Garmin | zūmo 660LM | Garmin zūmo 660LM Installatie-instructies

Garmin zūmo 660LM Installatie-instructies
Installatie-instructies zūmo 660
Uw zūmo op een motorfiets bevestigen
Waarschuwing: het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen
aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken. Garmin raadt aan dat
een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert.
ees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
L
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
Stap 1: Stroom aansluiten op de houder
Kies een geschikte en veilige plek om de zūmo op uw motorfiets te bevestigen,
uitgaande van beschikbare stroombronnen en veilige kabelbevestiging.
Hoofdtelefoon-/audio-uitgang (3,5 mm)
Houder
Kale kabels met
zekering in de kabel
voor stroomaansluiting
Voedingskabel
Mini-USB-connector
(voor de ontvanger voor
verkeersinformatie)
Microfoonaansluiting (2,5 mm)
Stap 2: De stuurhouder installeren
Bij de zūmo worden onderdelen geleverd voor twee installatiemogelijkheden aan het
stuur. Voor aangepaste houders kan extra hardware nodig zijn (www.ram-mount.com).
A) De U-bout en stuurhouder installeren:
1. Plaats de U-bout rond het stuur en steek de uiteinden door de stuurhouder.
2. Draai de moeren aan om de houder vast te zetten. Draai de moeren niet te vast.
Opmerking: het aanbevolen moment is 5,6 Nm. Gebruik geen torsie van meer dan
9 Nm.
Stuurhouder
U-bout
Stuur
B) De stuurhouder op het koppelings-/remhandvat installeren:
Opmerking: Er worden zowel standaardbouten van 1/4 inch als M6-bouten
meegeleverd. Kies bouten van dezelfde maat als de fabrieksbouten op het
koppelings-/remhandvat.
1. Verwijder de twee fabrieksbouten van het koppelings-/remhandvat.
2. Steek de nieuwe bouten door de stuurhouder, de tussenstukjes en het handvat.
3. Draai de bouten aan om de houder vast te zetten.
Koppelings/remhandvat
Stuurhouder
Tussenstukjes
Stap 3: De basisplaat op de zūmo-houder bevestigen
1. Steek de schroeven van M4 × 40 mm met bolcilinderkop door de ringen,
de houder, de tussenstukjes en de basisplaat.
2. Draai de moeren aan om de basisplaat vast te zetten.
Houder
Schroeven met
bolcilinderkop
Ringen
Basisplaat
Moeren
Tussenstukjes
Stap 4: De basisplaat op de stuurhouder bevestigen
1. Breng de bal van de stuurhouder en de bal van de basisplaat in één lijn met de
arm met twee aansluitingen.
2. Draai de knop een beetje vast.
3. Pas de positie aan voor beter zicht en betere bediening.
4. Draai de knop aan om de steun vast te zetten.
Houder
Basisplaat
Arm met twee
aansluitingen
Knop
Voedingskabel
Stuurhouder
Stap 5: Uw zūmo op de steun plaatsen
1. Plaats de onderkant van uw zūmo in de houder.
2. Kantel de zūmo naar achteren totdat deze vastklikt.
Houder
Ontgrendelknop
Voedingskabel
Uw zūmo van de steun verwijderen
1. Druk op de knop aan de zijkant van de houder om de zūmo te ontgrendelen.
2. Haal de zūmo uit de steun.
3. Plaats de beschermkap op de houder (alleen voor de motorfietshouder).
Uw zūmo in een auto bevestigen
Voordat u de zūmo monteert: raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig
en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.
1. Sluit de voedingskabel van de auto aan op de connector aan de rechterkant van
de houder.
Ontgrendelknop
Microfoonaansluiting
(2,5 mm)
Voedingskabel
van de auto
Houder
2. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Maak de voorruit en de
zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
3. Plaats de zuignap op de ruit.
4. Duw de hendel terug, in de richting van de ruit.
Zuignapsteun
Waarschuwing:
Gebruik de zuignapsteun
niet op een motorfiets.
5. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
6. Plaats de onderkant van uw zūmo in de houder.
7. Kantel de zūmo naar achteren totdat deze vastklikt.
8. Steek het andere uiteinde van de voedingskabel van de auto in een stopcontact.
9. Als u in Europa een verkeersinformatie-ontvanger aansluit, kunt u de antenne met
zuignappen aan de voorruit bevestigen.
© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen www.garmin.com
Garmin® en zūmo® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd
in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder
uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van
hun respectieve eigenaars.
Januari 2009
Onderdeelnummer 190-01026-75 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising