Garmin | zūmo® 210LM | Garmin zūmo® 210LM Aloitusopas

Garmin zūmo® 210LM Aloitusopas
zūmo 200 -sarja
®
Aloitusopas
zūmo 210 ja zūmo 220
zūmo
GPS-antenni
Virtapainike:
virran kytkeminen ja katkaiseminen painamalla
pitkään.
säädä taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.
Kaiutin
Akun
liitinpinnat
Mini-USB-liitäntä
suojuksen alla
2
Akkupaikan kansi
Sarjanumero
akun alla
Vapautuspainike:
Avaa akkulokero
liu’uttamalla
ylöspäin.
microSD™korttipaikka akun
alla
zūmo 200 -aloitusopas
Tärkeää tietoa
‹ Varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää
henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen
akun ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla
laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta,
tai säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Aloitus
Akun asentaminen
1. Etsi laitteen pakkauksesta litiumioniakku.
2. Avaa zūmon taustapuolella oleva akkulokero
painamalla vivusta ja liu’uttamalla kansi auki.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun liittimet
vastaavat akkupaikan sisäisiä liitäntöjä.
Ennen kuin asennat zūmon paikalleen, lue Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
5. Paina akku paikalleen.
6. Napsauta akkupaikan kansi kiinni.
zūmo 200 -aloitusopas
3
zūmon virtakytkentä
1. Nosta zūmon taustapuolella olevan mini-USBliitännän päällä oleva suojus sivuun.
2. Liitä ajoneuvon virtajohto mini-USB-liitäntään.
zūmon lataaminen
Lataa zūmoa vähintään 4 tuntia, ennen kuin käytät
sitä akkuvirralla.
•
•
•
•
2. Liitä ajoneuvon virtajohto mini-USB-liitäntään.
3. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
4. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Puhdista
ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
liinalla.
5. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
Käytä USB-kaapelia.
Käytä valinnaista verkkolaitetta.
Käytä valinnaista akkulaturia.
zūmon kiinnittäminen autossa
1. Nosta zūmon taustapuolella olevan mini-USBliitännän päällä oleva suojus sivuun.
Imukupin
varsi
Teline
4
6. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
7. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
8. Kallista zūmoa takaisinpäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
9. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
zūmo käynnistyy automaattisesti, jos siihen
on liitetty virtajohto ja ajoneuvo on käynnissä.
Vipu
zūmo 200 -aloitusopas
zūmon kiinnittäminen
moottoripyörään
‹ Varoitus
Ohjaustankoalusta
Ohjaustanko
U-pultti
Jos virtajohto liitetään väärin paljaisiin johtimiin,
ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku
voi loukkaantua. Garmin suosittelee, että
laitteen asentaa kokenut asentaja, joka tuntee
sähköjärjestelmät.
ILMOITUS
Voit säästää moottoripyörän akkua irrottamalla
virtajohdon zūmosta, kun et aja.
HUOMAUTUS: Kiinnitä zūmo moottoripyörään
sopivaan ja turvalliseen kohtaan käytettävissä
olevien virtalähteiden ja kaapeleiden turvallisen
ohjauksen mukaan.
Ohjaustankoalustan asentaminen
zūmo sisältää osat kahta
ohjaustankoasennusvaihtoehtoa varten.
Mukautettuun asennukseen voidaan tarvita
lisätarvikkeita (www.ram-mount.com).
U-pultin ja ohjaustankoalustan asentaminen:
1. Aseta U-pultti ohjaustangon ympärille ja pujota
pultin päät ohjaustankoalustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit. Älä kiristä
niitä liian tiukalle.
Ohjaustankoalustan asentaminen
kytkin-/jarrukiristimeen:
HUOMAUTUS: Laitteen mukana toimitetaan
sekä 1/4 tuuman vakiopultit että M6-pultit. Käytä
samankokoisia pultteja kuin kytkin-/jarrukiristimen
alkuperäiset pultit.
1. Irrota kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.
2. Pujota uudet pultit ohjaustankoalustan,
välikkeiden ja kiristimen läpi.
3. Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.
Kytkin-/
Ohjaustankoalusta
jarrukiristin
Välikkeet
HUOMAUTUS: Suositeltava kiristysmomentti on
50 lbf-in. Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-in.
zūmo 200 -aloitusopas
5
Teline
Aluslevyt
Alusta
Mutterit
Kupukantaruuvit
Välikkeet
Alustan liittäminen zūmon kiinnitykseen
1. Pujota M4 × 40 mm:n kupukantaruuvit
aluslevyjen, telineen, välikkeiden ja alustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
Teline
Alusta
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan
Kaksikantainen
pallokantavarsi
1. Kohdista ohjaustankoalustan ja alustan pallo
kaksikantaiseen pallokantavarteen.
2. Kiristä nuppia hiukan.
3. Säädä katselukulman ja toiminnan
parantamiseksi.
4. Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.
Nuppi
Ohjaustankoalusta
6
zūmo 200 -aloitusopas
zūmon asentaminen telineeseen
1. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
2. Kallista zūmo taaksepäin telineeseen.
3. Paina vapautusvipu alas.
Vapautusvipu
Teline
zūmon asetusten määrittäminen
Voit käynnistää zūmon pitämällä -painiketta
painettuna. Seuraa näytön ohjeita.
Satelliittien etsiminen
Mene ulos avoimelle paikalle, pois autotallista
ja korkeiden rakennusten lähettyviltä.
Pysäytä ajoneuvo ja kytke zūmoon virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreitä, zūmo
on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit valita
määränpään ja navigoida sinne.
zūmon nollaaminen
zūmon irrottaminen kiinnityksistä
1. Irrota zūmo painamalla kiinnityksen päällä
olevaa vapautusvipua.
2. Nosta zūmo telineestä.
zūmo 200 -aloitusopas
Jos zūmo lakkaa toimimasta, katkaise zūmosta
virta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei auta, pidä
-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. zūmon
pitäisi nyt toimia normaalisti. Voit myös poistaa
akun ja asettaa sen paikalleen uudelleen.
7
Valikkosivun käyttäminen
➊
Kohdepisteiden etsiminen
➍
➋
➌
➏
➎
Voit hakea nimen perusteella valitsemalla
Minne? > Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
➐
➑
➒
➊
➋
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth-kuulokkeen tila.
HUOMAUTUS: Sivujen ulkoasu vaihtelee
käyttötilan ja asetusten mukaan.
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
8
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse määränpää ja Aja.
Koskettamalla tätä voit vaihtaa käyttötilaa.
Akun tila.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa
aika-asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä,
koskettamalla tätä.
Jos haluat etsiä eri alueelta, valitse Minne? >
Lähellä.
Aja-sivun käyttäminen käyttäminen
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➍
Koskettamalla tätä voit näyttää reitin kartassa.
Aloita reitin navigoiminen valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän voit näyttää tämän paikan
ja sitä ympäröivät alueet kartassa.
Voit tallentaa paikan suosikkeihin valitsemalla
Tallenna.
zūmo 200 -aloitusopas
Karttasivun käyttäminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Ajaessasi
zūmo ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden,
kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Määränpään merkkinä
on ruutulippu. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä,
zūmo laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita
uudelle reitille.
➊
➋
Näytä
käännösluettelo
koskettamalla
tekstipalkkia.
➌
Loitonna
ja lähennä
koskettamalla
tätä.
➍
Valitsemalla
ajoneuvokuvak­
keen voit katsoa
Nykysijainti-sivun.
➎
Avaa ajotietokone
koskettamalla
tätä.
➏
Avaa valikkosivu
koskettamalla
tätä.
➋
➌
➎
➊
Näytä seuraava
käännös
koskettamalla tätä
(navigointi tietä
pitkin).
zūmo 200 -aloitusopas
➍
➏
➎
9
Kiertotien käyttäminen
Jos edessä oleva tie on suljettu, voit käyttää
kiertotietä.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi.
2. Valitse Reittisuositus-kohdassa Pois tieltä.
HUOMAUTUS: Kiertotie-toiminto ei ole
käytettävissä pois tieltä -reiteillä.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
zūmo yrittää löytää vaihtoehtoisen reitin,
joka välttää nykyisen tien tai käännösluettelon
seuraavan tien ja palaa sitten alkuperäiselle reitille.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto,
zūmo ei ehkä laske kiertotietä.
Pysähdyksen lisääminen reitille
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäätä
valitsemalla Lisää kauttakulkupisteeksi.
TAI
Muuta tämä piste lopulliseksi määränpääksi
valitsemalla Aseta uudeksi määränpääksi.
VIHJE: Voit lisätä useampia kuin yhden
pysähdyksen muokkaamalla nykyistä reittiä.
Valitse Minne? > Mukautetut reitit.
Navigoiminen poissa tieltä
Kun valitset määränpään ja poissa tieltä -toiminto
on käytössä, zūmo piirtää reitin kohteeseen suoraan
linnuntietä.
10
Mukautettavat
tietokentät
Suunta
Suunta
määränpäähän
Bluetooth®-kuulokkeen
yhdistäminen
Voit kuunnella zūmon ääntä Bluetoothkuulokkeesta. Kun käytät laitteita yhdessä
ensimmäisen kerran, niiden välille on muodostetava
pariliitos. Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
Bluetooth-kuulokkeen ja zūmon on oltava
käynnissä ja alle 10 metrin päässä toisistaan. Kun
laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos,
ne muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina
automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
1.
2.
3.
4.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
Ota Bluetooth käyttöön zūmossa.
Valitse Yhteydet-kohdassa Lisää tai Vaihda.
Ota käyttöön etsintätila kuulokkeessa.
zūmo 200 -aloitusopas
5. Valitse zūmossa OK.
6. Valitse kuuloke ja OK.
7. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen Bluetooth-PIN
ja valitse Valmis.
8. Paina OK-painiketta.
TracBack®-ominaisuuden
käyttäminen
Valitse Minne? > TracBack voit tarkastella
hiljattain tallennettua jälkeä. Valitsemalla Tallenna
voit tallentaa jäljen suosikkeihin. Valitsemalla Aja
voit seurata hiljattain tallennettua reittiä.
zūmon suojaaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva > Garmin
Lock.
2. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PIN-koodin ja
turvapaikan, lähetä zūmo Garminille avattavaksi.
Laitteen mukana on myös lähetettävä kelvolliset
tuotteen rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja zūmon käyttämisestä,
ota yhteys Garminiin. Siirry Yhdysvalloissa
osoitteeseen www.garmin.com/support tai
soita (Garmin USA) numeroon (913) 397-8200
tai (800) 800-1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.), puhelin:
0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support
voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support. Voit ottaa yhteyttä Garmin
(Europe) Ltd.:hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870 8501241.
Lisätietoja
Saat lisätietoja zūmosta valitsemalla Työkalut >
Ohje. Voit ladata käyttöoppaan uusimman
version osoitteesta www.garmin.com. Lisätietoja
lisävarusteista on osoitteessa http://buy.garmin
.com. Voit myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen
kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
zūmo 200 -aloitusopas
11
Garmin®, Garmin-logo, zūmo® ja TracBack® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Garmin Lock™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa. microSD™ on SD Card Associationin tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Bluetooth®sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on niihin käyttöoikeus.
Viimeisimmät maksuttomat ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin tuotteiden
käyttöiän aikana ovat saatavissa Garminin web-sivustosta osoitteessa www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Helmikuu 2011
Osanumero 190-01144-57 Rev. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising