Garmin | nüvi® 760 for Volvo Cars | Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Vejledning til lynstart

Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Vejledning til lynstart
Vejledning til lynstart
nüvi 760 til Volvo
®
personlig rejseassistent
®
ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger
om produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Hvad indeholder æsken?
Tænd/sluk-knap
skub knappen til venstre for at tænde
eller slukke for enheden.
skub knappen til højre for at låse skærmen
nüvi GPS-enhed.
USB-kabel til tilslutning af din nüvi til en
computer. Din nüvi bliver forbundet til computeren
som en lagerenhed.
Lydudgang til
høretelefoner
AC-adapterkabel, så der kan benyttes strøm fra en
stikkontakt.
Etui til beskyttelse af din nüvi mod ridser og
utilsigtet betjening.
SD-kortstik
Vejledning til lynstart.
Mikrofon
Sådan kan du oplade din nüvi
•
•
•
•
Brug køretøjsmonteringen.
Brug USB-kablet.
Brug AC-adapterkablet.
Vejledning til lynstart
GPS-antenne
Højttaler
Serienummer
Mini-USB-stik
Ekstern antennetilslutning
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumion-batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Se guiden Vigtige
oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få vigtige oplysninger om batterisikkerhed.
Trin 1: Monter din nüvi
Trin 4: Anvend din nüvi
1. Skub holderen op - i retning mod forruden.
2. Placer bunden af din nüvi i
holderen.
3. Skub nüvi tilbage, så den
klikker på plads.
A
C
B
E
Enheden tænder automatisk,
hvis den er installeret, og bilen
er startet.
F
G
Hvis du vil fjerne enheden fra
holderen, skal du skubbe den lille tap i bunden af
holderen op, dreje enheden og fjerne den.
D
H
I
A GPS-signalstyrke.
B Status for Bluetooth®-teknologi.
C Batteristatus.
D Aktuel tid; peg for at ændre
tidsindstillingerne.
Trin 2: Konfigurer din nüvi
Skub tænd/sluk-knappen til venstre for
at tænde for din nüvi. Følg instruktionerne på
skærmen
E Tryk for at finde en destination.
Trin 3: Opret satellitforbindelse
F Tryk for at finde et kort.
Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger. Stands bilen, og tænd
for din nüvi. Lokalisering af satellitter kan tage
nogle minutter.
G T
ryk for at foretage et opkald, når enheden
er forbundet til en kompatibel mobiltelefon.
H Tryk for at justere lydstyrken.
Søjlerne
indikerer signalstyrken. Når en
søjle er grøn, har din nüvi modtaget satellitsignaler.
Du kan nu vælge en destination og navigere til den.
I T
ryk, hvis du vil benytte værktøjer som
f.eks. medieafspillere, indstillinger og
hjælp.
Sådan finder du
bestemmelsessteder (POI’er)
Tilføjelse af et via punkt
Du kan tilføje en pause (via punkt) til din rute. Din
nüvi giver dig retningsangivelser til din pause og
derefter til din endelige destination.
1. Tryk på Find > Interesse punkter.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør.
1. Når en rute er aktiv på kortet, kan du trykke på
Menu og derefter på Find.
2. Søg efter den ekstra standsning.
3. Tryk på Kør.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil tilføje
dette stop før din destination. Tryk på Indsæt
som ny position for at gøre dette til din nye
endelige destination.
Hvis du vil indtaste bogstaver, der indgår i navnet,
skal du trykke på Find > Interesse punkter >
Stav navn.
Hvis du vil søge efter et sted i et andet område,
skal du trykke på Find > Nær.
Sådan finder du en Volvo®forhandler
Tip: Hvis du vil tilføje flere stop, kan
du redigere den aktuelle rute. Tryk på
Find > Ruter.
1. Tryk på Find > Volvo-forhandler.
2. Vælg en forhandler, og tryk på Kør.
Sådan stopper du en rute
Sådan vælger du en omvej
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu.
2. Tryk på Stop.
Hvis der er en lukket vej på ruten, kan du tage en
omvej.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu.
2. Tryk på Omvej.
Din nüvi forsøger at komme tilbage til din
oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis den
rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste
fornuftige mulighed, beregner din nüvi muligvis
ingen omvej.
Visning af hovedsiderne
Tryk på
Kort for at åbne siden Kort. Køretøjsikonet
viser din aktuelle placering. Tryk på kortet,
og træk for at se andre kortområder. Tryk et vilkårligt sted på kortet, hvorefter der vises en pil, som peger
på objektet.
Når du trykker på Kør, åbnes kortet. Ruten er markeret med en magentarød linie. Mens du kører, guider
nüvi dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningslinier øverst på kortsiden.
Et ternet flag markerer din destination. Hvis du afviger fra den originale rute, beregner nüvi ruten igen og
giver nye anvisninger.
Tryk på tekstlinjen for at åbne siden Drejliste.
Tryk på
for at
zoome ud.
Tryk på
Tryk på Menu for at vende
tilbage til Menusiden.
Tryk på Ankomst
eller Fart for at åbne
Rejseoplysninger.
Rejseoplysninger
for at zoome ind.
Tryk på
for at gemme
din aktuelle placering.
Kortside under navigation
Drejliste
Tryk på Drej om for at
se det Næste sving.
Næste sving
Tip: Der kan vises et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje. Ikonet viser
hovedvejens aktuelle fartbegrænsning.
Sådan bruger du håndfri
funktioner
Sådan bruger du Ventende opkald
Hvis du får et ventende opkald, viser din nüvi
vinduet med indgående opkald. Tryk på Besvar.
Det første opkald parkeres.
Håndfri telefonfunktioner kan kun benyttes,
hvis din nüvi og din kompatible mobiltelefon er
udstyret med trådløs Bluetooth-teknologi. Det er
ikke alle telefoner, der understøtter alle de håndfri
telefonfunktioner, som nüvi leveres med. Før du
kan bruge håndfri funktioner, skal du parre din
telefon med din nüvi.
1. Under opkaldet skal du trykke på
> Skift til.
2. Tryk på Afslut opkald for at lægge på. Dette
afbryder ikke det parkerede opkald.
Sådan indlæser du filer på din nüvi
Forbind USB-kablet til mini-USB-stikket på nüvi
og til en USB-port på en computer.
Sådan parrer du din telefon
1. Kontroller, at din telefon understøttes af nüvi.
(Se www.garmin.com/bluetooth).
2. På siden Menu skal du trykke på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth > Tilføj.
3. Aktiver din telefons Bluetooth-komponent, og
aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig.
Disse indstillinger kan findes i menuerne
Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
4. Tryk på OK på nüvi.
5. Vælg din telefon, og tryk på OK.
6. Indtast nüvis Bluetooth-PIN-kode (1234) på
telefonen.
Den interne hukommelse i din nüvi og SD-kortet
vises som flytbare enheder i Denne computer
på Windows®-computere og som monterede
diske på Mac®-computere. Kopier filer fra
computeren, og sæt dem ind i drevene på nüvi.
Når du er færdig med at overføre filer, skal du
klikke på ikonet Skub ud
i systembakken
på Windows-computere eller trække diskikonet
til Papirkurven
på Mac-computere. Fjern
forbindelsen til din nüvi.
Sådan ringer du til et nummer
Indlæs MP3-filer til den interne hukommelse eller
til SD-kortet. På siden Menu skal du trykke på
Værktøjer > Medieafspiller. Tryk på Kilde for at
åbne musikafspilleren. Tryk på Gennemse. Tryk på
en kategori. Tryk på Afspil alle for at afspille hele
kategorien. Tryk på titlen for at afspille én sang.
Tryk på Gennemse > Afspilningsliste, hvis du vil
oprette, redigere eller lytte til afspilningslister.
Sådan lytter du til MP3-filer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Tast nummeret, og tryk på Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på
> Afslut opkald.
Sådan modtager du et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald. Tryk på Besvar.
Sådan låser du din nüvi
1.
2.
3.
4.
Tip og genveje på nüvi
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Sikkerhed.
Tryk på knappen under Garmin Lock.
Indtast en firecifret PIN-kode.
Kør til et sikkerhedssted (f.eks. dit hjem eller
arbejde), og tryk på Indstil.
• Hvis du hurtigt vil tilbage til menusiden, skal
du trykke på knappen Tilbage og holde den
nede.
• Tryk på
og
for at få vist flere valg.
Tryk på den, og hold den nede for at rulle
hurtigere.
• Tryk på Lydstyrke på menusiden for at justere
lydstyrken.
Hver gang du tænder din nüvi, skal du indtaste
PIN-koden eller køre til sikkerhedspositionen.
Bemærk: Hvis du glemmer din PINkode eller dit sikkerhedssted, skal din
nüvi indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
Flere kort
Du kan også købe yderligere MapSource-kortdata
fra Garmin og indlæse kortene på din nüvi eller på
et SD-kort (ekstraudstyr). Se efter kortopdateringer
på www.garmin.com/unlock/update.jsp.
Sådan nulstiller du nüvi
Hvis skærmen på din nüvi holder op med at
fungere, skal du slukke din nüvi og tænde den
igen. Hvis det ikke hjælper, skal du skubbe
Tænd/sluk-knappen til venstre og holde
den der i 8 sekunder. Tænd for nüvi igen. Nu
skulle nüvi fungere normalt.
For at kontrollere versionen af de kort, der er
indlæst på din nüvi, skal du trykke på Værktøjer
> Indstillinger > Kort > Kort info. For at aktivere
yderligere kort, skal du bruge dit enheds-ID (tryk
på Værktøjer > Indstillinger > System > Om
for at se dit ID) og dit serienummer (placeret i
nærheden af strømstikket).
Skærmkalibrering
Begrænset garanti for Volvo®
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer korrekt, skal
du kalibrere berøringsskærmen. Sluk din nüvi,
og tænd den herefter igen. Skub Tænd/slukknappen til højre (lås). Sæt din finger på skærmen i
30 sekunder, indtil kalibreringsskærmen vises. Følg
instruktionerne på skærmen.
Du kan få oplysninger om garantien hos din
Volvo®-forhandler.
Hvis du vil have de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside
på adressen www.garmin.com/volvo.
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Garmin® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Volvo® er et registreret varemærke, der
tilhører AB Volvo og Volvo Car Corporation. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke til hørende Apple Computer, Inc. Navnet Bluetooth® og de
tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Maj 2008
190-00866-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising