Garmin | nüvi® 750 | Operating instructions | Garmin nüvi® 750 Betjeningsvejledning

Garmin nüvi® 750 Betjeningsvejledning
Betjeningsvejledning
nüvi 700-serien
®
personlig rejseassistent
© 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
Garmin (Europa) Ltd.
Garmin Corporation
1200 East 151st Street,
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Olathe, Kansas 66062, USA
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. (913) 397.8200 eller
Tlf. +44 (0) 870.8501241
Tlf. 886/2.2642.9199
(800) 800.1020
(uden for Storbritannien)
Fax +886 2.2642.9099
Fax (913) 397.8282
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver
hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den
elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den
betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er
strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre
eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer
og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få
yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, nüvi®, MapSource® og TourGuide® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets dattersel-skaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande. Mac® and iTunes® er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Audible.com®,
AudibleManager® og AudibleReady® er registrerede varemærker tilhørende Audible, Inc. © Audible, Inc.
1997–2005. SaversGuide® er registrerede varemærker tilhørende Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC
Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne
tilhører de respektive ejere.
Oktober 2007
Delnummer 190-00859-36 Rev. A
Forord
Forord
Tak, fordi du valgte at købe Garmin® nüvi®
700-seriens navigationsenhed.
Betjeningsvejledningsregler
Når du bliver bedt om at “røre” noget, skal
du bruge din finger til at røre et element på
skærmen.
De små pile (>) i teksten indikerer, at
du skal trykke på en række elementer.
Hvis du eksempelvis ser “tryk på Find
> Favoritter”, skal du trykke på knappen
Find og derefter trykke på Favoritter.
Tip og genveje på nüvi
• Hvis du hurtigt vil tilbage til menusiden, skal du trykke på knappen
Tilbage og holde den nede.
• Tryk på
og
for at få vist
flere valg. Tryk på den, og hold den
nede for at rulle hurtigere.
myGarmin™
Besøg http://my.garmin.com for at få
adgang til de nyeste tjenester til dine
Garmin-produkter:
• Registrere din Garmin-enhed.
• Abonnere på onlinetjenester til
sikkerhedskameraoplysninger
(se side 46).
• Låse valgfri kort op.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har nogen
spørgsmål omkring brugen af din
nüvi. I USA kan du kontakte Garmin
Product Support på telefon:
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020,
mandag - fredag, 8:00 -17:00, eller
besøge www.garmin.com/support.
I Europa kan du kontakte
Garmin (Europa) Ltd. på telefon
+44 (0) 870.8501241 (uden for
Storbritannien) eller på 0808 2380000
(i Storbritannien).
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Forord
Indholdsfortegnelse
Forord...............................................i
Betjeningsvejled-ningsregler..............i
Tip og genveje på nüvi.......................i
myGarmin™ . ......................................i
Kontakt Garmin..................................i
Sådan kommer du i gang...............1
Hvad indeholder æsken?..................1
nüvi 700-seriens funktioner...............1
Din nüvi-enhed..................................2
Trin 1: Montere din nüvi.....................3
Trin 2: Konfigurere din nüvi...............4
Trin 3: Oprette satellitforbindelse.......4
Trin 4: Anvende dinnüvi.....................4
Sådan finder du din destination.........5
Sådan følger du din rute....................6
Tilføjelse af et viapunkt......................6
Sådan vælger du en omvej...............7
Sådan stopper du en rute..................7
Sådan justerer du lydstyrken.............7
Sådan låser du skærmen..................7
Find..................................................8
Funktioner på siden Kør....................8
Sådan finder du en adresse..............8
ii
Sådan finder du et ved at stave
navnet .........................................9
Sådan angiver du en hjem-position...9
Sådan finder du nyligt fundne
steder..............................................10
Favoritter.........................................10
Sådan opretter og vælger du ruter..12
Sådan finder du et sted ved hjælp af
kortet..........................................13
Sådan indtaster du koordinater.......13
Sådan søger du i nærheden af et
andet sted...................................14
Navigation Off-road.........................14
Gå til en destination.........................14
Brug af hovedsiderne..................15
Siden Kort........................................15
Siden Rejseoplysninger...................16
Siden Drejliste.................................16
Siden Næste sving..........................16
Sådan bruger du håndfri
opkald............................................17
Sådan parrer du din telefon.............17
Sådan modtager du et opkald ........18
Under et opkald ..............................18
Menuen Telefon...............................19
SMS/tekstmeddelelse......................21
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Forord
Brug af medieafspillere................22
Trafikikoner......................................34
Alvorlighedsfarvekode.....................34
Trafikabonnementer........................34
Sådan håndterer du filer..............25
Sådan afspiller du lyd gennem
køretøjets højttalere.....................35
Afspille musik..................................22
Lytte til lydbøger..............................24
Understøttede filtyper......................25
Sådan indlæser du filer...................25
Sådan sletter du filer ......................26
Brug af værktøjerne.....................27
Opsætning.......................................27
Hvor er jeg.......................................27
Hjælp...............................................27
Medieafspiller..................................27
Galleri..............................................27
Trafik................................................28
Ruter................................................28
Brugerdata.......................................28
Verdensur .......................................28
Sprogguide......................................29
Regnemaskine ...............................30
Valutaomregner...............................31
Måleomregner ................................31
Sådan bruger du FM-trafik...........32
LED-blinklys....................................32
Trafik i dit område............................33
Trafik på vejen.................................33
Trafik på ruten.................................33
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan indstiller du FM-senderen
manuelt.......................................35
Sådan indstiller du FM-senderen
automatisk..................................35
Tip til frekvensvalg...........................36
Oplysninger om FM-senderen.........36
Sådan tilpasser du din nüvi.........37
Sådan ændrer du
systemindstillingerne..................37
Sådan ændrer du navigationsindstillingerne.............................37
Sådan justerer du
displayindstillingerne..................38
Sådan opdaterer du
tidsindstillingerne........................38
Sådan angiver du sprog..................39
Sådan ændrer du
kortindstillingerne............................39
Sådan tilføjer du
sikkerhedsindstillinger................40
iii
Forord
Sådan får du vist oplysninger om dit
trafikabonnement........................40
Bluetooth-teknologi-indstillinger......42
Sådan ændrer du indstillinger for
alarmpunkter..............................42
Sådan justerer du lydstyrken . ........43
Sådan gendanner du alle
indstillinger......................................43
Sådan rydder du brugerdata...........43
Vigtig meddelelse om regler for din
FM-sender..................................52
Softwarelicensaftale........................53
Specifikationer.................................54
Fejlfinding........................................55
Indeks............................................57
Appendiks.....................................44
Sådan kan du oplade din nüvi.........44
Skærmkalibrering............................44
Sådan nulstiller du nüvi...................44
Sådan låser du din nüvi...................44
Flere kort.........................................45
Sådan opdaterer du softwaren........45
Ekstra- og valgfrit tilbehør...............45
Batterioplysninger ..........................48
Sådan skifter du sikringen...............48
Sådan fjerner du din nüvi og
monteringen...............................49
Sådan monterer du
instrumentbrættet............................49
Om GPS-satellitsignaler..................50
Sådan plejer du din nüvi . ...............50
Overensstemmel-seserklæring.......51
iv
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
nüvi 700-seriens funktioner
Funktioner
710
750 750T 760
770
nüvi GPS-enhed og sugekopmontering til
bilen.
FM-sender
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Strømkabel til bilen til brug af en
ekstern strømkilde eller en FM TMCtrafikmodtager til at levere strøm fra
en ekstern kilde og give trafikoplysninger.
Se tabellen til højre.
Udtaler
vejnavne
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Håndfri opkald
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Inkluderer
Ja** Nej*
trafikmodtager
Ja**
Ja**
Ja
Hvad indeholder æsken?
USB-kabel til tilslutning af din nüvi til
en computer. Din nüvi bliver forbundet
til computeren som en lagerenhed. Se
side 25–26.
Plade til instrumentbrættet til montering
af sugekoppen på instrumentbrættet. Se
side 49.
* kompatibel med trafikmodtager.
** trafikmodtager følger kun med i
Nordamerika og regioner i Europa.
Advarsel: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Din nüvi-enhed
GPS-antenne
Højttaler
Tænd/sluk-knappen:
skub knappen til venstre for
at tænde eller slukke for enheden.
Skub knappen til højre for at låse skærmen.
Lydudgang til
høretelefoner
SD-kortstik
Mikrofon
Ekstern
Mini-USB-stik
antennetilslutning
Serienummer
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri, som ikke kan udskiftes.
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for
at få vigtige oplysninger om batterisikkerhed.
Kontroller love og bestemmelser, inden du monterer sugekopholderen. P.t. er det
ulovligt at bruge sugekopmonteringer i forruden under kørsel i delstaterne Californien
og Minnesota. Der skal benyttes alternative holdere fra Garmin. Se side 49.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Trin 1: Montere din nüvi
1. Sæt bilens strømkabel i strømstikket på højre
side af holderen.
2. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
3. Rengør og tør forruden og sugekoppen med
en fnugfri klud. Fjern det klare plastik fra
sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden.
4. Drej armen tilbage mod forruden.
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
6. Skub nüvi tilbage, så den klikker på plads.
7. Sæt den anden ende af bilens strømkabel
i en stikkontakt i bilen. Enheden tænder
automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er
startet.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa,
kan du fastgøre antennen til forruden med
sugekopperne. Trafikmodtageren følger med
nogle nüvi-modeller (710, 750T, 760 og 770).
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Holder
Strømkabel
Sugekopmontering
Sådan kommer du i gang
Trin 2: Konfigurere din nüvi
Skub tænd/sluk-knappen til venstre for
at tænde for din nüvi. Følg instruktionerne
på skærmen.
Trin 3: Oprette
satellitforbindelse
Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger.
Stands bilen, og tænd for din nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
minutter.
Søjlerne
indikerer GPS-signalstyrken. Når en søjle er grøn, har din
nüvi modtaget satellitsignaler. Du kan
nu vælge en destination og navigere til
den. Yderligere oplysninger om GPS
finder du på side 50 og under
www.garmin.com/aboutGPS.
Trin 4: Anvende dinnüvi
A
C
B
Ø
D
F
G
H
I
A GPS-signalstyrke.
B Status for Bluetooth®-teknologi.
C Batteristatus.
D Aktuel tid; peg for at ændre
tidsindstillingerne.
Ø Tryk for at finde en destination.
F Tryk for at finde et kort.
G Tryk, hvis du vil foretage et opkald,
når der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon (kun nüvi .
710, 760 og 770).
H Tryk for at justere lydstyrken.
I Tryk, hvis du vil benytte værktøjer som
f.eks. medieafspillere, indstillinger og
hjælp.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan finder du din destination
Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger
efter adresser, byer og øvrige lokationer. Det detaljerede kort, der er indlæst på din nüvi,
indeholder millioner af bestemmelsessteder som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder.
➊ Rør Find.
➋ Vælg en kategori.
➌ Vælg en underkategori.
➍ Vælg en destination.
➎ Tryk på Kør.
➏ Nyd turen!
Tip: Tryk på
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
og
for at få vist flere valg.
Sådan kommer du i gang
Sådan følger du din rute
Mens du rejser, guider nüvi dig til din
destination med stemmekommandoer, pile
på kortet samt retningsangivelser øverst
på kortet. Hvis du afviger fra den originale
rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye
anvisninger.
Ruten er markeret med en magentarød
linie. Følg pilene, når du drejer.
Tilføjelse af et viapunkt
Du kan tilføje en pause (via punkt) til din
rute. Din nüvi giver dig retningsangivelser
til din pause og derefter til din endelige
destination.
TIP: Hvis du vil tilføje mere end en
pause til ruten, kan du redigere den
aktuelle rute. Se side 12.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu > Find.
2. Søg efter den ekstra standsning.
3. Tryk på Kør.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din destination.
Rør Indsæt som ny position for
at gøre dette til din nye endelige
destination.
Et ternet flag markerer din destination.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan vælger du en omvej
Hvis der er en lukket vej på ruten, kan du
tage en omvej.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Omvej.
Din nüvi forsøger at komme tilbage til din
oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis
den rute, du aktuelt befinder dig på, er den
eneste fornuftige mulighed, beregner din
nüvi muligvis ingen omvej.
Sådan stopper du en rute
Sådan justerer du
lydstyrken
På menusiden skal du trykke på
Lydstyrke. Tryk på
og
for
at justere masterlydstyrken. Rør Tavs
for at dæmpe al lyd. Konfiguration af
FM-senderen, se side 35–36.
Sådan låser du skærmen
Hvis du vil undgå utilsigtet betjening, skal
du skubbe Tænd/sluk-knappen til højre ( ).
Hvis du vil låse skærmen op, skal du skubbe
Tænd/sluk-knappen til midterpositionen.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Stop.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Find
Find
Menuen
Find indeholder flere
forskellige kategorier, du kan bruge, når
du søger efter steder. Se side 5 for at lære,
hvordan du udfører en simpel søgning.
Tip: Tryk på Nær for at ændre
søgeområdet. Se side 13.
Funktioner på siden Kør
Tryk på et element i listen med
søgeresultater for at få vist siden Kør.
Tryk på Kør for at oprette en sving-forsving-rute til dette sted.
Tryk på Vis på kort for at få vist dette sted
på kortet. Hvis GPS-funktionen er slukket,
skal du trykke på Inds pos for at indsætte
din aktuelle position her.
Tryk på Gem for at gemme denne position.
Se side 11.
Hvis du har forbundet en mobiltelefon, der
benytter trådløs Bluetooth-teknologi, skal
du trykke på for at ringe til stedet (kun
nüvi 710, 760 og 770).
Sådan finder du en adresse
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Tryk evt. på Skift delstat/egn.
3. Tryk på Søg i alle.
ELLER
Tryk på Stav byen, indtast by/
postnummer og tryk på OK. Vælg
by/postnummer på listen. (Ikke alle
kortdata giver mulighed for at søge
efter et postnummer).
4. Indtast adressens nummer, og tryk .
på OK.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på OK.
Vælg evt. den korrekte gade på
listen.
6. Tryk evt. på adressen.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Find
Sådan finder du et ved at
stave navnet
Hvis du kender navnet på det sted, du
vil finde, kan du skrive det vha. tastaturet
på skærmen. Du kan også skrive nogle
af bogstaverne i navnet for at begrænse
søgningen.
1. Tryk på Find > Interesse punkter .
> Stav navn.
2. Vha.tastaturet på skærmen skal .
du indtaste bogstaver i navnet. .
Tryk på OK.
Sådan bruger du tastaturet på
skærmen
Når der vises et tastatur på skærmen, kan
du skrive tal og bogstaver ved at trykke
på dem.
Tryk på
for at tilføje et mellemrum.
Tryk på
og
for at flytte markøren.
Tryk på
for at slette tegnet. Tryk på
for at vælge nyligt indtastede og valgte ord.
Tryk på Valg for at vælgesprogfunktionen
på tastaturet. Tryk på
for at indtaste
tal og specialtegn.
Tip: Du kan ændre tastaturopsætningen til QWERTY, der er
som opsætningen på et standard
computertastatur. Se side 37.
Sådan angiver du en hjemposition
Du kan angive en hjem-position for det sted,
som du hyppigst vender tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør HJEM.
2. Vælg en funktion.
Sådan tager du hjem
Når du har angivet din hjem-position, kan
du altid finde ruten ved at trykke på Find
> Kør HJEM.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Find
Sådan ændrer du din hjemposition
Hvis du vil ændre din hjem-position, skal
du først slette den fra Favoritter.
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Tryk på Hjem > Rediger > .
Slet > Ja.
Når du har slettet din hjem-position, kan du
nulstille den ved at følge trinene i afsnittet
“Sådan angiver du en hjem-position”
ovenfor.
Sådan finder du nyligt
fundne steder
Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger
på listen Nyligt fundne. De nyeste viste
steder vises øverst på listen. Tryk på Find
> Nyligt fundne for at få vist dine nyligt
fundne poster.
10
Sådan sletter du nyligt fundne
steder
Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt
fundne, skal du trykke på Ryd > Ja.
Bemærk: Når du trykker på Ryd,
slettes alle poster fra listen. Det sletter
ikke de faktiske steder fra din enhed.
Favoritter
Du kan gemme steder i dine favoritter, så
du hurtigt kan finde dem og oprette ruter
til dem. Din hjem-position gemmes også i
Favoritter.
Sådan gemmer du din aktuelle
placering
På kortsiden skal du trykke på . Tryk
på Ja for at gemme din aktuelle placering.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Find
Sådan gemmer du steder, du
finder
1. Når du har fundet et sted, du vil
gemme, skal du trykke på Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
Favoritter.
Sådan finder du gemte steder
1. Tryk på Find.
2. Tryk på Favoritter. Dine gemte
steder vises.
Tip: Din Seneste position gemmes
automatisk, hver gang du fjerner din
nüvi fra holderen. Du kan bruge denne
funktion til at finde din bil på en
parkeringsplads.
4. Tryk på en knap for at redigere
placeringen:
• Skift navn - Indtast et nye navn,
og tryk på OK.
• Skift kort symbol - tryk på et nyt
symbol.
• Skift telefon nummer - indtast et
telefonnummer, og tryk på OK.
• Slet - fjerner dette element fra
listen Favoritter. Tryk på Ja.
Sådan redigerer du gemte
steder
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Tryk på det sted, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning11
Find
Sådan opretter og vælger
ruter
du �������
Tryk på Find > Ruter. Vælg den rute, som
du vil vælge, og tryk på Kør.
Oprettelse af en gemt �����
rute
Brug din nüvi til at oprette og gemme ruter
inden din næste rejse. Du kan gemme op til
10 ruter.
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) .
> Ruter > Ny.
2. Tryk på Tilføj nyt start punkt.
3. Find den position, der skal være .
dit nye startpunkt, og tryk på Vælg.
4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt.
5. Find den position, der skal være .
dit nye slutpunkt, og tryk på Vælg.
12
6. Tryk på
for at tilføje en ny
.
position til din rute. Tryk på
for at fjerne en position.
7. Tryk på Næste for at beregne din .
rute og se den på kortet.
8. Tryk på Gem for at gemme ruten .
og afslutte.
Redigering af ruter
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) .
> Ruter.
2. Rør den rute, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på en valgmulighed for at
redigere ruten:
• Tryk på Skift navn. Indtast et .
nyt navn, og tryk på OK.
• Tryk på Tilføj/fjern punkter for at .
tilføje et nyt start-, via- eller
slutpunkt til ruten.
• Tryk på Organiser punkter
manuelt for at ændre rækkefølgen af punkter på din rute.
• Tryk på Optimally Reorder
Points for at ordne punkterne
automatisk.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Find
• Tryk på Beregner for at sætte
ruteindstillingen til at beregne ud
fra hurtigere tid, kortere afstand
eller kørsel uden for vej.
• Tryk på Slet for at fjerne dette
punkt.
Bemærk: Dine ændringer gemmes
automatisk, når du afslutter siderne til
ruteredigering.
Sådan finder du et sted ved
hjælp af kortet
Brug siden Se kort til at for vist forskellige
dele af kortet. Tryk på Find > Gennemse
kort.
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet og træk for at se
forskellige dele af kortet.
• Tryk på og for at zoome ind
og ud.
• Tryk på et objekt på kortet. Der
vises en pil, som peger på objektet.
• Tryk på Gem for at gemme denne
position.
• Tryk på Kør for at navigere til det
valgte sted.
• Hvis GPS-funktionen er slukket, skal
du trykke på Inds. pos for at indstille
din position til den valgte position.
(Se side 37.)
Sådan indtaster du
koordinater
Hvis du kender dit steds geografiske
koordinater, kan du bruge din nüvi til at
navigere til ethvert sted vha. længde- og
breddegraderne. Det kan være praktisk
ved geocaching.
Tryk på Find > Koordinater.
Tryk på Format for at ændre typen
af koordinater. Da forskellige kort og
skemaer bruger forskellige formater, gør
nüvi det muligt for dig at vælge det korrekte
format for koordinaterne for den korttype,
du bruger.
Indtast koordinaterne, og tryk derefter
på Næste. Tryk på Kør for at oprette
en sving-for-sving-rute til koordinaterne.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning13
Find
Sådan søger du i nærheden
af et andet sted
Bemærk: Din nüvi søger
automatisk efter steder i nærheden
af din nuværende placering.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg en funktion:
• Hvor jeg er nu - søg tæt på din
position.
• En anden by - søg tæt på den by,
du indtaster.
• Min aktuelle rute - søg langs din
rute.
• Min destination - søg tæt på din
aktuelle destination.
3. Tryk på OK.
14
Navigation Off-road
Hvis du ikke følger vejene på din tur,
skal du benytte Off-road-tilstand. Tryk
på Værktøjer > Indstillinger > Navigation
> Rutepræference >
Off Road > OK. Vælg en destination
og tryk på Kør for at køre off-road til
destinationen.
Gå til en destination
Hvis du vil gå til din destination, skal
du benytte fodgængertilstand for at
optimere din rute til gåturen. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > System >
Anvendelsesmåde > Fodgænger > OK.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Brug af hovedsiderne
Brug af hovedsiderne
Siden Kort
Tryk på
Vis på kort for at åbne siden Kort. Køretøjsikonet
viser din aktuelle
placering. Tryk og træk kortet for at få vist et andet område af kortet (se side 13).
Tryk på tekstlinjen for at åbne siden Drejliste.
Tryk på
Tryk på for at zoome
ind.
Tryk på køretøjsikonet
for at gemme din
aktuelle placering.
for at zoome ud.
Tryk på Menu for at vende
tilbage til Menusiden.
Tryk på Ankomst eller
Hastighed for at åbne
siden Rejseoplysninger.
Tryk på Drej om for at
åbne siden Næste sving.
Kortside under navigation
Siden Rejseoplysninger
Siden Drejliste
Siden Næste sving
Tip: Der kan vises et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje. Ikonet viser
hovedvejens aktuelle fartbegrænsning.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning15
Brug af hovedsiderne
Siden Rejseoplysninger
Siden Rejseoplysninger viser den aktuelle
hastighed og giver nyttige oplysninger
om rejsen. Hvis du vil have vist siden
Rejseoplysninger, skal du trykke på feltet
Hastighed eller Ankomst på siden Kort.
Hvis du stopper ofte, skal du lade din nüvi
være tændt, så den nøjagtigt kan måle den
tid, der er forløbet under rejsen.
Sådan nulstiller du
Rejseoplysninger
Hvis du vil have præcise rejseoplysninger,
skal du nulstille rejseoplysningerne, før
du starter en rejse. Tryk på Nulstil trip
for at nulstille oplysningerne på siden
Rejseoplysninger. Tryk på Nulstil max
for at nulstille maksimumhastigheden.
16
Siden Drejliste
Når du navigerer en rute, viser siden
Drejliste sving-for-sving-instruktioner
for hele ruten og afstanden mellem
svingene. Tryk på den grønne tekstlinje
øverst på siden Kort for at åbne siden
med listen Drej. Tryk på et sving i listen for
at få vist siden med næste sving efter dette
sving. Tryk på Vis på kort for at få vist hele
ruten på kortet Gennemse kort.
Siden Næste sving
Når du navigerer en rute, viser siden
Næste sving svinget på kortet og afstanden
og den tilbageværende tid, før du kommer
hen til svinget. Hvis du vil have vist det
næste sving på kortet, skal du trykke på
Drej om på kortsiden, eller trykke på et
sving fra siden Drejliste.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan bruger du håndfri opkald
Sådan bruger du
håndfri opkald
Bluetooth er kun tilgængelig for modellerne
nüvi 710, 760 og 770. Ved hjælp af trådløs
Bluetooth-teknologi kan din nüvi oprette
forbindelse til din mobiltelefon, og på den
måde blive til en håndfri enhed. Hvis du vil
finde ud af, om din enhed med Bluetoothteknologi er kompatibel med din nüvi, kan
du besøge www.garmin.com/bluetooth.
Bluetooth trådløs teknologi opretter en
trådløs forbindelse mellem enheder som
f.eks. en mobiltelefon og din nüvi. Første
gang du bruger de to enheder sammen, skal
du “parre” dem ved oprette forbindelse
mellem dem vha. en PIN/adgangskode.
Efter parring kan de to enheder automatisk
forbindes til hinanden, hver gang du tænder
dem.
Sådan parrer du din telefon
Din telefon og din nüvi skal være tændt
og højst 10 meter fra hinanden for at
kunne parres.
Begynd parringen fra din nüvi eller fra
din mobiltelefon. Se vejledningen til din
telefon.
Sådan parrer du enhederne ved
hjælp af telefonindstillingerne:
1. Aktiver telefonens Bluetoothkomponent. Dette kan ske fra en
menu der hedder Indstillinger,
Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
2. Søg efter Bluetooth-enheder.
3. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
4. Indtast nüvis Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Bemærk: Du skal muligvis
indstille din enhed til at oprette
forbindelse til din nüvi, når den
tændes.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning17
Sådan bruger du håndfri opkald
Sådan parrer du enhederne ved
hjælp af nüvis indstillinger:
1. Fra siden Menu skal du trykke
på Værktøjer > Opsætning >
Bluetooth > Tilføj.
2. Aktiver din telefons Bluetoothkomponent, og aktiver tilstanden .
Find mig/Kan findes/Synlig Disse
indstillinger kan findes i menuerne
Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
3. Tryk på OK på nüvi.
4. Vælg din telefon, og tryk på OK.
5. Indtast nüvis Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Når din telefon er forbundet til din nüvi,
kan du foretage telefonopkald. Tryk
på Telefon for at få adgang til menuen
Telefon.
Når du tænder for din nüvi, vil den forsøge
at oprette forbindelse til den telefon, som
den sidst var forbundet til.
Bemærk: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i
menuen Telefon på din nüvi.
18
Sådan modtager du et
opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald.
Tryk på Besvar for at besvare opkaldet.
Tryk på Ignorer for at ignorere opkaldet
og få telefonen til at holde op med at ringe.
Den interne mikrofon er på forsiden af
nüvi; tal normalt.
Under et opkald
Under et opkald vises ikonet
lndgående
opkald. Tryk på
> Afslut opkald for at
lægge på. Tryk på
> Opkaldsindstillinger for at få vist følgende
valgmuligheder:
• Tastetoner - Viser en tastaturside, så
du kan bruge automatiske systemer,
f.eks. telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefonen - Det er
nyttigt, hvis du vil slukke for nüvi,
men blive på linjen, eller hvis du
ønsker privatliv. Tryk på Overfør
lyd til enheden for at skifte tilbage.
• Sluk mikrofon.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan bruger du håndfri opkald
Sådan bruger du Ventende
opkald
Når du er i gang med et opkald, og
du modtager et andet opkald (ventende
opkald), viser nüvi vinduet Indgående
opkald. Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet. Det første opkald parkeres.
Sådan skifter du mellem
opkald:
1. Tryk på
> Skift til.
2. Tryk på Afslut opkald for at lægge
på. Dette afbryder ikke det parkerede
opkald.
Menuen Telefon
På menusiden skal du trykke på Telefon for
at åbne menuen Telefon. Tryk på Status for
at få vist signalstyrke, batteriniveau og navn
for den telefon, der er forbundet.
Bemærk: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i
menuen Telefon på din nüvi.
Sådan bruger du din telefonbog
Hver gang din mobiltelefon opretter
forbindelse til din nüvi, indlæses
telefonbogen automatisk i nüvi. Det kan
tage et par minutter, før telefonbogen er
tilgængelig.
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på den post (kontaktperson) .
i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på Ring op for at ringe til
kontaktpersonen, eller tryk på
Opret for at sende en SMS/
tekstmeddelelse.
Ringe til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interesse punkter.
2. Søg efter det interessepunkt, .
som du vil ringe op til.
3. Tryk på Ring op eller .
Sådan ringer du til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Tast nummeret, og tryk på Ring op.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning19
Sådan bruger du håndfri opkald
Sådan får du vist din
opkaldshistorik
Hver gang din telefon opretter forbindelse
til din nüvi, overføres din opkaldshistorik
automatisk til nüvi. Det kan tage et par
minutter at overføre disse data til nüvi.
1. Tryk på Telefon > Opkaldshistorik.
2. Tryk på en kategori for at få vist disse
opkald. Opkaldene vises i kronologisk
rækkefølge; seneste opkald vises
øverst på listen.
3. Tryk på et emne, og tryk på Ring.
Sådan ringer du hjem
Indtast et telefonnummer til din hjemposition, så du hurtigt kan ringe hjem.
Sådan indtaster du dit
telefonnummer:
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Tryk på Indtast telefonnummer for
at bruge tastatursiden eller Vælg fra
telefonbog (kun tilgængelig, hvis .
din telefon understøtter overførsel .
af telefonbog).
20
3. Tryk på OK > Ja. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
Bemærk: Hvis du vil redigere
hjem-position eller telefonnummer,
skal du trykke på Find > Favoritter >
HJEM > Rediger.
Sådan ringer du hjem:
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Din nüvi ringer dit hjemmetelefonnummer op.
Foretage opkald med
stemmeopkald
Du kan derefter foretage en samtale ved at
sige modtagerens navn.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald.
2. Sig modtagerens navn.
BEMÆRK: Du bliver muligvis nødt
til at lade din mobiltelefon “øve”
sig i at genkende dine stemmekommandoer. Se vejledningen til din
telefon.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan bruger du håndfri opkald
SMS/tekstmeddelelse
Hvis din telefon understøtter SMS/tekstmeddelelser vha. Bluetooth-teknologi, kan
du sende og modtage tekstmeddelelser på
din nüvi.
Sådan modtager du en
tekstmeddelelse
Når du modtager en tekstmeddelelse, åbnes
vinduet Indgående tekst Tryk på Lyt for at
afspille tekst-meddelelsen, Vis for at åbne
din indbakke eller Ignorer for at lukke
vinduet.
Sådan sender du en
tekstmeddelelse
1. Tryk på Telefon > Tekstmeddelelse
> Opret.
2. Vælg en funktion for at vælge
modtageren af tekstmeddelelsen.
3. Indtast meddelelsen, og tryk på OK.
Sådan får du vist dine
meddelelser
1. Tryk på Telefon > Tekstmeddelelse.
2. Tryk på Indbakke, Udbakke eller
Kladder.
3. Tryk på en meddelelse.
4. Vælg en funktion.
• Tryk på
for at høre
meddelelsen. (Du skal vælge en
TTS-stemme for at lytte til SMS/
tekstmeddelelser; se side 39. Ikke
tilgængelig på 710-modeller).
• Tryk på Videresend for at sende
denne meddelelse til en anden
modtager eller på Svar for at
svare denne kontaktperson.
Bemærk: Meddelelser, som sendes
fra din nüvi, vises ikke i telefonens
udbakke.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning21
Brug af medieafspillere
Brug af medieafspillere
Afspille musik
Indlæs musikfiler til den interne hukommelse eller til SD-kortet. Se side 25–26.
1. Tryk på Værktøjer > Medieafspiller.
2. Tryk på Kilde for at åbne
musikafspilleren.
3. Tryk på Gennemse.
4. Tryk på en kategori.
5. Hvis du vil afspille hele kategorien
fra toppen af listen, skal du trykke
på Spil alle. Hvis du vil afspille en
bestemt sang, skal du trykke på titlen.
Aktuel afspilningsliste
Albumbillede
for at afspille den
• Tryk på
forrige sang på afspilningslisten; tryk
på knappen og hold den nede for at
spole tilbage gennem den aktuelle
sang.
• Tryk på
for at springe den
næste sang over; tryk på knappen
og hold den nede for at springe
fremad i den aktuelle sang.
• Tryk på
for at sætte sangen
på pause.
• Tryk på
for at gentage.
• Tryk på
for at afspille i
vilkårlig rækkefølge.
• Tryk på albumbilledet for at få vist
oplysninger om musikfilen eller for
at fjerne sangen fra afspilningslisten.
Understøttede filtyper
Din nüvi understøtter MP3-musikfiler
og M3U- og M3U8-afspilningslistefiler.
• Tryk på afspilningslisten for at
redigere den.
• Tryk på
for at justere lydstyrken.
22
Oprettelse og aflytning af
afspilningslister
Når du bruger din nüvi, kan du lytte
til afspilningslister, der er oprettet på
din computer. Du kan også gemme
afspilningslister med din nüvi.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Brug af medieafspillere
Sådan gemmer du aktuelle
afspilningslister:
1. Når du lytter til musik, skal du trykke
på Gennemse > Afspilningsliste >
Gem aktuel afspilningsliste.
2. Indtast et navn, og tryk på OK.
Sådan opretter du en ny
afspilningsliste:
1. I musikafspilleren skal du trykke på
Gennemse > Afspilningsliste >
Opret ny afspilningsliste.
2. Vælg sangene.
3. Tryk på Tilbage, når du er .
færdig med at tilføje sange .
til din afspilningsliste.
Sådan opretter du en
afspilningsliste på en computer:
1. Opret en afspilningsliste af musikfiler
vha. din computer og et lydprogram.
Gem afspilningslisten som en M3Ueller M3U8-fil.
Bemærk: Du skal muligvis
redigere M3U-filen med et
tekstredigeringsprogram, f.eks.
Notesblok, for at fjerne stien
(linket) til musikfilen. M3U-filen
må kun indeholde musikfilnavnene.
Se hjælpen i lydprogrammet.
2. Overfør afspilningslisten og
musikfilerne til din nüvi eller .
til dit SD-drev (se side 25–26). .
M3U-filen skal have samme .
placering som musikfilen.
Sådan afspiller du en
afspilningsliste:
1. I musikafspilleren skal du trykke
på Afspilningsliste > Åbn
afspilningsliste. Alle tilgængelige
afspilningslister vises.
2. Tryk på en afspilningsliste for at .
starte afspilningen af musikfilerne.
Sådan redigerer du en
afspilningsliste:
1. Mens du lytter til musikken, skal
du trykke på afspilningslisten
på musikafspillersiden eller på
Gennemse > Afspilningsliste >
Rediger aktuel afspilningsliste.
2. Rediger afspilningslisten:
• Tryk på Tilføj for at tilføje en .
sang nederst på afspilningslisten.
• Tryk på en sang, og tryk derefter
på Fjern for at fjerne den fra
afspilningslisten.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning23
Brug af medieafspillere
Lytte til lydbøger
Hvis du vil købe en bog hos Audible.com,
skal du gå til http://garmin.audible.com.
Sådan lytter du til en bog
1. Tryk på Værktøjer > Medieafspiller.
2. Tryk på Kilde for at åbne
lydbogafspilleren.
3. Tryk på Gennemse.
4. Tryk på en kategori, og tryk herefter
på en bogtitel.
Bogomslag
• Tryk på
for at justere lydstyrken.
• Tryk på
for at springe et afsnit
over og på
for at springe tilbage.
Tryk på knapperne og hold dem nede
for at gå frem og tilbage.
• Tryk på
for at sætte bogen på
pause.
24
• Tryk på bogens omslag for at få vist
mere detaljerede oplysninger.
Sådan bruger du Bogmærker
Hvis du vil oprette et bogmærke, skal du
trykke på
og derefter Bogmærke.
Du får vist dine bogmærker ved at trykke på
og derefter trykke på et bogmærke.
Tryk på Spil for at lytte til bogen fra
bogmærket.
Sådan indlæser du ���������
lydbøger
1. Opret en Audible.com-konto på .
http://garmin.audible.com.
2. Download AudibleManager®.
3. Åbn AudibleManager. Følg
instruktionerne på skærmen .
for at aktivere din nüvi (skal .
kun gøres én gang).
4. Køb en bøg på http://garmin.
.audible.com, og download .
bogen til din computer.
5. Brug AudibleManager til at overføre
bogen til din nüvi eller til dit SD-kort.
TIP: Læs hjælpefilen til AudibleManager, hvis du ønsker detaljerede.
Vælg Hjælp > Hjælp.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan håndterer du filer
Sådan håndterer
du filer
Du kan gemme filer (f.eks. MP3’er
og JPEG-billeder) i din nüvis interne
hukommelse eller på et SD-kort
(ekstraudstyr).
Bemærk: Din nüvi er ikke
kompatibel med Windows® 95,
98, Me eller NT. Den er heller
ikke kompatibel med Mac® OS
10.3 og ældre versioner. Det er en
almindelig begrænsning for
mange USB-lagerenheder.
Sådan indlæser du filer
Trin 1: Isæt et SD-kort
(ekstraudstyr)
Hvis du vil indsætte kortet, skal du skubbe
det ind, indtil det siger “klik”.
Trin 2: Tilslut USB-kablet
Tilslut mini-USB-stikket til bunden af din
nüvi. Tilslut den større ende af kablet til en
ledig USB-port på computeren.
Din nüvi og SD-kortet vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windowscomputere og som monterede diske på
Mac-computere.
Understøttede filtyper
• MP3-musikfiler: Se side 22–23
• M3U- og M3U8-musikafspilningslistefiler: Se side 22
• AA-lydbogfiler: se side 24
• JPEG- og JPG-billedfiler: Se side 27
• Tilpassede GPI POI-filer fra Garmins
POI Loader: Se side 47
• Kort, ruter og waypoints fra
MapSource®: se side 45
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning25
Sådan håndterer du filer
Bemærk: På visse operativsystemer eller computere med flere
netværksdrev, vises nüvi-drevene
muligvis ikke. Se hjælpen til dit
operativsystem for at få oplyst,
hvordan du tilknytter drevene.
Trin 3: Overfør filer til din nüvi
Kopier filer fra computeren, og sæt dem ind
i drevene på nüvi.
1. Find den fil, du ønsker at kopiere, .
på din computer.
2. Marker filen, og vælg Rediger >
Kopier.
3. Åbn “Garmin-” eller SD-kortdrevet/
diskenheden.
4. Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises
i fillisten på din nüvis hukommelseseller SD-kort.
26
Trin 4: Udtag og afbryd
USB-kablet
Når du er færdig med at overføre filer,
skal du klikke på ikonet Skub ud
i
meddelelsesområdet eller trække diskikonet til Papirkurven
på Mac-computere. Fjern din nüvi fra computeren.
Sådan sletter du filer
Når din nüvi er tilsluttet din computer,
skal du åbne nüvi- eller SD-kortdrevet/
diskenheden. Marker filen, som du vil
slette, og tryk på tasten Delete på din
computers tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke er sikker
på en fils formål, skal du ikke
slette den. Hukommelsen i din nüvi
indeholder vigtige systemfiler, som
ikke bør slettes. Vær især varsom
ved filer, som befinder sig i mapper
ved navnet “Garmin”.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer har mange funktioner,
som er gode at have, når du bevæger dig
rundt i byen eller i hele verden.
Opsætning
Du kan finde flere oplysninger om
indstillinger på side 37–43.
Hvor er jeg
Tryk på Hvor er jeg for at se oplysninger
om din aktuelle position. Dette er en
nyttig funktion, hvis du skal oplyse en
redningstjeneste, hvor du befinder dig. Tryk
på en knap til højre for at se de nærmeste
steder i den kategori. Tryk på Gem position
for at gemme din aktuelle position.
Hjælp
Tryk på Hjælp for at få oplysninger om
brug af din nüvi.
Medieafspiller
Du kan få flere oplysninger om
medieafspilleren på side 22–24.
Galleri
Ved hjælp af Galleri kan få vist billeder,
som du har gemt i din nüvi.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Tryk på et billede for at få vist .
det i et større format.
3. Tryk på pilene for at få vist alle
billeder.
Visning af et diasshow
Tryk på Slide Show for at starte et
diasshow, som viser hvert billede et
øjeblik og derefter skifter til det næste
billede.
Tryk hvor som helst på skærmen for at
stoppe diasshowet.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning27
Brug af værktøjerne
Trafik
Du kan kun få adgang til
trafikoplysningerne, hvis din nüvi er
tilsluttet til en FM-trafikmodtager.
Trafikmodtageren er inkluderet i nogle af
pakningerne til nüvi 710, 750T, 760 og 770.
På side 32–34 kan du få mere at vide om
trafikoplysninger.
Ruter
Hvis du ønsker oplysninger om ruter, skal
du se side 12–13.
28
Brugerdata
Brug denne funktion til at håndtere og slette
dine gemte data, f.eks. Favoritter. Hvis du
har overført en rute fra Map-Source, skal
du trykke på Importer rute fra fil for at
anvende den pågældende rute i din nüvi.
Verdensur
1. Tryk på Værktøjer > Verdens ur.
2. Hvis du vil ændre en by på listen, .
skal du trykke på byen.
3. Vælg en ny tidszone (eller by). Tryk
på OK, når du er færdig.
4. Tryk på Verdens kort for at få vist .
et kort.
5. Nattetimer vises i det tonede område.
Tryk på Verdens ur for at få vist
urene igen eller på Tilbage for at
afslutte.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Brug af værktøjerne
Sprogguide
Sprog guide lægger data fra Oxfords
flersprogede ressourcer og fem tosprogede
ordbøger i din hule hånd. Du kan købe
tilbehør på http://shop.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Sådan oversætter du ord og
sætninger
1. Tryk på Værktøjer > Sprog guide .
> Ord og sætninger.
2. Tryk på Sprog, vælg Fra- og Tilsprog, og tryk derefter på Tilbage.
3. Vælg en kategori, og søg efter en
sætning.
4. Tryk på Søg for evt. at stave ordet
eller sætningen. Tryk på en sætning
for at åbne oversættelsen.
for at høre
5. Tryk på
oversættelsen.
Tip til ord og sætninger
• Brug Søg efter nøgleord i sætninger
for at finde alle de sætninger, der
indeholder et bestemt ord.
• Tryk på et understreget ord for at
bruge et andet ord.
• Tryk på Flere variationer for at
ændre ordet i sætningen eller for
at få en anden oversættelse.
Sådan bruger du de tosprogede
ordbøger
Garmins Language Guide har fem
tosprogede ordbøger.
1. Tryk på Værktøjer > Sprog guide.
2. Tryk på Tosprogede ordbøger.
3. Tryk på en oversættelsesfunktion.
Tryk evt. på Til engelsk.
4. Søg efter ordet, og tryk på det.
for at høre
5. Tryk på
oversættelsen.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning29
Brug af værktøjerne
Tosprogede tip
• Tryk på Søg for at stave ordet eller
starten af ordet.
• Tryk på Legend for at få oplysninger om forkortelser, etiketter og
udtalesymboler på det valgte sprog.
Indholdet i ordbøger, ord og sætninger er
© Oxford University Press. Stemmefiler er
© Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual
Phrasebank © Oxford University Press 2001.
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary
© Oxford University Press and Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German
Dictionary © Oxford University Press og
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus
2003.
30
Regnemaskine
Tryk på Værktøjer > Regnemaskine.
Indtast det første tal i din beregning.
Tryk på en operator (÷, x, - eller +).
Indtast det næste tal i din beregning.
• Tryk på. for at tilføje en decimal.
• Tryk på ± for at gøre tallet negativt
eller positivt.
• Tryk på % for at gøre tallet til en
procent (0,01).
• Tryk på C for at slette
indtastningen.
5. Tryk på =.
6. Tryk på C for at foretage en ny
beregning.
1.
2.
3.
4.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Brug af værktøjerne
Valutaomregner
1. Tryk på Værktøjer > Valuta
omregner.
2. Tryk på en valutaknap for et ændre
valutaen.
3. Vælg en valuta, og tryk på OK.
4. Tryk ved firkanten ved siden af den
valuta, som du vil omregne.
5. Indtast tallet. Tryk på OK.
6. Tryk på Ryd for at omregne en anden
værdi.
Tip: Tryk på og hold
nede for at
slette hele indtastningen.
Sådan opdaterer du
omregningskurser
Vha. din nüvi kan du manuelt opdatere
valutaernes omregningskurser, så du altid
bruger de mest aktuelle kurser.
1. Tryk på Værktøjer > Valuta
omregner > Opdater.
2. Tryk på den kurs, du ønsker at
opdatere.
3. Tryk på
for at slette den aktuelle
kurs. Indtast en ny kurs, og tryk på
OK.
4. Tryk på Gem for at afslutte.
Tip: Tryk på Gendan for at bruge
den oprindelige kurs.
Måleomregner
1. Tryk på Værktøjer > Måle omregner.
2. Tryk på Omregning, vælg en type af
mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker .
at ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at
indtaste en værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på OK. Enheden omregnes.
7. Tryk på Ryd for at indtaste et nyt mål.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning31
Sådan bruger du FM-trafik
Sådan bruger du
FM-trafik
Bemærk: Du kan kun få adgang til
trafikoplysningerne, hvis din nüvi er
tilsluttet til en FM-trafikmodtager.
Trafikmodtageren er inkluderet i nogle
af pakningerne til nüvi 710, 750T, 760
og 770.
Brug en FM TMC-trafikmodtager
(trafikoplysningskanal) til at modtage
trafikoplysninger over FM Radio Data
System. Du kan få oplysninger om FMtrafikmodtagere og modtageområder på
www.garmin.com/traffic.
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM-trafikmodtageren modtager blot
signalet fra trafik-serviceudbyderen
og viser disse oplysninger på din nüvi.
Bemærk: FM-trafikmodtageren
og din nüvi skal være i dataområdet
af en FM-station, der sender TMCdata for at modtage trafikoplysninger.
32
Til stikkontakt i
køretøj
PowerLED
Til stikkontakt i
nüvi-holder
StatusLED
Bemærk: Hvis din FM TMCtrafikmodtager har en antenne med
sugekopper, skal du placere antennen
lodret på forruden vha. sugekopperne.
LED-blinklys
Den grønne strøm-LED lyser, når enheden
er tilsluttet til en ekstern strømforsyning.
Status-LED angiver signalmodtagelsen:
• Blinker gult: Angiver, hvilket land du
aktuelt befinder dig i.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan bruger du FM-trafik
• Lyser gult: Søger efter signal.
• Lyser rødt: Momentant
synkroniseringstab.
• Lyser grønt: Normale trafikdata.
Trafik i dit område
Tryk på Værktøjer > Trafik for at få vist
trafikbegivenheder i dit område. Tryk på
Se efter rute for at se trafikbegivenheder
på hver vej i området. Hvis der er trafik på
din rute, skal du trykke På min rute for at
få vist detaljer.
Trafik på vejen
Når du ikke navigerer en rute, og der
er trafik på vejen, viser siden Kort et
trafikikon, f.eks.
eller . Tryk
på ikonet for at få vist oplysninger om
forsinkelsen.
Tip: De lokale indstillinger, du
valgte under den første start, bestemmer, hvilke trafikikoner der bruges:
Diamantformede ikoner ( ) for
USA, trekantede ikoner ( ) for
Europa.
Trafik på ruten
Når nüvi beregner din rute, undersøger den
den aktuelle trafik og prioriterer automatisk
den hurtigste rute. Du kan stadig blive
dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke
findes alternative veje. Hvis der er store
forsinkelser i trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner nüvi automatisk ruten
igen.
Siden Kort viser
eller , når der er
trafik på din rute. Tallet på ikonet angiver
det antal minutter, trafikken forsinker din
rute. Det er automatisk medregnet i den
ankomsttid, der vises på kortet.
Sådan undgår du trafik på din
rute:
1. På kortsiden skal du trykke på
.
eller
for at få vist
2. Tryk på
trafikforsinkelser.
3. Tryk på Undgå.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning33
Sådan bruger du FM-trafik
Trafikikoner
Nordamerika
Trafikabonnementer
Betydning
International
Vej forhold
Vejarbejde
Vej lukket
Langsom trafik
Ulykke
Se side 40–41 for information om, hvordan
du tilføje et trafikabonnement. For mere
information om trafikabonnementer besøg
www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: Du behøver ikke at
aktivere det abonnement, som følger
med FM-trafikmodtageren (hvis et
sådant fulgte med). Abonnementet
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
Hændelse
Trafikiformation
Alvorlighedsfarvekode
Grøn = Mindre alvorlig: Trafikken flyder
normalt.
Gul = Alvorlig: Der forekommer
kødannelse.
Rød = Meget alvorlig: Der forekommer
meget kødannelse, eller trafikken er gået
helt i stå.
34
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan afspiller du lyd gennem køretøjets højttalere
Sådan afspiller du
lyd gennem køretøjets
højttalere
Før du benytter FM-senderen i dit område,
skal du læse reglerne for FM-sendere på
side 52.
Hvis din nüvi er forsynet med en
FM-sender, kan du lytte til lyden
fra nüvi over en FM-stereoradio.
Bemærk: Når du bruger FMsenderfunktionen på din nüvi, kan
alle telefonopkald, som du foretager
eller modtager via din nüvi, muligvis
overhøres via FM-radioen af køretøjer
i nærheden.
Sådan indstiller du
FM-senderen manuelt
1. På siden Menu skal du trykke på
Lydstyrke > FM-sender > Tilslut
FM-senderen.
2. Indstil radioen til en FM-kanal
med meget støj og et lavt
frekvensnummer.
3. Tryk på og for at vælge
den samme frekvens, som dit
stereoanlæg er indstillet til.
Sådan indstiller du
FM-senderen automatisk
Hvis du bruger en FM-trafikmodtager, kan
nüvi vælge en kanal for dig.
1. På siden Menu skal du trykke på
Lydstyrke > FM-sender > Tilslut
FM-senderen.
2. Hvis du bruger en trafikmodtager,
skal du trykke på Automatisk tuning.
Indstil derefter dit stereoanlæg til den
valgte kanal
Hvis du ikke bruger en FM-trafikmodtager,
eller hvis du bruger en MSN Direct
Receiver, kan du vælge en FM-kanal til
FM-senderen.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning35
Sådan afspiller du lyd gennem køretøjets højttalere
Tip til frekvensvalg
Du får det bedste resultat ved at vælge en
frekvens under 90,1 FM.
Når du søger efter en passende frekvens
på din FM-radio, skal du lede efter en ledig
frekvens med ensartet støj. Hvis du hører
støj og lyde i baggrunden, skal du vælge en
anden frekvens.
Det kan være nødvendigt at ændre frekvensen for FM-senderen, når du kører. En
frekvens, der ikke bruges af en radiostation
i dit område, kan bruges af en station et
andet sted.
Oplysninger om
FM-senderen
FM-senderen er beregnet til at sende lyden
fra din nüvi til din FM-radio.
Forsøg ikke at justere FM-indstillingerne,
mens du kører.
36
Afstanden mellem køretøjets strømkabel,
din nüvi og FM-radioantennen kan også
påvirke støjniveauet. Køretøjer med
antennen placeret langt væk, f.eks. med
antennen monteret bag på bilen, kan også
opleve mere interferens fra støjkilder
udefra, end køretøjer med antennen
monteret bag på.
Når du kører kan du muligvis bemærke
ændringer i baggrundsstøjen, selvom der
ikke er en FM-station, som bruger kanalen.
Dette kan forekomme, når du kører igennem
vejkryds, hvor der er specielle trafiklys eller
andre elektroniske systemer. Du kan også
bemærke denne effekt, når terrænet ændrer
sig, hvorved fjerne stationer, som ikke blev
modtaget, da du foretog det oprindelige valg
af frekvens, kan modtages af dit bilanlæg.
Disse og andre kilder til elektrisk interferens
kan gøre det nødvendigt at finde en anden
frekvens.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan tilpasser
du din nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
Anvendelses måde - angiv, hvordan du vil
navigere for at optimere ruter: Bil, Cykel
eller Fodgænger.
Enheder - skift måleenheder til Kilometer
eller Mil.
Tastaturopsætning - vælg QWERTY for
et layout som på en skrivemaskine, eller
vælg ABCDE for et alfabetisk layout.
2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.
3. Tryk på knappen under
indstillingsnavnet for at ændre den.
Sådan ændrer du
systemindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System.
GPS Simulator - gør det muligt for
simulatoren at slukke for GPS-funktionen
for at simulere navigation og/eller spare på
batteriet.
Om - viser din nüvis softwareversionsnummer, enheds-ID-nummer og
lydversionsnummer. Du skal bruge
disse oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (se side 45).
Gendan - gendanner systemindstillingerne.
Sådan ændrer du
navigations-indstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
Rute præference - vælg en præference for
at beregne din rute.
• Hurtigste tid - beregner ruter, der
er hurtigere at køre, men er længere.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning37
Sådan tilpasser du din nüvi
• Korteste distance - beregner ruter,
der er kortere, men som kan tage
længere tid at køre.
• Direkte linie - beregner ruter i
fugleflugtslinie (uden veje).
Undgå - vælg de vejtyper, du vil undgå,
eller som du vil foretrække at bruge på
din rute.
Gendan - gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
Sådan justerer du
displayindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
Farve valg - vælg Dag, hvis du ønsker en
oplyst baggrund, Nat, hvis du ønsker en
mørk baggrund, eller Auto for automatisk
at skifte mellem de to.
Skærmbilleder - aktiver valget
Skærmbilleder. Tryk på
for at tage
et skærmbillede. Bitmapfilen med billedet
gemmes i mappen Garmin\scrn på
nüvidrevet.
Lys - juster lysstyrken for baggrundsbelysningen. Du kan øge batteriets
levetid ved at reducere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
Gendan - gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Sådan opdaterer du
tidsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Tid.
Time Format (Tidsformat) - vælg mellem
formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.
Tids zone - vælg en tidszone eller en
nærliggende by fra listen.
Sommertid - angiv Til, Fra eller Auto,
hvis det er tilgængeligt.
Gendan - gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
38
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan angiver du sprog
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog.
Stemme - ændrer sproget for
stemmemeddelelser.
nüvi 750, 750T, 760 og 770: Sprog,
der er noteret med en persons navn, er
TTS-stemmer (Text-To-Speech), som
har et omfattende ordforråd og udtaler
gadenavnene, når du nærmer dig et sving.
De forudindspillede stemmer (dem uden en
persons navn) har et begrænset ordforråd og
udtaler ikke sted- eller gadenavne.
Tekstsprog - skift hele skærmteksten til det
valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget,
ændres sproget af brugerindtastede data
eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatur - vælg tastatur til dit sprog. Du
kan også ændre tastaturets sprogindstilling
fra et tastatur ved at trykke på knappen
Valg.
Sådan ændrer du
kortindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Kort.
Kort detaljer - ændrer antallet af de
detaljer, der vises på kortet. Hvis der skal
vises flere detaljer, opdateres kortet mere
langsomt.
Kort visning - vælg et kortperspektiv.
• Spor op - viser kortet i to
dimensioner (2D) med din
færdselsretning øverst.
• Nord op - viser kortet i 2D
med nord øverst.
• 3D - viser kortet i tre
dimensioner (3D) i Spor op.
Køretøj - tryk på Skift for at ændre
det ikon, der bruges til at vise din
position på kortet. Tryk på det ikon,
du vil bruge, og tryk derefter på OK.
Download andre køretøjsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Trip log - viser eller skjuler din rejselog.
Hvis du vil slette triploggen, skal du trykke
på Værktøjer > Brugerdata > Slet trip
log.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning39
Sådan tilpasser du din nüvi
Kort info - få vist de indlæste kort på din
nüvi og deres versioner. Tryk på et kort for
at aktivere (afkrydsning) eller deaktivere
(ingen afkrydsning) dette kort.
Gendan - gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Sådan tilføjer du
sikkerhedsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Garmin Lock - aktiver Garmin Lock™
for at låse din nüvi. Indtast en firecifret
PIN-kode og et sikkerhedssted. For mere
information henvises til side 44.
Sikker kørsel - tænd eller sluk for
funktionen Sikker kørsel. Sikker kørsel gør
alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig
betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørsel, utilgængelige.
Gendan - gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger. Bemærk, at når
du gendanner sikkerhedsindstillingerne,
slettes din Garmin Lock PIN eller dit
sikkerhedssted ikke.
40
Sådan får du vist
oplysninger om dit
trafikabonnement
Trafikmodtageren er inkluderet i nogle
af pakningerne til nüvi 710, 750T, 760 og
770. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik.
Bemærk: Du har kun adgang til
trafikindstillingerne, hvis din nüvi
er tilsluttet en ekstern strømkilde
og har en FM TMC-trafikmodtager
(ekstraudstyr).
Bemærk: Hvis din trafikmodtager
har et prøveabonnement, behøver den
ikke at blive aktiveret, og du behøver
ikke at købe et abonnement, før
prøveabonnementet udløber.
Funktioner i Nordamerika
Dine FM-trafikabonnementer og
udløbsdatoer vises. Tryk på Tilføj for
at tilføje et abonnement.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Funktioner uden for
Nordamerika
Auto - vælg den udbyder, der skal bruges.
Vælg Auto for at bruge den bedste udbyder
i området, eller vælg at bruge en bestemt
udbyder.
Søg - søg efter andre TMC-trafikudbydere.
Du kan øge søgetiden ved at trykke på Ja
for at rydde tabellen med udbydere.
Abonnementer - få vist dine FMtrafikabonnementer og udløbsdatoer.
Tryk på Tilføj for at tilføje et abonnement.
Sådan tilføjer du et abonnement
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Gå til Garmins FM-trafik-websted på
www.garmin.com/fmtraffic.
1. Fra siden Menu skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
2. Til enheder uden for Nordamerika
skal du trykke på Abonnementer >
Tilføj. Til enheder i Nordamerika skal
du trykke på Tilføj.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enhedsID ned.
4. Besøg www.garmin.com/fmtraffic for
at købe et abonnement og få en kode
på 25 tegn.
5. Tryk på Næste på din nüvi, indtast
koden, og tryk på OK.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver
gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har
flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe
dig en ny kode for hver modtager.
Bemærk: Du behøver ikke at
aktivere det abonnement, som følger
med FM-trafikmodtageren (hvis et
sådant fulgte med). Abonnementet
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
tjenesteudbyderen.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning41
Sådan tilpasser du din nüvi
Bluetooth-teknologiindstillinger
Bluetooth er kun tilgængelig for modellerne
nüvi 710, 760 og 770. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth.
Forbindelser - Vælg Tilføj > OK for at
parre med en mobiltelefon, som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Se side 17–21. Vælg
Skift for at oprette forbindelse med en
anden enhed.
Bemærk: nüvis PIN-kode
(eller adgangsnøgle) er 1234.
Drop (Opgiv) - vælg den telefon, du vil
afbryde forbindelsen til, og tryk på Ja.
Fjern - vælg den telefon, du vil slette fra
nüvis hukommelse, og tryk på Ja.
Bluetooth - aktiver og deaktiver Bluetoothkomponenten. Bluetooth-ikonet vises på
menusiden, hvis Bluetooth-komponenten er
aktiveret. Hvis du vil forhindre en telefon
i at oprette forbindelse automatisk, skal du
vælge Frakoblet.
42
Kaldenavn - angiv et kaldenavn, som
identificerer din nüvi på enheder med
Bluetooth-teknologi. Tryk på OK.
Fejlfind - rul gennem listen over
kompatible enheder. Hvis din
telefon ikke er på listen, kan du
besøge www.garmin.com/bluetooth
for at få yderligere oplysninger.
Gendan - gendan de oprindelige Bluetoothindstillinger. This does not clear the pairing
information.
Sådan ændrer du
indstillinger for
alarmpunkter
Du skal have alarmpunkter (f.eks brugerdefinerede POI’er, en sikkerhedskameradatabase eller en TourGuide®)
indlæst for at kunne justere indstillingerne for alarmpunkter Se side 47.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Alarm punkter.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din nüvi
Alarm punkter - tryk på Skift for at
tænde eller slukke for alarmerne, når du
nærmer dig brugerdefinerede POI’er eller
sikkerhedskameraer.
TourGuide - angiv, hvordan du ønsker,
at lyden til TourGuide skal aktiveres. Vælg
Auto play for at høre den komplette rejse,
som den er programmeret, Guidet for at
få vist speakerikonet
på det kort, hvor
rejseinformationerne er tilgængelige i løbet
af din rute, eller Fra.
Gendan - gendan indstillinger for
alarmpunkter.
Sådan justerer du
lydstyrken
Tryk på Lydstyrke på menusiden for
at justere masterlydstyrken.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Lydstyrke for at justere lydstyrken
for medieafspilleren og navigationsmeddelelserne.
Sådan gendanner du alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
Sådan rydder du
brugerdata
Advarsel: Alle brugerangivne
informationer slettes.
1. Placer din finger på skærmens
nederste højre hjørne, mens du
tænder for din nüvi.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen,
indtil meddelelsen vises.
3. Tryk på Ja for at slette alle
brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.
Gendan - gendan den oprindelige lydstyrke.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning43
Appendiks
Appendiks
Sådan kan du oplade din
nüvi
• Brug bilens strømkabel.
• Brug USB-kablet.
• Brug et AC-adapterkabel
(ekstraudstyr).
Skærmkalibrering
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer
korrekt, skal du kalibrere berøringsskærmen. Sluk din nüvi, og tænd den
herefter igen. Skub Tænd/sluk-knappen
til højre (lås). Sæt din finger på skærmen
i 30 sekunder, indtil kalibreringsskærmen
vises. Følg instruktionerne på skærmen
Sådan nulstiller du nüvi
Hvis skærmen på din nüvi holder op med
at fungere, skal du slukke din nüvi og
tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal
du skubbe Tænd/sluk-knappen til venstre
og holde den der i 8 sekunder. Tænd for
nüvi igen. Nu skulle nüvi fungere normalt.
44
Sådan låser du din nüvi
Garmin Lock™ er et tyverisikringssystem,
der låser din nüvi. Hver gang du tænder din
nüvi, skal du indtaste PIN-koden eller køre
til sikkerhedspositionen.
1. Tryk på værktøjer > Opsætning
> Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin
Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode og
naviger til en sikkerhedsposition.
Hvad er et sikkerhedssted?
Vælg et sted, som du ofte vender tilbage til,
f.eks. dit hjem, som din sikkerhedsposition.
Hvis din nüvi har satellitsignaler, og du
befinder dig på sikkerhedspositionen, skal
du ikke indtaste PIN-koden.
Bemærk: Hvis du glemmer din
PIN-kode eller dit sikkerhedssted,
skal din nüvi indsendes til Garmin
for at blive låst op. Du også skal
indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Appendiks
Flere kort
Du kan også købe yderligere MapSourcekortdata fra Garmin og indlæse kortene
på din nüvis interne hukommelse eller
på et SD-kort (ekstraudstyr). Besøg også
www.garmin.com/unlock/update.jsp
for at se, om der er en opdatering til din
kortsoftware tilgængelig.
Åbn menusiden for at finde den version
af kortene, som er indlæst på din nüvi.
Tryk på Værktøjer > Opsætning > Kort
> Kort Info. Du skal bruge dit enheds-ID
(se side 37) og serienummer (findes ved
siden af strømstikket) for at aktivere flere
kort.
Hvis du vil indlæse kort, ruter eller
waypoints på din nüvis hukommelseskort
eller SD-kort, skal du vælge navnet på dit
nüvi-drev eller SD-kortdrev. Der er flere
oplysninger i hjælpefilen til MapSource.
Sådan opdaterer du
softwaren
1. Besøg www.garmin.com/products/
webupdater, og download WebUpdater til din computer.
2. Slut din nüvi til din computer ved
hjælp af mini-USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg
instruktionerne på skærmen.
Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre
en opdatering, downloader WebUpdater
automatisk opdateringen og installerer den
på din nüvi.
Ekstra- og valgfrit tilbehør
Du kan få flere oplysninger om valgfrit
tilbehør ved at besøge http://shop.garmin
.com, www.garmin.com/extras eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning45
Appendiks
Garmin Travel Guide
Ligesom en rejsevejledning på papir
giver Garmin Travel Guide detaljerede
oplysninger om steder såsom restauranter
og hoteller. Du kan købe tilbehør på
http://shop.garmin.com eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du
indsætte SD-kortet i din nüvi. Tryk på
Find > Ektra > Travel Guide. Tryk på
navnet for din Travel Guide for at åbne den.
SaversGuide®
Med SaversGuide forudprogrammerede
SD-datakort og medlemskabskort f ungerer
din nüvi som et digitalt kuponhæfte. Du kan
købe tilbehør på http://shop.garmin.com
eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruge SaversGuide, skal du
indsætte SD-kortet i din nüvi. Tryk på
Find > Ektra > SaversGuide.
46
Sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer er
tilgængelige i nogle placeringer. Besøg
http://my.garmin.com for at få oplysninger
om tilgængeligheden. Til disse steder
indeholder nüvi placeringer af mange
hundrede sikkerhedskameraer. Din
nüvi advarer dig, når du nærmer dig et
sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis
du kører for hurtigt. Dataene opdateres
mindst én gang om ugen, så du altid har
adgang til de senest opdaterede oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region, og
du kan til enhver tid forlænge eksisterende
abonnementer. Hver region, som du køber,
har sin egen udløbsdato.
Advarsel: Garmin er ikke
ansvarlig for nøjagtigheden
eller konsekvenserne af at bruge
et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Appendiks
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse brugerdefinerede POI’er (Points Of Interest) til din
nüvi. POI-databaser er tilgængelige fra
forskellige firmaer på internettet. Visse
brugerdefinerede databaser indeholder
opmærksom-hedsinformation for punkter,
som f.eks. sikkerhedskameraer og
skoleområder.
Besøg www.garmin.com/extras, og klik på
POI Loader for at installere POI Loader på
din computer. Se hjælpefilen til POI Loader
for at få yderligere oplysninger. Tryk F1 for
at åbne hjælpefilen.
TourGuide
Med TourGuide kan din nüvi afspille
GPS-guidede ture med lyd fra tredjepart.
Disse ture kan f.eks. tage dig med på en
rute, mens der afspilles interessante fakta
om historiske seværdigheder på vejen.
Du kan få flere oplysninger ved at besøge
www.garmin.com/extras og klikke på POI
Loader.
Du kan få vist TourGuide-filer ved at trykke
på Find > Ekstra > Bruger POI. Hvis du
vil ændre indstillingerne for TourGuide,
skal du trykke på Værktøjer > Opsætning
> Alarm punkter > TourGuide.
Hvis du vil have vist dine brugerdefinerede
POI’er skal du trykke på Find > Ekstra
> Brugerdefinerede POI’er. Hvis du vil
ændre indstillingerne for alarmpunkter, skal
du trykke på Værktøjer > Opsætning >
Alarm punkter > Alarmpunkt alarm.
Hvis du vil slette brugerdefinerede POI’er
fra din nüvi, skal du slutte din nüvi til din
computer. Åbn mappen Garmin\poi på
nüvi-drevet eller SD-kortdrevet. Slet filen
poi.gpi.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning47
Appendiks
Batterioplysninger
Din nüvi indeholder et internt lithiumionbatteri, der ikke kan udskiftes. Du må ikke
fjerne eller forsøge at fjerne batteriet. Hvis
du gør dette, er der risiko for brand eller
beskadigelse af batteriet.
Batteriikonet i hjørnet af menusiden
angiver det interne batteris status. Du kan
øge nøjagtigheden af batterimåleren ved
helt at aflade batteriet og derefter oplade det
helt. Du må ikke afbryde din nüvi, før det er
helt opladet.
Kontakt din lokale genbrugsstation for
oplysninger om korrekt bortskaffelse af
din enhed.
Sådan maksimerer du batteriets
levetid
• Dæmp baggrundslyset (Værktøjer
> Opsætning > Display > Lys).
• Efterlad ikke din nüvi i direkte
sollys. Undgå at udsætte den for
stærk varme.
48
Sådan skifter du sikringen
Advarsel: Når du skifter
sikringen, skal du passe på, at du
ikke taber de små dele, og du skal
kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted.
Hvis din enhed ikke kan oplades i dit
køretøj, skal du muligvis skifte den
sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1. Skru det sorte, runde endestykke ud,
og fjern det.
2. Fjern sikringen (glas- og
sølvcylinder), og erstat den med .
en F-sikring (Fast Blow) på 3A.
Ende3. Kontroller, at
stykke
sølvspidsen er
Sølvplaceret i det
spids
sorte endestykke.
Sikring
Skru, det sorte
endestykke på
plads.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan fjerner du din nüvi
og monteringen
Hvis du vil fjerne nüvi fra holderen, skal
du trykke knappen på bunden af holderen
op og skubbe nüvi fremad.
Hvis du vil fjerne holderen fra monteringen,
skal du dreje holderen til højre eller venstre.
Tryk på holderen i denne retning, indtil den
løsnes fra monteringen.
Hvis du ønsker at fjerne sugekopmonteringen fra forruden, skal du skubbe armen
imod dig. Træk knappen på sugekoppen
imod dig.
Sådan monterer du
instrumentbrættet
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet,
så den overholder lovgivningen.
Advarsel: Den permanente
monteringslim er yderst svær at fjerne,
når monteringspladen er installeret.
1. Rengør og tør instrumentbrættet .
af der, hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden
af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven .
på pladen. Skub armen ned .
(imod pladen).
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning49
Appendiks
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal oprette GPS-satellitsignaler
(Global Positioning System) for at kunne
navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden
af høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi ikke oprette
satellitforbindelse. Gå udenfor til et område,
hvor der ikke er høje forhin-dringer for at
bruge din nüvi.
Når din nüvi har opfanget satellitsignaler,
er søjlerne for signalstyrken på menusiden grønne
. Når den mister
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde
eller slettes
.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
under www.garmin.com/aboutGPS.html.
50
Sådan plejer du din nüvi
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske
komponenter, som kan beskadiges
permanent, hvis de udsættes for kraftig
stød eller vibration. Hvis du vil minimere
risikoen for beskadigelser på din nüvi, skal
du undgå at tabe enheden og betjene den i
omgivelser med risiko for stød og vibration.
Sådan rengør du enheden
Din nüvi er konstrueret af materialer af
høj kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af brugeren udover rengøring.
Rengør din nüvis ydre beklædning (ikke
berøringsskærmen) med en klud, der er
fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel,
og tør den herefter af. Undgå kemiske
rengøringsmidler og opløsningsmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan rengør du
berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød,
ren og fnugfri klud. Brug evt. vand,
isopropylalkohol eller brillerens. Fugt
kluden med væsken, og tør berøringsskærmen forsigtigt af.
Sådan beskytter du din nüvi
• Du må ikke opbevare nüvi, hvor
den kan udsættes for ekstreme
temperaturer i længere tid, da det
kan føre til permanent skade på den.
• Lad være med at udsætte din nüvi
for vand. Hvis enheden kommer i
berøring med vand, kan der opstå
funktionsfejl.
• Selvom en PDA-pegepind kan
bruges til at betjene berøringsskærmen, må du aldrig forsøge
dette, mens du kører. Du må aldrig
bruge en hård eller skarp genstand til
at betjene berøringsskærmen, da det
kan beskadige skærmen.
Sådan undgår du tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden og holderen, når du ikke
bruger dem. Fjern det mærke, som
sugekoppen efterlader på forruden.
• Du må ikke opbevare enheden i
handskerummet.
• Registrer dit produkt hos
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock.
Se side 44.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktivet 1999/5/EC.
Du kan se hele overenstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på
Garmin-webstedet på: www.garmin.com.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning51
Appendiks
Vigtig meddelelse om
regler for din FM-sender
Dit nüvi-produkt indeholder en FM-sender.
Læs følgende regler:
Brug af din nüvi-FM-sender i
Europa
Det er ulovligt at bruge FM-sendere i
visse europæiske lande som følge af
specifikke radiofrekvensrestriktioner.
Du bør kontrollere de lokale regulativer
i alle de europæiske lande, som du vil
bruge FM-senderen i, for at sikre dens
lovlighed. Du har det fulde ansvar for at
rette dig efter de love og regulativer, der
findes i det land, hvor enheden anvendes.
Garmin fraskriver sig alt ansvar, såfremt
du ikke overholder lokale love og regulativer. Se www.garmin.com/fm-notice
for at få flere oplysninger.
52
Brug af nüvi-FM-senderen i
USA
Det er lovligt at bruge FM-sendere i
USA, men den tilladte udgangseffekt
for FM-sendere er lavere i USA end i de
europæiske lande, der tillader FM-sendere.
De europæiske nüvi-modeller indeholder
en FM-sender, der kører med højere effekt,
og som ikke kan anvendes lovligt i USA.
Du har det fulde ansvar for at rette dig
efter de love og regulativer, der findes i
det land, hvor enheden anvendes. Du skal
deaktivere FM-senderen, inden du bruger
din europæiske nüvi-model i USA.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi, ACCEPTERER DU
AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.
er afledt af eller baseret på denne software.
Du accepterer, at du ikke må eksportere
eller reeksportere produktet til noget
land, der er i strid med USA’s love om
eksportregulering.
Garmin giver dig en begrænset licens
til at bruge softwaren i denne enhed
(“Softwaren”) i binær udførbar form ved
normal brug af produktet. Titel, ejendomsret
og intellektuelle ejendomsrettigheder til
softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter at softwaren tilhører Garmin
og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om
ophav-sret. Endvidere bekræfter du at
softwarens struktur, organisering og kode er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet
af Garmin, og at softwaren i kildekodeform
er en værdifuld forretningshemmelighed,
der forbliver Garmins
ejendom. Du accepterer, at softwaren eller
nogen del af denne ikke må skilles ad,
demon-teres, modificeres, ommonteres,
omstruktureres eller reduceres til læsbar
form, og at du ikke må skabe enheder, der
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning53
Appendiks
Specifikationer
Drift: Maks. 10 W.
Vægt: 175 g (6,17 oz)
Batteritype: Ikke-udskifteligt
lithiumionbatteri
Fysiske størrelse: 121,7 mm B x 75,2 mm
H x 19,5 mm D (4,79” x 2,96” x 0,77”)
Skærm: 4,3” diagonal, 480 x 272 pixel;
WQVGA TFT-skærm, liggende med hvidt
baggrundslys og berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt eller (IPXO)
Arbejdstemperaturområde: 0°C til 60°C
Opladningstemperaturområde: 0°C til
45°C
Datalagring: Intern hukommelse og valgfrit
flytbart SD-kort. Data gemmes på ubestemt
tid.
Batterilevetid: 3-7 timer, afhængigt af brug
GPS-modtager: Højfølsom
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek
Kold: <38 sek
Nulstilling til fabriksstandarder: <45 sek
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
Computergrænseflade: USB-lagerenhed,
plug-and-play
Hovedtelefonstik: Standard 3,5 mm
Opladningstid: Ca. 4 timer
Strømtilførsel: Jævnstrøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel eller vekselstrøm
vha. ekstra tilbehør
54
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Tag din nüvi med ud af garager og væk fra høje bygninger og træer. Stå stille
i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde
fast på forruden.
Rengør sugekoppen og forruden med oliebaseret alkohol. Tør efter med en
ren, tør klud. Monter sugekoppen som beskrevet på side 3.
Min nüvi kan ikke oplades i mit
køretøj.
Din nüvi kan kun oplades mellem 0°C og 5°C. Hvis din nüvi placeres i direkte
sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Hvordan sletter jeg alle mine
brugerdata?
Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis skærm, mens du tænder
for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises. Tryk på
Ja for at slette alle brugerdata.
Din nüvi går i baglås/fryser.
Hvis skærmen på din nüvi holder op med at fungere, skal du slukke din nüvi
og tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du skubbe Tænd/sluk-knappen
til venstre og holde den der i 8 sekunder. Tænd for nüvi igen. Nu skulle nüvi
fungere normalt.
Berøringsskærmen reagerer
ikke korrekt på mine tryk.
Sluk din nüvi, og tænd den herefter igen. Skub Tænd/sluk-knappen til højre
(lås). Sæt din finger på skærmen i 30 sekunder, indtil kalibreringsskærmen
vises. Følg instruktionerne på skærmen
Min batteriindikator synes ikke
at være præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde
opladningen).
Kontroller, at din nüvi er model 710, 760 eller 770.
Min telefon kan ikke oprette
forbindelse til min nüvi.
Tryk på Tools > Opsætning > Bluetooth. Kontrollér, at Bluetooth-knappen er
indstillet til Aktiveret.
Sørg for at sikre, at din telefon er tændt, og at det er mindre end 10 meter væk
fra din nüvi.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en nüvi, der er
Hvordan ved jeg, at min nüvi er
tilsluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne
i USB-lagertilstand?
computer.
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning55
Appendiks
Problem/spørgsmål
Min computer genkender
aldrig, at min nüvi er tilsluttet.
Jeg kan ikke se nogen flytbare
drev i listen over drev.
Jeg får ingen
trafikinformationer.
Løsning/svar
1.
Fjern USB-kablet fra computeren
2.
Sluk for nüvi.
3.Indsæt USB-kablet i din computer og i din nüvi. Nüvien tænder automatisk
og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer
med at tildele drevbogstaver til din nüvi-drev. Se hjælpen til dit operativsystem
for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Bekræft, at du er inden for modtageområdet. Du skal være inden for
modtageområdet for at kunne modtage trafikinformation for dette område.
Kontroller, at FM TMC-trafikmodtageren er tilsluttet strømstikket på holderen
og også er tilsluttet en stikkontakt i dit køretøj. Trafikmodtageren følger med
nogle nüvi-modeller (710, 750T, 760 og 770).
1.Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål).
Hvordan kan jeg finde
restauranter i nærheden .
af det hotel, som jeg skal .
bo på, på en fremtidig ferie?
2.
Find hotellet og tryk på Kør.
3.
Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination.
4.Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på dit hotel,
vises først.
Du kan også benytte GPS-simulatoren (Værktøjer > Indstillinger > System).
Hvordan kan jeg finde min bil
på en parkeringsplads?
56
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer >
Direkte linje > OK for at indstille din nüvi til Off-Road-tilstand. Tryk på Find >
Favoritter > Seneste position > Kør. Naviger til din bil!
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Indeks
Indeks
Symbols
2-D, 3-D kort
visning 39
A
advarsler
nærhed 43
sikkerhedskamera 46
afspilningsliste 22
afspille 23
fra computer 23
gemme indhold 22
oprette 23
redigere 23
aktuelle placering,
gemme 11
angive din
placering 8, 12
annoncere
gadenavne 39
anvendelsesmåde 37
automatisk tuning 35
B
baggrundsfarve 38
batterioplysninger 48
berøringsskærm
indstillinger 38
justere 44, 55
rengøre 51
billeder 27
Bluetoothteknologi 17–21
fjerne en telefon 42
indstillinger 42
parre med
telefon 17, 42
bøger 24
bogmærker 24
Brugerdata 27
brugerdata, slette 43
brugerdefinerede
POI’er 47
C
computerforbindelse 25
cykelnavigation 37
D
detailkort 40
diakritiske tegn 9
direkte linie, rute 14,
38
displayindstillinger 38
E
ekstraudstyr 45, 46
enheder, omregne 30
enheds-ID 37
F
fejlfinding 55
filer 25–26
håndtere 25–26
overføre 25–26
slette 26
understøttede
typer 26
find 8–14; Se finde
steder
finde satellitter 4
finde steder 5
adresse 8
efter postnummer 8
element på
kortet 12
funktioner på siden
Kør 8
gemte steder (Mine
favoritter) 11
i nærheden af et
andet sted 13
nylige valg 10
fjerne holderen 49
flere kort 45
FM-sender 35–36
juridiske
oplysninger 52
opsætning 35
FM-trafikmodtager
32–34
fodgænger, navigationstilstand 37
funktioner på siden
Kør 10
G
Garmin Lock 40, 44
gårute 37
gemme
din aktuelle
placering 11, 12
steder, du finder 8,
11
gennemse kortet 12
geocaching 12
GPS 4
om GPS 50
slukke/tænde 37
H
håndfri telefonfunktioner 17–21
hjælp 27
hjælp på enhed 27
hjem
position 10
telefonnummer 20
holder 3
hovedtelefonstik 2, 54
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning57
Indeks
I
importere en
afspilningsliste 23
indgående opkald 18
indstillinger 37–43
gendanne 43
indstillinger for tid 38
J
juridisk bemærkning,
FM-sender 52
K
kilometer 37
knappen Tænd/sluk 2
koordinater 12
køretøjsikon 15, 39
kort
aktivere
detaljekort 40
brugerdefinere 39
detaljeniveau 39
ekstra 45
flytte 12
gennemse 12
knappen Kort
info 40
opdatere 45
version 40
vise 39
zoome 12
58
L
låse
af nüvi 44
skærm 7
lithiumion-batteri 48,
54
lommeregner 28
lydbøger 24
lydoutput 2, 35–36
lydstyrke 7, 43
lydversion 37
lysstyrke 38
M
M3U-afspilningslisteformat 23
maks. fart, nulstille 16
mål, omregne 30
MapSource 45
medieafspiller 22–24
mil 37
Mine favoritter 11
mini-USB-stik 2
montere 3
fjerne fra holder 49
på instrumentbræt 49
MP3-musikfiler
afspille 22
indlæse 25
musik 22
myGarmin i
N
nærhedsadvarsler 43
navigation 6
indstillinger 37
valg 37
nulstille
din nüvi 44
max fart 16
tripdata 16
Nylig fundne
placeringer 10
finde 10
slette 10
O
omregne
enheder 30
omvej 7
opdatere
kort 45
software 45
opkald
besvare 18
dæmpe 18
historik 20
hjem 20
lægge på 18
ventende opkald 19
oplade din nüvi 55
output, lyd 7, 35
hovedtelefonstik 2
overensstemmelseserklæring 51
overføre filer 25–26
oversætte ord 30
P
parre en
mobiltelefon 18
PIN-kode
Bluetooth 42
Garmin Lock 44
plade til
instrumentbrættet 49
pleje af din nüvi 50
positionsikon 15, 39
Q
QWERTY-tastatur 37
R
registrere 51
retningsangivelser 16
retningsangivelser
sving-for-sving 16
ruter 13–14
direkte linie 38
følge 6
importere 27
indstillinger 37
simulere 37
stoppe 7
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning
Indeks
tilføje en
standsning 6
valg 37
S
satellitsignaler 4, 50
SaversGuide 46
SD-kort 25, 54
stik 2
siden menu 4
siden Næste sving 16
siden
Rejseoplysninger 16
sikkerhedskameradatabase 47
sikkerhedssted 44
Sikker kørsel 40
sikring, udskift 48
simulere en rute 37
skærm
lås 7
lysstyrke 38
skærmbilleder 38
skoleområdedatabase 47
slette
alle brugerdata 43
brugerdefinerede
POI’er 47
filer 26
lister med nyligt
fundne 10
Mine favoritter 11,
14
rute 14
tegn 9
SMS 21
softwarelicensaftale 53
softwareopdatering 45
softwareversion 37
søgeområde 13
sommertid 38
specifikationer 54
Spor op 39
Sprog guide 30, 31
stemmeopkald 20
stemmesprog 39
sugekopmontering 3
systemindstillinger 37
T
tag hjem 10
tastatur 9
layout 9, 37
sprogtilstand 9, 39
tastatur på skærmen 9
tavs
audio 7
telefonopkald 18
tekstbesked 21
tekstsprog 39
telefonbog 19
tidszone 38
tilbehør 45, 47
tilpasse din nüvi 37–43
tosprogede ordbøger 31
TourGuide 43, 47
trafik 32–34
tilføje trafikabonnementer 40
ulykker 33
undgå 33
Travel Guide 30, 46
tripdata, nulstille 16
trip log 39
tyverisikringsanordning 40, 44
voice mail 18
W
WebUpdater 45
Z
zoom 12
U
understøttede
filtyper 25
undgå
trafik 33, 34
tyveri 51
vejtyper 38
USB 26
fejlfinding 55
lagerenhedstilstand 25–26
skubbe ud 26
V
værktøj 27–31
valuta, omregne 29
verdensur 28
viapunkt, tilføje 6
nüvi 700-seriens betjeningsvejledning59
Denne danske version af den engelske udgave af brugervejledningen til nüvi 700-serien
(Garmin delnummer 190-00859-00, revision D) medfølger som en service. Se evt. i den
nyeste revision af den engelske manual vedrørende betjening og brug af nüvi.
Du kan få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid ved at besøge Garmins
hjemmeside på adressen www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00859-36 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising