Garmin | zumo 500 | User guide | Garmin zumo 500 Kayttoopas

Garmin zumo 500 Kayttoopas
Käyttöopas
zumo 500/550
™
henkilökohtainen navigaattori moottoripyöriin
© 2006–2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: 913/397.8200
tai 800/800.1020
Faksi: +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Puh.+44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian
ulkopuolella) 0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman
Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan
ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn
version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän
oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän
oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen
levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden
sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille.
Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja
muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin verkkosivustolla osoitteessa
www.garmin.com.
Garmin® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. zūmo™, MyGarmin™,
Maaliskuu 2007
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Garmin Travel Guide™, Garmin TourGuide™, Garmin
Lock™, GTM™ ja GXM™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei
saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG,
Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on niihin käyttöoikeus.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac® ja iTunes® ovat Apple Computer, Inc.:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Winamp-tavaramerkki
on Nullsoft, Inc.:n ja sen emoyhtiö, America Online,
Inc.:n omaisuutta. Audible.com® ja AudibleReady®
ovat Audible, Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä. © Audible, Inc.
1997-2005. SiRF®, SiRFstar® ja SiRF-logo
ovat SiRF Technology, Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä. SiRFstarIII™ ja SiRF
Powered™ ovat SiRF Technology, Inc.:n
tavaramerkkejä. Google™ ja Google Earth™ ovat Google
Inc.:n tavaramerkkejä. RDS-TMC Traffic Information
Services France © ViaMichelin 2006. SaversGuide®
on Entertainment Publications, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki. XM™ on XM Satellite Radio Inc.:n
tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat
omistajilleen.
Osanumero 190-00697-37 ver. B
Johdanto
Johdanto
Onnittelut Garmin® zūmon™ hankkimisen
johdosta.
Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin
(Europe) Ltd.:iin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella) tai 0808
2380000 (Isossa-Britanniassa).
Oppaan merkintätavat
myGarmin™
Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan
jotakin, kosketa mainittua kohdetta näytössä
sormella. Tekstissä käytetään nuolia (>).
Ne kehottavat koskettamaan useita kohteita
peräkkäin. Jos tekstissä lukee esimerkiksi
“valitse Minne > Suosikit”, valitse Minne ja
sen jälkeen Suosikit.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja zūmon käyttämisestä,
ota yhteys Garminiin. Yhdysvalloissa
voit ottaa yhteyden Garminin tuotetukeen
puhelimitse: 913/397.8200 tai 800/800.1020
ma-pe, klo 8.00 – 17.00 keskistä aikaa.
Vaihtoehtoisesti voit siirtyä osoitteeseen
www.garmin.com/support ja valita Product
Support.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Osoitteessa http://my.garmin.com voit
käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia
palveluja. myGarmin-sivustossa voit
• rekisteröidä Garmin-laitteen
• tilata valvontakameratietoja (lisätietoja
on sivulla 55).
• avata lisäkarttoja.
MyGarmin-sivustosta näet aina uusimmat
Garmin-tuotepalvelut.
Tietoja Google Earthista™
Osoitteesta http://earth.google.com voit
ladata Google Earth -sovelluksen. Kun
Google Earth on asennettu tietokoneeseen,
voit tarkastella reittipisteitä, jälkiä ja reittejä,
jotka on tallennettu MapSourceen®. Valitse
Näytä -valikosta Näytä Google Earthissa.
Johdanto
Johdanto..........................................i
Oppaan merkintätavat........................i
Garminin yhteystiedot.........................i
myGarmin...........................................i
Tietoja Google Earthista.....................i
Tärkeää tietoa.................................. iv
Aloitus.............................................1
zūmon ulkoasu..................................1
Pikalinkit............................................2
zūmo-vihjeitä ja oikopolkuja..............2
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....2
Kirkkauden säätäminen.....................2
zūmon kiinnittäminen
moottoripyörään...........................3
zūmon asetusten määrittäminen.......7
Satelliittien etsiminen.........................7
zūmon käyttäminen...........................7
Määränpään löytäminen . .................8
Reitin seuraaminen...........................9
Pysähdyksen lisääminen...................9
Kiertotien lisääminen.......................10
Reitin pysäyttäminen.......................10
zūmon lukitseminen.........................10
Minne............................................. 11
Osoitteen löytäminen....................... 11
Aja-sivun asetukset......................... 11
ii
Mene kotiin......................................12
Kohdepisteiden etsiminen...............12
Vasta löydetyt paikat.......................14
Suosikit............................................14
Tallennetun reitin luominen.............16
Paikan etsiminen kartan avulla........18
Koordinaattien antaminen...............19
Haun laajentaminen........................19
Pääsivujen Käyttäminen..............20
Karttasivu........................................20
Matkan tietosivu..............................21
Risteysluettelosivu...........................22
Seuraavan käännöksen sivu...........22
Kompassisivu..................................22
Handsfree-toimintojen Käyttäminen..........................................23
Pariliitoksen muodostaminen..........23
Puheluun vastaaminen....................25
Puhelin-valikko................................26
Liikennetiedot...............................30
Liikenne alueella..............................30
Liikenne reitillä.................................30
Liikennekoodit ja -symbolit..............31
Liikennetilausten ostaminen............32
zūmo 500/550 -käyttöopas
Johdanto
XM-ominaisuuden
Käyttäminen..................................33
XM-radion kuunteleminen...............33
zūmon Tiedostojen Hallinta.........35
Tuetut tiedostotyypit........................35
zūmon tiedostojen poistaminen.......37
Mediasoittimen Käyttäminen.......38
MP3-tiedostojen kuunteleminen .....38
Äänikirjojen kuunteleminen.............39
zūmon Mukauttaminen.................41
Kartan asetusten muuttaminen.......41
Järjestelmän asetusten
muuttaminen...............................42
zūmon paikallisasetusten
määrittäminen.............................42
Omien tietojen hallinta.....................43
Bluetooth-asetukset.........................45
Navigointiasetusten
muuttaminen...............................46
Näytön mukauttaminen...................47
Näppäimistön muuttaminen.............48
Liikenneasetusten hallinta...............48
Kaikkien asetusten
palauttaminen.............................48
Kaikkien omien tietojen
poistaminen................................48
Liite................................................49
zūmon ääniasetukset......................49
zūmon asentaminen autoon............50
zūmon lataaminen...........................52
zūmon nollaaminen.........................52
Näytön kalibroiminen . ....................52
zūmon ohjelmiston päivittäminen....52
Lisäkarttatietojen ostaminen ja
lataaminen..................................53
Valinnaiset lisävarusteet..................53
Akun tiedot......................................57
Ulkoisen antennin käyttäminen.......58
zūmon huoltaminen ........................58
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista....60
Tekniset tiedot.................................60
zūmon vianmääritys........................62
USB-liitännän vianmääritys.............63
Hakemisto.....................................65
zūmo 500/550 -käyttöopasiii
Johdanto
Tärkeää tietoa
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten
ja muiden määräysten mukainen.
Voit tarkastella vaatimustenmukaisuusvakuutusta kokonaisuudessaan
Garmin-tuotteen Web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com/products/zumo500 tai
www.garmin.com/products/zumo550. Valitse Manuals ja Declaration of Conformity.
Tämä zūmo 500/550 -laitteen suomenkielinen versio (englanninkielisen käyttöoppaan
Garmin-osanumero on 190-00697-00, versio B) toimitetaan mukavuuden edistämiseksi.
Tarvittaessa voit käyttää englanninkielisen käyttöoppaan uusinta versiota zūmo 500/550
-laitteen käyttämiseen.
GARMIN EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN SUOMENKIELISEN OPPAAN
TARKKUUDESTA JA KIISTÄÄ KAIKKI SIIHEN LUOTTAMISEEN LIITTYVÄT
VASTUUT.
iv
zūmo 500/550 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
zūmon ulkoasu
A.
B.
virtapainike
lähentäminen,
äänenvoimakkuuden lisääminen tai
kirkkauden lisääminen.
C.
loitontaminen,
äänenvoimakkuuden vähentäminen
tai kirkkauden vähentäminen.
D.
sivupainike — kartan,
kompassin, matkan tietojen,
mediasoittimen ja puhelinvalikon
sivujen vierittäminen. Kirkkauden
säätäminen pitämällä
painiketta painettuna.
E.
puhepainike
— äänenvoimakkuutta
säädetään painamalla
painiketta. Voit antaa
ääniohjeita pitämällä
painiketta painettuna.
zūmo 500/550 -käyttöopas
C
B
D
A
E
Mini-USB-liitäntä virtaa, USBmassatallennustilaa ja ohjelmiston
päivitystä varten
SD-korttipaikka
Akkupakkaus
(katso sivua 57)
MCX-liitäntä
suojuksen alla
(katso sivua 58)
Aloitus
zūmo-vihjeitä ja oikopolkuja
• Voit palata nopeasti valikkosivulle
pitämällä
-painiketta painettuna.
• Voit palata karttasivulle painamalla
-painiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
- ja
-painiketta.
• Painiketta
painamalla voit
säätää esimerkiksi äänenvoimakkuutta,
kirkkautta, kieltä ja näppäimistöä.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina
-painiketta ja säädä
äänenvoimakkuutta
- ja
-painikkeella. Voit käyttää
äänenvoimakkuuden lisäasetuksia
valitsemalla
>
Voimakkuus.
Kirkkauden �säätäminen
Pidä
-painiketta painettuna ja säädä
kirkkautta
- ja
-painikkeella.
Lisätietoja muista näytön asetuksista on
sivulla 47.
Pikalinkit
• Osoitteen etsiminen: sivu 11
• Karttasivun tarkasteleminen: sivu 20
• Matkapuhelimen handsfreetoimintojen käyttäminen: sivu 23
• Garmin Lock™ -varkaudeneston
käyttäminen: sivu 10
• MP3-tiedostojen kuunteleminen:
sivu 38
• Tiedostojen siirtäminen zūmoon:
sivut 35 – 37
• Lisätietoja zūmon ääniasetuksista on
sivulla 49
• zūmon puhdistaminen ja
säilyttäminen: sivu 58
• zūmon kiinnittäminen autoon: sivu 50
Osallistu kyselyyn tuotteen käyttöoppaasta.
Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/contactUs, ja valitse Product
Documentation Survey.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Aloitus
zūmon kiinnittäminen moottoripyörään
Varoitus: Garminin takuuehtojen mukaan virtajohdot, joissa on paljaita johtimia,
saa asentaa ainoastaan kokenut asentaja, jolla on tarvittavat tiedot ajoneuvojen
sähköjärjestelmistä ja joka osaa käyttää asennukseen tarvittavia erityistyökaluja tai
-laitteita.
1: Virran kytkeminen kiinnitykseen
Valitse zūmon kiinnityspaikka moottoripyörään sen mukaan, missä virtalähteet sijaitsevat ja
missä kohdissa kaapelit voidaan kiinnittää turvallisesti.
Paljaat johdot ja
sisäinen sulake
virtaliitäntää varten
Virtaliitäntä
Tietoja ääniliitännöistä
Mikrofoni- (2,5 mm) ja ääniliitäntä (3,5 mm) sijaitsevat kiinnityksen vasemmassa reunassa
(suojuksen alla). Kun liität äänijärjestelmän zūmoon, muista huomioida tarvittavien kaapelien
kiinnitys. Lisätietoja handsfree-ääni- ja puhelinvaihtoehdoista on sivulla 23. Tietoja äänten
lisämäärityksistä on sivulla 49.
2: Telineen asentaminen ohjaustankoon
zūmo sisältää tarvittavat osat kahta erilaista ohjaustankoasennusta varten. Mukautettuihin
kiinnityksiin tarvitaan ehkä lisäosia (www.ram-mount.com).
zūmo 500/550 -käyttöopas
Aloitus
A) U-pultin ja ohjaustankotelineen
asentaminen:
Ohjaustankoteline
1. Aseta U-pultti ohjaustangon ympärille ja työnnä
pultin päät ohjaustankotelineen läpi.
U-pultti
2. Kiinnitä teline kiristämällä mutterit. Älä kiristä
muttereita liian tiukalle.
HUOMAUTUS: Suositeltu
kiristysmomentti on 5,7 Nm. Älä ylitä
enimmäiskiristysmomenttia 9 Nm.
B) Ohjaustankotelineen asentaminen
kytkin-/jarrukahvan
kiinnitykseen:
Huomautus: Sekä 1/4
tuuman pultit että M6-pultit
toimitetaan laitteen mukana.
Käytä pultteja, joiden koko
vastaa kytkin-/jarrukahvan
kiinnityksen pulttien kokoa.
Ohjaustankoteline
Ohjaustanko
Kytkin-(jarrukahva
1. Irrota pultit kytkin-/jarrukahvan
kiinnityksestä.
2. Työnnä uudet pultit
ohjaustankotelineen,
välikappaleiden ja kahvan
kiinnityksen läpi.
Välikappaleet
3. Kiinnitä teline kiristämällä pultit.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Aloitus
3: Pohjalevyn
kiinnittäminen zūmon
kiinnitykseen
zūmon kiinnitys
Pohjalevy
1. Kiinnitä pohjalevy zūmon
kiinnitykseen M4 x 40 mm:n
pulteilla ja muttereilla.
2. Kiinnitä pohjalevy paikalleen
kiristämällä mutterit.
zūmon kiinnitys
Suojus
Pohjalevy
Kaksoistelineen varsi
Virtaliitäntä
1. Kohdista
ohjaustankotelineen
pallomainen osa
kaksoistelineen varteen.
2. Kiristä nuppia hiukan.
Nuppi
Mini-USB-liitäntä
4: Pohjalevyn
liittäminen ohjaustankotelineeseen
3. Säädä laitteen asentoa,
jotta näet laitteen hyvin ja
voit käyttää sitä helposti.
4. Kiinnitä kiinnitys
kiristämällä nuppia.
Suojus
Ohjaustankoteline
zūmo 500/550 -käyttöopas
Aloitus
5: zūmon
asentaminen
kiinnitykseen
zūmon kiinnitys
Vipu
1. Liitä virtajohto zūmon
kiinnitykseen. Voit tiivistää
kiinnitystä kiristämällä
virtaliitännän ruuveja.
Kiinnitysruuvi
2. Käännä vipua ylöspäin.
3. Käännä suojus laitteen
alle (magneettinen).
4. Aseta zūmo kiinnitykseen
ja käännä vipua alaspäin.
5. Kiinnitä ruuvi.
Virtajohto
Tietoja ruuvitaltasta
Kiinnitä zūmo kiinnitykseen
ruuvilla. Voit kiinnittää ruuvitaltan
avaimenperään, missä se on helposti
saatavilla.
Ruuvitaltta
zūmo 500/550 -käyttöopas
Aloitus
zūmon asetusten määrittäminen
Voit käynnistää zūmon pitämällä
ohjeiden mukaan.
-painiketta painettuna. Määritä zūmon asetukset näytön
Satelliittien etsiminen
Mene ulos avoimelle paikalle, pois autotallien ja korkeiden rakennusten lähettyviltä. Pysäytä
ajoneuvo ja kytke zūmoon virta. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama
minuutti.
-palkit osoittavat GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreät,
zūmo on löytänyt satelliittisignaaleja, ja voit aloittaa
A
B
C
navigoinnin.
zūmon käyttäminen
A Näyttää satelliittisignaalin voimakkuuden.
D
E
B Näyttää puhelimen ja kuulokkeen yhteyden tilan.
C Näyttää akun lataustilan.
D Etsi määränpää koskettamalla tätä.
E Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
F Avaa puhelinvalikko koskettamalla tätä (kun
laite on liitetty matkapuhelimeen, jossa on
langaton Bluetooth®-ominaisuus).
G Voit tarkastella liikennetapahtumia (edellyttää
antennia tai vastaanotinta ja tilausta)
koskettamalla tätä.
zūmo 500/550 -käyttöopas
F
G
H
I
J
H Koskettamalla tätä voit avata
XM-säätiedot ja radion (edellyttää
antennia ja tilausta).
I Avaa mediasoitin koskettamalla
kuvaketta.
J Voit muuttaa zūmon asetuksia
koskettamalla tätä.
Aloitus
Määränpään löytäminen
Minne-valikon luokkien avulla voit etsiä paikkoja.
➊ Valitse
Minne.
➍ Valitse määränpää.
➋ Valitse luokka.
➎ Kosketa Aja-painiketta. ➏ Nauti matkasta!
Vihje: Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
➌ Valitse aliluokka.
- ja
-painiketta.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Aloitus
Reitin seuraaminen
Ajaessasi zūmo-järjestelmä ohjaa sinut
päämäärääsi puhuttujen ohjeiden, kartalla
olevien nuolien ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, zūmo laskee reitin
uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.
Reitti on merkitty purppuranvärisellä viivalla.
Käänny aina nuolen osoittamaan suuntaan.
Pysähdyksen lisääminen
Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen
(kauttakulkupisteen). zūmo näyttää
ajo-ohjeen pysähtymispaikkaan ja
määränpäähän.
VIHJE: Jos haluat lisätä enemmän
kauttakulkupisteitä reitille, harkitse
aktiivisen reitin muokkaamista.
Katso sivua 16.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse karttasivulla
Valikko ja valitse Minne.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyksen ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttapisteeksi. Voit määrittää sen
määränpääksi valitsemalla Aseta
uudeksi määränpääksi.
Määränpään merkkinä on ruutulippu.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Aloitus
Kiertotien �����������
lisääminen
Jos jokin reitillä oleva tie on suljettu, voit
ajaa kiertotietä.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Lopeta.
z������������������
ūmon lukitseminen
1. Valitse
Lock.
>
Systeemi > Garmin
2. Valitse OK-painike ja anna
nelinumeroinen PIN-koodi.
3. Kirjoita nelinumeroinen PIN-koodi
uudelleen.
Mikä on turvapaikka?
Valitse turvapaikaksi mikä tahansa sijainti,
esimerkiksi kotisi tai työpaikkasi. Jos olet
valitsemassasi turvapaikassa, PIN-koodia ei
tarvitse antaa. Jos unohdat PIN-koodin, voit
avata zūmon menemällä turvapaikkaan.
Huomautus: Jotta voit avata
zūmon turvapaikassa, zūmon on
vastaanotettava satelliittisignaaleja.
Huomautus: Jos unohdat
PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä
zūmo Garminille avattavaksi.
Laitteen mukana on myös lähetettävä
kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot
tai ostotodistus.
4. Kosketa OK-painiketta.
5. Aja turvapaikkaan ja valitse Määritä.
Anna nelinumeroinen PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket zūmon virran.
10
zūmo 500/550 -käyttöopas
Minne
Minne
Minne-valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
yksinkertaisesta hausta on sivulla 8.
Osoitteen löytäminen
1. Valitse
Minne >
Osoite.
2. Valitse tarvittaessa maa, osavaltio/lääni ja
kaupunki/postinumero.
3. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
4. Kirjoita kadunnimeä niin pitkälle, että
näyttöön tulee kadunnimien luettelo, tai
kosketa Valmis -kohtaa.
5. Valitse tarvittaessa katu ja kaupunki.
6. Valitse osoite, mikäli se on tarpeellista.
Aja-sivu avautuu.
7. Voit luoda reitin paikkaan valitsemalla
Aja.
VIHJE: Älä kirjoita kadunnimen etu- tai
jälkiliitettä. Jos haluat löytää esimerkiksi
Itäisen rantakadun, kirjoita rantakatu, ja
jos haluat löytää maantien 7, kirjoita 7.
Tietoja postinumeroista
Voit etsiä postinumeroa. Kirjoita
postinumero kaupungin nimen sijasta. Kaikki
karttatiedot eivät sisällä postinumerohaun
mahdollisuutta.
Risteykset
Risteyksen etsiminen muistuttaa osoitteen
etsimistä. Valitse Liittymä ja anna
risteävien katujen nimet.
Aja-sivun asetukset
Voit avata Aja-sivun valitsemalla kohteen
hakutulosluettelosta.
zūmo 500/550 -käyttöopas11
Minne
Valitse Aja, jotta voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Valitsemalla Näe kartal voit näyttää
sijainnin kartassa. Jos GPS ei ole käytössä,
valitse Aset. sij., jotta voit määrittää paikan
nykyiseksi sijainniksi. Aset. sij. should be
format painted.
Valitsemalla Tallenna voit tallentaa sijainnin
suosikiksi. Lisätietoja on sivulla 14.
Jos laitteeseen on liitetty matkapuhelin, jossa
on langaton Bluetooth-ominaisuus, soita
paikkaan valitsemalla .
Kotisijainnin vaihtaminen
1. Valitse
>
kotisijainti.
Omat tiedot > Aseta
2. Valitse Kyllä, syötän osoitteeni tai Kyllä,
käytä nykyistä sijaintia.
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse
Minne >
hotelleja.
Ruokaa,
2. Valitse luokka ja tarvittaessa aliluokka.
(Paina nuolipainikkeita,
jos haluat nähdä lisää luokkia.)
3. Valitse määränpää.
4. Valitse Aja.
Mene kotiin
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat.
1. Valitse
Minne >
Mene kotiin.
2. Valitse vaihtoehto.
Palaaminen kotiin
Kun olet määrittänyt kotipaikan, voit
muodostaa reitin sinne milloin tahansa
valitsemalla Minne >
Mene kotiin.
12
zūmo 500/550 -käyttöopas
Minne
Paikan etsiminen nimellä
Jos tiedät etsimäsi paikan nimen, voit
kirjoittaa sen näyttönäppäimistöllä. Voit
rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen
sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse
Minne >
hotelleja.
Ruokaa,
2. Valitse Tavaa nimi.
3. Kirjoita nimen kirjaimia
näyttönäppäimistöllä. Valitse Valmis.
4. Valitse etsimäsi paikka ja sen
jälkeen Aja.
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
Voit tarkastella merkkejä koskettamalla ja
liu’uttamalla keltaista ruutua. Voit valita
merkin koskettamalla sitä.
VIHJE: Voit siirtyä keltaisessa ruudussa
nopeasti napauttamalla aakkosriviä.
Voit poistaa viimeisimmän merkin
koskettamalla
-painiketta . Voit poistaa
koko merkinnän koskettamalla
-painiketta pitkään.
Valitsemalla
voit vaihtaa
näppäimistötilan, jotta voit käyttää
diakriittisiä merkkejä tai erikoismerkkejä.
Voit kirjoittaa numeroita koskettamalla
-painiketta.
Lisätietoja näppäimistön näyttötavan
näyttämisestä on sivulla 48.
zūmo 500/550 -käyttöopas13
Minne
Vasta löydetyt paikat
zūmo tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Ne luetellaan näytössä
viimeksi haettu ajokohde ensimmäisenä.
Voit tarkastella vasta löydettyjä paikkoja
valitsemalla Minne >
Vasta
löydetyt.
Valitsemalla Tallenna > OK voit lisätä vasta
löydetyn paikan
Suosikit-kohtaan.
Valitsemalla Poista > Kyllä voit poistaa
kaikki paikat vasta löydettyjen luettelosta.
Huomautus: Kun poistat
vasta löydetyt paikat, ne poistetaan
ainoastaan luettelosta. Paikkaa ei siis
poisteta laitteesta.
Suosikit
Suosikit-kohtaan voi tallentaa enintään
500 paikkaa, jotka voidaan etsiä nopeasti
ja joihin voidaan luoda reittejä. Myös
kotipaikka tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat
tallentaa, valitse Tallenna .
2. Kosketa OK-painiketta. Sijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan
Suosikit.
Paikkojen jakaminen
Voit jakaa Suosikit-kohdan sijainteja toisten
zūmo-käyttäjien kanssa. Laitteessa on oltava
SD-kortti, jolla on vapaata tilaa.
1. Valitse
Minne >
Suosikit.
2. Valitse jaettava paikka.
3. Valitse Jakaa.
14
zūmo 500/550 -käyttöopas
Minne
4. Varmista, että olet valinnut oikean paikan,
ja valitse Vie.
5. Kosketa OK-painiketta.
6. Poista SD-kortti ja aseta se toiseen zūmolaitteeseen.
7. Näyttöön tulee ilmoitus. Voit tuoda jaetut
paikat valitsemalla Kyllä.
8. Valitse Suosikit ja sen jälkeen paikka,
jonka haluat tuoda.
Nykyisen sijainnin
tallentaminen
Kosketa karttasivulla ajoneuvokuvaketta
. Valitsemalla Kyllä voit tallentaa
nykyisen sijainnin suosikiksi.
Tallennettujen paikkojen
muokkaaminen
1. Valitse
Minne >
Suosikit.
2. Valitse ajokohde, jota haluat muokata.
3. Valitse Muokkaa.
9. Valitse Tuo ja OK.
10. Voit palata valikkosivulle valitsemalla
Valmis.
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
Valitse Minne >
Suosikit. Paikat
näkyvät luettelossa sen mukaan, miten
kaukana ne ovat nykyisestä sijainnista. Voit
rajoittaa hakua valitsemalla Tavuta.
4. Paikan muokkaaminen:
Valitse Vaihda nimi. Kirjoita nimi ja
valitse Valmis.
Valitse Vaihda kartta symboli. Kosketa
symbolia.
zūmo 500/550 -käyttöopas15
Minne
Valitse Vaihda puhelin numero. Kirjoita
puhelinnumero ja valitse Valmis.
Voit poistaa kohteen valitsemalla Poista.
Näyttöön tulee suosikkien luettelo.
Napsauta poistettavaa kohdetta. Valitse
Poista > Kyllä.
Tallennetun reitin luominen
zūmolla voit luoda ja tallentaa reittejä ennen
seuraavaa matkaa. Voit tallentaa enintään 50
reittiä.
1. Valitse
Minne >
Reitit > Uusi.
2. Valitse Lisää uusi aloituspiste.
3. Etsi sijainti lähtöpisteeksi ja valitse
Valitse.
6. Valitsemalla
voit lisätä reitille jonkin
toisen paikan. VIHJE: Voit rajata hakua
valitsemalla Lähellä. Katso sivua 19. Voit
poistaa paikan valitsemalla
.
7. Valitsemalla Kartta voit laskea reitin ja
tarkastella sitä kartassa.
8. Voit poistua ja tallentaa reitin valitsemalla
Takaisin.
Tallennettujen reittien
muokkaaminen
1. Valitse
Minne >
Reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Muokkaa.
4. Valitse Lisää uusi päätepiste.
5. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse
Valitse.
16
zūmo 500/550 -käyttöopas
Minne
4. Reitin muokkaaminen:
•
Valitse Vaihda nimi. Anna uusi nimi ja
valitse Valmis.
•
Valitsemalla Lisää/poista pisteitä
voit lisätä reitille uuden aloitus- tai
päätepisteen tai pysähdyksiä.
•
Valitsemalla Käsintehty järjestys voit
vaihtaa reitin pisteiden järjestystä.
•
Valitsemalla Optimaalinen järjestys
voit järjestää pisteen automaattisesti sen
mukaan, miten kaukana pisteet ovat lähtöja päätepisteistä linnuntietä.
•
Valitsemalla Laske uudelleen voit
muuttaa reittisuositusta siten, että laite
laskee reitit lyhyemmän ajan, lyhyemmän
matkan tai tieltä poistumisen mukaan.
•
Voit poistaa kohteen valitsemalla Poista.
Näyttöön tulee reittiluettelo. Napsauta
poistettavaa kohdetta. Valitse Poista >
Kyllä.
Huomautus: Muutokset
tallennetaan automaattisesti, kun
poistut joltakin
reitinmuokkaussivulta.
zūmo-käyttäjien kanssa. Laitteessa on oltava
SD-kortti, jolla on vapaata tilaa.
1. Valitse
Minne >
Reitit.
2. Valitse jaettava reitti.
3. Valitse Jakaa.
4. Varmista, että olet valinnut oikean reitin,
ja valitse Vie.
5. Kosketa OK-painiketta.
6. Poista SD-kortti ja aseta se toiseen zūmolaitteeseen.
7. Näyttöön tulee ilmoitus. Voit tuoda jaetun
reitin valitsemalla Kyllä.
8. Valitse Reitit ja sen jälkeen tuotava reitti.
Reittien jakaminen
Voit jakaa tallennettuja reittejä toisten
zūmo 500/550 -käyttöopas17
Minne
9. Valitse Tuo ja OK.
10. Voit palata valikkosivulle valitsemalla
Valmis. Voit tarkastella tuotuja reittejä
valitsemalla
Minne > Reitit.
Huomautus: Voit jakaa reittejä
myös Google Earthissa. Siirry
osoitteeseen http://earth.google.com.
Paikan etsiminen kartan
avulla
Voit avata karttasivun valitsemalla
Katso kartt.. Voit selata karttaa ja tarkastella
sen eri osia koskettamalla mitä tahansa
karttasivun kohtaa ja vetämällä sormea sitä
pitkin. Voit myös valita Minne >
>
Etsi kartalta.
18
Vihjeitä kartan selaamiseen
• Voit siirtyä kartan eri osiin koskettamalla
ja vetämällä karttaa.
• Voit lähentää ja loitontaa kuvaa - ja
-painikkeella.
• Kosketa mitä tahansa paikkaa kartalla.
Valitsemasi paikan kohtaan ilmestyy
nuoli.
• Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
Takaisin-kohtaa.
• Voit tallentaa paikan
Suosikit-kohtaan valitsemalla Tallenna.
• Valitse Aja, jotta voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
• Jos GPS ei ole käytössä, valitse Aset. sij.,
jotta voit määrittää paikan nykyiseksi
sijainniksi. Aset. sij. to set the arrow
location as your current location.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Minne
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa zūmon avulla mihin
tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla.
Valitse Minne >
Koordinaatit.
>
• Voit tallentaa paikan
Suosikitkohtaan valitsemalla Tallenna.
Haun laajentaminen
1. Valitse
Minne > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto:
Missä nyt olen — hakee paikkoja, jotka
ovat nykyisen sijainnin lähellä.
Toisesta kaupungista — hakee kohteita
antamasi kaupungin lähettyviltä.
Lähellä nykyistä reittiä — hakee
paikkoja, jotka ovat navigoitavan reitin
varrella.
Voit vaihtaa koordinaattien tyypin
valitsemalla Muoto. Koska eri kartoissa
käytetään eri sijaintimuotoja, zūmossa voit
valita asianmukaisen koordinaattimuodon
käytettävän kartan mukaan.
Saat lisää vaihtoehtoja valitsemalla
Seuraava:
Määränpäätä — hakee paikkoja, jotka
sijaitsevat nykyisen reitin määränpään
lähellä.
3. Kosketa OK-painiketta.
Huomautus: zūmo hakee
automaattisesti nykyisen sijainnin
läheltä.
• Valitse Aja, jotta voit luoda
yksityiskohtaisen reitin koordinaattien
osoittamaan paikkaan.
• Valitsemalla Näe kartal voit näyttää
sijainnin kartassa.
zūmo 500/550 -käyttöopas19
Pääsivujen Käyttäminen
Pääsivujen Käyttäminen
Karttasivu
Avaa karttasivu koskettamalla valikkosivun kuvaketta
Ajoneuvomerkki näyttää nykyisen sijaintisi.
Katso kartt.
Valitsemalla ajoneuvokuvakkeen voit näyttää nykyiset koordinaatit ja
korkeuden. Tallenna paikka valitsemalla sen jälkeen Kyllä.
Loitonna koskettamalla
-painiketta .
Kosketa ohjepalkkia,
jos haluat avata
risteysluettelosivun.
Palaa valikkosivulle
koskettamalla kuvaketta
Valikko.
Voit avata matkan
tietosivun valitsemalla
Nopeus.
Matkan tietosivu
20
Lähennä koskettamalla
kuvaketta .
Karttasivu ja reitin navigoiminen
Risteysluettelosivu
Kosketa kuvaketta
Käänny, jos haluat avata
seuraavan käännöksen
sivun.
Seuraavan käännöksen
sivu
zūmo 500/550 -käyttöopas
Pääsivujen Käyttäminen
Matkan tietosivu
Ajotietosivulla näkyy ajonopeus ja muita
hyödyllisiä matkaa koskevia tietoja. Voit
avata ���������������������������������
Matkan tietosivun koskettamalla
karttasivulla Nopeus-painiketta.
Matkan tietosivun
tyhjentäminen
Nollaa matkan tiedot ennen uuden matkan
aloittamista, jotta saat tarkat tiedot. Jos
pysähdyt usein, pidä zūmon virta kytkettynä,
jotta matkaan kulunut aika näyttää oikeaa
aikaa koko matkan ajan.
Valitsemalla Nollaa voit nollata
matkamittarin, enimmäisnopeuden,
matkan tiedot, polttoainemittarin ja mailit
tankillisella.
Valitsemalla Lisää voit tarkastella nopeus- ja
ajoaikatietoja.
Polttoainemittarin
käyttäminen
Polttoainemittari on tarkoitettu vain
moottoripyöräkäyttöön. Voit seurata
polttoaineen käyttöä, kun zūmo on kiinnitetty
moottoripyörään. Polttoainemittari on vain
niin tarkka kuin antamasi tiedot.
1. Voit avata matkan tietosivun valitsemalla
karttasivulla Nopeus.
2. Valitse Nollaa > Mailia tankillisella.
3. Anna määrä ja valitse Valmis.
4. Näyttöön tulee ilmoitus, kun jäljellä on 30
mailia (noin 48,3 km).
5. Voit etsiä lähimmän huoltoaseman
valitsemalla karttasivulla
-kuvakkeen.
Kosketa OK-painiketta.
6. Voit nollata polttoainemittarin siirtymällä
matkan tietosivulle ja valitsemalla
polttoainemittarin > Kyllä.
zūmo 500/550 -käyttöopas21
Pääsivujen Käyttäminen
Risteysluettelosivu
Kun navigoit reittiä, risteysluettelosivulla
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset
ajo-ohjeet ja käännösten väliset etäisyydet.
Voit avata risteysluettelosivun koskettamalla
karttasivun yläreunan suuntapalkkia.
Koskettamalla jotakin luettelon käännöstä
voit avata sen seuraavan käännöksen sivun.
Valitsemalla Näe kartal voit näyttää koko
reitin kartassa.
Seuraavan ������������
käännöksen
sivu
Voit tarkastella tulevaa käännöstä
kartalla koskettamalla karttasivulla
Käänny-kuvaketta tai koskettamalla mitä
tahansa käännöstä risteysluettelosivulla.
Kun navigoit reittiä, seuraavan risteyksen
sivulla näkyy risteys, josta käännytään
seuraavaksi, sekä etäisyys ja jäljellä oleva
ajoaika risteykseen. Voit tarkastella reitin
muita käännöksiä koskettamalla
- tai
-painiketta.
22
Kompassisivu
Voit avata ����������������������������
kompassisivun valitsemalla
kartassa Ajat tai painamalla
-painiketta.
Ötökkäosoitin
Suunnan
osoitin
Tietokentät
Kun navigoit reittiä, kompassi pyörii,
ja ötökkäosoitin näyttää suunnan, johon
ajamalla pysyt reitillä. Suuntimaosoitin
näyttää nykyisen suunnan. Jos nuoli osoittaa
ylöspäin, olet menossa suoraan kohdetta
kohti. Jos nuoli osoittaa johonkin toiseen
suuntaan, aja ötökkäosoittimen suuntaan,
kunnes nuoli osoittaa ylöspäin. Voit näyttää
lisää tietokenttiä valitsemalla Lisää.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Handsfree-toimintojen Käyttäminen
Handsfree-toimintojen
Käyttäminen
zūmo voi muodostaa langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla yhteyden
matkapuhelimeen ja langattomiin
kuulokkeisiin. Tällöin laite on
handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa,
ovatko Bluetooth-laitteet yhteensopivia
zūmon kanssa.
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys laitteiden
välille (esimerkiksi matkapuhelin, langaton
kuuloke ja zūmo). Kun kahta laitetta
käytetään ensimmäistä kertaa yhdessä,
niiden välille on muodostettava pariliitos
PIN-koodin/salasanan avulla. Kun laitteiden
välille on kerran muodostettu pariliitos,
ne muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen
yhteydessä.
Miksi yhdistäisin
puhelimen ja kuulokkeen
zūmoon?
Voit hyödyntää zūmoa parhaiten
yhdistämällä puhelimen ja kuulokkeen
zūmoon. Handsfree-toimintojen
käyttämisen lisäksi kuulet zūmon
navigointiopasteet kuulokkeesta.
Lisätietoja zūmon muista
ääniasetuksista on sivulla 49.
Pariliitoksen
muodostaminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa, toisen
laitteen ja zūmon on oltava käynnissä ja alle
10 metrin päässä toisistaan.
Aloita pariliitoksen muodostaminen zūmossa
tai matkapuhelimessa. Lisätietoja on
puhelimen ohjeissa.
Huomautus: Toinen laite on
ehkä määritettävä muodostamaan
yhteys automaattisesti, kun zūmo
käynnistetään.
zūmo 500/550 -käyttöopas23
Handsfree-toimintojen Käyttäminen
Pariliitoksen muodostaminen
zūmon asetuksilla:
1. Valitse zūmon valikkosivulla
>
Bluetooth.
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla:
1. Ota käyttöön puhelimen
Bluetooth-osa. Se saattaa olla Asetukset-,
Bluetooth, Yhteydet- tai Hands-freevalikossa.
2. Hae Bluetooth-laitteita. Se saattaa olla
Bluetooth-, Yhteydet- tai Handsfreevalikossa.
3. Valitse zūmo laiteluettelosta.
2. Valitse Lisää-painike Yhdistää puhelintatai Yhdistä kuuloke -asetuksen kohdassa.
3. Ota käyttöön laitteen Bluetooth-osa ja
havaittava tila. Nämä asetukset saattavat
sijaita Bluetooth-, yhteys- tai handsfreevalikossa.
4. Valitse zūmossa OK.
5. Valitse laite ja OK.
6. Näppäile tarvittaessa zūmon BluetoothPIN (1234) puhelimeen.
4. Näppäile zūmon Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
5. Palaa valikkosivulle painamalla zūmon
Takaisin-painiketta.
Huomautus: Aina kun
käynnistät zūmon, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
7. Palaa valikkosivulle painamalla zūmon
Takaisin-painiketta.
24
zūmo 500/550 -käyttöopas
Handsfree-toimintojen Käyttäminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelin on yhteydessä zūmoon,
-kuvake näkyy vasemmassa yläkulmassa.
Kun kuuloke on yhteydessä zūmoon,
-kuvake näkyy vasemmassa yläkulmassa.
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna
avautuu.
Voit katkaista puhelun valitsemalla Lopeta.
Valitsemalla Soitto valinnat voit tarkastella
seuraavia puheluasetuksia:
Näppäinäänet — näyttää näppäimistösivun,
jonka avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
Valitsemalla Älä vastaa voit ohittaa puhelun
ja lopettaa puhelimen hälytyksen.
Puhelun aikana
Kun olet soittanut puhelun tai vastannut
puheluun, puhelukuvake tulee näyttöön.
Saat lisää vaihtoehtoja valitsemalla :
Siirrä ääni puhelimeen — äänten
siirtäminen puhelimeen. Tämä on
hyödyllistä, jos aiot katkaista zūmosta virran,
muttet halua katkaista puhelua. Lisäksi
voit siirtää puhelun puhelimeen, jos haluat
enemmän keskustelurauhaa tai kuuloke ei
toimi. Voit vaihtaa takaisin valitsemalla
Siirrä ääni laitteeseen.
Mykistä mikrofoni — mikrofonin
mykistäminen puhelun aikana. Se
mykistää langallisen mikrofonin,
langattoman kuulokkeen mikrofonin tai
ajoneuvokiinnityksen sisäisen mikrofonin.
zūmo 500/550 -käyttöopas25
Handsfree-toimintojen Käyttäminen
Koputuksen käyttäminen
Huomautus: Jos puhelin ei tue
koputusta Bluetooth-yhteyden kautta,
tämä toiminto ei toimi.
Jos saat puhelun aikana toisen puhelun,
näyttöön tulee Saapuva puhelu -ikkuna.
Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
Puhelin-valikko
Voit avata Puhelin-valikon valitsemalla
valikkosivulla
. Kaikki puhelimet
eivät tue zūmon Puhelin-valikon kaikkia
toimintoja. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
Siirtyminen puhelusta toiseen:
1. Avaa puheluvalikko koskettamalla
-painiketta.
Valitsemalla Tila voit tarkastella liitetyn
puhelimen signaalin voimakkuus-, akun
varaustaso-, palveluntarjoaja- ja nimitietoja.
2. Valitse Vaihda.
3. Voit katkaista puhelun valitsemalla
Lopeta. Pidossa oleva puhelu ei katkea.
26
zūmo 500/550 -käyttöopas
Handsfree-toimintojen Käyttäminen
Puhelinmuistion käyttäminen
Huomautus: Puhelinmuistio on
käytettävissä ainoastaan, jos puhelin
tukee puhelinmuistion siirtoa.
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti
zūmoon aina, kun matkapuhelin muodostaa
yhteyden zūmoon. Saattaa kulua muutama
minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on
käytettävissä.
1. Valitse
>
Puhelin luettelo.
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse
3. Valitse Soita.
Ruokaa, hotelleja.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse Soita tai
.
Numeron valitseminen
1. Valitse
2. Valitse puhelinmuistion merkintä, johon
haluat soittaa.
>
>
Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
zūmo 500/550 -käyttöopas27
Handsfree-toimintojen Käyttäminen
Puheluhistorian
tarkasteleminen
Huomautus: Puheluhistoria on
käytettävissä ainoastaan, jos puhelin
tukee puheluhistorian siirtoa.
Soittaminen kotiin
Anna kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit
soittaa kotiin nopeasti.
Kotinumeron kirjoittaminen
1. Valitse
>
Soita kotiin.
Puheluhistoria ladataan automaattisesti
zūmoon aina, kun matkapuhelin muodostaa
yhteyden zūmoon. Tietojen siirtäminen
zūmoon saattaa kestää muutamia minuutteja.
1. Valitse
>
Puhelu historia.
2. Voit tarkastella puheluita valitsemalla
Vastaamattomat, Soitetut tai Vastatut.
Puhelut näkyvät aikajärjestyksessä.
Viimeisimmät puhelut näkyvät luettelon
alussa.
3. Valitse merkintä ja Soita.
2. Valitse Syötä puhelinnumero, jos
haluat käyttää näppäimistöä, tai Valitse
puhelinluettelosta (käytettävissä
ainoastaan, jos puhelin tukee
puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse Valmis > Kyllä. zūmo soittaa
kotinumeroosi.
HUOMAUTUS: Voit muokata
kotisijaintia tai sen puhelinnumeroa
valitsemalla Minne >
Suosikit > Koti > Muokkaa.
28
zūmo 500/550 -käyttöopas
Handsfree-toimintojen Käyttäminen
Soittaminen kotiin
Valitse
>
Soita kotiin. zūmo
soittaa kotinumeroosi.
Soittaminen äänivalinnalla
Huomautus: Äänivalinta on
käytettävissä ainoastaan, jos puhelin
tukee toimintoa.
Voit soittaa puheluita sanomalla
yhteyshenkilön nimen mikrofoniin.
1. Valitse
>
Äänitunniste.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.
HUOMAUTUS: Matkapuhelin
on ehkä “opetettava” tunnistamaan
äänikomennot. Lisätietoja on
puhelimen ohjeissa.
zūmo 500/550 -käyttöopas29
Liikennetiedot
Liikennetiedot
zūmo voi vastaanottaa ja käyttää
liikennetietoja valinnaisen FM TMC (Traffic
Message Channel) -liikennevastaanottimen
(kuten GTM™ 20) tai XM-älyantennin
(kuten GXM™ 30) avulla. Kun saat
liikenneilmoituksen, zūmo näyttää
liikennetapahtuman kartalla, ja voit muuttaa
reittiä, jotta vältät tapahtuman.
Huomautus: Garmin
ei vastaa liikennetietojen
tarkkuudesta. Liikennevastaanotin
tai antenni vastaanottaa
liikennepalveluntoimittajan signaalia
ja näyttää tiedot zūmossa.
Huomautus: Liikennetietoja
voi käyttää ainoastaan, jos zūmo on
liitetty liikennevastaanottimeen tai
antenniin (katso sivua 54).
30
Liikenne alueella
Valitse valikkosivulla
> Traffic.
tai > Liikenne.
Liikenne reitillä
Kartassa näkyy
tai
, kun reitillä
on ruuhkaa. Kuvakkeessa oleva numero
ilmoittaa viiveen minuutteina. Viiveaika
lisätään automaattisesti kartassa näkyvään
saapumisaikaan.
1. Valitsemalla
tai
kartan ja lisää tietoja.
voit näyttää
2. Voit näyttää lisätietoja koskettamalla
keltaista tekstipalkkia. Jos viivytyksiä on
enemmän kuin yksi, valitse Detaljit.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Liikennetiedot
PohjoisAmerikka
Merkitys
Kansainvälinen
Tieolosuhteet
3. Valitsemalla Vältä voit laskea reitin
uudelleen ja välttää viivytyksen.
Liikennekoodit ja -symbolit
Vihreä = ei vakava, liikenne sujuu
normaalisti
Keltainen = keskivakava, liikenne on
jonkin verran ruuhkaista
Punainen = vakava, liikenne on erittäin
ruuhkaista tai kokonaan pysähtynyt
Tietyö
Tie suljettu
Hidas
liikenne
Onnettomuus
Tapahtuma
Tietoja
zūmo 500/550 -käyttöopas31
Liikennetiedot
Liikennetilausten ostaminen
Voit ostaa uusia tilauksia ja uusia aikaisempia
osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Tilauksen �lisääminen
1. Valitse
Liikenne.
>
>
Palvelu tai
2. Valitse RDS-palvelu tai XM-tilaukset.
3. Valitse Lisää tai Tilaa.
4. Noudata näytön ohjeita.
Huomautus:
Garmin-liikennevastaanottimen tai
antennin mukana toimitetaan lisää
oppaita.
FM-liikennevastaanotin
Lisätietoja FM-liikennevastaanottimesta
on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Lisätietoja osallistuvista
FM-liikennetilausten palveluntoimittajista on
osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FM Traffic
Receiverin ja zūmon on oltava
liikennetietoja lähettävän
radioaseman taajuusalueella, jotta
liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
XM-liikenne
Lisätietoja XM-älyantennista on osoitteessa
www.garmin.com/xm. Tietoja XM
NavTraffic -tilauksista on osoitteessa
www.xmnavtraffic.com.
Huomautus: XM-tilaukset ovat
käytettävissä ainoastaan PohjoisAmerikassa.
32
zūmo 500/550 -käyttöopas
XM-ominaisuuden Käyttäminen
XM-ominaisuuden
Käyttäminen
zūmo voi vastaanottaa XM-radio- ja
XM-säätietoja valinnaisen XM-älyantennin
(kuten GXM™ 30) avulla. Lisätietoja
XM-älyantennista ja XM-tilauksista on
osoitteessa www.garmin.com/xm.
Huomautus:
XM-ominaisuuksien käyttäminen
edellyttää XM-palvelun ostamista ja
aktivoimista.
Kosketa valikkosivun kuvaketta
.
• Weather Map — näyttää nykyisen
säätilan kartassa. Lisätietoja kartan
selaamisesta on sivulla 18.
• Traffic — näyttää nykyisten
liikennetapahtumien luettelon. Voit
näyttää lisää tietoja koskettamalla
kohdetta.
XM-radion kuunteleminen
1. Liitä antenni zūmon kiinnitykseen (katso
sivuja 3 ja 54). Tähän tarvitaan ulkoista
virtaa.
2. Voit avata mediasoittimen valitsemalla
valikkosivulla
.
3. Näytä XM-radio valitsemalla Source.
Lisätietoja MP3-soittimesta on
sivulla 38.
• XM Radio — avaa XM-radion.
• Local Weather — näyttää säätilan
nykyisen sijainnin perusteella.
Valitsemalla Forecast voit näyttää alueen
viiden päivän sääennusteen.
zūmo 500/550 -käyttöopas33
XM-ominaisuuden Käyttäminen
XM-signaalin
voimakkuus
Nyt
toistettava
Selausluokka
Valitsemalla
voit poistaa nykyisen
kanavan esimäärityksistä. Voit poistaa
useita kanavia esimäärityksistä valitsemalla
Browse > Presets > Delete. Näyttöön tulee
esimääritysten luettelo. Kosketa poistettavia
kohteita. Valitse Delete > Yes.
Voit siirtyä selausluokan seuraavalle
kanavalle valitsemalla
.
Voit siirtyä selausluokan edelliselle
kanavalle valitsemalla
.
Valitsemalla Browse voit hakea luokasta,
kuten Recent Channels, Kids tai Urban.
Nykyisen ohjelman tiedot näkyvät kunkin
kanavan vieressä. Voit kuunnella kanavaa
koskettamalla sitä.
Voit siirtyä XM-kanavalle valitsemalla 123.
Voit kuunnella kanavaa valitsemalla Done.
Voit tallentaa kanavan esimäärityksiin
(enintään 20) valitsemalla Save.
34
Kanavien
poistaminen
esimäärityksistä
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina
-painiketta ja säädä
äänenvoimakkuutta
- ja
-painikkeella. Voit käyttää
äänenvoimakkuuden lisäasetuksia
valitsemalla
>
Voimakkuus.
Lisätietoja zūmon ääniasetuksista on
sivulla 49.
zūmo 500/550 -käyttöopas
zūmon
Tiedostojen
Hallinta
zūmon
Voit ladata tiedostoja sisäiseen muistiin tai
valinnaiselle SD-kortille.
Tiedostojen Hallinta
Vaihe 1: SD-kortin
(valinnainen) asettaminen
Aseta tai irrota kortti painamalla sitä
sisäänpäin, kunnes se napsahtaa.
Huomautus: zūmo ei toimi
Windows® 95-, Windows 98- tai
Windows Me -käyttöjärjestelmässä.
Tämä on useimpien
USB-massatallennuslaitteiden
yleinen rajoitus.
Tuetut tiedostotyypit
• MP3-musiikkitiedostot
• M3U - soittolistatiedostot
• JPEG- ja JPG-kuvatiedostot
- käynnistyskuvaa tai
kuvankatseluohjelmaa varten
• GPI-mukautettujen kohdepisteiden
(POI) tiedostot Garminin POI Loader
-ohjelmasta
• GPX-reittipistetiedot ja kartat MapSourcesta
SDMini-USB-liitäntä virtaa,
korttipaikka
USB-massatallennustilaa ja
ohjelmiston päivitystä varten
Vaihe 2: ��������������
USB-kaapelin
liittäminen
1. Liitä USB-kaapelin pienempi pää miniUSB-liitäntään.
2. Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää
tietokoneen USB-porttiin.
Huomautus: zūmo ei tue
iTunesin® M4A/M4P-tiedostoja.
zūmo 500/550 -käyttöopas35
zūmon
Tiedostojen Hallinta
Tietokoneen asemaluetteloon ilmestyy
kaksi uutta asemaa. Garmin on zūmon
sisäisen muistin vapaa tila. Toinen siirrettävä
levyasema on SD-kortti.
Huomautus: Jos tietokone ei
nimeä asemaa automaattisesti, nimeä
asema uudelleen ohjeen tai sivun 63
ohjeiden avulla.
Vaihe 3: Tiedostojen
siirtäminen zūmoon
Windows
1. Liitä zūmo tietokoneeseen.
2. Kaksoisnapsauta
-kohtaa.
Oma tietokone
6. Valitse Muokkaa > Liitä. Tämän
jälkeen tiedosto näkyy Garmin- tai SDkorttiaseman tiedostoluettelossa.
Huomautus: Voit myös vetää
ja pudottaa tiedostoja asemiin ja
asemista.
Mac®
1. Liitä zūmo tietokoneeseen. Garmin- ja
SD-korttiaseman pitäisi
näkyä Mac-työpöydällä
taltioina.
2. Voit kopioida tiedostoja Taltiokuvake
tai kansioita Garmintai SD-korttiasemaan vetämällä ja
pudottamalla niitä taltion symbolin päälle.
3. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
4. Valitse tiedosto ja sen jälkeen Muokkaa >
Kopioi.
5. Avaa Garmin-asema tai SD-korttiasema.
36
zūmo 500/550 -käyttöopas
zūmon
Vaihe 4: Poistaminen ja
irrottaminen
Windows
Kun olet siirtänyt tiedostot, kaksoisnapsauta
ilmaisinalueen Poista laite turvallisesti
-kuvaketta. Valitse USB-massamuistilaite
ja Pysäytä. Valitse asema ja OK. Nyt voit
irrottaa USB-kaapelin zūmosta.
Mac
Kun olet siirtänyt tiedostot, poista laite
vetämällä taltion symboli Roskakoriin
(se muuttuu Anna levy -symboliksi).
Nyt voit irrottaa USB-kaapelin zūmosta.
Tiedostojen Hallinta
zūmon tiedostojen
poistaminen
Tiedostoja voi poistaa zūmosta samalla
tavalla kuin tietokoneesta.
Liitä zūmo tietokoneeseen ja avaa
Garmin- tai SD-korttiasema. Korosta
poistettava tiedosto ja paina tietokoneen
näppäimistön Delete-näppäintä.
Varoitus: Jos et tiedä tiedoston
käyttötarkoitusta, älä poista
tiedostoa. zūmon muistissa on
tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita
ei saa poistaa. Käsittele varovaisesti
Garmin-nimisten kansioiden
tiedostoja.
zūmo 500/550 -käyttöopas37
Mediasoittimen Käyttäminen
Mediasoittimen
Käyttäminen
MP3-tiedostojen
kuunteleminen
Voit ladata MP3-tiedostoja sisäiseen muistiin
tai valinnaiselle SD-kortille. Lisätietoja on
sivuilla 35 – 37.
1. Voit avata mediasoittimen valitsemalla
valikkosivulla
.
2. Näytä MP3-soitin valitsemalla Lähde.
3. Kosketa Selaa-painiketta.
4. Kosketa luokkaa.
5. Jos haluat toistaa koko luokan, valitse
Kaikki. Toista koko luettelo tietyn raidan
kohdalta valitsemalla raita.
Levyn
kansikuva
38
Voit tarkastella MP3-tiedoston tietoja
koskettamalla levyn kantta.
Voit säätää äänenvoimakkuutta
koskettamalla
-painiketta. Lisätietoja
zūmon ääniasetuksista on sivulla 49.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat siirtyä
raidan alkuun. Pidä kuvake painettuna, jos
haluat siirtyä takaisin.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat siirtyä
seuraavaan raitaan. Pidä kuvake painettuna,
jos haluat siirtyä eteenpäin.
Kosketa kuvaketta
raidan toiston.
, jos haluat pysäyttää
Kosketa kuvaketta
raidan.
, jos haluat toistaa
Kosketa kuvaketta
, jos haluat toistaa
raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
Huomautus: zūmo toistaa
ainoastaan MP3-tiedostoja.
Se ei tunnista iTunesin®
M4A/M4P-tiedostoja.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Mediasoittimen Käyttäminen
Soittolistan käyttäminen
Tällä toiminnolla voit hallita zūmon
tiedostoja (katso sivuja 35 – 37).
1. Luo äänentoisto-ohjelmassa
(kuten Winamp™) soittolista
MP3-tiedostoista.
2. Tallenna soittolista M3U-tiedostoksi.
Huomautus: M3Utiedostoa on ehkä muokattava
tekstinkäsittelyohjelmassa,
kuten Muistiossa, MP3-tiedoston
polun (sijainnin) poistamiseksi.
M3U-tiedostossa pitäisi näkyä
ainoastaan soittolistan MP3tiedostot, ei niiden sijaintia.
Lisätietoja on äänentoisto-ohjelman
ohjeessa.
3. Siirrä soittolista ja sen MP3-tiedostot
Garmin- tai SD-korttiasemaan. M3Utiedoston on sijaittava samassa paikassa
kuin MP3-tiedostot.
4. Avaa MP3-soitin valitsemalla zūmossa
> Lähde.
6. Voit aloittaa soittolistan
MP3-tiedostojen toistamisen valitsemalla
soittolistan.
Huomautus: Soittolistan
järjestystä ei voi vaihtaa
zūmossa.
Äänikirjojen kuunteleminen
Voit ostaa äänikirjoja Audible.com:sta
osoitteessa http://garmin.audible.com.
Lisätietoja kirjojen lataamisesta zūmoon on
sivulla 40.
1. Avaa äänikirjasoitin koskettamalla
valikkosivulla
> Lähde.
2. Valitse Selaa ja luokka.
3. Voit toistaa kirjan koskettamalla sen
nimeä.
5. Valitse Selaa > Tuo soittolista.
Käytettävissä olevat soittolistat tulevat
näyttöön.
zūmo 500/550 -käyttöopas39
Mediasoittimen Käyttäminen
Kirjan
kansi
Äänikirjojen lataaminen
zūmoon
1. Luo Audible.com-tili osoitteessa
http://garmin.audible.com.
2. Osta kirja.
3. Lataa AudibleManager tietokoneeseen.
Siirtyminen kirjassa
Voit säätää äänenvoimakkuutta
koskettamalla
-painiketta.
Voit katsella kirjan tietoja koskettamalla
kirjan kansikuvaa.
Valitsemalla
voit ohittaa jonkin osan
ja valitsemalla
palata taaksepäin. Voit
siirtyä painikkeilla eteen- tai taaksepäin
kirjassa.
Pysäytä kirja koskettamalla kuvaketta
.
Kirjanmerkkien käyttäminen
Voit luoda kirjanmerkin valitsemalla
ja Kirjanmerkki. Tarkastele kirjanmerkkejä
koskettamalla kirjanmerkkiä ja
-kuvaketta. Kuuntele
kirjanmerkkeihin lisättyä äänikirjaa
koskettamalla Toista-kuvaketta.
40
4. Aktivoi zūmo. Aktivointi käynnistyy, kun
avaat AudibleManagerin ensimmäisen
kerran. Aktivointi tarvitsee tehdä vain
kerran.
5. Liitä zūmo tietokoneeseen.
6. Lataa kirja tietokoneeseen.
7. Avaa AudibleManager ja siirrä kirja sen
avulla Garmin- tai
SD-korttiasemaan.
VIHJE: Lisäohjeita on
AudibleManagerin ohjeessa. Valitse
valikosta Ohje ja sen jälkeen Ohje.
zūmo 500/550 -käyttöopas
zūmon
zūmon
Mukauttaminen
1. Valitse valikkosivulla
.
2. Kosketa muutettavaa asetusta. Kukin
asetus sisältää alivalikon tai luettelon.
Kartan asetusten
muuttaminen
Valitse
>
Kartta.
Kartta yksityiskohdat — voit säätää kartan
yksityiskohtaisuutta. Kartta piirtyy sitä
hitaammin, mitä yksityiskohtaisempi se on.
Mukauttaminen
Kartan esitystapa — voit muuttaa
karttasivun perspektiiviä.
• Jälki ylös — voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• Pohjoinen ylös — voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena pohjoinen ylöspäin.
• 3 ulotteinen — voit näyttää kartan
kolmiulotteisena, ajosuunta ylhäällä.
Ajoneuvo — valitsemalla Vaihda voit
vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa sijainnin
kartassa. Valitse haluamasi kuvake
ja sen jälkeen OK. Voit ladata lisää
ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmin.com/vehicles.
Jälkiloki — valitsemalla Näytä voit näyttää
nykyisen matkan lokin kartassa ohuena
sinisenä viivana. Voit hallita matkalokin
tietoja valitsemalla
> Omat tiedot >
Muokkaa jälkilokia.
Kartan tiedot — voit tarkastella zūmoon
ladattuja karttoja ja niiden versioita.
Koskettamalla karttaa voit ottaa kartan
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
zūmo 500/550 -käyttöopas41
zūmon
Mukauttaminen
Palauta — oletusarvoisten kartta-asetusten
palauttaminen.
Järjestelmän asetusten
muuttaminen
Valitse
>
Systeemi.
Garmin Lock — voit lukita zūmon
ottamalla käyttöön Garmin Lock -toiminnon.
Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä
turvapaikka. Lisätietoja on sivulla 10.
Tiedot — voit tarkastella zūmon
ohjelmistoversion, laitteen tunnuksen ja
ääniversion numerotietoja. Tarvitset tietoja
järjestelmän ohjelmiston päivitykseen
(katso sivua 49) ja karttatietojen ostamiseen
(katso sivua 53).
Palauta — oletusarvoisten
järjestelmäasetusten palauttaminen.
GPS tila — voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä GPS- sekä WAAS/EGNOSominaisuuden. WAAS/EGNOS-asetuksen
ottaminen käyttöön saattaa parantaa
GPS-tarkkuutta, mutta se kuluttaa enemmän
akun virtaa. Lisätietoja WAAS/EGNOSominaisuudesta on osoitteessa www.garmin
.com/aboutGPS/waas.html.
Safe Mode — voit ottaa Safe Mode -tilan
käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun
ajoneuvo on liikkeessä, turvallisuustila
poistaa käytöstä kaikki laitteen toiminnot,
jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja
saattaisivat häiritä ajamista.
42
zūmon paikallisasetusten
määrittäminen
Valitse
>
Paikallinen.
Voit muuttaa asetusta koskettamalla
kuvakkeen viereistä painiketta.
zūmo 500/550 -käyttöopas
zūmon
Voit muuttaa kaikki asetukset valitsemalla
Vaihda kaikki. Valitse kussakin näytössä
asetus ja sen jälkeen OK.
Paikallinen — paikallisasetusten
valitseminen.
Tekstin kieli — näytön tekstin kielen
vaihtaminen. Tekstin kielen vaihtaminen
ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Puhekieli — äänikehotusten kielen
muuttaminen. Kielet, joiden yhteydessä
näkyy henkilön nimi, ovat teksti puheeksi
(TTS) -ääniä, joilla on laaja sanavarasto
ja jotka lausuvat kadunnimet, kun lähestyt
risteyksiä. Esimääritettyjen äänten
sanavarasto on rajallinen, ja äänet eivät lausu
paikkojen tai katujen nimiä.
Mukauttaminen
Ajan esitys — valitse 12 tai 24 tunnin
järjestelmä tai UTC-aika.
Aikavyöhyke — valitse luettelosta
aikavyöhyke tai läheinen kaupunki.
Kesäaika — valitse Päällä, Pois tai
Automaattinen, jos se on valittavissa.
Yksikkö — mittayksikön muuttaminen
arvoksi Kilometrit tai Mailit.
Omien tietojen hallinta
Valitse
>
Omat tiedot.
Aseta kotisijainti — kotisijainnin
määrittäminen tai vaihtaminen. Lisätietoja
on sivulla 12.
Tuo tietoja — voit ladata suosikkeja,
reittejä, matkalokeja ja kuvia
Garmin-asemasta tai SD-kortilta.
zūmo 500/550 -käyttöopas43
zūmon
Mukauttaminen
Muokkaa jälkilokia — voit tarkastella
nykyisen matkalokin käyttöä. Se näkyy
kaikkiaan käytettävissä olevan tilan
prosenttiosuutena. Voit hallita zūmon
viimeisimpiä 10 000 matkatietopistettä. Sen
jälkeen zūmo siirtää vanhimmat matkatiedot
nykyisestä lokista sisäisessä muistissaan
sijaitsevaan arkistoon. Arkistotiedostojen
koko voi olla enintään 1 Mt, ja sisäiseen
muistiin mahtuu enintään 20 arkistotiedostoa
käytettävissä olevan tilan mukaan. Siten
zūmo voi tallentaa pitkiltä matkoilta jopa
200 000 matkatietopistettä.
Huomautus: Arkistoituja
matkalokeja voi käyttää
tietokoneessa MapSourcen, Google
Earthin tai myGarmin-Web-sivuston
kanssa. Arkistoidut matkalokit eivät
näy zūmossa.
• Tallenna reittinä — matkalokin
tallentaminen reittinä. Siten voit käyttää
matkan tietoja uudelleen. Lisätietoja
reiteistä on sivulla 16.
Voit tarkastella matkalokin tietoja kartassa
valitsemalla
> Kartta > Jälkiloki >
Näytä.
Näytä kuvat — voit näyttääGarminasemaan tai SD-kortille tallennettuja
kuvia. Voit näyttää kuvan valitsemalla
pienoiskuvan. Koskettamalla kuvaa
uudelleen voit zoomata - ja
-painikkeella. Voit siirtyä kuvan eri osiin
koskettamalla ja vetämällä kuvaa.
Kuvien jakaminen toisen
zūmo-käyttäjän kanssa:
1. Kosketa pienoiskuvaa.
2. Valitse Jakaa.
Voit tarkistaa Garmin-aseman vapaan
tilan liittämällä zūmon tietokoneeseen ja
valitsemalla Garmin-aseman. Katso sivua 35.
• Poistaa jälkilokin — nollaa matkaloki
ennen seuraavaa pitkää matkaa. Suuren
matkalokin tyhjentäminen saattaa kestää
muutaman minuutin.
44
zūmo 500/550 -käyttöopas
zūmon
Mukauttaminen
Bluetooth-asetukset
Valitse
>
Bluetooth.
3. Poista SD-kortti ja aseta se toiseen zūmolaitteeseen.
4. Näyttöön tulee ilmoitus. Voit tuoda jaetun
kuvan valitsemalla Kyllä.
5. Valitse Kuvat > valitse pienoiskuva >
Tuo.
Valitsemalla Esitys voit näyttää jokaisen
kuvan muutaman sekunnin ajan ja siirtyä
seuraavaan kuvaan. Diaesityksen aikana voit
keskeyttää sen milloin tahansa koskettamalla
näyttöä ja näyttää lisää vaihtoehtoja.
Yhdistää puhelinta — valitsemalla Lisää
laite > OK voit muodostaa pariliitoksen
sellaisen matkapuhelimen kanssa, jossa on
langaton Bluetooth®-ominaisuus. Katso
sivuja 23 – 29.
Huomautus: zūmon
PIN-koodi on 1234.
• Hylätyt — valitse puhelin, jonka
yhteyden haluat katkaista, ja valitse
Kyllä.
• Poistaa — valitse puhelin, jonka haluat
poistaa zūmon muistista, ja valitse Kyllä.
Puhelinohje — yhteensopivien laitteiden
luettelon vierittäminen. Jos puhelin ei ole
luettelossa, katso lisätietoja osoitteesta
www.garmin.com/bluetooth.
zūmo 500/550 -käyttöopas45
zūmon
Mukauttaminen
Yhdistä kuuloke — yhteyden
muodostaminen aikaisemmin yhdistettyyn
kuulokkeeseen tai valitse Lisää laite.
Bluetooth — Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä. Jos
Bluetooth-osa on käytössä, Bluetoothkuvake näkyy valikkosivulla. Voit estää
puhelinta muodostamasta yhteyttä
automaattisesti valitsemalla Pois käytöstä.
Lempinimi — valitsemalla Muokkaa voit
kirjoittaa lempinimen, jonka avulla zūmo
tunnistetaan laitteissa, joissa on Bluetoothominaisuus. Kosketa Valmis-kohtaa.
Äänet — määritä, minkä tyyppiset äänet
lähetetään Bluetooth-kuulokkeeseen.
Palauta — oletusarvoisten Bluetoothasetusten palauttaminen. Bluetooth-asetusten
palauttaminen ei poista pariliitostietoja.
46
Navigointiasetusten
muuttaminen
Valitse
>
Navigointi.
Reittisuositus — valitse reitin laskenta-asetus:
• Nopeampi aika — voit laskea reittejä,
jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei
ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
• Lyhyempi matka — voit laskea reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
zūmo 500/550 -käyttöopas
zūmon
• Pois tieltä — voit laskea reittejä pisteestä
pisteeseen (ilman teitä). Karttasivulla voit
siirtyä kompassisivulle valitsemalla
tai painamalla
-painiketta.
Ajoneuvo — valitse ajoneuvotyyppi, jotta
voit optimoida reitit.
Vältettävät — valitse reittien vältettävät
tietyypit. zūmo käyttää näitä tietyyppejä
ainoastaan, jos vaihtoehtoiset ajoreitit ovat
liian kaukana määränpäästä tai jos muita
vaihtoehtoisia reittejä ei ole. Jos käytössä on
liikennevastaanotin tai antenni, voit myös
välttää liikennetapahtumia.
Huomio ääni — ilmoitusäänen ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Palauta — oletusarvoisten
navigointiasetusten palauttaminen.
Mukauttaminen
Näytön mukauttaminen
Valitse
>
Näyttö.
Väri valinnat — valitsemalla Päivätila voit
ottaa käyttöön vaalean taustan, valitsemalla
Yötila tumman taustan ja valitsemalla
Automaattinen voit vaihtaa vaaleaa ja
mustaa taustaa automaattisesti.
Splash Screen — valitse kuva, joka näkyy,
kun zūmo käynnistetään. Lataa ensin
JPEG-kuvia. Katso sivuja 35 – 37.
Kirkkaus — voit lisätä ja vähentää
taustavalon kirkkautta - ja -painikkeella.
Kuvaotos — kuvaotostilan ottaminen
käyttöön. Voit ottaa kuvan näytöstä
valitsemalla kamerakuvakkeen . Kuva
tallennetaan bittikarttana Garmin-aseman
Garmin\scrn-kansioon.
zūmo 500/550 -käyttöopas47
zūmon
Mukauttaminen
Näppäimistön muuttaminen
Valitse
>
Näppäimistö.
Vakio — näyttää kokonaisen
kirjainnäppäimistön.
Liikenneasetusten hallinta
Valitsemalla
>
>
Palvelu
tai Liikenne voit näyttää valinnaisten FM- ja
XM-tilausten tiedot ja asetukset.
Tiedotteen lähettäjä — valitse Automaattinen, FM tai XM sen mukaan, mikä
valinnainen liikennelisävaruste on liitetty.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
Suuret painikkeet — näyttää
suurinäppäimisen kosketusnäppäimistön.
Tämä vaihtoehto soveltuu erityisesti
moottoripyöräilijöille, jotka käyttävät
käsineitä. Lisätietoja on sivulla 13.
Automaattinen — valitsemalla
tämän zūmo käyttää automaattisesti
vakionäppäimistöä, kun laite on kiinnitetty
ajoneuvokiinnitykseen, ja suurinäppäimistä
näppäimistöä, kun zūmoa käytetään
moottoripyöräkiinnityksessä.
Valitse
> Palauta > Kyllä. Kaikki
oletusasetukset palautetaan.
Kaikkien omien tietojen
poistaminen
VAROITUS: Kaikki käyttäjän
antamat tiedot poistetaan, mukaan
lukien suosikit, reitit, matkalokit,
asetukset ja hiljattain löydetyt paikat.
1. Pidä sormea zūmon näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus
tulee näyttöön.
3. Valitse Kyllä.
48
zūmo 500/550 -käyttöopas
Liite
Liite
zūmon ääniasetukset
XM Radio
Puhelin
Langallinen kuuloke
tai kypärä, jossa on
mikrofoni
●
●
●
●
Bluetooth-kuuloke
●
●
○
●
Sisäinen kaiutin ja
mikrofoni
●
●
●
●
Langallinen kuuloke tai
kuulokkeet, joissa
on langallinen mikrofoni
●
●
●
●
Bluetooth-kuuloke ja
sisäinen kaiutin
○
○
○
●
●
●
●
-
Bluetooth-kuuloke
●
●
○
●
Äänivaihtoehdot
Moottoripyöräkiinnitys ja
ulkoinen virta
Autokiinnitys ja
ulkoinen virta
(toimitetaan zūmo
550 -laitteen mukana)
Akkuvirta
MP3
Virta-lähde
Navigointiohjeet
Huomautus: MP3-tiedostojen ja XM-radion ääni mykistyy puheluiden ja
navigointiohjeiden ajaksi. Navigointiohjeet mykistyvät puheluiden ajaksi.
Huomautukset
Kuulokkeen
äänenvoimak-kuuden
säätäminen.
zūmon
äänenvoimakkuuden
säätäminen.
Täysin ladatun akun
virta riittää enintään 4
tunniksi.
● Ääni käytössä, ○ Ääni ei käytössä, - Ei käytettävissä
zūmo 500/550 -käyttöopas49
Liite
zūmon asentaminen autoon
zūmo 550 sisältää lisäkiinnityksen autoa varten, jotta voit siirtää laitetta helposti. Valitse
sopiva paikka ajoneuvossa sen mukaan, missä kohdissa kaapelit voidaan kiinnittää turvallisesti
ja käyttäminen on turvallista. Puhdista ja kuivaa valitsemasi tuulilasin kohta.
Vipu
Kiinnittäminen tuulilasiin
1. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
Käännä imukupin vipu takaisin
tuulilasia kohti.
2. Liitä virtajohto kiinnitystelineen
sivuun.
3. Aseta zūmo
ajoneuvokiinnitykseen ja käännä
vipua alaspäin.
Imukuppi
4. Liitä virtajohto ajoneuvon
virtaliitäntään. zūmo käynnistyy
automaattisesti, jos ajoneuvo on
käynnissä.
i
as
ulil
Tu
Imukupin vipu
Virtajohto
Ajoneuvokiinnitys
Vipu
Imukupin varsi, vipu
käännetty taaksepäin
Mini-USB-liitäntä
3,5 mm:n äänilähtöliitin
2,5 mm:n mikrofoniliitin
50
zūmo 500/550 -käyttöopas
Liite
Kiinnittäminen kojelautaan
zūmon mukana toimitetulla kiinnityslevyllä
voit kiinnittää laitteen kojelautaan
noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden
säädöksiä.
Huomautus: Kiinnitysliiman
irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa se kojelaudan kohta,
johon aiot kiinnittää levyn.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelaudalle.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta ajoneuvokiinnityksen imukuppiosa
levyn päälle.
6. Käännä imukupin vipu alaspäin
(levyä kohti).
zūmon irrottaminen
kiinnityksestä
Voit irrottaa zūmon kiinnityksestä
kääntämällä kiinnityksen vipua ylöspäin.
Nosta zūmo pois.
Voit irrottaa imukupin
ajoneuvokiinnityksestä. Käännä kiinnitystä
niin kauas vasemmalle tai oikealle kuin
mahdollista. Käännä valitsemaasi suuntaan,
kunnes kiinnitys irtoaa varresta.
Huomautus: Imukupin
kiinnittämiseen ajoneuvon
kiinnitykseen tarvitaan runsaasti
voimaa. Paina pallo tukevasti
pidikkeeseen.
Voit irrottaa imukupin tuulilasista tai
kiinnityslevystä nostamalla imukupin vipua
ylöspäin. Vedä imukupin kielekettä itseäsi
kohti.
7. Seuraa vaiheita 2 – 4 sivulla 50.
zūmo 500/550 -käyttöopas
51
Liite
zūmon lataaminen
1. Liitä virtajohto kiinnitykseen ja
virtalähteeseen.
2. Aseta zūmo kiinnitykseen ja käännä vipua
alaspäin.
TAI
1. Lataa zūmo virtajohdolla. Liitä virtajohdon
pienempi pää zūmon alla olevaan miniUSB-liitäntään.
z������������������
ūmon ohjelmiston
päivittäminen
1. Lataa Webupdater tietokoneeseen
osoitteesta www.garmin.com/products/
webupdater.
2. Liitä zūmo tietokoneeseen mini-USBkaapelilla.
2. Liitä toinen pää pistorasiaan.
zūmon nollaaminen
Jos laite lakkaa toimimasta, paina
-painiketta ja
-painiketta.
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein, kalibroi
se. Katkaise laitteen virta. Paina
-painiketta noin minuutin ajan, kunnes
kalibrointinäyttö avautuu. Noudata näytön
ohjeita.
Mini-USB-liitäntä virtaa, USB-massatallennustilaa
ja ohjelmiston päivitystä varten
3. Käynnistä WebUpdater ja seuraa
näytön ohjeita. Kun olet vahvistanut
haluavasi päivityksen, WebUpdater lataa
päivityksen automaattisesti ja asentaa
sen zūmoon.
4. Irrota zūmo (katso sivua 37).
52
zūmo 500/550 -käyttöopas
Liite
Rekisteröi zūmo, jotta saat ilmoituksia
ohjelmisto- ja karttapäivityksistä. Voit
rekisteröidä zūmon osoitteessa
http://my.garmin.com.
Voit ladata päivityksiä osoitteessa
www.garmin.com/products/zumo500 tai
www.garmin.com/products/zumo550. Valitse
Updates and Downloads ja noudata ohjeita.
Lisäkarttatietojen
ostaminen ja lataaminen
Voit tarkistaa zūmoon ladattujen karttojen
version valitsemalla
>
Kartta >
Kartan tiedot. Lisäkarttojen avaamiseen
tarvitaan laitteen tunnus ja sarjanumero.
Tarkista osoitteesta www.garmin.com/
unlock/update.jsp, onko karttaohjelmistoon
saatavissa päivitys.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Lisäksi voit ostaa karttatietoja Garminilta
ja ladata kartat sisäiseen muistiin tai
valinnaiselle SD-kortille.
MapSource-ohjetiedostossa on lisätietoja
MapSourcen käyttämisestä sekä karttojen ja
reittipisteiden lataamisesta zūmoon.
Valinnaiset lisävarusteet
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
www.garmin.com/products/zumo500 tai
www.garmin.com/products/zumo550, Valitse
Accessories. Voit hankkia lisävarusteita
myös lähimmältä Garmin-jälleenmyyjältä.
Valinnaisia lisävarusteita ovat
•
•
•
•
Liikennevastaanotin tai antenni
Ulkoinen antenni
Ulkoinen mikrofoni
Ekstrat (katso sivuja 54 – 56)
53
Liite
Lisävarusteiden liittäminen
zūmoon
Jotkin Garmin-liikennevastaanottimet
ja XM-antennit on liitettävä zūmon
kiinnityksen mini-USB-liitäntään. Mikrofoni
ja äänen lähtöliitännät sijaitsevat zūmon
kiinnityksen vasemmassa reunassa.
Mikrofoni- ja
äänilähtöliitin
Mini-USBliitäntä
Vihje: Liitä ja irrota kaapelit
varovasti. Kun irrotat kaapeleita, älä
vedä johdosta vaan pistokkeesta.
Lisätietoja ajoneuvon kiinnitysliitännöistä on
sivulla 50.
Garmin Travel Guide™
Kuten painettu matkaopas, Garmin
Travel Guide sisältää tietoja esimerkiksi
ravintoloista ja hotelleista. Voit ostaa Travel
Guide -lisävarusteen osoitteessa
www.garmin.com/extras.
Travel Guiden käyttäminen:
1. Aseta SD-kortti zūmoon.
2. Valitse
Minne >
Ekstrat.
3. Kosketa Travel Guide -kohtaa.
4. Kosketa luokkaa. Kosketa tarvittaessa
aliluokkaa.
5. Kosketa jotakin paikkaa luettelossa.
zūmon moottoripyöräkiinnityksen
kuva
6. Tee jokin seuraavista:
Siirry paikkaan koskettamalla
Aja-kohtaa.
Voit näyttää paikan kartassa valitsemalla
Kartta.
54
zūmo 500/550 -käyttöopas
Liite
Voit tallentaa paikan
Suosikit kohtaan valitsemalla Tallenna.
Katso lisätietoja paikasta koskettamalla
Lisää-kohtaa.
Valvontakamerat
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. (Tarkista saatavuus
osoitteesta www.garmin.com/accessories/
safetycamera.) zūmo näyttää näiden
paikkojen yhteydessä satojen
valvontakameroiden sijainnin. zūmo
hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa
ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään
kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot
ovat aina käytettävissä.
Päivitettyjen valvontakameratietojen
hankkiminen:
1. Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
2. Tee tilaus.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa
nykyisiä tilauksia milloin tahansa. Kunkin
alueen tiedot vanhenevat eri aikana.
Mukautetut ��������������
kohdepisteet
(POI)
Voit ladata zūmoon mukautettuja
kohdepisteitä (POI). Voit ostaa
POI-tietokantoja Internetissä. Jotkin
mukautettujen kohdepisteiden tietokannat
sisältävät tietoja esimerkiksi koulualueista.
Näyttöön tulee varoitus, jos ajat liian
kovaa vauhtia tällaisten mukautettujen
kohdepisteiden lähellä.
Garmin POI Loaderilla voit ladata
kohdepisteitä Garmin-asemaan tai
SD-kortille. Lataa POI Loader osoitteesta
www.garmin.com/extras.
Lisätietoja on POI Loader -ohjelman
ohjeessa, jonka voit avata painamalla
F1-näppäintä.
55
Liite
Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä
valitsemalla Minne >
Ekstrat >
Käyttäjän POI:t.
Voit ottaa mukautetut POI:t käyttöön tai
poistaa ne käytöstä valitsemalla
>
Läheisyyspisteet > Läheisyys hälytykset.
Jos haluat poistaa mukautetut kohdepisteet
zūmosta, liitä zūmo tietokoneeseen. Avaa
Garmin- tai SD-korttiaseman Garmin\poikansio. Poista tiedosto nimeltä poi.gpi.
Varoitus: Garmin ei vastaa
mukautettujen kohdepisteiden
tietokannan käyttämisestä eikä
valvontakameran tai muiden
mukautettujen kohdepisteiden
tietokannan tarkkuudesta.
Garmin TourGuide™
Garmin TourGuiden avulla zūmolla voidaan
toistaa toisten valmistajien GPS-ohjattuja
äänellisiä matkaoppaita. Ne saattavat
esimerkiksi sisältää mielenkiintoisia
tietoja matkan varrella olevista
historiallisista paikoista. GPS-signaalit
käynnistävät äänitiedot matkan aikana.
Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen
www.garmin.com/extras ja valitsemalla POI
56
Loader.
Voit tarkastella Garmin TourGuide tiedostoja valitsemalla Minne >
Ekstrat > Käyttäjän POI:t.
Voit muuttaa Garmin TourGuide -asetuksia
valitsemalla
>
Läheisyys pisteet >
TourGuide. Valitsemalla Autom. toisto,
voit kuunnella koko oppaan. Valitsemalla
Opastettu kartassa näkyy kaiuttimen kuva,
kun reitin varrella on käytettävissä
tietoja. Voit valita myös Pois.
SaversGuide®
SaversGuide on valinnainen lisävaruste,
joka on käytettävissä ainoastaan PohjoisAmerikassa (www.garmin.com/extras).
SaversGuiden esiohjelmoidun SD-tietokortin
ja jäsenkortin ansiosta zūmo on kuin
digitaalinen kuponkivihko, joka ilmoittaa
nykyisen sijainnin läheisistä kaupoista, joista
voit saada alennuksen. Tällaisia kohteita
ovat muun muassa ravintolat, hotellit ja
elokuvateatterit.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Liite
Akun tiedot
Huomautus: Lisätietoja
akun varoituksista on Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja oppaassa.
zūmossa on sisäinen litiumioniakku. Akun
lataus kestää enintään 4 tuntia käytön
mukaan.
Akun kuvake
valikkosivulla
osoittaa sisäisen akun varaustilan. Jos
kuvake ei ole näkyvissä, zūmo on liitetty
ulkoiseen virtalähteeseen. Lisätietoja zūmon
lataamisesta on sivulla 52.
Akun käyttöiän
maksimoiminen
• Poista GPS käytöstä (
>
Systeemi > GPS tila > GPS pois), kun
et tarvitse GPS-signaaleja, tai käytä
Normaali-tilaa, kun WAAS tai EGNOS
ei ole käytettävissä.
• Vähennä taustavalon kirkkautta. Pidä
-painiketta painettuna ja säädä
kirkkautta
- ja
-painikkeella.
zūmo 500/550 -käyttöopas
• Älä jätä zūmoa suoraan
auringonpaisteeseen. Älä jätä laitetta
pitkäksi ajaksi kuumaan tai kylmään
paikkaan.
Akun vaihtaminen
Voit ostaa vaihtoakun osoitteessa
www.garmin.com/products/zumo500 tai
www.garmin.com/products/zumo550.
Valitse Accessories.
Irrota akkupakkaus ja vaihda akku. Akku
on hävitettävä paikallisten säännösten
mukaisesti.
Ruuvi
Akkupakkaus
MCX-liitäntä
suojuksen
alla
57
Liite
Ulkoisen antennin
käyttäminen
Voit käyttää valinnaista ulkoista antennia
(Garmin GA 25MCX). Voit ostaa sen
osoitteessa www.garmin.com/products/
zumo500 tai www.garmin.com/products/
zumo550. Valitse Accessories.
Siirrä zūmon taustapuolella olevan
MCX-liitännän suojus sivuun ja liitä antenni.
zūmon huoltaminen
zūmo sisältää erittäin herkkiä sähköosia,
jotka voivat vaurioitua pysyvästi, jos se
altistetaan liiallisille iskuille tai tärinälle
muutoin kuin moottoripyörän tai auton
normaalin käyttämisen yhteydessä.
Vältä zūmon pudottamista ja käyttämistä
ympäristöissä, joissa laite voi altistua iskuille
ja/tai tärinälle.
58
Laitteen puhdistaminen
zūmo on valmistettu erittäin
korkealaatuisista materiaaleista eikä se vaadi
muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista.
Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla
nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa
vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja
pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
zūmon suojaaminen
• Kuljeta ja säilytä zūmoa sen mukana
toimitetussa kuljetuslaukussa.
• Älä säilytä zūmoa paikassa, jossa se
altistuu äärimmäisille lämpötiloille
(esimerkiksi auton tavaratilassa), koska
se voi aiheuttaa pysyviä vahinkoja.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Liite
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan
käyttää myös kämmentietokoneen
kosketuskynällä, älä koskaan tee
niin ajamisen aikana. Älä koskaan
käytä kosketusnäyttöä kovalla tai
terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla zūmon
ja sen kiinnityksen ja säilyttämällä niitä
poissa näkyvistä, kun et käytä laitetta.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa. Katso
sivua 10.
Sulakkeen vaihtaminen
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa, voi olla
tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä
oleva sulake.
1. Kierrä musta (tai hopeanvärinen), pyöreä
kärkiosa irti.
Avaa
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen lieriö) ja
vaihda se 3 A:n pikasulakkeeseen.
3. Varmista, että hopeoitu kärki on mustassa
kärkiosassa. Kierrä musta kärkiosa
paikalleen.
Kärkiosa
Hopeoitu kärki
Sulake
Varoitus: Kun vaihdat sulaketta,
älä hävitä pieniä osia ja varmista,
että kiinnität ne takaisin paikoilleen.
zūmo 500/550 -käyttöopas
59
Liite
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
zūmo tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja.
zūmo ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja,
jos olet sisätiloissa, korkeiden rakennusten
tai puiden lähettyvillä tai pysäköintihallissa.
Käytä zūmoa aukealla paikalla, jossa ei ole
korkeita esteitä.
Tekniset tiedot
Fyysinen koko:
11,3 (L) x 8,2 (K) x 7,2 cm (S)
Paino: 269 g
Näyttö: 7,2 (L) x 5,4 cm (K), 320 x 240
kuvapistettä, kirkas 16-bittinen LCD-näyttö,
jossa valkoinen taustavalo ja kosketusnäyttö
Kotelo: IPX7-vedenpitävä
Lämpötila: 0 - 60 °C
Kun zūmo on löytänyt satelliittisignaaleja,
valikkosivun signaalin voimakkuuden
osoittavat palkit ovat vihreitä
. Kun
laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja,
palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat
kokonaan
.
Tiedon tallennus: sisäinen muisti
ja valinnainen, irrotettava SD-kortti.
Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.
Lisätietoja GPS-ominaisuudesta on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
Latausaika: noin 6 tuntia
Tietokoneliitäntä: USB-massatallennus,
plug-and-play
Virrantulo: ajoneuvon DC-virtakaapeli tai
AC-virtakaapeli
Käyttö: enintään 15 W @ 13,8 VDC
Akun varauksen kesto: enintään 4 tuntia
käytön mukaan
60
zūmo 500/550 -käyttöopas
Liite
GPS-suorituskykytiedot
Vastaanotin: WAAS-yhteensopiva
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 s
Kylmä: < 38 s
Tehdasasetusten palautus: < 45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas
Päivitystahti: 1/s, jatkuva
GPS-tarkkuus:
Sijainti: < 10 metriä, tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s
GPS (WAAS) -tarkkuus:
Sijainti: < 5 metriä, tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s
Täydelliset tekniset tiedot ovat osoitteessa
www.garmin.com/products/zumo500 tai
www.garmin.com/products/zumo550. Valitse
Specifications.
zūmo 500/550 -käyttöopas61
Liite
zūmon vianmääritys
Ongelma/kysymys
zūmo ei löydä
satelliittisignaaleja.
Miten voin poistaa kaikki
omat tiedot?
zūmo on lukittunut/
lakannut toimimasta.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Ratkaisu/vastaus
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa kestää muutamia minuutteja.
Mene avoimelle paikalle, pois autotallien ja korkeiden rakennusten
lähettyviltä. Pysäytä ajoneuvo ja aseta zūmo paikkaan, josta on
hyvä näkyvyys taivaalle. Vasemmassa yläkulmassa olevat pylväät
kuvaavat satelliittisignaalin voimakkuutta
.
Pidä sormea zūmon näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen
aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön. Poista
kaikki omat tiedot valitsemalla Kyllä.
Voit nollata zūmon pitämällä
-painiketta.
-painiketta painettuna ja painamalla
Puhdista imukuppi ja tuulilasi. Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
Kiinnitä imukuppi sivun 50 ohjeiden mukaan.
Anna laitteen varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten
kokonaan keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen oikein.
Kalibroi kosketusnäyttö. Katkaise laitteen virta. Paina
-painiketta
noin minuutin ajan, kunnes kalibrointisivu avautuu. Noudata näytön
ohjeita.
Bluetooth-laite ei
muodosta yhteyttä
zūmoon.
Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä. Varmista,
että Bluetooth-laitteen virta on kytketty ja puhelin on alle 10 metrin
päässä zūmosta. Osoitteessa www.garmin.com/bluetooth on luettelo
yhteensopivista puhelimista ja kuulokkeista.
62
zūmo 500/550 -käyttöopas
Liite
USB-liitännän vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Mistä tiedän, että
zūmo on USBmassatallennustilassa?
Kun zūmo on USB-massatallennustilassa, näytössä on
tietokoneeseen liitetyn zūmon kuvake. Lisäksi Omassa
tietokoneessa näkyy uusi siirrettävä levy (Windows) tai työpöydällä
uusi taltio (Mac).
Tietokone ei havaitse
zūmoa.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise zūmon virta.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja zūmoon. zūmo käynnistyy
automaattisesti USB-massatallennustilassa.
Asemaluettelossa ei näy
Garmin-nimistä levyä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei
välttämättä pysty määrittämään Garmin- tai
SD-asemien tunnuskirjaimia. Yhdistä asemien tunnuskirjaimet
seuraavan sivun ohjeiden avulla.
Saan virheilmoituksen
Laitetta ei ole poistettu
turvallisesti, kun irrotan
USB-kaapelin.
Windows: kaksoisnapsauta ilmaisinalueen Poista laite turvallisesti
-kuvaketta. Valitse USB-massamuistilaite ja Pysäytä. Valitse
Garmin-asema ja OK. Nyt voit irrottaa zūmon.
Mac: vedä taltion symboli roskakoriin. Roskakorin symboli muuttuu
Anna levy -symboliksi. Nyt voit irrottaa zūmon.
zūmo 500/550 -käyttöopas63
Liite
Ongelma/kysymys
Miten voin nimetä
Garmin-asemia
uudelleen Windowsissa?
Miten yhdistän
asemia
Garmin-��������
Windowsissa?
64
Ratkaisu/vastaus
1. Avaa Oma tietokone.
2. Valitse uudelleen nimettävä asema.
3. Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Nimeä
uudelleen.
4. Kirjoita uusi nimi ja paina tietokoneen Enter-näppäintä.
1. Katkaise zūmon virta.
2. Liitä USB-kaapeli zūmoon ja tietokoneeseen. zūmon virta
kytkeytyy automaattisesti.
3. Valitse tietokoneessa Käynnistä > Asetukset >
Ohjauspaneeli > Valvontatyökalut > Tietokoneen hallinta >
Tallennus > Levynhallinta.
4. Valitse siirrettävä zūmo-levyasema (sisäinen muisti tai
SD-korttiasema). Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella ja
valitse Muuta aseman kirjain ja polku.
5. Valitse Muokkaa, valitse asemakirjain avattavasta luettelosta ja
valitse OK.
zūmo 500/550 -käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
D
äänen kieli 43
äänenvoimakkuus 2, 34
äänet 47
ääni
asetukset 49
liitännät 3, 50, 54
versio 42
äänivalinta 29
aikavyöhyke 43
Aja-sivu 11
ajan esitys 43
ajo-ohjeet 22
ajoneuvomerkki 20, 41
ajoneuvon tyyppi 47
akku 57, 60
antennit 30, 33, 53, 58
asemat, Garmin 36
asennus autoon 50
asentaminen moottoripyörään 3
asetukset 41–48
asetusten palauttaminen 48
E
A
B
Bluetooth-tekniikka 23–29
asetukset 45–48
PIN 24
diaesitys 45
diakriittiset merkit 13
EGNOS 42
Ekstrat 54–55
erikoismerkit 13
F
FCC-yhteensopivuus iv
FM-liikennevastaanotin 32
G
Garminin yhteystiedot i
Garmin Lock 10, 42, 59
Garmin TourGuide
tiedostojen toistaminen 56
Garmin Travel Guide 54
Google Earth i
GPS 7, 60
H
hälytykset, valvontakamera 55
handsfree-toiminnot 23–29
haun laajentaminen 19
J
Jälki ylös -karttanäkymä 41
järjestelmän asetukset 42
K
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 41
kartan selaaminen 18
kartta
Kartan tiedot -painike 41
karttasivun
käyttäminen 18, 20
karttojen päivittäminen 52
mukauttaminen 41
näyttäminen 18, 41
siirtäminen 18
versio 41
zoomaaminen 18
käynnistyskuva 47
Käyttäjän POI:t 55
kesäaika 43
kielet 43
kiertotiet 10
kiinnityksen irrottaminen 51
kilometriä 43
kirkkaus 2, 47
kohdepisteet, mukautetut 55
kompassisivu 22, 47
koordinaatit 19, 20
koputus 26
korkeus 20
kosketusnäytön
kalibroiminen 52
kosketusnäyttö
kohdistaminen 52
puhdistaminen 58
kotisijainti 12
koulualuetietokanta 55
kuulokkeet 23, 49
kuvaotostila 47
zūmo 500/550 -käyttöopas65
Hakemisto
kuvien katselu 44
kuvien tarkasteleminen 44
nykyinen sijainti,
tallentaminen 15
L
O
Lähellä-painike 19
laitteen tunnus 42
liikenne
asetukset 48
tapahtumat 30
tilaukset 32
välttäminen 30, 47
lisäkarttojen lataaminen 53
lisävarusteet 53
M
mailia 43
MapSource i, 35, 53
matkaloki 44
matkan tietosivu 21
mini-USB. See USB
MP3-tiedostot
lataaminen iii, 35
toistaminen 38
musiikin toistaminen 38
myGarmin i, 53, 55
N
näppäimistö 13, 48
navigointiasetukset 46
näytä kartta 12, 22
näyttöasetukset 47
nollaaminen
matkan tiedot 21
zūmo 52
66
ohjelmisto
päivittäminen 52
versio 42
omat tiedot 43
omien tietojen poistaminen 48
osoite 11
P
paikan nimen kirjoittaminen 13
paikkojen etsiminen
kohde kartassa 18
koordinaateilla 19
nimellä 13
osoitteella 11
postinumerolla 11
risteys 11
tallennetut paikat (suosikit) 15
toisen paikan lähellä 19
päivittäminen
kartat 53
zūmon ohjelmisto 52
palaaminen kotiin 12–19
pariliitos ja kuuloke 24
pariliitos ja matkapuhelin 24
PIN
Bluetooth 45
Garmin Lock 10
Pohjoinen
ylös -karttanäkymä 41
poistaminen
kaikki omat tiedot 48
merkki 13
mukautetut kohdepisteet
(POI) 56
Suosikit 16, 17
tiedostot 37
pois tieltä, reitti 17, 47
polttoainemittari 21
postinumero 11
puhelimen poistaminen 45
puhelinmuistio 27
puheluhistoria 28
puhelun lopettaminen 25
puhelun mykistäminen 25
puhelut 25
pysähdyksen lisääminen 9
R
reitit 16–18
reittiasetukset 46
risteys 11
risteysluettelosivu 22
S
Safe Mode 42
satelliittisignaalit 7, 60
SaversGuide 56
SD-kortti 1, 35, 60
jakaminen 14, 17
seuraavan käännöksen sivu 22
siirrettävä levyasema 36
sijainnin asettaminen 18
zūmo 500/550 -käyttöopas
Hakemisto
sijaintikuvake 20, 41
soittaminen kotiin 28
sulake, vaihtaminen 59
Suosikit 14
etsiminen 15
jakaminen 14
muokkaaminen 15
tallentaminen 14
T
tallennettujen sijaintien
muokkaaminen 15
tallentaminen
löydetyt paikat 12, 14
nykyinen sijainti 15, 18
reitit 16
tekniset tiedot 60
tekstin kieli 43
tiedontallennusasemat 35, 60
tiedostojen hallinta 35–37
tiedostojen siirtäminen 35–37
tiedostot
hallinta iii, 35, 43
poistaminen 37
siirtäminen 35–37
tuetut tyypit 37
Tiedot-painike 42
tietojen tuominen 43
tietokoneliitäntä 35
tuetut tiedostotyypit 35
turvapaikka 10
U
ulkoinen antenni 58
USB
liitännät 1, 35, 50, 52, 54
massatallennustila 35–37
vianmääritys 62
USB-aseman poistaminen 37
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus iv
valikkosivu 7
välttäminen
liikenne 47
tietyypit 47
valvontakamerat 55
varkaudenesto 10, 42
vasta löydetty paikka 14
vianmääritys 62–64
Z
zoomaaminen 18, 20, 44
zūmon huoltaminen 58
zūmon kiinnittäminen
autoon 50, 51
moottoripyörään 3
zūmon lataaminen 52
zūmon lukitseminen 10
zūmon mukauttaminen 41–48
zūmon rekisteröiminen 53
zūmon säilyttäminen 58
W
WAAS 42
WebUpdater 52
X
XM-radio 33
XM NavTraffic 32
Y
yksityiskohtainen reitti 22
yksityiskohtaiset kartat 41
zūmo 500/550 -käyttöopas67
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2006–2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00697-37 ver. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising