Garmin | zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS | Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Snabbreferenshandbok

Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Snabbreferenshandbok
Snabbreferenshandbok
© 2006–2007 Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag
Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA
och andra länder. zūmo™ är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan
Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana
märken av Garmin är licensierad.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela
livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
Artikelnummer 190-00697-59 Rev. B
Mars 2007
Tryckt i Taiwan
Viktig
Information
VARNING! Den här produkten
innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den
medföljande guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation i produktförpackningen
för viktig säkerhetsinformation om batteriet.
TIPS: Vik ihop och förvara den här
snabbguiden i fickan på bärväskan.
VAR FÖRSIKTIG! Placera inga vassa
föremål i bärväskan, du riskerar då att skada
pekskärmen.
Titta närmare på zūmo
A Strömknapp
B Zooma in, öka volymen eller öka
ljusstyrkan.
zumo 500/550
™
den personliga motorcykelnavigatorn
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer i
produktförpackningen finns det viktig
produktinformation om bland annat
säkerhet.
Specifikationer
Vattenskydd: Vattentät enligt IPX7 (kan
sänkas ner i en meter vatten i upp till 30
minuter)
Strömförsörjning: Fordonsströmkabel,
nätadapter
Batteri: Laddningsbart, utbytbart
litiumjonbatteri
Batterilivslängd: Fulladdat upp till 4 timmar
Mer information finns i användarhandboken
på cd-skiva.
C
D
E
B
A
C Zooma ut, minska volymen eller
minska ljusstyrkan.
D Sidknapp – bläddra genom
menysidorna för karta, kompass,
trippinformation, mediaspelare och
telefon. Ställ in ljusstyrkan genom att
hålla knappen nedtryckt.
E Talknapp – ställ in volymen genom
att trycka på knappen. Aktivera
röstanvisningar genom att trycka och
hålla nere.
Mini-USB-port för nätadapter,
USB masslagringsläge och
uppdatering av programvara
SDkortplats
Återställa zūmo
Om enheten låser sig håller du
strömknappen nedtryckt och trycker
på .
Konfigurera zūmo
Ladda batteriet
Söka satelliter
Kalibrera pekskärmen
Starta zūmo genom att hålla
strömknappen nedtryckt. Följ
instruktionerna på skärmen.
Gå utomhus till en öppen plats, en bit från
höga byggnader och träd. Starta zūmo.
Det kan ta några minuter innan enheten
hittar satellitsignalen.
Staplarna
anger styrkan på GPSsignalstyrkan. När staplarna blir gröna
tar zūmo emot satellitsignaler och du kan
börja navigera.
När zūmo behöver laddas ansluter
du den till en strömkälla med
fordonsströmkabeln eller nätadaptern.
Om pekskärmen inte svarar ordentligt
på dina kommandon bör du kalibrera
den. Stäng av enheten. Håll
strömknappen nedtryckt i ungefär en
minut tills kalibreringssidan visas. Följ
instruktionerna på skärmen.
Använda menysidan
A Visar satellitsignalens styrka.
B Visar telefonens och headsetets
anslutningsstatus.
C
D
E
F
A
B
C
D
E
Visar batteristatus.
Tryck här för att hitta ett mål.
Tryck här för att visa kartan.
F
G
H
I
J
Tryck här om du vill öppna
Tryck här om du vill visa väder och
telefonmenyn (kräver anslutning till en H
radio från XM (kräver antenn och
®
mobiltelefon med trådlös Bluetooth abonnemang).
teknik).
I Tryck här om du vill starta
G Tryck här om du vill visa
mediaspelaren.
trafikhändelser (kräver antenn eller
Ändra
inställningarna.
J
mottagare och ett abonnemang).
Följa din rutt
Tryck här om du vill
förhandsgranska
ruttens svängar.
Tryck här om du vill
spara din aktuella
position.
Tryck här om du vill
zooma in eller ut kartan.
Tryck här om du vill
öppna menysidan.
Tryck här om du vill visa
trippinformationssidan.
Tryck här om du vill
visa sidan med nästa
sväng.
Använda trafikfunktionerna
Med tillbehören FM TMC-trafikinformationsmottagare eller smart XM-antenn kan
du ta emot trafikinformation i zūmo. Tryck på
eller
på kartan när du vill visa
detaljer om ett trafikhinder i din aktuella rutt. Om du vill slippa trafikhindret trycker du
på Undvik. Du hittar ytterligare information om trafik och abonnemang på
www.garmin.com/traffic.
Använda bränslemätaren
Låsa zūmo
1. På kartsidan trycker du på Hastighet
så att sidan med trippinformation
visas.
2. Peka på Återställ > Mile/Kilometer
per tank.
3. Ange värdet och peka på Klar.
4. Ett meddelande visas när du har
bränsle för 48,3 km (30 engelska mil)
kvar. Tryck på OK.
5. Sök efter en närliggande bensinstation genom att trycka på
.
6. Du nollställer mätaren
genom att gå till sidan för
färdinformation och trycka på
mätaren > Ja.
1. På menysidan trycker du på
>
System > Garmin Lock.
2. Klicka på OK och ange sedan en
fyrsiffrig PIN-kod.
3. Bekräfta den fyrsiffriga PIN-koden.
4. Tryck på OK.
5. Kör till en säkerhetsplats och tryck på
Välj.
6. Varje gång du startar enheten måste
du ange den fyrsiffriga personliga
koden eller köra till säkerhetsplatsen.
Använda handsfreefunktionerna
4. Aktivera enhetens Bluetoothkomponent samt ett av alternativen
hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig.
Inställningarna brukar finnas på en
Bluetooth- eller anslutningsmeny.
5. Tryck på OK på zūmo.
6. Välj enhet och tryck på OK.
7. Du kan eventuellt behöva mata in
zūmos PIN-kod för Bluetooth (1234) i
telefonen.
8. Nästa gång du slår på zūmo kommer
den automatiskt att försöka ansluta
till den enhet som den senast var
ansluten till.
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan
du etablera trådlösa anslutningar mellan
zūmo och t.ex. en mobiltelefon eller ett
headset.
Para ihop med hjälp av zūmoinställningarna:
1. Kontrollera att enheten är kompatibel
med zūmo
(www.garmin.com/bluetooth).
2. Tryck på
> Bluetooth på
menysidan på zūmo.
3. Tryck på Lägg till/Ändra-knappen
intill Koppla in telefonen eller
Koppla in hörlurarna.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising