Garmin | zūmo® 210LM | Quick Start Guide | Garmin zūmo® 210LM Snelstartgids

Garmin zūmo® 210LM Snelstartgids
zūmo 200-serie
®
snelstartgids
voor gebruik met de zūmo 210 en zūmo 220
Uw zūmo
GPS-antenne
Aan-uitknop
Houd ingedrukt om de zūmo in of uit te schakelen.
Druk kort om de helderheid van de schermverlichting
aan te passen.
Luidspreker
Contactpunten
van de batterij
Mini-USB-aansluiting
onder het beschermkapje
Batterijdeksel
Serienummer
onder de batterij
Knop bij batterijcompartiment:
schuif deze omhoog om het
batterijdeksel te openen.
microSD™-kaartuitsparing
onder de batterij
2
zūmo 200-serie - snelstartgids
Belangrijke informatie
‹ Waarschuwing
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter
voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan
het product als gevolg van blootstelling van de
batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het
voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of
buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.
Aan de slag
De batterij plaatsen
1. Neem de meegeleverde lithium-ionbatterij uit
de verpakking.
2. Schuif de knop bij het batterijcompartiment
omhoog om de batterijklep aan de achterkant
van de zūmo te openen.
3. Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde
van de lithium-ionbatterij.
4. Plaats de batterij zo dat de metalen
contactpunten op de batterij de metalen
contactpunten in het batterijcompartiment raken.
Raadpleeg voordat u de zūmo monteert de gids
Belangrijke veiligheids- en productinformatie
voor informatie over wetgeving op het gebied
van montage op de voorruit.
5. Druk de batterij op zijn plaats.
6. Schuif de klep van het batterijcompartiment
terug totdat deze vastklikt.
zūmo 200-serie - snelstartgids
3
Stroom aansluiten op de zūmo
1. Trek het beschermkapje van de mini-USBconnector aan de achterkant van de zūmo opzij.
2. Steek de voertuigvoedingskabel in de mini-USBconnector.
De zūmo opladen
Laad de zūmo ten minste 4 uur op voordat u de
batterijvoeding gebruikt.
•
•
•
•
2. Steek de voertuigvoedingskabel in de mini-USBconnector.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
4. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de
zuignap. Maak de voorruit en de zuignap schoon
en droog met een pluisvrije doek.
5. Plaats de zuignap op de ruit.
Gebruik de voertuigvoedingskabel.
Gebruik de USB-kabel.
Gebruik een optionele netadapterkabel.
Gebruik een optionele batterijoplader.
Uw zūmo in een auto bevestigen
1. Trek het beschermkapje van de mini-USBconnector aan de achterkant van de zūmo opzij.
Zuignapsteun
Houder
4
6. Duw de hendel terug, in de richting van de ruit.
7. Plaats de onderkant van uw zūmo in de houder.
8. Kantel de zūmo naar achteren totdat deze
vastklikt.
9. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel
aan op een stroomvoorziening in uw auto.
Als het voertuig is gestart en het toestel is
aangesloten, wordt de zūmo automatisch
ingeschakeld.
Hendel
zūmo 200-serie - snelstartgids
Uw zūmo op een motorfiets
bevestigen
‹ Waarschuwing
Stuurhouder
Stuur
U-bout
Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan
schade toebrengen aan het voertuig of de accu,
en kan persoonlijk letsel veroorzaken. Garmin
raadt aan dat een ervaren installateur met kennis
van elektrische systemen het toestel installeert.
Opmerking
Koppel de voedingskabel van de zūmo los om
de accu van de motorfiets niet leeg te laten lopen
terwijl u niet rijdt.
Opmerking: kies een geschikte en veilige
plek om de zūmo op uw motorfiets te bevestigen,
uitgaande van beschikbare stroombronnen en
veilige kabelbevestiging.
De stuurhouder installeren
Bij de zūmo worden onderdelen geleverd voor
twee installatiemogelijkheden aan het stuur.
Voor aangepaste houders kan extra hardware
nodig zijn (www.ram-mount.com).
De stuurhouder installeren op het
koppelings-/remhandvat:
Opmerking: Er worden zowel standaardbouten
van 1/4 inch als M6-bouten meegeleverd. Kies
bouten van dezelfde maat als de fabrieksbouten
op het koppelings-/remhandvat.
1. Verwijder de twee fabrieksbouten van het
koppelings-/remhandvat.
2. Steek de nieuwe bouten door de stuurhouder,
de tussenstukjes en het handvat.
3. Draai de bouten aan om de houder vast te
zetten.
KoppelingsStuurhouder
/remhandvat
De U-bout en stuurhouder installeren:
1. Plaats de U-bout rond het stuur en steek de
uiteinden door de stuurhouder.
2. Draai de moeren aan om de houder vast te
zetten. Draai de moeren niet te vast.
Opmerking: het aanbevolen moment is
50 lbf-in. Gebruik geen torsie van meer dan
80 lbf-in.
zūmo 200-serie - snelstartgids
Vulringen
5
Houder
Schroeven met
bolcilinderkop
Ringen
Basisplaat
Moeren
Vulringen
De basisplaat op de zūmo-houder
bevestigen
Houder
1. Steek de schroeven van M4 × 40 mm met
bolcilinderkop door de ringen, de houder,
de tussenstukjes en de basisplaat.
2. Draai de moeren aan om de basisplaat
vast te zetten.
Basisplaat
Arm met twee
aansluitingen
De basisplaat op de stuurhouder
bevestigen
Knop
1. Breng de bal van de stuurhouder en de bal van
de basisplaat in één lijn met de arm met twee
aansluitingen.
2. Draai de knop een beetje vast.
3. Pas de positie aan voor beter zicht en betere
bediening.
4. Draai de knop aan om de steun vast te zetten.
Stuurhouder
6
zūmo 200-serie - snelstartgids
De zūmo in de steun installeren
1. Plaats de onderkant van uw zūmo in de houder.
2. Kantel de zūmo terug in de houder.
3. Druk de hendel naar beneden.
Nok
Houder
De zūmo configureren
Als u de zūmo wilt inschakelen, houdt u
ingedrukt. Volg de instructies op het scherm.
Satellieten zoeken
Ga naar een open plek buiten een parkeergarage
en uit de buurt van hoge gebouwen. Stop het
voertuig en schakel de zūmo in. Het zoeken van
satellietsignalen kan enkele minuten duren.
De balken
geven de satellietsterkte aan.
Wanneer de balken groen zijn, heeft de zūmo
satellietsignalen ontvangen. U kunt nu een
bestemming selecteren en hierheen navigeren.
De zūmo opnieuw instellen
Uw zūmo van de steun verwijderen
1. Druk op de hendel aan de bovenkant van de
houder om de zūmo te ontgrendelen.
2. Haal de zūmo uit de steun.
zūmo 200-serie - snelstartgids
Als de zūmo niet meer functioneert, schakel de
zūmo dan uit en weer aan. Als dit niet helpt, houd
uw vinger dan gedurende 10 seconden op . De
zūmo behoort weer normaal te werken. U kunt ook
de batterij verwijderen en weer terugplaatsen.
7
De menupagina gebruiken
➊
➍
➋
➌
➏
➎
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op Ga!.
Wilt u zoeken op naam, tik dan op Waarheen? >
Nuttige punten > Spel naam.
➐
➑
➊
➋
Nuttige punten zoeken
➒
GPS-signaalsterkte.
Tik op Waarheen? om in een ander gebied te
zoeken. > Nabij.
De pagina Ga! gebruiken
Status Bluetooth-headset.
Opmerking: afhankelijk van de gebruiksmodus
en de instellingen worden de pagina’s anders
weergegeven.
➌
➍
➎
Tik hier als u de gebruiksmodus wilt wijzigen.
➏
➐
➑
➒
Tik hier als u een bestemming wilt zoeken.
8
➊
➌
Batterijstatus.
Huidige tijd. Tik hier als u de tijdinstellingen
wilt wijzigen.
Tik hier als u de kaart wilt weergeven.
Tik hier als u het volume wilt aanpassen.
Tik hier als u functies zoals instellingen,
Waar ben ik?, Help en Routes wilt gebruiken.
➋
➍
➊
Tik hier als u de route op de kaart wilt
weergeven.
➋
➌
Tik hier als u de route wilt gaan afleggen.
➍
Tik hier als u deze locatie in uw Favorieten
wilt opslaan.
Tik hier als u deze locatie en de omringende
delen op de kaart wilt weergeven.
zūmo 200-serie - snelstartgids
De kaartpagina gebruiken
Uw route wordt aangegeven met een paarse
lijn. Tijdens uw reis leidt de zūmo u naar uw
bestemming met gesproken berichten, pijlen
op de kaart en instructies boven in de kaart. Uw
bestemming wordt aangegeven met een geruite
vlag. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt,
dan berekent de zūmo de route opnieuw en krijgt
u nieuwe instructies voor de route.
➊
➋
➋
Tik op de
tekstbalk om de
lijst met afslagen
weer te geven.
➌
Tik hierop om in
en uit te zoomen.
➍
Tik op het voer­
tuigpictogram om
de pagina Waar
ben ik? weer te
geven.
➎
Tik hierop om
de tripcomputer
weer te geven.
➏
Tik hierop om de
menupagina weer
te geven.
➌
➎
➊
➍
➏
Tik hierop om de
volgende afslag
weer te geven
(als u via de weg
navigeert).
zūmo 200-serie - snelstartgids
➎
9
Een omweg maken
Als de weg vóór u is afgesloten, kunt u omrijden.
Opmerking: de functie Omrijden is niet
beschikbaar als u offroad navigeert.
1. Tik terwijl er een route actief is op Menu.
2. Tik op Omrijden.
De zūmo zoekt een alternatieve route waarop de
huidige weg of de volgende weg op de lijst met
afslagen wordt vermeden en brengt u vervolgens
terug naar de oorspronkelijke route. Als de huidige
route de enige redelijke optie is, kan de zūmo
mogelijk geen omweg berekenen.
Offroad navigeren
Als u een bestemming kiest als de offroadfunctie is
ingeschakeld, trekt de zūmo een rechte lijn naar de
bestemming.
1. Tik op Extra > Instellingen > Navigatie.
2. Tik onder Routevoorkeur op Offroad.
Instelbare gegevensvelden
Koers
Richting naar
bestemming
Een stopplaats toevoegen aan uw route
1. Tik terwijl er een route actief is op Menu >
Waarheen?.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Toevoegen als via-punt om deze
stopplaats toe te voegen aan uw route.
OF:
Tik op Instellen als nieuwe bestemming om
van deze stopplaats uw nieuwe eindbestemming
te maken.
Tip: als u meerdere via-punten wilt toevoegen,
kunt u de huidige route bewerken. Tik op
Waarheen? > Eigen routes.
10
Uw Bluetooth®-headset koppelen
Met de Bluetooth-headset kunt u met uw zūmo
naar zūmo-audio luisteren. Als u voor het eerst
twee toestellen gebruikt, dient u deze te koppelen.
De Bluetooth-headset en de zūmo moeten zijn
ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar
verwijderd zijn. Nadat de toestellen eenmaal zijn
gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding
maken wanneer u deze inschakelt.
1. Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth.
2. Bluetooth-technologie op de zūmo inschakelen.
3. Tik op Toevoegen of Wijzigen onder
Verbindingen.
4. Maak de headset waarneembaar voor andere
Bluetooth-apparaten.
zūmo 200-serie - snelstartgids
5. Tik op OK op de zūmo.
6. Selecteer de headset en tik op OK.
7. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode van
uw headset in en tik op OK.
8. Tik op OK.
TracBack® gebruiken
Tik op Waarheen? > TracBack om uw recente
track weer te geven. Tik op Sla op om deze track
op te slaan in uw favorieten. Tik op Ga! om uw
recente reistraject in tegengestelde richting te
volgen.
Uw zūmo beveiligen
1. Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging >
Garmin Lock.
2. Voer een viercijferige pincode in en rij naar
een veilige locatie.
Opmerking: als u uw pincode en uw veilige
locatie bent vergeten, dient u uw zūmo naar
Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen.
U moet een geldige productregistratie of een
geldig aankoopbewijs meesturen.
Contact opnemen met Garmin
Neem contact op met Garmin als u tijdens het
gebruik van de zūmo vragen hebt. Ga in de VS
naar www.garmin.com/support of neem contact
op met Garmin USA op telefoonnummer
(913) 397-8200 of (800) 800-1020.
Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe)
Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en
klik op Contact Support voor informatie over
landspecifieke ondersteuning, of neem contact
op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer
+44 (0) 870.8501241.
Meer informatie
Tik op Extra > Help voor meer informatie
over uw zūmo. U kunt de nieuwste versie
van de gebruikershandleiding downloaden
op www.garmin.com. Ga voor meer informatie
over accessoires naar http://buy.garmin.com of
neem contact op met uw Garmin-dealer.
Productregistratie
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij
u beter kunnen helpen. Ga naar http://my.garmin
.com. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een
fotokopie op een veilige plek.
zūmo 200-serie - snelstartgids
11
Garmin®, het Garmin-logo, zūmo® en TracBack® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd
in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. microSD™ is een handelsmerk van de
SD Card Association. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het merk en de logo’s
van Bluetooth® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo’s door Garmin is een licentie
verkregen.
Ga voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de gehele
levensduur van uw Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR V.K.
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2011
Onderdeelnummer 190-01144-55 Rev. C
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising