Garmin | nüvi® 760 for Volvo Cars | Operating instructions | Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Betjeningsvejledning

Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Betjeningsvejledning
Betjeningsvejledning
nüvi 760 til Volvo
®
personlig rejseassistent
®
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
Garmin (Europa) Ltd.
Garmin Corporation
1200 East 151st Street,
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Olathe, Kansas 66062, USA
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. (913) 397.8200 eller
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for
Tlf. +886 2.2642.9199
(800) 800.1020
Storbritannien)
Fax. +886 2.2642.9099
Fax. (913) 397.8282
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående
skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed
tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til
visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske
eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse,
at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt
forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre
eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere
oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, nüvi®, MapSource® og TourGuide® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Volvo® er et registreret varemærke, der tilhører AB Volvo og Volvo Car Corporation. Navnet Bluetooth® og de
tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er
et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® and iTunes® er
registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® og AudibleReady®
er registrerede varemærker tilhørende Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® er et registreret
varemærke tilhørende Entertainment Publications, Inc. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne
tilhører de respektive ejere.
Maj 2008
Delnummer 190-00866-36 Rev. B
Forord
Forord
Tak, fordi du valgte at købe Garmin® nüvi®
760-seriens navigationsenhed.
Betjeningsvejledningsregler
Når du bliver bedt om at “røre” noget, skal
du bruge din finger til at røre et element på
skærmen.
De små pile (>) i teksten indikerer, at
du skal trykke på en række elementer.
Hvis du eksempelvis ser “tryk på Find >
Favoritter”, skal du trykke på knappen
Find og derefter trykke på Favoritter.
Tip og genveje på nüvi
• Hvis du hurtigt vil tilbage til
menusiden, skal du trykke på
knappen Tilbage og holde den
nede.
• Tryk på
og
for at få vist
flere valg. Tryk på den, og hold den
nede for at rulle hurtigere.
myGarmin™
Besøg http://garmin.com/volvo for at
få adgang til de nyeste tjenester til din
nüvi 760:
• Registrere din enhed.
• Abonnere på onlinetjenester til
sikkerhedskameraoplysninger
(se side 38).
• Oplåse valgfri kort.
Hurtige links
• Sådan finder du en
Volvo®-forhandler: side 8
• Tilpasse din nüvi: side 30
• Tilføje et viapunkt: side 5
• Vælge en omvej: side 6
• Justere lydstyrken: side 6
• Låse skærmen: side 6
• Finde en adresse: side 7
• Parre din telefon: side 16
• Afspille musik: side 21
• Indlæse filer: side 24
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Forord
Indholdsfortegnelse
Forord............................................. i
Betjeningsvejledningsregler.................. i
Tip og genveje på nüvi.......................... i
myGarmin™ . ......................................... i
Hurtige links........................................... i
Sådan kommer du i gang............. 1
Hvad indeholder æsken....................... 1
Din nüvi-enhed..................................... 1
Trin 1: Monter din nüvi.......................... 2
Trin 2: Konfigurer din nüvi.................... 3
Trin 3: Opret satellitforbindelse............. 3
Trin 4: Anvend din nüvi......................... 3
Sådan finder du din destination............ 4
Sådan følger du din rute....................... 5
Tilføjelse af et viapunkt......................... 5
Sådan vælger du en omvej.................. 6
Sådan stopper du en rute..................... 6
Sådan justerer du lydstyrken................ 6
Sådan låser du skærmen..................... 6
ii
Find................................................ 7
Kør funktioner....................................... 7
Sådan finder du en adresse................. 7
Sådan finder du et sted ved at
stave navnet ..................................... 8
Sådan finder du en autoriseret
Volvo®-forhandler............................... 8
Sådan finder du nyligt fundne steder.... 9
Sådan angiver du en hjem-position...... 9
Favoritter............................................ 10
Sådan finder du et sted ved hjælp af
kortet................................................ 11
Sådan indtaster du koordinater.......... 11
Sådan søger du i nærheden af et
andet sted........................................ 12
Sådan opretter og vælger du ruter..... 12
Navigation Off-road............................ 13
Gå til en destination............................ 13
Brug af hovedsiderne................ 14
Siden Kort........................................... 14
Siden Rejseoplysninger...................... 15
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Forord
Siden Drejliste.................................... 15
Siden Næste sving............................. 15
Sådan parrer du din telefon................ 16
Sådan modtager du et opkald ........... 17
Under et opkald ................................. 17
Hjælp.................................................. 26
Galleri................................................. 26
Ruter................................................... 26
Verdensur .......................................... 27
Regnemaskine .................................. 27
Valuta omregner................................. 27
Måleomregner ................................... 28
Menuen Telefon.................................. 18
SMS/tekstmeddelelse......................... 20
Sprog guide........................................ 28
Sådan tilpasser du din nüvi....... 30
Brug af medieafspillere.............. 21
Sådan ændrer du
systemindstillingerne........................ 30
Sådan ændrer du
navigationsindstillingerne................. 30
Sådan justerer du
displayindstillingerne........................ 31
Sådan opdaterer du
tidsindstillingerne............................. 31
Sådan angiver du sprog..................... 32
Sådan ændrer du
kortindstillingerne............................. 32
Sådan bruger du håndfri
opkald.......................................... 16
Afspille musik..................................... 21
Lytte til lydbøger................................. 23
Sådan håndterer du filer............ 24
Understøttede filtyper......................... 24
Sådan indlæser du filer...................... 24
Sådan sletter du filer ......................... 25
Brug af værktøjerne................... 26
Opsætning.......................................... 26
Brugerdata.......................................... 26
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
iii
Forord
Sådan tilføjer du
Sikkerhedsindstillinger..................... 33
Bluetooth-teknologiindstillinger........... 33
Sådan ændrer du indstillinger for
alarm punkter................................... 34
Sådan justerer du lydstyrken . ........... 35
Sådan gendanner du alle
indstillinger....................................... 35
Sådan plejer du din nüvi . .................. 40
Overensstemmelseserklæring............ 42
Softwarelicensaftale........................... 42
Volvo® begrænset garanti................... 42
Specifikationer.................................... 43
Fejlfinding........................................... 44
Indeks.......................................... 46
Sådan rydder du brugerdata.............. 35
Appendiks................................... 36
Sådan kan du oplade din nüvi............ 36
Skærmkalibrering............................... 36
Sådan nulstiller du nüvi...................... 36
Sådan låser du din nüvi...................... 36
Flere kort............................................ 37
Sådan opdaterer du softwaren........... 37
Ekstra- og valgfrit tilbehør.................. 37
Batterioplysninger . ............................ 39
Om GPS-satellitsignaler..................... 40
iv
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Hvad indeholder æsken?
nüvi GPS-enhed.
USB-kabel til tilslutning af din nüvi til
en computer. Din nüvi bliver forbundet
til computeren som en lagerenhed. Se
side 24–25.
AC-adapterkabel, så der kan benyttes
strøm fra en stikkontakt.
Bæretaske til beskyttelse af din nüvi mod
ridser og utilsigtet betjening.
Vejledning til lynstart.
Din nüvi-enhed
Tænd/sluk-knappen:
Skub knappen til venstre for
at tænde eller slukke for enheden.
Skub knappen til højre for at låse skærmen.
Lydudgang til
høretelefoner
SDkortstik
Mikrofon
GPS-antenne
Mini-USB-stik
Højttaler
Ekstern
antennetilslutning
Serienummer
Advarsel: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan kommer du i gang
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri, som ikke kan udskiftes.
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for
at få vigtige oplysninger om batterisikkerhed.
Trin 1: Monter din nüvi
1. Skub holderen op - i retning mod forruden.
2. Placer bunden af din nüvi i holderen.
3. Skub nüvi tilbage, så den klikker på plads.
Enheden tænder automatisk, hvis den er installeret, og bilen er startet.
Hvis du vil fjerne enheden fra holderen, skal du skubbe den lille tap i
bunden af holderen op, dreje enheden og fjerne den.
For at fjerne enheden fra holderen skal du trykke på udløserknappen
på bagsiden af holderen og vippe enheden hen imod dig og fjerne
den.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan kommer du i gang
Trin 2: Konfigurer din nüvi
Skub tænd/sluk-knappen til venstre for
at tænde for din nüvi. Følg instruktionerne
på skærmen.
Trin 3: Opret
satellitforbindelse
Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger.
Stands bilen, og tænd for din nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle minutter.
Søjlerne
indikerer GPS-signalstyrken. Når en søjle er grøn, har din
nüvi modtaget satellitsignaler. Du kan
nu vælge en destination og navigere
til den. Yderligere oplysninger om
GPS finder du på side 40 og under
www.garmin.com/aboutGPS.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Trin 4: Anvend din nüvi
A
C
B
E
D
F
G
H
I
A GPS-signalstyrke.
B Status for Bluetooth®-teknologi.
C Batteristatus.
D Aktuel tid; peg for at ændre
tidsindstillingerne.
E Tryk for at finde en destination.
F Tryk for at finde et kort.
G Tryk for at foretage et opkald, når der
er oprettet forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
H Tryk for at justere lydstyrken.
I Tryk, hvis du vil benytte værktøjer som
f.eks. medieafspillere, indstillinger og
hjælp.
Sådan kommer du i gang
Sådan finder du din destination
Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger
efter adresser, byer og øvrige lokationer. Det detaljerede kort, der er indlæst på din
nüvi, indeholder millioner af bestemmelsessteder som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder.
➊ Rør Find.
➋ Vælg en kategori.
➌ Vælg en underkategori.
➍ Vælg en destination.
➎ Tryk på Kør.
➏ Nyd turen!
Tip: Tryk på
og
for at få vist flere valg.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan kommer du i gang
Sådan følger du din rute
Mens du rejser, guider nüvi dig til din
destination med stemmekommandoer,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du afviger fra den
originale rute, beregner nüvi ruten igen
og giver nye anvisninger.
Ruten er markeret med en magentarød linie.
Følg pilene, når du drejer.
Tilføjelse af et viapunkt
Du kan tilføje en pause (viapunkt) til din
rute. Din nüvi giver dig retningsangivelser
til din pause og derefter til din endelige
destination.
TIP: Hvis du vil tilføje mere end en
pause til ruten, kan du redigere den
aktuelle rute. Se side 13.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu > Find.
2. Søg efter den ekstra standsning.
3. Tryk på Kør.
4. Tryk på Tilføj som via punkt,
hvis du vil tilføje dette stop før
din destination. Rør Indsæt som
ny position for at gøre dette til din
nye endelige destination.
Et ternet flag markerer din destination.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan kommer du i gang
Sådan vælger du en omvej
Hvis der er en lukket vej på ruten, kan du
tage en omvej.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Omvej.
Din nüvi forsøger at komme tilbage til
din oprindelige rute så hurtigt som muligt.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på,
er den eneste fornuftige mulighed, beregner
din nüvi muligvis ingen omvej.
Sådan stopper du en rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Stop.
Sådan justerer du
lydstyrken
På menusiden skal du trykke på
Lydstyrke. Tryk på
og
for
at justere masterlydstyrken. Rør Tavs
for at dæmpe al lyd.
Sådan låser du skærmen
Hvis du vil undgå utilsigtet betjening,
skal du skubbe Tænd/sluk-knappen til
højre ( ). Hvis du vil låse skærmen op,
skal du skubbe Tænd/sluk-knappen til
midterpositionen.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Find
Find
Menuen
Find indeholder flere forskellige kategorier, du kan bruge, når du søger
efter steder. Se side 4 for at lære, hvordan
du udfører en simpel søgning.
Tip: Tryk på Nær for at ændre
søgeområdet. Se side 12.
Kør funktioner
Tryk på et element i listen med
søgeresultater for at få vist siden Kør.
Tryk på Kør for at oprette en sving-forsving-rute til dette sted.
Tryk på Vis på kort for at få vist dette sted
på kortet. Hvis GPS-funktionen er slukket,
skal du trykke på Inds pos for at indsætte
din aktuelle position her.
Tryk på Gem for at gemme denne position.
Se side 10.
Hvis du har forbundet en mobiltelefon, der
benytter trådløs Bluetooth-teknologi, skal
du trykke på for at ringe til stedet.
Sådan finder du en
adresse
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Tryk evt. på Skift stat/provins (eller
land).
3. Tryk på Søg i alle.
ELLER
Tryk på Stav byen, indtast by/
postnummer og tryk på OK. Vælg
by/postnummer på listen. (Ikke alle
kortdata giver mulighed for at søge
efter et postnummer).
4. Indtast adressens nummer, og tryk
på OK.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på OK.
Vælg evt. den korrekte vej på listen.
6. Tryk evt. på adressen.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Find
Sådan finder du et sted
ved at stave navnet
Hvis du kender navnet på det sted, du
vil finde, kan du skrive det vha. tastaturet
på skærmen. Du kan også skrive nogle
af bogstaverne i navnet for at begrænse
søgningen.
1. Tryk på Find > Interesse punkter >
Stav navn.
2. Vha.tastaturet på skærmen skal du
indtaste bogstaver i navnet. Tryk på
OK.
Sådan bruger du tastaturet på
skærmen
Når du kører hurtigere end 5 miles i timen
(8 kilometer i timen) og forsøger at betjene
tastaturet, kommer der en meddelelse frem,
der spørger, om du er føreren af køretøjet.
Hvis du svarer “ja”, vil tastaturet blive
deaktiveret. Hvis en passager betjener
nüvi’en og svarer “nej”, kan tastaturet
betjenes.
Når der vises et tastatur på skærmen, kan
du skrive tal og bogstaver ved at trykke på
dem.
Tryk på
for at tilføje et mellemrum.
Tryk på
og
for at flytte markøren.
Tryk på
for at slette tegnet. Tryk på
for at vælge nyligt indtastede og valgte ord.
Tryk på Valg for at vælge sprogfunktionen
på tastaturet. Tryk på
for at indtaste
tal og specialtegn.
Tip: Du kan ændre tastaturopsætningen til QWERTY, der er
som opsætningen på et standard
computertastatur. Se side 30.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Find
Sådan finder du en
autoriseret Volvo®forhandler
Tryk på Find > Volvo-forhandlere for
at få vist en liste med de 50 nærmeste
autoriserede Volvo®-forhandlere.
Sådan finder du nyligt
fundne steder
Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger
på listen Nyligt fundne. De nyeste viste
steder vises øverst på listen. Tryk på Find
> Nyligt fundne for at få vist dine nyligt
fundne poster.
Sådan sletter du nyligt fundne
steder
Hvis du vil slette alle steder på listen
Nyligt fundne, skal du trykke på Ryd >
Ja.
Bemærk: Når du trykker på
Ryd, slettes alle poster fra listen.
Det sletter ikke de faktiske steder
fra din enhed.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan angiver du en
hjem-position
Du kan angive en hjem-position for det
sted, som du hyppigst vender tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør HJEM.
2. Vælg en funktion.
Sådan tager du hjem
Når du har angivet din hjem-position, kan
du altid finde ruten ved at trykke på Find >
Kør HJEM.
Sådan ændrer du din hjemposition
Hvis du vil ændre din hjem-position, skal
du først slette den fra Favoritter.
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Tryk på Hjem > Rediger >
Slet > Ja.
Når du har slettet din hjem-position,
kan du indstille en ny den ved at følge
trinene i afsnittet “Sådan angiver du en
hjem-position” ovenfor.
Find
Favoritter
Du kan gemme steder i dine favoritter, så
du hurtigt kan finde dem og oprette ruter
til dem. Din hjem-position gemmes også
i Favoritter.
Sådan redigerer du gemte
steder
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Tryk på det sted, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
Sådan gemmer du din aktuelle
placering
På kortsiden skal du trykke på . Tryk på
Gem position for at gemme din aktuelle
position.
Sådan gemmer du steder, du
finder
1. Når du har fundet et sted, du vil
gemme, skal du trykke på Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
Favoritter.
Sådan finder du gemte steder
1. Tryk på Find.
2. Tryk på Favoritter. Dine gemte
steder vises.
4. Tryk på en knap for at redigere
placeringen:
• Skift navn - Indtast et nyt navn,
og tryk på OK.
• Skift kort symbol - tryk på et nyt
symbol.
• Skift telefon nummer - indtast et
telefonnummer, og tryk på OK.
• Slet - fjerner dette element fra listen
Favoritter. Tryk på Ja.
Tip: Din Seneste position gemmes
automatisk, hver gang du fjerner
nüvi fra holderen, mens nüvi
er tændt. Du kan bruge denne
funktion til at finde din bil på en
parkeringsplads.
10
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Find
Sådan finder du et sted
ved hjælp af kortet
Brug side Se kort til at for vist forskellige
dele af kortet. Tryk på Find > Gennemse
kort.
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet og træk for at se
forskellige dele af kortet.
• Tryk på og for at zoome ind
og ud.
• Tryk på et objekt på kortet. Der
vises en pil, som peger på objektet.
• Tryk på Gem for at gemme denne
position.
• Tryk på Kør for at navigere til det
valgte sted.
• Hvis GPS-funktionen er slukket,
skal du trykke på Inds. pos for at
indstille din position til den valgte
position. (Se side 30.)
Sådan indtaster du
koordinater
Hvis du kender dit steds geografiske
koordinater, kan du bruge din nüvi til at
navigere til ethvert sted vha. længde- og
breddegraderne. Det kan være praktisk
ved geocaching.
Tryk på Find > Koordinater.
Tryk på Format for at ændre typen
af koordinater. Da forskellige kort og
skemaer bruger forskellige formater,
gør nüvi det muligt for dig at vælge
det korrekte format for koordinaterne
for den korttype, du bruger.
Indtast koordinaterne, og tryk derefter
på Næste. Tryk på Kør for at oprette
en sving-for-sving-rute til koordinaterne.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo11
Find
Sådan søger du i
nærheden af et andet sted
Bemærk: Din nüvi søger
automatisk efter steder i
nærheden af din nuværende
placering.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg en funktion:
• Hvor jeg er nu - søg tæt på din
position.
• En anden by - søg tæt på den by,
du indtaster.
• Min aktuelle rute - søg langs din
rute.
• Min destination - søg tæt på din
aktuelle destination.
3. Tryk på OK.
12
Sådan opretter og vælger
du ruter
Tryk på Find > Ruter. Vælg den ønskede
rute, og tryk på Kør.
Oprettelse af en gemt rute
Brug din nüvi til at oprette og gemme ruter
inden din næste rejse. Du kan gemme op til
10 ruter.
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) >
Ruter > Ny.
2. Tryk på Tilføj nyt start punkt.
3. Find den position, der skal være
dit nye startpunkt, og tryk på Vælg.
4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt.
5. Find den position, der skal være
dit nye slutpunkt, og tryk på Vælg.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Find
6. Tryk på
for at tilføje en ny
position til din rute. Tryk på
for
at fjerne en position.
7. Tryk på Næste for at beregne din
rute og se den på kortet.
8. Tryk på Gem for at gemme ruten
og afslutte.
Redigering af ruter
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) >
Ruter.
2. Rør den rute, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på en valgmulighed for at
redigere ruten:
• Tryk på Skift navn. Indtast et nyt
navn, og tryk på OK.
• Tryk på Tilføj/fjern punkter for
at tilføje et nyt start-, via- eller
slutpunkt til ruten.
• Tryk på Organiser punkter
manuelt for at ændre rækkefølgen
af punkter på din rute.
• Tryk på Organiser punkter
optimalt for at ordne punkterne
automatisk.
• Tryk på Beregner for at sætte
ruteindstillingen til at beregne ud
fra hurtigere tid, kortere afstand
eller kørsel uden for vej.
• Tryk på Slet for at fjerne dette
punkt.
Bemærk: Dine ændringer
gemmes automatisk, når du
afslutter siderne til ruteredigering.
Navigation Off-road
Hvis du ikke følger vejene på din tur,
skal du benytte Off-road-tilstand. Tryk
på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Rutepræference >
Off Road > OK. Vælg en destination
og tryk på Kør for at køre off-road til
destinationen.
Gå til en destination
Hvis du vil gå til din destination, skal
du benytte fodgængertilstand for at
optimere din rute til gåturen. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > System >
Anvendelsesmåde > Fodgænger > OK.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo13
Brug af hovedsiderne
Brug af hovedsiderne
Siden Kort
Tryk på
Vis på kort for at åbne siden Kort. Køretøjsikonet
viser din aktuelle
placering. Tryk og træk kortet til et andet område af kortet (se side 11).
Tryk på
for at zoome ud.
Tryk på tekstlinjen for at åbne
siden Drejliste.
Tryk på Menu for
at vende tilbage til
Menusiden.
Tryk på Ankomst eller
Hastighed for at åbne
siden Rejseoplysninger.
Kortside under navigation
Siden Rejseoplysninger
Siden Drejliste
Tryk på for at zoome
ind.
Tryk på køretøjsikonet
for at gemme din
aktuelle placering.
Tryk på Drej om for
at åbne siden Næste
sving.
Siden Næste sving
Tip: Der kan vises et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje. Ikonet
viser hovedvejens aktuelle fartbegrænsning.
14
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Brug af hovedsiderne
Siden Rejseoplysninger
Siden Rejseoplysninger viser den aktuelle
hastighed og giver nyttige oplysninger
om rejsen. Hvis du vil have vist siden
Rejseoplysninger, skal du trykke på feltet
Hastighed eller Ankomst på siden Kort.
Hvis du stopper ofte, skal du lade din nüvi
være tændt, så den nøjagtigt kan måle den
tid, der er forløbet under rejsen.
Sådan nulstiller du
Rejseoplysninger
Hvis du vil have præcise rejseoplysninger,
skal du nulstille rejseoplysningerne før
du starter en rejse. Tryk på Nulstil trip
for at nulstille oplysningerne på siden
Rejseoplysninger. Tryk på Nulstil max
for at nulstille maksimumhastigheden.
Siden Drejliste
Når du navigerer en rute, viser siden
Drejliste sving-for-sving-instruktioner
for hele ruten og afstanden mellem
svingene. Tryk på den grønne tekstlinje
øverst på siden Kort for at åbne siden med
listen Drej. Tryk på et sving i listen for at
få vist siden med næste sving efter dette
sving. Tryk på Vis på kort for at få vist
hele ruten på kortet Gennemse kort.
Siden Næste sving
Når du navigerer en rute, viser siden
Næste sving svinget på kortet og afstanden
og den tilbageværende tid, før du kommer
hen til svinget. Hvis du vil have vist det
næste sving på kortet, skal du trykke på
Drej om på kortsiden, eller trykke på et
sving fra siden Drejliste.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo15
Sådan bruger du håndfri opkald
Sådan bruger du
håndfri opkald
Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi
kan din nüvi oprette forbindelse til din
mobiltelefon, og på den måde blive til
en håndfri enhed. Hvis du vil finde ud af,
om din enhed med Bluetooth-teknologi er
kompatibel med din nüvi, kan du besøge
www.garmin.com/bluetooth.
Bluetooth trådløs teknologi opretter en
trådløs forbindelse mellem enheder som
f.eks. en mobiltelefon og din nüvi. Første
gang du bruger de to enheder sammen,
skal du “parre” dem ved oprette forbindelse
mellem dem vha. en PIN/adgangskode.
Efter parring kan de to enheder automatisk
forbindes til hinanden, hver gang du tænder
dem.
Sådan parrer du din
telefon
Din telefon og din nüvi skal være tændt
og højst 10 meter fra hinanden for at kunne
parres.
Begynd parringen fra din nüvi eller fra
din mobiltelefon. Se vejledningen til din
telefon.
Sådan parrer du enhederne ved
hjælp af telefonindstillingerne:
1. Aktiver telefonens Bluetoothkomponent. Dette kan ske fra
en menu, der hedder Indstillinger,
Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
2. Søg efter Bluetooth-enheder.
3. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
4. Indtast nüvis Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Bemærk: Du skal muligvis
indstille din enhed til at oprette
forbindelse til din nüvi, når den
tændes.
16
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan bruger du håndfri opkald
Sådan parrer du enhederne ved
hjælp af nüvis indstillinger:
1. Fra siden Menu skal du trykke
på Værktøjer > Opsætning >
Bluetooth > Tilføj.
2. Aktiver din telefons Bluetoothkomponent, og aktiver tilstanden
Find mig/Kan findes/Synlig. Disse
indstillinger kan findes i menuerne
Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
3. Tryk på OK på nüvi.
4. Vælg din telefon, og tryk på OK.
5. Indtast nüvis Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Når din telefon er forbundet til din nüvi,
kan du foretage telefonopkald. Tryk
på Telefon for at få adgang til menuen
Telefon.
Når du tænder for din nüvi, vil den forsøge
at oprette forbindelse til den telefon, som
den sidst var forbundet til.
Bemærk: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i
menuen Telefon på din nüvi.
Sådan modtager du et
opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald.
Tryk på Besvar for at besvare opkaldet.
Tryk på Ignorer for at ignorere opkaldet
og få telefonen til at holde op med at ringe.
Den interne mikrofon er på forsiden af
nüvi; tal normalt.
Under et opkald
Under et opkald vises ikonet
lndgående opkald. Tryk på
>
Afslut opkald for at lægge på. Tryk
på
> Opkaldsindstillinger for at
få vist følgende valgmuligheder:
• Tastetoner - Viser en tastaturside, så
du kan bruge automatiske systemer,
f.eks. telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefonen - Det er
nyttigt, hvis du vil slukke for nüvi,
men blive på linjen, eller hvis du
ønsker privatliv. Tryk på Overfør
lyd til enheden for at skifte
tilbage.
• Sluk mikrofon.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo17
Sådan bruger du håndfri opkald
Sådan bruger du Ventende
opkald
Når du er i gang med et opkald, og du
modtager et andet opkald (ventende
opkald), viser nüvi vinduet Indgående
opkald. Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet. Det første opkald parkeres.
Sådan skifter du mellem opkald:
1. Tryk på
> Skift til.
2. Tryk på Afslut opkald for at lægge
på. Dette afbryder ikke det parkerede
opkald.
Menuen Telefon
På menusiden skal du trykke på Telefon
for at åbne menuen Telefon. Tryk på Status
for at få vist signalstyrke, batteriniveau og
navn for den telefon, der er forbundet.
Bemærk: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i
menuen Telefon på din nüvi.
18
Sådan bruger du din telefonbog
Hver gang din mobiltelefon opretter
forbindelse til din nüvi, indlæses
telefonbogen automatisk i nüvi. Det kan
tage et par minutter, før telefonbogen er
tilgængelig.
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på den post (kontaktperson)
i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på Ring op for at ringe til
kontaktpersonen, eller tryk på
Opret for at sende en SMS/
tekstmeddelelse.
Ringe til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interesse
punkter.
2. Søg efter det interessepunkt, som
du vil ringe op til.
3. Tryk på Ring op eller .
Sådan ringer du til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Tast nummeret, og tryk på Ring op.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan bruger du håndfri opkald
Sådan får du vist din
opkaldshistorik
Hver gang din telefon opretter forbindelse
til din nüvi, overføres din opkaldshistorik
automatisk til nüvi. Det kan tage et par
minutter at overføre disse data til nüvi.
1. Tryk på Telefon > Opkaldshistorik.
2. Tryk på en kategori for at få vist disse
opkald. Opkaldene vises i kronologisk
rækkefølge; seneste opkald vises
øverst på listen.
3. Tryk på et emne, og tryk på Ring.
Sådan ringer du hjem
Indtast et telefonnummer til din hjemposition, så du hurtigt kan ringe hjem.
Sådan indtaster du dit
telefonnummer:
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Tryk på Indtast telefonnummer for
at bruge tastatursiden eller Vælg fra
telefonbog (kun tilgængelig, hvis din
telefon understøtter overførsel af
telefonbog).
3. Tryk på OK > Ja. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
Bemærk: Hvis du vil redigere
hjem-position eller telefonnummer,
skal du trykke på Find > Favoritter
> HJEM > Rediger.
Sådan ringer du hjem:
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Din nüvi ringer dit hjemmetelefonnummer op.
Foretage opkald med
stemmeopkald
Du kan derefter foretage en samtale ved
at sige modtagerens navn.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald.
2. Sig modtagerens navn.
BEMÆRK: Du bliver muligvis
nødt til at lade din mobiltelefon
“øve” sig i at genkende dine
stemmekommandoer. Se vejledningen til din telefon.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo19
Sådan bruger du håndfri opkald
SMS/tekstmeddelelse
Hvis din telefon understøtter SMS/tekstmeddelelser vha. Bluetooth-teknologi, kan
du sende og modtage tekstmeddelelser på
din nüvi.
Sådan modtager du en
tekstmeddelelse
Når du modtager en tekstmeddelelse,
åbnes vinduet Indgående tekst. Tryk på
Lyt for at afspille tekstmeddelelsen, Vis
for at åbne din indbakke eller Ignorer for
at lukke vinduet.
Sådan sender du en
tekstmeddelelse
Sådan får du vist dine
meddelelser
1. Tryk på Telefon > Tekstmeddelelse.
2. Tryk på Indbakke, Udbakke eller
Kladder.
3. Tryk på en meddelelse.
4. Vælg en funktion.
• Tryk på
for at høre meddelelsen. (Du skal vælge en
TTS-stemme for at lytte til SMS/
tekstmeddelelser; se side 32.)
• Tryk på Videresend for at sende
denne meddelelse til en anden
modtager eller på Svar for at svare
denne kontaktperson.
1. Tryk på Telefon >
Tekstmeddelelse > Opret.
2. Vælg en funktion for at vælge
modtageren af tekstmeddelelsen.
3. Indtast meddelelsen, og tryk på OK.
Bemærk: Meddelelser, som
sendes fra din nüvi, vises ikke i
telefonens udbakke.
20
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Brug af medieafspillere
Brug af medieafspillere
Afspille musik
Indlæs musikfiler til den interne
hukommelse eller til SD-kortet.
Se side 24–25.
1. Tryk på Værktøjer > Medieafspiller.
2. Tryk på Kilde for at åbne
musikafspilleren.
3. Tryk på Gennemse.
4. Tryk på en kategori.
5. Hvis du vil afspille hele kategorien
fra toppen af listen, skal du trykke
på Spil alle. Hvis du vil afspille en
bestemt sang, skal du trykke på titlen.
Aktuel afspilningsliste
Albumbillede
• Tryk på
for at afspille den
forrige sang på afspilningslisten;
tryk på knappen og hold den nede
for at spole tilbage gennem den
aktuelle sang.
• Tryk på
for at springe den næste
sang over; tryk på knappen og hold
den nede for at springe fremad i den
aktuelle sang.
• Tryk på
for at sætte sangen på
pause.
• Tryk på
for at gentage.
• Tryk på
for at afspille i
vilkårlig rækkefølge.
• Tryk på albumbilledet for at få vist
oplysninger om musikfilen eller for
at fjerne sangen fra afspilningslisten.
Understøttede filtyper
Din nüvi understøtter MP3-musikfiler
og M3U- og M3U8-afspilningslistefiler.
• Tryk på afspilningslisten for at
redigere den.
• Tryk på
for at justere
lydstyrken.
Oprettelse og aflytning af
afspilningslister
Når du bruger din nüvi, kan du lytte
til afspilningslister, der er oprettet på
din computer. Du kan også gemme
afspilningslister med din nüvi.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo21
Brug af medieafspillere
Sådan gemmer du aktuelle
afspilningslister:
1. Når du lytter til musik, skal du trykke
på Gennemse > Afspilningsliste >
Gem aktuel afspilningsliste.
2. Indtast et navn, og tryk på OK.
Sådan opretter du en ny
afspilningsliste:
1. I musikafspilleren skal du trykke på
Gennemse > Afspilningsliste >
Opret ny afspilningsliste.
2. Vælg sangene.
3. Tryk på Tilbage, når du er
færdig med at tilføje sange
til din afspilningsliste.
Sådan opretter du en
afspilningsliste på en computer:
1. Opret en afspilningsliste af musikfiler
vha. din computer og et lydprogram.
Gem afspilningslisten som en M3Ueller M3U8-fil.
Bemærk: Du skal muligvis
redigere M3U-filen med et
tekstredigeringsprogram, f.eks.
Notesblok, for at fjerne stien
(linket) til musikfilen. M3U-filen
må kun indeholde musikfilnavnene.
Se hjælpen i lydprogrammet.
22
2. Overfør afspilningslisten og musikfilerne til din nüvi eller til dit SD-drev
(se side 24–25). M3U-filen skal have
samme placering som musikfilen.
Sådan afspiller du en
afspilningsliste:
1. I musikafspilleren skal du trykke
på Gennemse > Afspilningsliste
> Åbn gemt afspilningsliste. Alle
tilgængelige afspilningslister vises.
2. Tryk på en afspilningsliste for at
starte afspilningen af musikfilerne.
Sådan redigerer du en
afspilningsliste:
1. Mens du lytter til musikken, skal
du trykke på afspilningslisten
på musikafspillersiden eller på
Gennemse > Afspilningsliste >
Rediger aktuel afspilningsliste.
2. Rediger afspilningslisten:
• Tryk på Tilføj for at tilføje en sang
nederst på afspilningslisten.
• Tryk på en sang, og tryk derefter
på Fjern for at fjerne den fra
afspilningslisten.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Brug af medieafspillere
Lytte til lydbøger
Hvis du vil købe en bog hos Audible.com,
skal du gå til http://garmin.audible.com.
Sådan lytter du til en bog
1. Tryk på Værktøjer > Medieafspiller.
2. Tryk på Kilde for at åbne
lydbogafspilleren.
3. Tryk på Gennemse.
4. Tryk på en kategori, og tryk herefter
på en bogtitel.
Bogomslag
• Tryk på
for at justere
lydstyrken.
• Tryk på
for at springe et afsnit
over og på
for at springe tilbage.
Tryk på knapperne og hold dem
nede for at gå frem og tilbage.
• Tryk på
for at sætte bogen på
pause.
• Tryk på bogens omslag for at få vist
mere detaljerede oplysninger.
Sådan bruger du Bogmærker
Hvis du vil oprette et bogmærke, skal du
trykke på
og derefter Bogmærke.
Du får vist dine bogmærker ved at trykke
på
og derefter trykke på et
bogmærke. Tryk på Spil for at lytte til
bogen fra bogmærket.
Sådan indlæser du ���������
lydbøger
1. Opret en Audible.com-konto på
http://garmin.audible.com.
2. Download AudibleManager®.
3. Åbn AudibleManager. Følg
instruktionerne på skærmen
for at aktivere din nüvi (skal
kun gøres én gang).
4. Køb en bøg på http://garmin.audible
.com, og download bogen til din
computer.
5. Brug AudibleManager til at overføre
bogen til din nüvi eller til dit SD-kort.
TIP: Læs hjælpefilen til AudibleManager, hvis du ønsker detaljerede.
Vælg Hjælp > Hjælp.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo23
Sådan håndterer du filer
Sådan håndterer
du filer
Du kan gemme filer (f.eks. MP3’er
og JPEG-billeder) i din nüvis interne
hukommelse eller på et SD-kort
(ekstraudstyr).
Bemærk: Din nüvi er ikke
kompatibel med Windows® 95,
98, Me eller NT. Den er heller
ikke kompatibel med Mac® OS 9
og ældre versioner. Det er en
almindelig begrænsning for
mange USB-lagerenheder.
Understøttede filtyper
Sådan indlæser du filer
Trin 1: Isæt et SD-kort
(ekstraudstyr)
Hvis du vil indsætte kortet, skal du skubbe
det ind, indtil det siger “klik”.
Trin 2: Tilslut USB- kablet
Tilslut mini-USB-stikket til bunden af
din nüvi. Tilslut den større ende af kablet
til en ledig USB-port på computeren.
Din nüvi og SD-kortet vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windowscomputere og som monterede diske på
Mac-computere.
• MP3-musikfiler: Se side 21
• M3U- og M3U8musikafspilningslistefiler: Se side
21–22
• AA-lydbogsfiler: se side 23
• JPEG- og JPG-billedfiler: Se side 26
• Tilpassede GPI POI-filer fra
Garmins POI Loader: Se side 39
• Kort, ruter og waypoints fra
MapSource®: Se side 37
24
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan håndterer du filer
Bemærk: På visse operativsystemer eller computere med flere
netværksdrev, vises nüvi-drevene
muligvis ikke. Se hjælpen til dit
operativsystem for at få oplyst,
hvordan du tilknytter drevene.
Trin 3: Overfør filer til din nüvi
Kopier filer fra computeren, og sæt dem
ind i drevene på nüvi.
1. Find den fil, du ønsker at kopiere,
på din computer.
2. Marker filen, og vælg Rediger >
Kopier.
3. Åbn “Garmin-” eller SD-kortdrevet/
diskenheden.
4. Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises
i fillisten på din nüvis hukommelseseller SD-kort.
Trin 4: Udtag og afbryd USBkablet
Når du er færdig med at overføre filer,
skal du klikke på ikonet Skub ud
i meddelelsesområdet eller trække
diskikonet til Papirkurven
på Maccomputere. Fjern din nüvi fra computeren.
Sådan sletter du filer
Når din nüvi er tilsluttet din computer,
skal du åbne nüvi- eller SD-kortdrevet/
diskenheden. Marker filen, som du vil
slette, og tryk på tasten Delete på din
computers tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke er
sikker på en fils formål, skal du
ikke slette den. Hukommelsen
i din nüvi indeholder vigtige
systemfiler, som ikke bør slettes.
Vær især varsom ved filer, som
befinder sig i mapper med navnet
“Garmin”.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo25
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer har mange funktioner,
som er gode at have, når du bevæger dig
rundt i byen eller i hele verden.
Opsætning
Du kan finde flere oplysninger om
indstillinger på side 30–35.
Galleri
Ved hjælp af Galleri kan du få vist billeder,
som du har gemt i din nüvi.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Tryk på et billede for at få vist
det i et større format.
3. Tryk på pilene for at få vist alle
billeder.
Brugerdata
Visning af et diasshow
Hjælp
Ruter
Brug denne funktion til at håndtere og
slette dine gemte data, f.eks. Favoritter.
Hvis du har overført en rute fra MapSource, skal du trykke på Importer rute
fra fil for at anvende den pågældende rute
i din nüvi.
Tryk på Hjælp for at få oplysninger om
brug af din nüvi.
26
Tryk på Slide Show for at starte et
diasshow, som viser hvert billede et
øjeblik og derefter skifter til det næste
billede.
Tryk hvor som helst på skærmen for at
stoppe diasshowet.
Hvis du ønsker oplysninger om ruter,
skal du se side 12–13.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Brug af værktøjerne
Verdensur
1. Tryk på Værktøjer > Verdens ur.
2. Hvis du vil ændre en by på listen skal
du trykke på byen.
3. Vælg en ny tidszone (eller by). Tryk
på OK, når du er færdig.
4. Tryk på Verdens kort for at få vist et
kort.
5. Nattetimer vises i det tonede område.
Tryk på Verdens ur for at få vist
urene igen eller på Tilbage for at
afslutte.
Regnemaskine
1.
2.
3.
4.
Tryk på Værktøjer > Regnemaskine.
Indtast det første tal i din beregning.
Tryk på en operator (÷, x, - eller +).
Indtast det næste tal i din beregning.
• Tryk på . for at tilføje en decimal.
• Tryk på ± for at gøre tallet negativt
eller positivt.
• Tryk på % for at gøre tallet til en
procent (0,01).
• Tryk på C for at slette indtastningen.
5. Tryk på =.
6. Tryk på C for at foretage en ny
beregning.
Valuta omregner
1. Tryk på Værktøjer > Valuta
omregner.
2. Tryk på en valutaknap for et ændre
valutaen.
3. Vælg en valuta, og tryk på OK.
4. Tryk ved firkanten ved siden af den
valuta, som du vil omregne.
5. Indtast tallet. Tryk på OK.
6. Tryk på Ryd for at omregne en anden
værdi.
Tip: Tryk på og hold nede
at slette hele indtastningen.
for
Sådan opdaterer du
omregningskurser
Vha. din nüvi kan du manuelt opdatere
valutaernes omregningskurser, så du altid
bruger de mest aktuelle kurser.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo27
Brug af værktøjerne
1. Tryk på Værktøjer > Valuta
omregner > Opdater.
2. Tryk på den kurs, du ønsker at
opdatere.
3. Tryk på
for at slette den aktuelle
kurs. Indtast en ny kurs, og tryk på
OK.
4. Tryk på Gem for at afslutte.
Tip: Tryk på Gendan for at bruge
den oprindelige kurs.
Måleomregner
1. Tryk på Værktøjer > Måle omregner.
2. Tryk på Omregning, vælg en type af
mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at
ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at
indtaste en værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på OK.
Enheden omregnes.
7. Tryk på Ryd for at indtaste et nyt mål.
28
Sprog guide
Sprog guide lægger data fra Oxfords flersprogede ressourcer og fem tosprogede
ordbøger i din hule hånd. Du kan købe
tilbehør på http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Sådan oversætter du ord og
sætninger
1. Tryk på Værktøjer > Sprog guide >
Ord og sætninger.
2. Tryk på Sprog, vælg Fra- og Tilsprog, og tryk derefter på Tilbage.
3. Vælg en kategori, og søg efter en
sætning.
4. Tryk på Søg for evt. at stave ordet
eller sætningen. Tryk på en sætning
for at åbne oversættelsen.
5. Tryk på
for at høre
oversættelsen.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Brug af værktøjerne
Tip til ord og sætninger
• Brug Søg efter nøgleord i
sætninger for at finde alle de
sætninger, der indeholder et
bestemt ord.
• Tryk på et understreget ord for
at erstatte ordet.
• Tryk på Flere variationer for at
ændre ordet i sætningen eller for
at få en anden oversættelse.
Sådan bruger du de tosprogede
ordbøger
Garmins Language Guide har fem
tosprogede ordbøger.
1. Tryk på Værktøjer > Sprog guide.
2. Tryk på Tosprogede ordbøger.
3. Tryk på en oversættelsesfunktion.
Tryk evt. på Til engelsk.
4. Søg efter ordet, og tryk på det.
5. Tryk på
for at høre
oversættelsen.
Tosprogede tip
• Tryk på Søg for at stave ordet
eller starten af ordet.
• Tryk på Legend for at få oplysninger om forkortelser, etiketter og
udtalesymboler på det valgte sprog.
Indholdet i ordbøger, ord og sætninger er
© Oxford University Press. Stemmefiler er
© Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual
Phrasebank © Oxford University Press 2001.
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary
© Oxford University Press and Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German
Dictionary © Oxford University Press og
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus
2003.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo29
Sådan tilpasser
du din nüvi
Sådan tilpasser
du din nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.
3. Tryk på knappen under
indstillingsnavnet for at ændre den.
Sådan ændrer du
systemindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System.
GPS-simulator - gør det muligt for
simulatoren at slukke for GPS-funktionen
for at simulere navigation (sparer også på
batteriet).
30
Anvendelses måde - angiv, hvordan du vil
navigere for at optimere ruter: Bil, Cykel
eller Fodgænger.
Enheder - skift måleenheder til Kilometer
eller Mil.
Tastaturopsætning - vælg QWERTY for
et layout som på et computertastatur, eller
vælg ABCDE for et alfabetisk layout.
Om - viser din nüvis
softwareversionsnummer, enheds-IDnummer og lydversionsnummer. Du skal
bruge disse oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata
(se side 37).
Gendan - gendanner systemindstillingerne.
Sådan ændrer du
navigationsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
Rute præference - vælg en præference for
at beregne din rute.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan tilpasser
• Hurtigste tid - beregner ruter, der
er hurtigere at køre, men er længere.
• Korteste distance - beregner ruter,
der er kortere, men som kan tage
længere tid at køre.
• Direkte linie - beregner ruter i
fugleflugtslinie (uden veje).
Undgå - vælg de vejtyper, du vil undgå,
eller som du vil foretrække at bruge på
din rute.
Gendan - gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
Sådan justerer du
displayindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
Farve valg - vælg Dag, hvis du ønsker
en oplyst baggrund, Nat, hvis du ønsker en
mørk baggrund, eller Auto for automatisk
at skifte mellem de to.
du din nüvi
Skærmbilleder - aktiver valget
Skærmbilleder. Tryk på
for at
tage et skærmbillede. Bitmapfilen
med billedet gemmes i mappen
Garmin\scrn på nüvi-drevet.
Lys - juster lysstyrken for baggrundsbelysningen. Du kan øge batteriets
levetid ved at reducere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
Gendan - gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Sådan opdaterer du
tidsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Tid.
Tidsformat - vælg mellem formaterne 12
timer, 24 timer eller UTC.
Tids zone - vælg en tidszone eller en
nærliggende by fra listen.
Sommertid - angiv Til, Fra eller Auto,
hvis det er tilgængeligt.
Gendan - gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo31
Sådan tilpasser
du din nüvi
Sådan angiver du sprog
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog.
Stemme - ændrer sproget for
stemmemeddelelser.
Sprog, der er noteret med en persons
navn, er TTS-stemmer (Text-To-Speech),
som har et omfattende ordforråd og udtaler
gadenavnene, når du nærmer dig et sving.
De forudindspillede stemmer (dem uden
en persons navn) har et begrænset ordforråd og udtaler ikke sted- eller gadenavne.
Tekstsprog - skift hele skærmteksten til
det valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede
data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatur - vælg tastatur til dit sprog. Du
kan også ændre tastaturets sprogindstilling
fra et tastatur ved at trykke på knappen
Valg.
32
Sådan ændrer du
kortindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Kort.
Kort detaljer - ændrer antallet af de
detaljer, der vises på kortet. Hvis der
skal vises flere detaljer, opdateres kortet
mere langsomt.
Kort visning - vælg et kortperspektiv.
• Spor op - viser kortet i to
dimensioner (2D) med din
færdselsretning øverst.
• Nord op - viser kortet i 2D
med nord øverst.
• 3D - viser kortet i tre dimensioner
(3D) i Spor op.
Køretøj - tryk på Skift for at ændre
det ikon, der bruges til at vise din
position på kortet. Tryk på det ikon,
du vil bruge, og tryk derefter på OK.
Download andre køretøjsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan tilpasser
Trip log - viser eller skjuler din rejselog.
Hvis du vil slette triploggen, skal du trykke
på Værktøjer > Brugerdata > Slet trip
log.
Kort info - få vist de indlæste kort på din
nüvi og deres versioner. Tryk på et kort for
at aktivere (afkrydsning) eller deaktivere
(ingen afkrydsning) dette kort.
Gendan - gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Sådan tilføjer du
Sikkerhedsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Garmin Lock - aktiver Garmin Lock™
for at låse din nüvi. Indtast en firecifret
PIN-kode og et sikkerhedssted. For mere
information henvises til side 36.
Sikker kørsel - når køretøjet bevæger
sig hurtigere end ca. 5 miles i timen (8
kilometer i timen), og du forsøger at
betjene din nüvi, vises der en meddelelse,
der spørger, om du vil deaktivere Sikker
kørsel. Sikker kørsel deaktiverer alle
rejsemenufunktioner, når køretøjet er i
du din nüvi
bevægelse. Sikker kørsel genetableres, hver
gang nüvi tændes.
Gendan - gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger. Bemærk, at når
du gendanner sikkerhedsindstillingerne,
slettes din Garmin Lock PIN eller dit
sikkerhedssted ikke.
Bluetoothteknologiindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
Forbindelser - Vælg Tilføj > OK for at
parre med en mobiltelefon, som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Se side 16–20. Vælg
Skift for at oprette forbindelse med en
anden enhed.
Bemærk: nüvis PIN-kode
(eller adgangsnøgle) er 1234.
Opgiv - vælg den telefon, du vil afbryde
forbindelsen til, og tryk på Ja.
Fjern - vælg den telefon, du vil slette fra
nüvis hukommelse, og tryk på Ja.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo33
Sådan tilpasser
du din nüvi
Bluetooth - aktiver og deaktiver
Bluetooth-komponenten. Bluetoothikonet vises på menusiden, hvis Bluetoothkomponenten er aktiveret. Hvis du vil
forhindre en telefon i at oprette forbindelse
automatisk, skal du vælge Frakoblet.
Kaldenavn - angiv et kaldenavn, som
identificerer din nüvi på enheder med
Bluetooth-teknologi. Tryk på OK.
Fejlfind - rul gennem listen over
kompatible enheder. Hvis din
telefon ikke er på listen, kan du
besøge www.garmin.com/bluetooth
for at få yderligere oplysninger.
Gendan - gendan de oprindelige
Bluetooth-indstillinger. This does
not clear the pairing information.
34
Sådan ændrer du
indstillinger for alarm
punkter
Du skal have alarmpunkter
(f.eks. brugerdefinerede POI’er, en
sikkerhedskameradatabase eller en
TourGuide®) indlæst for at kunne
justere indstillingerne for alarmpunkter
Se side 39. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Alarm punkter.
Alarm punkter - tryk på Skift for at
tænde eller slukke for alarmerne, når du
nærmer dig brugerdefinerede POI’er eller
sikkerhedskameraer.
TourGuide - angiv, hvordan du ønsker,
at lyden til TourGuide skal aktiveres.
Vælg Auto play for at høre den komplette
rejse, som den er programmeret, Guidet
for at få vist speakerikonet
på det kort,
hvor rejseinformationerne er tilgængelige i
løbet af din rute, eller Fra.
Gendan - gendan indstillinger for
alarmpunkter.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Sådan tilpasser
Sådan justerer du
lydstyrken
Tryk på Lydstyrke på menusiden for at
justere masterlydstyrken.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Lydstyrke for at justere lydstyrken for
medieafspilleren og navigationsmeddelelserne.
Gendan - gendan den oprindelige
lydstyrke.
Sådan gendanner du alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
du din nüvi
Sådan rydder du
brugerdata
Advarsel: Alle brugerangivne
informationer slettes.
1. Placer din finger på skærmens
nederste højre hjørne, mens du
tænder for din nüvi.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen,
indtil meddelelsen vises.
3. Tryk på Ja for at slette alle
brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo35
Appendiks
Appendiks
Sådan kan du oplade din
nüvi
• Brug køretøjsmonteringen.
• Brug USB-kablet.
• Brug AC-adapterkablet.
Skærmkalibrering
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer
korrekt, skal du kalibrere berøringsskærmen. Sluk din nüvi, og tænd den
herefter igen. Skub Tænd/sluk-knappen
til højre (lås). Sæt din finger på skærmen
i 30 sekunder, indtil kalibreringsskærmen
vises. Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan nulstiller du nüvi
Hvis skærmen på din nüvi holder op
med at fungere, skal du slukke din nüvi og
tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal
du skubbe Tænd/sluk-knappen til venstre
og holde den der i 8 sekunder. Tænd for
nüvi igen. Nu skulle nüvi fungere normalt.
36
Sådan låser du din nüvi
Garmin Lock™ er et tyverisikringssystem,
der låser din nüvi. Hver gang du tænder din
nüvi, skal du indtaste PIN-koden eller køre
til sikkerhedspositionen.
1. Tryk på værktøjer > Opsætning >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin
Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode og
naviger til en sikkerhedsposition.
Hvad er et sikkerhedssted?
Vælg et sted, som du ofte vender tilbage til,
f.eks. dit hjem, som din sikkerhedsposition.
Hvis din nüvi har satellitsignaler, og du
befinder dig på sikkerhedspositionen, skal
du ikke indtaste PIN-koden.
Bemærk: Hvis du glemmer
din PIN-kode eller dit sikkerhedssted, skal din nüvi indsendes
til Garmin for at blive låst op.
Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et
købsbevis.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Appendiks
Flere kort
Du kan også købe yderligere MapSourcekortdata fra Garmin og indlæse kortene
på din nüvis interne hukommelse eller
på et SD-kort (ekstraudstyr). Besøg også
www.garmin.com/unlock/update.jsp for
at se, om der er en opdatering til din
kortsoftware tilgængelig.
Åbn menusiden for at finde den version
af kortene, som er indlæst på din nüvi.
Tryk på Værktøjer > Opsætning > Kort
> Kort Info. Du skal bruge dit enheds-ID
(se side 30) og serienummer (findes ved
siden af strømstikket) for at aktivere flere
kort.
Hvis du vil indlæse kort, ruter eller
waypoints på din nüvis hukommelseskort
eller SD-kort, skal du vælge navnet på dit
nüvi-drev eller SD-kortdrev. Der er flere
oplysninger i hjælpefilen til MapSource.
Sådan opdaterer du
softwaren
1. Besøg www.garmin.com/products/
webupdater, og download
WebUpdater til din computer.
2. Slut din nüvi til din computer ved
hjælp af mini-USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg
instruktionerne på skærmen.
Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre
en opdatering, downloader WebUpdater
automatisk opdateringen og installerer den
på din nüvi.
Ekstra- og valgfrit tilbehør
Du kan få flere oplysninger om valgfrit
tilbehør ved at besøge http://shop.garmin
.com, www.garmin.com/extras eller ved
at kontakte din Garmin-forhandler.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo37
Appendiks
Garmin Travel Guide
Ligesom en rejsevejledning på papir
giver Garmin Travel Guide detaljerede
oplysninger om steder såsom restauranter
og hoteller. Du kan købe tilbehør på
http://buy.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du
indsætte SD-kortet i din nüvi. Tryk på
Find > Ekstraudstyr. Tryk på navnet
for din Travel Guide for at åbne den.
SaversGuide®
Med SaversGuide forudprogrammerede
SD-datakort og medlemskabskort fungerer
din nüvi som et digitalt kuponhæfte. Du
kan købe tilbehør på http://shop.garmin.
com eller ved at kontakte din Garminforhandler.
Hvis du vil bruge SaversGuide, skal du
indsætte SD-kortet i din nüvi. Tryk på
Find > Ektra > SaversGuide.
38
Sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle placeringer.
Besøg http://my.garmin.com for at få
oplysninger om tilgængeligheden. Til
disse steder indeholder nüvi placeringer
af mange hundrede sikkerhedskameraer.
Din nüvi advarer dig, når du nærmer
dig et sikkerhedskamera, og kan advare
dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene
opdateres mindst én gang om ugen, så du
altid har adgang til de senest opdaterede
oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region, og
du kan til enhver tid forlænge eksisterende
abonnementer. Hver region, som du køber,
har sin egen udløbsdato.
Advarsel: Garmin er ikke
ansvarlig for nøjagtigheden eller
konsekvenserne af at bruge et
brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Appendiks
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse brugerdefinerede POI’er (Points Of Interest) til din
nüvi. POI-databaser er tilgængelige fra
forskellige firmaer på internettet. Visse
brugerdefinerede databaser indeholder
opmærksomhedsinformation for punkter,
som f.eks. sikkerhedskameraer og
skoleområder.
Besøg www.garmin.com/extras, og klik på
POI Loader for at installere POI Loader
på din computer. Se hjælpefilen til POI
Loader for at få yderligere oplysninger.
Tryk F1 for at åbne hjælpefilen.
Hvis du vil have vist dine brugerdefinerede
POI’er skal du trykke på Find > Ekstra
> Brugerdefinerede POI’er. Hvis du vil
ændre indstillingerne for alarmpunkter,
skal du trykke på Værktøjer > Opsætning
> Alarm punkter > Alarmpunkt alarm.
Hvis du vil slette brugerdefinerede POI’er
fra din nüvi, skal du slutte din nüvi til din
computer. Åbn mappen Garmin\poi på
nüvi-drevet eller SD-kortdrevet. Slet filen
poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan din nüvi afspille
GPS-guidede ture med lyd fra tredjepart.
Disse ture kan f.eks. tage dig med på en
rute, mens der afspilles interessante fakta
om historiske seværdigheder på vejen.
Du kan få flere oplysninger ved at besøge
www.garmin.com/extras og klikke på POI
Loader.
Du kan få vist TourGuide-filer ved at
trykke på Find > Ekstra > Bruger POI.
Hvis du vil ændre indstillingerne for
TourGuide, skal du trykke på Værktøjer
> Opsætning > Alarm punkter >
TourGuide.
Batterioplysninger
Din nüvi indeholder et internt lithiumionbatteri, der ikke kan udskiftes. Du må ikke
fjerne eller forsøge at fjerne batteriet. Hvis
du gør dette, er der risiko for brand eller
beskadigelse af batteriet.
Batteriikonet i hjørnet af menusiden angiver det interne batteris status. Du
kan øge nøjagtigheden af batterimåleren
ved helt at aflade batteriet og derefter
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo39
Appendiks
oplade det helt. Du må ikke afbryde din
nüvi, før det er helt opladet.
Kontakt din lokale genbrugsstation for
oplysninger om korrekt bortskaffelse af
din enhed.
Sådan maksimerer du
batteriets levetid
• Dæmp baggrundslyset (Værktøjer
> Opsætning > Display > Lys).
• Efterlad ikke din nüvi i direkte
sollys. Undgå at udsætte den for
stærk varme.
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal oprette GPS-satellitsignaler
(Global Positioning System) for at kunne
navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden af høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi ikke oprette
satellitforbindelse. Gå udenfor til et
40
område, hvor der ikke er høje forhindringer
for at bruge din nüvi.
Når din nüvi har opfanget satellitsignaler,
er søjlerne for signalstyrken på menusiden
grønne
. Når den mister satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller slettes
.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
under www.garmin.com/aboutGPS.html.
Sådan plejer du din nüvi
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske
komponenter, som kan beskadiges permanent, hvis de udsættes for kraftig stød eller
vibration. Hvis du vil minimere risikoen for
beskadigelser på din nüvi, skal du undgå at
tabe enheden og betjene den i omgivelser
med risiko for stød og vibration.
Sådan rengør du enheden
Din nüvi er konstrueret af materialer af høj
kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse
af brugeren udover rengøring. Rengør din
nüvis ydre beklædning (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Appendiks
et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den
herefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
Sådan rengør du
berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød,
ren og fnugfri klud. Brug evt. vand,
isopropylalkohol eller brillerens. Fugt
kluden med væsken, og tør berøringsskærmen forsigtigt af.
til at betjene berøringsskærmen, da
det kan beskadige skærmen.
Sådan undgår du tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden, når du ikke bruger dem.
• Du må ikke opbevare enheden i
handskerummet.
• Registrer dit produkt hos
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock.
Se side 36.
Sådan beskytter du din nüvi
• Du må ikke opbevare nüvi, hvor
den kan udsættes for ekstreme
temperaturer i længere tid, da det
kan føre til permanent skade på
den.
• Lad være med at udsætte din nüvi
for vand. Hvis enheden kommer i
berøring med vand, kan der opstå
funktionsfejl.
• Selvom en PDA-pegepind kan
bruges til at betjene berøringsskærmen, må du aldrig forsøge
dette, mens du kører. Du må aldrig
bruge en hård eller skarp genstand
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo41
Appendiks
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Du
kan se hele overenstemmelseserklæringen
for dit Garmin-produkt på Garminwebstedet på: www.garmin.com/volvo.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi ACCEPTERER
DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE
OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
af Garmin, og at softwaren i kildekodeform
er en værdifuld forretningshemmelighed, der
forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må
skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar
form, og at du ikke må skabe enheder, der er
afledt af eller baseret på denne software. Du
accepterer, at du ikke må eksportere eller
reeksportere produktet til noget land, der er i
strid med USA’s love om eksportregulering.
Volvo® begrænset garanti
Du kan få oplysninger om garantien hos
din Volvo®-forhandler.
Garmin giver dig en begrænset licens til at
bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”)
i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos
Garmin.
Du bekræfter at softwaren tilhører Garmin
og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du at softwarens struktur, organisering og kode er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet
42
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Appendiks
Specifikationer
Fysisk størrelse: 121,7 mm B x 75,2 mm
H x 19,5 mm D (4,79” x 2,96” x 0,77”)
Vægt: 175 g (6,17 oz)
Skærm: 4,3” diagonal, 480 x 272 pixel;
WQVGA TFT-skærm, liggende med hvidt
baggrundslys og berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt eller (IPXO)
Arbejdstemperaturområde: 0°C til 60°C
Opladningstemperaturområde:
0°C til 45°C
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart SD-kort. Data gemmes
på ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB-lagerenhed,
plug-and-play
Hovedtelefon-stik: Standard 3,5 mm
Opladningstid: Ca. 4 timer
Strømtilførsel: Jævnstrøm fra køretøj
vha. holderen på instrumentbrættet eller
vekselstrøm vha. det medfølgende ACadapterkabel.
Drift: Maks. 10 W.
Batterilevetid: 3-7 timer, afhængigt af
brug
Batteritype: Ikke-udskifteligt
lithiumionbatteri
GPS-modtager: Højfølsom
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek
Kold: <38 sek
Nulstilling til fabriksstandarder: <45 sek
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo43
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Tag din nüvi med ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
Stå stille i flere minutter.
Hvordan sletter jeg alle mine
brugerdata?
Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis skærm, mens du
tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen
vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Min nüvi går i baglås/fryser.
Hvis skærmen på din nüvi holder op med at fungere, skal du slukke
din nüvi og tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du skubbe
Tænd/sluk-knappen til venstre og holde den der i 8 sekunder.
Tænd for nüvi igen. Nu skulle nüvi fungere normalt.
Berøringsskærmen reagerer
ikke korrekt på mine tryk.
Sluk din nüvi, og tænd den herefter igen. Skub Tænd/sluk-knappen
til højre (lås). Sæt din finger på skærmen i 30 sekunder, indtil
kalibreringsskærmen vises. Følg instruktionerne på skærmen.
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde
opladningen).
Min telefon kan ikke oprette
forbindelse til min nüvi.
Tryk på Værktøjer > Opsætning > Bluetooth. Kontrollér, at Bluetoothknappen er indstillet til Aktiveret.
Sørg for at sikre, at din telefon er tændt, og at den er mindre end
10 meter væk fra din nüvi.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Hvordan ved jeg, at min nüvi
er i USB-lagertilstand?
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en nüvi, der
er tilsluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under
Denne computer.
1. Fjern USB-kablet fra computeren.
2. Sluk for nüvi.
Min computer genkender
aldrig, at min nüvi er tilsluttet. 3.Indsæt USB-kablet i din computer og i din nüvi. Nüvien tænder
automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
44
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have
problemer med at tildele drevbogstaver til din nüvi-drev. Se hjælpen
til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Hvordan kan jeg finde
restauranter i nærheden
af det hotel, hvor jeg skal
overnatte?
1.Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål).
2. Find hotellet og tryk på Kør.
3. Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination.
4.Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på dit
hotel, vises først.
Du kan også benytte GPS-simulatoren (Værktøjer > Indstillinger >
System).
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer >
Hvordan kan jeg finde min bil
Direkte linje > OK for at indstille din nüvi til Off-Road-tilstand. Tryk på
på en parkeringsplads?
Find > Favoritter > Seneste position > Kør. Naviger til din bil!
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo45
Indeks
Indeks
Symboler
2-D, 3-D kort
visning 32
A
advarsler
nærhed 34
sikkerhedskamera 38
afspilningsliste 21
afspille 22
fra computer 22
gemme indhold 22
oprette 22
redigere 22
aktuelle placering,
gemme 10
angive din
placering 7, 11
annoncere
gadenavne 32
anvendelsesmåde 30
B
baggrundsfarve 31
batterioplysninger 39
berøringsskærm
indstillinger 31
46
justere 36, 44
kalibrere 36, 44
rengøre 41
billeder 26
Bluetoothteknologi 16–20
fjerne en telefon 33
indstillinger 33
parre med
telefon 16, 33
bøger 23
bogmærker 23
Brugerdata 26
brugerdata, slette 35
brugerdefinerede
POI’er 39
C
computerforbindelse
24
cykelnavigation 30
D
detailkort 33
diakritiske tegn 8
direkte linie,
rute 13, 31
displayindstillinger 31
E
ekstraudstyr 37, 38
enheder, omregne 28
enheds-ID 30
F
fartbegrænsningsikon
14
fejlfinding 44
filer 24–25
håndtere 24–25
overføre 24–25
slette 25
understøttede
typer 24
find 7–13; Se finde
steder
finde satellitter 3
finde steder 4
adresse 7
efter navn 8
efter postnummer 7
element på kortet 11
funktioner på siden
Kør 7
gemte steder (Mine
favoritter) 10
i nærheden af et
andet sted 12
nylige valg 9
Volvo®-forhandler 8
flere kort 37
fodgænger,
navigationstilstand
13, 30
funktioner på
siden Kør 7
G
Garmin Lock 33, 36
gårute 13, 30
gemme
din aktuelle
placering 10, 11
steder, du finder 7, 10
gennemse kortet 11
geocaching 11
GPS 3
om GPS 40
slukke/tænde 30
H
håndfri
telefonfunktioner
16–20
hjælp 26
hjælp på enhed 26
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Indeks
hjem
position 9
telefonnummer 19
hovedtelefonstik 1, 43
I
importere en
afspilningsliste 22
indgående opkald 17
indstillinger 30–35
gendanne 35
indstillinger for tid 31
K
kilometer 30
knappen Tænd/sluk 1
koordinater 11
køretøjsikon 14, 32
kort
aktivere
detaljekort 33
brugerdefinere 32
detaljeniveau 32
ekstra 37
flytte 11
gennemse 11
knappen Kort info 33
opdatere 37
version 33
vise 32
zoome 11
L
låse
af nüvi 36
skærm 1, 6
lithiumionbatteri 39, 43
lommeregner 27
lydbøger 23
lydoutput 1
lydstyrke 6, 35
lydversion 30
lysstyrke 31
M
M3Uafspilningslisteformat
22
maks. fart, nulstille 15
mål, omregne 28
MapSource 37
medieafspiller 21–23
mil 30
Mine favoritter 10
mini-USB-stik 1
monter 2
MP3-musikfiler
afspille 21
indlæse 24
musik 21
myGarmin i
N
nærhedsadvarsler 34
nærhedspunkter 34
navigation 5
indstillinger 30
valg 30
nulstille
din nüvi 36
max fart 15
tripdata 15
Nylig fundne
placeringer 9
finde 9
slette 9
O
omregne
enheder 28
valuta 27
omvej 6
opbevare nüvi 41
opdatere
kort 37
software 37
opkald
besvare 17
dæmpe 18
historik 19
hjem 19
lægge på 17
ventende opkald 18
oplade din nüvi 36
output, lyd 6
hovedtelefonstik
1, 43
overensstemmelseserklæring 42
overføre filer 24–25
oversætte ord 28
P
parre en
mobiltelefon 16, 33
PIN-kode
Bluetooth 33
Garmin Lock 36
pleje af din nüvi 40
positionsikon 14, 32
Q
QWERTY-tastatur 30
R
registrere 41
retningsangivelser 15
retningsangivelser
sving-for-sving 15
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo47
Indeks
ruter 12–13
direkte linie 31
følge 5
importere 26
indstillinger 30
simulere 30
stoppe 6
tilføje en
standsning 5
valg 30
S
satellitsignaler 3, 40
SaversGuide 38
SD-kort 24, 43
stik 1
Seneste position 10, 45
siden menu 3
siden Næste sving 15
siden
Rejseoplysninger 15
sikkerhedsindstillinger
33
sikkerhedskamera 38
sikkerhedskameradatabase 39
sikkerhedssted 36
Sikker kørsel 33
simulere en rute 30
skærm
48
lås 1, 6
lysstyrke 31
skærmbilleder 31
skoleområdedatabase
39
slette
alle brugerdata 35
brugerdefinerede
POI’er 39
filer 25
lister med nyligt
fundne 9
Mine favoritter
10, 13
rute 13
tegn 8
SMS 20
softwarelicensaftale 42
softwareopdatering 37
softwareversion 30
søgeområde 12
sommertid 31
specifikationer 43
Spor op 32
Sprog guide 28, 29
stave et navn 8
stemmeopkald 19
stemmesprog 32
systemindstillinger 30
T
tag hjem 9
tastatur 8
layout 8, 30
sprogtilstand 8, 32
tastatur på skærmen 8
tavs
audio 6
telefonopkald 18
tekstbesked 20
tekstsprog 32
telefonbog 18
tidszone 31
tilbehør 37, 39
tilpasse din nüvi 30–35
tosprogede ordbøger 29
TourGuide 34, 39
Travel Guide 38
tripdata, nulstille 15
trip log 33
tyverisikringsanordning
33, 36
USB 24, 25
fejlfinding 44
lagerenhedstilstand
24–25
skubbe ud 25
V
værktøj 26–29
valuta, omregne 27
verdensur 27
viapunkt, tilføje 5
voice mail 17
Volvo®-forhandler 8
W
WebUpdater 37
Z
zoom 11
U
understøttede
filtyper 24
undgå
tyveri 41
vejtyper 31
Brugervejledning til nüvi 760 til Volvo
Du kan få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid ved at besøge Garmins hjemmeside
på adressen www.garmin.com/volvo.
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00866-36 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising