Garmin | zūmo 660LM | Installation guide | Garmin zūmo 660LM Installationsvejledning

Garmin zūmo 660LM Installationsvejledning
Installationsvejledning til zūmo 660
Montering af zūmo på en motorcykel
Advarsel: Hvis du tilslutter strømkablet forkert med uisolerede ledninger, kan det
beskadige køretøjet eller batteriet og medføre personskade. Garmin anbefaler kraftigt, at
du får en erfaren installatør med den rette viden om elektriske systemer til at installere
enheden.
S e guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produktet i produktæsken for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Trin 1: Tilslut strøm til holderen
Vælg en egnet og sikker placering, hvor zūmo kan monteres på motorcyklen, baseret
på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.
Stik til hovedtelefon-/lydudgang (3,5 mm)
Holder
Uisoleret ledning
med hængesikring til
tilslutning af strøm
Strømkabel
Mikrofonstik (2,5 mm)
Mini-USB-stik
(til trafikmodtager)
Trin 2: Installer styrholderen
Din zūmo indeholder dele til to løsninger for montering på styret. Brugertilpassede
holdere kan kræve ekstra udstyr (www.ram-mount.com).
A) Sådan installeres U-bolten og styrholderen:
1. Placer U-bolten rundt om styret, og før enderne gennem styrholderen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen. Undgå at overspænde.
Bemærk: Den anbefalede stramning er 50 lbf-in. Den maksimale stramning på
80 lbf-in bør ikke overskrides.
Styrholder
U-bolt
Styr
B) Sådan installeres styrholderen på koblings-/bremsespændbøjlen:
Bemærk: Både standardbolte på 1/4” og M6-bolte medfølger. Vælg samme størrelse
som de fabriksinstallerede bolte på din koblings-/bremsespændbøjle.
1. Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings-/bremsespændbøjle.
2. Før de nye bolte gennem styrholderen, afstandsstykkerne og spændbøjlen.
3. Stram boltene for at fastgøre holderen.
Styrholder
Koblings-/
bremsespændbøjle
Afstandsstykker
Trin 3: Fastgør grundpladen til zūmo-monteringen
1. Før de fladhovedede skruer (M4 × 40 mm) gennem pakskiverne, holderen,
afstandsstykkerne og grundpladen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen.
Pakskiver
Fladhovedede skruer
Holder
Grundplade
Møtrikker
Afstandsstykker
Trin 4: Fastgør grundpladen til styrholderen
1. Juster kuglen på styrholderen og kuglen på grundpladen, så de passer til armen
med dobbeltholder.
2. Stram håndskruen en smule.
3. Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
4. Stram håndskruen for at fastgøre holderen.
Holder
Grundplade
Arm med dobbeltholder
Håndskrue
Strømkabel
Styrholder
Trin 5: Installer zūmo i holderen
1. Placer bunden af zūmo i holderen.
2. Skub zūmo bagud, så den klikker på plads.
Holder
Udløserknap
Strømkabel
Fjern zūmo fra holderen
1. Tryk på knappen på siden af monteringen for at frigøre zūmo.
2. Løft zūmo op og ud.
3. Sæt vejrhætten på holderen (gælder kun for motorcykelholderen).
Montering af zūmo i en bil
Før du monterer zūmo, skal du se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i
produktæsken for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering.
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved
at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.
1. Sæt bilens strømkabel i stikket på højre side af holderen.
Udløserknap
Strømkabel
til bil
Holder
Mikrofonstik
(2,5 mm)
2. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen. Rengør og tør forruden og
sugekoppen med en fnugfri klud.
3. Anbring sugekoppen i forruden.
4. Drej armen tilbage mod forruden.
Sugekopmontering
Advarsel: Brug ikke
sugekopmonteringen på en
motorcykel.
5. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
6. Placer bunden af zūmo i holderen.
7. Skub zūmo bagud, så den klikker på plads.
8. Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.
9. Hvis du bruger en trafikmodtager i Europa, skal du sætte trafikmodtagerens
antenne fast på forruden vha. sugekopperne.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber www.garmin.com
Garmin® og zūmo® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Rettighederne
til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Januar 2009
Delnummer 190-01026-76 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising