Garmin | VIB 10 | Installation guide | Garmin VIB 10 Installationsguide

Garmin VIB 10 Installationsguide
Installationsguide til VIB 10/11
Advarsel
Følgende potentielt farlige situationer kan resultere
i ulykker eller sammenstød med død eller alvorlige
personskader til følge.
• Installation og servicering af VIB skal foretages af
fagfolk. Installation og serviering af enheden uden
den fornødne viden og uddannelse i elektronik og
biltbehør kan være farligt og kan udsætte dig for
elektrisk stød eller andre farer.
• Du påtager dig alt ansvar og alle risici for enhver
skade, der opstår på bilen, eller ethvert brud på
bilens gældende garanti, der opstår som følge
af installationen. Garmin fralægger sig ethvert
ansvar for tab eller skader, der opstår under
installationsaktiviteterne.
• Åbn ikke VIB, og løsn eller ikke skruerne i
kabinettet. Dette vil ugyldiggøre garantien.
Installation af den integrerede montering (valgfrit)
Den integrerede montering lader dig installere GPS-monteringen i bilen på en mere
permanent, indbygget facon. Denne montering er valgfri. Hvis du foretrækker at
bruge den medfølgende montering eller en tilbehørsmontering fra Garmin, behøver
du ikke at installere denne integrerede montering.
Advarsel: Når du vælger en placering til den integrerede montering,
skal du sørge for at GPS-navigatoren og holderen ikke forstyrrer førerens
udsyn på vejen eller kommer i vejen for bilens øvrige styringsfunktioner
såsom rattet. Placer ikke enheden foran eller over en airbag.
Må ikke monteres,
hvor førerens synsfelt
bliver blokeret.
Placer den ikke foran
en airbag.
Du skal bruge et bilspecifikt monteringsbeslag med et almindeligt AMPS 4hulsmønster. Bilmonteringsbeslagene kan fås en lang række steder, som f.eks.
hos RAM (www.ram-mount.com), Panavise (www.panavise.com) og Pro.Fit
(www.pro-fit-intl.com)
BEMÆRK: Den beige “Udgangsniveau”-ledning (ben 9) begrænser lydstyrken
på navigationsmeddelelserne, når ledningen er jordet. Du skal eventuelt jorde
ledningen, hvis du slutter VIB’en til en forforstærket lydindgang. Hvis du vil
opnå den fulde lydstyrke på navigationsmeddelelserne, skal du ikke tilslutte
denne ledning, og du skal sørge for at den ikke kommer i berøring med en
jordforbindelse.
Trin 3: Tilslut lydkablerne (valgfrit)
Hvis du vil lytte til MP3-filer fra GPS-navigatoren over bilhøjttalerne, skal
du tilslutte RCA-kabler (medfølger ikke) til stikket Audio Out på VIB og til
bilstereoanlæggets AUX-indgang. Stikket Video In på VIB er til fremtidig brug.
Trin 4: Tilslut FM TMC-kablerne (kun VIB 11)
Hvis du installerer en VIB 11 med indbygget FM TMC-trafikmodtager, skal du
tilslutte antenneadapterkablerne. VIB er internt forbundet med antennen. Vælg
det korrekte antenneadapterpar, så du kan forbinde bilantennenestikket med
stereoanlæggets antennestik.
1. Slut bilantennen til det passende adapterkabel. Slut Fakra-stikket til stikket
Antenne ind på VIB 11. Fakra-stikket låses fast. Se tegningerne “VIB 11antennetilslutninger” på bagsiden.
2. Slut adapterkablets Fakrastik til stikket Antenne ud på VIB 11. Slut det
passende adapterkabel til stereoanlæggets antennestik. Se tegningerne
“VIB 11-antennetilslutninger” på bagsiden.
Bemærk: For at teste installationen, skal du tænde for bilstereoanlægget. Hvis
du kan høre lyd fra en FM-radiostation, har du tilsluttet VIB 11 korrekt.
Trin 5: Træk GPS-strømkablet
Trin 1: Fastgør monteringen
Slut GPS-navigatorens ledningsnet til stikket To PND på VIB. Træk kablet således,
at det kan nå GPS-navigatoren. Forsøg at skjul kablerne ved at lede dem igennem
eksisterende åbninger i handskerummet, panelerne eller ventilationsristerne.
Brug de fire medfølgende skruer til at fastgøre
den medfølgende montering til holderen fra
tredjepartsleverandøren. Kugleskålen skal vende
mod bilens sæder.
Trin 2: Installer holder fra tredjepartsleveradør
Følg producentens instruktioner vedr. montering.
Installation af VIB 10/11
Trin 1: Forbered instrumentbrættet
Advarsel: VIB-systemets højttalerudgange er differentiale. Slut VIBhøjttalerudgangene direkte til køretøjets højttalere eller til en forforstærket
lydindgang. Der kan muligvis opstå støj, hvis VIB’en ikke er installeret korrekt.
Ledningsnet
Stereoanlæg
Test stereoanlægget, for at sikre, at de modtager
FM-signaler, og at antennen fungerer korrekt
(kun VIB 11).
Fjern instrumentbrætpanelet og øvrige dele af
instrumentbrættet. Fjern bilstereoanlægget.
Afmonter antennekablet og ledningsnettet.
Antennekabel
Trin 2: Forbind højttaler og strømledninger
VIB-ledningsnettet anvender almindelige EIA-farvekoder. Se ledningsdiagram på
bagsiden.
Slut de blottede ender af det 24-benede stik til bilens strømforsyning, stereoanlæg
og højttalere. Du kan købe bilspecifikke ledningsnet fra tredjeparter til at gøre
installationen nemmere (www.metraonline.com).
Trin 6: Monter VIB
Når du har forbundet alle ledningsforbindelser, og strømkablet til GPS-enheden
er trukket korrekt, skal du bruge skruer eller kabelklemmer til at sikre dem bag
stereoanlægget.
Trin 7: Genmonter instrumenbrættet
Når du er færdig, skal du genmontere stereoanlægget og alle intrumentbrættets dele.
Montering af GPS-navigatoren
Slut strømkablet fra VIB til strømstikket på bagsiden af GPS-navigatoren eller GPSnavigatorholderen. Placer kuglen i kugleskålen på GPS-navigatoren eller holderen.
Klik GPS-navigatoren eller holderen fast på kugleskålen. Se flere oplysninger i din
GPS-navigators dokumentation.
Bemærk: For at betjene GPS-navigatoren med VIB skal du opdatere GPSnavigatorens software. Se lynguiden til VIB eller betjeningsvejledningen til GPSnavigatoren for at få flere oplysninger.
© 2006–2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Delnummer 190-00767-36 Rev. A
Advarsel
Følgende potentielt farlige situationer kan resultere i ulykker eller sammenstød med død
eller alvorlige personskader til følge.
• VIB skal jordforbindes til bilens stel.
• Fastgør alle ledninger med kabelstrips eller elektrikertape. Isoler uforbundne ledninger. Ingen ledninger må
være blottede.
• Lad ikke uforbundne ledninger eller terminaler komme i kontakt med metal på bilen eller noget andet ledende
materiale.
• Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker. Denne enhed er ikke vandtæt.
• Installer ikke enheden, hvor den er udsat for direkte sollys, høje varmegrader, fugt eller støv.
VIB 10/11-ledningsdiagram
1
2
Video ind
(til fremtidig
brug)
Til PND
(GPS-navigator)
VIB 10/11-stik
Til
bilstereoanlæggets
ledningsnet
(24-benet stik)
Antenne ud til
bilstereoanlæggets
antennestik
(kun VIB 11)
Stel ind
4
12 V DC ind
5
12 V DC ind
6
Tænding
Gul
Tænding
Udgangsniveau
8
Beige
VB (-) ud
9
Grøn/sort
Lydudgang
(valgfri)
VB (+) ud 10
HB (-) ud 11
HB (+) ud 12
VF (+) ud 14
Hvid
Grå/sort
HF (+) ud 16
VB (+) ind 18
HB (-) ind 19
VF (-) ind 21
VF (+) ind 22
HF (-) ind 23
HF (+) ind 24
Til bilstereoanlæggets adapterkabel
Fakra til VIB 11
Antenne ud
Bilhøjttalere
VB (-)
VB (+)
HB (-)
Lilla
Hvid/sort
HF (-) ud 15
Jord til lav udgangsspænding
Float til høj udgangsspænding
Grøn
Lilla/sort
VF (-) ud 13
HB (+) ind 20
adapter til
bilstereoanlæg
Jord
Sort
Rød
Antenne ind
fra bilantennen
(Kun VIB 11)
Bilstereoanlæggets
antennestik
Bil
Sort
7
VB (-) ind 17
VIB 11-antennetilslutninger
Valgfrit
12 V DC
23
1
3
Valgfrit
Gul
24
VIB 10/11 24-benet stik
2
VIB 10/11 24-benet
stik
Stel ind
Pink
Lys grøn
Jord
Bakgear ind
Stereo
Tænding
Bemærk: Der kan være yderligere signaler fra
stereoanlægget, som ikke er vist på dette diagram.
Alle sådanne signaler skal forbindes direkte tilbage til
stereoanlægget.
12 V DC
• Åbn ikke VIB, og løsn ikke skruerne i kabinettet. Dette vil ugyldiggøre garantien.
• Når du forlænger ledninger til tændingen, batteriet stellet skal du bruge autoelkabler af typen AWG 18 (0,75
mm2) eller større.
• Slut tæningens kabler til en strømkilde, der kan tændes og slukkes med tændingsnøglen. Hvis du slutter
tændingsledningen til en strømkilde med konstant spændingsforsyning som f.eks. batteriets kabler, kan du
dræne batteriet.
HB (+)
VF (-)
VF (+)
HF (-)
Grå
HF (+)
Stereoanlæg ud
Grøn/sort
VB (-)
Grøn
Lilla/sort
VB (+)
HB (-)
Lilla
HB (+)
Hvid/sort
VF (-)
Hvid
Grå/sort
VF (+)
HF (-)
Grå
HF (+)
Til antenneadapterkabel
Fakra til VIB 11
Antenne ind
adapter til
antenne
Bilantenne
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising