Garmin | nüvi® 765T, Europe, Volvo | User manual | Garmin nüvi® 765T, Europe, Volvo brugervejledning

Garmin nüvi® 765T, Europe, Volvo brugervejledning
nüvi 765 til biler fra Volvo
®
brugervejledning
®
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf.: (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Fax: (913) 397.8282
Garmin (Europa) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Taipei County, Taiwan
Tlf.: +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien
Tlf.: 886/2.2642.9199
og Nordirland)
Fax: +886/2.2642.9099
0808 2380000 (kun i Storbritannien og Nordirland)
Fax: +44 (0) 870.8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,
downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt og forudgående skriftligt samtykke fra Garmin,
medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne
vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle
opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om
ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre
sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller
organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og
brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, MapSource®, nüvi® og TourGuide® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber. Volvo er et registreret varemærke tilhørende AB Volvo og Volvo Car Corporation. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac® er et registreret
varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Audible.com® er et registreret varemærke tilhørende Audible, Inc. © Audible, Inc.
1997–2008. SaversGuide® er et registreret varemærke tilhørende Entertainment Publications, Inc. Google™ er et varemærke
tilhørende Google Inc. Navnet MapQuest er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende MapQuest eller AOL LLC.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Oktober 2009
Delnummer 190-01022-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Brugervejledningsregler
Når du bliver bedt om at “trykke” på noget,
skal du sætte eller prikke fingeren på et
element på skærmen.
De små pile (>) i teksten indikerer, at du
skal trykke på en række elementer. Hvis du
f.eks. får vist “tryk på Find > Favoritter”,
skal du trykke på Find og derefter trykke
på Favoritter.
myGarmin™
Gå til http://my.garmin.com for at få
adgang til de nyeste tjenester til dit
Garmin-produkt:
• Registrering af din Garmin-enhed.
• Abonner på onlinetjenester til
sikkerhedskameraoplysninger
(se side 43).
• Oplåsning af valgfri kort.
nüvi - Tip og genveje
• Hvis du hurtigt vil tilbage til siden
Menu, skal du trykke vedvarende på
Tilbage.
• Tryk på
og
for at få vist
flere valg. Tryk på den, og hold den
nede for at rulle hurtigere.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion....................................i
Brugervejledningsregler................... i
nüvi - Tip og genveje....................... i
myGarmin™ . ................................... i
Sådan kommer du i gang.............1
Hvad indeholder æsken?................ 2
Trin 1: Montering af din nüvi........... 2
Trin 2: Konfiguration af din nüvi...... 3
Trin 3: Oprettelse af
satellitforbindelse............................ 3
Trin 4: Brug af nüvi......................... 3
Søgning efter destination................ 4
Sådan følger du din rute................. 5
Justering af lydstyrken.................... 6
Find................................................7
Søgning i nærheden af et andet
sted................................................. 7
Kør! Sidefunktioner......................... 7
Sådan finder du en adresse........... 8
Sådan finder du et sted ved at
stave navnet .................................. 8
Indstilling af en hjemmeposition..... 9
ii
Sådan finder du en autoriseret
Volvo®-forhandler . ....................... 10
Sådan finder du nyligt fundne
steder............................................ 10
Favoritter...................................... 10
Brug af brugerdefinerede ruter..... 13
Sådan finder du et sted vha.
kortet............................................. 14
Indtastning af koordinater............. 15
Brug af hovedsiderne................16
Siden Kort..................................... 16
Triptæller....................................... 17
Siden Drejliste.............................. 17
Siden Næste sving....................... 18
Brug af håndfri opkald...............19
Parring af dine enheder................ 19
Parring af din telefon ved brug
af telefonen................................... 20
Parring af din telefon ved brug
af nüvi........................................... 20
Modtagelse af et opkald .............. 21
Under et opkald ........................... 21
Menuen Telefon............................ 21
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Introduktion
Brug af medieafspillere..............24
Brug af et trådløst headset........... 24
Afspilning af musik........................ 24
Afspilning af lydbøger................... 27
Håndtering af filer.......................28
Understøttede filtyper................... 28
Indlæsning af filer......................... 28
Sletning af filer . ........................... 29
Brug af værktøjerne...................30
Indstillinger................................... 30
Hvor er jeg?.................................. 30
Hjælp............................................ 30
Medieafspiller............................... 30
Galleri........................................... 31
Brugerdefinerede ruter................. 31
Brugerdata.................................... 31
Verdensur .................................... 31
Sprog guide.................................. 32
Lommeregner .............................. 33
Måleomregner ............................. 33
Tilpasning af nüvi.......................35
Ændring af
systemindstillingerne.................... 35
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Ændring af
navigationsindstillingerne............. 36
Justering af
displayindstillingerne.................... 36
Opdatering af
tidsindstillingerne.......................... 37
Indstilling af sprog......................... 37
Ændring af kortindstillingerne....... 37
Tilføjelse af sikkerhed................... 38
Indstillinger for
Bluetooth-teknologi....................... 39
Ændring af indstillinger for
alarmpunkter................................. 39
Gendannelse af alle
indstillinger.................................... 40
Rydning af brugerdata.................. 40
Appendiks...................................41
Sådan kan du oplade din nüvi...... 41
Nulstilling af nüvi........................... 41
Kalibrering af skærmen................ 41
Låsning af nüvi............................. 42
nüMaps Guarantee™ .................... 42
Flere kort...................................... 42
Opdatering af softwaren............... 43
iii
Introduktion
Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør.... 43
Batterioplysninger . ...................... 45
Om GPS-satellitsignaler............... 46
Pleje af din nüvi ........................... 46
Vigtig meddelelse om regler for
din FM-sender.............................. 48
Overensstemmelseserklæring...... 49
Softwarelicensaftale..................... 49
Begrænset garanti fra Volvo® ...... 49
Specifikationer.............................. 50
Fejlfinding..................................... 51
Indeks..........................................53
iv
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
S e guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Tænd/sluk-knappen:
skub knappen til venstre for at tænde eller slukke for enheden.
skub knappen til højre for at låse skærmen.
GPS-antenne
Højttaler
Lydudgang til
høretelefoner
SD™ -kortstik
Mikrofon
Mini-USBstik
Ekstern
antennetilslutning
Serienummer (fjern fra holder
for at se serienummer)
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne
den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.
Før du monterer din nüvi, bør du se Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger om
lovgivning vedrørende forrudemontering.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Sådan kommer du i gang
Hvad indeholder æsken?
nüvi GPS-enhed.
USB-kabel til tilslutning af din nüvi til
en computer. Din nüvi bliver forbundet
til computeren som en lagerenhed. Se
side 28–29.
AC-adapterkabel, så der kan benyttes
strøm fra en stikkontakt.
Trin 1: Montering af din
nüvi
1. Skub holderen op - i retning mod
forruden.
2. Placer bunden af din nüvi i holderen.
3. Skub nüvi tilbage, så den klikker på
plads.
Bæretaske til beskyttelse af din nüvi mod
ridser og utilsigtede skærmberøringer.
Lynstartvejledning.
Enheden tænder automatisk, hvis den er
installeret, og bilen er startet.
For at fjerne enheden fra holderen skal du
trykke på udløserknappen på bagsiden af
holderen og derefter vippe enheden hen
imod dig og fjerne den.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Sådan kommer du i gang
Trin 2: Konfiguration af
din nüvi
Enheden tændes automatisk, hvis den
er tilsluttet, og bilen er startet. Skub
tænd/sluk-knappen til venstre for
manuelt at tænde for din nüvi. Følg
instruktionerne på skærmen.
Trin 3: Oprettelse af
satellitforbindelse
1. Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger.
2. Stands bilen, og tænd for din nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
minutter. Søjlerne
indikerer GPSsignalstyrken. Når en søjle er grøn, har din
nüvi modtaget satellitsignaler. Du kan nu
vælge en destination og navigere til den.
Trin 4: Brug af nüvi
➊ ➋
➌
➎
➑
➒
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
➏
➐
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➍
➑ ➒
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth®-teknologi.
Batteristatus.
Aktuel tid.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når der er
oprettet forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at benytte værktøjer som
f.eks. medieafspillere, indstillinger
og hjælp.
Sådan kommer du i gang
Søgning efter destination
Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger
efter adresser, byer og øvrige positioner. Det detaljerede kort, der er indlæst på din
nüvi, indeholder millioner af bestemmelsessteder som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder.
➊ Tryk på Find?.
➋ Vælg en kategori.
➌ Vælg en underkategori.
➍ Vælg en destination.
➎ Tryk på Kør!.
➏ Nyd turen!
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Sådan kommer du i gang
Sådan følger du din rute
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til din
destination med stemmekommandoer, pile
på kortet samt retningsangivelser øverst på
kortet. I det øverste venstre hjørne angives
afstanden til din næste manøvre, og hvilken
vognbane du bør ligge i, når du skal udføre
manøvren.
Hvis du afviger fra den oprindelige rute,
beregner nüvi ruten igen og giver nye
anvisninger.
Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.
Tilføjelse af et via punkt
Du kan tilføje et stop (via punkt) til din
rute. Din nüvi giver dig retningsangivelser
til dit stop og derefter til din endelige
destination.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din destination.
Hvis du vil tilføje mere end ét stop til
ruten, kan du redigere den aktuelle rute.
Se side 13.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Sådan kommer du i gang
Sådan vælger du en omvej
Hvis der er en lukket vej på ruten, kan du
tage en omvej.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Omvej.
Din nüvi forsøger at komme tilbage til
din oprindelige rute så hurtigt som muligt.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på,
er den eneste fornuftige mulighed, beregner
din nüvi muligvis ingen omvej.
Justering af lydstyrken
På menusiden skal du trykke på
Lydstyrke. Tryk på og for at
justere masterlydstyrken. Tryk på Tavs
for at dæmpe al lyd.
Hvis du vil justere lydstyrken for
stemmemeddelelser, medieafspiller og
telefon, skal du trykke på Mixer. Indstil
lydstyrken efter behov. Tryk på Gendan
for at gendanne de oprindelige indstillinger
for lyd.
Afbrydelse af en rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Stop.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Find
Find
Menuen Find indeholder flere
forskellige kategorier, som du kan
bruge, når du søger efter positioner.
Se side 4 for at lære, hvordan du udfører
en standardsøgning.
Søgning i nærheden af et
andet sted
Din nüvi søger automatisk efter steder i
nærheden af din nuværende position.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg en funktion:
• Hvor jeg er nu - Søg tæt på din
aktuelle position.
• En anden by - Søg tæt på den by,
du indtaster.
• Min aktuelle rute - Søg langs din
rute.
• Min destination - Søg tæt på din
aktuelle destination.
Kør! Sidefunktioner
Tryk på et element på listen over
søgeresultater for at få vist siden Kør!.
➊
➋
➍
➌
➎
➊
Tryk på for at ringe til dette sted, hvis
der er forbundet en mobiltelefon, der
bruger trådløs Bluetooth-teknologi.
➋
➌
Tryk for at få vist ruten på et kort.
➍
➎
Tryk for at oprette en sving-for-svingrute til dette sted.
Tryk for at få vist dette sted på kortet.
Tryk for at gemme positionen i dine
favoritter. Se side 10.
3. Tryk på OK.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Find
Sådan finder du en
adresse
Hvordan du finder en adresse kan afhænge
af, hvilke kort der er indlæst i din nüvi.
Ikke alle kortdata giver mulighed for
søgning efter et postnummer.
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Tryk evt. på Skift stat eller land.
3. Tryk på Søg i alle.
ELLER
Tryk på Stav byen eller Stav
postnummer, indtast by/postnummer,
og tryk på Udført. Vælg by/postnummer
på listen.
Sådan finder du et sted
ved at stave navnet
Hvis du kender navnet på det sted, du vil
finde, kan du skrive det vha. tastaturet
på skærmen. Du kan også indtaste nogle
af bogstaverne i navnet for at begrænse
søgningen.
1. Tryk på Find > Interesse punkter >
Stav navn.
2. Vha. tastaturet på skærmen skal du
indtaste bogstaver i navnet.
3. Tryk på Udført.
4. Indtast husnummeret, og tryk på
Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på Udført.
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er
nødvendigt.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Find
Brug af tastaturet på skærmen
Når du kører hurtigere end 5 miles i timen
(8 kilometer i timen) og forsøger at betjene
tastaturet, kommer der en meddelelse frem,
der spørger, om du er føreren af køretøjet.
Hvis du svarer “ja”, vil tastaturet blive
deaktiveret. Hvis en passager betjener
nüvi’en og svarer “nej”, kan tastaturet
betjenes.
Når der vises et tastatur på skærmen, kan
du skrive tal og bogstaver ved at trykke på
dem.
• Tryk på Valg for at ændre
sprogfunktion på tastaturet.
• Tryk på
for at indtaste
specialtegn.
Indstilling af en
hjemmeposition
Du kan angive en hjemmeposition for det
sted, som du hyppigst vender tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør hjem.
2. Vælg en funktion.
Sådan tager du hjem
Når du har angivet din hjemmeposition,
kan du til enhver tid oprette en rute til den
ved at trykke på Find > Kør hjem.
• Tryk på
for at tilføje et mellemrum.
• Tryk på
og
for at flytte
markøren.
• Tryk på
for at slette tegnet.
• Tryk på
for at vælge nyligt
indtastede og valgte ord.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Ændring af din hjemmeposition
Du indstiller en ny hjemmeposition ved
hjælp af menuen Værktøj.
1. Tryk på Værktøj > Brugerdata >
Indtast hjemmeposition.
2. Vælg en funktion.
Find
Sådan finder du en
autoriseret Volvo®forhandler
Tryk på Find > Volvo-forhandlere for
at få vist en liste over de 50 nærmeste
autoriserede Volvo®-forhandlere.
Sådan finder du nyligt
fundne steder
Favoritter
Du kan gemme steder i dine favoritter, så
du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til
dem. Din hjemmeposition gemmes også i
Favoritter.
Lagring af din aktuelle position
På kortsiden skal du trykke på . Tryk på
Gem position for at gemme din aktuelle
position.
Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger på
listen Nyligt fundne. De steder, der senest
har været vist, står øverst på listen. Tryk
på Find > Nyligt fundne for at få vist de
senest fundne elementer.
Lagring af de steder, du finder
Sådan rydder du nyligt fundne
steder
Søgning efter gemte steder
Hvis du vil slette alle steder på listen
Nyligt fundne, skal du trykke på Ryd > Ja.
Alle punkter på listen fjernes, uden at de
faktiske steder slettes fra din nüvi.
10
1. Når du har fundet et sted, du vil gemme,
skal du trykke på Gem på siden Kør!.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
Favoritter.
1. Tryk på Find.
2. Tryk på Favoritter.
3. Tryk på en kategori. Dine gemte
steder vises.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Find
Søgning efter Seneste position
Din Seneste position gemmes automatisk,
hver gang du fjerner nüvi fra holderen,
mens nüvi er tændt. Du kan bruge
denne funktion til at finde din bil på en
parkeringsplads.
1. Tryk på Find.
2. Tryk på Favoritter > Alle favoritter >
Seneste position.
Din Seneste position overskrives, hver
gang du fjerner nüvi fra holderen, mens
holderen er tændt.
Redigering af gemte steder
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Tryk på det sted, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på en valgmulighed for at redigere
positionen:
• Skift navn - Indtast et nyt navn, og
tryk på Udført.
• Vedhæft billede - Vælg et billede,
der skal tilknyttes positionen. På
side 28–29 finder du oplysninger om
indlæsning af billeder på din nüvi
eller et SD-kort.
• Skift kort symbol - Tryk på et nyt
symbol.
• Skift telefon nummer - Indtast et
telefonnummer, og tryk på Udført.
• Skift kategorier - Opret og ret
kategorien, hvor denne position
gemmes.
• Slet - Tryk på Ja for at fjerne dette
element fra listen Favoritter.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo11
Find
Brug af fotonavigation
Download af positioner
1. Gå til http://connect.garmin.com
/photos for at hente billeder med
positionsoplysninger.
1. Gå til www.garmin.com/communicator
for at downloade og installere Garmin
Communicator Plugin på din computer.
2. Følg vejledningen på webstedet for at
vælge og indlæse billeder.
2. Slut nüvi til computeren. Se side 28.
Du kan indlæse billeder med oplysninger
om position til din nüvi eller et SD-kort
og derefter oprette ruter til dem.
3. Tryk på Find > Favoritter > Fotos.
Der vises billeder med oplysninger om
position.
4. Tryk på et billede.
Du kan downloade positioner og
interessepunkter til din nüvi fra forskellige
online-kilder.
3. Find en position på et understøttet
websted som f.eks. www.google.com
og www.mapquest.com.
4. Følg instruktionerne på webstedet for
at sende positionen til din nüvi.
Downloadede positioner gemmes under
Favoritter på din nüvi.
12
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Find
Brug af brugerdefinerede
ruter
Tryk på Find > Brugerdefinerede ruter.
Vælg den rute, som du vil følge, og tryk
på Kør!.
Oprettelse af en
brugerdefineret rute
Brug din nüvi til at oprette og gemme ruter
inden din næste rejse. Du kan gemme op til
10 ruter.
1. Tryk på Find (eller Værktøj) >
Brugerdefinerede ruter > Ny.
2. Tryk på Tilføj nyt start punkt.
3. Find en position for et nyt startpunkt,
og tryk på Vælg.
4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt.
5. Find en position for et nyt slutpunkt,
og tryk på Vælg.
6. Tryk på
for at tilføje en ny position
til din rute. Tryk på
for at fjerne en
position.
7. Tryk på Næste for at beregne din rute,
og se den på kortet.
8. Tryk på Gem for at gemme ruten og
afslutte.
Redigering af brugerdefinerede
ruter
1. Tryk på Find (eller Værktøj) >
Brugerdefinerede ruter.
2. Tryk på den rute, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo13
Find
4. Tryk på en valgmulighed for at redigere
ruten:
• Skift navn - Indtast et nyt navn,
og tryk på Udført.
• Tilføj/fjern punkter - tilføj eller
fjern punkter fra ruten.
Sådan finder du et sted
vha. kortet
Hvis du vil finde et sted på kortet, skal du
trykke på Find > Gennemse kort eller
trykke hvor som helst på kortet.
• Organiser punkter manuelt Giver dig mulighed for at ændre
rækkefølgen af punkterne på ruten.
• Omorganiser punkter optimalt Arranger automatisk punkterne.
• Ny beregning - Skift rutepræferencen til at beregne efter hurtigste
tid, korteste afstand eller direkte
linje.
• Slet - Fjern denne rute.
Dine ændringer gemmes automatisk,
når du forlader siderne til ruteredigering.
14
• Tryk og træk for at se forskellige dele
af kortet.
• Tryk på og for at zoome ind og ud.
• Tryk et sted på kortet. En pil peger på
positionen.
• Tryk på Gem for at gemme denne
position.
• Tryk på Kør! for at navigere til
positionen.
• Hvis nüvi er i simulatortilstand, skal du
trykke på Indstil pos for at angive din
position på det valgte sted. (Se side 35.)
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Find
• Tryk på
for at skifte mellem et
3D-kort (tredimensionelt) og et 2D-kort
(todimensionelt).
• Tryk på
for at dreje synsvinklen
til 3D.
• Når du zoomer ud, skifter kortet til et
digitalt højdekort, der viser konturerne
i området.
• Zoom helt ud for at vise jordkloden.
Tryk på og drej jordkloden for hurtigt
at finde forskellige områder i verden.
Bemærk: Du kan kun se detaljerede
kortoplysninger for områder, der findes
på kort i din nüvi.
Indtastning af koordinater
Hvis du kender din destinations
geografiske koordinater, kan du bruge
nüvi til at navigere til din destination vha.
længde- og breddegraderne (eller andre
koordinatformater). Det kan være praktisk
ved geo-skattejagt.
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på Format for at vælge det
korrekte koordinatformat til den
korttype, du bruger.
3. Tryk på et retningsfelt for at vælge en
ny retning.
4. Tryk på et numerisk felt, indtast
koordinaterne, og tryk på Udført.
5. Når du har indtastet de rigtige
koordinater, skal du trykke på Næste.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo15
Brug af hovedsiderne
Brug af hovedsiderne
Siden Kort
Se kort for at åbne siden Kort.
Tryk på
• Køretøjsikonet viser din aktuelle
position.
• Tryk og træk kortet for at få vist et
andet område af kortet (se side 14).
• Der vises muligvis et
fartbegrænsningsikon, når du kører på
større hovedveje.
➋
➊
➌
➍
➎
➊
16
➏
➐
Tryk for at få vist siden Næste sving
eller siden Lane Assist (hvis den er
tilgængelig).
➋
➌
➍
➎
➏
Tryk for at åbne siden Drejliste.
➐
Tryk for at tilpasse dette datafelt.
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk for at se siden Hvor er jeg?.
Tryk for at få vist triptælleren.
Tryk for at vende tilbage til siden
Menu.
Ændring af datafeltet
Du kan vise forskellige oplysninger, når
du kører og planlægger en rute.
1. Under navigation skal du trykke på
datafeltet i nederste højre hjørne af
siden Kort.
2. Vælg de data, du ønsker at se.
3. Gentag trin 1 og 2, når du ikke
navigerer på en rute.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Brug af hovedsiderne
Triptæller
Siden Drejliste
Triptælleren indikerer din aktuelle
hastighed og giver dig nyttig statistik om
din tur. Hvis du vil have vist triptælleren,
skal du trykke på feltet Fart på siden Kort.
Når du navigerer en rute, viser siden
Drejliste sving-for-sving-instruktioner for
hele ruten og afstanden mellem svingene.
Tryk på tekstlinjen øverst på siden Kort
for at se siden Drejliste. Tryk på et sving i
listen for at få vist siden Næste sving efter
dette sving. Tryk på Vis kort for at få vist
hele ruten på kortet.
Hvis du stopper ofte, skal du lade din nüvi
være tændt, så den nøjagtigt kan måle den
tid, der er forløbet under rejsen.
Sådan nulstiller du
Rejseoplysninger
Hvis du vil have præcise rejseoplysninger,
skal du nulstille rejseoplysningerne, før du
starter en rejse. Tryk på Nulstil trip for at
nulstille oplysningerne på siden Triptæller.
Tryk på Nulstil maks. for at nulstille
maksimumhastigheden.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo17
Brug af hovedsiderne
Siden Næste sving
Siden Lane Assist
Når du navigerer en rute, viser siden Næste
sving svinget på kortet og afstanden og den
tilbageværende tid, før du kommer hen til
svinget.
Når den er tilgængelig, kan siden Lane
Assist vise kommende vejkryds, samt i
hvilken bane du skal befinde dig. Tryk på
øverste venstre hjørne af kortet for at se
siden Lane Assist. Lane Assist kan også
nås fra siden Næste sving.
Hvis du vil have vist det næste sving på
kortet, skal du trykke på øverste venstre
hjørne af kortet eller trykke på et sving på
siden Drejliste. Tryk på Lane Assist, hvis
det findes på siden Næste sving, for at få
vist siden Lane Assist til dette sving.
18
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Brug af håndfri opkald
Brug af håndfri opkald
Ved hjælp af Bluetooth-teknologi kan
din nüvi oprette forbindelse til din
mobiltelefon og på den måde blive
til en håndfri enhed.
For at finde ud af om din enhed med
Bluetooth-teknologi er kompatibel
med din nüvi, kan du besøge
www.garmin.com/bluetooth.
Parring af dine enheder
Bluetooth trådløs teknologi opretter en
trådløs forbindelse mellem enheder som
f.eks. en mobiltelefon og din nüvi. Første
gang du bruger de to enheder sammen, skal
du “parre” dem ved at oprette forbindelse
mellem dem vha. en PIN/adgangskode.
Efter parring kan de to enheder automatisk
forbindes til hinanden, hver gang du tænder
dem.
Enheden og din nüvi skal være tændte og
højst 10 meter fra hinanden for at kunne
parres. nüvi’en kan sluttes til en telefon
og et headset samtidigt.
Begynd parringen fra din nüvi eller fra
din enhed. Se vejledningen til din enhed.
Når du tænder for din nüvi, vil den forsøge
at oprette forbindelse til den enhed, den
sidst var forbundet til. Du skal muligvis
indstille din enhed til at oprette forbindelse
til din nüvi, når den tændes.
Når din telefon er forbundet til din nüvi,
kan du foretage telefonopkald. På siden
Menu skal du trykke på Telefon for at åbne
menuen Telefon.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo19
Brug af håndfri opkald
Parring af din telefon ved
brug af telefonen
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon. Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
2. Start en søgning efter Bluetoothenheder.
3. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
4. Indtast 1234 i telefonen.
Parring af din telefon ved
brug af nüvi
1. Fra siden Menu skal du trykke på
Værktøj > Indstillinger > Bluetooth.
2. Under Telefon skal du trykke på Tilføj
(eller Skift).
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på din
telefon. Aktiver tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig. Disse indstillinger
kan findes i menuerne Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
4. Tryk på OK på nüvi.
5. Vælg din telefon, og tryk på OK.
6. Indtast 1234 i telefonen.
20
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Brug af håndfri opkald
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald. Tryk på Svar for at
besvare opkaldet. Tryk på Ignorer for at
ignorere opkaldet og få telefonen til at
holde op med at ringe.
Den interne mikrofon er på forsiden af
nüvi.
Under et opkald
Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du
trykke på > Afslut opkald. Tryk på
> Opkaldsindstillinger for at få vist
følgende valgmuligheder:
• Tastetoner - Viser en tastaturside, så du
kan bruge automatiske systemer, f.eks.
telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefonen - Det er
nyttigt, hvis du vil slukke for din nüvi,
men blive på linjen, eller hvis du ønsker
privatliv. Tryk på Overfør lyd til
enheden for at skifte tilbage.
• Sluk mikrofon.
Menuen Telefon
På menusiden skal du trykke på Telefon
for at åbne menuen Telefon. Tryk på Status
for at få vist signalstyrken, batteriniveau og
navnet på den tilsluttede telefon.
Bemærk: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i menuen
Telefon på din nüvi.
Brug af din telefonbog
Hver gang din mobiltelefon opretter
forbindelse til din nüvi, indlæses
telefonbogen automatisk i nüvi. Det kan
tage et par minutter, før telefonbogen er
tilgængelig.
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på den post (kontaktperson)
i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på Ring for at ringe til
kontaktpersonen.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo21
Brug af håndfri opkald
Opkald til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interesse punkter.
2. Søg efter det interessepunkt, som du vil
ringe op til.
3. Tryk på Ring eller
.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring.
2. Tast nummeret, og tryk på Ring.
Visning af din opkaldshistorik
Hver gang din telefon opretter forbindelse
til din nüvi, overføres din opkaldshistorik
automatisk til nüvi. Det kan tage et par
minutter at overføre disse data til nüvi.
1. Tryk på Telefon > Opkaldshistorik.
2. Tryk på en kategori for at få vist disse
opkald. Opkaldene vises i kronologisk
rækkefølge med de seneste opkald vist
øverst på listen.
Opkald til hjemmet
Indtast et telefonnummer til din
hjemmeposition, så du hurtigt kan ringe
hjem.
Sådan indtastes dit telefonnummer:
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Tryk på Indtast telefonnummer for at
bruge tastatursiden, eller tryk på Vælg
fra telefonbog (kun tilgængelig, hvis
din telefon understøtter overførsel af
telefonbog).
3. Tryk på OK > Ja. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
Sådan ringes til hjemmet:
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
3. Tryk på en post, og tryk på Ring.
22
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Brug af håndfri opkald
Opkald med stemmeopkald
Du kan derefter foretage et opkald ved at
sige modtagerens navn.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald.
2. Sig modtagerens navn.
BEMÆRK: Du bliver muligvis nødt til
at lade din mobiltelefon “øve” sig i at
genkende dine stemmekommandoer. Se
vejledningen til din telefon.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo23
Brug af medieafspillere
Brug af medieafspillere
Brug af et trådløst headset
Du kan høre lyd i høj kvalitet ved
at tilslutte et Bluetooth-headset med
Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP). Der findes flere oplysninger
om Bluetooth-teknologi på side 19.
Enheden og din nüvi skal være tændte og
højst 10 meter fra hinanden for at kunne
parres.
Parring af et headset
1. Fra siden Menu skal du trykke på
Værktøj > Indstillinger > Bluetooth.
2. Under Lyd skal du trykke på Tilføj
(eller Skift).
3. Tænd for headsettet, og aktiver om
nødvendigt tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig.
24
4. Tryk på OK på nüvi.
5. Vælg dit headset, og tryk på OK.
6. Indtast om nødvendigt PIN/
adgangsnøgle for Bluetooth til
headsettet, og tryk på Udført.
7. Tryk på OK.
Afspilning af musik
Indlæs musikfiler i den interne
hukommelse eller på SD-kortet.
Se side 28–29.
1. Tryk på Værktøjer > Medieafspiller.
2. Tryk på Kilde for at få vist MP3afspilleren.
3. Tryk på Gennemse.
4. Vælg om nødvendigt en kategori og en
underkategori.
5. Hvis du vil afspille hele kategorien fra
toppen af listen, skal du trykke på Spil
alle. Hvis du vil afspille en bestemt
sang, skal du trykke på titlen.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Brug af medieafspillere
Afspilningsliste
Albumbillede
• Tryk på afspilningslisten for at tilføje
sange, fjerne sange og springe til en
anden sang i afspilningslisten.
• Tryk på
for at justere lydstyrken.
• Tryk på
for at afspille den
aktuelle sang fra starten; tryk igen for
at afspille den foregående sang fra
afspilningslisten. Tryk og hold nede for
at spole tilbage i den aktuelle sang.
• Tryk på
for at springe videre til den
næste sang. Tryk og hold nede for at
spole frem i den aktuelle sang.
• Tryk på
for at sætte sangen på
pause.
• Tryk på
for at gentage den
aktuelle afspilningsliste.
• Tryk på
for at afspille
afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.
• Tryk på albumbilledet for at se
oplysninger om sangen eller fjerne
sangen fra afspilningslisten.
Understøttede filtyper
Din nüvi understøtter MP3-musikfiler
og M3U- og M3U8-afspilningslistefiler.
Oprettelse og aflytning af
afspilningslister
Når du bruger din nüvi, kan du lytte
til afspilningslister, der er oprettet på
din computer. Du kan også gemme
afspilningslister vha. din nüvi.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo25
Brug af medieafspillere
Sådan gemmer du aktuelle
afspilningslister:
1. Mens du lytter til musikken i
musikafspilleren, skal du trykke på
Gennemse > Afspiln.liste > Gem
aktuel afspilningsliste.
2. Indtast et navn, og tryk på Udført.
Sådan opretter du en ny
afspilningsliste:
1. I musikafspilleren skal du trykke på
Gennemse > Afspiln.liste > Opret
ny afspilningsliste.
2. Vælg sangene.
3. Tryk på Tilbage, når du er færdig med
at tilføje sange til din afspilningsliste.
Sådan opretter du en afspilningsliste
på en computer:
1. Opret en afspilningsliste af musikfiler
vha. din computer og et lydprogram.
Gem afspilningslisten som en M3Ueller M3U8-fil.
2. Brug om nødvendigt et tekstredigeringsprogram til at fjerne stien til
filnavnene i M3U-filen. M3U-filen
må kun indeholde musikfilnavnene.
Se hjælpen i lydprogrammet.
26
3. Overfør afspilningslisten og musikfilerne
til din nüvi (se side 28–29). M3Ufilen skal have samme placering som
musikfilen.
Sådan afspiller du en afspilningsliste:
1. I musikafspilleren skal du trykke på
Gennemse > Afspiln.liste > Åbn gemt
afspilningsliste. Alle tilgængelige
afspilningslister vises.
2. Tryk på en afspilningsliste for at starte
afspilningen af musikfilerne.
Sådan redigeres den aktuelle
afspilningsliste:
1. Tryk på afspilningslisten, mens du lytter
til musik på musikafspilleren.
2. Redigering af afspilningslisten:
• Tryk på Tilføj for at tilføje en sang
nederst på afspilningslisten.
• Tryk på en sang, og tryk derefter
på Fjern for at fjerne den fra
afspilningslisten.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Brug af medieafspillere
Afspilning af lydbøger
2. Tryk på Kilde for at åbne
lydbogafspilleren.
• Tryk på
for at justere lydstyrken.
• Tryk på
for at springe et afsnit over
og på
for at springe tilbage. Tryk og
hold nede for at gå frem og tilbage.
• Tryk på
for at sætte bogen på pause.
• Tryk på bogens omslag for at få vist
mere detaljerede oplysninger.
3. Tryk på Gennemse.
Brug af bogmærker
Hvis du vil købe bøger hos Audible.com®,
skal du gå til http://garmin.audible.com.
Afspilning af lydbog
1. Tryk på Værktøj > Medieafspiller.
4. Tryk på en kategori, og tryk herefter
på en bogtitel.
Bogomslag
Hvis du vil oprette et bogmærke, skal du
trykke på
og derefter Bogmærke.
Du får vist dine bogmærker ved at
trykke på
og derefter trykke på et
bogmærke. Tryk på Spil for at lytte til
bogen fra bogmærket.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo27
Håndtering af filer
Håndtering af filer
Du kan gemme filer (f.eks. MP3-filer
og JPEG-billedfiler) i din nüvis interne
hukommelse eller på et SD-kort.
Bemærk: Din nüvi er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT.
Den er heller ikke kompatibel med Mac®
OS 10.3 og ældre versioner. Det er en
almindelig begrænsning for mange
USB-lagerenheder.
Understøttede filtyper
• MP3-musikfiler
• M3U- og M3U8musikafspilningslistefiler
• AA-lydbogfiler
• JPEG- og JPG-billedfil
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
POI Loader
• Kort, ruter og waypoints fra
MapSource®
28
Indlæsning af filer
Trin 1: Isæt et SD-kort
(ekstraudstyr)
Hvis du vil indsætte kortet, skal du skubbe
det ind, indtil det siger “klik”.
Trin 2: Tilslut USB-kablet
Tilslut mini-USB-stikket til stikket i
bunden af din nüvi. Slut det store stik på
kablet til en ledig USB-port på computeren.
Din nüvi og SD-kortet vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windowscomputere og som monterede diske på
Mac-computere.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Håndtering af filer
Bemærk: På visse operativsystemer
eller computere med flere netværksdrev,
vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se
i hjælpen til operativsystemet for at få
oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Trin 3: Overfør filer til din nüvi
Kopier filer fra computeren, og sæt dem
ind i nüvi-drevene.
1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din
computer.
2. Marker filen, og vælg Rediger >
Kopier.
3. Åbn “Garmin”- eller SD-kortdrevet/
diskenheden.
4. Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises i
fillisten på din nüvis hukommelses- eller
SD-kort.
Trin 4: Udtag og fjern USBkablet
Når du er færdig med at overføre filer,
skal du klikke på skub ud-ikonet
på
proceslinjen eller trække diskikonet til
papirkurven
på Mac-computere. Fjern
din nüvi fra computeren.
Sletning af filer
Når din nüvi er tilsluttet computeren,
skal du åbne nüvi- eller SD-kortdrevet/diskenheden. Marker den fil, du vil slette,
og tryk på tasten Delete på computerens
tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke ved, hvad en
fil skal bruges til, skal du ikke slette
filen. Hukommelsen i din nüvi indeholder
vigtige systemfiler, som ikke bør
slettes. Vær især varsom med filer,
som befinder sig i mapper ved navnet
“Garmin”.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo29
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøj har mange funktioner,
som er nyttige, når du bevæger dig rundt i
byen eller i hele verden.
Indstillinger
Hjælp
Tryk på Værktøj > Hjælp for at få
oplysninger om brug af din nüvi. Tryk på
en kategori for at få vist oplysninger om
et emne. Tryk på Søg for at søge efter et
nøgleord i et emne.
Du kan finde oplysninger om indstillinger
på side 35–40.
Hvor er jeg?
Tryk på Værktøj > Hvor er jeg? for at få
vist oplysninger om din aktuelle position.
Dette er en nyttig funktion, hvis du skal
oplyse en redningstjeneste om, hvor du
befinder dig. Tryk på en knap til højre for
at se de nærmeste positioner i den kategori.
Tryk på Gem position for at gemme din
aktuelle position.
30
Medieafspiller
Du kan få flere oplysninger om
medieafspilleren på side 24–27.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Brug af værktøjerne
Galleri
Se billeder, som du har gemt i din nüvi.
1. Tryk på Værktøj > Galleri.
2. Tryk på et billede for at få vist en større
udgave af det. Tryk på Info for at se
filoplysninger og se dette foto, når du
tænder for din nüvi. Tryk på Tilbage.
3. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.
Visning af et diasshow
1. Tryk på Værktøj > Galleri > Diasshow
for at starte et diasshow.
2. Tryk hvor som helst på skærmen for at
stoppe diasshowet.
Brugerdefinerede ruter
Du kan få flere oplysninger om ruter på
side 13.
Brugerdata
Tryk på Værktøj > Brugerdata for at
håndtere og slette dine gemte data, f.eks.
Favoritter.
Hvis du har overført en rute fra
MapSource, skal du trykke på Importer
rute fra fil for at anvende ruten i din nüvi.
Verdensur
Tryk på Værktøj > Verdens ur for at se
den aktuelle tid for forskellige byer rundt
om i verden. Tryk på Verdens kort for at
få vist et kort.
Sådan ændres en by:
1. Tryk på Værktøj > Verdens ur.
2. Tryk på den by, der skal ændres.
3. Indtast den nye by, og tryk på Udført.
4. Tryk på den nye by på listen, og tryk
på Gem.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo31
Brug af værktøjerne
Sprog guide
Sprog guide lægger data fra Oxfords
flersprogede ressourcer og fem tosprogede
ordbøger i din hule hånd. Du kan købe
tilbehør på http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Ord og sætninger
1. Tryk på Værktøj > Sprog guide > Ord
og sætninger.
2. Tryk på Sprog, vælg Fra- og Til-sprog,
og tryk derefter på Tilbage.
3. Vælg en kategori, og søg efter en
sætning.
4. Tryk på Søg for evt. at stave ordet eller
sætningen. Tryk på en sætning for at se
oversættelsen.
5. Tryk på
for at høre oversættelsen.
Tip til ord og sætninger
• Brug Søg efter nøgleord i sætninger
for at finde alle de sætninger, der
indeholder et bestemt ord.
• Tryk på et understreget ord for at bruge
et andet ord.
• Tryk på Flere variationer for at ændre
ordet i sætningen eller for at få en
anden oversættelse.
Tosprogede ordbøger
Garmins Sprog guide har fem tosprogede
ordbøger.
1. Tryk på Værktøj > Sprog guide.
2. Tryk på Tosproget ordbog.
3. Tryk på en oversættelsesfunktion.
Tryk evt. på Til engelsk.
4. Søg efter ordet, og tryk på det.
5. Tryk på
32
for at høre oversættelsen.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Brug af værktøjerne
Tosprogede tip
• Tryk på Søg for at stave ordet eller
starten af ordet.
• Tryk på Forklaring for at se
oplysninger om forkortelser, etiketter
og udtalesymboler på det valgte sprog.
Indholdet i ordbøger, ord og sætninger tilhører
© Oxford University Press. Stemmefiler tilhører
© Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford
Portuguese Minidictionary © Oxford University
Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford
University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket OxfordHachette French Dictionary © Oxford University
Press and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden
German Dictionary © Oxford University Press og
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Lommeregner
1. Tryk på Værktøj > Lommeregner.
2. Indtast det første tal i din beregning.
3. Tryk på en operator (÷, ×, - eller +).
4. Indtast det næste tal i din beregning.
5. Tryk på =.
6. Tryk på C for at udføre en ny beregning.
Måleomregner
1. Tryk på Værktøj > Måleomregner.
2. Tryk på Omregn., vælg et tal, der skal
omregnes, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at
ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på en tom firkant.
6. Indtast en værdi, og tryk på OK.
Enheden omregnes.
7. Tryk på Ryd for at indtaste en anden
værdi.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo33
Brug af værktøjerne
Opdatering af
omregningskurser
Vha. din nüvi kan du manuelt opdatere
valutaernes omregningskurser, så du altid
bruger de mest aktuelle kurser.
1. Tryk på Værktøj > Måleomregner >
Omregn. > Valuta > OK > Opdater.
2. Tryk på den kurs, du ønsker at
opdatere.
3. Tryk på
for at slette den aktuelle
kurs. Indtast en ny kurs, og tryk på OK.
4. Tryk på Gem for at afslutte.
Tryk på Gendan for at bruge den
oprindelige omregningskurs.
34
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Tilpasning af nüvi
Tilpasning af nüvi
1. Tryk på Værktøj > Indstillinger.
GPS-simulator - Gør det muligt for
simulatoren at slå GPS-funktionen fra og
simulere navigation. Dette sparer også på
batteriet.
Anvendelses måde - Angiv, hvordan du vil
navigere for at optimere ruter: Bil, Cykel
eller Fodgænger.
2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.
Enheder - Skift måleenheder til Kilometer
eller Miles.
Tastaturopsætning - Vælg QWERTY for
et layout som på en skrivemaskine, eller
vælg ABCDE for et alfabetisk layout.
3. Tryk på knappen under
indstillingsnavnet for at ændre den.
Ændring af
systemindstillingerne
Tryk på Værktøj > Indstillinger >
System.
Om - Få vist softwareversionsnummeret,
enheds-ID-nummeret og lydversionsnummeret for din nüvi. Du skal bruge
disse oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra kort.
Gendan - Gendan de oprindelige
systemindstillinger.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo35
Tilpasning af nüvi
Ændring af
navigationsindstillingerne
Justering af
displayindstillingerne
Rutepræference - Vælg en præference for
at beregne din rute.
Farve valg - Vælg Dag, hvis du ønsker en
oplyst baggrund, Nat, hvis du ønsker en
mørk baggrund, eller Auto for automatisk
at skifte mellem de to.
Tryk på Værktøj > Indstillinger >
Navigation.
• Hurtigste tid - beregner ruter, der er
hurtigere at køre, men kan være længere
afstandsmæssigt.
• Korteste distance - Beregn ruter, der
er kortere, men som kan tage længere
tid at køre.
• Direkte linje - Beregn ruter i
fugleflugtslinje (uden veje).
Undgå - Vælg de vejtyper, du vil undgå,
eller som du vil foretrække at bruge på din
rute.
Gendan - Gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
36
Tryk på Værktøj > Indstillinger >
Display.
Skærmprint - Aktiverer tilstanden
Skærmprint. Tryk på
for at tage et
skærmprint. Bitmapfilen med billedet
gemmes i mappen Garmin\Screenshot
på nüvi-drevet.
Lysstyrke - Juster lysstyrken for
baggrundsbelysningen. Du kan øge
batteriets levetid ved at reducere
lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Gendan - Gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Tilpasning af nüvi
Opdatering af
tidsindstillingerne
Tryk på Værktøj > Indstillinger > Tid.
Tids format - Vælg mellem formaterne
12 timer, 24 timer eller UTC.
Aktuel tid - Vælg Automatisk for
automatisk at opdatere klokken. Når
Automatisk ikke er valgt, kan du justere
klokken i trin af 15 minutter.
Gendan - Gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
Indstilling af sprog
Tryk på Værktøj > Indstillinger > Sprog.
Stemme - Skift sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst sprog - Skift al skærmtekst til det
valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget,
ændres sproget af brugerindtastede data
eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatur - Vælg tastatur til dit sprog. Du
kan også ændre tastaturets sprogindstilling
fra ethvert tastatur ved at trykke på
knappen Valg.
Gendan - Gendan de oprindelige sprog.
Ændring af
kortindstillingerne
Tryk på Værktøj > Indstillinger > Kort.
Kortdetaljer - Juster mængden af detaljer,
der vises på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes
langsommere.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo37
Tilpasning af nüvi
Kortvisning - Vælg et kortperspektiv.
• Spor op - Vis kortet i to dimensioner
(2D) med din færdselsretning øverst.
• Nord op - Vis kortet i 2D med nord
øverst.
• 3D - Vis kortet i tre dimensioner (3D)
i Spor op.
Køretøj - Tryk på Skift for at ændre det
ikon, der bruges til at vise din position
på kortet. Tryk på det ikon, du vil bruge,
og tryk derefter på OK. Download andre
køretøjsikoner på www.garmingarage.com.
Trip log - Vis eller skjul din rejselog. Hvis
du vil slette triploggen, skal du trykke på
Værktøj > Brugerdata > Slet triplog.
Kort info - Få vist de indlæste kort på din
nüvi og deres versioner. Tryk på et kort for
at aktivere (afkrydsning) eller deaktivere
(ingen afkrydsning) dette kort.
Gendan - Gendan de oprindelige
kortindstillinger.
38
Tilføjelse af sikkerhed
Tryk på Værktøj > Indstillinger >
Sikkerhed.
Garmin Lock - Aktiver Garmin Lock™ for
at låse din nüvi. Indtast en firecifret PINkode, og angiv en sikkerhedsposition. Du
kan finde flere oplysninger på side 42.
Sikker kørsel - når køretøjet bevæger
sig hurtigere end ca. 5 miles i timen
(8 kilometer i timen), og du forsøger at
betjene din nüvi, vises der en meddelelse,
der spørger, om du vil deaktivere Sikker
kørsel. Sikker kørsel deaktiverer alle
rejsemenufunktioner, når køretøjet er i
bevægelse. Sikker kørsel genetableres,
hver gang nüvi tændes.
Gendan - Gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger. Gendannelse
af sikkerhedsindstillingerne sletter ikke
din PIN-kode til Garmin Lock eller din
sikkerhedsposition.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Tilpasning af nüvi
Indstillinger for Bluetoothteknologi
Tryk på Værktøj > Indstillinger >
Bluetooth.
Telefon eller Lyd - vælg Tilføj > OK for
at parre med en enhed, der har trådløs
Bluetooth-teknologi. Du kan høre lyd i
høj kvalitet trådløst ved at oprette
forbindelse til et Bluetooth-headset
med A2DP. Se side 19–21. Vælg Skift
for at parre og oprette forbindelse med
en anden enhed. nüvi -PIN-koden (eller
adgangsnøglen) er 1234.
Drop - Vælg den enhed, du vil afbryde
forbindelsen til, og tryk på Ja.
Fjern - Vælg den enhed, der skal slettes
fra nüvi-hukommelsen, og tryk på Ja.
Bluetooth - Aktiver og deaktiver
Bluetooth-komponenten. Bluetoothikonet vises på siden Menu, hvis
Bluetooth-komponenten er aktiveret.
Hvis du vil forhindre en enhed i
automatisk at oprette forbindelse,
skal du vælge Deaktiveret.
Kaldenavn - Angiv et kaldenavn, som
identificerer din nüvi på enheder med
Bluetooth-teknologi. Tryk på Udført.
Gendan - Gendan de oprindelige
Bluetooth-indstillinger. Dette sletter ikke
oplysningerne om parring.
Ændring af indstillinger
for alarmpunkter
Du skal have alarmpunkter (f.eks.
brugerdefinerede interessepunkter,
en sikkerhedskameradatabase eller en
TourGuide®-fil) indlæst for at kunne
justere indstillingerne for alarmpunkter.
Se side 43–44. Tryk på Værktøj >
Indstillinger > Alarm punkter.
Alarmpunkt alarm - Tryk på Skift
for at tænde eller slukke for alarmerne,
når du nærmer dig brugerdefinerede
interessepunkter eller sikkerhedskameraer.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo39
Tilpasning af nüvi
TourGuide - Angiv, hvordan du ønsker, at
lyden til TourGuide skal aktiveres. Vælg
Auto play for at høre den komplette rejse,
som den er programmeret, Guidet for at
få vist
speakerikonet på det kort, hvor
rejseinformationerne er tilgængelige i løbet
af din rute, eller Fra.
Rydning af brugerdata
Gendan - Gendan de oprindelige
indstillinger for alarmpunkter.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen,
indtil meddelelsen vises.
Gendannelse af alle
indstillinger
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.
Advarsel: Alle brugerangivne
informationer slettes.
1. Placer din finger på skærmens nederste
højre hjørne, mens du tænder for din
nüvi.
3. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
1. Tryk på Værktøj > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
40
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Appendiks
Appendiks
Sådan kan du oplade din
nüvi
• Brug køretøjsmonteringen.
• Brug USB-kablet.
• Brug et AC-adapterkabel.
Nulstilling af nüvi
Hvis din nüvi holder op med at fungere,
skal du slukke for den og tænde den igen.
Hvis det ikke hjælper, skal du skubbe
tænd/sluk-knappen til venstre og holde
den der i 8 sekunder. Tænd for nüvi igen
Nu skulle nüvi fungere normalt.
Kalibrering af skærmen
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer
korrekt, skal du kalibrere den.
1. Sluk for din nüvi.
2. Hold fingeren på midten af skærmen.
3. Tænd for din nüvi, og træk straks tænd/
sluk-knappen til højre (lås).
4. Bliv ved med at holde fingeren på
skærmen i omkring et minut, indtil
kalibreringsskærmen vises.
5. Følg instruktionerne på skærmen.
6. Træk tænd/sluk-knappen til skærmens
midte for at låse skærmen op.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo41
Appendiks
Låsning af nüvi
Garmin Lock er et tyverisikringssystem,
der låser din nüvi. Hver gang du tænder din
nüvi, skal du indtaste PIN-koden eller køre
til sikkerhedspositionen.
1. Tryk på Værktøj > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og
naviger til en sikkerhedsposition.
Hvad er en sikkerhedsposition?
Vælg et sted, som du ofte vender tilbage til,
f.eks. dit hjem, som din sikkerhedsposition.
Hvis din nüvi har satellitsignaler, og du
befinder dig på sikkerhedspositionen, skal
du ikke indtaste PIN-koden.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PINkode og din sikkerhedsposition, skal din
nüvi indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
42
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering
(hvis en sådan forefindes) ved at registrere
din nüvi på http://my.garmin.com
senest 60 dage efter, at du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med
din nüvi. Du er ikke berettiget til den
gratis kortopdatering, hvis du registrerer
via telefon eller venter længere end 60
dage, efter første gang du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med din
nüvi. Der er flere oplysninger på www
.garmin.com/numaps.
Flere kort
Du kan købe flere kort til nüvi. Du kan
se en oversigt over kort, der er kompatible
med din nüvi, ved at gå til produktsiden
for din nüvi på Garmins websted
(www.garmin.com/volvo) og klikke
på fanen Kort.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Appendiks
Opdatering af softwaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater, og download WebUpdater
til din computer.
2. Slut din nüvi til din computer ved hjælp
af mini-USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg instruktionerne
på skærmen.
Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre
en opdatering, downloader WebUpdater
automatisk opdateringen og installerer den
på din nüvi.
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Du kan få flere oplysninger om valgfrit
tilbehør på http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
Sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder. Besøg
http://my.garmin.com for at få oplysninger
om tilgængeligheden. Til disse områder
indeholder nüvi positioner for mange
hundrede sikkerhedskameraer. Din
nüvi advarer dig, når du nærmer dig
et sikkerhedskamera, og kan advare
dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene
opdateres mindst én gang om ugen, så du
altid har adgang til de senest opdaterede
oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region
eller forlænge eksisterende abonnementer.
Hver region, du køber, har sin egen
udløbsdato.
Advarsel: Garmin er ikke ansvarlig
for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo43
Appendiks
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse brugerdefinerede POI’er (interessepunkter) på din
nüvi. POI-databaser er tilgængelige fra
forskellige firmaer på internettet. Visse
brugerdefinerede databaser indeholder
advarselsoplysninger, som f.eks.
sikkerhedskameraer og skoleområder.
Besøg www.garmin.com/extras, og klik på
POI Loader for at installere POI Loader
på din computer. Der findes yderligere
oplysninger i hjælpefilen til POI Loader.
Tryk på F1 for at se hjælpefilen.
Hvis du vil have vist brugerdefinerede
POI’er, skal du trykke på Find >
Ekstraudstyr > Brugerdefinerede
POI’er. Hvis du vil ændre indstillingerne
for alarmpunkter, skal du trykke på
Værktøj > Indstillinger > Alarm
punkter > Alarmpunkt alarm.
44
Hvis du vil slette brugerdefinerede POI’er
fra din nüvi, skal du slutte din nüvi til din
computer. Åbn mappen Garmin\poi på
nüvi-drevet eller SD-kortdrevet. Slet filen
poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan din nüvi afspille GPSguidede ture med lyd fra tredjepart. Disse
ture kan f.eks. tage dig med på en rute,
mens der afspilles interessante fakta om
historiske seværdigheder på vejen. Du
kan få flere oplysninger ved at besøge
www.garmin.com/extras og klikke på
POI Loader.
Hvis du vil have vist dine TourGuide-filer,
skal du trykke på Find > Ekstraudstyr >
Brugerdefinerede POI’er. Hvis du vil
ændre indstillingerne for TourGuide, skal
du trykke på Værktøj > Indstillinger >
Alarm punkter > TourGuide.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Appendiks
Garmin Travel Guide
Batterioplysninger
For at bruge rejseguiden skal du indsætte
SD-kortet i din nüvi. Tryk på Find >
Ekstraudstyr. Tryk på navnet på
rejseguiden for at se den.
Batteriikonet
i hjørnet af siden
Menu angiver det interne batteris status.
Du kan øge nøjagtigheden af batterimåleren ved helt at aflade batteriet og
derefter oplade det helt. Du må ikke
afbryde din nüvi, før det er helt opladet.
Ligesom en rejsevejledning på papir
giver Garmin Travel Guide detaljerede
oplysninger om steder som f.eks.
restauranter og hoteller. Du kan købe
tilbehør på http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin-forhandler.
SaversGuide®
Med det forudprogrammerede SaversGuide
SD-datakort og medlemskort fungerer
din nüvi som et digitalt kuponhæfte.
Hvis du vil købe tilbehør, skal du gå til
http://buy.garmin.com eller kontakte din
Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruge SaversGuide, skal du
indsætte SD-kortet i din nüvi. Tryk på
Find > Ekstraudstyr > SaversGuide.
Din nüvi indeholder et internt
lithiumionbatteri, der ikke kan udskiftes.
Du må ikke fjerne eller forsøge at fjerne
batteriet. Hvis du gør dette, er der risiko
for brand eller beskadigelse af batteriet.
Kontakt din lokale genbrugsstation for
oplysninger om korrekt bortskaffelse af
din enhed.
Sådan maksimerer du
batteriets levetid
• Dæmp baggrundslyset (Værktøj >
Indstillinger > Display > Lysstyrke).
• Efterlad ikke din nüvi i direkte sollys.
Undgå at udsætte den for stærk varme.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo45
Appendiks
Om GPS-satellitsignaler
Pleje af din nüvi
Når din nüvi har opfanget satellitsignaler,
er søjlerne for signalstyrken på
menusiden grønne
. Når den mister
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller
slettes
.
Rengøring af beklædningen
Din nüvi skal opfange GPS-satellitsignaler
(Global Positioning System) for at
kunne navigere. Hvis du er inden døre,
i nærheden af høje bygninger eller træer
eller i en parkeringskælder, kan din
nüvi ikke oprette satellitforbindelse.
Gå udenfor til et område, hvor der ikke er
høje forhindringer for at bruge din nüvi.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
under www.garmin.com/aboutGPS.
46
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske
komponenter, som kan beskadiges
permanent, hvis de udsættes for kraftige
stød eller vibrationer. Hvis du vil minimere
risikoen for beskadigelse af din nüvi, skal
du undgå at tabe enheden eller betjene
den i omgivelser med risiko for stød og
vibrationer.
Din nüvi er konstrueret af materialer af høj
kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse
af brugeren udover rengøring. Rengør den
ydre beklædning (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med et skånsomt
rengøringsmiddel, og tør den herefter
af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Appendiks
Rengøring af
berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød,
ren og fnugfri klud. Brug evt. vand,
isopropylalkohol eller brillerens. Fugt
kluden med væsken, og tør forsigtigt
berøringsskærmen af.
Beskyttelse af din nüvi
• Du må ikke opbevare nüvi, hvor den
kan udsættes for ekstreme temperaturer
i længere tid, da det kan føre til
permanent skade på den.
• Undgå at udsætte nüvi for vand. Hvis
enheden kommer i berøring med vand,
kan der opstå funktionsfejl.
• Selvom en PDA-pegepind kan bruges
til at betjene berøringsskærmen, må
du aldrig forsøge dette, mens du
kører. Du må aldrig bruge en hård
eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan
beskadige den.
Forebyggelse af tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden og holderen, når du ikke
bruger dem. Fjern det mærke, som
sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i
handskerummet.
• Registrer dit produkt på
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock.
Se side 42.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo47
Appendiks
Vigtig meddelelse om
regler for din FM-sender
Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/fm-notice.
Brug af din nüvi-FM-sender i
Europa
Det er lovligt at bruge FM-sendere i
USA, men den tilladte udgangseffekt
for FM-sendere er lavere i USA end i de
europæiske lande, der tillader FM-sendere.
De europæiske nüvi-modeller indeholder
en FM-sender, der kører med højere effekt,
som ikke kan anvendes lovligt i USA.
Du har det fulde ansvar for at rette dig
efter de love og regulativer, der findes i
det land, hvor enheden anvendes. Du skal
deaktivere FM-senderen, inden du bruger
din europæiske nüvi-model i USA.
Dit nüvi-produkt indeholder en FM-sender.
Læs følgende regler:
Det er ulovligt at bruge FM-sendere i
visse europæiske lande som følge af
specifikke radiofrekvensrestriktioner. Du
bør kontrollere de lokale regulativer i alle
de europæiske lande, som du vil bruge
FM-senderen i, for at sikre dens lovlighed.
Du har det fulde ansvar for at rette dig efter
de love og regulativer, der findes i det land,
hvor enheden anvendes. Garmin fraskriver
sig alt ansvar, såfremt du ikke overholder
lokale love og regulativer. Denne FMsender bør kun anvendes til personlig
lydsending.
48
Brug af din nüvi-FM-sender
i USA
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Appendiks
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktiv 1999/5/EF. Du
kan se hele overensstemmelseserklæringen
for dit Garmin-produkt på Garminwebstedet: www.garmin.com.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi
ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens
til at bruge softwaren i denne enhed
(“Softwaren”) i binær udførbar
form ved normal brug af produktet.
Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren
forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører
Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk
lov om ophavsret og internationale
aftaler om ophavsret. Endvidere
bekræfter du, at softwarens struktur,
organisering og kode er værdifulde
forretningshemmeligheder ejet af Garmin,
og at softwaren i kildekodeform er en
værdifuld forretningshemmelighed, der
forbliver Garmins ejendom. Du accepterer,
at softwaren eller nogen del af denne ikke
må skilles ad, demonteres, modificeres,
ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke
må skabe enheder, der er afledt af eller
baseret på denne software. Du accepterer,
at du ikke må eksportere eller reeksportere
produktet til noget land, der er i strid med
USA’s love om eksportregulering.
Begrænset garanti fra
Volvo®
Du kan få oplysninger om garantien hos
din Volvo®-forhandler.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo49
Appendiks
Specifikationer
Fysisk størrelse (B × H × D): 121,7 ×
75,2 × 19,5 mm
Strømtilførsel: Jævnstrøm fra køretøj
vha. holderen på instrumentbrættet eller
vekselstrøm vha. valgfrit tilbehør
Vægt: 175 g
Drift: Maks. 10 W.
Display: 4,3” diagonalt, 480 × 272 pixel;
WQVGA TFT-skærm, liggende med hvidt
baggrundslys og berøringsskærm
Batterilevetid: 3-7 timer, afhængigt af
brug og indstillinger
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Arbejdstemperaturområde: Fra 0 °C til
60 °C
Opladningstemperaturområde: Fra 0 °C
til 45 °C
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart SD-kort. Data gemmes på
ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB-lagerenhed,
plug-and-play
Batteritype: Ikke-udskifteligt
lithiumionbatteri
GPS-modtager: Højfølsom
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek.
Kold: <38 sek.
Nulstilling til fabriksstandarder: <45 sek.
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
Hovedtelefonstik: Standard 3,5 mm
Opladningstid: Ca. 4 timer
50
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Tag din nüvi med ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
Stå stille i flere minutter.
Min nüvi kan ikke
oplades i mit køretøj.
Din nüvi kan kun oplades mellem 0 °C og 5 °C. Hvis din nüvi placeres i
direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Hvordan sletter jeg alle
mine brugerdata?
Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis skærm, mens du
tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen
vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
nüvi går i baglås/fryser.
Hvis din nüvis skærm holder op med at fungere, skal du slukke for den
og tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du skubbe tænd/slukknappen til venstre og holde den der i 8 sekunder. Tænd for nüvi igen
Nu skulle nüvi fungere normalt.
Berøringsskærmen
reagerer ikke korrekt
på mine tryk.
1. Sluk for din nüvi.
2. Hold fingeren på midten af skærmen.
3. Skub tænd/sluk-knappen til venstre og straks derefter til højre (lås).
Bliv ved med at holde fingeren på skærmen i omkring et minut, indtil
kalibreringsskærmen vises.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
5. Træk tænd/sluk-knappen til skærmens midte for at låse skærmen op.
Min batteriindikator synes Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde
ikke at være præcis.
opladningen).
Min telefon kan ikke
oprette forbindelse til
min nüvi.
Tryk på Værktøj > Indstillinger > Bluetooth. Kontrollér, at Bluetoothknappen er indstillet til Aktiveret.
Sørg for at sikre, at din telefon er tændt, og at den er mindre end 10
meter væk fra din nüvi.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
51
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Hvordan ved jeg, at
min nüvi er i USBlagerenhedstilstand?
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en nüvi,
der er sluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev
under Denne computer.
1. Fjern USB-kablet fra computeren.
Min computer registrerer 2. Sluk for nüvi.
aldrig, at nüvi er tilsluttet. 3.Indsæt USB-kablet i din computer og i din nüvi. Din nüvi tænder
automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have
problemer med at tildele drevbogstaver til dine nüvi-drev. Se hjælpen
til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
1. Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål).
2. Find hotellet, og tryk på Kør!.
Hvordan kan jeg finde
3. Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination.
restauranter i nærheden
4. Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på dit
af det hotel, hvor jeg skal
hotel, vises først.
overnatte?
Du kan også benytte GPS-simulatoren (Værktøj > Indstillinger >
System).
Tryk på Værktøj > Indstillinger > Navigation > Rutepræference >
Hvordan finder jeg min bil
Direkte linje > OK for at indstille din nüvi til tilstanden Direkte linje.
på en parkeringsplads?
Tryk på Find > Favoritter > Seneste position > Kør!. Naviger til din bil!
52
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Indeks
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 15, 38
3D-kortvisning 15, 38
A
advarsler
alarmpunkter 39
sikkerhedskamera 43
afspilningsliste 25
afspille 26
fra computer 26
gemme aktuelle 26
oprette 26
redigere 26
aktuel position, gemme 10
angive din position 14
anvendelsesmåde 35
B
baggrundsfarve 36
batterioplysninger 45
berøringsskærm
indstillinger 36
kalibrere 41
rengøre 47
billeder 31
Bluetooth-teknologi 19–23
fjerne en telefon 39
headset 24
indstillinger 39
parre med telefon 19, 39
bøger 27
bogmærker 27
Brugerdata 31
brugerdata, slette 40
brugerdefinerede
interessepunkter 44
brugerdefinerede ruter; Se ruter
C
computerforbindelse 28
cykelnavigationstilstand 35
D
dæmpe
audio 6
telefonopkald 21
data på kort, ændre 16
detaljekort 38
diakritiske tegn 9
digitalt højdekort 15
direkte linje,
ruteplanlægning 14, 36
displayindstillinger 36
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
download
fotos 12
positioner 12
E
ekstraudstyr 43, 45
enheder, omregne 33
enheds-ID 35
F
fartbegrænsningsikon 5, 16
Favoritter 10
download 12
redigere 11
fejlfinding 51
filer 28–29
håndtere 28–29
overføre 28–29
slette 29
understøttede typer 28
Find 7–15; Se finde steder
finde satellitter 3
finde steder 4
adresse 8
bruge fotos 12–13
din bil på en
parkeringsplads 11
53
Indeks
efter navn 8
efter postnummer 8
element på kortet 14
gemte steder
(Favoritter) 10
Kør! sidefunktioner 7
nær en anden position 7
nylige valg 10
flere kort 42
FM-sender
juridiske oplysninger 48
fodgænger,
navigationstilstand 35
fotonavigation 12–13
G
Garmin Lock 38, 42
gårute 35
gemme
din aktuelle position 10,
14, 30
steder, du finder 10
geo-skattejagt 15
GPS
om GPS 46
slukke/tænde 35
gratis kortopdatering 42
54
H
håndfri telefonfunktioner
19–23
headset 24
Hjælp 30
hjælp på enhed 30
Hjem
position 9
telefonnummer 22
hovedtelefonstik 50
Hvor er jeg? 30
I
indgående opkald 21
indlæse filer på nüvi 28
indstillinger 35–40
gendanne 40
J
juridisk bemærkning,
FM-sender 48
K
kilometer 35
knappen Tænd/sluk 1
koordinater 15
Kør! sidefunktioner 7
køretøjsikon 16, 38
Kør hjem 9
kort
aktivere detaljekort 38
detaljeniveau 37
ekstra 42
flytte 14
gennemse 14
knappen Kort info 38
opdatere 42
rette viste data 16
tilpasse 37
version 38
vise 38
zoom 14
kortkonturer 15
kortopdatering 42
L
Lane Assist 18
låse
din nüvi 42
lithiumionbatteri 45, 50
lommeregner 33
lydbøger 27
lydstyrke 6
lydversion 35
lysstyrke 36
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Indeks
M
M3U-afspilningslisteformat 26
maks. fart, nulstille 17
mål, omregne 33
MapSource 42
medieafspiller 24–27
menuside 3
mikrofon 1
miles 35
montere 2
MP3-musikfiler
afspille 24
indlæse 28
musik 24
myGarmin i
N
navigation 5
indstillinger 36
valg 35
nødhjælp 30
nulstille
maks. fart 17
tripdata 17
nüMaps Guarantee 42
nyligt fundne positioner 10
O
omregne
enheder 33
valuta 34
omvej 6
opbevare nüvi 47
opdatere
kort 42
software 43
opkald
besvare 21
dæmpe 21
historik 22
hjem 22
lægge på 21
oplade nüvi 41, 51
output, lyd 6
hovedtelefonstik 50
overensstemmelseserklæring 49
overføre filer 28–29
oversætte ord 32
P
parre en mobiltelefon 19, 20
PIN-kode
Bluetooth 39
Garmin Lock 42
pleje af nüvi 46
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
positionsikon 38
postnummer 8
Q
QWERTY-tastatur 35
R
registrere 47
rejseoplysninger, gendanne 17
retningsangivelser sving-forsving 17
retningsanvisninger 17
ruter
brugerdefineret 13–15
direkte linje 36
følge 5
importere 31
omvej 6
præferencer 36
redigere 13
simulere 35
standse 6
tilføje et stop 5
valg 35
S
satellitsignaler 3, 46
SaversGuide 45
55
Indeks
SD-kort 28, 50
SD-kortstik 1
Seneste position 11, 52
serienummer 1
siden Drejliste 17
siden Næste sving 18
siden Triptæller 17
sikkerhedsindstillinger 38
sikkerhedskameradatabase 43
sikkerhedsposition 42
sikker kørsel 38
simulere en rute 35
skærm
lysstyrke 36
skærmbilleder 36
skoleområdedatabase 44
slette
alle brugerdata 40
brugerdefinerede
interessepunkter 44
Favoritter 11, 14
filer 29
liste med nyligt fundne 10
rute 14
tegn 9
software
licensaftale 49
opdatere 43
version 35
56
søgeområde 7
specifikationer 50
Sprog guide 32
stave et navn 8
stemmeopkald 23
stemmesprog 37
systemindstillinger 35
T
tastatur 9
layout 35
sprogtilstand 9, 37
tastatur på skærmen 9
tekstsprog 37
telefonbog 21
tidsindstillinger 37
tidszone 37
tilbehør 43, 44
tilknytte et foto til en
position 11
tilpasse nüvi 35–40
tosprogede ordbøger 32
TourGuide 40, 44
trådløst headset 24
Travel Guide 43, 45
trip log 38
tyverisikring 38, 42
U
understøttede filtyper 28
undgå
tyveri 47
vejtyper 36
USB 28
fejlfinding 51
lagerenhedstilstand 28–29
skubbe ud 29
V
Værktøj 30–34
valuta, omregne 34
verdensur 31
verdensvisning 15
viapunkt, tilføje 5
voice mail 21
Volvo-forhandler 10
W
WebUpdater 43
Z
zoom 14
Brugervejledning til nüvi 765 til Volvo
Du kan få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid ved at besøge Garmins hjemmeside
på adressen www.garmin.com/volvo.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-01022-36 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising