Garmin | zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS | Quick Start Guide | Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Pikaopas

Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Pikaopas
Pikaopas
© 2006–2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin® on Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröity tavaramerkki. zūmo™
on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG,
Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi
niiden käyttöön.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän
ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun
ottamatta) Garminin Web-sivulta osoitteesta
www.garmin.com.
zumo 500/550
™
Osanumero 190-00697-57 ver. B
Maaliskuu 2007
Painettu Taiwanissa
Tärkeitä tietoja
VAROITUS: Tämä tuote sisältää
litiumioniakun. Tuotteen pakkauksessa
olevassa Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaassa on tärkeitä
akkuturvallisuustietoja.
VIHJE: Taita tämä opas ja säilytä sitä
kuljetuslaukun taskussa.
VAROITUS: Älä säilytä kantolaukun
taskussa teräviä esineitä, jotta
kosketusnäyttö ei vahingoitu.
zūmon ulkoasu
A Virtapainike
B Lähentäminen, äänenvoimakkuuden
lisääminen tai kirkkauden lisääminen.
C Loitontaminen, äänenvoimakkuuden
vähentäminen tai kirkkauden
vähentäminen.
D Sivupainike – kartan, kompassin,
matkan tietojen, mediasoittimen ja
puhelinvalikon sivujen vierittäminen.
Kirkkauden säätäminen pitämällä
painiketta painettuna.
E Puhepainike – äänenvoimakkuutta
säädetään painamalla painiketta. Voit
antaa ääniohjeita pitämällä painiketta
painettuna.
henkilökohtainen navigaattori
moottoripyöriin
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Tekniset tiedot
Vedenkestävyys: IPX7-vedenpitävä
(voidaan upottaa 1 metrin syvyyteen
enintään 30 minuutiksi)
Virta: ajoneuvon virtakaapeli, virtajohto
Akku: ladattava, vaihdettava litiumioniakku
Akun varauksen kesto: täysin ladattuna
enintään 4 tuntia
Lisätietoja on CD-levyllä olevassa
käyttöoppaassa.
C
D
E
B
SDMini-USB-liitäntä virtakaapelia,
USB-massatallennustilaa ja korttipaikka
ohjelmiston päivitystä varten
zūmon asetusten
nollaaminen
Jos laite lakkaa toimimasta, paina
virtapainiketta ja -painiketta.
zūmon asetusten
määrittäminen
Akun lataaminen
Satelliittien etsiminen
Kosketusnäytön
kalibroiminen
Käynnistä zūmo painamalla
virtapainiketta. Noudata näytön ohjeita.
Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden luota.
Kytke zūmon virta. Satelliittisignaalien
löytämiseen voi mennä muutama
minuutti.
-palkit osoittavat GPSsatelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
palkit ovat vihreät, zūmo on löytänyt
satelliittisignaaleja, ja voit aloittaa
navigoinnin.
A
Lataa zūmo liittämällä se virtalähteeseen
ajoneuvon virtakaapelilla tai
virtajohdolla.
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein,
kalibroi se. Katkaise laitteen virta. Paina
virtapainiketta noin minuutin
ajan, kunnes kalibrointinäyttö avautuu.
Noudata näytön ohjeita.
Valikkosivun käyttäminen
A
A Näyttää satelliittisignaalin
B
C
voimakkuuden.
B Näyttää puhelimen ja kuulokkeen
C
D
E
F
G
D
E
yhteyden tilan. Näyttää akun lataustilan.
Etsi määränpää koskettamalla tätä. F
G
H
I
J
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Avaa puhelinvalikko koskettamalla tätä H Koskettamalla tätä voit avata
XM-säätiedot ja radion (edellyttää
(kun laite on liitetty matkapuhelimeen,
antennia ja tilausta).
jossa on langaton Bluetooth®ominaisuus).
I Avaa mediasoitin koskettamalla
kuvaketta.
Voit tarkastella liikennetapahtumia
(edellyttää antennia tai vastaanotinta ja J Voit muuttaa asetuksia koskettamalla
tilausta) koskettamalla tätä.
tätä.
Reitin seuraaminen
Kosketa kuvaketta,
jos haluat esikatsella
reitin käännöksiä.
Kosketa kuvaketta, jos haluat
lähentää ja loitontaa karttaa.
Kosketa kuvaketta,
jos haluat tallentaa
nykyisen sijainnin.
Kosketa kuvaketta, jos haluat
avata valikkosivun.
Kosketa kuvaketta, jos haluat
avata matkan tietosivun.
Kosketa kuvaketta, jos
haluat avata seuraavan
käännöksen sivun.
Liikennetoimintojen käyttäminen
Valinnaisella FM TMC -liikennevastaanottimella tai XM-älyantennilla voit vastaanottaa
liikennetietoja zūmoon. Koskettamalla karttasivulla - tai -painiketta voit näyttää
nykyisellä reitillä olevien ruuhkien tietoja. Voit välttää ruuhkan valitsemalla Vältä.
Lisätietoja liikennetilauksista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Polttoainemittarin
käyttäminen
1. Voit avata matkan tietosivun
valitsemalla karttasivulla Nopeus.
2. Valitse Nollaa > Mailit/Kilometrit
tankillisella.
3. Anna määrä ja valitse Valmis.
4. Näyttöön tulee ilmoitus, kun jäljellä
on 30 mailia (noin 48,3 km). Kosketa
OK-painiketta.
5. Voit etsiä lähintä huoltoasemaa
valitsemalla
.
6. Voit nollata mittarin siirtymällä
matkan tietosivulle ja
valitsemalla polttoainemittarin > Kyllä.
Handsfree-toimintojen
käyttäminen
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys laitteiden
välille (esimerkiksi matkapuhelin,
langaton kuuloke ja zūmo).
Pariliitoksen muodostaminen
zūmon asetuksilla:
1. Varmista, että laite on yhteensopiva
zūmon kanssa
(www.garmin.com/bluetooth).
2. Kosketa zūmon valikkosivun painikkeita
> Bluetooth.
3. Valitse Lisää/Vaihda-painiketta
Yhdistää puhelinta- tai Yhdistä
kuuloke -kohdassa.
zūmon lukitseminen
1. Valitse valikkosivulla
>
Systeemi > Garmin Lock.
2. Kosketa OK-painiketta ja anna
nelinumeroinen PIN-koodi.
3. Kirjoita nelinumeroinen PIN-koodi
uudelleen.
4. Kosketa OK-painiketta.
5. Aja turvapaikkaan ja kosketa
Määritä-painiketta.
6. Anna nelinumeroinen PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket zūmon
virran.
4. Ota käyttöön laitteen Bluetooth-osa
ja havaittava tila. Nämä asetukset
saattavat olla Bluetooth- tai
yhteysvalikossa.
5. Valitse zūmossa OK.
6. Valitse laite ja OK.
7. Näppäile tarvittaessa zūmon BluetoothPIN (1234) puhelimeen.
8. Kun käynnistät zūmon seuraavan
kerran, se yrittää automaattisesti
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising