Garmin | zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS | Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Hurtig referenceguide

Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Hurtig referenceguide
Hurtig referenceguide
© 2006-2007 Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber
Garmin® er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. zūmo™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer
ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug
deraf af Garmin foregår på licens.
For at få de seneste gratis
softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i
dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge
Garmins hjemmeside på adressen
www.garmin.com.
Delnummer 190-00697-56 Rev. B
Marts 2007
Trykt i Taiwan
Vigtige Oplysninger
ADVARSEL: Dette produkt indeholder
et lithiumion-batteri. Se guiden Vigtige
oplysninger om sikkerhed og produkter i
æsken med produktet for at læse vigtige
sikkerhedsoplysninger om batteriet.
TIP: Fold og opbevar denne vejledning i
lommen på din bæretaske.
ADVARSEL: For at undgå at beskadige
berøringsskærmen bør du ikke opbevare
skarpe genstande i lommen på bæretasken.
Når du ser på din zūmo
A Tænd/slukknap
B Zoom ind, øg lydstyrken eller øg
zumo 500/550
™
den personlige motorcykelnavigator
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet for
at få oplysninger om produktadvarsler og
vigtige oplysninger.
Specifikationer
Vandtæthed: IPX7-vandtæt (kan nedsænkes
i vand på en meters dybde i op til 30
minutter)
Strømtilførsel: Bilstrømkabel, AC-kabel
Batteri: Genopladeligt lithiumionbatteri, der
kan udskiftes
Batterilevetid: Fuldt opladet, op til 4 timer
Se betjeningsejledningen på disketten, hvis
du ønsker flere oplysninger.
C
D
E
B
A
lysstyrken.
C Zoom ud, sænk lydstyrken eller dæmp
lysstyrken.
Side-knap
– rul gennem menusiderne
D
Kort, Kompas, Rejseoplysninger,
Mini-USB-port til AC-kabel, SD-kortstik
Medieafspiller og Telefon. Tryk og
USB-lagertilstand og
hold den nede for at justere lysstyrken.
softwareopdatering
E Tale-knap – tryk for at justere
Sådan nulstiller du din zūmo
lydstyrkeniveauet. Tryk og hold
den nede for at få mundtlige
Hvis din enhed fryser, skal du trykke på
retningsanvisninger.
Tænd/sluk knappen og holde den
nede, og trykke på .
Sådan konfigurerer du
din zūmo
Hvis du vil tænde og slukke din zūmo,
skal du trykke på
Tænd/sluk
knappen. Følg instruktionerne på
skærmen.
Låser satellitter
Kør til et åbent udendørsområde væk fra
høje bygninger og træer. Tænd for din
zūmo. Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter.
Søjlerne
indikerer GPSsignalstyrken. Når søjlerne er grønne, har
din zūmo opfanget satellitsignaler, og du
kan begynde at navigere.
Sådan oplader du batteriet
For at oplade din zūmo skal du slutte den
til en strømtilførsel vha. bilstrømkablet
eller vekselstrømkablet.
Sådan kalibrerer
du berøringsskærmen
Hvis berøringsskærmen ikke
reagerer korrekt, skal du kalibrere
berøringsskærmen. Sluk for enheden.
Tryk på
Tænd/sluk knappen, og hold
den nede i ca. et minut, indtil skærmen
Kalibrering vises. Følg instruktionerne på
skærmen.
Sådan bruger du menusiden
A Viser signalstyrke.
B Viser tilslutningsstatus for telefon
og headset. Viser batteristatus.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at åbne menuen Telefon (når
den er forbundet med en mobiltelefon
vha. Bluetooth® trådløs teknologi).
G Tryk for at få vist trafikbegivenheder
(kræver antenne eller modtager og
abonnement).
C
D
E
F
A
B
C
D
F
E
G
H
I
J
H Tryk for at få vist XM vejr- og
radiotuner (kræver antenne og
abonnement).
I Tryk for at åbne medieafspilleren.
J Tryk for at justere indstillingerne.
Sådan følger du ruten
Tryk for at få vist
svingene i ruten.
Tryk for at zoome
ind og ud på kortet.
Tryk for at åbne
menusiden.
Tryk for at gemme din
nuværende placering.
Tryk for at åbne siden
Rejseoplysninger.
Tryk for at åbne siden
med næste sving.
Sådan bruger du trafikfunktioner
Ved hjælp af en FM TMC-trafikmodtager (ekstraudstyr) eller en XM smart antenna,
kan du modtage trafikdata på din zūmo. På kortet trykker du på
eller
for at
få vist detaljer om trafikforsinkelser på din aktuelle rute. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen. Hvis du vil vide mere om trafik og abonnementer, skal du gå ind på
www.garmin.com/traffic.
Sådan bruger
du brændstofindikatoren
1. På kortsiden skal du trykke på Fart for
at åbne siden Rejseoplysninger.
2. Tryk på Nulstil > Miles/kilometer
pr. tank.
3. Indtast antal, og tryk på OK.
4. Der kommer en meddelelse frem, når
der er ca. 50 km tilbage. Tryk på OK.
5. Tryk på
for at søge efter en
tankstation i nærheden.
6. Hvis du vil nulstille, skal du gå
til siden Rejseoplysninger, og
trykke på indikatoren > Ja.
Sådan bruger du håndfri
funktioner
Bluetooth trådløs teknologi etablere en
trådløs forbindelse mellem enheder, som
f.eks. en mobiltelefon, eller et trådløst
headset, og din zūmo.
Sådan parrer du enheder ved hjælp
af zūmo indstillinger:
1. Kontroller, at enheden er kompatibel
med din zūmo
(www.garmin.com/bluetooth).
2. På menusiden skal du trykke på
>
Bluetooth.
3. Tryk på knappen Tilføj/Skift ved siden
af Tilslut telefon eller Tilslut Headset.
Sådan låser du din zūmo
1. På menusiden skal du trykke på
>
System > Garmin Lock.
2. Tryk på OK og indtast en firecifret
PIN-kode.
3. Genindtast din firecifrede PIN-kode.
4. Tryk på OK.
5. Kør ud til sikkerhedsstedet, og tryk på
OK.
6. Hver gang du tænder din zūmo, skal du
indtaste den firecifrede PIN-kode eller
køre til sikkerhedsstedet.
4. Aktiver din enheds Bluetooth-komponent
og aktiver Find mig/søge-funktionen.
Disse indstillinger befinder sig evt. i en
Bluetooth- eller Forbindelser-menu.
5. Tryk på OK på din zūmo.
6. Væl din enhed og tryk på OK.
7. Om nødvendigt kan du indtaste din
zūmos Bluetooth PIN-kode (1234) i din
telefon.
8. Næste gang du tænder for din zūmo,
vil den automatisk forsøge at parre
sig med den sidste enhed, den var
forbundet med.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising