Garmin | zūmo® 210LM | User guide | Garmin zūmo® 210LM Käyttöopas

Garmin zūmo® 210LM Käyttöopas
zūmo 200 -sarja
®
käyttöopas
zūmo 210 ja zūmo 220
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puh. (913) 397.8200 tai
(800) 800.1020
Faksi (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Puh. +44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian
ulkopuolella) 0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman
Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan
ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn
version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän
oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän
oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen
levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden
sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille.
Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja
muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta
on Garminin verkkosivustossa osoitteessa
www.garmin.com.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Puh. 886/2.2642.9199
Faksi 886/2.2642.9099
Garmin®, Garmin-logo, MapSource®, TracBack®
ja zūmo® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin Agent™,
nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
microSD™ on SD Card Associationin tavaramerkki.
Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Niiden käyttö on luvanvaraista. Geocaching.
com-sivuston tiedot ovat Geocaching.com-sivuston
käyttöehtojen http://www.geocaching.com/about
/termsofuse.aspx alaisia. Bluetooth®-sanamerkki
ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja
Garminilla on niihin käyttöoikeus.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Aloitus.............................................1
zūmon® ulkoasu . ..............................1
zūmon akun asentaminen.................2
zūmon lataaminen.............................3
zūmon kiinnittäminen autossa...........3
zūmon kiinnittäminen
moottoripyörään...........................4
zūmon asetusten määrittäminen.......7
Satelliittien etsiminen.........................7
Bluetooth®-kuulokkeen
yhdistäminen................................8
Valikkosivun käyttäminen..................8
Virtapainikkeen käyttäminen...........10
Minne?...........................................12
Osoitteen etsiminen.........................12
Kotisijainnin asettaminen.................12
Paikan etsiminen nimellä ...............13
Viimeksi löytyneet paikat.................14
Suosikit............................................14
Mukautettujen reittien
käyttäminen................................15
Koordinaattien antaminen...............16
Paikan löytäminen kartan avulla......17
TracBack®-ominaisuuden
käyttäminen ...............................17
zūmo 200 -käyttöopas
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä...........................17
Pääsivujen käyttäminen...............18
Ajotietokone.....................................19
Risteysluettelo.................................19
Seuraava käännös..........................19
Reitit-sivu.........................................19
Tiedostojen hallinta......................21
Tuetut tiedostotyypit........................21
Tiedostojen lataaminen...................21
Valokuvien lataaminen
navigointia varten.......................23
Tiedostojen poistaminen ................23
Työkalut-valikon käyttäminen.....24
Asetukset.........................................24
Nykysijainti......................................24
Ohje.................................................24
Kuvien katselu.................................24
Mukautetut reitit...............................25
Omat tiedot......................................25
Maailmankello ................................25
Laskin .............................................26
Yksikkömuunnin .............................26
Liikenne...........................................27
FM-liikennevastaanottimen
käyttäminen .................................28
i
Sisällysluettelo
Liikenne alueella..............................28
Vakavuuden värikoodi.....................29
Liikenne reitillä.................................29
Liikennekartan tarkasteleminen.......30
Ruuhkatietojen tarkasteleminen......30
Liikennetilaukset..............................30
zūmon mukauttaminen................31
Järjestelmän asetukset....................31
Navigointiasetukset.........................31
Näyttöasetukset...............................32
Polttoaineseurannan ottaminen
käyttöön......................................33
Aika-asetukset.................................33
Kieliasetukset..................................33
Kartta-asetukset..............................34
Ajoneuvon asetukset.......................35
Bluetooth-asetukset.........................35
Sijaintimuotoasetukset....................35
Suojausasetukset............................35
Liikennetilaustiedot..........................36
Kaikkien asetusten
palauttaminen.............................37
Näytön kalibroiminen.......................40
zūmon nollaaminen.........................40
Ohjelmiston päivittäminen...............40
Käyttäjätietojen poistaminen...........41
Paristojen tiedot .............................41
zūmon akun vaihtaminen................41
Sulakkeen vaihtaminen...................42
Kiinnittäminen kojelautaan..............42
Lisäkartat.........................................43
Ekstrat ja lisävarusteet....................43
nüMaps Guarantee™.......................44
nüMaps Lifetime™. ..........................44
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista....45
Yhteydenotto Garminiin...................45
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus..................46
Tekniset tiedot.................................47
Vianmääritys....................................48
Hakemisto.....................................50
Liite................................................38
zūmon rekisteröiminen....................38
zūmon huoltaminen ........................38
Laitteen puhdistaminen...................38
zūmon lukitseminen.........................39
ii
zūmo 200 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
zūmon® ulkoasu
GPS-antenni
Virtapainike:
Kytke ja katkaise virta painamalla pitkään.
Säädä äänenvoimakkuutta ja taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.
Kaiutin
Akun
liitinpinnat
Mini-USBliitäntä
suojuksen alla
Akkupaikan kansi
Sarjanumero
akun alla
Vapautuspainike:
avaa akkulokero
liu'uttamalla ylöspäin.
microSD™-korttipaikka
akun alla
zūmo 200 -käyttöopas
1
Aloitus
‹ Varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
estää vakavia ruumiinvammoja ja laitteen
tai ajoneuvon vaurioita irrottamalla
laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä
sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun
liittimet vastaavat akkupaikan sisäisiä
liitäntöjä.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
5. Paina akku paikalleen.
6. Napsauta akkupaikan kansi kiinni.
zūmon akun asentaminen
1. Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu
litiumioniakku.
2. Avaa zūmon taustapuolella oleva
akkulokero painamalla vivusta ja
liu'uttamalla kansi auki.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun
toisesta päästä.
2
zūmo 200 -käyttöopas
Aloitus
zūmon lataaminen
Lataa zūmoa vähintään 4 tuntia,
ennen kuin käytät sitä akkuvirralla.
•
•
•
•
Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
Käytä USB-kaapelia.
Käytä valinnaista verkkolaitetta.
Käytä valinnaista akkulaturia.
2. Liitä ajoneuvon virtajohto mini-USBliitäntään.
3. Napsauta teline kiinni imukupin
varteen.
Imukupin
varsi
zūmon kiinnittäminen
autossa
1. Nosta zūmon taustapuolella olevan
mini-USB-liitännän päällä oleva
suojus sivuun.
Suojus
Teline
Vipu
4. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja
imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
5. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
6. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia
kohti.
7. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
Virtajohto
zūmo 200 -käyttöopas
3
Aloitus
zūmon kiinnittäminen
moottoripyörään
‹ Varoitus
8. Kallista zūmoa takaisinpäin, kunnes
se napsahtaa paikalleen.
9. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan. zūmo käynnistyy
automaattisesti, jos siihen on liitetty
virtajohto ja ajoneuvo on käynnissä.
4
Jos virtajohto liitetään väärin paljaisiin
johtimiin, ajoneuvo tai akku voi
vahingoittua tai joku voi loukkaantua.
Garmin suosittelee, että laitteen
asentaa kokenut asentaja, joka tuntee
sähköjärjestelmät.
ILMOITUS
Voit säästää moottoripyörän akkua
irrottamalla virtajohdon zūmosta, kun
et aja.
HUOMAUTUS: kiinnitä zūmo
moottoripyörään sopivaan ja
turvalliseen kohtaan käytettävissä
olevien virtalähteiden ja kaapeleiden
turvallisen ohjauksen mukaan.
zūmo 200 -käyttöopas
Aloitus
Ohjaustankoalustan
asentaminen
Ohjaustankoalustan asentaminen
kytkin-/jarrukiristimeen:
zūmo sisältää osat kahta
ohjaustankoasen­nusvaihtoehtoa varten.
Mukautettuun asennukseen voidaan
tarvita lisätarvikkeita (www.ram-mount.
com).
U-pultin ja ohjaustankoalustan
asentaminen:
1. Aseta U-pultti ohjaustangon
ympärille ja pujota pultin päät
ohjaustankoalustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
Älä kiristä niitä liian tiukalle.
HUOMAUTUS: Suositeltava
kiristysmomentti on 50 lbf-in.
Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-in.
HUOMAUTUS: Laitteen mukana
toimitetaan sekä 1/4 tuuman vakiopultit
että M6-pultit. Käytä samankokoisia
pultteja kuin kytkin-/jarrukiristimen
alkuperäiset pultit.
1. Irrota kytkin-/jarrukiristimen
alkuperäiset pultit.
2. Pujota uudet pultit
ohjaustankoalustan, välikkeiden ja
kiristimen läpi.
3. Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.
Ohjaustankoalusta
Kytkin/jarrukiristin
Ohjaustankoalusta
Ohjaustanko
zūmo 200 -käyttöopas
Välikkeet
U-pultti
5
Aloitus
Teline
Aluslevyt
Alusta
Mutterit
Kupukantaruuvit
Välikkeet
Alustan liittäminen zūmon
kiinnitykseen
1. Pujota M4 × 40 mm:n kupukantaruuvit
aluslevyjen, telineen, välikkeiden ja
alustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
Teline
Alusta
Kaksikantainen
pallokantavarsi
Alustan liittäminen
ohjaustankoalustaan
1. Kohdista ohjaustankoalustan ja
alustan pallo kaksikantaiseen
pallokantavarteen.
2. Kiristä nuppia hiukan.
3. Säädä katselukulman ja toiminnan
parantamiseksi.
4. Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.
6
Nuppi
Ohjaustankoalusta
zūmo 200 -käyttöopas
Aloitus
zūmon asentaminen
telineeseen
1. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
2. Kallista zūmoa takaisinpäin, kunnes
se napsahtaa paikalleen.
Vapautusvipu
Teline
zūmon irrottaminen
kiinnityksistä
zūmon asetusten
määrittäminen
Voit käynnistää zūmon pitämällä
-painiketta painettuna. Seuraa
näytön ohjeita.
Satelliittien etsiminen
Mene ulos avoimelle paikalle, pois
autotallista ja korkeiden rakennusten
lähettyviltä. Pysäytä ajoneuvo ja kytke
zūmoon virta. Satelliittisignaalien
löytämiseen voi mennä muutama
minuutti.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreitä,
zūmo on löytänyt satelliittisignaaleja.
Nyt voit valita määränpään ja navigoida
sinne.
1. Irrota zūmo painamalla kiinnityksen
päällä olevaa vapautusvipua.
2. Nosta zūmo telineestä.
zūmo 200 -käyttöopas
7
Aloitus
Bluetooth®-kuulokkeen
yhdistäminen
Voit kuunnella zūmon ääntä Bluetoothkuulokkeesta. Kun käytät laitteita
yhdessä ensimmäisen kerran, niiden
välille on muodostetava pariliitos. Jotta
pariliitos voidaan muodostaa, Bluetoothkuulokkeen ja zūmon on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin päässä toisistaan. Kun
laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen
yhteyden toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
2. Ota Bluetooth käyttöön zūmossa.
3. Valitse yhteyskohdassa Lisää tai
Vaihda.
4. Ota käyttöön etsintätila kuulokkeessa.
5. Valitse zūmossa OK.
6. Valitse kuuloke ja OK.
7. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen
Bluetooth-PIN ja valitse Valmis.
8. Kosketa OK-painiketta.
HUOMAUTUS: lisätietoja on sivulla 35
ja kuulokkeen käyttöoppaassa.
Valikkosivun käyttäminen
➍
➊
➋ ➌
➎
➏
➑
➊
➋
➌
➍
➎
➏
8
➐
➒
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth-kuulokkeen tila.
Käyttötila. Koskettamalla
kohtaa voit siirtää laitteen
moottoripyöräily-, ajo-, kävely-,
pyöräily- tai skootteritilaan.
Akun tila.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
zūmo 200 -käyttöopas
Aloitus
➐
Tarkastele karttaa koskettamalla
tätä.
➑ Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
HUOMAUTUS: jos Bluetoothkuulokkeen ja zūmo-laitteen välille
on muodostettu pariliitos, säädä
äänenvoimakkuutta kuulokkeesta.
➒
Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja
reittejä, koskettamalla tätä.
zūmo-vihjeitä ja oikopolkuja
• Palaa valikkosivulle painamalla
Takaisin-painiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja kosket­
ja
-painikkeita.
tamalla
Voit vierittää näyttöä nopeammin
pitämällä näitä painikkeita
painettuina.
• Sivujen ulkoasu vaihtelee käyttötilan
ja asetusten mukaan.
zūmo 200 -käyttöopas
Käyttötilan valitseminen
Ajo
Kävely
Moottoripyöräily
Pyöräily
Skootteriajo
zūmossa on useita käyttötiloja
eri liikennetarpeisiin. Reittien ja
navigoinnin laskentatapa vaihtelee
käyttötilan mukaan. Esimerkiksi
yksisuuntaisia katuja käsitellään
eri tavalla kävely- ja ajotilassa.
Käyttötilan vaihtaminen
1. Kosketa käyttötilakuvaketta.
2. Valitse tila ja kosketa OK-painiketta.
3. Valitse Kyllä ja määritä käyttötilan
asetukset noudattamalla näytön
ohjeita. Lisätietoja mukautetuista
asetuksista on sivulla 31.
9
Aloitus
Virtapainikkeen
käyttäminen
Kohdepisteiden etsiminen
• Säädä näytön kirkkautta valitsemalla
ja .
• Säädä äänenvoimakkuutta
ja .
valitsemalla
• Voit mykistää äänen koskettamalla
Mykistys-kohdan viereistä ruutua.
Voit hakea nimen perusteella
valitsemalla Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla
virtapainiketta lyhyesti:
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse kohde ja kosketa
Aja-kuvaketta.
Jos haluat etsiä eri alueelta,
valitse Minne? > Lähellä.
zūmon nollaaminen
Jos zūmo lakkaa toimimasta,
voit nollata zūmon pitämällä
virtapainiketta painettuna.
10
zūmo 200 -käyttöopas
Aloitus
Aja-sivun käyttäminen
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➍
Koskettamalla tätä voit näyttää
reitin kartassa.
Aloita reitin navigoiminen
valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän voit näyttää
tämän paikan ja sitä ympäröivät
alueet kartassa. Katso sivua 18.
Voit tallentaa paikan suosikkeihin
koskettamalla tätä.
Pysähdyksen lisääminen
reitille
1. Kun reitti on aktiivinen,
valitse Valikko > Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdys
(kauttakulkupiste).
zūmo 200 -käyttöopas
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi.
TAI
muuta tämä piste lopulliseksi
määränpääksi valitsemalla Aseta
uudeksi määränpääksi.
Kiertotien käyttäminen
Jos edessä oleva tie on suljettu, voit
käyttää kiertotietä.
HUOMAUTUS: Kiertotie-toiminto ei
ole käytettävissä pois tieltä -reiteillä.
1. Kun reitti on aktiivinen,
valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
zūmo yrittää löytää vaihtoehtoisen
reitin, joka välttää nykyisen tien tai
käännösluettelon seuraavan tien ja palaa
sitten alkuperäiselle reitille. Jos nykyinen
reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, zūmo
ei ehkä laske kiertotietä.
11
Minne?
Minne?
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
yksinkertaisesta hausta on sivulla 10.
VIHJE: Voit vaihtaa hakualuetta
valitsemalla Lähellä. Katso sivua 17.
Osoitteen etsiminen
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio,
maa tai osavaltio.
3. Valitse Kirjoita kaupunki, syötä
paikkakunta/postinumero ja
valitse Valmis. Valitse kaupunki
tai postinumero luettelosta.
(Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.)
Jos et ole varma kaupungista,
valitse Etsi kaikki.
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
12
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea
katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
HUOMAUTUS: painikkeiden nimet
voivat vaihdella ja jotkin vaiheet
saatetaan suorittaa eri järjestyksessä
zūmoon tallennettujen karttojen
versioiden mukaan.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen,
johon useimmiten palaat.
1. Valitse Minne? > Menen kotiin.
2. Valitse vaihtoehto.
3. Kirjoita osoitteesi ja valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun olet määrittänyt kotisijainnin, voit
muodostaa reitin siihen milloin tahansa
valitsemalla Minne? > Menen kotiin.
zūmo 200 -käyttöopas
Minne?
Kotisijainnin vaihtaminen
Voit vaihtaa kotisijainnin poistamalla sen
ensin Suosikit-kohdasta.
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse koti.
3. Valitse Koti > Muokkaa > Poista >
Kyllä.
Kun olet poistanut kotipaikan, voit
asettaa sen uudelleen noudattamalla
sivulla 12 olevia ohjeita.
Paikan etsiminen nimellä
Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen, voit
kirjoittaa sen näyttönäppäimistöllä. Voit
rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen
sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
2. Kirjoita nimen kirjaimia näyttönäppäi­
mistöllä. Kosketa Valmis-kohtaa.
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
Kun näyttöön tulee näppäimistö,
voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron
koskettamalla sitä.
zūmo 200 -käyttöopas
• Koskettamalla -kohtaa näet
luettelon viimeksi etsityistä
hakusanoista.
• Poista merkki -painikkeella .
Voit poistaa merkinnän kokonaan
pitämällä -painiketta painettuna.
• Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa.
voit valita isot tai
• Valitsemalla
pienet kirjaimet.
• Valitsemalla Kieli voit valita
näppäimistön kielitilan.
• Koskettamalla 123-kohtaa voit
kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
13
Minne?
Viimeksi löytyneet paikat
zūmo tallentaa viimeisimmät
50 löydettyä paikkaa viimeksi
löytyneiden paikkojen luetteloon.
Valitse Minne? > Vasta löydetyt.
Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa.
Viimeksi löytyneiden
paikkojen poistaminen
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden
paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla
Tyhjennä > Kyllä.
HUOMAUTUS: Kaikki kohteet
poistetaan luettelosta, kun Tyhjennä
valitaan. Sijaintia ei siis poisteta
zūmosta.
Suosikit
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Nykyisen sijainnin
tallentaminen
Valitse kartassa . Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla
Tallenna sijainti.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat
tallentaa, valitse Tallenna.
2. Kosketa OK-painiketta. Sijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
Valitse Minne? > Suosikit. Tallennetut
paikat tulevat näyttöön.
14
zūmo 200 -käyttöopas
Minne?
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse kohde, jota haluat muokata.
3. Valitse Muokkaa.
Mukautettujen reittien
käyttäminen
Valitse Minne? > Mukautetut reitit.
Valitse reitti, jota haluat käyttää,
ja valitse Aja.
Mukautetun reitin luominen
zūmon avulla voit luoda ja tallentaa
mukautettuja reittejä ennen seuraavaa
matkaa. Voit tallentaa enintään 10 reittiä.
4. Valitse muokattava kohde.
Ekstrat
Lisätietoja ekstroista, kuten
valvontakameratiedoista on sivulla 43.
zūmo 200 -käyttöopas
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) >
Mukautetut reitit > Uusi.
2. Valitse Lisää uusi aloituspiste.
3. Etsi lähtöpisteen sijainti ja valitse Val.
4. Valitse Lisää uusi päätepiste.
5. Etsi päätepisteen sijainti ja valitse Val.
15
Minne?
6. Voit lisätä mukautetulle reitille toisen
sijainnin valitsemalla
. Poista
sijainti koskettamalla -painiketta.
7. Voit laskea reitin ja tarkastella sitä
kartassa valitsemalla Seuraava.
8. Tallenna mukautettu reitti ja poistu
koskettamalla Tallenna-painiketta.
Mukautettujen reittien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) >
Mukautetut reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Muokkaa.
4. Valitse muokattava kohde.
16
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa zūmon avulla
mihin tahansa paikkaan pituus- ja
leveyspiirin koordinaattien tai muiden
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä. Lisätietoja
geokätkennästä on osoitteessa
www.geocaching.com.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
2. Voit vaihtaa koordinaattien tyypin
valitsemalla Muoto. Koska eri
kartoissa käytetään eri sijaintimuotoja,
zūmossa voit valita asianmukaisen
koordinaattimuodon käytettävän
kartan mukaan.
3. Anna koordinaatit ja valitse Valmis.
zūmo 200 -käyttöopas
Minne?
Paikan löytäminen kartan
avulla
Valitse Minne? > Etsi kartalta.
Vihjeitä kartan selaamiseen
• Voit siirtyä kartan eri osiin
koskettamalla ja vetämällä karttaa.
• Valitsemalla ja voit loitontaa ja
lähentää.
• Kosketa mitä tahansa paikkaa
kartassa. Paikan kohtaan ilmestyy
nuoli.
• Tallenna sijainti painamalla
Tallenna-painiketta.
• Valitsemalla Aja voit navigoida
paikkaan.
Jos GPS-tila ei ole käytössä, valitsemalla
As. sij. voit määrittää valitun paikan
nykyiseksi sijainniksi. Katso sivua 31.
zūmo 200 -käyttöopas
TracBack®-ominaisuuden
käyttäminen
Valitsemalla Minne? > TracBack voit
tarkastella hiljattain tallennettua jälkeä.
Valitsemalla Tallenna voit tallentaa
jäljen suosikkeihin. Valitsemalla Aja
voit seurata hiljattain tallennettua reittiä.
Paikan etsiminen jonkin
toisen sijainnin läheltä
HUOMAUTUS: zūmo hakee
automaattisesti nykyisen paikan
lähellä olevia paikkoja.
1. Valitse Minne? > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto.
17
Pääsivujen käyttäminen
Pääsivujen
käyttäminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi zūmo ohjaa sinut päämäärään
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolten ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla. Määränpään merkkinä
on ruutulippu. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, zūmo laskee reitin uudelleen ja
antaa ohjeita uudelle reitille.
➊
➋
Näytä
käännösluettelo
koskettamalla
tekstipalkkia.
➌
Loitonna
ja lähennä
koskettamalla
tätä.
Valitsemalla
ajoneuvoku­
vakkeen
voit katsoa
Nykysijainti-sivun.
Avaa
ajotietokone
koskettamalla
tätä.
➍
➋
➌
➎
➊
18
Näytä seuraava
käännös
koskettamalla
tätä (navigointi
tietä pitkin).
➍
➏
➎
➎
➏
Avaa
valikkosivu
koskettamalla
tätä.
zūmo 200 -käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää ajonopeuden ja
antaa hyödyllisiä matkaa koskevia
tietoja.
Voit avata ajotietokonesivun
koskettamalla karttasivulla Nop.painiketta. Jos pysähdyt usein, pidä
virta kytkettynä zūmoon, jotta matkaan
kulunut aika näyttää oikeaa aikaa koko
matkan ajan.
Ajotietokoneen nollaaminen
Nollaa ajotietokone ennen uuden matkan
aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.
Voit nollata ajotietokonesivun tiedot
valitsemalla Nollaa matkatiedot. Voit
nollata enimmäisnopeuden valitsemalla
Nollaa maksiminopeus.
Risteysluettelo
Kun navigoit reittiä,
käännösluettelosivulla näkyvät koko
reitin yksityiskohtaiset ajo-ohjeet ja
käännösten väliset etäisyydet.
zūmo 200 -käyttöopas
Voit avata käännösluettelosivun
koskettamalla karttasivun yläreunan
tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin
luettelon käännöstä voit avata sen
tietosivun. Valitsemalla Näytä kartta
voit näyttää koko reitin kartassa.
Seuraava käännös
Kun navigoit reittiä, voit näyttää kartassa
seuraavan käännöksen sekä etäisyyden ja
jäljellä olevan ajoajan käännökseen.
Saat seuraavan käännöksen näkyviin
koskettamalla kartan vasenta ylänurkkaa
tai mitä tahansa käännöstä luettelosta.
Reitit-sivu
Reitit-sivulla näkyy kolme erityyppistä
reittiä määränpäähän: lyhyimmän ajan,
lyhyimmän matkan ja tieltä poistumisen
mukainen reitti. Valitse reitti valitsemalla
sitä vastaava reittipainike näytön
reunasta. Lisätietoja reittiasetuksista
on sivulla 31.
19
Pääsivujen käyttäminen
Valitse Aja- sivulla reitin tietovälilehti,
jossa näkyvät käyttötila sekä matka ja
aika määränpäähän. Reitit-sivu avautuu.
Kompassi
Suunta
asteina
Merkkikolmio
Navigoiminen poissa tieltä
kompassin avulla
Kun navigoit poissa tieltä ‑reittiä,
suuntanuoli osoittaa suunnan, johon
sinun pitäisi jatkaa, jotta pysyt
reitillä. Kun suuntanuoli osoittaa
merkkikolmiota, olet matkalla suoraan
määränpäähän. Alimmaisena oikealla
olevassa kentässä näkyy matka
Tietokentät määränpäähän.
Suuntanuoli
Merkkikolmio
Etäisyys
määrän­
päähän
GPS-kompassi
Voit navigoida GPS-kompassin avulla.
Kalibrointia ei tarvitse tehdä, mutta
sinun on oltava paikassa, josta on
esteetön näkyvyys taivaalle. Voit näyttää
kompassin koskettamalla tietokenttää
karttasivulla. Kun olet liikkeellä,
kompassi pyörii. Merkkikolmio osoittaa
nykyisen suunnan. Suunta näkyy myös
asteina kompassin keskikohdassa.
Tietokentissä näkyy nopeus, korkeus,
aika ja GPS-signaalin tarkkuus.
20
GPS-kompassi
navigoitaessa poissa
tieltä ‑reittiä
zūmo 200 -käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
zūmon sisäiseen muistiin tai microSDkortille voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvia ja GPX-reittitiedostoja.
HUOMAUTUS: zūmo ei toimi
Windows® 95, 98, Me- eikä NT®
-käyttöjärjestelmässä. Se ei
toimi myöskään Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmissä tai niitä
vanhemmissa.
Tuetut tiedostotyypit
• JPEG-, JPG-, PNG-, BMP- ja
GIF-kuvatiedostot: katso sivua 23
• MapSourcen® kartat, reitit ja
reittipisteet: katso sivua 43
• GPI - Garmin POI Loaderin
mukautetut kohdepistetiedostot:
katso sivua 44
zūmo 200 -käyttöopas
Tiedostojen lataaminen
microSDkorttipaikka
akun alla
Vapautus­
painike:
avaa
akkulokero
liu'uttamalla
ylöspäin.
Mini‑USBliitäntä
suojuksen
alla
MicroSD-kortin asettaminen
laitteeseen (valinnainen)
1. Avaa zūmon taustapuolella oleva
akkulokero painamalla vivusta ja
liu'uttamalla kansi auki.
2. Irrota akku.
3. Aseta tai irrota kortti painamalla sitä
sisäänpäin, kunnes se napsahtaa.
4. Aseta akku takaisin paikalleen.
21
Tiedostojen hallinta
5. Napsauta akkupaikan kansi kiinni.
USB-kaapelin liittäminen
Kytke mini‑USB-liitin zūmon
taustapuolelle. Kytke kaapelin
kookkaampi pää tietokoneen
USB-porttiin.
zūmo ja microSD-kortti näkyvät
Windows-tietokoneiden Resurssienhal­
linnassa siirrettävinä levyinä ja Mactietokoneissa liitettynä taltiona.
HUOMAUTUS: zūmo-asemat eivät
ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä
tai tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
22
Tiedostojen siirtäminen
zūmoon
Voit kopioida ja liittää tiedostoja
tietokoneesta zūmon asemiin/taltioihin.
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Valitse tiedosto ja valitse sitten
Muokkaa > Kopioi.
3. Avaa Garmin-asema tai microSDkorttiasema/-taltio.
4. Valitse Muokkaa > Liitä. Tiedosto
näkyy zūmon muistin tai microSDkortin tiedostoluettelossa.
Muistikortin poistaminen ja
USB-kaapelin irrottaminen
Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse
Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella
-kuvake tai
Poista laite turvallisesti
vedä taltion symboli Mac-tietokoneessa
roskakoriin . Irrota zūmo
tietokoneesta.
zūmo 200 -käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Valokuvien lataaminen
navigointia varten
Voit ladata zūmoon tai microSD-kortille
navigointia varten valokuvia, jotka
sisältävät sijaintitietoja. Lisätietoja
on osoitteessa http://connect.garmin
.com/photos.
1. Liitä zūmo tietokoneeseen.
2. Siirry osoitteeseen http://connect
.garmin.com/photos ja kirjaudu.
3. Valitse valokuva.
4. Seuraa näytön ohjeita.
zūmo 200 -käyttöopas
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista
sitä. zūmon muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
Liitä zūmo tietokoneeseen ja avaa zūmotai microSD-korttiasema/taltio. Korosta
poistettava tiedosto ja paina tietokoneen
Delete-näppäintä.
23
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Työkaluvalikko sisältää useita
toimintoja, joista voi olla hyötyä
matkalla. Pääset työkaluvalikkoon
valitsemalla valikkosivulla Työkalut.
Nykysijainti
Valitsemalla Nykysijainti voit näyttää
tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos joudut
kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle. Valitsemalla
painikkeen oikealta voit näyttää kyseisen
luokan lähimmät sijainnit. Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
Ohje
Saat lisätietoja zūmon käyttämisestä
valitsemalla Ohje.
Asetukset
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 31–37.
Kuvien katselu
Voit tarkastella zūmoon tai microSDkortille tallennettuja kuvia Kuvien
katselu -ohjelmalla.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen
suurempana.
3. Voit näyttää kaikki kuvat
koskettamalla nuolia.
24
zūmo 200 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Diaesityksen tarkasteleminen
Valitsemalla Diaesitys voit käynnistää
diaesityksen eli näyttää jokaista kuvaa
vuorotellen muutaman sekunnin ajan.
Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla
jotakin näytön kohtaa.
Navigoiminen kuvan sijaintiin
Jos kuva sisältää sijaintitietoja,
valitse Info > Aja. Näin voit luoda
reitin kohteeseen. Lisätietoja kuvien
lataamisesta zūmoon on sivulla 23.
Mukautetut reitit
Lisätietoja mukautetuista reiteistä on
sivulla 15.
Maailmankello
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Voit valita haluamasi kaupungin
koskettamalla sen nimeä.
3. Anna kaupungin nimi ja valitse
Valmis.
4. Valitse oikea kaupunki tarvittaessa.
5. Valitse Tallenna.
6. Voit tarkastella karttaa koskettamalla
Maailmankartta-kohtaa. Yöajan
tunnit näkyvät varjostetulla alueella.
7. Voit näyttää kellot uudelleen
valitsemalla Maailmankello tai
poistua valitsemalla Takaisin.
Omat tiedot
Tämän työkalun avulla voit hallita
ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten
Suosikit-valikon tietoja. Jos olet siirtänyt
reitin MapSourcesta, voit käyttää
sitä zūmossa valitsemalla Tuo reitti
tiedostosta.
zūmo 200 -käyttöopas
25
Työkalut-valikon käyttäminen
Laskin
1. Valitse Työkalut > Laskin.
6. Aloita uusi laskutoimitus painamalla
C-painiketta.
Yksikkömuunnin
2. Anna laskutoimituksen ensimmäinen
luku.
3. Kosketa toimintoa (÷, ×, - tai +).
4. Anna laskutoimituksen toinen luku.
• Valitsemalla . voit lisätä
desimaalin.
• Voit muuttaa luvun negatiiviseksi
tai positiiviseksi koskettamalla
±-kohtaa.
• Muuta luku prosenttiluvuksi (0,01)
koskettamalla %-kohtaa.
• Tyhjennä merkintä koskettamalla
C-painiketta.
5. Kosketa =-kohtaa.
26
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunnos ja paina
OK-painiketta.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa
OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa tyhjää suorakulmiota ja anna
arvo.
6. Kosketa arvon antamisen
jälkeen Valmis-painiketta.
Yksikkö muunnetaan.
7. Jos haluat tehdä uuden
yksikkömuunnoksen,
valitse Tyhjennä.
zūmo 200 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Valuuttakurssien
päivittäminen
Voit päivittää valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat
tiedot ovat aina käytössä.
1. Valitse Työkalut >
Yksikkömuunnin > Muunnos.
2. Valitse Valuutta ja OK.
3. Valitse valuuttapainikkeet ja
päivitettävät valuutat.
4. Kosketa Päivitä-kohtaa.
5. Kosketa valuuttojen ruutuja ja määritä
uudet kurssit.
6. Valitsemalla Tallenna voit tallentaa
uudet kurssit ja valitsemalla Palauta
voit käyttää alkuperäisiä kursseja.
zūmo 200 -käyttöopas
Liikenne
Liikennetietoja voidaan tarkastella
ainoastaan, jos zūmo on liitetty
FM-liikennevastaanottimeen.
Lisätietoja on sivuilla 28–30 ja
osoitteessa www.garmin.com/traffic.
27
FM-liikennevastaanot­timen käyttäminen
FM-liikennevastaanot­
timen käyttäminen
HUOMAUTUS: liikennevastaanotin on
ostettava erikseen.
FM TMC (Traffic Message
Channel, liikenneilmoituskanava)
-liikennevastaanottimen avulla
saat liikennetietoja, joita lähetetään
FM-radiotietojärjestelmässä.
Liikennevastaanotin on integroitu
ajoneuvon virtajohtoon.
Ajoneuvon
virtaliitäntään
HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
Liikennevastaanotin vastaanottaa
liikennepalveluntoimittajan signaalia
ja näyttää tiedot zūmossa.
Liikenne alueella
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy kartan oikeassa
yläkulmassa. Liikennekuvakkeen
väri vaihtuu sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajetulla
tiellä on.
Liikenneku­
vake
zūmon virtaliitäntään
FM TMC -liikennevastaanotin
zūmo voi vastaanottaa liikenteen
ruuhkatietoja, jos se on liitetty
liikennevastaanottimeen ja ajoneuvon
virtalähteeseen ja olet taajuusalueella.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin
.com/traffic.
28
zūmo 200 -käyttöopas
FM-liikennevastaanot­timen käyttäminen
Vakavuuden värikoodi
Liikennekuvakkeen väri osoittaa ruuhkan
vakavuuden.
Väri
Vihreä
Kuvaus
Merkitys
Ei vakava
Liikenne sujuu
normaalisti.
Keltainen Keskivakava
Liikenne on
jonkin verran
ruuhkaista.
Punainen
Vakava
Liikenne
on erittäin
ruuhkaista
tai kokonaan
pysähtynyt.
Harmaa
Ei tietoja
Liikennetietoja
ei ole
päivitetty.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana zūmo
tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin
automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa.
Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, zūmo laskee reitin automaattisesti
uudelleen. Laite saattaa silti ohjata
sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras
mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei
ole.
Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa,
liikennekuvakkeessa näkyy välilehti,
joka näyttää, kuinka paljon ruuhka on
lisännyt matkustusaikaa. Aika on otettu
jo huomioon arvioidussa saapumisajassa.
Liikenteen välttäminen reitillä
manuaalisesti:
1. Kosketa kartassa liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla
Vältä.
zūmo 200 -käyttöopas
29
FM-liikennevastaanot­timen käyttäminen
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartassa värikoodattuina.
1. Kosketa kartassa liikennekuvaketta.
Ruuhkatietojen
tarkasteleminen
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella ruuhkatietoluetteloa
valitsemalla Liikennehaku.
3. Voit tarkastella tietoja valitsemalla
luettelosta haluamasi kohteen. Jos
ruuhkia on useita, voit näyttää lisää
ruuhkia koskettamalla nuolia.
Liikennetilaukset
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartalla valitsemalla Näytä
liikennekartta.
Lisätietoja liikennetilauksen lisäämisestä
tai uusimisesta on sivulla 36.
Voit palata liikennekartasta tavalliseen
karttaan koskettamalla liikennekuvaketta
ja valitsemalla sitten Näytä tavallinen
kartta.
30
zūmo 200 -käyttöopas
zūmon mukauttaminen
zūmon mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
3. Muuta asetusta valitsemalla
asetuksen nimen kohdalla
oleva painike.
Näppäimistöasett.—valitse haluamasi
vaihtoehto.
HUOMAUTUS: Jotkin valikot ja
asetukset vaihtelevat käyttötilan mukaan.
Tarkista käyttötilan kuvake asetuksen
kohdalta. Kaikki asetukset eivät ole
käytettävissä kaikissa käyttötiloissa.
• Vakiotila—aakkosellinen asettelu.
• Suuri—asettelu, jossa voit valita
kerralla kahdeksasta kirjaimesta.
Tietoja—voit näyttää zūmon
ohjelmistoversion, laitteen tunnuksen,
ääniversion ja GPS-ohjelmistoversion.
Tarvitset näitä tietoja järjestelmän
ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen
ostamiseen. Katso sivua 43.
Järjestelmän asetukset
Palauta—järjestelmän asetusten
palauttaminen.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä.
Käyttötila—optimoi reitit määrittämällä
navigointitapa: Moottoripyöräily,
Autokäyttö, Jalankulkija tai Pyöräily.
Katso sivua 9.
Simuloitu GPS—simulaattoritilassa voit
poistaa GPS-tilan käytöstä, simuloida
navigointia ja/tai säästää akun virtaa.
Yksikkö—mittayksikön muuttaminen
arvoksi Kilometrit tai Mailit.
zūmo 200 -käyttöopas
Navigointiasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi.
Reittisuositus—valitse reitin laskentaasetus:
• Lyhyempi aika—laske reittejä,
jotka ovat nopeita ajaa, vaikka
etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
31
zūmon mukauttaminen
• Lyhyempi matka—laske reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Pois tieltä—reittien laskeminen
pisteestä pisteeseen poissa tieltä.
Vältettävät—valitse reittien vältettävät
tietyypit tai tieolosuhteet.
Uudelleenlaskenta—valitse, laskeeko
zūmo reitin uudelleen, kun poikkeat
reitiltä.
• Autom.—laita laskee reitin
automaattisesti uudelleen.
• Ei käytössä—uudelleenlaskennan
poistaminen käytöstä.
• Kehotteet—ota käyttöön kehote,
joka tulee näyttöön, kun poikkeat
reitiltä.
Palauta—alkuperäisten
navigointiasetusten palauttaminen.
32
Näyttöasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Väritila—valitsemalla Päivätila voit
ottaa käyttöön vaalean taustan, Yötila
tumman taustan ja valitsemalla Autom.
voit vaihtaa vaaleaa ja mustaa taustaa
automaattisesti.
Kuvaotos—kuvaotostilan ottaminen
käyttöön. Voit ottaa kuvaotoksen
valitsemalla . Kuva tallennetaan
bittikarttana zūmo-aseman screenshotskansioon.
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta.
Taustan kirkkauden vähentäminen lisää
akun käyttöaikaa.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
zūmo 200 -käyttöopas
zūmon mukauttaminen
Polttoaineseurannan
ottaminen käyttöön
Jos zūmo on liitetty
moottoripyöräkiinnitykseen,
laitteen voi määrittää hälyttämään,
kun polttoaine on vähissä.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Bensamittari.
Polttoaineseuranta—valitse Käytössä.
Bensamittari näkyy kartassa kompassin
alapuolella.
Matka tankillisella—määritä matka,
jonka moottoripyörällä voi ajaa yhdellä
tankillisella.
Polttoaine vähissä—valitse, milloin
haluat ilmoituksen, että polttoaine on
vähissä.
Polttoainehälytyksen
käyttäminen
Kun polttoaine on niin vähissä,
että laite näyttää polttoaine vähissä
-hälytyksen, karttaan ilmestyy punainen
polttoainepumppukuvake. Koskettamalla
zūmo 200 -käyttöopas
kuvaketta voit näyttää lähimpien
huoltoasemien luettelon.
Aika-asetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Ajan esitys—valitse 12 tai 24 tunnin
järjestelmä tai UTC-aika.
Nykyinen aika—+- ja ‑-painikkeella
voit asettaa ajan 15 minuutin
tarkkuudella. Kun valitset Autom.,
zūmo asettaa ajan automaattisesti
vastaanottaessaan satelliittisignaaleja.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten
palauttaminen.
Kieliasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.
Teksti—muuttaa kaiken näytössä
olevan tekstin valitun kieliseksi.
Tekstin vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten
kadunnimet) kieltä.
33
zūmon mukauttaminen
Näppäimistö—valitse näppäimistö
valitulle kielelle. Voit muuttaa
näppäimistön kielitilan kaikista
näppäimistöistä painamalla
Tila-painiketta.
Palauta—alkuperäisten kieliasetusten
palauttaminen.
Kartta-asetukset
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kartan yks.k.—voit säätää kartan
yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin
kartta piirtyy uudelleen.
Kartan es.tapa—valitse kartan
perspektiivi.
• Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• Pohjoinen ylös—voit tarkastella
karttaa kaksiulotteisena pohjoinen
ylöspäin.
• 3D-näkymä—voit tarkastella karttaa
kolmiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
34
Kartan autoz.—voit poistaa
automaattisen zoomauksen käytöstä
valitsemalla Ei käytössä.
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda
voit vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa
sijainnin kartassa. Valitse haluamasi
kuvake ja sen jälkeen OK. Voit ladata
lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmin.com/vehicles.
Matkaloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkalokit valitsemalla
Työkalut > Omat tiedot > Tyhjennä
matkaloki.
Kart.info—voit tarkastella zūmoon
tallennettuja karttoja ja niiden
versiotietoja. Voit ottaa kartan
käyttöön valitsemalla sen.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
zūmo 200 -käyttöopas
zūmon mukauttaminen
Ajoneuvon asetukset
Valitse Työkalut > Asetukset >
Ajoneuvon valinta.
Palauta—alkuperäisten Bluetoothasetusten palauttaminen. Palauttaminen
ei poista pariliitostietoja.
Valitse haluamasi kuvake ja sen jälkeen
OK.
Sijaintimuotoasetukset
Voit ladata lisää ajoneuvokuvakkeita
osoitteesta www.garmin.com/vehicles.
Bluetooth-asetukset
Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
Yhteydet—valitsemalla painikkeen
voit muodostaa pariliitoksen
Bluetooth-kuulokkeeseen tai tarkastella
käytettävissä olevien laitteiden luetteloa.
Voit katkaista kuulokkeen yhteyden
valitsemalla Hylkää. Valitsemalla
Poista voit poistaa kuulokkeen zūmon
muistista.
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön. Voit estää kuuloketta muo­
dostamasta yhteyttä automaattisesti
valitsemalla Poista käytöstä.
zūmo 200 -käyttöopas
Valitse Työkalut > Asetukset >
Sijaintimuoto.
Muoto—valitse sijaintimuoto.
Datum—karttadatumin valitseminen.
Suojausasetukset
Valitse Työkalut > Asetukset >
Suojaus.
Garmin Lock—voit lukita zūmon
ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen
käyttöön. Anna nelinumeroinen PINkoodi ja määritä turvapaikka. Lisätietoja
on sivulla 39.
Turvallisuustila—voit ottaa turvallisuus­
tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Kun ajoneuvo on liikkeessä, turvallisuus­
tila poistaa käytöstä kaikki laitteen
toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän
toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
35
zūmon mukauttaminen
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen.
HUOMAUTUS: suojausasetusten
palauttaminen ei poista Garmin
Lock -PIN-koodia tai turvasijaintia.
Liikennetilaustiedot
Liikennetietoja voidaan tarkastella
ainoastaan, jos käytössä on
lisävarusteena saatava FMliikennevastaanotin. Valitse
Työkalut > Asetukset > Liikenne.
HUOMAUTUS: Jos liikennevastaanotin
sisältää koetilauksen, sitä ei tarvitse
aktivoida. Tällöin käyttäjän ei tarvitse
ostaa tilausta ennen koetilauksen
päättymistä.
Pohjois-Amerikan asetukset
FM-liikennetilaukset ja niiden
päättymispäivät näkyvät luettelossa.
Voit lisätä tilauksen valitsemalla Lisää.
36
Euroopan asetukset
Autom.—voit käyttää alueen parasta
palveluntarjoajaa. Voit myös valita
jonkin tietyn palveluntarjoajan.
Haku—voit hakea lisää
TMC-liikennepalveluntarjoajia.
Jos haluat pidentää hakuaikaa,
tyhjennä palveluntarjoajataulukko
valitsemalla Kyllä.
Tilaukset—FM-liikennetilausten ja
niiden päättymispäivien näyttäminen.
Voit lisätä tilauksen valitsemalla Lisää.
Tilauksen lisääminen
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa
tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry
osoitteeseen www.garmin.com/fmtraffic.
HUOMAUTUS: FM-liikennevastaan­
ottimen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.
Tilaus aktivoituu automaattisesti, kun
zūmo on löytänyt satelliittisignaaleja
zūmo 200 -käyttöopas
zūmon mukauttaminen
ja vastaanottaa palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
1. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Jos laitetta käytetään PohjoisAmerikassa, valitse Lisää. Jos
laitetta käytetään muualla kuin
Pohjois-Amerikassa, valitse
Tilaukset > Lisää.
3. Kirjoita liikennevastaanottimen tunnus
muistiin.
4. Osoitteessa www.garmin.com
/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
5. Valitse zūmossa Seuraava,
anna koodi ja valitse Valmis.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen
uusimiskerran yhteydessä on
hankittava uusi koodi. Jos omistat
useita liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
zūmo 200 -käyttöopas
37
Liite
Liite
zūmon rekisteröiminen
Rekisteröi zūmo osoitteessa
http://my.garmin.com. Lisätietoja
zūmon liittämisestä tietokoneeseen
on sivulla 21.
1. Liitä zūmo tietokoneeseen. Näyttöön
tulee ilmoitus myGarmin Agentin™
(valinnainen) asentamisesta.
2. Asenna myGarmin Agent ja rekisteröi
zūmo näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun olet rekisteröinyt zūmon, voit tilata
Garminin verkkopalveluja.
zūmon huoltaminen
zūmo sisältää herkkiä sähköisiä osia,
jotka voivat vahingoittua kovista
iskuista tai kovasta tärinästä. Vältä
zūmon pudottamista ja käyttämistä
ympäristöissä, joissa laite voi altistua
iskuille ja/tai tärinälle.
38
Laitteen puhdistaminen
zūmo on valmistettu erittäin
laadukkaista materiaaleista, eikä
se vaadi muuta kunnossapitoa kuin
puhdistamista. Puhdista laitteen
kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla
ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka
voivat vahingoittaa muoviosia.
Kosketusnäytön
puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä,
puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä
ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
zūmo 200 -käyttöopas
Liite
zūmon suojaaminen
• Älä säilytä zūmoa erittäin kuumissa
tai kylmissä paikoissa, koska laite
saattaa vahingoittua pysyvästi.
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan
käyttää kämmentietokoneen
kosketuskynällä, älä koskaan
tee niin ajamisen aikana.
• Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä, sillä
se voi vahingoittaa näyttöä.
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla
laitteen ja sen telineen ja säilyttämällä
niitä poissa näkyvistä, kun et käytä
laitetta. Pyyhi imukupin jälki
tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi laite osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa.
zūmo 200 -käyttöopas
zūmon lukitseminen
Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka
lukitsee zūmon. Anna PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket virran
zūmoon.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Suojaus.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja
aja turvapaikkaan.
Mikä on turvapaikka?
Turvapaikka on paikka, johon
palaat usein, kuten kotisi. Jos zūmo
vastaanottaa satelliittisignaaleja ja olet
turvapaikassa, PIN-koodia ei tarvitse
antaa.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä zūmo
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
39
Liite
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein,
kalibroi se.
1. Katkaise zūmosta virta.
2. Paina kosketusnäytön vasenta
yläkulmaa.
3. Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä
ja kytke virta zūmoon. Pidä sormi
näytön päällä vielä noin 30 sekunnin
ajan, kunnes kalibrointinäyttö avautuu
(valkoinen näyttö ja Kosketa pistettä
-teksti).
4. Seuraa näytön ohjeita.
zūmon nollaaminen
Jos zūmo lakkaa toimimasta, katkaise
zūmosta virta ja kytke se uudelleen.
Jos tämä ei auta, pidä -painiketta
painettuna 10 sekunnin ajan. zūmon
pitäisi nyt toimia normaalisti. Voit
lisäksi poistaa akun ja asettaa sen
uudelleen paikalleen.
40
Ohjelmiston
päivittäminen
Jotta voit liittää zūmon tietokoneeseen,
käytössäsi on oltava valinnainen miniUSB-kaapeli. Lisätietoja lisävarusteista
on osoitteessa http://buy.garmin.com
ja www.garmin.com/extras. Voit myös
ottaa yhteyden Garmin-jälleenmyyjään.
1. Liitä zūmo tietokoneeseen miniUSB-kaapelilla. Automaattinen
toisto -valikko avautuu.
2. Avaa myGarmin Agent -lataussivu
kaksoisnapsauttamalla -kuvaketta.
Jos Automaattinen toisto -valikko ei
avaudu tai käytät Mac-tietokonetta,
siirry osoitteeseen
www.garmin.com/agent.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet asentanut myGarmin Agentin,
saat kehotteen avata Työpöytä, kun
liität zūmon tietokoneeseen. Työpöytä
tarkistaa zūmon ohjelmiston ja näyttää
lisätietoja zūmosta.
zūmo 200 -käyttöopas
Liite
Käyttäjätietojen
poistaminen
ILMOITUS
Tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat
tiedot.
1. Katkaise zūmosta virta.
2. Paina kosketusnäytön oikeaa
alakulmaa.
3. Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä
ja kytke virta zūmoon. Pidä sormi
paikallaan, kunnes ilmoitus tulee
näyttöön.
4. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Valikkosivun kulmassa oleva
osoittaa zūmon
akkukuvake
akun tilan. Voit parantaa tilan tarkkuutta
tyhjentämällä akun aina kokonaan ja
lataamalla sen uudelleen.
zūmon akun vaihtaminen
Jos zūmon akku tarvitsee vaihtaa, käytä
Garmin-litiumioniakkua (010‑11143‑00).
Voit ostaa vaihtoakun osoitteessa
http://buy.garmin.com. Akku on
hävitettävä paikallisten säännösten
mukaisesti.
Kaikki alkuperäiset asetukset
palautetaan. Kaikki tallentamasi
kohteet poistetaan.
Paristojen tiedot
zūmossa on vaihdettava
litiumioniakku. Älä jätä zūmoa
suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan
paikkaan pitkäksi ajaksi. Näin varmistat
akun mahdollisimman pitkän käyttöiän.
zūmo 200 -käyttöopas
41
Liite
Sulakkeen vaihtaminen
ILMOITUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä
osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin
paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei
toimi oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa,
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva
sulake on ehkä vaihdettava.
1. Paina hopeoitu kärki alas kolikolla
ja käännä kolikkoa neljäsosakierros
vastapäivään.
2. Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja
sulake.
3. Asenna saman
Kärkiosa
kokoinen 1 A:n
Hopeoitu
pikasulake.
kärki
4. Varmista, että
Sulake
hopeoitu kärki on
kärkiosassa. Kiinnitä
kärkiosa takaisin
kolikon avulla.
42
Kiinnittäminen
kojelautaan
ILMOITUS
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin
hankalaa asennuksen jälkeen.
Laitteen mukana toimitetulla
kiinnityslevyllä voit kiinnittää
laitteen kojelautaan noudattaaksesi
tiettyjen osavaltioiden säädöksiä.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppiteline levyn päälle.
Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
zūmo 200 -käyttöopas
Liite
Lisäkartat
Voit ostaa MapSource-karttatietoja
Garminilta ja ladata kartat zūmon
sisäiseen muistiin tai valinnaiselle
microSD-kortille.
Voit tarkistaa zūmoon ladattujen
karttojen version avaamalla
valikkosivun. Valitse Työkalut >
Asetukset > Kartta > Kart.info.
Tarkista osoitteesta www.garmin
.com/unlock/update.jsp, onko
karttaohjelmistoon saatavissa päivitys.
Lisäkarttojen käyttöönottoa varten
tarvitaan laitetunnus (katso sivua 31)
ja sarjanumero (akun alla).
Lisätietoja on MapSource-ohjeessa.
Ekstrat ja lisävarusteet
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com ja www.garmin
.com/extras. Voit myös ottaa yhteyden
Garmin-jälleenmyyjään.
zūmo 200 -käyttöopas
Valvontakamerat
ILMOITUS
Tarkista paikalliset lait ja säädökset,
ennen kuin käytät näitä ominaisuuksia.
Garmin ei vastaa mukautetun
kohdepisteen tai valvontakameratieto­
kannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Tarkista saatavuus osoitteessa http://
my.garmin.com. zūmo sisältää satojen
valvontakameroiden sijainnit. zūmo
hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot
tai laajentaa aikaisempaa tilausta
milloin tahansa. Kunkin alueen
tiedot vanhenevat eri aikana.
43
Liite
Mukautetut kohdepisteet
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja
kohdepisteitä zūmoon. Mukautettujen
kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi
hankkia useilta yrityksiltä internetissä.
Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät
tietoja esimerkiksi valvontakameroista
ja koulualueista.
Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/extras ja asenna POI Loader
tietokoneeseen napsauttamalla POI
Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI
Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa
ohjetiedosto painamalla F1-painiketta.
Voit tarkastella mukautettuja
kohdepisteitä valitsemalla Minne? >
Ekstrat > Mukautetut POI:t. Voit
muuttaa läheisyyspisteasetuksia
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Läheisyyspist. > Läheisyyshälytykset.
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt laitetta ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat
yli 60 päivää sen jälkeen, kun laite on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja
ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
nüMaps Lifetime™
Kertamaksulla voit saada enintään neljä
karttapäivitystä vuodessa laitteen koko
käyttöiän ajan. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com.
Jos haluat poistaa mukautetut
kohdepisteet zūmosta, liitä zūmo
tietokoneeseen. Avaa zūmo-aseman tai
microSD-korttiaseman kansio Garmin\
poi. Poista poi.gpi-niminen tiedosto.
44
zūmo 200 -käyttöopas
Liite
Tietoja
GPS-satelliittisignaaleista
zūmo tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja.
zūmo ei ehkä pysty hakemaan
satelliitteja, jos olet sisätiloissa,
korkeiden rakennusten tai puiden
lähettyvillä tai pysäköintihallissa.
Käytä zūmoa aukealla paikalla,
jossa ei ole korkeita esteitä.
Kun zūmo vastaanottaa
satelliittisignaaleja, signaalin
voimakkuuspalkit valikkosivulla
. Kun laite
näkyvät vihreinä
ei pysty vastaanottamaan signaaleja,
palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat
.
kokonaan
Yhteydenotto Garminiin
Ota yhteys Garminin tuotetukeen,
jos sinulla on kysyttävää. Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai puhelin:
(913) 397-8200 tai (800) 800-1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa numeroon
+44 (0) 870.8501241 (Garmin
Europe Ltd.).
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
zūmo 200 -käyttöopas
45
Liite
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ zūmoa HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN
EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS
HUOLELLISESTI.
muunna ohjelmistoa tai mitään sen
osaa ihmisen luettavaan muotoon tai
luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai
jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan
Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin
käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi
sekä omistus- ja immateriaalioikeudet
säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi
käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston
rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää
Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia,
ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto
pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa,
ettei pura, muuta, käännä takaisin tai
46
zūmo 200 -käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
Mitat: L
×K×S: 106,9 × 85,1 × 22,9 mm
(4,21 × 3,35 × 0,90 tuumaa)
Paino: 215,5 g (7,6 unssia)
Näyttö: L×K: 72,0 × 54,0 mm
(2,8 × 2,1 tuumaa), 320 ×
240 kuvapistettä, 64 000 väriä,
kirkas, 18-bittinen LCD-näyttö,
valkoinen taustavalo, kosketusnäyttö
Kotelo: Vesitiivis IPX7
Käyttölämpötila:
‑20–55 °C
(‑4–131 °F)
Latauslämpötila:
0–40 °C
(32–104 °F)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava microSDkortti. Tallennetut tiedot säilyvät
laitteessa.
Tietokoneliitäntä: täysinopeuksinen
(12 Mb) USB 2.0 -massamuisti,
Plug and Play -tekniikka
zūmo 200 -käyttöopas
Latausaika: noin 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon virtalähde toimii
laitteen mukana toimitettavan
virtajohdon avulla
Käytössä: enintään 5 W.
Akunkesto: enintään 8 tuntia
Akun tyyppi: vaihdettava, ladattava
litiumioniakku
zūmon vaihtoakku: Garminin
litiumioniakku 010‑11143‑00
GPS-vastaanotin: herkkä,
WAAS‑valmius
Hakuajat*:
Lämmin: <1 s
Kylmä: <38 s
Tehdasnollaus: <45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan ja taivas on kirkas
47
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
zūmo ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie zūmo ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa puhtaalla,
kuivalla kankaalla. Kiinnitä imukuppi sivua 3 ohjeiden mukaan.
zūmo ei lataudu
ajoneuvossa.
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (katso sivua 42).
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
zūmon voi ladata vain 0–40 °C:n (32–104 °F) lämpötilassa. Jos
zūmo on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai
kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla
taustavalon. Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
Jotta akun varaus ei häviä, irrota se, kun zūmo ei ole käytössä.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan
keskeytyksittä.
Miten voin poistaa kaikki
käyttäjätiedot?
Pidä sormea zūmon näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen
aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön.
Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
zūmo on lukittunut / ei
vastaa.
Jos zūmo lakkaa toimimasta, katkaise zūmosta virta ja kytke
se uudelleen. Jos tämä ei auta, pidä -painiketta painettuna
10 sekunnin ajan. zūmon pitäisi nyt toimia normaalisti. Voit
myös poistaa akun ja asettaa sen paikalleen uudelleen.
48
zūmo 200 -käyttöopas
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen oikein.
Kalibroi kosketusnäyttö sivua 40 ohjeiden mukaan.
Kun zūmo on USB-massamuistitilassa, näytössä on
Mistä tiedän, että zūmo on
tietokoneeseen liitetyn zūmon kuvake. Lisäksi Oma
USB-massamuistitilassa?
tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse
zūmoa.
1. Irrota mini-USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise zūmosta virta.
3. Liitä mini-USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja zūmoon.
zūmo käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Varmista, että zūmo on liitetty USB-porttiin eikä USBkeskittimeen.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia,
Windows ei välttämättä pysty määrittämään zūmo-asemien
tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin läheltä,
jossa aion yöpyä
myöhemmin?
1. Valitse Minne? > Lähellä > Toisesta kaupungista
(ja anna kohde).
2. Etsi hotelli ja valitse Aja.
3. Valitse Valikko > Minne? > Lähellä > Määränpää.
4. Etsi ravintoloita. Lähinnä hotellia sijaitsevat ravintolat näkyvät
luettelossa ensimmäisinä.
Voit käyttää myös GPS-simulaattoria (Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä).
zūmo 200 -käyttöopas
49
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kielet 33
äänenvoimakkuus 9
aika-asetukset 33
aikavyöhykkeet 33
Aja -sivu 11
ajo-ohjeet 19
ajoneuvokuvake 34
ajotietokone 19
akku 41, 48
asentaminen 2
tila 8
vaihtaminen zūmoon 41
asetukset 31–37
B
Bluetooth-tekniikka
asetukset 35
kuulokkeet 8
pariliitos 8
D
diakriittiset merkit 13
E
ekstrat 15, 43–45
F
FM-liikennevastaanotin 28–30
50
G
Garmin Lock 35, 39
geokätkentä 16
GPS 8
asetukset 31
tietoja GPS-signaaleista 45
H
hälytykset
valvontakamera 43
J
järjestelmäasetukset 31
K
käännösluettelo 19
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 34
kartan selaaminen 17
kartta 18
asetukset 34
Kart.info-painike 34
liikenne 30
lisääminen 43
mukauttaminen 34
päivittäminen 43
selaaminen 17
siirtäminen 17
tarkasteleminen 34
versio 34
yksityiskohtien määrä 34
zoomaaminen 17
käyttäjätiedot, poistaminen 41
käyttötila 8, 9, 31
kieliasetukset 33
kiertotiet 11
kiinnittäminen
kojelautaan 42
tuulilasiin 3, 48
kirkkaus 32
kohdepisteet 10
mukautetut 44
kompassi 20
koordinaatit 16
kosketusnäyttö
asetukset 32
kalibroiminen 40, 49
puhdistaminen 38
kotisijainti 12
koulualuetietokanta 44
kuvat 24
tyypit 21
L
laitteen tunnus 31
laskin 26
liikenne 27, 28–30
tilausten lisääminen 36
lisäkartat 43
lisävarusteet 43, 44
litiumioniakku 41, 47
zūmo 200 -käyttöopas
Hakemisto
M
maailmankello 25
määrittäminen 6
maksiminopeus,
nollaaminen 33
MapSource 43
matkaloki 34
matkatiedot, nollaaminen 19
microSD-kortti 21, 47
Minne? 12
mitat, muuntaminen 26
mittojen muuntaminen 26
mukautetut kohdepisteet 44
mukautetut reitit 15
N
näppäimistö 13
asettelut 31
kielitila 13, 34
navigointi
asetukset 31
tila 31
näyttö
kirkkaus 32
kuvaotokset 32
näyttöasetukset 32
näyttönäppäimistö 13
nimien kirjoittaminen 10, 13
zūmo 200 -käyttöopas
nollaaminen
kaikkien käyttäjätietojen
poistaminen 41
matkatiedot 19
zūmo 40
nykyinen sijainti,
tallentaminen 14
Nykysijainti 24
O
Ohje 24
ohjelmisto
käyttöoikeussopimus 46
päivittäminen 40
versio 31
Omat tiedot 25
osoitteet 12
P
paikkojen etsiminen
hiljattain tehdyt
valinnat 14
kartan käyttäminen 17
kirjoita nimi 10
kompassin käyttäminen 20
koordinaateilla 16
koti 12
nimellä 13
osoitteella 12
Suosikit 14
tallennetut paikat
(suosikit) 14
toisen paikan lähellä 10, 17
TracBackin
käyttäminen 17
päivittäminen
kartat 43
ohjelmisto 40
palaaminen kotiin 12
PIN
Garmin Lock 39
POI Loader 44
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 41
merkki 13
mukautetut
kohdepisteet 44
tiedostot 23
vasta löydettyjen
luettelo 14
pois tieltä, reititys 20, 32
polttoaineseuranta 33
R
reitin simuloiminen 31
reitit 15
asetukset 31
kartassa 18
kiertotiet 11
liikenne 29
51
Hakemisto
mukautetut 15
pois tieltä 20, 32
simuloiminen 31
tuominen 25
yhden pysähdyksen
lisääminen 11
rekisteröiminen 39
tietokoneliitäntä 22
tilaukset, liikenne 36
TracBack 17
Travel Guide 43
tuetut tiedostotyypit 21
turvallisuustila 35
työkalut 24–27
S
U
satelliittisignaalit 7, 45
seuraava käännös 19
sijaintimuodot 35
sulake, vaihtaminen 42
suojaus
asetukset 35
sijainti 39
Suosikit 14
T
tallentaminen
löydetyt paikat 14
nykyinen sijainti 14, 17, 24
taustaväri 32
tekniset tiedot 47
tekstin kielet 34
tiedostojen siirtäminen 21–23
tiedostot 21–23
hallinta 21–23
poistaminen 23
siirtäminen 21–23
tuetut tyypit 21
52
USB 1, 22, 49
massamuistitila 21–23
poistaminen 22
Z
zoomaaminen 17
zūmo
kotelo 1
puhdistaminen 38
teline 3, 42
zūmon huoltaminen 38
zūmon lataaminen 48
zūmon mukauttaminen 31–37
zūmon säilyttäminen 39
V
valikkosivu 8
valokuvanavigointi 15
valokuvien lataaminen 23
välttäminen
tietyypit 32
varkaus 39
valvontakameratietokanta 43
vianmääritys 48
viimeksi löydetyt paikat 14
W
WebUpdater 40
Y
yksikkömuunnin 26
yksityiskohtainen reitti 19
zūmo 200 -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta
osoitteesta www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Helmikuu 2011
Osanumero 190-01144-37 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising