Garmin | zūmo 660LM | User guide | Garmin zūmo 660LM kayttoopas

Garmin zūmo 660LM kayttoopas
zūmo 600
®
käyttöopas
zūmo 660
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Puhelin +44 (0) 870-8501241 (Iso-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Puhelin +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta
myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman
velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä
ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo, MapSource®, zūmo® ja TourGuide® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
Lock™, myGarmin™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Audible.com® on Audible, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki © Audible, Inc. 1997–2008.
RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ on SD Card Associationin tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
joulukuu 2009
Osanumero 190-01026-37 ver. B
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
Oppaan merkintätavat
Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan jotakin,
kosketa mainittua kohdetta näytössä sormella.
Tekstissä olevat pienet nuolet (>) kehottavat
koskettamaan useita kohteita peräkkäin. Jos
tekstissä lukee esimerkiksi “valitse Minne?
> Suosikit”, valitse Minne? ja sen jälkeen
Suosikit.
zūmo-vihjeitä ja oikopolkuja
• Palaa valikkosivulle painamalla Takaisinpainiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
ja
-painikkeita. Voit vierittää
nopeammin pitämällä painiketta painettuna.
• Sivujen ulkoasu vaihtelee käyttötilan ja
asetusten mukaan.
zūmo 600 -käyttöopas
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja zūmon käyttämisestä,
ota yhteys Garminiin. Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai Garmin USA
puh. (913) 397-8200 tai (800) 800-1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.), puhelin:
0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support. Voit ottaa
yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:hen myös
puhelimitse: +44 (0) 870 8501241.
myGarmin™
Osoitteessa http://my.garmin.com voit käyttää
Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja:
• rekisteröidä Garmin-laitteen
• tilata valvontakameratietoja (lisätietoja on
sivulla 34).
• avata lisäkarttoja.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaasta.
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto....................................................i
Oppaan merkintätavat.....................................i
zūmo-vihjeitä ja oikopolkuja.............................i
Garminin yhteystiedot......................................i
myGarmin™ .....................................................i
Aloitus.......................................................1
zūmo...............................................................1
Akun asentaminen..........................................2
zūmon kiinnittäminen autossa........................2
zūmon kiinnittäminen moottoripyörään...........3
Valikkosivun käyttäminen................................5
Käyttötilan valitseminen..................................5
zūmon asetusten määrittäminen.....................5
Satelliittien etsiminen......................................5
Määränpään löytäminen.................................6
Reitin seuraaminen.........................................7
Äänenvoimakkuuden säätäminen...................7
Minne?.......................................................8
Osoitteen etsiminen........................................8
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin
läheltä...........................................................8
Aja-sivun asetukset.........................................8
Kotisijainnin asettaminen................................9
Paikan etsiminen nimellä ...............................9
Viimeksi löytyneet paikat................................9
ii
Suosikkien käyttäminen................................10
Valokuvanavigoinnin käyttäminen.................10
Ekstrojen käyttäminen..................................10
Mukautettujen reittien käyttäminen............... 11
Paikan löytäminen kartan avulla................... 11
Koordinaattien antaminen.............................12
Pääsivujen käyttäminen.........................13
Karttasivu......................................................13
Risteysluettelosivu........................................13
Seuraavan käännöksen sivu.........................13
Kaistavahtisivu..............................................14
Reitit-sivu......................................................14
Osamatkamittari-sivu....................................14
Kompassi......................................................15
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön.....15
Hands free-puhelut.................................16
Pariliitoksen muodostaminen........................16
Puhelun vastaanottaminen ..........................17
Puhelun aikana ............................................17
Puhelin-valikko..............................................17
Liikennetietojen käyttäminen................19
Liikennetietojen vastaanottaminen...............19
Liikenne alueella...........................................19
Vakavuuden värikoodi...................................19
Liikenne reitillä..............................................19
Liikennekartan tarkasteleminen....................20
Mediasoitinten käyttäminen..................21
Langattoman kuulokkeen käyttäminen.........21
Musiikin toistaminen.....................................21
Äänikirjojen kuunteleminen...........................22
Tiedostojen hallinta................................23
Tiedostojen lataaminen.................................23
Tuetut tiedostotyypit......................................23
Tiedostojen poistaminen ..............................23
Työkalut-valikon käyttäminen...............24
Asetukset......................................................24
Nykysijainti....................................................24
Ohje..............................................................24
Mediasoitin....................................................24
Kuvien katselu..............................................24
Mukautetut reitit............................................24
Omat tiedot...................................................24
Matkalokien hallinta......................................24
Maailmankello . ............................................26
Language Guide...........................................26
Laskin ..........................................................27
Yksikkömuunnin ..........................................27
Tarjoukset.....................................................27
zūmon mukauttaminen..........................28
Järjestelmän asetusten muuttaminen...........28
Navigointiasetusten muuttaminen.................28
Näyttöasetusten muuttaminen......................29
Aika-asetusten päivittäminen........................29
Kieliasetusten muuttaminen..........................29
zūmo 600 -käyttöopas
Johdanto
Kartta-asetusten muuttaminen......................30
Suojauksen lisääminen.................................30
FM TMC -liikennetilaustietojen
tarkasteleminen..........................................30
Bluetooth-asetusten muuttaminen................31
Läheisyyspisteasetusten muuttaminen.........31
Kaikkien asetusten palauttaminen................32
Käyttäjätietojen poistaminen.........................32
Vianmääritys.................................................40
Hakemisto...............................................42
Liite..........................................................33
zūmon lataamisvaihtoehdot..........................33
zūmon nollaaminen.......................................33
Näytön kalibroiminen....................................33
zūmon lukitseminen......................................33
nüMaps Guarantee™ . ..................................33
Lisäkartat......................................................33
Ohjelmiston päivittäminen.............................34
Ekstrat ja lisävarusteet..................................34
Akun tiedot . .................................................35
zūmon akun vaihtaminen..............................35
zūmon lataaminen........................................35
Sulakkeen vaihtaminen.................................36
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista..................36
Kiinnittäminen kojelautaan............................36
zūmon ja telineiden irrottaminen...................37
zūmon huoltaminen .....................................37
Vaatimustenmukaisuus-vakuutus.................38
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus................38
Tekniset tiedot...............................................39
zūmo 600 -käyttöopasiii
Aloitus
Aloitus
zūmo
Mini-USB-liitin
Virtapainike
Kytke ja katkaise virta painamalla pitkään.
Säädä äänenvoimakkuutta ja taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.
GPS-antenni
microSD™paikka
Kuuloke-/
äänilähtö
(suojuksen
alla)
Kaiutin
Mikrofoni
Ulkoisen
antennin liitin
(suojuksen alla)
Akun
liitinpinnat
Vapautuspainike: avaa
akkulokero työntämällä
ja vapauttamalla
zūmo 600 -käyttöopas
Sarjanumero
(akun alla)
Aloitus
Akun asentaminen
1. Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu
litiumioniakku.
2. Työnnä vapautuspainiketta, kunnes zūmon
taustapuolella oleva akkulokeron kansi
ponnahtaa ylös.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta
päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun
liittimet vastaavat akkupaikan sisäisiä
liitäntöjä.
5. Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.
zūmon kiinnittäminen
autossa
Varoitus: älä käytä imukuppikiinnitystä
moottoripyörässä.
1. Liitä auton virtajohto telineen takaosassa
olevaan virtaliitäntään.
3.
4.
5.
6.
7.
Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
Aseta zūmon alaosa telineeseen.
Kallista zūmoa takaisinpäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Vapautuspainike
Teline
Auton virtajohto
2. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi
nukkaamattomalla liinalla.
Imukuppikiinnitys
8. Liitä auton virtajohdon toinen pää auton
vapaaseen virtapistorasiaan.
9. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kiinnitä sen antenni
tuulilasiin imukupeilla.
Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen
ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta
auringonpaisteesta.
Varoitus: pidä akku aina asennettuna,
kun zūmo on käynnissä.
zūmo 600 -käyttöopas
Aloitus
zūmon kiinnittäminen
moottoripyörään
Varoitus: Jos virtajohto liitetään väärin
paljaisiin johtimiin, ajoneuvo tai akku voi
vahingoittua tai joku voi loukkaantua. Garmin
suosittelee, että laitteen asentaa kokenut
asentaja, joka tuntee sähköjärjestelmät.
Vaihe 1: Virtajohdon liittäminen
kiinnitykseen
Kiinnitä zūmo moottoripyörään sopivaan ja
turvalliseen kohtaan käytettävissä olevien
virtalähteiden ja kaapeleiden turvallisen
ohjauksen mukaan.
Vaihe 2: Ohjaustankoalustan
asentaminen
B) Ohjaustankoalustan asentaminen
kytkin-/jarrukiristimeen:
A) U-pultin ja ohjaustankoalustan
asentaminen:
1. Irrota kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset
pultit.
2. Pujota uudet pultit ohjaustankoalustan,
välikkeiden ja kiristimen läpi.
3. Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.
zūmo sisältää osat kahta ohjaustankoasennusvaihtoehtoa varten. Mukautettuun
asennukseen voidaan tarvita lisätarvikkeita
(www.ram-mount.com).
1. Aseta U-pultti ohjaustangon ympärille ja
pujota pultin päät ohjaustankoalustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit. Älä
kiristä niitä liian tiukalle.
Teline
Kuuloke-/äänilähtö (3,5 mm)
Paljaat johtimet ja
sisäinen sulake
virtaliitäntää varten
Huomautus: Suositeltava kiristysmomentti on 50 lbf-in. Älä ylitä
kiristysmomenttia 80 lbf-in.
Ohjaustankoalusta
Kytkin-/
jarrukiristin
Ohjaustankoalusta
U-pultti
Virtajohto
Välikkeet
Mikrofonilähtö (2,5 mm)
Mini-USB-liitin
(liikennevastaanotinta
varten)
zūmo 600 -käyttöopas
Huomautus: Laitteen mukana
toimitetaan sekä 1/4 tuuman vakiopultit että
M6-pultit. Käytä samankokoisia pultteja kuin
kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.
Ohjaustanko
Aloitus
Vaihe 3: Alustan liittäminen
zūmon kiinnitykseen
1. Pujota M4 × 40 mm:n kupukantaruuvit
aluslevyjen, telineen, välikkeiden ja
alustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
Aluslevyt Teline
Alusta
Vaihe 4: Alustan liittäminen
ohjaustankoalustaan
1. Kohdista ohjaustankoalustan ja alustan
pallo kaksikantaiseen pallokantavarteen.
2. Kiristä nuppia hiukan.
3. Säädä katselukulman ja toiminnan
parantamiseksi.
4. Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.
Teline
Välikkeet
Kupukantaruuvit
Vaihe 5: zūmon asentaminen
telineeseen
1. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
2. Kallista zūmoa takaisinpäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Teline
Vapautuspainike
Alusta
Kaksikantainen
pallokantavarsi
Mutterit
Virtajohto
Virtajohto
Nuppi
Ohjaustankoalusta
zūmo 600 -käyttöopas
Aloitus
Valikkosivun käyttäminen
➊ ➋ ➌ ➍
➎
➐
➏
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Moottoripyörä-, skootteri-, autoilu- tai
jalankulkijatilan valitseminen.
Akun tila.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun laite on
liitetty yhteensopivaan matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla
tätä.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä,
koskettamalla tätä.
Käyttötilan valitseminen
Moottoripyörä
Skootteri
Autoilu
Jalankulkija
zūmossa on useita käyttötiloja eri
liikennetarpeisiin. Reittien ja navigoinnin
laskentatapa vaihtelee käyttötilan mukaan.
Esimerkiksi yksisuuntaisia katuja käsitellään
eri tavalla kävely- ja ajotilassa.
Kun asetat zūmon telineeseen, joka ei vastaa
sen nykyistä käyttötilaa, zūmo kysyy, haluatko
vaihtaa käyttötilaa.
Käyttötilan vaihtaminen:
1. Kosketa käyttötilakuvaketta.
2. Valitse tila ja kosketa OK-painiketta.
3. Kosketa Kyllä-painiketta ja määritä
asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
zūmon asetusten
määrittäminen
Laite käynnistyy automaattisesti, jos se
on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
Käynnistä zūmo manuaalisesti painamalla
virtapainiketta. Seuraa näytön ohjeita.
Satelliittien etsiminen
1. Mene ulos avoimelle paikalle, pois
autotallista ja korkeiden rakennusten
lähettyviltä.
2. Pysäytä ajoneuvo ja kytke zūmoon virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
-palkit osoittavat
GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
yksi palkki on vihreä, zūmo on löytänyt
satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään
ja navigoida sinne.
zūmo 600 -käyttöopas
Aloitus
Määränpään löytäminen
Minne? -valikossa on useita eri luokkia, joiden avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja ja muita kohteita. zūmoon ladattu yksityiskohtainen kartta
sisältää miljoonia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
1. Valitse Minne?
2. Valitse luokka.
3. Valitse aliluokka.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
6. Nauti matkasta!
zūmo 600 -käyttöopas
Aloitus
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Ajaessasi
zūmo ohjaa sinut päämäärään puhuttujen
ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun
yläosassa olevien ohjeiden avulla. Vasemmassa
yläkulmassa näkyy matka seuraavaan
ohjausliikkeeseen ja kaista, jolla sinun
pitäisi olla ohjausliikettä varten.
Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, zūmo
laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita
uudelle reitille.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
Kauttakulkupisteen lisääminen
Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen
(kauttakulkupisteen). zūmo näyttää ajo-ohjeen
pysähtymispaikkaan ja määränpäähän.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi.
Muokkaa nykyistä reittiä, jos haluat
lisätä reitille useampia kauttakulkupisteitä.
Katso sivua 11.
Kiertotien käyttäminen
Jos jokin reitillä oleva tie on suljettu, voit ajaa
kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Pysäytä.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Valitse Valikko-sivulta Voimakk.. Säädä
äänenvoimakkuustasoa ja -painikkeilla.
Mykistä kaikki äänet valitsemalla Mykistys.
Voit säätää äänikehotusten, mediasoittimen
ja puhelimen äänenvoimakkuutta valitsemalla
Äänensäädöt. Säädä voimakkuuksia tarpeen
mukaan. Valitsemalla Palauta voit palauttaa
ääniasetusten oletukset.
HUOMAUTUS: voit avata
äänenvoimakkuus- ja kirkkausasetukset
nopeasti painamalla virtapainiketta lyhyesti.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
zūmo yrittää palata alkuperäiselle reitille
mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti on
ainoa järkevä vaihtoehto, zūmo ei ehkä laske
kiertotietä.
zūmo 600 -käyttöopas
Minne?
Minne?
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
perushausta on sivulla 6.
Osoitteen etsiminen
Osoitehaun toimenpiteet vaihtelevat
zūmoon ladattujen karttojen mukaan.
Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Valitse tarvittaessa Vaihda osavaltio tai
maa.
3. Valitse Etsi kaikki.
TAI
Valitse Kirjoita kaupunki tai Kirjoita
postinumero, kirjoita kaupungin nimi/
postinumero ja valitse Valmis. Valitse
kaupunki tai postinumero luettelosta.
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
Aja-sivun asetukset
Avaa Aja-sivun.
Paikan etsiminen jonkin
toisen sijainnin läheltä
➊
zūmo hakee automaattisesti nykyisen paikan
lähellä olevia paikkoja.
1. Valitse Minne? > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto:
• Missä nyt olen—hae nykyisen
sijainnin läheltä.
• Toisesta kaupungista—hae sen
kaupungin läheltä, jonka nimen
kirjoitat.
• Lähellä nykyistä reittiä—hae reitin
varrelta.
• Määränpää—hae määränpään
läheltä.
3. Paina OK-painiketta.
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➍
➌
➎
Jos laitteeseen on kytketty langatonta
Bluetooth-tekniikkaa käyttävä
matkapuhelin, voit soittaa tähän
paikkaan koskettamalla.
Koskettamalla voit näyttää reitin kartalla.
Katso sivua 14.
Koskettamalla voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Koskettamalla voit näyttää sijainnin
kartalla.
Koskettamalla voit tallentaa paikan
suosikkeihin. Katso sivua 10.
zūmo 600 -käyttöopas
Minne?
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat.
1. Valitse Minne? > Menen kotiin.
2. Valitse vaihtoehto.
Palaaminen kotiin
Kun olet määrittänyt kotisijainnin, voit
muodostaa reitin siihen milloin tahansa
valitsemalla Minne? Valitse Minne? >
Menen kotiin.
Kotisijainnin vaihtaminen
Voit määrittää jonkin toisen paikan
kotisijainniksi Työkalut-valikosta.
Paikan etsiminen nimellä
Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen,
voit kirjoittaa sen näyttönäppäimistöllä.
Voit rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen
sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
2. Kirjoita nimen kirjaimia
näyttönäppäimistöllä.
3. Valitse Valmis.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Kun näyttöön tulee näppäimistö, voit kirjoittaa
kirjaimen tai numeron koskettamalla sitä.
Viimeksi löytyneet paikat
zūmo tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa. Valitse Minne? >
Viimeksi löydetyt voit tarkastella hiljattain
löydettyjä paikkoja.
Viimeksi löytyneiden paikkojen
poistaminen
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto.
• Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa.
• Poista merkki
-painikkeella.
zūmo 600 -käyttöopas
• Valitse usein kirjoitetut tai valitut sanat
koskettamalla -painiketta.
• Valitsemalla Kieli voit vaihtaa
näppäimistön kieli tilan.
• Valitsemalla
voit lisätä
erikoismerkkejä.
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden
paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla
Poista > Kyllä. Luettelo tyhjennetään
kokonaan, mutta varsinaista paikkaa ei
poisteta zūmosta.
Minne?
Suosikkien käyttäminen
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja, jotka
voidaan etsiä nopeasti ja joihin voidaan luoda
reittejä. Myös kotisijainti tallennetaan Suosikitkohtaan.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
Kosketa karttasivulla ajoneuvokuvaketta.
Voit tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla
Tallenna sijainti.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat
tallentaa, valitse Tallenna Aja -sivulla.
2. Paina OK-painiketta. Sijainti tallennetaan
Suosikit-kohtaan.
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
1. Valitse Minne?.
2. Valitse Suosikit.
3. Kosketa luokkaa. Tallennetut paikat tulevat
näyttöön.
10
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse kohde, jota haluat muokata.
3. Valitse Muokkaa.
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja valitse
Valmis.
• Liitä valokuva—valitse kuva
liitettäväksi kyseiseen paikkaan.
Lisätietoja kuvien lataamisesta
zūmoon tai muistikortille on sivulla 23.
• Vaihda karttasymboli—valitse uusi
symboli.
• Vaihda puhelinnumero—kirjoita
puhelinnumero ja valitse Valmis.
• Vaihda luokkaa—sijainnin
tallennuspaikan luominen ja
muokkaaminen.
• Poista—valitsemalla Kyllä voit
poistaa kohteen suosikeista.
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia
zūmoon tai muistikortille ja luoda reittejä
niihin.
1. Osoitteesta http://connect.garmin.com
/photos voit ladata sijaintitietoja sisältäviä
kuvia.
2. Valitse ja lataa kuvia sivuston ohjeiden
mukaan.
3. Valitse Minne? > Suosikit > Valokuvat.
Sijaintitietoja sisältävät kuvat näkyvät
luettelossa.
4. Valitse kuva.
Ekstrojen käyttäminen
Lisätietoja ekstroista (esimerkiksi
valvontakameratiedot ja Garmin
Travel Guide) on sivuilla 34–35.
zūmo 600 -käyttöopas
Minne?
Mukautettujen ����������
reittien
käyttäminen
8. Tallenna reitti ja poistu painamalla Tallennapainiketta.
Mukautetun reitin luominen
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) > Mukautetut
reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Muokkaa.
4. Muokkaa reittiä valitsemalla vaihtoehto:
Valitse Minne? > Mukautetut reitit. Valitse
reitti, jota haluat käyttää, ja valitse Aja.
zūmolla voit luoda ja tallentaa reittejä ennen
seuraavaa matkaa. Voit tallentaa enintään
20 reittiä.
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) > Mukautetut
reitit > Uusi.
2. Valitse Lisää uusi aloituspiste.
3. Etsi sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.
4. Valitse Lisää uusi päätepiste.
5. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse Valitse.
6. Voit lisätä reitille toisen sijainnin
valitsemalla
. Poista sijainti
painamalla -painiketta.
7. Voit laskea reitin ja tarkastella sitä kartassa
valitsemalla Seuraava.
Mukautettujen reittien
muokkaaminen
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja valitse
Valmis.
• Lisää tai poista pisteitä—voit lisätä
tai poistaa välietappeja reitiltä.
• Järjestä pisteet itse—muuta reitin
pisteiden järjestystä.
• Järjestä pisteet optimaalisesti—
järjestä pisteet automaattisesti.
• Laske uudelleen—voit muuttaa
reittisuositusta siten, että laite laskee
reitit lyhyemmän ajan, lyhyemmän
matkan tai tieltä poistumisen mukaan.
• Poista—poista reitti.
Muutokset tallennetaan automaattisesti,
kun poistut joltakin reitinmuokkaussivulta.
Paikan löytäminen kartan
avulla
Voit etsiä paikan kartasta valitsemalla Minne?
> Selaa karttaa tai koskettamalla mitä tahansa
kartan kohtaa.
• Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla karttaa ja liikuttamalla
sormea sen päällä.
• Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla
- ja -painiketta.
• Kosketa jotakin kartan kohtaa. Nuoli
osoittaa paikan.
• Voit tallentaa paikan valitsemalla Tallenna.
• Aloita reitin navigoiminen valitsemalla Aja
ja navigoi paikkaan.
• Jos zūmo on simulaattoritilassa,
valitsemalla Aset. sij. voit määrittää
valitun paikan nykyiseksi sijainniksi.
(Katso sivua 28.)
zūmo 600 -käyttöopas11
Minne?
• Valitsemalla
voit vaihtaa 3D- ja
2D-kartan välillä.
• Voit kiertää katselukulmaa 3D-näkymässä
valitsemalla .
• Kun loitonnat karttaa, se muuttuu
digitaaliseksi korkeuskartaksi, jossa
näkyvät alueen pinnanmuodot.
• Loitontamalla voimakkaasti voit näyttää
maapallon. Voit tarkastella maailman
alueita nopeasti koskettamalla ja
pyörittämällä maapalloa.
Huomautus: voit tarkastella ainoastaan
niiden alueiden yksityiskohtaisia karttoja,
jotka on ladattu zūmoon.
12
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa zūmon avulla mihin
tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien tai muiden koordinaattien
avulla. Tämä on erityisen hyödyllistä
geokätkennässä.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
2. Valitsemalla Muoto voit valita käyttämäsi
kartan tyypin mukaisen koordinaattimuodon.
3. Voit valita uuden suunnan koskettamalla
suuntakenttää.
4. Kosketa lukukenttää, anna koordinaatit ja
valitse Valmis.
5. Kun olet antanut oikeat koordinaatit, valitse
Seuraava.
zūmo 600 -käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Pääsivujen käyttäminen
Karttasivu
Avaa karttasivu valitsemalla
Näytä
kartta.
• Ajo
neuvomerkki näyttää nykyisen
sijaintisi.
• Kosketa ylhäältäpäin tarkasteltavaksi
valittavaa kartan 3D-näkymää.
• Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla karttaa
(katso sivua 11).
• Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
➌
➍
➎
➏
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
käännösluettelon.
Loitonna ja lähennä koskettamalla tätä.
Valitsemalla ajoneuvokuvakkeen voit
katsoa Nykysijainti- -sivun.
Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
Palaa valikkosivulle koskettamalla
kuvaketta.
Risteysluettelosivu
➋
➊
➌
➎
➊
➋
➍
➏
➎
Koskettamalla kuvaketta voit avata
seuraavan käännöksen tai Risteysnäkymäsivun (jos se on käytettävissä).
Kun navigoit reittiä, risteysluettelosivulla
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajo-ohjeet
ja käännösten väliset etäisyydet. Voit avata
risteysluettelosivun koskettamalla karttasivun
yläreunan tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin
luettelon käännöstä voit avata sen seuraavan
käännöksen sivun. Valitsemalla Näyt kartal.
voit näyttää koko reitin kartassa.
Seuraavan käännöksen sivu
Kun navigoit reittiä, seuraavan käännöksen
sivulla näkyy risteys, josta käännytään
seuraavaksi, sekä etäisyys ja jäljellä oleva
ajoaika risteykseen.
Voit tarkastella tulevaa käännöstä kartassa
koskettamalla karttasivun vasenta yläkulmaa
tai mitä tahansa käännöstä käännösluettelossa.
Mahdollisuuksien mukaan voit tarkastella
kyseisen käännöksen kaistavahtisivua
valitsemalla seuraavan käännöksen sivulla
Kaistavahti.
zūmo 600 -käyttöopas13
Pääsivujen käyttäminen
Kaistavahtisivu
Reitit-sivu
Osamatkamittari-sivu
Suunta
Kompassi
Mukautettavat
tietokentät
Suunta
määränpäähän
Bensamittari
Jos kaistavahtisivu on käytettävissä, sillä näkyy
tuleva risteys ja kaista, jolla sinun pitäisi ajaa.
Voit avata kaistavahtisivun koskettamalla
karttasivun vasenta yläkulmaa. Voit avata
kaistavahtisivun myös seuraavan käännöksen
sivulta.
14
Reitit-sivulla näkyy kolme erityyppistä reittiä
määränpäähän: lyhyimmän ajan, lyhyimmän
matkan ja tieltä poistumisen mukainen
reitti. Valitse reitti valitsemalla sitä vastaava
reittipainike näytön reunasta.
Valitse Aja- sivulla reitin tietovälilehti,
jossa näkyvät käyttötila sekä matka ja
aika määränpäähän. Reitit-sivu avautuu.
Ajotietokoneessa on hyödyllisiä tilastotietoja
matkasta. Voit avata ajotietokoneen
koskettamalla karttasivun Valikko-kohdan
jommallakummalla puolella olevaa
tietokenttää.
Karttasivulla kulloinkin näkyvien tietokenttien
vierellä on vihreä valintamerkki.
Jos pysähdyt usein, pidä zūmon virta
kytkettynä, jotta matkaan kulunut aika
näyttää oikeaa aikaa koko matkan ajan.
zūmo 600 -käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Kompassi
Voit navigoida GPS-kompassin avulla.
Kalibrointia ei tarvitse tehdä, mutta sinun on
oltava paikassa, josta on esteetön näkyvyys
taivaalle. Kun olet liikkeellä, kompassi pyörii.
Kompassi on ajotietokonesivulla, jonka
voit avata koskettamalla jotakin Valikkopainikkeen vierellä olevaa tietokenttää.
Tietokenttien vaihtaminen
Kentässä voi näyttää eri tietoja ajamisen ja
reitittämisen aikana.
1. Kun navigoit reittiä, kosketa karttasivun
vasemmassa tai oikeassa alakulmassa
olevaa tietokenttää.
2. Kosketa ajotietokonesivulla tietokenttää,
jonka haluat näyttää kartassa.
Matkan tietojen tyhjentäminen
Nollaa reitin tiedot ennen reitin aloittamista,
jotta saat tarkat tiedot.
1. Avaa ajotietokonesivu koskettamalla
tietokenttää kartassa.
2. Valitse Nollaa ja valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Maks. nopeus voit nollata
maksiminopeuden.
• Voit nollata ajotietokonesivun tiedot
valitsemalla Matkatiedot.
• Voit nollata ajotietokoneen
polttoainemittarin valitsemalla
Bensamittari.
Voit ottaa polttoainemittarin käyttöön
valitsemalla nollaussivulla Polttoaineas..
Polttoainehälytyksen käyttäminen
Kun polttoaine on niin vähissä, että laite
näyttää polttoaine vähissä -hälytyksen,
karttasivulle ilmestyy punainen polttoainepumppukuvake. Koskettamalla kuvaketta voit
näyttää lähimpien huoltoasemien luettelon.
Polttoaineseurannan
ottaminen käyttöön
Jos zūmo on liitetty moottoripyöräkiinnitykseen, laitteen voi määrittää hälyttämään, kun
polttoaine on vähissä.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bensamittari.
Polttoaineseuranta—valitse Käytössä.
Bensamittari näkyy karttasivulla kompassin
alapuolella.
Matka tankillisella—määritä matka, jonka
moottoripyörällä voi ajaa yhdellä tankillisella.
Polttoaine vähissä—valitse, milloin haluat
ilmoituksen, että polttoaine on vähissä.
zūmo 600 -käyttöopas15
Hands free-puhelut
Hands free-puhelut
zūmo voi muodostaa Bluetooth®-yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfreelaite.
Voit tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin
yhteensopiva zūmon kanssa, osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Pariliitoksen muodostaminen
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys laitteiden välille
(esimerkiksi matkapuhelin ja zūmo). Kun
kahta laitetta käytetään ensimmäistä kertaa
yhdessä, niiden välille on muodostettava
pariliitos PIN-koodin/salasanan avulla. Kun
laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen
yhteydessä.
16
Jotta pariliitos voidaan muodostaa, toisen
laitteen ja zūmon on oltava käynnissä ja
alle 10 metrin päässä toisistaan. zūmo
voidaan liittää samanaikaisesti puhelimeen
ja kuulokkeeseen.
Aloita pariliitoksen muodostaminen zūmossa
tai laitteessa. Lisätietoja on laitteiden oppaissa.
Kun käynnistät zūmon, se yrittää muodostaa
pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa
se yhdistettiin viimeksi. Toinen laite on ehkä
määritettävä muodostamaan yhteys zūmoon
automaattisesti, kun se käynnistetään.
Kun puhelin on liitetty zūmoon, voit
soittaa puheluja. Voit avata Puhelin-valikon
painamalla valikkosivulla Puhelin-painiketta.
Pariliitoksen luominen puhelimen
asetuksilla
1. Ota käyttöön zūmon Bluetooth-asetus.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
2. Valitse Käytössä.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
Se saattaa olla Asetukset-, Bluetooth,
Yhteydet- tai Hands-free-valikossa.
4. Hae Bluetooth-laitteita.
5. Valitse zūmo laiteluettelosta.
6. Näppäile numerot 1234 puhelimella.
zūmo 600 -käyttöopas
Hands free-puhelut
zūmon ja matkapuhelimen
pariliitos
1. Ota käyttöön zūmon Bluetooth-asetus.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
2. Valitse Käytössä.
3. Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
4. Valitse Puhelin-kohdassa Lisää (tai
Vaihda).
5. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
Ota käyttöön etsintätila. Nämä asetukset
saattavat sijaita Bluetooth-, yhteys- tai
handsfree-valikossa.
6. Valitse zūmossa OK.
7. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
8. Näppäile numerot 1234 puhelimella.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna
avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
Valitsemalla Ohita voit ohittaa puhelun ja
hiljentää hälytysäänen.
Sisäinen mikrofoni on zūmon etupuolella.
Puhelun aikana
Lopeta puhelu valitsemalla > Lopeta
puhelu. Valitsemalla > Puheluvalinnat
voit käyttää seuraavia asetuksia:
• Näppäinäänet—näyttää näppäimistösivun,
jonka avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Siirrä ääni puhelimeen—tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos haluat katkaista
zūmosta virran, mutta jatkaa puhelua
tai puhua rauhassa. Voit vaihtaa takaisin
valitsemalla Siirrä ääni laitteeseen.
• Mikrofonin mykistäminen.
Puhelin-valikko
Voit avata Puhelin-valikon painamalla
valikkosivulla Puhelin-painiketta. Valitsemalla
Tila voit tarkastella signaalin voimakkuutta,
akun varaustasoa ja liitetyn puhelimen nimeä.
Huomautus: kaikki puhelimet eivät tue
zūmon puhelinvalikon kaikkia toimintoja.
Puhelinmuistion käyttäminen
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti
zūmoon aina, kun matkapuhelin muodostaa
yhteyden zūmoon. Saattaa kulua muutama
minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on
käytettävissä.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä, johon
haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla Soita.
zūmo 600 -käyttöopas17
Hands free-puhelut
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse Soita tai .
Numeron valitseminen
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
Puheluhistorian tarkasteleminen
Puheluhistoria ladataan automaattisesti zūmoon
aina, kun matkapuhelin muodostaa yhteyden
zūmoon. Tietojen siirtäminen zūmoon saattaa
kestää muutamia minuutteja.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja
valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät
aikajärjestyksessä. Viimeisimmät
puhelut näkyvät luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja Soita.
18
Soittaminen kotiin
Anna kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit
soittaa kotiin nopeasti.
Kotinumeron muokkaaminen:
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Valitse Syötä puhelinnumero,
jos haluat käyttää näppäimistösivua,
tai Valitse puhelinluettelosta
(käytettävissä ainoastaan, jos puhelin
tukee puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse Valmis > Kyllä. zūmo soittaa
kotinumeroosi.
Puhelujen soittaminen käyttämällä
äänivalintaa
Voit soittaa puheluja sanomalla yhteyshenkilön
nimen.
1. Valitse Puhelin > Äänitunniste.
2. Sano yhteysnehkilön nimi.
HUOMAUTUS: Matkapuhelin on ehkä
“opetettava” tunnistamaan äänikomennot.
Lisätietoja on puhelimen oppaissa.
Soittaminen kotiin:
Valitse Puhelin > Soita kotiin.
zūmo 600 -käyttöopas
Liikennetietojen käyttäminen
Liikennetietojen
käyttäminen
Nyt zūmo voi vastaanottaa FM TMC
(Traffic Message Channel) -liikennetietoja.
Liikennetietoja voidaan tarkastella
ainoastaan, jos zūmo on liitetty FMliikennevastaanottimeen. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
Liikennetietojen
vastaanottaminen
Auton virtalähteeseen
Sisäinen antenni
Telineen virtaliitäntään
Liikennetietojen vastaanottaminen edellyttää
seuraavien ehtojen täyttymistä:
• Liikennevastaanotin on liitettävä zūmoon.
• Liikennevastaanotin ja zūmo on liitettävä
ulkoiseen virtalähteeseen.
• Liikennevastaanottimen ja zūmon on oltava
liikennetietoja lähettävän ULA-aseman
taajuusalueella.
Huomautus: lämmitettävät
(pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikenne alueella
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun vasemmassa
yläkulmassa. Liikennekuvake vaihtaa väriä sen
mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai
ajettavalla tiellä on.
Vakavuuden värikoodi
Väri
Kuvaus
Merkitys
Vihreä
Ei vakava
Liikenne sujuu
normaalisti.
Keltainen
Keskivakava
Liikenne on
jonkin verran
ruuhkaista.
Punainen Vakava
Liikenne
on erittäin
ruuhkaista
tai kokonaan
pysähtynyt.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana zūmo tarkkailee
liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti
siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman
vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka
navigoinnin aikana, zūmo laskee reitin
automaattisesti uudelleen. Laite saattaa silti
zūmo 600 -käyttöopas19
Liikennetietojen käyttäminen
ohjata sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras
mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei ole.
Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa,
liikennekuvakkeessa näkyy, kuinka paljon
ruuhka on pidentänyt matkustusaikaa. Aika on
otettu huomioon arvioidussa saapumisajassa.
Reitin liikenteen välttäminen:
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla Vältä.
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia kartalla
valitsemalla Näytä liikennekartta.
Voit palata liikennekartalta tavalliseen
karttakuvaan koskettamalla liikennekuvaketta
ja valitsemalla sitten Näytä tavallinen kartta.
Ruuhkatietojen tarkasteleminen
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitsemalla Liikennehaku voit tarkastella
ruuhkatietoluetteloa.
3. Koskettamalla kohtaa luettelossa voit
tarkastella ruuhkaa kartassa ja näyttää sen
tietoja. Jos ruuhkia on useita, voit näyttää
lisää ruuhkia koskettamalla nuolia.
20
zūmo 600 -käyttöopas
Mediasoitinten käyttäminen
Mediasoitinten
käyttäminen
Langattoman kuulokkeen
käyttäminen
Voit kuunnella laadukasta ääntä liittämällä
laitteeseen A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile Bluetooth -kuulokkeen.
Lisätietoja Bluetooth-tekniikasta on sivulla 16.
Jotta pariliitos voidaan muodostaa, toisen
laitteen ja zūmon on oltava käynnissä ja
alle 10 metrin päässä toisistaan.
Musiikin toistaminen
Voit ladata musiikkitiedostoja sisäiseen
muistiin tai muistikortille. Katso sivua 23.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse Työkalut > Mediasoitin.
Näytä MP3-soitin valitsemalla Lähde.
Valitse Selaa.
Valitse luokka ja tarvittaessa aliluokka.
Jos haluat toistaa koko luokan, valitse
Kaikki. Toista tietty kappale valitsemalla se.
Nykyinen kappale
Albumin kansi
Kuulokkeen liittäminen
1. Valitse valikkosivulla Työkalut > Asetukset
> Bluetooth.
2. Valitse Ääni-kohdassa Lisää (tai Vaihda).
3. Käynnistä kuuloke ja ota tarvittaessa
etsintätila käyttöön.
4. Valitse zūmossa OK.
5. Valitse kuuloke ja OK.
6. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen BluetoothPIN ja valitse Valmis.
7. Kosketa OK-painiketta.
• Valitsemalla voit siirtyä seuraavaan
kappaleeseen. Pitämällä sormea paikallaan
voit siirtyä nykyisessä kappaleessa
eteenpäin.
• Kosketa kuvaketta
, jos haluat pysäyttää
kappaleen toiston.
• Voit toistaa nykyisen soittolistan
valitsemalla
.
• Valitsemalla
voit satunnaistoistaa
soittolistaa.
• Valitsemalla levynkannen voit tarkastella
kappaleen tietoja tai poistaa kappaleen
soittolistasta.
Tuetut tiedostotyypit
• Koskettamalla soittolistaa voit lisätä ja
poistaa kappaleita ja siirtyä johonkin
toiseen soittolistan kappaleeseen.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta
koskettamalla -painiketta.
• Valitsemalla voit toistaa nykyisen
kappaleen alusta. Valitsemalla saman
uudelleen voit toistaa soittolistan edellisen
kappaleen. Pitämällä sormea paikallaan voit
siirtyä nykyisessä kappaleessa taaksepäin.
zūmo tukee MP3-musiikkitiedostoja ja M3Usekä M3U8-soittolistatiedostoja.
Soittolistojen luominen ja
kuunteleminen
zūmon avulla voit kuunnella tietokoneessa
luotuja soittolistoja. Voit myös tallentaa
soittolistat käyttämällä zūmoa.
zūmo 600 -käyttöopas21
Mediasoitinten käyttäminen
Nykyisen soittolistan tallentaminen:
1. Kun kuuntelet musiikkia musiikkisoittimella,
valitse Selaa > Soittolista > Tallenna
nykyinen soittolista.
2. Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Uuden soittolistan luominen:
1. Valitse musiikkisoittimessa Selaa >
Soittolista > Luo uusi soittolista.
2. Valitse kappaleet.
3. Kun olet lisännyt haluamasi kappaleet
soittolistaan, valitse Takaisin.
Soittolistan luominen tietokoneessa:
1. Luo äänentoisto-ohjelmassa soittolista
musiikkitiedostoista. Tallenna soittolista
M3U- tai M3U8-tiedostona.
2. Tarvittaessa voit poistaa
tiedostonimien polun M3U-tiedostossa
tekstinkäsittelysovelluksessa. M3Utiedoston on sisällettävä ainoastaan
musiikkitiedostojen nimet. Lisätietoja
on äänentoisto-ohjelman ohjeessa.
3. Siirrä soittolista ja musiikkitiedostot
zūmoon (katso sivua 23). M3U-tiedoston
on sijaittava samassa paikassa kuin
musiikkitiedostot.
22
Soittolistan toistaminen:
1. Valitse musiikkisoittimessa Selaa >
Soittolista > Avaa tallennettu soittolista.
Kaikki käytettävissä olevat soittolistat
tulevat näyttöön.
2. Voit aloittaa soittolistan musiikkitiedostojen
toistamisen valitsemalla soittolistan.
Nykyisen soittolistan muokkaaminen:
1. Kun kuuntelet musiikkia musiikkisoittimella,
kosketa soittolistaa.
2. Soittolistan muokkaaminen:
• Lisää kappale soittolistan loppuun
valitsemalla Lisää.
• Poista kappale soittolistalta
valitsemalla se ja sen jälkeen Poista.
Äänikirjojen kuunteleminen
Voit ostaa Audible.com®-äänikirjoja
osoitteessa® http://garmin.audible.com.
Kirjan kuunteleminen
1. Valitse Työkalut > Mediasoitin.
2. Avaa äänikirjasoitin valitsemalla Lähde.
3. Valitse Selaa.
4. Kosketa luokkaa ja kirjan nimeä.
Kirjan
kansikuva
• Voit säätää äänenvoimakkuutta
koskettamalla -painiketta.
• Valitsemalla voit ohittaa jonkin osan
ja valitsemalla palata taaksepäin. Voit
siirtyä eteen- tai taaksepäin pitämällä
kuvaketta painettuna.
• Pysäytä kirja koskettamalla kuvaketta .
• Lue kirjan tiedot koskettamalla kirjan
kansikuvaa.
Kirjanmerkkien käyttäminen
Luo kirjanmerkki koskettamalla
-kuvaketta ja Kirjanmerkki-painiketta.
Tarkastele kirjanmerkkejä valitsemalla
ja kirjanmerkki. Kuuntele kirjanmerkkeihin
lisättyä äänikirjaa koskettamalla Toistakuvaketta.
zūmo 600 -käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
zūmon sisäiseen muistiin tai valinnaiselle
muistikortille voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG- ja GPX-kuvia.
Huomautus: zūmo ei toimi
Windows® 95-, 98-, Me-, eikä NTkäyttöjärjestelmässä. Se ei toimi myöskään
Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmissä tai niitä
vanhemmissa. Tämä on useimpien USBmassamuistilaitteiden yleinen rajoitus.
Huomautus: zūmo-asemat eivät
ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä tai
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen
zūmoon
Voit kopioida ja liittää tiedostoja tietokoneesta
zūmon asemiin/taltioihin.
Vaihe 1: Muistikortin asettaminen
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse Muokkaa >
Kopioi.
3. Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/
-taltio.
4. Valitse Muokkaa > Liitä.
Vaihe 2: USB-kaapelin liittäminen
Vaihe 4: USB-kaapelin
poistaminen ja irrottaminen
Tiedostojen lataaminen
Aseta tai irrota kortti painamalla sitä
sisäänpäin, kunnes se napsahtaa. Tämä
vaihe on valinnainen.
Liitä USB-kaapeli zūmon akkukotelon
kannen alla olevaan liitäntään. Kytke kaapelin
suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
zūmo ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®-tietokoneissa
liitettynä taltiona.
Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse Windowstietokoneessa ilmaisinalueella
Poista laite
turvallisesti -kuvake tai vedä taltion symboli
Mac-tietokoneessa
roskakoriin. Irrota
zūmo.
Tuetut tiedostotyypit
•
•
•
•
•
•
MP3-musiikkitiedostot
M3U- ja M3U8-soittolistatiedostot
AA-äänikirjatiedostot
JPEG- ja JPG-kuvatiedosto
GPX-reittitiedostot
GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI)
tiedostot POI Loader -sovelluksesta
• Kartat, reitit, matkalokit ja reittipisteet
MapSourcesta®
Tiedostojen poistaminen
Kun zūmo on liitettynä tietokoneeseen, avaa
zūmo- tai muistikorttiasema tai -taltio. Korosta
poistettava tiedosto ja paina tietokoneen
näppäimistön Delete-näppäintä.
Varoitus: Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista
tiedostoa. zūmon muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
Käsittele erityisen varovaisesti Garminnimisten kansioiden tiedostoja.
zūmo 600 -käyttöopas23
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Työkalut-valikossa on monia toimintoja
ominaisuuksia, joista on hyötyä niin lyhyillä
kuin pitkilläkin matkoilla.
Asetukset
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 28–32.
Nykysijainti
Valitsemalla Työkalut > Nykysijainti voit
näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan
sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitsemalla painikkeen oikealta voit näyttää
kyseisen luokan lähimmät sijainnit. Voit
tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla
Tallenna sijainti.
24
Ohje
Diaesityksen tarkasteleminen
Saat lisätietoja zūmon käyttämisestä
valitsemalla Työkalut > Ohje. Voit tarkastella
aiheen tietoja valitsemalla luokan. Voit etsiä
tietyn avainsanan aiheita valitsemalla Haku.
1. Voit aloittaa diaesityksen valitsemalla
Työkalut > Kuvien katselu > Diaesitys.
2. Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla
jotakin näytön kohtaa.
Mediasoitin
Mukautetut reitit
Lisätietoja mediasoittimesta on sivuilla 21–22.
Kuvien katselu
Voit tarkastella zūmoon tallennettuja kuvia.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen
suurempana. Valitsemalla Info voit
tarkastella tiedoston tietoja ja näyttää
tämän valokuvan, kun käynnistät zūmon.
3. Valitse Takaisin.
4. Voit näyttää kaikki kuvat koskettamalla
nuolia.
Lisätietoja mukautetuista reiteistä
on sivulla 11.
Omat tiedot
Valitsemalla Työkalut > Omat tiedot voit
hallita ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten
suosikkeja.
Jos olet siirtänyt reitin MapSourcesta, voit
käyttää sitä zūmossa valitsemalla Tuo reitti
tiedostosta.
Matkalokien hallinta
Laite tallentaa matkalokeja reitin navigoimisen
aikana.
zūmo 600 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Matkalokien tallentaminen
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Matkalokien hallinta > Nykyinen
matkaloki > Muokkaa > Arkistoi loki.
2. Nimeä matkaloki.
3. Valitse Valmis.
TAI
Valitse matkalokia tarkastellessasi Arkistoi
loki.
Matkalokien tarkasteleminen
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Matkalokien hallinta.
2. Voit tarkastella navigoitavan reitin
matkalokia valitsemalla Nykyinen
matkaloki tai valita tallennetun matkalokin.
3. Valitse osa tai valitse Näytä kaikki osat.
Matkalokien näyttäminen kartassa
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
2. Valitse Matkaloki-kohdassa Näytä tai
Piilota.
Arkistoitu matka näkyy kartassa värillisenä
viivana.
Matkalokien poistaminen
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Matkalokien hallinta.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse Muokkaa > Tyhjennä loki.
Matkalokin korkeuskäyrän
tarkasteleminen
Matkalokien jakaminen
1. Kun laitteessa on muistikortti, valitse
Työkalut > Omat tiedot > Matkalokien
hallinta > Nykyinen matkaloki.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse Vie.
4. Nimeä matkaloki.
5. Kosketa Valmis-kohtaa.
Matkalokien muokkaaminen
1. Valitse Työkalut > Mukautetut reitit.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse Muokkaa.
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Matkalokien hallinta.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse osa tai valitse Näytä kaikki osat.
.
4. Valitse
zūmo 600 -käyttöopas25
Työkalut-valikon käyttäminen
Maailmankello
Valitsemalla Työkalut > Maailmankello
voit tarkastella kellonaikaa maailman
eri kaupungeissa. Voit tarkastella karttaa
koskettamalla Maailmankartta-kohtaa.
Kaupungin vaihtaminen
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Kosketa vaihdettavaa kaupunkia.
3. Kirjoita uuden kaupungin nimi ja valitse
Valmis.
4. Kosketa uutta kaupunkia luettelossa ja
valitse Tallenna.
Language Guide
Garmin Language Guiden ansiosta Oxfordin
monikieliset resurssit ja viisi kaksikielistä
sanakirjaa ovat käytettävissäsi. Voit ostaa
lisävarusteen osoitteesta http://buy.garmin.com
tai Garmin-myyjältä.
26
Sanoja ja lauseita
Kaksikieliset sanakirjat
Garmin Language Guide sisältää viisi
kaksikielistä sanakirjaa.
1. Valitse Työkalut > Language Guide >
Sanoja ja lauseita.
2. Valitse Kieli, Tästä ja Tänne ja Takaisin.
3. Valitse luokka ja hae ilmausta.
4. Valitsemalla Haku voit tarvittaessa kirjoittaa
sanan. Voit avata käännöksen valitsemalla
ilmauksen.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla
-painiketta.
1. Valitse Työkalut > Language Guide.
2. Valitse Kaksikieliset sanakirjat.
3. Kosketa käännösvaihtoehtoa. Kosketa
tarvittaessa kohtaa Englanniksi.
4. Etsi sana ja kosketa sitä.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla
-painiketta.
Sanojen ja ilmausten vihjeitä
Kaksikieliset vihjeet
• Valitsemalla Etsi avainsanoja lauseesta
voit etsiä kaikki ilmaukset, jotka sisältävät
tietyn sanan.
• Voit käyttää toista sanaa koskettamalla
alleviivattua sanaa.
• Voit vaihtaa ilmauksen sanoja tai tehdä
uuden käännöksen koskettamalla Useampi
variaatio.
• Voit kirjoittaa sanan tai sen alun
valitsemalla Haku.
• Valitsemalla Selite saat tietoja valitun
kielen lyhenteistä, merkinnöistä ja
ääntämissymboleista.
Koko sanakirja-, sana- ja ilmaussisältö: © Oxford
University Press. Äänitiedostot: © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford
University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary
© Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank
zūmo 600 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
French Dictionary © Oxford University Press ja Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press ja Bibliographisches Institut &
F.A. Brockhaus 2003.
Laskin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse Työkalut > Laskin.
Anna laskutoimituksen ensimmäinen luku.
Kosketa toimintoa (÷, ×, - tai +).
Anna laskutoimituksen toinen luku.
Kosketa =-kohtaa.
Aloita uusi laskutoimitus koskettamalla
C-painiketta.
Yksikkömuunnin
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunnos, muunnettava yksikkö ja
OK.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa
OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa mustaa suorakulmiota.
6. Anna arvo ja muunna se valitsemalla
Valmis.
7. Valitse Tyhjennä ja anna toinen arvo.
Valuuttakurssien päivittäminen
Voit päivittää zūmon valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot
ovat aina käytössä.
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin >
Muunnos > Valuutta > OK > Päivitä.
2. Kosketa päivitettävää valuuttakurssia.
3. Poista nykyinen kurssi koskettamalla
-painiketta. Anna uusi kurssi ja
kosketa Valmis-kohtaa.
4. Lopeta koskettamalla Tallenna-painiketta.
Tarjoukset
Jos zūmo-laitteen mukana on toimitettu FM
TMC -liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä
(Pohjois-Amerikassa). Mainokset ja etusetelit
tallennetaan, jotta voit käyttää niitä aina
tarvittaessa.
1. Valitse Työkalut > Tarjoukset.
2. Valitse tarvittaessa mainos ja sijainti.
etuseteliä koskettamalla
3. Tarkastele
tätä.
Varoitus: älä yritä kirjoittaa etuseteleiden
koodeja muistiin, kun ajat autoa.
Voit käyttää alkuperäistä kurssia valitsemalla
Palauta.
zūmo 600 -käyttöopas27
zūmon mukauttaminen
zūmon mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
3. Muuta asetusta valitsemalla asetuksen
nimen kohdassa oleva painike.
HUOMAUTUS: Jotkin valikot ja asetukset
vaihtelevat käyttötilan mukaan. Tarkista
käyttötilan kuvake asetuksen kohdalta.
Kaikki asetukset eivät ole käytettävissä
kaikissa käyttötiloissa.
28
Järjestelmän asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Järjestelmä.
Simuloitu GPS—simulaattori sulkee GPStilan ja simuloi navigointia. Lisäksi se säästää
akun virtaa.
Käyttötila—optimoi reitit valitsemalla
navigointitapa: Autoilu, Moottoripyörä,
Jalankulkija, Skootteri. Katso sivua 5.
Yksikkö—mittayksikön muuttaminen arvoksi
Kilometrit tai Mailit.
Näppäimistöasettelu—valitse haluamasi
näppäimistöasettelu.
• QWERTY—tietokoneen näppäimistöä
muistuttava asettelu.
• ABCDE—aakkosellinen asettelu.
• Suuri—asettelu, jossa voit valita kerralla
kuudesta kirjaimesta.
Tiedot—voit tarkastella zūmon
ohjelmiston versionumeroa, laitetunnusta
ja ääniversionumeroa. Tarvitset näitä tietoja
järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja
karttatietojen ostamiseen.
Palauta—alkuperäisten järjestelmäasetusten
palauttaminen.
Navigointiasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi.
Reittisuositus—valitse reitin laskenta-asetus:
• Lyhyempi aika—laske reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhyin.
• Lyhyt matka—laske reittejä, joiden pituus
on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei
ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
• Pois tieltä—laske reitit pisteestä pisteeseen
(huomioimatta teitä).
zūmo 600 -käyttöopas
zūmon mukauttaminen
Vältettävät—valitse tietyypit, joita haluat
välttää tai jotka haluaisit ottaa reitille.
Palauta—alkuperäisten navigointiasetusten
palauttaminen.
Uudelleenlaskutila—valitse, miten zūmo
laskee reitin uudelleen, jos poikkeat reitiltä.
Näyttöasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Väritila—valitsemalla Päivätila voit ottaa
käyttöön vaalean taustan, Yötila tumman
taustan ja valitsemalla Autom. voit vaihtaa
vaaleaa ja mustaa taustaa automaattisesti.
Kuvaotos—kuvaotostilan ottaminen käyttöön.
Voit ottaa kuvaotoksen valitsemalla
tai karttasivulla
. Kuva tallennetaan
bittikarttana zūmo-aseman Garmin\
Screenshot-kansioon.
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta.
Taustan kirkkauden vähentäminen lisää
akun käyttöaikaa.
Kosketusnäyttö—kalibroi kosketusnäyttö
näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
Aika-asetusten päivittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin
järjestelmä tai UTC-aika.
Nykyinen aika—valitsemalla Autom. voit
päivittää ajan automaattisesti. Jos Autom.kohtaa ei valita, aikaa voi säätää 15 minuutin
tarkkuudella.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten
palauttaminen.
Kieliasetusten muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.
Teksti—muuttaa kaiken näytössä olevan
tekstin valitulle kielelle. Tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien
tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet)
kieltä.
Näppäimistö—valitse näppäimistö valitulle
kielelle. Voit muuttaa näppäimistön kielitilan
kaikista näppäimistöistä painamalla Kieli
-painiketta.
Palauta—alkuperäisten kielten palauttaminen.
zūmo 600 -käyttöopas29
zūmon mukauttaminen
Kartta-asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kartan yksityiskohdat—voit säätää
kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta
piirtyy uudelleen.
Kartan esitystapa—valitse kartan
perspektiivi.
• Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• Pohjoinen ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena pohjoinen ylöspäin.
• 3-ulotteinen—kartan näyttäminen
kolmiulotteisena jälki ylöspäin.
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda voit vaihtaa
kuvakkeen, joka osoittaa sijainnin kartassa.
Valitse haluamasi kuvake ja sen jälkeen
OK. Voit ladata lisää ajoneuvokuvakkeita
osoitteesta www.garmingarage.com.
Matkaloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkalokit valitsemalla Työkalut >
Omat tiedot > Tyhjennä matkaloki.
30
Kartan tiedot—voit tarkastella zūmoon
ladattuja karttoja ja niiden versioita. Voit
ottaa kartan käyttöön (valintamerkki) tai
poistaa kartan käytöstä (ei valintamerkkiä)
koskettamalla karttaa.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
Suojauksen lisääminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
Garmin Lock—voit lukita zūmon ottamalla
Garmin Lock™ -lukituksen käyttöön. Anna
nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä
turvapaikka. Lisätietoja on sivulla 33.
Turvallisuustila—voit ottaa turvallisuustilan
käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun
ajoneuvo on liikkeessä, turvallisuustila
poistaa käytöstä kaikki laitteen toiminnot,
jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja
saattaisivat häiritä ajamista.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen. Turva-asetusten palauttaminen
ei poista Garmin Lock -PIN-koodia tai
turvasijaintia.
FM TMC
-liikennetilaustietojen
tarkasteleminen
Huomautus: voit käyttää
liikenneasetuksia ainoastaan, jos
zūmo on liitetty verkkovirtaan ja
FM TMC -liikennevastaanottimeen.
Valitse Työkalut > Asetukset > Liikenne.
Liikenneasetukset vaihtelevat sen mukaan,
mikä sijainti on valittu paikalliseksi asetukseksi
alkuasennuksessa.
Ota käyttöön liikenne—liikennetietojen
ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Nykyinen—valitse palveluntarjoaja.
Valitsemalla Automaattinen voit käyttää
alueen parasta palveluntarjoajaa. Voit valita
myös jonkin tietyn palveluntarjoajan.
Lisätietoja—etsi lisää TMCliikennetietojentarjoajia. Jos olet
uudella alueella, voit tyhjentää
palveluntarjoajataulukon valitsemalla Kyllä.
Tilaukset—voit tarkastella
FM-liikennetilauksia ja niiden
vanhenemispäivämääriä (ne näkyvät
liikenneasetusten pääsivulla, kun laitteita
käytetään Pohjois-Amerikassa).
zūmo 600 -käyttöopas
zūmon mukauttaminen
Lisää (tai Tilaukset > Lisää)—voit lisätä
liikennepalveluun uuden tilauksen. Osoitteesta
www.garmin.com/fmtraffic voit tehdä uusia
tilauksia.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen.
Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä
on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita
FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle
on hankittava oma koodi.
Bluetooth-asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
Puhelin tai Ääni—valitsemalla Lisää >
OK voit muodostaa pariliitoksen Bluetoothlaitteen kanssa. Voit kuunnella laadukasta
ääntä langattomasti muodostamalla
yhteyden Bluetooth-kuulokkeeseen. Katso
sivuja 16–18. Muodosta pariliitos ja yhteys
toiseen laitteeseen valitsemalla Vaihda. zūmon
PIN-koodi on 1234.
Hylkää—valitse laite, jonka yhteyden
haluat katkaista, ja valitse Kyllä.
Poista—valitse laite, jonka haluat poistaa
zūmon muistista, ja valitse Kyllä.
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Bluetooth-kuvake näkyy valikkosivulla,
jos Bluetooth on aktivoitu. Voit estää laitetta
muodostamasta yhteyttä automaattisesti
valitsemalla Ei käytössä.
Lempinimi—määritä lempinimi, jolla zūmo
näkyy Bluetooth-laitteissa. Kosketa Valmiskohtaa.
Palauta—alkuperäisten Bluetooth-asetusten
palauttaminen. Palauttaminen ei poista
pariliitostietoja.
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen
Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa
ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu
läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja
kohdepisteitä, valvontakameratietokanta
tai TourGuide®-tiedosto). Katso sivuja 34–35.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Läheisyyspisteet.
Läheisyyshälytykset—valitsemalla Vaihda
voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa
ne käytöstä lähestyessäsi mukautettuja
kohdepisteitä tai valvontakameroita.
TourGuide—määritä, miten TourGuiden
ääni aktivoidaan. Valitsemalla Autom. toisto
voit kuunnella koko oppaan. Valitsemalla
Opastettu kartassa näkyy kaiuttimen kuva,
kun reitin varrella on käytettävissä tietoja. Voit
valita myös Pois.
Palauta—alkuperäisten läheisyyspisteasetusten
palauttaminen.
zūmo 600 -käyttöopas31
zūmon mukauttaminen
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
Käyttäjätietojen poistaminen
Varoitus: tämä toiminto poistaa kaikki
käyttäjän antamat tiedot.
1. Pidä sormea zūmon näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee
näyttöön.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla
Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.
Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.
32
zūmo 600 -käyttöopas
Liite
Liite
zūmon lataamisvaihtoehdot
Lataa zūmo vähintään 4 tuntia, ennen kuin
käytät sitä akkuvirralla.
• Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
• Käytä moottoripyörätelinettä.
• Käytä USB-kaapelia.
• Käytä valinnaista verkkolaitetta.
• Käytä valinnaista akkulaturia.
zūmon nollaaminen
Jos zūmo lakkaa toimimasta, katkaise siitä
virta ja käynnistä se uudelleen.
Jos tämä ei auta, pidä -painiketta
painettuna 8 sekunnin ajan. Kytke virta
zūmoon uudelleen. zūmon pitäisi nyt toimia
normaalisti.
Näytön kalibroiminen
zūmon lukitseminen
Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka
lukitsee zūmon. Anna PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket virran zūmoon.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan alapuolella
olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
Mikä on turvapaikka?
Valitse turvapaikaksi paikka, johon useimmiten
palaat, kuten koti. Jos zūmo vastaanottaa
satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa,
PIN-koodia ei tarvitse antaa.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä zūmo
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman karttapäivityksen
(mikäli saatavilla) rekisteröimällä zūmo
osoitteessa http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran
muodostanut satelliittiyhteyden ja käyttänyt
zūmo ajon aikana. Et saa maksutonta
karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen
puhelimitse tai odotat yli 60 päivää sen
jälkeen, kun zūmo on hakenut ensimmäisen
kerran satelliitteja ajon aikana. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
Lisäkartat
Voit ostaa zūmoon lisäkarttoja. Voit tarkistaa
zūmon kanssa yhteensopivat kartat siirtymällä
Garminin sivustossa (www.garmin.com) zūmotuotesivulle ja valitsemalla Kartat-välilehden.
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein, kalibroi se.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
2. Valitse Kosketusnäyttö-kohdassa Kalibroi.
3. Noudata näytön ohjeita.
zūmo 600 -käyttöopas33
Liite
Ohjelmiston päivittäminen
1. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/webupdater ja lataa WebUpdater
tietokoneeseesi.
2. Liitä zūmo tietokoneeseen mini-USBkaapelilla.
3. Suorita WebUpdater ja noudata näytön
ohjeita.
Kun olet vahvistanut haluavasi päivityksen,
WebUpdater lataa päivityksen automaattisesti
ja asentaa sen zūmoon.
Ekstrat ja lisävarusteet
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com, www.garmin.com
/extras. Voit myös ottaa yhteyden Garminjälleenmyyjään.
34
Valvontakamerat
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus
osoitteessa http://my.garmin.com. zūmo
sisältää satojen valvontakameroiden sijainnit.
zūmo hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa
ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään
kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot
ovat aina käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa
aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin
alueen tiedot vanhenevat eri aikana.
Varoitus: Garmin ei vastaa mukautetun
kohdepisteen tai valvontakameratietokannan
tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
Mukautetut kohdepisteet
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja
kohdepisteitä zūmoon. Mukautettujen
kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi
hankkia useilta yrityksiltä Internetissä.
Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät
tietoja esimerkiksi valvontakameroista ja
koulualueista.
Siirry www.garmin.com/extras -sivustoon ja
POI Loader tietokoneeseen napsauttamalla
POI Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI
Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa
ohjetiedosto painamalla F1-painiketta.
Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä
valitsemalla Minne? > Ekstrat > Mukautetut
POI:t. Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Läheisyyspisteet > Läheisyyshälytykset.
zūmo 600 -käyttöopas
Liite
Jos haluat poistaa mukautetut kohdepisteet
zūmosta, liitä zūmo tietokoneeseen. Avaa
zūmo-aseman tai muistikorttiaseman kansio
Garmin\poi. Poista poi.gpi-niminen tiedosto.
TourGuide
TourGuiden avulla zūmolla voidaan
toistaa toisten valmistajien GPS-ohjattuja
äänellisiä matkaoppaita. Ne saattavat sisältää
mielenkiintoisia tietoja matkan varrella olevista
historiallisista paikoista. Saat lisätietoja
siirtymällä osoitteeseen www.garmin.com
/extras ja valitsemalla POI Loader.
Voit tarkastella TourGuide-tiedostoja
valitsemalla Minne? > Ekstrat > Mukautetut
POI:t. Voit muuttaa TourGuide-asetuksia
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Läheisyyspisteet > TourGuide.
Garmin Travel Guide
Kuten painettu matkaopas, Garmin Travel
Guide sisältää tietoja esimerkiksi ravintoloista
ja hotelleista. Voit ostaa lisävarusteen
osoitteessa http://buy.garmin.com tai
Garmin-myyjältä.
Voit käyttää Travel Guidea asettamalla
muistikortin zūmoon. Valitse Minne? >
Ekstrat. Avaa Travel Guide koskettamalla
sen nimeä.
Akun tiedot
zūmo sisältää vaihdettavan litiumioniakun.
Älä jätä zūmoa suoraan auringonpaisteeseen
tai kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi. Näin
varmistat akun mahdollisimman pitkän
käyttöiän.
Valikkosivun kulmassa oleva akkukuvake
osoittaa zūmon akun tilan. Voit parantaa
tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina
kokonaan ja lataamalla sen uudelleen. Irrota
zūmo vasta, kun se on täysin latautunut.
zūmon akun vaihtaminen
Jos zūmon akku tarvitsee vaihtaa, käytä
Garmin-litiumioniakkua (010-11143-00).
Voit ostaa vaihtoakun osoitteessa
http://buy.garmin.com. Akku on hävitettävä
paikallisten säännösten mukaisesti.
zūmon lataaminen
•
•
•
•
Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
Käytä moottoripyörätelinettä.
Käytä valinnaista USB-kaapelia.
Käytä valinnaista verkkolaitetta.
HUOMAUTUS: akku ei lataudu
moottoripyörätelineessä, kun zūmosta
on katkaistu virta.
Akun käyttöiän maksimoiminen
• Sammuta taustavalo (Työkalut > Asetukset
> Näyttö > Kirkkaus).
• Poista Bluetooth käytöstä, katso sivua 16.
• Älä jätä zūmoa suoraan
auringonpaisteeseen. Älä jätä laitetta
kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi.
zūmo 600 -käyttöopas35
Liite
Sulakkeen vaihtaminen
Varoitus: kun vaihdat sulaketta, älä
hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität
ne takaisin paikoilleen.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa, voi olla
tarpeen vaihtaa autosovittimen kärjessä
oleva sulake.
1. Kierrä musta, pyöreä kärkiosa irti.
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen lieriö) ja
vaihda se 3 A:n pikasulakkeeseen.
Kärkiosa
3. Varmista, että hopeoitu
kärki on mustassa
Hopeoitu
kärkiosassa. Kierrä
kärki
amusta kärkiosa
Sulake
paikalleen.
36
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
zūmo tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja. zūmo
ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos olet
sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai puiden
lähettyvillä tai pysäköintihallissa. Käytä zūmoa
aukealla paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.
Kun zūmo on löytänyt satelliittisignaaleja,
valikkosivun signaalin voimakkuuden
osoittavat palkit ovat vihreitä
. Kun
laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja,
palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat
kokonaan
.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
Kiinnittäminen kojelautaan
Laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä
voit kiinnittää laitteen kojelautaan
noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden
säädöksiä.
Varoitus: Kiinnitysliiman irrottaminen
on erittäin hankalaa asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn
kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.
5. Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.
Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
zūmo 600 -käyttöopas
Liite
zūmon ja telineiden
irrottaminen
Voit irrottaa zūmon imukuppi- ja
moottoripyöräkiinnityksen telineestä
painamalla telineen sivulla olevaa painiketta
ja kallistamalla zūmoa eteenpäin. Aseta suojus
moottoripyöräkiinnityksen telineeseen.
Voit irrottaa telineen imukuppikiinnityksestä
kääntämällä telinettä oikealle tai vasemmalle.
Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
Huomautus: telineen kiinnittämiseen
imukuppikiinnitykseen tarvitaan paljon
voimaa. Paina pallo tukevasti kantaan.
Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä vipua
itseäsi kohti. Vedä imukupin kielekettä itseäsi
kohti.
zūmon huoltaminen
zūmo sisältää erittäin herkkiä sähköosia, jotka
voivat vaurioitua pysyvästi, jos se altistetaan
liiallisille iskuille tai tärinälle muutoin
kuin moottoripyörän tai auton normaalin
käyttämisen yhteydessä. Vältä zūmon
pudottamista ja käyttämistä ympäristöissä,
joissa laite voi altistua koville iskuille ja
tärinälle.
Kotelon puhdistaminen
zūmo on valmistettu erittäin korkealaatuisista
materiaaleista eikä se vaadi muuta
kunnossapitoa kuin puhdistamista. Puhdista
kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla
ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka
voivat vahingoittaa muoviosia.
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla
nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa
vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja
pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
zūmon suojaaminen
• Älä säilytä zūmoa erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää
kämmentietokoneen kosketuskynällä, älä
koskaan tee niin ajamisen aikana. Älä
koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla
tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö
voi vahingoittua.
zūmo 600 -käyttöopas37
Liite
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla laitteen
ja sen kiinnityksen ja säilyttämällä niitä
poissa näkyvistä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa.
Katso sivua 33.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä zūmotuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten
vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com.
38
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ zūmoa HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistusja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä
hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys
ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen
ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei
pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen,
että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
zūmo 600 -käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
Mitat (L × K × S): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 tuumaa)
Paino: 270 g (6,17 unssia)
Näyttö: 4,3 tuumaa, 480 × 272 kuvapistettä;
WQVGA TFT -vaakanäyttö, jossa valkoinen
taustavalo ja kosketusnäyttö
Kotelo: IPx7-vesitiivis
Käyttölämpötila: -4 - 140 °F (-20 - 60 °C)
Latauslämpötila: 32 - 113 °F (0 - 45 °C)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava muistikortti.
Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB-massamuisti,
plug-and-play
Kuulokeliitäntä: 3,5 mm:n vakioliitäntä
Latausaika: noin 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon 12/24 V DC -virta
laitteen mukana toimitetulla auton virtajohdolla
ja telineellä tai moottoripyörätelineellä tai
AC-virta valinnaisella lisävarusteella.
Käyttö: enintään 10 W
Akun varauksen kesto: 3 - 7 tuntia käytön ja
asetusten mukaan
Akun tyyppi: irrotettava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 s
Kylmä: < 38 s
Tehdasasetusten palautus: < 45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan,
ja taivas on kirkas.
zūmo 600 -käyttöopas39
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
zūmo ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie zūmo ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla. Kiinnitä imukuppi sivua 2 ohjeiden mukaan.
zūmo ei lataudu
ajoneuvossa.
Tarkista auton virtajohdon sulake.
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
zūmoa voi ladata vain 32 - 113 °F:n (0 - 45 °C) lämpötilassa. Jos zūmo on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai
kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Miten voin poistaa kaikki Pidä sormea zūmon näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön. Poista
käyttäjätiedot?
kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
zūmo on lukittunut / ei
vastaa.
Jos zūmon näyttö lakkaa toimimasta, katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen. Jos tämä ei auta, paina virtapainiketta 8 sekuntia.
Kytke virta zūmoon uudelleen. zūmon pitäisi nyt toimia normaalisti.
Kosketusnäyttö ei vastaa Katkaise virta zūmosta. Pidä sormea näytöllä ja paina virtapainiketta pitkään. Paina, kunnes kalibrointinäyttö avautuu.
kosketukseen oikein.
Seuraa näytön ohjeita.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna laitteen varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä zūmoon.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä.
Varmista, että puhelin on käynnissä ja alle 10 metrin päässä zūmosta.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
40
zūmo 600 -käyttöopas
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Mistä tiedän, että
zūmo on USBmassamuistitilassa?
Kun zūmo on USB-massamuistitilassa, näytössä on tietokoneeseen liitetyn zūmon kuvake. Lisäksi Oma tietokone kohdassa näkyy kaksi
uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse
zūmoa.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise zūmon virta.
3.Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja zūmoon. zūmo käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Asemaluettelossa ei näy Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään zūmo-asemien tunnuskirjaimia.
uusia siirrettäviä levyjä. Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
En saa liikennetietoja.
Varmista, että olet taajuusalueella. Saat alueen liikennetietoja ainoastaan ollessasi taajuusalueella.
Varmista, että FM TMC -liikennevastaanotin on liitetty telineen virtaliitäntään ja ajoneuvon virtalähteeseen.
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin läheltä,
jossa aion yöpyä
myöhemmin?
1.
2.
3.
4.
Miten löydän ajoneuvon
pysäköintialueelta?
Valitse Minne? > Suosikit > Viimeisin sijainti > Aja. Navigoi ajoneuvon luo.
Valitse Minne? > Lähellä > Toisesta kaupungista (ja anna kohde).
Etsi hotelli ja valitse Aja.
Valitse Valikko > Minne? > Lähellä > Määränpää.
Etsi ravintoloita. Lähinnä hotellia sijaitsevat ravintolat näkyvät luettelossa ensimmäisinä.
zūmo 600 -käyttöopas41
Hakemisto
Hakemisto
Symbols
2D-karttanäkymä 12, 30
3D-karttanäkymä 12, 30
A
äänen kieli 29
äänenvoimakkuus 7
äänikirjat 22
äänivalinta 18
ääniversio 28
aika-asetukset 29
aikavyöhyke 29
Aja-sivun asetukset 8
ajo-ohjeet 13
ajoneuvokuvake 13, 30
ajotietokonesivu 14
akun tiedot 35
apu hätätilanteessa 24
asetukset
palauttaminen 32
B
Bluetooth-tekniikka 16–18
asetukset 31
kuuloke 21
puhelimen liittäminen 16, 31
puhelimen poistaminen 31
42
D
diakriittiset merkit 9
digitaalinen korkeuskartta 12
E
ekstrat 10, 34, 35
G
Garmin Lock 30, 33
geokätkentä 12
GPS
pois käytöstä/käytössä 28
tietoja GPS-signaaleista 36
H
hakualue 8
hälytykset
läheisyys 31
valvontakamera 34
I
imukuppi 2
J
järjestelmäasetukset 28
K
Kaistavahti 14
kaksikieliset sanakirjat 26
kartan pinnanmuodot 12
kartta
Karttainfo-painike 30
lisä- 33
mukauttaminen 30
näyttäminen 30
päivittäminen 33
selaaminen 11
siirtäminen 11
versio 30
yksityiskohtaisten karttojen ottaminen
käyttöön 30
yksityiskohtien määrä 30
zoomaus 11
kauttakulkupiste, lisääminen 7
käyttäjätiedot, poistaminen 32
käyttötila 5, 28
kiertotie 7
kiinnittäminen
irrottaminen telineestä 37
kojelautaan 36
moottoripyörään 3–5
kilometrit 28
kirjanmerkit 22
kirjat 22
kirkkaus 29
kojelaudan levy 36
kompassi 15
koordinaatit 12
kosketusnäyttö
asetukset 29
kalibroiminen 33
puhdistaminen 37
Koti
puhelinnumero 18
sijainti 9
koulualuetietokanta 34
kuuloke 21
kuulokeliitäntä 39
kuvat 24
L
laitteen ohje 24
laitteen tunnus 28
langaton kuuloke 21
Language Guide 26
laskin 27
liikenne 19–20
liikennetilausten lisääminen 30
tapahtumat 19
liikennevastaanotin
antenni 2
lisäkartat 33
lisävarusteet 34
litiumioniakku 35, 39
M
M3U-soittolistamuoto 22
maailmankello 26
maapallonäkymä 12
mailit 28
mainokset 27
maksiminopeus, nollaaminen 15
MapSource 33
matkalokit 24, 30
jakaminen 25
muokkaaminen 25
zūmo 600 -käyttöopas
Hakemisto
näyttäminen kartassa 25
poistaminen 25
tallentaminen 24
tarkasteleminen 25
matkan tiedot, nollaaminen 15
matkapuhelimen liittäminen 16, 17
mediasoitin 21–22
Mene kotiin 9
mikrofoni 1
Minne? 8–12
mitat, muuntaminen 27
MP3-musiikkitiedostot
lataaminen 23
toistaminen 21
mukautetut kohdepisteet 34
musiikki 21
muuntaminen
valuutta 27
yksikkö 27
myGarmin i
mykistäminen
ääni 7
puhelu 17
N
näppäimistö 9
asettelu 28
kielitila 9, 29
navigointi
asetukset 28
tila 28
näyttö
kirkkaus 29
kuvaotokset 29
näyttöasetukset 29
näyttönäppäimistö 9
nimen kirjoittaminen 9
nollaaminen
enimmäisnopeus 15
matkatiedot 15
nopeusrajoituskuvake 7, 13
nüMaps Guarantee 33
nykyinen sijainti, tallentaminen 10
Nykysijainti 24
Ohje 24
ohjelmisto
käyttöoikeussopimus 38
päivittäminen 34
versio 28
Omat tiedot 24
päivittäminen
kartat 33
ohjelmisto 33, 34
PIN
Bluetooth 31
Garmin Lock 33
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 32
matkaloki 25
merkki 9
mukautetut kohdepisteet 35
reitti 11
Suosikit 10, 11
tiedostot 23
viimeksi löydettyjen luettelo 9
pois tieltä, reititys 11, 28
polttoaineseuranta 15
postinumero 8
puhelimen handsfree-ominaisuudet 16–18
puhelinmuistio 17
P
Q
O
paikkojen etsiminen 6
Aja-sivun asetukset 8
kohde kartassa 11
nimellä 9
osoite 8
postinumeron mukaan 8
tallennetut paikat (suosikit) 10
toisen paikan lähellä 8
valokuvien käyttäminen 10–11
viimeisimmät valinnat 9
QWERTY-näppäimistö 28
R
reitin simuloiminen 28
reitit
kiertotie 7
mukautetut 11–12
muokkaaminen 11
pois tieltä 28
pysähdyksen lisääminen 7
seuraaminen 7
simuloiminen 28
tuominen 24
rekisteröiminen 38
risteysluettelosivu 13
S
sanojen kääntäminen 26
sarjanumero 1
satelliittisignaalit 36
SD-kortti 23, 39
SD-korttipaikka 1
seuraavan käännöksen sivu 13
sijainnin asettaminen 11
sijaintikuvake 30
soittaminen
Aja- sivulla 8
historia 18
koti 18
lopettaminen 17
mykistäminen 17
vastaaminen 17
soittolista 21
luominen 22
muokkaaminen 22
nykyisen tallentaminen 22
tietokoneesta 22
toistaminen 22
sulake, vaihtaminen 36
suojausasetukset 30
Suosikit 10
muokkaaminen 10
zūmo 600 -käyttöopas43
Hakemisto
suosikit
tallentaminen 10
T
tallentaminen
löydetyt paikat 10
nykyinen sijainti 10, 11, 24
taustaväri 29
tekniset tiedot 39
teksti 29
teline 2
telineen irrottaminen 37
tiedostojen lataaminen zūmoon 23
tiedostojen siirtäminen 23
tiedostot 23
hallinta 23
poistaminen 23
siirtäminen 23
tuetut tyypit 23
tietokoneliitäntä 23
TourGuide 31, 35
Travel Guide 34, 35
tuetut tiedostotyypit 23
tuleva puhelu 17
turvallisuustila 30
turvasijainti 33
Työkalut 24–27
U
ulostulo, ääni 7
kuulokeliitäntä 39
USB 23
44
massamuistitila 23
poistaminen 23
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 38
valokuvanavigointi 10–11
välttäminen
liikenne 19
tietyypit 29
varkaudet 38
valuutta, muuntaminen 27
valvontakameratietokanta 34
varkaussuoja 30, 33
vastaaja 17
viimeisin sijainti 41
virtapainike 1
W
WebUpdater 34
Y
yhteydenotto Garminiin i
yksityiskohtainen reitti 13
yksityiskohtaiset kartat 30
Z
zoomaaminen 11
zūmon huoltaminen 37
zūmon lataaminen 33, 35, 40
zūmon lukitseminen 33
zūmon mukauttaminen 28–32
zūmon säilyttäminen 37
zūmo 600 -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
joulukuu 2009
Osanumero 190-01026-37 ver. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising