Garmin | nüvi® 765T, Europe, Volvo | User guide | Garmin nüvi® 765T, Europe, Volvo kayttoopas

Garmin nüvi® 765T, Europe, Volvo kayttoopas
nüvi 765 Volvo -autoihin
®
®
käyttöopas
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Iso-Britannia
Puhelin +886 2 2642 9199
Puhelin +44 (0) 870-8501241 (Iso-Britannian
Faksi: +886 2 2642 9099
ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa
mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin
myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen,
mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän
oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden
Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo, MapSource®, nüvi® ja TourGuide® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™ ja nüMaps Guarantee™ ovat
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Volvo on AB Volvon ja Volvo Car Corporationin rekisteröity
tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows®
on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer,
Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Audible.com® on Audible, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki © Audible, Inc.
1997–2008. SaversGuide® on Entertainment Publications, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Google™ on Google Inc.:
n tavaramerkki. MapQuest-nimi on MapQuestin tai AOL LLC:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Lokakuu 2009
Osanumero 190-01022-37 ver. B
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
Oppaan merkintätavat
Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan
jotakin, kosketa mainittua kohdetta
näytössä sormella.
Tekstissä olevat pienet nuolet (>)
kehottavat koskettamaan useita kohteita
peräkkäin. Jos tekstissä lukee esimerkiksi
“valitse Minne? > Suosikit”, valitse
Minne? ja sen jälkeen Suosikit.
myGarmin™
Osoitteessa http://my.garmin.com voit
käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia
palveluja:
• rekisteröidä Garmin-laitteen
• tilata valvontakameratietoja
(lisätietoja on sivulla 43).
• avata lisäkarttoja.
nüvi-vinkkejä ja
oikopolkuja
• Palaa valikkosivulle painamalla
Takaisin-painiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
ja
-painikkeita. Voit
vierittää nopeammin pitämällä
painiketta painettuna.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto.....................................i
Oppaan merkintätavat.................. i
nüvi-vinkkejä ja oikopolkuja.......... i
myGarmin™ .................................. i
Aloitus........................................1
Mitä pakkauksessa on?...............2
Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen.......2
Vaihe 2: nüvin määritykset...........3
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen...................................3
Vaihe 4: nüvin käyttäminen..........3
Määränpään löytäminen..............4
Reitin seuraaminen......................5
Äänenvoimakkuuden
säätäminen..................................6
Minne?........................................7
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä............................7
Aja-sivun asetukset......................7
Osoitteen etsiminen.....................8
Paikan etsiminen nimellä ............8
Kotisijainnin asettaminen.............9
ii
Valtuutetun Volvo®-myyjän
etsiminen...................................10
Viimeksi löytyneet paikat............10
Suosikit......................................10
Mukautettujen reittien
käyttäminen...............................13
Paikan löytäminen kartan
avulla.........................................14
Koordinaattien antaminen..........15
Pääsivujen käyttäminen..........16
Karttasivu...................................16
Ajotietokone...............................17
Risteysluettelosivu.....................17
Seuraavan käännöksen sivu......18
Handsfree-puhelut...................19
Pariliitoksen
muodostaminen.........................19
Pariliitoksen luominen
puhelimen asetuksilla................20
Pariliitoksen luominen nüvin
asetuksilla..................................20
Puhelun vastaanottaminen .......21
Puhelun aikana .........................21
Puhelin-valikko...........................21
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Johdanto
Mediasoitinten
käyttäminen.............................24
Langattoman kuulokkeen
käyttäminen...............................24
Musiikin toistaminen..................24
Äänikirjojen kuunteleminen........27
Tiedostojen hallinta.................28
Tuetut tiedostotyypit...................28
Tiedostojen lataaminen..............28
Tiedostojen poistaminen ...........29
Työkalut-valikon
käyttäminen.............................30
Asetukset...................................30
Nykysijainti.................................30
Ohje...........................................30
Mediasoitin.................................30
Kuvien katselu...........................31
Mukautetut reitit.........................31
Omat tiedot................................31
Maailmankello . .........................31
Language Guide........................32
Laskin .......................................33
Yksikkömuunnin . ......................33
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
nüvin mukauttaminen.............35
Järjestelmän asetusten
muuttaminen..............................35
Navigointiasetusten
muuttaminen..............................36
Näyttöasetusten
muuttaminen..............................36
Aika-asetusten päivittäminen.....37
Kieliasetusten muuttaminen.......37
Kartta-asetusten
muuttaminen..............................37
Suojauksen lisääminen..............38
Bluetooth-asetukset...................39
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen..............................39
Kaikkien asetusten
palauttaminen............................40
Käyttäjätietojen poistaminen......40
Liite...........................................41
nüvin lataaminen........................41
nüvin nollaaminen......................41
Näytön kalibroiminen.................41
nüvin lukitseminen.....................42
nüMaps Guarantee™ .................42
iii
Johdanto
Lisäkartat...................................42
Ohjelmiston päivittäminen..........43
Lisäominaisuudet
ja -varusteet...............................43
Akun tiedot . ..............................45
Tietoja
GPS-satelliittisignaaleista..........46
nüvin huoltaminen . ...................46
Tärkeä juridinen ilmoitus
ULA-radiolähettimestä...............48
Vaatimustenmukaisuusvakuutus........................49
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus.................49
Volvon® rajoitettu takuu..............49
Tekniset tiedot............................50
Vianmääritys..............................51
Hakemisto................................53
iv
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Aloitus
Aloitus
ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
L
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Virtapainike:
kytke tai katkaise virta liu’uttamalla vasemmalle
lukitse näyttö liu’uttamalla oikealle
GPS-antenni
Kaiutin
Kuulokeliitäntä/
äänilähtö
SD™korttipaikka
Mikrofoni
Mini-USB-liitin
Ulkoisen antennin liitin
Sarjanumero (sijaitsee laitteen pohjassa)
Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta
tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Aloitus
Mitä pakkauksessa on?
nüvi-laite.
USB-kaapeli, jolla nüvi liitetään
tietokoneeseen. nüvi näkyy
tietokoneessa massamuistilaitteena.
Katso sivuja 28–29.
Vaihe 1: nüvin
kiinnittäminen
1. Avaa teline tuulilasia kohti.
2. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
3. Kallista nüvia takaisinpäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Muuntajakaapeli, jolla laite saa
virtaa pistorasiasta.
Kuljetuslaukku, joka suojaa
nüvia naarmuuntumiselta ja
turhilta ruutukosketuksilta.
Pikaopas.
Laite käynnistyy automaattisesti, jos se
on paikallaan ja ajoneuvo on käynnissä.
Voit irrottaa laitteen telineestä nostamalla
vapautuspainiketta laitteen takana ja
kallistamalla laitetta itseäsi kohti.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Aloitus
Vaihe 2: nüvin
määritykset
Laite käynnistyy automaattisesti, jos
se on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
Kytke nüviin virta manuaalisesti
siirtämällä virtapainiketta
vasemmalle. Seuraa näytön ohjeita.
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen
1. Mene ulos avoimelle paikalle, pois
autotallista ja korkeiden rakennusten
lähettyviltä.
2. Pysäytä ajoneuvo ja kytke nüviin
virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
-palkit
osoittavat GPS-satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun yksi palkki
on vihreä, nüvi on löytänyt
satelliittisignaaleja. Nyt voit valita
määränpään ja navigoida sinne.
Vaihe 4: nüvin
käyttäminen
➊ ➋
➌
➎
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
➏
➐
➊
➍
➑ ➒
GPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Akun tila.
Nykyinen aika.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla
tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Käytä työkaluja, kuten
mediasoitinta, asetuksia
ja ohjetta, koskettamalla tätä.
Aloitus
Määränpään löytäminen
Minne? -valikossa on useita eri luokkia, joiden avulla voit etsiä osoitteita,
kaupunkeja ja muita kohteita. nüviin ladattu yksityiskohtainen kartta sisältää
miljoonia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
➊ Valitse Minne?.
➋ Valitse luokka.
➌ Valitse aliluokka.
➍ Valitse määränpää.
➎ Valitse Aja.
➏ Nauti matkasta!
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Aloitus
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Vasemmassa
yläkulmassa näkyy matka seuraavaan
ohjausliikkeeseen ja kaista, jolla sinun
pitäisi olla ohjausliikettä varten.
Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi
laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita
uudelle reitille.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
Kauttakulkupisteen
lisääminen
Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen
(kauttakulkupisteen). nüvi näyttää
ajo-ohjeen pysähtymispaikkaan ja
määränpäähän.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko > Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi.
Muokkaa nykyistä reittiä, jos haluat lisätä
reitille useampia kauttakulkupisteitä.
Katso sivua 13.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Aloitus
Kiertotien käyttäminen
Jos jokin reitillä oleva tie on suljettu,
voit ajaa kiertotietä.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
nüvi yrittää palata alkuperäiselle reitille
mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti
on ainoa järkevä vaihtoehto, nüvi ei ehkä
laske kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko.
2. Valitse Pysäytä.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Valitse Valikko-sivulta Voimakkuus.
Säädä äänenvoimakkuustasoa
ja
-painikkeilla. Mykistä kaikki äänet
valitsemalla Mykistys.
Voit säätää äänikehotusten,
mediasoittimen ja puhelimen
äänenvoimakkuutta valitsemalla
Äänensäädöt. Säädä voimakkuuksia
tarpeen mukaan. Valitsemalla Palauta
voit palauttaa ääniasetusten oletukset.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Minne?
Minne?
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
perushausta on sivulla 4.
Paikan etsiminen jonkin
toisen sijainnin läheltä
nüvi hakee automaattisesti nykyisen
paikan lähellä olevia paikkoja.
1. Valitse Minne? > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto:
• Missä nyt olen—hae nykyisen
sijainnin läheltä.
• Toisesta kaupungista—hae sen
kaupungin läheltä, jonka nimen
kirjoitat.
• Lähellä nykyistä reittiä—hae
reitin varrelta.
• Määränpää—hae määränpään
läheltä.
3. Paina OK-painiketta.
Aja-sivun asetukset
Avaa Aja -sivun.
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➍
➌
➎
Jos laitteeseen on kytketty
langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käyttävä matkapuhelin, voit soittaa
tähän paikkaan koskettamalla.
Koskettamalla voit näyttää reitin
kartalla.
Koskettamalla voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Koskettamalla voit näyttää sijainnin
kartalla.
Koskettamalla voit tallentaa paikan
suosikkeihin. Katso sivua 10.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Minne?
Osoitteen etsiminen
Paikan etsiminen nimellä
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Valitse tarvittaessa Vaihda osavaltio
tai maa.
3. Valitse Etsi kaikki.
TAI
Valitse Kirjoita kaupunki tai Kirjoita
postinumero, kirjoita kaupungin nimi/
postinumero ja valitse Valmis. Valitse
kaupunki tai postinumero luettelosta.
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea
katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
2. Kirjoita nimen kirjaimia
näyttönäppäimistöllä.
3. Valitse Valmis.
Osoitehaun toimenpiteet vaihtelevat
nüviin ladattujen karttojen mukaan.
Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.
Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen,
voit kirjoittaa sen näyttönäppäimistöllä.
Voit rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen
sisältämiä kirjaimia.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Minne?
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
Kun yrität käyttää näppäimistöä ajaessasi
yli 8 kilometrin tuntinopeutta, näyttöön
tulee kysymys, oletko ajoneuvon
kuljettaja. Jos vastaat kyllä, näppäimistö
ei ole käytettävissä. Jos matkustaja
käyttää nüvia ja vastaa ei, näppäimistö
on käytettävissä.
Kun näyttöön tulee näppäimistö,
voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron
koskettamalla sitä.
• Koskettamalla Tila-painiketta voit
vaihtaa näppäimistön kielen.
• Valitsemalla
voit lisätä
erikoismerkkejä.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat.
1. Valitse Minne? > Menen kotiin.
2. Valitse vaihtoehto.
Palaaminen kotiin
Kun olet määrittänyt kotisijainnin, voit
muodostaa reitin siihen milloin tahansa
valitsemalla Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin vaihtaminen
• Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa.
• Siirrä kohdistinta - ja painikkeilla.
• Poista merkki -painikkeella.
• Valitse usein kirjoitetut tai valitut
sanat koskettamalla -painiketta.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Voit määrittää jonkin toisen paikan
kotisijainniksi Työkalut-valikosta.
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto.
Minne?
Valtuutetun Volvo®myyjän�����������
etsiminen
Suosikit
Valitse Minne? > Volvo-jälleenmyyjä
voit näyttää lähimmät 50 valtuutettua
Volvo®-myyjää.
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Viimeksi löytyneet paikat
Nykyisen sijainnin
tallentaminen
nüvi tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa. Valitsemalla
Minne? > Viimeksi löytyneet voit
tarkastella hiljattain löytyneitä paikkoja.
Viimeksi löytyneiden
paikkojen poistaminen
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden
paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla
Poista > Kyllä. Luettelo tyhjennetään
kokonaan, mutta varsinaista paikkaa ei
poisteta nüvista.
10
Valitse karttasivulla . Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat
tallentaa, valitse Tallenna Aja -sivulla.
2. Paina OK-painiketta. Sijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
1. Valitse Minne?.
2. Valitse Suosikit.
3. Kosketa luokkaa. Tallennetut paikat
tulevat näyttöön.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Minne?
Viimeisimmän sijainnin
löytäminen
Viimeisin sijainti tallentuu
automaattisesti aina, kun irrotat
nüvin telineestä ja nüvi on käynnissä.
Tällä toiminnolla löydät autosi
pysäköintialueella.
1. Valitse Minne?.
2. Valitse Suosikit > Kaikki suosikit >
Viimeisin sijainti.
Viimeisin sijainti korvautuu aina, kun
irrotat nüvin telineestä ja kun teline saa
virtaa.
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse kohde, jota haluat muokata.
3. Valitse Muokkaa.
4. Muokkaa sijaintia valitsemalla
vaihtoehto:
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja
valitse Valmis.
• Liitä valokuva—valitse kuva
liitettäväksi kyseiseen paikkaan.
Lisätietoja kuvien lataamisesta
nüviin tai SD-kortille on
sivuilla 28–29.
• Vaihda karttasymboli—valitse
uusi symboli.
• Vaihda puhelinnumero—kirjoita
puhelinnumero ja valitse Valmis.
• Vaihda luokkaa—sijainnin
tallennuspaikan luominen ja
muokkaaminen.
• Poista—valitsemalla Kyllä voit
poistaa kohteen suosikeista.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas11
Minne?
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia
nüviin tai SD-kortille ja luoda reittejä
niihin.
1. Osoitteesta http://connect.garmin
.com/photos voit ladata sijaintitietoja
sisältäviä kuvia.
2. Valitse ja lataa kuvia sivuston
ohjeiden mukaan.
3. Valitse Minne? > Suosikit >
Valokuvat. Sijaintitietoja sisältävät
kuvat näkyvät luettelossa.
4. Valitse kuva.
12
Sijaintien lataaminen
Voit ladata sijainteja ja kohdepisteitä
nüviin verkosta useista sivustoista.
1. Osoitteesta www.garmin.com
/communicator voit ladata ja
asentaa Garmin Communicator
Plugin -laajennuksen tietokoneeseen.
2. Liitä nüvi tietokoneeseen.
Katso sivua 28.
3. Etsi sijainti tuetusta sivustosta,
kuten www.google.com tai
www.mapquest.com.
4. Lähetä sijainnit nüviin sivuston
ohjeiden mukaisesti.
Ladatut sijainnit tallennetaan
suosikkeihin nüvi-laitteeseen.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Minne?
Mukautettujen reittien
käyttäminen
Valitse Minne? > Mukautetut reitit.
Valitse reitti, jota haluat käyttää, ja
valitse Aja.
Mukautetun reitin luominen
nüvin avulla voit luoda ja tallentaa
reittejä ennen seuraavaa matkaa.
Voit tallentaa enintään 10 reittiä.
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) >
Mukautetut reitit > Uusi.
2. Valitse Lisää uusi aloituspiste.
3. Etsi sijainti lähtöpisteeksi ja valitse
Valitse.
4. Valitse Lisää uusi päätepiste.
5. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse
Valitse.
6. Voit lisätä reitille toisen sijainnin
valitsemalla
. Poista sijainti
painamalla -painiketta.
7. Voit laskea reitin ja tarkastella sitä
kartassa valitsemalla Seuraava.
8. Tallenna reitti ja poistu painamalla
Tallenna-painiketta.
Mukautettujen reittien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) >
Mukautetut reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Muokkaa.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas13
Minne?
4. Muokkaa reittiä valitsemalla
vaihtoehto:
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja
valitse Valmis.
• Lisää/poista pisteitä—voit lisätä
tai poistaa välietappeja reitiltä.
• Järjestä pisteet itse—muuta
reitin pisteiden järjestystä.
• Järjestä pisteet optimaalisesti—
järjestä pisteet automaattisesti.
• Laske uudelleen—voit muuttaa
reittisuositusta siten, että laite
laskee reitit lyhyemmän ajan,
lyhyemmän matkan tai tieltä
poistumisen mukaan.
• Poista—poista reitti.
Muutokset tallennetaan
automaattisesti, kun poistut
joltakin reitinmuokkaussivulta.
14
Paikan löytäminen kartan
avulla
Voit etsiä paikan kartasta valitsemalla
Minne? > Selaa karttaa tai
koskettamalla mitä tahansa kartan kohtaa.
• Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla karttaa ja liikuttamalla
sormea sen päällä.
• Voit loitontaa ja lähentää
koskettamalla - ja -painiketta.
• Kosketa jotakin kartan kohtaa. Nuoli
osoittaa paikan.
• Voit tallentaa paikan valitsemalla
Tallenna.
• Aloita reitin navigoiminen
valitsemalla Aja ja navigoi paikkaan.
• Jos nüvi on simulaattoritilassa,
valitsemalla Aset. sij. voit määrittää
valitun paikan nykyiseksi sijainniksi.
(Katso sivua 35.)
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Minne?
• Valitsemalla voit vaihtaa
3D- ja 2D-kartan välillä.
• Voit kiertää katselukulmaa
3D-näkymässä valitsemalla .
• Kun loitonnat karttaa, se muuttuu
digitaaliseksi korkeuskartaksi,
jossa näkyvät alueen pinnanmuodot.
• Loitontamalla voimakkaasti voit
näyttää maapallon. Voit tarkastella
maailman alueita nopeasti
koskettamalla ja pyörittämällä
maapalloa.
Huomautus: Voit tarkastella
ainoastaan niiden alueiden
yksityiskohtaisia karttoja, jotka
on ladattu nüviin.
Koordinaattien
antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa nüvin avulla mihin
tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien tai muiden koordinaattien
avulla. Tämä on erityisen hyödyllistä
geokätkennässä.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
2. Valitsemalla Muoto voit valita
käyttämäsi kartan tyypin mukaisen
koordinaattimuodon.
3. Voit valita uuden suunnan
koskettamalla suuntakenttää.
4. Kosketa lukukenttää, anna
koordinaatit ja valitse Valmis.
5. Kun olet antanut oikeat koordinaatit,
valitse Seuraava.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas15
Pääsivujen käyttäminen
Pääsivujen
käyttäminen
Karttasivu
➋
➌
Näytä
Avaa karttasivu valitsemalla
kartta.
• Ajo neuvomerkki näyttää
nykyisen sijaintisi.
• Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla karttaa
(katso sivua 14).
• Näyttöön voi tulla
nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
➋
➊
➌
➍
➎
➊
16
➏
➐
Koskettamalla kuvaketta voit
avata seuraavan käännöksen tai
kaistaohjauksen sivun (jos se on
käytettävissä).
➍
➎
➏
➐
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
käännösluettelon.
Loitonna ja lähennä koskettamalla
tätä.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
Avaa ajotietokone koskettamalla
tätä.
Palaa valikkosivulle koskettamalla
kuvaketta.
Koskettamalla voit mukauttaa tätä
tietokenttää.
Tietokentän muuttaminen
Kentässä voi näyttää eri tietoja ajamisen
ja reitittämisen aikana.
1. Kosketa karttasivun oikeassa
alakulmassa olevaa tietokenttää
reitin navigoimisen aikana.
2. Valitse näytettävät tiedot.
3. Toista vaiheet 1 ja 2, kun et
navigoi reittiä.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Ajotietokone
Risteysluettelosivu
Ajotietokone näyttää ajonopeuden ja
antaa hyödyllisiä matkaa koskevia
tietoja. Voit avata ajotietokonesivun
koskettamalla karttasivulla Nopeuspainiketta.
Kun navigoit reittiä, risteysluettelosivulla
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset
ajo-ohjeet ja käännösten väliset
etäisyydet. Voit avata risteysluettelosivun
koskettamalla karttasivun yläreunan
tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin
luettelon käännöstä voit avata
sen seuraavan käännöksen sivun.
Valitsemalla Näyt kartal. voit näyttää
koko reitin kartassa.
Jos pysähdyt usein, jätä nüvin virta
kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla
kuluneen ajan tarkasti.
Matkan tietojen tyhjentäminen
Nollaa matkan tiedot ennen uuden
matkan aloittamista, jotta saat tarkat
tiedot. Voit nollata ajotietokonesivun
tiedot valitsemalla Nollaa matka. Voit
nollata enimmäisnopeuden valitsemalla
Noll. maks.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas17
Pääsivujen käyttäminen
Seuraavan käännöksen
sivu
Kun navigoit reittiä, seuraavan
käännöksen sivulla näkyy risteys,
josta käännytään seuraavaksi, sekä
etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika
risteykseen.
Voit tarkastella tulevaa käännöstä
kartassa koskettamalla karttasivun
vasenta yläkulmaa tai mitä tahansa
käännöstä käännösluettelossa.
Mahdollisuuksien mukaan voit
tarkastella kyseisen käännöksen
kaistaohjaussivua valitsemalla
seuraavan käännöksen sivulla
Kaistaohjaus.
18
Kaistaohjaussivu
Jos kaistaohjaussivu on käytettävissä,
sillä näkyy tuleva risteys ja kaista,
jolla sinun pitäisi ajaa. Voit avata
kaistaohjaussivun koskettamalla
karttasivun vasenta yläkulmaa.
Voit avata kaistaohjaussivun myös
seuraavan käännöksen sivulta.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
nüvi voi muodostaa Bluetooth®-yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite on
handsfree-laite.
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
laitteen ja nüvin on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin päässä toisistaan.
nüvi voidaan liittää samanaikaisesti
puhelimeen ja kuulokkeeseen.
Voit tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin
yhteensopiva nüvin kanssa osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Aloita pariliitoksen muodostaminen
nüvissa tai laitteessa. Lisätietoja on
laitteiden oppaissa.
Pariliitoksen
muodostaminen
Kun käynnistät nüvin, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi. Toinen laite on ehkä
määritettävä muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun se käynnistetään.
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys laitteiden
välille (esimerkiksi matkapuhelin ja
nüvi). Kun kahta laitetta käytetään
ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden
välille on muodostettava pariliitos
PIN-koodin/salasanan avulla. Kun
laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen
yhteyden toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
Kun puhelin on liitetty nüviin, voit
soittaa puheluja. Voit avata Puhelinvalikon painamalla valikkosivulla
Puhelin-painiketta.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas19
Handsfree-puhelut
Pariliitoksen luominen
puhelimen asetuksilla
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa. Se saattaa olla Asetukset-,
Bluetooth, Yhteydet- tai Hands-freevalikossa.
2. Hae Bluetooth-laitteita.
3. Valitse nüvi laiteluettelosta.
4. Näppäile numerot 1234 puhelimella.
20
Pariliitoksen luominen
nüvin asetuksilla
1. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Bluetooth.
2. Valitse Puhelin-kohdassa Lisää
(tai Vaihda).
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa. Ota käyttöön etsintätila. Nämä
asetukset saattavat sijaita Bluetooth-,
yhteys- tai handsfree-valikossa.
4. Valitse nüvissa OK.
5. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
6. Näppäile numerot 1234 puhelimella.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelun
vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu
-ikkuna avautuu. Vastaa puheluun
valitsemalla Vastaa. Valitsemalla
Ohita voit ohittaa puhelun ja
hiljentää hälytysäänen.
Sisäinen mikrofoni on nüvin etupuolella.
Puhelun aikana
Lopeta puhelu valitsemalla >
Lopeta puhelu. Valitsemalla >
Puheluvalinnat voit käyttää seuraavia
asetuksia:
• Näppäinäänet—näyttää
näppäimistösivun, jonka avulla voit
käyttää automaattisia järjestelmiä,
kuten vastaajaa.
• Siirrä ääni puhelimeen—tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos haluat
katkaista nüvista virran, mutta jatkaa
puhelua tai puhua rauhassa. Voit
vaihtaa takaisin valitsemalla Siirrä
ääni laitteeseen.
• Mikrofonin mykistäminen.
Puhelin-valikko
Voit avata Puhelin-valikon painamalla
valikkosivulla Puhelin-painiketta.
Valitsemalla Tila voit tarkastella
signaalin voimakkuutta, akun varaustasoa
ja liitetyn puhelimen nimeä.
Huomautus: Kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon
kaikkia toimintoja.
Puhelinmuistion käyttäminen
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin muodostaa
yhteyden nüviin. Saattaa kulua muutama
minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on
käytettävissä.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä,
johon haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla
Soita.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas21
Handsfree-puhelut
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse Soita tai .
Numeron valitseminen
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
Puheluhistorian
tarkasteleminen
Puheluhistoria ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin muodostaa
yhteyden nüviin. Tietojen siirtäminen
nüviin saattaa kestää muutamia
minuutteja.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja
valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät
aikajärjestyksessä. Viimeisimmät
puhelut näkyvät luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja Soita.
22
Soittaminen kotiin
Anna kotisijainnin puhelinnumero,
jotta voit soittaa kotiin nopeasti.
Kotinumeron muokkaaminen:
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Valitse Syötä puhelinnumero, jos
haluat käyttää näppäimistösivua,
tai Valitse puhelinluettelosta
(käytettävissä ainoastaan, jos puhelin
tukee puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse Valmis > Kyllä. nüvi soittaa
kotinumeroosi.
Soittaminen kotiin:
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. nüvi soittaa kotinumeroosi.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Voit soittaa puheluja sanomalla
yhteyshenkilön nimen.
1. Valitse Puhelin > Äänitunniste.
2. Sano yhteysnehkilön nimi.
HUOMAUTUS: Matkapuhelin
on ehkä “opetettava” tunnistamaan
äänikomennot. Lisätietoja on
puhelimen oppaissa.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas23
Mediasoitinten käyttäminen
Mediasoitinten
käyttäminen
Langattoman kuulokkeen
käyttäminen
Voit kuunnella laadukasta ääntä
liittämällä laitteeseen A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile Bluetooth
-kuulokkeen. Lisätietoja Bluetoothtekniikasta on sivulla 19.
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
laitteen ja nüvin on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin päässä toisistaan.
Kuulokkeen liittäminen
1. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Bluetooth.
2. Valitse Ääni-kohdassa Lisää
(tai Vaihda).
3. Käynnistä kuuloke ja ota tarvittaessa
etsintätila käyttöön.
24
4. Valitse nüvissa OK.
5. Valitse kuuloke ja OK.
6. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen
Bluetooth-PIN ja valitse Valmis.
7. Kosketa OK-painiketta.
Musiikin toistaminen
Voit ladata musiikkitiedostoja
sisäiseen muistiin tai SD-kortille.
Katso sivuja 28–29.
Valitse Työkalut > Mediasoitin.
Näytä MP3-soitin valitsemalla Lähde.
Valitse Selaa.
Valitse luokka ja tarvittaessa
aliluokka.
5. Jos haluat toistaa koko luokan,
valitse Kaikki. Toista tietty kappale
valitsemalla se.
1.
2.
3.
4.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Mediasoitinten käyttäminen
Soittolista
Albumin kansi
• Koskettamalla soittolistaa voit
lisätä ja poistaa kappaleita ja
siirtyä johonkin toiseen soittolistan
kappaleeseen.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta
koskettamalla -painiketta.
• Valitsemalla
voit toistaa nykyisen
kappaleen alusta. Valitsemalla saman
uudelleen voit toistaa soittolistan
edellisen kappaleen. Pitämällä sormea
paikallaan voit siirtyä nykyisessä
kappaleessa taaksepäin.
• Valitsemalla
voit siirtyä
seuraavaan kappaleeseen. Pitämällä
sormea paikallaan voit siirtyä
nykyisessä kappaleessa eteenpäin.
, jos haluat
• Kosketa kuvaketta
pysäyttää kappaleen toiston.
• Voit toistaa nykyisen soittolistan
valitsemalla
.
voit
• Valitsemalla
satunnaistoistaa soittolistaa.
• Valitsemalla levynkannen voit
tarkastella kappaleen tietoja tai
poistaa kappaleen soittolistasta.
Tuetut tiedostotyypit
nüvi tukee MP3-musiikkitiedosta ja
M3U- sekä M3U8-soittolistatiedostoja.
Soittolistojen luominen ja
kuunteleminen
nüvin avulla voit kuunnella tietokoneessa
luotuja soittolistoja. Voit myös tallentaa
soittolistat käyttämällä nüvia.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas25
Mediasoitinten käyttäminen
Nykyisen soittolistan tallentaminen:
1. Kun kuuntelet musiikkia
musiikkisoittimella, valitse Selaa >
Soittolista > Tallenna nykyinen
soittolista.
2. Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Uuden soittolistan luominen:
1. Valitse musiikkisoittimessa Selaa >
Soittolista > Luo uusi soittolista.
2. Valitse kappaleet.
3. Kun olet lisännyt haluamasi kappaleet
soittolistaan, valitse Takaisin.
Soittolistan luominen
tietokoneessa:
1. Luo äänentoisto-ohjelmassa
soittolista musiikkitiedostoista.
Tallenna soittolista M3U- tai
M3U8-tiedostona.
2. Tarvittaessa voit poistaa tiedostonimien polun M3U-tiedostossa
tekstinkäsittelysovelluksessa. M3Utiedoston on sisällettävä ainoastaan
musiikkitiedostojen nimet. Lisätietoja
on äänentoisto-ohjelman ohjeessa.
26
3. Siirrä soittolista ja musiikkitiedostot
nüviin (katso sivuja 28–29). M3Utiedoston on sijaittava samassa
paikassa kuin musiikkitiedostot.
Soittolistan toistaminen:
1. Valitse musiikkisoittimessa Selaa
> Soittolista > Avaa tallennettu
soittolista. Kaikki käytettävissä
olevat soittolistat tulevat näyttöön.
2. Voit aloittaa soittolistan
musiikkitiedostojen toistamisen
valitsemalla soittolistan.
Nykyisen soittolistan
muokkaaminen:
1. Kun kuuntelet musiikkia
musiikkisoittimella, kosketa
soittolistaa.
2. Soittolistan muokkaaminen:
• Lisää kappale soittolistan loppuun
valitsemalla Lisää.
• Poista kappale soittolistalta
valitsemalla se ja sen jälkeen
Poista.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Mediasoitinten käyttäminen
Äänikirjojen
kuunteleminen
Voit ostaa Audible.com®-äänikirjoja
osoitteessa® http://garmin.audible.com.
Kirjan kuunteleminen
1. Valitse Työkalut > Mediasoitin.
2. Avaa äänikirjasoitin valitsemalla
Lähde.
3. Valitse Selaa.
4. Kosketa luokkaa ja kirjan nimeä.
Kirjan
kansikuva
• Voit säätää äänenvoimakkuutta
koskettamalla -painiketta.
• Valitsemalla
voit ohittaa jonkin
osan ja valitsemalla
palata
taaksepäin. Voit siirtyä eteen- tai
taaksepäin pitämällä kuvaketta
painettuna.
• Pysäytä kirja koskettamalla
kuvaketta .
• Lue kirjan tiedot koskettamalla
kirjan kansikuvaa.
Kirjanmerkkien käyttäminen
Luo kirjanmerkki koskettamalla
-kuvaketta ja Kirjanmerkki-painiketta.
Tarkastele kirjanmerkkejä valitsemalla
ja kirjanmerkki. Kuuntele
kirjanmerkkeihin lisättyä äänikirjaa
koskettamalla Toista-kuvaketta.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas27
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
nüvin sisäiseen muistiin tai valinnaiselle
SD-kortille voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvia ja MP3-musiikkitiedostoja.
Huomautus: nüvi ei toimi
Windows® 95-, 98-, Me-, eikä
NT-käyttöjärjestelmässä. Se
ei toimi myöskään Mac® OS 9
-käyttöjärjestelmissä tai niitä
vanhemmissa. Tämä on useimpien
USB-massatallennuslaitteiden
yleinen rajoitus.
Tuetut tiedostotyypit
•
•
•
•
•
MP3 - musiikkitiedostot
M3U- ja M3U8-soittolistatiedostot
AA-äänikirjatiedostot
JPEG- ja JPG-kuvatiedosto
GPI - mukautettujen kohdepisteiden
(POI) tiedostot POI Loader
-sovelluksesta
• MapSourcen® kartat, reitit ja
reittipisteet
28
Tiedostojen lataaminen
Vaihe 1: SD-kortin
(valinnainen) asettaminen
Aseta tai irrota kortti painamalla sitä
sisäänpäin, kunnes se napsahtaa.
Vaihe 2: USB-kaapelin
liittäminen
Kytke mini-USB-liitin nüvin pohjassa
olevaan liitäntään. Kytke kaapelin
kookkaampi pää tietokoneen USBporttiin.
nüvi ja SD-kortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®tietokoneissa liitettynä taltiona.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Huomatus: nüvi-asemat eivät
ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä
tai tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
Vaihe 3: Tiedostojen
siirtäminen nüviin
Voit kopioida ja liittää tiedostoja
tietokoneesta nüvin asemiin/taltioihin.
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse Muokkaa
> Kopioi.
3. Avaa Garmin-asema tai
SD-korttiasema/-taltio.
4. Valitse Muokkaa > Liitä. Tiedosto
näkyy nüvin muistin tai SD-kortin
tiedostoluettelossa.
Vaihe 4: USB-kaapelin
poistaminen ja irrottaminen
Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse
Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella
Poista laite turvallisesti -kuvake tai
vedä taltion symboli Mac-tietokoneessa
roskakoriin. Irrota nüvi tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
Kun nüvi on liitettynä tietokoneeseen,
avaa nüvi- tai SD-korttiasema tai -taltio.
Korosta poistettava tiedosto ja paina
tietokoneen näppäimistön Deletenäppäintä.
Varoitus: Jos et ole varma
tiedoston käyttötarkoituksesta,
älä poista sitä. nüvin muistissa
on tärkeitä järjestelmätiedostoja,
joita ei saa poistaa. Käsittele erityisen
varovaisesti Garmin-nimisten
kansioiden tiedostoja.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas29
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Työkalut-valikossa on monia toimintoja
ominaisuuksia, joista on hyötyä niin
lyhyillä kuin pitkilläkin matkoilla.
Ohje
Saat lisätietoja nüvin käyttämisestä
valitsemalla Työkalut > Ohje. Voit
tarkastella aiheen tietoja valitsemalla
luokan. Voit etsiä tietyn avainsanan
aiheita valitsemalla Haku.
Asetukset
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 35–40.
Nykysijainti
Valitse Työkalut > Nykysijainti voit
näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos
joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle. Valitsemalla
painikkeen oikealta voit näyttää kyseisen
luokan lähimmät sijainnit. Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
30
Mediasoitin
Lisätietoja mediasoittimesta on
sivuilla 24–27.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Kuvien katselu
Omat tiedot
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen
suurempana. Valitsemalla Info voit
tarkastella tiedoston tietoja ja näyttää
tämän valokuvan, kun käynnistät
nüvin. Valitse Takaisin.
3. Voit näyttää kaikki kuvat
koskettamalla nuolia.
Jos olet siirtänyt reitin MapSourcesta,
voit käyttää sitä nüvissa valitsemalla
Tuo reitti tiedostosta.
Voit tarkastella nüviin tallennettuja kuvia.
Diaesityksen tarkasteleminen
1. Voit aloittaa diaesityksen valitsemalla
Työkalut > Kuvien katselu >
Diaesitys.
2. Voit lopettaa diaesityksen
koskettamalla jotakin näytön
kohtaa.
Mukautetut reitit
Lisätietoja mukautetuista reiteistä on
sivulla 13.
Valitsemalla Työkalut > Omat tiedot
voit hallita ja poistaa tallennettuja tietoja,
kuten suosikkeja.
Maailmankello
Valitsemalla Työkalut > Maailmankello
voit tarkastella kellonaikaa maailman
eri kaupungeissa. Voit tarkastella karttaa
koskettamalla Maailmankartta-kohtaa.
Kaupungin vaihtaminen:
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Kosketa vaihdettavaa kaupunkia.
3. Kirjoita uuden kaupungin nimi ja
valitse Valmis.
4. Kosketa uutta kaupunkia luettelossa
ja valitse Tallenna.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas31
Työkalut-valikon käyttäminen
Language Guide
Garmin Language Guiden ansiosta
Oxfordin monikieliset resurssit ja
viisi kaksikielistä sanakirjaa ovat
käytettävissäsi. Voit ostaa lisävarusteen
osoitteesta http://buy.garmin.com tai
Garmin-myyjältä.
Sanoja ja lauseita
1. Valitse Työkalut > Language Guide
> Sanoja ja lauseita.
2. Valitse Kieli, Tästä ja Tänne ja
Takaisin.
3. Valitse luokka ja hae ilmausta.
4. Valitsemalla Haku voit tarvittaessa
kirjoittaa sanan. Voit avata
käännöksen valitsemalla ilmauksen.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla
-painiketta.
32
Sanojen ja ilmausten vihjeitä
• Valitsemalla Etsi avainsanoja
lauseesta voit etsiä kaikki ilmaukset,
jotka sisältävät tietyn sanan.
• Voit käyttää toista sanaa koskettamalla
alleviivattua sanaa.
• Voit vaihtaa ilmauksen sanoja tai
tehdä uuden käännöksen valitsemalla
Useampi variaatio.
Kaksikieliset sanakirjat
Garmin Language Guide sisältää viisi
kaksikielistä sanakirjaa.
1. Valitse Työkalut > Language Guide.
2. Valitse Kaksikieliset sanakirjat.
3. Kosketa käännösvaihtoehtoa.
Kosketa tarvittaessa kohtaa
Englanniksi.
4. Etsi sana ja kosketa sitä.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla
-painiketta.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Kaksikieliset vihjeet
• Voit kirjoittaa sanan tai sen alun
valitsemalla Haku.
• Valitsemalla Selite saat tietoja valitun
kielen lyhenteistä, merkinnöistä ja
ääntämissymboleista.
Koko sanakirja-, sana- ja ilmaussisältö: © Oxford
University Press. Äänitiedostot: © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual
Phrasebank © Oxford University Press 2001.
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary ©
Oxford University Press ja Hachette Livre 2005.
Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press ja Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Laskin
1. Valitse Työkalut > Laskin.
2. Anna laskutoimituksen ensimmäinen
luku.
3. Kosketa toimintoa (÷, ×, - tai +).
4. Anna laskutoimituksen toinen luku.
5. Kosketa =-kohtaa.
6. Aloita uusi laskutoimitus
koskettamalla C-painiketta.
Yksikkömuunnin
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunnos, muunnettava
yksikkö ja OK.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa
OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa mustaa suorakulmiota.
6. Kosketa arvon antamisen jälkeen
Valmis-painiketta. Yksikkö
muunnetaan.
7. Valitse Tyhjennä ja anna toinen arvo.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas33
Työkalut-valikon käyttäminen
Valuuttakurssien
päivittäminen
Voit päivittää nüvin valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot
ovat aina käytössä.
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin
> Muunnos > Valuutta > OK >
Päivitä.
2. Kosketa päivitettävää valuuttakurssia.
3. Poista nykyinen kurssi koskettamalla
-painiketta. Anna uusi kurssi ja
kosketa Valmis-kohtaa.
4. Lopeta koskettamalla Tallennapainiketta.
Voit käyttää alkuperäistä kurssia
valitsemalla Palauta.
34
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
nüvin mukauttaminen
nüvin mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
Simuloitu GPS—simulaattori sulkee
GPS-tilan ja simuloi navigointia.
Lisäksi se säästää akun virtaa.
Käyttötila—optimoi reitit määrittämällä
navigointitapa: Auto, Polkupyörä tai
Jalankulkija.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
3. Muuta asetusta valitsemalla
asetuksen nimen kohdassa
oleva painike.
Järjestelmän asetusten
muuttaminen
Yksiköt—mittayksikön muuttaminen
arvoksi Kilometriä tai Mailia.
Näppäimistöasettelu—valitse
kirjoituskonetta muistuttava asettelu
valitsemalla QWERTY tai aakkosellinen
asettelu valitsemalla ABCDE.
Tiedot—voit tarkastella nüvin
ohjelmiston versionumeroa, laitetunnusta
ja ääniversionumeroa. Tarvitset näitä
tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Palauta—alkuperäisten
järjestelmäasetusten palauttaminen.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas35
nüvin mukauttaminen
Navigointiasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi.
Reittisuositus—valitse reitin laskentaasetus.
• Nopeampi aika—laske reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei
ehkä olekaan lyhyin.
• Lyhyempi matka—laske reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Siirtyminen pois tieltä—laske reitit
pisteestä pisteeseen (huomioimatta
teitä)
Vältettävät—valitse tietyypit, joita
haluat välttää tai jotka haluaisit ottaa
reitille.
Näyttöasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Väritila—valitsemalla Päivätila
voit ottaa käyttöön vaalean taustan,
valitsemalla Yötila tumman taustan.
Valitsemalla Autom. voit vaihtaa vaaleaa
ja mustaa taustaa automaattisesti.
Kuvaotos—Index Marker kuvaotostilan
ottaminen käyttöön. Voit ottaa
kuvaotoksen valitsemalla . Kuva
tallennetaan bittikarttana nüvi-aseman
Garmin\Screenshot-kansioon.
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta.
Taustan kirkkauden vähentäminen lisää
akun käyttöaikaa.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
Palauta—alkuperäisten
navigointiasetusten palauttaminen.
36
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Aika-asetusten
päivittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin
järjestelmä tai UTC-aika.
Nykyinen aika—valitsemalla Autom.
voit päivittää ajan automaattisesti. Jos
Autom.-kohtaa ei valita, aikaa voi säätää
15 minuutin tarkkuudella.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten
palauttaminen.
Kieliasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.
Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
vaihtaminen. Tekstin kielen vaihtaminen
ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistö—valitse näppäimistö
valitulle kielelle. Voit muuttaa
näppäimistön kielitilan kaikista
näppäimistöistä painamalla Tilapainiketta.
Palauta—alkuperäisten kielten
palauttaminen.
Kartta-asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kartan yksityiskohdat—voit säätää
kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään,
sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas37
nüvin mukauttaminen
Kartan esitystapa—valitse kartan
perspektiivi.
• Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• Pohjoinen ylös—voit tarkastella
karttaa kaksiulotteisena pohjoinen
ylöspäin.
• 3-ulotteinen—kartan näyttäminen
kolmiulotteisena jälki ylöspäin.
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda voit
vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa sijainnin
kartassa. Valitse haluamasi kuvake
ja sen jälkeen OK. Voit ladata lisää
ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Jälkiloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkalokit valitsemalla
Työkalut > Omat tiedot > Tyhjennä
matkaloki.
Kartan tiedot—voit tarkastella nüviin
ladattuja karttoja ja niiden versioita. Voit
ottaa kartan käyttöön (valintamerkki)
tai poistaa kartan käytöstä (ei
valintamerkkiä) koskettamalla karttaa.
38
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
Suojauksen lisääminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
Garmin Lock—voit lukita nüvin
ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen
käyttöön. Anna nelinumeroinen PINkoodi ja määritä turvapaikka. Lisätietoja
on sivulla 42.
Turvallisuustila—kun ajonopeus
on yli 8 km/h ja yrität käyttää nüvia,
näyttöön tulee kysymys, haluatko poistaa
turvallisuustilan käytöstä. Ajettaessa
turvallisuustila poistaa käytöstä kaikki
Travel Kit -toiminnot. Turvallisuustila
palautuu aina, kun nüvi käynnistetään.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen. Turva-asetusten
palauttaminen ei poista Garmin
Lock -PIN-koodia tai turvasijaintia.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Bluetooth-asetukset
Lempinimi—määritä lempinimi, jolla
nüvi näkyy Bluetooth-laitteissa. Kosketa
Valmis-kohtaa.
Puhelin tai Ääni—valitsemalla Lisää
> OK voit muodostaa pariliitoksen
Bluetooth-laitteen kanssa. Voit
kuunnella laadukasta ääntä langattomasti
muodostamalla yhteyden A2DP
Bluetooth -kuulokkeeseen. Katso
sivuja 19–21. Muodosta pariliitos ja
yhteys toiseen laitteeseen valitsemalla
Vaihda. nüvin PIN-koodi on 1234.
Palauta—alkuperäisten Bluetoothasetusten palauttaminen. Palauttaminen
ei poista pariliitostietoja.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
Hylkää—valitse laite, jonka yhteyden
haluat katkaista, ja valitse Kyllä.
Poista—valitse laite, jonka haluat
poistaa nüvin muistista, ja valitse
Kyllä.
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Bluetooth-kuvake näkyy valikkosivulla,
jos Bluetooth on aktivoitu. Voit estää
laitetta muodostamasta yhteyttä
automaattisesti valitsemalla Ei käytössä.
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen
Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa
ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu
läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja
kohdepisteitä, valvontakameratietokanta
tai TourGuide®-tiedosto). Katso
sivuja 43–44. Valitse Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet.
Läheisyyshälytykset—valitsemalla
Vaihda voit ottaa hälytykset käyttöön
tai poistaa ne käytöstä lähestyessäsi
mukautettuja kohdepisteitä tai
valvontakameroita.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas39
nüvin mukauttaminen
TourGuide—määritä, miten TourGuiden
ääni aktivoidaan. Valitsemalla Autom.
toisto voit kuunnella koko oppaan.
Valitsemalla Opastettu kartassa näkyy
kaiuttimen kuva, kun reitin varrella
on käytettävissä tietoja. Voit valita myös
Pois.
Palauta—alkuperäisten
läheisyyspisteasetusten
palauttaminen.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
40
Käyttäjätietojen
poistaminen
Varoitus: Tämä toiminto poistaa
kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes
ilmoitus tulee näyttöön.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset
palautetaan. Kaikki tallentamasi
kohteet poistetaan.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Liite
Liite
nüvin lataaminen
• Käytä ajoneuvon kiinnitystä.
• Käytä USB-kaapelia.
• Käytä muuntajakaapelia.
nüvin nollaaminen
Jos nüvi lakkaa toimimasta, katkaise
siitä virta ja kytke virta uudelleen.
Jos tämä ei auta, työnnä virtapainiketta
vasemmalle ja pidä sitä paikallaan
8 sekunnin ajan. Kytke nüviin virta
uudelleen. nüvin pitäisi nyt toimia
normaalisti.
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein,
kalibroi se.
1. Katkaise nüvista virta.
2. Pidä sormea näytön
keskikohdassa.
3. Käynnistä nüvi ja työnnä
virtapainiketta heti oikealle
(lukitus).
4. Pidä sormea näytössä vielä
noin yhden minuutin ajan,
kunnes kalibrointinäyttö avautuu.
5. Seuraa näytön ohjeita.
6. Avaa näyttö siirtämällä
virtapainike keskikohtaan.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas41
Liite
nüvin lukitseminen
Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka
lukitsee nüvin. Anna PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket nüviin
virran.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja
aja turvapaikkaan.
Mikä on turvapaikka?
Valitse turvapaikaksi paikka, johon
useimmiten palaat, kuten koti. Jos nüvi
vastaanottaa satelliittisignaaleja ja olet
turvapaikassa, PIN-koodia ei tarvitse
antaa.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen
mukana on myös lähetettävä
kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot
tai ostotodistus.
42
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä nüvin osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt nüvia ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat
yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja
ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
Lisäkartat
Voit ostaa nüviin lisäkarttoja. Luettelo
nüvi-yhteensopivista kartoista on
Garminin sivuston nüvi-tuotesivulla
osoitteessa (www.garmin.com/volvo).
Valitse siellä Maps-välilehti.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Liite
Ohjelmiston
päivittäminen
1. Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/products/webupdater ja lataa
WebUpdater tietokoneeseesi.
2. Liitä nüvi tietokoneeseen mini-USBkaapelilla.
3. Suorita WebUpdater ja noudata
näytön ohjeita.
Kun olet vahvistanut haluavasi
päivityksen, WebUpdater lataa
päivityksen automaattisesti ja
asentaa sen nüviin.
Lisäominaisuudet ja
-varusteet
Lisätietoja lisävarusteista on
osoitteessa http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras. Voit myös
ottaa yhteyden Garmin-jälleenmyyjään.
Valvontakamerat
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Tarkista saatavuus osoitteessa
http://my.garmin.com. nüvi sisältää
satojen valvontakameroiden sijainnit.
nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai
laajentaa aikaisempaa tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
eri aikana.
Varoitus: Garmin ei vastaa
mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan
tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas43
Liite
Mukautetut kohdepisteet
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja
kohdepisteitä nüviin. Mukautettujen
kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi
hankkia useilta yrityksiltä Internetissä.
Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät
tietoja esimerkiksi valvontakameroista
ja koulualueista.
Siirry www.garmin.com/extras
-sivustoon ja POI Loader tietokoneeseen
napsauttamalla POI Loader -kohtaa.
Lisätietoja on POI Loader -ohjelman
ohjetiedostossa. Avaa ohjetiedosto
painamalla F1-painiketta.
Voit tarkastella mukautettuja
kohdepisteitä valitsemalla Minne?
> Ekstrat > Mukautetut POI:t.
Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia
valitsemalla Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet >
Läheisyyshälytykset.
44
Jos haluat poistaa mukautetut
kohdepisteet nüvista, liitä nüvi
tietokoneeseen. Avaa nüvi-aseman tai
SD-korttiaseman kansio Garmin\poi.
Poista poi.gpi-niminen tiedosto.
TourGuide
TourGuiden avulla nüvilla voidaan
toistaa toisten valmistajien GPS-ohjattuja
äänellisiä matkaoppaita. Ne saattavat
sisältää mielenkiintoisia tietoja matkan
varrella olevista historiallisista paikoista.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin
.com/extras kohdassa POI Loader.
Voit tarkastella TourGuidetiedostoja valitsemalla Minne?
> Ekstrat > Mukautetut POI:t.
Voit muuttaa TourGuide-asetuksia
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Läheisyyspisteet > TourGuide.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Liite
Garmin Travel Guide
Akun tiedot
Voit käyttää Travel Guidea asettamalla
SD-kortin nüviin. Valitse Minne?
> Ekstrat. Avaa Travel Guide
koskettamalla sen nimeä.
Valikkosivun kulmassa oleva akkukuvake
osoittaa sisäisen akun tilan. Voit
lisätä akun varausmittarin tarkkuutta
purkamalla akun latauksen kokonaan ja
lataamalla akun kokonaan. Irrota nüvi
vasta, kun akku on kokonaan latautunut.
Kuten painettu matkaopas,
Garmin Travel Guide sisältää tietoja
esimerkiksi ravintoloista ja hotelleista.
Voit ostaa lisävarusteen osoitteessa
http://buy.garmin.com tai Garminmyyjältä.
SaversGuide®
SaversGuiden esiohjelmoidun
SD-tietokortin ja jäsenkortin ansiosta
nüvi on kuin digitaalinen kuponkivihko.
Voit ostaa lisävarusteita osoitteesta
http://buy.garmin.com, tai Garminmyyjältä.
Voit käyttää SaversGuidea asettamalla
SD-kortin nüviin. Valitse Minne? >
Ekstrat > SaversGuide.
nüvi sisältää litiumioniakun, jota ei voi
irrottaa. Älä edes yritä irrottaa akkua.
Se voi vahingoittaa akkua tai aiheuttaa
palo- tai loukkaantumisvaaran.
Lisätietoja laitteen hävittämisestä saat
paikallisilta jäteviranomaisilta.
Akun käyttöiän
maksimoiminen
• Sammuta taustavalo (Työkalut >
Asetukset > Näyttö > Kirkkaus).
• Älä jätä nüvia suoraan
auringonpaisteeseen. Älä jätä laitetta
kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas45
Liite
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja.
nüvi ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja,
jos olet sisätiloissa, korkeiden
rakennusten tai puiden lähettyvillä tai
pysäköintihallissa. Käytä nüvia aukealla
paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.
Kun nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja, signaalin
voimakkuuspalkit valikkosivulla
näkyvät vihreinä
. Kun laite
ei pysty vastaanottamaan signaaleja,
palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat
kokonaan
.
nüvin huoltaminen
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia,
jotka voivat vahingoittua kovista
iskuista tai kovasta tärinästä. Vältä
nüvin pudottamista ja käyttämistä
ympäristöissä, joissa laite voi altistua
iskuille ja/tai tärinälle.
Kotelon puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista
materiaaleista. Se ei tarvitse muuta
huoltoa kuin puhdistamista. Puhdista
kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla
ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka
voivat vahingoittaa muoviosia.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
46
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Liite
Kosketusnäytön
puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä,
puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä
ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
nüvin suojaaminen
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
• Älä altista nüvia vedelle. Vesi
voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan
käyttää kämmentietokoneen
kosketuskynällä, älä koskaan tee
niin ajamisen aikana. Älä koskaan
käytä kosketusnäyttöä kovalla tai
terävällä esineellä. Muutoin näyttö
voi vahingoittua.
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla
laitteen ja sen kiinnityksen ja
säilyttämällä niitä poissa näkyvistä,
kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin
jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa.
Katso sivua 42.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas47
Liite
Tärkeä juridinen ilmoitus
ULA-radiolähettimestä
nüvi-laite sisältää ULA-radiolähettimen.
Lue seuraavat ilmoitukset.
nüvi-ULA-radiolähettimen
käyttäminen Euroopassa
ULA-lähettimien käyttäminen on
kiellettyä joissakin Euroopan maissa
tiettyjen radiotaajuusrajoitusten vuoksi.
Tarkista ULA-lähettimen laillisuus
paikallisten säädösten mukaan kaikissa
Euroopan maissa, joissa aiot käyttää
laitetta. Käyttäjä hyväksyy täyden
vastuun kaikkien paikallisten lakien ja
säädösten noudattamisesta. Garmin ei
ole vastuussa, jos käyttäjä ei noudata
paikallisia lakeja ja säädöksiä. ULAlähetin on tarkoitettu ainoastaan
henkilökohtaiseen käyttöön.
nüvi-ULA-radiolähettimen
käyttäminen Yhdysvalloissa
Vaikka ULA-radiolähettimien
käyttäminen on laillista Yhdysvalloissa,
ULA-radiolähettimien enimmäisteho
on alempi Yhdysvalloissa kuin
niissä Euroopan maissa, joissa
ULA-radiolähettimet ovat sallittuja.
Euroopassa myytävät nüvi-mallit
sisältävät suuritehoisemman
eurooppalaisen ULA-radiolähettimen,
joka ei ole laillinen Yhdysvalloissa.
Käyttäjä hyväksyy täyden vastuun
kaikkien paikallisten lakien ja
säädösten noudattamisesta. Poista
ULA-radiolähetin käytöstä, ennen
kuin käytät eurooppalaista nüvi-mallia
Yhdysvalloissa.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/fm-notice.
48
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Liite
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä
nüvi-tuote on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden
määräysten mukainen. Katso koko
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com.
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ nüvia HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN
EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS
HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin
käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi
sekä omistus- ja immateriaalioikeudet
säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi
käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston
rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää
Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia,
ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto
pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa,
ettei pura, muuta, käännä takaisin tai
muunna ohjelmistoa tai mitään sen
osaa ihmisen luettavaan muotoon tai
luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai
jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan
Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
Volvon® rajoitettu takuu
Pyydä lisätietoja takuusta Volvo®myyjältä.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas49
Liite
Tekniset tiedot
Mitat (L × K × S): 121,7 × 75,2 ×
19,5 mm
Paino: 175 g
Näyttö: 4,3 tuumaa, 480 × 272
kuvapistettä; WQVGA TFT
-vaakanäyttö, jossa valkoinen
taustavalo ja kosketusnäyttö
Latausaika: noin 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon DC-virta
kojelautakiinnityksen kautta tai AC-virta
valinnaisen muuntajakaapelin kautta.
Käyttö: enintään 10 W
Akun varauksen kesto: 3 - 7 tuntia
käytön ja asetusten mukaan
Kotelo: Ei vesitiivis (IPXO)
Akun tyyppi: litiumioniakku, jota ei
voi irrottaa
Käyttölämpötila: 0 - 60 °C
GPS-vastaanotin: Erittäin herkkä
Latauslämpötila: 0 - 45 °C
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 s
Kylmä: < 38 s
Tehdasasetusten palautus: < 45 s
Tiedon tallennus: sisäinen muisti
ja valinnainen, irrotettava SD-kortti.
Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB-massatallennus,
plug-and-play
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan ja taivas on kirkas
Kuulokeliitäntä: 3,5 mm:n vakioliitäntä
50
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie nüvi ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai
puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
nüvi ei lataudu
ajoneuvossa.
nüvi voi ladata vain 0 - 45 °C:n lämpötilassa. Jos nüvi on paikassa,
jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku
ei lataudu.
Miten voin poistaa
kaikki käyttäjätiedot?
Pidä sormea nüvin näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen
aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön.
Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
nüvi on lukittunut / ei
vastaa.
Jos nüvin näyttö lakkaa toimimasta, katkaise laitteesta virta ja
kytke virta uudelleen. Jos tämä ei auta, työnnä virtapainiketta
vasemmalle ja pidä sitä paikallaan 8 sekunnin ajan. Kytke nüviin
virta uudelleen. nüvin pitäisi nyt toimia normaalisti.
Kosketusnäyttö ei
vastaa kosketukseen
oikein.
1. Katkaise nüvista virta.
2. Pidä sormea näytön keskikohdassa.
3. Työnnä virtapainiketta vasemmalle ja sitten heti oikealle (lukitus).
Pidä sormea näytössä vielä noin yhden minuutin ajan, kunnes
kalibrointinäyttö avautuu.
4. Seuraa näytön ohjeita.
5. Avaa näyttö siirtämällä virtapainike keskikohtaan.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna laitteen varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten
kokonaan keskeytyksittä.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä nüviin.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Varmista, että
Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä.
Varmista, että puhelimen virta on kytketty ja puhelin on alle
10 metrin päässä nüvista.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
51
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Mistä tiedän, että
Kun nüvi on USB-massatallennustilassa, näytössä on
nüvi on USBtietokoneeseen liitetyn nüvin kuvake. Lisäksi Oma tietokone
massatallennustilassa? -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse
nüvia.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise nüvista virta.
3.Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja nüviin. nüvi käynnistyy
automaattisesti USB-massatallennustilassa.
Asemaluettelossa ei
näy uusia siirrettäviä
levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows
ei välttämättä pysty määrittämään nüvi-asemien tunnuskirjaimia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin
läheltä, jossa aion
yöpyä myöhemmin?
1. Valitse Minne? > Lähellä > Toisesta kaupungista
(ja anna kohde).
2. Etsi hotelli ja valitse Aja.
3. Valitse Valikko > Minne? > Lähellä > Määränpää.
4. Etsi ravintoloita. Lähinnä hotellia sijaitsevat ravintolat näkyvät
luettelossa ensimmäisinä.
Voit käyttää myös GPS-simulaattoria (Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä).
Miten löydän autoni
pysäköintialueelta?
Siirrä nüvi Pois tieltä -tilaan valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Reittisuositus > Pois Tie > OK. Valitse Minne? >
Suosikit > Viimeisin sijainti > Aja. Navigoi autosi luo.
52
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
Symbolit
D
diakriittiset merkit 9
digitaalinen korkeuskartta 15
2D-karttanäkymä 15, 38
3D-karttanäkymä 15, 38
E
A
G
äänen kieli 37
äänenvoimakkuus 6
äänikirjat 27
äänivalinta 23
ääniversio 35
aika-asetukset 37
aikavyöhyke 37
Aja -sivun asetukset 7
ajo-ohjeet 17
ajoneuvokuvake 16, 38
akun tiedot 45
apu hätätilanteessa 30
asetukset 35–40
palauttaminen 40
B
Bluetooth-tekniikka 19–23
asetukset 39
kuuloke 24
puhelimen liittäminen
19, 39
puhelimen poistaminen 39
Ekstrat 43, 45
Garmin Lock 38, 42
geokätkentä 15
GPS
pois käytöstä/käytössä 35
tietoja GPS:stä 46
H
hakualue 7
hälytykset
läheisyys 39
valvontakamera 43
J
jalankulkunavigointitila 35
järjestelmän asetukset 35
juridinen ilmoitus,
ULA-radiolähetin 48
K
Kaistaohjaus 18
kaksikieliset sanakirjat 32
kartan pinnanmuodot 15
kartan tiedot, muuttaminen 16
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
kartta
Kartan tiedot -painike 38
lisä- 42
mukauttaminen 37
näytettävien tietojen
muuttaminen 16
näyttäminen 38
ota käyttöön
yksityiskohtaiset
kartat 38
päivittäminen 42
selaaminen 14
siirtäminen 14
versio 38
yksityiskohtien määrä 37
zoomaus 14
karttapäivitys 42
kauttakulkupiste, lisääminen 5
kävelyreitti 35
käyttäjätiedot, poistaminen 40
käyttötila 35
kiertotie 6
kiinnittäminen 2
kilometriä 35
kirjanmerkit 27
kirjat 27
kirkkaus 36
koordinaatit 15
kosketusnäyttö
asetukset 36
53
Hakemisto
kalibroiminen 41
puhdistaminen 47
Koti
puhelinnumero 22
sijainti 9
koulualuetietokanta 44
kuuloke 24
kuulokeliitäntä 50
kuvan liittäminen sijaintiin 11
kuvat 31
L
laitteen lataaminen 41, 51
laitteen mukauttaminen 35–40
laitteen Ohje 30
laitteen säilytys 47
laitteen tunnus 35
langaton kuuloke 24
language guide 32
laskin 33
lataaminen
sijainnit 12
valokuvat 12
lisäkartat 42
lisävarusteet 43, 44
litiumioniakku 45, 50
lukitseminen
nüvi 42
54
M
M3U-soittolistamuoto 26
maailmankello 31
maapallonäkymä 15
mailit 35
maksiminopeus,
nollaaminen 17
maksuton karttapäivitys 42
MapSource 42
matkaloki 38
matkan tiedot, nollaaminen 17
mediasoitin] 24–27
Mene kotiin 9
mikrofoni 1
Minne? 7–15; Katso paikkojen
etsiminen
mitat, muuntaminen 33
MP3-musiikkitiedostot
lataaminen 28
toistaminen 24
mukautetut kohdepisteet
(POI) 44
mukautetut reitit; Katso reitit
musiikki 24
muuntaminen
valuutta 34
yksikkö 33
myGarmin i
mykistäminen
ääni 6
puhelu 21
N
näppäimistö 9
asettelu 35
kielitila 9, 37
navigointi 5
asetukset 36
tila 35
näyttö
kirkkaus 36
kuvaotokset 36
näyttöasetukset 36
näyttönäppäimistö 9
nimen kirjoittaminen 8
nollaaminen
enimmäisnopeus 17
matkatiedot 17
nopeusrajoituskuvake 5, 16
nüMaps Guarantee 42
nüvin huoltaminen 46
nykyinen sijainti,
tallentaminen 10
Nykysijainti 30
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Hakemisto
O
Ohje 30
ohjelmisto
käyttöoikeussopimus 49
päivittäminen 43
versio 35
Omat tiedot 31
osamatkamittari-sivu 17
P
paikkojen etsiminen 4
Aja -sivun asetukset 7
autosi
pysäköintialueella 11
hiljattain tehdyt valinnat 10
kohde kartassa 14
nimellä 8
osoite 8
postinumeron mukaan 8
tallennetut paikat
(suosikit) 10
toisen paikan lähellä 7
valokuvien
käyttäminen 12–13
päivittäminen
kartat 42
ohjelmisto 43
pariliitos ja matkapuhelin
19, 20
PIN
Bluetooth 39
Garmin Lock 42
poistaminen
kaikki omat tiedot 40
merkki 9
mukautetut kohdepisteet
(POI) 44
reitti 14
Suosikit 11, 14
tiedostot 29
viimeksi löydettyjen
luettelo 10
pois tieltä, reitti 14, 36
postinumero 8
puhelimen handsfreeominaisuudet 19–23
puhelinmuistio 21
pyöräilynavigointitila 35
Q
QWERTY-näppäimistö 35
R
reitin simuloiminen 35
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
reitit
kiertotie 6
mukautetut 13–15
muokkaaminen 13
oletusasetukset 36
pois tieltä 36
pysähdyksen lisääminen 5
pysäyttäminen 6
seuraaminen 5
simuloiminen 35
tila 35
tuominen 31
rekisteröiminen 47
risteysluettelosivu 17
S
sanojen kääntäminen 32
sarjanumero 1
satelliittien etsiminen 3
satelliittisignaalit 3, 46
SaversGuide 45
SD-kortti 28, 50
SD-korttipaikka 1
seuraavan käännöksen sivu 18
sijainnin asettaminen 14
sijaintikuvake 38
soittaminen
55
Hakemisto
historia 22
koti 22
lopettaminen 21
mykistäminen 21
tämä sijainti 7
vastaaminen 21
soittolista 25
luominen 26
muokkaaminen 26
nykyisen tallentaminen 26
tietokoneesta 26
toistaminen 26
suojausasetukset 38
Suosikit 10
lataaminen 12
muokkaaminen 11
T
tallentaminen
löydetyt paikat 10
nykyinen sijainti 10, 14, 30
taustaväri 36
tekniset tiedot 50
teksti 37
tiedostojen lataaminen
nüviin 28
tiedostojen siirtäminen 28–29
56
tiedostot 28–29
hallinta 28–29
poistaminen 29
siirtäminen 28–29
tuetut tyypit 28
tietokoneliitäntä 28
TourGuide 40, 44
Travel Guide 43, 45
tuetut tiedostotyypit 28
tuleva puhelu 21
turvakameratietokanta 43
turvallisuustila 38
turvapaikka 42
Työkalut 30–34
U
ULA-lähetin
lakiasiat 48
ulostulo, ääni 6
kuulokeliitäntä 50
USB 28
massatallennustila 28–29
poistaminen 29
vianmääritys 51
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 49
valikkosivu 3
valokuvanavigointi 12–13
välttäminen
tietyypit 36
varkaus 47
valuutta, muuntaminen 34
varkaussuoja 38, 42
vastaaja 21
vianmääritys 51
Viimeisin sijainti 11, 52
viimeksi löydetyt paikat 10
virtapainike 1
Volvo-jälleenmyyjä 10
W
WebUpdater 43
Y
yksityiskohtainen reitti 17
yksityiskohtaiset kartat 38
Z
zoomaus 14
Volvo-autojen nüvi 765 -laitteen käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ohjelmistopäivitykset (lukuun ottamatta karttatietoja)
Garminin Web-sivustosta osoitteesta
www.garmin.com/volvo.
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-01022-37 ver. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising