Garmin | nüvi® 760 for Volvo Cars | Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Snabbstartshandbok

Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Snabbstartshandbok
Snabbstartshandbok
nüvi 760 för
Volvo -bilar
®
®
personlig reseassistent
VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för
viktig information om produkten och säkerhet.
Kartongens innehåll
Strömknapp:
skjut till vänster om du vill sätta på
eller stänga av enheten
skjut till höger om du vill låsa skärmen
nüvi GPS-enhet.
USB-kabel för anslutning av enheten till datorn.
Man kan ansluta nüvi-enheten till datorn som en
masslagringsenhet.
Hörlursuttag/
ljudutgång
Nätadapterkabel för strömförsörjning från ett
eluttag.
Bärväska som skyddar enheten mot repor och
oavsiktliga tryckningar på skärmen.
SD-kortplats
Olika sätt att ladda upp nüvienheten
•
•
•
•
Mikrofon
Använd fordonsfästet.
Använd USB-kabeln.
Använd nätadapterkabeln.
Snabbstartshandbok
GPS-antenn
Högtalare
Serienummer
Mini-USB-kontakt
Extern antennanslutning
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut av användaren. Läs den
medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen för viktig information
om produkten och batterisäkerhet.
Steg 1: Montera nüvi-enheten
Steg 4: Använda nüvi-enheten
1. För vaggan till öppet läge, mot vindrutan.
2. Placera underkanten av
enheten i vaggan.
3. Luta enheten bakåt tills den
fastnar.
A
E
Om enheten är ansluten och
fordonet är igång startar
enheten automatiskt.
D
F
G
Om du vill ta bort enheten från
vaggan trycker du upp den lilla fliken i underkanten
av vaggan, roterar enheten och tar sedan bort den.
H
I
A GPS-signalstyrkan.
B Status för Bluetooth® teknik.
C Batteristatus.
D Aktuellt klockslag: tryck här för att ändra
tidsinställningar.
Steg 2: Konfigurera nüvienheten
Om du vill sätta på nüvi-enheten skjuter du
strömknappen åt vänster. Följ instruktionerna
på skärmen.
E Tryck här för att hitta ett mål.
Steg 3: Hämta satellitinformation
F Tryck här för att visa kartan.
Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget
och inte i närheten av höga byggnader. Stanna
fordonet och sätt på nüvi-enheten. Det kan ta några
minuter innan enheten hittar satellitsignalen.
Staplarna
anger styrkan på mottagningen.
När en stapel är grön har nüvi-enheten fått kontakt
med satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och
navigera dit.
C
B
G T
ryck här för att ringa ett samtal när du är
ansluten till en kompatibel mobiltelefon.
H Tryck här om du vill justera volymen.
I T
ryck här om du vill använda verktyg som
mediaspelare, inställningar och Hjälp.
Söka efter intressanta platser
Lägga till ett delmål
Om du vill ange bokstäver som finns i namnet
trycker du på Vart? > Intressanta platser >
Stava namn.
1. Med en aktiv rutt trycker du på Meny på kartan
och sedan på Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör.
4. Tryck på Lägg till som delmål om du vill lägga
till det här stoppet före slutmålet. Tryck på Välj
som destination om du vill ange platsen som
nytt slutmål.
1. Tryck på Vart? > Intressanta platser.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck sedan på Kör.
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till rutten. Först
visas vägbeskrivningen till stoppet och sedan till
målet.
Om du vill söka efter en plats i ett annat område
trycker du på Vart? > Nära.
Hitta en Volvo®-återförsäljare
1. Tryck på Vart? > Volvohandlare.
2. Välj en återförsäljare och tryck sedan på Kör.
Tips! Om du vill lägga till fler än ett
stopp redigerar du aktuell rutt. Tryck på
Vart? > Rutter.
Ta en omväg
Om en väg längs din rutt är avstängd kan du ta en
omväg.
Stoppa en rutt
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
2. Tryck på Stoppa.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
2. Tryck på Avstickare.
Enheten försöker att navigera tillbaka till den
ursprungliga rutten så snart som möjligt. Om den
rutt du för närvarande använder är det enda rimliga
alternativet kan det hända att enheten inte beräknar
någon omväg.
Visa huvudsidorna
Tryck på
Visa karta om du vill öppna kartsidan. Fordonsikonen
anger den aktuella platsen. Peka
på och dra kartbilden för att panorera kartan. Tryck var som helst på kartan. En pil visas som pekar på
objektet.
När du har tryckt på Kör visas kartsidan. Din väg är markerad med en magentafärgad linje. När du kör,
guidar nüvi-enheten dig till din destination med röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst
på kartsidan. En målflagga anger ditt mål. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och en ny
vägbeskrivning visas.
Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet.
om du vill
zooma ut.
Om du vill gå tillbaka till
menysidan klickar du på
Meny.
Tryck på Ankomst eller
Fart så visas sidan
Trippinformation.
Om du vill zooma in klickar
du på .
Tryck på
Trippinformation
Om du vill spara din
aktuella plats trycker du
på
.
Kartsidan vid navigering
längs en rutt
Svänglista
Tryck på Sväng om för
att visa sidan med nästa
sväng.
Nästa sväng
Tips: En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på motorväg. Ikonen visar
motorvägens rådande hastighetsbegränsning.
Använda handsfreefunktionerna
Använda Samtal väntar
Om du får ett samtal som väntar visar nüvi-enheten
fönstret Inkommande samtal. Tryck på Svara. Det
första samtalet placeras i vänteläge.
Handsfree-telefonfunktioner finns endast tillgängliga om nüvi-enheten och den kompatibla
mobiltelefonen har den trådlösa tekniken
Bluetooth. Alla telefoner stöder inte alla handsfreetelefonfunktioner som finns i nüvi-enheten. Om du
vill använda handsfree-funktionerna måste du para
ihop telefonen och nüvi-enheten.
1. Under samtalet trycker du på
> Byt Till.
2. Vill du avsluta samtalet trycker du på Lägg på,
samtalet som väntar bryts inte.
Överföra filer till nüvi-enheten
Anslut USB-kabeln till mini-USB-kontakten på
nüvi-enheten och till en tillgänglig USB-port på
datorn.
Para ihop telefonen
1. Kontrollera att telefonen kan användas med
enheten. (Se www.garmin.com/bluetooth.)
2. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth > Lägg till.
3. Aktivera telefonens Bluetooth-komponent samt
ett av alternativen hitta mig/möjlig att upptäcka/
synlig. De här inställningarna finns på en meny
kallad Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller
Hands-free.
4. Tryck på OK på nüvi-enheten.
5. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
6. Mata in Bluetooth-PIN-koden för nüvi-enheten
(1234) i telefonen.
Det interna minnet och SD-kortet i nüvi-enheten
visas som en flyttbar enhet under Den här datorn
om du har Windows® eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac® OS. Du kan kopiera
filer på datorn och klistra in dem i nüvi-enheterna/volymerna. När du har överfört filerna klickar du på
Koppla från eller mata ut maskinvara
i Aktivitetsfältet (Windows) respektive drar
volymikonen till Papperskorgen
(Mac OS).
Koppla ur enheten.
Lyssna på MP3-filer
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på
Lägg på.
Överför MP3-filer till internminnet eller SDkortet. På menysidan trycker du på Verktyg >
Mediaspelare. Tryck på Källa om du vill öppna
musikspelaren. Tryck på Bläddra. Tryck på en
kategori. Om du vill spela hela kategorin trycker
du på Spela alla. Spela en sång genom att trycka
på titeln. Om du vill skapa, redigera och lyssna på
spellistor, trycker du på Bläddra > Spellista.
>
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara.
Låsa nüvi-enheten
1.
2.
3.
4.
nüvi-tips och -genvägar
Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet.
Tryck på knappen nedanför Garmin Lock.
Ange en fyrsiffrig PIN-kod.
Kör till en säkerhetsplats (t.ex. hemmet eller
kontoret) och tryck på Välj.
• Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan
trycker du på och håller ned Tillbaka.
• Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
. Håll nedtryckt om du vill bläddra
snabbare.
• Om du vill justera volymen trycker du på
Volym på menysidan.
Varje gång du sätter på enheten måste du ange PINkoden eller köra till säkerhetsplatsen.
Obs! Om du glömmer din person-liga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpsbevis.
Ytterligare kartor
Du kan köpa ytterligare MapSource-kartdata
från Garmin och läsa in kartorna i minnet på
nüvi-enheten eller till ett SD-kort (tillval). Gå
till www.garmin.com/unlock/update.jsp för
kartuppdateringar.
Återställa nüvi-enheten
Om du vill kontrollera versionen på kartorna som
är inlästa i nüvi-enheten trycker du på Verktyg >
Inställningar > Karta > Kartinfo. Om du vill
aktivera fler kartor behöver du enhets-ID (tryck
på Verktyg > Inställningar > System > Om...,
så visas ID) och serienumret (finns i närheten av
strömkontakten).
Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du slå
av och sedan slå på nüvi-enheten igen. Om det inte
hjälper skjuter du strömknappen åt vänster och
håller den där i 8 sekunder. Sätt på nüvi-enheten
igen. nüvi-enheten bör fungera normalt.
Kalibrera skärmen
Begränsad Volvogaranti®
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på
dina kommandon bör du kalibrera den.
Stäng av enheten och sätt sedan på den igen.
Skjut strömknappen åt höger (lås). Håll
fingret på skärmen i ungefär 30 sekunder tills
kalibreringssystemet visas. Följ instruktionerna
på skärmen.
Mer information om garantin får du av din Volvo®återförsäljare.
Om du vill få tillgång till de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter
går du till Garmins webbplats på www.garmin.com/volvo.
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Garmin® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och
i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Volvo® är ett registrerat
varumärke som tillhör AB Volvo och Volvo Car Corporation. Windows® är ett registrerat varumärke som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana
märken av Garmin är licensierad.
Maj 2008
190-00866-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising