Garmin | RV-BBT601 | User guide | Garmin RV-BBT601 Käyttöopas

Garmin RV-BBT601 Käyttöopas
RV-BBT600 SERIES
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, FUSION ja Fusion logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. FUSION-Link™, Garmin Express™
ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple , Apple-logo, iPod ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.Sana Bluetooth ja vastaavat
logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD ja microSDHC logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Scheiber™ ja Xperience™ ovat
SCHEIBER S.A:n tavaramerkkejä. SiriusXM on SiriusXM Radio Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
RV HUB -telakan esittely ............................................................ 1
RV HUB -kaukosäätimen esittely ................................................ 1
RV HUB -kaukosäätimen telakointi ............................................. 1
RV HUB -kaukosäätimen poistaminen telakasta ........................ 1
Aloitusnäyttö ............................................................................... 1
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 2
Mediatiedostojen toistaminen....................................... 2
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 2
Kaiutinalueet .......................................................................... 2
Kaiutinalueiden määrittäminen .......................................... 2
Alueiden yhdistäminen ...................................................... 2
Bassokaiuttimen suotimen säätäminen ................................. 3
Bluetooth® toisto ........................................................................ 3
Puhelimen tai mediasoittimen pariliitos .................................. 3
Bluetooth Lähdeasetukset ................................................ 3
Äänen Bluetooth toistaminen ................................................. 3
Valitse jokin muu Bluetooth lähde .......................................... 3
USB-, MTP-, ja Apple® toisto ..................................................... 3
Mediatiedostojen toistaminen USB-laitteesta ........................ 3
Mediatiedostojen selaaminen ................................................ 3
MTP-tiedoston tiedot ......................................................... 4
Soittolistan toisto tai satunnaistoisto ...................................... 4
Viritinalueen määrittäminen ........................................................ 4
AM-/FM-radio .............................................................................. 4
Radioaseman vaihtaminen .................................................... 4
SiriusXM Satellite Radio ............................................................. 4
SiriusXM lähteen ottaminen käyttöön .................................... 4
SiriusXM radiotunnuksen sijainti ............................................ 4
SiriusXM tilauksen aktivoiminen ............................................ 4
Luokan valitseminen .............................................................. 4
Kanavan SiriusXM valitseminen ............................................ 4
Lapsilukko .............................................................................. 5
Kanavien lukitseminen ...................................................... 5
Lapsilukon avaaminen ...................................................... 5
Tyhjennä kaikki lukitut kanavat ......................................... 5
Lapsilukon salasanan vaihtaminen ................................... 5
SiriusXM Vianmääritys ........................................................... 5
DAB-toisto ................................................................................... 5
DAB-asemien hakeminen ...................................................... 5
DAB-aseman vaihtaminen ................................................ 5
DAB-aseman valitseminen luettelosta .............................. 6
DAB-aseman valitseminen luokasta ................................. 6
Esiasetukset ............................................................................... 6
Esiasetuksen tallentaminen ................................................... 6
Esiasetuksen käyttäminen ..................................................... 6
Esiasetusten poistaminen ...................................................... 6
Lisä-äänilähteen liittäminen ja kuunteleminen ............................ 6
Lisälaitteen herkkyyden säätäminen ...................................... 6
RV HUB -telakan asetukset ........................................................ 6
Telakan asetusten palauttaminen .......................................... 6
Navigointi........................................................................ 7
Autoprofiilit .................................................................................. 7
Autoprofiilin lisääminen .......................................................... 7
Autoprofiilin aktivoiminen ....................................................... 7
Autoprofiilin muokkaaminen ................................................... 7
Propaanisäiliöiden lisääminen .......................................... 7
Reitit ............................................................................................7
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 7
Reitin aloittaminen ...................................................................... 7
Useiden reittien esikatselu ..................................................... 7
Sijainnin lisääminen reitille ..................................................... 7
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 7
Sisällysluettelo
Palaaminen kotiin ................................................................... 8
Kotisijainnin muokkaaminen .............................................. 8
Reittisi kartalla ............................................................................ 8
Käännösluettelon näyttäminen .............................................. 8
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 8
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 8
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 8
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen .......................................... 8
Sijainnin etsiminen hakupalkilla ............................................. 8
Hakualueen muuttaminen ...................................................... 8
Kohdepisteet .......................................................................... 8
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ................................... 8
Hakeminen luokasta .......................................................... 9
Matkaparkin etsiminen ...................................................... 9
Matkailuautopalvelujen etsiminen ..................................... 9
Hakutyökalut .......................................................................... 9
Osoitteen etsiminen .......................................................... 9
Risteyksen etsiminen ........................................................ 9
Kaupungin etsiminen ......................................................... 9
Paikan etsiminen koordinaateilla ...................................... 9
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen .......................... 9
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen .......... 9
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ........................... 9
Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen ......................... 9
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ................................ 9
Oikotien lisääminen ................................................................ 9
Pikakuvakkeen poistaminen .............................................. 9
Sijaintien tallentaminen .......................................................... 9
Sijainnin tallentaminen ...................................................... 9
Nykyisen sijainnin tallentaminen ....................................... 9
Tallennetun sijainnin muokkaaminen .............................. 10
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ..................... 10
Tallennetun sijainnin poistaminen ................................... 10
Kartan käyttäminen ................................................................... 10
Karttatyökalut ....................................................................... 10
Karttatyökalun tarkasteleminen ....................................... 10
Karttatyökalujen mukauttaminen ..................................... 10
Edessä olevat ...................................................................... 10
Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen ............... 10
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ........................ 10
Edessäpäin olevien korkeusmuutosten tarkasteleminen ..... 10
Varoitus- ja hälytyssymbolit ................................................. 11
Tieolosuhteiden varoitukset ............................................ 11
Matkan tiedot ....................................................................... 11
Mukautettujen matkatietojen tarkasteleminen kartalla .... 11
Matkan tietosivun tarkasteleminen .................................. 11
Matkalokin näyttäminen .................................................. 11
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen .................... 11
Liikenteen näyttäminen kartalla ...................................... 11
Liikennetapahtumien hakeminen .................................... 11
Kartan mukauttaminen ......................................................... 11
Karttatasojen mukauttaminen ......................................... 11
Kartan tietokentän muuttaminen ..................................... 11
Kartan perspektiivin muuttaminen ................................... 11
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen ........................ 12
Ruuhkien välttäminen reitillä ................................................ 12
Tien ominaisuuksien välttäminen ......................................... 12
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................. 12
Tien välttäminen .............................................................. 12
Alueen välttäminen .......................................................... 12
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä ................ 12
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen ............ 12
Liikenne......................................................................... 12
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella .... 12
Liikennevastaanotintilaukset ..................................................... 12
Liikennetilausten tarkasteleminen ........................................ 12
i
Tilauksen lisääminen ........................................................... 12
Liikenteen ottaminen käyttöön .................................................. 13
Ajoneuvon kamerat ...................................................... 13
Ajoneuvon kameran tarkasteleminen ....................................... 13
Ajoneuvon kameran mikrofonin käyttöönotto ........................... 13
Handsfree-puhelut........................................................ 13
Yhteystietojen ja puhelulokien lataaminen ............................... 13
Soittaminen ............................................................................... 13
Puhelun vastaanottaminen ....................................................... 13
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan .................................. 13
Liite................................................................................ 19
Laitteen kiinnittäminen autoon ja liittäminen virtalähteeseen ... 19
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ..................... 19
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 19
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 19
Liittäminen Scheiber™ säätimiin ja antureihin .......................... 19
Vianmääritys ................................................................. 20
Kaukosäädin ei voi hallita telakkaa ........................................... 20
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 20
Hakemisto ..................................................................... 21
Äänikomento ................................................................. 13
Äänikomentojen aktivoiminen ................................................... 14
Äänikomentovihjeitä .................................................................. 14
Reitin aloittaminen äänikomennoilla ......................................... 14
Ohjeiden mykistäminen ............................................................ 14
Herätysilmauksen asettaminen ................................................. 14
Äänikomentojen poistaminen käytöstä ..................................... 14
Sovellukset ja widgetit................................................. 14
Valokuvien ja videoiden katseleminen ...................................... 14
Matkasuunnittelu ....................................................................... 14
Matkan suunnitteleminen ..................................................... 14
Matkan ajoittaminen ............................................................. 14
Tallennetun matkan muokkaaminen .................................... 15
Tallennetun matkan navigoiminen ....................................... 15
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ............................... 15
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 15
Pikavalintojen ja widgetien lisääminen aloitusnäyttöön ............ 15
Laitteen mukauttaminen.............................................. 15
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 15
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 15
Navigointiasetukset ................................................................... 15
Laskentatilan asetukset ....................................................... 15
Näyttöasetukset ........................................................................ 15
Liikenneasetukset ..................................................................... 16
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 16
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 16
Huomiohälytysten asetukset ..................................................... 16
Wi-Fi-asetukset ......................................................................... 16
Kaukosäätimen yhdistäminen telakkaan manuaalisesti ...... 16
Telakan ja kaukosäätimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon .... 16
Tukiaseman asetukset ......................................................... 16
Ääniasetukset ........................................................................... 17
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 17
Tilien lisääminen ....................................................................... 17
Asetusten palauttaminen .......................................................... 17
Laitteen huolto.............................................................. 17
Garmin tukikeskus .................................................................... 17
Tuotepäivitykset ........................................................................ 17
RV HUB -kaukosäätimen karttojen ja ohjelmistojen
päivittäminen ........................................................................ 17
RV HUB -telakan ohjelmistojen päivittäminen ..................... 17
USB-muistitikun valmistelu päivityksiä varten ................. 17
Ohjelmistopäivitysten lataaminen valmistellulle USBmuistitikulle ...................................................................... 18
Ladattujen päivitysten asentaminen RV HUB telakkaan ......................................................................... 18
Laitteen huoltaminen ................................................................ 18
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 18
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 18
Laitteen tiedot............................................................... 18
RV HUB -kaukosäätimen akun lataaminen .............................. 18
RV-BBT600 -telakan tekniset tiedot ......................................... 18
RV-BBT600-sarjan kaukosäätimen tekniset tiedot ................... 19
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
RV HUB -kaukosäätimen esittely
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
RV HUB -telakan esittely
À
RV HUB -kaukosäätimen magneettinen telakka. Lataa kaukosäätimen ja siirtää kaukosäätimen käyttöliittymän telakointitilaan.
Virta. Mykistä tai poista mykistys painamalla tätä. Käynnistä ja
sammuta järjestelmä painamalla tätä pitkään.
Aloitus. Palaa aloitusnäyttöön painamalla tätä, kun kaukosäädin
on telakassa.
Äänenvoimakkuuden vähennys
Äänenvoimakkuuden lisäys
• Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen painamalla tätä,
kun käytät soveltuvaa lähdettä.
• Kelaa nykyistä kappaletta taakse- tai eteenpäin painamalla tätä
pitkään, kun käytät soveltuvaa lähdettä.
• AM-, FM-lähde:
◦ Viritä edelliselle tai seuraavalle asemalle painamalla tätä.
◦ Viritä nopeammin painamalla tätä pitkään (vain manuaalinen
tila).
• Aux 1-, Aux 2 -lähde: Lisää tai vähennä liitetyn lähteen
herkkyyttä painamalla tätä.
• SiriusXM-lähde: Vaihda edelliselle tai seuraavalle kanavalle
painamalla tätä.
• DAB-lähde: Vaihda nykyisen kokonaisuuden edelliselle tai
seuraavalle DAB-asemalle painamalla tätä.
• Keskeytä tai jatka painamalla tätä.
• AM-, FM-lähde:
◦ Siirry viritystiloissa painamalla tätä: automaattinen,
manuaalinen ja esiasetukset (kun esiasetuksia on tallennettu
vähintään kaksi).
◦ Tallenna tämä asema esiasetukseksi painamalla tätä pitkään.
• SiriusXM-lähde: Siirry viritystiloissa painamalla tätä (automaattinen ja esiasetukset), kun sinulla on vähintään yksi esiasetettu
kanava.
• DAB-lähde: Hae DAB-asemia painamalla tätä.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Virtapainike
Mikrofoni
Äänenvoimakkuuspainikkeet
microSD muistikorttipaikka
®
Kuulokeliitäntä
micro-USB-portti
RV HUB -kaukosäätimen telakointi
RV HUB -kaukosäädin toimii RV HUB Infotainment System järjestelmän kosketusnäyttönä. Sillä voi hallita järjestelmää niin
telakoituna kuin irrotettuna telakasta. Jotkin ominaisuudet, kuten
handsfree-puhelut ja peruutuskamera, ovat käytettävissä
ainoastaan, kun kaukosäädin on telakoituna.
1 Aseta kaukosäätimen alareuna telakkaan.
2 Kallista kaukosäätimen yläosaa telakkaa kohti, kunnes
magneetit vetävät kaukosäätimen oikeaan asentoon.
• Kaukosäädin siirtyy matkailuajoneuvoprofiiliin.
• Kaukosäätimen aloitusnäyttö siirtyy telakointitilaan, ja laite
siirtyy rajoitettuun tilaan.
Tämä mahdollistaa keskeisten media- ja
navigointitoimintojen käytön ja estää niiden
ominaisuuksien käytön, jotka edellyttävät merkittäviä
käyttäjän toimia.
• Telakka lataa kaukosäätimen.
tilarivillä osoittaa akun
varaustason.
RV HUB -kaukosäätimen poistaminen
telakasta
1 Työnnä kaukosäätimen alareunaa sisäänpäin ja kallista
kaukosäätimen yläreunaa itseäsi kohti.
Siten kaukosäätimen alareuna pysyy paikallaan telakassa,
mikä estää kaukosäätimen putoamisen.
Kun
kaukosäädin irtoaa magneetista, nosta kaukosäädin
2
varovasti pois telineestä.
Kaukosäätimen aloitusnäyttö siirtyy telakoimattomaan tilaan.
Aloitusnäyttö
RV HUB -kaukosäätimen aloitusnäyttö muuttuu sen mukaan,
onko kaukosäädin telakoitu vai ei.
Aloitus
1
• Kun kaukosäädin on telakoituna, ohjaa toistoa telakan
mediapainikkeilla.
• Kun kaukosäädin on poissa telakasta, ohjaa toistoa
näytön mediapainikkeilla.
Valitsemalla
voit näyttää lisää vaihtoehtoja, kuten lähteen
4
mediatiedostojen selaamisen, esimääritysten tallennuksen tai
haun tai toisto- ja ääniasetusten muuttamisen (valinnainen).
Telakoituna À aloitusnäytössä voi käyttää keskeisiä media- ja
navigointitoimintoja, mutta ei ominaisuuksia, jotka edellyttävät
merkittäviä käyttäjän toimia.
Poissa telakasta Á aloitusnäytössä voi käyttää sovellusluetteloa,
ilmoituksia sekä mukautettavia widgetejä ja pikavalintoja.
Irrotettuna telakasta aloitusnäytön sivua voi vaihtaa
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Musiikki
Valitsemalla tämän voit toistaa musiikkia (Mediatiedostojen toistaminen, sivu 2).
Minne?
Valitsemalla tämän voit etsiä määränpään ja aloittaa
reitin.
Katso karttaa
Valitsemalla tämän voit näyttää navigointiohjeet tai
sijaintisi kartassa.
Valitsemalla tämän voit muuttaa laitteen asetuksia.
Asetukset
Kamera
Valitsemalla tämän voit näyttää peruutuskameran.
Käytettävissä ainoastaan telakoituna.
Valitsemalla tämän voit näyttää kaikki sovellukset ja
widgetit. Käytettävissä ainoastaan poistettuna
telakasta.
Päiväys ja aika Valitsemalla tämän voit määrittää ajan, hälytyksiä tai
ajastimen.
Puhelin
Valitsemalla tämän voit soittaa handsfree-puhelun.
Tämä ominaisuus edellyttää pariliitettyä puhelinta.
Käytettävissä ainoastaan telakoituna.
Tilarivi
Näyttää tilakuvakkeet ja ilmoituskuvakkeet.
Pyyhkäisemällä ylöspäin voit näyttää ilmoitukset ja
pika-asetukset.
GPS-signaalien hakeminen
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.
Mediatiedostojen toistaminen
1 Valitse Musiikki.
2 Valitse lähde valitsemalla vaihtoehto:
• Kun kaukosäädin on telakoituna, valitse lähde näytön
alareunan kuvakeriviltä.
• Kun kaukosäädin on poissa telakasta, valitse
ja valitse
lähde.
VIHJE: jotkin lähteet, kuten USB tai iPod, näkyvät
ainoastaan, kun laite on yhdistetty.
3 Valitse toistonhallintavaihtoehto:
2
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Voit säätää äänenvoimakkuutta telakasta valitsemalla tai
.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta kaukosäätimestä, joka ei ole
telakassa, valitsemalla Musiikki ja valitsemalla tai .
• Voit mykistää äänet telakasta valitsemalla .
• Voit mykistää äänet kaukosäätimestä, joka ei ole telakassa,
valitsemalla Musiikki >
• Voit säätää tiettyjen alueiden äänenvoimakkuutta valitsemalla
Musiikki >
ja säätämällä kunkin alueen
äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.
• Voit vaihtaa aktiivista aluetta valitsemalla Musiikki >
ja
valitsemalla alueen liukusäätimen.
Liukusäädin muuttuu vihreästä keltaiseksi, ja ja
hallitsevat vain aktiivista aluetta. Kun Kaikki-liukusäädin on
aktiivinen, ja hallitsevat kaikkia alueita.
Kaiutinalueet
Voit määritellä tietyillä alueilla olevat kaiuttimet kaiutinalueiksi.
Näin voit hallita jokaisen alueen äänentasoa erikseen. Voit
esimerkiksi laskea äänenvoimakkuutta hytissä ja nostaa sitä
kannella.
Alueiden 1 ja 2 virtalähde on veneen sisäinen vahvistin. Jotta
voit käyttää RCA-linjalähtöjä ja RCA-vahvistinlähtöjä, sinun on
kytkettävä ulkoiset vahvistimet.
Voit asettaa äänen tasapainon, voimakkuusrajan, subwoofertason ja nimen jokaiselle alueelle.
Kaiutinalueiden määrittäminen
1 Valitse musiikkisoittimessa > Asetukset > Alueet.
2 Valitse vyöhyke.
3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
• Voit rajoittaa tämän alueen äänenvoimakkuuden
enimmäistasoa Voimakkuusrajat-kohdan liukusäätimellä.
• Voit määrittää tämän alueen bassokaiuttimen tason
Subwoofer-taso-kohdan liukusäätimellä.
• Voit säätää tämän alueen oikean ja vasemman kaiuttimen
tasapainon Tasapaino-kohdan liukusäätimellä.
• Voit yhdistää alueet 1 ja 2 valitsemalla Yhdistä
vyöhykkeeseen 1 -valintaruudun (vain alue 2).
Kun nämä alueet on yhdistetty, alueen 1 tasoja käytetään
kummallakin alueella.
• Jos haluat antaa alueelle tietyn nimen, valitse
Vyöhykkeen nimi.
Alueiden yhdistäminen
Alueiden yhdistämisen avulla voit synkronoida kahden alueen
äänenvoimakkuudet. Toisen yhdistetyn alueen
äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa molempiin alueisiin.
1 Valitse > Asetukset > Alueet > Alue 2.
2 Valitse Yhdistä vyöhykkeeseen 1.
Kun alueet 1 ja 2 on yhdistetty, näkyy
äänenvoimakkuusnäytöllä alueiden 1 ja 2 välissä.
Mediatiedostojen toistaminen
Bassokaiuttimen suotimen säätäminen
Bassokaiuttimen suodinasetuksen avulla voit hallita
bassokaiuttimen rajataajuutta. Tämä voi parantaa kaiuttimien ja
bassokaiuttimen tuottaman äänen yhdistelmää. Valitun
taajuuden ylittäviä äänisignaaleja ei lähetetä bassokaiuttimeen.
Tämä asetus koskee kaikkia bassokaiuttimien lähtöjä.
1 Valitse > Asetukset > Subwoofer-suodin.
2 Valitse taajuus.
Bluetooth toisto
®
Voit yhdistää stereoon enintään kahdeksan Bluetooth
medialaitetta.
Voit hallita toistoa stereon painikkeilla, mutta et voi selata
stereon kautta musiikkikokoelmaa. Valitse kappale tai soittolista
medialaitteessa.
Kappaleen tietojen, esim. kappaleen ja esittäjän nimen ja
kappaleen keston, saatavuus riippuu mediasoittimen ja
musiikkisovelluksen ominaisuuksista. Langaton Bluetooth
tekniikka ei tue albumin kansikuvia ja satunnaistoisto- ja
toistotilan kuvakkeita.
Puhelimen tai mediasoittimen pariliitos
Voit pariliittää puhelimen tai kannettavan mediasoittimen
langattomalla Bluetooth tekniikalla RV HUB -telakkaan. Sen
jälkeen voit kuunnella ääntä puhelimesta tai mediasoittimesta
käyttäen BT-lähdettä. Pariliittämällä puhelimen voit lisäksi
soittaa handsfree-puheluita RV HUB-järjestelmän kautta.
1 Aseta RV HUB -kaukosäädin RV HUB -telakkaan.
2 Tuo puhelin tai mediasoitin enintään 3 metrin (10 jalan)
päähän RV HUB -telakasta.
3 Valitse RV HUB -kaukosäätimessä Asetukset > Bluetooth
ja valitse Etsintätila-valintaruutu.
4 Avaa puhelimessa tai mediasoittimessa Bluetooth asetukset
ja hae käytettävissä olevat laitteet.
5 Valitse lähellä olevien laitteiden luettelosta RV-BBT600.
6 Viimeistele pariliitos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
7 Jos puhelin tai mediasoitin ei muodosta yhteyttä stereoihin
heti, toista vaiheet 3–6.
Jotta äänen suoratoisto langattoman Bluetooth yhteyden kautta
ei keskeydy, poista käytöstä Etsintätila-asetus, kun olet
pariliittänyt Bluetooth laitteen stereoihin.
Bluetooth Lähdeasetukset
Kun BT-lähde on valittu, valitse .
Etsintätila: sallii stereoiden näkyä muilleBluetooth laitteille.
Jotta äänentoisto ei keskeydy, voit poistaa tämän asetuksen
käytöstä, kun olet pariliittänyt Bluetooth laitteen stereoihin.
Unohda laite: poistaa Bluetooth laitteen stereoista. Pariliitos on
tehtävä uudelleen, jotta voit toistaa ääntäBluetooth laitteesta.
Äänen Bluetooth toistaminen
1 Pariliitä puhelin tai mediasoitin (Puhelimen tai mediasoittimen
pariliitos, sivu 3).
Valitse
Musiikki > BT.
2
3 Jos musiikin toisto ei ala automaattisesti, aloita musiikin
toisto puhelimesta tai mediasoittimesta.
Ääni toistetaan stereoista, ja mediatiedot näkyvät stereoiden
näytöllä.
Yhteensopivien puhelinten ja mediasoitinten äänentoiston
perustoimintoja voi hallita stereoiden näytön säätimillä.
Valitse jokin muu Bluetooth lähde
Kun olet pariliittänyt stereoihin useamman kuin yhden Bluetooth
laitteen, voit tarvittaessa valita toisen lähteen. Stereoihin voi
liittää enintään kahdeksan Bluetooth laitetta.
1 Kun BT-lähde on valittu, valitse .
Mediatiedostojen toistaminen
2 Valitse Bluetooth laite.
USB-, MTP-, ja Apple toisto
®
Stereoihin voi liittää USB-mediasoittimia ja älypuhelimia. Voit
yhdistää esimerkiksi Android™ älypuhelimen, USB-flash-aseman
tai yhteensopivan Apple laitteen. USB-lähteen käyttö riippuu
siitä, millainen mediasoitin stereoihin on liitetty. Stereoihin voi
liittää vain yhden USB-laitteen kerrallaan. Edellinen USB-laite on
irrotettava ennen uuden kytkemistä.
HUOMAUTUS: jos liität Apple mediasoittimen stereoiden USBporttiin, sinun on joko poistettava käytöstä Bluetooth
mediasoittimessa, tai purettava Bluetooth pariliitos stereoiden
kanssa, jotta vältetään median toisto-ongelmia.
Mediasoitin
Lähdevalinnat
Androidlaite
MTP
Applelaite
iPod
USB-flash-asema
USB
MP3-soitin (massamuistilaitteena)
USB
HUOMAUTUS: jos MP3-soittimesi
ei tue massamuistia USB:n kautta
yhdistettynä, se on liitettävä
stereoihin lisälaitteena (Lisääänilähteen liittäminen ja kuunteleminen, sivu 6).
Voit selata USB-lähteen musiikkivalikoimaa laitteen tukemissa
luokissa, kuten kappaleet, albumit ja esittäjät MTP- ja Apple
laitteissa.
HUOMAUTUS: USB-lähde ei tue kirjaston selaamista. Voit
selata kansiorakennetta.
Tiedostoja voi selata myös mediasoittimen kansiorakenteen
mukaan. Esimerkiksi iPod-lähteestä voit valita
> Albumit.
Kappaleen tietojen, kuten kappaleen ja esittäjän nimen,
kappaleen keston ja albumin kansikuvan, saatavuus riippuu
mediasoittimen ja musiikkisovelluksen ominaisuuksista.
HUOMAUTUS: eri käyttöjärjestelmät ja mediasoittimet tukevat
MTP-tilaa eri tavoin. Lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta on
osoitteessa www.fusionentertainment.com.
Mediatiedostojen toistaminen USB-laitteesta
Voit toistaa mediatiedostoja yhdistetyltä USB-muistitikulta,
älypuhelimesta tai yhteensopivasta kannettavasta
medialaitteesta.
1 Valitse vaihtoehto:
• Etsi ajoneuvon USB-mediaportti.
Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaassa.
• Etsi 2.1 A USB -portti RV HUB -telakan taustapuolelta.
Lisätietoja on RV-BBT600 Series -asennusohjeissa.
2 Liitä USB-laite USB-porttiin.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit toistaa mediatiedostoja Apple laitteesta valitsemalla
Musiikki > iPod.
• Voit toistaa mediatiedostoja älypuhelimesta tai Android
laitteesta valitsemalla Musiikki > MTP.
• Voit toistaa mediatiedostoja jostakin muusta
kannettavasta mediasoittimesta tai USB-muistitikulta
valitsemalla Musiikki > USB.
Mediatiedostojen selaaminen
Voit selata laitteesi mediatiedostoja, kun se on yhdistetty USBporttiin.
Kappaleen tietojen, esim. kappaleen ja esittäjän nimen,
kappaleen keston ja albumin kansikuvan saatavuus riippuu
musiikkitiedostojen sisältämistä tiedoista.
1 Kun USB, iPod, tai MTP-lähde on valittu, valitse .
3
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät iPod tai MTP-lähdettä, valitse haluamasi
luokka, kuten Lajit, Esittäjät, tai Albumit.
• Jos käytät USB-lähdettä, valitse laitteen nimi ja valitse
kansio.
Luettelo valitun luokan tai kansion mediatiedostoista tulee
näyttöön.
3 Valitse mediatiedosto.
Stereo soittaa valitun tiedoston ja lisää muut luettelossa
olevat tiedostot jonoon.
MTP-tiedoston tiedot
Kun yhdistät MTP-laitteen, stereo lataa luettelon kaikista
laitteessa olevista kappaleiden nimistä ja luo niille hakemiston.
Tämä prosessi on tehtävä, ennen kuin musiikkia voidaan
toistaa. Tämä voi kestää useita minuutteja, jos laitteessa on
suuri musiikkikokoelma. Prosessin aikana kappaleiden määrä
tulee näyttöön. Voit käyttää muita lähteitä prosessin aikana.
Parhaan tuloksen saat, kun MTP-laitteen musiikkikansiot eivät
sisällä yli 300 tiedostoa. Jos kansioissa on yli 300 tiedostoa,
MTP-laite saattaa lakata vastaamasta ja nollata yhteyden
laitteeseen.
Musiikkitiedostojen on oltava kansiossa, jonka nimi on toinen
näistä nimistä. Kansion on sijaittava MTP-laitteen
juurihakemistossa.
• Oma musiikki
• My_Music
• mobile
• Musiikki
Nämä ohjeet koskevat myös MTP-laitteeseen asennettuja
muistikortteja.
Soittolistan toisto tai satunnaistoisto
1 Valitse musiikkisoittimessa .
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat toistaa soittolistan kappaleet
satunnaisjärjestyksessä, valitse Sekoita > Kaikki.
• Jos haluat toistaa soittolistan, kun kaikki kappaleet on
toistettu, valitse Toista > Käytössä.
Viritinalueen määrittäminen
Valitse alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa AM- ja FM-asemia
kunnolla.
Jos stereot on liitetty yhteensopivaan SiriusXM virittimeen ja
antenniin ja sinulla on tilaus (ainoastaan Yhdysvallat), sinun on
valittava alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa SiriusXM asemia
kunnolla.
HUOMAUTUS: SiriusXM ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Jos stereot on liitetty yhteensopivaan DAB-moduuliin ja antenniin (lisävarusteita), sinun on valittava alue, jolla olet, jotta
voit vastaanottaa DAB-asemia kunnolla.
HUOMAUTUS: dAB-asemat eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.
1 Valitse > Asetukset > Viritinalue.
2 Valitse alue, jolla olet.
®
AM-/FM-radio
Jos haluat kuunnella AM- tai FM-radiota, ajoneuvo tarvitsee
antennin, joka on liitetty asianmukaisesti stereoihin ja joka on
lähettävän aseman toiminta-alueella. Katso AM-/FM-antennin
liittämisohjeet stereoiden asennusohjeista.
Radioaseman vaihtaminen
1 Valitse musiikkisoittimessa AM tai FM.
2 Valitsemalla voit vaihtaa viritystilaa (valinnainen).
4
Automaattinen viritystila etsii automaattisesti taajuuksia,
joiden lähetyssignaali on selkeä. Manuaalisessa viritystilassa
voit etsiä haluamasi taajuuden. Esimääritysten viritystilassa
voit siirtyä nopeasti esimääritysten välillä, kun olet tallentanut
vähintään kaksi esimääritystä.
3 Voit virittää aseman, taajuuden tai esimäärityksen
tai .
valitsemalla
SiriusXM Satellite Radio
Vain SiriusXM tarjoaa keskitetysti enemmän sitä, mitä haluat
kuunnella. Saat yli 140 kanavaa, kuten musiikkia ilman
mainoksia sekä parhaat palat urheilusta, uutisista,
puheohjelmista, komediasta ja viihteestä. Tervetuloa
satelliittiradioon. Tarvitset SiriusXM ajoneuvovirittimen ja
tilauksen. Lisätietoja on osoitteessa www.siriusxm.com.
SiriusXM lähteen ottaminen käyttöön
Sinun on otettava SiriusXM lähde käyttöön, ennen kuin voit
kuunnella SiriusXM satelliittiradiota.
Valitse
> Asetukset > Viritinalue > USA.
SiriusXM radiotunnuksen sijainti
Tarvitset SiriusXM Connect Tuner -virittimen radiotunnuksen,
ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksesi. SiriusXM
radiotunnus löytyy SiriusXM Connect Tuner -virittimen
takapuolelta, pakkauksen takapuolelta tai virittämällä
karttaplotterin kanavalle 0.
Kun SiriusXM lähde on valittuna, valitse
> Kanavat >
Kaikki kanavat > Radiotunnus.
SiriusXM radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S tai F.
SiriusXM tilauksen aktivoiminen
Ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksen, tarvitset
radiotunnuksen (SiriusXM radiotunnuksen sijainti, sivu 4).
1 Kun SiriusXM lähde on valittu, viritä kanavalle 1.
Esikuuntelukanavan pitäisi kuulua. Jos niin ei ole, tarkista
SiriusXM Connect Tuner virittimen ja antennin asennus ja
liitännät ja yritä uudelleen.
2 Viritä kanavalle 0 ja etsi radiotunnus.
3 Ota yhteyttä SiriusXM kuuntelijoiden tukeen puhelimitse
numerossa (866) 635 2349 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.com/activatenow, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Yhdysvalloissa. Ota yhteyttä SiriusXM palveluun
puhelimitse numerossa (877) 438 9677 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.ca/activatexm, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Kanadassa.
Anna
radiotunnus.
4
Aktivointi kestää tavallisesti 10 - 15 minuuttia, mutta se voi
viedä tunninkin. SiriusXM Connect Tuner -viritin voi
vastaanottaa aktivointiviestin vain, kun siihen on kytketty virta
ja se voi vastaanottaa SiriusXM signaalin.
5 Jos palvelua ei aktivoida tunnissa, katso lisätietoja
osoitteessa http://care.siriusxm.com/refresh tai ota yhteyttä
SiriusXM edustajaan puhelimitse numerossa 1-855MYREFRESH (697-3373).
Luokan valitseminen
Voit valita, mitkä kanavaluokat ovat käytettävissä
käyttämälläLuokka-viritystapaa.
1 Kun SiriusXM lähde on valittu, valitse > Luokka.
2 Valitse luokka.
Kanavan SiriusXM valitseminen
1 Valitse Musiikki > SiriusXM.
2 Valitse vaihtoehto:
• Näytä nykyisen luokan edellinen tai seuraava kanava
valitsemalla
tai .
Mediatiedostojen toistaminen
• Voit valita kanavan luokkaluettelosta valitsemalla
Kanavat, valitse ensin luokka ja sitten kanava.
• Voit aktivoida esiasetuksen valitsemalla
>
Esiasetukset, ja valitsemalla esiasetuksen.
>
Lapsilukko
Lapsilukkotoiminnon avulla voit estää SiriusXM kanavien käytön,
mukaan lukien aikuisviihdekanavat. Kun lapsilukkotoiminto on
käytössä, lukitut kanavat saa käyttöön vain antamalla
salasanan. Voit myös vaihtaa nelinumeroisen salasanan.
Kanavien lukitseminen
1 Kun SiriusXM-lähde on valittu, valitse > Lapsilukko.
2 Valitse Avaa-valintaruutu.
3 Anna salasana.
VIHJE: oletussalasana on 0000.
4 Valitse Lukitse/avaa.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien kanavien luettelo.
5 Valitse vähintään yksi kanava, jotka haluat lukita, ja valitse .
6 Poista valinta Avaa-valintaruudusta, jotta voit asettaa
lapsilukon.
Et voi käyttää lukittuja kanavia, kun lapsilukko on käytössä.
Avaa lapsilukko, jotta saat lukitut kanavat käyttöön.
Lapsilukon avaaminen
Saat lukitut kanavat käyttöön avaamalla lapsilukon.
1 KunSiriusXM-lähde on valittu, valitse > Lapsilukko.
2 Valitse Avaa-valintaruutu.
3 Anna salasana.
VIHJE: oletussalasana on 0000.
Lapsilukko pysyy avattuna kunnes lukitset sen uudelleen tai
sammutat ajoneuvon.
Tyhjennä kaikki lukitut kanavat
1 Kun SiriusXM-lähde on valittu, valitse > Lapsilukko >
Avaa.
2 Anna salasana.
3 Valitse > Lapsilukko > Poista kaikki lukitukset.
Lapsilukon salasanan vaihtaminen
1 KunSiriusXM-lähde on valittu, valitse > Lapsilukko >
Avaa.
2 Anna salasana.
3 Valitse > Lapsilukko > Vaihda PIN.
4 Seuraa näytön ohjeita.
SiriusXM Vianmääritys
Neuvonta
Kuvaus
Tarkista antenni Radio on havainnut vian SiriusXM antennissa.
Antennijohto on saattanut irrota tai vahingoittua.
Tarkkuus
• Varmista, että antennijohto on yhdistetty SiriusXM ajoneuvovirittimeen.
• Tarkista, onko antennijohdossa vaurioita tai taittumia. Vaihda antenni, jos
johto on vaurioitunut. SiriusXM tuotteita on saatavilla autoradiojälleenmyyjältä tai osoitteesta www.shop.siriusxm.com.
Tarkista viritin
Stereot eivät yhdistä SiriusXM ajoneuvovirittimeen. Varmista, että SiriusXM ajoneuvovirittimen johto on kunnolla kiinni
Viritin on saattanut irrota tai vahingoittua.
stereoissa.
Ei signaalia
SiriusXM ajoneuvoviritin ei vastaanotaSiriusXM
satelliittisignaalia..
Tilaus päivitetty
Radio on havainnut muutoksen SiriusXM tilauksesi • Viesti poistuu, kun valitset minkä tahansa painikkeen.
tilassa.
• Lisätietoja tilauksestasi saat osoitteesta www.siriusxm.com tai soittamalla
numeroon 866-635-2349.
Kanava ei
käytettävissä
Valitsemasi kanava ei ole kelvollinen SiriusXM
kanava, tai kuuntelemasi kanava ei ole enää
saatavilla. Tämä viesti saattaa näkyä lyhyen ajan,
kun liität ensimmäistä kertaa uuden SiriusXM
ajoneuvovirittimen.
Osoitteessa www.siriusxm.com saat lisätietoja SiriusXM kanavien
hakemisesta.
Kanavaa ei
tilattu
Valitsemasi kanava ei kuulu SiriusXM tilaukseesi
tai ei enää sisälly SiriusXM tilaukseesi.
Saat lisätietoja tilauksestasi tai voit tilata kanavan osoitteessa
www.siriusxm.com tai soittamalla numeroon 866-635-2349.
Kanava lukittu
Valitsemasi kanava on lukittu lapsilukolla.
Käyttöoppaan lapsilukko-osiossa on ohjeet kanavien avaamisesta.
•
•
•
•
Tarkista, että SiriusXM ulkoantenni osoittaa esteettömästi taivaalle.
Tarkista, että SiriusXM antenni on tukevasti kiinnitetty.
Poista esteet SiriusXM antennin yläpuolelta ja sivuilta.
Tarkista, onko antennijohdossa vaurioita tai taittumia. Vaihda antenni, jos
johto on vaurioitunut. SiriusXM tuotteita on saatavilla autoradiojälleenmyyjältä tai osoitteesta www.shop.siriusxm.com.
• LisätietojaSiriusXM ajoneuvovirittimen asentamisesta saat virittimen asennusohjeista.
DAB-toisto
Kun liität RV HUB Infotainment System stereolaitteeseen
yhteensopivan DAB (Digital Audio Broadcasting) -moduulin ja antennin, kuten MS-DAB100A, voit virittää ja toistaa DABasemia.
DAB-lähetykset eivät ole saatavilla kaikilla alueilla. Jos
stereolaitetta ei ole asetettu yhteensopivalle alueelle, DAB-lähde
ei ole käytettävissä.
DAB-asemien hakeminen
Jotta voit hakea DAB-asemia, sinun tarvitsee liittää
yhteensopiva DAB-moduuli ja -antenni (lisävarusteita)
stereoihin. Koska DAB-signaaleja lähetetään vain joissakin
maissa, sinun tarvitsee lisäksi asettaa virittimeen alue, jolla
DAB-signaaleja lähetetään.
1 Valitse DAB-lähde.
Mediatiedostojen toistaminen
2 Hae käytettävissä olevat DAB-asemat valitsemalla
.
Kun haku on valmis, toisto alkaa ensimmäisen löytyneen
kokonaisuuden ensimmäisestä asemasta.
HUOMAUTUS: kun ensimmäinen haku on valmis, voit hakea
DAB-asemia uudelleen valitsemalla . Kun uusi haku on
valmis, järjestelmä aloittaa toiston sen kokonaisuuden
ensimmäisestä asemasta, jota kuuntelit aloittaessasi uuden
haun.
DAB-aseman vaihtaminen
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla .
3 Voit vaihtaa asemaa valitsemalla tai .
Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden loppuun, stereo
siirtyy automaattisesti seuraavan kokonaisuuden
ensimmäiseen käytettävissä olevaan asemaan.
5
DAB-aseman valitseminen luettelosta
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla
3 Valitse > Selaa > Kaikki.
4 Valitse asema luettelosta.
DAB-aseman valitseminen luokasta
Valitse DAB-lähde.
Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla
Valitse
> Selaa > Kategoriat.
Valitse luokka luettelosta.
Valitse asema luettelosta.
1
2
3
4
5
• Lisää herkkyyttä valitsemalla .
• Vähennä herkkyyttä valitsemalla
.
.
Esiasetukset
Esiasetuksen tallentaminen
Voit tallentaa suosikkiasemasi tai -kanavasi esiasetuksiksi.
1 Valitse Musiikki.
2 Viritä stereo asemalle tai kanavalle.
3 Valitse > Esiasetukset.
4 Valitse Tallenna nykyinen tai Lisää esiasetus.
> Esiasetukset.
Esiasetusten poistaminen
1 Kun käytettävä lähde on valittu, valitse
> Esiasetukset >
Poista esiasetus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa yhden esiasetuksen valitsemalla
esiasetuksen.
• Voit poistaa kaikki esiasetukset valitsemalla Poista kaikki
esiasetukset.
Lisä-äänilähteen liittäminen ja
kuunteleminen
Voit liittää lisälaitteen viihdejärjestelmään.
1 Valitse vaihtoehto:
• Etsi ajoneuvon lisälaitetulo.
Lisälaitetulot voivat sijaita kojelaudassa tai konsolissa, ja
kyseessä voi olla 3,5 mm:n ääniliitäntä tai kaksi RCAstereotuloa. Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaassa.
• Etsi stereon takaosassa olevat lisälaitetulot.
Lisätietoja on RV-BBT600-sarjan asennusohjeissa.
HUOMAUTUS: jos peruutuskameran mikrofoni on liitetty
Aux 2 -tuloon, et voi liittää lisämedialaitetta Aux 2 -tuloon.
2 Liitä medialaite lisälaitetuloon.
3 Valitse Musiikki ja valitse Aux 1.
4 Hallitse toistoa lisämedialaitteella.
Lisälaitteen herkkyyden säätäminen
Voit säätää liitetyn lisälaitteen herkkyyttä, jotta saat samanlaisen
äänenvoimakkuustason kuin muissa medialähteissä. Voit säätää
herkkyyttä 1 dB kerrallaan.
1 Valitse lisälaitelähde.
2 Valitse vaihtoehto:
6
Suositellut herkkyysasetukset (dB)
Kannettava mediasoitin, jossa on kuuloke- –9...–6 dB
liitäntä
Voit tallentaa haluamasi AM- ja FM-radioasemat esiasetuksiksi,
jotta voit käyttää niitä helposti.
Voit tallentaa SiriusXM kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen
SiriusXM virittimen ja antennin.
Voit tallentaa DAB-kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen DABantennin.
Esiasetuksen käyttäminen
1 Kun kuuntelet radiota, valitse
2 Valitse esiasetus luettelosta.
.
Lisälaite
CD/DVD-soitin, jossa on linjalähtö
–6 dB
Kannettava mediasoitin, jossa on
linjalähtö
0 dB
Pelikonsoli, jossa on linjalähtö
0 dB
Vanhempi ääni-/kuvalaite, jossa on
6...9 dB
linjalähtö (esimerkiksi VHS- tai kasettinauhuri)
HUOMAUTUS: jotta saat parhaan äänenlaadun, kun käytät
kannettavaa mediasoitinta, jossa on kuulokeliitäntä, sinun
täytyy ehkä säätää mediasoittimen äänenvoimakkuutta
herkkyyden sijaan.
RV HUB -telakan asetukset
Voit muuttaa telakan ääni- ja lähtöasetuksia musiikkisoittimesta
tai kaukosäätimestä. Voit myös tarkastella ohjelmiston tietoja ja
päivittää telakan ohjelmiston.
> Asetukset.
Valitse musiikkisoittimessa
Ääni: säätää basso-, keski- ja diskanttitaajuuksia.
Alueet: voit määrittää kaiutinalueet.
Subwoofer-suodin: määrittää bassokaiuttimeen lähetettävän
enimmäistaajuuden. Korkeammat taajuudet lähetetään
kaiuttimiin.
Sisäinen vahvistin käytössä: voit ottaa telakan sisäisen
vahvistimen käyttöön. Poista tämä valinta käytöstä, jos
kaiuttimissa on ulkoinen vahvistin.
Haetaan: voit ottaa käyttöön FUSION Alpha Search
Technology (FAST) -tekniikan, jonka avulla voit hakea
kappaleita nopeasti kirjaimen tai numeron perusteella, kun
käytät iPod- tai MTP-lähteitä. Voit määrittää kappaleiden
vähimmäismäärän, joka vaaditaan FAST-valikon
käyttöönottoon. FAST-haku on käytettävissä, kun laitteessa
on tätä määrää enemmän kappaleita.
NRX-virta: määrittää stereon tarjoamaan virtaa valinnaiselle
lisävarusteena saatavalle langalliselle NRX-kaukosäätimelle.
Ota tämä vaihtoehto käyttöön vain, jos langallinen
kaukosäädin on liitetty stereoon hyväksytyllä sovittimella.
Lisätietoja NRX-kaukosäätimen liittämisestä telakkaan on
RV-BBT600-sarjan asennusohjeissa.
Laitteen mykistys: määrittää stereon toiminnan, kun
TELEMUTE -johtoon liitetty handsfree-laite havaitsee
saapuvan puhelun. Kun puhelu vastaanotetaan, stereo voi
joko mykistää kaikki äänet tai toistaa puhelun äänen
kaiuttimilla käyttämällä Aux 1 -lähdettä.
HUOMAUTUS: jotta handsfree-laitteesta voi toistaa puhelun
äänen, laitteen äänilähdön on oltava liitetty telakan Aux 1 tuloon. Katso handsfree-laitteen ohjeesta lisätietoja laitteen
asentamisesta.
Viritinalue: voit määrittää alueet FM-, AM-, DAB- ja SiriusXM
lähteille.
Laitteen nimi: määrittää tälle stereolle nimen.
Päivitä: voit palauttaa kaikki asetukset tehtaassa määritettyihin
oletusasetuksiin tai päivittää telakan ohjelmiston USBmuistitikulta (RV HUB -telakan ohjelmistojen päivittäminen,
sivu 17).
Tietoja: näyttää stereon, FUSION-Link™ liitännän ja liitettyjen
lisävarusteiden ohjelmistoversiot.
®
Telakan asetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien telakan ominaisuuksien ja asetusten
oletusasetukset.
Mediatiedostojen toistaminen
1 Aseta kaukosäädin telakkaan (RV HUB -kaukosäätimen
telakointi, sivu 1).
2 Valitse Musiikki >
> Asetukset > Päivitä > Palauta.
Navigointi
Autoprofiilit
Autoprofiiliin tallennetaan ajoneuvosi ominaisuudet, kuten
korkeus, leveys ja paino. Reittien ja navigoinnin laskentatapa
vaihtelee autoprofiilin mukaan.
Useimmissa tapauksissa kannattaa käyttää valmistajan
oletusarvoista autoprofiilia. Valmistaja on jo määrittänyt tämän
profiilin autosi tietoja varten. Voit lisätä mukautetun autoprofiilin
auton vaihtoehtoisia määrityksiä varten, jos esimerkiksi vedät
perävaunua tai lisäät lisävarusteen, joka muuttaa autosi mittoja.
Autoprofiilin lisääminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse .
3 Valitse vaihtoehto, jolla otat äänihälytykset käyttöön tai
poistat ne käytöstä tätä profiilia käytettäessä.
Hälytysäänet voivat ilmoittaa muutoksista ajo-olosuhteissa,
kuten tulevasta nopeusrajoituksen muutoksesta tai
korkeusrajoituksesta.
4 Määritä ajoneuvon tiedot näytön ohjeiden mukaisesti.
5 Valitse Tallenna.
Autoprofiilin aktivoiminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
3 Valitse Valitse profiili.
Autoprofiilin muokkaaminen
Voit muuttaa autoprofiilin perustietoja tai lisätä siihen
yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi enimmäisnopeudesta.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse muokattava autoprofiili.
3 Valitse > Muokkaa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla muokattavan
kentän.
• Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla
>
Nimeä profiili uudell..
• Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla
> Poista.
5 Valitse Tallenna.
Propaanisäiliöiden lisääminen
Kun lisäät propaanisäiliöt autoprofiiliin, laite välttää reititystä
alueilla, joilla on voimassa mahdollisesti reittiisi vaikuttavia
säiliörajoituksia. Lisäksi laite hälyttää, kun lähestyt alueita, joilla
propaanisäiliöt tarvitsee sulkea.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse muokattava autoprofiili.
3 Valitse > Muokkaa.
4 Valitse Propaanisäiliöt > Lisää säiliö.
5 Kirjoita propaanisäiliön paino ja valitse Tallenna.
Reitit
Reitti on tie nykyisestä sijainnista määränpäähän. Reitti voi
sisältää useita sijainteja eli pysähdyksiä matkalla määränpäähän
(Sijainnin lisääminen reitille, sivu 7). Laite laskee reitin
määränpäähän sen mukaan, mitä olet valinnut
navigointiasetuksista, kuten reitin laskentatilan (Reitin
Navigointi
laskentatilan vaihtaminen, sivu 7) ja vältettävät kohteet
(Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen, sivu 12).
Lisäksi laite voi välttää teitä, jotka eivät sovellu aktiiviselle
autoprofiilille (Autoprofiilit, sivu 7).
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka voit laskea reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka voit laskea reittejä, joiden
pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne? ja etsi sijainti (Sijaintien etsiminen ja
tallentaminen, sivu 8).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla Reitit ja
valitsemalla reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 8). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille (Sijainnin lisääminen reitille, sivu 7).
Useiden reittien esikatselu
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 8).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse Reitit.
4 Valitse reitti.
Sijainnin lisääminen reitille
Sijainteja voi lisätä reitille ainoastaan reitin navigoimisen aikana.
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
1 Valitse kartasta Minne?.
2 Etsi sijaintia.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja > Lisää aktiiviselle reitille.
5 Tarvittaessa voit muuttaa matkan pisteiden järjestystä
vetämällä.
6 Valitse Valmis.
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
7
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
Reittisi kartalla
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai
muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartassa
> Pysäytä.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
• Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista
nopeasti (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 8).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan (Kohdepisteet, sivu 8).
• Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita,
risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (Hakutyökalut,
sivu 9).
• Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (Hakualueen
muuttaminen, sivu 8).
• Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin
nopeasti (Sijaintien tallentaminen, sivu 9).
• Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (Vasta löydettyjen
sijaintien tarkasteleminen, sivu 9).
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kenttää
(Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 11).
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja
ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.
1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva
tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee
näyttöön, jos risteys on päätien varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit
reittiä.
2 Valitse
> Kartta.
Kiertotien käyttäminen
Kiertotietä voi käyttää ainoastaan reitin navigoimisen aikana, ja
lisäksi kiertotietyökalu on lisättävä karttatyökaluvalikkoon
(Karttatyökalujen mukauttaminen, sivu 10)-.
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Kiertotie.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
matkan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla ja
valitsemalla tien, jonka ympäri kierretään.
8
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit
hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä:.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
Navigointi
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
Matkaparkin etsiminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Voit hakea matkaparkkeja saatavilla olevien palvelujen mukaan.
1 Valitse Minne? > RV Parks.
2 Valitse tarvittaessa Suodata palvelujen mukaan
valitsemalla ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten
Tallenna.
3 Valitse sijainti.
Matkailuautopalvelujen etsiminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Voit etsiä lähellä olevia kohteita, jotka tarjoavat korjaus- ja
hinauspalveluita ja muita matkailuautopalveluita.
Valitse Minne? > RV Services.
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla Paikan
etsiminen läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 8).
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla Paikan
etsiminen läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 8).
• Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla Aloita haku,
kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla .
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
Navigointi
2 Valitse tarvittaessa
ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse Minne? > Viimeisimmät.
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat tai Polttoaine.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Tallenna.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 8).
Valitse sijainti hakutuloksista.
Valitse .
Valitse
> Tallenna.
Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
1
2
3
4
5
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
9
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
Valitse Minne? > Tallennetut.
Valitse tarvittaessa luokka.
Valitse sijainti.
Valitse .
Valitse
> Muokkaa.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
Muokkaa
tietoja.
7
8 Valitse Valmis.
1
2
3
4
5
6
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallenn. paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Kartan käyttäminen
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 8) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 7).
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Kiertotie: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 10).
10
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Mukautettujen matkatietojen
tarkasteleminen kartalla, sivu 11).
Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.
Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.
Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet
(Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 11).
HUOMAUTUS: liikennetoiminnot edellyttävät lisävarusteena
saatavaa liikennevastaanotinta, eivätkä ne ole käytettävissä
kaikilla alueilla tai kaikissa tuotemalleissa.
Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
.
Karttatyökalujen mukauttaminen
Voit valita karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut.
2 Valitse valikossa käytettävät karttatyökalut.
3 Valitse Tallenna.
Edessä olevat
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja
levähdysalueita. Kun ajat valtatietä, voit näyttää tietoja myös
edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden
palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatien varrella olevista
tienviitoista.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kohdepiste kartassa.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Valmis.
Edessäpäin olevien korkeusmuutosten tarkasteleminen
Voit tarkastella edessäpäin reitillä olevia korkeusmuutoksia.
Siten voit välttää jyrkkiä ylä- tai alamäkiä tai varautua niihin.
1 Valitse kartassa > Korkeusprofiili.
2 Laajenna kaavio koko näyttöön valitsemalla se.
Navigointi
• Valitse kartan mukautettava tietokenttä Á ja valitse
kentässä näytettävät tiedot.
Laite näyttää nykyisen korkeuden À, etäisyyden seuraavaan
jyrkkään nousuun tai laskuun Á ja kaavion korkeudesta
etäisyyden mukaan. Jyrkät nousut ja laskut  näkyvät
kaaviossa korostettuina.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa kaavion etäisyysaluetta valitsemalla tai .
• Voit vierittää kaaviota nuolilla.
Varoitus- ja hälytyssymbolit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja
hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista ja
tieolosuhteista.
Tieolosuhteiden varoitukset
Maakosketuksen vaara
Sivutuuli
Kapea tie
Jyrkkä mutka
Jyrkkä alamäki
Roikkuvia oksia
Matkan tiedot
Mukautettujen matkatietojen tarkasteleminen kartalla
Voit käyttää matkatietojen karttatyökalua mukautettujen tietojen
näyttämiseen kartalla.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut ja
ota matkatietojen karttatyökalu käyttöön valitsemalla
Matkatiedot -valintaruutu.
2 Valitse kartassa > Matkatiedot.
3 Valitse vaihtoehto:
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa (Liikenne, sivu 12).
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
Valitse päävalikosta > Liikenne.
Valitse
> Ilmoitukset.
Valitse kohde luettelosta.
Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
1
2
3
4
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
• Valitse matkatietotyökalussa tietokenttä À ja valitse
kentässä näytettävät tiedot.
Navigointi
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
11
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
3 Valitse Tallenna.
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Ruuhkien välttäminen reitillä
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella, sivu 12).
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 16), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.
Mukautettavat vältettävät reitit
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Liikenne
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
®
Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin
liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä
laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos
aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (Liikenneasetukset,
sivu 16). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia
ruuhkia.
Liikennetietojen tarjoaminen edellyttää, että laite on yhdistetty
lisävarusteena saatavaan liikennevastaanottimeen
(Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella,
sivu 12). Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan
liikennevastaanotinlisävarusteen, siirry tuotesivulle osoitteessa
garmin.com.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja
liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
HUOMAUTUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse Lisää vältettävä tie
3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
5 Valitse Valmis.
Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse
lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla.
Liikennevastaanotin on hankittavissa lisävarusteena joihinkin
ajoneuvoihin ja tuotemalleihin. Jos haluat etsiä ja ostaa
yhteensopivan liikennevastaanotinlisävarusteen, siirry
tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
1 Liitä liikennevastaanotin ajoneuvon antennipistokkeeseen ja
asianmukaisiin stereotuloihin.
Lisätietoja liikennevastaanottimen liittämisestä on
liikennevastaanottimen mukana toimitetavassa
kytkentäkaaviossa ja stereon asennusohjeissa. Siirtymällä
osoitteeseen garmin.com/manuals/rv-bbt600 voit tarkastella
stereon ja lisävarusteiden käyttöoppaita.
2 Valitse Asetukset > Liikenne ja valitse Liikennevalintaruutu.
Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää
liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
12
Liikennevastaanotintilaukset
Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen
liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä
lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Liikenne.
2 Valitse Tilaukset > .
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
Liikenne
4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
Valitse
laitteessa Seuraava.
5
6 Anna koodi.
7 Valitse Valmis.
Liikenteen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot. Kun
liikennetiedot eivät ole käytössä, laite ei vastaanota
liikennetietoja, mutta välttää silti mahdollisesti ruuhkaisia alueita
reiteillä toiminnolla trafficTrends™, jos se on käytössä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Liikenne.
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Ajoneuvon kamerat
Stereo voi toistaa reaaliaikaista kuvaa ja ääntä yhdistetyistä
ajoneuvon kameroista, kuten peruutuskameroista tai
sivupeilikameroista.
Jos ajoneuvon kamerat ja stereo sisältyivät uuteen ajoneuvoon,
valmistaja on jo yhdistänyt ja määrittänyt kamerat.
Jos olet asentamassa omaa peruutuskameraa, sinun on
yhdistettävä kameran videokuva stereon taustapuolen
videotuloon ja kameran mikrofoni Aux 2 -tuloon (tarvittaessa).
Jotta kamera näkyy automaattisesti, se on liitettävä kameran
laukaisujohtoon. Lisätietoja stereon liitännöistä on RV-BBT600sarjan asennusohjeissa.
Stereo näyttää vain yhden kameran kerrallaan, eikä se voi
vaihtaa kameroiden väillä. Useiden kameroiden kytkeminen
vaatii ulkoisen vaihtomekanismin. Tämä on yleensä saatavilla
vain ammattilaisten tai valmistajan asennuksia varten.
Ajoneuvon kameran tarkasteleminen
Ennen kuin voit katsella ajoneuvon kameraa, yhteensopiva
kamera on liitettävä stereoon ja kaukosäädin on asetettava
telakkaan.
1 Katsele ajoneuvon kameraa valitsemalla vaihtoehto:
• Jos haluat nähdä peruutuskameran automaattisesti, aseta
ajoneuvo peruutusvaihteelle.
• Jos haluat nähdä sivupeilikameran automaattisesti, käytä
ajoneuvon suuntavilkkua.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on yleensä saatavilla vain
valmistajan asetuksena valituissa ajoneuvoissa, eikä sitä
välttämättä ole omassa ajoneuvossasi.
• Jos haluat näyttää peruutuskameran manuaalisesti,
valitse Kamera.
Ajoneuvon kameran näkymä ilmestyy näyttöön.
2 Valitsemalla voit mykistää kameran mikrofonin äänen tai
poistaa sen mykistyksen, jos tämä on käytettävissä.
VIHJE: jos ajoneuvon kameran mikrofoni on liitetty ja tämä
asetus ei ole käytettävissä, tarkista, että mikrofoni on otettu
käyttöön (Ajoneuvon kameran mikrofonin käyttöönotto,
sivu 13).
3 Valitse vaihtoehto normaalin toiminnan jatkamiseksi:
• Vaihda ajoneuvo pois peruutusvaihteelta.
• Poista suuntavilkku käytöstä.
• Valitse
.
Ajoneuvon kamerat
Ajoneuvon kameran mikrofonin käyttöönotto
Ennen kuin voit ottaa käyttöön ajoneuvon kameran mikrofonin,
se on liitettävä stereon Aux 2 -tuloon.
Jos liitetyssä ajoneuvon kamerassa on mikrofoni, voit ottaa
mikrofonin käyttöön tai poistaa sen käytöstä kameran
katseluohjelmassa.
Valitse Kamera > > Mikrofoni asennettu.
Kun mikrofoni on otettu käyttöön, näkyy kameran näytössä.
Handsfree-puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi
käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelinmallin
yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole
käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite
(Puhelimen tai mediasoittimen pariliitos, sivu 3). Kun olet
yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella.
Yhteystietojen ja puhelulokien lataaminen
Sinun on ladattava puhelulokit ja yhteystiedot liitetystä
älypuhelimestasi ennen kuin voit käyttää niitä stereon Puhelinsovelluksessa. Jotta musiikin suoratoisto ei keskeydy, laite ei
lataa näitä kohteita automaattisesti, kun pariliität tai yhdistät
älypuhelimesi.
1 Valitse Puhelin-sovelluksessa Puhelulokit tai Yhteystiedot.
2 Valitse > Lataa.
Stereo lataa yhteystiedot ja puhelulokit älypuhelimestasi. Jos
toistat musiikkia Bluetooth yhteydellä, musiikin toisto keskeytyy,
kunnes lataus on valmis.
VIHJE: jos stereo ei voi ladata yhteystietoja ja puhelulokeja,
siirry älypuhelimesi Bluetooth asetuksiin ja tarkista, että RVBBT60X-laitteella on oikeus käyttää yhteystietoja, puhelulokeja
tai puhelinluetteloa. Lisätietoja oikeuksien määrittämisestä
Bluetooth laitteille on älypuhelimen käyttöoppaassa.
Soittaminen
1 Valitse Puhelin.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse numero valitsemalla Valintanäppäimistö,
näppäilemällä puhelinnumero ja valitsemalla .
• Voit soittaa hiljattain käytettyyn numeroon valitsemalla
Puhelulokit ja valitsemalla numeron.
• Voit soittaa puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle
valitsemalla Yhteystiedot ja valitsemalla yhteyshenkilön.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan
Voit tallentaa valintanäppäimistöön pikavalinnoiksi enintään
kolme yhteystietoa. Näin voit soittaa nopeasti kotinumeroosi,
perheenjäsenille ja usein käyttämiisi numeroihin.
1 Valitse Puhelin > Valintanäppäimistö.
2 Paina pitkään esiasetuksen numeroa, kuten Esiasetus 1.
3 Valitse yhteystieto.
Äänikomento
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.
HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi
odotetusti meluisassa ympäristössä.
13
Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja
käytettävissä olevien komentojen luettelon.
Äänikomentojen aktivoiminen
1 Sano Äänikomento.
Äänikomento-valikko avautuu.
2 Sano komento valikosta.
3 Suorita haku tai toiminto vastaamalla äänikehotuksiin.
Äänikomentovihjeitä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
• Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa
pidentämällä herätysilmausta.
• Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite
siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano Äänikomento.
2 Sano Etsi paikka.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
Laite näyttää hakutulosten luettelon.
1 Valitse > Herätysilmaus > .
2 Valitse Herätysilmaus > Poissa käytöstä.
Sovellukset ja widgetit
RV HUB -kaukosäätimessä on sovelluksia ja widgetejä, jotka
lisäävät toimintoja ja mukauttamisvaihtoehtoja.
Kun kaukosäädin on poissa telakasta, avaa sovellusluettelo
valitsemalla . Sovellusluettelo on käytettävissä vain, kun
kaukosäädin on poissa telakasta.
Sovellusluettelo on lajiteltu kolmeen välilehteen.
Garmin: sisältää Garmin sovelluksia navigointia ja
mukauttamista varten, kuten matkasuunnittelun,
äänikomentoasetusten ja viimeisimmän pysäköintipaikan
sovelluksen.
Sovellukset: sisältää yleissovelluksia, kuten selaimen,
valokuvien katseluohjelman ja kellon.
Widgetit: sisältää widgetejä, joilla voi käyttää nopeasti tietoja,
sovellusten perustoimintoja tai laitteen asetuksia. Voit vetää
widgetejä aloitusnäytön mille tahansa sivulle, kun laite on
poissa telakasta.
Valokuvien ja videoiden katseleminen
1 Valitse Galleria.
2 Valitse tarvittaessa albumi.
3 Valitse valokuva tai video.
Videoissa on merkintä .
Voit
näyttää lisää albumin valokuvia ja videoita
4
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Matkasuunnittelu
4 Sano haluamasi sijainnin rivinumero.
Kartta näyttää sijainnin kartalla.
5 Sano Navigoi.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä
laitetta.
1 Valitse > Herätysilmaus > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Herätysilmauksen asettaminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa
käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on
Äänikomento.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa
käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse > Herätysilmaus > > Mukauta lausetta.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat
ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen poistaminen käytöstä
Voit poistaa äänikomennot käytöstä, jotta et avaa äänikomentoa
vahingossa puhuessasi.
14
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai
muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.
1 Valitse > Matkasuunnittelu.
2 Valitse Uusi matka.
3 Valitse Valitse lähtöpaikka.
4 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 8).
5 Valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
7 Valitse Seuraava.
8 Valitse Tallenna.
9 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkan ajoittaminen
Voit lisätä kuhunkin matkan sijaintiin aikataulutietoja, kuten
aiotun saapumis- ja viipymisajan. Tämä auttaa sinua pysymään
aikatauluissa.
1 Valitse > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Lähtöaika tai Saapumisaika.
5 Valitse päiväys ja aika sekä Tallenna.
Sovellukset ja widgetit
6 Valitse Kesto.
7 Valitse, miten kauan viivyt sijainnissa, ja valitse Tallenna.
8 Toista tarvittaessa vaiheita 3 - 7 kutakin sijaintia varten.
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muuta matkan nimi.
• Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit lisätä ja poistaa
paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Valitse Poista matka.
• Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää matkan
pysähdykset tehokkaimmin.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse seuraava määränpää ja valitse Aloita.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse > Viimeisin paikka.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (Laite- ja
yksityisyysasetukset, sivu 17).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse > Käydyt paikat.
Pikavalintojen ja widgetien lisääminen aloitusnäyttöön
Voit lisätä sovellusten pikavalintoja ja widgetejä kaikille
aloitusnäytön sivuille, kun RV HUB -kaukosäädin on poissa
telakasta. Telakoituun aloitusnäyttöön ei voi lisätä kohteita.
1 Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle tai oikealle ja valitse
aloitusnäytön sivu.
2 Valitse .
3 Voit näyttää lisää sovelluksia ja widgetejä pyyhkäisemällä
vasemmalle tai oikealle.
4 Kosketa sovellusta tai widgetiä pitkään ja vedä se
haluamaasi kohtaan aloitusnäyttöä.
Laitteen mukauttaminen
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.
Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Laitteen mukauttaminen
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 11).
Äänivaroitukset ja -ohjeet: ottaa käyttöön äänimerkin, joka
kuuluu tiettyjen varoitusten ja ohjeiden yhteydessä
(esimerkiksi nopeusrajoitusten muutokset, monenlaiset
tieolosuhteet sekä osavaltioiden ja maiden rajat). Tämä
asetus on käytettävissä ainoastaan, kun käytät
matkailuautoprofiilia.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Navigointiasetukset
Avaa navigointiasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset
> Navigointi.
Laskentatila: määrittää reittisuosituksen.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset
alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, kuinka pian näyttö
sammuu, kun kaukosäädin käyttää akkuvirtaa.
HUOMAUTUS: tällä asetuksella ei ole vaikutusta, kun
kaukosäädin on telakassa. Kun se on telakassa, näyttö
himmenee automaattisesti, kun ajoneuvo himmentää
kojelaudan valaistuksen, ja näyttö sammuu automaattisesti,
kun sammutat ajoneuvon. Lisätietoja telakan kytkemisestä
ajoneuvon valaistusjohtoon on RV-BBT600-sarjan
asennusohjeissa.
Taustakuva: määrittää aloitusnäytön taustakuvan.
Käännä näyttö automaattisesti: näyttö kääntyy automaattisesti
pysty- tai vaakasuuntaiseen näyttötilaan laitteen suunnan
mukaisesti.
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
15
Liikenneasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Navigointi > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan.
Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat
liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä
automaattisesti tai pyydettäessä (Ruuhkien välttäminen
reitillä, sivu 12).
Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
Yksikkö- ja aika-asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Kellonaika: määrittää laitteen ajan.
Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
Huomiohälytysten asetukset
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun
mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Valitse Asetukset > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Wi-Fi-asetukset
Jotta musiikin toistoa voi hallita, RV HUB -kaukosäädin on
yhteydessä RV HUB -telakan kanssa Wi-Fi-tekniikalla.
Musiikkisovellus ei toimi, jos kaukosäätimellä ei ole Wi-Fiyhteyttä telakkaan. Voit vaihtaa yhteystilaa Wi-Fi-asetuksissa.
Telakka luo oletusarvoisesti Wi-Fi-tukiaseman, ja kaukosäädin
luo yhteyden suoraan telakan tukiasemaan. Tätä vaihtoehtoa
suositellaan useimpiin asennuksiin.
Jos ajoneuvo tarjoaa olemassa olevan Wi-Fi-verkon, voit
yhdistää telakan ja kaukosäätimen verkkoon, ja telakalla ja
kaukosäätimellä on yhteys verkon kautta.
Valitse Asetukset > Wi-Fi.
RV HUB Remote: voit yhdistää kaukosäätimen telakkaan tai WiFi-verkkoon.
RV HUB DOCK: voit yhdistää telakan Wi-Fi-verkkoon tai
muuttaa telakan tukiasema-asetuksia.
16
Kaukosäätimen yhdistäminen telakkaan
manuaalisesti
Kaukosäädin muodostaa oletusarvoisesti yhteyden telakkaan
automaattisesti aina, kun asetat sen telakkaan.
näkyy
tilarivillä, kun kaukosäädin muodostaa yhteyden telakkaan.
Jos kaukosäädin ei muodosta yhteyttä automaattisesti tai jos
yhteys katkeaa, voit yhdistää kaukosäätimen ja telakan
manuaalisesti.
1 Aseta kaukosäädin telakkaan (RV HUB -kaukosäätimen
telakointi, sivu 1).
2 Valitse Asetukset > Wi-Fi > RV HUB DOCK.
3 Tarkista, että tilaksi on määritetty näytön yläreunassa
Tukiasema.
4 Anna tukiaseman nimi (SSID), tukiaseman salasana (PSK) ja
suojausmenetelmä (valinnainen).
5 Palaa Wi-Fi-asetuksiin valitsemalla .
6 Valitse RV HUB Remote.
Näkyviin tulee lähellä olevien verkkojen ja tukiasemien
luettelo.
7 Valitse tukiaseman nimi, jonka valitsit vaiheessa 4.
HUOMAUTUS: oletusarvoinen nimi on RV-BBT60XXXXXXXXXXX, jossa jokainen X on korvattu numerolla.
8 Kirjoita tarvittaessa salasana.
Kaukosäädin muodostaa yhteyden telakkaan ja
näkyy
tilarivillä. Voit hallita median toistoa telakassa kaukosäätimen
avulla.
Telakan ja kaukosäätimen yhdistäminen Wi-Fiverkkoon
Jos ajoneuvo tarjoaa olemassa olevan Wi-Fi-verkon, voit
yhdistää sekä telakan että kaukosäätimen samaan verkkoon.
1 Aseta kaukosäädin telakkaan (RV HUB -kaukosäätimen
telakointi, sivu 1).
2 Valitse Asetukset > Wi-Fi > RV HUB DOCK.
3 Valitse tilan vaihto näytön yläreunasta ja ota Asema-tila
käyttöön.
Näkyviin tulee lähellä olevien verkkojen ja tukiasemien
luettelo.
4 Valitse ajoneuvosi Wi-Fi-verkko ja anna tarvittaessa
salasana.
Telakka yhdistää Wi-Fi-verkkoon.
5 Palaa Wi-Fi-asetuksiin valitsemalla .
6 Valitse RV HUB Remote.
Näkyviin tulee lähellä olevien verkkojen ja tukiasemien
luettelo.
7 Valitse ajoneuvosi Wi-Fi-verkko ja anna tarvittaessa
salasana.
HUOMAUTUS: sinun on valittava sama verkon nimi kuin
vaiheessa 4.
Kaukosäädin yhdistää ajoneuvon Wi-Fi-verkkoon ja
näkyy
tilarivillä. Telakalla ja kaukosäätimellä on yhteys verkon
kautta, ja voit hallita median toistoa telakassa käyttämällä
kaukosäädintä.
Joissakin verkoissa ei välttämättä ole mahdollista käyttää tätä
määritystä. Jos kaukosäädin ei voi hallita telakkaa, kun kumpikin
laite on yhdistetty ajoneuvon Wi-Fi-verkkoon, yhdistä
kaukosäädin käyttämällä telakan tukiasemaa (Kaukosäätimen
yhdistäminen telakkaan manuaalisesti, sivu 16).
Tukiaseman asetukset
Voit muuttaa telakan tukiaseman asetuksia.
Kun kaukosäädin on telakassa, valitse Asetukset > Wi-Fi >
RV HUB DOCK ja määritä näytön yläreunassa tilaksi
Tukiasema.
Laitteen mukauttaminen
SSID: voit vaihtaa tukiaseman verkon nimeä.
PSK: voit määrittää tukiaseman salasanan. Tämä kenttä on
pakollinen, jos Suojaus-asetukseksi on määritetty jokin muu
arvo kuin Ei mitään.
Suojaus: voit määrittää tukiaseman suojaustilan. Jos
suojaustilaksi on määritetty Ei mitään, telakkaan
yhdistäminen ei vaadi salasanaa.
Lisäasetukset: voit määrittää maan, jossa tukiasema toimii, ja
vaihtaa Wi-Fi-kanavaa, jota verkko käyttää. Ympäristöstäsi
riippuen vähemmän ruuhkaiselle kanavalle vaihtaminen voi
auttaa parantamaan yhteyden laatua.
DHCP: voit määrittää sisäisen DHCP-palvelimen käyttämän IPosoitealueen alun ja lopun tai poistaa DHCP-palvelimen
käytöstä.
HUOMAUTUS: älä muuta DHCP-asetuksia, ellei paikallinen
verkko sitä vaadi ja ellet tunne hyvin paikallisen verkon
määrityksiä. Virheelliset DHCP-asetukset voivat estää
kaukosäädintä saamasta yhteyttä telakkaan. Jos DHCPpalvelin ei ole käytössä, sinun on määritettävä erillinen
DHCP-palvelin tai määritettävä IP-osoitteet manuaalisesti
kaikille yhdistetyille laitteille. Jos olet muuttanut DHCPasetuksia ja kaukosäädin ei saa yhteyttä telakkaan, nollaa
Wi-Fi-asetukset tehtaalla määritettyihin oletusarvoihin.
Ääniasetukset
Valitse Asetukset > Ääni.
Oletusilmoitus: määrittää ilmoitusten oletusäänen.
Kosketusäänet: laitteesta kuuluu ääni, kun kosketat joitakin
kohteita näytössä, esimerkiksi näppäimistöä.
Näytön lukitusääni: laitteesta kuuluu ääni, kun avaat
lukitusnäytön.
TTS Solo: ottaa käyttöön teksti puheeksi -toiminnon.
Laite- ja yksityisyysasetukset
Avaa laitteen asetussivu valitsemalla Asetukset > Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Tila: näyttää akun tilan ja laitteistotiedot.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends™,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhj. matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Käydyt
paikat ja matkalokin matkahistorian.
Lakiasiat: näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.
Tilien lisääminen
Voit lisätä tilejä laitteeseen sähköpostin, tapaamisten ja muiden
tietojen synkronointia varten.
1 Valitse Asetukset > Tilit ja synkronointi > Lisää tili.
2 Valitse tilin tyyppi.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Laitteen huolto
Laitteen huolto
Garmin tukikeskus
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
RV HUB -kaukosäätimen karttojen ja ohjelmistojen
päivittäminen
Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset RV HUB -kaukosäätimeen.
Garmin Express on saatavilla Windows ja Mac tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express ja
lataa ja asenna Garmin Express ohjelmisto ohjeiden
mukaisesti.
2 Käynnistä Garmin Express.
3 Liitä RV HUB -kaukosäädin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
4 Valitse Garmin Express ohjelmistossa Lisää laite.
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.
5 Valitse Lisää laite.
6 Rekisteröi laite ja lisää se Garmin Express ohjelmistoon
näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun asennus on valmis, Garmin Express hakee laitteen
kartta- ja ohjelmistopäivitykset.
7 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse Näytä
tiedot ja valitse sitten haluamasi päivitys.
HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen
tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään
laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin
(Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 19).
Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa
kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
®
®
RV HUB -telakan ohjelmistojen päivittäminen
Jotta voit päivittää RV HUB -telakan ohjelmiston, sinun on
käytettävä USB-muistitikkua päivityksen lataamiseen ja
päivittämiseen.
1 Valmistele USB-muistitikku (USB-muistitikun valmistelu
päivityksiä varten, sivu 17).
2 Yhdistä USB-muistitikku tietokoneeseen ja lataa
ohjelmistopäivitykset Garmin Express ohjelmistolla
(Ohjelmistopäivitysten lataaminen valmistellulle USBmuistitikulle, sivu 18).
3 Asenna ohjelmistopäivitykset USB-muistitikulta telakkaan
(Ladattujen päivitysten asentaminen RV HUB -telakkaan,
sivu 18).
USB-muistitikun valmistelu päivityksiä varten
Jotta USB-muistitikulle voi ladata ohjelmistopäivityksiä, se on
valmisteltava. Sen jälkeen Garmin Express tunnistaa USBmuistitikun ja tarjoaa oikean ohjelmiston telakkaa varten.
1 Käynnistä ajoneuvo ja aseta RV HUB -kaukosäädin RV HUB
-telakkaan.
17
Telakan on saatava virtaa, jotta USB-muistitikun voi
valmistella.
HUOMAUTUS
Älä sammuta ajoneuvoa ennen kuin päivitys on valmis.
VAROITUS
Älä yritä päivittää ohjelmistoa, kun ajat ajoneuvoa.
Telakka käynnistyy uudelleen päivityksen aikana ja kaukosäädin
katkaisee yhteyden telakkaan. Kun kaukosäädin muodostaa
uudelleen yhteyden telakkaan ja
näkyy tilarivillä, päivitys on
valmis.
2 Valitse vaihtoehto:
• Etsi ajoneuvon USB-mediaportti.
Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaassa.
• Etsi 2.1 A USB -portti RV HUB -telakan taustapuolelta.
Lisätietoja on RV-BBT600 Series-sarjan asennusohjeissa.
3 Aseta USB-muistitikku USB-porttiin.
4 Valitse Musiikki > > Asetukset > Päivitä > Luo kortti.
Näkyviin tulee viesti, kun telakka on valmistellut USBmuistitikun vastaanottamaan ohjelmistopäivitykset.
Kun USB-muistitikku on valmisteltu, poista muistitikku ja lataa
ohjelmistopäivitykset Garmin Express ohjelmistolla
(Ohjelmistopäivitysten lataaminen valmistellulle USBmuistitikulle, sivu 18).
Ohjelmistopäivitysten lataaminen valmistellulle USBmuistitikulle
Ennen kuin voit ladata ohjelmistopäivityksiä USB-muistitikulle,
sinun on valmisteltava muistitikku (USB-muistitikun valmistelu
päivityksiä varten, sivu 17).
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express ja
lataa ja asenna Garmin Express ohjelmisto ohjeiden
mukaisesti.
2 Käynnistä Garmin Express.
3 Liitä valmisteltu USB-muistitikku tietokoneen USB-porttiin.
4 Valitse Garmin Express ohjelmistossa Lisää laite.
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.
5 Valitse Lisää laite.
6 Lisää laite Garmin Express ohjelmistoon näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti.
Kun määritys on valmis, Garmin Express hakee laitteen
ohjelmistopäivityksiä.
7 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse Näytä
tiedot ja valitse sitten haluamasi päivitys.
Garmin Express lataa päivitykset USB-muistitikulle.
Kun olet ladannut ohjelmistopäivitykset USB-muistitikulle,
asenna päivitykset telakkaan (Ladattujen päivitysten
asentaminen RV HUB -telakkaan, sivu 18).
Ladattujen päivitysten asentaminen RV HUB -telakkaan
Ennen kuin voit asentaa päivitykset telakkaan, sinun on
ladattava ne valmistellulle USB-muistitikulle käyttämällä Garmin
Express ohjelmistoa (Ohjelmistopäivitysten lataaminen
valmistellulle USB-muistitikulle, sivu 18).
1 Käynnistä ajoneuvo ja aseta RV HUB -kaukosäädin RV HUB
-telakkaan.
Telakan on saatava virtaa, jotta päivitykset voi asentaa.
VAROITUS
Älä yritä päivittää ohjelmistoa, kun ajat ajoneuvoa.
2 Aseta USB-muistitikku ajoneuvossa tai telakan taustapuolella
olevaan USB-porttiin.
3 Valitse Musiikki > > Asetukset > Päivitä.
4 Valitse telakan laitteen nimi.
Oletusnimi on RV-BBT60X.
Telakka asentaa ohjelmistopäivitykset USB-muistitikulta.
18
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä altista laitetta vedelle.
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Laitteen tiedot
RV HUB -kaukosäätimen akun lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata RV HUB -kaukosäätimen akun seuraavilla tavoilla.
• Aseta kaukosäädin telakkaan ja käynnistä ajoneuvo.
Telakka lataa kaukosäätimen. Tilarivin akkukuvake osoittaa
akun varaustason. Akun lataaminen täyteen kestää noin
kaksi tuntia.
• Kiinnitä kaukosäädin valinnaiseen autotelineeseen ja liitä
teline ajoneuvon virtaliitäntään ajoneuvon virtajohdolla, joka
toimitetaan autotelineen mukana.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty
kolmannen osapuolen sovittimeen.
RV-BBT600 -telakan tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Arvo
Tulojännite
10,8–16 Vdc
Virta (enintään)
15 A
Virta (mykistetty)
Alle 350 mA
Virta (valmiustila)
Alle 5 mA
Lähtöteho (kaiuttimiin)
45 W x 4 kanavaa (enintään)
Lähtöteho (kaukosäätimeen)
5 V, 2 A
Lähtöteho (USB)
5 V, 2,1 A ja 5 V, 500 mA
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Arvo
Käyttölämpötila
-15–70 °C (5–158 °F)
Langattomat yhteyskäytännöt 2,4 GHz:n langaton Bluetooth tekniikka
2,4 GHz:n Wi‑Fi tekniikka
®
Sisäinen, luokan SB vahvistin
Musiikin toistoteho/kanava Enintään 45 W x 4 kanavaa, 4 ohmia/
kanava
Musiikin kokonaistoistoteho Enintään 180 W
Japani
2 Paina telinettä Á imukupin  päälle niin, että se napsahtaa
Viritin
Eurooppa
Australaasia
Yhdysvallat
FM-radion
taajuusalue
87,5–108 MHz
87,5–107,9 MHz 76–95 MHz
FM-taajuuden
tarkkuus
50 kHz
200 kHz
50 kHz
AM-radion
taajuusalue
522–1620 kHz
530–1710 kHz
522–1620 kHz
4
5
AM-taajuuden
tarkkuus
9 kHz
10 kHz
9 kHz
6
3
paikalleen.
Telineen Garmin logon pitäisi olla ylöspäin.
Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
tuulilasia kohti.
Aseta laite magneettiseen telineeseen taustapuoli edellä.
Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Vaihda RV HUB -kaukosäädin Auto-autoprofiiliin
(Autoprofiilit, sivu 7).
RV-BBT600-sarjan kaukosäätimen tekniset
tiedot
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja
varten
Käyttölämpötila
-20–60 °C (-4–140 °F)
Latauslämpötila
(ajoneuvon virta)
0–40 °C (32–104 °F)
Tulotehon tyyppi
Ajoneuvon virtalähde käytettäessä RVBBT600-sarjan telakkaa tai hyväksyttyä lisätelinettä ja ajoneuvon virtajohtoa. Verkkovirta
valinnaisen lisävarusteen avulla vain koti- tai
toimistokäyttöön.
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni, 3,7 Vdc
Tulo
Enintään DC 5 V, 2 A
Langattomat yhteyskäytännöt
2,4 GHz:n langaton Bluetooth tekniikka
2,4 GHz:n Wi‑Fi tekniikka
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja,
joiden koko on 4 - 32 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (RV HUB kaukosäätimen esittely, sivu 1).
2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Liite
Laitteen kiinnittäminen autoon ja liittäminen
virtalähteeseen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin sisäisten
lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja
insuliinipumppujen) toimintaa. Pidä laite ja sen teline poissa
kyseisten lääketieteellisten laitteiden lähettyviltä.
HUOMAUTUS
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia
laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole
varovainen, kun laite tai sen teline on elektronisten laitteiden
lähettyvillä.
RV HUB -kaukosäädin voi toimia itsenäisesti monipuolisena
navigointilaitteena. Voit käyttää valinnaisena lisävarusteena
autotelinettä, jonka avulla kaukosäätimen voi kiinnittää toiseen
ajoneuvoon. Tästä on hyötyä, kun matkailuauto on pysäköity ja
käytät lyhyisiin matkoihin autoa. Voit ostaa lisävarusteita
osoitteesta buy.garmin.com.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À autotelineen USB-porttiin.
Liite
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
Liittäminen Scheiber™ säätimiin ja antureihin
Jos matkailuautossasi on Scheiber järjestelmä tai moduuleja,
mukana toimitettavan Xperience™ sovelluksen avulla voit
näyttää anturitiedot ja käyttää hallintamoduuleja Scheiber
järjestelmässä.
1 Liitä Scheiber liitäntämoduuli CAN-väylän porttiin CAN 2,
joka on RV HUB -telakan taustapuolella.
Tämän tekee yleensä ammattiasentaja. Tarvittavat kaapelit ja
sovittimet toimitetaan Scheiber järjestelmän mukana.
Lisätietoja CAN 2 -portin sijainnista on RV HUB -stereon
asennusohjeissa.
2 Valitse RV HUB -kaukosäätimessä Musiikki > >
Asetukset > Scheiber käytössä, jotta Xperience sovellus
aktivoituu.
3 Valitse RV HUB -kaukosäätimessä > Xperience, jotta
Xperience sovellus käynnistyy ja voit käyttää Scheiber
järjestelmää.
HUOMAUTUS: Xperience sovellus ei ole käytettävissä, kun
RV HUB -kaukosäädin on RV HUB -telakassa.
19
Vianmääritys
Kaukosäädin ei voi hallita telakkaa
Kaukosäädin hallitsee telakkaa Wi-Fi-yhteyden avulla. Jos et voi
hallita telakan toistoa kaukosäätimellä, voit kokeilla näitä
vaihtoehtoja laitteiden yhdistämiseen.
• Poista kaukosäädin telakasta ja aseta se takaisin telakkaan
(RV HUB -kaukosäätimen telakointi, sivu 1).
Aina, kun asetat kaukosäätimen telakkaan, se vastaanottaa
Wi-Fi-yhteyden tiedot telakasta ja muodostaa yhteyden
automaattisesti.
• Varmista, että telakka saa virtaa.
Kaukosäädin ei saa yhteyttä telakkaan, kun se on
sammutettu.
• Jos telakka on asematilassa, tarkista, että valittu Wi-Fi-verkko
on saatavilla (Telakan ja kaukosäätimen yhdistäminen Wi-Fiverkkoon, sivu 16).
Jos telakka ei saa yhteyttä valittuun Wi-Fi-verkkoon, kun se
on asematilassa, se ei voi muodostaa yhteyttä
kaukosäätimeen. Jos Wi-Fi-verkkoa ei ole saatavilla, määritä
telakka tukiasematilaan (Tukiaseman asetukset, sivu 16).
• Yhdistä kaukosäädin manuaalisesti telakan tukiasemaan
(Kaukosäätimen yhdistäminen telakkaan manuaalisesti,
sivu 16).
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset, sivu 15).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
20
Vianmääritys
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 11
3D-karttanäkymä 11
A
aika
asettaminen 6
muoto 6
aika-asetukset 16
ajo-ohjeet 8
ajoneuvon virtajohto 19
akku, lataaminen 18, 19
aloitusnäyttö, mukauttaminen 15
AM 4, 6
Androidlaite 3, 4
Applelaite 3
asetukset 15–17
palauttaminen 6
asetusten palauttaminen 17
asuntoauto, profiilit 7
autoprofiili 7
asuntoauto 7
B
bassokaiutin 3
Bluetooth laitteet 3
Bluetooth tekniikka 3, 13
D
DAB 4–6
E
edessä olevat 10
mukauttaminen 10
palvelujen etsiminen 10
esiasetukset 6
F
FM 4, 6
G
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 17,
18
geokätkentä 9
GPS 2
H
hakualueen muuttaminen 8
hakupalkki 8
hdmi 14
herkkyys 6
hätäpalvelut 9
K
kaiutinalueet 2
kamerat, varmuuskopio 13
kartat 7, 10, 15
ostaminen 19
päivittäminen 17
reittien näyttäminen 8
symbolit 8
tasot 11
teema 15
tietokenttä 8, 11
työkalut 10
yksityiskohtien määrä 15
karttanäkymä
2D 11
3D 11
karttatasot, mukauttaminen 11
karttatyökalut 10
kaukosäädin, yhdistäminen 20
kieli 6
näppäimistö 16
ääni 16
kiertotiet 8
kohdepisteet 8
koordinaatit 9
korkeusprofiili 10
Hakemisto
kosketusnäytön puhdistaminen 18
koti
palaaminen 8
sijainnin muokkaaminen 8
kutsulokit 13
Käyttöoikeussopimukset 17
käännösluettelo 8
L
laitteen huoltaminen 18
laitteen kiinnittäminen
autoilu 19
imukuppi 19
laitteen lataaminen 18, 19
laitteen mukauttaminen 15
laitteen puhdistaminen 18
laitteen tunnus 17
leveys- ja pituuspiiri 9
liikenne 11–13, 16
kartta 11
ruuhkien etsiminen 11
tapahtumat 11
tilausten lisääminen 12
vaihtoehtoinen reitti 12
vastaanotin 12
lisälaitetulo 6
lisävarusteet 19
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 16
M
matkahistoria 17
matkaloki, tarkasteleminen 11
matkan tiedot
nollaaminen 11
tarkasteleminen 11
matkasuunnittelu 14
matkan muokkaaminen 15
matkojen nimeäminen uudelleen 15
mediasoitin 3
iPod 3
lähde 2
microSD 3
radio 4
satunnaistoisto 4
toistaminen 4
USB 3
microSD kortti 19
MTP 3, 4
muistikortti, asentaminen 19
mykistäminen, ääni 14
määränpäät. Katso sijainnit
N
navigointi 8
asetukset 15
reittien esikatselu 7
nollaaminen, matkatiedot 11
nykyinen sijainti 9
Nykysijainti 9
näppäimistö
asettelu 16
kieli 16
näyttöasetukset 15
O
ohjelmisto
päivittäminen 17, 18
versio 17
osoitteet, etsiminen 9
P
paikkojen etsiminen. 8, 9 Katso myös sijainnit
kaupungit 9
koordinaatit 9
luokat 8
osoitteet 9
risteykset 9
painikkeet 6
palaaminen kotiin 8
palvelujen etsiminen 9
edessä olevat 10
pariliitos, puhelin 3
peruutuskamera 13, 14
Pikahaku 9
pikakuvakkeet
lisääminen 9
poistaminen 9
pikavalinnat, lisääminen 15
poistaminen, matkat 15
polttoaine, asemat 9
profiilit, asuntoauto 7
puheentunnistus 13
puhelin, pariliitos 3
puheluihin vastaaminen 13
puhelut 13
vastaaminen 13
pysäköinti, viimeisin paikka 15
päivittäminen
kartat 17
ohjelmisto 17, 18
R
radio
AM 4
FM 4
SiriusXM 4, 5
reitit 7
aloittaminen 7
esikatselu 7
laskenta 7
laskentatila 15
näyttäminen kartassa 8
pisteen lisääminen 7
risteykset, etsiminen 9
S
satelliittisignaalit, etsiminen 2
satunnaistoisto 4
seuraava käännös 8
sijainnit 9, 15
haku 8, 9
nykyinen 9
tallentaminen 9
vasta löydetyt 9
SiriusXM 4, 6
lapsilukko 5
Satellite Radio 4, 5
sovellukset 14
T
tallennetut sijainnit 15
luokat 10
muokkaaminen 10
poistaminen 10
tallentaminen, nykyinen sijainti 9
tekniset tiedot 19
tilit 17
toisto 4
tunnusnumero 17
työkalut, kartat 10
U
USB 3
flash-asema 3
V
valokuvat 14
tarkasteleminen 14
varoituskuvakkeet 11
vasta löydetyt sijainnit 9
vianmääritys 20
video, toistaminen 14
virtajohdot 18
ajoneuvo 19
voimakkuus 2
säätäminen 2
vältettävät
alue 12
poistaminen 12
poistaminen käytöstä 12
tie 12
tien ominaisuudet 12
21
W
wi-fi 16
yhdistäminen 16, 20
widgetit 15
Y
yhdistäminen, kaukosäädin 20
yhteystiedot 13
Ä
ääni 6
läheisyyspisteet 16
äänikomento 13, 14
aktivoiminen 14
herätysilmaus 14
käyttövihjeitä 14
navigoiminen 14
22
Hakemisto
support.garmin.com
Heinäkuu 2018
190-02206-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising