Garmin | zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS | Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Hurtigveiledning

Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Hurtigveiledning
Hurtigveiledning
© 2006–2007 Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper
Garmin® er et varemerke for Garmin Ltd. eller
dets datterselskaper, registrert i USA og andre
land. zūmo™ er et varemerke for Garmin Ltd.
eller dets datterselskaper. Disse varemerkene
kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
zumo 500/550
™
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som
Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
De nyeste gratis programvareoppdateringene
(ikke inkludert kartdata) for Garminproduktene finner du på Garmins webområde:
www.garmin.com.
Delenummer 190-00697-58 Rev. B
Mars 2007
Trykt i Taiwan
Viktig
Informasjon
ADVARSEL: Dette produktet inneholder et
litiumbatteri. Du finner viktig informasjon
om batterisikkerhet i veiledningen Viktig
sikkerhets- og produktinformasjon, som
ligger i produktesken.
den personlige motorsykkelnavigatøren
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Spesifikasjoner
Vanntetthet: IPX7-vanntett (kan senkes i en
vanndybde på 1 meter i opptil 30 minutter)
TIPS: Brett veiledningen sammen og
oppbevar den i lommen på bærevesken.
Strøm: Strømkabel for bil, vanlig
strømkabel
FORSIKTIG: Ikke plasser skarpe
gjenstander i lommen på bærevesken. Slik
unngår du skade på berøringsskjermen.
Batteri: Oppladbart litiumbatteri som kan
byttes ut
Batterilevetid: Fullt oppladet, opptil 4 timer
Du finner flere opplysninger i
brukerhåndboken på CDen.
Se på zūmo-enheten
A Power-knapp
B Zoome inn, øke volumet eller øke
lysstyrken.
C
D
E
B
A
C Zoome ut, senke volumet eller
redusere lysstyrken.
D Sideknapp – rull gjennom kart,
kompass-, turinformasjon-,
mediespiller- og telefonmenysidene.
Trykk på og hold nede for å justere
lysstyrken.
E Taleknapp – trykk for å justere
lydstyrken. Trykk på og hold nede for
å gi taleanvisninger.
Konfigurere zūmo-enheten
Trykk på og hold
Power-knappen
for å slå på zūmo-enheten. Følg
instruksjonene på skjermen.
Innhente satellitter
Gå utendørs til et åpent område, bort fra
høye bygninger og trær. Slå på zūmoenheten. Det kan ta et par minutter å
innhente satellittsignaler.
-linjene viser styrken på satellittene.
Når linjene er grønne, har zūmo-enheten
innhentet satellittsignaler, og du kan
begynne å navigere.
Mini-USB-port for strømkabel,
USB-masselagringsmodus og
oppdatering av programvare
SDkortspor
Nullstille zūmo-enheten
Hvis enheten låser seg, trykker du på
og holder
Power-knappen nede og
trykker på .
Lade batteriet
Hvis du vil lade opp zūmo-enheten, kan
du koble den til en strømkilde ved å
bruke en strømkabel for bil eller en vanlig
strømkabel.
Kalibrere
berøringsskjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer
slik den skal, må du kalibrere den. Slå
av enheten. Trykk på og hold nede
Power-knappen i omtrent ett minutt
til kalibreringsskjermen vises. Følg
instruksjonene på skjermen.
Bruke menysiden
A
A Viser satellittstyrke.
B Viser tilkoblingsstatus for telefon og
hodesett.
C Viser batteristatus.
D Trykk for å finne et bestemmelsessted.
E Trykk for å vise kartet.
F Trykk for å åpne telefonmenyen (når
den er koblet til en mobiltelefon med
trådløs Bluetooth®-teknologi).
G Trykk for å vise trafikkhendelser
(krever antenne eller mottaker og
abonnement).
B
C
D
F
E
G
H
I
J
H Trykk hvis du vil vise XM-
værinformasjon og -radiomottaker
(krever antenne og abonnement).
I Trykk for å åpne medieavspilleren.
J Trykk for å tilpasse innstillingene.
Følge ruten
Trykk for å forhåndsvise
avkjøringene i ruten.
Trykk for å zoome
kartet inn og ut.
Trykk for å lagre
gjeldende posisjon.
Trykk for å åpne
menysiden.
Trykk for å åpne siden
for turinformasjon.
Trykk for å åpne
siden for Neste sving.
Bruke trafikkfunksjoner
Du kan motta trafikkinformasjon på zūmo-enheten ved å bruke en valgfri FM TMCtrafikkmottaker eller en smart XM-antenne. Trykk på
eller
på kartet hvis du vil
vise informasjon om en forsinkelse i trafikken på den aktuelle ruten. Trykk på Unngå
hvis du vil unngå forsinkelsen i trafikken. Hvis du vil ha mer informasjon om trafikk og
abonnementer, kan du gå til www.garmin.com/traffic.
Bruke drivstoffmåleren
Låse zūmo-enheten
2. Trykk på Nullstill > Miles/Kilometer
pr tank.
2. Trykk på OK og tast inn en firesifret
PIN-kode.
3. Angi et tall og trykk på Ferdig.
3. Tast inn den firesifrede PIN-koden på
nytt.
1. Trykk på Hastighet på kartsiden for å
åpne turinformasjonssiden.
4. Det vises en melding når du har igjen
ca. 48,3 km (30 miles). Trykk på OK.
5. Trykk på
for å søke etter en
bensinstasjon i nærheten.
1. Trykk på
>
System >
Garmin Lock på menysiden.
4. Trykk på OK.
5. Kjør til en sikkerhetsposisjon og trykk
på Sett.
6. Du nullstiller ved å gå til
turinformasjonssiden og trykke
på måleren > Ja.
6. Hver gang du slår på zūmo-enheten,
taster du inn den firesifrede PIN-koden
eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
Bruke håndfrifunksjoner
4. Aktiver enhetens Bluetoothkomponent, og aktiver modusen Finn
meg / Kan finnes/Synlig. Du finner
disse innstillingene finner du på
Bluetooth- eller Tilkoblinger-menyen.
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter
en trådløs forbindelse mellom enheter,
for eksempel en mobiltelefon, et trådløst
hodesett og zūmo-enheten.
Slik parer du enhetene ved å bruke
zūmo-innstillingene:
1. Bekreft at enheten er kompatibel
med zūmo-enheten (www.garmin.
com/bluetooth).
2. Trykk på
> Bluetooth på
menysiden på zūmo-enheten.
3. Trykk på knappen Legg til/Endre ved
siden av Koble til Telefon eller Koble
til Headset.
5. Trykk på OK på zūmo-enheten.
6. Velg enheten din, og trykk på OK.
7. Angi zūmo-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen hvis det er
nødvendig.
8. Neste gang du slår på zūmo-enheten,
prøver den automatisk å pare seg til
den siste enheten den var koblet til.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising