Garmin | zūmo 660LM | Garmin zūmo 660LM Installeringsinstruksjoner

Garmin zūmo 660LM Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for zūmo 660
Montere zūmo-enheten til motorsykkelen
Advarsel: Feil kabling av strømkabelen med uisolerte ledninger kan medføre skade
på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade. Garmin anbefaler på det sterkeste
at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om
elektriske systemer.
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen viktig informasjon.
Trinn 1: Koble strøm til braketten
Velg et passende og trygt sted til å montere zūmo-enheten til motorsykkelen, basert på
tilgjengelige strømkilder og sikker kabelføring.
Hodetelefon/lydutgang (3,5 mm)
Holder
Uisolerte ledninger
med innebygd sikring
for strømtilkobling
Strømkabel
Mikrofonutgang (2,5 mm)
Mini-USB-kontakt
(for traffikmottaker)
Trinn 2: Installere festeenheten på styret
zūmo-enheten leveres med deler til to installeringsløsninger på styret. For tilpassede
braketter kan det være nødvendig med ekstra monteringssett (www.ram-mount.com).
A) Slik installerer du U-bolten og festeenheten på styret:
1. Fest U-bolten rundt styret, og tre endene gjennom festeenheten.
2. Stram til mutrene for å sikre festeenheten. Ikke trekk for hardt til.
Merk: Anbefalt tiltrekkingsmoment er 50 lbf-in. Ikke overgå et Tiltrekkingsmoment
på 80 lbf-in.
Festeenhet
på styret
U-bolt
Styre
B) Slik installerer du festeenheten på styret til klemmebraketten for kløtsj/
brems:
Merk: Både 1/4 tommers standard og M6-bolter følger med. Sørg for at
fabrikksboltene passer til klemmebraketten for kløtsj/brems.
1. Fjern de to fabrikksboltene fra klemmebraketten for kløtsj/brems.
2. Tre de nye boltene gjennom festeenheten på styret, avstandsstykkene og
klemmebraketten.
3. Stram til boltene for å feste festeenheten.
Festeenhet
på styret
Klemmebrakett
for kløtsj/brems
Avstandsstykker
Trinn 3: Feste sokkelplaten til zūmo-braketten
1. Tre de flathodede skruene på M4 × 40 mm gjennom skivene, holderen,
avstandsstykkene og sokkelplaten.
2. Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.
Flathodede skruer
Skiver
Holder
Sokkelplate
Muttere
Avstandsstykker
Trinn 4: Feste sokkelplaten til festeenheten på styret
1.
2.
3.
4.
Juster kulen på festeenheten og kulen på sokkelplaten med den doble rørnippelen.
Stram til knotten noe.
Tilpass slik at du kan se bedre og bruke den riktig.
Stram til knotten for å feste braketten.
Holder
Sokkelplate
Dobbelt rørnippel
Knott
Strømkabel
Festeenhet på styret
Trinn 5: Installere zūmo-enheten i braketten
1. Sett bunnen av zūmo-enheten i holderen.
2. Vipp zūmo-enheten bakover til den klikker på plass.
Holder
Utløserknapp
Strømkabel
Fjerne zūmo-enheten fra begge brakettene
1. Trykk på knappen på siden av braketten for å løsne zūmo-enheten.
2. Løft ut zūmo-enheten.
3. Plasser gummihetten på holderen (kun på motorsykkelbraketten).
Montere zūmo-enheten i en bil
Før du monterer zūmo-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon, hvis
du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten.
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller
oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
1. Sett strømkabelen for bil i strømkontakten på høyre side av holderen.
Utløserknapp
Mikrofonutgang
(2,5 mm)
Strømkabel
for bil
Holder
2. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten og
sugekoppen med en lofri klut.
3. Fest sugekoppen på frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten.
Sugekoppbrakett
Advarsel: Ikke bruk
sugekoppbraketten på en
motorsykkel.
5. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
6. Sett bunnen av zūmo-enheten i holderen.
7. Vipp zūmo-enheten bakover til den klikker på plass.
8. Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.
9. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, må du feste trafikkmottakerens
antenne på frontruten ved hjelp av sugekoppene.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskaper www.garmin.com
Garmin og zūmo er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre
land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Andre varemerker og
varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
Januar 2009
®
delenummer 190-01026-78 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising