Garmin | nüvi® 750 | Garmin nüvi® 750 Snabbreferenshandbok

Garmin nüvi® 750 Snabbreferenshandbok
Snabbstartshandbok
nüvi 700-serien
®
personlig reseassistent
Augusti 2007
© 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
190-00859-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
Kartongens innehåll
Strömknapp:
skjut till vänster om du vill sätta
på eller stänga av enheten
skjut till höger om du vill låsa skärmen
nüvi GPS-enhet och sugfäste för fordon.
Strömkabel för fordon för extern
strömförsörjning, eller en FM-TMCtrafikinformationsmottagare för extern
strömförsörjning och trafikinformation.
Hörlursuttag/
ljudutgång
USB-kabel för anslutning av enheten till datorn.
Man kan ansluta nüvi-enheten till datorn som en
masslagringsenhet.
SD-kortplats
Skiva för montering av sugfästet på
instrumentbrädan.
Mikrofon
Olika sätt att ladda upp
nüvi-enheten
GPS-antenn
Högtalare
• Använd strömkabeln för fordon.
• Använd USB-kabeln.
• Använd en nätadapter (tillval).
Serienummer
Mini-USB-kontakt
Extern antennanslutning
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut av användaren. Läs den
medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen för viktig information om
produkten och batterisäkerhet.
Kontrollera vilka trafikregler som gäller där du befinner dig innan du installerar enheten. I Kalifornien och Minnesota
är det förbjudet att använda sugfästen på vindrutan på fordon under färd. Då ska andra fästanordningar från Garmin
användas. Läs i guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för närmare information.
Steg 1: Montera nüvi-enheten
1. Anslut strömkabeln för fordon till strömkontakten på
vaggans högra sida.
2. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
3. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en
luddfri trasa. Ta bort plasthöljet från sugkoppen. Placera
sugkoppen på vindrutan.
4.
5.
6.
7.
För spaken bakåt mot vindrutan.
Placera underkanten av enheten i vaggan.
Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och
fordonet är igång startar enheten automatiskt.
8. Om du använder en trafikinformationsmottagare i
Europa sätter du fast antennen på vindrutan med
hjälp av sugfästena. (Trafikinformationsmottagaren
medföljer vissa nüvi 710-, 750T-, 760- och 770-paket.)
Vagga
Strömkabel
Fäste för sugfäste
Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten
A
B
C
D
Om du vill sätta på nüvi-enheten skjuter
du strömknappen åt vänster. Följ
instruktionerna på skärmen.
Steg 3: Hämta satellitinformation
Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga byggnader.
Stanna fordonet och sätt på nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter innan enheten hittar
satellitsignalen.
E
F
G
Staplarna
anger styrkan på mottagningen.
När en stapel är grön har nüvi-enheten fått
kontakt med satellitsignaler. Nu kan du välja ett
mål och navigera dit.
H
I
Söka efter sevärdheter
Steg 4: Använda nüvi-enheten
A
C
B
E
1. Tryck på Vart > Sevärdheter.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck sedan på Kör.
D
Om du vill ange bokstäver som finns i namnet
trycker du på Vart > Sevärdheter > Stava
namn.
F
G
H
GPS-signalstyrkan.
Status för Bluetooth®-teknik.
Batteristatus.
Aktuellt klockslag: tryck här för att ändra
tidsinställningar.
Tryck här för att hitta ett mål.
Tryck här för att visa kartan.
Tryck här för att ringa ett samtal när du
är ansluten till en kompatibel mobiltelefon
(endast nüvi 710, 760 och 770).
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här om du vill använda verktyg som
mediaspelare, inställningar och Hjälp.
Om du vill söka efter en plats i ett annat område
trycker du på Vart > Nära.
I
Visa huvudsidorna
Tryck på
Visa karta om du vill öppna kartsidan. Fordonsikonen
anger den aktuella platsen.
Peka på och dra kartbilden för att panorera kartan. Tryck var som helst på kartan. En pil visas som
pekar på objektet.
När du har tryckt på Kör visas kartsidan. Din väg är markerad med en magentafärgad linje. När du
kör, guidar nüvi-enheten dig till din destination med röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar
överst på kartsidan. En målflagga anger ditt mål. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och en
ny vägbeskrivning visas.
Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet.
Tryck på
Tryck på
zooma in.
om du vill
zooma ut.
om du vill
Om du vill gå tillbaka till
menysidan klickar du på
Meny.
Om du vill spara din
aktuella plats trycker du
på .
Tryck på Ankomst eller
Fart så visas sidan
Trippinformation.
Tryck på Sväng om för
att visa sidan med nästa
sväng.
Trippinformation
Kartsidan vid navigering
längs en rutt
Svänglista
Nästa sväng
Garmin och nüvi är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade
i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Bluetooth®-märket
och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är
licensierad.
®
®
Lägga till ett delmål
På kartsidan visas
eller
när det finns
ett trafikhinder i rutten. Numret i symbolen
betecknar antalet minuter som händelsen lägger
till i rutten, och har automatiskt lagts till i
ankomsttiden på kartan.
1. Med en aktiv rutt trycker du på Meny på
kartan och sedan på Vart.
2. Sök efter delmålet (extra stopp).
3. Tryck på Kör.
4. Tryck på Lägg till som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före målet.
1. På kartsidan trycker du på
eller
om du vill se
2. Tryck på
trafikfördröjningar.
3. Tryck på Undvik.
Tips! Om du vill lägga till fler än ett
stopp redigerar du aktuell rutt. Tryck på
Vart > Rutter.
.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde
FM-trafikinformationsmottagaren
(om ett medföljde). Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av betaltjänsten.
Använda FM-TMCtrafikinformation
Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa
nüvi 710-, 750T-, 760- och 770-paket.
Om nüvi-enheten är ansluten till FM-TMCtrafikmottagaren, ansluten till strömmen
i fordonet och du befinner dig inom
täckningsområdet kan nüvi-enheten ta emot
information om trafikfördröjning. Mer
information finns på www.garmin.com/traffic.
Använda handsfree-funktionerna
Vid beräkning av rutten undersöker nüvienheten den aktuella trafiken och optimerar
automatiskt rutten för kortaste tid. Rutten
kan fortfarande dras genom trafik om det inte
finns några alternativa vägar. Om en allvarlig
trafikfördröjning inträffar på rutten medan du
navigerar beräknas rutten automatiskt om.
Handsfree-telefonfunktioner finns endast
tillgängliga om nüvi-enheten och det
kompatibla mobiltelefonen har den trådlösa
tekniken Bluetooth. Alla telefoner stöder inte
alla handsfree-telefonfunktioner som finns i
nüvi-enheten. Om du vill använda handsfreefunktionerna måste du para ihop telefonen och
nüvi-enheten.
Den trådlösa tekniken Bluetooth finns endast i
nüvi 710, 760 och 770.
Para ihop telefonen
1. Tryck på
> Byt till under samtalet.
2. Vill du avsluta samtalet trycker du på
Lägg på, samtalet som väntar bryts inte.
1. Kontrollera att telefonen kan användas med
enheten. (Se www.garmin.com/bluetooth.)
2. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
3. Tryck på knappen Lägg till.
4. Aktivera telefonens Bluetooth-komponent
samt ett av alternativen hitta mig/möjlig att
upptäcka/synlig. De här inställningarna finns
på en meny kallad Bluetooth, Connections
(Anslutningar) eller Hands-free.
5. Tryck på OK på nüvi-enheten.
6. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
7. Mata in Bluetooth-PIN-koden för nüvi-enheten
(1234) i telefonen.
Använda FM-sändaren
Läs den juridiska informationen om FM-sändare i
användarhandboken innan du använder FM-sändaren
i ditt område.
Du kan lyssna på nüvi-ljudet i fordonets
FM-stereohögtalare. På menysidan trycker
du på Volym > FM-sändare > Aktivera
FM-sändaren. Om du försöker använda en
FM-trafikinformationsmottagare trycker du på
Automatisk inställning och ställer in stereon
på samma kanal. Om du inte använder en
FM-trafikinformationsmottagare eller om du
använder en MSN Direct-mottagare väljer du
FM-kanal som har mycket brus och väljer sedan
samma kanal på nüvi-enheten.
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring upp.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på
> Lägg på.
Överföra filer till nüvi-enheten
Svara på ett samtal
Anslut USB-kabeln till mini-USB-kontakten på
nüvi-enheten och till en tillgänglig USB-port på
datorn. Det interna minnet och SD-kortet i nüvienheten visas som en flyttbar enhet under Den
här datorn om du har Windows® eller som en
volym på skrivbordet om du har Mac® OS.
Du kan kopiera filer på datorn och klistra
in dem i nüvi-enheterna/-volymerna.
När du får ett samtal visas ett meddelande på
nüvi-enheten. Tryck på Svara.
Använda Samtal väntar
Om du får ett samtal som väntar visar nüvienheten ett meddelande. Tryck på Svara. Det
första samtalet placeras i vänteläge.
Återställa nüvi-enheten
När du är klar med överföringen av filer klickar
du på ikonen Mata ut eller drar volymikonen
till Papperskorgen. Koppla ur enheten.
Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du
slå av och sedan slå på nüvi-enheten igen. Om
det inte hjälper skjuter du strömbrytaren
åt vänster och håller den där i 8 sekunder. Sätt
på nüvi-enheten igen. nüvi-enheten bör fungera
normalt.
Lyssna på MP3-filer
Överför MP3-filer till internminnet eller SDkortet. På menysidan trycker du på Verktyg >
Mediaspelare > Bläddra. Välj en kategori. Om
du vill spela hela kategorin trycker du på Spela
alla. Spela en sång genom att trycka på titeln.
Om du vill skapa, redigera eller lyssna på en
spellista trycker du på Verktyg > Mediaspelare
> Bläddra > Spellista.
Mer information
Om du vill ha mer information om nüvi-enheten
trycker du på Verktyg > Hjälp. Du kan hämta
den senaste versionen av användarhandboken på
www.garmin.com. Mer information om tillbehör
finns på http://shop.garmin.com eller hos din
Garmin-återförsäljare.
Låsa nüvi-enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
Den här svenska versionen av den engelska
användarhandboken för nüvi 700-serien
(Garmins artikelnummer 190-00859-01,
revision B) tillhandahålls som en tjänst.
Vid behov läser du i den senaste reviderade
upplagan av den engelska användarhandboken
angående drift och användning av nüvi-enheten.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpsbevis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising