Garmin | nüvi® 765T, North America | User guide | Garmin nüvi® 765T, North America Podręcznik użytkownika

Garmin nüvi® 765T, North America Podręcznik użytkownika
nüvi 765
®
Podręcznik użytkownika
© 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
1200 East 151st Street,
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Olathe, Kansas 66062, USA
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. (913) 397.8200 or
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
Tel. 886/2.2642.9199
(800) 800.1020
0808 2380000 (within the UK)
Fax 886/2.2642.9099
Fax (913) 397.8282
Fax +44 (0) 870.8501251
Wszelkie prawa zastrzeżone. Poza wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, żadna część niniejszej
instrukcji nie może być reprodukowana, kopiowa, przesyłana, rozpowszechniana, pobierana ani przechowywana na
jakimkolwiek nośniku, w jakimkolwiek celu, bez wcześniejszej wyraźnej zgody Garmin. Garmin niniejszym udziela
zgody na pobranie pojedynczej kopii niniejszej instrukcji i zapisanie jej na twardym dysku albo innym nośniku
elektronicznym w celu jej przeglądania, i na wydrukowanie jednego egzemplarza niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek
jej wersji, z zastrzeżeniem, że taka elektroniczna lub drukowana kopia będzie zawierać pełny tekst niniejszej informacji
o prawach autorskich i pod warunkiem, że jakiekolwiek nieautoryzowane komercyjne rozpowszechnianie niniejszej
instrukcji lub jakiejkolwiek jej wersji jest ściśle zabronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez obowiązku powiadomienia. Garmin zastrzega
prawo do dokonania modyfikacji lub wprowadzenia poprawek w swoich produktach i do wprowadzenia zmian w
treści niniejszego dokumentu bez obowiązku informowania jakichkolwiek osób lub organizacji o takich zmianach
lub poprawkach. Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej (www.garmin.com) na której można znaleźć
uaktualnienia i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania i pracy tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, nüvi®, MapSource®, i TourGuide® są znakami handlowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych,
zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Garmin Lock™ and myGarmin™ są znakami handlowymi firmy Garmin
Ltd. lub jej podmiotów zależnych. Te znaki handlowe nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgodny firmy
Garmin.
Znak słowny i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., i jakiekolwiek użycie tych znaków przez firmę
Garmin jest objęte licencją. Windows® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w
USA i/lub w innych krajach. Mac® i iTunes® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc.
Audible.com®, AudibleManager®, i AudibleReady® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Audible, Inc.
© Audible, Inc. 1997–2008. SaversGuide® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy
Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin
2006. Inne znaki i nazwy handlowe są odpowiednio własnością ich właścicieli.
Wstęp
Wstęp
Określenia używane w
instrukcji
Kiedy w instrukcji używamy określenia
“dotknij” coś, użyj palca aby dotknąć
wskazany obiekt na ekranie.
Małe strzałki (>) występujące w tekście
wskazują, że powinieneś dotknąć serię
obiektów na ekranie nüvi. Przykładowo, jeśli
zobaczysz w instrukcji: “dotknij Dokąd?
> Ulubione”, powinieneś dotknąć przycisk
Dokąd?, a następnie dotknąć przycisk
Ulubione.
Wskazówki i skróty nüvi
• Aby szybko powrócić do ekranu
głównego, dotknij i przytrzymaj Wróć.
• Dotknij
i
- ujrzysz więcej
opcji. Dotknij i przytrzymaj by przewinąć
szybciej.
Kontakt z Garmin
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
urządzenia nüvi 705 prosimy o kontakt z
działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę
www.garmin.com/support lub skontaktuj się
telefonicznie z firmą Garmin USA, dzwoniąc
pod numer (913) 397 8200 lub (800) 800
1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin
(Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808
2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach lub skontaktuj się
telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd.,
zwoniąc pod numer +44 (0) 870 8501241.
myGarmin™
• Odwiedź serwis http://my.garmin.com
aby uzyskać dostęp usług dla Twojego
produktu firmy Garmin.
• Zarejestrować Twoje urządzenie Garmin.
• Subskrybować dostęp do płatnej bazy
fotoradarów (zajrzyj na str. 50).
• Odblokować dodatkowe mapy.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Wstęp
Spis Treści
Wstęp................................................i
Określenia używane w instrukcji........i
Wskazówki i skróty nüvi.....................i
Kontakt z Garmin................................i
myGarmin™ . ......................................i
Rozpoczynamy...............................1
Krok 1: Zamontuj nüvi.......................2
Krok 2: Uruchom nüvi........................3
Krok 3: Odbierz sygnał satelitów.......3
Krok 4: Używaj nüvi...........................3
Znajdź cel podróży............................4
Menu Dokąd? udostępnia wiele
różnych kategorii z których
korzystasz by znaleźć miasto,
adres, i inne dodatki..........................4
Nawigacja według trasy.....................5
Regulacja głośności..........................6
Dokąd?............................................7
Wyszukiwanie blisko inneg
miejsca.............................................7
Opcje ekranu Jedź!...........................7
Znajdowanie Adresu..........................8
Znajdowanie miejsca przez
wpisanie nazwy ................................8
ii
Ustalenie pozycji Dom.......................9
Ostatnio znalezione miejsca............10
Ulubione..........................................10
Tworzenie i używanie tras...............13
Znajdowanie miejsca na Mapie.......14
Wpisywanie współrzędnych............15
Używanie ekranów głównych......16
Ekran mapy.....................................16
Koputer podróży..............................17
Ekran listy zwrotów..........................17
Ekran Następnego Zwrotu...............18
Korzystanie z Bluetooth...............19
Parowanie urządzeń........................19
Parowanie telefonu..........................20
Aby sparować korzystając
z ustawień nüvi................................20
Odbieranie połączenia ...................21
W czasie rozmowy .........................21
Menu telefonu..................................21
Komunikaty drogowe TMC..........24
Komunikaty FM TMC......................24
MSN® Direct....................................24
Utrudnienia w okolicy......................25
Kolorowy kod ważności...................25
Utrudnienia na Twojej trasie............26
Mapa utrudnień...............................26
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Wstęp
Lista utrudnień.................................27
Przeglądanie reklam........................27
Diody LED - kody statusu................27
Odtwarzacze.................................28
Zestaw słuchawkowy.......................28
Odtwarzanie muzyki........................28
Odtwarzanie książek mówionych....31
Zarządzanie plikami.....................32
Obsługiwane typy plików.................32
Ładowanie plików............................32
Usuwanie plików ............................33
Narzędzia.......................................34
Ustawienia.......................................34
Aktualna pozycja.............................34
Pomoc.............................................34
Odtwarzacze...................................34
MSN® Direct....................................34
Przeglądarka obrazków...................35
Trasy................................................35
Moje dane........................................35
Czas na świecie .............................35
Przewodnik językowy......................36
Kalkulator .......................................37
Przelicznik jednostek . ....................37
Reklamy..........................................38
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Odtwarzanie dźwięku poprzez
system audio zainstalowany w
pojeździe.......................................39
Automatyczne strojenie
nadajnika FM...................................39
Ręczne strojenie nadajnika FM.......39
Wybór częstotliwości.......................40
Informacje o nadajniku FM..............40
Dostosowywanie nüvi..................41
Zmiana ustawień systemowych.......41
Zmiana ustawień nawigacji.............42
Zmiana ustawień wyświetlania........42
Zmiana ustawień czasu...................43
Ustawienia językowe.......................43
Zmiana ustawień mapy...................43
Ustawienia zabezpieczeń................44
Informacje o subskrypcji
komunikatów drogowych.................45
Ustawienia Bluetooth.......................46
Zmiana ustawień punktów
ostrzegawczych...............................46
Przywracanie ustawień....................47
Usuwanie danych użytkownika.......47
Dodatki..........................................48
Sposoby ładowania nüvi..................48
Resetowanie nüvi............................48
iii
Wstęp
Kalibracja ekranu.............................48
Blokowanie nüvi..............................49
nüMaps Guarantee™ ......................49
Mapy dodatkowe.............................49
Aktualizacja oprogramowania.........50
Opcjonalne akcesoria......................50
Informacja o baterii . .......................52
Wymiana bezpiecznika....................53
Sygnał z satelitów GPS...................53
Montaż nüvi na kokpicie..................54
Zdejmowanie nüvi i uchwytu...........54
Konserwacja nüvi ...........................54
Przepisy prawne normujące
używanie nadajnika FM...................56
Deklaracja Zgodności......................57
Licencja na oprogramowanie..........57
Dane techniczne..............................58
Rozwiązywanie problemów.............59
iv
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Rozpoczynamy
Rozpoczynamy
Należy zapoznać się z zamieszczoną w instrukcji obsługi częścią Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającą ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Przycisk zasilania:
przesuń w lewo by włączyć/wyłączyć;
przesuń w prawo by zablokować ekran
antena GPS
Głośnik
Złącze
słuchawkowe
Slot na
karty SD™
Mikrofon
Złącze
Mini-USB
Numer seryjny
Złącze zewnętrznej
anteny GPS
UWAGA: Produkt zawiera niewymienny akumulator litowo-jonowy. Aby zapobiec uszkodzeniu
schowaj urządzenie po wyjściu z samochodu oraz przechowuj z daleka od światła słonecznego.
Zobacz przewodnik Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu, który znajduje się w
pudełku aby uzyskać informacje na temat regulacji prawnych dotyczących montażu na szybie.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Rozpoczynamy
Krok 1: Zamontuj nüvi
1. Podłącz kabel zasilania do gniazda
umieszczonego z prawej strony
uchwytu.
Uchwyt
Kabel zasilający
2. Załóż gniazdo na uchwyt z
przyssawką.
3. Oczyść szybę i przyssawkę szmatką
nie pozostawiającą włókien. Umieść
przyssawkę na szybie.
4. Przesuń dźwignię w kierunku szyby.
Przyssawka
6. Dopchnij górną część nüvi aż
wskoczy na swoje miejsce.
7. Podłącz drugą część kabla
zasilania do gniazda zapalniczki w
samochodzie. Jeśli samochód jest
uruchomiony, urządzenie uruchomi
się automatycznie.
8. Jeśli używasz odbiornika
komunikatów drogowych, przymocuj
jego antenę do szyby za pomocą
przyssawek.
5. Umieść podstawę urządzenia w
gnieździe.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Rozpoczynamy
Krok 2: Uruchom nüvi
Aby uruchomić nüvi, przesuń przełącznik
zasilania w lewą stronę. Postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie.
Krok 3: Odbierz sygnał
satelitów
Wyjdź na otwartą przestrzeń, z dala od
garaży lub wysokich drzew i budynków.
Zatrzymaj pojazd, uruchom nüvi. Odbiór
sygnału satelitów może potrwać kilka minut.
Słupki
wskazują siłę sygnału
satelitów. Gdy kolor słupków jest zielony,
nüvi ustalił pozycję GPS. Teraz możesz
wybrać cel podróży i rozpocząć nawigację.
Krok 4: Używaj nüvi
➊ ➋
➌
➍
➎
➐
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Instrukcja Obsługi nüvi 765
➏
➑ ➒
Siła sygnału GPS.
Status Bluetooth®.
Status akumulatora.
Aktualny czas.
Dotknij by znaleźć cel.
Dotknij by obejrzeć mapę.
Dotknij by zadzwonić przez
kompatybilny telefon.
Dotknij by zmienić głośność.
Dotknij by korzystać z narzędzi
ustawienia i pomoc.
Rozpoczynamy
Znajdź cel podróży
Menu Dokąd? udostępnia wiele różnych kategorii z których korzystasz by znaleźć
miasto, adres, i inne dodatki.
➊ Dotknij Dokąd?.
➋ Wybierz kategorię.
➌ Wybierz podkategorię.
➍ Wybierz cel.
➎ Dotknij Jedź!.
➏ Miłej jazdy!
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Rozpoczynamy
Nawigacja według trasy
Twoja trasa oznaczona jest fioletowym
kolorem. Gdy podróżujesz, twój nüvi
prowadzi ciebie do celu za pomocą
wskazówek głosowych, strzałek na mapie
oraz informacji tekstowej na górze ekranu
mapy. Gdy zjedziesz z wyznaczonej trasy,
nüvi obliczy ją ponownie i poda nowe
wskazówki.
Ikona ograniczenia prędkości może pojawić
się gdy podróżujesz drogami wyższej
kategorii.
Dodanie punktu
pośredniego do trasy
Do trasy możesz dodać przystanek (punkt
pośredni). Nüvi poda wtedy wskazówki jak
dojechać do niego, a później do mety.
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij Menu
> Dokąd?.
2. Poszukaj dodatkowego celu.
3. Dotknij Jedź!.
4. Dotknij Dodaj jako punkt pośredni
by dodać ten cel do trasy przed
dotarciem do celu.
Jeśli chcesz dodać więcej niż jeden punkt
pośredni, edytuj trasę (zobacz stronę 13).
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Rozpoczynamy
Korzystanie z objazdu
Regulacja głośności
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij
Menu.
2. Dotknij Objazd.
Nüvi będzie próbował wrócić na wcześniej
wyznaczoną trasę tak szybko jak to możliwe.
Jeśli trasa którą jedziesz jest jedyną możliwą
opcją przejazdu, nüvi może nie przeliczyć
objazdu.
Aby dostosować poziomy głośności
komunikatów głosowych, odtwarzacza oraz
telefonu, dotknij Mikser. Dotknij Przywróć
aby powrócić do oryginalnych ustawień
głośności.
Gdy na twojej trasie droga jest zamknięta,
możesz skorzystać z objazdu.
Zatrzymanie nawigacji według
trasy
Na ekranie głównym dotknij Głośność.
Dotknij
oraz
aby dostosować poziom
głośności. Dotknij Wycisz by wyciszyć
wszystkie dźwięki.
Dotknij Wyjście Dźwięku aby ustawić
nadajnik FM (zobacz strony 39-40).
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij
Menu.
2. Dotknij Stop.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dokąd?
Dokąd?
Opcje ekranu Jedź!
Menu Dokąd?
udostępnia wiele
kategorii w których możesz szukać celu
podróży. Zobacz stronę 4 by nauczyć się
przeprowadzać proste wyszukiwanie.
Wyszukiwanie blisko
innego miejsca
1. Dotknij Dokąd? > Blisko.
2. Wybierz jedną z opcji:
• Aktualnej pozycji—szukanie w
pobliżu aktualnej pozycji.
• Innego miasta—szukanie w
pobliżu miasta które wpiszesz.
• Aktualnej trasy—Szukanie w
pobliżu aktywnej trasy.
• Celu podróży—szukanie w
pobliżu celu Twojej aktywnej trasy.
3. Dotknij OK.
➊
➋
➍
➌
➎
➊ Dotknij ikonę słuchawki aby
zadzwonić pod podany adres, jeśli
do odbiornika podłączony jest
kompatybilny telefon.
➋
Dotknij Trasa - informacje
aby wyświetlić trasę do miejsca
docelowego na mapie.
➌
Dotknij Jedź! aby utworzyć
i nawigować trasą do miejsca
docelowego.
➍
Dotknij Mapa aby wyświetlić
miejsce docelowe na mapie.
➎
Dotknij Zapisz aby zapisać miejsce
docelowe do Punktów Ulubionych
(zobacz str. 10).
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dokąd?
Znajdowanie Adresu
Sposób wyszukiwania adresu może się
różnić w zależności od map załadowanych
do Twojego nüvi. Nie wszystkie mapy
pozwalają na wyszukiwanie po kodzie
pocztowym.
1. Dotknij Dokąd? > Adres.
2. Jeśli konieczne, dotknij Zmień
państwo/stan.
3. Dotknij Szukaj wszystkie.
LUB Dotknij Wpisz miasto/kod
pocztowy, wprowadź nazwę miasta
lub kod pocztowy i dotknij Gotowe.
Z listy wyników wybierz miasto/kod
pocztowy (nie wszystkie dane
mapowe zawierają kody pocztowe).
4. Wpisz numer domu, następnie dotknij
Gotowe.
5. Wpisz nazwę ulicy i dotknij Gotowe.
Jeśli konieczne, z listy wyników
wybierz właściwą ulicę.
6. Jeśli konieczne, dotknij właściwy
adres.
Znajdowanie miejsca
przez wpisanie nazwy
Jeśli znasz nazwę miejsca które szukasz,
możesz ją wpisać używając klawiatury
ekranowej. Możesz też wpisać kilka liter z
nazwy by zawęzić wyszukiwanie.
1. Dotknij Dokąd? > Punkty
szczególne > Wpisz nazwę.
2. Za pomocą klawiatury ekranowej
wpisz litery.
3. Dotknij Gotowe.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dokąd?
Używanie klawiatury
ekranowej
Gdy pojawi się klawiatura ekranowa, dotknij
znak by go wprowadzić.
Ustalenie pozycji Dom
Możesz ustalić pozycje Dom w miejscu, do
którego często powracasz.
1. Dotknij Dokąd? > Do domu.
2. Wybierz jedną z opcji.
Nawigacja do domu
•
•
•
•
Dotknij
by wstawić odstęp.
Dotknij
lub
by przesunąć kursor.
Dotknij
by usunąć znak.
Dotknij
by wybrać słowa, które
ostatnio wpisywałeś.
• Dotknij Tryb by zmienić język.
• Dotknij
by wpisać znaki
specjalne.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Po ustaleniu pozycji Dom, możesz szybko
rozpocząć nawigację dotykając Dokąd? >
Jedź do Domu.
Zmiana pozycji Domowej
Aby zmienić pozycję domową.
1. Dotknij Narzędzia > Moje dane >
Ustal pozycję domową.
2. Wybierz jedną z opcji.
Dokąd?
Ostatnio znalezione
miejsca
Twój nüvi przechowuje listę 50 ostatnio
znalezionych miejsc. Ostatnio znalezione
miejsce znajduje się na górze listy. Dotknij
Dokąd? > Ostatnio znalezione by ujrzeć
listę miejsc ostatnio znalezionych.
Czyszczenie listy ostatnio
znalezionych miejsc
Aby usunąć wszystkie ostatnio znalezione
miejsca, dotknij Czyść> Tak. Wszystkie
pozycje z listy zostaną usunięte jednak nie
spowoduje to zniknięcia tych miejsc z mapy.
Ulubione
Możesz zapisywać cele podróży w
Ulubionych, by szybko je odnajdywać
i uruchamiać nawigację do nich. Twoja
pozycja DOM jest również w Ulubionych.
Zapisywanie aktualnej pozycji
Na ekranie mapy dotknij . Następnie
dotknij Zapisz położenie by zapisać swoją
bieżącą pozycję w Ulubionych.
Zapisywanie miejsc
znalezionych
1. Po znalezieniu miejsca, które chcesz
zapisać dotknij Zapisz
2. Dotknij OK. Miejsce zostaje zapisane
w Ulubionych.
Znajdowanie zapisanych
miejsc
1. Dotknij Dokąd?.
2. Dotknij Ulubione.
3. Wybierz kategorię. Pojawi się lista
zapisanych miejsc.
10
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dokąd?
Znajdowanie ostatniej pozycji
Twoja ostatnia pozycja jest automatycznie
zapisywana za każdym razem gdy zdejmiesz
nüvi z uchwytu przy włączonym zasilaniu.
Używaj tej funkcji aby odnaleźć samochód
na parkingu.
1. Dotknij Dokąd?.
2. Dotknij Ulubione > Ostatnia
pozycja.
Twoja ostatnia pozycja jest nadpisywana
za każdym razem gdy zdejmujesz nüvi z
uchwytu przy włączonym zasilaniu.
Edycja zapisanych miejsc
4. Dotknij jedną z opcji:
• Zmień nazwę—wpisz nową
nazwę i dotknij Gotowe.
• Zmień zdjęcie—wybierz zdjęcie,
które chcesz przypisać do danej
lokacji
• Zmień Symbol—dotknij nowy
symbol.
• Zmień numer telefonu—wpisz
numer telefonu i dotknij Gotowe.
• Zmień kategorie—wybierz inną
kategorię dla danej lokacji.
• Usuń—usuwa miejsce z listy
ulubionych. Dotknij Tak.
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione.
2. Dotknij pozycję, którą chcesz
edytować.
3. Dotknij Edycja.
Instrukcja Obsługi nüvi 76511
Dokąd?
Nawigacja fotograficzna
Możesz dostarczać zdjęcia różnych miejsc
z informacjami o ich lokalizacji i wgrywać
te zdjęcia do urządzenia lub na kartę SD,
a następnie tworzyć trasy do miejsca ze
zdjęcia.
1. Odwiedź http://connect.garmin.com
/photos aby pobrać zdjęcia.
2. Dotknij Dokąd? > Ulubione >
Photos.
3. Wybierz jedno ze zdjęć.
12
Pobieranie lokacji
Możesz pobrać lokacje oraz punkty POI dla
Twojego nüvi z wielu źródeł w Internecie.
1. Odwiedź www.garmin.com
/communicator aby pobrać i
zainstalować Garmin Communicator
Plugin na swoim komputerze.
2. Podłącz nüvi do komputera. Zajrzyj
na stronę 32.
3. Znajdź lokację na jednej ze stron
takich jak www.mapquest.com.
4. Postępuj według instrukcji zawartych
na danej stronie internetowej aby
pobrać lokację do Twojego nüvi.
Pobrane lokacje są zapisane w Ulubionych
na Twoim nüvi.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dokąd?
Tworzenie i używanie tras
Dotknij Dokąd? > Trasy. trasę którą chcesz
jechać i dotknij Jedź!.
Tworzenie nowej zapisanej
trasy
Używaj nüvi do tworzenia i zapisywania tras
zanim wyruszysz w drogę. Możesz stworzyć
do 10 tras.
1. Dotknij Dokąd? (lub Narzędzia) >
Trasy > Nowa.
2. Dotknij Dodaj nowy punkt startowy.
3. Znajdź miejsce początku trasy i
dotknij Wybierz.
4. Dotknij Dodaj nowy punkt końcowy.
5. Znajdź miejsce końca trasy i dotknij
Wybierz.
6. Dotknij
by dodać kolejne miejsce
do trasy. Dotknij
by usunąć
miejsce.
7. Dotknij Dalej by obliczyć trasę i
ujrzeć ją na mapie.
8. Dotknij Zapisz by zapisać trasę i
zakończyć.
Edycja tras
1. Dotknij Dokąd? (lub Narzędzia) >
Trasy.
2. Wybierz trasę którą chcesz edytować.
3. Dotknij Edycja.
Instrukcja Obsługi nüvi 76513
Dokąd?
4. Dotknij jedną z opcji:
• Dotknij Zmień nazwę. Wprowadź
nową nazwę i dotknij Gotowe.
• Dotknij Dodaj/usuń punkty by
dodać nowy start, punkt pośredni
lub koniec trasy.
• Dotknij Ręczna zmiana
kolejności punktów by zmienić
kolejność punktów na twojej
trasie.
• Dotknij Optymalizacja kolejności
punktów by automatycznie
uporządkować kolejność.
• Dotknij Ponowne obliczenie by
zmienić sposób kalkulacji trasy najszybsza, najkrótsza, bezdroże.
• Dotknij Usuń by wykasować trasę
z listy tras.
Wprowadzone przez ciebie zmiany zapisują
się automatycznie gdy wychodzisz z
któregokolwiek ekranu edycji trasy.
14
Znajdowanie miejsca na
Mapie
Użyj ekranu przeszukiwania mapy by
przejrzeć różne miejsca na mapie. Dotknij
Dokąd? > Znajdź na mapie.
• Dotknij mapę, następnie przeciągnij
palcem po ekranie.
• Dotknij lub by zmienić skalę.
• Dotknij dowolne miejsce na mapie.
Pokaże się wskaźnik w tym miejscu.
• Dotknij Zapisz by zapisać to miejsce.
• Dotknij Jedź! by nawigować do tego
miejsca.
• Dotknij Ustal poz. by przenieść swoją
pozycję w to miejsce. (zobacz strona 41.)
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dokąd?
• Dotknij
aby przełączyć pomiędzy
trybami 3D (trójwymiarowy) lub 2D
(dwuwymiarowy).
• Dotknij
aby obracać widok w trybie
3D.
• Podczas zmniejszania skali mapy zmienia
się ona w cyfrową mapę wysokości wraz
z konturami terenu.
• Oddal widok do momentu aż ujrzysz całą
kulę ziemską. Obracając glob możesz
szybko znaleźć każde miejsce na świecie.
wskazówka: Możesz zobaczyć
szczegółowe dane mapowe tylko tych
terenów dla których posiadasz mapy
wgrane na Twoim nüvi.
Wpisywanie
współrzędnych
Jeśli znasz współrzędne geograficzne celu
podróży, możesz użyć nüvi by nawigować do
celu przez ich wpisanie. To jest szczególnie
przydatne w geochachingu.
1. Dotknij Dokąd? > Współrzędne.
2. Dotknij ramki aby wprowadzić
współrzędne.
3. By zmienić typ wprowadzanych
współrzędnych, dotknij Format.
Ponieważ różne mapy używają
różnych formatów pozycji, nüvi
pozwala tobie wybrać właściwy
format współrzędnych dla rodzaju
mapy której używasz.
4. Wprowadź współrzędne, następnie
dotknij Dalej.
Instrukcja Obsługi nüvi 76515
Używanie ekranów głównych
Używanie ekranów
głównych
Ekran mapy
Pokaż mapę by ujrzeć ekran
Dotknij
mapy.
• Ikona pojazdu
przedstawia Twoje
aktualne położenie.
• Dotknij i przeciągnij aby zobaczyć inne
miejsca na mapie (zobacz stronę 14).
• Ikona ograniczenia prędkości może
pojawić się gdy podróżujesz drogami
wyższej kategorii.
➋
➊
➌
➍
➎
➏
➐
➊
Dotknij by zobaczyć ekran
następnego zwrotu lub asystenta
pasa ruchu (jeśli jest dostępny).
➋
Dotknij by zobaczyć listę zwrotów.
16
➌
Dotknij by przybliżyć lub oddalić
widok.
➍
Dotknij by zobaczyć gdzie się
znajdujesz.
➎
Dotknij by zobaczyć komputer
podróży.
➏
➐
Dotknij by powrócić do menu.
Dotknij by dostosować to pole.
Dostosowywanie pola danych
Urządzenie może wyświetlać różne
informacje podczas nawigowania po trasie.
1. Podzas nawigowania po wyznaczonej
trasie dotknij pole danych znajdujące
się w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz dane, które mają być
wyświetlane.
3. Powtórz kroki 1 i 2 gdy nie
nawigujesz po trasie.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Używanie ekranów głównych
Koputer podróży
Ekran listy zwrotów
Ekran komputera podróży wyświetla
twoją aktualną prędkość oraz dostarcza
pomocne statystyczne informacje na temat
twojej podróży. Aby go ujrzeć dotknij pole
Prędkość lub Przybycie na ekranie mapy.
Gdy nawigujesz wg wyznaczonej trasy,
ekran listy zwrotów podaje informacje o
zwrotach na twojej trasie wraz z informacją
o odległościach pomiędzy zwrotami. Dotknij
zielonego paska na górze ekranu mapy by
ujrzeć listę zwrotów. Dotknij jedną pozycję z
listy zwrotów by ujrzeć szczegóły dotyczące
tego zwrotu. Dotknij Pokaż mapę by ujrzeć
całą trasę na ekranie przeglądania mapy.
Jeśli często się zatrzymujesz, zostaw nüvi
włączone by mógł dokładnie obliczyć twój
czas podróży.
Zerowanie komputera podróży
Jeśli chcesz mieć dokładne informacje o
podróży którą zaraz rozpoczniesz, wyzeruj
informacje o podróży. Dotknij Zeruj podróż
by wyzerować dane podróży. Dotknij Zeruj
pr. maks. by wyzerować maksymalną
prędkość.
Instrukcja Obsługi nüvi 76517
Używanie ekranów głównych
Ekran Następnego
Zwrotu
Podczas nawigacji trasą, ekran następnego
zwrotu pokaże zwrot na mapie oraz
poinformuje o pozostałym dystansie i czasie
dotarcia do tego zwrotu. By ujrzeć następny
zwrot na mapie, dotknij pole Zwrot za na
ekranie głównym, lub dotknij dowolnego
zwrotu z listy zwrotów. Jeśli jest dostępny,
dotknij Asystent Pasa Ruchu na ekranie
następnego zwrotu aby zobaczyc ekran
asystenta pasa ruchu.
18
Ekran Asystenta Pasa Ruchu
Asystent Pasa Ruchu (jeśli jest dostępny)
pokazuje najbliższe skrzyżowanie oraz pas
ruchu, którym powinieneś się poruszać.
Aby zobaczyć asystenta pasa ruchu dotknij
lewy górny róg ekranu mapy. Możesz także
przełączyć się na Asystenta Pasa Ruchu z
poziomu Ekranu Następnego Zwrotu.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Korzystanie z Bluetooth
Korzystanie z
Bluetooth
Przy wykorzystaniu bezprzewodowej
technologii Bluetooth, Twój nüvi może
połączyć się z telefonem komórkowym i
pełnić rolę zestawu głośnomówiącego. Aby
sprawdzić czy Twój telefon wyposażony w
Bluetooth jest kompatybilny z nüvi, odwiedź
serwis internetowy:
www.garmin.com/bluetooth.
Parowanie urządzeń
Bluetooth ustanawia bezprzewodowe
połączenie pomiędzy urządzeniami,
takimi jak telefon komórkowy i nüvi. Przy
pierwszym, wspólnym użyciu obu tych
urządzeń musisz dokonać ich “parowania”,
aby ustanowić połączenie z użyciem kodu
PIN/ hasła. Po wykonaniu pierwszego
parowania, urządzenia będą automatycznie
łączyć się ze sobą, po każdym ich włączeniu.
Aby sparować Twój telefon i nüvi, oba
urządzenia muszą być włączone i znajdować
się w odległości nie większej niż 10 metrów
od siebie.
Inicjację parowania możesz wykonać
z poziomu nüvi lub Twojego telefonu.
Skorzystaj w tym celu z instrukcji obsługi
telefonu.
Kiedy włączysz nüvi, spróbuje ono
połączyć się z urządzeniem, z którym
było połączone ostatnio. Może być
konieczne skonfigurowanie telefonu tak aby
automatycznie łączył się z nüvi kiedy tylko
jest włączone.
Jeśli Twój telefon jest połączony z nüvi,
jesteś gotowy do wykonywania połączeń. Z
menu głównego wybierz, Telefon aby wejść
do menu telefonu.
Instrukcja Obsługi nüvi 76519
Korzystanie z Bluetooth
Parowanie telefonu
1. Włącz moduł Bluetooth w telefonie.
Funkcja ta znajdować się może
w menu o nazwie Ustawienia,
Bluetooth, Połączenia, lub Zestaw
głośnomówiący.
2. Uruchom wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybierz
nüvi.
4. Wprowadź w telefonie PIN dla
Bluetooth nüvi (1234)
20
Aby sparować korzystając
z ustawień nüvi
1. Na ekranie głównym, dotknij
Narzędzia> Ustawienia > Bluetooth
> Dodaj.
2. Włącz moduł Bluetooth w Twoim
telefonie i zmień jego ustawienia
tak, aby telefon mógł być
widoczny dla innych urządzeń.
Ustawienia te znajdziesz w grupie
Bluetooth, Połączenia, lub Zestaw
głośnomówiący Twojego telefonu.
3. Dotknij OK w nüvi.
4. Wybierz Twój telefon, i dotknij OK.
5. Wprowadź w telefonie PIN dla
Bluetooth nüvi (1234) .
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Korzystanie z Bluetooth
Odbieranie połączenia
Kiedy nadejdzie rozmowa przychodząca,
na ekranie nüvi pojawi się okno rozmowy
przychodzącej.
Dotknij Odbierz aby odebrać rozmowę.
Dotknij Ignoruj aby odrzucić rozmowę i
przerwać sygnał dźwiękowy.
Wbudowany mikrofon znajduje się na
przedniej ścianie nüvi.
W czasie rozmowy
Aby zakończyć rozmowę dotknij >
Zakończ. Dotknij > Opcje połączenia
aby skorzystać z opcji:
• Wybieranie tonowe—wyświetla
klawiaturę, umożliwiającą korzystanie
z usług automatycznych, np. poczty
głosowej.
• Przenieś dźwięk do telefonu—funkcja
pomocna jeśli chcesz wyłączyć rozmowę
przez nüvi, i kontynuować ją przez
telefon. Aby powrócić do nüvi wybierz
Przenieś dźwięk do urządzenia.
• Wycisz mikrofon.
Menu telefonu
Na ekranie głównym, dotknij Telefon aby
przejść do menu telefonu. Dotknij Status by
zobaczyć siłę sygnału, poziom naładowania
akumulatora, oraz nazwę podłączonego
telefonu.
WSKAZÓWKA: Niektóre telefony
nie umożliwiają korzystania ze
wszystkich funkcji menu telefonu nüvi.
Spis telefonów
Za każdym razem gdy Twój telefon
połączy się z nüvi, spis telefonów zostanie
automatycznie załadowany do nüvi. Zanim
spis ten będzie dostępny, może upłynąć kilka
minut.
1. Dotknij Telefon > Spis telefonów.
2. Dotknij wpis (kontakt) z listy do
którego chcesz zadzwonić.
3. Dotknij Wybierz aby nawiązać
połączenie.
Instrukcja Obsługi nüvi 76521
Korzystanie z Bluetooth
Połączenie z POI
1. Dotknij Telefon > Punkty
szczególne.
2. Wyszukaj obiekt z którym chcesz
nawiązać połączenie.
3. Dotknij Wybierz lub .
Wybieranie numeru telefonu
1. Dotknij Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź numer i dotknij Wybierz.
Historia Połączeń
Przy każdym połączeniu telefonu z nüvi,
automatycznie przesyłana jest historia
połączeń z telefonu do nüvi. Zanim listy te
będą dostępne może upłynąć kilka minut.
1. Dotknij Telefon > Historia połączeń.
2. Dotknij kategorię połączeń.
Połączenia wyświetlane są
chronologicznie; ostatnie połączenia
znajdą się na górze listy.
3. Dotknij wpis i dotknij Wybierz.
22
Dzwoń do domu
Wprowadź numer telefonu domowego, aby
móc szybko nawiązać z nim połączenie
głosowe.
Aby wprowadzić numer telefonu:
1. Dotknij Telefon > Dzwoń do domu.
2. Dotknij Podaj numer telefonu aby
użyć klawiatury lub Wybierz z listy
kontaktów (dostępne jedynie dla
telefonów umożliwiających transfer
spisu telefonów).
3. Dotknij Gotowe > Tak. nüvi wykona
połączenie z telefonem domowym.
Aby zadzwonić do domu:
1. Dotknij Telefon > Dzwoń do domu.
2. nüvi wybierze numer telefonu
domowego i nawiąże połączenie.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Korzystanie z Bluetooth
Wybieranie głosowe
Możesz nawiązać połączenie wymawiając
nazwę kontaktu.
1. Dotknij Telefon > Wybieranie
głosowe.
2. Wypowiedz nazwę kontaktu.
WSKAZÓWKA: Być może będziesz
musiał “nauczyć” Twój telefon
rozpoznawania komend głosowych.
Odwołaj się do instrukcji obsługi
telefonu.
Instrukcja Obsługi nüvi 76523
Komunikaty Drogowe TMC
Komunikaty drogowe
TMC
Twój nüvi może odbierać komunikaty
drogowe FM TMC (Traffic Message
Channel) oraz MSN® Direct zależnie od
odbiornika komunikatów drogowych jaki
jest podłączony do urządzenia.
UWAGA: Garmin nie jest
odpowiedzialny za dokładność
informacji drogowych. Odbiornik
FM jedynie odbiera informacje od ich
nadawców i prezentuje je w Twoim
nüvi.
Jeśli nuvi jest podłączone do odbiornika
TMC, podłączone do gniazda zasilania, oraz
w obszarze oferującym RDS, nüvi będzie
odbierał komunikaty drogowe. Więcej
informacji uzyskasz na
www.garmin.com/traffic.
MSN® Direct
Jeśli posiadasz odbiornik MSN Direct,
możesz korzystać z zawartości MSN Direct
(tylko USA). Więcej informacji na ten temat
znajdziesz na www.garmin.com/traffic lub
http://garmin.msndirect.com. Aby zakupić
akcesoria zajrzyj na: http://buy.garmin.com.
Komunikaty FM TMC
Korzystaj z odbiornika FM TMC (Traffic
Message Channel) aby odebrać informacje
drogowe nadawane poprzez FM Radio
Data System (RDS). Odbiornik TMC jest
zintegrowany z kablem zasilającym.
24
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Komunikaty Drogowe TMC
Odbieranie komunikatów
drogowych
Aby móc odbierać komunikaty drogowe
muszą być spełnione poniższe warunki:
• Odbiornik komunikatów drogowych
musi być podłączony do nüvi.
• Odbiornik komunikatów drogowych
oraz nüvi muszą być podłączone do
zewnętrznego źródła zasilania.
• Odbiornik komunikatów drogowych
oraz nüvi muszą być w zasięgu stacji FM
transmitującej komunikaty drogowe.
Uwaga: Podgrzewane szyby mogą
pogorszyć lub uniemożliwić odbieranie
komunikatów drogowych.
Utrudnienia w okolicy
Kiedy odbierasz komunikaty drogowe,
kolorowa ikona pojawia się w lewymgórnym rogu mapy. Ikona ta zmienia kolor w
zależności od skali utrudnień drogowych na
trasie, którą podążasz.
Kolorowy kod ważności
Kolor
Opis
Znaczenie
Zielony
mała ważność
Ruch odbywa
się normalnie.
Żółty
średnia
ważność
Czerwony duża ważność
Ruch jest utrudniony.
Ruch jest mocno
utrudniony lub
wstrzymany.
Instrukcja Obsługi nüvi 76525
Komunikaty Drogowe TMC
Utrudnienia na Twojej
trasie
Przy obliczaniu trasy, nüvi sprawdza
aktualne informacje o utrudnieniach i
automatycznie optymalizuje trasę pod kątem
czasu przejazdu. Mimo to, możesz zostać
poprowadzony przez obszar z utrudnieniami,
jeśli nie będą dostępne alternatywne trasy.
Jeśli w trakcie nawigacji, na Twojej trasie
wystąpią znaczące opóźnienia w ruchu, nüvi
automatycznie wyznaczy nową trasę.
Kiedy wystąpią utrudnienia na trasie, dotknij
ikonę utrudnień aby wyświetlić informacje
o ilości minut o którą zdarzenia wydłużą
Twoją podróż i która zostanie automatycznie
wliczona w czasie przybycia widocznym na
mapie.
26
Aby unikać utrudnień na trasie:
1. Na ekranie mapy dotknij ikonę
utrudnień
2. Dotknij Utrudnienia na trasie.
3. Dotknij strzałki aby przejrzeć listę
innych zdarzeń.
4. Dotknij Unikaj aby ominąć
utrudnienia.
Mapa utrudnień
Mapa utrudnień pokazuje oznaczone
kolorami utrudnienia na pobliskich drogach.
1. Na ekranie mapy dotknij ikonę
utrudnień.
2. Dotknij Pokaż mapę utrudnień aby
zobaczyć zdarzenia drogowe na
mapie.
Aby powrócić do normalnej mapy, dotknij
ikonę utrudnień, a następnie dotknij Pokaż
normalną mapę.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Komunikaty Drogowe TMC
Lista utrudnień
1. Na ekranie mapy dotknij ikonę
utrudnień.
2. Dotknij Wyszukaj utrudnienia aby
zobaczyć listę zdarzeń drogowych.
3. Aby zobaczyć szczegóły, dotknij
pozycję na liście.
Przeglądanie reklam
Jeśli Twój nüvi jest wyposażony w odbiornik
komunikatów drogowych, będziesz
otrzymywał lokalne reklamy oraz kupony.
Funkcja ta jest dostępna jedynie w Ameryce
Północnej.
uwaga: Nie próbuj spisywać kodu
kuponu podczas jazdy!
Aby wyłączyć otrzymywanie reklam musisz
wyłączyć komunikaty drogowe TMC
(zobacz stronę 45).
Diody LED - kody statusu
Twój odbiornik FM TMC może posiadać
informacyjne diody LED.
uwaga: Nie wszystkie odbiorniki
TMC posiadają diody LED.
Dioda
Zasilania
Dioda
Statusu
Zielona dioda LED świeci się gdy odbiornik
podłączony jest do zasilania. Dioda LED
statusu świeceniem informuje o odbieranym
sygnale:
• Żółte błyski krótki-długi: trwa określanie
państwa w którym się aktualnie
znajdujesz.
• Żółte ciągłe: poszukiwanie sygnału.
• Czerwone ciągłe: chwilowa utrata
synchronizacji.
• Zielone ciągłe: normalny odbiór danych.
Instrukcja Obsługi nüvi 76527
Odtwarzacze multimedialne
Odtwarzacze
Zestaw słuchawkowy
Aby słuchać muzyki w wysokiej jakości
można podłączyć zestaw słuchawkowy
bluetooth A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile). Aby uzyskać więcej
informacji o technologii Bluetooth zajrzyj na
stronę 19.
Aby sparować zestaw i nüvi, oba urządzenia
muszą być włączone i znajdować się w
odległości nie większej niż 10 metrów od
siebie.
Parowanie zestawu
słuchawkowego
1. Na ekranie głównym, dotknij
Narzędzia> Ustawienia >
Bluetooth.
2. W zakładce Audio dotknij Dodaj (lub
Zmień).
3. Włącz zestaw słuchawkowy (niektóre
zestawy wymagają przełączenia w
tryb widoczności).
28
4. Dotknij OK w nüvi.
5. Wybierz swój zestaw i dotknij OK.
6. Wpisz PIN dla Twojego zastawu jeśli
to konieczne i dotknij Gotowe.
7. Dotknij OK.
Odtwarzanie muzyki
Załaduj pliki z muzyką do pamięci
wewnętrznej lub na kartę SD. Zajrzyj na
strony 32–33.
1. Dotknij Narzędzia > Odtwarzacz
multimedialny.
2. Dotknij Przeglądaj.
3. Wybierz kategorię.
5. Aby odtworzyć całą kategorię od
początku listy, dotknij Odtwórz
wszystko. Aby odtworzyć wybrany
utwór, dotknij jego tytuł.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Odtwarzacze multimedialne
Lista odtwarzania
Okładka albumu
• Dotknij listę odtwarzania aby ją
edytować.
• Dotknij
aby zmienić głośność.
• Dotknij
aby posłuchać aktualnego
utworu od początku; dotknij ponownie
aby odtworzyć poprzedni utwór z listy;
dotknij i przytrzymaj aby przewinąć
odtwarzany utwór do tyłu.
• Dotknij
aby przejść do następnego
utworu z listy; dotknij i przytrzymaj aby
przewinąć odtwarzany utwór do przodu.
• Dotknij
aby przerwać odtwarzanie.
• Dotknij
aby włączyć
powtarzanie listy.
• Dotknij
aby odtwarzać
losowo.
• Dotknij okładkę albumu, aby zobaczyć
informacje o pliku lub usunąć utwór z
listy odtwarzania.
Obsługiwane pliki
nüvi obsługuje pliki dźwiękowe MP3 oraz
list odtwarzania M3U i M3U8.
Tworzenie i odsłuchiwanie list
odtwarzania
Korzystając z nüvi, możesz słuchać list
odtwarzania utworzonych w Twoim
komputerze. Możesz także zapisać taką listę
używając Twojego nüvi.
Instrukcja Obsługi nüvi 76529
Odtwarzacze multimedialne
Aby zapisać aktualną listę:
1. W czasie słuchania, dotknij
Przeglądaj > Lista odtwarzania >
Zapisz bieżącą listę odtwarzania
2. Wpisz nazwę i dotknij Gotowe.
Aby utworzyć nową listę:
1. W odtwarzaczu muzyki, dotknij
Przeglądaj > Lista odtwarzania >
Utwórz nową listę odtwarzania.
2. Wybierz utwory.
3. Dotknij Wróć kiedy zakończysz
dodawanie utworów do listy.
Aby utworzyć listę odtwarzania na
komputerze:
1. Korzystając z komputera i programu
obsługującego muzykę, utwórz listę
odtwarzania. Zapisz listę jako plik
M3U lub M3U8.
2. Może być potrzebna edycja pliku
M3U za pomocą edytora tekstu
(np. Notatnik), aby usunąć ścieżki
do plików dźwiękowych. Plik M3U
powinien zawierać tylko listę
nazw plików. Skorzystaj z pomocy
programu do obsługi plików audio.
30
3. Prześlij listę i pliki z muzyką do nüvi
lub na kartę SD (zobacz str. 32–33).
Plik M3U musi się znajdować w tym
samym miejscu co pliki dźwiękowe.
Aby odtwarzać wg listy:
1. W odtwarzaczu mp3, dotknij
Przeglądaj > Lista odtwarzania >
Otwórz zapisaną listę odtwarzania.
Pojawią się wszystkie zapisane listy.
2. Dotknij listę wg której chcesz
odtwarzać muzykę.
Aby edytować listę:
1. W czasie odtwarzania, dotknij listę
na ekranie odtwarzacza, lub dotknij
Przeglądaj > Lista odtwarzania >
Edytuj bieżącą listę odtwarzania.
2. Edytuj listę:
• Dotknij Dodaj aby dodać utwór na
końcu listy.
• Dotknij utwór, a następnie dotknij
Usuń aby usunąć go z listy.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Odtwarzacze multimedialne
Odtwarzanie książek
mówionych
Aby zakupić książki mówione z Audible.
com, odwiedź http://garmin.audible.com.
Odtwarzanie książki:
1. Dotknij Narzędzia > Odtwarzacz
multimedialny.
2. Dotknij Źródło aby otworzyć
odtwarzacz książek.
3. Dotknij Przeglądaj.
4. Dotknij kategorię, a następnie tytuł
książki.
Okładka
książki
• Dotknij
aby zmienić głośność.
• Dotknij
aby przeskoczyć rozdział lub
aby cofnąć. Naciśnij i przytrzymaj
aby przewinąć do przodu lub do tyłu.
• Dotknij
aby przerwać odtwarzanie.
• Dotknij okładkę książki aby zobaczyć
szczegółowe informacje.
Korzystanie z zakładek
Aby utworzyć zakładkę, dotknij
i
Zakładka. Aby przejrzeć Twoje zakładki
dotknij
, a potem wybraną zakładkę.
Dotknij Odtwórz aby słuchać książki od tej
zakładki.
Instrukcja Obsługi nüvi 76531
Zarządzanie plikami
Zarządzanie plikami
Pliki takie jak MP3 czy JPEG możesz
przechowywać w pamięci nüvi lub na
opcjonalnej karcie pamięci SD.
WSKAZÓWKA: nüvi nie jest
kompatybilny z systemami Windows®
95, 98, Me, lub NT. Nie jest również
kompatybilny z systemami Mac® OS
10.3 i starszymi. To samo ograniczenie
dotyczy większości urządzeń
pracujących w trybie pamięci masowej
USB.
Obsługiwane typy plików
•
•
•
•
•
pliki dźwiękowe MP3
pliki list odtwarzania M3U i M3U8
pliki książek mówionych AA:
pliki graficzne JPEG i JPG:
pliki GPI zawierające własne POI
załadowane oprogramowaniem Garmin
POI Loader
• Mapy, trasy i waypointy z MapSource®
32
Ładowanie plików
Krok 1: Włóż kartę SD (opcja)
Aby włożyć lub wyjąć kartę, naciśnij ją aż
usłyszysz kliknięcie.
Krok 2: Podłącz kabel USB
Podłącz wtyczkę mini-USB do złącza na
tylnej ściance obudowy nüvi. Podłącz
większą wtyczkę kabla do wolnego portu
USB w Twoim komputerze.
Twój nüvi i karta pamięci SD pojawią się
jako wymienne dyski w ‘Mój komputer’ dla
komputerów z systemem Windows lub jako
zamontowane napędy w komputerach Mac.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Zarządzanie plikami
WSKAZÓWKA: W niektórych
systemach operacyjnych lub
komputerach z wieloma dyskami
sieciowymi, dyski nüvi mogą się nie
pojawić. Zajrzyj do pomocy Twojego
systemu operacyjnego aby dowiedzieć
się jak zamapować te dyski.
Krok 3: Prześlij pliki do
Twojego nüvi
Skopiuj i wstaw pliki z Twojego komputera
do napędu/dysku nüvi.
1. Przeglądaj dyski Twojego komputera
aby odnaleźć plik do skopiowania.
2. Podświetl plik i wybierz Edycja >
Kopiuj.
3. Otwórz dysk/napęd “Garmin” lub
kartę SD.
4. Wybierz Edycja > Wstaw. Plik pojawi
się na liście plików pamięci nüvi lub
karty pamięci SD.
Krok 4: Odłącz kabel USB
Kiedy skończysz kopiowanie plików, kliknij
ikonę Odłącz lub wysuń urządzenie
w zasobniku systemowym (Windows), lub
przeciągnij ikonę napędu do Kosza
w
komputerach Mac. Odłącz nüvi od Twojego
komputera.
Usuwanie plików
Kiedy nüvi połączony jest z komputerem,
otwórz dysk nüvi lub kartę SD. Podświetl
plik, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk
Delete na klawiaturze Twojego komputera.
UWAGA: Jeśli nie znasz przeznaczenia
pliku, nIE usuwaj go. W pamięci
nüvi przechowywane są ważne pliki
systemowe, które nIE powinny
być usuwane. Zachowaj szczególną
ostrożność przy usuwaniu plików
znajdujących się w folderze “Garmin”
nüvi.
Instrukcja Obsługi nüvi 76533
Narzędzia
Narzędzia
Menu Narzędzia udostępnia wiele funkcji
pomocnych w czasie podróży.
Ustawienia
Więcej informacji na temat ustawień
znajdziesz na stronach 41-47.
Aktualna pozycja
Dotknij Narzędzia > Aktualna pozycja aby
zobaczyć informacje o miejscu w którym
się aktualnie znajdujesz. Funkcja ta jest
pomocna gdy potrzebujesz poinformować
służby ratownicze o miejscu w którym się
znajdujesz. Dotknij jeden z przycisków z
prawej strony aby znaleźć najbliższe obiekty
z wymienionych tam kategorii. Dotknij
Zapisz pozycję aby zachować Twoją
aktualną pozycję w pamięci.
34
Pomoc
Dotknij Narzędzia > Pomoc aby uzyskać
informacje o korzystaniu z nüvi.
Odtwarzacze
Aby uzyskać więcej informacji na temat
odtwarzaczy multimedialnych zobacz strony
28-31.
MSN® Direct
Jeśli posiadasz odbiornik MSN Direct,
możesz korzystać z zawartości MSN Direct
(tylko USA). Więcej informacji na ten temat
znajdziesz na www.garmin.com/traffic lub
http://garmin.msndirect.com. Aby zakupić
akcesoria zajrzyj na: http://buy.garmin.com.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Narzędzia
Przeglądarka obrazków
Moje dane
1. Dotknij Narzędzia > Przeglądarka
obrazków.
2. Dotknij zdjęcie aby zobaczyć jego
powiększenie.
3. Dotknij strzałki aby zobaczyć kolejne
zdjęcia.
Jeśli przesłałeś trasę z MapSource, dotknij
Importuj trasę z pliku aby skorzystać z niej
w Twoim nüvi.
Korzystając z przeglądarki, możesz zobaczyć
zdjęcia zapisane w pamięci nüvi lub na
karcie SD.
Dotknij Narzędzia > Moje dane aby
zarządzać lub usuwać Twoje zapisane dane,
np. Ulubione.
Czas na świecie
Pokaz slajdów
Dotknij Narzędzia > Czas na świecie aby
sprawdzić aktualną godzinę w różnych
miastach na świecie. Dotknij Mapa świata
aby wyświetlić mapę.
Trasy
Aby zmienić miasto na liście:
1. Dotknij Narzędzia > Czas na
świecie.
2. Dotknij nazwę miasta, które chcesz
zmienić.
3. Wpisz nazwę nowego miasta i dotknij
Gotowe.
4. Wybierz miasto jeśli pojawi się lista i
dotknij Zapisz.
1. Dotknij Narzędzia > Przeglądarka
obrazków > Pokaz aby uruchomić
pokaz slajdów.
2. Dotknij ekran w dowolnym miejscu,
aby przerwać ten pokaz
Informacje na temat tras znajdziesz na
stronach 12–13.
Instrukcja Obsługi nüvi 76535
Narzędzia
Przewodnik językowy
Garmin Language Guide wprowadza do
Twojego urządzenia dane ze słowników
Oxford i pięciu słowników z języka
angielskiego. Aby zakupić ten słownik,
odwiedź http://buy.garmin.com lub
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów
Garmin.
Tłumaczenie słów i fraz
1. Dotknij Narzędzia > Przewodnik
językowy > Słowa i frazy.
2. Dotknij Język, wybierz języki Z oraz
Do, następnie dotknij Wróć.
3. Wybierz kategorię i odszukaj frazę.
4. Dotknij Szukaj aby wprowadzić słowo
lub frazę, którego szukasz. Dotknij
frazę aby zobaczyć tłumaczenie.
5. Dotknij
aby usłyszeć tłumaczenie.
36
Słowa i frazy - wskazówki
• Użyj Szukaj słowa kluczowego we
frazach aby znaleźć wszystkie frazy
zawierające określone słowo.
• Dotknij podkreślone słowo, aby użyć
zamiennika (innego słowa).
• Dotknij More Variations aby
zmienić słowa we frazie lub użyć inne
tłumaczenia.
Słowniki
Garmin Language Guide udostępnia pięć
słowników z języka angielskiego.
1. Dotknij Narzędzia > Przewodnik
językowy.
2. Dotknij Słowniki.
3. Dotknij opcję tłumaczenia. Jeśli
potrzeba, dotknij Na angielski.
4. Odszukaj słowo i dotknij je.
5. Dotknij
aby usłyszeć tłumaczenie.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Narzędzia
Słowniki - wskazówki
• Dotknij Szukaj aby wpisać słowo lub
jego część do wyszukania.
• Dotknij Legenda aby zobaczyć
informacje o skrótach, oznaczeniach
i symbolach wymowy dla wybranego
języka.
Zawartość wszystkich słowników i Słów i Fraz:
© Oxford University Press. Pliki dźwiękowe:
© Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual
Phrasebank © Oxford University Press 2001.
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary ©
Oxford University Press and Hachette Livre 2005.
Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press and Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Kalkulator
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dotknij Narzędzia > Kalkulator.
Wpisz pierwszą liczbę obliczeń.
Dotknij operator (÷, x, -, lub +).
Wpisz drugą liczbę obliczeń.
Dotknij =.
Dotknij C aby wykonać nowe
obliczenia.
Przelicznik jednostek
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
jednostek.
2. Dotknij Konwersja, wybierz typ
jednostki miary i dotknij OK.
3. Dotknij jednostkę miary, którą chcesz
zmienić.
4. Wybierz jednostkę i dotknij OK.
Powtórz tą operację dla drugiej
jednostki jeśli potrzeba.
5. Dotknij prostokąt obok jednostki aby
wprowadzić wartość.
6. Wprowadź wartość i dotknij Gotowe.
Nastąpi konwersja.
7. Dotknij Wyczyść aby przeliczyć inne
jednostki lub wartości.
Instrukcja Obsługi nüvi 76537
Narzędzia
Aktualizacja kursów
nüvi umożliwia ręczną aktualizację
kursów walut, aby móc korzystać zawsze z
aktualnych kursów.
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
jednostek > Konwersja > Waluta >
OK > Aktualizuj.
2. Dotknij kurs, który chcesz zmienić.
3. Dotknij
aby usunąć bieżący
kurs. Wprowadź nowy kurs i dotknij
Gotowe.
4. Dotknij Zapisz aby zakończyć.
Dotknij Przywróć aby korzystać z
fabrycznie ustalonych kursów.
38
Reklamy
Jeśli Twój nüvi jest wyposażony w odbiornik
komunikatów drogowych, będziesz
otrzymywał lokalne reklamy oraz kupony.
Funkcja ta jest dostępna jedynie w Ameryce
Północnej.
1. Dotknij Narzędzia > Ogłoszenia.
2. Dotknij ogłoszenie oraz lokację jeśli
to konieczne..
3. Dotknij
aby obejrzeć kupon.
uwaga: Nie próbuj spisywać kodu
kuponu podczas jazdy!.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Odtwarzanie dźwięku poprzez system audio zainstalowany w pojeździe
Odtwarzanie dźwięku
poprzez system audio
zainstalowany w pojeździe
Zanim zaczniesz używać nadajnika FM w
Twojej lokalizacji, sprawdź informacje o
legalności jego użytkowania na stronie 56.
Jeśli Twój nüvi posiada nadajnik �����
FM,
możesz słuchać dźwięku z nüvi poprzez
system audio Twojego pojazdu.
UWAGA: Kiedy korzystasz z
nadajnika FM, każda rozmowa
telefoniczna, którą odbierzesz lub
nawiążesz poprzez nüvi, może być
słyszalna w pojazdach znajdujących się
obok Ciebie, poprzez radioodbiorniki w
nich zainstalowane.
Automatyczne strojenie
nadajnika FM
Jeśli korzystasz z odbiornika komunikatów
drogowych, nüvi może wybrać odpowiedni
kanał za Ciebie.
1. Na ekranie głównym dotknij
Głośność > Wyjście dźwięku >
Nadajnik FM > OK > Automatyczne
strojenie.
2. Następnie ustaw Twój radioodbiornik
na częstotliwość wyświetloną na
ekranie nüvi.
Ręczne strojenie
nadajnika FM
Jeśli nie korzystasz z odbiornika
komunikatów drogowych lub korzystasz z
odbiornika MSN Direct, wybierz ręcznie
kanał FM dla nadajnika FM.
1. Na ekranie głównym dotknij
Głośność > Wyjście dźwięku >
Nadajnik FM > OK.
2. Ustaw w radioodbiorniku
częstotliwość FM o najniższym
poziomie zakłóceń i możliwie niskiej
częstotliwości FM.
3. Dotknij lub aby w nüvi ustawić tą
samą częstotliwość, którą wybrałeś w
radioodbiorniku.
Instrukcja Obsługi nüvi 76539
Odtwarzanie dźwięku poprzez system audio zainstalowany w pojeździe
Wybór częstotliwości
Najlepsze rezultaty uzyskasz wybierając
częstotliwość poniżej 90.1 FM.
Kiedy poszukujesz odpowiedniej
częstotliwości FM w radioodbiorniku, szukaj
wolnej częstotliwości o stałym, ustalonym
poziomie szumów. Jeśli słyszysz w tle
zmienne szumy i dźwięki, wybierz inną
częstotliwość.
W czasie podróży konieczna może być
zmiana częstotliwości dla nadajnika FM.
Częstotliwość niewykorzystywana przez
stacje radiowe w Twojej okolicy, może być
wykorzystywana w innym regionie.
Informacje o nadajniku
FM
Nadajnik FM jest przeznaczony do transmisji
dźwięku z Twojego nüvi do radioodbiornika.
Nie zmieniaj ustawień FM w czasie gdy
prowadzisz pojazd.
z daleko zainstalowaną anteną (np. na tyle
pojazdu) może występować więcej zakłóceń
od źródeł zewnętrznych, niż w przypadku
pojazdów z anteną zainstalowaną na ich
przodzie.
W czasie podróży możesz zauważyć
różnice w poziomie szumu tła, nawet
jeśli żadna stacja FM nie wykorzystuje
danej częstotliwości. Możesz to zauważyć
przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania
z sygnalizacją świetlną lub w miejscach
działania innych systemów elektronicznych.
Możesz również zauważyć ten efekt przy
zmianie ukształtowania terenu, gdzie
możliwe będzie odebranie dalekich stacji
radiowych, które nie były słyszane w
czasie wybierania częstotliwości dla
nadajnika FM. Te i inne źródła zakłóceń
elektromagnetycznych mogą spowodować
konieczność wyszukania innej wolnej
częstotliwości dla nadajnika.
Odległość pomiędzy kablem zasilającym,
nüvi oraz anteną radioodbiornika może
wpływać na poziom szumów. W pojazdach
40
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dostosowywanie nüvi
Dostosowywanie nüvi
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia.
Symulacja ����
GPS—włącza symulator i
wyłącza tryb GPS, aby możliwe było
symulowanie nawigacji przy zmniejszonym
zużyciu baterii.
Tryb pracy—określa sposób nawigacji dla
optymalizacji tras: Samochód, Rower, lub
Pieszy.
2. Dotknij ikonę ustawień, które chcesz
zmienić.
3. Dotknij przycisk poniżej nazwy
ustawienia aby je zmienić.
Zmiana ustawień
systemowych
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > System.
Jednostki—umożliwia wybór jednostek:
Kilometry lub Mile.
Układ klawiatury—wybierz QWERTY
aby korzystać z układu przypominającego
klawiaturę komputera, lub wybierz ABC aby
korzystać z układu alfabetycznego.
O systemie—wyświetla wersję
oprogramowania Twojego nüvi, jego ID
urządzenia oraz wersję dźwięku. Informacje
te będą potrzebne przy aktualizacji
oprogramowania urządzenia lub zakupie
dodatkowych map.
Przywróć—przywraca ustawienia
fabryczne.
Instrukcja Obsługi nüvi 76541
Dostosowywanie nüvi
Zmiana ustawień
nawigacji
Zmiana ustawień
wyświetlania
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie.
Preferowane trasy—wybierz preferowany
typ wyznaczania tras:
Schemat kolorów—wybierz Dzienny jasne tło ekranu, Nocny - ciemne tło ekranu,
lub Automatycznie aby tryby te przełączane
były automatycznie.
• Najszybsza—wyznaczane trasy będzie
można przejechać najszybciej, ale mogą
być dłuższe.
• Najkrótsza—wyznaczane trasy będą
możliwie krótkie, ale ich przejechanie
może zająć więcej czasu.
• Bezdroże—wyznacza trasy w linii
prostej (bez względu na drogi).
Unikane—określ jakich typów dróg chcesz
unikać w wyznaczanych trasach.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia nawigacji.
42
Zrzut ekranowy—włącza tryb zrzutów
ekranowych. Dotknij ikonę
aby zapisać
zrzut ekranowy. Pliki bitmapowe zawierające
zrzut ekranu zapisywane są w folderze
Garmin\scrn pamięci nüvi.
Jasność—umożliwia regulację poziomu
podświetlenia ekranu. Redukcja jasności
podświetlenia wydłuża czas pracy na baterii.
Przywróć—przywraca ustawienia
fabryczne.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dostosowywanie nüvi
Zmiana ustawień czasu
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Czas.
Format czasu—wybierz format 12godzinny, 24-godzinny, lub UTC.
Bieżący czas—Ustaw prawidłowy czas
w nüvi. Wybierz Auto aby nuvi sam
aktualizował czas na podstawie bieżącej
lokacji.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia czasu.
Ustawienia językowe
Naciśnij Narzędzia > Ustawienia > Język.
Język Głosu—zmienia język używany dla
wskazówek nawigacyjnych i komunikatów.
Tekst—zmienia język używany do
wyświetlenia menu ekranowego. Zmiana
tego języka nie wpływa na opisy używane
na mapach, jak np. nazwy ulic czy obiektów,
jak również dane wprowadzone przez
użytkownika.
Klawiatura—wybierz klawiaturę dla
Twojego języka. Możesz również zmienić
język klawiatury z poziomu ekranu
klawiatury przyciskiem Tryb.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia językowe.
Zmiana ustawień mapy
Naciśnij Narzędzia> Ustawienia> Mapa.
Szczegółowość map—określa ilość
szczegółów wyświetlanych na mapie. Im
więcej wyświetlanych szczegółów, tym
wolniejsze odświeżanie mapy.
Instrukcja Obsługi nüvi 76543
Dostosowywanie nüvi
Widok mapy—określa sposób wyświetlania
mapy.
• Góra-kurs—wyświetlanie mapy płaskiej
(2D) zorientowanej wg kierunku ruchu
ku górze ekranu.
• Góra-Północ—wyświetlanie mapy 2D
zorientowanej wg Północy ku górze
ekranu.
• 3D—wyświetlanie mapy trójwymiarowej
(3D) zorientowanej wg kierunku ruchu
ku górze ekranu.
Pojazd—umożliwia zmianę ikony pojazdu
wyświetlanej na mapie. Wymierz ikonę
pojazdu i potwierdź zmianę przyciskiem
OK. Dodatkowe ikony znajdziesz na stronie
internetowej:
www.garmingarage.com
Dziennik podróży—pozwala włączyć lub
wyłączyć wyświetlanie dziennika podróży.
Aby wyczyścić dziennik podróży naciśnij
Narzędzia > Moje Dane > Wyczyść
dziennik podróży.
44
Mapy Info—wyświetla listę
zainstalowanych map oraz ich wersje.
Naciśnięcie mapy powoduje jej zaznaczenie
(i używanie) lub odznaczenie.
Przywróć—powoduje przywrócenie
domyślnych ustawień fabrycznych.
Ustawienia zabezpieczeń
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
Garmin Lock—włącz funkcję Garmin
Lock™ aby zablokować nüvi. Wpisz 4cyfrowy PIN, i ustaw bezpieczną lokację.
Więcej informacji na stronie 49.
Tryb bezpieczny—możesz włączyć
lub wyłączyć tą funkcję. Kiedy pojazd
znajduje się w ruchu, tryb bezpieczny
wyłącza wszystkie funkcje, które wymagają
zwiększonej uwagi użytkownika i mogą
stać się przyczyną rozproszenia uwagi
kierującego pojazdem
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia zabezpieczeń. Przywracanie
oryginalnych ustawień nie powoduje
usunięcia kodu PIN i bezpiecznej lokalizacji.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dostosowywanie nüvi
Informacje o subskrypcji
komunikatów drogowych
wskazówka: Możesz przeglądać
ustawienia komunikatów drogowych
tylko wtedy, gdy nüvi jest podłączone
do zewnętrznego źródła zasilania i
odbiornika TMC.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Komunikaty Drogowe.
Opcje w Ameryce Północnej
tabele dostawców.
Subskrypcje—wyświetla subskrypcje wraz
z ich czasem wygaśnięcia. Naciśnij Dodaj
aby dodać subskrypcję.
Dodawanie subskrypcji
Możesz dokonać dodatkowych subskrypcji
lub odnowić istniejące w przypadku ich
wygaśnięcia. Więcej na www.garmin
.com/fmtraffic.
Twoje subskrypcje odbiornika TMC wraz
z datami ich wygaśnięcia są wyświetlane
przez odbiornik. Naciśnij Dodaj aby dodać
subskrypcję.
Opcje w Europie
Aktualne—wybierz dostawcę usługi,
którego będziesz używać. Wybierz
Automatycznie aby urządzenie wybierało
najlepszego dostawcę w miejscu, w którym
się znajdujesz lub wybierz określonego
dostawcę.
Szukaj—wyszukaj dodatkowych dostawców
komunikatów TMC. Aby zwiększyć czas
wyszukiwania, naciśnij Tak aby wyczyścić
Instrukcja Obsługi nüvi 76545
Dostosowywanie nüvi
Ustawienia Bluetooth
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Bluetooth.
Telefon lub Sprzęt Audio—dotknij Dodaj >
OK aby sparować urządzenie kompatybilne
z Bluetooth. Aby słuchać muzyki w wysokiej
jakości podłącz zestaw słuchawkowy A2DP
(zobacz str 19-21). Wybierz Zmień aby
podłączyć inne urządzenie. Kod PIN nüvi to
1234.
Rozłącz—wybierz urządzenie, które
chcesz rozłączyć i naciśnij Tak.
Usuń—wybierz urządzenie, które chcesz
usunąć z pamięci nüvi i naciśnij Tak.
Dotknij Gotowe kiedy wprowadzisz nową
nazwę.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia Bluetooth. Przywracanie
ustawień Bluetooth nie powoduje usunięcia
informacji o dokonanym parowaniu.
Zmiana ustawień punktów
ostrzegawczych
W urządzeniu muszą występować punkty
ostrzegawcze (takie jak POIs, fotoradary, lub
punkty TourGuide®). Zobacz na strony 50-51
aby uzyskać informacje. Naciśnij Narzędzia
> Ustawienia > Punkty ostrzegawcze.
Bluetooth—pozwala włączyć lub
wyłączyć port Bluetooth. Po włączeniu
Bluetooth w Menu Głównym (na Ekranie
początkowym urządzenia) wyświetlana
jest odpowiednia ikona Aby uchronić
telefon od automatycznego łączenia,
wybierz opcję Wyłączone.
Przyjazna nazwa—wprowadź nazwę, którą
będzie się identyfikować Twój nüvi w innych
urządzeniach wyposażonych w Bluetooth.
46
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dostosowywanie nüvi
Alerty—Włącz lub wyłącz alerty zbliżania
do własnych POI lub punktów z bazy
Garmin Safety Camera.
TourGuide—określa w jaki sposób
aktywowane będzie odtwarzanie dźwięku
przy zbliżaniu się do punktów należących do
TourGuide™.
Przywróć—przywraca ustawienia domyślne
dla punktów ostrzegawczych.
Przywracanie ustawień
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij Przywróć.
3. Dotknij Tak.
Usuwanie danych
użytkownika
Uwaga: Zostaną usunięte wszystkie
wprowadzone przez użytkownika
informacje.
1. Przytrzymaj palec w prawym, dolnym
rogu ekranu nüvi w czasie jego
włączania. Trzymaj palec aż do
pojawienia się okna na ekranie.
2. Dotknij Tak. Wszystkie ustawienia
przywrócone zostaną do wartości
fabrycznych. Usunięte zostaną
również Twoje ulubione i zakładki.
Instrukcja Obsługi nüvi 76547
Dodatki
Dodatki
Sposoby ładowania nüvi
• Użyj kabla zasilania samochodowego aby
naładować urządzenie w samochodzie.
• Użyj zasilacza sieciowego (nie ma go w
zestawie) aby naładować nuvi w domu.
• Użyj kabla USB aby naładować
urządzenie za pomocą komputera.
Resetowanie nüvi
Jeśli ekran nüvi przestanie działać, wyłącz
nüvi i włącz go ponownie. Jeśli to nie
pomoże, przesuń Przycisk Włączania w
lewo i przytrzymaj w tej pozycji przez 8
sekund. Następnie włącz Nuvi, powinno już
działać poprawnie.
48
Kalibracja ekranu
Jeżeli ekran dotykowy nie reaguje
poprawnie, niezbędne jest dokonanie
kalibracji ekranu.
1. Wyłącz nüvi.
2. Przytrzymaj palec na środku ekranu.
3. Włącz nüvi i natychmiast przesuń
Przycisk Włączania na prawo
(blokada).
4. Cały czas trzymaj przycisk na ekranie
aż pojawi się menu kalibracji ekranu.
5. Podążaj za wskazówkami na ekranie.
6. Przesuń Przycisk Włączania na
środek aby odblokować urządzenie.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dodatki
Blokowanie nüvi
Garmin Lock™ jest funkcją anty
kradzieżową blokującą nuvi. Przy każdym
włączeniu nüvi, musisz wprowadzić PIN lub
pojechać do Twojej bezpiecznej lokacji.
1. Naciśnij Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
2. Naciśnij przycisk pod napisem
Garmin Lock (Blokowanie).
3. Wpisz 4-cyfrowy PIN i udaj się do
bezpiecznej lokacji.
Czym jest bezpieczna
lokacja?
Jako bezpieczną lokację, wybierz dowolne
miejsce, takie jak np. Twój dom lub
biuro. Zapisz Twój PIN, i schowaj go w
bezpiecznym miejscu. Jeśli zapomnisz
Twój PIN, możesz pojechać do bezpiecznej
lokacji, aby odblokować Twojego nüvi.
Uwaga: Jeśli zapomnisz Twój PIN
i bezpieczną lokację, będziesz musiał
wysłać Twoje nüvi do serwisu Garmin,
aby je odblokować. Jedynym w
Europie serwisem, autoryzowanym do
odblokowania Twojego nüvi w takiej
sytuacji, jest serwis Garmin w Anglii!
nüMaps Guarantee™
Aby otrzymać darmową aktualizację mapy
City Navigator Europe zarejestruj nüvi
na stronie http://my.garmin.com w ciągu
60 dni od pierwszej akwizycji satelitów.
Nie otrzymasz darmowej aktualizacji jeśli
zarejestrujesz urządzenie przez telefon lub
później niż 60 dni od pierwszej akwizycji
satelitów. Aby dowiedzieć się więcej
odwiedź www.garmin.com/numaps.
Mapy dodatkowe
Możesz zakupić dodatkowe mapy do
Twojego nüvi. Aby zobaczyć listę map
kompatybilnych z Twoim nüvi odwiedź
www.garmin.com.
Aby sprawdzić wersję map zainstalowanych
w Twoim nüvi, na ekranie głównym dotknij
Narzędzia > Ustawienia > Mapa > Mapyinfo.
Instrukcja Obsługi nüvi 76549
Dodatki
Aktualizacja
oprogramowania
1. Odwiedź www.garmin.com/products
/webupdater aby pobrać i
zainstalować aplikację WebUpdater
na komputerze.
2. Podłącz nüvi do komputera za
pomocą kabla mini-USB.
3. Uruchom program WebUpdater
i postępuj według poleceń
pojawiających się na ekranie.
Jeśli potwierdzisz, że chcesz dokonać
aktualizacji, WebUpdater automatycznie
pobierze odpowiednie aktualizacje i
zainstaluje je w Twoim nüvi.
Opcjonalne akcesoria
Aby uzyskać dodatkowe informacje o
opcjonalnych akcesoriach odwiedź stronę
http://buy.garmin.com, www.garmin.com
/extras, lub skontaktuj się z dealerem
Garmin.
50
Kamery bezpieczeństwa
Baza ta zawiera informacje o lokalizacjach
tzw. kamer bezpieczeństwa na określonych
obszarach (sprawdź informacje na
http://my.garmin.com). Dla tych obszarów
nüvi posiadać może pozycje setek kamer
bezpieczeństwa. Twój nüvi ostrzeże Ciebie
kiedy będziesz się zbliżać do fotoradaru
jak również wtedy, gdy będziesz jechać w
jego pobliżu zbyt szybko. Dane w tej bazie
uaktualniane są co najmniej raz w tygodniu,
a więc zawsze masz dostęp do możliwie
najnowszych informacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić dane
dla nowego regionu, a także przedłużyć czas
trwania posiadanych subskrypcji. Każdy z
regionów, który zakupisz, posiadać będzie
własną datę wygaśnięcia subskrypcji.
Uwaga: Garmin nie jest
odpowiedzialny za konsekwencje
korzystania z baz Własnych POI
lub Kamer bezpieczeństwa oraz za
dokładność tych baz.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dodatki
Własne POI
Twój nüvi umożliwia obsługę baz własnych
POI, które dostępne są w różnych serwisach
internetowych. Niektóre bazy własnych POI
zawierają informacje alarmowe dla takich
punktów jak np. fotoradary. Twój nüvi może
Ciebie ostrzegać o zbliżaniu się do takich
punktów z użyciem alarmów punktów
ostrzegawczych.
Jeśli pobierzesz interesującą Ciebie bazę
POI, użyj oprogramowania POI Loader aby
zainstalować tą bazę w Twoim nüvi. POI
Loader dostępny jest na:
www.garmin.com/extras.
Aby wyświetlić własne POI naciśnij
Dokąd > Dodatki > Własne POI. Aby
zmienić alarmy punktów ostrzegawczych
naciśnij Narzędzia > Ustawienia > Punkty
Ostrzegawcze > Alarmy Punktów.
Korzystając z aplikacji POI Loader,
możesz zapisać Własne POI na dysku
“nüvi” Twojego urządzenia na karcie SD.
Możesz także dostosować ustawienia
alarmów punktów ostrzegawczych dla
każdego POI korzystając z opcji aplikacji
Instrukcja Obsługi nüvi 765
POI Loader. Więcej informacji znajdziesz
w pliku pomocy aplikacji POI Loader; po
uruchomieniu aplikacji naciśnij przycisk F1
aby uruchomić Pomoc. Aby usunąć bazę POI
z urządzenia nüvi, podłącz urządzenie do
komputera. Otwórz katalog Garmin\poi w
urządzeniu nüvi lub na karcie SD a następnie
usuń plik poi.gpi.
TourGuide
Garmin TourGuide umożliwia korzystanie
w nüvi z dostarczanych przez inne firmy
przewodników dźwiękowych, powiązanych z
pozycją GPSs. Taki przewodnik dźwiękowy
np.: może zabrać Ciebie na wycieczkę
po nieznanym mieście, jednocześnie
odtwarzając interesujące fakty o zabytkach
znajdujących się wzdłuż trasy wycieczki.
W czasie wycieczki, kolejne informacje
dźwiękowe uruchamiane są na podstawie
pozycji GPS określonej przez urządzenie.
Aby wyświetlić Twoje pliki TourGuide
naciśnij Dokąd > Dodatki > Własne POI,
aby zmienić ustawienia: Narzędzia >
Ustawienia > Punkty Ostrzegawcze >
TourGuide.
51
Dodatki
Przewodnik podróży
Podobnie jak tradycyjny przewodnik,
Garmin Travel Guide dostarcza
szczegółowych informacji na temat obiektów
takich jak restauracje, czy hotele. Aby
zakupić przewodnik podróżny, odwiedź
serwis http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z dealerem Garmin.
Aby użyć przewodnika podróży włóż
kartę SD do urządzenia nüvi. Naciśnij
Dokąd > Dodatki. Naciśnij nazwę Twojego
Przewodnika Podróży aby go otworzyć.
Informacja o baterii
Aby zachować jak największą żywotność
baterii nie zostawiaj nuvi na słońcu oraz
unikaj kontaktu urządzenia ze źródłami
ciepła.
Ikona baterii
w prawym, górnym
rogu ekranu głównego wskazuje aktualny
status wbudowanego akumulatora.
Okresowo, możesz zauważyć że wskazania
tej ikony stają się niedokładne. Aby
zwiększyć dokładność wskazań statusu,
rozładuj całkowicie baterię, a następnie
naładuj, bez przerywania procesu ładowania.
Dla uzyskania najlepszych rezultatów, nie
odłączaj nüvi od zasilania do czasu jego
całkowitego naładowania.
Zwiększanie żywotności baterii
• Wyłącz podświetlanie ekranu (Narzędzia
> Ustawienia > Wyświetlanie >
Jasność).
• Nie zostawiaj nüvi na słońcu oraz nie
narażaj na działanie źródeł ciepła.
52
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dodatki
Wymiana bezpiecznika
Uwaga: Podczas zmieniania
bezpiecznika zwróć uwagę, aby
wszystkie drobne części po wymianie
znajdowały się na swoim domyślnym
miejscu.
Jeśli urządzenie nie ładuje się po podłączeniu
do gniazda zapalniczki, prawdopodobnie
potrzebna jest wymiana bezpiecznika.
1. Odkręć czarny krążek na końcu
wtyczki do zapalniczki.
2. Wyciągnij bezpiecznik (Szkło ze
srebrnym cylindrem) i zastąp go
nowym bezpiecznikiem 3A. Nakrętka
3. Upewnij się, że
Srebrna
srebrna końcówka
końcówka
jest prawidłowo
Bezpiecznik
nałożona na
końcówkę
bezpiecznika.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Sygnał z satelitów GPS
Twój nüvi, aby pracować, musi odbierać
sygnał z satelitów GPS (Global
Positioning System). Jeśli znajdujesz się w
pomieszczeniu, blisko budynków lub drzew,
lub na parkingu wielopoziomowych, nüvi
może nie odebrać sygnałów z satelitów.
Wyjdź na otwarty teren, wolny od wysokich
przeszkód, aby korzystać z Twojego nüvi,
lub zamknij antenę, aby wyłączyć moduł
GPS by używać go w pomieszczeniu.
Kiedy nüvi odbierze sygnał z satelitów,
słupki siły sygnału na ekranie głównym
staną się zielone
. Kiedy sygnał
zostanie utracony, słupki staną się czerwone
lub znikną
.
Więcej informacji na temat systemu GPS,
znajdziesz w serwisie internetowym www
.garmin.com/aboutGPS.
53
Dodatki
Montaż nüvi na kokpicie
Aby zamocować nüvi na kokpicie, użyj
przyklejanej podstawki dostarczonej w
pakiecie standardowym.
Uwaga: Permanentną podstawkę
przyklejaną jest bardzo trudno usunąć
po jej przyklejeniu
1. Oczyść i osusz kokpit w miejscu,
gdzie chcesz umieścić podstawkę.
2. Zdejmij taśmę zabezpieczającą z
przylepca dwustronnego na dolnej
powierzchni podstawki, i umieść
podstawkę na kokpicie.
3. Umieść uchwyt z przyssawką na
podstawce.
4. Odchyl dźwignię w dół aby
zabezpieczyć przyssawkę na
podstawce.
54
Zdejmowanie nüvi i
uchwytu
Aby zdjąć nüvi z uchwytu przytrzymaj
uchwyt i odchyl urządzenie od zatrzasku.
Aby odczepić zatrzask od uchwytu, przekręć
zatrzask w lewo lub prawo aż odskoczy od
uchwytu.
Aby zdjąć przyssawkę z szyby, odchyl
dźwignię przyssawki do siebie. Pociągnij za
języczek przyssawki.
Konserwacja nüvi
Twój nüvi zawiera czułe elementy
elektronicznie, które mogą zostać trwale
uszkodzone jeśli zostaną narażone na
działanie mocnych uderzeń lub wibracji.
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia
Twojego nüvi, staraj się nie upuszczać
Twojego nüvi i wykorzystywać go w
warunkach dużych wibracji.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dodatki
Czyszczenie nüvi
nüvi jest skonstruowany z wysokiej jakości
materiałów i nie wymaga od użytkownika
innych zabiegów jak okresowe czyszczenie.
Obudowę nüvi (oprócz ekranu dotykowego)
czyść ściereczką nasączoną delikatnym
detergentem, a następnie wytrzyj ją do sucha.
Unikaj chemicznych środków czyszczących,
które mogą uszkodzić elementy wykonane z
tworzywa sztucznego.
Czyszczenie ekranu
dotykowego
Ekran dotykowy czyść za pomocą miękkiej,
czystej i nie pozostawiającej włókien
ściereczki. Jeśli potrzeba, możesz użyć
wody, alkoholu izopropylowego lub środków
do czyszczenia szkieł optycznych. Nasącz
nimi ściereczkę a następnie delikatnie
przetrzyj ekran dotykowy.
Bezpieczne korzystanie z
nüvi
podszybiu), gdyż może to spowodować
trwałe uszkodzenie urządzenia.
• Unikaj kontaktu nüvi z wodą. Kontakt z
wodą może spowodować nieprawidłowe
działanie lub uszkodzenie nüvi.
• Mimo, iż do obsługi ekranu dotykowego
może być używany rysik PDA, nigdy
nie używaj go do obsługi urządzenia
w czasie jazdy. Nie używaj twardych
lub ostrych przedmiotów do obsługi
ekranu dotykowego, ponieważ może to
spowodować trwałe uszkodzenie ekranu.
Jak uniknąć kradzieży?
• Aby uniknąć kradzieży, nie pozostawiaj
nüvi i uchwytu w widocznym miejscu,
gdy z nich nie korzystasz.
• Nie trzymaj urządzenia w schowku
samochodowym.
• Zarejestruj urządzenie
http://my.garmin.com.
• Korzystaj z funkcji Garmin Lock™
• Nie pozostawiaj nüvi w miejscach,
gdzie byłby on narażony na długotrwałe
działanie wysokich temperatur (np. na
Instrukcja Obsługi nüvi 765
55
Dodatki
Przepisy prawne
normujące używanie
nadajnika FM
Jeśli w Twoim nüvi zainstalowany jest
nadajnik FM, możesz słuchać dźwięku
generowanego przez nüvi poprzez system
audio zainstalowany w pojeździe.
Używanie odbiornika nüvi z
nadajnikiem FM w Europie
Używanie nadajnika FM w większości
krajów Europy jest zabronione w przepisach
radiotelekomunikacyjnych. Przed użyciem
nadajnika FM należy sprawdzić, czy w
kraju, w którym podróżujesz nie jest to
zabronione. Używanie nadajnika w kraju, w
którym podróżujesz, wiąże się z podjęciem
odpowiedzialności karnej (uregulowanej w
lokalnych przepisach) za użycie w miejscu
zabronionym. Zobacz stronę
www.garmin.com/fm-notice aby uzyskać
więcej informacji.
56
Używanie nadajnika FM w
Stanach Zjednoczonych
Urządzenia sprzedawane w Stanach
Zjednoczonych posiadają nadajnik FM o
mocy nadawczej mniejszej jak te urządzenia,
które są sprzedawane w Europie w krajach
zezwalających na użycie nadajnika FM.
Jest to unormowane przepisami prawnymi
określającymi zakres mocy nadajnika FM
dla konkretnych krajów. W krajach Europy
zezwalających na nadajnik FM, określona
moc jest wyższa od tej przyjętej na terenie
Stanów Zjednoczonych. Używanie nadajnika
w kraju, w którym podróżujesz, wiąże się
z podjęciem odpowiedzialności karnej
(uregulowanej w lokalnych przepisach)
za użycie w miejscu zabronionym. Dla
przykładu - nie można używać Europejskiej
wersji urządzenia z nadajnikiem FM na
terenie Stanów Zjednoczonych (zbyt wysoka
moc nadajnika FM).
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dodatki
Deklaracja Zgodności
Niniejszym Garmin deklaruje,
że produkt nüvi jest zgodny z
wymaganiami i innymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC. Aby zobaczyć
pełną deklarację zgodności, zobacz
serwis internetowy: www.garmin.com.
Licencja na
oprogramowanie
KORZYSTAJĄC Z nüvi ZGADZASZ
SIĘ POZOSTAWAĆ W ZGODZIE Z
POSTANOWIENIAMI I WARUNKAMI
NINIEJSZEJ LICENCJI NA
OPROGRAMOWANIE. PROSIMY,
PRZECZYTAJ UWAŻNIE TREŚĆ TEJ
LICENCJI.
Garmin udziela Tobie ograniczonej
licencji na użytkowanie, w czasie
normalnego funkcjonowania urządzenia,
oprogramowania zainstalowanego
w tym urządzeniu (zwanego dalej
„oprogramowanie”) w formie binarnego
pliku wykonywalnego. Tytuł prawny, prawa
autorskie oraz prawa własności intelektualnej
Instrukcja Obsługi nüvi 765
do Oprogramowania pozostają własnością
firmy Garmin.
Potwierdzasz, że oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i jest chronione
przez prawa autorskie obowiązujące w
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
oraz zapisami międzynarodowego prawa
własności intelektualnej. Potwierdzasz
również, że struktura, organizacja i kod
Oprogramowania są tajemnicą handlową
firmy Garmin oraz, że Oprogramowanie w
formie kodu źródłowego pozostaje również
tajemnicą handlową firmy Garmin. Zgadzasz
się nie dekompilować, disasemblować,
modyfikować, dokonywać asemblacji
wstecznej, tzw. reverse engineering, czy
sprowadzać Oprogramowania lub jego części
do formy czytelnej, jak również zgadzasz
się nie tworzyć jakichkolwiek produktów
bazujących na Oprogramowaniu lub jego
części. Zgadzasz się nie eksportować
lub reeksportować Oprogramowania
do jakiegokolwiek państwa objętego
ograniczeniem eksportu prawem Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej.
57
Dodatki
Dane techniczne
Wymiary: 121.7 × 75.2 × 19.5 mm
Waga: 175 g
Wyświetlacz: przekątna 4.3”, rozdzielczość
480 × 272 pikseli; panoramiczny ekran
WQVGA TFT z białym podświetlaniem,
dotykowy.
Obudowa: Nie wodoszczelna (IPXO)
Bezpieczny zakres temperatur:
0°C do 60°C
Zakres temperatur ładowania:
0°C do 45°C
Pamięć danych: pamięć wbudowana i
opcjonalnie karty pamięci SD. Pamięci
nieulotne
Zasilanie: 12/24 V DC (z zapalniczki) lub
AC (jeżeli urządzenie posiada odpowiedni
zasilacz)
Pobór mocy: maksymalnie 10 W
Czas pracy na baterii: 3 - 7 godzin
Typ baterii: niewymienna, Litowo-Jonowa
Odbiornik GPS: Wysokiej czułości
Czas akwizycji satelitów*:
Gorący start: < 1 sec
Zimny start: < 38 sec
Twardy reset: < 45 sec
*Wartości średnie dla nieruchomego
urządzenia i niczym nie osłoniętym widoku
nieba
Połączenie z PC: tryb pamięci masowej
USB, plug&play
Wejście słuchawkowe: 3.5 mm (jack)
Czas ładowania: Średnio 4 godziny
58
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Mój nüvi nigdy nie
odbiera sygnałów z
satelitów.
Wyjdź z nüvi na otwarty teren, z dala od wysokich budynków lub
drzew, poczekaj kilka minut.
Przyssawka uchwytu
nie trzyma się szyby
Wyczyść gumę przyssawki uchwytu pocierając czystą tkaniną
alkoholem. Po wyczyszczeniu podłącz uchwyt, tak jak to pokazano
na stronie 3.
Urządzenie nüvi
nie ładuje się w
samochodzie.
Urządzenie nüvi jest zdolne do ładowania tylko w zakresie
temperaturowym od 0°C do 45°C). Jeżeli urządzenie jest narażone
na bezpośrednie promienie słoneczne lub nagrzało się w inny
sposób, nie jest zdolne do ładowania.
Jak mogę usunąć
wszystko dane
użytkownika ?
Podczas włączania urządzenia przytrzymaj prawy-dolny róg
urządzenia. Należy trzymać do momentu wyświetlenia wiadomości
czy odbiornik ma usunąć wszystkie dane użytkownika. Naciśnij Tak
(Yes) aby usunąć wszystkie dane użytkownika.
Urządzenie nüvi nie
reaguje na dotyk.
Jeżeli urządzenie przestało funkcjonować, wyłącz urządzenie nüvi
i ponownie je włącz. Jeżeli procedura ta nie pomoże to przesuń
Przycisk Włączania (Power) na lewo i przytrzymaj przez 8 sekund
a następnie włącz urządzenie. Po tej procedurze urządzenie
powinno zacząć pracować bez problemu.
Ekran dotykowy
nieprawidłowo reaguje
na dotyk
Należy skalibrować urządzenie, tak jak jest to podane na stronie 48.
Wskaźnik baterii jest
niedokładny
Pozwól na całkowite rozładowanie nüvi a następnie naładuj
całkowicie akumulator (bez przerywania cyklu ładowania).
Instrukcja Obsługi nüvi 765
59
Dodatki
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Mój telefon nie może
połączyć się z nüvi.
Naciśnij Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. Sprawdź czy
funkcja bluetooth jest włączona.
Upewnij się, że telefon jest włączony i znajduje się bliżej niż 10
metrów od Twojego nüvi.
Zajrzyj na www.garmin.com/bluetooth.
Skąd mam wiedzieć,
Kiedy Twój nüvi pracuje w trybie pamięci masowej USB, na jego
że nüvi pracuje w trybie ekranie wyświetlany jest obraz nüvi podłączonego do komputera.
pamięci masowej USB? Powinieneś również zobaczyć nowe dyski, klikając Mój Komputer.
Mój komputer nigdy
nie rozpoznaje, że
dołączony został nüvi.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz nüvi i włącz go ponownie.
3. Podłącz kabel USB do komputera. nüvi automatycznie przejdzie
w tryb pamięci masowej USB.
Na liście moich dysków
nie mogę znaleźć
żadnego wymiennego
napędu o nazwie
“nüvi”.
Jeśli masz wiele zmapowanych dysków sieciowych w Twoim
komputerze, Windows może mieć problem z przypisaniem liter
dysków do napędów nüvi. Zobacz pomoc systemu windows w celu
uzyskania informacji o sposobie mapowania dysków sieciowych.
Nie mogę odebrać
danych o z odbiornika
TMC
Upewnij się, że jesteś na terenie pokrytm zasięgiem dostawcy
usługi TMC. Jeżeli jesteś poza zasięgiem, nie będzie możliwy
odbiór danych TMC.
Upewnij się, że antena FM TMC jest podłączona do wejścia
zasilającego w uchwycie urządzenia, oraz czy kabel jest podłączony
do zasilania w samochodzie.
60
Instrukcja Obsługi nüvi 765
Dodatki
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Jak mogę odnaleźć
restauracje, w pobliżu
których będę się
znajdować w hotelu ?
1.Naciśnij Dokąd > Blisko > Innej miejscowości (i wpisz
miejscowość, w której będziesz wypoczywać).
2. Wyszukaj hotel i naciśnij Jedż.
3. Naciśnij Menu > Dokąd > Blisko > Miejsce Docelowe.
4.Szukaj restauracji. Restauracje w pobliżu Twojego hotelu
zostaną wyświetlone.
Możesz również użyć trybu symulatora (Narzędzia> Ustawienia >
System).
Jak mogę znaleźć
swój samochód na
parkingu?
Naciśnij Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Preferowane
trasy > Bezdroże > OK aby ustawić urządzenie nüvi w tryb
Bezdroża (Off Road). Naciśnij Dokąd > Ulubione > Ostatnia
Pozycja > Jedź. Zostaniesz poprowadzony do Twojego
samochodu.
Jak zmienić tryb
nawigacji aby używać
jej na rowerze?
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > System > Tryb pracy > Rower
> OK.
Jak mogę iść do
mojego celu nie
używając dróg?
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Preferowane
trasy > Bezdroże > OK.
Instrukcja Obsługi nüvi 765
61
Polska wersja instrukcji dla urządzeń nüvi 705 seria jest tłumaczeniem angielskiej instrukcji (nr katalogowy
Garmin 190-00937-00, revision E) i dostarczona jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli
potrzeba, sprawdź istotne rozdziały angielskiej instrukcji dotyczące obsługi i korzystania z urządzeń nüvi 705
seria.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI
I WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ
WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego produktu Garmin,
znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Maj 2010
Numer katalogowy 190-00955-40 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising