Garmin | nüvi® 765 for Volvo Cars | Garmin nüvi® 765 for Volvo Cars verkorte handleiding

Garmin nüvi® 765 for Volvo Cars verkorte handleiding
nüvi 765 voor Volvo
®
verkorte handleiding
®
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en
andere belangrijke informatie.
Wat zit er in de doos?
Aan/uit-knop:
schuif naar links om het toestel in of uit te
schakelen; schuif naar rechts om het scherm
te vergrendelen
Het nüvi GPS-systeem.
USB-kabel om de nüvi aan te sluiten op uw
computer. De nüvi wordt als een toestel voor
massaopslag op uw computer aangesloten.
Hoofdtelefoon- /
audio-uitgang
AC-adapterkabel voor voeding via een
stopcontact.
Kaartsleuf voor
SD™-kaart
Draagtas om uw nüvi te beschermen
tegen beschadigingen en onopzettelijke
schermaanrakingen.
Microfoon
GPS-antenne
Oplaadmogelijkheden voor
uw nüvi
Luidspreker
• Gebruik de standaard in uw voertuig.
• Gebruik de USB-kabel.
• Gebruik de AC-adapterkabel.
Mini-USBconnector
Serienummer
Externe
antenneconnector
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het
niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.
Stap 1: de nüvi bevestigen
GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen
is, ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt
nu een bestemming selecteren en hierheen
navigeren.
1. Klap de houder open
richting de voorruit.
2. Plaats de onderkant van
uw nüvi in de houder.
3. Kantel de nüvi naar
achteren totdat deze
vastklikt.
Stap 4: werken met de nüvi
➊ ➋
➌
➍
Als uw voertuig is gestart en de eenheid is
aangesloten, wordt de eenheid automatisch
ingeschakeld.
➎
Als u het toestel uit de houder wilt nemen,
duwt u de knop aan de achterkant van de
houder omhoog, kantelt u het toestel naar u toe
en verwijdert u het.
➏
➐
➑
➒
➊ GPS-signaalsterkte.
➋ Bluetooth®-status.
➌ Batterijstatus.
➍ Huidige tijd.
➎ Tik hierop om een bestemming te zoeken.
➏ Tik hierop om de kaart weer te geven.
➐ Tik hierop om te bellen wanneer
Stap 2: de nüvi configureren
Als u de nüvi wilt inschakelen, schuift u
de Aan/uit-knop naar links. Volg de
instructies op het scherm.
Stap 3: satellieten zoeken
1. Ga naar een open plek buiten een
parkeergarage en uit de buurt van hoge
gebouwen.
2. Stop het voertuig en schakel de nüvi in.
het toestel verbinding heeft met een
compatibele mobiele telefoon.
➑ Tik hierop om het volume aan te passen.
➒ Tik hierop voor extra’s, bijvoorbeeld
Het zoeken van satellietsignalen kan enkele
minuten duren. De
balken geven de
mediaspelers, instellingen en Help.
Nuttige punten zoeken
Uw route volgen
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie en een
subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op Ga!.
Uw route wordt aangegeven met een paarse
lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw
bestemming met gesproken berichten, pijlen
op de kaart en instructies boven in de kaart.
In de linkerbovenhoek wordt de afstand
weergegeven tot uw volgende manoeuvre en
in welke rijbaan u zicht dient te bevinden voor
de manoeuvre. Als u van de oorspronkelijke
route afwijkt, berekent de nüvi de route
opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor
de route.
Als u letters van de naam wilt invoeren, tikt
u op Waarheen? > Nuttige punten > Spel
naam.
Als u naar een locatie in een ander gebied wilt
zoeken, tikt u op Waarheen? > Nabij.
Een Volvo®-dealer vinden
➋
➊
1. Tik op Waarheen? > Volvo-dealers.
2. Selecteer een dealer en tik op Ga!.
➌
Een stop toevoegen
➍
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu >
Waarheen?.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Toevoegen als Via-punt om deze
stopplaats toe te voegen aan uw route.
➎
➏
➐
➊ Tik hierop om de pagina met de volgende
afslag of de pagina Lane Assist weer te
geven (indien beschikbaar).
Tip: als u meerdere via-punten wilt
toevoegen, kunt u de huidige route
bewerken. Tik op Waarheen? >
Aangepaste routes.
➋ Tik hierop om de pagina met afslagenlijst
Handsfree bellen
➌ Tik hierop om in en uit te zoomen.
➍ Tik hierop om de pagina Waar ben ik?
De nüvi koppelen aan uw mobiele
telefoon
Via draadloze Bluetooth-technologie kunt u de
nüvi als draadloos handsfree-toestel aansluiten
op uw mobiele telefoon. Voor het koppelen
en verbinden moeten de telefoon en uw nüvi
zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van
elkaar verwijderd zijn.
weer te geven.
1. Controleer of uw telefoon wordt
ondersteund door de nüvi. (Ga naar
www.garmin.com/bluetooth.)
2. Tik op de menupagina op Extra >
Instellingen > Bluetooth > Voeg toe.
3. Schakel de Bluetooth-component van uw
telefoon in en maak deze waarneembaar
voor andere Bluetooth-apparaten. Deze
instellingen vindt u waarschijnlijk in
een menu Bluetooth, Verbindingen, of
Handsfree.
weer te geven.
➎ Tik hierop om de tripcomputer weer te
geven.
➏ Tik hierop als u wilt terugkeren naar de
menupagina.
➐ Tik hierop om de weergegeven gegevens
te wijzigen.
De FM-zender gebruiken
4. Tik op OK op de nüvi.
5. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
6. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode
van uw nüvi (1234) in.
Lees de opmerkingen over legaal gebruik van de
FM-zender in de gebruiksaanwijzing, voordat u de
FM-zender in uw regio gebruikt.
Een oproep ontvangen
U kunt naar uw nüvi luisteren via de
luidsprekers in uw voertuig. Selecteer in de
menupagina Volume > Audio output > FMzender > OK. Kies een FM-kanaal met veel
ruis en kies hetzelfde kanaal op de nüvi.
Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm
Inkomende oproep weergegeven. Tik op
Beantwoord om de oproep aan te nemen.
De interne microfoon is aan de voorzijde van
de nüvi geplaatst. U kunt normaal spreken.
Bestanden laden op uw nüvi
Bellen
1.
2.
3.
4.
Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw
nüvi, kunt u bellen. Tik op GSM om het menu
GSM te openen.
Opmerking: niet elke telefoon
ondersteunt alle functies van het
telefoonmenu van de nüvi.
Plaats een SD-kaart (optioneel).
Sluit de USB-kabel aan.
Breng de bestanden over naar de nüvi.
Werp de USB-kabel uit en koppel deze los.
MP3-bestanden afspelen
1. Tik op Extra > Mediaspeler.
2. Tik op Bron om de MP3-speler weer te
geven.
3. Tik op Blader.
4. Tik op een categorie.
5. Tik op Speel alle.
Een nummer bellen
1. Tik op Telefoon > Kies.
2. Voer het nummer in en tik op Kies.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u
op > Ophangen.
De nüvi vergrendelen
nüMaps Guarantee™
1. Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging.
2. Tik op de knop onder Garmin Lock.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar
een veilige locatie.
Als u binnen zestig dagen na het zoeken
van satellieten uw nüvi registreert bij
http://my.garmin.com, ontvangt u één gratis
kaartupdate. Ga voor meer informatie naar
www.garmin.com/numaps.
OPMERKING: als u uw pincode en
beveiligingslocatie vergeet, moet u uw nüvi
samen met een geldige productregistratie
of een geldig aankoopbewijs naar Garmin
opsturen om uw nüvi te laten ontgrendelen.
Volvo® Beperkte garantie
Ga naar uw Volvo-dealer voor meer informatie
over garantiebepalingen.
Meer informatie
De nüvi opnieuw instellen
Tik op Extra > Help voor meer informatie
over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie
van de gebruiksaanwijzing downloaden op
www.garmin.com/volvo. Ga voor meer
informatie over accessoires naar
http://buy.garmin.com of neem contact
op met uw Garmin-dealer.
Als het nüvi-scherm niet meer functioneert,
schakelt u de nüvi uit en weer in. Als dat niet
helpt, schuift u de Aan/uit-knop naar links
en houd u deze 8 seconden vast. Schakel de
nüvi weer in. De nüvi behoort weer normaal
te werken.
Extra kaarten
U kunt aanvullende MapSource-kaartgegevens
aanschaffen bij Garmin en de kaarten op de
nüvi of op een optionele SD-kaart laden. Als u
extra kaarten wilt activeren, hebt u de toestelID (tik voor de ID op Extra > Instellingen >
Systeem > Info) en het serienummer nodig.
Dit nummer vindt u in de buurt van de
voedingsconnector.
Ga voor de nieuwste, gratis software-updates (kaartgegevens uitgezonderd) voor
uw Garmin GPS-navigator naar www.garmin.com/volvo.
© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd
in de Verenigde Staten en andere landen. nüMaps Guarantee™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van
Garmin. Volvo® is een gedeponeerd handelsmerk van AB Volvo en Volvo Car Corporation. Het merk en de logo’s
van Bluetooth® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo’s is een licentie
verkregen. SD™ is een handelsmerk van de SD Card Association.
November 2008
190-01022-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising