Garmin | nüvi® 765 for Volvo Cars | Garmin nüvi® 765 for Volvo Cars lynstartvejledning

Garmin nüvi® 765 for Volvo Cars lynstartvejledning
nüvi 765 til biler fra Volvo
®
lynstartvejledning
®
S e guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Hvad indeholder æsken?
Tænd/sluk-knap
skub knappen til venstre for at tænde
eller slukke for enheden.
skub knappen til højre for at låse skærmen.
nüvi GPS-enhed.
USB-kabel til tilslutning af din nüvi til
en computer. Din nüvi bliver forbundet til
computeren som en lagerenhed.
Lydudgang til
høretelefoner
AC-adapterkabel, så der kan benyttes strøm fra
en stikkontakt.
Bæretaske til beskyttelse af din nüvi mod ridser
og utilsigtede skærmberøringer.
SD™ -kortstik
Sådan kan du oplade din nüvi
Mikrofon
• Brug køretøjsmonteringen.
• Brug USB-kablet.
• Brug AC-adapterkablet.
GPS-antenne
Mini-USB-stik
Serienummer
Højttaler
Ekstern
antennetilslutning
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra
køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.
Trin 1: Montering
af nüvi
modtaget satellitsignaler. Du kan nu vælge en
destination og navigere til den.
1. Skub holderen op - i
retning mod forruden.
2. Placer bunden af din nüvi
i holderen.
3. Skub nüvi tilbage, så den klikker på plads.
Trin 4: Brug af nüvi
➊
Enheden tænder automatisk, hvis den er
installeret, og bilen er startet.
➋
➌
➎
For at fjerne enheden fra holderen skal du trykke
på udløserknappen på bagsiden af holderen og
vippe enheden hen imod dig og fjerne den.
➍
➏
➐
➑
➒
➊ GPS-signalstyrke.
➋ Status for Bluetooth®-teknologi.
➌ Batteristatus.
➍ Aktuel tid.
➎ Tryk for at finde en destination.
➏ Tryk for at få vist kortet.
➐ Tryk for at foretage opkald, når der er
Trin 2: Konfiguration af nüvi
Skub tænd/sluk-knappen til venstre for
at tænde for din nüvi. Følg instruktionerne på
skærmen.
Trin 3: Oprettelse af
satellitforbindelse
1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger.
2. Stands bilen, og tænd for din nüvi.
oprettet forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
➑ Tryk for at justere lydstyrken.
➒ Tryk for at benytte værktøjer som f.eks.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
minutter. Søjlerne
indikerer GPSsignalstyrken. Når en søjle er grøn, har din nüvi
medieafspillere, indstillinger og hjælp.
Søgning efter
interessepunkter
Sådan følger du din rute
Ruten er markeret med en magentarød linje.
Mens du rejser, guider nüvi dig til din destination
med stemmekommandoer, pile på kortet samt
retningsangivelser øverst på kortet. I det øverste
venstre hjørne angives distancen til din næste
manøvre og i hvilken bane, du bør ligge, når du
skal udføre manøvren. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, beregner nüvi ruten igen og
giver nye anvisninger.
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
Hvis du vil indtaste bogstaver, der
indgår i navnet, skal du trykke på Find >
Interessepunkter > Stav navn.
Hvis du vil søge efter et sted i et andet område,
skal du trykke på Find > Nær.
➋
➊
➌
Sådan finder du en Volvo®forhandler
➍
1. Tryk på Find > Volvo-forhandlere.
2. Vælg en forhandler, og tryk på Kør!.
➎
Tilføjelse af et stop
➏
➐
➊ Tryk for at få vist siden Næste sving
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil
tilføje dette stop før din destination.
eller siden Vognbane-info (hvis den er
tilgængelig).
Tip: Hvis du vil tilføje flere stop, kan du
redigere den aktuelle rute. Tryk på Find >
Brugerdefinerede ruter.
Udførelse af håndfri
telefonopkald
➋ Tryk for at åbne siden Drejliste.
Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi kan
din nüvi oprette trådløs forbindelse til din
mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri
enhed. Din telefon og din nüvi skal være tændte
og højst 10 meter fra hinanden for at kunne
parres og forbindes.
➌ Tryk på knappen for at zoome ind og ud.
➍ Tryk for at se siden Hvor er jeg?.
Parring af nüvi og din mobiltelefon
1. Kontroller, at din telefon understøttes af nüvi.
(Gå til www.garmin.com/bluetooth).
2. Fra siden Menu skal du trykke på
Værktøjer > Opsætning > Bluetooth >
Tilføj.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på din
telefon, og aktiver tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig. Disse indstillinger kan findes
i menuerne Bluetooth, Forbindelser eller
Håndfri.
➎ Tryk for at få vist siden Triptæller.
➏ Tryk for at vende tilbage til siden Menu.
➐ Tryk for at ændre de data, der vises her.
Sådan bruger du
FM-senderen
4. Tryk på OK på nüvi.
5. Vælg din telefon, og tryk på OK.
6. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth (1234)
på din telefon.
Før du benytter FM-senderen i dit område, skal du læse
reglerne for FM-sendere i brugervejledningen.
Modtagelse af et opkald
Du kan lytte til din nüvi via dit køretøjs
højttalere. På siden Menu skal du vælge
Lydstyrke > Lydoutput > FM-sender > OK.
Vælg en FM-kanal med meget støj, og vælg den
samme kanal på nüvi.
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald. Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet. Den interne mikrofon er på forsiden af
nüvi. Tal normalt.
Foretagelse af et opkald
Sådan indlæser du filer på din
nüvi
Når din telefon er forbundet til din nüvi, kan du
foretage telefonopkald. Tryk på Telefon for at få
adgang til menuen Telefon.
1.
2.
3.
4.
Bemærk: Ikke alle telefoner understøtter
alle funktionerne i menuen Telefon på din nüvi.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Tast nummeret, og tryk på Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke
på
> Afslut opkald.
Isæt et SD-kort (ekstraudstyr).
Tilslut USB-kablet.
Overfør filer til din nüvi.
Udtag og afbryd USB-kablet.
Afspilning af MP3-filer
1.
2.
3.
4.
5.
Tryk på Værktøjer > Medieafspiller.
Tryk på Kilde for at åbne MP3-afspilleren.
Tryk på Gennemse.
Tryk på en kategori.
Tryk på Spil alle.
Låsning af din nüvi
nüMaps Guarantee™
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger til en
sikkerhedsposition.
Du kan modtage én gratis opdatering af kort ved
at registrere din nüvi på http://my.garmin.com
senest 60 dage, efter du har fundet satellitter.
Der er flere oplysninger på www.garmin.com
/numaps.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode
og dit sikkerhedssted, skal du indsende din nüvi
sammen med en gyldig produktregistrering
eller dokumentation for købet til Garmin, for
at den kan låses op.
Begrænset garanti fra Volvo®
Du kan få oplysninger om garantien hos din
Volvo-forhandler.
Flere oplysninger
Nulstilling af nüvi
Du kan få flere oplysninger om nüvi ved
at trykke på Værktøjer > Hjælp. Du
kan downloade den nyeste version af
brugervejledningen fra www.garmin.com/volvo.
Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på
http://buy.garmin.com eller ved at kontakte din
Garmin-forhandler.
Hvis skærmen på din nüvi holder op med at
fungere, skal du slukke din nüvi og tænde den
igen. Hvis det ikke hjælper, skal du skubbe
Tænd/sluk-knappen til venstre og holde den
der i 8 sekunder. Tænd for nüvi igen. Nu skulle
nüvi fungere normalt.
Flere kort
Du kan også købe yderligere MapSourcekortdata fra Garmin og indlæse kortene på din
nüvi eller på et SD-kort (ekstraudstyr). For at
aktivere yderligere kort skal du bruge dit
enheds-ID (tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System > Om) og dit serienummer (placeret i
nærheden af strømstikket).
Du kan få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid ved at besøge Garmins hjemmeside
på adressen www.garmin.com/volvo.
© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. nüMaps Guarantee™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Volvo® er et registreret varemærke, der tilhører AB Volvo og Volvo Car
Corporation. Bluetooth®-navnet og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. SD™
er et varemærke tilhørende SD Card Association.
November 2008
190-01022-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising