Garmin | VIB 10 | User guide | Garmin VIB 10 Kayttoopas

Garmin VIB 10 Kayttoopas
Käyttöopas
VIB 10/11
™
(kuva VIB 10 -laitteesta)
ajoneuvon integrointilaite
© 2006-2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Puhelin: (913) 397.8200
tai (800) 800.1020
Faksi (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää
tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden
Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin® on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.
VIB™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.
RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on niihin käyttöoikeus. Muut tavaramerkit ja tuotenimet
kuuluvat omistajilleen.
Garminin yleinen rajoitettu tuotetakuu pätee tähän lisävarusteeseen. GPS-navigointilaitteen käyttöoppaassa
tai Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaassa on lisätietoja takuista, varoituksista ja ohjelmiston
käyttöoikeussopimuksesta.
Tämä suomenkielinen versio VIB 10/11 -oppaasta (Garminin osanumero 190-00767-01, versio C) toimitetaan mukavuuden edistämiseksi.
Tarvittaessa lisätietoja VIB 10/11 -laitteen toiminnasta ja käytöstä saa viimeisimmästä englanninkielisen käyttöoppaan versiosta.
Kesäkuu 2007
Osanumero 190-00767-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
Aloitus
VIB 10/11 toistaa Garmin GPS
-navigointilaitteen äänet ajoneuvon
kaiuttimista. Kun navigoit reitillä, VIB
10/11 mykistää stereon äänet ja toistaa
navigointilaitteen opasteet kaiuttimista.
Jos GPS-navigointilaitteeseen on
liitetty matkapuhelin, jossa on langaton
Bluetooth®-ominaisuus, puhelut kuuluvat
ajoneuvon kaiuttimista.
GPS-navigointilaitteen
ohjelmiston päivittäminen
Jotta GPS-navigointilaite toimii VIBlaitteen kanssa, GPS-navigointilaitteen
ohjelmisto on päivitettävä.
1. Lataa WebUpdater osoitteesta
www.garmin.com/products/
webupdater tietokoneeseen.
2. Liitä GPS-navigointilaite
tietokoneeseen mini-USBkaapelilla.
VIB 10/11 -käyttöopas
3. Käynnistä WebUpdater ja seuraa
näytön ohjeita.
Kun olet vahvistanut haluavasi
päivityksen, WebUpdater lataa
päivityksen automaattisesti ja asentaa
sen GPS-navigointilaitteeseen.
GPS-navigointilaitteen
kiinnittäminen
1. Liitä VIB-laitteen virtajohto GPSnavigointilaitteen tai sen telineen
virtaliitäntään.
➋
➊
2. Kohdista kiinnityksen pallokanta
GPS-navigointilaitteen tai sen
telineen pidikkeeseen.
3. Napsauta GPS-navigointilaite
tai sen teline pallokantaan.
Lisätietoja on GPS-navigointilaitteen
oppaissa.
Äänilähde
VIB mykistää tai keskeyttää
ajoneuvon stereon äänet ja toistaa
navigointiopasteet tai puhelut.
Jos VIB-laitteen HiFi-äänilähde
on liitetty radion lisätuloliitäntään
(valinnainen), voit toistaa GPSnavigointilaitteen MP3-tiedostoja
ajoneuvon kaiuttimista. Äänilähde on
ehkä valittava stereossa, jotta kuulet
MP3-tiedostoja. Lisätietoja on stereon
oppaassa.
Äänenvoimakkuuden
hallinta
VIB-laitteen avulla voit säätää GPSnavigointilaitteen äänenvoimakkuutta
stereosta riippumatta. Voit säätää stereon
äänenvoimakkuutta normaalisti. Voit
säätää myös GPS-navigointilaitteen
äänenvoimakkuutta normaalisti.
FM-liikennevastaanottimen
käyttäminen
(vain VIB 11)
VIB 11 -laitteessa on integroitu FM
TMC -liikennevastaanotin, jonka
avulla saat FM-radiotietojärjestelmässä
lähetettäviä liikennetietoja.
Virtajohto on liitettävä GPSnavigointilaitteeseen, jotta voit vastaanottaa
liikennetietoja. Liikennetietojen
vastaanottaminen edellyttää, että olet
TMC (Traffic Message Channel,
liikenneilmoituskanava) -tietoja lähettävän
radioaseman taajuusalueella. Lisätietoja
kattavuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta. FMliikennevastaanotin vastaanottaa
liikennepalveluntoimittajan
signaalia ja näyttää tiedot GPSnavigointilaitteessa.
VIB 10/11 -käyttöopas
Liikennekoodit ja -symbolit
Huomautus: VIB 11
-laitteen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse
aktivoida. GPS-navigointilaite
vastaanottaa liikennetietoja heti
löydettyään satelliittisignaalit
ja liikennepalveluntarjoajan
signaalit.
Liikenne alueella
Kosketa valikkosivun kuvaketta
Liikenne reitillä
Vihreä = ei vakava; liikenne sujuu
normaalisti.
Keltainen = keskivakava; liikenne
on jonkin verran
ruuhkaista.
Punainen = vakava; liikenne on
erittäin ruuhkaista tai
kokonaan pysähtynyt.
.
Kartassa näkyy
tai , kun reitillä
on ruuhkaa. Kuvakkeessa oleva numero
ilmoittaa viiveen minuutteina. Viiveaika
lisätään automaattisesti kartassa
näkyvään saapumisaikaan.
1. Valitsemalla
tai
voit
näyttää kartan ja lisää tietoja.
2. Saat lisätietoja koskettamalla
tekstipalkkia. Jos viivytyksiä
on enemmän kuin yksi, valitse
Detaljit.
3. Valitsemalla Vältä voit laskea
reitin uudelleen ja välttää
viivytyksen.
VIB 10/11 -käyttöopas
PohjoisAmerikka
Merkitys
Kansainvälinen
Tieolosuhteet
Tietyö
Tie suljettu
Hidas liikenne
Onnettomuus
Tapahtuma
Tietoja
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa lisää tilauksia tai uusia päättyneitä
tilauksia. Siirry osoitteeseen www.garmin.
com/fmtraffic.
Voit ostaa ja lisätä uuden tilauksen Websivuston ohjeiden mukaisesti. Myös GPSnavigointilaitteen käyttöoppaassa on tietoja
tilausten lisäämisestä
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran
yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos
omistat useita FM-liikennevastaanottimia,
kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
FCC- ja Industry Canada
-sääntöjenmukaisuus
Tämä luokan I radiolaite on Industry Canada
Standard RSS-210- ja RSS-GEN-säädöksen
mukaisia. Tämä laite on FCC:n sääntöjen
osan 15 mukainen.
Laitetta koskevat seuraavat käyttösäännöt:
(1) laite ei saa aiheuttaa haitallista säteilyä,
ja (2) laitteen on hyväksyttävä kaikki
vastaanottamansa säteily, mukaan lukien
säteily, joka voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Liikennepalvelun
käyttöoikeussopimus
Liikennepalvelun tarjoaja pidättää oikeuden
liikennetietoihin ja RDS/TMC-verkkoon, jonka
kautta tiedot välitetään. Liikennepalvelun tietoja
tai osia tiedoista ei saa muuttaa, kopioida, skannata
tai millään muulla tavoin jäljentää, kopioida,
julkaista uudelleen, lähettää tai jakaa. Loppukäyttäjä
lupaa vapauttaa vastuusta, puolustaa ja pitää
syyttömänä liikennepalvelun tarjoajan (ja sen
sisaryritykset) ja Garmin Ltd:n (ja sen tytäryhtiöt)
koskien vaateita, vaurioita, kustannuksia ja muita
kuluja, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti (a)
valtuuttamattomasta liikennepalvelun tietojen tai
RDS/TMC-verkon käytöstä, (b) tämän loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimuksen rikkomisesta ja/tai (c)
niihin liittyvistä valtuuttamattomasta tai laittomasta
toiminnasta.
Liikennepalvelun tiedot ovat vain
tiedottamistarkoitukseen. Loppukäyttäjä kantaa
kaiken riskin tietojen käytöstä. Liikennepalvelun
tarjoaja, Garmin Ltd. (ja sen tytäryhtiöt), ja niiden
tavarantoimittajat eivät anna mitään lausuntoja
sisällöstä, liikenne- ja tieolosuhteista, teiden
käytettävyydestä tai nopeudesta.
Garmin ja sen liikennepalveluntoimittajat eivät takaa
liikennetietojen soveltuvuutta Garmin-tuotteeseen,
yhteensopivuutta Garmin-tuotteen kanssa eivätkä sitä,
että liikennetiedot toimivat asianmukaisesti Garmin-
VIB 10/11 -käyttöopas
tuotteessa. Garmin ja sen liikennepalveluntoimittajat
eivät myöskään anna mitään takuita liikennetietojen
luotettavuudesta, tarkkuudesta, perusteellisuudesta
ja kattavuudesta, sillä tiedot voivat ajoittain sisältää
epätarkkuuksia ja/tai virheitä. Siinä määrin kuin
soveltuva laki enimmillään sallii, täten suljetaan
pois kaikenlaiset liikennetietoihin liittyvät takuut,
kuten markkinoitavuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn
tarkoitukseen, liikennetietojen tarkkuudesta tai
kattavuudesta ja/tai viruksettomuudesta annetut takuut.
Garmin ja sen liikennepalveluntoimittajat
sanoutuvat irti kaikesta vastuusta koskien
menetyksiä, loukkaantumisia tai vaurioita,
jotka aiheutuvat siitä, miten käyttäjä käyttää
tai ei pysty käyttämään Garmin-tuotetta ja
liikennetietoja vaikeiden sääolosuhteiden,
lähettimien ja/tai muun lähetysinfrastruktuurin
tuhoutumisen, luonnonkatastrofin ja/tai
liikennetietojen luotettavuuden, kattavuuden tai
tarkkuuden puutteiden vuoksi. Garmin tai sen
liikennepalveluntoimittajat eivät missään tapauksessa
ole vastuussa sinulle tai millekään toiselle osapuolelle
mistään korvausvelvollisuuksista, epäsuorista,
satunnaisista, erityisistä tai johdannaisista vahingoista
(mukaan lukien rajoituksetta epäsuorat, suorat,
erityiset, rangaistukselliset tai esimerkinomaiset
vahingot, jotka liittyvät liiketoiminnan
tappioon, voittojen menetykseen, liiketoiminnan
keskeytymiseen tai yritystietojen menetykseen),
jotka johtuvat Garmin-tuotteen tai liikennetietojen
käyttämisestä tai käytön estymisestä, vaikka
Garminille olisi ilmoitettu kyseisten vahinkojen
mahdollisuudesta.
VIB 10/11 -käyttöopas
Clear Channel loppukäyttäjän tilaussopimus
Clear Channel Broadcasting, Inc. pidättää oikeuden
liikennetapahtumatietoihin ja RDS/TMC-verkkoon,
jonka kautta tiedot toimitetaan. Liikennepalvelun
tietoja tai osia tiedoista ei saa muuttaa, kopioida,
skannata tai millään muulla tavoin jäljentää,
kopioida, julkaista uudelleen, lähettää tai jakaa.
Loppukäyttäjä lupaa vapauttaa vastuusta, puolustaa
ja pitää syyttömänä Clear Channel Broadcasting,
Inc.:n (ja sen sisaryritykset) ja Garmin Ltd:n (ja sen
tytäryhtiöt) koskien vaateita, vaurioita, kustannuksia
ja muita kuluja, jotka johtuvat suoraan tai
välillisesti (a) valtuuttamattomasta liikennepalvelun
tietojen tai RDS/TMC-verkon käytöstä, (b)
tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen
rikkomisesta ja/tai (c) niihin liittyvistä
valtuuttamattomasta tai laittomasta toiminnasta.
Clear Channel -liikennetiedot ovat vain
tiedottamistarkoitukseen. Käyttäjä on vastuussa
niiden käyttämisestä. Clear Channel, Garmin
International Inc. ja niiden tavarantoimittajat
eivät anna mitään lausuntoja sisällöstä, liikenneja tieolosuhteista, teiden käytettävyydestä tai
nopeudesta.
Sinulla ei enää ole Clear Channel -liikennetietojen
käyttöoikeutta, jos et noudata tämän loppukäyttäjän
tilaussopimuksen ehtoja.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin verkkosivustolta osoitteesta www.garmin.com.
© 2006-2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00767-57 ver. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising