Garmin | nüvi® 750 | Quick Start Guide | Garmin nüvi® 750 Pikaopas

Garmin nüvi® 750 Pikaopas
Pikaopas
nüvi 700 -sarjan
henkilökohtainen matkaopas
Elokuu 2007
© 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
190-00859-57 Rev. B
Painettu Taiwanissa
VAROITUS: Lisätietoja ja tuotteeseen liittyviä varoituksia sekä muita tärkeitä tietoja on laitteen mukana
toimitetussa Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaassa.
Mitä pakkauksessa on?
Virtapainike:
Kytke tai katkaise virta liu’uttamalla vasemmalle,
lukitse näyttö liu’uttamalla oikealle
nüvi-GPS-laite ja ajoneuvon imukuppikiinnitys.
Ajoneuvon virtajohto ulkoista virtaa varten tai
FM TMC -liikennevastaanotin ulkoista virtaa ja
liikennetietojen vastaanottamista varten.
Kuuloke-/ääni
pois -liitäntä
USB-kaapeli, jolla nüvi liitetään tietokoneeseen.
nüvi näkyy tietokoneessa massamuistilaitteena.
Kojelaudan levy, jolla imukuppikiinnitys
kiinnitetään kojelautaan.
SD-korttipaikka
nüvin lataaminen
Mikrofoni
• Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
• Käytä USB-kaapelia.
• Käytä valinnaista verkkolaitetta.
Kaiutin
GPS-antenni
Sarjanumero
Mini-USB-liitin
Ulkoinen antenniliitäntä
Varoitus: Tuote sisältää litiumioniakun, joka ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Tärkeitä akun käyttämiseen
liittyviä turvallisuustietoja on laitteen pakkauksessa toimitetussa Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaassa.
Tutustu paikallisiin liikennelakeihin, ennen kuin kiinnität laitteen ajoneuvoon. Esimerkiksi Yhdysvalloissa
Kalifornian ja Minnesotan lait kieltävät kuljettajia käyttämästä imukuppeja moottoriajoneuvojen tuulilasissa.
Tällöin on käytettävä Garminin muita kojelauta- tai kitkakiinnitysvaihtoehtoja. Lisätietoja on Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaassa.
Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen
1. Liitä ajoneuvon virtajohto telineen oikealla puolella olevaan
virtaliitäntään.
Teline
Virtajohto
2. Napsauta teline imukupin varteen.
3. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
liinalla. Irrota kirkas muovisuojus imukupista. Kiinnitä imukuppi
tuulilasiin.
4. Käännä vipua taaksepäin kohti tuulilasia.
5. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
6. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
7. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan. Laite käynnistyy automaattisesti, jos se on
liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
8. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa,
kiinnitä liikenneantenni tuulilasiin imukuppien avulla.
(Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin nüvi-mallien
710, 750T, 760 ja 770 mukana.)
Imukuppikiinnitys
Vaihe 2: nüvin määritykset
A
B
C
D
Kytke nüviin virta liu’uttamalla Virta
-painiketta vasemmalle. Seuraa näytön ohjeita.
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Akun tila.
ellonaika: muuta aika-asetuksia koskettamalla
K
tätä.
E Etsi määränpää koskettamalla tätä.
F Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
G Jos laite on yhdistetty yhteensopivaan
Mene ulos avoimelle paikalle, ulos autotallista ja
pois korkeiden rakennusten lähettyviltä. Pysäytä
ajoneuvo ja kytke nüviin virta. Satelliittisignaalien
löytäminen voi kestää joitakin minuutteja.
matkapuhelimeen, voit soittaa puheluita
koskettamalla tätä (vain nüvi 710-, 760- ja
770-mallit).
-palkit osoittavat GPS-satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun yksi palkki on vihreä, nüvi
on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit valita
määränpään ja navigoida sinne.
H Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
I Käytä työkaluja, kuten mediasoittimia, asetuksia
Vaihe 4: nüvin käyttäminen
Kohdepisteiden etsiminen
A
C
B
E
ja ohjetta koskettamalla tätä.
1. Kosketa kuvakkeita Minne > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
D
3. Valitse kohde ja kosketa Aja -kuvaketta.
Kirjoita nimi valitsemalla Minne > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
F
G
H
Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta, valitse Minne
> Lähellä.
I
Pääsivujen tarkasteleminen
Avaa karttasivu valitsemalla
Näytä kartta.
-ajoneuvomerkki näyttää nykyisen sijaintisi. Näytä
kartan muita alueita koskettamalla karttaa ja vierittämällä. Kosketa jotakin kartan kohtaa. Paikan kohtaan
ilmestyy nuoli.
Karttasivu avautuu, kun kosketat Aja -painiketta. Reitti on merkitty magentalla värillä. Ajaessasi nüvi
ohjaa sinut päämäärääsi puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla. Määränpään merkkinä on ruutulippu. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee
reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.
Avaa Risteysluettelo koskettamalla tekstipalkkia.
Lähennä koskettamalla
-kuvaketta.
Loitonna koskettamalla
-painiketta.
Tallenna nykyinen sijainti
koskettamalla
-kuvaketta.
Palaa valikkosivulle
koskettamalla
valikkokuvaketta.
Avaa Matkan tiedot -sivu
valitsemalla Saapuminen tai
Nopeus.
Matkan tiedot
Karttasivu ja reitin navigoiminen
Risteysluettelo
Avaa Seuraava käännös -sivu
valitsemalla Käänny.
Seuraava käännös
Garmin ja nüvi ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
lupaa. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. The Bluetooth® -sanamerkki ja
-logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on käyttöoikeus niihin.
®
®
Kauttakulkupisteen lisääminen
Karttasivulla näkyy
tai , kun reitillä on
ruuhkaa. Kuvakkeessa oleva luku ilmoittaa, miten
monta minuuttia ruuhka lisää reitin ajoaikaan.
Lisäaika lisätään automaattisesti kartassa näkyvään
saapumisaikaan.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse karttasivulla
Valikko ja kosketa Minne -kohtaa.
2. Etsi kauttakulkupiste (ylimääräinen pysähdys).
3. Kosketa Aja -painiketta.
4. Voit lisätä pysähdyksen ennen määränpäätä
valitsemalla Lisää kauttakulkupisteeksi.
1. Valitse karttasivulla
tai
.
2. Voit tarkastella ruuhkatietoja valitsemalla
.
Vihje: Voit lisätä useampia kuin yhden
pysähdyksen muokkaamalla nykyistä
reittiä. Valitse Minne > Reitit.
3. Valitse Vältä.
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.
Tilaus aktivoidaan automaattisesti,
kun nüvi hakee satelliittisignaaleja ja
vastaanottaa maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
FM TMC -liikennevastaanottimen
käyttäminen
(Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin nüvimallien 710, 750T, 760 ja 770 mukana.)
Jos nüvi on liitetty FM TMC -liikennevastaanottimeen ja ajoneuvon virtalähteeseen ja
jos olet taajuusalueella, nüvi voi vastaanottaa
liikenteen ruuhkatietoja. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Handsfree-toimintojen
käyttäminen
Langaton Bluetooth-tekniikka on käytettävissä vain
nüvi-laitteissa 710, 760 ja 770.
Reitin laskemisen aikana nüvi tarkkailee liikennettä
ja optimoi reitin automaattisesti siten, että
ajamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa.
Laite voi silti ohjata sinut vilkkaasti liikennöidylle
reitille, jos vaihtoehtoisia teitä ei ole. Jos reitillä
on vakava ruuhka navigoinnin aikana, nüvi laskee
reitin automaattisesti uudelleen.
Puhelimen handsfree-toiminnot ovat käytettävissä
vain, jos nüvi-laitteessa ja yhteensopivassa
matkapuhelimessa on langaton Bluetooth-tekniikka.
Kaikki puhelimet eivät tue kaikkia nüvin puhelimen
handsfree-ominaisuuksia. Jotta voit käyttää
handsfree-toimintoja, sinun on luotava pariliitos
puhelimen ja nüvin välille.
Puhelimen liittäminen
1. Kosketa puhelun aikana
-painiketta.
1. Varmista, että nüvi on yhteensopiva
puhelimesi kanssa. (Lisätietoja:
www.garmin.com/bluetooth.)
2. Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta puhelu.
Pidossa oleva puhelu ei katkea.
2. Valitse valikkosivulla Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
FM-radiolähettimen käyttäminen
3. Paina Lisää -painiketta.
Tutustu käyttöoppaan FM-radiolähetintä koskevaan
juridiseen ilmoitukseen ennen FM-radiolähettimen
käyttämistä asuinalueellasi.
4. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa ja
Etsi minut/Etsintätila /Näkyvissä -tila. Nämä
asetukset saattavat sijaita Bluetooth-, yhteystai handsfree-valikossa.
voit kuunnella nüvin ääntä ajoneuvon FMstereoiden kaiuttimien kautta. Valitse valikkosivulla
Äänenvoimakkuus > FM-radio > Ota käyttöön
radiolähetin. Jos käytät FM-liikennevastaanotinta,
voit säätää stereot samalle kanavalle valitsemalla
Automaattisäätö. Jos et käytä FM-liikennevastaanotinta tai käytät MSN Direct -vastaanotinta,
valitse FM-kanava, jolla on paljon häiriöitä, ja
valitse sama kanava nüvissa.
5. Valitse nüvissa OK.
6. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
7. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Soittaminen numeroon
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Anna numero ja valitse sen jälkeen Soita.
3. Lopeta puhelu koskettamalla
puhelu.
> Vaihda
> Lopeta
Tiedostojen lataaminen nüviin
Puhelun vastaanottaminen
Liitä USB-kaapeli nüvin mini-USB-liittimeen ja
tietokoneen USB-porttiin. nüvin sisäinen muisti
ja SD-kortti näkyvät Windows®-tietokoneiden
Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä, ja
Mac®-tietokoneissa liitettynä taltiona. Voit kopioida
ja liittää tiedostoja tietokoneesta nüvin asemiin/
taltioihin. Kun olet siirtänyt tiedostot, napsauta
Kun saat puhelun, nüvin näytössä näkyy ilmoitus.
Paina Vastaa -painiketta.
Koputuksen käyttäminen
Jos saat koputuspuhelun, nüvi näyttää ilmoituksen.
Paina Vastaa -painiketta. Ensimmäinen puhelu
asetetaan pitoon.
nüvin nollaaminen
Poista -kuvaketta tai vedä taltion symboli
roskakoriin. Irrota nüvi.
Jos nüvin näyttö lakkaa toimimasta, katkaise nüvin
virta ja kytke se uudelleen. Jos se ei auta, liu’uta
Virta painike vasemmalle ja pidä painettuna
8 sekunnin ajan. Käynnistä nüvi uudelleen. nüvin
pitäisi toimia normaalisti.
MP3-tiedostojen kuunteleminen
Voit ladata MP3-tiedostoja sisäiseen muistiin tai
SD-kortille. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Mediasoitin > Selaa. Valitse luokka. Voit toistaa
koko luokan tiedostot valitsemalla Soita kaikki.
Voit toistaa yhden raidan koskettamalla sen nimeä.
Voit luoda, muokata ja kuunnella soittolistoja
valitsemalla Työkalut > Mediasoitin > Selaa >
Soittolista.
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla Työkalut >
Ohje. Voit ladata käyttöoppaan uusimman version
osoitteessa www.garmin.com Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa http://shop.garmin.com. Voit
myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
nüvin lukitseminen
Tämä nüvi 700 -sarjan käyttöoppaan suomenkielinen versio (englanninkielisen käyttöoppaan
Garmin-osanumero on 190-00859-01, versio B)
toimitetaan mukavuuden edistämiseksi. Saat
tarvittaessa lisätietoja nüvin toiminnasta ja
käytöstä uusimmasta englanninkielisen
käyttöoppaan versiosta.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan alapuolella
olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja siirry
turvapaikkaan.
NOTE: Jos unohdat PIN-koodin ja
turvapaikan, lähetä nüvi Garminille
avattavaksi. Laitteen mukana on
myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising