Garmin | zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS | Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Naslaggids

Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Naslaggids
Naslaggids
© 2006–2007 Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen
Garmin® is een handelsmerk van Garmin Ltd. of
haar dochtermaatschappijen en is geregistreerd
in de Verenigde Staten en andere landen.
zūmo™ is een handelsmerk Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk
gebruik van zo’n naam is een licentie verkregen.
Voor de laatste gratis software-updates
(kaartgegevens uitgezonderd) gedurende de
levensduur van uw Garmin-producten, bezoekt
u de Garmin-website op www.garmin.com.
zumo 500/550
TM
Onderdeelnummer 190-00697-55 Rev. B
Maart 2007
Gedrukt in Taiwan
Belangrijke
Informatie
WAARSCHUWING: Dit product bevat
een lithium-ionbatterij. Raadpleeg de
gids met belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking voor
belangrijke veiligheidsinformatie over de
batterij.
TIP: Vouw de gids op en bewaar deze in het
vakje van de draagtas.
LET OP: Neem geen scherpe voorwerpen
mee in de draagtas om schade aan het
aanraakscherm te voorkomen.
Uw zūmo bekijken
A Aan/uit-knop
B Inzoomen, het volume verhogen of de
helderheid verhogen.
C Uitzoomen, het volume verlagen of de
helderheid verlagen.
D De knop Pagina: bladeren in de
menupagina’s met de kaart, het
kompas, de reisinformatie, de
mediaspeler en de telefoon. Ingedrukt
houden om de helderheid aan te passen.
E De knop Spreken: druk deze in om het
geluidsniveau aan te passen. Ingedrukt
houden om gesproken aanwijzingen
weer te geven.
De zūmo configureren
Houd de knop
Aan/uit ingedrukt
om de zūmo in te schakelen. Volg de
instructies op het scherm.
Satellieten zoeken
Ga naar buiten, naar een open gebied,
ver weg van hoge gebouwen en bomen.
Schakel de zūmo in. Het zoeken van
satellietsignalen kan enkele minuten
duren.
De
balken geven de
GPS-satellietsterkte aan. Als de
balken groen zijn, ontvangt de zūmo
satellietsignalen en kunt u met de
navigatie beginnen.
de persoonlijke motornavigator
Raadpleeg de gids met belangrijke
veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en
belangrijke informatie.
Specificaties
Waterbestendigheid: IPX7 waterbestendig
(onderdompeling in 1 meter water gedurende
30 minuten)
Voeding: Voedingskabel voor voertuig, netkabel
Batterij: Oplaadbare en vervangbare
lithium-ionbatterij.
Batterijlevensduur: Tot 4 uur bij volledige
oplading
Raadpleeg de gebruikershandleiding op de
disk voor meer informatie.
C
D
E
B
A
SDMini-USB-poort voor netkabel,
modusUSB-massaopslag en kaartsleuf
het bijwerken van software
De zūmo opnieuw instellen
Als het apparaat niet meer reageert, houdt
u de knop
Aan/uit ingedrukt en drukt
u op .
De batterij opladen
Als u de zūmo wilt opladen, sluit u
deze aan op een spanningsbron via de
voedingskabel voor het voertuig of via de
netkabel.
Het aanraakscherm
kalibreren
Als het aanraakscherm niet goed reageert,
moet u het kalibreren. Schakel het
apparaat uit. Houd de knop
Aan/uit
ongeveer een minuut ingedrukt tot het
kalibratiescherm verschijnt. Volg de
instructies op het scherm.
Werken met de menupagina
A Geeft de satellietsterkte weer.
B Geeft de verbindingsstatus van de
C
D
E
F
G
telefoon en de headset weer. Geeft de batterijstatus weer.
Tik hierop om een bestemming te
zoeken.
Tik hierop om de kaart weer te geven.
Tik hierop om het telefoonmenu
te openen (bij verbinding met een
mobiele telefoon via draadloze
Bluetooth®-technologie).
Tik hierop voor weergave van
verkeerssituaties (vereist antenne of
ontvanger en abonnement).
A
B
C
D
F
E
G
H
I
J
H Tik hierop voor weergave van
XM-weer- en radio-ontvanger
(vereist antenne en abonnement).
I Tik hierop om de mediaspeler te
openen.
J Aanraken voor aanpassing van de
instellingen.
Uw route volgen
Tik hierop als u
afslagen op de route
wilt weergeven.
Tik hierop als u de
huidige locatie wilt
opslaan.
Tik hierop om in en uit
te zoomen op de kaart.
Tik hierop als u de
menupagina wilt openen.
Tik hierop als u
de reisinformatiepagina
wilt openen.
Tik hierop als u
de pagina met de
volgende afslag wilt
openen.
Verkeersinformatiefuncties gebruiken
U kunt verkeersinformatie op uw zūmo ontvangen met een optionele FM TMContvanger of een XM-antenne. Tik op de kaart op
of
om details weer te
geven over files op uw route. Tik op Vermijd om de file te vermijden. Ga voor meer
informatie over verkeersinformatie en abonnementen naar www.garmin.com/traffic.
De brandstofmeter
gebruiken
1. Tik op de kaartpagina op Snelheid om
de pagina Reisinformatie te openen.
2. Tik op Reset > Mijlen/Kilometers per
tank.
3. Voer een waarde in en tik op OK.
4. Er verschijnt een bericht als u nog voor
48 km (ca. 30 mijl) brandstof hebt. Tik
op OK.
5. Tik op
om een nabijgelegen
tankstation te zoeken.
6. Ga naar de reisinformatiepagina en tik
op de meter > Ja om deze
opnieuw in te stellen.
Handsfree-functies
gebruiken
De draadloze Bluetooth-technologie
maakt automatisch verbinding tussen
apparaten, bijvoorbeeld een mobiele
telefoon, een draadloze headset en de
zūmo.
Koppelen via de zūmo-instellingen:
1. Controleer of het apparaat compatibel
is met de zūmo
(www.garmin.com/bluetooth).
2. Tik op de menupagina van de zūmo op
> Bluetooth.
3. Tik op de knop Voeg toe/Wijzig naast
Koppel GSM of Koppel headset.
De zūmo vergrendelen
1. Tik op de menupagina op
>
Systeem > Garmin Lock.
2. Tik op OK en voer de viercijferige
pincode in.
3. Voer de viercijferige pincode nogmaals
in.
4. Tik op OK.
5. Rijd naar een beveiligingslocatie en tik
op Set.
6. Elke keer dat u de zūmo inschakelt,
dient u de viercijferige pincode in te
voeren of naar de beveiligingslocatie
te rijden.
4. Schakel de Bluetooth-component
van het apparaat in en maak het
waarneembaar voor andere Bluetoothapparaten. Deze instellingen vindt u
waarschijnlijk in een menu Bluetooth of
Verbindingen.
5. Tik op OK op de zūmo.
6. Selecteer het apparaat en tik op OK.
7. Als dat nodig is, voert u op uw telefoon
de Bluetooth-pincode van de zūmo
(1234) in.
8. De volgende keer dat u de zūmo
inschakelt, zoekt deze automatisch
verbinding met het laatste apparaat
waarmee er verbinding was.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising