Garmin | nüvi® 750 | User guide | Garmin nüvi® 750 Kayttoopas

Garmin nüvi® 750 Kayttoopas
Käyttöopas
nüvi 700 Series
®
henkilökohtainen matkaopas
© 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi: +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Iso-Britannia
Puhelin +886 2 2642 9199
Puhelin +44 (0) 870-8501241
Faksi: +886 2 2642 9099
(Iso-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi: +44 (0) 870-8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn
version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen
levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, nüvi®, MapSource®, and TourGuide® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™ and myGarmin™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac®
and iTunes® ovat Apple Computer, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Audible.com®, AudibleManager® ja
AudibleReady® ovat Audible, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide®
on Entertainment Publications, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. RDS-TMC Traffic Information Services France
© ViaMichelin 2006. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Lokakuu 2007
Osanumero 190-00859-37 Rev. A
Johdanto
Johdanto
Kiitos, että hankit Garmin® nüvi® 700 -sarjan
navigointilaiteen.
Oppaan merkintätavat
Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan jotakin,
kosketa mainittua kohdetta näytössä sormella.
Tekstissä olevat pienet nuolet (>) kehottavat
koskettamaan useita kohteita peräkkäin. Jos
tekstissä lukee esimerkiksi ‘Kosketa Minne
> Suosikit’, kosketa Minne-painiketta ja sen
jälkeen Suosikit-painiketta.
nüvi-vinkkejä ja
oikopolkuja
• Palaa valikkosivulle painamalla
Takaisin-painiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
ja
-painikkeita. Voit vierittää nopeammin pitämällä painiketta
painettuna.
myGarmin™
Osoitteessa http://my.garmin.com voit käyttää
Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja:
• Rekisteröidä Garmin-laitteen.
• Tilata turvakameratietojen onlinepalveluita (katso sivua 46).
• Avata lisäkarttoja.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä,
ota yhteys Garminiin. Yhdysvalloissa
voit soittaa Garminin tuotetukeen:
(913) 397-8200 tai (800) 800-1020,
ma-pe klo 8:00 – 17:00 keskistä aikaa,
tai voit siirtyä osoitteeseen
www.garmin.com/support.
Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin
(Europe) Ltd.:iin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella) tai
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa).
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto..........................................i
Oppaan merkintätavat........................i
nüvi-vinkkejä ja oikopolkuja................i
myGarmin™ . ......................................i
Garminin yhteystiedot.........................i
Aloitus.............................................1
Mitä pakkauksessa on?.....................1
nüvi 700 -sarjan toiminnot.................1
nüvi-laite............................................2
Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen.............3
Vaihe 2: nüvin määritykset................4
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen....................................4
Vaihe 4: nüvin käyttäminen...............4
Määränpään etsiminen......................5
Reitin seuraaminen...........................6
Kauttakulkupisteen lisääminen..........6
Kiertotien käyttäminen.......................7
Reitin pysäyttäminen.........................7
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....7
Näytön lukitseminen..........................7
Minne...............................................8
Aja-sivun asetukset...........................8
Osoitteen etsiminen...........................8
ii
Paikan etsiminen nimellä .................9
Kotisijainnin asettaminen...................9
Viimeksi löytyneet paikat.................10
Suosikit............................................10
Reittien luominen ja käyttäminen....12
Paikan löytäminen kartan avulla......13
Koordinaattien antaminen...............13
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä...........................14
Navigoiminen poissa tieltä...............14
Käveleminen määränpäähän..........14
Pääsivujen käyttäminen...............15
Kartta-sivu.......................................15
Matkan tietosivu..............................16
Risteysluettelosivu...........................16
Seuraavan käännöksen sivu...........16
Handsfree-puhelut........................17
Puhelimen liittäminen......................17
Puhelun vastaanottaminen . ...........18
Puhelun aikana ..............................18
Puhelin-valikko................................19
Tekstiviestit......................................21
Mediasoitinten käyttäminen........22
Musiikin toistaminen........................22
Äänikirjojen kuunteleminen.............24
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Johdanto
Tiedostojen hallinta......................25
Tuetut tiedostotyypit........................25
Tiedostojen lataaminen...................25
Tiedostojen poistaminen ................26
Työkalut-valikon käyttäminen.....27
Asetukset.........................................27
Nykysijainti......................................27
Ohje.................................................27
Mediasoitin......................................27
Kuvien katselu.................................27
Liikenne...........................................28
Reitit................................................28
Omat tiedot......................................28
Maailmankello.................................28
Language Guide..............................29
Laskin..............................................30
Valuuttamuunnin..............................31
Yksikkömuunnin .............................31
FM-liikennevastaan-ottimen
käyttäminen..................................32
Merkkivalojen välähdyskoodit..........32
Liikenne alueella..............................33
Liikenne tiellä...................................33
Liikenne reitillä.................................33
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Liikennekuvakkeet...........................34
Vakavuuden värikoodi.....................34
Liikennetilaukset..............................34
Äänen toistaminen ajoneuvon
kaiuttimista...................................35
FM-radiolähettimen manuaalinen
säätäminen.................................35
FM-radiolähettimen automaattinen
säätäminen.................................35
Ohjeita taajuuden valintaan.............36
FM-radiolähettimen tiedot................36
nüvin mukauttaminen..................37
Järjestelmän asetusten
muuttaminen....................................37
Navigointiasetusten muuttaminen...37
Näyttöasetusten muuttaminen.........38
Aika-asetusten päivittäminen..........38
Kieliasetusten muuttaminen............39
Kartta-asetusten muuttaminen........39
Suojausasetusten lisääminen..........40
Liikennetilaustietojen
tarkasteleminen...............................40
Bluetooth-asetukset.........................42
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen...............................42
iii
Johdanto
Äänitasojen säätäminen..................43
Kaikkien asetusten palauttaminen...43
Käyttäjätietojen poistaminen...........43
Liite................................................44
nüvin lataaminen.............................44
Näytön kalibroiminen.......................44
nüvin nollaaminen...........................44
nüvin lukitseminen...........................44
Lisäkartat.........................................45
Ohjelmiston päivittäminen...............45
Lisäominaisuudet ja-varusteet.........45
Akun tiedot .....................................48
Sulakkeen vaihtaminen...................48
nüvin kiinnityksen irrottaminen........49
iv
Kiinnittäminen kojelautaan..............49
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista....50
nüvin huoltaminen ..........................50
Vaatimustenmukai-suusvakuutus....51
Tärkeä juridinen ilmoitus FMradiolähettimestä........................52
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus...53
Tekniset tiedot.................................54
Vianmääritys....................................55
Hakemisto.....................................57
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Mitä pakkauksessa on?
nüvi-GPS-laite ja ajoneuvon imukuppikiinnitys.
Ajoneuvon virtajohto ulkoista virransiirtoa
varten tai FM TMC -liikennevastaanotin
ulkoista virransiirtoa ja liikennetietoja varten.
Katso oikealla oleva taulukko.
USB-kaapeli, jolla nüvi liitetään tietokoneeseen. nüvi näkyy tietokoneessa massamuistilaitteena. Katso sivut 25 - 26.
Kojelaudan levy, jolla imukuppi kiinnitetään
kojelautaan tuulilasin sijasta. Katso sivu 49.
nüvi 700 -sarjan
toiminnot
Toiminnot
710
750
750T
760
770
FMradiolähetin
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ääniopastaa
kadunnimet
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Handsfreepuhelut
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Sisältää
liikennevas- Kyllä**
taanottimen
Ei*
Kyllä** Kyllä** Kyllä
* yhteensopiva liikennevastaanottimen kanssa.
** liikennevastaanotin toimitetaan vain PohjoisAmerikassa ja Euroopassa.
Varoitus: Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
nüvi-laite
GPS-antenni
Kaiutin
Virtapainike:
kytke tai katkaise virta liu’uttamalla vasemmalle
lukitse näyttö liu’uttamalla oikealle
Kuulokeliitäntä/
ääni lähtö
SD-korttipaikka
Mikrofoni
Mini-USB-liitin
Ulkoinen antenniliitin
Sarjanumero
Varoitus: Laite sisältää litiumioniakun, jota ei voi irrottaa. Tuotteen pakkauksessa olevassa
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaassa on tärkeitä akkuturvallisuustietoja.
Tutustu paikallisiin liikennelakeihin, ennen kuin kiinnität laitteen ajoneuvoon. Esimerkiksi
Yhdysvalloissa Kalifornian ja Minnesotan lait kieltävät kuljettajia käyttämästä imukuppeja
moottoriajoneuvojen tuulilasissa. Tällöin on käytettävä Garminin muita kojelauta- tai kitkakiinnitysvaihtoehtoja. Katso sivu 49.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen
1. Liitä ajoneuvon virtajohto telineen takaosassa
olevaan virtaliitäntään.
2. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
3. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla. Poista imukupista kirkas
muovisuojus. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
5. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
6. Kallista nüvia takaisinpäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
7. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
vapaaseen virtapistorasiaan. Laite käynnistyy
automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on
käynnissä.
8. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa,
kiinnitä liikenneantenni tuulilasiin imukuppikiinnityksen avulla. (Liikennevastaanotin toimitetaan
joidenkin nüvi 710-, 750T-, 760- ja 770-mallien
mukana.)
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Teline
Virtajohto
Imukuppikiinnitys
Aloitus
Vaihe 2: nüvin
määritykset
Kytke nüviin virta liu’uttamalla Virtapainiketta vasemmalle. Seuraa näytön ohjeita.
Vaihe 4: nüvin
käyttäminen
A
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen
E
Mene ulos avoimelle paikalle, pois autotallista
ja korkeiden rakennusten lähettyviltä. Pysäytä
ajoneuvo ja kytke nüviin virta. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.
-palkit osoittavat GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun yksi palkki on
vihreä, nüvi on löytänyt satelliittisignaaleja.
Nyt voit valita määränpään ja navigoida
sinne. Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
sivulla 50 ja Web-sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
A
B
C
D
E
F
G
I
D
F
G
H
C
B
H
I
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Akun tila.
Kellonaika: muuta aika-asetuksia koskettamalla tätä.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Soita puhelu koskettamalla tätä, jos
laite on yhdistetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen (vain nüvi 710, 760
ja 770).
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla
tätä.
Käytä työkaluja, kuten media playeriä,
asetuksia ja ohjetta koskettamalla tätä.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Määränpään etsiminen
Minne-valikossa on useita eri luokkia, joiden avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja ja muita kohteita.
nüviin ladattu yksityiskohtainen kartta sisältää miljoonia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja
autopalveluja.
➊ Valitse Minne.
➋ Valitse luokka.
➌ Valitse aliluokka.
➍ Valitse määränpää.
➎ Valitse Aja.
➏ Nauti matkasta!
Vihje: Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
ja
.
Aloitus
Reitin seuraaminen
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja
karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla.
Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee
reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.
Kauttakulkupisteen
lisääminen
Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen
(kauttakulkupisteen). nüvi näyttää ajo-ohjeen
pysähtymispaikkaan ja määränpäähän.
VIHJE: Muokkaa nykyistä reittiä,
jos haluat lisätä reitille useampia
kauttakulkupisteitä. Katso sivu 12.
Reitti on merkitty magentalla värillä. Käänny
aina nuolen osoittamaan suuntaan.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko > Minne.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää kauttakulkupisteeksi. Muuta tämä piste
lopulliseksi määränpääksi valitsemalla
Aseta uudeksi määränpääksi.
Määränpään merkkinä on ruutulippu.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Kiertotien käyttäminen
Jos jokin reitillä oleva tie on suljettu, voit ajaa
kiertotietä.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
nüvi yrittää palata alkuperäiselle reitille
mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti on
ainoa järkevä vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske
kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Lopeta.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Valitse Valikko-sivulta Äänenvoimakkuus.
Säädä äänenvoimakkuustasoa
ja
-painikkeilla. Mykistä kaikki äänet valitsemalla
Mykistys FM-radiolähettimen To asentaminen,
katso sivut 35 - 36.
Näytön lukitseminen
Jos haluat välttää turhat ruutukosketukset,
liu’uta Virta-painiketta oikealle ( ). Avaa
näytön lukitus liu’uttamalla Virta-painike
keskiasentoon.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Minne
Minne
Minne-valikossa on useita luokkia,
joiden avulla voit etsiä kohteita. Lisätietoja
yksinkertaisesta hausta on sivulla 5.
Vihje: Voit vaihtaa hakualuetta
valitsemalla Lähellä. Katso sivu 14.
Aja-sivun asetukset
Avaa Aja-sivu valitsemalla kohde
hakutulosluettelosta.
Luo yksityiskohtainen reitti kohteeseen
valitsemalla Aja.
Näytä sijainti kartassa valitsemalla Näytä
kartta. Jos GPS ei ole käytössä, voit määrittää
paikan nykyiseksi sijainniksi valitsemalla
Aset. sij.
Tallenna sijainti painamalla Tallenna-painiketta.
Katso sivu 10.
Jos laitteeseen on kytketty langatonta Bluetoothtekniikkaa käyttävä matkapuhelin, voit soittaa
paikkaan valitsemalla (vain nüvi 710, 760
ja 770).
Osoitteen etsiminen
1. Valitse Minne > Osoite.
2. Valitse tarvittaessa Vaihda osavaltio/
provinssi.
3. Valitse Etsi kaikki.
TAI
Valitse Kirjoita kaupunki, syötä paikkakunta/postinumero ja valitse Valmis.
Valitse paikkakunta tai postinumero luettelosta. (Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerojen hakumahdollisuutta.)
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
Valitse tarvittaessa luettelosta oikea katu.
6. Valitse tarvittaessa osoite.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Minne
Paikan etsiminen nimellä
Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa.
Siirrä kohdistinta
ja
-painikkeilla.
Poista merkki
-painikkeella. Valitse usein
kirjoitetut tai valitut sanat koskettamalla
-painiketta.
1. Kosketa Minne > Kohdepisteet >
Tavuta nimi.
2. Kirjoita nimen kirjaimia
näyttönäppäimistöllä. Valitse Valmis.
Valitse näppäimistön kieli koskettamalla Tilapainiketta. Kirjoita numeroita ja erikoismerkkejä valitsemalla
.
Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen, voit kirjoittaa
sen näyttönäppäimistön avulla.
Voit rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen
sisältämiä kirjaimia.
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
Kun näyttöön tulee näppäimistö, voit kirjoittaa
kirjaimen tai numeron koskettamalla sitä.
Vihje: Voit muuttaa näppäimistön
asetteluksi QWERTYn, joka on tietokonenäppäimistöjen vakioasettelu.
Katso sivu 37.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat.
1. Valitse Minne > Menen kotiin.
2. Valitse vaihtoehto.
Palaaminen kotiin
Kun olet määrittänyt kotisijainnin, voit
muodostaa reitin siihen milloin tahansa
valitsemalla Mihin > Menen kotiin.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Minne
Kotisijainnin vaihtaminen
Voit vaihtaa kotisijainnin poistamalla sen ensin
Suosikit-kohdasta.
1. Valitse Minne > Suosikit.
2. Valitse Koti > Muokkaa > Poista > Kyllä.
Kun olet poistanut kotisijainnin, voit asettaa
sen uudelleen edellä olevan Kotisijainnin
asettaminen -kohdan ohjeiden avulla.
Viimeksi löytyneet paikat
nüvi tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa. Voit tarkastella
viimeksi löydettyjä sijainteja valitsemalla
Minne > Vasta löydetyt.
Viimeksi löytyneiden
paikkojen poistaminen
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden
paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla
Poista > Kyllä.
Huomautus: Kaikki kohteet
poistetaan luettelosta, kun Poista
valitaan. Sijaintia ei siis poisteta
laitteesta.
Su�������
osikit
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja, jotka
voidaan etsiä nopeasti ja joihin voidaan luoda
reittejä. Myös kotisijainti tallennetaan Suosikitkohtaan.
Nykyisen sijainnin
tallentaminen
Valitse karttasivulla . Tallenna nykyinen
sijainti valitsemalla Kyllä.
10
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Minne
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat
tallentaa, valitse Tallenna.
2. Paina OK-painiketta. Sijainti tallenne-taan
Suosikit-kohtaan.
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
1. Valitse Minne.
2. Valitse Suosikit. Tallennetut paikat
tulevat näyttöön.
Vihje: Viimeisin sijainti tallennetaan
automaattisesti aina, kun irrotat nüvin
telineestä. Tällä toiminnolla löydät autosi
pysäköintialueella.
4. Voit muokata paikkaa koskettamalla
painiketta:
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja
valitse Valmis.
• Vaihda karttasymboli—valitse uusi
symboli.
• Vaihda puhelinnumero—kirjoita
puhelinnumero ja valitse Valmis.
• Poista—paikka poistetaan Suosikitluettelosta. Valitse Kyllä.
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1. Valitse Minne > Suosikit.
2. Valitse kohde, jota haluat muokata.
3. Valitse Muokkaa.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas11
Minne
Reittien �������������
luominen ja
käyttäminen
Valitse Minne > Reitit. Valitse reitti, jota haluat
käyttää, ja paina Aja-painiketta.
Tallennetun reitin luominen
nüvin avulla voit luoda ja tallentaa reittejä ennen
seuraavaa matkaa. Voit tallentaa enintään 10
reittiä.
1. Valitse Minne (tai Työkalut) > Reitit >
Uusi.
2. Valitse Lisää uusi aloituspiste.
3. Etsi lähtöpisteen sijainti ja valitse Valitse.
4. Valitse Lisää uusi päätepiste.
5. Etsi päätepisteen sijainti ja valitse
Valitse.
12
6. Voit lisätä reitille toisen sijainnin
valitsemalla
. Poista sijainti
painamalla
-painiketta.
7. Voit laskea reitin ja tarkastella sitä
kartassa valitsemalla Seur.
8. Tallenna reitti ja poistu painamalla
Tallenna-painiketta.
Reittien muokkaaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse Minne (tai Työkalut) > Reitit.
Valitse muokattava reitti.
Valitse Muokkaa.
Muokkaa reittiä valitsemalla vaihtoehto:
• Valitse Vaihda nimi. Anna uusi nimi
ja paina Valmis-painiketta.
• Lisää reitille uusi aloitus-, kauttakulku- tai päätepiste valitsemalla
Lisää/poista pisteitä.
• Muuta reitin pisteiden järjestystä
valitsemalla Järjestä pisteet
manuaalisesti.
• Järjestä pisteet automaattisesti
valitsemalla Järjestä pisteet
optimaalisesti.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Minne
•
•
Valitsemalla Laske uudelleen
voit muuttaa reittisuositusta siten,
että laite laskee reitit lyhyemmän
ajan, lyhyemmän matkan tai tieltä
poistumisen mukaan.
Voit poistaa kohteen valitsemalla
Poista.
Huomautus: Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun poistut joltakin
reitinmuokkaussivulta.
Paikan löytäminen kartan
avulla
Etsi kartalta -sivulla voit tarkastella kartan eri
osia. Valitse Minne > Etsi kartalta.
Vihjeitä kartan selaamiseen
• Voit siirtyä kartan eri osiin koskettamalla ja vetämällä karttaa.
• Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla
- ja -painiketta.
• Kosketa mitä tahansa paikkaa kartalla.
Paikan kohtaan ilmestyy nuoli.
• Voit tallentaa paikan valitsemalla
Tallenna.
• Voit navigoida paikkaan koskettamalla
Aja-painiketta.
• Jos GPS ei ole käytössä, määritä sijainniksi nykyinen paikka koskettamalla
Aset. sij -kohtaa. (Katso sivu 37.)
Koordinaattien
antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa nüvin avulla mihin
tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä.
Valitse Minne > Koordinaatit.
Voit vaihtaa koordinaattien tyypin valitsemalla
Muoto. Koska eri kartoissa käytetään eri
sijaintimuotoja, nüvissa voit valita asianmukaisen koordinaattimuodon käytettävän kartan
mukaan.
Anna koordinaatit ja valitse Seuraava. Valitse
Aja, jotta voit luoda yksityiskohtaisen reitin
koordinaattien osoittamaan paikkaan.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas13
Minne
Paikan etsiminen jonkin
toisen sijainnin läheltä
Huomautus: nüvi hakee automaattisesti nykyisen paikan lähellä olevia
paikkoja.
1. Valitse Minne > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto:
• Missä nyt olen—hae nykyisen
sijainnin läheltä.
• Toisesta kaupungista—hae sen
kaupungin läheltä, jonka kirjoitat.
• Lähellä nykyistä reittiä—hae reitin
varrelta.
• Määränpäätä—hae määränpään
läheltä.
3. Paina OK-painiketta.
14
Navigoiminen poissa
tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä Pois
tieltä -tilaa. Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Reittisuositus > Pois Tie >
OK. Valitse määränpää ja navigoi siihen
pois tieltä -tilassa valitsemalla Aja.
Käveleminen
määränpäähän
Jos kävelet määränpäähän, optimoi
reitti kävelemistä varten käyttämällä
Jalankulkija-tilaa. Valitse Työkalut > Asetukset
> Järjestelmä > Käyttötila > Jalankulkija >
OK.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Pääsivujen käyttäminen
Kartta-sivu
Voit avata karttasivun valitsemalla
Katso karttaa.
Ajoneuvokuvake näyttää nykyisen
sijaintisi. Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla ja liikuttamalla karttaa (katso sivua 12).
Kosketa tekstipalkkia, jos haluat avata risteysluettelosivun.
Loitonna koskettamalla
kuvaketta .
Lähennä koskettamalla
kuvaketta .
Palaa valikkosivulle
koskettamalla
valikkokuvaketta.
Kosketa kuvakkeita
Saavut tai Nopeus, jos
haluat avata matkan
tietosivun.
Tallenna nykyinen
sijainti koskettamalla
-ajoneuvokuvaketta.
Matkan tietosivu
Karttasivu ja reitin navigoiminen
Risteysluettelosivu
Kosketa kuvaketta Käänny,
jos haluat avata Seuraava
käännös -sivun.
Seuraavan
käännöksen sivu
Vihje: Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat pääteillä. Kuvake osoittaa kyseisen
päätien nopeusrajoituksen.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas15
Pääsivujen käyttäminen
Matkan tietosivu
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus.
Lisäksi sillä on hyödyllisiä tietoja matkasta.
Voit avata Matkan tiedot -sivun koskettamalla
karttasivulla Nopeus- tai Saavut-painiketta.
Jos pysähdyt usein, jätä nüvin virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan
tarkasti.
Matkan tietosivun
tyhjentäminen
Nollaa matkan tiedot ennen uuden matkan
aloittamista, jotta saat tarkat tiedot. Valitsemalla Noll. osam. voit nollata matkan tietosivun tiedot. Voit nollata enimmäisnopeuden
valitsemalla Noll. maks.
16
Risteysluettelosivu
Kun navigoit reittiä, risteysluettelosivulla
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajo-ohjeet
ja käännösten väliset etäisyydet. Voit avata
risteysluettelosivun koskettamalla karttasivun
yläreunan vihreää tekstipalkkia. Koskettamalla
jotakin luettelon käännöstä voit avata sen
seuraavan käännöksen sivun. Valitsemalla
Näyt kartal voit näyttää koko reitin kartassa.
Seuraavan käännöksen
sivu
Kun navigoit reittiä, seuraavan käännöksen
sivulla näkyy risteys, josta käännytään
seuraavaksi, sekä etäisyys ja jäljellä oleva
ajoaika risteykseen. Voit tarkastella tulevaa
käännöstä kartalla koskettamalla karttasivulla
Käänny-kuvaketta tai koskettamalla mitä
tahansa käännöstä risteysluettelosivulla.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
Bluetooth on käytettävissä vain nüvi 710-,
760- ja 770-malleissa. nüvi voi muodostaa
langattomalla Bluetooth®-tekniikalla yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfreelaite. Voit tarkistaa, ovatko Bluetooth-laitteet
yhteensopivia nüvin kanssa osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys laitteiden välille
(esimerkiksi matkapuhelin ja nüvi). Kun kahta
laitetta käytetään ensimmäistä kertaa yhdessä,
niiden välille on muodostettava pariliitos
PIN-koodin/salasanan avulla. Kun laitteiden
välille on kerran muodostettu pariliitos, ne
muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina
automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
Puhelimen liittäminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa, puhelimen
ja nüvin on oltava käynnissä ja alle 10 metrin
päässä toisistaan.
Aloita pariliitoksen muodostaminen nüvissa tai
matkapuhelimessa. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla:
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
Se saattaa olla Asetukset-, Bluetooth-,
Yhteydet- tai Handsfree-valikossa.
2. Hae Bluetooth-laitteita.
3. Valitse nüvi laiteluettelosta.
4. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Huomautus: Toinen laite on ehkä
määritettävä muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun käynnistetään.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas17
Handsfree-puhelut
Pariliitoksen muodostaminen
nüvin asetuksilla:
1. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Lisää.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa ja
havaittava tila. Nämä asetukset saattavat
sijaita Bluetooth-, yhteys- tai handsfreevalikossa.
3. Valitse nüvissa OK.
4. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
5. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Kun puhelin on liitetty nüviin, voit soittaa
puheluja. Voit avata puhelinvalikon valitsemalla Puhelin.
Kun käynnistät nüvin, se yrittää muodostaa
pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa
se yhdistettiin viimeksi.
Huomautus: Kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon kaikkia
toimintoja.
18
Puhelun
vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna
avautuu.
Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
Valitsemalla Ohita voit ohittaa puhelun
ja lopettaa puhelimen hälytyksen.
Sisäinen mikrofoni on nüvin etupuolella.
Puhu normaalisti.
Puhelun aikana
Puhelun aikana
puhelu kuvake
tulee näyttöön. Voit katkaista puhelun
valitsemalla
> Lopeta puhelu.
Valitsemalla
> Puheluvalinnat
voit käyttää seuraavia asetuksia:
• Näppäinäänet—näyttää näppäimistösivun, jonka avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Siirrä ääni puhelimeen—tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos haluat
katkaista nüvista virran, mutta jatkaa
puhelua tai puhua rauhassa. Voit vaihtaa
takaisin valitsemalla Siirrä ääni nüviin.
• Mikrofonin mykistäminen.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Koputuksen käyttäminen
Jos saat puhelun aikana toisen puhelun
(koputus), nüvi näyttää Saapuva puhelu
-ikkunan. Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa. Ensimmäinen puhelu asetetaan
pitoon.
Siirtyminen puhelusta toiseen:
1. Valitse
> Vaihda.
2. Voit katkaista puhelun valitsemalla
Lopeta. Pidossa oleva puhelu ei katkea.
Puhelin-valikko
Voit avata Puhelin-valikon painamalla valikkosivulla Puhelin-painiketta. Valitsemalla Tila
voit tarkastella liitetyn puhelimen signaalin
voimakkuus-, akun varaustaso- ja nimitietoja.
Huomautus: Kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon kaikkia
toimintoja.
Puhelinmuistion käyttäminen
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti nüviin
aina, kun matkapuhelin muodostaa yhteyden
nüviin. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen
kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä, johon
haluat soittaa.
3. Valitsemalla Soita voit soittaa yhteyshenkilölle ja valitsemalla Luo voit lähettää
tekstiviestin.
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse Soita tai .
Numeron valitseminen
1. Valitse Puhelin > Valitse.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Valitse.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas19
Handsfree-puhelut
Puheluhistorian
tarkasteleminen
Puheluhistoria ladataan automaattisesti nüviin
aina, kun matkapuhelin muodostaa yhteyden
nüviin. Tietojen siirtäminen nüviin saattaa
kestää muutamia minuutteja.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja
valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät
aikajärjestyksessä. Viimeisimmät puhelut
näkyvät luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja Valitse.
Soittaminen kotiin
Anna kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit
soittaa kotiin nopeasti.
Kotinumeron muokkaaminen:
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Valitse Syötä puhelinnumero, jos
haluat käyttää näppäimistöä, tai Valitse
puhelinluettelosta (käytettävissä
ainoastaan, jos puhelin tukee
puhelinmuistion siirtoa).
20
3. Valitse Valmis > Kyllä. nüvi soittaa
kotinumeroosi.
HUOMAUTUS: Voit muuttaa
kotisijaintia tai puhelinnumeroa
valitsemalla Minne > Suosikit >
Koti > Muokkaa.
Soittaminen kotiin:
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. nüvi soittaa kotinumeroosi.
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Voit soittaa puheluja sanomalla yhteyshenkilön
nimen.
1. Valitse Puhelin > Äänitunniste.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.
HUOMAUTUS: Matkapuhelin on ehkä
“opetettava” tunnistamaan äänikomennot. Lisätietoja on puhelimen ohjeissa.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Handsfree-puhelut
Tekstiviestit
Jos puhelin tukee Bluetooth-tekstiviestejä, voit
lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä nüvin
avulla.
Tekstiviestin
vastaanottaminen
Kun saat tekstiviestin, tulevan tekstin ikkuna
avautuu. Voit toistaa tekstiviestin valitsemalla
Kuule, avata Saapuneet-kansion valitsemalla
Katso tai sulkea ikkunan valitsemalla Ohita.
Tekstiviestin lähettäminen
Viestien tarkasteleminen
1. Valitse Puhelin > Tekstiviesti.
2. Valitse Saapuneet, Lähtevät tai
Luonnokset.
3. Valitse viesti.
4. Valitse vaihtoehto.
• Voit kuunnella viestin valitsemalla
. (Tekstiviestien kuunteleminen
edellyttää, että TTS-ääni on valittuna, katso sivu 39. Ei käytettävissä
710-malleissa.)
• Voit lähettää viestin toiselle vastaanottajalle valitsemalla Välitä tai
vastata valitsemalla Vastaa.
1. Valitse Puhelin > Tekstiviesti > Luo.
2. Valitse tekstiviestin vastaanottaja.
3. Kirjoita viesti ja valitse Valmis.
Huomautus: nüvista lähetetyt viestit
eivät näy puhelimen lähtevien viestien
kansiossa.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas21
Mediasoitinten käyttäminen
Mediasoitinten
käyttäminen
Musiikin toistaminen
Voit ladata musiikkitiedostoja sisäiseen muistiin
tai SD-kortille. Katso sivut 25 - 26.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse Työkalut > Mediasoitin.
Avaa musiikkisoitin valitsemalla Lähde.
Paina Selaa-painiketta.
Kosketa luokkaa.
Jos haluat toistaa koko luokan, valitse
Soita kaikki. Toista tietty raita valitsemalla raita.
Nykyinen soittolista
Albumin
kansi
• Toista soittolistan edellinen raita
painamalla
kuvaketta. Voit kelata
taaksepäin nykyisen raidan alkuun
pitämällä kuvake painettuna.
• Voit siirtyä seuraavaan raitaan koskettamalla
-painiketta. Voit siirtyä
raidassa eteenpäin koskettamalla samaa
painiketta ja pitämällä sormea sen päällä.
• Kosketa kuvaketta
, jos haluat
pysäyttää raidan toiston.
• Kosketa kuvaketta
, jos haluat
toistaa raidan.
• Kosketa kuvaketta
, jos haluat
toistaa raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
• Koskettamalla levyn kansikuvaa voit
näyttää lisätietoja musiikkitiedostosta tai
poistaa kappaleen soittolistasta.
Tuetut tiedostotyypit
nüvi tukee MP3-musiikkitiedosta ja M3U- sekä
M3U8-soittolistatiedostoja.
• Kosketa soittolistaa, jos haluat
muokata sitä.
• Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla kuvaketta .
22
Soittolistojen luominen ja
kuunteleminen
nüvin avulla voit kuunnella tietokoneessa
luotuja soittolistoja. Voit myös tallentaa
soittolistat käyttämällä nüvia.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Mediasoitinten käyttäminen
Nykyisen soittolistan
tallentaminen:
1. Kun kuuntelet musiikkia, valitse Selaa
> Soittolista > Tallenna nykyinen
soittolista.
2. Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Uuden soittolistan luominen:
1. Valitse musiikkisoittimessa Selaa >
Soittolista > Luo uusi soittolista.
2. Valitse raidat.
3. Kun olet lisännyt haluamasi raidat
soittolistaan, valitse Takaisin.
Soittolistan luominen
tietokoneessa:
1. Luo äänentoisto-ohjelmassa soittolista
musiikkitiedostoista. Tallenna soittolista
M3U- tai M3U8-tiedostona.
Huomautus: M3U-tiedostoa on ehkä
muokattava tekstinkäsittelyohjel-massa,
kuten Muistiossa, musiikkitie-doston
polun (linkin) poistamiseksi. M3Utiedoston on sisällettävä ainoasta-an
musiikkitiedostojen nimet. Lisätietoja on
äänentoisto-ohjelman ohjeessa.
2. Siirrä soittolista ja musiikkitiedostot nüviin
tai SD-asemaan (katso sivut 25 - 26).
M3U-tiedoston on sijaittava samassa
paikassa kuin musiikkitiedostot.
Soittolistan toistaminen:
1. Valitse musiikkisoittimessa Soittolista
> Avaa tallennettu soittolista. Kaikki
käytettävissä olevat soittolistat tulevat
näyttöön.
2. Voit aloittaa soittolistan musiikkitiedostojen toistamisen valitsemalla soittolistan.
Soittolistan muokkaaminen:
1. Kuunnellessasi musiikkia voit koskettaa
soittolistaa musiikkisoitinsivulla tai valita
Selaa > Soittolista > Muokkaa nykyistä
soittolistaa.
2. Soittolistan muokkaaminen:
• Lisää raita soittolistan loppuun
valitsemalla Lisää.
• Poista raita soittolistalta valitsemalla
raita ja sen jälkeen Poista.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas23
Mediasoitinten käyttäminen
Äänikirjojen
kuunteleminen
• Lue kirjan tiedot koskettamalla kirjan
kansikuvaa.
Kirjanmerkkien käyttäminen
Voit ostaa kirjoja osoitteesta
http://garmin.audible.com.
Kirjan kuunteleminen
1.
2.
3.
4.
Valitse Työkalut > Mediasoitin.
Avaa äänikirjasoitin valitsemalla Lähde.
Paina Selaa-painiketta.
Kosketa luokkaa ja kirjan nimeä.
Kirjan
kansikuva
• Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla kuvaketta .
• Valitsemalla
voit ohittaa jonkin
osan ja valitsemalla
palata
taaksepäin. Voit siirtyä eteen- tai
taaksepäin pitämällä kuvaketta
painettuna.
• Pysäytä kirja koskettamalla
kuvaketta
.
24
Luo kirjanmerkki koskettamalla
-kuvaketta ja Kirjanmerkki -painiketta.
Tarkastele kirjanmerkkejä valitsemalla
ja kirjanmerkki. Kuuntele
kirjanmerkkeihin lisättyä äänikirjaa
koskettamalla Toista -kuvaketta.
Äänikirjojen �����������
lataaminen
1. Luo Audible.com-tili osoitteessa
http://garmin.audible.com.
2. Lataa AudibleManager®.
3. Avaa AudibleManager. Aktivoi
nüvi näytön ohjeiden mukaan
(tämä tarvitsee tehdä vain kerran).
4. Osta kirja osoitteessa
http://garmin.audible.com
ja lataa se tietokoneeseen.
5. Siirrä kirja AudibleManagerilla
nüviin tai SD-kortille.
VIHJE: Lisätietoja on AudibleManagerin ohjetiedostossa. Valitse Ohje >
Ohje.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
nüvin sisäiseen muistiin tai valinnaiselle
SD-kortille voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvia ja MP3-musiikkitiedostoja.
Huomautus: nüvi ei toimi
Windows® 95-, 98-, Me-, tai NTkäyttöjärjestelmässä. Se ei toimi
myöskään Mac® OS 10.3- tai
vanhemmissa käyttöjärjestelmissä.
Tämä on useimpien USBmassatallennuslaitteiden yleinen rajoitus.
Tuetut tiedostotyypit
• MP3-musiikkitiedostot: katso
sivut 22 - 23
• M3U- ja M3U8-soittolistatiedostot:
katso sivu 22
• AA-äänikirjatiedostot: katso sivua 24
• JPEG- ja JPG-kuvatiedostot: katso
sivua 27
• GPI - mukautettujen kohdepisteiden
(POI) tiedostot Garminin POI Loader
-ohjelmasta: katso sivua 47
• MapSourcen® kartat ja reittipisteet: katso
sivua 45
Tiedostojen lataaminen
Vaihe 1: SD-kortin
(valinnainen) asettaminen
Aseta tai irrota kortti painamalla sitä sisäänpäin,
kunnes se napsahtaa.
Vaihe 2: USB-kaapelin
liittäminen
Kytke mini-USB-liitin nüvin pohjaan. Kytke
kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USBporttiin.
nüvi ja SD-kortti näkyvät Windows-tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä
levyinä ja Mac®-tietokoneissa liitettynä
taltiona.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas25
Tiedostojen hallinta
Huomautus: nüvi-asemat eivät
ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä
tai tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
Vaihe 3: Tiedostojen
siirtäminen nüviin
Voit kopioida ja liittää tiedostoja tietokoneesta
nüvin asemiin/taltioihin.
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse Muokkaa >
Kopioi.
3. Avaa Garmin-asema tai SDkorttiasema/-taltio.
4. Valitse Muokkaa > Liitä. Tiedosto
näkyy nüvin muistin tai SD-kortin
tiedostoluettelossa.
26
Vaihe 4: USB-kaapelin
poistaminen ja irrottaminen
Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse
Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella
Poista laite turvallisesti
-kuvake tai
vedä taltion symboli Mac-tietokoneessa
roskakoriin . Irrota nüvi tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
Kun nüvi on liitettynä tietokoneeseen, avaa
nüvi- tai SD-korttiasema/-taltio. Korosta
poistettava tiedosto ja paina tietokoneen
näppäimistön Delete-näppäintä.
Varoitus: Jos et tiedä tiedoston
käyttötarkoitusta älä poista sitä. nüvin
muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa. Käsittele
erityisen varovaisesti Garmin-nimisten
kansioiden tiedostoja.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Työkalut-valikossa on monia toimintoja
ominaisuuksia, joista on hyötyä niin lyhyillä
kuin pitkilläkin matkoilla.
Asetukset
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 37 - 43.
Nykysijainti
Valitsemalla Nykysijainti voit näyttää tietoja
nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen
ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitsemalla painikkeen oikealta voit näyttää
kyseisen luokan lähimmät sijainnit. Voit
tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla
Tallenna sijainti.
Mediasoitin
Lisätietoja mediasoittimesta on sivuilla 22 - 24.
Kuvien katselu
Voit tarkastella nüviin tallennettuja kuvia Picture
Viewer (Kuvien katselu) -ohjelmalla.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen
suurempana.
3. Voit näyttää kaikki kuvat koskettamalla
nuolia.
Diaesityksen tarkasteleminen
Valitsemalla Kuvaesitys voit käynnistää
diaesityksen eli näyttää jokaista kuvaa
vuorotellen muutaman sekunnin ajan.
Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla jotakin
näytön kohtaa.
Ohje
Saat lisätietoja nüvin käyttämisestä valitsemalla
Ohje.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas27
Työkalut-valikon käyttäminen
Liikenne
Omat tiedot
Reitit
Maailmankello
Liikennetietoja voidaan tarkastella ainoastaan,
jos nüvi on liitetty FM-liikennevastaanottimeen.
(Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
nüvi 710-, 750T-, 760- ja 770-mallien mukana.)
Lisätietoja liikennetilauksista on sivuilla 32 - 34.
Lisätietoja reiteistä on sivuilla 12 - 13.
28
Tämän työkalun avulla voit hallita ja poistaa
tallennettuja tietoja, kuten Suosikit-valikon
tietoja. Jos olet siirtänyt reitin MapSourcesta,
voit käyttää sitä nüvissa valitsemalla Tuo reitti
tiedostosta.
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Voit valita haluamasi kaupungin
koskettamalla sen nimeä.
3. Valitse uusi aikavyöhyke (tai kaupunki).
Kun olet valmis, kosketa OK-painiketta.
4. Voit tarkastella karttaa koskettamalla
Maailmankartta-kohtaa.
5. Yöajan tunnit näkyvät varjostetulla
alueella. Voit näyttää kellot uudelleen
valitsemalla Maailmankello tai poistua
valitsemalla Takaisin.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Language Guide
Garmin Language Guiden ansiosta
Oxfordin monikieliset resurssit ja viisi
kaksikielistä sanakirjaa ovat käytettävissäsi. Voit ostaa lisävarusteen osoitteessa
http://shop.garmin.com tai Garmin-myyjältä.
Sanojen ja ilmausten
kääntäminen
1. Valitse Työkalut > Language Guide >
Sanoja ja lauseita.
2. Valitse Kieli, Tästä ja Tänne ja Takaisin.
3. Valitse luokka ja hae ilmausta.
4. Valitsemalla Etsi voit tarvittaessa
kirjoittaa sanan. Voit avata käännöksen
valitsemalla ilmauksen.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla
-painiketta.
Sanojen ja ilmausten vihjeitä
• Valitsemalla Etsi avainsanoja lauseesta
voit etsiä kaikki ilmaukset, jotka
sisältävät tietyn sanan.
• Voit käyttää toista sanaa koskettamalla
alleviivattua sanaa.
• Voit vaihtaa ilmauksen sanoja tai tehdä
uuden käännöksen valitsemalla Useampi
variaatio.
Kaksikielisten sanakirjojen
käyttäminen
Garmin Language Guide sisältää viisi kaksikielistä sanakirjaa.
1. Valitse Työkalut > Language Guide.
2. Valitse Kaksikieliset sanakirjat.
3. Kosketa käännösvaihtoehtoa. Kosketa
tarvittaessa kohtaa Englanniksi.
4. Etsi sana ja kosketa sitä.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla
-painiketta.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas29
Työkalut-valikon käyttäminen
Kaksikieliset vihjeet
• Voit kirjoittaa sanan tai sen alun
valitsemalla Etsi.
• Valitsemalla Selite saat tietoja valitun
kielen lyhenteistä, merkinnöistä ja
ääntämissymboleista.
Koko sanakirja-, sana- ja ilmaussisältö: © Oxford
University Press. Äänitiedostot: © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford
University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary
© Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
French Dictionary © Oxford University Press ja Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary
© Oxford University Press ja Bibliographisches Institut
& F.A. Brockhaus 2003.
30
Laskin
1. Valitse Työkalut > Laskin.
2. Anna laskutoimituksen ensimmäinen
luku.
3. Kosketa toimintoa (÷, x, - tai +).
4. Anna laskutoimituksen toinen luku.
• Lisää desimaali koskettamalla
. -kohtaa.
• Voit muuttaa luvun negatiiviseksi tai
positiiviseksi koskettamalla ± -kohtaa.
• Muuta luku prosenttiluvuksi (0.01)
koskettamalla % -kohtaa.
• Tyhjennä merkintä koskettamalla
C-painiketta.
5. Kosketa = -kohtaa.
6. Aloita uusi laskutoimitus painamalla
C-painiketta.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Valuuttamuunnin
1. Valitse Työkalut > Valuuttamuunnin.
2. Voit vaihtaa valuutan koskettamalla
haluamasi valuutan painiketta.
3. Valitse valuutta ja kosketa OK-painiketta.
4. Kosketa muunnettavan valuutan
summakohtaa.
5. Anna luku. Valitse Valmis.
6. Voit muuntaa jonkin toisen arvon
koskettamalla Pyyhi-painiketta.
Vihje: Voit poistaa koko merkinnän
pitämällä
-kohtaa painettuna.
Valuuttakurssien
päivittäminen
Voit päivittää nüvin valuuttakurssit manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot ovat aina käytössä.
1. Valitse Työkalut > Valuuttamuunnin >
Päivitä.
2. Kosketa päivitettävää valuuttakurssia.
3. Poista nykyinen kurssi koskettamalla
-painiketta. Anna uusi kurssi ja
valitse Valmis.
4. Lopeta koskettamalla Tallennapainiketta.
Vihje: Voit käyttää alkuperäistä kurssia
valitsemalla Palauta.
Yksikkömuunnin
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse mittatyyppi ja paina
OK-painiketta.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja paina
OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa tyhjää suorakulmiota ja anna
arvo.
6. Kosketa arvon antamisen jälkeen Valmispainiketta. Yksikkö on muutettu.
7. Kosketa Pyyhi-kohtaa ja anna toinen
arvo.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas31
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
FM-liikennevastaan-
Huomautus: Liikennetietoja voidaan tarkastella ainoastaan, jos nüvi on
liitetty FM-liikennevastaanottimeen.
ottimen käyttäminen
(Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin nüvi
710-, 750T-, 760- ja 770-mallien mukana.)
FM TMC (Traffic Message Channel, liikenneilmoituskanava) -liikennevastaanottimen
avulla saat liikennetietoja, joita lähetetään
FM-radiotietojärjestelmässä. Lisätietoja FMliikennevastaanottimista ja taajuusalueista on
osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta. FMliikennevastaanotin vastaanottaa
liikennepalveluntoimittajan signaalia
ja näyttää tiedot nüvissa.
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen ja nüvin on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman
taajuusalueella, jotta liikennetietoja
voidaan vastaanottaa.
Ajoneuvon
virtalähteeseen
nüvin telineen
virtaliitäntään
Virran
merkkivalo
Tilan
merkkivalo
Huomautus: Jos FM TMC -liikennevastaanottimessa on antenni imukuppeineen, kiinnitä antenni tuulilasiin
pystysuoraan imukupeilla.
Merkkivalojen
välähdyskoodit
Vihreä virran merkkivalo syttyy, kun laite
on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen. Tilan
merkkivalo osoittaa signaalin vastaanoton:
• Keltaiset katkoviivavälähdykset:
nykyisen maan määrittäminen.
32
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
• Keltainen tasainen valo: laite hakee
signaalia.
• Punainen tasainen valo: hetkellinen
synkronointiyhteyden katkos.
• Vihreä tasainen valo: normaaleja
liikennetietoja.
Liikenne alueella
Voit näyttää alueen liikennetapahtumat valitsemalla Työkalut > Liikenne. Voit tarkastella
alueen kunkin kadun tapahtumia valitsemalla
Näytä tien mukaan. Jos reitillä on ruuhkaa,
voit tarkastella sen tietoja valitsemalla Reitillä.
Liikenne tiellä
Kun et navigoi reitillä, ja tiellä on liikennettä,
karttasivulla näkyy liikennekuvake, kuten
tai . Voit tarkastella ruuhkatietoja koskettamalla kuvaketta.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana nüvi tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti siten, että
ajamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa.
Laite saattaa silti ohjata sinut liikenteen läpi, jos
reitti on paras mahdollinen tai vaihtoehtoisia
teitä ei ole. Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen.
Karttasivulla näkyy
tai
, kun reitillä
on ruuhkaa. Kuvakkeessa oleva luku ilmoittaa,
miten monta minuuttia ruuhka lisää reitin
ajoaikaan. Lisäaika lisätään automaattisesti
kartassa näkyvään saapumisaikaan.
Liikenteen välttäminen reitillä:
1. Valitse karttasivulla
tai
.
2. Voit tarkastella ruuhkatietoja
valitsemalla
.
3. Valitse Vältä.
Vihje: Käytettävät liikennekuvak-keet
määritetään aloituksessa valitun sijainnin
perusteella: vinoneliöitä ( ) käytetään
Pohjois-Amerikassa ja kolmioita ( )
Euroopassa.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas33
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
Liikennekuvakkeet
PohjoisAmerikka
Merkitys
Kansainvälinen
Tien kunto
Tietyö
Tiesulku
Hidas liikenne
Liikennetilaukset
Lisätietoja liikennetilauksen lisäämisestä on
sivuilla 40 - 41. Lisätietoja liikennetilauksista
on osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi
hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
Onnettomuus
Liikennehäiriö
Liikennetiedote
Vakavuuden värikoodi
Vihreä = ei vakava, liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen = keskivakava, liikenne on jonkin
verran ruuhkaista.
Punainen = vakava, liikenne on erittäin
ruuhkaista tai kokonaan pysähtynyt.
34
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Äänen toistaminen ajoneuvon kaiuttimista
Äänen toistaminen
ajoneuvon kaiuttimista
Ennen kuin käytät FM-radiolähetintä asuinalueellasi,
lue juridinen ilmoitus FM-radiolähettimestä sivulta 52.
Jos nüvissa on FM-radiolähetin, voit kuunnella
nüvin ääntä FM-stereon kautta.
huomautus: Kun käytät nüvin
FM-radiolähetintoimintoa, soittamasi tai
vastaanottamasi puhelut saattavat kuulua
läheisiin ajoneuvoihin FM-stereon kautta.
FM-radiolähettimen
manuaalinen säätäminen
Jos käytät FM-liikennevastaanotinta
tai MSN Direct -vastaanotinta, valitse
FM-radiolähettimeen FM-kanava.
1. Valitse valikkosivulla Äänenvoimakkuus > FM-radio > Ota käyttöön
radiolähetin.
2. Säädä stereo FM-kanavalle, jolla
on paljon häiriöitä ja alhainen
FM-taajuusluku.
3. Koskettamalla ja -kuvakkeita voit
valita saman taajuuden, jolle stereo on
viritetty.
FM-radiolähettimen
automaattinen
säätäminen
Jos käytät FM-liikennevastaanotinta, nüvi voi
valita kanavan puolestasi.
1. Valitse valikkosivulla Äänenvoimakkuus > FM-radio > Ota käyttöön
radiolähetin.
2. Jos käytät liikennevastaanotinta, valitse
Automaattisäätö. Säädä stereo sen
jälkeen valitulle kanavalle.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas35
Äänen toistaminen ajoneuvon kaiuttimista
Ohjeita taajuuden
valintaan
Valitse taajuus, joka on alle 90,1 FM.
Kun haet asianmukaista radiotaajuutta
FM-stereosta, valitse käyttämätön taajuus,
jonka kohina on tasainen. Jos kohinan
taustalta kuuluu heikkoja ääniä, valitse
jokin toinen taajuus.
FM-radiolähettimen taajuutta on ehkä
vaihdettava matkan aikana. Vaikka jokin
tietty radiotaajuus ei olisi jollakin alueella
minkään kanavan käytössä, se voi olla
jonkin kanavan käytössä toisella alueella.
FM-radiolähettimen
tiedot
Äänitasoon saattaa vaikuttaa myös ajoneuvon
virtajohdon, nüvin ja FM-stereon välinen
etäisyys. Jos ajoneuvon antenni sijaitsee
esimerkiksi ajoneuvon takaosassa, ulkoiset
äänet saattavat häiritä radiotaajuuksia enemmän kuin ajoneuvoissa, joiden antenni sijaitsee
ajoneuvon etuosassa.
Saatat huomata ajaessasi muutoksia taustakohinassa, vaikka mikään radiokanava ei käyttäisi
kyseistä taajuutta. Saatat huomata tämän ajaessasi sellaisten risteysten läpi, joissa käytetään
tietynlaisia liikennevaloja tai muita sähköisiä
järjestelmiä. Saatat huomata muutoksia myös
maaston muuttuessa. Tällöin auton radio saattaa vastaanottaa sellaisten kaukaisten asemien
signaalia, joita se ei vastaanottanut, kun valitsit
taajuuden. Näiden syiden vuoksi joudut ehkä
valitsemaan jonkin toisen taajuuden.
FM-radiolähetin lähettää nüvin äänet
FM-stereoon.
Älä säädä FM-asetuksia ajon aikana.
36
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
nüvin mukauttaminen
nüvin mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
Käyttötila—optimoi reitit määrittämällä
navigointitapa: Auto, Polkupyörä tai
Jalankulkija.
Yksikkö—mittayksikön muuttaminen
arvoksi Kilometriä tai Mailia.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
Näppäimistön asettelu—valitse
kirjoituskonetta muistuttava asettelu
valitsemalla QWERTY tai aakkosellinen
asettelu valitsemalla ABCDE.
Tiedot—nüvin ohjelmistoversion, laitteen
tunnusnumeron ja ääniversion tietojen
näyttäminen. Tarvitset tietoja järjestelmän
ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen
ostamiseen (katso sivua 45).
3. Muuta asetusta valitsemalla asetuksen
nimen kohdassa oleva painike.
Palauta—järjestelmän asetusten palauttaminen.
Järjestelmän asetusten
muuttaminen
Navigointiasetusten
muuttaminen
GPS simulaattori—ota simulaattori käyttöön
käynnistääksesi GPS-tilan, jonka avulla voit
simuloida navigoinnin ja/tai säästää akun virtaa.
Reittisuositus—valitse reitin laskenta-asetus.
Valitse Työkalut > Asetukset > Systeemi.
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas37
nüvin mukauttaminen
• Nopeampi aika—laske reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhin.
• Lyhyempi matka—laske reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Siirtyminen pois tieltä—laske reitit
pisteestä pisteeseen (huomioimatta teitä)
Vältettävät—valitse tietyypit, joita haluat
välttää tai jotka haluaisit ottaa reitille.
Palauta—alkuperäisten navigointiasetusten
palauttaminen.
Näyttöasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Väri valinnat—valitsemalla Päivätila voit
ottaa käyttöön vaalean taustan, Yötila tumman
taustan ja valitsemalla Auto voit vaihtaa vaaleaa
ja mustaa taustaa automaattisesti.
38
Kuvaotos näytöstä—kuvaotostilan ottaminen
käyttöön. Voit ottaa kuvaotoksen koskettamalla
-kuvaketta. Kuva tallennetaan bittikarttana
nüvi-aseman Garmin\scrn-kansioon.
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta. Taustan
kirkkauden vähentäminen lisää akun käyttöaikaa.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
Aika-asetusten
päivittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Aikavyöhyke—valitse luettelosta aikavyöhyke
tai läheinen kaupunki.
Kesäaika—valitse Päällä, Pois tai Auto, jos se
on valittavissa.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten palauttaminen.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Kieliasetusten
muuttaminen
Kartta-asetusten
muuttaminen
Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.
Kartta yksityiskohdat—voit säätää kartan
yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
nüvi 750-, 750T-, 760- ja 770-mallit: Kielet,
joiden yhteydessä näkyy henkilön nimi, ovat
teksti puheeksi (TTS) -ääniä, joilla on laaja
sanavarasto ja jotka lausuvat kadunnimet, kun
lähestyt risteyksiä. Esimääritettyjen äänten
sanavarasto on rajallinen, ja äänet eivät lausu
paikkojen tai katujen nimiä.
Teksti—näytön tekstin kielen vaihtaminen.
Tekstin vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten
kadunnimet) kieltä.
Näppäimistö—valitse näppäimistö valitulle
kielelle. Voit muuttaa näppäimistön kielitilan
kaikista näppäimistöistä painamalla Tilapainiketta.
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Karttanäkymä—valitse kartan perspektiivi.
• Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• Pohjoinen ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena pohjoinen ylöspäin.
• 3 ulotteinen—kartan näyttäminen
kolmiulotteisena jälki ylöspäin.
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda voit vaihtaa
kuvakkeen, joka osoittaa sijainnin kartassa.
Valitse haluamasi kuvake ja sen jälkeen OK.
Voit ladata lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmin.com/vehicles.
Matkaloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkalokit valitsemalla Työkalut
> Omien tietojen hallinta > Tyhjennä
matkaloki.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas39
nüvin mukauttaminen
Kartan tiedot—voit tarkastella nüviin ladattuja
karttoja ja niiden versioita. Voit ottaa kartan
käyttöön (valintamerkki) tai poistaa kartan
käytöstä (ei valintamerkkiä) koskettamalla
karttaa.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
Suojausasetusten
lisääminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
Garmin Lock—voit lukita nüvin ottamalla
Garmin Lock™ -lukituksen käyttöön. Anna
nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä turvapaikka. Lisätietoja on sivulla 44.
Turvallisuus tila—turvallisuustilan ottami-nen
käyttöön ja poistaminen käytöstä. Kun ajoneuvo
on liikkeessä, turvallisuustila poistaa käytöstä
kaikki laitteen toiminnot, jotka edel-lyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Liikennetilaustietojen
tarkasteleminen
(Liikennevastaanotin toimitetaan joiden-kin
nüvi 710-, 750T-, 760- ja 770-mallien mukana.)
Valitse Työkalut > Asetukset > Liikenne.
Huomautus: Voit käyttää liikenneasetuksia ainoastaan, jos nüvi on liitetty
verkkovirtaan ja FM TMC -liikennevastaanottimeen.
Huomautus: Jos liikennevastaanotin sisältää koetilauksen, sitä ei tarvitse
aktivoida. Tällöin käyttäjän ei tarvitse
ostaa tilausta ennen koetilauksen päättymistä.
Pohjois-Amerikan asetukset
FM-liikennetilaukset ja niiden päättymispäivät
näkyvät luettelossa. Voit lisätä tilauksen
valitsemalla Lisää.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen. Huomautus: Turva-asetusten
palauttaminen ei poista Garmin Lock -PINkoodia tai turvasijaintia.
40
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Muut kuin Pohjois-Amerikan
asetukset
Auto—valitse palveluntarjoaja. Valitsemalla
Auto voit käyttää alueen parasta palveluntarjoajaa. Voit myös valita myös jonkin tietyn
palveluntarjoajan.
Etsi—voit hakea lisää TMC-liikennepalveluntarjoajia. Jos haluat pidentää hakuaikaa,
tyhjennä palveluntarjoajataulukko valitsemalla
Kyllä.
Tilaukset—FM-liikennetilausten ja niiden
päättymispäivien näyttäminen. Voit lisätä
tilauksen valitsemalla Lisää.
Tilauksen lisääminen
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa
tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry Garminin
FM Traffic -sivustoon osoitteessa
www.garmin.com/fmtraffic.
1. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Jos laitetta käytetään muualla kuin
Pohjois-Amerikassa, valitse Tilaukset
> Lisää. Jos laitetta käytetään PohjoisAmerikassa, valitse Lisää.
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen
tunnus muistiin.
4. Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic
voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen
koodin.
5. Valitse nüvissa Seuraava, anna koodi ja
valitse Valmis.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen.
Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä
on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita
FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle
on hankittava oma koodi.
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi
hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas41
nüvin mukauttaminen
Bluetooth-asetukset
Bluetooth on käytettävissä vain nüvi 710-, 760ja 770-malleissa. Valitse Työkalut > Asetukset
> Bluetooth.
Liitännät—muodosta pariliitos langatonta
Bluetooth-tekniikkaa käyttävään matkapuhelimeen valitsemalla Lisää > OK. Katso
sivut 17 - 21. Muodosta yhteys toiseen
laitteeseen valitsemalla Vaihda.
Huomautus: nüvin PIN-koodi
on 1234.
Hylkää—valitse puhelin, jonka yhteyden
haluat katkaista ja valitse Kyllä.
Poista—valitse puhelin, jonka haluat poistaa
nüvin muistista ja valitse Kyllä.
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä. Jos se
on käytössä nüvissa, Bluetooth-kuvake
näkyy valikkosivulla. Voit estää puhelinta
muodostamasta yhteyttä automaattisesti
valitsemalla Pois käytöstä.
42
Lempinimi—määritä lempinimi, jolla nüvi
näkyy Bluetooth-laitteissa. Valitse Valmis.
Vianmääritys—yhteensopivien laitteiden
luettelon selaaminen. Jos puhelin ei ole
luettelossa, katso lisätietoja osoitteesta
www.garmin.com/bluetooth.
Palauta—alkuperäisten Bluetooth-asetusten
palauttaminen. Palauttaminen ei poista
pariliitostietoja.
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen
Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu läheisyyspisteitä
(kuten mukautettuja kohdepisteitä, valvontakameratietokanta tai TourGuide®). Katso
sivua 47. Valitse Työkalut > Asetukset >
Läheisyyspisteet.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Läheisyyshälytykset—valitsemalla Vaihda voit
ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä
lähestyessäsi mukautettuja kohdepisteitä tai
valvontakameroita.
TourGuide—määritä, miten TourGuiden ääni
aktivoidaan. Valitsemalla Autom. toisto voit
kuunnella koko oppaan. Valitsemalla Opastettu
kartassa näkyy kaiuttimen kuva,
kun reitin
varrella on käytettävissä tietoja. Voit valita myös
Pois.
Palauta—läheisyyspisteasetusten nollaaminen.
Äänitasojen säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuustasoa valitsemalla
valikkosivulla Äänenvoimakkuus.
Voit säätää mediasoittimen ja navigointikehotteiden äänenvoimakkuutta valitsemalla
Työkalut > Asetukset > Äänenvoimakkuus.
Palauta—alkuperäisten äänenvoimakkuuks-ien
palauttaminen.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. ValitsePalauta.
3. Valitse Kyllä.
Käyttäjätietojen
poistaminen
Varoitus: Tämä toiminto poistaa
kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus
tulee näyttöön.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla
Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.
Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas43
Liite
Liite
nüvin lataaminen
• Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
• Käytä USB-kaapelia.
• Käytä valinnaista verkkolaitetta.
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein, kalibroi se.
Katkaise nüvista virta ja kytke se uudelleen.
Liu’uta virtapainiketta oikealle (lukko). Kosketa
näyttöä sormella noin 30 sekunnin ajan, kunnes
kalibrointinäyttö avautuu. Seuraa näytön ohjeita.
nüvin nollaaminen
Jos nüvin näyttö lakkaa toimimasta, katkaise
nüvin virta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei
auta, liu’uta virtapainiketta vasemmalle ja pidä
painettuna kahdeksan sekuntia. Käynnistä nüvi
uudelleen. nüvin pitäisi nyt toimia normaalisti.
44
nüvin lukitseminen
Garmin Lock: Garmin Lock™ on varkaudenestojärjestelmä, joka lukitsee nüvin. Anna
PIN-koodi tai aja turvapaikkaan aina, kun
kytket nüvin virran.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja
aja turvapaikkaan.
Mikä on turvapaikka?
Valitse turvapaikaksi paikka, johon useimmiten
palaat, kuten koti. Jos nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa, PIN-koodia
ei tarvitse antaa.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Liite
Lisäkartat
Voit ostaa MapSource-karttatietoja Garminilta
ja ladata kartat nüvin sisäiseen muistiin tai
valinnaiselle SD-kortille. Tarkista myös
osoitteesta www.garmin.com/unlock/update.jsp
onko karttaohjelmiston päivitys saatavilla.
Ohjelmiston
päivittäminen
1. Lataa WebUpdater osoitteesta
www.garmin.com/products/webupdater
tietokoneeseen.
2. Liitä nüvi tietokoneeseen mini-USBkaapelilla.
3. Suorita WebUpdater ja noudata näytön
ohjeita.
Voit tarkistaa nüviin ladattujen karttojen version
avaamalla valikkosivun. Valitse Työkalut
> Asetukset > Kartta > Kartan tiedot.
Lisäkarttojen käyttöönottoa varten tarvitaan
laitetunnus (katso sivua 37) ja sarjanumero
(virtaliitännän lähellä).
Kun olet vahvistanut haluavasi päivityksen,
WebUpdater lataa päivityksen automaattisesti ja
asentaa sen nüviin.
Voit ladata karttoja, reittejä tai reittipisteitä
nüvin muistiin tai SD-kortille valitsemalla nüviaseman tai SD-korttiaseman nimen. Lisätietoja
on MapSource-ohjeessa.
Lisäominaisuudet ja
-varusteet
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://shop.garmin.com tai
www.garmin.com/extras. Voit myös
ottaa yhteyttä Garmin-jälleenmyyjään.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas45
Liite
Garmin Travel Guide
Kuten painettu matkaopas, Garmin Travel
Guide sisältää tietoja esimerkiksi ravintoloista
ja hotelleista Voit ostaa lisävarusteen osoitteessa
http://shop.garmin.com tai Garmin-myyjältä.
Voit käyttää Travel Guidea asettamalla
SD-kortin nüviin. Valitse Minne > Ekstrat >
Travel Guide. Avaa Travel Guide koskettamalla
sen nimeä.
SaversGuide®
SaversGuiden esiohjelmoidun SD-tietokortin
ja jäsenkortin ansiosta nüvi on kuin digitaalinen
kuponkivihko. Voit ostaa lisävarusteen osoitteessa http://shop.garmin.com tai Garminmyyjältä.
Voit käyttää SaversGuidea asettamalla SDkortin nüviin. Valitse Minne > Ekstrat >
SaversGuide.
46
Valvontakamerat
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja. Tarkista
saatavuus osoitteessa http://my.garmin.com.
nüvi sisältää satojen valvontakameroiden
sijainnit. nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa
ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään
kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot
ovat aina käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa
aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin
alueen tiedot vanhenevat eri aikana.
Varoitus: Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Liite
Mukautetut kohdepisteet
TourGuide
Siirry www.garmin.com/extras -sivustoon ja
POI Loader tietokoneeseen napsauttamalla
POI Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI Loader
-ohjelman ohjeessa, jonka voit avata painamalla
F1-näppäintä.
Voit tarkastella TourGuide -tiedostoja valitsemalla Minne > Ekstrat > Käyttäjän POI:t.
Voit muuttaa TourGuide-asetuksia valitsemalla
Työkalut > Asetukset > Läheisyyspisteet >
TourGuide.
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja kohdepisteitä nüviin. Mukautettujen kohdepisteiden
(POI) tietokantoja voi hankkia useilta yrityksiltä Internetissä. Jotkin mukautetut tietokannat
sisältävät tietoja esimerkiksi valvontakameroista ja koulualueista.
TourGuiden avulla nüvilla voidaan toistaa
toisten valmistajien GPS-ohjattuja äänellisiä
matkaoppaita. Ne saattavat sisältää mielenkiintoisia tietoja matkan varrella olevista historiallisista paikoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/extras kohdassa POI Loader.
Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä
valitsemalla Minne > Ekstrat > Käyttäjän
POI:t. Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Läheisyyspisteet > Läheisyyshälytykset.
Jos haluat poistaa mukautetut kohdepisteet
nüvista, liitä nüvi tietokoneeseen. Avaa nüviaseman tai SD-korttiaseman kansio Garmin\
poi. Poista poi.gpi-niminen tiedosto.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas47
Liite
Akun tiedot
nüvi sisältää litiumioniakun, jota ei voi irrottaa.
Älä edes yritä irrottaa akkua. Se voi aiheuttaa
vahingoittaa akkua tai aiheuttaa palo- tai loukkaantumisvaaran.
Valikkosivun kulmassa oleva akkukuvake
osoittaa sisäisen akun tilan. Voit lisätä
akun varausmittarin tarkkuutta purkamalla
akun latauksen kokonaan ja lataamalla akun
kokonaan. Irrota nüvi vasta, kun akku on
kokonaan latautunut.
Lisätietoja laitteen hävittämisestä saat
paikallisilta jäteviranomaisilta.
Akun käyttöiän
maksimoiminen
Sulakkeen vaihtaminen
Varoitus: Kun vaihdat sulaketta,
älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa, voi olla
tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä
oleva sulake.
1. Kierrä musta, pyöreä kärkiosa irti.
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen lieriö)
ja vaihda se 3 A:n pikasulakkeeseen.
Kärkiosa
3. Varmista, että
hopeoitu kärki
on mustassa
Hopeoitu
kärkiosassa. Kierrä
kärki
musta kärkiosa
Sulake
paikalleen.
• Sammuta taustavalo (Työkalut >
Asetukset > Näyttö > Kirkkaus).
• Älä jätä nüvia suoraan auringonpaisteeseen. Älä jätä laitetta kuumaan paikkaan
pitkäksi ajaksi.
48
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Liite
nüvin kiinnityksen
irrottaminen
Voit irrottaa nüvin telakasta painamalla telakan
alaosan kielekettä ylöspäin ja kallistamalla
nüvia eteenpäin.
Voit irrota telineen kiinnityksestä kääntämällä
telinettä oikealle tai vasemmalle. Käännä
valitsemaasi suuntaan, kunnes teline irtoaa
kiinnityksestä.
Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä vipua
itseäsi kohti. Vedä imukupin kielekettä itseäsi
kohti.
Kiinnittäminen
kojelautaan
Laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä
voit kiinnittää laitteen kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden säädöksiä.
Varoitus: Kiinnitysliiman
irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.
Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
nüvi 700 -sarjan käyttöopas49
Liite
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja. nüvi
ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos olet
sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai puiden
lähettyvillä tai pysäköintihallissa. Käytä nüvia
aukealla paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.
Kun nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja,
signaalin voimakkuuspalkit valikkosivulla
näkyvät vihreinä
. Kun laite ei pysty
vastaanottamaan signaaleja, palkit muuttuvat
punaisiksi tai katoavat kokonaan
.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
50
nüvin huoltaminen
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia, jotka
voivat vahingoittua kovista iskuista tai
kovasta tärinästä. Vältä nüvin pudottamista
ja käyttämistä ympäristöissä, joissa laite voi
altistua iskuille ja/tai tärinälle.
Laitteen puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista materiaaleista.
Se ei tarvitse muuta huoltoa kuin puhdistamista. Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Liite
Kosketusnäytön
puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla
nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa
vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja pyyhi
kosketusnäyttö varovasti.
nüvin suojaaminen
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
• Älä altista nüvia vedelle. Vesi voi
aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää
kämmentietokoneen kosketuskynällä, älä
koskaan tee niin ajamisen aikana. Älä
koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla
tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö
voi vahingoittua.
Varkauksien välttäminen
• Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin
näyttö voi vahingoittua. Pyyhi imukupin
jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa. Katso
sivua 44.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä nüvi-tuote on
direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten
ja muiden määräysten mukainen. Katso koko
vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen
sivulta osoitteessa: www.garmin.com.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas51
Liite
Tärkeä juridinen ilmoitus
FM-radiolähettimestä
nüvi-laite sisältää FM-radiolähettimen. Lue
seuraavat ilmoitukset.
nüvi FM -radiolähettimen
käyttäminen Euroopassa
FM-radiolähettimien käyttäminen on
kiellettyä joissakin Euroopan maissa tiettyjen
radiotaajuusrajoitusten vuoksi. Tarkista FMradiolähettimen laillisuus paikallisten säädösten
mukaan kaikissa Euroopan maissa, joissa aiot
käyttää laitetta. Käyttäjä hyväksyy täyden
vastuun kaikkien paikallisten lakien ja
säädösten noudattamisesta. Garmin ei ole
vastuussa, jos käyttäjä ei noudata paikallisia
lakeja ja säädöksiä. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/fm-notice.
52
nüvi FM -radiolähettimen
käyttäminen Yhdysvalloissa
Vaikka FM-radiolähettimien käyttäminen
on laillista Yhdysvalloissa, FMradiolähettimien enimmäisteho on alempi
Yhdysvalloissa kuin niissä Euroopan
maissa, joissa FM-radiolähettimet ovat
sallittuja. Euroopassa myytävät nüvi-mallit
sisältävät suuritehoisemman eurooppalaisen
FM-radiolähettimen, joka ei ole laillinen
Yhdysvalloissa. Käyttäjä hyväksyy täyden
vastuun kaikkien paikallisten lakien ja säädösten
noudattamisesta. Poista FM-radiolähetin
käytöstä, ennen kuin käytät eurooppalaista
nüvi-mallia Yhdysvalloissa.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Liite
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ nüvia HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN
EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden
tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto)
suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin
käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin
omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten
tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi
käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys ja
lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia,
ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin
arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura,
muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai
mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen
perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen,
että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan
Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas53
Liite
Tekniset tiedot
Fyysinen koko: 121,7 mm (L) x 75,2 mm (K)
x 19,5 mm (S)
Paino: 175 g
Näyttö: lävistäjä 4,3 tuumaa,
480 x 272 kuvapistettä; WQVGA
TFT -vaakanäyttö, jossa on valkoinen
taustavalo ja kosketusnäyttö
Kotelo: Ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila: 0 - 60 °C
Latauslämpötila: 0 - 45 °C
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava SD-kortti.
Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.
Virrantulo: ajoneuvon DC-virtaa mukana
toimitetulla ajoneuvon virtajohdolla tai
AC-virtaa valinnaisen lisävarusteen avulla
Käyttö: enintään 10 W
Akun varauksen kesto: 3 - 7 tuntia käytön
mukaan
Akun tyyppi: litiumioniakku, jota ei voi irrottaa
GPS-vastaanotin: herkkä
Hakuajat*:
Lämmin: <1 s
Kylmä: <38 s
Tehdasasetusten palautus: <45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan,
ja taivas on kirkas
Tietokoneliitäntä: USB-massatallennus,
plug-and-play
Kuulokeliitäntä: 3,5 mm:n vakioliitäntä
Latausaika: noin 4 tuntia
54
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota satelliittisignaaleja.
Vie nüvi ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden
läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy tuulilasissa.
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
Kiinnitä imukuppi sivun 3 ohjeiden mukaan.
nüvi ei lataudu ajoneuvossa.
nüvi voi ladata vain 0 - 45 °C:n lämpötilassa. Jos nüvi on paikassa, jossa se
altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Miten voin poistaa kaikki käyttäjätiedot?
Pidä sormea nüvin näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen aikana. Pidä
sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
nüvi on lukittunut / ei vastaa.
Jos nüvin näyttö lakkaa toimimasta, katkaise nüvin virta ja kytke se uudelleen.
Jos tämä ei auta, liu’uta virtapainiketta vasemmalle ja pidä painettuna kahdeksan sekuntia. Käynnistä nüvi uudelleen. nüvin pitäisi nyt toimia normaalisti.
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen oikein.
Katkaise nüvista virta ja kytke se uudelleen. Liu’uta virtapainiketta oikealle
(lukko). Kosketa näyttöä sormella noin 30 sekunnin ajan, kunnes kalibrointinäyttö avautuu. Seuraa näytön ohjeita.
Akun varaustila ei näy oikein.
Anna laitteen varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan
keskeytyksittä.
Varmista, että käytät nüvi 710-, 760- tai 770-mallia.
Puhelin ei muodosta yhteyttä
nüviin.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä.
Varmista, että puhelimen virta on kytketty ja puhelin on alle 10 metrin päässä
nüvista.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
Kun nüvi on USB-massatallennustilassa, näytössä on tietokoneeseen liitetyn
Mistä tiedän, että nüvi on USBnüvin kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää
massatallennustilassa?
levyä.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas55
Liite
Ongelma/kysymys
Tietokone ei havaitse nüvia.
Asemaluettelossa ei näy uusia
siirrettäviä levyjä.
Ratkaisu/vastaus
1.
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2.
Katkaise nüvista virta.
3.Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja nüviin. nüvi käynnistyy automaattisesti USB-massatallennustilassa.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä
pysty määrittämään nüvi-asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Varmista, että olet taajuusalueella. Saat alueen liikennetietoja ainoastaan
ollessasi taajuusalueella.
En saa liikennetietoja.
Varmista, että FM TMC -liikennevastaanotin on liitetty telineen virtaliitäntään
ja ajoneuvon virtalähteeseen. (Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin nüvi
710-, 750T-, 760- ja 770-mallien mukana.)
1.Valitse Minne > Lähellä > Toisesta kaupungista (ja anna kohde).
2. Etsi hotelli ja valitse Aja.
Miten voin etsiä hotellini lähellä
3. Valitse Valikko > Minne > Lähellä > Määränpää.
olevia ravintoloita tulevia lomia
4.Etsi ravintoloita. Lähinnä hotellia sijaitsevat ravintolat näkyvät luettelossa
varten?
ensimmäisinä.
Voit käyttää myös GPS-simulaattoria (Työkalut > Asetukset > Järjestelmä).
Miten löydän autoni
pysäköintialueelta?
56
Siirrä nüvi Pois tieltä -tilaan valitsemalla Työkalut > Asetukset > Navigointi >
Reittisuositus > Pois Tie > OK. Valitse Minne > Suosikit > Viimeisin sijainti
> Aja. Navigoi autosi luo.
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kieli 39
äänenvoimakkuus 7, 43
äänikirjat 24
äänilähde 2, 35–36
äänivalinta 20
ääniversio 37
aika-asetukset 38
aikavyöhyke 38
Aja-sivun asetukset 9
ajo-ohjeet 16
ajoneuvokuvake 15, 39
akun tiedot 48
asetukset 37–43
palauttaminen 43
automaattisäätö 35
B
Bluetoothtekniikka 17–21
asetukset 42
puhelimen
liittäminen 17, 42
puhelimen
poistaminen 42
D
diakriittiset merkit 9
E
Ekstrat 45, 46
F
FM-liikennevastaanotin 32–34
FM-radiolähetin 35–36
asetus 35
lakiasiat 52
G
Garmin Lock 40, 44
geokätkentä 13
GPS 4
Pois käytöstä/
Käytössä 37
tietoja GPS:stä 50
H
hakualue 14
hälytykset
läheisyys 43
valvontakamera 46
I
ilmoita kadunnimet 39
imukuppikiinnitys 3
J
jalankulkunavigointitila 14, 37
Jälki ylös 39
järjestelmän
asetukset 37
juridinen ilmoitus, FMradiolähetin 52
K
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 39
kaksikieliset
sanakirjat 29
kartan selaaminen 13
kartta
Kartan tiedot
-painike 39
lisä 45
mukauttaminen 39
näyttäminen 39
ota käyttöön
yksityiskohtaiset
kartat 39
päivittäminen 45
selaaminen 13
siirtäminen 13
versio 39
yksityiskohtainen
taso 39
zoomaus 13
kauttakulkupiste,
lisääminen 6
kävelyreitti 14, 37
käyttäjätiedot,
poistaminen 43
käyttötila 37
kesäaika 38
kiertotie 7
kiinnittäminen 3
irrottaminen
kiinnityksestä 49
kojelautaan 49
kiinnityksen
irrottaminen 49
kilometriä 37
kirjanmerkit 24
kirjat 24
kirkkaus 38
kojelaudan levy 49
koordinaatit 13
kosketusnäyttö
asetukset 38
kohdistaminen 44,
55
puhdistaminen 51
koti
puhelinnumero 20
sijainti 9
koulualuetietokanta 47
kuulokeliitäntä 2, 54
kuvat 27
L
lähde, ääni 7, 35
kuulokeliitäntä 2
läheisyyspisteet 42
lähestymishä-
nüvi 700 -sarjan käyttöopas57
Hakemisto
lytykset 43
laitteen Ohje 27
laitteen tunnus 37
language guide 29
laskin 30
liikenne 32–34
liikennetilausten
lisääminen 40
tapahtumat 33
välttäminen 33
lisäkartat 45
lisävarusteet 45, 46
litiumioniakku 48, 54
lukitseminen
näyttö 7
nüvi 44
M
M3Usoittolistamuoto 23
maailmankello 28
mailia 37
maksiminopeus,
nollaaminen 16
MapSource 45
matkaloki 39
matkan tietosivu 16
matkatiedot,
nollaaminen 16
mediasoitin] 22–24
menen kotiin 9
mini-USB-liitin 2
58
Minne 8–14;
Katso paikkojen
etsiminen
mitat, muuntaminen 31
MP3-musiikkitiedostot
lataaminen 25
toistaminen 22
mukautetut
kohdepisteet
(POI) 46
musiikki 22
muuntaminen
valuutta 31
yksikkö 31
myGarmin i
mykistys
ääni 7
soittaminen 18
nimen kirjoittaminen 9
nollaaminen
enimmäis
nopeus 16
matkatiedot 16
oma nüvi 44
nopeusrajo
ituskuvake 15
nüvin huoltaminen 50
nüvin lataaminen 44,
55
nüvin
mukauttaminen 37–
43
nüvin säilytys 51
nykyinen sijainti,
tallentaminen 10
N
Ohje 27
ohjelmiston
käyttöoikeus
sopimus 53
ohjelmistopäivitys 45
ohjelmistoversio 37
Omat tiedot 27
näppäimistö 9
asettelu 9, 37
kielitila 9, 39
navigointi 6
asetukset 37
tila 37
näyttö
kirkkaus 38
kuvaotokset 38
lukitseminen 7
näyttöasetukset 38
näyttönäppäimistö 9
O
P
paikkojen etsiminen 5
Aja-sivun
asetukset 8
hiljattain tehdyt
valinnat 10
kohde kartassa 13
nimellä 9
osoite 8
postinumeron
mukaan 8
tallennetut paikat
(suosikit) 11
toisen paikan
lähellä 14
päivittäminen
kartat 45
ohjelmisto 45
pariliitos ja
matkapuhelin 18
PIN
Bluetooth 42
Garmin Lock 44
poistaminen
kaikki omat
tiedot 43
merkki 9
mukautetut
kohdepisteet
(POI) 47
reitti 13
Suosikit 11, 13
tiedostot 26
viimeksi
löydettyjen
luettelo 10
nüvi 700 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
pois tieltä, reitti 13,
14, 38
polkupyörä
navigointi 37
puhelimen handsfreeominaisuudet 17–21
puhelinmuistio 19
Q
QWERTYnäppäimistö 37
R
reitin simuloiminen 37
reitit 12–14
oletusasetukset 37
pois tieltä 38
pysähdyksen
lisääminen 6
pysäyttäminen 7
seuraaminen 6
simuloiminen 37
tila 37
tuominen 28
rekisteröiminen 51
S
sanojen
kääntäminen 29
satelliittien etsiminen 4
satelliittisignaalit 4, 50
SaversGuide 46
SD-kortti 25, 54
paikka 2
seuraavan käännöksen
sivu 16
sijainnin asettaminen 8,
13
sijaintikuvake 39
soitto
historia 20
koputus 19
koti 20
lopettaminen 18
mykistäminen 18
vastaaminen 18
soittolista 22
luominen 23
muokkaaminen 23
nykyisen
tallentaminen 23
tietokoneesta 23
toistaminen 23
soittolistan
tuominen 23
sulake, vaihtaminen 48
suojausasetukset 40
Suosikit 11
T
tallentaminen
löydetyt paikat 8,
11
nykyinen
sijainti 10, 13
taustaväri 38
tekniset tiedot 54
teksti 39
tekstiviesti 21
teline 3
tiedostojen
siirtäminen 25–26
tiedostot 25–26
hallinta 25–26
poistaminen 26
siirtäminen 25–26
tuetut tyypit 26
tietokoneliitäntä 25
TourGuide 43, 47
Travel Guide 29, 46
tuetut tiedostotyypit 25
tuleva puhelu 18
turvakamer
atietokanta 47
turvallisuustila 40
turvapaikka 44
Työkalut 27–31
V
U
Y
USB 26
massatall
ennustila 25–26
poistaminen 26
vianmääritys 55
Vaatimustenm
ukaisuusvakuutus 51
valikkosivu 4
välttäminen
liikenne 33, 34
tietyypit 38
varkaus 51
valuutta,
muuntaminen 31
varkaudenesto 40, 44
vastaaja 18
vasta löydetyt
paikat 10
etsiminen 10
poistaminen 10
vianmääritys 55
Viimeisin sijainti 11,
56
virtapainike 2
W
WebUpdater 45
yksityiskohtainen
reitti 16
yksityiskohtaiset
kartat 40
Z
zoomaus 13
nüvi 700 -sarjan käyttöopas59
Tämä nüvin käyttöoppaan suomenkielinen versio (englanninkielisen käyttöoppaan
Garmin-osanumero on 190-00859-00, versio D) toimitetaan mukavuuden
edistämiseksi. Tarvittaessa lisätietoja nüvi käytöstä saa viimeisimmästä
englanninkielisen käyttöoppaan versiosta.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ohjelmistopäivitykset (lukuun ottamatta karttatietoja)
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com
© 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00859-37 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising