Garmin | nüvi® 765T, Europe, Volvo | User guide | Garmin nüvi® 765T, Europe, Volvo Anvandarhandbok

Garmin nüvi® 765T, Europe, Volvo Anvandarhandbok
nüvi 765 för Volvo -bilar
®
®
Användarhandbok
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
1200 East 151st Street,
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Olathe, Kansas 66062, USA
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Taipei County, Taiwan
Tel. +1 913 397 8200 eller
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien)
Tel. 886/2.2642.9199
+1 800 800 1020
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax 886/2.2642.9099
Fax +1 913 397 8282
Fax +44 (0) 870.8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,
överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt
tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller
annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av
den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens
text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är
strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller
förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning
och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource®, nüvi® och TourGuide® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Volvo är ett registrerat varumärke som tillhör AB Volvo och Volvo Car
Corporation. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett registrerat
varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com® är ett registrerat varumärke som tillhör Audible, Inc. © Audible,
Inc. 1997–2008. SaversGuide® är ett registrerat varumärke som tillhör Entertainment Publications, Inc. Google™ är ett
varumärke som tillhör Google Inc. Namnet MapQuest är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör MapQuest eller
AOL LLC. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
Oktober 2009
Artikelnummer 190-01022-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Inledning
Inledning
Konventioner för
handboken
När du uppmanas ”trycka på” någonting
rör du vid något på skärmen med ditt
finger.
De små pilarna (>) som används i texten
anger att du måste trycka på flera objekt
efter varandra. Om det till exempel står
”tryck på Vart? > Favoriter” ska du
trycka på Vart? och sedan på Favoriter.
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com för
information om de senaste tjänsterna
för din Garmin-produkt.
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på onlinetjänster
för information om fartkameror
(se sidan 43).
• Låsa upp tillvalskartor.
nüvi-tips och -genvägar
• Om du snabbt vill gå tillbaka till
menysidan trycker du på och håller
ned Bakåt.
• Om du vill se fler alternativ trycker du
på
och
. Håll nedtryckt om
du vill bläddra snabbare.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Inledning
Innehållsförteckning
Inledning........................................ i
Konventioner för handboken...........i
nüvi-tips och -genvägar...................i
myGarmin™ .....................................i
Komma igång............................... 1
Kartongens innehåll........................2
Steg 1: Montera nüvi-enheten........2
Steg 2: Konfigurera
nüvi-enheten...................................3
Steg 3: Hämta satellitinformation....3
Steg 4: Använda nüvi-enheten.......3
Söka efter din destination...............4
Följa din rutt....................................5
Ställa in volymen............................6
Vart?............................................. 7
Söka nära en annan plats...............7
Kör! – Sidalternativ.........................7
Söka efter en adress......................8
Söka efter en plats genom att
stava namnet .................................8
Ange en hemposition......................9
ii
Hitta en auktoriserad
Volvo®-återförsäljare.....................10
Söka efter senast hittade
platser...........................................10
Favoriter.......................................10
Använda egna rutter.....................13
Söka efter en plats med kartan.....14
Ange koordinater..........................15
Använda huvudsidorna............. 16
Kartsida........................................16
Färddator......................................17
Svänglistan...................................17
Nästa sväng..................................18
Använda
handsfree-funktionerna............ 19
Para ihop dina enheter.................19
Para ihop telefonen med
telefonen.......................................20
Para ihop telefonen med
nüvi-enheten.................................20
Svara på ett samtal . ....................21
Under samtal ...............................21
Telefonmeny.................................21
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Inledning
Använda mediaspelarna........... 24
Använda ett trådlöst headset........24
Spela musik..................................24
Lyssna på Audible-ljudböcker.......27
Hantera filer............................... 28
Filformat som kan användas........28
Läsa in filer...................................28
Ta bort filer....................................29
Använda verktygen................... 30
Inställningar..................................30
Var är jag?....................................30
Hjälp.............................................30
Mediaspelare................................30
Bildvisare......................................31
Egna rutter....................................31
Min Info.........................................31
Världsklocka.................................31
Språkguide...................................32
Kalkylator . ...................................33
Enhetsomräkning . .......................33
Anpassa nüvi-enheten.............. 35
Ändra systeminställningarna........35
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Ändra navigeringsinställningarna........................................36
Ändra visningsinställningarna.......36
Uppdatera tidsinställningarna.......37
Ställa in språken...........................37
Ändra kartinställningarna..............37
Lägg till säkerhetsinställningar.....38
Inställningar för Bluetooth . ..........39
Ändra inställningarna för
larmade positioner........................39
Återställa alla inställningar............40
Rensa användardata....................40
Bilaga.......................................... 41
Olika sätt att ladda upp
nüvi-enheten.................................41
Återställa nüvi-enheten.................41
Kalibrera skärmen........................41
Låsa nüvi-enheten........................42
nüMaps Guarantee™ . ..................42
Ytterligare kartor...........................42
Uppdatera programvaran.............43
Extrafunktioner och valfria
tillbehör.........................................43
iii
Inledning
Batteriinformation ........................45
Om GPS-satellitsignaler...............46
Sköta nüvi-enheten . ....................46
Viktig juridisk information om
din FM-sändare............................48
Överensstämmelseförklaring........49
Programlicensavtal ......................49
Begränsad Volvo®-garanti.............49
Specifikationer..............................50
Felsökning....................................51
Index........................................... 53
iv
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Komma igång
Komma igång
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig
information om säker hantering av produkten och annat.
Strömknapp:
skjut till vänster om du vill växla mellan av/på,
skjut till höger om du vill låsa skärmen
GPS-antenn
Högtalare
Hörlursuttag/
ljudutgång
SD™-kortplats
Mikrofon
Mini-USBkontakt
Extern antennanslutning
Serienummer (koppla bort från
vaggan för att visa serienumret)
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska
enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.
Innan du monterar nüvi-enheten läser du i Viktig säkerhets- och produktinformation för information om lagar
som gäller för montering på vindruta.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Komma igång
Kartongens innehåll
nüvi GPS-enhet.
USB-kabel för anslutning av enheten till
datorn. Man kan ansluta nüvi-enheten
till datorn som en masslagringsenhet.
Se sidorna 28–29.
Nätadapterkabel för strömförsörjning
från ett eluttag.
Steg 1: Montera nüvienheten
1. För vaggan till öppet läge, mot
vindrutan.
2. Placera underkanten av enheten i
vaggan.
3. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Bärväska som skyddar enheten mot repor
och oavsiktliga tryckningar på skärmen.
Snabbstartshandbok.
Om enheten är ansluten och fordonet är
igång startar enheten automatiskt.
Du tar bort enheten från vaggan genom att
skjuta upp frigöringsknappen på vaggans
baksida och vinkla enheten framåt när du
tar bort den.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Komma igång
Steg 2: Konfigurera nüvienheten
Om enheten är ansluten och fordonet är
igång startar enheten automatiskt. Om
du vill sätta på nüvi-enheten skjuter
du strömknappen åt vänster. Följ
instruktionerna på skärmen.
Steg 3: Hämta
satellitinformation
1. Sök upp en öppen plats utomhus,
utanför garaget och inte i närheten
av höga byggnader.
2. Stanna fordonet och sätt på nüvienheten.
Det kan ta några minuter innan enheten
hittar satellitsignalen. Staplarna
anger styrkan på mottagningen. När en
stapel är grön har nüvi-enheten fått kontakt
med satellitsignaler. Nu kan du välja ett
mål och navigera dit.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Steg 4: Använda nüvienheten
➊ ➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑ ➒
➊
➋
➌
➍
➎
GPS-signalstyrka.
➏
➐
Tryck här om du vill visa kartan.
➑
➒
Tryck här om du vill justera volymen.
Status för Bluetooth®-teknik.
Batteristatus.
Aktuell tid.
Tryck här om du vill söka efter ett
mål.
Tryck här för att ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon.
Tryck här om du vill använda
verktyg, t.ex. mediaspelare,
inställningar och Hjälp.
Komma igång
Söka efter din destination
Menyn Vart? har flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer
och andra platser. Den detaljerade kartan i din nüvi-enhet innehåller miljontals intressanta
platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.
➊ Tryck på Vart?.
➋ Välj en kategori.
➌ Välj en underkategori.
➍ Välj ett mål.
➎ Tryck på Kör!.
➏ Trevlig resa!
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Komma igång
Följa din rutt
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. Medan du kör
vägleder nüvi dig till destinationen via
röstuppmaningar, pilar på kartan och
anvisningar överst på kartan. Det övre
vänstra hörnet visar avståndet till nästa
manöver och i vilken fil du bör befinna
dig för att utföra manövern.
Om du avviker från rutten beräknas en ny
rutt och en ny vägbeskrivning visas.
En hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar.
Lägga till ett delmål
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till
rutten. Först visas vägbeskrivningen till
stoppet och sedan till målet.
1. När en rutt är aktiv trycker du på
Meny > Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om
du vill lägga till det här stoppet före
slutmålet.
Om du vill lägga till mer än ett stopp under
rutten bör du ändra den aktiva rutten. Se
sidan 13.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Komma igång
Ta en omväg
Om en väg längs din rutt är avstängd kan
du ta en omväg.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Omväg.
Enheten försöker att navigera tillbaka
till den ursprungliga rutten så snart som
möjligt. Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga alternativet
kan det hända att enheten inte beräknar
någon omväg.
Ställa in volymen
På menysidan trycker du på Volym.
Tryck på
eller på
för att justera
huvudvolymnivån. Tryck på Tyst för att
stänga av allt ljud.
Om du vill justera volymnivåerna för
röstuppmaningar och mediaspelaren
trycker du på Blandade kanaler. Justera
nivåerna efter behov. Tryck på Återställ
för att återställa volyminställningarna till
originalnivåerna.
Stoppa en rutt
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Stoppa.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Vart?
Vart?
På Vart? finns olika kategorier av
platser att söka efter. Om du vill ha
mer information om hur du utför en
standardsökning läser du på sidan 4.
Kör! – Sidalternativ
Visa sidan Kör! genom att trycka på ett
objekt i sökresultatlistan.
➊
Söka nära en annan plats
En sökning efter platser nära din aktuella
plats utförs automatiskt av nüvi-enheten.
➋
➍
➌
➎
➊
Tryck för att ringa till platsen, om en
mobiltelefon med trådlös Bluetoothteknik är ansluten.
• Där jag befinner mig nu – söker
efter platser nära den aktuella
platsen.
➋
➌
Tryck för att visa rutten på en karta.
• En annan ort – söker nära den ort
du anger.
➍
• Min aktuella rutt – söker längs
rutten.
Tryck för att visa den här platsen på
kartan.
➎
Tryck för att spara den här platsen i
Favoriter. Se sidan 10.
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ:
• Min destination – söker nära din
aktuella destination.
Tryck för att skapa en vägbeskrivning
till den här platsen.
3. Tryck på OK.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Vart?
Söka efter en adress
Stegen för att hitta en adress kan variera
beroende på de kartor som är inlästa på
nüvi-enheten. (Alla kartdata har inte
sökfunktion för postnummer.)
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Tryck på Byt område eller land,
om det behövs.
3. Tryck på Söka alla.
ELLER
Tryck på Stava ort eller Stava
postnummer, ange orten/postnummer
och tryck på Klar. Välj stad eller
postnummer i listan.
Söka efter en plats genom
att stava namnet
Om du vet namnet på platsen du söker
efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange
bokstäver som ingår i namnet för att
begränsa sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
2. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen.
3. Tryck på Klar.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på
Klar.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Vart?
Använda skärmknappsatsen
När du kör snabbare än 8 kilometer i
timmen (5 mph) och försöker använda
knappsatsen visas ett meddelande med
en fråga om du är bilens förare. Om du
svarar ”ja” avaktiveras knappsatsen. Om
en passagerare hanterar nüvi-enheten
och svarar ”nej” går det att använda
knappsatsen.
När en skärmknappsats visas kan du trycka
på bokstäverna och siffrorna.
• Tryck på Läge om du vill ändra
språkläge för tangentbordet.
• Tryck på
om du vill ange
specialtecken.
Ange en hemposition
Du kan ange en hemposition för den plats
du oftast kör tillbaka till.
1. Tryck på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ.
Köra hem
När du har angett hemposition kan du när
som helst skapa en rutt till den genom att
trycka på Vart? > Kör hem.
Ändra hemposition
• Tryck på
om du vill lägga till ett
mellanslag.
• Tryck på
och
för att flytta
markören.
• Tryck på
för att ta bort tecknet.
• Tryck på
för att välja ord som du
nyligen har skrivit och valt.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Om du vill ställa in en ny plats som
hemposition använder du menyn Verktyg.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Ange
hemposition.
2. Välj ett alternativ.
Vart?
Hitta en auktoriserad
Volvo®-���������������
återförsäljare
Tryck på Vart? > Volvo-återförsäljare
för att visa en lista över de närmaste
50 auktoriserade Volvo®-återförsäljarna.
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas i
nüvi-enheten. De senast visade platserna
står överst i listan. Tryck på Vart? >
Senast sökta så visas de platser du hittat
den senaste tiden.
Rensa senast hittade platser
Om du vill ta bort alla platser från listan
med dina senast hittade platser trycker du
på Rensa > Ja. Alla objekt i listan tas bort
men den faktiska platsen tas inte bort från
nüvi-enheten.
10
Favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att
du snabbt kan hitta dem och skapa rutter
till dem. Din hemplats sparas också i
Favoriter.
Spara aktuell plats
Tryck på
på kartsidan. Tryck på Spara
plats för att spara din aktuella plats.
Spara hittade platser
1. Om du vill spara en plats som du
har hittat klickar du på Spara på
Kör!-sidan.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter.
3. Tryck på en kategori. Dina sparade
platser visas i en lista.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Vart?
Söka efter din senaste position
Din senaste position sparas automatiskt
varje gång du tar bort nüvi-enheten från
vaggan medan nüvi-enheten är på. Använd
den här funktionen för att hitta din bil på
en parkeringsplats.
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter > Alla favoriter >
Senaste position.
Din senaste position skrivs över varje gång
som du tar bort nüvi-enheten från vaggan
medan nüvi-enheten är på.
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill redigera.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra
platsen:
• Byt namn – ange ett nytt namn och
tryck sedan på Klar.
• Bifoga foto – välj ett foto för
platsen. Om du vill läsa in bilder
i din nüvi-enhet eller ditt SD-kort,
se sidorna 28–29.
• Byt kartsymbol – tryck på en ny
symbol.
• Byt telefonnummer – ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
• Byt kategorier – skapa och ändra
den kategori som platsen sparas i.
• Ta bort – tryck på Ja för att ta bort
objektet från listan Favoriter.
3. Tryck på Ändra.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar11
Vart?
Använda fotonavigering
Hämtar platser
1. Gå till http://connect.garmin.com
/photos om du vill hämta bilder med
platsinformation.
1. Gå till www.garmin.com/communicator
för att hämta och installera Garmin
Communicator-insticksprogrammet
på datorn.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för
att välja och läsa in foton.
2. Anslut nüvi-enheten till datorn. Se
sidan 28.
3. Tryck på Vart? > Favoriter > Foton.
Foton med platsinformation visas i
listan.
3. Sök efter en plats på en webbplats
som stöds, t.ex. www.google.com och
www.mapquest.com.
4. Tryck på en bild.
4. Följ instruktionerna på webbplatsen för
att skicka platsen till din nüvi.
Du kan läsa in bilder som innehåller
platsinformation till nüvi-enheten eller
SD-kortet och sedan skapa rutter till dem.
Du kan hämta platser och intressanta
platser till din nüvi från olika webbplatser.
Platserna du hämtat sparas i Favoriter på
din nüvi.
12
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Vart?
Använda egna rutter
Tryck på Vart? > Egna rutter. Välj den
rutt du vill köra och tryck sedan på Kör!.
Skapa en egen rutt
Använd din nüvi till att skapa och spara
rutter inför din nästa tripp. Du kan spara
upp till 10 rutter.
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna
rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som
slutpunkt och tryck på Välj.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att
trycka på
. Ta bort en plats genom
att trycka på .
7. Tryck på Nästa för att beräkna rutten
och visa den på kartan.
8. Tryck på Spara för att spara rutten och
avsluta.
Redigera egna rutter
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna
rutter.
2. Välj den rutt du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar13
Vart?
4. Tryck på ett alternativ för att ändra
rutten:
• Byt namn – ange ett nytt namn och
tryck sedan på Klar.
• Lägg in/ta bort stopp – lägg till
eller ta bort stopp i rutten.
Söka efter en plats med
kartan
Om du vill söka efter en plats med hjälp av
kartan trycker du på Vart? > Sök på karta
eller tryck på en annan plats av kartan.
• Manuell sortering av positioner –
ändra ordningen på punkterna i
rutten.
• Optimal sortering av positioner –
automatisk sortering av punkterna.
• Räkna om – ändra ruttens
inställning för att göra en ny
beräkning enligt någon av
inställningarna snabbare tid,
kortare avstånd eller fågelvägen.
Dina ändringar sparas automatiskt när du
lämnar någon av sidorna för att redigera
en rutt.
• Tryck på och dra om du vill visa en
annan del av kartan.
• Tryck på och för att zooma in och
ut.
• Tryck var som helst på kartan. En pil
pekar på platsen.
• Tryck på Spara för att spara den här
platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera till
den platsen.
• Om nüvi-enheten är i simulatorläge
trycker du på Ange plats för att ställa
in din position på den aktuella platsen.
(Se sidan 35.)
14
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
• Radera – ta bort rutten.
Vart?
• Tryck på
för att växla mellan en
3D-karta (tredimensionell) och en
2D-karta (tvådimensionell).
• Tryck på
för att rotera
betraktningsvinkeln i 3D-vy.
• När du zoomar ut ändras kartan till en
digital höjdkarta som visar områdets
konturer.
• Zooma långt ut för att visa en glob.
Tryck på och snurra på globen för att
snabbt hitta andra områden av världen.
Obs! Du kan bara se detaljerad
kartinformation för områden som det
finns kartor inlästa för i nüvi-enheten.
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för slutmålet, kan du
navigera till destinationen med hjälp
av koordinaterna för latitud och
longitud i nüvi-enheten (eller andra
koordinatformat). Detta kan vara
användbart vid geocaching.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Tryck på Format om du vill välja rätt
koordinatformat för den typ av karta du
använder.
3. Tryck på ett riktningsfält om du vill välja
en ny riktning.
4. Tryck på ett numeriskt fält om du vill
ange koordinaterna och tryck sedan på
Klar.
5. När du har angett rätt koordinater
trycker du på Nästa.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar15
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna ➋
Kartsida
Tryck på
Visa kartan om du vill
visa kartsidan.
• Fordonsikonen
visar var du är
just nu.
• Tryck på och dra kartan om du
vill visa ett annat område av kartan
(se sidan 14).
• En hastighetsbegränsningsikon kan
visas om du kör på huvudvägar.
➋
➊
➌
➍
➎
➊
16
➏
➐
Tryck här om du vill visa sidan Nästa
sväng eller sidan för vägfilshjälp (om
tjänsten är tillgänglig).
Tryck här om du vill visa sidan
Svänglista.
➌
➍
Tryck här för att zooma in och ut.
➎
➏
Tryck här för att visa färddatorn.
➐
Tryck för att anpassa detta datafält.
Tryck här om du vill visa Var är jag?sidan.
Tryck här om du vill gå tillbaka till
menysidan.
Ändra datafältet
Du kan visa olika information när du kör
och följer en rutt.
1. När du navigerar längs en rutt trycker
du på datafältet längst ned till höger på
kartsidan.
2. Välj de data som du vill ska visas.
3. Upprepa steg 1 och 2 när du inte
navigerar längs en rutt.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Använda huvudsidorna
Färddator
Svänglistan
Färddatorn anger aktuell fart och ger
användbar statistik om din tripp. Du visar
trippinformationssidan genom att trycka på
fältet Fart på kartsidan.
När du följer en rutt visar svänglistsidan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten. Om du vill visa
svänglistsidan trycker du på det textfältet
överst på kartsidan. Om du vill se en
sida med nästa sväng trycker du på den
svängen. Visa hela rutten på kartan genom
att trycka på Visa karta.
Om du stannar ofta bör du inte stänga
av enheten så att den mäter den totala
restiden.
Återställa trippinformationen
Om du vill ha exakt trippinformation
nollställer du den innan du påbörjar en
resa. Om du vill nollställa informationen
på trippinformationssidan trycker du på
Nolla tripp. Tryck på Nollst. max om du
vill nollställa maxfarten.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar17
Använda huvudsidorna
Nästa sväng
Vägfilshjälpsidan
När du följer en rutt visar sidan nästa
sväng svängen på kartan, samt avstånd
och tid tills du är framme vid svängen.
När funktionen är tillgänglig kan den
här sidan visa en vy av den kommande
korsningen och ange vilken fil du ska köra
i. Om du vill visa den här sidan trycker
du längst upp till vänster på kartsidan.
Du kan också nå den här sidan från
svänglistesidan.
Om du vill visa en kommande sväng
på kartan trycker du på det övre
vänstra hörnet på kartsidan eller på en
av svängarna på svänglistsidan. När
funktionen är tillgänglig trycker du på
Vägfilshjälp på svänglistsidan för att
visa vägfilshjälpsidan för nästa sväng.
18
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Använda handsfree-funktionerna
Använda handsfreefunktionerna
Med hjälp av Bluetooth-teknik kan nüvi
anslutas till din mobiltelefon om du vill ha
händerna fria.
Om du vill kontrollera om din enhet
med Bluetooth-teknik är kompatibel
med nüvi-enheten besöker du
www.garmin.com/bluetooth.
Para ihop dina enheter
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan
du etablera trådlösa anslutningar mellan
nüvi-enheten och t.ex. en mobiltelefon.
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du ”para ihop” dem
genom att etablera kontakt med hjälp av
PIN-kod/lösenord. När du en gång har
parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du
sätter på dem.
För att kunna paras ihop och anslutas
måste din enhet och nüvi-enheten vara
påslagna och inom 10 meters avstånd från
varandra. Nüvi-enheten kan vara ansluten
till en telefon och ett headset samtidigt.
Aktivera ihopparningen antingen via nüvienheten eller enheten. Se instruktionerna
för dina enheter.
När du slår på nüvi-enheten utförs ett
försök att para ihop den med den enhet
den senast var ansluten till. Du kan välja
att ställa in att en enhet ska anslutas
automatiskt när nüvi-enheten sätts på.
När telefonen är ansluten till din nüvienhet kan du ringa telefonsamtal. Öppna
telefonmenyn genom att trycka på Telefon
på menysidan.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar19
Använda handsfree-funktionerna
Para ihop telefonen med
telefonen
1. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen. Denna funktion kan finnas i
en meny kallad Settings (Inställningar),
Bluetooth, Connections (Anslutningar)
eller Hands-free.
2. Inled en sökning efter Bluetoothenheter.
3. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
4. Ange 1234 i telefonen.
Para ihop telefonen med
nüvi-enheten
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
2. Under Telefon trycker du på Lägg till
(eller Ändra).
3. Aktivera Bluetooth-komponenten
på telefonen. Aktivera läget hitta
mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här
inställningarna finns på en meny kallad
Bluetooth, Connections (Anslutningar)
eller Hands-free.
4. Tryck på OK på nüvi-enheten.
5. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
6. Ange 1234 i telefonen.
20
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Använda handsfree-funktionerna
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara
om du vill svara. Tryck på Ignorera om
du inte vill ta samtalet och stänga av
ringsignalen.
Den interna mikrofonen är på framsidan av
nüvi-enheten.
Under samtal
Om du vill avsluta samtalet trycker
du på > Lägg på. Tryck på >
Samtalsalternativ för följande alternativ:
• Pekljud – visar en sida med knappsats
så att du kan använda automatiska
system som t.ex. röstbrevlåda.
• Föra över ljud till telefonen – Det
här är användbart om du vill stänga av
nüvi-enheten men behålla samtalet eller
behöver större sekretess. Om du vill
byta tillbaka igen trycker du på Föra
över ljud till enheten.
• Koppla bort mikrofon (sekretess).
Telefonmeny
Visa telefonmenyn genom att trycka på
Telefon på menysidan. Tryck på Status
för att visa signalstyrkan, batterinivån och
namnet på den anslutna telefonen.
Obs! Det finns telefoner som inte kan
hantera alla funktioner på telefonmenyn i
nüvi.
Använda telefonboken
Varje gång mobiltelefonen ansluter
till nüvi-enheten laddas telefonboken
automatiskt över till nüvi-enheten. Det kan
ta ett par minuter innan telefonboken blir
tillgänglig.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på den post (kontakt) i
telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring om du vill ringa upp
kontakten.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar21
Använda handsfree-funktionerna
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. Tryck på Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter den intressanta plats som du
vill ringa till.
3. Tryck på Ring eller
.
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till
nüvi-enheten laddas samtalshistoriken
automatiskt över till nüvi-enheten. Det kan
ta några minuter att föra över dessa data
till nüvi-enheten.
Ringa hem
Ange ett av dina hemnummer så att du
snabbt kan ringa hem.
Så här anger du telefonnumret:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Skriv in telefonnummer
om du vill använda knappsatssidan,
eller Välj i telefonbok (fungerar bara
om din telefon hanterar överföring av
telefonbok).
3. Tryck på Klar > Ja. Ditt
hemtelefonnummer rings upp.
Så här ringer du hem:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.
1. Tryck på Telefon > Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori för att visa
samtalen. Samtalen visas i kronologisk
ordning med de senaste samtalen
överst i listan.
3. Tryck på en post och tryck sedan på
Ring.
22
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Använda handsfree-funktionerna
Ringa samtal med
röstuppringning
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt.
1. Tryck på Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Obs! Du kan behöva ”träna”
mobiltelefonen i att känna igen dina
röstuppringningskommandon. Se
instruktionerna till din telefon.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar23
Använda mediaspelarna
Använda
mediaspelarna
Använda ett trådlöst
headset
Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud
kan du ansluta en ett A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) Bluetoothheadset. Mer information om Bluetoothteknik finns på sidan 19.
För att kunna paras ihop och anslutas
måste din enhet och nüvi-enheten vara
påslagna och inom 10 meters avstånd från
varandra.
Para ihop ditt headset
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
2. Under Ljud trycker du på Lägg till (eller
Ändra).
4. Tryck på OK på nüvi-enheten.
5. Välj enhet och tryck på OK.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt
headset om det behövs, och tryck
på Klar.
7. Tryck på OK.
Spela musik
Överför musikfiler till internminnet eller
SD-kortet. se sidorna 28–29.
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa om du vill visa MP3spelaren.
3. Tryck på Sök.
4. Om det behövs väljer du en kategori
och en underkategori.
5. Om du vill spela upp hela kategorin från
början av listan trycker du på Spela
alla. Om du vill spela upp en viss låt
trycker du på den.
3. Slå på ditt headset och aktivera läget
hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig om
det behövs.
24
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Använda mediaspelarna
Spellista
Albumbild
• Tryck på spellistan om du vill lägga
till låtar, ta bort låtar och hoppa till en
annan låt i spellistan.
• Om du vill justera volymen trycker du
på
.
• Tryck på
om du vill spela upp den
aktuella låten från början och tryck igen
om du vill spela upp den föregående
låten i spellistan. Tryck på och håll ned
för att snabbspola bakåt genom den
aktuella låten.
• Tryck på
för att hoppa till nästa
låt. Tryck på och håll ned för att
snabbspola framåt genom den aktuella
låten.
• Om du vill göra paus i låten trycker du
på
.
• Tryck på
om du vill repetera
den aktuella spellistan.
• Tryck på
för att blanda
spellistan.
• Tryck på albumbilden om du vill visa
detaljer om låten eller ta bort låten från
spellistan.
Filformat som kan användas
Nüvi-enheten hanterar MP3-musikfiler och
M3U- och M3U8-spellistefiler.
Skapa och lyssna på spellistor
Med din nüvi kan du lyssna på spellistor
som skapats på datorn. Du kan också spara
spellistor med din nüvi.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar25
Använda mediaspelarna
Så här sparar du den aktuella
spellistan:
1. Medan du lyssnar på musik i
musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellista > Spara aktuell spellista.
2. Ange ett namn och tryck på Klar.
Så här skapar du en ny spellista:
1. I musikspelaren trycker du på
Bläddra > Spellista > Skapa ny
spellista.
2. Välj låtar.
3. Tryck på Tillbaka när du har lagt till
låtar i spellistan.
Så här skapar du en spellista på en
dator:
1. Skapa en spellista med musikfiler på
datorn med ett ljudprogram. Spara
spellistan som en M3U- eller M3U8-fil.
2. Om det behövs använder du en
textredigerare och tar bort sökvägen
till filnamnen i M3U-filen. M3U-filen
ska endast innehålla namnen på
musikfilerna. Se ljudprogrammets
hjälpfil.
26
3. Överför spellistan och musikfilerna till
nüvi-enheten (se sidorna 28–29). M3Ufilen måste finnas på samma plats som
musikfilerna.
Så här spelar du upp en spellista:
1. I musikspelaren trycker du på
Bläddra > Spellista > Öppna sparad
spellista. Alla tillgängliga spellistor
visas.
2. Tryck på en spellista för att starta
uppspelning av musikfilerna.
Så här redigerar du den aktuella
spellistan:
1. När du lyssnar på musik i
musikspelaren trycker du på spellistan.
2. Redigera spellistan:
• Tryck på Lägg till om du vill lägga
till en låt i slutet av spellistan.
• Tryck på en låt och sedan på
Ta bort om du vill ta bort den från
spellistan.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Använda mediaspelarna
Lyssna på Audibleljudböcker
Om du vill köpa böcker från
Audible.com®, besöker du
http://garmin.audible.com.
Lyssna på en bok
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa så att Audiblebokspelaren öppnas.
3. Tryck på Sök.
4. Tryck på en kategori och sedan på en
boktitel.
Bokens
omslagsbild
• Om du vill justera volymen trycker du
på .
• Om du vill hoppa över ett avsnitt
trycker du på , om du vill förflytta
dig bakåt trycker du på . Håll
knappen intryckt om du vill förflytta
dig framåt eller bakåt.
• Om du vill göra paus i boken trycker
du på .
• Om du vill visa information om boken
trycker du på bokomslaget.
Använda bokmärken
Om du vill skapa ett bokmärke trycker du
på
och sedan på Bokmärke. Visa
dina bokmärken genom att trycka på
och sedan trycka på ett bokmärke. Om
du vill spela upp boken från bokmärket
trycker du på Spela.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar27
Hantera filer
Hantera filer
Du kan lagra filer, t.ex. MP3- och JPEGfiler, i nüvi-enhetens internminne eller på
ett SD-kort (tillval).
Obs! Nüvi-enheten är inte kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT.
Den är heller inte kompatibel med
Mac® OS 10.3 eller tidigare. Det här
är en vanlig begränsning hos de flesta
USB-masslagringsenheter.
Läsa in filer
Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval)
Om du vill sätta i eller ta bort kortet
trycker du på det tills du hör ett klick.
Steg 2: Anslut USB-kabeln
Anslut mini-USB-kontakten till
anslutningen på nüvi-enhetens undersida.
Anslut kabelns större ände till en
tillgänglig USB-port på datorn.
Filformat som kan
användas
SD-kortet och nüvi-enheten visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om
du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
28
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
•
•
•
•
•
MP3-musikfiler
M3U- och M3U8-spellistefiler
AA-ljudboksfiler
JPEG- och JPG-bildfil
GPI-filer med egna intresseplatser från
POI Loader-programmet
• Kartor, rutter och waypoints från
MapSource®
Hantera filer
Obs! I vissa operativsystem eller
datorer med flera nätverksenheter kan
det hända att nüvi-enheterna inte visas.
Om du vill ha mer information om hur
du ansluter diskenheter kan du läsa i
hjälpen till operativsystemet.
Steg 3: Överför filer till nüvienheten
Du kan kopiera filer på datorn och klistra
in dem i nüvi-enheterna/-volymerna.
1. Bläddra efter den fil du vill kopiera
på datorn.
2. Markera filen och välj Redigera >
Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
SD-kortenheten.
4. Välj Redigera > Klistra in. Filen visas
i listan med filer i minnet på enheten
eller på SD-kortet.
Steg 4: Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar du på
utmatningsikonen i aktivitetsfältet
respektive drar volymikonen till
papperskorgen på Mac-datorer. Koppla
bort nüvi-enheten från datorn.
Ta bort filer
Med nüvi-enheten ansluten till datorn
öppnar du nüvi-enheten eller SDkortenheten/-volymen. Markera den fil du
vill ta bort och tryck sedan på Delete på
datorns tangentbord.
Varning: Om du inte är säker på
vad en fil används till bör du inte ta
bort den. Minnet på enheten innehåller
viktiga systemfiler som du inte bör ta
bort. Du bör framför allt inte ta bort filer
från mappar med namnet ”Garmin”.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar29
Använda verktygen
Använda verktygen
Menyn Verktyg innehåller många
funktioner som kan vara till nytta
när du är ute och reser.
Inställningar
Mer information om inställningarna
finns på sidorna 35–40.
Hjälp
Tryck på Verktyg > Hjälp om du vill få
information om hur du använder din nüvienhet. Tryck på en kategori om du vill
visa information om ett avsnitt. Om du vill
söka efter ett nyckelord i avsnitten trycker
du på Sök.
Var är jag?
Tryck på Verktyg > Var är jag? för att
visa information om din aktuella position.
Det här en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal
var du befinner dig. Tryck på en knapp till
höger så visas de närmaste platserna i den
kategorin. Tryck på Spara plats för att
spara din aktuella plats.
Mediaspelare
30
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Mer information om mediaspelaren finns
på sidorna 24–27.
Använda verktygen
Bildvisare
Visa bilder som du har lagrat i din nüvienhet.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du
på den. Tryck på Info om du vill visa
filinformation och visa det här fotot
när du slår på nüvi-enheten. Tryck på
Tillbaka.
3. Om du vill se alla bilder trycker du på
pilarna.
Min Info
Tryck på Verktyg > Min info om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex. dina
favoriter.
Om du har överfört en rutt från
MapSource, trycker du på Importera
rutt från fil om du vill använda den
rutten i din nüvi-enhet.
Världsklocka
Visa ett bildspel
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare >
Bildspel om du vill starta ett bildspel.
Tryck på Verktyg > Världsklocka om du
vill visa den aktuella tiden för olika städer
runt om i världen. Tryck på Världskarta
för att se en karta.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du
någonstans på skärmen.
Så här ändrar du en stad:
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
Egna rutter
2. Klicka på den stad du vill ändra.
Mer information om rutter finns på
sidan 13.
3. Ange den nya staden och tryck på Klar.
4. Tryck på den nya staden i listan och
tryck på Spara.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar31
Använda verktygen
Språkguide
Med Garmins språkguide har du data från
Oxfords flerspråkiga resurser samt fem
stycken tvåspråkiga lexikon rakt i handen.
Om du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar din
lokala Garmin-återförsäljare.
Ord och fraser
1. Tryck på Verktyg > Språkguide >
Ord och fraser.
Tips för ord och fraser
• Använd Sök efter nyckelord i fraser
om du vill söka efter alla fraser som
innehåller ett visst ord.
• Tryck på ett understruket ord om du
vill använda ett annat ord.
• Om du vill ändra ord i frasen eller visa
en annan översättning trycker du på
Fler varianter.
Tvåspråkiga lexikon
2. Tryck på Språk, välj Från- och Tillspråk och tryck sedan på Tillbaka.
Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon i
Garmin-språkguiden.
3. Välj en kategori och sök sedan efter
en fras.
1. Tryck på Verktyg > Språkguide.
4. Tryck på Sök om du vill stava
ordet eller frasen, om det behövs.
Tryck på en fras om du vill öppna
översättningen.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om
det behövs klickar du på Till engelska.
2. Tryck på Tvåspråkiga lexikon.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen trycker
du på
.
5. Om du vill höra översättningen trycker
du på
.
32
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Använda verktygen
Tips för tvåspråkiga ordlistor
• Om du vill bokstavera ordet eller
början av ordet trycker du på Sök.
• Tryck på Text om du vill visa
information om förkortningar,
etiketter och uttalssymboler för
det valda språket.
Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är © Oxford
University Press. Röstfilerna är © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford
Portuguese Minidictionary © Oxford University
Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford
University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket OxfordHachette French Dictionary © Oxford University
Press och Hachette Livre 2005. Pocket OxfordDuden German Dictionary © Oxford University
Press och Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.
Kalkylator
1. Tryck på Verktyg > Kalkylator.
2. Ange det första talet.
3. Tryck på ett räknesätt (÷, ×, - eller +).
4. Ange det andra talet.
5. Tryck på =.
6. Tryck på C om du vill utföra en ny
beräkning.
Enhetsomräkning
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertera, välj en enhet att
omvandla till och tryck sedan på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan
på OK. Om det behövs upprepar du
föregående steg.
5. Tryck på en blank rektangel.
6. Ange ett värde och tryck sedan på
Klar. Enheten konverteras.
7. Om du vill ange ett annat värde trycker
du på Rensa.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar33
Använda verktygen
Uppdatera växelkurser
Du kan konvertera valutor manuellt med
hjälp av enheten, vilket innebär att du kan
använda de senaste växelkurserna.
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning > Konvertera > Valuta > OK >
Uppdatera.
2. Tryck på den växelkurs du vill
uppdatera.
3. Rensa den aktuella växelkursen
genom att trycka på
. Ange den nya
växelkursen och tryck sedan på Klar.
4. Slutför genom att trycka på Spara.
Tryck på Återställ för att använda den
ursprungliga växelkursen.
34
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
GPS-simulator – aktivera simulatorn om
du vill stänga av GPS-läget för att simulera
navigation. Detta sparar även batteriström.
Användningsläge – anger hur du kommer
att navigera för att optimera rutter:
Personbil, Cykel eller Fotgängare.
2. Tryck på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen bredvid
inställningsnamnet om du
vill ändra den.
Ändra
systeminställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
System.
Enheter – ändra måttenheter till
Kilometer eller Mile.
Tangentbordslayout – välj QWERTY
för en layout som påminner om en
skrivmaskin eller ABCDE för en
alfabetisk layout.
Om – visa versionsnummer för
programvaran, ID-nummer för enheten
och ljudversionsnummer för nüvi-enheten.
Den här informationen krävs om du vill
uppdatera systemprogramvaran eller köpa
ytterligare kartdata.
Återställ – återställ de ursprungliga
systeminställningarna.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar35
Anpassa nüvi-enheten
Ändra navigeringsinställningarna
Ändra
visningsinställningarna
Ruttinställningar – välj en inställning för
beräkning av rutter.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund, Natt
ger en mörk bakgrund, medan Auto växlar
automatiskt mellan de två.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
• Kortare tid – för att beräkna rutter
som går fortare att köra men som kan
utgöra längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter
med kortare körsträcka men som kan ta
längre tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
Undvikanden – ange de vägtyper du vill
undvika eller föredra på dina rutter.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm.
Skärmdump – aktiverar skärmbildsfunktionen. Tryck på
för att ta en
skärmavbildning. Bilden sparas i bitmappformat i mappen Garmin\Screenshot på
nüvi-diskenheten.
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att sänka
bakgrundsbelysningen kan du förlänga
batterilivslängden.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigationsinställningarna.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
36
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Anpassa nüvi-enheten
Uppdatera
tidsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Tidsformat – välj 12-timmars-,
24-timmars- eller UTC-tidsformat.
Aktuell tid – välj Automatisk om du
vill uppdatera tiden automatiskt. När
Automatisk inte är valt, kan du justera
tiden i 15-minuters steg.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Ställa in språken
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Språk.
Tal – ändra språket för taluppmaningar.
Textspråk – ange språk för den text
som visas på skärmen. Att textspråket
ändras innebär inte att språket i data som
användaren lagt in ändras.
Knappsats – välj tangentbord för språket.
Du kan också ändra tangentbordsläget
från ett tangentbord genom att trycka på
knappen Läge.
Återställ – återställ originalspråken.
Ändra kartinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Karta.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den
om långsammare.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar37
Anpassa nüvi-enheten
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Norr upp – visa kartan i 2D med norr
överst.
• 3D – visar karta tredimensionellt med
Kurs upp.
Fordon – om du vill ändra den ikon som
används till att visa din position på kartan
trycker du på Byt. Tryck på den ikon du
vill använda och sedan på OK. Hämta fler
fordonsikoner på www.garmingarage.com.
Tripplogg – visa eller dölj loggen för
dina resor. Om du vill tömma tripploggen
trycker du på Verktyg > Min info > Töm
tripplogg.
Kartinfo – visa vilka kartor som är inlästa
på enheten, med versioner. Aktivera
(markerad) eller avaktivera (omarkerad)
en karta genom att trycka på den.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
38
Lägg till
säkerhetsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Garmin Lock – lås enheten genom att
aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig
personlig kod och en säkerhetsplats. Mer
information finns på sidan 42.
Säkerhetsläge – när fordonet färdas
snabbare än 8 kilometer i timmen (5 mph)
och du försöker hantera din nüvi-enhet
visas ett meddelande med en fråga
om du vill avaktivera säkerhetsläget.
Säkerhetsläget avaktiverar alla Färdfunktioner när fordonet är i rörelse.
Säkerhetsläget återställs varje gång nüvi
sätts på.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du återställer
säkerhetsinställningarna återställs
inte Garmin Lock-PIN-koden eller
säkerhetsplatsen.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Anpassa nüvi-enheten
Inställningar för Bluetooth
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Telefon eller Ljud – välj Lägg till > OK
om du vill para ihop med en enhet som har
trådlös Bluetooth-teknik. Om du vill lyssna
på högkvalitativt ljud trådlöst ansluter
du till ett A2DP Bluetooth-headset. Se
sidorna 19–21. Välj Byt om du vill para
ihop och ansluta till en annan enhet. Nüvienhetens PIN-kod (eller lösenord) är 1234.
Släpp – välj den enhet som du vill
koppla från och tryck på Ja.
Ta bort – välj den enhet som du vill ta
bort från minnet och tryck på Ja.
Bluetooth – aktivera/avaktivera Bluetoothfunktionerna. Om du har aktiverat enheten
för Bluetooth visas ikonen Bluetooth
på menysidan. Om du vill förhindra att en
enhet ansluts automatiskt väljer du Från.
Vänskapligt namn – mata in ett
vänskapligt namn som identifierar din
nüvi för enheter med Bluetooth-teknik.
Tryck på Klar.
Återställ – återställ de ursprungliga
Bluetooth-inställningarna. Detta återställer
inte ihopkopplingsinformationen.
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna
intresseplatser, en databas för fartkameror
eller en TourGuide®-fil) inlästa för att
kunna justera inställningarna för larmade
positioner. Se sidorna 43–44. Tryck på
Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner.
Positionslarm – tryck på Byt om du vill
aktivera eller avaktivera larmen som avges
när du närmar dig egna intresseplatser eller
fartkameror.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar39
Anpassa nüvi-enheten
TourGuide – ange hur du vill att ljudet
för TourGuide ska aktiveras. Tryck på
Auto om du vill höra hela turen som den
är programmerad. Tryck på Förslag så
visas högtalarikonen på kartan när
reseinformation finns tillgänglig längs din
rutt, eller välj Från.
Återställ – återställ de ursprungliga
inställningarna för larmade positioner.
Rensa användardata
Varning! Med den här proceduren
tar du bort all information du själv har
angett.
1. Tryck med fingret längst ned till höger
på nüvi-enhetens skärm och slå
samtidigt på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet
visas.
Återställa alla inställningar
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
2. Tryck på Återställ.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
3. Tryck på Ja.
40
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Bilaga
Bilaga
Olika sätt att ladda upp
nüvi-enheten
• Använd fordonsfästet.
• Använd USB-kabeln.
• Använd en nätadapter.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enheten slutar fungera stänger du
av den och slår sedan på den igen.
Om det inte hjälper skjuter du
strömknappen åt vänster och håller den
där i 8 sekunder. Slå på nüvi-enheten igen.
Nüvi-enheten bör fungera normalt.
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på
dina kommandon bör du kalibrera den.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Håll fingret mitt på skärmen.
3. Slå på nüvi-enheten och dra genast
strömbrytaren åt höger (låsläge).
4. Fortsätt hålla fingret på skärmen under
ca. en minut tills kalibreringsskärmen
visas.
5. Följ instruktionerna på skärmen.
6. Skjut strömbrytaren mot mitten för att
låsa upp skärmen.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar41
Bilaga
Låsa nüvi-enheten
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter
på enheten måste du ange PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin
Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
Vad är en säkerhetsplats?
Välj en plats som du återkommer till
ofta, t.ex. ditt hem eller kontor, som
säkerhetsplats. Om nüvi-enheten har
satellitsignaler och du befinner dig på
säkerhetsplatsen behöver du inte ange
PIN-koden.
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering (om
tillgängligt) registrerar du din nüvi på
http://my.garmin.com inom 60 dagar efter
att ha hämtat satelliter och börjat använda
nüvi-enheten. Om du registrerar över
telefon eller väntar längre än 60 dagar
efter att du börjat hämta satelliter är du
inte längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen. Mer information finns
på www.garmin.com/numaps.
Ytterligare kartor
Du kan köpa fler kartor för din nüvi.
Om du vill se en lista på kartor som är
kompatibla med din nüvi, går du till
Garmins webbplats på (www.garmin
.com/volvo) och klickar på fliken Maps
(Kartor).
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpskvitto.
42
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Bilaga
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products
/webupdater och hämta WebUpdater
till datorn.
2. Anslut nüvi-enheten till datorn med
hjälp av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ
anvisningarna på skärmen.
När du har bekräftat att du vill utföra
en uppdatering hämtar WebUpdater
automatiskt uppdateringen och installerar
den på din nüvi.
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
Mer information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com, www.garmin.com
/extras eller hos din Garmin-återförsäljare.
Fartkameror
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Mer information
finns på http://my.garmin.com. För
dessa platser innehåller nüvi-enheten
placeringen av hundratals fartkameror.
Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar
dig en fartkamera om du kör för fort.
Informationen uppdateras minst varje
vecka så att du har alltid tillgång till den
senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
Varning! Garmin ansvarar inte för
noggrannheten hos eller följderna av
användningen av egna intresseplatser
eller databasen för fartkameror.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar43
Bilaga
Egna intresseplatser
Med POI Loader kan du läsa in egna
intressanta platser till nüvi-enheten.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa anpassade databaser
innehåller varningsinformation för t.ex.
fartkameror och skolzoner.
Gå till www.garmin.com/extras och klicka
på POI Loader om du vill installera POI
Loader på datorn. Mer information finns i
hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpfilen
genom att trycka på F1.
Du visar dina egna intresseplatser
genom att trycka på Vart? > Extra >
Egna intresseplatser. Om du vill ändra
inställningarna för larmade positioner
trycker du på Verktyg > Inställningar >
Larmade positioner > Positionslarm.
44
Om du vill ta bort egna intresseplatser
från enheten ansluter du den till en dator.
Öppna mappen Garmin\poi i enheten eller
SD-kortenheten. Ta bort filen med namnet
poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan din nüvi spela upp
GPS-styrda ljudturer från tredje part.
En ljudtur kan t.ex. ta dig längs en rutt
medan den spelar upp intressanta fakta
om historiska platser längs vägen. Mer
information finns på www.garmin.com
/extras och klicka sedan på POI Loader.
Om du vill visa dina TourGuide-filer
trycker du på Vart? > Extra > Egna
intresseplatser. Ändra inställningarna
för Garmin TourGuide genom att trycka
på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > TourGuide.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Bilaga
Garmin Travel Guide
Batteriinformation
Om du vill använda Travel Guide sätter
du in SD-kortet i nüvi-enheten. Tryck på
Vart? > Extra. Tryck på namnet på din
reseguide för att visa den.
Status för det interna batteriet anges med
hjälp av batteriikonen
i hörnet av
menyskärmen. Du kan öka batterimätarens
exakthet genom att ladda ur batteriet helt
innan du laddar upp det, utan att avbryta
uppladdningen.
På samma sätt som en vanlig reseguide
innehåller Garmin Travel Guide detaljerad
information om platser som restauranger
och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör
går du till http://buy.garmin.com eller
kontaktar din lokala Garmin-återförsäljare.
SaversGuide®
Med det förprogrammerade SaversGuideSD-datakortet och ett medlemskapskort
blir din nüvi-enhet till en digital
kupongbok. Om du vill köpa ett tillbehör
går du till http://buy.garmin.com, eller
kontaktar din Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda SaversGuide sätter
du in SD-kortet i nüvi-enheten. Tryck på
Vart? > Extra > SaversGuide.
Enheten innehåller ett internt
litiumjonbatteri som inte går att ta bort.
Försök inte ta bort batteriet. Det kan leda
till att batteriet fattar eld eller skadas eller
till personskador.
Om du vill ha mer information om hur du
kasserar enheten på rätt sätt kontaktar du
din lokala avfallskassering.
Maximera batteriets livslängd
• Minska bakgrundsbelysningen
(Verktyg > Inställningar > Skärm >
Ljusstyrka).
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Undvik att utsätta enheten för stark
hetta under lång tid.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar45
Bilaga
Om GPS-satellitsignaler
För att nüvi-enheten ska kunna navigera
måste den ta emot signaler från GPSsatelliter (Global Positioning System).
Om du är inomhus, nära höga byggnader
eller träd eller i ett parkeringsgarage kan
nüvi-enheten inte ta emot satellitsignaler.
Sök upp en öppen yta utomhus utan höga
skymmande föremål när du vill använda
nüvi-enheten.
När nüvi-enheten tar emot satellitsignaler
är staplarna för signalstyrka på
menysidan gröna
. När den tappar
satellitsignalen blir fälten röda eller
genomskinliga
.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
46
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent
om du utsätter enheten för häftiga
skakningar eller vibrationer. Du kan
minimera risken för skador genom att
undvika att tappa den och inte använda
den i miljöer där det finns stor risk för
skakningar eller vibrationer.
Rengöra höljet
Enheten består av material av hög kvalitet
och det enda underhåll du behöver utföra
är rengöring. Rengör ytterhöljet (inte
pekskärmen) med en fuktig trasa med
milt rengöringsmedel och torka den
torr. Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Bilaga
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk,
ren och luddfri trasa. Om det behövs
använder du vatten, isopropylalkohol eller
linsrengöring. Fukta trasan med vätskan
och torka försiktigt av pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
• Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas permanent.
• Utsätt inte nüvi-enheten för vatten. Om
enheten kommer i kontakt med vatten
kan den sluta fungera.
• Det går att använda en persondatorpenna till pekskärmen, men försök
inte göra det samtidigt som du kör
bil. Använd aldrig ett hårt eller vasst
föremål på pekskärmen eftersom den
då kan skadas.
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort
enheten och fästet när den inte används.
Ta bort resterna efter sugfästet på
vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Se sidan 42.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar47
Bilaga
Viktig juridisk information
om din FM-sändare
Din nüvi-produkt innehåller en FMsändare. Läs följande information.
Använda din nüvi-FM-sändare
i Europa
Användningen av FM-sändare är för
närvarande förbjudet i vissa europeiska
länder på grund av restriktioner gällande
specifika radiofrekvenser. Du måste
kontrollera de lokala föreskrifterna i
samtliga de europeiska länder där du avser
att använda FM-sändaren för att säkerställa
att det är lagligt. Du har fullt ansvar att
följa alla sådana lagar och föreskrifter som
gäller det land där du använder enheten.
Garmin avsäger sig allt ansvar gällande att
du följer lokala lagar och föreskrifter. Den
här FM-sändaren ska vara begränsad till
ljudöverföring för endast personligt bruk.
Använda din nüvi-FM-sändare
i USA
Även om det är tillåtet att använda FMsändare i USA är den tillåtna uteffekten på
FM-sändare lägre i USA än i de europeiska
länder som tillåter FM-sändare. De nüvimodeller som säljs i Europa är utrustade
med de kraftigare europeiska FM-sändarna
och kan inte lagligt användas i USA. Du
har fullt ansvar att följa alla sådana lagar
och föreskrifter som gäller det land där du
använder enheten. Du måste avaktivera
FM-sändaren innan du använder din
europeiska nüvi-modell i USA.
Gå till www.garmin.com/fm-notice för mer
information.
48
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Bilaga
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna
produkt nüvi uppfyller de grundläggande
kraven och andra föreskrifter i
direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen för
din Garmin-produkt finns på Garmins
webbplats: www.garmin.com.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüviENHETEN ACCEPTERAR DU
VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL.
DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift
av produkten. Äganderätten och de
intellektuella immateriella rättigheterna i
och för Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran
tillhör Garmin och är skyddad
enligt de copyrightlagar som gäller
i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin
och att källkoden för Programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör
Garmin. Du intygar att du inte kommer
att dekompilera, demontera, ändra eller
bakåtkompilera Programvaran eller någon
del av den på eller på något annat sätt göra
om Programvaran eller någon del av den
till läsbar form eller skapa något arbete
som bygger på Programvaran. Du intygar
också att du inte kommer att exportera
eller omexportera Programvaran till något
land i strid med de exportkontrollagar som
gäller i USA.
Begränsad Volvo®-garanti
Mer information om garantin får du av din
Volvo®-återförsäljare.
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar49
Bilaga
Specifikationer
Fysisk storlek (B × H × D): 121,7 × 75,2
× 19,5 mm (4,79 × 2,96 × 0,77 tum)
Strömförsörjning: DC-fordonsström
med instrumentbrädesmonteringen eller
nätadapter med tillvalsutrustning
Vikt: 175 g (6,17 oz.)
Strömförbrukning: 10 W max
Skärm: 4,3 tum diagonalt, 480 x 272
bildpunkter, liggande WQVGA TFTbildskärm med vit bakgrundsbelysning
och pekskärm
Batterilivslängd: 3 till 7 timmar, beroende
på användning och inställningar
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
GPS-mottagare: högkänslig
Temperaturintervall: från 0 °C till 60 °C
(från 32 °F till 140 °F)
Hämtningstider*:
Varm: <1 sek
Kall: <38 sek
Fabriksåterställning: <45 sek
Laddningstemperatur: från 0 °C till
45 °C (från 32 °F till 113 °F)
Datalagring: Internt minne och löstagbart
SD-kort (tillval). Data lagras utan
tidsgräns.
Batteri: Laddningsbart, utbytbart
litiumjonbatteri
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet,
plug-and-play
Hörlursuttag: 3,5 mm-standardkontakt
Laddningstid: Cirka 4 timmar
50
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader
och träd. Var stillastående i flera minuter.
Min nüvi-enhet laddas
inte i bilen.
Din nüvi-enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (32 °F och
113 °F). Om nüvi-enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö
kan den inte laddas.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt som du slår
på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas. Om du vill
rensa alla användardata trycker du på Ja.
Enheten har låst/hängt
sig.
Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera stänger du av den och slår
sedan på den igen. Om det inte hjälper skjuter du strömknappen åt
vänster och håller den där i 8 sekunder. Slå på nüvi-enheten igen.
Nüvi-enheten bör fungera normalt.
Pekskärmen fungerar
inte på rätt sätt när jag
trycker på den.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Håll fingret mitt på skärmen.
3. Skjut strömbrytaren åt vänster och sedan genast åt höger
(låsläge). Fortsätt hålla fingret på skärmen under ca. en minut tills
kalibreringsskärmen visas.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
5. Skjut strömbrytaren mot mitten för att låsa upp skärmen.
Det verkar inte som om Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
batterimätaren visar rätt. uppladdningsprocessen).
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
51
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Telefonen ansluter inte
till nüvi-enheten.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Ange fältet Bluetooth
till Till.
Kontrollera att telefonen är påslagen och inom 10 meter från nüvienheten.
Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
Hur kan jag kontrollera
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvi-enhet
om nüvi-enheten är i
som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter
USB-masslagringsläget? visas i Den här datorn.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
Jag ser inte nüvi2. Stäng av enheten.
enheten i Den här datorn
3.Anslut USB-kabeln till datorn och enheten. Enheten sätts på
när jag ansluter den.
automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i
listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt
uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenhet.
Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i
hjälpen till operativsystemet.
Hur hittar jag
restauranger nära
hotellet jag kommer att
bo på i framtiden?
1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din
semesterdestination).
2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!.
3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination.
4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas först.
Du kan även använda GPS-simulatorn (Verktyg > Inställningar >
System).
Hur kan jag hitta min bil
på en parkeringsplats?
Tryck på Verktyg > Inställningar > Navigering > Ruttinställningar >
Fågelvägen > OK för att sätta enheten i fågelvägsläge. Tryck på Vart?
> Favoriter > Senaste position > Kör!. Navigera till din bil!
52
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Index
Index
Symboler
2D-kartvy 15, 38
3D-kartvy 15, 38
A
aktuell plats, spara 10
ange din plats 14
anpassa enheten 35–40
ansluter en mobiltelefon 19, 20
användardata, ta bort 40
användningsläge 35
Audible-böcker 27
B
bakgrundsfärg 36
batteriinformation 45
bilder 31
Bluetooth-teknik 19–23
headset 24
inställningar 39
para ihop med telefon 19,
39
ta bort en telefon 39
böcker 27
bokmärken 27
bokstavera namnet 8
C
cykelnavigeringsläge 35
D
data på karta, ändra 16
datoranslutning 28
delmål, lägga till 5
detaljkartor 38
diakritiska tecken 9
digitala kartor med
höjdindikationer 15
E
egna intresseplatser 44
egna rutter; Se rutter
enheter, konvertera 33
enhets-ID 35
extra 43, 45
F
fågelvägen, rutt 14, 36
Färddatorsidan 17
fartbegränsningsikon 5, 16
fartkameradatabas 43
favoriter 10
hämtar 12
redigera 11
felsökning 51
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
filer 28–29
filformat som kan
användas 28
hantera 28–29
överföra 28–29
ta bort 29
filformat som kan användas 28
FM-sändare
juridisk information 48
fordonsikon 16, 38
förvara enheten 47
fotonavigering 12–13
G
Garmin Lock 38, 42
geocaching 15
globvy 15
GPS
av/på 35
om GPS 46
H
hämtar
foton 12
platser 12
handsfreetelefonfunktioner 19–23
headset 24
53
Index
Hem
plats 9
telefonnummer 22
Hjälp 30
hjälp på enheten 30
hörlursuttag 50
I
inkommande samtal 21
inställningar 35–40
återställa 40
J
juridisk information,
FM-sändare 48
K
kalkylator 33
karta
aktivera detaljkartor 38
ändra data som visas 16
anpassa 37
detaljnivå 37
flytta 14
Kartinfo, knapp 38
sök 14
uppdatera 42
version 38
visa 38
ytterligare 42
54
zooma 14
kartkonturer 15
kartuppdatering 42
kilometer 35
knappsatsen 9
layout 35
språkläge 9, 37
konvertera
enheter 33
valutor 34
koordinater 15
Kör! – sidalternativ 7
Kör hem 9
kostnadsfri kartuppdatering 42
L
ladda enheten 41, 51
lägesikon 38
lägga till ett foto för en
plats 11
larm
fartkamera 43
larmgräns 39
låsa
nüvi-enheten 42
läsa in filer i nüvi-enheten 28
litiumjonbatteri 45, 50
ljudversion 35
ljusstyrka 36
M
M3U-format, spellista 26
MapSource 42
måttenheter, konvertera 33
maxfart, nollställa 17
mediaspelare 24–27
menysida 3
mikrofon 1
mile 35
min info 31
montering 2
MP3-musikfiler
läsa in 28
spela upp 24
musik 24
myGarmin i
N
Nästa sväng, sida 18
navigationsläge för
fotgängare 35
navigering 5
inställningar 36
läge 35
nödsituationshjälp 30
nollställa
maxhastighet 17
trippdata 17
nüMaps Guarantee 42
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
Index
O
pekskärm
inställningar 36
kalibrera 41
rengöra 47
PIN-kod
Bluetooth 39
Garmin Lock 42
postnummer 8
programvara
licensavtal 49
uppdatera 43
version 35
promenera rutt 35
ringa
den här platsen 7
hem 22
historik 22
lägga på 21
stänga av ljud 21
svara på 21
röstmeddelande 21
röstuppringning 23
rutter
efter 5
egna 13–15
fågelvägen 36
importera 31
inställningar 36
läge 35
lägga till ett stopp 5
omväg 6
redigera 13
simulerar 35
stoppar 6
Q
S
omväg 6
överensstämmelseförklaring 49
överföra filer 28–29
översätta ord 32
P
QWERTY-knappsats 35
R
registrering 47
säkerhetsinställningar 38
säkerhetsplats 42
säkert läge 38
satellitsignaler 3, 46
SaversGuide 45
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
SD-kort 28, 50
SD-kortplats 1
senaste position 11, 52
senast hittade platser 10
serienummer 1
simulera en rutt 35
skärm
ljusstyrka 36
skärmbilder 36
skärmknappsatsen 9
skolzonsdatabas 44
sköta nüvi-enheten 46
söka efter platser 4
adress 8
använda foton 12–13
din bil i en
parkeringsplats 11
efter namn 8
efter postnummer 8
Kör! – sidalternativ 7
nära en annan plats 7
objekt på kartan 14
senast valda platser 10
sparade platser
(Favoriter) 10
söka satelliter 3
sökområde 7
55
Index
spara
hittade platser 10
spara aktuell plats 10,
14, 30
specifikationer 50
spellista 25
från dator 26
redigera 26
skapa 26
spara aktuell 26
spela upp 26
språkguide 32
stänga av ljud
ljud 6
telefonsamtal 21
stöldskyddsfunktion 38, 42
strömknapp 1
Svänglista, sida 17
systeminställningar 35
T
ta bort
alla användardata 40
egna intresseplatser 44
favoriter 11, 14
filer 29
lista med senaste
sökningar 10
rutt 14
tecken 9
56
talspråk 37
telefonbok 21
textspråk 37
tidsinställningar 37
tidszon 37
tillbehör 43, 44
TourGuide 40, 44
trådlöst headset 24
Travel Guide 43, 45
trippdata, nollställa 17
tripplogg 38
tvåspråkiga lexikon 32
valuta, konvertera 34
Var är jag? 30
världsklocka 31
Vart? 7–15; Se söka efter
platser
verktyg 30–34
visningsinställningar 36
Volvo-återförsäljare 10
volym 6
U
Y
undvika
stöld 47
vägtyper 36
uppdatera
kartor 42
programvara 43
USB 28
felsökning 51
masslagringsläge 28–29
mata ut 29
utgång, ljud 6
hörlursuttag 50
W
WebUpdater 43
ytterligare kartor 42
Z
zooma 14
V
vägbeskrivningar 17
Vägfilshjälp 18
Användarhandbok för nüvi 765 för Volvo-bilar
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats: www.garmin.com/volvo.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-01022-39 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising