Garmin | zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS | Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Installasjonsark

Garmin zumo500,Intl,UK & Ireland Dlx,GPS Installasjonsark
Installasjonsark for zūmo™ 500/550
Advarsel! Betingelsene i Garmin-garantien krever at strømledningen med nakne ledninger skal
installeres av erfarne installatører med god kjennskap til det elektriske systemet i biler, og som har
erfaring med bruk av spesialverktøy eller maskinvare som kreves for installasjonen.
1: Koble strøm til festet
Velg et egnet og sikkert sted for å montere zūmo på motorsykkelen, basert på tilgjengelige
strømkilder og trygg kabelruting.
Udekkede
ledninger med
innebygd sikring
for strømtilkobling
Strømkontakt
Om lydtilkobling
Standard -kontakter for mikrofon (2,5 mm) og lydutgang (3,5 mm) sitter på venstre side av festet
(under værtrekket). Når du kobler lydsystemet til zūmo, må du ta i betraktning de nødvendige
banene for å rute de nødvendige kablene. Slå opp i zūmo 500/550 Quick Reference Guide
(Hurtigveiledning) og zūmo 500/550 Owner’s Manual (Brukerhåndbok) på platen, for informasjon
om håndsfrialternativer for lyd og telefon.
2: Installere holderen på styret
zūmo leveres med deler til to løsninger for montering på styret. Tilpassede fester kan kreve ekstra
maskinvaredeler (www.ram-mount.com).
Holder på styre
A) Slik installerer du U-bolten og holderen
på styret:
U-bolt
1. Plasser U-bolt rundt styret, og træ endende
gjennom holderen på styret.
2. Stram til mutrene for å feste holderen. Stram ikke
for hardt.
Merk: Anbefalt moment er 5,7 N-m (50in-lb).
Maksimalt moment på 9 N-m (80in-lb) må ikke
overskrides.
B) Slik monterer du holderen for
styret til klemmebraketten for
cluthen/bremsen:
Merk: Både 1/4 tommes
standardbolter og M6-bolter følger
med. Størrelsen på boltene fra
fabrikken skal være den samme
som på klemmebraketten for
cluthen/bremsen.
Styre
Holder på
styre
1. Fjern de to boltene fra fabrikken
på klemmebraketten for cluthen/
bremsen.
Klemmebrakett
for clutch/brems
Avstandsstykker
2. Træ de nye boltene gjennom
holderen på styret, avstandsstykkene og klemmebraketten.
3. Stram til boltene for å feste holderen.
Garmin® er et registrert varemerke, og zūmo™ er et varemerke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper, og kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Mars 2007
Delenummer 190-00697-78 utg. B
Trykt i Taiwan
3: Fest holderplaten til
zūmo-festet
zūmo-feste
Holderplate
1. Skru i flathodede M4 x 40 mm-bolter
og mutrer for å feste holderplaten til
zūmo-festet.
2. Stram til mutrene for å feste
holderplaten.
Værtrekket
4: Fest
holderplaten
til holderen på
styret
zūmo-feste
Holderplate
Strømsokkel
1. Rett inn kulen på
holderen for styre og
kulen på holderplaten
med den doble
sokkelarmen, med
hverandre.
Arm for dobbeltsokkel
Mini-USBport
2. Stram knotten litt.
3. Juster for bedre
visning og betjening.
4. Stram til knotten for å
sette fast festet.
Knott
Værtrekket
Holder på styre
5: Monter zūmo
i festet
zūmo-feste
Spak
1. Sett strømledningen i zūmofestet. Stram skruene på
strømtilkoblingen for å oppnå
bedre tetning.
Sikkerhetsskrue
2. Vipp opp spaken.
3. Trykk gummibeskyttelsen
ned og under (magnetisk).
4. Plasser zūmo i festet, og
vipp ned spaken.
5. Stram sikkerhetsskruen.
Strømledning
Om skrutrekkeren for
sikkerhetsskruen
Bruk sikkerhetsskruen til å sikre zūmo bedre i festet.
Skrutrekkeren kan settes på nøkkelringen, slik at den
er lett tilgjengelig.
Skrutrekker for sikkerhetsskrue
Mer informasjon
Slå opp i zūmo 500/550 Owner’s Manual
(Brukerhåndbok) på platen for mer
informasjon om zūmo.
Se veiledningen Important Safety and
Product Information (Viktig sikkerhetsog produktinformasjon) for advarsler om
produktet og juridisk informasjon.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising