Garmin | zūmo 660LM | Quick Start Guide | Garmin zūmo 660LM Aloitusopas

Garmin zūmo 660LM Aloitusopas
zūmo 660
®
pikaopas
zūmo
Virtapainike
Kytke ja katkaise virta painamalla pitkään.
Säädä äänenvoimakkuutta ja taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.
Kuuloke-/äänilähtö
(suojuksen alla)
Mini-USB-liitin
GPS-antenni
Muistikorttipaikka
Kaiutin
Mikrofoni
Ulkoisen antennin liitin
(suojuksen alla)
Akun
liitinpinnat
Vapautuspainike: avaa
akkulokero työntämällä ja
vapauttamalla
Huomautus: lisätietoja kiinnityksestä moottoripyörään ja autoon on laitteen
pakkauksessa olevissa zūmo 660 -asennusohjeissa.
Sarjanumero
(akun alla)
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Akun asentaminen
1. Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu
litiumioniakku.
2. Työnnä vapautuspainiketta, kunnes zūmon
taustapuolella oleva akkulokeron kansi
ponnahtaa ylös.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta
päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun liittimet
vastaavat akkupaikan sisäisiä liitäntöjä.
5. Sulje akkulokeron kansi.
zūmon akun
lataamisvaihtoehdot
•
•
•
•
Varoitus: pidä akku aina asennettuna, kun zūmo on
käynnissä.
zūmon asetusten
määrittäminen
virtapainiketta.
Satelliittien etsiminen
1. Mene ulos avoimelle paikalle, pois autotallista
ja korkeiden rakennusten lähettyviltä.
2. Pysäytä ajoneuvo ja kytke zūmoon virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
-palkit osoittavat
GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
yksi palkki on vihreä, zūmo on löytänyt
satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään
ja navigoida sinne.
➋ ➌
➊
Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
Käytä USB-kaapelia.
Käytä valinnaista verkkolaitetta.
Käytä valinnaista akkulaturia.
Käynnistä zūmo painamalla
Seuraa näytön ohjeita.
Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää
vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä
sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
Valikkosivun käyttäminen
➏
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
➍
➎
Akun tila.
➏
➐
➑
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Moottoripyörä-, skootteri-, autoilutai jalankulkijatilan valitseminen.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa
asetuksia.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun laite on liitetty
yhteensopivaan matkapuhelimeen.
➒
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla
tätä.
➓
Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä,
koskettamalla tätä.
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse määränpää ja Aja.
Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia valitsemalla
Minne? > Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta, valitse
Minne? > Lähellä.
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty magentalla värillä. Ajaessasi
zūmo ohjaa sinut päämäärään puhuttujen
ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun
yläosassa olevien ohjeiden avulla.
➌
➍
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
Vihje: voit lisätä useita pysähdyksiä
muokkaamalla nykyistä reittiä. Valitse
Minne? > Mukautetut reitit.
➋
➊
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Minne?.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäätä
valitsemalla Lisää kauttakulkupisteeksi.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
käännösluettelon.
➌
➍
Loitonna ja lähennä koskettamalla tätä.
➎
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
➏
Palaa valikkosivulle koskettamalla
kuvaketta.
Jos poikkeat reitiltä, zūmo laskee reitin uudelleen
ja antaa uusia ohjeita.
Pysähdyksen lisääminen
3. Valitse Aja.
➋
➊
➎
➏
Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
➍
Koskettamalla kuvaketta voit avata
seuraavan käännöksen tai kaistavahdin
sivun (jos se on käytettävissä).
Navigoiminen poissa tieltä
Kun valitset määränpään ja poissa tieltä -toiminto
on käytössä, zūmo piirtää reitin kohteeseen
suoraan linnuntietä.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi.
Polttoaineseurannan ottaminen
käyttöön
Jos zūmo on liitetty moottoripyöräkiinnitykseen,
laitteen voi määrittää hälyttämään, kun polttoaine
on vähissä.
2. Valitse Reittisuositus-kohdassa Pois tieltä.
Valitse ajotietokonesivulla Työkalut > Asetukset
> Bensamittari.
Mukautettavat
tietokentät
• Valitse Polttoaineseuranta-kohdassa
Käytössä. Bensamittari näkyy karttasivulla
kompassin alapuolella.
Suunta
Suunta
määränpäähän
Bensamittari
Kompassi
• Määritä Matka tankillis a -kohdassa
matka, jonka moottoripyörällä voi ajaa
yhdellä tankillisella.
Handsfree-puhelut
zūmo voi muodostaa Bluetooth®-yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite.
Jotta pariliitos voidaan muodostaa, toisen
laitteen ja zūmon on oltava käynnissä ja alle
10 metrin päässä toisistaan. zūmo voidaan liittää
samanaikaisesti puhelimeen ja kuulokkeeseen.
Voit tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin
yhteensopiva zūmon kanssa, osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
• Valitse Polttoaine vähissä -kohdassa,
milloin haluat ilmoituksen, että polttoaine
on vähissä.
zūmon ja matkapuhelimen pariliitos
Puhelinmuistion käyttäminen
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
5. Käynnistä kuuloke ja ota tarvittaessa etsintätila
käyttöön.
2. Valitse Bluetooth-kohdassa Käytössä.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä, johon haluat
soittaa.
6. Valitse zūmossa OK.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla Soita.
7. Valitse kuuloke ja OK.
8. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen BluetoothPIN ja valitse Valmis.
1. Valitse Valikko > Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
3. Valitse valikkosivulla Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
4. Valitse Puhelin-kohdassa Lisää (tai Vaihda).
Huomautus: kaikki puhelimet eivät tue
zūmon puhelinvalikon kaikkia toimintoja.
5. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
Ota käyttöön etsintätila. Nämä asetukset
saattavat sijaita Bluetooth-, yhteys- tai
handsfree-valikossa.
Soittaminen kohdepisteeseen
6. Valitse zūmossa OK.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
7. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
3. Valitse Soita tai
8. Näppäile numerot 1234 puhelimella.
Soittaminen numeroon
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna
avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
Valitsemalla Ohita voit ohittaa puhelun ja
hiljentää hälytysäänen.
.
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
3. Lopeta puhelu valitsemalla
puhelu.
> Lopeta
Langaton kuuloke ja pariliitos
1. Valitse Valikko > Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
Vinkit ja pikavalikot
• Palaa valikkosivulle painamalla Takaisinpainiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
ja
-painikkeita. Voit vierittää nopeammin
pitämällä painiketta painettuna.
Sivujen ulkoasu vaihtelee käyttötilan ja asetusten
mukaan.
Tiedostojen lataaminen
zūmoon
1. Aseta laitteeseen muistikortti (valinnainen).
2. Liitä USB-kaapeli.
2. Valitse Bluetooth-kohdassa Käytössä.
3. Siirrä tiedostot zūmoon.
3. Valitse valikkosivulla Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
4. Poista ja irrota USB-kaapeli.
4. Valitse Ääni-kohdassa Lisää (tai Vaihda).
9. Paina OK-painiketta.
MP3-tiedostojen
kuunteleminen
1. Valitse Työkalut > Mediasoitin.
2. Avaa MP3-soitin valitsemalla Lähde.
3. Valitse Selaa.
4. Kosketa luokkaa.
5. Valitse Soita kaikki.
zūmon lukitseminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan alapuolella
olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
HUOMAUTUS: jos unohdat PIN-koodin
ja turvasijainnin, lähetä zūmo ja kelvollinen
tuoterekisteröinti tai ostotodistus Garminille
avattavaksi.
zūmon nollaaminen
Jos zūmon näyttö lakkaa toimimasta, katkaise
zūmosta virta ja kytke se uudelleen. Jos tämä
ei auta, paina virtapainiketta 8 sekuntia.
Käynnistä zūmo uudelleen. zūmon pitäisi nyt
toimia normaalisti.
Tuotteen rekisteröiminen
Garminin yhteystiedot
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen
kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Jos haluat lisätietoja zūmon käyttämisestä, ota
yhteys Garminiin. Yhdysvallat: www.garmin.com
/support tai Garmin USA puh. (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020.
Lisätietoja
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.), puhelin:
0808 2380000.
Saat lisätietoja zūmosta valitsemalla Työkalut >
Ohje. Voit ladata käyttöoppaan uusimman
version osoitteesta www.garmin.com. Lisätietoja
lisävarusteista on osoitteessa http://buy.garmin.
com. Voit myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
nüMaps Guarantee™
Saat maksuttoman karttapäivityksen
rekisteröimällä zūmon osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän kuluessa
ensimmäisestä satelliittiyhteydestä. Et saa
maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit
laitteen puhelimitse tai odotat yli 60 päivää
sen jälkeen, kun zūmo on hakenut satelliitit
ensimmäisen kerran. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support
voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support. Voit ottaa yhteyttä Garmin
(Europe) Ltd.:hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870.8501241.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä zūmo on
direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten
ja muiden määräysten mukainen. Katso koko
vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen
sivulta osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo ja zūmo® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™ ja nüMaps Guarantee™ ovat
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta,
ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Viimeisimmät maksuttomat ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin tuotteiden käyttöiän
aikana ovat saatavissa Garminin web-sivustosta osoitteessa www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Helmikuu 2009
Osanumero 190-01026-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising