Garmin | zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS | Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Installationsblad

Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Installationsblad
zūmo™
500/550 installationsblad
Varning! Villkoren i Garmins garanti kräver att strömkabeln med bara trådändar installeras
av erfarna installatörer med rätt kompetens beträffande elektriska system för fordon och som
kan använda de speciella verktyg eller beslag som krävs för installation.
1: Ansluta ström till fästet
Välj en lämplig och säker plats till att montera zūmo-enheten på motorcykeln baserat på
tillgängliga kraftkällor och säker kabeldragning.
Bara ledningar
med säkring för
anslutning till ström
Strömkontakt
Om att ansluta ljud
Standardjack för mikrofon (2,5 mm) och hörlurar (3,5 mm) är placerade på vänster sida på fästet
(under skyddskapseln). När du ansluter ljudsystemet till zūmo-enheten, var uppmärksam på
banorna som behövs för att leda de nödvändiga kablarna. När du vill ha information om handsfree
ljud- och telefonalternativ, titta i zūmo 500/550 Snabbreferenshandbok och zūmo 500/550
Användarhandbok på skivan.
2: Installera basen på styret
Med zūmo-enheten följer delar för två olika möjligheter att installera på styret. Egna fästen kan
kräva ytterligare beslag (www.ram-mount.com).
Styrets bas
A) Installera U-bulten och basen på styret:
U-bult
1. Placera U-bulten runt styret och träd ändarna
genom basen på styret.
2. Dra åt muttrarna för att fästa basen. Dra inte åt
alltför hårt.
Obs! Rekommenderat moment är 5,7 Nm (50
in-lb ). Överskrid inte det maximala momentet
på 9 Nm (80 in-lb).
Styre
Styrets bas
Klämma för koppling
och broms
B) Installera basen för styret på
klämman för koppling och broms:
Obs! Både 1/4 tums standard
och M6 bultar följer med. Matcha
fabriksbultarnas storlek på
klämman för koppling och broms.
Distansbrickor
1. Ta bort de två fabriksbultarna på
klämman för koppling och broms.
2. Träd de nya bultarna genom basen för styret, distansbrickorna, och klämman.
3. Dra åt bultarna för att fästa basen.
Garmin® är ett registrerat varumärke och zūmo™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och får inte användas utan uttryckligt tillstånd från Garmin.
Mars 2007
Artikelnummer 190-00697-79 Rev. B
Tryckt i Taiwan
3: Fäst basplattan på
Zūmo-enhetens fäste
Zūmo fäste
Basplatta
1. Träd de M4 X 40 mm nitbultarna och
muttrarna för att fästa basplattan vid
Zūmo-enhetens fäste.
2. Dra åt muttrarna för att fästa
basplattan.
Skyddskapseln
4: Fäst
basplattan på
basen för styret
Zūmo fäste
Basplatta
Strömuttag
Arm med två hylsor
1. Rikta in kulan på
basen för styret med
basplattans kula med
armen med två hylsor.
2. Dra åt knoppen något.
3. Justera så att du kan
se och köra bra.
4. Dra åt knoppen så att fästet sitter fast.
Knopp
Mini-USBport
Skyddskapseln
Styrets bas
5: Installera Zūmoenheten i fästet
Zūmo fäste
Spak
1. Sätt i strömkabeln i zūmoenhetens fäste. Dra åt
skruvarna på strömkontakten
så tätar det bättre.
Säkerhetsskruv
2. Fäll upp spaken.
3. Vik väderskyddslocket ner
och under (magnetiskt).
4. Placera zūmo-enheten i
fästet och fäll ner spaken.
5. Dra åt säkerhetsskruven.
Strömkabel
Om
säkerhetsskruvmejseln
Använd säkerhetsskruven till att sätta fast zūmoenheten ordentligt på fästet. Du kan sätta fast
skruvmejseln på din nyckelring så kommer du lätt åt
den.
Säkerhetsskruvmejsel
Mer information
Om du vill ha mer information om
zūmo-enheten, titta i zūmo 500/550
Användarhandbok på skiva.
Se guiden Viktig information om
säkerhet och produkter beträffande
varningar om produkter och juridisk
information.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising