Garmin | nüvi® 750 | Garmin nüvi® 750 Hurtigveiledning

Garmin nüvi® 750 Hurtigveiledning
Hurtigstartveiledning
nüvi 700-serien
®
Personlig reiseassistent
August 2007
© 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
190-00859-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler
angående produktet og annen viktig informasjon.
Hva inneholder esken?
Av/på-knapp:
skyv til venstre for å slå enheten av/på,
skyv til høyre for å låse skjermen
nüvi-GPS-enheten og sugekoppbrakett for
montering i bilen.
Strømkabel for bil for ekstern strømkilde
eller en FM TMC-trafikkmottaker for ekstern
strømkilde og trafikkinformasjon.
Hodetelefon/lydutgang
USB-kabel for å koble nüvi-enheten til
datamaskinen. Koble nüvi-enheten til
datamaskinen som en masselagringsenhet.
SD-kortspor
Dashbordplate for å montere
sugekoppbraketten på dashbordet.
Mikrofon
Lading av nüvi-enheten
GPS-antenne
• Bruke strømkabelen for bil.
• Bruke USB-kabelen.
• Bruke en valgfri vekselstrømadapter.
Høyttaler
Serienummer
Mini-USB-kontakt
Kontakt for ekstern
antenne
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan byttes av brukeren. Du finner viktig
informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon, som ligger i produktesken.
Gjør deg kjent med lokale trafikklover før du monterer enheten. For øyeblikket er det forbudt å bruke sugekopper
på frontruten under kjøring i California og Minnesota i USA. Bruk andre monteringsalternativer fra Garmin.
Monter enheten på dashbordet eller ved hjelp av friksjonsmonteringsutstyr. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon for mer informasjon.
Trinn 1: Montere nüvi-enheten
1. Plugg strømkabelen for bil i strømkontakten på høyre
side av holderen.
2. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
3. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri
klut. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen.
Fest sugekoppen på frontruten.
4. Snu spaken bakover mot frontruten.
5. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
6. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
7. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i
bilen. Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er
koblet til og kjøretøyet er i gang.
8. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, må du feste
trafikkmottakerens antenne på frontruten ved hjelp av
sugekoppene. (Trafikkmottakeren følger med i noen av
nüvi 710-, 750T-, 760- og 770-pakkene.)
Holder
Strømkabel
Sugekoppbrakett
Trinn 2: Konfigurere
nüvi-enheten
A
B
C
D
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth®-teknologistatus.
Batteristatus.
Gjeldende tidspunkt: Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Ø Trykk for å finne et bestemmelsessted.
F Trykk for å vise kartet.
G Trykk for å ringe mens du er koblet til en
kompatibel mobiltelefon (bare nüvi 710,
760 og 770).
H Trykk for å justere volumet.
I Trykk for å bruke verktøy som
mediespillere, innstillinger og Hjelp.
Du slår på nüvi-enheten ved å skyve Av/
på-knappen til venstre. Følg instruksjonene på
skjermen.
Trinn 3: Innhente satellitter
Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og
vekk fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet, og
slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter
å innhente satellittsignaler.
-linjene viser styrken på GPSsatellittene. Når én linje er grønn, har nüvienheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du
velge et bestemmelsessted og navigere til det.
Finne punkter av interesse
1. Trykk på Hvor skal du > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på
Kjør.
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten
A
C
B
Ø
D
Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet,
trykker du på Hvor skal du > Punkter av
interesse > Stav navn.
F
G
H
Hvis du vil søke i et annet område, trykker du
på Hvor skal du > Nærme.
I
Vise hovedsidene
Trykk på
Se på kart for å åpne kartsiden. Kjøretøyikonet
viser gjeldende posisjon. Trykk
på kartet og dra for å vise forskjellige områder av kartet. Trykk hvor som helst på kartet. Det
vises en pil som peker mot objektet.
Når du har trykt på Kjør, åpnes kartsiden. Ruten er merket med en magentafarget linje. nüvienheten vil under reisen vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler
på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartsiden. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.
Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye
kjøreanvisninger.
Trykk på
for å zoome
ut.
Trykk på tekstlinjen for å åpne manøverliste.
Trykk på Meny for å gå
tilbake til menysiden.
Trykk på Ankommer eller
Hastighet for å åpne
turinformasjonen.
Turinformasjon
Trykk på
inn.
for å zoome
Trykk på for å lagre
gjeldende posisjon.
Kartside mens du navigerer
etter en rute
Manøverliste
Trykk på Sving om for å
vise neste sving.
Neste sving
Garmin® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Bluetooth®-navnet og
-logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
Legge til viapunkter
beregnes ruten automatisk på nytt.
1. Med en aktiv rute trykker du på Meny på
kartet og deretter på Hvor skal du
2. Søk etter viapunktet (ekstra stopp).
3. Trykk på Kjør.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for å legge
til dette stoppet før bestemmelsesstedet.
Kartsiden viser
eller
hvis det er mye
trafikk langs ruten. Tallet i ikonet angir hvor
mange minutter som er lagt til kjøreruten
på grunn av forsinkelser i trafikken, og
ankomsttiden på kartet oppdateres automatisk
med den nye tiden.
Tips: Hvis du vil legge til mer enn
ett stopp på ruten, må du redigere den
gjeldende ruten. Trykk på Hvor skal
du > Ruter.
1. Trykk på
eller
på kartsiden.
2. Trykk på
for å vise forsinkelser i
trafikken.
3. Trykk på Omgå.
Merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte
med). Abonnementet aktiveres
automatisk etter at nüvi-enheten
har hentet inn satellittsignaler
mens du mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
Bruke FM TMC-trafikkmottaker
Trafikkmottakeren følger med i noen av nüvi
710-, 750T-, 760- og 770-pakkene.
Hvis nüvi-enheten er koblet til FM
TMC-trafikkmottakeren, som er koblet
til bilstrømmen, og du befinner deg i et
dekningsområde, kan nüvi-enheten motta
informasjon om forsinkelser i trafikken. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.
garmin.com/traffic.
Bruke håndfrifunksjoner
Trådløs Bluetooth-teknologi er bare
tilgjengelig i nüvi 710, 760 og 770.
Når du beregner ruten, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene og
ruten gjøres kortest mulig. Det kan hende at
du likevel rutes gjennom trafikk hvis det ikke
finnes alternative veier. Hvis det oppstår store
forsinkelser i trafikken mens du navigerer,
Håndfrie telefonfunksjoner er bare
tilgjengelige hvis nüvi-enheten og den
kompatible mobiltelefonen har trådløs
Bluetooth-teknologi. Ikke alle telefoner
støtter alle de håndfrie telefonfunksjonene
til nüvi-enheten. Hvis du skal bruke
håndfrifunksjonene, må du opprette en
forbindelse mellom telefonen og nüvi-enheten.
Bruke anropsvarsel
Hvis du mottar et anropsvarsel, vises det en
melding på nüvi-enheten. Trykk på Svar. Det
første anropet settes på vent.
Opprette en forbindelse med
telefonen
1. Under samtalen trykker du på
> Bytt
til.
2. Trykk på Avslutt for å legge på. Samtalen
som står på vent, kobles ikke fra.
1. Kontroller at telefonen støttes av nüvienheten. (Se www.garmin.com/bluetooth.)
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth på menysiden.
3. Trykk på Legg til-knappen.
4. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent,
og aktiver modusen Finn meg / kan finnes.
Disse innstillingene kan befinne seg på en
Bluetooth-, Tilkoblinger- eller Håndfri-meny.
5. Trykk på OK på nüvi-enheten.
6. Velg telefonen din, og trykk på OK.
7. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Bruke FM-senderen
Før du bruker FM-senderen i området ditt, bør du
lese den juridiske merknaden om FM-senderen i
brukermanualen.
Du kan høre på nüvi-enheten via kjøretøyets
FM-radiohøyttalere. På menysiden trykker
du på Volum > FM-sender > Aktiver
FM-sender. Hvis du bruker en FMtrafikkmottaker, trykker du på Autosøk og
stiller inn stereoen til den samme kanalen.
Hvis du ikke bruker en FM-trafikkmottaker,
eller hvis du bruker en MSN Direct-mottaker,
velger du en FM-kanal med mye statisk støy
og velger den samme kanalen
på nüvi-enheten.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
3. Trykk på
> Avslutt for å avslutte
anropet.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, vises det en melding
på nüvi-enheten. Trykk på Svar.
Laste filer på nüvi-enheten
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen din, må du
sende nüvi-enheten til Garmin for å
få den låst opp. Du må også sende
en gyldig produktregistrering eller et
kjøpsbevis.
Koble USB-kabelen til mini-USB-kontakten
på nüvi-enheten og til en ledig USB-port på
datamaskinen. Det interne minnet i nüvi-enheten
og SD-kortet vises som eksterne stasjoner i Min
datamaskin på Windows®-datamaskiner, og som
volumer på Mac®-datamaskiner. Kopier og lim
inn filer fra datamaskinen i stasjoner/volumer på
nüvi-enheten. Når du er ferdig med å overføre
filer, klikker du på Løs ut-ikonet eller drar
volumikonet til Søppel. Koble fra nüvienheten.
Tilbakestille nüvi-enheten
Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å
fungere, slår du nüvi-enheten av og på igjen.
Hvis dette ikke hjelper, skyver du Av/påknappen til venstre og holder den der i 8
sekunder. Slå nüvi-enheten på igjen. nüvienheten skal fungere som normalt.
Lytte til MP3-filer
Du kan laste inn MP3-filer til internminnet
eller SD-kortet. På menysiden trykker du på
Verktøy > Medieavspiller > Bla gjennom.
Velg en kategori. Trykk på Spill alle for å
spille av hele kategorien. Trykk på tittelen
for å spille av én sang. Hvis du vil opprette,
redigere og høre på spillelister, trykker du på
Verktøy > Medieavspiller > Bla gjennom >
Spilleliste.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, trykker du på Verktøy > Hjelp.
Du kan laste ned den nyeste versjonen av
brukermanualen fra www.garmin.com. Hvis
du vil ha informasjon om tilbehør, går du
til http://shop.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren.
Denne norske versjonen av den engelske brukermanualen
for nüvi 700 (Garmin-delenummer 190-00859-01,
revidert utgave B) leveres som et hjelpemiddel. Hvis det
er nødvendig, kan du se i den sist oppdaterte utgaven av
den engelske brukermanualen for betjening og bruk av
nüvi-enheten.
Låse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en
sikkerhetsposisjon.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising