler.
Hvis du vil slette brugerdefinerede POI’er
fra din nüvi, skal du slutte din nüvi til din
computer. Åbn mappen Garmin\poi på nüvidrevet eller SD-kortdrevet. Slet filen poi.gpi.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning35
Appendiks
Batterioplysninger
Din nüvi indeholder et internt lithiumionbatteri (kan ikke fjernes). Batteriet kan vare
op til 8 timer, afhængig af brugen.
Batteriikonet i hjørnet af siden
Menu angiver det interne batteris status. Du
kan øge nøjagtigheden af batterimåleren ved
helt at aflade batteriet og derefter oplade det
helt. Du må ikke afbryde din nüvi, før det er
helt opladet.
Kontakt din lokale genbrugsstation for
oplysninger om korrekt bortskaffelse af din
enhed.
Sådan maksimerer du batteriets
levetid
• Luk GPS-antennen, når du ikke har brug for
at navigere.
• Deaktiver WAAS/EGNOS, når du ikke har
brug for det.
• Dæmp baggrundsbelysningen (tryk på
).
• Efterlad ikke din nüvi i direkte sollys.
Undgå at udsætte den for meget varme.
36
Om siden ����
GPS
Tryk på søjlerne
i det øverste venstre
hjørne af menusiden for at få vist siden med
GPS-oplysninger.
Himmelvisningen viser de satellitter, som
du modtager et signal fra. Søjlerne for
satellitternes signalstyrke angiver styrken af
hver satellit, som du modtager.
Hastighed
Højde
Udsyn
Kørselsretning
Nuværende
position
Signalstyrkesøjler
for satellitter
Tryk hvor som helst på skærmen for at vende
tilbage til menusiden.
Hvis du ønsker at få flere oplysninger om
GPS, kan du besøge Garmins websted på
www.garmin.com/aboutGPS.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan monterer du ����
på
instrumentbrættet
Sådan skifter du sikringen
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet, så
den overholder visse staters lovgivning.
Advarsel: Den permanente
monteringslim er yderst svær at fjerne, når
monteringspladen er installeret.
1. Rengør og tør instrumentbrættet af der,
hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden af
pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring
Suge
kopmontering
sugekopholderen
oven på pladen.
Sugearm
Skub armen ned
(imod pladen).
Advarsel: Når du skifter sikringen,
skal du passe på, at du ikke taber de små
dele, og du skal kontrollere, at de sættes
tilbage det korrekte sted.
Hvis din enhed ikke kan oplades i dit køretøj,
skal du muligvis skifte den sikring, der
findes i spidsen af biladapteren.
1. Skru det sorte, runde
endestykke ud, og fjern
det.
2. Fjern sikringen (glas- og
sølvcylinder), og erstat
den med en F-sikring
(Fast Blow) på 3A.
3. Kontroller, at
sølvspidsen er placeret
i det sorte endestykke.
Skru, det sorte
endestykke på plads.
Skru af
endestykke
sølvspids
sikring
Plade
nüvi 600/650 betjeningsvejledning37
Appendiks
Sådan fjerner du din nüvi og
holderen
Hvis du vil fjerne nüvi fra holderen, skal
du trykke på den lille knap på bunden af
holderen og skubbe den øverste del af nüvi
fremad.
Du fjerner holderen fra monteringen ved at
dreje holderen helt til højre eller venstre.
Tryk på holderen i denne retning, indtil den
løsnes fra monteringen.
Hvis du ønsker at fjerne sugekopmonteringen
fra forruden, skal du skubbe armen imod dig.
Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har nogen
spørgsmål omkring brugen af din nüvi.
I USA kan du kontakte Garmin Product
Support på telefon: (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020, mandag - fredag, 8:00
-17:00, eller besøge www.garmin.com/
support og klikke på Product Support.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europa)
Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241 (uden
for Storbritannien) eller på 0808 2380000 (i
Storbritannien).
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer at dette nüvi-produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktivet 1999/5/EC.
Du kan se hele overenstemmelseserklæringen
for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet
på : www.garmin.com/products/nuvi600 eller
www.garmin.com/products/nuvi650. Klik på
Manuals, og vælg derefter Declaration of
Conformity.
38
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Appendiks
Specifikationer
Fysiske størrelse: 12,4 x 7,4 x 2,3 cm
(B x H x D)
Vægt: 190 g
Skærm: 4,3” diagonal, 480 x 272 pixel;
WQVGA TFT-skærm, liggende med hvidt
baggrundslys og berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt eller IPXO
Temperaturområde: 0°C til 60°C
Datalagring: Intern hukommelse og valgfrit
flytbart SD-kort. Data gemmes på ubestemt
tid.
Computergrænseflade: USB-lagerenhed,
plug-and-play
Hovedtelefonstik: Standard 3,5 mm
Opladningstid: Ca. 4 timer
Strømtilførsel: Jævnstrøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel eller vekselstrøm
vha. ekstra tilbehør
Drift: Maks. 10 W.
Batterilevetid: 3-7 timer, afhængigt af brug
Batteritype: ikke-udskifteligt
lithiumion-batteri
Specifikationer for GPS-ydelse
Modtager: Højfølsom,
SiRFstarIII™, WAAS-aktiveret
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek
Kold: <38 sek
Nulstilling til fabriksstandarder: <45 sek
*Gennemsnitstider for en stationær modtager
med frit udsyn til himlen
Opdateringshastighed: 1/sek, vedvarende
GPS-nøjagtighed:
Position: <10 meter, typisk
Hastighed: 0,05 meter/sek (effektiv værdi)
GPS (WAAS)-nøjagtighed:
Position: <5 meter, typisk
Hastighed: 0,05 meter/sek (effektiv værdi)
Du kan se en komplet liste med
specifikationer på www.garmin.com/
products/nuvi600 eller www.garmin
.com/products/nuvi650 og klikke på linket
Specifications.
nüvi 600/650 betjeningsvejledning39
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Hvordan ved jeg, at
min nüvi er i USBlagerenhedstilstand?
Løsning/svar
Tag din nüvi udenfor, væk fra høje bygninger og træer. Stå stille i flere
minutter.
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en nüvi, der
er tilsluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under
Denne computer.
1. Fjern USB-kablet fra computeren
2. Sluk for nüvi.
Min computer genkender
aldrig, at min nüvi er tilsluttet. 3.Indsæt USB-kablet i din computer og i din nüvi. Nüvien tænder
automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have
flytbare drev i listen over
problemer med at tildele drevbogstaver til dine nüvi-drev. Se hjælpen til
drev.
dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Sugekoppen kan ikke sidde Rengør sugekoppen og forruden med oliebaseret alkohol. Tør efter med
fast på forruden.
en ren, tør klud. Monter sugekoppen som beskrevet på side 2.
1. Sluk for enheden.
Berøringsskærmen reagerer 2.Tryk på
Power-knappen, og hold den nede i ca. et minut, indtil
ikke korrekt på mine tryk.
skærmen Kalibrering vises.
3. Følg instruktionerne på skærmen
Jeg får ingen
Bekræft, at du er inden for modtageområdet. Du skal være inden for
trafikinformationer.
modtageområdet for at kunne modtage trafikinformation for dette område.
Bemærk: Du skal have en
Bekræft, at FM TMC-trafikmodtageren er tilsluttet strømstikket på
GTM-trafikmodtager for at
holderen og også er tilsluttet en stikkontakt i dit køretøj.
kunne modtage trafikdata.
40
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Indeks
Indeks
Symbols
2-D, 3-D kort visning 25
ændre indstillingerne 25–32
ændre tidszone 27
A
advarsler 30
advarsler, sikkerhedskamera 34
afspille lydbøger 15
afspille musik 14
afspilningsliste 14
aktivere detailkort 25
aktuelle placering, gemme 10
B
baggrundsbelysningspause 28
batteri 39
berøringsskærm
indstillinger 28
justere 40
kalibrere igen 28
rense iv
beskytte din nüvi iv
billeder, vise 16
bogmærker 15
Brugerdefinerede POI’er 35
C
computerforbindelse 20
D
detailkort 25
diakritiske tegn 9
E
EGNOS 26
Ekstraudstyr 35
enheder, omregne 19
enheds-ID 26
F
fange satellitter 3
fejlfinding 40
filer
håndtere 20
overføre 20–21
slette 21
understøttede typer 21
find steder
efter navn 8
efter postnummer 7
element på kortet 10
gemte steder (Mine favoritter) 10
i nærheden af et andet sted 11
nylige valg 9
fjerne monteringen 38
FM-trafikmodtager 22–24
Foretrukne 10
funktioner på siden Kør 8
G
Garmin Lock iv, 6, 26
gemme
din aktuelle placering] 10, 11
steder, du finder 7, 10
gendanne indstillinger 32
genkalibrering 28
gennemse kortet 10, 11, 35
geocaching 11
GPS
oplysninger 36
H
håndtere filer 20–21
hjemmelokation 8
hovedtelefonstik 39
I
importere en afspilningsliste 15
indlæse ekstra kort 33, 36
indstillinger, justere 25–32
indtaste din placering 7, 11
J
justere skærmen 40
K
kalibrere skærmen 28, 40
kilometer 27
knappen Om 26
konfigurere nüvi 3
koordinater 11
køretøjsikon 12–13, 25
køretøjstype 29
kort
brugerdefinere 25
flytte 10
gennemse 10
knappen Kort info 25
kortafsnit 25
opdatere kort 33
version 25
vise 25
zoome 11
L
lagre iv
låse nüvi 6
låse skærmen 6
lithiumion-batteri 39
lommeregner 16
lydbøger 15
lydstyrke 6, 30
lydversion 26
lysstyrke 6
lytte til bøger 15
nüvi 600/650 betjeningsvejledning41
Indeks
M
M3U-afspilningslisteformat 14
mål, omregne 19
MapSource 33
mil 27
montere 2, 36
MP3-musikfiler
afspille 14
indlæse 20
myGarmin i
N
nærhedsadvarsel 30
nærhedspunkter 30
navigationsindstillinger 29
nulstille
din nüvi 34
max fart 13
tripdata 13
Nylig fundne placeringer 9
finde 9
slette 9
O
omregne mål/enheder 19
omregne valuta 19
opdatere omregningskurser 19
opdatere nüvi-softwaren 37
overføre filer 20–21
oversætte ord og sætninger 17
P
PIN-kode
Garmin Lock 6
positionsikon 25
postnummer 7
R
redigere gemte steder 10
registrere iv
42
retningsangivelser 13
retningsangivelser sving-forsving 13
ruteplanlægning 29
S
satellitsignaler 3, 36
SaversGuide 18
SD-kort 20, 39
siden menu 3
siden Næste sving 13
siden Rejseoplysninger 13
sikkerhedskameradatabase 35
sikkerhedssted 6
Sikker kørsel 26
sikring, skifte 37
simulatortilstand 26
skærmlås 6
skoleområdedatabase 35
skubbe USB ud 21
slette
alle brugerdata 32
brugerdefinerede POI’er 35
filer 21
lister med nyligt fundne 9
Mine favoritter 10
tegn 9
slette brugerdata 32
softwareversion 26
sommertid 27
specialtegn 9
specifikationer 39
Spor op 25
Sprog guide 17, 18
stave navnet på stedet 8
stemmemeddelelser 29
stemmesprog 27
stoppe USB 21
systemindstillinger 26
T
tag hjem 8–11
tastatur 9
tastatur på skærmen 9
tastetoner 26
tekstsprog 27
tidszone 27
tilbehør 34
tosprogede ordbøger 17
TourGuide 30, 35
trafik 22
indstillinger 31
ulykker 23
undgå 23, 29
Travel Guide 18, 34
tyverisikringsanordning 6, 26
U
udvide søgningen 11
understøttede filtyper 20
undgå trafik 23, 24
undgå vejtyper 29
USB 21
fejlfinding 40
lagerenhedstilstand 20–21
V
valuta 19
verdensur 18
vise kort 7
W
WAAS 26
WebUpdater 33
Z
zoome 11
nüvi 600/650 betjeningsvejledning
Denne Dansk version af den engelske manual til nüvi 600/650 (Garmin-delnummer
190-00809-00, revision A) medfølger som en service. Se evt. i den nyeste revision af den
engelske manual ang. betjening og brug af nüvi 600/650.
Du kan få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra
kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid ved at besøge Garmins
hjemmeside på adressen
www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00809-36 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising