Garmin | nüvi® 760 for Volvo Cars | Quick Start Guide | Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Pikaopas

Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Pikaopas
Pikaopas
nüvi 760
Volvo -autoihin
®
®
henkilökohtainen matkaopas
VAROITUS: Lisätietoja ja tuotteeseen liittyviä varoituksia sekä muita tärkeitä tietoja on laitteen mukana
toimitetussa Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaassa.
Mitä pakkauksessa on?
Virtapainike:
kytke tai katkaise virta liu’uttamalla vasemmalle
lukitse näyttö liu’uttamalla oikealle
nüvi-laite.
USB-kaapeli, jolla nüvi liitetään tietokoneeseen. nüvi
näkyy tietokoneessa massamuistilaitteena.
Kuulokeliitäntä/ääni
-lähtö
Muuntajakaapeli, jolla laite saa virtaa pistorasiasta.
Kuljetuslaukku, joka suojaa nüvia
naarmuuntumiselta ja turhilta ruutukosketuksilta.
SD-korttipaikka
nüvin lataaminen
•
•
•
•
Käytä ajoneuvon kiinnitystä.
Käytä USB-kaapelia.
Käytä muuntajakaapelia.
Pikaopas
Mikrofoni
GPS-antenni
Kaiutin
Sarjanumero
Mini-USB-liitin
Ulkoinen antenniliitin
Varoitus: Tuote sisältää litiumioniakun, joka ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Tärkeitä akun käyttämiseen
liittyviä turvallisuustietoja on laitteen mukana toimitetussa Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaassa.
Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen
Vaihe 4: nüvin käyttäminen
1. Avaa teline tuulilasia kohti.
2. Aseta nüvin alaosa
telineeseen.
3. Kallista nüvia takaisinpäin,
kunnes se napsahtaa
paikalleen.
A
C
B
E
Laite käynnistyy automaattisesti,
jos se on paikallaan ja ajoneuvo
on käynnissä.
F
G
Voit irrottaa laitteen telineestä vetämällä telineen
alaosassa olevaa pientä kielekettä ja kiertämällä
laitteen irti.
D
H
I
A GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
B Bluetooth®-tekniikan tila.
Vaihe 2: nüvin määritykset
C Akun tila.
D Kellonaika: muuta aika-asetuksia
koskettamalla tätä.
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen
E Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Kytke nüviin virta liu’uttamalla Virta-painiketta
vasemmalle. Seuraa näytön ohjeita.
F Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Mene ulos avoimelle paikalle, pois autotallista ja
korkeiden rakennusten lähettyviltä. Pysäytä ajoneuvo
ja kytke nüviin virta. Satelliittisignaalien löytämiseen
voi mennä muutama minuutti.
G S
oita koskettamalla tätä, kun laite on liitetty
yhteensopivaan matkapuhelimeen.
H Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla
tätä.
-palkit osoittavat GPS-satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun yksi palkki on vihreä, nüvi
on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit valita
määränpään ja navigoida sinne.
I K
äytä työkaluja, kuten media playeriä,
asetuksia ja ohjetta koskettamalla tätä.
Kohdepisteiden etsiminen
Kauttakulkupisteen lisääminen
Kirjoita nimi valitsemalla Minne > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse karttasivulla Valikko
ja kosketa Minne -kohtaa.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäätä
valitsemalla Lisää kauttakulkupisteeksi. Muuta
tämä piste lopulliseksi määränpääksi valitsemalla
Aseta uudeksi määränpääksi.
1. Kosketa kuvakkeita Minne > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse kohde ja kosketa Aja -kuvaketta.
Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen
(kauttakulkupisteen). nüvi näyttää ajo-ohjeen
pysähtymispaikkaan ja määränpäähän.
Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta, valitse Minne >
Lähellä.
Volvo®-myyjän etsiminen
1. Valitse Minne > Volvo-jälleenmyyjä.
2. Valitse myyjä ja kosketa Aja-kuvaketta.
Vihje: Voit lisätä useampia kuin yhden
pysähdyksen muokkaamalla nykyistä
reittiä. Valitse Minne > Reitit.
Kiertotien käyttäminen
Jos jokin reitillä oleva tie on suljettu, voit ajaa
kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Lopeta.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
nüvi yrittää palata alkuperäiselle reitille mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.
Pääsivujen tarkasteleminen
Avaa karttasivu valitsemalla
Näytä kartta.
-ajoneuvomerkki näyttää nykyisen sijaintisi. Näytä kartan
muita alueita koskettamalla karttaa ja vierittämällä. Kosketa jotakin kartan kohtaa. Paikan kohtaan ilmestyy
nuoli.
Karttasivu avautuu, kun kosketat Aja -painiketta. Reitti on merkitty magentalla värillä. Ajaessasi nüvi ohjaa
sinut päämäärääsi puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla.
Määränpään merkkinä on ruutulippu. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen ja antaa
ohjeita uudelle reitille.
Avaa Risteysluettelo koskettamalla tekstipalkkia.
Loitonna koskettamalla
-painiketta.
Lähennä koskettamalla
kuvaketta .
Palaa valikkosivulle
koskettamalla
valikkokuvaketta.
Voit avata matkan tiedot
valitsemalla Saavut tai
Nopeus.
Matkan tiedot
Tallenna nykyinen sijainti
koskettamalla
-kuvaketta.
Karttasivu ja reitin navigoiminen
Risteysluettelo
Valitse Käänny, jos
haluat avata seuraavan
käännöksen sivun.
Seuraavaa käännös
Vihje: Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat pääteillä. Kuvake osoittaa kyseisen
päätien nopeusrajoituksen.
Handsfree-toimintojen käyttäminen
Koputuksen käyttäminen
Jos saat toisen puhelun, nüvi näyttää saapuvan
puhelun ikkunan. Paina Vastaa -painiketta.
Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
Puhelimen handsfree-toiminnot ovat käytettävissä
vain, jos nüvi-laitteessa ja yhteensopivassa
matkapuhelimessa on langaton Bluetooth-tekniikka.
Kaikki puhelimet eivät tue kaikkia nüvin puhelimen
handsfree-ominaisuuksia. Jotta voit käyttää handsfreetoimintoja, sinun on luotava pariliitos puhelimen ja
nüvin välille.
1. Kosketa puhelun aikana
> Vaihda-painiketta.
2. Voit katkaista puhelun valitsemalla Lopeta. Pidossa
oleva puhelu ei katkea.
Tiedostojen lataaminen nüviin
Puhelimen liittäminen
Liitä USB-kaapeli nüvin mini-USB-liittimeen ja
tietokoneen USB-porttiin.
1. Varmista, että nüvi on yhteensopiva puhelimesi
kanssa. (Lisätietoja: www.garmin.com/bluetooth.)
2. Valitse valikkosivulla Työkalut > Asetukset >
Bluetooth > Lisää.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa ja havaittava
tila. Nämä asetukset saattavat sijaita Bluetooth-,
yhteys- tai handsfree-valikossa.
4. Valitse nüvissa OK.
5. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234) puhelimeen.
nüvin sisäinen muisti ja SD-kortti näkyvät Windows®
-tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä
levyinä, ja Mac®-tietokoneissa liitettynä taltiona.
Voit kopioida ja liittää tiedostoja tietokoneesta nüvin
asemiin/taltioihin. Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse
Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella Poista laite
turvallisesti
-kuvake tai vedä taltion symboli
Mac-tietokoneessa roskakoriin . Irrota nüvi.
MP3-tiedostojen kuunteleminen
Soittaminen numeroon
Voit ladata MP3-tiedostoja sisäiseen muistiin tai
SD-kortille. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Mediasoitin. Avaa musiikkisoitin valitsemalla Lähde.
Paina Selaa-painiketta. Kosketa luokkaa. Voit toistaa
koko luokan tiedostot valitsemalla Soita kaikki. Voit
toistaa yhden raidan koskettamalla sen nimeä. Voit
luoda, muokata ja toistaa soittolistoja valitsemalla
Selaa > Soittolista.
1. Valitse Puhelin > Valitse.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Valitse.
3. Lopeta puhelu koskettamalla
> Lopeta puhelu.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna avautuu.
Paina Vastaa -painiketta.
nüvin lukitseminen
nüvi-vinkkejä ja oikopolkuja
• Palaa valikkosivulle painamalla Takaisinpainiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
ja
-painikkeita. Voit vierittää nopeammin
pitämällä painiketta painettuna.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta valitsemalla
valikkosivulla Volyymi.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan alapuolella olevaa
painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
4. Aja turvapaikkaan (esimerkiksi koti tai työpaikka) ja
valitse Määritä.
Anna PIN-koodi tai aja turvapaikkaan aina, kun kytket
nüvin virran.
Lisäkartat
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
Voit ostaa MapSource-karttatietoja Garminilta ja
ladata kartat nüviin tai valinnaiselle SD-kortille.
Tarkista karttapäivitykset osoitteesta www.garmin.
com/unlock/update.jsp.
Tarkista nüviin ladattujen karttojen versio valitsemalla
Työkalut > Asetukset > Kartta > Kartan tiedot.
Lisäkarttojen käyttöönotto edellyttää laitteen tunnusta
(tarkista tunnus valitsemalla Työkalut > Asetukset
> Järjestelmä > Tiedot) ja sarjanumeron (sijaitsee
virtaliitännän lähellä).
nüvin nollaaminen
Jos nüvin näyttö lakkaa toimimasta, katkaise nüvin
virta ja kytke se uudelleen. Jos se ei auta, liu’uta
Virtapainike vasemmalle ja pidä painettuna
8 sekunnin ajan. Käynnistä nüvi uudelleen. nüvin
pitäisi nyt toimia normaalisti.
Volvon® rajoitettu takuu
Näytön kalibroiminen
Pyydä lisätietoja takuusta Volvo-myyjältä.
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein, kalibroi se.
Katkaise nüvista virta ja kytke se uudelleen. Liu’uta
virtapainiketta oikealle (lukitus). Kosketa
näyttöä sormella noin 30 sekunnin ajan, kunnes
kalibrointinäyttö avautuu. Seuraa näytön ohjeita.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin
verkkosivustosta osoitteesta www.garmin.com/volvo.
© 2007–2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Garmin® ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Volvo® on AB
Volvon ja Volvo Car Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on käyttöoikeus niihin.
Toukokuu 2008
190-00866-57 ver. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising