Garmin | zūmo® 210LM | Quick Start Guide | Garmin zūmo® 210LM Hurtigstartveiledning

Garmin zūmo® 210LM Hurtigstartveiledning
zūmo 200 series
®
hurtigstartveiledning
for bruk med zūmo 210 og zūmo 220
zūmo-enheten
GPS-antenne
Av/på-knapp:
Trykk og hold nede for å slå zūmo-enheten av/på.
Trykk raskt for å justere styrken på
bakgrunnsbelysningen.
Høyttaler
Batterikontakter
Mini-USBkontakt under
gummihetten
2
Batterideksel
Serienummer
under batteriet
Utløserknapp: Skyv
den opp for å åpne
batteridekslet.
microSD™-kortspor
under batteriet
Hurtigstartveiledning for zūmo 200-serien
Viktig informasjon
Komme i gang
‹ Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
Sette inn batteriet
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri.
Ta enheten ut av kjøretøyet, eller legg den et
sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for
å unngå person- eller produktskader som følge
av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
1. Finn litiumionbatteriet som fulgte med
i produktesken.
2. Skyv utløserknappen opp for å åpne
batteridekselet bak på zūmo-enheten.
3. Finn metallkontaktene på enden av
litiumionbatteriet.
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene
på batteriet berører metallkontaktene
i batterirommet.
Før du monterer zūmo-enheten, bør du
se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon hvis du vil ha informasjon
om lover angående montering på frontruten.
5. Trykk batteriet på plass.
6. Skyv batteridekselet tilbake til det klikker på
plass.
Hurtigstartveiledning for zūmo 200-serien
3
Koble strøm til zūmo-enheten
1. Ta av gummihetten på mini-USB-kontakten bak
på zūmo-enheten.
2. Sett strømkabelen for kjøretøy inn i mini-USBkontakten.
Lade zūmo-enheten
Lad zūmo-enheten i minst 4 timer før du bruker den
med batteri.
•
•
•
•
2. Sett strømkabelen for kjøretøy inn i mini-USBkontakten.
3. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten
og sugekoppen med en lofri klut.
5. Fest sugekoppen på frontruten.
Bruk strømkabelen for bil.
Bruk USB-kabelen.
Bruk en nettadapterkabel (tilleggsutstyr).
Bruk en valgfri batterilader (tilleggsutstyr).
Montere zūmo-enheten i en bil
1. Ta av gummihetten på mini-USB-kontakten bak
på zūmo-enheten.
Sugekopparm
Holder
4
6. Skyv spaken bakover mot frontruten.
7. Sett bunnen av zūmo-enheten i holderen.
8. Vipp zūmo-enheten bakover til den klikker på
plass.
9. Koble den andre enden av strømkabelen til
et strømuttak i kjøretøyet. zūmo-enheten skal
slå seg på automatisk hvis den er tilkoblet og
kjøretøyet er i gang.
Spak
Hurtigstartveiledning for zūmo 200-serien
Montere zūmo-enheten på
motorsykkelen
‹ Advarsel
Feil kabling av strømkabelen med uisolerte
ledninger kan medføre skade på kjøretøyet eller
batteriet og føre til personskade. Garmin anbefaler
på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren
installatør som har den nødvendige kunnskapen om
elektriske systemer.
MERKNAD
Du må koble strømkabelen fra zūmoenheten når du ikke kjører, for å hindre at
motorsykkelbatteriet tappes.
MERK: Velg et passende og trygt sted til
å montere zūmo-enheten på motorsykkelen,
basert på tilgjengelige strømkilder og sikker
kabelføring.
Montere festeenheten på styret
zūmo-enheten leveres med deler til to
installeringsløsninger på styret. For tilpassede
braketter kan det være nødvendig med ekstra
monteringssett (www.ram-mount.com).
Installere U-bolten og festeenheten på styret:
1. Fest U-bolten rundt styret, og tre endene
gjennom festeenheten.
2. Stram til mutrene for å sikre festeenheten. Ikke
trekk for hardt til.
Hurtigstartveiledning for zūmo 200-serien
Merk: Anbefalt tiltrekkingsmoment er
50 pund/tomme. Ikke overgå et dreiemoment
på 80 pund/tomme.
Festeenhet
på styret
Styre
U-bolt
Installere festeenheten på styret til
klemmebraketten for kløtsj/brems:
Merk: Både 1/4-tommers standard og M6-bolter
følger med. Sørg for at fabrikkboltene passer til
klemmebraketten for kløtsj/brems.
1. Fjern de to fabrikkboltene fra klemmebraketten
for kløtsj/brems.
2. Tre de nye boltene gjennom festeenheten på
styret, avstandsstykkene og klemmebraketten.
3. Stram til boltene for å feste festeenheten.
Klemmebrakett
Festeenhet
for kløtsj/brems
på styret
Avstandsstykker
5
Holder
Skiver
Sokkelplate
Muttere
Flathodede skruer
Avstandsstykker
Feste sokkelplaten til zūmo-braketten
1. Tre de flathodede skruene på M4 × 40 mm
gjennom skivene, holderen, avstandsstykkene
og sokkelplaten.
2. Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.
Holder
Sokkelplate
Feste sokkelplaten til festeenheten på
styret
Dobbelt rørnippel
1. Juster kulen på festeenheten og kulen på
sokkelplaten med den doble rørnippelen.
2. Stram til knotten noe.
3. Tilpass slik at du kan se bedre og bruke den
riktig.
4. Stram til knotten for å feste braketten.
Knott
Festeenhet på styret
6
Hurtigstartveiledning for zūmo 200-serien
Installere zūmo-enheten i braketten
1. Sett bunnen av zūmo-enheten i holderen.
2. Vipp zūmo-enheten bakover inn i holderen.
3. Trykk ned utløserspaken.
Utløserspak
Holder
Konfigurere zūmo-enheten
Trykk på og hold nede for å slå på zūmoenheten. Følg instruksjonene på skjermen.
Innhente satellitter
Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk
fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet, og slå på
zūmo-enheten. Det kan ta et par minutter å innhente
satellittsignaler.
Linjene
indikerer satellittsignalstyrken.
Når linjene er grønne, har zumo-enheten
innhentet satellittsignaler. Nå kan du velge
et bestemmelsessted og navigere dit.
Nullstille zūmo-enheten
Fjerne zūmo-enheten fra begge
brakettene
1. Trykk på knappen på toppen av braketten for å
løsne zūmo-enheten.
2. Løft ut zūmo-enheten.
Hurtigstartveiledning for zūmo 200-serien
Hvis zūmo-enheten slutter å fungere, slår du
zūmo-enheten av og på igjen. Hvis dette ikke
hjelper, trykker du og holder nede i 10 sekunder.
zūmo-enheten skal fungere som normalt. Du kan
også fjerne batteriet og sette det i på nytt.
7
Bruke menysiden
➊
Finne punkter av interesse
➍
➋
➌
➏
➎
Hvis du vil søke etter navn, trykker du på Hvor
skal du? > Punkter av interesse > Stav navn.
➐
➑
➒
➊
➋
GPS-satellittstyrke.
Status for Bluetooth-hodesett.
MERK: Sidene er forskjellige avhengig av
bruksmodusen og innstillingene.
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
8
1. Trykk på Hvor skal du? > POIer.
2. Velg en kategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på Kjør!.
Trykk for å endre bruksmodus.
Batteristatus.
Gjeldende tid. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som innstillinger,
Hvor er jeg?, hjelp og ruter.
Hvis du vil søke i et annet område, trykker du på
Hvor skal du? > Nærme.
Bruke Kjør!- siden
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➍
Trykk for å vise ruten på kartet.
Trykk for å starte navigasjon av ruten.
Trykk for å vise denne posisjonen og
omkringliggende områder på kartet.
Trykk for å lagre denne posisjonen i
Favoritter.
Hurtigstartveiledning for zūmo 200-serien
Bruke kartsiden
Ruten er merket med en magentafarget linje.
Underveis vil zūmo-enheten vise veien til
bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger,
piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på
kartet. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.
Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil
zūmo-enheten beregne ruten på nytt og gi nye
kjøreanvisninger.
➊
➋
➋
Trykk på
tekstlinjen
for å vise
manøverlisten.
➌
Trykk for å
zoome inn og ut.
➍
Trykk på
kjøretøysikonet
for å vise Hvor
er jeg?-siden.
➎
Trykk for å vise
tripcomputeren.
➏
Trykk for å vise
menysiden.
➌
➎
➊
➍
➏
Trykk for å
vise neste sving
(navigere på vei).
Hurtigstartveiledning for zūmo 200-serien
➎
9
Foreta en omkjøring
Hvis veien foran er stengt, kan du foreta en
omkjøring.
MERK: Du kan ikke foreta omkjøringer når du
navigerer offroad.
1. Når en rute er aktiv, trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjør.
zūmo-enheten prøver å finne en annen rute
som unngår veien du kjører på eller neste vei i
manøverlisten, og tar deg deretter tilbake til den
opprinnelige ruten. Hvis ruten du navigerer langs
er det eneste logiske alternativet, kan det hende at
zūmo-enheten ikke beregner en omkjøring.
Navigere utenfor vei
Når du velger et bestemmelsessted mens Utenfor
vei-funksjonen er aktivert, plotter zūmo-enheten en
rett linje til bestemmelsesstedet.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon.
2. Under Rutepreferanse trykker du på
Utenfor vei.
Styrekurs
Justerbare
datafelt
Retning til
bestemmelsesstedet
Legge til et stopp i ruten
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på Meny >
Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for å legge til
dette stoppet før bestemmelsesstedet.
ELLER
Trykk på Angi som nytt bestemmelsessted
for å gjøre dette til ditt nye endelige
bestemmelsessted.
TIPS: Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på
ruten, må du redigere den gjeldende ruten. Trykk på
Hvor skal du? > Egendef. ruter.
10
Pare Bluetooth®-hodesettet
Du kan høre på lyd fra zūmo-enheten med
Bluetooth-hodesettet. Den første gangen du bruker
to enheter sammen, må du pare dem. Bluetoothhodesettet og zūmo-enheten være slått på og ikke
være mer enn 10 meter fra hverandre. Når du først
har paret dem, kobles de automatisk sammen hver
gang du slår dem på.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth.
2. Aktiver Bluetooth-teknologi på zūmo-enheten.
3. Under Tilkoblinger trykker du på Legg til eller
Bytte.
4. Aktiver modusen Finn meg / Utforsk / Synlig på
hodesettet.
Hurtigstartveiledning for zūmo 200-serien
5. Trykk på OK på zūmo-enheten.
6. Velg hodesettet ditt, og trykk på OK.
7. Angi Bluetooth-PIN-koden for hodesettet, hvis
nødvendig, og trykk på Ferdig.
8. Trykk på OK.
Bruke TracBack®
Trykk på Hvor skal du? > TracBack for å vise
det nyeste sporet. Trykk på Lagre for å lagre dette
stedet i Favoritter. Trykk på Kjør! for å spore den
tilbakelagte strekningen.
Sikre zūmo-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet >
Garmin Lock.
2. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en
sikkerhetsposisjon.
Merk: Hvis du glemmer PIN-koden og
sikkerhetsposisjonen din, må du sende zūmoenheten til Garmin for å få den låst opp. Du må
også sende med en gyldig produktregistrering eller
et kjøpsbevis.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på
når du bruker zūmo-enheten. I USA går du
til www.garmin.com/support, eller kontakter
Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe)
Ltd. på telefon 0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com/support, og
klikk på Contact Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt med Garmin
(Europe) Ltd. på telefon +44 (0)870 8501241.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om zūmo-enheten,
trykker du på Verktøy > Hjelp. Du kan laste ned
den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra
www.garmin.com. Hvis du vil ha informasjon om
tilbehør, går du til http://buy.garmin.com eller tar
kontakt med en Garmin-forhandler.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg ved
å registrere deg på Internett i dag. Gå til http://
my.garmin.com. Oppbevar den originale
kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Hurtigstartveiledning for zūmo 200-serien
11
Garmin®, Garmin-logoen, TracBack® og zūmo® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre
land. Garmin Lock™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin. microSD™ er et varemerke for The SD Card Association. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for Garminprodukter finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2011
Delenummer 190-01144-58 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising