Garmin | zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS | Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Installationark

Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Installationark
zūmo™
500/550 Installationark
Advarsel: Betingelserne i Garmins garanti kræver, at strømkablet med uisolerede ledninger skal
installeres af erfarne montører, som har det korrekte kendskab til elektriske systemer i køretøjer samt
evnen til at bruge de specielle redskaber, som er nødvendig til installation.
1: Tilslutning af strømmen til stativet
Vælg et egnet og sikkert sted til at montere zūmo’en på din motorcykel baseret på tilgængelige
strømkilder og sikker kabelføring.
Uisolerede ledninger
med sikring i
linien til strømstik
Strømstik
Om tilslutning af lyd
Standard stik til mikrofon (2,5 mm) og lydudgang (3,5 mm) er anbragt på venstre side af stativet
(under gummihætten). Når du tilslutter lydsystemet til zūmo’en, skal du overveje de nødvendige
ruter til de nødvendige kabler. For information om håndfrie lyd- og telefonmuligheder henvises til
zūmo 500/550 Hurtig referenceguide og zūmo 500/550 Betjeningsvejledning på disken.
2: Installation af stativet på styret
zūmo’en inkluderer dele til to forskellige muligheder for installation på styret. Brugertilpassede
stativer kan kræve yderligere hardware (www.ram-mount.com).
Bundplade
på styr
A) Sådan installeres U-bolten og bundpladen
på styret:
U-bolt
1. Anbring U-bolten rundt om styret og skru enderne
gennem bundpladen på styret.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre bundpladen.
Overstram ikke.
Bemærk: Det anbefalede vridningsmoment
er 5,7 N-m. Overskrid ikke det maksimale
vridningsmoment på 9 N-m.
B) Sådan installeres bundpladen
på styret til koblingens/bremsens
klemmebeslag:
Styr
Bundplade
på styr
Bemærk: Både 1/4” standard
og M6-bolte er inkluderet. Tilpas
størrelsen på fabriksboltene på
koblingens/bremsens klemmebeslag.
1. Fjern de to fabriksbolte på
koblingens/bremsens klemmebeslag.
Koblingens/
bremsens
klemmebeslag
Mellemstykker
2. Skru de nye bolte gennem bundpladen på styret, mellemstykkerne og klemmebeslaget.
3. Stram møtrikkerne for at fastgøre bundpladen.
Garmin® er et registreret varemærke og zūmo™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber og må ikke benyttes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Marts 2007
Delnummer 190-00697-76 Rev. B
Trykt i Taiwan
3: Sæt bundpladen på
zūmo-stativet
zūmo -stativ
Bundplade
1. Skru de M4 x 40 mm fladhovedede
bolte og møtrikker til at sætte
bundpladen på zūmo-stativet.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre
bundpladen.
Gummihætten
4: Sæt pladen
på bundpladen
på styret
zūmo -stativ
1. Kuglen på bundpladen
på styret justeres
med kuglen på
bundpladeanordningen med den
dobbelte sokkelarm.
Bundplade
Strømstik
Dobbelt sokkelarm
Mini-USBport
2. Stram knappen let.
3. Justér for bedre
visibilitet og funktion.
4. Stram knappen for at
fastgøre stativet.
Knap
Gummihætten
Bundplade på styr
5: Installation af
zūmo’en i stativet
zūmo-stativ
Stang
1. Sæt strømkablet i zūmostativet. Stram skruerne
på strømstikket for at få en
bedre forseglning.
Sikkerhedsskrue
2. Drej stangen op.
3. Skub vejrhætten ned og ind
under (magnetisk).
4. Anbring zūmo-enheden i
stativet og drej stangen ned.
5. Stram sikkerhedsskruen.
Strømkabel
Om sikkerhedsskruens
skruetrækker
Sikkerhedsskruen bruges til bedre at fastgøre
zūmo’en til stativet. Du kan sætte skruetrækkeren i
din nøglering, så du nemt kan komme til den.
Skruetrækker til
sikkerhedsskrue
Mere information
For mere information om zūmo’en
henvises til zūmo 500/550
Betjeningsvejledning på disken.
Se guiden Vigtig sikkerheds- og
produktinformation for produktadvarsler
og juridiske oplysninger.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising