Garmin | nüvi® 750 | Garmin nüvi® 750 hurtig referenceguide

Garmin nüvi® 750 hurtig referenceguide
Vejledning til lynstart
nüvi 700-serien
®
personlig rejseassistent
August 2007
© 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
190-00859-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få
oplysninger om produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Hvad indeholder æsken?
nüvi GPS-enhed og sugekopmontering til
bilen.
Tænd/sluk-knap
Skub knappen til venstre for at tænde eller slukke for
enheden. Skub knappen til højre for at låse skærmen
Strømkabel til bilen til brug af en ekstern
strømkilde eller en FM TMC-trafikmodtager
til at levere strøm fra en ekstern kilde og give
trafikoplysninger.
Lydudgang til
høretelefoner
USB-kabel til tilslutning af din nüvi til
en computer. Din nüvi bliver forbundet til
computeren som en lagerenhed.
SD-kortstik
Plade til instrumentbrættet til montering af
sugekoppen på instrumentbrættet.
Mikrofon
GPS-antenne
Sådan kan du oplade din nüvi
Højttaler
• Brug bilens strømkabel.
• Brug USB-kablet.
• Brug en AC-adapter (medfølger ikke).
Serienummer
Mini-USB-stik
Ekstern antennetilslutning
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumion-batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Se guiden
Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få vigtige oplysninger om
batterisikkerhed.
Kontroller love og bestemmelser, inden du monterer sugekopholderen. Det er ulovligt at bruge sugekopmonteringer i forruden under kørsel i delstaterne Californien og Minnesota. Der skal benyttes alternative holdere
fra Garmin. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få yderligere oplysninger.
Trin 1: Montere din nüvi
1. Sæt bilens strømkabel i strømstikket på siden af holderen.
2. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
3. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri
klud. Fjern det klare plastik fra sugekoppen. Anbring
sugekoppen i forruden.
4. Skub armen tilbage mod forruden.
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
6. Vip din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
7. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt
i bilen. Enheden tænder automatisk, hvis den er tilsluttet,
og bilen er startet.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du
fastgøre antennen til forruden med sugekopperne.
Trafikmodtageren følger med nogle nüvi-modeller
(710, 750T, 760 og 770).
Holder
Strømkabel
Sugekopmontering.
Trin 2: Konfigurere din nüvi
A GPS-signalstyrke.
B Status for Bluetooth®-teknologi.
C Batteristatus.
D Aktuel tid; tryk for at ændre tidsindstillingerne.
Ø Tryk for at finde en destination.
F Tryk for at finde et kort.
G Tryk, hvis du vil foretage et opkald, når der
Skub tænd/sluk-knappen til venstre for
at tænde for din nüvi. Følg instruktionerne på
skærmen.
Trin 3: Oprette
satellitforbindelse
Gå udendørs på et åbent område, som ikke er
i nærheden af høje bygninger. Stands bilen, og
tænd for din nüvi. Lokalisering af satellitter kan
tage nogle minutter.
er oprettet forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon (kun nüvi 710, 760 og 770).
H Tryk for at justere lydstyrken.
I Tryk, hvis du vil benytte værktøjer som f.eks.
medieafspillere, indstillinger og hjælp.
Søjlerne
indikerer signalstyrken.
Når en søjle er grøn, har din nüvi modtaget
satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination
og navigere til den.
Sådan finder du
bestemmelsessteder (POI’er)
1. Tryk på Find > Interesse punkter.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør.
Trin 4: Anvende din nüvi
A
C
B
Ø
D
Hvis du vil indtaste bogstaver, der indgår i
navnet, skal du trykke på Find > Interesse
punkter > Stav navn.
F
G
H
Hvis du vil søge efter et sted i et andet område,
skal du trykke på Find > Nær.
I
Visning af hovedsiderne
Tryk på
Kort for at åbne siden Kort. Køretøjsikonet
viser din aktuelle placering. Tryk på
kortet, og træk for at se andre kortområder. Tryk et vilkårligt sted på kortet, hvorefter der vises en pil,
som peger på objektet.
Når du trykker på Kør, åbnes kortet. Ruten er markeret med en magentarød linie. Mens du rejser,
guider nüvi dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningslinjer øverst
på kortsiden. Et ternet flag markerer din destination. Hvis du afviger fra den originale rute, beregner
nüvi ruten igen og giver nye anvisninger.
Tryk på tekstlinjen for at åbne siden Drejliste.
Tryk på
Tryk på
for at zoome ud.
Tryk på Menu for at vende
tilbage til siden Menu.
Tryk på Ankomst
eller Fart for at åbne
Rejseoplysninger.
Rejseoplysninger
for at zoome ind.
Tryk på for at gemme
din aktuelle placering.
Kortside under navigation
Drejliste
Tryk på Drej om for at se
det Næste sving.
Næste sving
Garmin og nüvi er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i
USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande. Mac® er et registreret varemærke til hørende Apple Computer, Inc. Navnet Bluetooth® og de
tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
®
®
Tilføjelse af et viapunkt
Siden Kort viser
eller , når der er trafik
på din rute. Tallet på ikonet angiver det antal
minutter, trafikken forsinker din rute. Det er
automatisk medregnet i den ankomsttid, der
vises på kortet.
1. Når en rute er aktiv på kortet, kan du trykke
på Menu og derefter på Find.
2. Søg efter viapunktet (ekstra stop).
3. Tryk på Kør.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil
tilføje dette stop før din destination.
1. På kortsiden skal du trykke på
eller
.
2. Tryk på
for at få vist trafikforsinkelser.
3. Tryk på Undgå.
Tip: Hvis du vil tilføje flere stop, kan
du redigere den aktuelle rute. Tryk på
Find > Ruter.
Bemærk: Du behøver ikke at
aktivere det abonnement, som følger
med FM-trafikmodtageren (hvis et
sådant fulgte med). Abonnementet
aktiveres automatisk, når din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
Brug af FM TMC-trafikmodtager
Trafikmodtageren følger med nogle nüvimodeller (710, 750T, 760 og 770).
Hvis din nüvi har forbindelse til FM TMCtrafikmodtageren, som er forbundet til vognens
strømforsyning, og du befinder dig inden for
modtageområdet, kan nüvi modtage oplysninger
om forsinkelser i trafikken. Der er flere
oplysninger på www.garmin.com/traffic.
Sådan bruger du håndfri
funktioner
Trådløs Bluetooth-teknologi fås kun til nüvi 710,
760 og 770.
Når nüvi beregner din rute, undersøger den den
aktuelle trafik og prioriterer automatisk den
hurtigste rute. Du kan stadig blive dirigeret
gennem stærk trafik, hvis der ikke findes
alternative veje. Hvis der er store forsinkelser
i trafikken på din rute, mens du navigerer,
beregner nüvi automatisk ruten igen.
Håndfri telefonfunktioner kan kun benyttes,
hvis din nüvi og din kompatible mobiltelefon er
udstyret med trådløs Bluetooth-teknologi. Det
er ikke alle telefoner, der understøtter alle de
håndfri telefonfunktioner, som nüvi leveres med.
Før du kan bruge håndfri funktioner, skal du
parre din telefon med din nüvi.
Sådan parrer du din telefon
1. Under opkaldet skal du trykke på
>
Skift til.
2. Tryk på Afslut opkald for at lægge på. Dette
afbryder ikke det parkerede opkald.
1. Kontroller, at din telefon understøttes af nüvi.
(Se www.garmin.com/bluetooth.)
2. Fra siden Menu skal du trykke på Værktøjer
> Indstillinger > Bluetooth.
3. Tryk på knappen Tilføj.
4. Aktiver din telefons Bluetooth-komponent, og
aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig.
Disse indstillinger kan findes i menuerne
Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
5. Tryk på OK på nüvi.
6. Vælg din telefon, og tryk på OK.
7. Indtast nüvis Bluetooth-PIN-kode (1234) på
telefonen.
Sådan bruger du FM-senderen
Før du benytter FM-senderen i dit område,
skal du læse reglerne for FM-sendere i
betjeningsvejledningen.
Du kan høre lyd på nüvi med vognens FMstereohøjttalere. På siden Menu skal du trykke
på Lydstyrke > FM-sender > Tilslut FMsenderen. Hvis du bruger en FM-trafikmodtager,
skal du trykke på Automatisk tuning og
indstille dit stereoanlæg til den samme kanal.
Hvis du ikke bruger en FM-trafikmodtager, eller
hvis du bruger en MSN Direct-modtager, skal du
vælge en FM-kanal med meget støj og vælge den
samme kanal på nüvi.
Sådan ringer du til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Tast nummeret, og tryk på Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på
> Afslut opkald.
Sådan modtager du et opkald
Sådan indlæser du filer på din
nüvi
Når du modtager et opkald, vises der en
meddelelse på nüvi. Tryk på Besvar.
Forbind USB-kablet til mini-USB-stikket på
nüvi og til en USB-port på en computer. Den
interne hukommelse i din nüvi og SD-kortet
vises som flytbare enheder i Denne computer på
Windows®-computere og som monterede diske
på Mac®-computere. Kopier filer fra computeren
Sådan bruger du Ventende
opkald
Hvis du får et ventende opkald, viser nüvi en
meddelelse. Tryk på Besvar. Det første opkald
parkeres.
Sådan nulstiller du nüvi
og sæt dem ind i drevene på nüvi. Når du er
færdig med at overføre filer, skal du klikke på
ikonet Skub ud eller trække drevikonet til
Papirkurv. Fjern forbindelsen til din nüvi.
Hvis skærmen på nüvi holder op med at
fungere, skal du slukke nüvi og tænde den
igen. Hvis det ikke hjælper, skal du skubbe
Tænd/sluk-knappen til venstre og holde
den der i 8 sekunder. Tænd for nüvi igen. Nu
skulle nüvi fungere normalt.
Sådan lytter du til MP3-filer
Indlæs MP3-filer til den interne hukommelse
eller til SD-kortet. Fra siden Menu skal du trykke
på Værktøjer > Medieafspillerr > Gennemse.
Vælg en kategori. Tryk på Afspil alle for at
afspille hele kategorien. Tryk på titlen for at
afspille én sang. Hvis du vil oprette, redigere
eller lytte til afspilningslister, skal du trykke på
Værktøjer > Medieafspiller > Gennemse >
Afspilningsliste.
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om din nüvi
ved at trykke på Værktøjer > Hjælp.
Du kan downloade den nyeste version af
betjeningsvejledningen fra www.garmin.com
Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør
på http://shop.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.
Sådan låser du din nüvi
Denne danske version af den engelske udgave
af vejledningen til nüvi 700-serien (Garmin
varenummer 190-00859-01, revision B)
medfølger som en service. Se evt. i den nyeste
revision af den engelske manual vedrørende
betjening og brug af nüvi.
1. Tryk på værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode og naviger til et
sikkerhedssted.
Bemærk: Hvis du glemmer din
PIN-kode eller dit sikkerhedssted, skal
din nüvi indsendes til Garmin for at
blive låst op. Du skal også indsende
en gyldig produktregistrering eller et
købsbevis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising